UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TÂRGOVIŞTE FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE MANAGEMENTUL ORGANIZATIILOR DE TURISM SI SERVICII

PLANUL DE AFACERI LA PENSIUNEA KATHARINA

COORDONATOR: Prof. univ. dr. FELICIA DUMITRU

Cuprins Introducere 1. Planul de afaceri pentru o pensiune turistica………………………………………….4 2. Prezentarea ideei afacerii pensiunii “ Katharina”…………………………………….5 2.1. Descrierea noii afaceri……………………………………………………………….5 2.2. Stabilirea misiunii si a obiectivelor…………………………………………………5 2.3. Oferta pensiunii “ Katharina”………………………………………………………7 3. Caracteristicile serviciilor pensiunii “ Katharina”……………………………………9 3.1. Gama serviciilor turistice oferite ……………………………………………………9 3.2. Calitatea serviciilor prestate……………………………………………………… 10 3.3. Relatia calitate- securitate pentru turisti……………………………………………10 4. Piata turistica a pensiunii “ Katharina”………………………………………………11 4.1. Descrierea pietei turistice…………………………………………………………..11 4.2. Clientii pensiunii……………………………………………………………………12 4.3. Concurenta………………………………………………………………………….13 4.4. Avantaje competitive fata de concurenta………………………………………….13 5. Strategia de marketing……………………………………………………………….17 5.1. Activitati de promovare…………………………………………………………….17 5.2. Preturile practicate………………………………………………………………….19 5.3. Managementul si resursele umane…………………………………………………19 Bibliografie

2

Planificarea unei afaceri înseamnă a gândi sistematic afacerile pentru a îmbunătăţi luarea deciziilor şi a obţine rezultate mai bune. Trebuie să acţioneze astfel încât să evite producerea riscurilor sau să le reducă impactul. Unele evoluţii viitoare vor crea posibilităţi pentru creşterea profiturilor. deşi nu garantează succesul afacerii deoarece strategiile trebuie să se adapteze la schimbare. 3 . Pensiunea ar trebui să se pregătească în special pentru riscurile cele mai mari.Introducere Planul de afaceri precizează intenţiile proprietarilor pensiunii “Katharina” şi căile şi metodele prin care managerii doresc să le aducă la îndeplinire şi calculează rezultatele anticipate pe o perioadă de timp. Primul pas în dezvoltarea unei afaceri îl reprezintă realizarea unui plan de afaceri şi de aceea ar trebui să studiem cât mai bine căile de realizare ale acestuia. Consider că un bun plan de afaceri este ca o hartă care indică calea printr-o piaţă competitivă plină de schimbări şi evoluţii. altele pot pune în pericol prosperitatea societăţii comerciale sau chiar existenţa sa. A planifica înseamnă a ne pregăti pentru a valorifica şansele şi a ne asigura contra riscurilor.

alegerea strategiei potrivite şi găsirea căilor de atingere a obiectivelor stabilite. obiectivele sunt definite în mod precis şi operaţional.. tehnici. Nu se poate deci accepta ideea că o întreprindere poate să funcţioneze normal fără existenţa unui sistem de conducere. “Planul de afaceri. pag. manifestate prin cerinţele pieţei. aflat într-o permanentă îmbunătăţire. furnizori. 1997. iar modul în care acest lucru se concretizează este diferit: în unele întreprinderi conducerea identifică numai performanţele ce trebuie atinse lăsând o mare libertate personalului operativ în realizarea diferitelor afaceri. Cerinţele generale ale planului de afaceri: În procesul conducerii întreprinderii se întâlnesc. IRECSON.cum să concepi şi să redactezi un plan de afaceri”. zilnic.Hiller l. Ed.concepte.).Planul de afaceri pentru pensiunea Katharina 1.1 Orice plan de afaceri presupune o anumită succesiune de operaţiuni. situaţii care impun conducătorilor acestora să analizeze conform unei concepţii directoare. Ed..2002. necesar a fi adoptate. Kienast P. proceduri”. date tehnice. Bişa Cristian.. Bucureşti. Pentru întocmirea sa este necesară parcurgerea următoarelor etape: 1) culegerea informaţiilor necesare ( preţuri. pag. idei noi sau cifre de ultimă oră în cazul în care firma face deja afaceri. 2) planificarea efectivă a activitaţii respective. Bucureşti. în cadrul relaţiilor ce se stabilesc între misiunea întreprinderii şi nevoile societăţii.Galai D. juridice etc. metode. pentru a menţine în viaţă întreprinderea şi dacă este posibil să o şi dezvolte. iar în altele.”Planul de afaceri. Pregătirea unui plan de afaceri este un fenomen dinamic. concurenţi. 3) redactarea planului (etapa de culegere a formei optime de prezentare către destinatar a rezultatului etapei anterioare). 10-11 4 . care să definească orientările principale în care se înscriu activităţile întreprinderii. 10 2 Bessis I. deciziile fundamentale. unele potenţiale surse de finanţare dorind să vadă îmbunătăţiri ale planului.Stiinţă şi Tehnică . Instrumentul care facilitează conducerii întreprinderii realizarea acestui deziderat este fără îndoială “PLANUL DE AFACERI”. 2 1 Porojan Dumitru.

Pe plan mondial se constată o creştere a cererii turistice pentru turismul cultural. cât şi efort şi bani.2. Pornind de la obiectivele stabilite. planul de afaceri cuprinde toate etapele şi resursele de care întreprinzătorul are nevoie pentru a le realiza într-o perioadă de timp determinată.5 miliarde de persoane. unui nou mod de a gândi. “ Planul de afaceri”. Bucureşti. Pensiunea va facilita turiştilor atât vizitarea obiectivelor şi atracţiilor turistice din zona Bran-Moeciu. folclor. pag. Realizarea unui plan de afaceri necesită atât timp. artă. Stabilirea misiunii şi a obiectivelor Descoperirea oportunităţii Potrivit estimărilor Organizaţiei Mondiale a Turismului. Muth Hanns Peter. pag. Europa. Pensiunea va fi exploatată în circuit închis. adică ceea ce ne diferenţiază pe noi de restul culturilor. care presupune în primul rând cunoaşterea sau învăţarea unui nou mod de viaţă.”Managementul afacerilor”. Prezentarea ideii afacerii pensiunii Katharina 2. obiceiuri. Deşi cele mai înalte dinamici se vor înregistra în ţările în curs de dezvoltare. 1997.Planul de afaceri reprezintă structurarea teoretică a tuturor etapelor care trebuie urmate şi cunoaşterea tuturor mijloacelor necesare pentru realizarea efectivă a unei afaceri. Asia de Est şi zona Pacificului vor deţine o proporţie de circa 80% din numărul total al turiştilor. Descrierea noii afaceri Afacerea constă în construirea şi exploatarea încă unei pensiuni turistice în zona BranMoeciu cu o capacitate de cazare de 10 camere. 86-87 Lloyd Richard.1.Economică. adică mai mult decât dublul nivelului actual. Expert. ecologic şi rural. Turiştii doresc să cunoască tradiţii noi. Ed. 2. diferenţa dintre succes şi eşec.3 Planificarea nu garantează succesul afacerii.4 2. Ed. 5 . Necesitatea elaborării planului de afaceri Planul de afaceri reprezintă o schemă de acţiune construită logic şi presupune o gândire de perspectivă asupra afacerii respective. dar ajută conducerea să anticipeze riscurile şi să fie gata de a le face faţă.Bucureşti 2001.4. Gerlach Frederick H. Aceleaşi estimări prevăd o dezvoltare a turismului în toate regiunile lumii. dar rezultatul obţinut evidenţiază. 3 4 Popescu Dan. de regulă. având acces doar turiştii cazaţi. până în anul 2020 numărul sosirilor internaţionale de turişti va fi de 1. cât şi refacerea activă prin practicarea unor sporturi sau drumeţii. America de Nord şi de Sud..

Misiunea Misiunea pensiunii Katharina este de a întâlni şi a depăşi aşteptările clienţilor. fie prin asociere cu anumite persoane fizice. obiectiv pe termen scurt (1-3 ani) constă în construirea şi exploatarea înca unei pensiuni turistice în zona Bran-Moeciu iar acest obiectiv se va realiza fie prin construire în regim propriu. Obiectiv de dezvoltare a unui brand: prin atingerea acestui obiectiv se urmăreşte creşterea valorii activului necorporal al firmei. toate acestea la cel mai înalt nivel de calitate. În acelaşi timp. legendara ospitalitate şi tradiţiile locale. însă bogată în posibilităţi de petrecere a timpului liber. pensiunea să fie clasificată la 5 margarete prin îmbunătăţirea permanentă a condiţiilor de cazare şi de petrecere a timpului liber. 6 . de a atinge un grad minim de ocupare de 60% pe an. Zona Bran. astfel încât. obiceiurile. beneficiind de serviciile centrului de relaxare şi de împrejurimile pensiunii. Obiectivele afacerii Obiectivul principal al pensiunii Katharina este cel de dezvoltare. să experimenteze. începând cu al treilea an de funcţionare.Turistul modern doreşte să înveţe ceva. acest obiectiv se va realiza prin promovarea puternică a serviciilor turistice diferitelor grupe de turişti şi în acelaşi timp oferirea unor servicii de înaltă calitate. firmele pot să desfăşoare training-uri şi teambuilding-uri într-o zonă liniştită. va ajuta la vânzarea serviciilor turistice. unică. Obiectivul de creştere a ratei de ocupare. Obiectiv de a micşora permanent costurile de exploatare: Prin atingerea acestui obiectiv se vor mări sumele necesare pentru extindere. începând cu al treilea an de funcţionare. Obiectivul de creştere a numărului de margarete cu care este clasificată pensiunea: un alt obiectiv este de a mări confortul şi de a creşte calitatea serviciilor oferite turiştilor. adaptată la sezon. prin care să descopere tradiţiile. Se vor folosi tehnologii cu un consum de energie redus:  energia termică va fi obţinută din combustibil solid (lemn) şi energie solară. În acelaşi timp. De asemenea. departe de aglomeraţia urbană. Pensiunea oferă servicii de cazare într-un cadru autentic şi mâncare tradiţională sănătoasă conservând mediul înconjurător. natura şi peisajele de vis din Bran. să fie activ pe durata călătoriei sau sejurului. se ofera clienţilor posibilitatea de a se reface şi odihni activ. la specificul şi la evenimentele locale.Moeciu oferă turiştilor toate cele spuse mai sus. oferindu-le mereu o experienţă nouă.

Neagă Cosmin.3. deşi amenajarea şi dotarea pensiunii ar permite o clasificare de 4 margarete. Obiectivul de a crea o poveste în jurul pensiunii: Se vor reda poveşti inspirate din trecutul românilor. diversitatea bunurilor materiale ( industriale. etc. Obiectivul de dezvoltare a pieţei turistice rurale tradiţionale: Scopul este de a dezvolta o piaţă de servicii turistice tradiţionale în România pentru a vinde în viitor astfel de servicii ca agenţie de turism. personal care trebuie însă instruit pentru aceasta. echipamentul de „ producţie” a serviciilor turistice. angajaţii se vor costuma în funcţie de temă atrăgând astfel turişti interesaţi de aceste poveşti.  becuri cu un consum redus de energie . se va duce o politică de fidelizare agresivă prin menţinerea unei legături permanente cu clienţii şi oferirea unor avantaje concretizate în servicii. Obiectivul de includere a pensiunii în circuitul ecologic: Obiectivul constă în obţinerea statutului de pensiune ecologică şi astfel atragerea unui anumit tip de clienţi.27 7 . înlesniri etc. Pensiunea va fi clasificată iniţial cu 3 margarete.)5 5 Necula Virgil. forţa de muncă specializată în activităţi specifice turismului. Sibiu. respectiv: potenţialul natural şi antropic. alimentare) destinate consumului turistic. Se va promova atât pensiunea cât şi acest gen de turism. folosirea unei staţii de epurare a apei. Iar ulterior se vor face investiţii pentru înlocuirea energiei convenţionale cu energia solară şi eoliană. Ed. Constant. Încă din faza de construcţie se va ţine cont de câteva elemente care vor permite includerea ulterioară a pensiunii în circuitul ecologic cum ar fi folosirea de materiale de construcţii ecologice. Se va înfiinţa o asociaţie care va promova turismul cultural şi ecologic. Cosmescu Ioan. infrastructura turistică şi condiţiile de comercializare( preţ. pag. “ Diversitatea şi calitatea serviciilor”. De aceea. folosirea apei uzate pentru irigaţii. dar pentru a oferi astfel de servicii de înaltă calitate e nevoie şi de un personal care să ofere servicii de 4 sau 5 margarete. Oferta pensiunii „KATHARINA” Oferta turistică grupează ansamblul elementelor care concură la obţinerea produsului turistic. În primul rând. Aceste obiective sunt menţionate în planul de afaceri al pensiunii „Katharina”. În al doilea rând. pensiunea va fi clasificată la darea în folosinţă cu 3 margarete. 2004. 2. se vor oferi servicii de calitate care să satisfacă şi cel mai exigent client. Obiectivul de fidelizare a clienţilor:Obiectivul este de a obţine un grad de 50% de revenire a clienţilor la pensiune.

Toate articolele din cameră sunt prevăzute cu logo-ul pensiunii.Curtea foarte largă. Corpul de cazare cuprinde: holurile de etaj. sunt dotate cu televizor legat la reţeaua TVS.În fiecare cameră şi în living. prevăzute cu fotolii şi măsuţe joase( pe care se găsesc pliante şi materiale documentare despre pensiune) oficiile de etaj ale cameristelor. . Acestea au mărimi standard prevăzute în OMT nr. .unităţi ce oferă servicii de agreement şi recreere.Se organizează excursii locale . Facilităţi camere: . Pensiunea “Katharina” este constituită din: . baie proprie şi balcon. . fiind disponibilă în orice moment al anului. fiind disponibilă în orice moment al anului. spaţiile de cazare cu acces pe culoar. TV legat la reţeaua TVS . Toate spaţiile de cazare sunt dotate cu încălzire centrală disponibilă în orice moment al anului.unităţi de cazare.Băile dotate modern . ghidul de serviciu indică ora check-in-ului şi a check- 8 .Încălzire centralizată. . . precum şi living-ul. - Curte cu iarbă verde unde se pot organiza petreceri cu grătar şi berbec la proţap.56/1995. . Interiorul este confortabil si modern utilat.5 camere cu pat dublu. brânza în burduf de brad şi orice specialitate a zonei Branului la cererea turiştilor. Spaţiul de cazare cuprinde camera propriu. .Camerele mari si luminoase.Încălzire centrală.- 12 camere ( camere de lux 24 metri pătraţi) în total. .Fiecare cameră.Frumos lambrisate. . telefon internaţional. .Se serveşte palincă. . Unitatea de cazare: Pensiunea este destinată clientelei de agroturism şi oferă servicii de calitate la 4 margarete. . baie şi balcon.Restaurantul cu 80 locuri.unităţi de alimentaţie. Scrisorile de bun venit conţin modul în care se poate lua legătura cu managerul de serviciu.3 apartamente camere cu baie proprie şi balcon.4 camere triple. . .zisă. minibar.

3. 3. cele mai gustoase specialităţi ale zonei Bran-ului. ale căror îndeplinire va fi strict supravegheată în pensiune pentru a mulţumi şi cel mai exigent client. Calitatea serviciilor prestate Calitatea serviciilor în turismul rural e determinată de atributele prestaţiei şi ale atitudinii.Restaurantul propriu Pensiunii Katharina. Baia este prevăzută cu un sistem de alarmă.out-ului.2. instrucţiuni de folosire a telefoanelor şi încărcare a acestora. Astfel: Atributele prestaţiei Atribute de atitudine 9 . Alte informaţii: Curtea . turism ecologic. turism de întâlniri şi incentive( training). planul de evacuare. Organizează excursii locale . Facilităţile şi serviciile complementare oferite vor respecta specificul aşezării geografice a pensiunii şi tradiţiile din zonă pentru a se putea diferenţia de oferta concurenţei. Caracteristicile serviciilor pensiunii “Katharina” 3. serviciile oferite pot fi incluse în următoarele tipuri de turism: turism cultural. Restaurant . este situat la parter.Peştera Dâmbovicioara. şi pune la dispoziţie clienţilor săi.Este ideală atât pentru copii. sosirea ambulanţei se face în 3 minute. lista cu tarife de la minibar.1. cât şi pentru adulţi dând oaspeţilor un sentiment de libertate.Drumul Carului. . turism sportiv. cât şi specialităţi internaţionale. formulare pentru comanda micului dejun. Gama serviciilor turistice oferite de pensiune Tipologia serviciilor turistice oferite de către pensiune este foarte largă datorită amplasamentului acesteia. are o capacitate de 80 de locuri. iar în cazul în care are loc un accident. turism de aventură.Prăpastii Piatra Craiului. . De aceea.

iar pe timpul nopţii toate căile de acces în grădina pensiunii vor fi închise. prin amplasarea unor senzori care declanşează pornirea iluminatului noaptea.3.prin existenţa unui sistem de supraveghere video a tuturor intrărilor în pensiune.  6 de prezenţa la recepţie a unei truse medicale de prim ajutor. vor fi semnalate jaloane pentru o convieţuire armonioasă între proprietari şi turişti. Bucureşti 2004. prin afişarea unui plan de evacuare în spaţiile comune şi în camere. prin prezenţa extinctoarelor în spaţiile comune şi în exterior. turisţii vor primi informaţii asupra sistemelor de securitate a casei.” Marketing în turismul rural”. şi prin amplasarea unor senzori alarmare împotriva trecerii frauduloase a gardurilor. apa oferită clienţilor va fi curentă şi potabilă.  apărarea integrităţii turiştilor împotriva efracţiilor. Securitatea care ţine de amenajarea şi exploatarea pensiunii.  ţinerea la distanţă a animalelor îndeosebi a celor sălbatice prin îngrădirea pensiunii. dacă turistul va dori va fi posibilă o relaţionare cu proprietarul sau responsabilul pensiunii. Blanca Garcia Henche. care va fi realizată prin folosirea unui sistem de alarmare la apariţia incendiilor prin detectarea fumului emanat de foc. Editura Irecson. vom pune la dispoziţia turiştilor servicii de divertisment6. la dispoziţia clienţilor va fi pus un dulăpior complet cu medicamente. prin prezenţa unui dulap în exterior cu materiale pentru stingerea incendiilor. turistul va fi informat asupra atracţiilor turistice camerele sau pensiunea vor fi încredinţate în stare bună şi verificate. cum sunt:  apărarea împotriva incendiilor. Relaţia calitate-securitate pentru turişti Foarte importantă pentru turişti este securitatea şi integritatea lor sau mai bine spus percepţia că sunt în siguranţă în pensiune. P138 10 . prin primirea unei legitimaţii cu ajutorul căreia se va face accesul în pensiune. turiştii vor avea la dispoziţie extinctoare. responsabilul pensiunii va fi prezent non stop. accesul la pensiune va fi direct.paturile vor fi în stare foarte bună şi vor fi comode (saltele ortopedice). acesta este formată din: a. 3. În cadrul pensiunii.

46. situate în zone cu arii protejate şi cu tradiţii bogate. datorită particularităţilor elementelor de atractivitate din structura ofertei.1. 11 . 2005. Piata turistica a pensiunii Katharina 4. existenţa unui post de poliţie în apropiere. ceea ce îi conferă un caracter bivalent( de odihnă şi recreare şi de practicare a sporturilor de iarnă). Ed. păstrarea unei igiene impecabile în bucătărie şi păstrarea alimentelor la temperaturi şi în condiţii optime. Cătoiu Iacob. Descrierea pieţei turistice Piaţa întreprinderii de turism “montan” se caracterizează prin aceea că. existenţa unei parcări interioare păzite. menţinerea unor standarde de igienă ridicate atât în pensiune cât şi în perimetrul acesteia.7 Tendinţele actuale ale cererii turistice pe plan european arată că există o oportunitate mare pentru dezvoltarea unor unităţi de cazare de tip pensiune. Uranus.februarie) şi un volum mai redus al cererii în celelalte perioade. pag.septembrie şi decembrie. “Marketing turistic”. existenţa unui dispensar medical. Succesiunea elementelor de atractivitate( vară. acestea indică faptul că un impediment important în dezvoltarea turismului rural din anumite zone izolate.   b. va putea fi înlăturată prin prestarea de servicii complementare specifice zonei pe toată durata anului. şi anume sezonalitatea. filtrarea apei astfel încât aceasta să fie potabilă. existenţa unui post de pompieri. datorită serviciilor personalizate pe care le poate oferi. în primul rând .   existenţa unui generator electric în cazul întreruperii energiei electrice. De asemenea. sezonalitatea este mult mai atenuată faţă de turismul de litoral. prin includerea în structura sa a dotărilor necesare practicării sporturilor de iarnă. Tendinţele sunt: 7 Balaure Virgil. Securitatea care ţine de mediul extern pensiunii:    4. Oferta turistică detaşează.iarnă) determină o evoluţie sezonieră a cererii turistice caracterizată printr-o accentuare mai puternică în două perioade ale anului (mai. Bucureşti.

       conştientizarea crescândă faţă de problemele de mediu înconjurător. Clienţii persoane fizice: turiştii români: aceştia sunt turiştii care doresc să viziteze zona Bran-Moeciu pentru bogăţia sa culturală. Din punct de vedere geografic. turiştii care doresc să iasă în natură. o creştere mai mare a călatoriilor cu un itinerar mai amplu8 4. fie în grup. (incentive) 4.” Marketing în turismul rural”. în ansamblul cererii. hotel. Persoanele fizice vor fi atât turişti români cât şi străini. un alt mod de viaţă. concurenţa poate fi cercetată pe patru nivele: 8   Blanca Garcia Henche. 120 12 . trecerea de la vacanţele pasive la cele participative . importanţa crescândă. turiştii care doresc să se odihnească şi să se relaxeze într-un loc liniştit. cererea mai exigentă în privinţa calităţii serviciilor. ferit de aglomeraţie. Ed.  turiştii străini: care doresc să cunoască şi în acelaşi timp să înveţe o cultură nouă. Clienţii persoane juridice: aceştia sunt în principal firmele care doresc să organizeze training-uri pentru angajaţii proprii. după tipul de turism practicat (ecologic. De asemenea firmele care doresc să le ofere angajaţilor o perioadă de vacanţă. cultural. ).3. Accentul este pus pe diferenţele culturale. Clientii pensiunii Aceştia sunt atât persoane fizice cât şi juridice. în al doilea rând după tipul de cazare oferită (pensiune. ) şi în al treilea rând după aşezarea geografică a concurenţei. Irecson. creşterea numărului de călătorii independente.2. sau care doresc să petreacă un week-end pentru relaxare şi odihnă. rural etc. fie individual drept recompensă. Bucureşti 2004. piaţa mai segmentată.pag. Concurenţa Concurenţa poate fi privită şi analizată în funcţie de trei criterii principale şi anume. căsuţă etc. a segmentului de adulţi de 55 ani.

aerul curat şi specificul zonei de munte.800 metri faţă de Castelul BRANDracula vă oferă cu un comfort deosebit şi un spaţiu foarte generos. unde concurenţa e constituită din atracţiile turistice şi pensiunile aflate pe tot teritoriul Braşovului. unde concurenţa e constituită din celelalte regiuni în care se practică un turism rural asemănător. Interioarele frumos lambrisate. „pensiunea Katharina” Bran este garanţia unui sejur reuşit. camere mari spaţioase cu balcon. La nivel regional. Team Building şi mese festive cu mâncăruri tradiţionale.La nivel internaţional. Masivul Bucegi şi Castelul Bran. atât din Braşov cât şi din ţară. vă oferă cazare şi pensiune completă la Restaurant-Pizzerie propriu. atracţia principală fiind în primul rând liniştea. 4. Avantaje competitive faţă de concurenţă Poziţionarea în spaţiu Pensiunea este situată în mijlocul naturii. Serviciile turistice specifice zonei Serviciile turistice oferite clienţilor sunt integrate atât în peisajul specific cât şi în specificitatea aşezării geografice a pensiuni şi a culturii locale. Team Building în Bran. Concurenţi indirecţi Pentru serviciile de alimentaţie publică. concurenţa este reprezentată de restaurantele din zonă. Situată în mijlocul naturii. La nivel local. camerele mari şi luminoase. Pensiuna Katharina clasificare 4 Margarete aşezată la ca.4. Tipicul construcţiei Pensiunea va fi construită în stil specific zonei Bran -Moeciu. în zona de munte Bran. seminare. Adecvat pentru conferinţe. unde România concurează cu alte ţări pentru pentru tipul de turism practicat de Pensiunea „ Katharina”. băile dotate modern sunt toate garanţia unei vacanţe perfecte într-o atmosferă rustică. 13 .Moeciu. cu privelişti încântătoare spre Munţii Piatra Craiului. parcare mare şi teren de joacă pentru copii. ca având un aspect care se integrează armonios cu arhitectura specific locală. într-un cadru mai retras şi pitoresc. ceea ce o va poziţiona pe piaţa pensiunilor turistice. La nivel naţional. unde concurenţa e constituită din celelalte pensiuni turistice.

Servicii complementare informaţii turistice despre regiune SPA. tenis de masă. cărţi Cost utilizare Inclus în tarif Contra cost Contra cost Inclus în tarif Inclus în tarif Inclus în tarif Contra cost Inclus în tarif Inclus în tarif Inclus în tarif 14 . Facilităţile şi serviciile complementare oferite vor respecta de asemenea specificul aşezării geografice a pensiunii şi tradiţiile din zonă pentru a se putea diferenţia de oferta concurenţei. Facilităţile şi serviciile complementare propuse spre a fi oferite turiştilor sunt prezentate în următoarele tabele. Cetatea Râşnov sau Poiana Braşov ( 12 km). table. Serviciile turistice oferite de pensiune Tipologia serviciilor turistice oferite de către pensiune este foarte largă datorită amplasamentului acesteia. Plimbări cu caruţa sau sania iarna ( trasă de cai). numărul semnificativ de pensiuni în zona Bran-Moeciu care oferă condiţii adecvate şi. biliard. Mini fotbal. Drumeţie pe trasee uşoare montane ( începători ) sau pentru avansaţi ( trebuie neapărat echipament de munte). table. frumuseţea naturală a locurilor.Zona Bran Moeciu şi-a dobândit reputaţia de a fi o alegere ideală pentru un eveniment Team Building. Motivele sunt obiective: accesul rutier rapid. Vizitarea Castelului Bran. saună posibilitatea de a închiria biciclete (20 biciclete) tenis de masă sală training şi întâlniri de 25 locuri diverse spectacole şi activităţi artistice posibilitatea de a închiria aparat foto profesional sau cameră de filmat organizarea periodică de expoziţii cu vânzare cu obiecte de artă locale posibilitatea de a confecţiona şi de cumpăra obiecte de artizanat(sculptură şi ţesătură) şah. şah. desigur. excaladă. Eventual rapel. orientare turistică. tiroliana. fitness. parapantă.

Insă. serviciile complementare incluse în preţul de bază vor fi mai numeroase. ceea ce va creşte confortul turiştilor prin posibilitatea de a-şi petrece timpul făcând mai multe activităţi. grătar foişor pentru aerosoli hamace TV cablu posibilitatea de a face drumeţii în zonă saltele ortopedice Facilităţi oferite la pensiune Cost utilizare Inclus în tarif Inclus în tarif Inclus în tarif Inclus în tarif Inclus în tarif Contra cost Inclus în tarif Inclus în tarif Inclus în tarif Inclus în tarif Transport cu autoturism contra cost Inclus în tarif Principalele avantaje ale serviciilor oferite Preţul: Preţul va fi comparabil cu alte unităţi de cazare clasificate la trei margarete.. hărţi si albume cu zona foişor. multe alte servicii complementare. Desigur. toate aceste servicii complementare vor fi prestate la o calitate înaltă. volei. badminton loc special amenajat de joacă pentru copii parcare interioră păzită internet pliante . pe lângă serviciile turistice de bază şi anume cazare şi restauraţie.cărţi şi albume pentru împrumut loc special amenajat de vizionare emisiuni TV şi pentru diferite jocuri închirierea de filme pe DVD Serviciile complementare oferite de pensiune Inclus în tarif Inclus în tarif Contra cost Facilităţi grădină mare cu flori loc amenajat pentru practicarea unor sporturi: minifotbal. Servicii post-vânzare: 15 . Calitate: Produsele turistice oferite de noi vor cuprinde.

5. bineînţeles dacă doresc acest lucru. Strategia de marketing 5. relaxare. existenţa unei toalete. posibilitatea de a confecţiona obiecte de artizanat. Aceasta determină percepţia turistului asupra serviciilor oferite şi ce apreciază el cel mai mult. 16 . Serviciul de bază: cazare într-un mediu curat. Alte avantaje: Atmosfera generală va fi unică prin prezenţa elementelor specifice zonei Bran. o temperatură optimă în camere. în afară de iarnă.Moeciu. închirierea de biciclete. despre ofertele pensiunii.1. a apei reci şi calde. vom recurge la următoarea analiză. Serviciu aşteptat: existenţa unui televizor cu cablu. aerisit.Moeciu şi a florilor în grădină tot timpul anului.Clienţii pensiunii vor fi informaţi ulterior. Serviciu generic: existenţa unei grădini mari cu flori. Ofertă de servicii diversificată: Serviciile turistice oferite vor fi concepute astfel încât să satisfacă nevoile de odihnă. a unui bar în cameră. participarea activă la momente artistice. duş. teren de sport. Serviciu potenţial: ambianţa dată de elementele specifice zonei Bran. a micului dejun inclus în preţ. primirea unui suvenir la plecare. constând într-un obiect de artizanat. Activităţi de promovare a vânzărilor Pentru a alege modalităţile de promovare cele mai eficiente pentru afacere şi pentru a determina ce anume va fi promovat. informaţii despre zona vizitată. refacere şi recreere ale oricărui turist. parcare păzită.

500 RON Presă Tipărirea de anunţuri în presa locală din regiune. Aceasta se va găsi pe toate materialele de promovare.000 RON Broşuri şi pliante Acestea vor prezenta oferta turistică a pensiunii şi a regiunii şi vor fi distribuite: agenţiilor de turism partenere persoanelor juridice la diferite organizaţii sportive la ONG-uri Cost: 1500 RON Simboluri şi sigle Va fi concepută o Corporate identity prin care ne vom diferenţia de concurenţă.Promovarea pensiunii va avea în prim plan serviciul generic şi serviciul potenţial pentru atragerea turiştilor. Relaţii publice Evenimente speciale 17 . Cost 2. direcţia şi numărul de km ce trebuie parcurşi pană la pensiune. panouri publicitare confecţionate din lemn care vor conţine prezentarea pensiunii. Cost: 3.500 RON Promovarea vânzării Rabaturi Vor fi oferite cupoane de reduceri pentru prima noapte de cazare. Publicitate Panouri publicitare Pentru a le uşura turiştilor găsirea pensiunii vor fi amplasate. Aceste panouri au ca scop şi atragerea de turişti care caută cazare în zonă. la cele mai importante intersecţii din zonă. Cadouri Turiştii vor primi la plecare un cadou constând într-un obiect de artizanat. Acestea se vor găsi în revistele şi ziarele locale în care vor apărea anunţuri despre pensiune. Cost: 5x 500 RON= 2.

agende) pe un ecran LCD de dimensiuni mari. în care vom prezenta şi oferta de cazare.Aderarea la organizaţii cu acoperire în Europa. administraţiei. care promovează turismul rural. Astfel vom avea: Preţurile practicate la pensiune/ cameră/ noapte Preţ cu rezervare Preţ la receptie 140 160 120 140 In sezon In extrasezon Preţurile practicate la pensiune/ cameră/ noapte În sezon sunt incluse lunile iunie. pe lângă prezenţa a 2 persoane cu rol de animatoare care împart materiale promoţionale( tricouri. brelocuri. Târguri şi expoziţii Pensiunea va participa la târgurile şi expoziţiile de turism. În acest caz. Cu această ocazie va fi organizat un eveniment special la care vor fi invitate personalităţi locale din domeniul culturii. iulie. pixuri. Este de menţionat faptul că această prezentare. Accesul la SPA este de 30 RON/persoană. Aceasta prezentare joacă un rol foarte important şi anume acela de a promova imaginea pensiunii şi de a informa potenţialii clienţi de serviciile oferite de aceasta. cu un design atrăgător. imagini în permanentă mişcare şi cu informaţii complecte despre serviciile oferite va avea un impact mult mai mare asupra vizitatorilor decât niste simple broşuri sau alte materiale publicitare. politicului. Publicaţii Vom edita lunar o publicaţie despre atracţiile turistice ale zonei. decembrie şi ianuarie. situat pe peretele din spate al standului va rula o prezentare Power Point care prezintă oferta pensiunii. august. iar standul organizat va fi cât mai atractiv pentru publicul participant la expoziţie.Lansarea oficială va avea loc la data 1 iunie 2010 . şepci. mass media. Preţurile practicate Preţurile practicate la cazare vor fi diferenţiate atât pe parcursul unei săptămâni cât şi pe parcursul unui an de zile. Marketing direct Posibilitatea de a efectua rezervarea pe site. 18 . ONG-uri. fiind una dinamică.

Muth Hans Peter. preţurile au fost stabilite în funcţie de concurenţă. Expert. Ed.4. “ Planul de afaceri. Lloyd Richard. proceduri”. IRECSON. pag. Gerlach Frederick H. 7. 1997.. 6. Porojan Dumitru. La grupuri mai mari de 10 persoane şi la sejururi mai lungi de trei zile se acordă discount între 10% şi 30%. Galai D. Bucuresti. adică în funcţie de clasificare.3.concepte. 120. Sibiu. 2004. însă pensiunea Katharina oferă mai multe servicii complementare incluse în preţ şi contra cost. Ei vor avea grijă şi vor răspunde de buna desfăşurare a activităţilor.” Planul de afaceri. 2002. Ed. “ Marketing in turismul rural”. tehnici. Bucuresti.Managementul şi resursele umane La pensiune va locui permanent o familie care va administra pensiunea. Catoiu Iacob. 19 . Neaga Cosmin. Popescu Dan. 3. 5. Uranus.10. “ Diversitatea si calitatea serviciilor”. Irecson. Ed. Bisa Cristian. 2001. Personalul auxiliar: un recepţioner. Blanca Garcia Henche. Kienast P. Balaure Virgil.. preţul va fi stabilit în funcţie de costuri şi de serviciile oferite. Ed. “ Marketing turistic”. Hiller I.27. Bessis I. 4. Stiinta si Tehnica.86-87. pag.metode. pag..10-11. pag. Ulterior. Bucuresti. . “Planul de afaceri”.Pentru început. 5. Bucuresti. 1997. Bucuresti.cameristă un bucătar un ospătar Total: 5 persoane Bibliografie Carti: 1. Necula Virgil.cum sa concepi sis a redactezi un plan de afaceri”. Ed. “ Managementul afacerilor”. Bucuresti. Ed. pag. 2. Preţul este asemănător cu cel al altor pensiuni cu aceeaşi clasificare. Ed. Economica. pag. Constant. 2004. Cosmescu Ioan.. Pe lângă aceştia vor fii angajate persoane care să-i ajute pe administratori.

cazare-pensiune-bran.ro www.ro 20 .SITE-URI www. antrec.ro www.totaltourism.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer: Get 4 months of Scribd and The New York Times for just $1.87 per week!

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times