UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS KERTAS KERJA ________________________________________________________________ KEM PENGURUSAN ORGANISASI ________________________________________________________________

TARIKH : 19 FEBUARI – 21 FEBUARI 2009 TEMPAT : SEK. MEN. KEB PULAU NYIOR JITRA, KEDAH ANJURAN : PELAJAR SEMESTER 6 PENDIDIKAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS DENGAN KERJASAMA : JABATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING FAKULTI SAINS KOGNITIF DAN PEMBANGUNAN MANUSIA UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS DAN KELAB KOPERASI SEK. MEN. KEB PULAU NYIOR JITRA

1.0

TUJUAN Kertas kerja ini dikemukakan untuk mendapatkan pertimbangan dan sumbangan kewangan daripada Jabatan Bimbingan dan Kaunseling dengan tujuan berikut:

i. ii. iii.

Untuk mendapatkan kelulusan program termasuk kewangan dari Jabatan Bimbingan dan Kaunseling

bantuan

Untuk melaksanakan kerja kursus bagi subjek Pengurusan Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling (KKP4013). Mendapatkan kerjasama daripada kelab koperasi sekolah untuk menjalankan program.

2.0

OBJEKTIF i. Membantu pelajar menguruskan organisasi secara lebih cekap dan berkualiti dengan adanya modul latihan dalam kumpulan dalam kem ini.

ii. Mewujudkan kerjasama antara ahli kelab koperasi bagi membentuk satu pengurusan yang bemutu.

iii. Membentuk ciri kepimpinan dalam diri setipa peserta dalam menguruskan satu organisasi.

3.0

JUSTIFIKASI

Kem ini memberi pendedahan kepada pelajar yang terdiri daripada kelab koperasi berkenaan pengurusan organisasi yang berkualiti dan bermutu. Selain itu melalui kem ini, peserta diharapkan mendapat input yang berguna dan menggunakan input tersebut untuk membangunkan koperasi sekolah. Seterusnya, program ini dapat mewujudkan kejelekitan antara ahli-ahli dalam kumpulan dan mengasah sikap kepimpinan dalam diri setiap peserta.

4.0

TARIKH, HARI DAN TEMPAT PROGRAM Tarikh Hari Tempat Program : 19, 20 & 21 Febuari 2009 : Khamis, Jumaat &Sabtu : Sek. Men. Keb Pulau Nyior Jitra, Kedah

5.0

KUMPULAN SASARAN/ PESERTA i. Pelajar sekolah seramai 60 orang iaitu terdiri daripada ahli kelab koperasi

6.0

PROGRAM TENTATIF

19 Febuari 2009, khamis

4.30 petang 5.00 petang 5.30 petang 6.00 petang 9.00 malam 11.00 malam 11.30 malam

: : : : : : :

Pendaftaran peserta Majlis pembukaan Taklimat program Khidmat diri Ice Breaking Taklimat / Minum malam Tidur

20 Febuari 2009, Jumaat

7.00 pagi 7.30 pagi 8.00 pagi 8.30 pagi 10.30 pagi 10.45 pagi 12.00 tgh hari 2.30 petang 4.00 petang

: : : : : : : : :

Senamrobik Sarapan Perkhidmatan diri LDK 1: Jutawan Fakir Minum pagi Ceramah Khidmat diri LDK 2: Aku, Dia dan Wokswegen Khidmat diri

5.00 petang 7.00 pagi 9.00 pagi 11.00 pagi 11.30 pagi

: : : : :

Sukaneka Khidmat diri LDK 3: Minum malam/taklimat Tidur

21 Febuari 2009, Sabtu 7.00 pagi 7.30 pagi 8.00 pagi 12.00 tgh hari 12.30 tgh hari : : : : : Senamrobik Sarapan Kembarun Khidmat diri Majlis penutupan -Ucapan aluan -Penyampaian hadiah Bersurai

2.00 petang :

7.0

SENARAI AHLI JAWATANKUASA PELAKSANA DAN SENARAI TUGAS Penasihat Encik Abdul Aziz bin Yatim Pengarah Program Mohd Naezam bin Ali Timbalan Pengarah Program Lily Richard Thing Setiausaha Program Nursinani bt Omar Bendahari Program Salmi bt Muslimin Ahli-Ahli Jawatankuasa; AJK Peralatan:

Misnah bt Kosnan Norzaini bin Dzulkifli AJK Publisiti dan Penerbitan: Winnie Ahoi AJK Aktiviti: Roshada bt Ahmad AJK Protokol dan Sambutan: Arziyanti Norain bt Zubir AJK Cendaramata dan Buku Program: Sylviah Simeon 8.0 ANGGARAN KEWANGAN

8.1 Pendapatan 1. Sumbangan Ahli Kumpulan 2. Sumbangan Fakulti Sains Kognitif Dan Pembangunan Manusia 3. Yuran Peserta JUMLAH PENDAPATAN 8.2 Perbelanjaan 1. Pentadbiran a. Banner b. Percetakkan c. Alat Tulis d. Tanda Nama RM 60.00 RM 100.00 RM 180.00 RM 60.00 (A) 60 x 20 RM 200.00 RM 1200.00 RM 2900.00 10 x 100 RM 1000.00

Jumlah

RM 400.00

2. Logistik a. Makanan RM 2000.00

3. Hadiah dan Cenderamata

RM 500.00

JUMLAH PERBELANJAAN JUMLAH KESELURUHAN

(B) (A-B)

RM 2900 RM 000.00

9.0

Penutup

Melalui program yang akan kami laksanakan ini, kami berharap program ini dapat memberi input yang bermanfaat kepada kumpulan sasaran kami. Kerjasama daripada semua pihak amat kami harapkan dan semoga program ini mencapai objektif yang kami tetapkan. Seterusnya, kami ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam menjayakan program ini.

Disediakan oleh :

Mohd. Naezam bin Ali Pengarah Program Kem Pengurusan Organisasi Universiti Pendidikan Sultan Idris 35900 Tanjong Malim Perak

............................................. Disokong oleh : En. Abdul Aziz bin Yatim Pensyarah Jabatan Bimbingan dan Kaunseling Universiti Pendidikan Sultan Idris 35900 Tanjong Malim Perak ............................................. Disemak oleh : Dr. Mohammad Nasir Bin Bistamam Ketua Jabatan Bimbingan dan Kaunseling Fakulti Sains Kognitif dan Pembangunan Manusia Universiti Pendidikan Sultan Idris 35900 Tanjong Malim Perak

............................................. Permohonan diluluskan oleh : Prof. Dr Abd. Latif Bin Gapor Dekan Fakulti Sains Kognitif dan Pembangunan Manusia Universiti Pendidikan Sultan Idris 35900 Tanjong Malim Perak

............................................

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful