You are on page 1of 18

VOGEL & NOOT

Tehnolog i a r a c o rd u l u i c e n t r a l

T6-Tehnologia racordului central 03 CÂŞTIGĂTORUL TESTULUI* * Rezultat al unei serii de încărcări independente. FH-Pinkafeld. 2007 .

Important nu este timpul de încălzire a radiatorului. ci încălzirea cât mai rapidă a încăperii. Tehnologia studiată în amănunt se poate obţine pentru toate tipurile constructive. de la cele cu un singur strat pâna la cele cu trei straturi. încălzire distribuţia căldurii încăpere convecţie = cea mai bună soluţie asigură prin capacitatea ridicată de convecţie o încălzire continuă şi rapidă a încăperii precum şi o senzaţie optimă a temperaturii. unul din cele mai importante criterii de satisfacţie în concepţia modernă a clădirilor. Acesta garantează un nivel maxim de confort termic. Radiatorul cu racord central revoluţionează tehnologia încălzirii de la proiectarea încălzirii până aplicare.02 T6-Tehnologia racordului central – Inovaţia tehnologiei încălzirii. .

.

sunt excluse întârzierile în construcţie. lon pentru confortul termic. aplicare şi confort termic. timpul de instalare este scurtat şi costurile sunt economisite. Radiatoarele cu racord central oferă prin tehnologia inovatoare şi sistemul inteligent şi brevetat de pozare a conductelor în interiorul radiatorului noutăţi şi avantaje este considerat la nivel european ca etaesenţiale. Radiator standard – cheltuieli de proiectare – – – cheltuieli de montaj timp de instalare costuri Graţie conceptului flexibil şi eficient se reduce efortul de proiectare şi de montaj.T6-Tehnologia racordului central 05 Flexibil şi eficient. . Cea mai bună soluţie pentru proiectare. Conc ept ul ino v a t o r . sunt minimizate riscurile de deteriorare şi reclamaţiile. montaj. se evită erorile.

T ce a m ai r apidă înc ă lz ire a a er ului d in înc ă p ere * Tipul 22/610 în comparaţie cu radiatoarele standard uzuale pe piaţă cu racord central . Aceasta înseamnă aceeaşi cedare de căldură la tipuri constructive mai mici. ci deja din investiţie. Prin geometria specială a tablelor de convecţie radiatorul are cel mai ridicată cedare de putere dintre toate radiatoarele comparabile.06 Confortul ter mic ~ 10% mai multă capacitate – cea mai rapidă încălzire a încăperilor. In acelaşi timp pot fi reduşi timpii de funcţionare ai cazanului şi protejate resursele. * convecţie radiaţie Prin capacitatea sa de convecţie ridicată poate incălzi deosebit de repede aerul din încăpere (de exemplu după răcirea din timpul nopţii) refăcând confortul termic al încăperilor dvs. Astfel economisiţi nu numai în regimul de încălzire.

Veţi simti întotdeauna aceeaşi căldură plăcută şi uniformă.Confortul ter mic 07 „Atingere şi senzaţie” plăcută. Prin parcurgerea concomitentă a tuturor suprafeţelor de încălzire şi dimensionarea optimă a tuturor componentelor constructive radiatorul realizează o distribuţie perfectă a câldurii pe toate suprafeţele şi transmite astfel cea mai bună senzaţie de căldură. Di s t r i b u ţ i e u n i f o r m ă a c ă l d u r i i .

reducând astfel pierderile de energie în întregul sistem de încălzire. In cazul răcirii prin aerisire de şoc sau uşi deschise poate reacţiona rapid. radiator standard Capul de termostat lateral variabil poate fi poziţionat acolo.08 Confortul ter mic ~ 15% economie de energie* şi comportament de încălzire flexibil. unde funcţionează cel mai bine fără compartimentare. Radiatorul „trăieşte“ prin comportamentul său de încălzire flexibil. Efic ient . temperând constant şi plăcut încăperea. De asemenea lucrează cu o temperatură mai redusă a coloanei de ridicare. ec o no mic s i flex ib i l * în comparaţie cu radiatoarele articulate .

. în cadrul căreia au fost comparate între ele diferite modele de radiatoare europeane ale tehnologiilor curente. 2007 ** Indicele PPD (Predicted Percentage of Dissatisfied = procentajul persoanelor nesatisfăcute) este un indicator global pentru confortului termic. FHS-Pinkafeld. cu atât mai ridicat este confortul termic.Confortul ter mic 09 Cel mai bun indice de confort. CÂŞTIGĂTORUL TESTULUI* indicele PPD (%) medie de testare a altor modele durata de încălzire a încăperii (după răcire a din timpul nopţii) Ce l mai r idic at c o nfo r t t er mic * Rezultatul unei serii de încercări independente. Cu cât indicele PPD este mai redus. În cadrul unei serii de încercări independente ale FHS-Pinkafeld. radiatorul s-a impus prin lăţimea de bandă flexibilă a puterii şi prin indicele PPD* remarcabil de bun.

console de montaj cu gauri sau rapide.10 Fixarea cu eclise Radiatoare prefabricate cu racord central. Fix a rea c u ec lis e . Concepţia generală permite utilizarea fără restricţii a unor sisteme de fixare convenabile ca preţ si cu aspect plăcut – indiferent dacă cu eclise unghiulare.

montând termostatul acolo. Astfel sunteţi flexibil când se modifică utilizarea spaţiului şi puteţi influenţa confortul. Datorită sistemului brevetat de pozare a conductelor.Lateral variabil 11 Poziţia perfectă a termostatului. termostatul poate să fie poziţionat în oricare latură. şi pentru aerul din încăpere. Lateral variabil . unde este cel mai accesibil pentru dvs.

Trendul la lucrările de instalaţii se îndreaptă spre pretubare.12 M ărime variabilă Alegere ulterioară a radiatoarelor. Mărime variabilă . permite pentru prima data după instalarea conductelor alegerea radiatoarelor sau modificarea ulterioară a acestora.

Astfel 114 pozitii diferite de racordare sunt reduse la 1! R a c o rd a re v a r ia b ilă .Racordare variabilă 13 2 tipuri de radiatoare în unul singur. Radiatorul poate fi racordat atât pe aceeaşi parte. cât şi pe diagonală. ca să poată fi utilizat şi ca radiator compact fără supapă. Cele 6 racorduri face posibil.

După încheierea lucrărilor de construcţie şi zugrăvire poate fi montat pe perete şi racordat. Pentru întreaga instalaţie de conducte se poate efectua în avans o spălare şi verificare a etanşeitatii. Pretubarea se poate executa fără radiatoare. rapid şi economic.14 Premontaj perfect Simplu. P re mont aj per fec t .

Distanţă uniformă de la racord până la perete.Varietate de tipuri 15 Poziţie fixă de racordare. Dupa tubare vă ramâne toată libertatea pentru alegerea tipurilor si pregătirile laborioase de măsurare şi lucru nu mai sunt necesare. Vari et at e de t ipur i .

16 Pl an general al modelelor R A D IA TIT TEn A n SCh L u SSh EIzköRPER T 6 . suplimentar. Pentru sistemele pe o conductă şi pe două conducte. Accesorii Bareta decorativă interschimbabilă serveşte la fixarea măştii superioare şi conferă o notă proprie fiecărui spaţiu. de verificare: 13 bar De scri e rea pro duselo r ş i p a c het ul d e liv r a re Principiul conceptului este folosirea axei de simetrie a radiatorului pe direcţia longitudinală. având o tehnologie de înaltă calitate cu racord central. cu 1 tablă convectoare 300 400 500 600 900 până la 2000 2 straturi. Condiţii de exploatare Pentru toate modelele de radiatoare plate. Informaţiile privind calitatea şi performanţele proprii V OGEL & nO O T sunt verificate şi confirmate permanent de institute europene recunoscute. gata aplicată şi uscată în cuptor cu un strat de pulbere electrostatică. de cea mai înaltă calitate V OGEL & n OOT vă oferă mărci de largă recunoaştere. robinet cu termostat livrat din fabricaţie în stare etanşată. cu cele mai înalte standarde de calitate. Racordurile de tur şi retur nu mai sunt amplasate pe radiator în dreapta sau în stânga. 520. Radiatoare cu racord central Radiatorul este un produs gata pregătit de racordare. Tratamentul suprafeţelor Vopsea în două straturi. ecologică. utilizabil universal ca radiator cu ventil având racord central şi radiator compact. în conformitate cu DIN 55900. Acest simbol de calitate vă oferă siguranţă în ce priveşte puterea de încălzire şi calitatea produsului. o mască superioară şi piese laterale închise. dop orb şi buşon special de aerisire. 720. 920. precum şi de suprafeţe finisate. ci în centrul radiatorului. prin marea diversitate de culori posibile (RAL şi culori uzuale pentru obiecte sanitare). 1120 şi 1320 mm Racorduri: 4 x G 1/2“ IG şi 2 x G 3/4“ AG central jos • Suprapresiune max. este stabilită o temperatura maxima de functionare de 110 °C. de lucru: 10 bar • Suprapresiune max. inclusiv în cazul montajelor ulterioare. . cu 2 table convectoare 300 400 500 600 900 3 straturi.M O ARE Cu RA CORD CEn TRA L T6 Tipul 11 VM 21 VM-S 22 VM 33 VM Descriere Înălţime constructivă [mm] Lungime constructivă [mm] Profunzime constructivă [mm] 1 strat. precum şi într-un ambalaj special gata de montaj. Produse de piaţă recunoscute. Procesele din toate amplasamentele de producţie sunt certificate ISO. pentru conexiunea la reţeaua de încălzire centrală. de înaltă calitate. cu 1 tablă convectoare 300 400 500 600 900 până la 2000 2 straturi. buşon de golire. cu 3 table convectoare 300 400 500 până la 2200 166 600 900 până la 1800 până la 2400 până la 2600 61 până la 2400 până la 3000 80 până la 3000 105 până la până la 2000 3000 Eşalonare Toate lungimile constructive începând cu 400 mm în paşi de câte 200 mm.

Culori RAL. Egeic VNF 6901 Capri VNF 5901 Greenwich VNF 6904 Calypso VNF 6902 Floare de colţ VNF 9901 Alba VNF 9902 Pergamon VNF 1904 Jasmin VNF 1903 Natural VNF 1905 Anemone VNF 1901 Bej Bahamas VNF 1902 Banana VNF 1907 Flanell VNF 7905 Manhatten VNF 7902 Chinchilla VNF 7901 Magnolia VNF 3901 Stella VNF 7903 Sunset VNF 3902 Crocus VNF 6903 Key West VNF 5902 Aloa VNF 5903 Bej RAL 1001 Galben-auriu RAL 1004 Alb sidef RAL 1013 Fildeş deschis RAL 1015 Galben-trafic RAL 1023 Galben pastel RAL 1034 Roşu-aprins RAL 3000 Roşu rubiniu RAL 3003 Rubiniu RAL 3005 Roşu întunecat RAL 3007 Roşu-bej RAL 3012 Zmeuriu RAL 3027 Violet purpuriu Albastru ultramarin Albastru safir RAL 4007 RAL 5002 RAL 5003 Albastru-semnal RAL 5005 Albastru oţel Albastru porumbel Albastru azur RAL 5011 RAL 5014 RAL 5023 Albastru pastel RAL 5024 Verde vegetal RAL 6005 Vernil RAL 6019 Verde-mentă RAL 6029 Gri argintiu RAL 7001 Gri-ardezie RAL 7015 Gri-antracit RAL 7016 Grafit RAL 7024 Gri mineral RAL 7030 Gri luminos RAL 7035 Gri pulbere RAL 7037 Gri-transparent RAL 7040 Gri oglindă RAL 7047 Brun-ciocolatiu RAL 8017 Alb-crem RAL 9001 Gri-alb RAL 9002 Alb pur RAL 9010 Alb-trafic RAL 9016 Negru profund RAL 9005 Negru-trafic RAL 9017 Cacao RAL 050 40 20 Teracotă RAL 050 60 30 Capucin RAL 060 60 20 Albastru nocturn perlat RAL 5026 Verde opal perlat RAL 6036 Gri-aluminiu RAL 9007 Gri deschis perlat RAL 9022 Alb-aluminiu RAL 9006 Look oţel inox VNF 7906 .Culori 17 Culori pt. Culori metalice. obiecte sanitare.

vogelundnoot. Austria T: +43 3858 601-0. www. M o l d o v a 0748 111 260. F: -1298. 8661 Wartberg.com. wartberg@vogelundnoot. M u n t e n i a 0741 168 946 .ro Ser vice teren Romania Tr a n s y l v a n i a 0741 168 947.VOGEL & NOOT R e t t i g A u s t r i a G m b H Vogel und Noot Straße 4.