You are on page 1of 14

Split, ljetni rok Šk. god. 2011./2012.

SADRŽAJ

1. SAŽETAK………………………………………………………………. 1 2. UVOD…………………………………………………………………… 2 2.1. Povijest istraživanja tržišta………………………………….. 5 2.2. Pojam, zadaće i značenje istraživanja tržišta……………. 5 3. MARKETINŠKI INFORMACIJSKI SUSTAV...……………...……… 6 3.1. Informacija.....………………………………………………... 6 3.2. Podsustavi MIS-a……………………………………………. 6 3.3. Prvi podsustav MIS-a……………………………………….. 7 3.4. Drugi podsustav MIS-a…………………………………….....7 3.5. Treći podsustav MIS-a……………………………………… 7 3.6. Četvrti podsustav MIS-a……………………………………. 7 4. PROCES ISTRAŽIVANJA TRŽIŠTA………………………………... 8 4.1. Definiranje problema……………………………………….. 8 4.2. Utvrđivanje ciljeva, metoda i izvora istraživanja…….…... 9 4.3. Prikupljanje informacija………………………………………9 4.4. Obrada informacija…………………………………………... 9 4.5. Priprema i prezentacija izvještaja………………………….. 9 5. POSEBNA PODRUČJA ISTRAŽIVANJA TRŽIŠTA………………. 10 5.1. Informacije o proizvodu……………………………...…….. 10 5.2. Informacije o cijeni………………………………………….. 10 5.3. Informacije o distribuciji……………………………………. 11 5.4. Promocija……………………………………………………. 11 6. ZAKLJUČAK………………………………………………………….. 12 7. LITERATURA…………………………………………………………. 13

a zadatak marketinga je pripremiti i odrediti načine za ostvarivanje nekih određenih marketinških ciljeva. a koje se skupnim imenom nazivaju marketinškim aktivnostima i ukupno čine marketing.1. Prikupljaju se različite informacije koje služe za bolje istraživanje tržišta. SAŽETAK Istraživanje tržišta je aktivnost koja se bavi prikupljanjem. . Istraživanje tržišta je jedan od bitnih podsustava marketinškog informacijskog sustava (MIS). analiziranjem. obradom i prezentacijom informacija što služe u procesu odlučivanja o svim aktivnostima koje tvrtka upućuje prema tržištu.

Istraživanje tržišta služi za: • • • Opisa tržišta Analizu i evaluaciju tržišta Odabir konkretnih akcija koje će poduzetnik provesti. privredne komore. Prikupljanje i vrednovanje sekundarnih podataka 3. Definiranje problema. organi uprave.2. upravo zbog toga se prikupljanjem informacija smanjuje rizik prilikom donošenja poslovnih odluka. Prilikom definiranja potrebno je izvršiti razvoj pitanja na koje se trebaju dobiti odgovori. Prema jednostavnoj definiciji. Sekundarni podaci su informacije koje se dobiju iz nekog drugog izvora (unutrašnjeg ili vanjskog). Obrada. UVOD Istraživanje tržišta nam pruža potporu pri donošenju marketinških odluka. Unutrašnji izvori su zapisi. banke. Prednosti sekundarnih podataka su ti što je neko drugi umjesto vas prikupio podatke i uštedio vam vrijeme. Sastavljanje izvješća istraživanja Definiranje problema je prvi i najvažniji korak u procesu istraživanja. u svrhu pružanja informacija bitnih za donošenje marketinških odluka o upravljanju marketingom. itd. Prikupljanje podataka se može rasporediti u dva tipa podataka i to primarne i sekundarne. Dizajniranje primarnog istraživanja 4. Nedostaci su što su takvi podaci često zastarjeli. Poduzeće se odlučuje na istraživanje tržišta samo u onim slučajevima kada ne raspolaže sa dovoljno informacija koje su neophodne da se donese ključna odluka. Neophodnost istraživanja tržišta se ogleda u tome što se rizik nikada u potpunosti ne može eliminirati. ograničenja koja su obično u vidu novca i vremena. Istraživački proces uključuje faze: 1. istraživanje tržišta je unaprijed osmišljeni (planirani) proces prikupljanja i analiziranja podataka. kao i evaluacija rezultata tih akcija. Istraživanje tržišta nam omogućuje da donosimo ključne odluke na osnovu vjerodostojnih informacija koje dobijemo istraživanjem. Ono je neophodno da bi se mogle sagledati prikupljene informacije. Svrha istraživanja tržišta je prikupljanje podataka i informacija koje su neophodne za planiranje. statistike. odnosno cilja istraživanja 2. kao i rješavanje problema i prepreka na putu do uspjeha u poslovanju. novac i napor prikupljanja podataka. pretpostavke o faktorima i situacijama koje će pojednostaviti problem te mjere uspjeha koje predstavljaju kriterije ili standarde korištene za ocjenu prijedloga rješenja problema. Pitanja se obično formuliraju kao hipoteze koje predstavljaju odgovor na problem istraživanja. analiza i interpretacija prikupljenih podataka 6. . organiziranje i kontrolu procesa poslovanja. datoteke i razni izvještaji a vanjski su biblioteke. Prikupljanje primarnih podataka 5. Definiranje problema obuhvaća ciljeve koji se žele ostvariti prikupljanjem.

Obično se za ovu svrhu koriste pripremljeni upitnici. .Za prikupljanje primarnih podataka u osnovi postoje dvije metode i to: • • Promatranje ljudi . Postavljanje pitanja ljudima – predstavlja instrument koji se koristi da se prikupe podaci od ljudi osobnim kontaktom. Ljudi ili mašine zapisuju podatke kao što je npr. stavovima i potrebama potrošača koje prikupljamo i analiziramo mogu biti kvalitativne i kvantitativne.poduzetnik traži opće informacije vezane uz ključne točke njegovog projekta. Te točke mogu biti: • • • • • • Ekonomski trendovi Priroda potreba koju proizvod ili usluga moraju zadovoljiti Opsežnost potražnje za proizvodom/uslugom Identifikacija konkurencije – njihovih proizvoda/usluga Barijere ulaska i izlaska s pojedinog tržišta. kada i po kojoj cijeni bi ih kupili. Stoga informacije o ponašanju. stavovima i potrebama potrošača Istražujemo zašto se kupac odlučuje na kupnju pojedinog proizvoda/usluge. Dostupnost pojedinih dobavljača. koliko razumije prednosti pojedinog proizvoda. Da bi se došlo do ovih informacija trebamo velik broj kupaca koji bi dali informacije.koje se može vršiti mehanički ili od strane osoblja. Ovo istraživanje može se napraviti organiziranjem fokus grupa. gdje su prisutni 6 do 8 ljudi. broj ljudi koji kupuje u jednoj prodavaonici. poduzetnik mora pripremiti analizu tržišta kroz dvije faze: Faza preliminarne procijene . telefonskim putem ili putem pošte. Kvantitativni podaci o ponašanju. što zna o tom proizvodu u trenutku odluke. Način provođenja ovakvog istraživanja može biti i telefonski. kao i gdje. Pored ova dva osnovna imamo još i panele kod kojih se prikupljaju informacije od potrošača u redovnim vremenskim intervalima ili po potrebi. Dostupnost adekvatnih tehnologija. Kvalitativni podaci o ponašanju. Ovisno o fazi napretka projekta. stavovima i potrebama potrošača Istražujemo koje proizvode/usluge kupci preferiraju i zašto. Analiza podataka se obično vrši kvalitativno i kvantitativno. koji iznose svoje stavove na vaša (pažljivo odabrana i kontrolirana) pitanja. kao i njegove pretpostavke o proizvodu.

Faza detaljne analize . Korisne informacije mogu biti: • • • • • • • • • • • • Kupovna moć potencijalnih klijenata Način na koji kupac odlučuje o kupnji proizvoda/ usluga Koliko dobro potencijalni klijent razumije prednosti proizvoda/usluge Stvarna potražnja za pojedinim proizvodom/ uslugom novog poduzeća Veličina tržišne niše dubina tržišta Cijena i uvjeti prodaje proizvoda/usluga konkurencije Uvjeti rada s pojedinim dobavljačima Kvaliteta. to je sukladno djelovanje poslovnih funkcija marketinga. Razlikujemo više definicija koje su slične od domaćih autora najobuhvatnije su od: FEDORA ROCCA: ''Marketing označava poslovnu aktivnost koja povezuje proizvodnju s potrošnjom na način da se maksimalno zadovolje potrebe potrošača koje se na tržištu pojavljuje kao potražnja. FILIPA KOTLERA: ''Definicija obuhvaća tri ključna elementa: obuhvaća integralni ili integrirani marketing. cijena i uvjeti dostupnosti pojedinih resursa/ sirovina Kvaliteta. Marketing dolazi od engleske riječi market što znači sajam. Odluka je neophodna za interpretaciju rezultata.'' . objektivnosti istraživača.poduzetnik traži korisne informacije kako bi mogao upoznati potrebe i segmentaciju tržišta. Riječ marketing se toliko se udomaćila u hrvatski jezik da je nitko ne pokušava prevesti. Tradicionalno se shvaća kao poslovna funkcija kojoj je povjeren zadatak da nađe kupca za proizvedenu robu. stvaranje zadovoljstva potrošača i čist financijski rezultat. Odluka zavisi od kompleksnosti problema koji se istražuje. odnosno. obuhvatnosti područja istraživanja) i ciljeva koji se žele postići istraživanjem. kvalitete prikupljenih informacija (točnosti informacija. prilagođeni sektoru u kojem djelujete Uvjeti intelektualnog vlasništva Zakonodavstvo i standardi Pritom poduzetnik može koristiti razne izvore informacija kao sto su: • • • • • • • • • Pogodni klijenti. Nema čvrstih pravila za tumačenje prikupljenih podataka.'' Dr. dobavljači i konkurenti Tehničke javne ustanove Financijske institucije Profesionalne udruge i organizacije Stručni časopisi i knjige Sajmovi i slični događaji Savjeti stručnjaka Javna dokumentacija poduzeća Razne baze podataka Donošenje odluke je zadnji korak u procesu istraživanja. tržište ili trgovina. cijena i uvjeti dostupnosti adekvatne tehnologije Načini komunikacije.

2. Povijest istraživanja tržišta Za istraživanje tržišta se načelno uzima 1911. Odgovarajuća količina prodaje omogućuje tvrtki pokrivanje troškova za proizvodnju. u kojoj se pojavljuje znanstveno istraživanje tržišta u SAD-u. kada. Englezi pak tvrde da se u njih prvo istraživanje pojavilo 1897. radnu snagu i sve potrebne marketinške aktivnosti te za stvaranja profita za daljnja ulaganja. odnosno pri plasiranju na tržište što bi moglo izazvati smanjenje prodaje ili potpuni neuspjeh na tržištu. Iz ove definicije proizlaze zadaće istraživanja tržišta. Stoga.2. obradom i prezentacijom informacija što služe u procesu odlučivanja o svim aktivnostima koje tvrtka upućuje prema tržištu.godina. a mi pouzdano znamo da je u Hrvatskoj registrirano prvo istraživanje 1898. U slučaju da tvrtki nisu poznati podaci o tržištu. po kojoj cijeni kupuju). .godine. Jasno da su ta istraživanja bila jako skromna po opsegu. energiju. metodama. analizom. istraživanje tržišta je aktivnost koja se bavi prikupljanjem. Pojam. prilikom donošenja odluke o izgradnji zagrebačke uspinjače. jer mu je zadatak pružiti dovoljno pravih podataka u pravo vijeme koji će različitim načinima obrade biti iskorištene za donošenje različitih marketinških odluka.2.1. te o potrošačima i njihovim navikama potrošnje (gdje. zadaće i značenje istraživanja tržišta Istraživanje tržišta jedna je od najznačajnijih aktivnosti u marketingu. te je temelj svih marketinških odluka. Kada tvrtke uvode novi proizvod na tržište imaju potrebu da prikupe mnoge podatke o veličini tržišta i snazi konkurencije. sirovinu.godine. načinu odlučivanja i neusporediva današnjim. a koje se skupnim imenom nazivaju marketinškim aktivnostima i ukupno čine marketing. ali i u drugim fazama nakon proizvodnje. mogle bi se dogoditi brojen pogreške već pri koncepciji proizvoda. a to su: • prikupljanje informacija • analiziranje i obrada informacija • prezentacija dobivenih rezultata Tvrtke i njihovi proizvodi mogu se nalaziti u različitim tržišnim situacijama. jer će tek tada biti spremni proizvesti proizvod koji će naći na odgovarajuću prodaju.

MARKETINŠKI INFORMACIJSKI SUSTAV ( MIS) Tvrtke koje žele zadržati postojeću razinu poslovanja moraju cijelo vrijeme biti upoznate sa situacijom na tržištu. Informacija može biti: • Primarna • Sekundarna Primarne informacije su one koje nastaju neposrednim zapažanjem stvarnosti koju promatramo. U suvremenom svijetu se sve više koriste informacije za potrebe organizacije življenja u najširem smislu riječi. To se postiže stvaranje kvalitetnoga marketinškog informacijskog sustava. Na toj osnovi izrasla je i nova znanost – informatika. One moraju organizirati sustavno praćenje i obradu podataka i informacija. Marketinški informacijski sustav je najviši stupanj razvijenosti prikupljanja. Podsustavi MIS-a MIS se sastoji od 4 podsustava ili 4 komponente koje komuniciraju međusobno. ali kao jedna cjelina s okolinom. promjenama u načinima distribucije i dr.2. 3. kretanjima konkurencije. Sekundarne informacije su izvanredne obradom primarnih informacija. odnosno s potrebama i željama potrošača. jer je on jedan od najvažnijih podsustava MIS-a. Istraživanje tržišta se ne može poistovjetiti s MIS-om. 3.1. To su podsustavi za: • Prikupljanje računovodstvenih informacija • Prikupljanje objavljenih informacija . Informacija može biti različito oblikovana: • Pisana obavijest • Brojčani podatak • Slika • Shema ili znak koji objašnjava neko svojstvo ili činjenicu. Informacija Informacija je obavijest koja je usmjerena prema nekom cilju. obrade i prezentacije marketinških informacija.1.

određivanje količine prodaje. podaci o prodaji. 3.5. Veće tvrtke mogu same obavljati akcije istraživanja tržišta. analiza konkurencije.• Istraživanje tržišta • Banku statističkih postupaka i banku kompjutorskih modela za simulaciju različitih tržišnih situacija 3.4. Drugi podsustav MIS-a Obavlja prikupljanje i analizu različitih informacija iz okružja tvrtke.6. Prvi podsustav MIS-a Odnosi se na prikupljanje računovodstvenih informacija koje obuhvaća one vrste računovodstvenih informacija koje su potrebne marketingu. analiziranje djelotvornosti oglašivačkih poruka i brojne druge. sa svojom bankom statističkih postupaka omogućavaju da se brojni podaci dobiveni istraživanjem tržišta veoma kompleksno obrade. kupcima. Istraživanje tržišta ima zadatak da rješava određene marketinške probleme tvrtke. zalihama. čime se dobivaju posebno sofisticirani podaci koje sve više zahtjeva današnji marketing. Iz ovih podataka menadžeri mogu saznati dragocjene podatke o prodaji. 3. To znači da bi jedna ili nekoliko osoba u odjelu za marketing bilo zaduženo da prikupljaju podatke o svojim dobavljačima. da posjećuju sajmove te da razgovaraju s zaposlenicima konkurencije i sl. Četvrti podsustav MIS-a Obuhvaća banku statističkih softwarea i banku kompjuterskih modela za simulaciju različitih tržišnih situacija. Male kompanije nemaju poseban Odjel za marketing i moraju tražiti pomoć vanjskih istraživača. konkurenciji te stanju u vlastitoj industrijskoj grani. i to tako da prate različite objavljene publikacije svojih udruženja.''tajni kupci'' koje tvrtka upošljava kako bi provjerila uslužnost svojih prodavača.3. plaćanjima i dr. 3. . razmještenosti kupaca. cijenama. Treći podsustav MIS-a To je podsustav nazvan istraživanje tržišta. veličini prodaje o kupcima. a s pomoću računala čak i trenutačno. Statistički softwarei. U tvrtki je Odjel za istraživanje tržišta obično smješten u Odjelu za marketing. dužnicima i mnoge druge. kao što su: narudžbe. Danas se sve više koriste i tzv. primjerice. kao što su: uvođenje novog proizvoda na tržište. stručnih i znanstvenih časopisa. Vrlo su dobar izvor podataka. ali u većini slučajeva koriste usluge agencija za istraživanje tržišta ili samostalnih konzultanata. testiranje proizvoda.

Postavljeni ciljevi određuju i metode i izvre podataka koji će se koristiti u istraživanju. Definiranje problema Poznata stara poslovica kaže: ''Dobro definiran problem je i na pola riješen''. istraživanje počinje sekundarnim metodama kojima se prikupljaju podaci koji su već objavljeni u časopisima. Primarne metode istraživanja provode se radi istraživanja nekog određenog problema u . kvaliteti programa rada s djecom i dr. Utvrđivanje ciljeva.2. ili postoje u samoj tvrtki kao rezultat prijašnjih istraživanja ili analize. Proces istraživanja tržišta se sastoji od pet faza: • Definiranje problema • Utvrđivanje ciljeva. a uprave dječjih vrtića također žele saznati što roditelji misle o odgojiteljima.4. metoda i izvora istraživanja Postavljaju se ciljevi istraživanja koji moraju biti jasno definirani da ne bi došlo do njihove pogrešne interpretacije. Sekundarne metode zahtijevaju manje troškove od primarnih. Tako primjerice zrakoplovne kompanije diljem svijeta provode istraživanja o zadovoljstvu putnika pruženim usluga. U pravilu. Menadžeri će stoga morati jasno sagledati i međusobno raščistiti koje ih sve poteškoće u poslovanju tište. PROCES ISTRAŽIVANJA TRŽIŠTA Istraživanje tržišta ima zadatak da riješi određene marketinške probleme tvrtke. 4. jer ako problem nije dobro definiran.1. statističkim biltenima. metoda i izvora istraživanja • Prikupljanje informacija • Obrada informacija • Priprema i prezentacija izvješća 4. troškovi prikupljanja informacija mogu biti veći i od vrijednosti dobivenih rezultata.

3. Zahtjeva i pripremu upitnika. Anketa poskupljuje troškove istraživanja. primjerice.5. one daju kvalitetnije i direktnije podatke o ispitivanom problemu. 4. treći arhivi). drugi nalogodavcu. To nazivamo plan uzorkovanja.izravnom kontaktu s potrošačima. Obrada informacija Obrađuju se podaci koji se prikazuju tabelarno i grafički koristeći se statističkim metodama kako bi dobili što preglednije i korisnije podatke na primjer broj odgovora. koje marke piva troše kao i detaljan opis segmenata potrošača te njihovim navikama. koliko i u koje doba dana. 4. tjedna. Na temelju ovih izvješća . mjeseca ili godine potrošači troše pivo. Modernim načinima anketiranja oni mogu provesti anketu telefonski. Priprema i prezentacija izvještaja To je posljednja faza u procesu istraživanja koja se naručitelju mora isporučiti u pisanom obliku a usmeno prezentirati. prosjeci ili kao postotni odjeli. ili da potrošači na prodajnom mjestu sami unose u računalo odgovore i time se proces anketiranja znatno pojeftinjuje. Anonimno je i s predstavljanjem. 4. Primarne metode istraživanja provode se putem: • Fokus-grupe • Anketiranje Fokus-grupe su način istraživanja koji se zasniva na grupom od 6 do 10 potrošača u razgovoru potrošača sa stručnim koordinatorom u nekoj ugodnoj sredini adi rasprave o nekim bitnim pitanjima marketinga. testirati. postaviti te odrediti planirani broj potrošača na koje se anketiranje odnosi. Iako primarne metode mogu biti skuplje od sekundarnih. Prikupljanje informacija Prikupljanje informacija je najskuplji dio istraživanja. Za prikupljanje podataka koriste se anketari koji unose odgovore u upitnik.4. a zatim unositi podatke odmah u kompjutor. Referent sastavlja pismeno izvješće u tri primjerka (prvi sebi. prije upotrebe treba ga provjeriti. Podaci su vjerodostojni i služe kao mišljenje većine potrošača. mišljenjima i zadovoljstvu ljudi jer se može utvrditi. Anketiranjem se postižu pouzdaniji podaci o poznavanju.

1. To su informacije o: • Ponudi i potražnji • razlozima i motivima potrošnje • o izgledu proizvoda • ambalaži • kvaliteti . Važno je da izvještaj nije pretrpan informacijama. odnosno da daje ključne podatke i preporuke.nalogodavac će podatke koristiti za izradu plana i poslovne strategije. POSEBNA PODRUČJA ISTRAŽIVANJA TRŽIŠTA Marketing djeluje na temelju svojih četiriju funkcija (4P): • Proizvoda • Distribucije • Cijene • Promocije Istraživanje tržišta može opskrbiti tvrtki informacijama za te temeljne funkcije. jer one upućuju poduzetnika na što treba obratiti pozornost. 5. Potrebne su da bi poduzetnik znao kako ponuditi određeni proizvod i upotpuniti vlastitu poslovnu politiku proizvoda. Potrebne su da bi poduzetnik znao kako ponuditi određeni proizvod i upotpuniti vlastitu poslovnu politiku proizvoda. Informacije o proizvodu (P1): Informacije koje tvrtkama potrebne da bi ponudile odgovarajući proizvod tržištu. odnosno da bi donijele pravilne odluke o vlastitoj politici proizvoda i mogu se svrstati u nekoliko skupina. 5.

Informacije o distribuciji (P3) Važne su zbog odluke u kojim tipovima prodavaonica (diskonti. . putem radija. odnosno ciljnim potrošačima kojima tvrtka usmjerava svoj proizvod. trgovinama. 5. hoće li emitirati poruku s pomoći televizijskih spotova. Promocija (P4) Trebala bi se koristiti informacijama o potrošačima. 5. dakle cijenu koju će potrošači prihvatit u odnosu na kvalitetu i korist kojim im proizvod pruža. 5. samoposluživanja. ''Tržišna cijena'' je cijena koja na tržištu već postoji.3. Informacije o cijeni (P2) Vrlo su važne jer je to iznos koji kupci moraju dati za neki proizvod.• dizajnu i sl.) prodavati. oglašavanjem u časopisu. Najvažnije je pritom odrediti tzv. domaći ili strani supermarketi i dr.4. te kako dopremiti proizvod do mjesta prodaje. Dakle. a određuje se ispitivanjem potrošača i posjećivanjem trgovina kako bi se ustanovile cijene konkurencije. tramvajima itd.''tržišnu cijenu''. na autobusima.2. Tvrtke bi trebale saznati koje su specifične karakteristike ciljnih potrošača pri potrošnji i koje medije najviše koriste. osobina ili zauzima monopolistički položaj na tržištu. Cijena može biti i viša od prihvatljive cijene ako je proizvod iznimne kvalitete. Cijena se treba pomno odrediti jer su potrošači osjetljivi na cijenu.

da bi bilo koja akcija mogla početi.6. a dio na proizvode. sve te stavke su neophodne. Uvjeti za segmentaciju tržišta su: -sličnost (homogenost) zahtjeva potrošača u okviru segmenta i -različitost (heterogenost) potrošača u zahtjevima između segmenata. Pri nabavljanju ovih stavki nameće se zaključak da se dio istraživanja odnosi na kupce. kako potrošači vide ove proizvode i sl. Razlike u . a koje loše strane. Poduzeće se odlučuju na istraživanje tržišta samo u onim slučajevima kada ne raspolaže s dovoljno informacija koje su neophodne da se donese ključna odluka. koji su to mediji koje naša ciljna grupa koristi. koji je to profil potrošača koji koristi proizvode. koje su njegove dobre. Segmentacija tržišta je podjela tržišta na dijelove-segmente. ZAKLJUČAK Na kraju ovog maturalnog rada možemo zaključiti da se istraživanje mora shvatiti kao neophodnost privrednog i svakog drugog planiranja. Na taj način se usmjerava različit marketinški napor prema svakom tržišnom segmentu koji iziskuje različite zahtjeve za proizvodima poduzeća. kolika je popunjenost kanala prodaje određenim proizvodima. Bez istraživanja se ne može sagledati kako proizvod živi. Najbolji način da saznamo ključne informacije za pokretanje novog poduhvata je napraviti dobru analizu tržišta. koji se izražavaju u tražnji za proizvodima i uslugama poduzeća.

do nekih informacija se može doći putem diskretnih pitanja na koje potrošač može odgovoriti. LITERATURA 1. Nataša Renko i Jurica Pavičić 2.%20Istra%C5%BEivanje%20tr%C5%BEi %C5%A1ta%20-%20metode%20prikupljanja%20podataka.poslovniforum. http://www.efzg. Zagreb 2006. potrebno je koristiti posredne tehnike da bi se saznalo kakav je stav potrošača prema proizvodu. on je taj zbog koga se konkretan proizvod pravi i zbog čega se provode određene kampanje.asp 3.hgk. rasta kulture kupovanja i povećanja postotka kupovno obrazovanih potrošača. Stoga se strategija segmentacije tržišta i pojavljuje u ponudama rastućih dohodaka potrošača.hr/dok/MAR/rbutigan/5. naklada Lijevak. a do nekih. Kupac-potrošač je izvor informacija. kojih potrošač nije svjestan.pdf 4.hr . www. Marketing. Naravno.hr/usluge3. http://web. Kupac je ono oko čega se industrija okreće.zahtjevima potrošača se iskazuju kao posljedica povećanja nivoa njihove kupovne moći s jedne strane i bogatstva alternativne ponude s druge strane. 7. Istraživanje kupaca predstavlja osnovu bilo koje akcije.