FACULTATEA DE SOCIOLOGIE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ, SPECIALIZAREA: SOCIOLOGIEANTROPOLOGIE

Medierea în situaţiile de viol şi violenţă domestică
[Type the document subtitle]
Popa Ana-Lavinia
2/3/2013

Universitatea din Bucureşti, 2013

MEDIEREA ÎN SITUAŢIILE DE VIOL ŞI VIOLENŢĂ DOMESTICĂ

Medierea reprezintă o metodă alternativă de soluţionare a conflictelor rezolvabile pe cale juridică. Această metodă a fost introdusă atât în SUA, cât şi în Europa şi este considerată a fi o cale mai uşoară şi mai ieftină, preferabilă tribunalelor. În opinia mea, medierea poate fi eficientă pentru rezolvarea conflictelor însă nu cred că este potrivită în orice situaţie, cum ar fi în cazurile de viol sau de violenţă domestică. În primul rând, medierea implică asistarea de către o persoană neutră (mediatorul) a părţilor aflate în conflict, cu scopul de a ajunge la un consens şi de a rezolva problema în mod avantajos pentru ambele părţi.1 În situaţii de viol nu se poate vorbi despre o ulterioară discuţie între victimă şi atacator, fiind aproape imposibil să se poată ajunge la împăcare, întrucât victima poate fi retraumatizată dacă îşi aminteşte de incidentul respectiv. De asemenea, medierea îl scapă pe agresor de trimiterea în judecată, iar acest lucru îl încurajează să repete pe viitor acelaşi gen de fapte condamnabile.Viitoarele victime ale violurilor rămân descurajate şi îşi pierd încrederea în puterea justiţiei de a face dreptate, deoarece medierea îl scuteşte pe acuzat de pedeapsă. În al doilea rând, dacă se iau în considerare avantajele acestui tip de procedură, se poate observa că aproape nici unul nu se aplică situaţiilor în care medierea este utilizată pentru cazurile de viol sau de violenţă domestică. Mediatoarea Fineta Untesu consideră că „Medierea este adecvată mai ales în situaţiile în care părţile în litigiu vor colabora după rezolvarea disputei. Medierea permite părţilor să rămână în cele mai bune relaţii posibile, de a face tot ce pot pentru a soluţiona litigiul lor cât mai repede şi uşor posibil.”2 Este evident că victima unui viol sau a violenţei domestice nu poate să colaboreze ulterior cu agresorul, cu atât mai puţin să păstreze relaţia cu acesta. Violul aduce prejudicii victimei, mai ales din punct de vedere psihologic, fiindcă o persoană violată rămâne traumatizată o perioadă îndelungată. Violul aduce suferinţă nu doar victimei, ci în unele cazuri şi familiei sale. Cum să

1 2

Untesu, Fineta, 2012 Untesu, Fineta, 2012

2

fie rezolvat un caz de viol „cât mai repede şi uşor posibil”, iar părţile implicate „să rămână în cele mai bune relaţii posibile”? În al treilea rând, nu este recomandat ca victima unui viol să asiste la şedinţe cu persoane nespecializate în domeniul psihologic. Un mediator este pregătit în domeniul juridic, iar o victimă a unui viol sau a violenţei domestice are nevoie de sprijin moral şi de suport psihologic şi de aceea ar fi mai potrivit să fie consultată de un psiholog. Alice Iancu este de părere că „Orice lege care expune victimele la „profesionişti” nepregătiţi în domeniul violenţei şi mai ales a violenţei sexuale este nedreaptă.” Mediatorii nu sunt pregătiţi să interacţioneze şi să „negocieze” pentru o victimă a violului.3 Un alt motiv invocat pentru a introduce legea medierii în cazuri precum violul este reprezentată de existenţa unei organizări necorespunzătoare şi a unui management defectuos în cazul tribunalelor, care sunt prea aglomerate. Însă evitarea aglomerării tribunalelor nu este un motiv solid care să explice adoptarea acestei legi.4 În concluzie, consider că legea medierii sau a informării privind medierea în situaţii de viol şi violenţă domestică este neadecvată. Medierea sau informarea privind avantajele ei nu soluţionează mai eficient astfel de cazuri, întrucât duce la apariţia unor noi probleme (agresorii pot repeta pe viitor acelaşi tip de faptă, victimele pot fi retraumatizate, iar viitoarele victime descurajate).

3 4

Iancu, Alice, 2013 Şiulea, Ciprian, 2013

3

Bibliografie:  Iancu, Alice, (26 ianuarie 2013, 21:51), De ce legea medierii nedreptăţeşte victimele violurilor. Feminism în România. [Online] Disponibil la: http://www.feminismromania.ro/presa/editoriale/1045-de-ce-legea-medierii-nedreptete-victimeleviolurilor.html, [Accesat la 03 februarie 2013]  Şiulea, Ciprian, (17 ianuarie 2013, 17:20), Avem nu doar tarife pentru boală, ci şi pentru viol şi bătaie. Voxpublica. [Online] Disponibil la: http://voxpublica.realitatea.net/politicasocietate/avem-deja-tarife-pentru-boala-urmeaza-tarife-pentru-viol-si-bataie-89248.html, [Accesat la 03 februarie 2013]  Untesu, Fineta (2012) Avantaje. În: Medierea. Birou de Mediator Fineta Untesu. [Online] Disponibil la: http://www.incearcamedierea.ro/despre-mediator-simediere/avantajele.html [Accesat la 03 februarie 2013]  Untesu, Fineta (2012) Medierea. Birou de Mediator Fineta Untesu. [Online] Disponibil la: http://www.incearcamedierea.ro/despre-mediator-si-mediere/medierea.html [Accesat la 03 februarie 2013]

4

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful