Zoznam platiteľov dane z pridanej hodnoty, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie

(upozornenie: uvedený zoznam neslúži na overovanie IČ DPH)

Dátum
zverejnenia
IČ DPH
osoby v
zozname

Meno FO

Priezvisko
Obchodné meno/názov právnickej osoby
FO

Trvalý pobyt/miesto
podnikania fyzickej osoby
alebo sídlo právnickej
osoby

Ulica a číslo

Kalendárny rok, v
ktorom nastali
dôvody na zrušenie
registrácie DPH

04.02.2013

SK2022426967

TN-COMPANY, s.r.o.

Trenčín

Legionárska 6419

2012

04.02.2013

SK2022671013

SABO, s. r. o.

Nové Mesto nad Váhom

Karpatská 367

2012

04.02.2013

SK2022682596

DART-EER s.r.o.

Nové Mesto nad Váhom

Malinovského 8

2012

04.02.2013

SK2020183319

DH CONTACT, s. r. o.

Nové Mesto nad Váhom

Kočovská 5

2012

04.02.2013

SK2023002300

ATELA, s. r. o.

Nové Mesto nad Váhom

Podjavorinská 1614

2012

04.02.2013

SK2022691517

EMEL Stavby s. r. o.

Prievidza

Nábr. J. Kalinčiaka 5

2012

04.02.2013

SK2020470056

Valaská Belá

87

2012

04.02.2013

SK2022876702

KRIŠTÁĽ, sklárske výrobné družstvo Valaská Belá v
konkurze
BETON PLUS s. r. o.

Handlová

Morovno 31

2012

04.02.2013

SK2022580769

NOVA COMPONENTS, spol. s r. o.

Prievidza

Športová 23

2012

04.02.2013

SK2021954308

DLB Legno Plus, s.r.o.

Nitrianske Pravno

Školská 365

2012

04.02.2013

SK2020077653

METAL KOVO, s.r.o. v konkurze

Prievidza

Priemyselná 9

2012

04.02.2013

SK2022149019

Sheep cheese s.r.o.

Prievidza

Ciglianska cesta 18

2012

04.02.2013

SK2020077125

MÄSOKOMBINÁT PRIEVIDZA, a.s. v konkurze

Prievidza

Ciglianska 3

2012

04.02.2013

SK2023067156

MOBIMEX s. r. o.

Myjava

Nám. M. R. Štefánika 29

2012

04.02.2013

SK2022792288

PBT Consulting, s. r. o.

Kostolné

Kostolné 158

2012

04.02.2013

SK2022302051

Blister Technology s.r.o.

Partizánske

Gen. Ľ. Svobodu 4

2012

04.02.2013

SK2021867078

Transports Hoocker, s.r.o.

Partizánske

Nitrianska 7

2012

04.02.2013

SK2022987912

BAU-STAV Slovakia s. r. o.

Partizánske

Veľká okružná 1156

2012

04.02.2013

SK2022075517

GetIN building & estate, s.r.o.

Nové Mesto nad Váhom

Kočovská 5

2012

04.02.2013

SK2022401304

NWSE Investing s.r.o.

Nové Mesto nad Váhom

Kočovská 5

2012

04.02.2013

SK2023222399

VS Bau s.r.o.

Nové Mesto nad Váhom

Piešťanská 13

2012

04.02.2013

SK2021408411

REAL Štúdio K.F.A. Bratislava, s.r.o.

Dubnica nad Váhom

Námestie Matice slovenskej 1

2012

04.02.2013

SK2020176202

REALITY, a.s. v konkurze

Dubnica nad Váhom

Centrum I. 141

2012

04.02.2013

SK2021761830

MP wood s.r.o.

Považská Bystrica

Štefánikova 27

2012

04.02.2013

SK2023170369

Servis Metal, s. r. o.

Považská Bystrica

Centrum 34

2012

04.02.2013

SK2022491361

SLOVEXPORT SK, s. r. o.

Považská Bystrica

M. R. Štefánika 27

2012

04.02.2013

SK2020109806

PENSKY s.r.o.

Púchov

Námestie slobody 3

2012

04.02.2013

SK2020438783

Pozemné stavby Považská Bystrica, a.s. v konkurze

Púchov

Svätoplukova 1017

2012

04.02.2013

SK2022407882

EDELS, s. r. o.

Považská Bystrica

Námestie A. Hlinku 26

2012

04.02.2013

SK2022102654

ESTILO, s.r.o.

Považská Bystrica

SNP 3

2012

04.02.2013

SK2023120594

WINE NET, s. r. o.

Púchov

Dvory 581

2012

04.02.2013

SK2020440653

K.M.O. s.r.o.

Považská Bystrica

Centrum 31

2012

04.02.2013

SK2022802518

Grafick Production, s. r. o.

Krivoklát

112

2012

04.02.2013

SK2022330233

CAR & HIFI spol. s.r.o.

Trenčín

Kuzmányho 7

2012

04.02.2013

SK2022026919

Creative Probiz s.r.o.

Trenčín

Gen. M.R.Štefánika 11

2012

04.02.2013

SK2022618114

FUGAS GROUP, s. r. o.

Trenčín

Palackého 5

2012

04.02.2013

SK2021688306

currant, spol. s r.o.

Trenčín

Kniežaťa Pribinu 14

2012

04.02.2013

SK2020266666

2ja s.r.o.

Bobot

Bobotská Lehota 319

2012

04.02.2013

SK2021641072

BMF,s.r.o.

Považská Bystrica

Orlové 277

2012

04.02.2013

SK2020151375

ENERGO CONTROLS ZOBOR, spol. s r.o.

Trenčín

Továrenská 16

2012

04.02.2013

SK2020175036

VIGOR H + V, s.r.o.

Trenčianska Teplá

Príles 65

2012

04.02.2013

SK2020115372

KOVOFINÁL SK, a.s. v likvidácii

Dubnica nad Váhom

Areál ZTS 924

2012

04.02.2013

SK2022506871

IS WORLD, s.r.o.

Nová Dubnica

Družstevná 106

2012

04.02.2013

SK2022237657

MV Slovakia, s.r.o.

Dubnica nad Váhom

A.Kmeťa 8

2012

04.02.2013

SK2021703057

PTX-SAWS, s.r.o.

Košeca

Zliechovská cesta 738

2012

04.02.2013

SK2021949083

OPSYS-KOV, s. r. o.

Dubnica nad Váhom

Areál ZŤS 4077

2012

04.02.2013

SK2022236524

MHM - SERVIS s.r.o.

Dubnica nad Váhom

Centrum II 1

2012

04.02.2013

SK2022461078

NON PLUS ULTRA, s.r.o.

Ilava

Ružová 111

2012

04.02.2013

SK2022828005

Metalurg_Servis, s. r. o.

Dubnica nad Váhom

Továrenská 56

2012

04.02.2013

SK2022351705

STAVBY-REKONŠTRUKCIE s.r.o.

Bánovce nad Bebravou

K nemocnici 3

2012

04.02.2013

SK2022017690

PILULA NM, s.r.o.

Nové Mesto nad Váhom

M. R. Štefánika 1

2012

04.02.2013

SK2020141189

M.B.L., spol. s r.o.

Bánovce nad Bebravou

Trenčianska 1496

2012

04.02.2013

SK2020951658

MARTINO Slovakia s.r.o.

Bánovce nad Bebravou

Výstrkov 1539

2012

04.02.2013

SK2022495662

KA MI a partners s. r. o.

Bánovce nad Bebravou

Školská 22

2012

04.02.2013

SK2022571716

ICHTIA, s. r. o.

Bánovce nad Bebravou

J.Jesenského 11

2012

04.02.2013

SK2022704321

A-SoulTEC, s.r.o.

Bánovce nad Bebravou

Výstrkov 1539

2012

04.02.2013

SK2023246159

Kaliop s. r. o.

Bratislava 3 - Nové Mesto

Nobelova 5

2012

04.02.2013

SK2022820591

KAMAX Trade s.r.o.

Partizánske

Malinovského 3

2012

04.02.2013

SK2020137196

PN TRADE, s.r.o.

Partizánske

Malá okružná 19

2012

04.02.2013

SK2023223510

PEDROP SLOVAKIA s. r. o.

Ostratice

Malé Ostratice 55

2012

04.02.2013

SK2022423095

OM-MONT, spol. s r.o.

Partizánske

Moyzesova 25

2012

04.02.2013

SK2021871874

JOZMAT, s.r.o.

Partizánske

Nitrianska 42

2012

04.02.2013

SK1044828004

Žabokreky nad Nitrou

Vodárenská 144

2012

04.02.2013

SK2023044573

SAMIRE spol. s r.o.

Topoľčianky

Lipová 108

2012

04.02.2013

SK2020415375

Poľnohospodárske družstvo Maňa

Maňa

M.R.Štefánika 7

2012

04.02.2013

SK2022277521

Levmeat Trade, s.r.o.

Levice

I. Krasku 3

2012

04.02.2013

SK2022444160

LV-LOGISTIC, s.r.o.

Levice

Kpt. Nálepku 1

2012

04.02.2013

SK2022753469

Pemo-Real s. r. o.

Tlmače

Lipová 9

2012

Michal

Poništ

04.02.2013

SK2020236405

Sárr, spol. s r.o.

Levice

Zd. Nejedlého 30

2012

04.02.2013

SK2021595180

ELMONTSTAV, s.r.o.

Levice

Ku Bratke 1

2012

04.02.2013

SK2020123336

BTC, s.r.o.

Levice

Ku Bratke 1

2012

04.02.2013

SK2022609501

BIO ENERGY Slovakia, s.r.o.

Levice

Ku Bratke 1

2012

04.02.2013

SK1042528421

Levice

Zd. Nejedlého 27

2012

04.02.2013

SK2022656251

MEDVE STAV s.r.o.

Levice

Tyršova 4

2012

04.02.2013

SK2022492340

MBM TRANS s.r.o.

Levice

Ivana Krasku 14

2012

04.02.2013

SK2022054617

MVI - REAL, s.r.o.

Levice

Sv. Michala 4

2012

04.02.2013

SK2021706137

Zentro Slovakia, s.r.o.

Levice

Nám. Šoltésovej 14

2012

04.02.2013

SK2022958465

KEVOLA, s. r. o.

Šahy

SNP 44

2012

04.02.2013

SK2022899692

SW MANAGEMENT s.r.o.

Šahy

Hlavné námestie 37

2012

04.02.2013

SK2021039790

Lekáreň ALBA, s.r.o.

Šahy

B. Bartóka 7

2012

04.02.2013

SK2022155663

CANEO s.r.o.

Bielovce

72

2012

04.02.2013

SK2022338395

Cintex s.r.o.

Šahy

04.02.2013

SK2022232784

BG spol. s r.o.

Neded

835

2012

04.02.2013

SK2022733361

ALTAJA s. r. o.

Šaľa

Hlavná 14

2012

04.02.2013

SK2020167424

DRIN, s.r.o.

Diakovce

276

2012

04.02.2013

SK2022295495

JORINEX, s.r.o.

Šaľa

P. Pázmaňa 49

2012

04.02.2013

SK2020192361

JANCA STAV TRADE, s.r.o.

Vlčany

Hlavná 398

2012

04.02.2013

SK2022093084

B.V.Z., s.r.o.

Močenok

Chalupy 124

2012

04.02.2013

SK2022729016

MAXI Slovakia, s.r.o.

Diakovce

540

2012

04.02.2013

SK2023031153

Love Šaľa, s.r.o.

Šaľa

Družstevná 18

2012

04.02.2013

SK2020166753

PEXESO s.r.o.

Diakovce

540

2012

04.02.2013

SK2022916951

POLTER, s.r.o.

Šaľa

Narcisová 24

2012

04.02.2013

SK2022042539

STAVDUB, s.r.o.

Dlhá nad Váhom

148

2012

04.02.2013

SK2021008341

SLIV, s r.o.

Žihárec

742

2012

04.02.2013

SK2021724947

SPEPOX s.r.o.

Neded

835

2012

04.02.2013

SK2020190975

SARUX INTERNATIONAL TRANSPORT, s.r.o.

Kráľová nad Váhom

416

2012

04.02.2013

SK2022307496

Šaľa

Nádražná 14

2012

04.02.2013

SK1020128857

Marián

Hrebík

Šaľa

Novomeského 4

2012

04.02.2013

SK1039833487

Vladimír

Nejedlík

Šaľa

Kráľovská 2

2012

04.02.2013

SK1027066942

Ladislav

Poloma

Diakovce

609

2012

04.02.2013

SK2022375949

Sloviplast, s.r.o.

Miloslavov

Lesná 556

2012

04.02.2013

SK2023072931

DÓRA SPED, s.r.o.

Zemianska Olča

Železničná 133

2012

04.02.2013

SK2023295670

Bestwest, s.r.o.

Kolta

371

2012

04.02.2013

SK2022144652

Deltron s.r.o.

Kolta

371

2012

04.02.2013

SK2022255642

Didatrade11, s.r.o.

Dunajská Streda

Malodvornícka cesta 16

2012

04.02.2013

SK2021911375

EUROEXPRESS TRANS s.r.o.

Nové Zámky

Jazdecká 13

2012

04.02.2013

SK2023088375

Faucon s.r.o.

Strekov

Strekov 794

2012

Boris

Mesár

SMART HOLDING, s.r.o.

2012

04.02.2013

SK2022538793

IRROL s.r.o.

Nové Zámky

Komenského 33

2012

04.02.2013

SK2021999782

JOMAT s.r.o.

Nové Zámky

Bezručova 16

2012

04.02.2013

SK2022717763

KINDERBUNKER, spol. s r.o.

Semerovo

618

2012

04.02.2013

SK2023198650

MATIP, s.r.o.

Nové Zámky

Komárňanská cesta 3

04.02.2013

SK2022821350

MERCANTOR s.r.o.

Bratislava 1 - Staré Mesto

04.02.2013

SK2022503329

METALLWERK, s.r.o.

Nové Zámky

04.02.2013

SK2022979244

STAVODUR, s.r.o.

04.02.2013

SK2022199047

T & E s.r.o.

04.02.2013

SK2023234048

04.02.2013
04.02.2013

2012
2012

Gúgska 136

2012

Nitra I

Fraňa Mojtu 18

2012

Bratislava 2 - Ružinov

Beckovská 24

2012

TOLA, s. r. o.

Strekov

238

2012

SK2022828346

TOPICAL TEAM, spol. s r.o.

Nové Zámky

Nábrežná 10

2012

SK2022018097

J.C.O. INVEST, s.r.o.

Nitra I

Mostná 12

2012

04.02.2013

SK2020152255

APRISS, spoločnosť s ručením obmedzeným

Nitra I

Priemyselná 2

2012

04.02.2013

SK2022930580

NOVAPET.SK, s.r.o.

Nitra I

Kollárova 1

2012

04.02.2013

SK2020150264

NOIDUE,s.r.o.

Veľké Zálužie

Veľká Urbánkova 719

2012

04.02.2013

SK2023047048

VELCANE s.r.o.

Banská Bystrica II

Zvolenská cesta 14

2012

04.02.2013

SK2023270766

OIL COMPANY, s. r. o.

Nitra I

Mostná 72

2012

04.02.2013

SK2022921021

AKCENTA, s. r. o.

Nitra II

Bratislavská 4

2012

04.02.2013

SK2022895985

SOPPOS, s. r. o.

Nitra I

Rybárska 37

2012

04.02.2013

SK2020222875

HENSEN, s.r.o.

Nitra I

Biovetská 32

2012

04.02.2013

SK2022410214

CARGO LOGISTIC s.r.o.

Nitra I

Fraňa Mojtu 42

2012

04.02.2013

SK2022588876

Corect, s.r.o.

Nitra II

Zvolenská 4

2012

04.02.2013

SK2022239428

progress marketing, s.r.o.

Bratislava 2 - P. Biskupice

Vinohradnícka 3

2012

04.02.2013

SK2022399379

BK-TRANS, s.r.o.

Nitra I

Nábrežie mládeže 1

2012

04.02.2013

SK2020283441

BYTEX SK, s.r.o.

Nitra I

Farská 29

2012

04.02.2013

SK2022543336

SLOVITA CANIS s.r.o.

Hronovce

Jókaiho 5

2012

04.02.2013

SK2023079773

ARCSE s.r.o.

Štúrovo

Nánanská cesta 60

2012

04.02.2013

SK2023207637

AMELIN COMPANY s.r.o.

Štúrovo

Nám. Sv. Imricha 500

2012

04.02.2013

SK2023383989

AMENDEX s.r.o.

Štúrovo

Nám. Sv. Imricha 500

2012

04.02.2013

SK2022689251

GRAND MB, s.r.o.

Štúrovo

Štefánikova 32

2012

04.02.2013

SK2023033419

AERcomp s.r.o.

Topoľčany

Radlinského 1

2012

04.02.2013

SK2023063339

Belek, s.r.o.

Topoľčany

Továrnická 19

2012

04.02.2013

SK2023063757

Adenol s.r.o.

Topoľčany

Továrnická 19

2012

04.02.2013

SK2022265641

BRICK FIELD s.r.o.

Nitrianska Blatnica

108

2012

04.02.2013

SK2023055001

AKČIVO, s.r.o.

Kovarce

113

2012

04.02.2013

SK2023056420

CLX s. r. o.

Ludanice

Mýtna Nová Ves 9

2012

04.02.2013

SK2023102345

PAPOL,s.r.o.

Topoľčany

Sedmikrásková 62

2012

04.02.2013

SK2023024014

Trialex s.r.o.

Topoľčany

D. Jurkoviča 2830

2012

04.02.2013

SK2022640213

USCB, s. r. o.

Ludanice

Mýtna Nová Ves 9

2012

04.02.2013

SK2023115369

Wigmore s. r. o.

Ludanice

Mýtna Nová Ves 9

2012

04.02.2013

SK2020368658

TTD s. r. o.

Ludanice

Mýtna Nová Ves 9

2012

04.02.2013

SK2021827027

P13, s.r.o.

Komárno

Tržničné námestie 4810

2012

04.02.2013

SK2022540300

Maxatrone s.r.o.

Komárno

Hviezdna 17

2012

04.02.2013

SK2022773412

DIVER 2008 s.r.o.

Komárno

Sústružnícka 3

2012

04.02.2013

SK2020400756

M ars, spol.sr.o.

Komárno

Malodunajské nábr. 7

2012

04.02.2013

SK2022844868

eamon group s. r. o.

Komárno

Odborárov 46

2012

04.02.2013

SK2023000639

EU TRADE SLOVAKIA s.r.o.

Komárno

Družstevná 8

2012

04.02.2013

SK2023112333

EU CENTER s. r. o.

Komárno

Družstevná 8

2012

04.02.2013

SK2022434898

EuroConnection s.r.o.

Komárno

Eötvösova ul. 12

2012

04.02.2013

SK2022822472

EASY - GASTRO s. r. o.

Komárno

Družstevná 8

2012

04.02.2013

SK2022723549

V. L. G. Slovakia s.r.o.

Komárno

Družstevná 8

2012

04.02.2013

SK2020286422

Vitaminaqua Beverages s.r.o.

Komárno

Hadovská cesta 4

2012

04.02.2013

SK2022898042

VOLANTCAR s.r.o.

Komárno

Družstevná 8

2012

04.02.2013

SK2022479954

VIATOR, s.r.o.

Komárno

04.02.2013

SK2020068435

Unitrans s.r.o.

Bátorove Kosihy

Novosadská 345

2012

04.02.2013

SK2022539189

VM TRADE s.r.o.

Komárno

Nám. M. R. Štefánika 13

2012

04.02.2013

SK2023121507

BEAT-SLOVAKIA s.r.o.

Komárno

Komenského 22

2012

04.02.2013

SK2023127150

BELIEF, s.r.o.

Komárno

Priateľstva 7

04.02.2013

SK2022549441

B + K Market, s.r.o.

Komárno

04.02.2013

SK2022614418

BUILDING SYSTEM s.r.o.

Komárno

Dunajské nábrežie 14

2012

04.02.2013

SK2023055716

BLAMARKO s.r.o.

Komárno

Sústružnická 3

2012

04.02.2013

SK2022704387

BerKi GOOD Trade s. r. o.

Komárno

Družstevná 8

2012

04.02.2013

SK2022154508

BABSZI, s.r.o.

Kravany nad Dunajom

Nová 57

2012

04.02.2013

SK2022400578

SOFTY INTERNATIONAL, s.r.o.

Komárno

Záhradnícka 10

2012

04.02.2013

SK2022644943

SLOVAKIAPLAST s.r.o.

Komárno

Špitálska 2905

2012

04.02.2013

SK2023312775

SOWAPOSTER s. r. o.

Komárno

Sústružnícka 1

2012

04.02.2013

SK2021985020

SK - ONYX SLOVAKIA s.r.o.

Komárno

Sústružnícka 1369

2012

04.02.2013

SK2023157213

RBM Slovakia s.r.o.

Komárno

Eötvösova 13

2012

04.02.2013

SK2022896854

Ruven Invest s.r.o.

Komárno

Eötvösova 21

2012

04.02.2013

SK2023063405

R-Tronic s. r. o.

Komárno

Sústružnícka 3

2012

04.02.2013

SK2022993324

IRONMETAL s.r.o.

Komárno

Eötvösova 13

2012

04.02.2013

SK2022270228

ISO-beton s.r.o.

Komárno

Záhradnícka 16

2012

04.02.2013

SK2021043354

IDEAL INVEST s.r.o.

Komárno

Novozámocká cesta 2

2012

04.02.2013

SK2022892333

FEL-ÉP 2009 s.r.o.

Komárno

Cintorínsky rad 43

2012

04.02.2013

SK2022293570

GOLDBERG s.r.o.

Komárno

M.R. Štefánika 13

2012

04.02.2013

SK2023027380

Global Mobile, s.r.o.

Komárno

Biskupa Királya 21

2012

04.02.2013

SK2023196527

Gold Slovakia s. r. o.

Iža

Hlavná 202

2012

04.02.2013

SK2023308309

ZIMA-METAL s.r.o.

Komárno

Topoľová ul. 11

2012

04.02.2013

SK2023042329

STYLE 2010 s. r. o.

Komárno

Baštová 28

2012

2012

2012
2012

04.02.2013

SK2022815476

STENCZEL PRODUCTION s.r.o.

Komárno

Družstevná 8

2012

04.02.2013

SK2022549738

AVIADOR, s.r.o.

Komárno

Sústružnícka 19

2012

04.02.2013

SK2023262439

ARG TRADE s.r.o.

Komárno

Jókaiho 27

2012

04.02.2013

SK2023144959

AGROBULLS s.r.o.

Komárno

Komenského 22

2012

04.02.2013

SK2022189455

Alba Gas, s.r.o.

Komárno

Nám. M.R. Štefánika 13

2012

04.02.2013

SK2023147918

OTT - IMPEX s.r.o.

Komárno

Dlhá 51

2012

04.02.2013

SK2022194867

AlCu METAL, spol. s r.o.

Komárno

Župná 14

2012

04.02.2013

SK2022250593

ABUS s.r.o.

Kravany nad Dunajom

Nová 57

2012

04.02.2013

SK2023085405

TOP GRADE s. r. o.

Komárno

Pohraničná 1

2012

04.02.2013

SK2022845946

TRINFINITY, s.r.o.

Komárno

Gazdovská 9

2012

04.02.2013

SK2022707247

TUMETAL, s.r.o.

Komárno

Ul. Baštová 28

2012

04.02.2013

SK2022879573

Club 54, s.r.o.

Komárno

Okružná cesta 271

2012

04.02.2013

SK2023152351

Couture Trade s.r.o.

Komárno

Sústružnícka 1369

2012

04.02.2013

SK2022448703

CENTRUM 2009 s.r.o.

Komárno

Nám. Kossútha, budova tržnice 131 2012

04.02.2013

SK2022529707

KEM - KO Slovakia s.r.o.

Komárno

Hradná 3

04.02.2013

SK2022515044

KL VIN s.r.o.

Komárno

Družstevná 8

2012

04.02.2013

SK2022718401

KÁLDY TRADE s.r.o.

Klížská Nemá

Stará ul. 233

2012

04.02.2013

SK2020158503

INTER TRANS SPEDIT, spol. s r.o.

Hurbanovo

Svätopeterská 5

2012

04.02.2013

SK2022226184

LM REALITY s.r.o.

Komárno

Gútsky rad 5

2012

04.02.2013

SK2022330332

HKB Consult s.r.o.

Komárno

Novozámocká cesta 3862

2012

04.02.2013

SK2022865647

HBM Trade s.r.o.

Komárno

Jazerná 14

2012

04.02.2013

SK2022388071

HR - BRIDGE, spol. s r.o.

Komárno

Tichá ul. 14

2012

04.02.2013

SK2022122069

LAVRA, s.r.o.

Kravany nad Dunajom

Nová 57

2012

04.02.2013

SK2022911253

Trebor Slovakia, s.r.o.

Nitra I

Sadová 11

2012

04.02.2013

SK2022714815

TRADE GLOBAL SLOVAKIA, s.r.o.

Nitra II

Bratislavská 11

2012

04.02.2013

SK2020150451

Torax s.r.o.

Nitra II

Bratislavská 4

2012

04.02.2013

SK2021941559

TEKTRADE, s.r.o.

Nitra I

Mostná 46

2012

04.02.2013

SK2022460385

SMART IT SOLUTIONS, s.r.o.

Nitra I

Piaristická 2

2012

04.02.2013

SK2022621062

SANDRA PLUS, s.r.o.

Nitra II

Černicová 14

2012

04.02.2013

SK2023070093

SLIMAX s. r. o.

Bratislava 3 - Nové Mesto

Odborárska 52

2012

04.02.2013

SK2020405112

KOVOSPOL NITRA, spol. s r.o.

Nitra II

Cabajská 37

2012

04.02.2013

SK2022685247

14 press, spol. s r. o.

Nitra II

Štúrova ulica 71

2012

04.02.2013

SK2020323855

MERLIN, spol. s r.o.

Nitra I

Farská 42

2012

04.02.2013

SK2023271844

MINING COMPANY, s. r. o.

Nitra I

Mostná 72

2012

04.02.2013

SK2022791496

MH tech, s.r.o.

Štitáre

Ku Gáborke 1

2012

04.02.2013

SK2022235314

ERIMES spol. s r.o.

Cabaj - Čápor

1108

2012

04.02.2013

SK2021801793

ESCALADE s.r.o.

Nitra I

Štefánikova trieda 41

2012

04.02.2013

SK2023033353

Gartrend, s.r.o.

Nitra I

Šípová 1

2012

2012

04.02.2013

SK2022632744

YOUR MEDIA AGENCY s. r. o.

Nitra II

Štúrova 140

2012

04.02.2013

SK2021383287

PK consulting s.r.o.

Nitra I

Pribinovo námestie 3

2012

04.02.2013

SK2022832405

IMPERIAL TEAM s.r.o.

Nitra I

Levická 54

2012

04.02.2013

SK2023030317

Danison s. r. o.

Nitra I

Sládkovičova 7

2012

04.02.2013

SK2021961953

PAULUS SK, spol. s r.o.

Nitra II

Jakuba Haška 1

2012

04.02.2013

SK2023039678

PANDAM s.r.o.

Nitra I

Mostná 13

2012

04.02.2013

SK2022431081

PBV International spol. s r.o.

Nitra I

Mostná 13

2012

04.02.2013

SK2022666668

L´ Airone 2 s. r. o.

Nitra I

Novozámocká 31

2012

04.02.2013

SK2021822473

PIVNICA Veľké Zálužie s.r.o.

Veľké Zálužie

1245

2012

04.02.2013

SK2022390040

RI OKNA SK, s.r.o.

Nitra II

Štúrova 142

2012

04.02.2013

SK2022676777

R.R.STAV s.r.o.

Nitra I

Štefánikova 78

2012

04.02.2013

SK2022155124

PJ - Marco, s.r.o.

Nitrianske Hrnčiarovce

Agátova 17

2012

04.02.2013

SK1020385388

Nitra I

Vihorlatská 2

2012

04.02.2013

SK2023054627

A - Mirox s.r.o.

Veľký Krtíš

Banícka 16

2012

04.02.2013

SK2023135180

A-ADRIA, s. r. o.

Banská Bystrica I

Horná 16

2012

04.02.2013

SK2020068061

Agrochov POĽANA, s.r.o. "v konkurze"

Zvolen

Kubániho 2132

2012

04.02.2013

SK2020244831

ALEI 2000, spol. s r.o.

Lučenec

Jókaiho 16

2012

04.02.2013

SK2023217724

Alfa Control s.r.o.

Koláre

1

2012

04.02.2013

SK2022083349

ALLEGRIA.SK, s.r.o.

Brezno

Sekurisova 584

2012

04.02.2013

SK2022208859

ALOM, s.r.o."v konkurze"

Banská Bystrica II

Sládkovičova 94

2012

04.02.2013

SK2022368084

AMARUSA s.r.o.

Veľký Krtíš

Nemocničná 14

2012

04.02.2013

SK2023235027

Annina United s.r.o.

Koláre

1

2012

04.02.2013

SK2023229736

Anzix Plus s.r.o.

Veľký Krtíš

Banícka 16

2012

04.02.2013

SK2020124040

APOLLO, s.r.o.

Banská Bystrica II

Námestie SNP 3

2012

04.02.2013

SK2020282748

AS TRADEX s. r. o.

Rapovce

Fiľakovská 12

2012

04.02.2013

SK2023041922

ATARIS s.r.o.

Banská Bystrica II

Kalinčiakova 3

2012

04.02.2013

SK2022314305

ATRE s.r.o.

Utekáč

Utekáč 885

2012

04.02.2013

SK2022273088

AUTANOVA s.r.o.

Zvolen

Jabloňová 1345

2012

04.02.2013

SK2021935443

AUTOKOMPLET SLOVAKIA, s.r.o.

Banská Bystrica II

Námestie SNP 16

2012

04.02.2013

SK2022972886

AXER s.r.o.

Veľký Krtíš

Banícka 10

2012

04.02.2013

SK2023105073

AXIS SLOVAKIA s.r.o.

Záhorce

Selešťany 38

2012

04.02.2013

SK2022854427

AŽOP MONT s.r.o.

Banská Bystrica II

Rakytovská cesta 6

2012

04.02.2013

SK2020195947

B&T EURO - MEDIT s.r.o.

Banská Bystrica I

Javornícka 5

2012

04.02.2013

SK2022811054

B.T. SPEDITION s.r.o.

Veľký Krtíš

Škultétyho 97

2012

04.02.2013

SK2020427563

BALIOR, spol. s r.o.

Zvolen

Ul. generála Svobodu 31

2012

04.02.2013

SK2022959994

BANPLAST s.r.o.

Banská Bystrica II

Námestie SNP 16

2012

04.02.2013

SK2021829733

BARI TRUCK,s.r.o.

Zvolen

Ul. generála Svobodu 31

2012

04.02.2013

SK2023144266

BIG TRADE s.r.o.

Veľký Krtíš

Banícka 16

2012

04.02.2013

SK2023217702

Bissmark Sk s.r.o.

Veľký Krtíš

Banícka 16

2012

Bohumil

Gregor

04.02.2013

SK2022210014

BlueTrucks s.r.o.

Lučenec

Kármána 24

2012

04.02.2013

SK2022679483

BONFAX, s.r.o.

Rimavská Sobota

Rožňavská 19

2012

04.02.2013

SK2023017491

BOVINEX.ESPE a.s.

Lučenec

M. Rázusa 14

2012

04.02.2013

SK2022769936

Bruzzi Production s.r.o.

Halič

Staničná 37

2012

04.02.2013

SK2021966859

BuGa s.r.o.

Banská Bystrica I

Partizánska cesta 3

2012

04.02.2013

SK2020185486

BURDA Vystav s.r.o.

Halič

557

2012

04.02.2013

SK2022402250

CARTEL M s.r.o.

Banská Bystrica II

Nám. SNP 16

2012

04.02.2013

SK2022294208

Catering group, s.r.o.

Brezno

Sekurisova 584

2012

04.02.2013

SK2022960291

CRESSET s.r.o.

Banská Bystrica II

Námestie SNP 3

2012

04.02.2013

SK2022964944

Curato, s.r.o.

Banská Bystrica I

Nám. slobody 2

2012

04.02.2013

SK2022409565

DILTON, s.r.o.

Banská Bystrica II

Zvolenská cesta 14

2012

04.02.2013

SK2022878550

Discovery media s.r.o.

Banská Bystrica II

Zvolenská cesta 14

2012

04.02.2013

SK2022793762

Eco Petrol s.r.o.

Banská Bystrica I

Kynceľová 77

2012

04.02.2013

SK2022603616

ELEKTROEXPRES, s.r.o.

Fiľakovo

Kvetná 8

2012

04.02.2013

SK2020082713

ERKOSTAV, s.r.o.

Lučenec

Rúbanisko I 9

2012

04.02.2013

SK2022225524

e-SLOVAKIA, s.r.o.

Banská Bystrica II

Zvolenská cesta 20

2012

04.02.2013

SK2020175410

Euro - trik, s.r.o.

Banská Bystrica II

Námestie SNP 3

2012

04.02.2013

SK2021546186

EURO DRUŽSTVO SLOVENSKÉ INVESTÍCIE

Banská Bystrica I

Námestie Slobody 5

2012

04.02.2013

SK2022000651

EUROFAKTORY, s.r.o.

Radzovce

494

2012

04.02.2013

SK2022827411

EUROPIKÉ s.r.o.

Fiľakovo

Hlavná 23

2012

04.02.2013

SK2023110210

EXON PLUS s.r.o.

Veľký Krtíš

Banícka 16

2012

04.02.2013

SK2022869607

F.U. MAX Slovakia s.r.o.

Zvolen

Nám. SNP 11

2012

04.02.2013

SK2022383539

FEPOS, s.r.o.

Valaská

Švermova 7

2012

04.02.2013

SK2022065628

FLORINIX sk, s. r. o.

Banská Bystrica II

Kremnička 47

2012

04.02.2013

SK2022036874

FLYERS, s.r.o.

Banská Štiavnica

Tabaková 1

2012

04.02.2013

SK2022269645

FM & M, spol. s r.o.

Banská Bystrica II

Námestie SNP 16

2012

04.02.2013

SK2023163098

FOOD PLUS PACK s.r.o.

Veľký Krtíš

Nemocničná 14

2012

04.02.2013

SK2022436009

Grampus, s.r.o.

Bátorová

82

2012

04.02.2013

SK2023030856

GRANUS - TRANSPORT, s. r. o.

Zvolen

Jesenského 32

2012

04.02.2013

SK2022241595

Granus - travel, s.r.o.

Zvolen

Pribinova 276

2012

04.02.2013

SK2023076869

HADOS s. r. o.

Banská Bystrica II

Zvolenská cesta 14

2012

04.02.2013

SK2022754624

IL Invest, s.r.o.

Banská Bystrica II

Zvolenská cesta 177

2012

04.02.2013

SK2022420004

INCOLA GARANSEC s.r.o.

Lučenec

Parný Mlyn 1580

2012

04.02.2013

SK2020105351

INTER BOMA, s.r.o.

Veľký Krtíš

Štefánikova 4

2012

04.02.2013

SK2023036114

INTERFOOD SPED s.r.o.

Veľký Krtíš

Banícka 16

2012

04.02.2013

SK2022627640

J.M.B.Z. s.r.o.

Veľký Krtíš

SNP 3

2012

04.02.2013

SK2023161701

JK INVEST CAR s.r.o.

Zvolen

Buzulucká 3

2012

04.02.2013

SK2022495959

JV - Invest plus, s. r. o.

Nová Baňa

Cintorínska 31

2012

04.02.2013

SK2021914664

JV - Invest, s. r. o.

Nová Baňa

Cintorínska 31

2012

04.02.2013

SK2022542599

Kačín, s. r. o.

Veľký Krtíš

Nemocničná 757

2012

04.02.2013

SK2022751456

KaS servis s.r.o.

Banská Bystrica I

Horná 21

2012

04.02.2013

SK2020264323

KEY ART PRODUCTION s.r.o.

Lučenec

Parný mlyn 1580

2012

04.02.2013

SK2022078190

KO3, a.s.

Utekáč

885

2012

04.02.2013

SK2023228053

KOBAR, s.r.o.

Horná Ždaňa

Horná Ždaňa 184

2012

04.02.2013

SK2022235127

KS - STAV, s.r.o.

Banská Bystrica I

Mateja Bela 3

2012

04.02.2013

SK2022666756

KUBIKO, s.r.o.

Zvolen

04.02.2013

SK2022477424

LAURA SPED, s.r.o.

Vrbovka

172

2012

04.02.2013

SK2020081734

LOADING TRADE s.r.o.

Lučenec

Jiráskova cesta 12

2012

04.02.2013

SK2023149315

LUCIDREAM COMPANY s.r.o.

Banská Bystrica II

Námestie SNP 3

2012

04.02.2013

SK2022755669

M&T CORPORACY s.r.o.

Banská Bystrica II

Námestie SNP 16

2012

04.02.2013

SK2022807600

Majki, s.r.o.

Lučenec

Vajanského 75

2012

04.02.2013

SK2022019747

MALAX, spol. s r.o.

Banská Bystrica I

Rudlovská cesta 85

2012

04.02.2013

SK2022371626

MEDICAL PROJECT TRADING, s.r.o.

Lučenec

Jókaiho 16

2012

04.02.2013

SK2023392679

MIA - MIA s.r.o.

Veľký Krtíš

Banícka 16

2012

04.02.2013

SK2022552015

MODESTY PLUS, s.r.o.

Banská Bystrica I

Horná 16

2012

04.02.2013

SK2022633833

MPVM, s. r. o.

Badín

Laurínska 90

2012

04.02.2013

SK2020475248

MUSTAV, s.r.o

Zvolen

Jabloňová 1354

2012

04.02.2013

SK2021966210

N a N s.r.o.

Tornaľa

Školská 10

2012

04.02.2013

SK2022143585

NAFO Casting Mold Technologies s.r.o. "v konkurze"

Žarnovica

Partizánska 81

2012

04.02.2013

SK2022928028

NATSABA s.r.o.

Banská Bystrica II

Podháj 53

2012

04.02.2013

SK2020341697

NAVETA s.r.o.

Banská Bystrica II

Dolná 5

2012

04.02.2013

SK2022584135

NAVRATIL SK, s.r.o.

Lučenec

Jiráskova 12

2012

04.02.2013

SK2022537737

NCOM s.r.o.

Slovenské Ďarmoty

44

2012

04.02.2013

SK2022972050

NILLOM, s. r. o.

Banská Bystrica I

Cementárenská 16

2012

04.02.2013

SK2022594277

NL trans s.r.o.

Veľký Krtíš

Nemocničná 14

2012

04.02.2013

SK1020609084

Zvolen

Gen. Svobodu 31

2012

04.02.2013

SK2020473092

NOREKA PLUS, s.r.o.

Lučenec

Masarykova 8

2012

04.02.2013

SK2022072602

NOVOSILVER s.r.o.

Lučenec

Rúbanisko I/ 9

2012

04.02.2013

SK1020054310

Lučenec

Rúbanisko I/ 9

2012

04.02.2013

SK2022331696

Ostwerke s.r.o.

Banská Bystrica II

Zvolenská cesta 14

2012

04.02.2013

SK2022185231

PAPA-S, s.r.o.

Gemerský Jablonec

163

2012

04.02.2013

SK2022605420

PARTNER TRANS s.r.o.

Veľký Krtíš

Banícka 16

2012

04.02.2013

SK2022870916

PD BA 11 s. r. o.

Banská Bystrica I

Kynceľová 77

2012

04.02.2013

SK2022373573

PDR, s.r.o.

Lučenec

Námestie Artézskych prameňov 31 2012

04.02.2013

SK2022279050

PETER ALAN CONCEPT s.r.o. "v likvidácii"

Banská Bystrica II

Námestie SNP 16

2012

04.02.2013

SK2020090919

PHARMTRADE BBS, s.r.o.

Banská Bystrica I

Kapitulská 8

2012

04.02.2013

SK2023091136

PRO PARTNER s.r.o.

Banská Bystrica I

Tatranská 25

2012

Viliam

Erik

Nociar

Očovan

2012

04.02.2013

SK2021839149

PRONTO CAR, spol. s.r.o.

Banská Bystrica II

Slnečná 8

04.02.2013

SK2022122927

PRŠANEC s.r.o.

Banská Bystrica II

Zvolenská cesta 32

2012

04.02.2013

SK2022418607

R/M Team s.r.o.

Banská Bystrica II

Lazovná 20

2012

04.02.2013

SK2022370735

RDP SK, s.r.o.

Banská Bystrica II

Námestie SNP 3

2012

04.02.2013

SK2023091169

RED ZONE s.r.o.

Banská Bystrica I

Tatranská 25

2012

04.02.2013

SK2022822604

REMIKO s.r.o.

Lučenec

Mieru 36

2012

04.02.2013

SK2022096516

RENSIT, s.r.o.

Veľký Krtíš

A. H. Škultétyho 5

2012

04.02.2013

SK2023181897

REQOLUR s. r. o.

Lučenec

Mlynská 35

2012

04.02.2013

SK2022635857

RESEKT s.r.o.

Horná Ždaňa

166

2012

04.02.2013

SK2022392713

RI-JO TRANS, s.r.o.

Hajnáčka

119

2012

04.02.2013

SK2022071975

Robu12 s.r.o.

Utekáč

Utekáč 885

2012

04.02.2013

SK2020473004

S T P COMEX, s.r.o.

Veľký Krtíš

Škultétyho 326

2012

04.02.2013

SK2022048732

SANTAFARM, s.r.o.

Banská Bystrica I

Partizánska 16

2012

04.02.2013

SK2022253310

SEDY SK s. r. o.

Poltár

48

2012

04.02.2013

SK2022478920

SK - AUTOSTRED s.r.o.

Banská Bystrica II

Podháj 51

2012

04.02.2013

SK1020619743

Horné Hámre

358

2012

04.02.2013

SK2022330695

SMA Trading, s.r.o.

Modrý Kameň

Jarmočná 73

2012

04.02.2013

SK2022297233

SPIRALTEX s.r.o.

Veľký Krtíš

A. H. Škultétyho 5

2012

04.02.2013

SK2021922276

STONE SLOVAKIA, s.r.o.

Veľký Krtíš

Poľná 8

2012

04.02.2013

SK2022629631

TASME s. r. o.

Veľký Krtíš

Škultétyho 1002

2012

04.02.2013

SK2021443941

V I A N I M s.r.o.

Vígľašská Huta - Kalinka

108

2012

04.02.2013

SK2021939403

Varadi SK, s.r.o.

Banská Bystrica I

Nám. Slobody 2

2012

04.02.2013

SK2020633846

VARADI, s.r.o.

Banská Bystrica II

Lazovná 58

2012

04.02.2013

SK2022865394

VELURA s.r.o.

Banská Bystrica I

Nám. Slobody 2

2012

04.02.2013

SK2022415692

VEPA, s.r.o.

Banská Bystrica I

Horná 21

2012

04.02.2013

SK2022407398

VERBAL s.r.o.

Banská Bystrica II

Švermova 29

2012

04.02.2013

SK2022680165

VIKA & COMPANY, s.r.o.

Krupina

Poloma 1304

2012

04.02.2013

SK2022517112

Vikinga s.r.o.

Banská Bystrica II

Strieborné námestie 2

2012

04.02.2013

SK2023230550

VILHEM s.r.o.

Kosihy nad Ipľom

42

2012

04.02.2013

SK1032564456

Miroslav

Vozaf

Šuľa

4

2012

04.02.2013

SK1044534117

Štefan

Vrťo

Sliač

Boženy Nemcovej 13

2012

04.02.2013

SK2022990893

Wood Exterior Systems, s.r.o.

Banská Bystrica II

Lazovná 70

2012

04.02.2013

SK2022956474

ZAUBAS s. r. o.

Banská Bystrica I

Cementárenská 16

2012

04.02.2013

SK2022032672

Zvolenské noviny, spol. s r.o. "v likvidácii"

Zvolen

Ul. J. Kozáčeka 11

2012

04.02.2013

SK1020710317

Ján

Čelovský

Ľubiša

167

2012

04.02.2013

SK1022406011

Ján

Čalfa

Žalobín

23

2012

04.02.2013

SK1023785114

Štefan

Mlynár

Levoča

04.02.2013

SK1041138681

Milan

Chovanec

Pečovská Nová Ves

Na rybníkoch 23

2012

04.02.2013

SK1073606336

Anna

Cibriková

Hanušovce nad Topľou

Pod Šibenou 4

2012

Ján

Slašťan

2012

2012

04.02.2013

SK2020011411

ASPO Drienov, s.r.o.

Kendice

146

2012

04.02.2013

SK2020011686

Priemyselná výrobňa krmív, s.r.o.

Kendice

146

2012

04.02.2013

SK2020014117

ALVA MK, spol. s r.o.

Prešov I

K Surdoku 4

2012

04.02.2013

SK2020014832

INVESTMENT CONSULTING CONGRESS - I.C.C., s.r.o.

Batizovce

Oslobotiteľov 25

2012

04.02.2013

SK2020016691

LADEX, s.r.o.

Svit

Štúrova 220

2012

04.02.2013

SK2020022785

BORA SK, s.r.o.

Prešov II

Bardejovská 25

2012

04.02.2013

SK2020025073

STAVOSERVIS, s.r.o.

Kochanovce

258

2012

04.02.2013

SK2020026129

VASIS, s.r.o. v likvidácii

Prešov II

Švábska 108

2012

04.02.2013

SK2020040704

EXIM TRANS s.r.o.

Pečovská Nová Ves

Ľutinská 34

2012

04.02.2013

SK2020042508

Kredo Slovakia s.r.o.

Poprad

Tatranské námestie 4582

2012

04.02.2013

SK2020060383

DYMO s.r.o.

Prešov I

Masarykova 16

2012

04.02.2013

SK2020127659

TAXAWOOD s.r.o.

Chmeľov

127

2012

04.02.2013

SK2020138692

CARDINAL GLASS MECHANICS, s.r.o.

Prešov I

Jilemnického 3

2012

04.02.2013

SK2020161495

NORED, spol. s r.o.

Prešov I

Budovateľská 38

2012

04.02.2013

SK2020322337

ERPA spol. s r.o. v likvidácii

Prešov II

Weberova 2

2012

04.02.2013

SK2020343182

Reskap s.r.o.

Bardejov

Miškovského 3

2012

04.02.2013

SK2020398809

Hotel Európa a. s.

Prešov I

Jilemnického 3

2012

04.02.2013

SK2020503221

TESKO s.r.o.

Spišský Štvrtok

Námestie Slobody 17

2012

04.02.2013

SK2020520590

Prešov I

Nábrežná 9

2012

04.02.2013

SK2020521591

Penzión ** ELDORÁDO, spoločnosť s ručením
obmedzeným Prešov
RABELL spol. s r.o.

Prešov I

Mirka Nešpora 29

2012

04.02.2013

SK2020524055

AGRO - ŠARIŠ s.r.o.

Prešov II

04.02.2013

SK2021583322

MAXIMA Slovakia, s.r.o.

Prešov II

Suchoňova 9

2012

04.02.2013

SK2021642667

DOSS LK s.r.o.

Lemešany

212

2012

04.02.2013

SK2021708128

WLM, s.r.o.

Poprad

Popradské nábrežie 17

2012

04.02.2013

SK2021749257

Poprad Reality Invest, a.s.

Poprad

Hviezdoslavova 59

2012

04.02.2013

SK2021787218

SANES s. r. o.

Prešov I

Jilemnického 3

2012

04.02.2013

SK2021802167

PF - Trans s.r.o.

Svit

Štúrova 220

2012

04.02.2013

SK2021823320

MIROX SLOVAKIA s.r.o.

Prešov I

Fraňa Kráľa 4

2012

04.02.2013

SK2021874316

Kolo Stav, s.r.o.

Vysoké Tatry

Nový Smokovec 25

2012

04.02.2013

SK2021912365

KARPOL SK, s.r.o.

Prešov I

Ku Surdoku 25

2012

04.02.2013

SK2022017591

VIMAX s.r.o.

Humenné

Laborecká 1902

2012

04.02.2013

SK2022078003

ROZRÁBKA, s.r.o.

Prešov I

Špitálska 5

2012

04.02.2013

SK2022105690

ARDA STAV, s.r.o.

Prešov II

Bardejovská 25

2012

04.02.2013

SK2022118725

IMKOTEX SK, s.r.o.

Ľubotice

Hájnová 31

2012

04.02.2013

SK2022142617

SEGERO s.r.o.

Bardejov

Slovenská 1

2012

04.02.2013

SK2022144267

WOOD.P.L. s.r.o.

Prešov I

Konštantínova 3

2012

04.02.2013

SK2022185121

MAR MIK plus, s.r.o.

Haniska

Tesárska 2

2012

04.02.2013

SK2022199179

AlfaSystem s.r.o.

Svit

Štúrova 220

2012

2012

04.02.2013

SK2022203744

MPM construction, s.r.o.

Levoča

Popradská cesta 27

04.02.2013

SK2022230606

AAM People, s.r.o.

Prešov II

Reimanova 9

2012

04.02.2013

SK2022281074

KIMCHASKI DEVELOPMENT, s.r.o.

Štôla

986

2012

04.02.2013

SK2022328924

DAMAX - SK s.r.o.

Bardejov

Rhodyho ulica 14

2012

04.02.2013

SK2022361209

OBERTUS s. r. o.

Bardejov

Miškovského 3

2012

04.02.2013

SK2022368678

Eurotemps, s.r.o.

Prešov II

Levočská 1

2012

04.02.2013

SK2022384386

HADSSON, s.r.o.

Bardejov

Na hradbách 5

2012

04.02.2013

SK2022385805

Ardan Prešov s.r.o.

Prešov I

Jabloňová 7

2012

04.02.2013

SK2022405671

ChampionSlovakia, spol. s r.o.

Prešov II

Košická 20

2012

04.02.2013

SK2022426472

REJA TRADE, s.r.o.

Bardejov

Rhodyho 14

2012

04.02.2013

SK2022447900

Eurogeneral company s.r.o.

Stará Ľubovňa

Farbiarska 47

2012

04.02.2013

SK2022466556

SCOLEX, s.r.o.

Prešov II

Svätoplukova 8

2012

04.02.2013

SK2022466875

R.S.M. CONSULTING s.r.o.

Prešov II

Strojnícka 11

2012

04.02.2013

SK2022511403

Kabel Bau s. r. o.

Prešov I

Masarykova 22

2012

04.02.2013

SK2022515088

ELPAL - SK, s.r.o.

Stročín

122

2012

04.02.2013

SK2022555997

LILTON s. r. o.

Prešov I

Budovateľská 34

2012

04.02.2013

SK2022578173

JOVIR, s.r.o.

Ptičie

86

2012

04.02.2013

SK2022585202

Constructor, s. r. o.

Vechec

Lomnická 331

2012

04.02.2013

SK2022663181

FUN CITY, s. r. o.

Prešov I

Jilemnického 1

2012

04.02.2013

SK2022696060

AAA DOMY s.r.o.

Prešov II

Plzeňská 2

2012

04.02.2013

SK2022736353

GREEN FOREST, s.r.o.

Poprad

Partizánska 88

2012

04.02.2013

SK2022752556

DAMMI, s. r. o.

Prešov I

Mojmírova 6

2012

04.02.2013

SK2022771872

MOTO- RACING s.r.o.

Pečovská Nová Ves

Ľutinská 34

2012

04.02.2013

SK2022779902

DIS Slovakia s.r.o.

Svidník

Komenského 10

2012

04.02.2013

SK2022831470

MAXIMUS PROSPERITY s. r. o.

Prešov II

Sekčovská 85

2012

04.02.2013

SK2022908811

PONO s. r. o.

Kendice

228

2012

04.02.2013

SK2022913739

Dorabord, s.r.o.

Bratislava 1 - Staré Mesto

Lermontovova 9

2012

04.02.2013

SK2022928435

ARKMA, s.r.o.

Žilina II

Jána Milca 425

2012

04.02.2013

SK2022958410

CEMTEX, s. r. o.

Prešov II

Šafárikova 30

2012

04.02.2013

SK2022965175

MAGI STAV s. r. o.

Sedlice

28

2012

04.02.2013

SK2022981279

ONYX GROUP a.s.

Prešov II

Suchoňova 9

2012

04.02.2013

SK2023008163

SAKOS s. r. o.

Bardejov

Štefánikova 78

2012

04.02.2013

SK2023073932

MAPEX PLUS v.o.s.

Vysoké Tatry

Tatranská Lomnica 262

2012

04.02.2013

SK2023084877

KULAN, s.r.o.

Liptovská Teplička

Kobyliarky 16

2012

04.02.2013

SK2023089486

OLIVERI s.r.o.

Vranov nad Topľou

Lúčna 15

2012

04.02.2013

SK2023163945

Crimod s.r.o.

Bardejov

Priemyselná 1

2012

04.02.2013

SK2023174857

Darall s.r.o.

Medzilaborce

Popradová 260

2012

04.02.2013

SK2023331684

Criss Group SK s. r. o.

Bardejov

Štefánikova 78

2012

04.02.2013

SK1020542919

Žilina II

Gaštanová 37

2012

Viera

Rizmanová

2012

04.02.2013

SK3021031783

Kacper Marek Nowak

Krakow

04.02.2013

SK1021475323

Peter

Horná Štubňa

290

2012

04.02.2013

SK2022592737

ARM-STAV, spol. s r.o.

Čadca

Slovenských dobrovoľníkov 1439

2012

04.02.2013

SK2022690065

B.S.K.T., s. r. o.

Čadca

Chalupkova 156

2012

04.02.2013

SK2021954033

P-MAXIM, spol. s r.o.

Čierne

300

2012

04.02.2013

SK2022485993

R A M I - T R A N S, s. r. o.

Čadca

Jána Kollára 12

2012

04.02.2013

SK2022128878

S & Z Immobilienbeteiligungs s.r.o.

Krásno nad Kysucou

292

2012

04.02.2013

SK2022047170

IMPEX STEEL s.r.o.

Čadca

Námestie Slobody 6

2012

04.02.2013

SK2022783191

OB - STAV, s. r. o.

Čadca

Chalupkova 11

2012

04.02.2013

SK2023374518

FUEL plus, s. r. o.

Bytča

Námestie Slovenskej republiky 5

2012

04.02.2013

SK2021976066

LEZANA spol. s r.o.

Martin

Kollárova 73

2012

04.02.2013

SK2020239507

Group KBC s. r. o.

Martin

A.Kmeťa 28

2012

04.02.2013

SK2022257292

ŠPORT ROZSUTEC, s.r.o.

Turany

Družstevná 21

2012

04.02.2013

SK2021405749

HOSPITAL SERVICE, s.r.o.

Martin

Kollárova 79

2012

04.02.2013

SK2023218890

HS OIL, s.r.o.

Martin

M.R.Štefánika 25

2012

04.02.2013

SK2021893775

HYPOCRATUS, s.r.o.

Martin

M. Poláka 13

2012

04.02.2013

SK2022061767

4T, s.r.o.

Martin

Kollárova 85

2012

04.02.2013

SK2021692827

Kinterstav fin services s.r.o.

Martin

Priehradka 20

2012

04.02.2013

SK2020127549

VLADARA s.r.o.

Pribylina

259

2012

04.02.2013

SK2022009176

Žilina Commercial Services, s.r.o.

Partizánska Ľupča

Malatíny 100

2012

04.02.2013

SK2022679791

MAVEN PRO, s. r. o.

Važec

Námestie Slobody 494

2012

04.02.2013

SK2021861919

LA capital, s.r.o.

Liptovský Mikuláš

Demänová 193

2012

04.02.2013

SK2022062196

LUPATECH, s.r.o.

Liptovský Mikuláš

Garbiarska 695

2012

04.02.2013

SK2020429521

RAJAX, s.r.o.

Liptovský Mikuláš

M.M. Hodžu 32

2012

04.02.2013

SK2020519633

STAVDOZ, s.r.o.

Liptovský Mikuláš

Za štadiónom 193

2012

04.02.2013

SK2022231508

SUDARTRADE, spol. s r.o.

Závažná Poruba

565

2012

04.02.2013

SK2022291436

DAS REALITY, s.r.o.

Liptovský Mikuláš

Priemyselná 2034

2012

04.02.2013

SK2021778341

Brakoni, s.r.o.

Važec

Hlavná 403

2012

04.02.2013

SK2022931581

BUSINESS SLOVAKIA s.r.o.

Liptovský Mikuláš

Žiarska 638

2012

04.02.2013

SK2021904797

DAS - INTERNATIONAL SK, s.r.o.

Liptovský Mikuláš

Priemyselná 2034

2012

04.02.2013

SK2020196068

GEMMA-T spol. s r.o.

Liptovský Mikuláš

Priemyselná 2034

2012

04.02.2013

SK2022275915

Evotech, s.r.o. v likvidácii

Liptovský Mikuláš

1.mája 4312

2012

04.02.2013

SK2021780486

MK INGSTAV, s.r.o.

Dolný Kubín

Mjr. Archipova 35

2012

04.02.2013

SK2022046862

AM - TRANS, s.r.o.

Dlhá nad Oravou

370

2012

04.02.2013

SK2022915620

SIKA SK, s.r.o.

Žilina I

Kragujevská 398

2012

04.02.2013

SK2021931527

SantaFe California, s.r.o.

Žilina I

Horný Val 17

2012

04.02.2013

SK2022137810

SILBERG SLOVAKIA, s. r. o.

Žilina I

Horný Val 17

2012

Karas

Rzeznicza 8

2012

04.02.2013

SK2020121081

SLOVREKREA, a.s.

Žilina I

Hodžova 8

2012

04.02.2013

SK2022532974

Simcor, spol. s r.o.

Žilina I

Bratislavská 31

2012

04.02.2013

SK2021690286

Slovcash s.r.o.

Žilina I

Veľká Okružná 43

2012

04.02.2013

SK2023105326

GAJO SK, s.r.o.

Žilina I

Kragujevská 398

2012

04.02.2013

SK2022524493

GREEN HOUSE - MF s.r.o.

Žilina II

Ružová ulica 1637

2012

04.02.2013

SK2021950403

GREEN TECH - SLOVAKIA, s. r. o.

Žilina I

Závodská cesta 38

2012

04.02.2013

SK2023272757

G.E.T. SLOVAKIA Green Energy Trading, s.r.o.

Žilina I

Veľká Okružná 43

2012

04.02.2013

SK2020347098

ZOYA SK, spol. s.r.o.

Žilina

Horný Val 17

2012

04.02.2013

SK2022643084

ZEM-PaS, s. r. o.

Žilina I

Veľká Okružná 43

2012

04.02.2013

SK2022507234

BG Slovakia, s. r. o.

Žilina I

Horný Val 17

2012

04.02.2013

SK2020133456

Bébel s.r.o., organizačná zložka

Žilina I

Vysokoškolákov 8083

2012

04.02.2013

SK2022111454

Rekresmi-SK, s. r. o.

Žilina I

Jánošíkova 1

2012

04.02.2013

SK2020447594

ROKER, s.r.o.

Žilina I

J.Milca 1

2012

04.02.2013

SK2020446252

RADOMA ŽILINA s. r. o.

Žilina I

M. Rázusa 5

2012

04.02.2013

SK2022050239

PREMIANT, s.r.o.

Žilina I

Bratislavská ul. 31

2012

04.02.2013

SK2022892751

PRODIGY, a.s.

Žilina II

Bytčická 89

2012

04.02.2013

SK2020444712

Považské chemické závody, a.s.

Žilina I

M.R. Štefánika 71

2012

04.02.2013

SK2023312874

TIPEJAMA s. r. o.

Žilina II

Dlhá 88

2012

04.02.2013

SK2022618433

TT Group Slovakia, s.r.o.

Žilina I

Národná 17

2012

04.02.2013

SK2021885602

TOMI WOOD s.r.o.

Žilina I

Športová 5

2012

04.02.2013

SK2021970951

TIKKI spol, s.r.o.

Žilina I

J. Milca 425

2012

04.02.2013

SK2022822648

PEKO SK s.r.o.

Gbeľany

52

2012

04.02.2013

SK2023154562

PETROOIL s. r. o.

Žilina I

Vysokoškolákov 6

2012

04.02.2013

SK2022860807

OBASTAV s. r. o.

Žilina I

Jánošíkova 20

2012

04.02.2013

SK2022934067

Eurovalue, s.r.o.

Žilina I

Veľká Okružná 43

2012

04.02.2013

SK2022857089

EUROCARGO SLOVAKIA s.r.o.

Žilina I

Horný Val 17

2012

04.02.2013

SK2023074768

CORINEA s.r.o.

Žilina II

Dubová 27

2012

04.02.2013

SK2023058532

Cunningham, s.r.o.

Rajec

Nádražná 62

2012

04.02.2013

SK2020097552

Stavomont, spol. s r.o.

Žilina I

Bytčianska 56

2012

04.02.2013

SK2023198419

Stefi Style s.r.o.

Žilina I

Dolný Val 66

2012

04.02.2013

SK2022076705

AUTOMARKO, s. r. o.

Žilina I

Bratislavská 31

2012

04.02.2013

SK2022558472

STAVTECH, a.s.-organizačná zložka

Žilina I

Poštová 1

2012

04.02.2013

SK2023177321

STAVMATEK s.r.o.

Žilina II

K cintorínu 97

2012

04.02.2013

SK2022898328

MAJLES s.r.o.

Žilina I

Framborská 58

2012

04.02.2013

SK2020421953

MEDIVIT, s.r.o.

Žilina I

Framborská 252

2012

04.02.2013

SK2023272031

MAVE INVEST, s.r.o.

Žilina I

Horný Val 17

2012

04.02.2013

SK2023058499

M2M SK s.r.o.

Žilina II

Lichardova 15

2012

04.02.2013

SK2023312797

WANREMA s. r. o.

Žilina II

Dlhá 95

2012

04.02.2013

SK2023070247

MP comp, s.r.o.

Žilina II

Cesta k Paľovej búde 27

2012

04.02.2013

SK2020101523

ENEGU, s.r.o.

04.02.2013

SK2022553698

EXTRA BAUTEN s. r. o.

04.02.2013

SK2023196725

EKO-PRODUCTOS s.r.o.

04.02.2013

SK2022656614

LAWIER PAYMENT SERVICES s.r.o.

04.02.2013

SK2021961117

ILSTAV, s.r.o.

04.02.2013

SK2022271273

04.02.2013
04.02.2013

Rosinská cesta 15

2012

Žilina II

Hlinská 27

2012

Žilina I

Veľká Okružná 43

2012

Žilina I

Nám. Ľ. Štúra 2

2012

Žilina I

Sasinkova 26

2012

INTELIAN INVEST, s. r. o.

Žilina II

Suvorovova 36

2012

SK2022288752

IZOLSTAV - SK, s.r.o.

Žilina II

Antona Bernoláka 3268

2012

SK2023082776

JD, s.r.o.

Višňové

805

2012

04.02.2013

SK2022708644

JOMAS plus s.r.o.

Žilina I

Veľká Okružná 43

2012

04.02.2013

SK2022811010

A - B ELEKTRIK s.r.o.

Žilina I

Nám. Ľ. Štúra 3231

2012

04.02.2013

SK2021823914

AC & COMPANY, s.r.o.

Žilina II

Žitná 5

2012

04.02.2013

SK2021585995

Alfa Plus, s.r.o.

Žilina I

Zvolenská 16

2012

04.02.2013

SK2023288157

DREVON s.r.o.

Žilina I

Horný Val 17

2012

04.02.2013

SK2021602528

DZ Stav, s.r.o.

Žilina II

Kamenná ulica 11

2012

04.02.2013

SK2020097530

UNIAL TRADE, s.r.o.

Žilina I

Dolné Rudiny 3

2012

04.02.2013

SK2020438167

FINALIS, a. s.

Žilina I

Horný Val 17

2012

04.02.2013

SK2020445625

FORTE s.r.o.

Žilina I

Národná 34

2012

04.02.2013

SK2021885657

KK - Royal, s.r.o.

Žilina II

Kamenná 11

2012

04.02.2013

SK2022869827

MARO - RBK, s. r. o.

Ružomberok

Textilná 23

2012

04.02.2013

SK2023050524

Portimex s. r. o.

Ružomberok

Textilná 23

2012

04.02.2013

SK2023114401

Presstrading s. r. o.

Ružomberok

Textilná 23

2012

04.02.2013

SK2022754745

BETON STAVBLESK, s. r. o.

Ružomberok

Textilná 23

2012

04.02.2013

SK2022465137

Tradexis s. r. o.

Ružomberok

Textilná 23

2012

04.02.2013

SK2023229846

Konektika s. r. o.

Ružomberok

Textilná 23

2012

04.02.2013

SK2021188609

GIRONINA s.r.o.

Ružomberok

Textilná 32

2012

04.02.2013

SK2023298948

Euro Export s. r. o.

Ružomberok

Textilná 23

2012

04.02.2013

SK2022544579

STAVIM, s. r. o.

Ružomberok

Nám. Andreja Hlinku 10

2012

04.02.2013

SK2020132939

SLUŽBY Kysucký Lieskovec s.r.o.

Kysucký Lieskovec

33

2012

04.02.2013

SK2020423152

REaMOS, spol. s r.o.

Kysucké Nové Mesto

Nábrežná 1212

2012

04.02.2013

SK2022840369

RICHTERT, s.r.o.

Kysucké Nové Mesto

Horná Skotňa 2717

2012

04.02.2013

SK2022839280

FRACHO SP, s.r.o.

Kysucké Nové Mesto

J. Kráľa 81

2012

04.02.2013

SK2020132719

JANTE, s.r.o.

Kysucké Nové Mesto

Kukučínova 2587

2012

04.02.2013

SK2023217658

PoKÚK s.r.o.

Štefanov nad Oravou

Rybárska 48

2012

04.02.2013

SK2022685929

TEHLEX spol. s r.o.

Tvrdošín

Trojičné námestie 188

2012

04.02.2013

SK2022151901

LUZK, s.r.o.

Trstená

Bernolákova 20

2012

04.02.2013

SK1033710568

Miroslav

Čierny

Martin

Koceľova 8

2012

04.02.2013

SK1074798879

Miroslav

Kytas

Vrútky

Radlinského 13

2012

04.02.2013

SK1020497731

Marián

Líška

Turany

Moyzesova 33

2012

04.02.2013

SK2023155288

Bratislava 5 - Petržalka

Vyšehradská 12

2012

AFS holding s.r.o.

Žilina I

04.02.2013

SK2022530532

Agomol s.r.o.

Malacky

1.mája 30

2012

04.02.2013

SK2022826586

AMEX SLOVAKIA s.r.o.

Bratislava 5 - Petržalka

Kopčianska 10

2012

04.02.2013

SK2023319408

Anzola s. r. o.

Bratislava 3 - Nové Mesto

Sliačska 10

2012

04.02.2013

SK2022956914

Apart Investment s. r. o.

Bratislava 5 - Petržalka

Kremnická 18

2012

04.02.2013

SK2022730666

ARCON Invest, s. r. o.

Stupava

Malacká 43

2012

04.02.2013

SK2020177599

AUSTIN SK s. r. o.

Bratislava 4 - Dúbravka

Saratovská 2

2012

04.02.2013

SK2022845407

AUTOEU, s.r.o.

Bratislava 4 - Karlova Ves

Sekulská 5

2012

04.02.2013

SK2021933848

B.O.S. Projekta, s.r.o.

Bratislava 4 - Dúbravka

Agátová 5

2012

04.02.2013

SK2022122839

B.O.S. Reality, s.r.o.

Bratislava 4 - Dúbravka

Agátová 5

2012

04.02.2013

SK2023266091

BALLY GROUP s. r. o.

Bratislava 5 - Petržalka

Betliarska 12

2012

04.02.2013

SK2022670980

Bastila, s. r. o.

Bratislava 5 - Petržalka

Kopčianska 10

2012

04.02.2013

SK2023245532

BEDORA s. r. o.

Bratislava 5 - Petržalka

Znievska 36

2012

04.02.2013

SK2022908459

BERGAMOT s.r.o.

Stupava

Malacká 43

2012

04.02.2013

SK2022614671

BF - OKNOstudio s. r. o.

Bratislava 5 - Petržalka

Budatínska 16

2012

04.02.2013

SK2022526363

Biobio Restaurant, s.r.o.

Bratislava 5 - Petržalka

Einsteinova 7

2012

04.02.2013

SK2022553005

BoMi´s Slovakia s. r. o.

Bratislava 5 - Petržalka

Vyšehradská 12

2012

04.02.2013

SK2023028337

ČERMO s.r.o.

Bratislava 5 - Petržalka

Švabinského 13

2012

04.02.2013

SK2023168609

DaMaR PROFIMAT spol. s. r. o.

Bratislava 3 - Rača

Púchovská 14

2012

04.02.2013

SK2021901948

DOMEL JUNIOR, spol. s r.o.

Bratislava 5 - Petržalka

Gessayova 39

2012

04.02.2013

SK2022738124

DRYM, s. r. o.

Bratislava 4 - Karlova Ves

Donnerova 717

2012

04.02.2013

SK2022379601

DUSPO s.r.o.

Bratislava 3 - Nové Mesto

Stará Vajnorská 17

2012

04.02.2013

SK2023319958

Elektro-eshop s. r. o.

Bratislava 5 - Petržalka

Údernícka 14

2012

04.02.2013

SK2022708578

ELEM SERVICE s. r. o.

Bratislava 5 - Petržalka

Fedinova 22

2012

04.02.2013

SK2023073855

ELLIAS, s. r. o.

Bratislava 5 - Petržalka

Fedinova 18

2012

04.02.2013

SK2022487610

EMBAX Slovensko spol. s r.o.

Bratislava 5 - Petržalka

Údernícka 9

2012

04.02.2013

SK2022769331

EMOL INVESTMENT, s. r. o.

Bratislava 5 - Petržalka

Vyšehradská 12

2012

04.02.2013

SK2022775744

Eurohotovosť s. r. o.

Bratislava 4 - Karlova Ves

Majerníkova 1

2012

04.02.2013

SK2020123820

Euroknives, s.r.o.

Bratislava 5 - Petržalka

Kopčianska 15

2012

04.02.2013

SK2022011002

Event HU s. r. o.

Bratislava 5 - Petržalka

Černyševského 23

2012

04.02.2013

SK2022473387

FAST MEDIA SERVICES, s.r.o.

Bratislava 5 - Petržalka

Gercenova 1156

2012

04.02.2013

SK2022496894

Flovers s.r.o.

Bratislava 5 - Petržalka

Planckova 2

2012

04.02.2013

SK2020082306

FOLIA TRADE, s.r.o.

Bratislava 5 - Petržalka

Kopčianska 15

2012

04.02.2013

SK2021750511

Forplay, spol. s r.o.

Bratislava 5 - Petržalka

Vyšehradská 12

2012

04.02.2013

SK2020136338

FORSET s.r.o.

Bratislava 5 - Petržalka

Planckova 2

2012

04.02.2013

SK2022174088

G.DILISSEN&ZONEN SLOVAKIA, s.r.o.

Bratislava 5 - Petržalka

Kopčianska 92

2012

04.02.2013

SK2022051372

GALVANIT, s.r.o.

Bratislava 5 - Petržalka

Vyšehradská 12

2012

04.02.2013

SK2022399775

GARRISON TRADING s.r.o.

Bratislava 5 - Petržalka

Kopčianska 65

2012

04.02.2013

SK2023046839

GASPOM s. r. o.

Bratislava 4 - Dúbravka

Trhová 54

2012

04.02.2013

SK2022048391

GASTRO-BALA, s.r.o.

Bratislava 5 - Petržalka

Kopčianska 88

2012

04.02.2013

SK2020216440

GASTROFLEX, s.r.o.

Bratislava 5 - Petržalka

Zadunajská cesta 15

04.02.2013

SK2022478898

GB COMPANY s.r.o.

Bratislava 5 - Petržalka

Vyšehradská 12

2012

04.02.2013

SK2021852052

GERDA SK, s.r.o.

Bratislava 5 - Petržalka

Šustekova 49

2012

04.02.2013

SK2023244487

GRAUS, s.r.o.

Bratislava 5 - Petržalka

Kopčianska 15

2012

04.02.2013

SK2023170325

HALDIMAND s. r. o.

Bratislava 5 - Petržalka

Vyšehradská 12

2012

04.02.2013

SK2022707269

HIGHWAY 62 s. r. o.

Malacky

04.02.2013

SK2022227009

HOME IMPORT s. r. o.

Bratislava 3 - Nové Mesto

Račianska 71

2012

04.02.2013

SK2020265852

I.V.A., s.r.o.

Bratislava 5 - Petržalka

Kopčianska 20

2012

04.02.2013

SK2022582628

INFERO s. r. o.

Bratislava 5 - Petržalka

Blagoevova 20

2012

04.02.2013

SK2020188423

INTERAL, spol. s r.o.

Bratislava 5 - Petržalka

Kopčianska 15

2012

04.02.2013

SK2020117869

INVESTIK, s.r.o.

Bratislava 5 - Petržalka

Kopčianska 15

2012

04.02.2013

SK2023056244

JOLAX s. r. o.

Bratislava 3 - Vajnory

Rybničná 40

2012

04.02.2013

SK2021904885

KOVORAM, s.r.o.

Plavecký Štvrtok

800

2012

04.02.2013

SK2022954274

KREB STAV s. r. o.

Bratislava 5 - Petržalka

Kopčianska 2490

2012

04.02.2013

SK2022266983

04.02.2013

SK1820004142

04.02.2013

SK2022974140

04.02.2013
04.02.2013

KROMA Slovakia, s.r.o.

2012

2012

Bratislava 5 - Petržalka

Kapicova 15

2012

Studienka

660

2012

Lešenie systém, s. r. o.

Bratislava 5 - Petržalka

Vyšehradská 12

2012

SK2022142210

LEXTEN s. r. o.

Bratislava 5 - Petržalka

Vyšehradská 12

2012

SK2022324172

Libra Trans, s.r.o.

Bratislava 3 - Nové Mesto

Pri starej prachárni 14

2012

04.02.2013

SK2022777636

Maresad, spol. s r.o.

Bratislava 5 - Petržalka

Kopčianska 15

2012

04.02.2013

SK2022467249

Mariokurier s.r.o.

Bratislava 5 - Petržalka

Kopčianska 80

2012

04.02.2013

SK2020215186

MA-R-OM, s.r.o.

Bratislava 5 - Petržalka

Mamateyova 18

2012

04.02.2013

SK2022467271

Marstav SK, s. r. o.

Stupava

Mariánska ul. 47

2012

04.02.2013

SK2022608962

Marzeva, s.r.o.

Malacky

Skuteckého 16

2012

04.02.2013

SK2022440387

MB edilizio, s.r.o.

Bratislava 3 - Vajnory

Roľnícka 187

2012

04.02.2013

SK2021538255

Mg - faktoring, s.r.o.

Bratislava 3 - Nové Mesto

Hattalova 12

2012

04.02.2013

SK2022268490

MIJA TRANS, s.r.o.

Bratislava 5 - Petržalka

Švabinského 1

2012

04.02.2013

SK2022194680

MITSPED s.r.o.

Veľký Biel

Kostolná 17

2012

04.02.2013

SK2022881454

MORTY Moving s. r. o. /v konkurze/

Pezinok

Šenkvická 2615

2012

04.02.2013

SK2022257006

MOS správa, s.r.o.

Bratislava 5 - Petržalka

Kopčianska 15

2012

04.02.2013

SK2022902442

MV MARKETING, s. r. o.

Bratislava 5 - Petržalka

Kopčianska 10

2012

04.02.2013

SK2021926313

NARETA s.r.o.

Veľké Leváre

Nádražná 923

2012

04.02.2013

SK2023261977

Nispor s.r.o.

Malacky

1. mája 30

2012

04.02.2013

SK2020213789

NOELL, a.s.

Bratislava 5 - Petržalka

Furdekova 11

2012

04.02.2013

SK2021949941

Notape s.r.o.

Bratislava 5 - Jarovce

Palmová 14

2012

04.02.2013

SK2023332619

OCELLO s. r. o.

Bratislava 5 - Petržalka

Betliarska 12

2012

04.02.2013

SK1080725888

Senec

Jarná 2

2012

04.02.2013

SK2020120366

PATRIOT SLOVAKIA s.r.o.

Bratislava 3 - Rača

J. Hagaru 4

2012

04.02.2013

SK2020217507

PEKOSS SK, s.r.o.

Bratislava 5 - Petržalka

Znievska 13

2012

Stanislav

Zbigniew

Lapin

Pankiewicz

04.02.2013

SK2023293800

PEMBROKE s. r. o.

Bratislava 3 - Nové Mesto

Sliačska 10

2012

04.02.2013

SK2022243069

PL TRADING, s.r.o.

Bratislava 5 - Petržalka

Holíčska 26

2012

04.02.2013

SK2020500031

PLAYAS & BALLAS družstvo

Bratislava 5 - Petržalka

Mánesovo námestie 4

2012

04.02.2013

SK2022487951

POSSA GROUP s.r.o.

Bratislava 5 - Petržalka

Švabinského 17

2012

04.02.2013

SK2020199346

PPZ Plast, s.r.o.

Malacky

J.Kostku 14

2012

04.02.2013

SK2022951018

PRA-STAV, s. r. o.

Bratislava 5 - Petržalka

Kremnická 26

2012

04.02.2013

SK2022850456

Press International s. r. o.

Bratislava 3 - Nové Mesto

Junácka 6

2012

04.02.2013

SK2023177332

ProFame, s. r. o.

Bratislava 5 - Petržalka

Kopčianska 15

2012

04.02.2013

SK2021750764

ProgressTrend, s.r.o.

Bratislava 5 - Petržalka

Vyšehradská 12

2012

04.02.2013

SK2022913079

PROMEVA Plus, a.s.

Bratislava 5 - Rusovce

Antická 9

2012

04.02.2013

SK2022735253

PROMOHOUSE s. r. o.

Bratislava 5 - Petržalka

Lužná 12

2012

04.02.2013

SK2021762622

PULAS SLOVAKIA, spol. s r.o.

Bratislava 5 - Petržalka

Kopčianska 10

2012

04.02.2013

SK2022214953

QSC Slovakia s.r.o.

Malacky

Pezinská 5102

2012

04.02.2013

SK2023069950

QUINFIX s. r. o.

Bratislava 5 - Petržalka

Betliarska 12

2012

04.02.2013

SK2023342640

REBELASTER s. r. o.

Bratislava 4 - Dúbravka

Saratovská 2

2012

04.02.2013

SK2023241583

Redconnection s. r. o.

Bratislava 5 - Petržalka

Kopčianska 15

2012

04.02.2013

SK2022458251

REMOST, s.r.o.

Bratislava 5 - Petržalka

Holíčska 7

2012

04.02.2013

SK2022876108

Rivello s. r. o.

Bratislava 5 - Petržalka

Vígľašská 15

2012

04.02.2013

SK2023344917

ROBECON s. r. o.

Bratislava 3 - Nové Mesto

Sliačska 10

2012

04.02.2013

SK2022445832

ROGITHSTAV, s.r.o.

Bratislava 3 - Nové Mesto

Stará Vajnorská 17

2012

04.02.2013

SK2021898274

Romero s.r.o.

Bratislava 5 - Petržalka

Planckova 2

2012

04.02.2013

SK2023016028

Route Cargo, s.r.o.

Bratislava 5 - Petržalka

Kopčianska 15

2012

04.02.2013

SK2022123565

Sakro office, s.r.o.

Miloslavov

Lesná 556

2012

04.02.2013

SK2022326394

Sansara a.s.

Bratislava 5 - Petržalka

Kopčianska 20

2012

04.02.2013

SK2022798745

Santra s.r.o.

Bratislava 5 - Petržalka

Planckova 2

2012

04.02.2013

SK2022697160

Sapphire Consulting s. r. o.

Bratislava 5 - Petržalka

Kopčianska 10

2012

04.02.2013

SK2022531984

Sarstav, s.r.o.

Malacky

Pezinská 37

2012

04.02.2013

SK2023224940

sebra consulting s. r. o.

Bratislava 5 - Petržalka

Kopčianska 15

2012

04.02.2013

SK2020210522

SEVOZ, spol. s r.o.

Bratislava 5 - Petržalka

Kočánkova 1

2012

04.02.2013

SK1020141496

Bratislava 3 - Nové Mesto

Bajkalská 9

2012

04.02.2013

SK2022237976

SiBor s.r.o.

Malacky

Záhorácka 60

2012

04.02.2013

SK2021667714

Si-Mi partners s.r.o.

Bratislava 5 - Petržalka

Bohrova 1

2012

04.02.2013

SK2022661586

SINOREA, s.r.o.

Bratislava 5 - Petržalka

Vyšehradská 12

2012

04.02.2013

SK2020210489

SIRIUS SLOVAKIA, a.s.

Bratislava 5 - Jarovce

Jantárová 25

2012

04.02.2013

SK2023236633

SK First Company s.r.o.

Bratislava 5 - Petržalka

Kopčianska 10

2012

04.02.2013

SK2022378897

SKL 10 s.r.o.

Bratislava 5 - Petržalka

Gogoľova 18

2012

04.02.2013

SK2023320519

SOFKAT s.r.o.

Bratislava 5 - Petržalka

Jasovská 13

2012

04.02.2013

SK2022049656

Správcovský realitný fond, a.s.

Bratislava 4 - Dúbravka

Agátová 7

2012

Helena

Schleiferová

04.02.2013

SK2023148996

STAVEBNÉ STROJE - RK, s.r.o.

Bratislava 5 - Petržalka

Kopčianska 2490

2012

04.02.2013

SK2020838468

STAVOS spol. s r.o.

Zohor

Staničná 12

2012

04.02.2013

SK2022859905

STYLE SM s.r.o.

Bratislava 5 - Petržalka

Nám. hraničiarov 10

2012

04.02.2013

SK2021196650

SULA s.r.o.

Bratislava 5 - Petržalka

Tupolevova 15

2012

04.02.2013

SK2023245994

TABSAT s.r.o.

Bratislava 5 - Petržalka

Wolkrova 4

2012

04.02.2013

SK2022931449

TAG Slovakia, s.r.o.

Bratislava 5 - Petržalka

Kopčianska 20

2012

04.02.2013

SK2023251175

TCO SLOVAKIA s. r. o.

Bratislava 5 - Petržalka

Kutlíkova 17

2012

04.02.2013

SK2023249932

TERABAU s. r. o.

Bratislava 5 - Petržalka

Kopčianska 65

2012

04.02.2013

SK2023279434

TERGO CENTRUM s.r.o.

Bratislava 5 - Petržalka

Betliarska 12

2012

04.02.2013

SK2022334622

TERMOTECH s.r.o.

Bratislava 5 - Petržalka

Vyšehradská 7

2012

04.02.2013

SK2023249921

TEROL s.r.o.

Bratislava 5 - Petržalka

Kutlíkova 17

2012

04.02.2013

SK2022755042

TRADEUS, s.r.o.

Bratislava 5 - Petržalka

Gogoľova 18

2012

04.02.2013

SK2020183770

TRIMAT - SK s.r.o.

Bratislava 5 - Petržalka

Vyšehradská 12

2012

04.02.2013

SK2021776559

TV 5 s.r.o.

Bratislava 3 - Rača

Pri Šajbách 1

2012

04.02.2013

SK2022809866

uptall SK s .r. o.

Bratislava 3 - Nové Mesto

Hattalova 12

2012

04.02.2013

SK2022072184

Vadekan, s.r.o.

Malacky

Skuteckého 16

2012

04.02.2013

SK2021836696

VIENNA GATE 3, a.s.

Bratislava 5 - Petržalka

Kopčianska 10

2012

04.02.2013

SK2022981026

Werther Trade, s. r. o.

Bratislava 5 - Petržalka

Holíčska 6

2012

04.02.2013

SK2021950161

WOODCONTRACT s.r.o.

Bratislava 5 - Petržalka

Kopčianska 2490

2012

04.02.2013

SK2023036609

ZIMAR s.r.o.

Bratislava 4 - Karlova Ves

Karloveská 6

2012

04.02.2013

SK2020405530

ZOBORTOUR spol. s r.o.

Bratislava 5 - Petržalka

Kopčianska 15

2012

04.02.2013

SK3020001336

Zdeněk

Trefil

Bratislava 2 - Ružinov

Moldavská 13

2012

04.02.2013

SK1020174782

Gabriela

Karelová

Bratislava 2 - Ružinov

Svidnícka 10

2012

04.02.2013

SK2020304605

SLOVREST spol.s r.o.

Bratislava 1 - Staré Mesto

Hviezdoslavovo námestie 177

2012

04.02.2013

SK2022086528

Advertage Prudential Investment s. r. o.

Bratislava 1 - Staré Mesto

Boženy Němcovej 8

2012

04.02.2013

SK2022627761

AKADEM, s.r.o.

Bratislava 1 - Staré Mesto

Lermontovova 9

2012

04.02.2013

SK2021953846

BIFROST INVESTMENT GROUP, s.r.o.

Bratislava 1 - Staré Mesto

Rybné nám. 1

2012

04.02.2013

SK2022053495

HOME Reality, s.r.o.

Bratislava 1 - Staré Mesto

Svetlá 1

2012

04.02.2013

SK2022174385

HAT-STAV SLOVAKIA, s. r. o.

Bratislava 1 - Staré Mesto

Obchodná 39

2012

04.02.2013

SK2023071105

Apolo Finance Group, s. r. o.

Bratislava 1 - Staré Mesto

Mickiewiczova 2

2012

04.02.2013

SK2023276816

Arese s. r. o.

Bratislava 1 - Staré Mesto

Panenská 24

2012

04.02.2013

SK2021858278

ARTHES, s.r.o.

Bratislava 1 - Staré Mesto

Hviezdoslavovo námestie 14

2012

04.02.2013

SK2020269933

JOSIKA s.r.o.

Bratislava 1 - Staré Mesto

Zámocká 30

2012

04.02.2013

SK2023265376

HIRAKAWA s. r. o.

Bratislava 1 - Staré Mesto

Obchodná 39

2012

04.02.2013

SK2020289744

JIPE SK, s. r. o. v likvidácii

Bratislava 1 - Staré Mesto

Mostová 2

2012

04.02.2013

SK2021818007

JADUS s.r.o.

Bratislava 1 - Staré Mesto

Lermontovova 9

2012

04.02.2013

SK2023074988

Jeans Club Slovakia s.r.o.

Bratislava 1 - Staré Mesto

Fialkové údolie 5

2012

04.02.2013

SK2022792277

EKO ASH CONTROL, s. r. o.

Bratislava 2 - Ružinov

Dulovo námestie 8

2012

04.02.2013

SK2022884732

EQUIPMENT company, s. r. o.

Bratislava 2 - Ružinov

Ružinovská 1

2012

04.02.2013

SK2023014169

EMPORIUM SK, s. r. o.

Bratislava 2 - Ružinov

Klincová 37

2012

04.02.2013

SK2023077804

EU obchodno - investičná s. r. o.

Bratislava 2 - Ružinov

Bancíkovej 1

2012

04.02.2013

SK2022928699

E-TUF, s. r. o.

Bratislava 2 - Ružinov

Trnavská cesta 82

2012

04.02.2013

SK2020504574

Eurotransfer, spol. s r.o.

Bratislava 2 - Ružinov

Trenčianska 53

2012

04.02.2013

SK2022861555

ERIONI INDUSTRY s.r.o.

Bratislava 2 - Ružinov

Seberíniho 1

2012

04.02.2013

SK2022915400

ABITURA, s.r.o.

Bratislava 2 - Ružinov

Priekopy 20

2012

04.02.2013

SK2021930812

NLB Factor, a.s. v likvidácii

Bratislava 2 - Ružinov

Tomášikova 30

2012

04.02.2013

SK2020240717

ALIMEX SLOVAKIA, s.r.o. "v likvidácii"

Bratislava 2 - Ružinov

Bajkalská 711

2012

04.02.2013

SK2020321204

AUTOPARK s.r.o.

Bratislava 2 - Ružinov

Bajkalská 29

2012

04.02.2013

SK2020372607

Domáce potreby Bratislava, štátny podnik v likvidácii

Bratislava 2 - Ružinov

Tomášikova 14

2012

04.02.2013

SK2023363925

Druta s. r. o.

Bratislava 2 - Ružinov

Ružová dolina 6

2012

04.02.2013

SK2022906138

TEKAZ s.r.o.

Bratislava 2 - Ružinov

Košická 56

2012

04.02.2013

SK2022515539

Polaris Metal s.r.o.

Bratislava 2 - Ružinov

Páričkova 18

2012

04.02.2013

SK2023317219

PIACENZA s. r. o.

Bratislava 2 - Ružinov

Bancíkovej 1

2012

04.02.2013

SK2023187562

CARCASSONE s. r. o.

Bratislava 2 - Ružinov

Bancíkovej 1

2012

04.02.2013

SK2023307814

CIMARRON s. r. o.

Bratislava 2 - Ružinov

Bancíkovej 1

2012

04.02.2013

SK2020301888

BIOPOL, spol. s r.o.

Bratislava 2 - Ružinov

Plynárenská 2

2012

04.02.2013

SK2022975933

BELA MARE s. r. o.

Bratislava 2 - Ružinov

Trenčianska 30

2012

04.02.2013

SK2022060898

BHtel s.r.o.

Bratislava 2 - Ružinov

Kupeckého 5

2012

04.02.2013

SK2023073734

BOARD TRADE s. r. o.

Bratislava 2 - Ružinov

Klincová 37

2012

04.02.2013

SK2022490899

BESTGRAIN s.r.o.

Bratislava 2 - Ružinov

Bancíkovej 1

2012

04.02.2013

SK2022781640

Bodio s. r. o.

Bratislava 2 - Ružinov

Drieňová 34

2012

04.02.2013

SK2023222476

KAMPANA s. r. o.

Bratislava 2 - Ružinov

Ružová dolina 6

2012

04.02.2013

SK2020388359

KOVOŠROT Bratislava, štátny podnik

Bratislava 2 - Ružinov

Jarabinková 4

2012

04.02.2013

SK2020312492

ČEDOK,SPR.CEST.KANCEL.

Bratislava 2 - Ružinov

Miletičova 1

2012

04.02.2013

SK2022350396

KR-TRADING s.r.o.

Bratislava 2 - Ružinov

Klincová 37

2012

04.02.2013

SK2021716125

KIRBY s.r.o.

Bratislava 2 - Ružinov

Dr.Vladimíra Clementisa 10

2012

04.02.2013

SK2022480031

Expres Reality Bratislava, s.r.o.

Bratislava 2 - Ružinov

Košická 37

2012

04.02.2013

SK2023305064

GESTERN, spol. s r.o.

Bratislava 2 - Ružinov

Klincová 37

2012

04.02.2013

SK2023020142

GALLEO, spol. s r. o.

Bratislava 2 - Ružinov

Klincová 37

2012

04.02.2013

SK2023178278

Group property s. r. o.

Bratislava 2 - Ružinov

Ružová dolina 6

2012

04.02.2013

SK2022510941

grand media s. r. o.

Bratislava 2 - Ružinov

Revúcka 7

2012

04.02.2013

SK2023305086

G-SPOT, spol. s r. o.

Bratislava 2 - Ružinov

Klincová 37

2012

04.02.2013

SK2020107639

G.D.A., s.r.o.

Bratislava 2 - Ružinov

Trenčianska 30

2012

04.02.2013

SK2022317935

G.E.A., s.r.o.

Bratislava 2 - Ružinov

Plátenícka 24

2012

04.02.2013

SK2021990080

PROMONT PLUS, s.r.o.

Bratislava 1 - Staré Mesto

Janáčková 4

2012

04.02.2013

SK2023171876

ProBiz spol. s r. o.

Galanta

Hlavná 39

2012

04.02.2013

SK2022449297

PROFIT - Industry Martin, s.r.o.

Bratislava 1 - Staré Mesto

Lermontovova 9

2012

04.02.2013

SK2022596818

K & H energo s. r. o.

04.02.2013

SK2022220332

K 4, družstvo

Bratislava 1 - Staré Mesto

Sasinkova 6

2012

Bratislava 5 - Petržalka

Kopčianska 15

2012

04.02.2013

SK2022350264

L.B.Garant, s.r.o.

Bratislava 1 - Staré Mesto

Belopotockého 4

2012

04.02.2013

SK2022024884

Speedbox Automobilservice s. r. o.

Bratislava 1 - Staré Mesto

Cukrová 14

2012

04.02.2013

SK2022010639

LANARET s. r. o.

Bratislava 1 - Staré Mesto

Lermontovova 9

2012

04.02.2013

SK2022478667

O&M TRANS, s.r.o.

Bratislava 1 - Staré Mesto

Michalská 9

2012

04.02.2013

SK2021041484

Nemosoft s.r.o.

Bratislava 1 - Staré Mesto

Obchodná 39

2012

04.02.2013

SK2023151416

WINCH.L., s. r. o.

Bratislava 1 - Staré Mesto

Štefánikova 47

2012

04.02.2013

SK2023034970

Maracon s. r. o.

Bratislava 1 - Staré Mesto

Dunajská 29

2012

04.02.2013

SK2021938446

VANAGY, s.r.o.

Bratislava 1 - Staré Mesto

Lermontovova 9

2012

04.02.2013

SK2021453533

VENUS s.r.o.

Bratislava 1 - Staré Mesto

Lermontovova 9

2012

04.02.2013

SK2023187870

Vallecorsa s.r.o.

Bratislava 1 - Staré Mesto

Panenská 24

2012

04.02.2013

SK2022924145

NITRAM - ML, s. r. o.

Bratislava 1 - Staré Mesto

Štefánikova 19

2012

04.02.2013

SK2020388865

TERMOCONSTRUCT s. r. o.

Bratislava 1 - Staré Mesto

Medená 5

2012

04.02.2013

SK2023148875

Mutlulugu Paylas, s.r.o.

Bratislava 1 - Staré Mesto

Obchodná 39

2012

04.02.2013

SK2022949258

SIMPLY SK, s. r. o.

Bratislava 1 - Staré Mesto

Špitálska 25

2012

04.02.2013

SK2022074538

Siam Center, s.r.o.

Bratislava 1 - Staré Mesto

Vansovej 2

2012

04.02.2013

SK2020251453

SURPACK - VL, a.s.

Bratislava 1 - Staré Mesto

Lazaretská 8

2012

04.02.2013

SK2023163703

Quarna s. r. o.

Bratislava 1 - Staré Mesto

Panenská 24

2012

04.02.2013

SK2023011771

SINIRA, s.r.o.

Bratislava 1 - Staré Mesto

Panenská 24

2012

04.02.2013

SK2021806754

LMI s.r.o.

Bratislava 1 - Staré Mesto

Obchodná 39

2012

04.02.2013

SK2022785248

LKW Taunus, s. r. o.

Bratislava 1 - Staré Mesto

Boženy Němcovej 8

2012

04.02.2013

SK2022835100

Mindset Invest & Marketing s. r. o.

Bratislava 1 - Staré Mesto

Drotárska cesta 15

2012

04.02.2013

SK2022695323

Techgroup SK, a. s.

Bratislava 1 - Staré Mesto

Zámocká 3

2012

04.02.2013

SK2023240208

Miraicle, s. r. o.

Bratislava 1 - Staré Mesto

Boženy Němcovej 8

2012

04.02.2013

SK2022659331

Moravia Invest s.r.o.

Bratislava 1 - Staré Mesto

Špitálska 10

2012

04.02.2013

SK2022835342

Morbello s. r. o.

Bratislava 1 - Staré Mesto

Panenská 24

2012

04.02.2013

SK2021899682

Terragon Environmental Technologies, s.r.o.

Bratislava 1 - Staré Mesto

Vysoká 26

2012

04.02.2013

SK2022053825

SAPARI, s.r.o.

Bratislava 1 - Staré Mesto

Lermontovova 9

2012

04.02.2013

SK2022910626

Samolen, s.r.o.

Bratislava 1 - Staré Mesto

Lermontovova 9

2012

04.02.2013

SK2022492802

PINKO s. r. o.

Bratislava 1 - Staré Mesto

Panská 17

2012

04.02.2013

SK2022705498

Parfum Line s. r. o.

Bratislava 1 - Staré Mesto

Panenská 24

2012

04.02.2013

SK2023123377

R.O.G.G.E.R., s. r. o.

Bratislava 1 - Staré Mesto

Cukrová 14

2012

04.02.2013

SK2022121970

RETROSTAV s.r.o.

Bratislava 1 - Staré Mesto

Obchodná 39

2012

04.02.2013

SK2021944056

RINOR s.r.o.

Bratislava 1 - Staré Mesto

Gorkého 9

2012

04.02.2013

SK2023239933

RENNEL s. r. o.

Bratislava 1 - Staré Mesto

Obchodná 39

2012

04.02.2013

SK2022965890

Inštitút jadrovej chémie, spol. s r. o.

Bratislava 1 - Staré Mesto

Štefanovičova 18

2012

04.02.2013

SK2020095759

ISAG s.r.o.

Bratislava 1 - Staré Mesto

Lermontovova 9

2012

04.02.2013

SK2022938742

Castello Slovakia s. r. o.

Bratislava 1 - Staré Mesto

Obchodná 53

2012

04.02.2013

SK2022961622

CARDUST s. r. o.

Bratislava 1 - Staré Mesto

Špitálska 10

2012

04.02.2013

SK2020264114

CAREMA, spol. s r.o.

Bratislava 1 - Staré Mesto

Špitálska 10

2012

04.02.2013

SK2023255388

Borgiallo s. r. o.

Bratislava 1 - Staré Mesto

Panenská 24

2012

04.02.2013

SK2022960731

boomer group s. r. o.

Bratislava 1 - Staré Mesto

Brnianska 33

2012

04.02.2013

SK2022775832

BELABI, s.r.o.

Bratislava 1 - Staré Mesto

Lermontovova 9

2012

04.02.2013

SK2023338658

BEKKER s. r. o.

Bratislava 1 - Staré Mesto

Špitálska 10

2012

04.02.2013

SK2023181193

Bálint Food s. r. o.

Bratislava 1 - Staré Mesto

Belopotockého 2

2012

04.02.2013

SK2022310433

Be s.r.o.

Bratislava 1 - Staré Mesto

Fraňa Kráľa 33

2012

04.02.2013

SK2022900341

Bálint Europe s.r.o.

Bratislava 1 - Staré Mesto

Belopotockého 2

2012

04.02.2013

SK2022540421

Batlet, s.r.o.

Bratislava 1 - Staré Mesto

Lermontovova 9

2012

04.02.2013

SK2023196439

BA Cup Slovakia s. r. o.

Bratislava 1 - Staré Mesto

Špitálska 61

2012

04.02.2013

SK2022874887

Guarantee, s. r. o.

Bratislava 1 - Staré Mesto

Zámocká 30

2012

04.02.2013

SK2020823299

Grouplux, s. r. o.

Bratislava 1 - Staré Mesto

Šafárikovo nám. 7

2012

04.02.2013

SK2022233774

Hyperborea Slovensko, s.r.o.

Bratislava 1 - Staré Mesto

Štefánikova 33

2012

04.02.2013

SK2022855296

Grandal, s.r.o.

Bratislava 1 - Staré Mesto

Lermontovova 9

2012

04.02.2013

SK2022516925

GUDDO N.Z. SK s. r. o.

Bratislava 1 - Staré Mesto

Prešernova 4

2012

04.02.2013

SK2022332642

GORS, s.r.o.

Bratislava 1 - Staré Mesto

Špitálska 10

2012

04.02.2013

SK2020358868

GOMMIS, spol. s r.o.

Bratislava 1 - Staré Mesto

Myjavská 8

2012

04.02.2013

SK2022869783

GroTek, s. r. o.

Bratislava 1 - Staré Mesto

Panenská 27

2012

04.02.2013

SK2023036345

Impogroup s. r. o.

Bratislava 1 - Staré Mesto

Boženy Němcovej 8

2012

04.02.2013

SK2022092941

IBRU s.r.o.

Bratislava 1 - Staré Mesto

Obchodná 39

2012

04.02.2013

SK2022962832

InGate Slovakia s.r.o.

Bratislava 1 - Staré Mesto

Poštová 3

2012

04.02.2013

SK2023305020

IMOLA s. r. o.

Bratislava 1 - Staré Mesto

Lermontovova 9

2012

04.02.2013

SK2023134080

Developer EP Real, s. r. o.

Bratislava 1 - Staré Mesto

Odborárske nám. 3

2012

04.02.2013

SK2022185957

DEDOSTAV, s.r.o.

Bratislava 1 - Staré Mesto

Gorkého 3

2012

04.02.2013

SK2023230055

ABAZA s. r. o.

Bratislava 1 - Staré Mesto

Obchodná 39

2012

04.02.2013

SK2022384661

GASTRIMEX, s.r.o.

Bratislava 1 - Staré Mesto

Obchodná 39

2012

04.02.2013

SK2022009605

FACTOR SK, s.r.o.

Bratislava 1 - Staré Mesto

Boženy Němcovej 8

2012

04.02.2013

SK2022746627

FERROBAU,s.r.o.

Bratislava 1 - Staré Mesto

Dobšinského 20

2012

04.02.2013

SK2021957047

Farmakon s.r.o.

Bratislava 1 - Staré Mesto

Jaseňova 12

2012

04.02.2013

SK2022311280

Financial Advisory Partners s.r.o.

Bratislava 1 - Staré Mesto

Timravina 1

2012

04.02.2013

SK2021598161

FEROLES, s.r.o.

Bratislava 1 - Staré Mesto

Boženy Němcovej 8

2012

04.02.2013

SK2022730424

Factor Slovensko s. r. o.

Bratislava 1 - Staré Mesto

Boženy Němcovej 8

2012

04.02.2013

SK2022371846

EXOM Villa, s.r.o.

Bratislava 1 - Staré Mesto

Panská 14

2012

04.02.2013

SK2022098265

European Real Estate Holdings s.r.o.

Bratislava 1 - Staré Mesto

Vysoká 26

2012

04.02.2013

SK2022770893

Export Timber Group, s. r. o.

Bratislava 1 - Staré Mesto

Špitálska 10

2012

04.02.2013

SK2022394341

EVITA - R. H. s.r.o.

Bratislava 1 - Staré Mesto

Zámocká 34

2012

04.02.2013

SK2020255380

EURO PRINT GROUP s.r.o.

Bratislava 1 - Staré Mesto

Štefanovičova 18

2012

04.02.2013

SK2020304957

FOX-S s. r. o.

Bratislava 1 - Staré Mesto

Lovinského 39

2012

04.02.2013

SK2020251167

FOLTRANS, s. r. o.

Bratislava 1 - Staré Mesto

Gorkého 3

2012

04.02.2013

SK2022520346

ENOR, a. s.

Bratislava 1 - Staré Mesto

Zámocká 30

2012

04.02.2013

SK2022447735

energotex, s.r.o.

Bratislava 1 - Staré Mesto

Svetlá 1

2012

04.02.2013

SK2023127139

BUSSINESS STAR, s. r. o.

Bratislava 1 - Staré Mesto

Boženy Němcovej 8

2012

04.02.2013

SK2020282165

EDAG Slovakia, spol. s r.o.

Bratislava 1 - Staré Mesto

Súbežná 3

2012

04.02.2013

SK2023234950

EKRAM CONSULTING s. r. o.

Bratislava 1 - Staré Mesto

Obchodná 39

2012

04.02.2013

SK2021894600

EBP FACTORING, spol. s r.o.

Bratislava 1 - Staré Mesto

Nám. slobody 11

2012

04.02.2013

SK2020298940

EBONY, spol. s r.o.

Bratislava 1 - Staré Mesto

Mickieviczova 2

2012

04.02.2013

SK2022801803

EKOTECH SLOVAKIA s.r.o.

Bratislava 1 - Staré Mesto

Zámocká 34

2012

04.02.2013

SK2023070027

Egon SK s. r. o.

Bratislava 1 - Staré Mesto

Panenská 24

2012

04.02.2013

SK2020290294

DOMA - X interier spol. s r.o.

Bratislava 1 - Staré Mesto

Anenská 3

2012

04.02.2013

SK2023222641

Assoro s. r. o.

Bratislava 1 - Staré Mesto

Panenská 24

2012

04.02.2013

SK2021885514

AUTO-EKO s.r.o.

Bratislava 1 - Staré Mesto

Zámocká 30

2012

04.02.2013

SK2021847729

ASPEMADENA s.r.o.

Bratislava 1 - Staré Mesto

Špitálska 10

2012

04.02.2013

SK2021724782

Avenis, s.r.o.

Bratislava 1 - Staré Mesto

B. Němcovej 8

2012

04.02.2013

SK2022979838

AMARETA s. r. o.

Bratislava 1 - Staré Mesto

Gorkého 3

2012

04.02.2013

SK2022971720

ALLA BELLA s. r. o.

Bratislava 1 - Staré Mesto

Obchodná 39

2012

04.02.2013

SK2022772334

ALBERT SK, s.r.o.

Bratislava 1 - Staré Mesto

Lermontovova 9

2012

04.02.2013

SK2020297257

Antares plus s.r.o.

Bratislava 1 - Staré Mesto

Jančova 15

2012

04.02.2013

SK2022895369

HiTech Components s. r. o.

Bratislava 2 - Ružinov

Prievozská 38

2012

04.02.2013

SK2023263836

RUGAX s. r. o.

Bratislava 2 - Ružinov

Prievozská 38

2012

04.02.2013

SK2022055332

SIMPA DM s.r.o.

Bratislava 2 - Ružinov

Ružová dolina 6

2012

04.02.2013

SK2021842504

SIMON centrum, s. r. o.

Bratislava 2 - Ružinov

Ružová dolina 6

2012

04.02.2013

SK2022906710

YORK, s. r. o.

Bratislava 2 - Ružinov

Drieňová 34

2012

04.02.2013

SK2023263803

ROGUXON s. r. o.

Bratislava 2 - Ružinov

Prievozská 38

2012

04.02.2013

SK2023304074

RONABIUS s. r. o.

Bratislava 2 - Ružinov

Prievozská 38

2012

04.02.2013

SK2022402228

RANAKO s.r.o.

Bratislava 2 - Ružinov

Záhradnícka 72

2012

04.02.2013

SK2022665854

STARITON s. r. o.

Bratislava 2 - Ružinov

Ružová dolina 6

2012

04.02.2013

SK2022766977

STOGAS s.r.o.

Bratislava 2 - Ružinov

Trnavská cesta 82

2012

04.02.2013

SK2022285628

STAMPF Logistics s.r.o.

Bratislava 2 - Ružinov

Na Výslní 1

2012

04.02.2013

SK2022515561

Bauer Property Group, s. r. o.

Bratislava 2 - Ružinov

Trnavská cesta 50

2012

04.02.2013

SK2023319969

S.T.E. Parketthandel und Verlegearbeiten s.r.o.

Bratislava 2 - Ružinov

Klincová 37

2012

04.02.2013

SK2020843957

Strattera, s. r. o.

Bratislava 2 - Ružinov

Prievozská 18

2012

04.02.2013

SK2021749763

AIRCARGO OPERATIONS - ACO, a.s.

Bratislava 2 - Ružinov

04.02.2013

SK2022989716

Akki, s. r. o.

Bratislava 2 - P. Biskupice

Závodná 3

04.02.2013

SK2020277666

ARWEN, spol. s r.o.

Bratislava 2 - Ružinov

Vrútocká 46

2012

04.02.2013

SK2022712439

Avdo Cubro, s. r. o.

Bratislava 2 - Ružinov

Galvaniho 2

2012

04.02.2013

SK2022267962

BARNICH Consulting s.r.o.

Bratislava 2 - Ružinov

Technická 7

2012

2012
2012

04.02.2013

SK2021954704

BREST WOOD s.r.o.

04.02.2013

SK2023158511

C.L. INVERSIÓN s.r.o.

04.02.2013

SK2023036356

Car´s in Europe s. r. o.

04.02.2013

SK2022894181

CF CONSULTING, s. r. o.

04.02.2013

SK2023181039

CORPBAY s.r.o.

04.02.2013

SK2022250648

Dalea trade, s.r.o.

Bratislava 2 - Ružinov

04.02.2013

SK2022654062

EKO PRIMA - STAV, s.r.o.

Bratislava 2 - Ružinov

Mlynské luhy 12

2012

04.02.2013

SK2022178356

IJ STORE s.r.o.

Bratislava 2 - P. Biskupice

Vinohradnícka 3

2012

04.02.2013

SK2022042187

JBC,s.r.o.

Bratislava 2 - Ružinov

Pestovateľská 4

2012

04.02.2013

SK2022494881

LJ Partners, s.r.o.

Bratislava 2 - Ružinov

Galvaniho 2

2012

04.02.2013

SK2022607906

LOADERS Company s.r.o.

Bratislava 2 - P. Biskupice

Vrakunská 29

2012

04.02.2013

SK2023010484

LUKY TRANS, s. r. o.

Bratislava 2 - P. Biskupice

Závodná 3

2012

04.02.2013

SK2021890761

MANIX s.r.o.

Bratislava 2 - Ružinov

Nové Záhrady 4

2012

04.02.2013

SK2022287630

MEDIAS promotion s.r.o.

Bratislava 2 - P. Biskupice

Učiteľská 19

2012

04.02.2013

SK2022702297

Merana s. r. o.

Bratislava 2 - Ružinov

Beckovská 14

2012

04.02.2013

SK2022228318

NESSA GROUP Slovensko, s.r.o.

Bratislava 2 - Vrakuňa

Poľnohospodárska 51

2012

04.02.2013

SK2022805202

NOKSTAV s. r. o.

Bratislava 2 - Vrakuňa

Stavbárska 34

2012

04.02.2013

SK2022653006

OKZ HOLDING Slovensko a. s.

Bratislava 2 - P. Biskupice

Vlčie hrdlo 1

2012

04.02.2013

SK2020245601

PRIORITY SLOVAKIA, s.r.o.

Bratislava 2 - Ružinov

Krajná 86

2012

04.02.2013

SK2023231969

R.A.M.I. SK 2011 s.r.o.

Bratislava 2 - Ružinov

Parková 45

2012

04.02.2013

SK2023115886

R.A.M.I. SK s.r.o.

Bratislava 2 - Ružinov

Parková 45

2012

04.02.2013

SK2020353522

RAVI SYSTEM s.r.o.

Bratislava 2 - P. Biskupice

Staromlynská 29

2012

04.02.2013

SK2021784677

Scott Olson, spol. s r.o.

Bratislava 2 - P. Biskupice

Vrakunská 10577

2012

04.02.2013

SK2023082633

SK OFFICE BA s. r. o.

Bratislava 2 - Ružinov

Parková 45

2012

04.02.2013

SK2021823617

SX Euro, s.r.o.

Bratislava 2 - P. Biskupice

Krajinská 30

2012

04.02.2013

SK2020247999

TAGART, s.r.o.

Bratislava 2 - Vrakuňa

Orchideová 33

2012

04.02.2013

SK2022902475

TD media plus, s. r. o.

Bratislava 2 - Ružinov

Hrachová 14

2012

04.02.2013

SK2022602791

TEDRA - SK, spol. s r. o.

Bratislava 2 - P. Biskupice

Baltská 15

2012

04.02.2013

SK2022691759

TIETZ Trans, s.r.o.

Bratislava 2 - P. Biskupice

Vinohradnícka 3

2012

04.02.2013

SK2022643667

Union Drink & Food, s. r. o.

Bratislava 2 - Ružinov

Pestovateľská 10

2012

04.02.2013

SK2022630742

WILD CONSULTING s. r. o.

Bratislava 2 - Ružinov

Beckovská 14

2012

04.02.2013

SK2021930493

SARG s.r.o.

Medzev

Kováčska 36

2012

04.02.2013

SK1049802171

Košice - m.č. Krásna

Minská 39

2012

04.02.2013

SK2020001346

DREVOEXPORT, DP s.r.o.

Moldava nad Bodvou

Hviezdoslavova 35

2012

04.02.2013

SK2020030562

YPSILON s.r.o.

Moldava nad Bodvou

Rožňavská 59

2012

04.02.2013

SK2020272804

DYNAMIK Slovakia s.r.o.

Rožňava

Šafáriková 83

2012

04.02.2013

SK2022376499

KlemSan PLUS s.r.o.

Rožňava

Čučmianska Dlhá 3

2012

04.02.2013

SK2022469306

ANDRISE, s.r.o.

Gemerská Hôrka

Gemerská Hôrka 26

2012

04.02.2013

SK2023342024

Arzano s. r. o.

Rožňava

Akademika Hronca 3

2012

Peter

Kuľbaga

Bratislava 2 - Ružinov

Ivánska cesta 22

2012

Bratislava 2 - P. Biskupice

Ul. svornosti 12371

2012

Bratislava 2 - Ružinov

Parková 45

2012

Bratislava 2 - Ružinov

Ružomberská 6

2012

Bratislava 2 - Ružinov

Parková 45

2012

Martinská 33

2012

04.02.2013

SK2021888737

BORITSEV s. r. o.

Štítnik

247

2012

04.02.2013

SK2021770993

BULLDOZER.SK, spol. s r.o.

Rožňava

Akademika Hronca 3

2012

04.02.2013

SK2022235358

Tambora s.r.o.

Rožňava

Námestie baníkov 2

2012

04.02.2013

SK2020771302

TINOS, s.r.o.

Dobšiná

SNP 623

2012

04.02.2013

SK2022565490

PRO - REVITAL s.r.o.

Rožňava

Čučmianska dlhá 29

2012

04.02.2013

SK2021817567

PS-Hronec s.r.o.

Rožňava

Námestie baníkov 1

2012

04.02.2013

SK2022077288

R - CONTACT s.r.o.

Rožňava

Štítnická 1715

2012

04.02.2013

SK2020036678

RM CAR s.r.o.

Rožňava

Šafárikova 91

2012

04.02.2013

SK2022349824

SIO spol. s r.o.

Rožňava

Jovická cesta 2081

2012

04.02.2013

SK2820011766

DEVELOPMENT COMMERCE, s.r.o.

Spišská Nová Ves

Lipová 1

2012

04.02.2013

SK2022701967

DUBO SK, s.r.o.

Spišská Nová Ves

J. Fabiniho 1308

2012

04.02.2013

SK1070436180

Bara

32

2012

04.02.2013

SK2023147126

Ferro door s.r.o.

Kráľovský Chlmec

Kazinczyho 547

2012

04.02.2013

SK2022419707

KULT s. r. o.

Veľký Horeš

195

2012

04.02.2013

SK2022940271

Pegas & L.J., s.r.o.

Somotor

Agátová 375

2012

04.02.2013

SK2022956848

TRANS - WORD s.r.o.

Kráľovský Chlmec

Hlavná 224

2012

04.02.2013

SK2022425801

TRETILE s.r.o.

Banská Bystrica I

Nám. slobody 2

2012

04.02.2013

SK2022696236

Velmona s.r.o.

Kráľovský Chlmec

Mierová 2461

2012

04.02.2013

SK2023044331

B.E.M. TRADE s.r.o.

Bara

106

2012

04.02.2013

SK2022137755

HK speed, s.r.o.

Kráľovský Chlmec

Hlavná 56

2012

04.02.2013

SK2022614495

INTER-ROLLEN-TRANS, s.r.o.

Somotor

Časť Véč 375

2012

04.02.2013

SK2022330629

Atipan,s.r.o.

Banská Bystrica I

Nám. slobody 2

2012

04.02.2013

SK2022387829

MAXX LINEA, s.r.o.

Sejkov

11

2012

04.02.2013

SK2020488140

PAMAN, spol. s r.o.

Košice - m.č. Juh

Južná trieda 125

2012

04.02.2013

SK2023123399

Pasiano s. r. o.

Košice - m.č. Staré Mesto

Alžbetina 30

2012

04.02.2013

SK2021927765

PAUKO GROUP, s.r.o.

Košice - m.č. Staré Mesto

Hlavná 104

04.02.2013

SK2020779607

PEGA - Košice, spoločnosť s ručením obmedzeným

Košice - m.č. Staré Mesto

04.02.2013

SK2023033870

PECH s.r.o.

Košice - m.č. Juh

04.02.2013

SK2022212852

PETROL STATION s.r.o.

04.02.2013

SK2022885557

STANDARD INFOTECH s.r.o.

04.02.2013

SK2020018704

04.02.2013
04.02.2013

Estera

Šerešová

2012
2012

Lichardova 4

2012

Košice - m.č. Nad jazerom

Donská 10

2012

Košice - m.č. Západ

Pražská 4

2012

Stavebná spoločnosť TATRY Poprad, s.r.o.

Košice - m.č. Juh

Šoltésovej 26

2012

SK2022420873

STAVINVEST Slovakia, s.r.o.

Bočiar

Bočiar 586

2012

SK2022948114

Steelimpex, s. r. o.

Košice - m.č. Staré Mesto

Hlavná 104

2012

04.02.2013

SK2022749971

STONES SK s.r.o.

Košice - m.č. Dargov. hrdinov

Trieda arm.gen. L.Svobodu 4

2012

04.02.2013

SK2020501252

Stromboli, s.r.o.

Košice - m.č. Staré Mesto

Mäsiarska 50

2012

04.02.2013

SK2023350648

SV LOGISTICS s.r.o.

Košice - m.č. Juh

Rázusova 61

2012

04.02.2013

SK2020075288

VALERTY, s.r.o.

Košice - m.č. Staré Mesto

Pribinova 8

2012

04.02.2013

SK2023047950

VELENCE, s.r.o.

Košice - m.č. Juh

Alejová 2

2012

04.02.2013

SK2021842229

VMS, s.r.o.

Košice - m.č. Juh

Južná trieda 3

2012

04.02.2013

SK2022714485

VÝSTAVBA - PROFI, s.r.o.

Košice - m.č. Staré Mesto

Alžbetina 30

2012

04.02.2013

SK2022978925

Media HUN s.r.o.

Košice - m.č. Staré Mesto

Hlavná 58

2012

04.02.2013

SK2021758794

MEDRA, s.r.o.

Košice - m.č. Západ

Pražská 4

2012

04.02.2013

SK2023022375

Melise, s. r. o.

Košice - m.č. Staré Mesto

Hlavná 104

2012

04.02.2013

SK2022738696

Meriana SK, s.r.o.

Milhosť

102

2012

04.02.2013

SK2020063463

MESR spol. s r.o.

Beniakovce

27

2012

04.02.2013

SK2023009384

MRAMOR DIZAJN s.r.o.

Košice - m.č. Sídlisko KVP

Moskovská trieda 3

2012

04.02.2013

SK2022902772

LÍBAL s. r. o.

Košice - m.č. Sever

Vodárenská 6

2012

04.02.2013

SK2022252760

LISVER, s.r.o.

Košice - m.č. Západ

Popradská 68

2012

04.02.2013

SK2022154706

ROHRETRANS s.r.o.

Košice - m.č. Staré Mesto

Moyzesova 50

2012

04.02.2013

SK2022118142

ROKASSTAV, s.r.o.

Košice - m.č. Staré Mesto

Tyršovo nábrežie 10

2012

04.02.2013

SK2022699360

Romanera, s.r.o.

Košice - m.č. Západ

Popradská 66

2012

04.02.2013

SK2022594992

RoRy Logistic, s.r.o.

Košice - m.č. Staré Mesto

Alžbetina 30

2012

04.02.2013

SK2022065056

RUBIBOX s.r.o.

Košice - m.č. Staré Mesto

Zimná 18

2012

04.02.2013

SK2022771817

RUDIMPEX, s.r.o.

Košice - m.č. Staré Mesto

Mäsiarska 50

2012

04.02.2013

SK2022083041

RUSI TRADE s.r.o./predtým FLOR KONTAKT s.r.o./

Bratislava 1 - Staré Mesto

Obchodná 39

2012

04.02.2013

SK2021780816

CABINET s.r.o.

Košice - m.č. Staré Mesto

Zvonárska 9

2012

04.02.2013

SK2020052936

CAMPI, s.r.o.

Košice - m.č. Západ

Popradská 68

2012

04.02.2013

SK2021567691

CASSOVIA REAL, s.r.o.

Košice - m.č. Juh

Krivá 23

2012

04.02.2013

SK2023104611

CATANIA s. r. o.

Košice - m.č. Staré Mesto

Mäsiarska 50

2012

04.02.2013

SK2020121136

CK78, s.r.o.

Košice - m.č. Juh

Mlynárska 16

2012

04.02.2013

SK2022680088

CLEMENT, s.r.o.

Košice - m.č. Západ

Pražská 4

2012

04.02.2013

SK2020244083

T & Tom s. r. o.

Košice - m.č. Sever

Gerlachovská 27

2012

04.02.2013

SK2020493310

TOP TEN, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice

Košice - m.č. Nad jazerom

Textilná 1

2012

04.02.2013

SK2022210047

TORES 1, s.r.o.

Košice - m.č. Staré Mesto

Jesenná 22

2012

04.02.2013

SK2023255289

Torrazza s.r.o.

Košice - m.č. Staré Mesto

Alžbetina 30

2012

04.02.2013

SK2022438220

TRADENA s.r.o.

Košice - m.č. Západ

Pražská 4

2012

04.02.2013

SK2020493387

TRANS UJJOBBÁGYI s. r. o. Košice

Košice - m.č. Juh

Južná trieda 66

2012

04.02.2013

SK2022311720

TRASC s.r.o.

Košice - m.č. Staré Mesto

Gorkého 8

2012

04.02.2013

SK2022336327

TRINITY MEDIA spol. s r.o.

Košice - m.č. Šaca

Učňovská 6

2012

04.02.2013

SK2022847508

T-TRANSKOL Košice s.r.o.

Košice - m.č. Juh

Južná trieda 66

2012

04.02.2013

SK2020047084

PODIUM PLUS, spol. s r.o.

Košice - m.č. Staré Mesto

Pajorova 9

2012

04.02.2013

SK2022141396

POLYDOM s.r.o.

Košice - m.č. Staré Mesto

Masarykova 14

2012

04.02.2013

SK2022268589

PON-TONY s.r.o.

Košice - m.č. Juh

Jantárová 30

2012

04.02.2013

SK2022981488

PORTEL s. r. o.

Košice - m.č. Juh

Alejová 5

2012

04.02.2013

SK2022969608

Potravinospol, s.r.o.

Bidovce

177

2012

04.02.2013

SK2020411492

POTRUBNÉ MONTÁŽE, spol. s r.o.

Košice - m.č. Nad jazerom

Teplárenská 1

2012

04.02.2013

SK2022542885

PRH spol. s r. o.

04.02.2013

SK2023125467

PRO CAR Košice s.r.o.

04.02.2013

SK2022154453

PROCARS s.r.o.

04.02.2013

SK2022159634

ProERGO, s.r.o.

04.02.2013

SK2022655976

Prokomeus s. r. o.

04.02.2013

SK2022801231

04.02.2013
04.02.2013

Košice - m.č. Juh

Moldavská 8

2012

Košice - m.č. Šaca

Ludvíkov dvor 801

2012

Košice - m.č. Šaca

Učňovská 6

2012

Košice - m.č. Staré Mesto

Rampová 5

2012

Košice - m.č. Šaca

Učňovská 10

2012

D - TOX s.r.o.

Košice - m.č. Západ

Trieda SNP 406

2012

SK2021893863

D.C. Invest, s.r.o.

Košice - m.č. Západ

Popradská 84

2012

SK2021766230

DAMIS SLOVAKIA, s.r.o.

Seňa

355

2012

04.02.2013

SK2023073954

DARKER, s.r.o.

Košice - m.č. Západ

Jazmínová 5

2012

04.02.2013

SK2022143772

DAS - PRO GROUP s.r.o.

Košice - m.č. Barca

Alejová 5

2012

04.02.2013

SK2020487161

DB agentúra s.r.o.

Košice - m.č. Staré Mesto

Hlavná 20

2012

04.02.2013

SK2023255366

DES Group s. r. o.

Košice - m.č. Sever

Vodárenská 6

2012

04.02.2013

SK2021591110

DIRLEWANGER s.r.o.

Košice - m.č. Staré Mesto

Moyzesova 50

2012

04.02.2013

SK2020116428

DKB-stav, s.r.o.

Košice - m.č. Poľov

Kovaľská 15

2012

04.02.2013

SK2023149227

SIXO EFFEKT, s. r. o.

Košice - m.č. Západ

Uherova 1

2012

04.02.2013

SK2022204261

sk KOŠICE s.r.o.

Košice - m.č. Šaca

Učňovská 6

2012

04.02.2013

SK2021752106

SL Servis s.r.o.

Košice - m.č. Sever

Hroncova 14

2012

04.02.2013

SK2023099210

SLOVAK - IMPERIAL - P & P s.r.o.

Košice - m.č. Západ

Pražská 4

2012

04.02.2013

SK2023217636

Slovak Enterprise s.r.o.

Košice - m.č. Západ

Kežmarská 16

2012

04.02.2013

SK2022081369

SLOVAKIA MARKET MONITOR s.r.o.

Košice - m.č. Západ

Uherova 12

2012

04.02.2013

SK2022220024

Slovakia Property Development s.r.o.

Košice - m.č. Staré Mesto

Kmeťova 26

2012

04.02.2013

SK2020038614

SLOVENSKÁ INVESTIČNÁ OBCHODNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.

Košice - m.č. Sever

Vodárenská 6

2012

04.02.2013

SK2022587512

S-REKONA s.r.o.

Košice - m.č. Západ

Pražská 2

2012

04.02.2013

SK2023231375

S-SERIES s. r. o.

Košice - m.č. Staré Mesto

Kováčska 49

2012

04.02.2013

SK2022875162

S-Steel Slovakia s.r.o.

Košice - m.č. Západ

Nešporova 26

2012

04.02.2013

SK2023121419

S-STRONG s.r.o.

Košice - m.č. Západ

Popradská 68

2012

04.02.2013

SK2022949247

ALKAN s.r.o.

Košice - m.č. Juh

Krivá 25

2012

04.02.2013

SK2022149228

HU CAR s.r.o.

Košice - m.č. Západ

Popradská 66

2012

04.02.2013

SK2023229945

LONGRIDGE s. r. o.

Košice - m.č. Staré Mesto

Kováčska 49

2012

04.02.2013

SK2023000320

LOYD s.r.o.

Košice - m.č. Sever

Národná trieda 74

2012

04.02.2013

SK2022616772

TAMIHU s.r.o.

Košice - m.č. Západ

Pražská 2

2012

04.02.2013

SK2022786161

TAMION, s. r. o.

Košice - m.č. Juh

Alejová 5

2012

04.02.2013

SK2021748949

TANIT s.r.o.

Košice - m.č. Nad jazerom

Galaktická 26

2012

04.02.2013

SK2022410258

TATRALES, s.r.o.

Košice - m.č. Západ

Pražská 4

2012

04.02.2013

SK2020022873

TENDER SLOVAKIA, s.r.o.

Košice - m.č. Dargov. hrdinov

Ovručská 5

2012

04.02.2013

SK2022144190

Thermico, s.r.o.

Košice - m.č. Juh

Turgenevova 12

2012

04.02.2013

SK2022222565

Thesis development s.r.o.

Košice - m.č. Staré Mesto

Hlavná 104

2012

04.02.2013

SK2022423238

TIMES SQUARE s.r.o.

Košice - m.č. Juh

Štúrova 26

2012

04.02.2013

SK2023068366

Titan trade s.r.o.

Sady nad Torysou

Zdoba 29

2012

04.02.2013

SK2020030441

" H E D A N " s.r.o. Trebišov

Košice - m.č. Nad jazerom

Jazerná 1

2012

04.02.2013

SK2022837707

SOFT SYSTEM, s.r.o.

Košice - m.č. Západ

Pražská 2

2012

04.02.2013

SK2020287819

SPLB, s.r.o

Košice - m.č. Sever

Vodárenská 646

2012

04.02.2013

SK2022986009

Správcovská BS s.r.o.

Košice - m.č. Staré Mesto

Moyzesova 36

2012

04.02.2013

SK2022480856

SRS s.r.o. (Metalexpres s.r.o.)

Ludanice

Mýtna Nová Ves 9

2012

04.02.2013

SK2020506246

" AGROVASTA spol. s r.o." Sečovce

Sečovce

Štúrova 50

2012

04.02.2013

SK2022689460

ADIP PLUS s.r.o.

Trebišov

Cukrovarská 24

2012

04.02.2013

SK2022764293

ANBLO s.r.o.

Trebišov

Tržná 6

2012

04.02.2013

SK2020507643

BALIMA spol. s r.o.

Trebišov

Skladná 1

2012

04.02.2013

SK2022716311

CITY CENTRUM, s.r.o.

Slivník

21

2012

04.02.2013

SK2022607708

SaG, s.r.o.

Košice - m.č. Západ

Popradská 66

2012

04.02.2013

SK2022548891

SALIMAS s.r.o.

Košice - m.č. Západ

Pražská 2

2012

04.02.2013

SK2020992842

SALMA-AKTUAL s.r.o

Košice - m.č. Západ

Popradská 58

2012

04.02.2013

SK2020007693

SAMID s.r.o.

Košice - m.č. Juh

Rastislavova 96

2012

04.02.2013

SK2022086429

SAMTIC PLUS s.r.o.

Košice - m.č. Staré Mesto

Masarykova 2

2012

04.02.2013

SK2023161635

SANITEX, s.r.o.

Košice - m.č. Západ

Jazmínová 5

2012

04.02.2013

SK2023022188

self made men, spol. s r.o.

Košice - m.č. Juh

Južná trieda 93

2012

04.02.2013

SK2022757803

SEVEN Service s.r.o.

Košice - m.č. Západ

Trieda SNP 88

2012

04.02.2013

SK2022774699

SHARK UA s.r.o

Košice - m.č. Staré Mesto

Hlavná 58

2012

04.02.2013

SK2021796788

MAHE, spol. s r.o.

Košice - m.č. Juh

Šoltésova 26

2012

04.02.2013

SK2022586874

Mangety, s.r.o.

Bratislava 1 - Staré Mesto

Lermontovova 9

2012

04.02.2013

SK2020486336

MARTAS, spol. s r.o.

Košice - m.č. Ťahanovce

Magnezitárska 11

2012

04.02.2013

SK2021630655

MARVAN, s.r.o.

Košice - m.č. Sever

Čárskeho 10

2012

04.02.2013

SK2021754955

MAXIMA TRADE SERVICES, s.r.o.

Košice - m.č. Sever

Gerlachovská 2

2012

04.02.2013

SK2022556745

MÄSOP s.r.o.

Košice - m.č. Šaca

Učňovská 6

2012

04.02.2013

SK2020026338

Mäsovýroba Košice, s.r.o.

Košice - m.č. Juh

Werferova 1

2012

04.02.2013

SK2020048855

MDN, spol. s r.o. Košice

Košice - m.č. Nad jazerom

Textilná 6

2012

04.02.2013

SK2021969158

MWM KOŠICE s.r.o.

Košice - m.č. Šebastovce

Šebastovská 4

2012

04.02.2013

SK2023359646

MYLES PARKINSON s.r.o.

Košice - m.č. Západ

Kysucká 20

2012

04.02.2013

SK2021093800

MYTOS, s.r.o.

Košice - m.č. Staré Mesto

Kpt. Nálepku 13

2012

04.02.2013

SK2020050472

M & M Servis Košice, s.r.o.

Košice - m.č. Dargov. hrdinov

Krosnianska 11

2012

04.02.2013

SK2022177784

M. S. ALLESS. TRADE. s.r.o.

Košice - m.č. Staré Mesto

Alžbetina 30

2012

04.02.2013

SK2021801859

MIaBA s.r.o.

Košice - m.č. Staré Mesto

Pribinova 8

2012

04.02.2013

SK2023063999

MIKODA s. r. o.

Košice - m.č. Západ

Popradská 66

2012

04.02.2013

SK2021666504

MiNo OIL SK s.r.o.

Košice - m.č. Šaca

Učňovská 6

2012

04.02.2013

SK2022994413

Mirbes, s.r.o.

Košice - m.č. Západ

Popradská 66

2012

04.02.2013

SK2022972072

Miskolc Invest s. r. o.

Košice - m.č. Staré Mesto

Hlavná 58

2012

04.02.2013

SK2022361847

MMC SLOVAKIA s.r.o.

Košice - m.č. Západ

Pražská 2

2012

04.02.2013

SK2021995118

MOD - Slovakia, s.r.o.

Košice - m.č. Západ

Pražská 4

2012

04.02.2013

SK2021888473

RABAKA Promotion s.r.o.

Košice - m.č. Juh

Alejová 5

2012

04.02.2013

SK2022553522

RAGAL, s.r.o.

Košice - m.č. Juh

Mlynárska 18

2012

04.02.2013

SK2023142869

RATING MARKETING GROUP, s.r.o.

Košice - m.č. Šaca

Učňovská 6

2012

04.02.2013

SK2022854779

RBRH, s.r.o.

Košice - m.č. Juh

Južná trieda 66

2012

04.02.2013

SK2021639851

RELLAD, s.r.o.

Košice - m.č. Staré Mesto

Hlavná 65

2012

04.02.2013

SK2021824684

RENOVTRANS s.r.o.

Kechnec

132

2012

04.02.2013

SK2022288092

RESTA SP s.r.o.

Košice - m.č. Staré Mesto

Alžbetina 30

2012

04.02.2013

SK2022704706

GRADEX trade s.r.o.

Košice - m.č. Juh

Alejová 5

2012

04.02.2013

SK2022581242

GREMAX, s.r.o.

Košice - m.č. Staré Mesto

Alžbetina 30

2012

04.02.2013

SK2023013597

HELAD s. r. o.

Košice - m.č. Juh

Južná trieda 66

2012

04.02.2013

SK2022556756

HILLE SK s.r.o.

Košice - m.č. Juh

Ostravská 1

2012

04.02.2013

SK2022985987

Holding PK s. r. o.

Košice - m.č. Staré Mesto

Moyzesova 36

2012

04.02.2013

SK2022337713

Hotel Centrum Dom techniky ZSVTS s.r.o.

Košice - m.č. Juh

Južná trieda 2

2012

04.02.2013

SK2020057589

Fedús s.r.o.

Košice - m.č. Nad jazerom

Amurská 9

2012

04.02.2013

SK2021612362

FLAME, s.r.o.

Košice - m.č. Ťahanovce

Ťahanovská 2

2012

04.02.2013

SK2022273429

FORTUNA export - import, s.r.o.

Košice - m.č. Šaca

Učňovská 10

2012

04.02.2013

SK2022595740

Foxcom s.r.o.

Košice - m.č. Sídl. Ťahanovce

Čínska 22

2012

04.02.2013

SK2022508092

INT - EXT DECOR s.r.o.

Košice - m.č. Západ

Inžinierska 1

2012

04.02.2013

SK2022106130

Inter-Factoring Slovakia s.r.o.

Košice - m.č. Sever

Bankov 7

2012

04.02.2013

SK2021954803

INVEST MARKET, spol. s r.o.

Košice - m.č. Staré Mesto

Alžbetina 30

2012

04.02.2013

SK2022408564

ISTROSOFT s.r.o.

Košice - m.č. Staré Mesto

Hlavná 104

2012

04.02.2013

SK2021995217

ITALY - HOUSE.SK, s.r.o.

Košice - m.č. Šaca

Učňovská 6

2012

04.02.2013

SK2022290171

A - I TRANS s.r.o.

Košice - m.č. Staré Mesto

Moyzesova 36

2012

04.02.2013

SK2022679901

A- CITY REAL ESTATE, s. r. o.

Košice - m.č. Juh

Mlynárska 16

2012

04.02.2013

SK2022564313

ABDO s.r.o.

Košice - m.č. Západ

Trieda SNP 61

2012

04.02.2013

SK2022971269

ABOL s.r.o.

Haniska

118

2012

04.02.2013

SK2020482717

AKTIA, spol. s r. o. Košice

Košice - m.č. Juh

Mudroňova 36

2012

04.02.2013

SK2020061417

Hámre, a.s.

Košice - m.č. Sever

Čermeľská cesta 3

2012

04.02.2013

SK2022664072

HASUP s.r.o.

Košice - m.č. Juh

Krivá 18

2012

04.02.2013

SK2020496830

KERT SLOVAKIA, s.r.o.

Košice - m.č. Staré Mesto

Námestie osloboditeľov 20

2012

04.02.2013

SK2022531874

KIP, s.r.o.

Geča

275

2012

04.02.2013

SK2022466468

gamma trans s.r.o.

Košice - m.č. Staré Mesto

Pribinova 788

2012

04.02.2013

SK2022021595

GEMER SORT, s.r.o.

Košice - m.č. Sídl. Ťahanovce

Bukureštská 1

2012

04.02.2013

SK2022942526

GJR, s. r. o.

Košice - m.č. Dargov. hrdinov

Maurerova 15

2012

04.02.2013

SK2022674159

GMD invest s.r.o.

Košice - m.č. Juh

Paulínyho 78

2012

04.02.2013

SK2022664039

FATAP, s.r.o.

Košice - m.č. Dargov. hrdinov

Fábryho 16

2012

04.02.2013

SK2022887911

FAVEN s. r. o.

Košice - m.č. Staré Mesto

Štefánikova 6

2012

04.02.2013

SK2022361264

JELAS s.r.o.

Košice - m.č. Staré Mesto

Hlavná 83

2012

04.02.2013

SK2022641489

JESENSKÝ s.r.o.

Košice - m.č. Staré Mesto

Štítová 1

2012

04.02.2013

SK2021887241

JR & DR, s.r.o.

Košice - m.č. Sever

Urbánkova 1

2012

04.02.2013

SK2022699668

ANGELL s.r.o.

Košice - m.č. Západ

Kysucká 16

2012

04.02.2013

SK2022908679

ART CONSULT & TRADE s.r.o.

Košice - m.č. Staré Mesto

Alžbetina 28

2012

04.02.2013

SK2022089080

ASKJA s.r.o.

Košice - m.č. Staré Mesto

Kováčska 49

2012

04.02.2013

SK2022931053

E&M TRANZ, spol.s r.o.

Košice - m.č. Staré Mesto

Alžbetina 30

2012

04.02.2013

SK2020480924

ECONOMICO, s.r.o.

Košice - m.č. Západ

Pražská 502

2012

04.02.2013

SK2023355158

EE Trade Slovakia s. r. o.

Košice - m.č. Šaca

Učňovská 6

2012

04.02.2013

SK2022751159

EKOS-BUILD s.r.o.

Košice - m.č. Krásna

Piesočná 9

2012

04.02.2013

SK2022232553

EKOX s.r.o.

Košice - m.č. Staré Mesto

Mlynská 17

2012

04.02.2013

SK2022645273

ENVISERVIS s.r.o.

Košice - m.č. Ťahanovce

Dopravná 2

2012

04.02.2013

SK2023151240

waland s. r. o.

Košice - m.č. Staré Mesto

Hlavná 58

2012

04.02.2013

SK2022157126

WALLABIA KOŠICE, s.r.o.

Košice - m.č. Sever

Vodárenská 6

2012

04.02.2013

SK2020052177

WEBLINE, s.r.o.

Košice - m.č. Staré Mesto

Hlavná 104

2012

04.02.2013

SK2023232332

WILLEN, s. r. o.

Košice - m.č. Staré Mesto

Jesenná 22

2012

04.02.2013

SK2020509282

WindowBau, spol. s r.o.

Košice - m.č. Západ

Popradská 15

2012

04.02.2013

SK2022780595

WOTECH CO, s.r.o.

Košice - m.č. Západ

Pražská 3

2012

04.02.2013

SK2022730556

WS - Production, s.r.o.

Košice - m.č. Ťahanovce

Dopravná 2

2012

04.02.2013

SK2022972732

WURMEX s.r.o.

Košice - m.č. Staré Mesto

Alžbetina 30

2012

04.02.2013

SK2023100926

XOWION s. r. o.

Valaliky

Hlavná 78

2012

04.02.2013

SK2022482803

YMM s.r.o.

Košice - m.č. Dargov. hrdinov

Pod Furčou 7

2012

04.02.2013

SK2023467765

ZIAN s.r.o.

Košice - m.č. Staré Mesto

Karpatská 18

2012

04.02.2013

SK2020490813

COM obchodná spoločnosť s r.o.

Košice - m.č. Juh

Krivá 23

2012

04.02.2013

SK2020495587

COMMODORE ACCOUNTING s.r.o.

Košice - m.č. Juh

Jantárová 30

2012

04.02.2013

SK2020042882

COMSAT s.r.o.

Sady nad Torysou

186

2012

04.02.2013

SK2022338648

CREATIVE SEED s.r.o.

Košice - m.č. Sever

Vodárenská 646

2012

04.02.2013

SK2021512097

CREDITED s.r.o.

Čaňa

Železničná 509

2012

04.02.2013

SK2022364421

DOCS TRADE s.r.o.

Košice - m.č. Juh

Turgenevova 20

2012

04.02.2013

SK2021923926

DO-MA-JA, s.r.o.

Košice - m.č. Sídlisko KVP

Stierova 7

2012

04.02.2013

SK2020524946

DOPRASTAV Košice s.r.o.

Košice - m.č. Staré Mesto

Poštová 14

2012

04.02.2013

SK2020526849

Drevmax, s.r.o.

Košice - m.č. Staré Mesto

Alžbetina 30

2012

04.02.2013

SK2021765394

DREVOSS, s.r.o.

Košice - m.č. Staré Mesto

Moyzesova 36

2012

04.02.2013

SK2023003389

C.H.S. 2008 KFT s.r.o.

Michalovce

Osloboditeľov 76

2012

04.02.2013

SK2021951690

CLARUS-PRESS s.r.o.

Michalovce

Nám.Osloboditeľov 77

2012

04.02.2013

SK2022483771

CRS FOREST s.r.o.

Michalovce

Priemyselná 2

2012

04.02.2013

SK2021854835

Du-Bal Trans s.r.o.

Pavlovce nad Uhom

Ťahyňská 854

2012

04.02.2013

SK2020030815

CHEMPLAST s.r.o.

04.02.2013

SK2022689108

INTAGLIO spol. s r.o.

Michalovce

Staničná 1

2012

Michalovce

Leningradská 16

2012

04.02.2013

SK2022509016

ITALY HOUSE, s. r. o.

Michalovce

Moskovská 18

2012

04.02.2013

SK2020528004

MAPIER PRODUCTION, s.r.o. v likvidácii

Michalovce

Štefánikova 8

2012

04.02.2013

SK2022209354

S-SPIN, s.r.o.

Michalovce

Masarykova 51

2012

04.02.2013

SK2022205900

KRIPTON s.r.o.

Michalovce

Štefana Kukuru 1102

2012

04.02.2013

SK2022282471

ERBE STAVEBNINY s.r.o.

Michalovce

04.02.2013

SK2020050494

PRO-BIO s.r.o.

Michalovce

Partizánska 8

04.02.2013

SK2022515902

PROGRESSIVE, s.r.o.

Michalovce

Jedľová 21

2012

04.02.2013

SK2022852909

UNIPLASTIK s.r.o.

Michalovce

Štefánikova 4

2012

04.02.2013

SK2022975955

BILET s. r. o.

Michalovce

Humenská cesta 5936

2012

04.02.2013

SK2022563048

Blitz s.r.o.

Michalovce

Vihorlatská 4

2012

04.02.2013

SK2022392130

VAŠ DOM, s.r.o.

Michalovce

Masarykova 53

2012

04.02.2013

SK2022445260

FG Logistic, s.r.o.

Závadka

21

2012

04.02.2013

SK2021943649

NOVAVIA Michalovce s.r.o.

Michalovce

A.Hrehovčíka 10

2012

04.02.2013

SK2022853470

ZYMAX COMPANY s. r. o.

Michalovce

Masarykova 60

2012

04.02.2013

SK2022784929

ONBUX s.r.o.

Košice - m.č. Šaca

Učňovská 10

2012

04.02.2013

SK2020945685

U.C.M., s.r.o.

Košice - m.č. Ťahanovce

Dopravná 2

2012

04.02.2013

SK2022457998

UAG, s.r.o.

Košice - m.č. Staré Mesto

Moyzesova 58

2012

04.02.2013

SK2023090124

ULTRA PLASTMEX s.r.o.

Košice - m.č. Staré Mesto

Alžbetina 30

2012

04.02.2013

SK2022485927

UNION HOUSE, s.r.o.

Košice - m.č. Staré Mesto

Nám. Osloboditeľov 20

2012

04.02.2013

SK2022058478

AKOM, s.r.o.

Michalovce

Špitálska 10

2012

04.02.2013

SK2022127272

ATTP Slovakia s. r. o.

Michalovce

Pekárenská 1

2012

04.02.2013

SK2021918393

AUTO MOTORS MI, s.r.o.

Michalovce

Hollého 60

2012

04.02.2013

SK2021871555

KOVOPRODUKT s.r.o. Michalovce

Michalovce

Stavbárov 1

2012

04.02.2013

SK2022188102

J.K. EURO IMPEX s.r.o.

Michalovce

Jaroslawska 9

2012

04.02.2013

SK2022929271

JOMI MONT s.r.o.

Michalovce

Priemyselná 14

2012

04.02.2013

SK2021948907

JUPET s.r.o.

Michalovce

Námestie osloboditeľov 39

2012

04.02.2013

SK2022035092

MENORA, s.r.o.

Michalovce

Štefánikova 12

2012

04.02.2013

SK2022216856

OTOJEM TRADE s.r.o.

Bratislava 2 - Ružinov

Klincová 37

2012

04.02.2013

SK2021961700

AUM, spoločnosť s ručením obmedzeným

Bidovce

167

2012

04.02.2013

SK2022725595

B&S Reality s.r.o.

Trstené pri Hornáde

Ul. JRD 51

2012

04.02.2013

SK2020493332

B.A.S.K. Logistics, s.r.o.

Košice - m.č. Juh

Palackého 27

2012

04.02.2013

SK2022105470

BAKERY s.r.o.

Čaňa

Jarná 24

2012

04.02.2013

SK2020022796

BaP, s.r.o.

Košice - m.č. Západ

Kežmarská 2

2012

04.02.2013

SK2021765669

BAU-STAV s.r.o.

Košice - m.č. Juh

Jarmočná 2

2012

04.02.2013

SK2022824441

BEEREX, s.r.o.

Košice - m.č. Západ

Hronská 8

2012

04.02.2013

SK2023230099

BELMOPAN s. r. o.

Košice - m.č. Staré Mesto

Kováčska 49

2012

2012
2012

04.02.2013

SK2022722053

BELO s.r.o.

Košice - m.č. Juh

Jantárová 30

2012

04.02.2013

SK2023153957

Bender s.r.o.

Košice - m.č. Vyšné Opátske

Opatovská cesta 153

2012

04.02.2013

SK2022980553

Berger & Resch s.r.o.

Budimír

87

2012

04.02.2013

SK2021437935

Besc s.r.o.

Košice - m.č. Juh

Južná trieda 64

2012

04.02.2013

SK4020102339

OKZ HOLDING a.s.- organizačná zložka

Trebišov

Cukrovarská 22

2012

04.02.2013

SK2022776723

Varan Trans s.r.o.

Slovenské Nové Mesto

Hlavná 160

2012

04.02.2013

SK2020030452

LE.Q.EL s.r.o.

Kuzmice

40

2012

04.02.2013

SK2020031244

MILWOOD, s.r.o.

Nižný Žipov

Chlmecká 4

2012

04.02.2013

SK2020167182

MODUS TRADE, s.r.o. v likvidácii

Sečovce

Ul. SNP 899

2012

04.02.2013

SK2022959664

ROMI - Trade Slovakia s.r.o.

Sečovce

Okružná 3

2012

04.02.2013

SK2020507434

TASTAV, s.r.o., Trebišov

Slovenské Nové Mesto

Hlavná 97

2012

04.02.2013

SK2022563004

Delta Smoke, s.r.o./Smolen,s.r.o/

Bratislava 1 - Staré Mesto

Lermontovova 9

2012

04.02.2013

SK2022538441

DALAK s.r.o.

Kapušianske Kľačany

141

2012

04.02.2013

SK2022123697

KERVI s.r.o.

Drahňov

Drahňov 71

2012

04.02.2013

SK2022745505

TRUCKING s.r.o.

Vojany

86

2012

04.02.2013

SK2021791563

VARJASSY s.r.o.

Vojany

199

2012

04.02.2013

SK2022465005

BIOMAT s.r.o.

Čaňa

Gyňovská 15

2012

04.02.2013

SK2020454062

BM Sk s.r.o.

Košice - m.č. Juh

Južná trieda 93

2012

04.02.2013

SK2022174946

BRAND Service, s.r.o.

Košice - m.č. Sever

Národná trieda 9

2012

04.02.2013

SK2021861171

Budabiznis s.r.o.

Košice - m.č. Staré Mesto

Rampová 3

2012

04.02.2013

SK2020043608

KRAING-ELPROM, s.r.o.

Košice - m.č. Juh

Kupeckého 36

2012

04.02.2013

SK2020040627

NAD s.r.o.

Košice - m.č. Juh

Jantárová 30

2012

04.02.2013

SK2022874370

QESTO ZV s.r.o.

Košice - m.č. Staré Mesto

Bačíkova 2

2012

04.02.2013

SK2022143453

Šebo trans, s.r.o.

Košice - m.č. Sever

Vodárenská 646

2012

04.02.2013

SK2022856737

E.P. HOLDING, s.r.o.

Topoľčianky

Lipová 108

2012

04.02.2013

SK2022850324

EPRON CONSULT s.r.o.

Košice - m.č. Staré Mesto

Alžbetina 55

2012

04.02.2013

SK2021989948

ER - TRANS, s.r.o.

Košice - m.č. Nad jazerom

Textilná 5

2012

04.02.2013

SK2023305999

Euro - IMPEX s. r. o.

Košice - m.č. Juh

Jarmočná 2

2012

04.02.2013

SK2022106669

Euro Bolt s.r.o.

Košice - m.č. Sever

Čermeľská cesta 3

2012

04.02.2013

SK2021993875

EUROCASH s.r.o.

Košice - m.č. Barca

Abovská 39

2012

04.02.2013

SK2022401084

Eurologistika s.r.o.

Košice - m.č. Juh

Južná trieda 74

2012

04.02.2013

SK2021688592

Košice - m.č. Staré Mesto

Murgašova 3

2012

04.02.2013

SK1020278237

Ernest

Takács

Galanta

Z. Kodálya 42

2012

04.02.2013

SK1083143138

Adrián

Žigo

Galanta

Štvrť SNP 20

2012

04.02.2013

SK1070854785

Erik

Szalay

Čierna Voda

301

2012

04.02.2013

SK2022758529

IN STEEL s. r. o.

Sereď

Trnavská 920

2012

04.02.2013

SK2020944365

CLIF spol. s r.o.

Sereď

Námestie slobody 1196

2012

04.02.2013

SK2022375157

EXPROF, s.r.o.

Pata

Nitrianska 248

2012

EUROREAL SLOVAKIA s.r.o.

04.02.2013

SK2021943737

GOLD FIN, s. r. o.

Sereď

Nám.slobody 1196

2012

04.02.2013

SK2022304339

NEM, s.r.o.

Galanta

Hlavná 39

2012

04.02.2013

SK2022962656

NEMEL, s.r.o.

Galanta

Hlavná 39

2012

04.02.2013

SK2022763996

NP CAPITAL s.r.o.

Galanta

Šafárikova 46

2012

04.02.2013

SK2022687832

FENOX s.r.o.

Galanta

Šafárikova 20

2012

04.02.2013

SK2021862755

Football Planet s.r.o.

Galanta

Cintorínska 937

2012

04.02.2013

SK2023294625

NEJ, s. r. o.

Galanta

Hlavná 39

2012

04.02.2013

SK2020370880

Wolcott & Partners Investment Company s.r.o.

Bratislava 5 - Petržalka

Kopčianska 16

2012

04.02.2013

SK2022751676

POPTRA s.r.o.

Galanta

Priemyselná 8

2012

04.02.2013

SK2020266424

EASTMONT, spol. s r.o.

Galanta

Vajanského 7

2012

04.02.2013

SK2021756187

EXPRES SLOVAKIA, s.r.o.

Galanta

Priemyselná 8

2012

04.02.2013

SK2020160153

Euro Logistics s.r.o.

Galanta

Šafáriková 46

2012

04.02.2013

SK2022104359

SUGEX, s.r.o. v likvidácii

Galanta

Mierové námestie 2

2012

04.02.2013

SK2020172616

MONSTA HLOHOVEC, s.r.o.

Horné Saliby

375

2012

04.02.2013

SK2021888187

TALSTAV s.r.o

Galanta

Šafárikova 42

2012

04.02.2013

SK2022910098

Solárne systémy Slovakia s.r.o.

Galanta

Z.Kodálya 9

2012

04.02.2013

SK2022148337

MORVAI s.r.o.

Trstice

724

2012

04.02.2013

SK2022761004

SQ MONT, s. r. o.

Galanta

Bratislavská cesta 26

2012

04.02.2013

SK2021883732

MH BLOK, s.r.o.

Tomášikovo

424

2012

04.02.2013

SK2022231288

Slovak Enterprise Agency, s.r.o.

Tomášikovo

426

2012

04.02.2013

SK2022614715

ROMER, s.r.o.

Galanta

Priemyselná 831

2012

04.02.2013

SK2022179192

R. I. F. spol. s r.o.

Galanta

Esterhazyovcov 2

2012

04.02.2013

SK2022498346

DAMITRANS, s.r.o.

Gáň

Podhumenská 152

2012

04.02.2013

SK2020263410

Robin Freight, s. r. o.

Gáň

Hlavná 5

2012

04.02.2013

SK2022640312

DS stav, s. r. o.

Kajal

105

2012

04.02.2013

SK2020263872

Deeton X, spol. s r.o.

Galanta

Štvrť SNP 45

2012

04.02.2013

SK2023040327

MJ Labels eu s. r. o.

Galanta

Zoltána Kodálya 767

2012

04.02.2013

SK2021961623

Marfina Transit, s.r.o.

Galanta

Matúškovská cesta 884

2012

04.02.2013

SK2023026973

DEGUSTO s.r.o.

Dolné Saliby

502

2012

04.02.2013

SK2020210742

RENS PLUS, spol. s r.o.

Galanta

Mierová 37

2012

04.02.2013

SK2022254894

MKM - Trans plus, s.r.o.

Sládkovičovo

Pionierska 551

2012

04.02.2013

SK2022458581

DIKTA-stav s.r.o.

Sládkovičovo

Cukrovarská 225

2012

04.02.2013

SK1037482204

Veľké Úľany

Sadová 16

2012

04.02.2013

SK2022831756

Capital Holding Slovakia s.r.o.

Horné Saliby

536

2012

04.02.2013

SK2020374796

ANPRO-Slovakia, spol. s r.o.

Galanta

Krásna 32

2012

04.02.2013

SK2020193098

AUTOAGREGÁTY, spol. s r.o.

Galanta

Štvrť SNP 11

2012

04.02.2013

SK2023129405

B.M. CARS, s.r.o.

Galanta

Z. Kodálya 767

2012

04.02.2013

SK2021427925

BALTOME, spol. s r. o.

Tomášikovo

426

2012

04.02.2013

SK2022265157

C.O.K. s.r.o.

Galanta

Šafárikova 46

2012

František

Čízik

04.02.2013

SK2022961776

ADZ SYNERGY SK s.r.o.

04.02.2013

SK2022348427

ALDON, s.r.o.

04.02.2013

SK2022145202

BETONYT SLOVAKIA s.r.o.

04.02.2013

SK2022843218

JA&MA logistic, spol. s r.o.

04.02.2013

SK2022353773

A.ŠČ. s. r. o.

04.02.2013

SK2022943131

EXPEDITION INVESTMENTS s.r.o.

04.02.2013

SK2022922979

04.02.2013

SK2022583860

04.02.2013

Galanta

29. augusta 9

2012

Galanta

Horné Saliby 1047

2012

Galanta

Októbrová 52

2012

Senica

Priemyselná 278

2012

Senica

Priemyselná 1630

2012

Senica

Robotnícka 79

2012

DI Invest s.r.o.

Skalica

SNP 16

2012

DR.M three, spol. s r.o.

Gbely

Naftárska 1030

2012

SK2023248436

DEVELOPSTAV s.r.o.

Gbely

Farské 1292

2012

04.02.2013

SK2020923212

Gentler Slovensko, s.r.o.

Skalica

Potočná 52

2012

04.02.2013

SK2020252608

HERMES INVEST s.r.o.

Skalica

Potočná 52

2012

04.02.2013

SK2022382912

P. B. EUROSLOVAKIA s.r.o.

Skalica

Gorkého 1

2012

04.02.2013

SK2020185475

SAFEKO, spol. s r.o.

Holíč

Kátovská 7

2012

04.02.2013

SK2020186443

VALTECH TORS Slovensko, s.r.o.

Holíč

Športová 5

2012

04.02.2013

SK2022534360

miKari s.r.o.

Šaštín - Stráže

Pri Bitúnku 610

2012

04.02.2013

SK2023209496

Miratan s. r. o.

Šaštín - Stráže

Pri bitúnku 610

2012

04.02.2013

SK2023010429

IBFAM, s.r.o.

Koplotovce

231

2012

04.02.2013

SK2022480647

TT-EUROTRANS s.r.o.

Boleráz

miestna časť Klčovany 326

2012

04.02.2013

SK2022912166

Transporte, s.r.o.

Buková

22

2012

04.02.2013

SK2022711471

TI-ESSE s. r. o.

Trnava

Golianova 7

2012

04.02.2013

SK2020321556

NAMTA, s.r.o.

Trnava

Kollárova 34

2012

04.02.2013

SK2020273717

Vegia a.s.

Malženice

204

2012

04.02.2013

SK2022370977

PB - Invest s.r.o.

Trnava

Mikovíniho 11

2012

04.02.2013

SK2022765272

MAMOZ, s.r.o.

Trnava

Kalinčiakova 1

2012

04.02.2013

SK2021758167

MELEŠ, s.r.o.

Buková

22

2012

04.02.2013

SK2020167094

MGA, spol. s r.o.

Suchá nad Parnou

621

2012

04.02.2013

SK2023216778

MOBAX GROUP s. r. o.

Trnava

Skladová 2

2012

04.02.2013

SK2023177222

Resiutta s.r.o.

Trnava

Hlavná 22

2012

04.02.2013

SK2020387974

Poľnohospodárske družstvo Bučany

Bučany

496

2012

04.02.2013

SK2021881730

REKOSTAV - I.M.P., s.r.o.

Jaslovské Bohunice

Jaslovské Bohunice 118

2012

04.02.2013

SK2022741160

FULLDRESS s.r.o.

Trnava

Mikovíniho 11

2012

04.02.2013

SK2022778351

FEDOX s.r.o.

Trnava

Trstínska 9

2012

04.02.2013

SK2022835749

ABC corporation, s.r.o.

Trnava

Vajanského 22

2012

04.02.2013

SK2020164806

Alpo, spol. s r.o.

Trnava

Bulharská ul. 44

2012

04.02.2013

SK2020217056

Albert ltd s.r.o.

Trnava

Halenárska 3

2012

04.02.2013

SK2022901364

ALMAZ Group, s.r.o.

Trnava

Coburgova 84

2012

04.02.2013

SK2022918172

AIM-MAAT s.r.o.

Trnava

Chovateľská 1

2012

04.02.2013

SK2022853844

AGRI SLOVAKIA, s.r.o.

Buková

47

2012

04.02.2013

SK2020808405

ABC-Z invest, s. r. o. "v likvidácii"

Trnava

Trojičné námestie 9

2012

04.02.2013

SK2022223456

AB Cosmetics, s.r.o.

Trnava

Tamaškovičová ul. 17

2012

04.02.2013

SK2020146480

CARGO CARINTHIA SLOVENSKO, s.r.o.

Trnava

Nitrianska 5

2012

04.02.2013

SK2023099969

KEPOTRANS s.r.o.

Trnava

Trstínska 9

2012

04.02.2013

SK2021763920

BRENNE, s.r.o.

Trnava

Tamaškovičova 17

2012

04.02.2013

SK2022522590

BBL Transport Slovakia s.r.o. v likvidácii

Trnava

Prílohy 481

2012

04.02.2013

SK2021905204

BE-MA-TRANS, s.r.o.

Šamorín

Gazdovský rad 54

2012

04.02.2013

SK2021778385

Bruni, s.r.o.

Trnava

Topoľová 35

2012

04.02.2013

SK2022855098

Brindza s. r. o.

Semerovo

300

2012

04.02.2013

SK2020162111

BALSYR, s.r.o.

Šelpice

42

2012

04.02.2013

SK2022277389

DATO, s.r.o.

Trnava

Trstínska 9

2012

04.02.2013

SK2023037093

DELTA CORPORATION s.r.o.

Trnava

Trstínska 9

2012

04.02.2013

SK2020165873

PREMA TRADE, s.r.o.

Trnava

Mikovíniho 11

2012

04.02.2013

SK2022240440

DB flex, s.r.o.

Trnava

Vajanského 22

2012

04.02.2013

SK2023101575

Defago United s.r.o.

Trnava

Štefánikova 47

2012

04.02.2013

SK2022540982

PROGRESTAV s.r.o.

Trnava

Štefánikova 23

2012

04.02.2013

SK2022371263

OPI TRADE s.r.o.

Trnava

Coburgova 84

2012

04.02.2013

SK2022932659

Dustaving s.r.o.

Veľké Pole

122

2012

04.02.2013

SK2023109561

DP PLUS, s.r.o.

Trnava

Trstínska 9

2012

04.02.2013

SK2021302250

HB DEMONT, s.r.o.

Križovany nad Dudváhom

339

2012

04.02.2013

SK2022123510

EURO AUTO PROFI, s.r.o.

Trnava

Františkánska 14

2012

04.02.2013

SK2022762786

EUROKOREX s.r.o.

Trnava

Ružindolská 19

2012

04.02.2013

SK2022473321

DARE industrie, s.r.o.

Piešťany

Potočná 9

2012

04.02.2013

SK2023054407

STAVIPOL, s.r.o.

Piešťany

Fándlyho 1

2012

04.02.2013

SK2020168436

OKS, s.r.o.

Piešťany

Partizánska 72

2012

04.02.2013

SK2022180105

GASTRO B.D.T., s.r.o.

Sokolovce

Piešťanská 78

2012

04.02.2013

SK2022440299

Pe-Ry company s.r.o.

Ostrov

301

2012

04.02.2013

SK2023412424

REFUPAS s. r. o.

Piešťany

Kukučínova 13

2012

04.02.2013

SK2023081555

Tea Center, s.r.o.

Piešťany

Rekreačná ulica 4

2012

04.02.2013

SK2022409422

DS - KOSTAV PLUS s.r.o.

Topoľníky

Orlová 14

2012

04.02.2013

SK2022775139

TIKA AGRO s.r.o.

Veľký Meder

Orgovánová 2

2012

04.02.2013

SK2023243189

TEREKO, s. r. o.

Veľký Meder

Námestie Bélu Bartóka 215

2012

04.02.2013

SK2022384265

SZ EUTRADE s.r.o.

Veľký Meder

Poľovnícka 44

2012

04.02.2013

SK2023241693

Logana s. r. o.

Veľký Meder

Námestie Bélu Bartóka 215

2012

04.02.2013

SK2022215316

GressEn s.r.o.

Veľký Meder

Poľovnícka 44

2012

04.02.2013

SK2022385145

BOEL, s.r.o.

Veľký Meder

Ul.Mládeže 16

2012

04.02.2013

SK2023203490

OLIS PLUS s.r.o.

Šamorín

Hlavná 25

2012

04.02.2013

SK2020196915

OK 21, s.r.o.

Šamorín

Záhradnícka 2

2012

04.02.2013

SK2022988066

NOBURAS s.r.o.

Šamorín

Veterná 37

2012

04.02.2013

SK2022093359

JANAX, s.r.o.

Šamorín

Čilistov, Úzka ulica 1

2012

04.02.2013

SK2020199665

DAISYLAND SLOVAKIA, s.r.o.

Šamorín

Mestský majer 23

2012

04.02.2013

SK2023196912

DETECT TRADE s.r.o.

Šamorín

Hlavná 835

2012

04.02.2013

SK2023214919

DORMANT s.r.o.

Šamorín

Hlavná 15

2012

04.02.2013

SK2023095382

PD-TRADE, s.r.o.

Šamorín

Bratislavská 68

2012

04.02.2013

SK2023087330

GISLAINE s.r.o.

Šamorín

Hlboká cesta 7

2012

04.02.2013

SK2022175364

Road Feeder Service SK, spol. s r.o.

Šamorín

Priemyselná 17

2012

04.02.2013

SK2022847464

Gik-Auto Slovakia, s.r.o.

Šamorín

Hlavná 45

2012

04.02.2013

SK2022917677

Vinas s.r.o.

Šamorín

Bratislavská 37

2012

04.02.2013

SK2023108252

QUANSTAR s. r. o.

Šamorín

Stará cesta 2

2012

04.02.2013

SK2022137788

CEYO, s.r.o.

Šamorín

Bratislavská 100

2012

04.02.2013

SK2023198947

Calmo s.r.o.

Šamorín

Hlavná 25

2012

04.02.2013

SK2022744449

LOPA 08 s.r.o.

Vydrany

264

2012

04.02.2013

SK2020197443

PONTE - DS s.r.o.

Veľké Dvorníky

Športová 403

2012

04.02.2013

SK2022911473

Pollens ben s.r.o.

Dunajská Streda

Alžbetínske nám. 1194

2012

04.02.2013

SK2021459528

VJ STAV, s.r.o.

Dunajská Streda

Hlavná 326

2012

04.02.2013

SK2022524911

VENTON s.r.o.

Dunajská Streda

Korzo Bélu Bartóka 3

2012

04.02.2013

SK2022734879

Bama Logistik s.r.o.

Dunajská Streda

Hlavná 326

2012

04.02.2013

SK2023180742

KAUZAMET s.r.o.

Dunajská Streda

Malodvornícka 16

2012

04.02.2013

SK2022216933

KISS - FOOD, s.r.o.

Dunajská Streda

Nová Osada 25

2012

04.02.2013

SK2021723616

Kňažná, s.r.o.

Dunajská Streda

Nám. Priateľstva 26

2012

04.02.2013

SK2020367327

KOJAL spol. s r.o.

Bodíky

157

2012

04.02.2013

SK2021387115

KUN SLOVAKIA s.r.o.

Dunajská Streda

Hlavná 677

2012

04.02.2013

SK2023247754

EMTEX SK, spol. s. r. o.

Dunajská Streda

Alžbetínske námestie 1

2012

04.02.2013

SK2022103743

TOM - SPED, s.r.o.

Dunajská Streda

Alžbetínske nám. 1203

2012

04.02.2013

SK2022765129

ENERGO-CAP SLOVAKIA s. r. o.

Dunajská Streda

Športová 51

2012

04.02.2013

SK2020283375

JUER TRADE s.r.o.

Dunajská Streda

Krížna 2

2012

04.02.2013

SK2022876834

TRIMENT DS s.r.o.

Trhová Hradská

Hlboká ulica 1

2012

04.02.2013

SK2023138414

TIM-FA s.r.o.

Dunajská Streda

Jilemnického 18

2012

04.02.2013

SK2020198895

MARIGO, s.r.o.

Dunajská Streda

Veľkoblahovská cesta 15

2012

04.02.2013

SK2020978080

MASA, s.r.o.

Kútniky

Töböréte 343

2012

04.02.2013

SK2020199225

MATO Trans Plus, s.r.o.

Dunajská Streda

Ružový háj 18

2012

04.02.2013

SK2022493418

McRich Slovakia, s.r.o.

Dunajská Streda

Korzo Bélu Bartóka 14

2012

04.02.2013

SK2021859763

mk 3, s.r.o.

Dunajská Streda

Ružový háj 26

2012

04.02.2013

SK2022415912

AD UNIVERSAL spol. s r.o.

Dunajská Streda

Korzo Bélu Bartóka 3

2012

04.02.2013

SK2023337140

ANIT Slovakia s.r.o.

Trhová Hradská

Nezábudková ulica 2

2012

04.02.2013

SK2023337085

ANIT, s.r.o.

Trhová Hradská

Nezábudková ulica 2

2012

04.02.2013

SK2021959082

Autopaint, s.r.o.

Dunajská Streda

Hlavná 326

2012

04.02.2013

SK2022870003

AZEG s.r.o.

Dunajská Streda

Hlavná 326

2012

04.02.2013

SK2022671552

SWEETING International, s.r.o.

Dunajská Streda

Hlavná 326

2012

04.02.2013

SK2022988880

World Wide Export Solution s.r.o.

Dunajská Streda

Hlavná 326

2012

04.02.2013

SK2020368669

STANLEY-L&Zs, s.r.o.

Dunajská Streda

Kúpeľná 33

2012

04.02.2013

SK2023138194

FARKAS GP s.r.o.

Dunajská Streda

Hlavná 326

2012

04.02.2013

SK2022603550

S-KOMETAL s.r.o.

Jahodná

Záhradná ulica 66

2012

04.02.2013

SK2021905831

LASPOL s.r.o.

Vinica

Cesta Slobody 7

2012

04.02.2013

SK2020353236

Mix Design, s. r. o.

Trebeľovce

39

2012

04.02.2013

SK2023113158

PENTI TRADE s.r.o.

Veľký Krtíš

Banícka 16

2012

04.02.2013

SK2022613714

DAHOBER s.r.o.

Komárno

Tržničné námestie 4810

2012

04.02.2013

SK2021532018

ERGO KIT, s.r.o.

Komárno

Dunajské nábrežie 40

2012

04.02.2013

SK2022001476

FERMETAL, s.r.o.

Jasová

718

2012

04.02.2013

SK2022024059

Interline SK s.r.o.

Komárno

Malá Iža 34

2012

04.02.2013

SK2023063185

Intersys s.r.o.

Komárno

Gútsky rad 5

2012

04.02.2013

SK2023151020

JAN-KOV s. r. o.

Komárno

Pohraničná 5

2012

04.02.2013

SK2023129328

MONT TRADE s.r.o.

Komárno

Dunajské nábrežie 2

2012

04.02.2013

SK2022792541

PLUS AUTO s.r.o.

Komárno

Baštová 28

2012

04.02.2013

SK2022927885

SALVO s.r.o.

Nové Zámky

Komárňanská cesta 11

2012

04.02.2013

SK2021750489

Scholz Recycling s.r.o.

Komárno

Novozámocká cesta 2

2012

04.02.2013

SK2023253661

TOHAR, s. r. o.

Komárno

Námestie Kossutha 141

2012

04.02.2013

SK2022044321

ANISTAV, s.r.o.

Bratislava 5 - Petržalka

Mlynarovičova 22

2012

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful