Grupul Băncii Mondiale

Grupul Băncii Mondiale este o instituţie formată din alte cinci instituţii financiare internaţionale, şi anume: 1. Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare - IBRD (International Bank for Reconstruction and Development) 2. Corporaţia Financiară Internaţională - IFC (International Finance Corporation) 3. Asociaţia Internaţională de Dezvoltare - IDA (International Development Association) 4. Agenţia de Garantare Multilaterală a Investiţiilor - MIGA (Multilateral Investment Guarantee Agency) 5. Centrul Internaţional de Reglementare a Diferendelor din Domeniul Investiţiilor - ICSID (International Center for Settlement of Investments Disputes). Fiecare instituţie are un rol distinct în lupta împotriva sărăciei şi îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă pentru populaţia din statele în curs de dezvoltare. Termenul generic de Banca Mondială se referă în principal la IBRD şi IDA, iar proiectele principale de finanţare se derulează prin IBRD. BM a fost înfiinţată la 1 iulie 1944 în urma conferinţei de la Bretton Woods (SUA), odată cu Fondul Monetar Internaţional. BM reuneşte 185 ţări membre, responsabile de modul în care este finanţată instituţia şi de alocare a fondurilor. Sediul BM este la Washington D.C., iar preşedintele instituţiei este Robert Zoellick (SUA). Banca Mondială este una dintre principalele surse de asistenţă în domeniul dezvoltării pentru ţările lumii. Misiunea sa este eradicarea sărăciei şi îmbunătăţirea standardului de viaţă al populaţiei din ţările în dezvoltare. Este o bancă de dezvoltare care acordă împrumuturi cu dobândă redusă, credite fără dobândă şi grant-uri (credite nerambursabile) ţărilor în curs de dezvoltare. De asemenea, BM este una din cele mai mari organisme internaţionale de finanţare a programelor în domeniile sănătăţii, învăţământului, luptei împotriva HIV/SIDA, protecţia mediului şi a programelor de reducere a datoriei ţărilor sărace. 1. Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (IBRD) Înfiinţată în 1945; 185 ţări membre Obiectivul BIRD este reducerea sărăciei în ţările în curs de dezvoltare, solvabile şi cu venituri medii, promovând dezvoltarea durabilă, prin împrumuturi, garanţii şi servicii de analiză şi consultanţă. Împrumuturile se acordă guvernelor sau instituţiilor publice din ţările în curs de dezvoltare, cu garanţii guvernamentale. IBRD obţine fondurile în special de pe pieţele financiare internaţionale. Cu o cotă de solvabilitate maximă (AAA), IBRD emite obligaţiuni şi transmite clienţilor săi beneficiul dobânzilor mici. Proiectele sunt evaluate de Bancă prin prisma capacităţii ţării beneficiare de a-şi plăti datoriile. Tipurile de programe susţinute de IBRD se împart în 2 categorii: Programe pentru proiecte de infrastructură economică şi socială - destinate modernizării şi dezvoltării unor sectoare cum ar fi: sectorul energetic, transporturi, agricultură şi dezvoltare rurală, educaţie, controlul natalităţii, sănătate, alimentaţie. Pentru cointeresarea aplicării eficiente a programelor BIRD fixează condiţia participării statului beneficiar cu o anumită cotă (între 10-30%) Programe de ajustare sectorială, ca element de susţinere a reformei economice, promovate prin programele de macrostabilizare ale FMI, fiind destinate acoperirii deficitului extern - împrumuturi pentru ajustarea sectorului privat (Private Sector Adjustment Loan - PSAL) şi pentru ajustarea sectorului public (Programmatic Adjustment Loan - PAL) Cifra cumulată a împrumuturilor acordate în perioada 1945 – 2007 se ridică la aproximativ 433 de miliarde USD. 2. Corporaţia Financiară Internaţională (IFC)

3. Aşadar. Cifra cumulată a împrumuturilor acordate de la înfiinţare se ridică la aproximativ 25 de miliarde USD. cu o perioadă de graţie de până la 10 ani. 166 ţări membre Misiunea IDA este de a acorda împrumuturi ţărilor celor mai sărace ţări ale lumii (PIB/loc. donatorii au fost de acord să mărească folosirea de subvenţii IDA . 171 ţări membre Obiectivul MIGA este garantarea împrumuturilor pe piaţa privată de capital destinate unor proiecte ale sectorului privat. fără garanţie de stat. restricţii valutare etc. 179 ţări membre IFC completează activitatea IBRD (care se desfăşoară în special la nivel guvernamental). mediere în conflictele din domeniul investiţiilor. cât şi proiecte private. Asociaţia Internaţională de Dezvoltare (IDA) Înfiinţată în 1960 . IDA contribuie la oferirea accesului la servicii de bază mai bune (cum ar fi învăţământul. unde trăiesc aproximativ 2. cum ar fi combaterea HIV/SIDA cu care se confruntă ţările cele mai sărace şi mai vulnerabile.pentru a contribui la abordarea dificultăţilor speciale. 5. IFC lucrează cu întreprinderi private viabile din ţările în curs de dezvoltare şi oferă împrumuturi pe termen lung. Cifra cumulată a împrumuturilor acordate de la înfiinţare se ridică la aproximativ 181 de miliarde USD. cu aproape 9 miliarde dolari de la donatori şi încă 6. consultanţă pentru clienţii săi. Această asistenţă este vitală pentru ţări care au o capacitate minimă sau inexistentă de a împrumuta în condiţiile pieţei. îngrijirea medicală. Activitatea Grupului Băncii Mondiale în Romania a început în anul 1991 şi cuprinde atât programe şi proiecte publice. 40 de ţări bogate oferă fonduri pentru această finanţare făcând contribuţii o dată la patru ani. Cifra cumulată a garanţiilor emise se ridică la aproximativ 17 miliarde USD. 144 ţări membre ICSID contribuie la încurajarea investiţiilor străine oferind conciliere şi arbitraj pentru diferende din domeniul investiţiilor. împotriva unor riscuri (naţionalizare. Contribuţiile la IDA permit BM să furnizeze 6–7 miliarde USD pe an sub formă de credite.). fără dobândă.Înfiinţată în 1956 . Agenţia de Garantare Multilaterala a Investiţiilor (MIGA) Înfiinţată în 1988 . celor mai sărace 78 de ţări din lume.000 USD) în condiţii favorabile : pe termen foarte lung. Agenţia oferă.4 miliarde de oameni.<1. Centrul Internaţional de Reglementare a Conflictelor din Domeniul Investiţiilor (ICSID) Înfiinţat în 1966 . Provenienţa fondurilor IDA o reprezintă donaţiile din partea ţărilor industrializate. la cerere. aprovizionarea cu apă) şi susţine reforme şi investiţii destinate creşterii productivităţii şi creării de locuri de muncă. ICSID (din 1975). MIGA oferă asistenţă tehnică pentru a ajuta ţările în promovarea oportunităţilor de investiţii. portofoliul său de angajamente depăşind 25 miliarde USD. finanţate de către Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare prin împrumuturi acordate direct statului. prin sprijinul acordat . 4. de până la 40 ani. oferind împrumuturi sectorului privat. IFC investeşte în proiecte din regiuni şi sectoare deservite insuficient de investiţiile private şi găseşte modalităţi noi de a dezvolta oportunităţi promiţătoare pe pieţele considerate prea riscante de către investitorii comerciali în absenţa IFC. MIGA contribuie la încurajarea investiţiilor străine în ţările în curs de dezvoltare. Fondul a fost realimentat în 2002. garanţii şi servicii de gestionare a riscului. IFC (din 1990). Relaţiile României cu Grupul Băncii Mondiale România este membră a IBRD (din 1972).până la circa 21 la sută din resurse . ajutând astfel la crearea unui climat de încredere între state şi investitorii străini. contribuind astfel la încurajarea investiţiilor străine şi dezvoltarea mediului de afaceri în ţările în curs de dezvoltare. prin Ministerul Finanţelor Publice. de asemenea. MIGA (din 1992). ICSID întreprinde şi activităţi de cercetare şi publicare în domeniul legii arbitrajului şi al legii investiţiilor străine.6 miliarde din resursele Băncii. fără dobândă. La acea dată. IFC este cea mai importantă sursă de împrumuturi şi investiţii pentru proiecte private în ţările în curs de dezvoltare. prin acordarea de garanţii firmelor care investesc în aceste state.

Programul regional “Comunitatea Energetică a Europei de Sud-Est” (în valoare totală de 1 miliard de USD. Principalele programe de investiţii în curs cu finanţare IBRD sunt: Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii transporturilor. obligaţiuni în monedă naţională. România şi Croaţia. Alături de Guvern. cercetării şi al asistenţei tehnice contribuie la identificarea domeniilor prioritare şi la abordarea dificultăţilor din procesul de dezvoltare. inclusiv sistemele de irigaţii. Cea mai importantă investiţie a IFC în sectorul bancar din România constă în acordarea unui împrumut în valoare de 75 milioane USD Băncii Comerciale Române şi participarea la prima fază a privatizării BCR. Consiliul Directorilor Executivi al Băncii Mondiale a discutat Parteneriatul Strategic al Băncii Mondiale pentru România pe perioada 2006-2009. sprijinind în acelaşi timp dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii. iar în 2008 de 138 mil USD). relaţiile cu ţara noastră sunt coordonate de către doamna Orsalia Kalantzopoulos (Grecia) care. atenuarea impactului social al restructurărilor. prin proiectul pilot pentru Valea Jiului. a preluat funcţia de director al Grupului de ţări recent înfiinţat care include Republica Cehă. operaţiile băncii vizează îmbunătăţirea productivităţii agricole şi forestiere. Perspective La 13 iunie 2006. Slovenia. Republica Slovacă. incluzând diferite proiecte în derulare în România). Analiza şi consultanţa sunt activităţi esenţiale în cadrul contribuţiei Băncii Mondiale la eforturile de dezvoltare a României. Corporaţia Financiară Internaţională a aprobat o serie de investiţii în sectorul comunicaţiilor. Începând cu 1991. Modernizarea sistemelor de cunoaştere şi informare în agricultură (MAKIS).. portofoliul Băncii în România cuprindea 22 de operaţiuni active în valoare de peste 1. Economia bazată pe cunoaştere. Incluziune socială.de către Corporaţia Financiară Internaţională şi Agenţia Multilaterală de Garantare a Investiţiilor. Strategia. în special în domeniile agriculturii şi mediului. reforma administraţiei publice. Instituţia este reprezentată în România prin intermediul Biroului Băncii Mondiale în România (director de ţară – domnul Benoît Blarel) şi Biroului Corporaţiei Financiare Internaţionale (director de ţară – doamna Ana-Maria Mihăescu). Strategia de . În plus. pentru a sprijini comunitatea locală în dezvoltarea unei strategii pe termen lung prin identificarea cauzelor sărăciei şi a surselor de competitivitate. III. Reforma în sectorul sănătăţii. Alte proiecte sunt în diferite stadii premergătoare aprobării. Reforma sistemului judiciar în România. precum şi a sectorului bancar din România. Estonia. Polonia. la Bursa de Valori Bucureşti. În cadrul Băncii Mondiale. prin achizitionarea un pachet de 25% din acţiuni. reunite în cadrul Departamentului pentru Europa Centrală şi Tările Baltice. La începutul anului 2008. De asemenea. reprezintă 60% din totalul creditelor preluate de România de la BM. Ungaria. programele de dezvoltare rurală şi de reducere a sărăciei vizează îmbunătăţirea infrastructurii rurale. În perioada 2001-2007. În septembrie 2006. Sprijinirea serviciilor municipale. dezvoltarea sectorului privat) şi PAL (Împrumut pentru ajustarea sectorului public – reforma în justiţie. elaborată în strânsă colaborare cu Guvernul României. Resursele pe care Banca Mondială le are în domeniul dezvoltării. precum şi eficientizarea sistemului de cheltuieli publice ). Închiderea minelor ineficiente şi refacerea mediului . Agenţia de Garantare Multilaterala a Investiţiilor a garantat în România investiţii private de peste 100 milioane USD.CDF). Bulgaria. serviciile sociale şi sistemul de finanţare rurală. Lituania. în premieră. Letonia. IBRD a sprijinit reformele structurale şi privatizarea în România prin programele PSAL (Împrumut de ajustare structurala a sectorului privat – privatizarea şi restructurarea băncilor de stat. Activitatea IFC pentru proiecte private. începând cu 1 ianuarie 2008. Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (IBRD) a aprobat 55 de operaţiuni finanţate în România. întreprinderilor de stat şi utilităţilor. infrastructură. împreună cu BERD. Banca a lansat. industrie sau în sectorul sănătăţii. Banca a întreprins servicii de asistenţă analitică şi consiliere. reprezintă un ghid al asistenţei acordată ţării de către Banca Mondială. cu un total al angajamentelor de aproximativ 5.8 miliarde de dolari (în 2007 au fost aprobate proiecte în valoare de 349 mil USD. îmbunătăţirea mecanismelor de elaborare a politicilor. reforma sănătăţii. printr-un proces participativ. autorităţile locale. în valoare de 525 milioane RON. sectorul privat şi societatea civilă din regiune. fără garanţie de stat. România a fost inclusă în grupul pilot al ţărilor participante la initiaţiva Băncii Mondiale denumită Cadrul general de dezvoltare (Comprehensive Development Framework . ca reacţie la slaba activitate economică şi sărăcia accentuată din regiune.24 miliarde USD.

Banca va continua să ofere asistenţă tehnica şi analize macroeconomice contra cost .Asistenţă pentru România pentru perioada 2006 – 2009 prevede. Urmare a dezvoltării economice se preconizează că. . împreună cu activităţi analitice şi servicii de consultanţă semnificative. a tuberculozei şi a malariei. De asemenea. România va trece la o nouă etapă a colaborării sale cu BM (procedura de graduation / graduare ). dar va dobândi un nou statut în cadrul comunităţii financiare internaţionale.C. România va rămâne membru cu drepturi depline în cadrul Grupului Băncii Mondiale. compatibil cu statutul de membru UE şi de donator în cadrul politicii internaţionale de cooperare pentru dezvoltare. stabilind sprijinul acordat de către Banca Mondială României pentru ca aceasta să îşi atingă obiectivele privind creşterea economica susţinută şi îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă în contextul integrării şi armonizării cu Uniunea Europeană. Reuniunea de primăvară a grupului Băncii Mondiale. România a devenit un stat donator în contextul asistenţei pentru dezvoltare. ocazie cu care au fost analizate rezultatele activităţii în anul 2007 precum şi perspectivele pentru 2008. Principalul criteriu de graduare (absolvire) este obţinerea unui venit naţional brut/locuitor de minim 5055 USD. precum şi accesul la educaţie în statele puţin dezvoltate. acces la cursurile oferite de bancă şi posibilitatea prelungirii eligibilităţii pentru operaţiunile IFC. Ulterior graduării. în viitorul apropiat (după 2010). moment din care ţara noastră nu va mai putea implementa proiecte ale instituţiei pe teritoriul său. Notă: Scrisoarea privind solicitarea de graduare a României a fost transmisă la IBRD în data de 5 septembrie 2007. se estimează o creştere a sumelor destinate proiectelor de asistenţă pentru dezvoltare în următorii ani. un „parteneriat strategic de ţară” între Bancă şi Guvernul României. Noua strategie preconizează un program de împrumuturi în valoare de 450-550 milioane USD pe an. iar în contextul colaborării cu BM ţara noastră a participat cu suma de 0. Odată cu aderarea la UE. urmând să rămână continuare membru în calitate de stat donator. în premieră.6 milioane EUR în cadrul a două fonduri administrate de către IBRD şi având ca scop combaterea HIV. De asemenea. în perioada 12-13 aprilie 2008 a avut loc la Washington D.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful