INSTRUCTIUNI PROPRII

SC. specifice de securitate si sanatate in munca

Cod Document : IPS SSM – 01 Activitati de birou Contine file Arhivare la sediul beneficiarului

Revizia 0 / februarie 2009

INSTRUCTIUNI PROPRII SPECIFICE DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA ACTIVITATI DE BIROU Cod (01) Serviciu extern SSM BENEFICIAR .

SPATIUL DE APLICARE . in raport cu conditiile reale ale executarii sarcinilor de munca. SCOPUL INSTRUCŢIUNILOR Art.L. În raport cu condiţiile reale ale proceselor de muncă desfăşurate În cadrul S. ca măsură legislativă de realizare a securităţii muncii la nivelul S. 319 / 2006. Art. 6. 4. 319 / 2006. 3. Art.2.C. 5. instructiunile de securitate a muncii sunt acte de natura normelor “tehnice” de securitate si sanatate in munca.R. standardelor şi altor reglementări in domeniu. SPECIFICE de securitate si sanatate in munca ce se desfasoara in cadrul PARTEA I – PREVEDERI GENERALE 1. astfel incât să fie stabilite modalităţile de acţiune pentru prevenirea tuturor riscurilor posibile de accidentare şi imbolnăvire profesională. Art. 319 / 2006 şi Normele metodologice de aplicare a Legii nr.L. HGC CLEANING S. 2. CONTINUTUL INSTRUCTIUNILOR Art 1. 319 / 2006 şi Normele metodologice de aplicare a Legii nr. la condiţiile concrete de executare a activităţilor din societate. Scopul Instrucţiunilor proprii de securitate a muncii este detalierea şi particularizarea prevederilor din prevederile Legii securităţii şi sănătăţii in muncă nr. Prezentele instructiuni sunt elaborate in conformitate cu prevederile Legii securităţii şi sănătăţii in muncă nr.R. Art. Conţinutul Instrucţiunilor proprii de securitate a muncii particularizeză şi concretizează măsurile de prevenire a comportamentului accidentogen al executantului. HGC CLEANING S..C. In raport cu scopul si rolul mentionate. Prezentele instrucţiuni sunt acte de natura normelor "tehnice" de securitate si sănătate in muncă cu arie de aplicabilitate la nivelul societătii. 3. Rolul instructiunilor proprii de securitate a muncii este de a particulariza si concretiza masurile de prevenire a comportamentului accidentogen al executantului.FEBRUARIE 2009 - INSTRUCTIUNI PROPRII.

deoarece.nu se vor numara banii.nu se vor verifica documentele . etc. cutii. uleiuri. Circulatia pe scari se va efectua respectandu-se urmatoarele reguli: . cu arie de aplicabilitate restransa la emitentul lor. cu fata inainte. echipamente. Deschiderea usii se va efectua lent pentru a nu accidenta persoana aflata in incaperea alaturata. Instructiunile proprii de securitate a muncii ca masura legislative de realizare a securitatii muncii. Personalul tehnico-administrativ este obligat sa semnaleze: . sarind cate doua. trei trepte deodata . 7. 13. In cazul introducerii de noi operatii. 9. Cand trebuie luat un obiect aflat la inaltime. in imediata apropiere a ei. ca urmare a modificarilor de natura legislative sau tehnologica.nu se va merge distrat. nefiind stabile. Art. 12. sunt obligatorii pentru tot personalul SC HGC CLEANING SRL.toate pagubele material produse in urma unui accident de munca Art.toate situatiile periculoase de munca . MODUL DE REVIZUIRE SI COMPLETARE Art. 11. sertare. Capitolul I ACTIVITATI PROPRII DE BIROU Art. unul dupa altul in sir simplu . administrative. nu impun nici o revizuire.se va circula numai pe partea dreapta . . . 4. cotoare si coji de fructe.nu se va aprinde tigara . vopsele etc) . Orice deplasare dintr-o incapere in alta se va efectua atent. Art. se pot rasturna.vor fi indepartate de pe trepte toate obiectele care ar putea provoca alunecarea (creioane. Instructiunile proprii de securitate a muncii se revizuiesc periodic si se modifica ori de cate ori este necesar.nu se va citi in timp ce se urca sau coboara pe scari .orice accident cunoscut in incinta societatii.Art. 8. obligatoriu se va folosi o scara sigura. asezate unele peste altele.se va sprijini de mana curenta . se completeaza cu masurile adecvate la subcapitolul corespunzator locului de munca la care s-au operat modificarile. Este interzis sa se improvizeze podete din scaune. Fiecare angajat rebuie sa cunoasca si sa aplice normele de protectie a muncii in biroul sau incaperea in care isi desfasoara activitatea. Modificarile organizatorile.va merge incet. Art. pe timpul desfasurarii activitatilor specifice. 10.

covoare. Art. mergandu-se incet. ci numai pe căile de acces stabilite şi marcate. Pentru ridicarea obiectelor mai grele. (aleatoriu) La folosirea ascensoarelor. . acestea nu trbuie să Împiedice vizibiIitatea.). 21. În timpul programului se va folosi o incălţăminte corespunzătoare pentru a se evita accidentarea din această cauză. Art. Art.nu se va depasi sarcina maxima de transport a ascensorului. 14. Personalul din birouri care se deplasează in secţiile de producţie (in teren) trebuie să respecte următoarele norme obligatorii: . 16. În timpul deplasărilor se priveşte in direcţia de mers. 20.se va evita călcarea pe cabluri. cioburile de sticlă vor fi invelite şi depuse astfel incât să poată fi uşor identificate de acest personal.se va semnala orice defectiune constatata la ascensor Art. Art. 17. pe porţiuni uleiate sau alunecoase şi pe oricare alte obiecte care ar putea provoca alunecări. sau apropierea de locurile periculoase stabilite si semnalate din zona respectiva . pentru a se evita coliziunea cu o persoana sau un mijloc de transport. Uşile de la cabina lifturilor care sunt prevăzute cu geamuri trebuie manevrate atent. etc.este interzisă atingerea masinilor in functiune. La ieşirea din clădire. Pardoserile din încăperi trebuie să fie întreţinute.să folosească imbrăcămintea cât mai strânsă pe corp.nu are voie să circule printre maşini (echipamente tehnice). care ar putea veni din sens opus sau de dupa coltul cladirii. 19. 22. . orice persoană se va asigura În toate direcţiile pentru a nu fi surprinsă de vreun mijloc de transport. Art. 15. iar urmele de ulei şi apă trebuie Înlăturate pentru a se evita alunecările. La intersectii (in incinta societatii sau in afara acesteia) trebuie sa se circule pe partea dreapta. . 18. Trebuie evitate intinderile rapide ale bratelor si intoarcerile bruste.este interzisa intrarea sau iesirea din cabina in fuga . iar incarcatura va trebui sa fie repartizata uniform pe platform cabinei . Art. . Art. iar atunci când se transportă pachete În braţe. Art. de preferat să fie lăsate la vedere pe birou. Orice defecţiune in pardoseli va fi semnalată (spărturi sau rupturi de linoleum. Este interzis a se sprijini sau a se împinge partea de sticlă a uşilor. 23.Art. vor fi respectate urmatoarele reguli: .intotdeauna se va intra cu fata in cabina .este interzisa impiedicarea functionarii normale a usii . efortul trebuie făcut cu muşchii picioarelor şi nu cu muşchii spatelui.nu se vor purta discutii prelungite cu personalul care desfasoara activităţi specifice sau lucreaza cu echipamente tehnice cu grad ridicat de risc. Pentru protecţia personalului care face curăţenie.

lamă sau cuter pentru tăierea hârtiei. Inainte de folosirea unui scaun. 28. .) În compartimente separate. trebuie controlată starea lui. Art.ne utilizarea ecranelor În cea mai mare parte a timpului de lucru. Art. 32. 24. iar sarcina de muncă impu.nu are voie să fumeze sau să folosească foc deschis in incăperile unde se găsesc materiale inflamabile sau explozibile Art. lame etc. 31. se vor acorda pauze suplimentare . Art.-se va sesiza conducătorul locului de muncă in cazul in care se constată situaţii ce pot duce la accidente de muncă. Art. Art. cuţite.30. 29. 27. Este interzisă urcarea pe scaunul cu melc (rotativ) pentru a lua un obiect aflat la inălţime.fisetelor sau ale dulapurilor trebuie ţinute inchise. Art. se va intra numai in prezenta conducatorului locului de munca. Art. Art. Atunci când se foloseşte un cuţit de mână. trebuie să se asigure că nu există pericol de a se răsturna sau a lovi altă persoană. La producerea unei tăieturi sau răniri accidentale se va folosi trusa de prim-ajutor sau se va cere intervenţie de specialitate. care va lua masurile corespunzatoare de securitate . Pentru această activitate se recomandă un taburet solid. Este interzisă mişcarea de legănare pe două din picioarele scaunului sau de răsturnare pe spate. un podium sau o scară corespunzătoare. Înainte de indepărtarea unui scaun de birou. În cazul În care alternarea activităţilor nu este posibilă. evitându-se aşezarea pe marginea lui. Art.in locurile unde sunt afisate semnele conventionale de avertizare. Activitătile de prelucrare automată a datelor vor fi planificate si organizate astfel incât activitatea zilnică in faţa ecranului să alterneze cu alte activităţi. 25. după care se potriveşte intr-o poziţie stabilă. În sertare trebuie aranjate obiectele tăioase sau ascuţite (creioane. Pentru evitarea accidentărilor. degetele trebuie ţinute cât mai departe de tăişul lamei. sertarele birourilor. Capitolul II PRELUCRAREA AUTOMATĂ A DATELOR Art. 33. 26. 34. Se va aduce la cunostinta conducatorului locului de munca orice defectiune aparuta la mobilierul cu care este dotat biroul.

Art. Art.5 . cordoane de alimentare.a unui echipament după revizii sau reparaţii se va face numai după ce personalul autorizat să efectueze revizia sau reparaţia confirmă in scris că echipamentul respectiv este in bună stare de funcţionare. 38. 44.un spaţiu de lucru care să răspundă nevoilor de spaţiu personal. 36. Art. . Art. 41. sau o pauză de 15. -accesul rapid al personalului de intreţinere la toate părţile echipamentului. Amenajarea locului de muncă trebuie astfel realizată Încât să ofere utiiizatoriior confort şi iibertate de mişcare şi să diminueze În măsură maxim posibilă riscurile de natură vizuală. 40. !a poziţiile cablurilor şi la prizele electrice.10 minute la fiecare oră. Se interzice indepărtarea dispozitivelor de protecţie ale echipamentelor de calcul. Amenajarea posturilor de muncă intr-o incăpere trebuie realizată astfel incât să se asigure: -accesul uşor şi rapid ai utilizatorilor la locul de muncă. Art.20 minute la fiecare două ore. prize. Art. mentală şi posturală. grupuri stabilizatoare. 35. 42.acest scop. 43. Se interzice personalului de deservire a echipamentelor de calcul să intervină la tablouri electrice. fără intreruperea activităţii in desfăşurare sau cu o intrerupere minimă. ştechere. Punerea sub tensiune . -cablajul trebuie să corespundă intregului domeniu de reglare a planurilor de lucru. -să asigure accesul uşor.faţă de cele obişnuite (7. Funcţionarea echipamentelor de calcul va fi permanent supravegheată pentru a se putea interveni imediat ce se produce o defecţiune. -sa aiba o lungime suficienta pentru a se adapta la nevoile reale şi previzibile aie utilizatoriior. Art. 37. Art. 39. . instalaţii de climatizare sau la orice alte instalaţii auxiliare specifice. iar intreţinerea să se efectueze fără intreruperea activităţii. Conductorii electrici si cablurile trebuie sa respecte urmatoarele conditii : -să nu prezinte risc de electrocutare la trecerea pe planul de lucru sau pe sol. În timpul activităţii.a tablourilor de distribuţie va fi efectuată numai de către personalul autorizat in . Utilizatorii trebuie să aibă posibilităţi de modificare a poziţiei de lucru. Punerea in funcţiune. Art. Art. iar timpul total de lucru la videoterminale să nu depăşească şase ore / zi). de comunicare intre indivizi şi de intimitate. inclusiv in cazul unei reamenajări a incăperii. -conductorii electrici nu vor traversa căile de acces fără a fi protejaţi impotriva deteriorărilor mecanice. Se interzice lucrătorilor să utilizeze echipamentele de calcul pe care nu le cunosc şi pentru care nu au instruirea necesară.

Înlocuirea siguranţelor la instalaţiile electrice se va face numai de către personalul autorizat in acest scop. Factorii de risc se impart in : *Factori fizici ai mediului de munca microclimatul nefavorabil ambianta sonora ambianta luminoasa radiatii electromangnetice ionizante si neionizante *Factori care tin de proiectarea. Art. 48. Art. Activitatea la videoterminale se caracterizeaza prin existenta unor FACTORI DE RISC care pot determina efecte negative asupre organismului uman. Art. 51. Art.Art. În apropierea acestor imprimante se vor amplasa stingătoare cu praf şi dioxid de carbon. 47. În timpul lucrului cu videoterminale. Art. constructia si amenajarea locului de munca la videoterminale - *Factori care tin de proiectarea cativitatii *Riscul de electrocutare Serviciu intern SSM . 45. Se interzice fumatul in incăperile cu volum mare de documente. Remedierea defecţiunilor se va realiza numai de către personalul de intreţinere autorizat. se va evita purtarea ochelarilor colorati. 46. 53. Se interzice conectarea echipamentelor de calcul la prize defecte sau fără legătură la pământ. Art. Se interzice continuarea lucrului la echipamentul de calcul atunci când se constată o defecţiune a acestuia. 50. Se interzice consumul alimentelor pe masa de suport a calculatorului sau deasupra tastaturii. 49. 52. La utilizarea imprimantelor de mare viteză se vor evita supraincălzirile care pot conduce la incendii. Art. Art.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful