You are on page 1of 4

Cie Moskwy u Komorowskiego | Gazeta Polska - Tygodn...

http://www.gazetapolska.pl/27962-cien-moskwy-u-komo...

Strona gwna Reportae

W najnowszym numerze Gospodarka

Polska

wiat

Smolesk 2010 Nauka Literatura

Kondominium

Historia

Media

Nasza tosamo Archiwum

Idee

Reklama Szukaj

Wywiady

Sprawy Spoeczne

Nasi Felietonici

Film-Teatr-Muzyka

Elity III RP

Cie Moskwy u Komorowskiego


Andrzej Karkoszka, jeden z najwaniejszych strategw prezydenta Bronisawa Komorowskiego, figuruje w aktach komunistycznej bezpieki jako jej tajny, wieloletni wsppracownik o pseudonimach Eta, Kara i Markowski. To wanie Karkoszka sprowadzi do Biura Bezpieczestwa Narodowego Tomasza Hypkiego, zwolennika raportw MAK i komisji Millera w sprawie katastrofy smoleskiej Tomasz Hypki doradza Andrzejowi Karkoszce, ktry w prezydenckim BBN jest szefem Zespou Bezpieczestwa Narodowego. Pan Tomasz Hypki zosta zaproszony do wsppracy z zespoem przez przewodniczcego tego zespou, dr. Andrzeja Karkoszk, na pocztku 2012 r. poinformowa nas lakonicznie Marcin Skowron, rzecznik prasowy szefa BBN. Andrzej Karkoszka trafi do BBN po katastrofie smoleskiej, gdy prezydentem zosta Bronisaw Komorowski, a szefem BBN Stanisaw Koziej. Karkoszka jest z nim zwizany od wielu lat m.in. wsplnie zasiadali w Fundacji na rzecz

Na ten temat
Belwederska strategia banaw i przemilcze 29-01-2013 | Bronisaw Komorowski, Wasalizacja Ujawnia konflikty interesw! 29-01-2013 | Agentura, III RP, Komunici w Polsce 30 stycznia 2013 29-01-2013 | Agentura, Cyngle, Media Lasek stypendyst Gazpromu 23-01-2013 | Agentura Cie Moskwy u Komorowskiego 23-01-2013 | Agentura, Artyku tygodnia, Bronisaw Komorowski, Komunici w Polsce, NATO i wojsko Tajna operacja Alfa ledztwo od nowa 19-01-2013 | Artyku tygodnia, Bezprawie w III RP, Mafia Zagadka mierci Krzysztofa Olewnika 13-01-2013 | Artyku tygodnia, III RP, Mafia, Rola bezpieki Szykuj si do wojny 12-01-2013 | NATO i wojsko Narodowcy i koledzy z wojska 09-01-2013 | Agentura, III RP, Rola bezpieki, WSI Wujek Wodek 09-01-2013 | Agentura, Literatura

(foto. Krzysztof Sitkowski/GP)

Bezpieczestwa Gloria Victoribus. Na czarnej licie NATO W 1994 r. Andrzej Karkoszka, bdc wwczas dyrektorem jednego z departamentw w Ministerstwie Obrony Narodowej, zosta zatrzymany na woskim lotnisku. Kulisy tego zatrzymania opisa w tygodniku Gos w 1997 r. Piotr Bczek (w latach 20062007 szef Zarzdu Studiw i Analiz Suby Kontrwywiadu Wojskowego). Nazwisko Andrzeja Karkoszki figurowao na tzw. czarnej licie pastw NATO. Chodzio o osoby, ktre byy podejrzewane lub okrelone jako agenci z bloku wschodniego. Nigdy nie zadano od redakcji sprostowania w tej sprawie. Nie wytoczono mi procesu, nikt nie podj ze mn polemiki mwi nam Piotr Bczek. Wspomina, e w trakcie pracy nad tekstem rozmawia w tej sprawie z Mirosawem Sawickim, wicedyrektorem Biura Prasy i Informacji MON. Na pytanie, czy polityk, ktry zosta oskarony o wspprac z komunistycznymi subami specjalnymi, powinien zajmowa w strukturach pastwowych tak wysokie stanowisko, Sawicki odpowiedzia, e to absurdalny mit. Pan Karkoszka ju jako wiceminister bywa w Stanach Zjednoczonych i by obdarzony zaufaniem tamtej strony. Nie byo adnych naciskw czy sugestii. Uwaa si go za wybitnego znawc problemu. ycie zweryfikowao wiceministra, w NATO nie zamykano przed nim drzwi. Jeeli nawet kiedy byy jakie niewyjanione kwestie, to obecnie funkcjonujemy w nowej rzeczywistoci czytamy w artykule. W kocu Karkoszka odszed z MON. Okolicznoci tej dymisji owiane byy tajemnic. Jako oficjalny powd podano zakoczenie umowy o prac. Faktem jednak byo, e Karkoszka kierowa zespoem, ktry przygotowywa tzw. strategiczny przegld obronny. Dokument, ktry powsta w 2006 r., mia by podstaw reform w armii. Chocia pozostawa tajny, wiadomo, e jego gwnym zaoeniem byo zmniejszenie liczebnoci armii i przeksztacenie jej w wojsko zawodowe. Definitywnie nie zgadza si na to prezydent RP prof. Lech Kaczyski. Przeciwnikami dymisji Karkoszki byli m.in. wczesny minister obrony narodowej Radosaw Sikorski, byy wiceminister obrony Janusz Zemke z Sojuszu Lewicy Demokratycznej oraz Bogdan Zdrojewski z Platformy Obywatelskiej, wczesny szef sejmowej Komisji Obrony Narodowej. Mdrzec z NATO Andrzej Karkoszka od wielu lat by powszechnie uwaany za czowieka Sojuszu Lewicy Demokratycznej reprezentujcego interesy nomenklatury postkomunistycznej, a take bezporednio zwizanego z Moskw poprzez wasalne w stosunku do Kremla suby specjalne PRL. Jednoczenie mia powane ambicje polityczne. Widzia siebie na stanowisku ministra obrony narodowej. W 1994 r. jego kandydatur zablokowa jednak wczesny prezydent Lech Wasa, ktry od dawna mia wasnego faworyta na ten stoek Zbigniewa Okoskiego. Dopiero w poowie 1995 r. wczesny premier Jzef Oleksy speni po czci ambicje Karkoszki, mianujc go wiceministrem obrony. Mwio si, e moga to by zasuga wysoko postawionego patrona. By bowiem uwaany za protegowanego Ryszarda Frelka (kierownika Wydziau Zagranicznego Komitetu Centralnego, a pniej czonka Sekretariatu KC). Wedug niektrych rde, w sprawach strategii midzynarodowej Andrzej Karkoszka mia doradza Wojciechowi Jaruzelskiemu. Przez kilka lat, w poowie lat 90., by zreszt jednym z najwaniejszych politykw odpowiedzialnych za sprawy midzynarodowe. To on m.in. odpowiada za negocjacje w sprawie przyjcia Polski do NATO.

Kondominium
Belwederska strategia banaw i przemilcze Cie Moskwy u Komorowskiego Towarzysze od bezpieczestwa Niemieckie supy na polskiej ziemi Sikorski podaje Rosji zbrojeniwk na tacy Powrt w apy niedwiedzia Pokochajmy Rosj, zanim ona nas pokocha! Rosyjskie wpywy w BBN Towarzysz Kik wysya za kraty

1z4

02.02.2013 07:47

Cie Moskwy u Komorowskiego | Gazeta Polska - Tygodn...

http://www.gazetapolska.pl/27962-cien-moskwy-u-komo...

Autonomiciczy separatyci?

Dorota Kania
Cie Moskwy u Komorowskiego Przypadki sdziego Igora Tulei Tajna operacja Alfa ledztwo od nowa Zagadka mierci Krzysztofa Olewnika Komorowski bierze suby Tajemnice szefa BOR mier w cieniu smoleskiej katastrofy Ich troje Rosyjskie wpywy w BBN Wzorcowa dezinformacja smoleska

Nr 5 z 30 stycznia 2013
Miliony ucieky przez granic Braterskie zwizki w prokuraturze Trzeba si skutecznie zmwi W 1997 r. w styczniu amerykaski New York Times przeprowadzi z Karkoszk synny wywiad, w ktrym ten w ostrych sowach wypowiada si o wci penicym funkcj szefie Sztabu Generalnego gen. Tadeuszu Wileckim, czowieku Lecha Wasy. Wilecki mia, zdaniem Karkoszki, utrudnia przystpienie Polski do Sojuszu Pnocnoatlantyckiego. Po kilku tygodniach od ukazania si wywiadu Sztab zosta bez szefa. Kolejne kontrowersje zwizane z Andrzejem Karkoszk pojawiy si, gdy w 1997 r. minister obrony narodowej, ju z ramienia koalicji AWS-UW Janusz Onyszkiewicz, uzna, e nie widzi powodu, by usuwa Karkoszk z ministerstwa, ewentualnie jedynie przesun go na inne stanowisko. W kuluarach mwio si wwczas, e pozostawienie go w resorcie obrony to jeden z warunkw koalicyjnych. Jedn z osb, ktra miaa sta murem za realizacj tego postulatu, by Aleksander Kwaniewski. W 2009 r. Karkoszka zosta szefem tzw. rady doradczej przy dowdztwie wojsk specjalnych NATO. Nazywana Kolegium mdrcw 12-osobowa grupa powstaa, by wytycza kierunki rozwoju wojsk specjalnych w ramach Sojuszu Pnocnoatlantyckiego. Karkoszka okaza si take szar eminencj Grzegorza Napieralskiego, kiedy ten przewodzi Sojuszowi Lewicy Demokratycznej. Wwczas jego intelektualne zaplecze stanowili gwnie ludzie Stowarzyszenia Ordynacka, m.in. Wodzimierz Czarzasty, Robert Kwiatkowski, Sergiusz Najar (byy wiceszef MSZ i byy szef czeskich struktur Citibanku), Sylweriusz Marcin Krlak (byy wiceminister sprawiedliwoci, dzi partner w znanej kancelarii prawnej), Krzysztof Szamaek (wiceszef stowarzyszenia, byy wiceminister rodowiska) czy Andrzej Zaucki (czonek rady senatorw stowarzyszenia, byy ambasador w Moskwie, figurujcy w archiwach komunistycznej bezpieki jako tajny wsppracownik Andrzej) i wanie Andrzej Karkoszka. Donosy na marcowych emigrantw i politykw USA Z dokumentw Instytutu Pamici Narodowej wynika, e urodzony w 1945 r. Andrzej Karkoszka zosta zarejestrowany przez suby specjalne PRL w 1973 r. jako kontakt operacyjny o pseudonimach Kara, Kamil i Eta. Pracowa wwczas w Polskim Instytucie Spraw Midzynarodowych, gdzie trafi jako absolwent entomologii stosowanej, a nastpnie Studium Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. Studiujc na SGGW, by najpierw dziaaczem ZMS (peni funkcj przewodniczcego komitetu uczelnianego), a nastpnie PZPR (czonek egzekutywy partyjnej PISM). Na pocztku lat 70. jako pracownik PISM wyjecha do Sztokholmu. Przyjem Karasia osobicie na kontakt raportowa do centrali MSW w Warszawie funkcjonariusz komunistycznej bezpieki Koj. Z dokumentw wynika, e pracujcy z nim funkcjonariusze wyraali si o nim w samych superlatywach. Odbyte spotkania potwierdziy celowo nawizania kontaktu operacyjnego. Kamil okaza si szczerym i chtnym do wsppracy. Rokuje due perspektywy. Nadaje si do pracy operacyjnej po odpowiednim przeszkoleniu. Jest chtny do pracy, sucha uwag i wnioskw pisa do MSW funkcjonariusz Ted. Z dokumentw IPN wynika, e Eta przekazywa szczegowe raporty na temat SPRI (Sztokholmski Midzynarodowy Instytut Bada nad Pokojem), gdzie pracowa. Do funkcjonariuszy Departamentu I MSW trafia m.in. szczegowa lista pracownikw tam zatrudnionych oraz ich charakterystyka. Eta przekazywa informacje na temat osb pracujcych w SPRI, ktre z Polski wyjechay na fali czystek antysemickich, m.in. dotyczce Karola Laptera. Jestem z nim w bardzo zayych stosunkach, dostarczy mi wiksz ilo ksiek. Mwi mi o swoich dobrych stosunkach z Olafem Palme. Karol Lapter naley obecnie do cisego grona instytutu pisa Eta, zaczajc wykaz kopii prac zrobionych na zlecenie Karola Laptera. Na polecenie bezpieki Eta mia te uzyska dane na temat dziaalnoci Jzefa Goldblata (wsppracownika Karola Belwederska strategia banaw i przemilcze Ujawnia konflikty interesw! Tak si wypaca matkom wiat Wszystkie kamstwa National Geographic Zagraniczni dziennikarze obejrzeli Anatomi upadku Poegnanie Matki Lekarz nie jest od zabijania

2z4

02.02.2013 07:47

Cie Moskwy u Komorowskiego | Gazeta Polska - Tygodn...

http://www.gazetapolska.pl/27962-cien-moskwy-u-komo...

Laptera) na temat jego dziaalnoci w organizacjach ydowskich. Z dokumentw wynika, e w Sztokholmie, na zlecenie Departamentu I MSW, Eta mia penetrowa tamtejsze rodowisko literackie celem wyonienia ludzi o powizaniach z orodkami dywersji ideologicznej. Jak wynika z dokumentw Suby Bezpieczestwa, Eta mia due moliwoci pozyskiwania informacji nie tylko na temat SPRI, ale take m.in Kultury Paryskiej, czonkw ugrupowa proalbaskich, estoskiej emigracji i opozycjonisty Eugeniusza Smolara. W 1978 r. dokumenty dotyczce Andrzeja Karkoszki figurujcego w archiwach pod numerem 9295 jako tajny wsppracownik o pseudonimach Eta Kara, Kamil zostay zoone w archiwum Suby Bezpieczestwa w Wydziale VIII Departamentu I MSW. Na polecenie Jaruzelskiego Do archiww IPN trafiy dokumenty dotyczce Andrzeja Karkoszki pochodzce z 1983 r. Departament Kadr i Szkolenia Ministerstwa Spraw Zagranicznych przesa do Departamentu I MSW akta osobowe Andrzeja Karkoszki kandydata do pracy w ONZ w charakterze eksperta ds. rozbrojenia. W odpowiedzi na pismo z dn. 28.04 br. informuj, e ob. A. Karkoszka jest naszym tajnym wsppracownikiem wystpujcym pod pseudonimem >>Markowski<<. Jednoczenie informuj, e w odniesieniu do wymienionego nie mamy adnych zastrzee pisa zastpca naczelnika Wydziau I Departamentu II (kontrwywiad) MSW pk Marian Piszcz. Od 1985 r. Andrzej Karkoszka by czonkiem grupy ekspertw UNIDIR (ONZ-owski Instytut ds. Rozbrojenia), przygotowujcych raport na temat pokojowego wykorzystania przestrzeni kosmicznej. Cz tego raportu przygotowana przeze mnie jest realizacj inicjatywy Polski zgoszonej przez Wojciecha Jaruzelskiego pisa Andrzej Karkoszka w swoim yciorysie. W znajdujcych si w IPN dokumentach na temat Andrzeja Karkoszki zachowaa si korespondencja z 1986 r., podpisana przez funkcjonariusza Suby Bezpieczestwa, naczelnika Wydziau I Departamentu II MSW ppk. Andrzeja Kapkowskiego (w latach 19951996 SLD szefa Urzdu Ochrony Pastwa, doradc prezydenta Aleksandra Kwaniewskiego). W nawizaniu do uzgodnie prosimy o zapoznanie naszego [kontaktu] z instrukcja wyjazdow czytamy na temat kontaktu operacyjnego Markowski w korespondencji ppk. Kapkowskiego. Po 1989 r. Andrzej Karkoszka trafi do polityki, a funkcjonariusze figurujcy w jego aktach do sub specjalnych III RP. Do dzi niektrzy z nich peni funkcje doradcze. Archiwalia dotyczce Andrzeja Karkoszki do dzi nigdzie nie zostay opisane. Zapytalimy szefa BBN gen. Stanisawa Kozieja, czy zna przeszo Andrzeja Karkoszki. W oddzielnym mailu skierowalimy te za porednictwem BBN pytania do samego Andrzeja Karkoszki. W reakcji na przesane przez pani pytania uprzejmie informuj, e udzielenie odpowiedzi na nie w tak krtkim terminie, jaki pani narzuca, jest niemoliwe. Uniemoliwiaj to gwnie zaplanowane wczeniej przedsiwzicia, w jakich bierze udzia Pan Minister, oraz biece zadania realizowane przez Biuro. W zwizku z powyszym chciabym pani zapewni, e na przesane pytania zgodnie z zapisami ustawy prawo prasowe oraz ustawy o dostpie do informacji publicznej odpowiedzi udzielimy niezwocznie napisaa nam Joanna Kwaniewska-Wrbel, naczelnik Wydziau Komunikacji Spoecznej z Gabinetu Szefa BBN. Jednoczenie stwierdzia, e BBN nie jest waciwym adresatem pyta kierowanych do pana Andrzeja Karkoszki i w zwizku z tym nie przekazano mu pyta zadanych przez Gazet Polsk. Kategorie: Autor: Katarzyna Pawlak, Dorota Kania Gazeta Polska: Kondominium Rocznik: Nr 5 z 30 stycznia 2013 Tagi: NATO i wojsko, Komunici w Polsce, Bronisaw Komorowski, Artyku tygodnia, Agentura

Udostpnij

58

Lubi to!

58

2
Tweet 6

Dodaj komentarz

DRUKUJ

3z4

02.02.2013 07:47

Cie Moskwy u Komorowskiego | Gazeta Polska - Tygodn...

http://www.gazetapolska.pl/27962-cien-moskwy-u-komo...

Ile na emeryturze ?
www.TaxCare.pl 1500 z czy 6000 z. Sprawd jak podwyszy emerytur !

Czy Masz Borelioz ?


www.przyczynychoroby.pl/Borelioza Nasz Test wykrywa Borelioz. We Kuracj na Borelioz. Pomagamy

ksigarnia IPN - Ksiki


www.ipn.poczytaj.pl Instytutu Pamici Narodowej. Najnowsza historia Polski
Odpowiedzi

odpowied
a sekretarz kania to rodzina Anonim (niezweryfikowany), pt., 2013-02-01 19:17

powtrz

Co tu komentowa,
bo u "Komorowskiego" zorganizowano siedlisko WSI i SB oraz ich tajnych i jawnych wsppracownikw Kazek12 (niezweryfikowany), r., 2013-01-30 08:48

powtrz

Redaktor naczelny: Tomasz Sakiewicz Z-ca red. naczelnego: Katarzyna Gjska-Hejke Sekretarz redakcji: Katarzyna Rzuczkowska Kierownicy dziaw: Kraj Piotr Lisiewicz wiat Olga Doleniak-Harczuk Kultura Bohdan Urbankowski Historia Piotr Ferenc Chudy Gospodarka Maciej Pawlak Publicystyka Anita Gargas

Czonkowie redakcji: Przemysaw Harczuk, Maciej Marosz, Filip Rdesiski, Grzegorz Wierzchoowski, Teresa Wjcik, Antoni Zambrowski (kraj), Maciej Parowski, Filip Rdesiski, Marcin Wolski (kultura), Jan aryn (historia), Krystyna Grzybowska, Rafa Kotomski, Andrzej Wako (publicystyka). Kluby GP Ryszard Kapuciski, layout Mariusz Troliski, logotyp Marianna Jaromska, grafika i zdjcia: Mariusz Troliski, Krzysztof Lach, ilustracje Mirosaw Andrzejewski, DTP Pawe Chrzanowski, Aleksander Razcwarkow.

Adres redakcji: ul. Filtrowa 63/43, 02-056 Warszawa Tel.: (+48 22) 290-29-58, Fax.: (22) 825-12-25 redakcja(at)gazetapolska.pl listy(at)gazetapolska.pl Sekretariat red. Naczelnego: Joanna Jenerowicz sekretariat(at)gazetapolska.pl Kontakt z czytelnikami: Pawe Piekarczyk pawel.piekarczyk(at)gazetapolska.pl Tel.: 501 618 977 Wydawca: Niezalene Wydawnictwo Polskie Sp. z o. o. Reklama i ogoszenia: Agnieszka Warzocha Tel. 519 353 511 agnieszka.warzocha(at)gazetapolska.pl

W tym numerze publikuj: Wojciech Wencel | Wojciech Mucha | WIS | Tomasz ysiak | Tomasz Terlikowski | Tomasz Sakiewicz | Teresa Styliska | Sylwia Krasnodbska | Ryszard Czarnecki | Robert Tekieli | Rafa Ziemkiewicz | Przemysaw Harczuk | Prof. Andrzej Zybertowicz | Piotr Lisiewicz | Natalia Kozowska-Kocur | Milena Kindziuk | Marcin Wolski | Maciej Pawlak | Maciej Parowski | Leszek Misiak | Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski | Krystyna Grzybowska | Katarzyna Pawlak | Katarzyna Gjska-Hejke | Joanna Lichocka | Informacja wasna | Hanna Shen | Grzegorz Wierzchoowski | Filip Rdesiski | Dorota Kania | Dominik Tarczyski | Dominik Szczsny-Kostanecki | Antoni epkowski | Antoni Rybczyski | Antoni Macierewicz | Anita Gargas | Andrzej Wako | Aleksander cios

Regulamin SMS

Moje konto

4z4

02.02.2013 07:47

You might also like