You are on page 1of 5

DSU Gimnazija “Josip Broz Tito”-Bitola

Kvadratna Ravenka
-proektna aktivnost po programski jazici-

Izrabotija:

Bitola

Mentor:

Viktor Stefanovski Bla`evska Goran Mitrevski 2008 Nata{a Kvadratna ravenka Kvadratnata ravenka e specijalen vid na ravenka od vtor stepen.b.c≠0.a≠1) 2 . Broevite a.c=0.b=0 ax2+c=0 ili ax2=-c => x2= -c/a -ako a≠0. ax2+bx+c=0 ova ravenka ja narekuvame kvadratna ravenka bidej}i gi sodr`i site tri ~lenovi.Ravenka pretstavuva bidej}i go sodr`i znakot ednakvo.a ne kvadratna.b.bidej}i vo sprotivno ravenkata ax2+bx+c=0 bi bila linearna. Levata strana na kvadratnata ravenka e polinom od vtor stepen vo odnos na nepoznata x.i toa:a e koeficient na kvadratniot ~len. Ravenkata od vidot ax2+bx+c=0 kade {to so x e ozna~ena nepoznatata a.b≠0. Soglasno mo`ni se slednive slu~ai: -ako a≠0.e.odnosno dali toj e ednakov ili razli~en od 1(a=1. kvadraten trinom.c€R)a≠0 ja narekuvame kvadratna ravenka so edna nepoznata.no ne samo ovoj izraz pretstavuva kvadratna ravenka.b e koeficient na linearniot ~len i c e loboden ~len.c se promenlivi koi pripa|aat vo mno`estvoto na realni broevi(a.ax2=0 vo ovoj slu~aj x=0 Vo zavisnost od koeficientot pred kvadratniot ~len.t..c u{te |i narekuvame koeficienti na kvadratnata ravenka. Pretpostavkata a≠0 e od su{tinsko zna~ewe.b.c=0 ax2+bx=0 x(ax+b=0) ima dve re{enija x1=0 i x2=-b/a -ako a≠0 .b. polna Ako ravenkata ne sodr`i barem eden od ~lenovite b ili c ili dvata zaedno vakvata ravenka se narekuva nepolna kvadratna ravenka.

se koristi formulata za korenite na kvadratnata ravenka koja ke bide opi{ana podetalno pri opi{uvaweto na kodot.odnosno op{t vid.A za re{avawe na polnite kvadratni ravenki. OPIS NA KODOT Kodot za sosdavawe na kvadratna ravenka zapo~nuva so vpi{uvawe na osnovnata biblioteka #include<stdio. Ponatamu preku printf pi{uvame "Vnesete vrednosti za a..a.preku finkcijata if. Potoa se koristat komandite za deklaracija na promenlivata: printf("\na="). Ponatamu preku intiger se zadavaat promenlivite vo ovoj slu~aj a.odnosno za re{avawe na nepolnite kvadratni ravenki se re{avaat taka {to se grupiraat ~lenovite i se sostavuva sistem.kvadratnite ravenki se nao|aat vo normalen.else zadvame uslov spored vrednosta na determinantata 3 . I otkako ova ke go napravime za site tri peomenlivi tie gi printame printf("\na=%d\nb=%d\nc=%d\n".else.x2.b i c:" {to slu`i za da mu navesti na korisnikot na ova programa da vnesi vrednosti za promenlivite. Za re{avawe na kvadratnite ravenki postojat dva metodi.&a). printf.b.h> koja gi sodr`i funkciite scanf.althoth i dr. od koi tuka se koristat samo onie sa printawe. deklariraweto vrednosta na na Po zavr{uvaweto na ova.skenirawe i uslovnite. Posle toa se zapi{uva glavnata funkcija void main.c). c i re{enijata x1. scanf("%d". Otkako ke zavr{ime so promenlivite ja deklarirame determinantata d i re{enijata x1.b.x2.x3 i determinantata d so toa {to pred niv stoi double koe se koristi bidej}i ovie (re{enijata i determinantata) mo`at da se decimalni broevi. if.

a. double x1.(dali taa e pozitivna ili negativna)programata da ni isprinta printf("Vo ovaj slucaj vazi determinantata D>0. if(d>0) 4 .&b).2)-4*a*c. i ravenkata za x ima 2 resenija od mnozestvoto na realnite broevi:\nx1=%lf\nx2= %lf". ili printf("Vo ovoj slucaj determinantata D<0. x2=((-b-sqrt(d))/2*a). printf("Vnesete vrednosti za a. printf("\na=").&c).x3. x1=((-b+sqrt(d))/2*a). printf("\na=%d\nb=%d\nc=%d\n".d.&a).b. scanf("%d". d=pow(b.c. i ravenkata za x ima 2 resenija od mnozestvoto na kompleksni broevi:\nx1=%d+%d*i\nx2= %d-%d*i". printf("\nb=").x1.b.x2. printf("\nc="). KOD #include<stdio.h> #include<math. scanf("%d". scanf("%d".c).b.b i c:").b).a.x2).a.h> void main() { int a.

x1. i ravenkata za x ima 2 resenija od mnozestvoto na kompleksni broevi:\nx1=%d+%d*i\nx2= %d-%d*i". else printf("Vo ovoj slucaj determinantata D<0.b. i ravenkata za x ima 2 resenija od mnozestvoto na realnite broevi:\nx1=%lf\nx2= %lf".printf("Vo ovaj slucaj vazi determinantata D>0.x2). } Koristena literatura Matematika za vtora godina za reformiranoto gimnazisko obrazovanie 5 .a.a.b).