Epoca Moderna

Secolul al XIX-lea a fost numit ''secolul revolutiilor'' pentru ca , prin actiunea revolutiilor agrara, industriala, din transporturi si comunicatii, precum si a celor social-politice, Europa si lumea intreaga si-au innoit structura si aspectul. Progresele stiintei si ale tehincii au facut ca, in industie, ''era'' carbunelui si a fierului sa fie urmata de cea a petrolului si a otelului.

Vechea ordine sociala intemeiata pe privilegii a fost treptat inlocuita prin alte categorii, ordonate dupa un nou criteriu: averea. Transformarile innoitoare produse de capitalism s-au extins in toate tarile Europei si, prin expansiunea coloniala a marilor state, au cuprins se celelalte continente. In cadrul pietei mondiale, contactele si relatiile mondiale, contactele si relatiile dintre popoare si civilizatii sau largit si diversificat.

Regimurile politice absolutiste au fost inlocuite treptat de regimuri liberale care au permis o mai mare participare a cetatenilor la viata publica locala si centrala, au dezvoltat spiritul civic si sentimentul responsabilitatii fata de comunitate. hinduísm s. n. Sistem religios constituit în sec. 6-7 d. Hr., care constă într-un complicat amestec de străvechi credințe populare cu elemente din religia vedică ă cu idei brahmane, reprezentând astăzi etapa modernă, socială ăi i spirituală a Indiei. – Din fr. hindouisme.

enciclopedia liberă Statuie a lui Shiva meditând Hinduism-ul este reprezentat de credința în Brahman. el este sursa divină a întregii Vieți. impersonală.[necesită citare][modificare]Etimologie Cuvântul „hindu” este legat de fluviul Indus și desemnează pe locuitorii spațiului indian. Este absolutul divin: toți zeii religiei hinduse nu sunt decât fațete și încarnări ale lui Brahman. Etimologic vorbind sensul cuvântului este de origine persană și înseamnă „oamenii de dincolo de Indus”. El nu poate fi definit decât enunțând ceea ce nu este (neti-neti). Brahman este mai bine descris ca realitate infinită. înainte de sec. . conștiință infinită și fericire infinită. Acest univers este în întregime penetrat de Mine. incorporală. creatoare a Universului. Așa cum în spa ț iul eterat se ț ine vântul puternic. al XIXlea neexistând cuvântul hinduism. Este religia care a primit numele (ca și iudaismul) după numele poporului și nu al fondatorului sau doctrinei. Acest cuvânt a fost inventat prin mimetism de la termenii creștinism. nimic din ceea ce este creat nu este în Mine. astfel să ști ț i că în mine se ț in toate existențele. El este în toate lucrurile dar transcende toate lucrurile. transcedentă.Hinduism De la Wikipedia. Toate existențele sunt în Mine. Iată puterea mea supranaturală! Eu susțin toate existențele. ființă absolută. Brahmanul este Sinele suprem. În același timp. Brahman există dintotdeauna și va exista în veci. în forma Mea nemanifestată. întrucât sunt chiar sursa întregii creații. omniprezentă. omnipotentă. Eu sunt prezent peste tot. Conform Veda. iudaism. etc. dar eu nu sunt în ele. suflând peste tot.

[modificare]Mișcarea Hare Krishna . Upanișadele. În prezent numărul adepților hinduismului este estimat la peste 450 de mil. bazându-se în schimb pe o confederație de zeități locale. Chiar și în prezent. destinul sufletului fiind unirea cu un zeu. fiind fondat de casta brahmanilor. destinul unui hindus este determinat de toate acțiunile sale și de consecințele acestora de-a lungul fazelor succesinve ale existenței. aidoma unei picături de apă în ocean.. în ipostază personală. casta reprezintă un atribut înnăscut. formând o religie unică. lucrări elaborate pe baza Vedelor. Acest ciclu continuu al nașterii și morții este încheiat doar atunci când sufletul atinge o stare de perfecțiune. după care.Hr. s-au amestecat cu dogmele ce prevalau în Valea Indusului. printr-o viață ideală. Această religie a fost modificată în ultimul secol prin adoptarea unor elemente creștine. versetele. Aceste texte conțin instrucțiuni asupra modului de viață al unui adept al hinduismului. Potrivit credinței hinduse. incantațiile și tratatele ce datează din perioada invaziilor ariene și care sunt fundamentul învățăturilor hinduse. Hinduismul este una dintre puținele religii ce divinizează animalele. poate în măsură mai mare decât orice altă religie.Hr. spre deosebire de altele. reprezentau un compediu de speculații metafizice și filozofice puse în circulație în jurul anului 900 i. în cadrul căreia salvarea este considerată ca o eliberare din iluzia lumii fizice (naturale). [modificare]Religii hinduite Religiile hinduite se manifestă în multe forme. O viață vicioasă în prezent va avea drept consecințe reâncarnarea într-un animal inferior. Potrivit textelor Vedice. în care salvarea este privită ca o eliberare din lumea fizică. Concepția de salvare a religiilor hinduite comportă două direcții diferite: • credința într-o divinitate impersonală. deși adorarea animalelor are o importanță mai mică decât proslăvirea divinității ce călărește animalul respectiv. Hinduismul a apărut pe parcursul mileniului al doilea precreștin. în jurul anului 1500 i.[modificare] Apariția hinduismului Hinduismul. Conceptele spirituale ale triburilor ariene nomade ce au invadat continentul indian. Uciderea vacilor și a păunilor este strict interzisă de către hindușii credincioși. individul se pierde în absolut și astfel încetează să mai existe. brahmanii sunt singurii hinduși care au dreptul de a citi din Vede imnurile. și • credința într-o divinitate personală. formată din preoți. în sensul că. Destinul său este numit Karma. O viață corectă în prezent constituie garanția unei existențe mai bune mai târziu. urmată de unirea cu realitatea ultimă. fără de care un om nu-și poate găsi locul în societate și nu se poate căsători. nu are un întemeietor singular. reprezintă o colecție de mai multe credințe religioase.

în principal. de structura personalității umane. care au ajuns să fie considerați egali cu zeii. Ca urmare a abuzurilor apărute în acest context. În unele dintre aceste texte se observă întrebări legate de originea lumii.) Hinduismul brahmanic a luat naștere din credința că jertfele de animale erau necesare a se face în mod repetat. Hr.[necesită citare] [modificare]Meditația transcedentală Religia. conțin multe imnuri închinate unor elemente sau puteri din natură. sufletul participă la un ciclu existențial continuu – naștere-moarte-renaștere – determinat de faptele bune sau rele pe care le-a săvârșit într-o viață anterioară. are ca doctrină mântuirea prin efortul propriu. [modificare]Formele hinduismului Hinduism vedic (1500 – 450 i. practicarea relațiilor extraconjugale și plăcerea actului în afara procreației. Alimentația trebuie să constea în lapte. s-au dezvoltat noi religii – jainismul și budismul. bazată pe credința într-o divinitate personală. S-a ajuns la diminuarea credinței în zei. Eliberarea din succesiunea reâncarnărilor se face prin efort propriu. Specifice acestei perioade. Hr. scrierile Veda (Știința sacră). lăsându-și o codiță. pentru a nu se reîncarna ca animale sau ca oameni pasibili morții prin accidente. Astfel. care înseamnă unirea (yoga) cu brahma(n). iaurt. are în frunte pe Maharishi. etc. nuci și fructe. acordând importanță deosebită naturii. s-au impus preoții (brahmanii). – 600 d. au reușit întemeierea unei noi secte: Maharishi Karma Yoga. de origine hinduită.Această religie hinduită. mântuirea putea fi obținută prin aducerea unei jertfe sau prin achitarea taxei pentru săvârșirea ei. consumul băuturilor alcoolice. de care vor fi ridicați la cer de către zeul Krishna. Religioșii își rad părul. Învățătura hindusă are în centrul său două concepte: Karma (fapta) și Samsara (reâncarnarea). adică „guru” (marele maestru). în abstinența de la comiterea „celor patru păcate primare”: practicarea jocurilor de noroc. Potrivit textelor considerate sacre. ritualuri de purificare precum și ofrande zilnice aduse zeilor. Textele Upanișadelor propun ca alternativă asceza și meditația contemplativă. considerate de origine divină. Acestea conduc la scopul ultim al existenței umane. prin purificarea vieții și prin exercițiile psiho-fizice (yoga). Astfel. George Harrison și ulterior ceilalți componenți ai formației Beatles. Scrierile de bază ale hinduismului brahmanic – Brahmana (comentarii brahmanice) descriu rolul și importanța sacrificiului pentru viața religioasă. a timpului. în urma convingerilor proprii de a practica meditația transcedentală și datorită modei hippie. Hinduism brahmanic (450 i. . sănătate. invocațiile rituale și laudele aveau ca scop îndeplinirea cererilor către zei: viața îndelungată. pentru a se menține ordinea în Univers și în societate. templul fiind în centrul preocupărilor religioase. recolte bogate.) Punea accent pe importanța vieții din lumea aceasta. ceremonialul religios era condus de către capul familiei și cuprindea ritualuri de inițiere. care constă. zeificate. Apoi a apărut un cult public. Rugăciunile. consumul cărnii de orice fel. considerați muritori căci viața lor era dependentă de sacrificiile aduse de oameni. La început. Hr.

Shiva și Vishnu. oamenii politici. adică ferirea de ucidere. Hr. adică purificarea interioară a organelor. templul devine loc de pelerinaj. Din casta brahmanilor fac parte astăzi profesorii universitari. domnitorii și razboinicii (kshatriya). ultima treaptă a tehnicii yoghine. cel care ajută lumea să se purifice prin reâncarnare și să se înalțe spiritual. atunci când trebuie să depășească anumite obstacole în viață. . Înfrânările. Kshatriya cuprinde prinții și militarii. Meditația. Hr. avariție și încurajarea abstinenței sexuale. 3. În perioada hinduismului brahmanic. Cei aflați în afara sistemului de caste erau numiți paria (pauchamas). fiind influențat de creștinism și de cultura europeană. simbolizând supremația castei brahmanilor. care sunt de fapt 3 ipostaze ale realității ultime. 7. el disprețuiește ierarhia socială. Gândirea și viața religioasă aveau în prim plan 3 zei: Brahma. cuprinde pe agricultori. hinduismul trece printr-un curent reformator. care eliberează pe om de ciclul reîncarnărilor. Hindușii intră în apa Gangelui pentru a se purifica de păcate. Vishnu este păstrător al ordinii cosmice. dar și regeneratorul vieții. Brahma este considerat creatorul lumii. în lipsa conștiinței și personalității care dispar. El păstrează statuia zeului venerat de cei care vin la templu. furt. Așezarea corpului în anumite poziții. Ofrandele se aduc adesea vacilor. unele păstrându-se și astăzi. La râul Gange. fiecare adept este fidel unui zeu la care se închină zilnic. Templele sunt locașuri închinate anumitor zeități. 5. Acesta are ca scop atragerea bunăvoinței zeului venerat la templul respectiv. 6. Cu prilejul anumitor sărbători. fiind venerat de membrii tuturor castelor. dar face apel și la alte zeități. Dobândirea cunoașterii adevărate a sinelui. societatea hindusă a cunoscut împărțirea în patru caste. dar și a psihicului. minciună. vaisyas. alții ritualuri sacerdotale sau idolatrizează zeități ale hinduismului medieval. împăcarea. A treia castă. Hinduism modern (după anul 1000 d.când. Fixarea atenției într-un singur punct (concentrarea atenției).) Doctrina acestei perioade cuprinde reinterpretări ale perioadelor anterioare. Shiva este Marele Distrugător.) Interpretând diferit Vedele. Disciplinarea ritmului respirației. ordonate ierarhic: preoții (brahmanii). Considerat protectorul asceților. Ei cred că fiecare parte a corpului acestui animal este locuită de o anumită zeitate. prin cunoașterea de sine. În lumea contemporană. Fiind însă mai departe de viața acesteia. Doar reâncarnarea putea face trecerea de la o castă la alta. sufletul ajunge să se identifice cu Brahman. este mai puțin popular. considerate sacre și mame ale naturii. Brahman. în care se regăsesc toate sufletele individuale ajunse la eliberare. Suprimarea fluxului de gânduri. negustorii și agricultorii (vaisyas) și servitorii (sudras). care locuiesc în ceruri. Astfel. stabilitatea socială și bunăstarea. Astfel. se desfășoară anumite ritualuri întrucât se crede că izvorăște din picioarele lui Vishnu și se rostogolește peste capul și părul zeului Shiva. întrucât se crede că fiecare zeitate locuiește în templul închinat ei. 8. ziariștii. Cei care practică yoga au nevoie de un guru pentru a fi initiați. principiul absolut și impersonal. acesta întorcându-se în Absolutul din care a emanat. unii hinduși săvârșesc ritualuri din perioada vedică. Hinduism medieval ( 600 – 1000 d. prin aducerea de jertfe. Tehnica yoga presupune practicarea mai multor exerciții fizice și spirituale: 1. Disciplinele. considerat sfânt. 2. fiecare cu roluri diferite. 4.

fac parte mesteșugarii. Din ultima castă. sudras. croitorii. pescarii. . Categoria paria cuprinde măturătorii de străzi. care nu au niciun fel de drepturi. a căror responsabilitate este de a face ca țara să prospere.meșteșugari și negustori.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful