PBS MATHEMATICS FORM 1 PREPARED BY MDM PUNITHA

TOPIC : SOLID GEOMETRY TAJUK : PEPEJAL GEOMETRI
NAME: ____________________________ CLASS: _______________

BIL
1

BAND Name the following solids Namakan bentuk bagi setiap objek yang berikut : (a)
……………………………………. (b)

……………………………………………………… B2D6E1 2

Complete the table below . Lengkapkan jadual berikut Pepejal Muka Bilangan Tepi Bucu

Kuboid Kubus
B2D12E1 3

Draw the net of the solids given and give the name of the solid. Lukis bentangan bagi pepejal di bawah dan namakan.

a)

--------------------------------------

Gunting dan tampal bentuk yang dilukis pada kad yang tebal. Guna pita pelekat untuk menetapkan bentuk kuboid itu.PBS MATHEMATICS FORM 1 PREPARED BY MDM PUNITHA b) --------------------------------------B3D9E1 4 Build a model of cube and cuboid Membuat model kubus dan kuboid. Use sticking tape to make the shape accordingly. Menggunakan bentangan kuboid yang disediakan. Draw back the shape using the scale given. Aktiviti : Membina model kubus & kuboid (a) Cuboid / Kuboid 1. Activity: Build a model of cube and cuboid. Cut and paste the shape on a piece of thick sheet. - . Gunting dan lipatkan bentangan pada kad yang tebal itu untuk membina kuboid. Using the net of the cuboid given. Cut and fold the thick sheet to build a cuboid. Lukis semula mengikut skala yang sebenar.

diberi setiap sisi kubus kecil adalah 2cm . - B4D9E1 5 a) Predict the volume of cuboid Anggarkan Isipadu Kuboid A.PBS MATHEMATICS FORM 1 PREPARED BY MDM PUNITHA (b) Cube / Kubus 2. Using the net of the cube given. Gunting dan lipatkan bentangan pada kad yang tebal itu untuk membina kubus. Given the sides are 2cm. Given the volume for each cube is 2 cm Diberi isipadu setiap kubus adalah 2 cm3 B. Menggunakan bentangan kubus yang disediakan. Draw back the shape using the scale given on a A4 paper. Lukis semula mengikut skala yang sebenar pada kertas A4. Cut and fold the thick sheet to build a cube. Gunting dan tampal bentuk yang dilukis pada kad yang tebal. Guna pita pelekat untuk menetapkan bentuk kubus itu. Use sticking tape to make the shape accordingly. Cut and paste the shape on a piece of thick sheet.

7m 7m 12m B4D10E1 .PBS MATHEMATICS FORM 1 PREPARED BY MDM PUNITHA b) Find the volume of the cuboid. Cari Isipadu kuboid. A. 10cm 2 cm 3cm B.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful