SOALAN : Berikan TIGA sebab mengapa sesuatu pepasangan (pendawaian) itu perlu diuji setelah kerja-kerja pendawaian

selesai dijalankan dan sebutkan turutan ujian yang perlu dilakukan. (5 markah)

Suatu pepasangan perlu diuji kerana; 1) Kehendak Perundangan. 2) Bagi pengesahan kendalian litar pendawaian. 3) Peralatan dipasang selamat utuk digunakan. Turutan ujian yang perlu dilakukan;1. Ujian keterusan pengalir Pelindung 2. Ujian keTerusan pengalir litar akhir Gelang 3. Ujian Penebatan 4. Ujian keKutuban 5. Ujian Rintangan elektrod bumi 6. Ujian Peranti Arus Baki

SOALAN: Namakan ujian-ujian yang perlu dilakukan bagi sesuatu pepasangan siap, sebelum dan selepas bekalan diberikan oleh pihak berkuasa bekalan. Pengujian yang hendak dilakukan hendaklah mengikut turutan yang dikehendaki oleh IEE. (8 markah) 1. Ujian keterusan pengalir Pelindung 2. Ujian keTerusan pengalir litar akhir Gelang 3. Ujian Penebatan 4. Ujian keKutuban 5. Ujian Rintangan elektrod bumi 6. Ujian Peranti Arus Baki

Ujian Penebatan 4.1. Ujian Rintangan elektrod bumi 6. Ujian keKutuban 5. (3 markah) Turutan ujian yang perlu dilakukan. b Nyatakan ujian-ujian yang perlu dijalankan setelah pendawaian selesai dibuat. Ujian keTerusan pengalir litar akhir Gelang 3. 5) Bagi pengesahan kendalian litar pendawaian. 4) Kehendak Perundangan.SOALAN: (5 Markah) a Terangkan mengapakah sesuatu pepasangan itu perlu diuji terlebih dahulu setelah pendawaian selesai dibuat? (2 markah) Suatu pepasangan perlu diuji kerana. Ujian Peranti Arus Baki . 6) Peralatan dipasang selamat utuk digunakan. Ujian keterusan pengalir Pelindung 2.

2) Semua beban hendaklah ditanggalkan. 3) Suis kawalan litar hendaklah pada kedudukan SWITCHED ON. 2) Menguji KETAHANAN PENEBAT kabel. ii. 1) Suis utama hendaklah SWITCHED OFF.Tujuan ujian penebatan (1 markah) 1) Untuk memastikan TIADA KEBOCORAN arus antara konduktor fasa dengan fasa. konduktor fasa dengan neutral dan konduktor fasa dengan bumi. Kaedah ujian penebatan (4 markah) Menggunakan alat uji – Penguji Rintangan Penebatan (Insulation Resistance Tester). i. 4) Jalankan ujian sebagaimana jadual di bawah.SOALAN: Jelaskan dengan ringkas. Unit Pengguna Fasa Tunggal L-N L-E N-E Unit Pengguna Fasa Tiga R-Y Y-B R-B R-N Y-N B-N Y-E B-E N-E R-E Litar Akhir Lampu L-N L-E N-E 13A SSO – Litar Jejari & Gelang L-N L-E N-E . Voltan kendalian adalah arus terus dengan keupayaan voltan 250V AT atau 500V AT. dan 5) Nilai bacaan jangka hendaklah tidak kurang daripada 1 Megaohm.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful