- GRANULIRANJE

-

Granulacija
• granulati - aglomerati prašaka, aglomerirane čestice lijeka i različitih pomoćnih tvari dobivenih postupcima granulacije • granuliranjem se poboljšavaju svojstva tečenja te kompresibilnost smjese a to su svojstva važna za postupak tabletiranja * postupak granuliranja se sastoji od miješanja prašaka, te dodatka otopine (disperzije) veziva smjesi prašaka kojim se ona ovlažuje

Granulati se mogu izrađivati:
* suhim postupcima (direktno komprimiranje i suha granulacija)

* vlažnim postupcima (vlažna granulacija i granulacija vrtloženjem)

SUHI POSTUPCI:
DIREKTNO KOMPRIMIRANJE:

* dobro za manje pogone (zahtjeva malo opreme i prostora) * ušteda energije, vremena te radne snage * pogodno za tabletiranje termolabilnih i na vlagu osjetljivih ljekovitih supstancija

Kod većine ljekova efektivna doza je tako mala da se ne mogu komprimirati bez dodatakakompresibilnog punila

Pomoćna sredstva za direktno komprimiranje su: * fiziološki inertne tvari * bez okusa * s izraženim osobinama
raspadljivosti

* pomiješana s ljekovitim
supstancijama se moraju zbijati bez poteškoća

Proces:
* sastojci se
komprimiraju pod visokim tlakom u velike tablete (promjer > 2 cm)kompaktna smjesa praškastog materijala

SUHA GRANULACIJA:
* brikete se samelju i prosiju- dobije se produkt sličan granulatu s osobinama jednoličnog protjecanja * postupak se može ponoviti ako nisu dobivene odgovarajuće osobine granulata

* dodaju se veziva (derivat celuloze i polivinilpirolidona) pa je oblikovanje u tzv. brikete moguće i pod nižim tlakom

= primjenjivala se prije pronalaska direktnog komprimiranja za izradu
tableta s ljekovitim supstancijama osjetljivim na vlagu i toplinu

* granulati dobiveni briketiranjem
su čvršći i manje porozni od onih dobivenih vlažnim postupcima

* briketiranje zahtjeva manje prostora i opreme nego
vlažna granulacija (nije potrebno dodavanje otopine veziva i sušenje granulata)

= briketiranjem se tabletiraju acetilsalicilna kiselina, askorbinska kiselina

VLAŽNI POSTUPCI:
VLAŽNA GRANULACIJA: * isključuje nepovoljne osobine čestica * prašci nemaju sposobnost da pod
tlakom stvaraju dobro kohezivne agregate (tablete)

* ako se u prašku nalazi više sastojaka
različite gustoće i veličine čestica, tableta se može raslojiti

* u prašku se nalazi i mnogo

pomiješanog zraka pa ako se on tabletiranjem zatvori izmeñu čestica pojavi se kalanje površine tableta

Faze:
* miješanje praškastih
sastojaka * priprema otopine veziva * ovlaživanje praška * gnječenje * protiskivanje ovlažene smjese kroz sitne otvore * sušenje dobivenog granulata * regranulacija

* odabir veličine rupica granulatora za regranulaciju je
uvjetovan veličinom tableta koje će se izrañivati od tog granulata

* za manje tablete koristi se granulator s rupicama ili
sito s otvorima veličine 0,7 mm, a za veće tablete od 1,0 do 1,7 mm

Vrste granulatora:
pomoću polukružnog gibanja (180° valjka potiskuje ) smjesu kroz otvore sita koje je ugrañeno ispod njih

* Oscilirajući granulator

rotirajućim valjcima koji se valjcima, okreću različitim brzinama, podvrgavaju smjesu tlačenju i smicanju, izbacijući granulat kroz svoju unutrašnjost

* Granulator s perforiranim

Vrste granulatora:
* Ekstruderi istiskuju smjesu
kroz perforirane plohe tlakom i trenjem

* Tanjuri za granulaciju rade
na načelu ovlaživanja otopinom veziva praškastih sastojaka koji padaju na koso položenu plohu. Zbog rotacije oblikuju se kuglice (peleti) koje se istodobno suše strujom zraka.

GRANULACIJA VRTLOŽENJEM
• brzina strujanja zraka kroz krute čestice je dovoljno velika da se one dovode u stanje vrtloženja (fluidizacije) • prednosti:
– faze teku u jednom uređaju znatno brže nego kod konvencionalne vlažne granulacije (sušenje zahtjeva mnogo vremena) – manji gubici sastojaka – vrlo dobra mogućnost pravilne raspodjele i najmanjih količina lijeka – opasnost od kontaminacije je gotovo sasvim isključena

• granulacija vrtloženjem je skup više tehnoloških operacija:
– miješanje – vlaženje – aglomeracija – sušenje

miješanjem praškastih sastojaka postiže se pravilan stupanj razdjeljenja, no može doći do pojave statičkog elektriciteta vlaženjem koje uzrokuje aglomeraciju primarnih čestica postupno se povećavaju zrna do određene veličine – proces nadogradnje sušenjem se u vrtložnom sloju toplina prenosi na svako zrno, a osušen je produkt zbog istovremenog miješanja izrazito homogen vrtloženje se osim za granulaciju koristi i za sušenje, oblaganje (mikroinkapsuliranje) i dražiranje

• kod vrtložne granulacije na čestice praškastih sastojaka, uskovitlane strujom toplog zraka, prska se otopina veziva • poprskane čestice se gomilaju u agregate, a u daljnjem tijeku procesa se zbijaju u okrugle tvorevine, te se nastala zrna brzo klasiraju

• laganije granule nošene zračnim vrtlogom prispijevaju do mjesta na kojem dolaze u doticaj s fino raspršenom tekućinom za granuliranje, a zrna povećane mase se zadržavaju u nižem dijelu vrtložnog sloja i s vremenom padaju na dno

Vrste granulata
• granulat manjih zrna dobiva se kada se ovlaživanje provodi tijekom rotacije • krupni granulat se dobiva kada se praškasti sastojci vlaže na mjestu pada na tanjurastu ploču • najveća granulacijska zrna nastaju ovlaživanjem praškastih sastojaka pri samom dnu tanjura

Strujanje zraka
– jednosmjerno – otopina veziva i vrući zrak se dovode u komoru iz istog smjera- prerada termolabilnih supstancija (industrija) – protusmjerno - otopina veziva i vrući zrak se produkti dovode u komoru iz suprotnih smjerova -produkti neznatne vlažnosti (laboratorij) – mješovito - otopina veziva i vrući zrak se dovode u komoru na oba načina

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful