grudzień 2011 | styczeń 2012

notes.na.6.tygodni.nr.73 | wydawnictwo bezpłatne | ISSN / 1730-9409

73

co ludzie uważają za problematyczne – z Danielem Londonem. członkiem Komitetu Planowania Urbanistycznego przy Occupy Wall Street. a nie czekanie. Ruch powinien odpowiadać na bardziej lokalne potrzeby. Abstrakcja nie motywuje ludzi do działania.2012 / czytelnia 112 notes 73 / 12.2011–01.ARCHITEKTURA SPOŁECZNA Ze strategicznego punktu widzenia park Zuccottiego nie miał aż tak ogromnego znaczenia.2012 / czytelnia 113 . musimy uważnie wsłuchać się w to. Przyszłość ruchu to działania w poszczególnych dzielnicach i docieranie do społeczności. aż społeczności dotrą do nas. o organizacji namiotowego miasteczka protestujących w nowojorskim parku Zuccottiego rozmawia Joanna Kusiak UMIARKOWANA ZMIANA JEST BARDZIEJ RADYKALNA NIŻ RADYKALNA MYŚL BEZ ŻADNEJ ZMIANY notes 73 / 12. Aby odnieść sukces.2011–01.

org. red. żeby żyć dobrym życiem”. Nie da się oddzielić polityki od polis. OWS próbuje przenieść nas z  powrotem do pewnych niezwykle fundamentalnych sposobów patrzenia na świat i  społeczeństwo. że idealna polis nie powinna być większa.2011–01. niż może sięgnąć okrzyk posłańca. W Polityce Arystotelesa pada uwaga o tym. przestrzeni na Zgromadzenie Generalne. (śmiech) Podział na strefy i szerokie bulwary to istotna część paradygmatu modernistów. wydaje się całkiem dosłowną materializacją tej koncepcji. wikimedia commons by grupy i jaka formacja przestrzenna jest najbardziej odpowiednia. David Shankbone / blog. potajemnie wykradacie jej mapę i tworzycie przestrzenną strategię okupacji… Jak wykorzystywaliście elementy. Było też sporo mebli miejskich: betonowe stoliki i  stołki. ale zostają w nim. radix – korzeń. łac.O przestrzeni okupacji Wall Street w parku Zuccottiego mówiło się: „małe miasto . których się nie ma. Znalazłem jednak niewielki rendering placu w  dokumentach Google. JAK PRZESTRZEŃ WPŁYWA NA POLITYCZNĄ ŚWIADOMOŚĆ LUDZI Occupy Wall Street.] pokazuje jego specyficzne ambicje przestrzenne. infrastruktury sanitarnej.2011–01.. które już były częścią placu? Na początku działo się to na bardzo podstawowym poziomie. jak chcielibyśmy je przekształcić.shankbone. który architekci pozostawili nieopacznie w  sieci. KLASYCZNI MYŚLICIELE MIELI SPECYFICZNY ZMYSŁ GEOGRAFII POLITYCZNEJ. OGROMNĄ ŚWIADOMOŚĆ TEGO. kto i w jaki sposób używa określonych obszarów. trzeba dobrze zorganizować przestrzeń. Badacze i badaczki z Wydziału Psychologii Środowiskowej City University of New York (CUNY) zrobili szybki research. To chyba przypomina podejście Roberta Mosesa. mieszkając na wsi. że jeśli ruch ma być skuteczny.]. Był tam niewielki plan placu. red. W  strategiach przestrzennych ruchu OWS widać specyficzną inspirację myślą grecką. musimy pamiętać. To brzmi jak partyzantka urbanistyczna: zajmujecie przestrzeń. Podzieliliśmy przestrzeń na strefy – mieszkalną zachodnią i administracyjną wschodnią – oraz zaplanowaliśmy centralny bulwar. Ludzie potrzebowali przestrzeni do mieszkania. Staraliśmy się jak najlepiej to wykorzystać. że macie swój własny Komitet Planowania Urbanistycznego. Ten ruch chce odnowić pewne sposoby myślenia o  obywatelstwie i  demokracji.. radicalis – zakorzeniony. Nie każdy wie jednak. ciało polityczno-decyzyjne zajmujące się projektowaniem i planowaniem przestrzeni okupowanej. Czy obóz rozbity w parku Zuccottiego był próbą zbudowania tymczasowej idealnej polis – nowoczesnej. ale także Rousseau czy Dewey są dla nas nie mniej ważni niż współcześni badacze jak Slavoj Žižek czy David Harvey.2012 / czytelnia 115 . źródło – przyp.]. jakie są potrze114 notes 73 / 12. że musimy wytworzyć taką przestrzeń. rzodkiew. Myśliciele tacy jak Platon czy Arystoteles. a nawet – na małą skalę – zurbanizować ją. natychmiast okazało się. z  łac. tworząc książkę – album swojego dorobku. całkiem więc naturalnie musi się w  nim pojawić odwołanie do greckiego doświadczenia. obywatela od miasta [gra słów: city – citizen – przyp. Komitet Planowania Przestrzennego starał się przede wszystkim zobaczyć. a am teatr wykorzystaliśmy do generalnych zgromadzeń – to znowu ukłon w stronę ideałów greckich. Jednak używając takich określeń.. Oczywiście ani architekci. która pozwoli możliwie najefektywniej je zaspokoić. który udało nam się powiększyć w Photoshopie i nanieść nań różnymi kolorami informacje o sposobach użytkowania przestrzeni i o tym. Już sam fakt istnienia takiego ciała od samego początku ruchu Occupy Wall Street [dalej: OWS – przyp. donice z  kwiatami i  dwa półokrągłe rzędy schodów – rodzaj naturalnego am teatru. Kiedy 17 września 2011 roku zajęliście przestrzeń parku. Od zawsze „dobre życie” było konstruktem politycznym. którego używacie podczas zgromadzeń. stało się jasne. Gdy pojawiły się bardziej złożone potrzeby.. jak przestrzeń wpływa na polityczną świadomość ludzi. ani deweloperzy nigdy by nam jej nie dali. biblioteki. żeby żyć. red.2012 / czytelnia Przestrzeń placu ma dwa wyraźne punkty orientacyjne: pomnik w  północno-zachodnim rogu (i  kilka drzew dookoła niego) oraz czerwoną rzeźbę w  południowo-wschodnim rogu. progresywnej. fot. że przejście z jednego końnotes 73 / 12. Życie w mieście niesie ze sobą specy czne zobowiązania polityczne. ogromną świadomość tego. Ludzki mikrofon. ale jednak zakorzenionej w klasycznych ideałach? Nawet samo słowo „radykalny” etymologicznie oznacza „do korzeni” [późn. Jak pisał Arystoteles: „ludzie przybywają do miasta. Udało nam się również znaleźć mapę placu stworzoną przez jego architektów. Stoliki były wyznaczone jako miejsce spotkań grup roboczych. Klasyczni myśliciele mieli specy czny zmysł geogra i politycznej. Potrzebowaliśmy kuchni.

116 notes 73 / 12. and more info about getting involved with the New York City General Assembly.2012 / czytelnia BROADWAY 117 TRINITY .LIBERTY PLAZA SITE MAP C D SACRED SPACE WELCOME/INFO B LIBERTY ST A ART SANITATION ART ART ART ART E F ART ART ART ART AREA/ FLEXIBLE SPACE OUTREACH MEDIA INFO LEGAL LIBRARY ART ART G H SOCIAL AREA INTERNET CAFE KITCHEN COMFORT ASSEMBLY AREA SICK BAY MEDICAL WELCOME/INFO ART ART ART ART ART CEDAR ST 16 0 25 15 50 14 75 13 12 100 11 125 10 9 150 FT 8 7 6 5 4 3 2 1 ASSEMBLY AREA WORKING GROUP AREAS SLEEPING AREA CLEAR PATH FLEXIBLE SPACE ART RevB1 10/18/11 For a digital copy of this map.net.2012 / czytelnia notes 73 / 12.2011–01. visit www.2011–01.nycga.

Była to szczególna sytuacja zamkniętego przestrzennie. Wiesz. Zachodnia część głównie odgrywała rolę mieszkalną. Zamieszkujący ją ludzie przeważnie nie zajmowali się kwestami administracyjnymi. aby odwiedzający mogli łatwo zorientować się w terenie i dotrzeć tam. Musieliśmy przepchnąć ten pomysł przez Zgromadzenie Generalne. które tego najbardziej wymagały – jak na przykład instalacjom sanitarnym. zajmując coraz więcej obszaru administracyjnego. Namioty rozstawiano na ścieżce i  szlakach pieszych. a następnie oszacowaliśmy.Czyli kolejne powtórzenie schematu modernistycznego miasta i jego podziałów funkcjonalnych. W RAMACH KTÓREGO SPOŁECZNOŚĆ ZASTANAWIA SIĘ NAD TYM. Jednak w nocy namioty z części mieszkalnej przesuwano. Pomimo to nawet w tej skali stworzenie ścieżki wymagało wiele wysiłku. To nam się nie udało. wikimedia commons ca parku na drugi zajmuje mniej więcej minutę. Jednak inna grupa robocza – Komfort – przejęła inicjatywę i zamówiła namioty przed nami. że rozsądnie byłoby wprowadzić górny linotes 73 / 12. że wiemy. a potrzeby rosły… Myślę. gdzie uznaliśmy to za właściwe. Jak to się stało? Occupy Wall Street. przez chwilę nad nim dyskutowano. Nie istniała możliwość rozszerzenia strefy okupacyjnej. I jeszcze dyskutowano. punkt informacyjny. grupę roboczą zajmującą się mediami i  wizerunkiem. Wschodnia część (ta od strony Broadwayu) przeznaczona została w  większości na funkcje administracyjne: zgromadzenie ogólne. problemów genderowych i  tych związanych z bezpieczeństwem uczestników występował także typowy dla miast problem nadmiernego hałasu. Być może jedyną słuszną strategią jest przekierowanie tych sił. reakcje mediów i  ludzi spoza ruchu. następnie oznaczyć ją wizualnie pasami kolorowej taśmy. W końcu w wyniku dużych przetasowań udało nam się umieścić funkcje administracyjne tam. Możemy mówić tym samym językiem. więc w nocy było tam względnie pusto. Skali nie można traktować ilościowo. Czy były jakieś konflikty. więc nie można było normalnie porozmawiać czy załatwić spraw. I  dyskutowano. ale otwartego społecznie miasta. a to.2012 / czytelnia Odgłosy bębnów dobiegające z kółka bębniarzy wypełniały cały park. wymaga to długich negocjacji. jednak ludzie stamtąd nie zostawali na noc. NAPRAWDĘ RADYKALNY JEST PROCES. David Shankbone / blog. Musieliśmy udowodnić. oraz pokazać się jako ludzie odpowiedzialni. wydajni i skuteczni. ale myślałem. który byłby owocem demokratycznych ustaleń. a zamarzającej wodzie rozsadzić szklaną butelkę. Naszym zdaniem o wiele za dużo.2011–01. przez co straciliśmy wiele okazji.. która każe korzeniom roślin przebijać betonowe mury. Musieliśmy negocjować z ludźmi. Bardzo istotna była dla nas również zewnętrzna percepcja. podziały? Na początku policzyliśmy. jak wiele namiotów jest potrzebnych i  rozplanowaliśmy ich rozmieszczenie. Zarówno ze względu na naszą wewnętrzną motywację. jak i  ze względu na relacje ze światem zewnętrznym. Przez to zagęszczenie wiele straciliśmy.shankbone. jednak jeśli za miarę przyjmiemy ludzkie ciało. co można nazwać bulwarem Roberta Mosesa. że potrzeby ludzkie napędza ta sama siła. różnica jest ogromna. ile osób zostaje na noc. może założenie było nazbyt idealistyczne. fot.org. a nie blokowanie ich… W każdym razie wydaje się.. że w  małej skali miasteczko OWS w  parku Zuccottiego cierpiało z  powodu tych samych bolączek. co typowe duże miasta. 118 notes 73 / 12. by zapewnić odpowiednią ilość miejsca tym funkcjom. Występowały jednak także przestrzenne próby zrównoważenia hałasu i zagęszczenia – zaprojektowaliśmy przestrzenie spirytualne i dużą bibliotekę. więc trudno było się w  tej przestrzeni poruszać – tak wyglądała sytuacja mniej więcej na tydzień przed ostateczną eksmisją. Właśnie dlatego park w końcu cały wypełnił się namiotami. gdzie chcą. że jeśli decyzja naprawdę ma zostać podjęta wspólnie.2012 / czytelnia 119 . JAKIE SIŁY WPŁYWAJĄ NA JEJ LOS I JAK MOŻNA PRZECIWDZIAŁAĆ ICH NEGATYWNYM SKUTKOM W pewnym momencie zaistniał podział między zachodnią a wschodnią częścią parku. bibliotekę. Taki podział też bywa wyzwaniem. Urbanista może starać się to zablokować. Wiem z moich własnych doświadczeń ze zgromadzeń OWS. Wystąpiło duże zagęszczenie. co robimy. ponieważ wytwarza ona różnicę jakościową. W ciągu dnia w części administracyjnej wiele się działo. ale ciśnienie będzie wzrastać.2011–01.. jest w rzeczywistości tylko ścieżką znacznie mniejszą niż zwykła ulica. potrzebowaliśmy planu. a jednocześnie dawał się wprowadzić w życie. Parę tygodni zajęła centralizacja administracji w naszym mieście. Poza przypadkami zachowań agresywnych. Zaistniała potrzeba wyznaczenia szlaków pieszych.. którzy zajmowali ten teren.

DANIEL LONDON historyk.2011–01. że proces posuwa się naprzód? Occupy Wall Street. jak jego miasto jest brutalnie burzone? To trafne określenie.2011 | www. członkini redakcji „Kultury Liberalnej”. Ruch powinien odpowiadać na bardziej lokalne potrzeby. które nadchodzi. Działasz teraz w swojej lokalnej grupie Occupy Sunset Park. JOANNA KUSIAK socjolożka i  miejska aktywistka. zbieramy informacje. Zajmuje się historią przestrzeni publicznych na początku XX wieku w obszarze północnoatlantyckim. Urbaniści muszą odpowiadać na zmiany. musimy uważnie wsłuchać się w to. że to idzie zbyt wolno? Być może najbardziej rewolucyjną cnotą jest teraz zaangażowana cierpliwość. Umiarkowana zmiana jest bardziej radykalna niż radykalna myśl bez żadnej zmiany. które banki inwestują w tym rejonie.architekturaXXI. Policja ułożyła nasze rzeczy w stos. aktywny w sąsiedzkiej grupie Occupy Sunset Park. Jakieś konkretne żądania? Myślę. Nie mógł pełnić tylko jednej z tych funkcji na szkodę drugiej. Istnieje radykalna myśl i  radykalne działanie. a namioty porozrywano na strzępy i nadawały się już tylko do wyrzucenia. Wizytująca badaczka w CUNY.tejszych spożywczakach. prezentowanej w Bibliotece Narodowej w Warszawie do 31. co ludzie uważają za problematyczne. Docieramy do ludzi za pośrednictwem plakatów i ulotek rozdawanych na stacjach metra i w tu120 121 notes 73 / 12. Zrobiono zdjęcia. Tłumaczenie: Łukasz Mojsak Rozmowa jest częścią wystawy Coś.2011–01. szczerze mówiąc. doktorant na City University of New York (CUNY). jakie siły wpływają na jej los i jak można przeciwdziałać ich skutkom.shankbone. która sprawia. fot.info Wyrządzono wiele szkód. wydaje mi się. stypendystka Fulbrighta. bardzo trudno odebrać im tę ideę siłą. Jednak. Czy jednak nie był to smutny widok dla urbanisty – widzieć. jednak to wynik ostatecznie określa jakość pierwotnej idei. na przykład dowiadujemy się. Naprawdę radykalny jest proces. Spotykamy się w podziemiach miejscowego kościoła – jego pastor jest doświadczonym aktywistą od dawna walczącym o sprawiedliwość społeczną. a nie czekanie. więc okupacja nie jest konieczna. ponieważ nie prowadzi do żadnych przemian.. Z tego procesu nie wynikają żadne zasadnicze żądania. Są one w  pewien sposób powiązane. Nasza agenda pozostaje związana z  przestrzenią – jednym z najpoważniejszych lokalnych problemów jest gentry kacja. czy nie. wrzucała je na ciężarówki. ale także mieć świadomość swoich celów.. czy tam zostaniemy.12. że ze strategicznego punktu widzenia park Zuccottiego nie miał aż tak ogromnego znaczenia. Mieszka na Brooklynie. Obecnie prowadzimy badania. Rola tego parku była dwojaka: miał dawać ludziom schronienie i stać się głównym centrum dowodzenia. Przyszłość ruchu to działania w poszczególnych dzielnicach i docieranie do społeczności. Aby odnieść sukces. że sam proces OWS jest znacznie istotniejszy niż żądania. Zniszczono jednak wiele książek z biblioteki. Radykalna myśl bez działania jest w gruncie rzeczy szalenie konserwatywna. David Shankbone / blog. Wszyscy tu mieszkamy. W miarę trwania okupacji zacząłem myśleć. Członek Komitetu Planowania Przestrzennego podczas okupacji parku Zuccottiego. Architektura XXI wieku. Aktywna podczas protestów Occupy Wall Street. że zamieszkiwanie parku nie jest najważniejszym aspektem procesu. aż społeczności dotrą do nas. One są na swój sposób bardzo tradycyjne – wpisują się w tradycję ruchu lewicowego. które były zamieszczone na stronie internetowej. a powodzenie i ranga ruchu nie zależą od tego. jednak gdy ludzie raz zdecydują o czymś w sposób naprawdę demokratyczny.org. więc teoretycznie istniała możliwość odbioru swoich rzeczy. wikimedia commons mit liczby ludzi przebywających w  parku Zuccottiego. w  ramach którego społeczność zastanawia się nad tym.2012 / czytelnia notes 73 / 12. Nie boisz się. Abstrakcja nie motywuje ludzi do działania.2012 / czytelnia .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful