You are on page 1of 8

Pozycjonowanie stron w InternecieZrbtosam.

Zrbtosam

Oautorze:
WbranySEOdziaamod4latiprzeztenczasudaomisiwprowadzi sporostrondoczowkiwynikwwyszukiwaniaGoogle.WsieciInternet dziaam praktycznie od jej powstania, gdy czyo si jeszcze poprzez modemy a jedynym programem do przesyania muzyki by Napster (swojdrogciekawektogojeszczepamita). W ksice tej chciaem zawrze informacje dla osb ktre same chc pozycjonowa swoje strony. Nawet jeli i tak zdecydujesz si na usugi firmy pozycjonerskiej to wiedz uzyskana w tej ksice pomoe Ci w sprawdzeniuczydanafirmamwiprawdczynie. Ten ebook zosta wydany za porednictwem serwisu www.darmowe ksiazki.pl. Ksika jest w peni darmowa i mona j kopiowa i wykorzystywajednakzpodaniemrdajejpochodzenia. 2 Ksika pobrana ze strony http://darmowe-ksiazki.pl

Adresstrony
Wybr adresu strony jest bardzo znaczcy i uatwia on bardzo pozycjonowanie.Kilkalattemunazwastronymiaabardzoduywpyw nawyszukiwanfraz,poczymGooglezmieniopolitykitenwpywnie by jutaki duy. Ostatnie badania i testy pokazuj jednak, e wyszukiwarka znowu wrcia do przyznawania wartoci za adres. Jaki wic bdzie dobry adres ? Taki w ktrym wystpuje najwaniejsza fraza dla strony. Przykadowo chcc stworzy stron dla pralni chemicznejBokomonawykorzystaadresy: www.pralniaboko.pl, www.pralniaboko.com.pl, www.pralniaboko.pl, www.pralniachemicznaboko.pl Przy czym najlepszy bdzie pierwszy adres, kolejne bd mniej skuteczne. Domeny .com.pl radz wybiera tylko gdy zajta jest .pl. Domeny z mylnikiem troch gorzej s traktowane przez niektre strony,natomiastostatniadres,chopoprawnytojesttrochzadugi.

Opismeta
Powybraniuadresustronyporanajejstworzenie.Lepiejunika stron wykonanych w caoci w technologii flash, gdy bardzo sabo s indeksowaneprzezwyszukiwark.Jeelichodzionormalnestronyhtml to nie ma znaczenia w jaki sposb zostan one wykonane i czy zastosowany bdzie system CMS jaki darmowy czy autorski. Bardzo wanynatomiastjestopismetastrony,zdwchpowodw.Popierwsze, dajeznawyszukiwarcecoznajdujesinastronie,apodrugiedajezna uytkownikowi ktry wyszukuje informacji czego strona dotyczy. Co wic powinno znale siw opisie meta ? Najlepiej by znalaza si fraza/y ktr chcemy pozycjonowa, przy czym nie moe to by zlepek samych pojedynczych wyrazw. Dla przykadu pralni Boko, opis meta mgbywygldatak: Pralnia chemiczna Boko wypierzemy wszystko prcz kieszeni. Najszybszainajtaszapralniaw(nazwamiasta)

Ksika pobrana ze strony - http://www.darmowe-ksiazki.pl

Jeelitworzyszstronsamemutoodpowiedniopisdodajpodczas instalacji systemu CMS, jeeli zlecasz stron firmie to powiedz im, by wprowadziliopismeta. Jeli chodzi o znacznik meta to jeszcze wykorzystuje si meta keywords czyli sowa kluczowe. Tej kwestii jednak nie poruszam bo wedug wszystkich danych obecnie te pole jest ignorowane przez wyszukiwarki. O reguach tworzenia strony internetowej napisano ju wiele publikacji, dodatkowo jeli korzystamy z popularnego systemu CMS: WordpresslubJoomlatostronysjustworzoneprawidowo.Dlategot czczylioptymalizacjstronpomijam.Poranakonkrety,czylitona cowikszozWasczekazdobywanielinkw.

4 Ksika pobrana ze strony http://darmowe-ksiazki.pl

Zdobywanielinkw
Katalogistron
Jest to najbardziej popularna metoda zdobywania linkw jednak coraz mniej skuteczna. Wszystko przez ludzi, ktrzy zaczli stawia po kilkasetkatalogwizautomatyzowaliprocesdodawania.Obecniemona doda swoj stron do kilku tysicy katalogw zaledwie w kilka minut. Efektwtejoperacjiniestetyzbytduychniema,gdyGooglebardzoale to bardzo mocno obniyo warto katalogw. Jak to zawsze jednak bywaiwkatalogachwyaniajsipereki.Stokatalogi,ktreistniejw siecijudugiczasiniesdodawanedonichwpisyzautomatu.Czsto bywa tak, e dodanie do tych katalogw jest patne ale jak pokazuj testy, warto wyda kilka z na te najlepsze katalogi. Poniej podaj 10 najlepszychkatalogw,doktrychwartododastron: 1. http://katalog.onet.pl/ 2. http://katalog.wp.pl/ 3. http://katalog.gazeta.pl/ 4. http://www.sznurkownia.pl/ 5. http://katallo.pl/ 6. http://kataloog.info/ 7. http://katalogseo.net.pl/ 8. http://katalog.di.com.pl/ 9. http://www.sznurkowo.com/ 10. http://www.zgred.pl/ Warto zwrci uwag na nazw tych katalogw wiele z nich ma w nazwiefrazkatalog. Jak doda stron do katalogu ? Bardzo prosto, przedstawi to szybko na przykadzie katalogu Katallo. Wchodzimy na stron gwn: http://katallo.pl/ Wybieramy odpowiedni kategori, w moim przypadku bdzie to: Firmy wg. Bran > Usugi inne, czyli http://katallo.pl/firmy,wg,branz/uslugi,inne,p,112/ Na dole mamy miejscedowpisanianowejstronyiwpisujemytamadresswojejstrony. Pojawisiokno,gdziewpisujemytytu,opisstronyisowakluczowe. Ksika pobrana ze strony - http://www.darmowe-ksiazki.pl 5

Wane. Pole tytuowe jest zarazem opisem linku jaki si znajdzie w tym katalogu, dlatego najlepiej jak znajdzie si w nim pozycjonowana fraza. Powpisaniuwszystkichdanych,wykupujemykodzapomocsms i przechodzimy dalej. Przewanie po kilku godzinach dostajemy informacjnamailaotymczystronazostaazaakceptowanaczynie.

Precle
Tak si nazywaj strony, ktre tworzone s tylko z myl o pozycjonowaniu innych. Znajduj si tu artykuy o rnej tematyce a w treci artykuu umieszczony jest link do pozycjonowanej strony. Przewanie takie strony preclowe wymagaj stworzenia duszego tekstu ni w katalogu dlatego czas dodawania rwnie sta si duszy. Strony preclowe o wiele lepiej byy traktowane ni katalogi ale po niedawnychzmianachwalgorytmiewyszukiwarki,tesabepreclestay si bezwartociowe dla wyszukiwarki. Obecnie wic nie opaca si dodawa do kadego napotkanego precla, gdy szkoda czasu bo nie mamy nawet pewnoci czy Google to zauway. Podobnie jednak jak w katalogach mona znale kilka ciekawych stron. W tym celu trzeba szuka stron dziennikarstwa obywatelskiego, z artykuami z rnych bran, z poradami itp. Wszystkie strony, ktre w nazwie lub w opisie zawierajsowoprecellepiejomijazdaleka.

Forainternetowe
Ta metoda pozyskiwania linkw jest cay czas bardzo skuteczna. Oprcz zdobycia linku do swojej strony, istnieje szansa na zwikszenie ruchu.Linkinaforachmonazdobyna3sposoby: linkwprofilu linkwsygnaturce(nadolekadegoposta) linkwpocie 6 Ksika pobrana ze strony http://darmowe-ksiazki.pl

Pierwszy typ linku jest mao skuteczny ale i tak warto go doda. Drugi typ pozwoli na zdobycie wielu linkw z punktu widzenia wyszukiwarki. Trzeci natomiast ma najwiksze prawdopodobiestwo zwikszeniaruchunastronie. Wane jest by stara si zdobywa linki z for jak najbardziej tematycznychluboglnych,wktrychmowajestodanejrzeczy. Wskazwka: Jeli forum nie daje moliwoci dodania adresu url w stopce to monazastosowapewnsztuczk.Ponapisaniutreciposta,wciskamy kilkarazyenterikilkalinijekponiejrobimykreskzpodkrelnikwi pod ni dodajemy link. Uytkownikom to nie przeszkadza, a administratorzyforwteniepodchodzdotegole.

Komentarze
Kolejnymsposobemnazdobycielinkwjestdodaniekomentarza na jakiej tematycznej stronie. Wiele stron daje moliwo skomentowania artykuu i mona tam doda rwnie adres swojej strony www. Warto wic to wykorzysta, przy czym naley pamita o tematycznoci. Najlepiej bdzie jeli bdziemy dodawali komentarze na stronachopodobnejtematycedonaszejalejelijesttowskatematyka to mona rwnie na innych. Pamita trzeba jednak o tym, by komentarzedotyczyydanegoartykuuiebybyynapisanezgowbo wikszoz nich jest moderowana przez wacicieli stron. Jeeli wic napiszemytylkozgadzamsitoraczejtakikomentarznieprzejdzie. Ksigigoci Ksigi goci byy bardzo popularne kilka lat temu. Teraz ich znaczenie jest znacznie mniejsze ale rwnie s one przydatne przy zdobywaniu linkw. Wpisujc si do ksigi goci mona zdoby link, ktry rwnie wpywa na pozycjonowan stron. Tutaj rwnie warto dodawadostrontematycznych.

Ksika pobrana ze strony - http://www.darmowe-ksiazki.pl

Wasnezaplecze
Najlepszym sposobem ze wszystkich jest stworzenie wasnego zaplecza,jestonjednakbardzoczasochonnyitakekosztowny.Jednak jakpokazujtestytojestonrwnienajbardziejskuteczny.Chodzioto by samemu stworzy strony podobne tematycznie do naszej strony gwnej i na nich zamieszcza linki. Ile tych stron jest potrzebnych ? Wszystko zaley od ich wartoci, jeli strony s mocne to moe wystarczy ich tylko kilka, jeli natomiast strony s sabe to moe by potrzebapostawieniaichponad100. Do wasnego zaplecza najlepiej wykorzysta bezpatne systemy CMS takie jak Wordpress, Joomla, Quick CMS, Drupal czy inne. Warto jednakzrnicowaskryptyiniestawiawszystkichstronnajednym.

Olinkachswkilka
Skoro wiemy ju gdzie zamieszcza linki, teraz informacja o tym jak powinny wyglda te linki. Jeszcze niedawno gogle najlepiej przyjmowao linki, w ktrych opisie bya pozycjonowana fraza. Takich linkwimwicejbyotymlepiej.Ostatniojednaktrochsitozmienioi algorytm Google bierze pod uwag take inne frazy. Najlepiej jest wic dodawa linki z bardzo zrnicowanymi frazami, tak by rniy si one jak najbardziej i eby nie mona byo pozna, e zostay dodane przez jednosob. Wane! Opisylinkwtrzebarnicowabojelizbytduorazydodamyten samopismoetoskutkowafiltremlubnawetbanemnastronie. 8 Ksika pobrana ze strony http://darmowe-ksiazki.pl