RAPORTUL PSIHOLOGIC Date de identificare ale subiectului S.Andreea. în vârstă de 15 ani și 6 luni frecventează liceul Teoretic ”O.C.

Taslauanu” din Localitatea Toplița. Întrebarea de referință pentru care se face evaluarea psihologică Evaluarea Andreei a fost cerută de către mama acesteia în scoplul evaluarii functiilor mnezice.Prin urmare scopul evaluarii va urmarii răspunsul la întrebarea: Care este nivelul de memorare a adolescentei Andreea? Informații ce țin de istoria personal a cazului Adolescenta examinata nu a avut nici o intervenție chirurgicală sau de alt gen, nu sufera de nici o boală, travesând perioada preșcolară in mod armonios.Mama Andreei spune ca este un copil caruia ii place să se implice in activitățile desfășurate la grădiniță. Face parte dintr-o familie mono parental, fiind de altfel singurul copil. Observații relevante din timpul examinării În timpul evaluării Cristian a avut o atitudine relaxată-detașată.Nu a fost necesar un feedback, nu a prezentat interes spre autoevaluare, dar a prezentat reacții de satisfacere în ceea ce privește încheierea sarcinii. Nu cere instruc ț iuni sau informa ții suplimentare față de cele ce i s-au oferit inițial. Există situații în care are tendința să își ușureze sarcina, dar se conformează imediat cerin ț elor fără a face comentarii.Își cere scuze atunci când face greșeli. Sunt momente de scurtă durată în care subiectul își pierde interesul pentru a realize sarcinile cerute și are alte preocupări,tot atunci menționează și faptul că testul este greu, însă după o scurtă pauză prezintă din nou interes pentru realizarea sarcinii. În cea mai mare parte a evaluării Cristian a interpretat testele ca pe un joc, in sesul de o activitate placută-relaxantă. Teste administrate Testul Bender A (Bender Gestalt) Testul vizeză evaluarea nivelului dezvoltării funcției perceptive-motrice, putând fi utilizat ca predictor al insusirii scris-cititul în clasa I șipentru evaluarea tulburărilor de învătare ce pot surveni în cadrul acestor materii. Proba Bender A exploatează funcția perceptivemotrică șiîșigăsește aplicabilitate în predicșia reușitei școlare în clasa I.Proba se aplică la copiii peșcolari cu vârstă cuprinsă între 4-5 ani. Proba constă din 9 figuri geometrice prezentate succesiv în ordinea din protocol, stimuli cu complexitate diferită, în sensul creșterii progressive a dificultășii. Testul Frostig 1 Raportul psihologic-Nut Georgiana Elena

4 poziția spațială – examinază recunoașterea formelor prezentate serial-se utilizează desene similare obiectelor cotidiene. Testul Raven Color (MPRc)-Matricile Progresive Raven Color (MPC) MPC sunt destinate a evalua inteligența la copiii mici (sub 11 ani ). T=25 puncte Subtestul II . MPC cuprinde trei serii de itemi (A.B). -copilul este capabil să analizeze elementele. -copilul este capabil să compare schimbările similar în caracteristicile percepute și să adopte analogia ca modalitate de raționament. diferențierea acestor figure de alte construcții geometrice.delimitarea obiectelor de fond. Principii care stau la baza constucției testului: -copilul este capabil să distingă figurile identice de cele diferite iar apoi pe cele similar de cele nesimilare -copilul este capabil de a aprecia correct orientarea figurii atât în raport cu propria sa persoană cât șifașă de obiectele din câmpul perceptive.coordonare ochi-mână. Rezultatele la testele psihologice Testul Bender A Scor T=27 puncte Timp= 2 min Testul Frostig Subtestul I . școlari mici sau la copii mai mari care întâmpină dificultăți de învățare. 5 relații spațiale. însă ei se rezolvă pe baza acelorașiprincipia pe care subiectul trebuie să le deducă. pe fonduri care se complică gradual.Testul măsoară capacitățile perceptive prin 5 subteste. la aceștia evaluarea având character clinic. preșcolari . pentru a ajuta copilul există puncte de sprijin. caracteristicile întregului perceput și să șisă facă distincșie între ceea ce este inclus în matrice șiceea ce trebuie să găsească el însuși. 2 obiectul-fondul perceptive. 3 constanța formei.Ab. care vizează coordonarea ochi-mână:â. constanșa șiplasarea spațială. Testul cuprinde de asemenea figure geometrice ascunse care trebuie identificate. presupune recunoașterea unor figure geometrice în timp ce acestea îșischimbă marimea. Itemii unei serii sunt prezentați în ordinea crescândă a dificultății lor. fiecare serie fiind alcătuită din 12 itemi. analiza formelor și a obiectelor simple. vizează capacitatea subiectului de a diferenția între fondul percepției și obiectul percepției. respective: 1 coordonare ochimână. Testul se aplică la copii cu vârste cuprinse între 4 și8 ani. -MPC este destinat a evalua calitatea capacității de observație precum și nuvelul dezvoltării intelectuale a copiilor. T=17 puncte 2 Raportul psihologic-Nut Georgiana Elena .

Performanța subiectului raportată la performanța medie a grupului de vârstă din care face parte. T=8 puncte Subtestul V . Recomandări Având în vedere rezultatele foarte bune la evaluare. Testarea se dovedește a fi validă. deci superior vărstei reale ale subiectului. T=15 puncte Subtestul IV . Sumarizarea -din punct de vedere intelectual subiectul se află la un nivel superior. se recomandă utilizarea unor jocuri și/sau activită ț i cu grad mai mare de dificultate pentru a dezvolta inteligenta subiectului. -din punct de vedere perceptual facând o medie a rezultatelor de la testarea care urmarește acest aspect subiectul a înregistrat o performan ță corespunzătoare vârstei de 8 ani și 1 lună. -la subtestul delimitarea obiectului de fond nivelul subiectului este corespunzător vârstei de 6 ani si 6 luni -la subtestul constanța formei subiectul se situează la nivelul vârstei de 9 ani -la subtestul orientare spațială subiectul înregistrează performanțe corespunzătoare vârstei de 8 ani și 9 luni -la subtestul relație spațială subiectul se situează la vârsta de 7 ani și 6 luni Copilul a rezolvat testul în raport procentual de 90% .orientarea spațială. Raven Color (MPRc) – nivelul de performanță este de inteligență superioară. atinge sau depășește centilul 95. Frostig – la subtestul coordonare ochi-mână subiectul înregistrează performanțe corespunzătoare vârstei de 10 ani.Subtestul III . T=4 puncte PQ=116 Ech%=90 Timp= 60 min Testul Raven Color (MPRc) T=31 puncte Nivel de inteligență I IV=2 Timp= 12 min Interpretarea rezultatelor Bender A – performantă perceptiv motică: slabă spre medie.Nu s-a identificat nici un indicator de tulburare emoțională.relația spațială.constanța formei. 3 Raportul psihologic-Nut Georgiana Elena .

Examinator: Nuț Georgiana Elena 4 Raportul psihologic-Nut Georgiana Elena .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful