You are on page 1of 17

Dr.

Hikmet Kvlcml
Anari Yok! Byk Derleni!

Yaynlar

Anari Yok! Byk Derleni!

Dr. Hikmet Kvlcml

Yaynlar Dijital Yaynlar ndir - Oku - Okut - oalt - Dat

Bu kitap ilk defa: 1970 ylnda Tarihsel Maddecilik Yaynlarnda yaynlanmtr. Bu kitap KXz sitesinin dijital yayndr. Kar amac olmadan, okumak ve okutmak iin, indirmek, dijital olarak basmak ve datmak serbesttir. Alntlarda kaynak gsterilmesi dilenir.

Yaynlar Yaynlar

ANAR YOK! BYK DERLEN!


Ekim 1970 ARININ YANKILARI Yanklarm u blmlerde zetlenebilir: I. Sosyal gerekliimiz; II. rgt anlam; III. rgt taban ve ats; IV. rgt gdm; V. Dankla derleniklik; VI. zel bir eletiri; VII. Parola: Anari yok!.. Byk Derleni!.. I. SOSYAL GEREKLMZ noktada toplanyor: 1. Egemen S>n>flar: 20'nci yzyl Trkiyesinde 2 gerici smrgen snf vardr. Biri, Bat'daki egemen snflarn (Finans-Kapitalin) ayndr. tekisi, (Tefeci-Bezirgan Sermaye) bize mahsustur. a) Modern Finans-Kapital Zmresi (Bat'da tek bana mutlak egemen snf), Trkiye'de 5-10 byk Merkez'in, 3040 irketi iinde yuvalanmtr. Birka 100 kiidir. Gerici smrgenliin zgc olur. b) Antika Tefeci-Bezirgan Snf (Bat'da kk kaznm snf), Trkiye'de 5-6 yz Kasaba'da reklenmitir. Eraf ve Agavat adl birka 1000 kiidir. Gerici smrgenliin Yedek Gc olur.

2. Egemen Politika ve rgt: Trkiye'de tm egemen gerici smrgenlerin rakamla saylar, son istatistiklere gre, 2 bin 500 kiiyi gemez. a) Nasl oluyor da 70.000 kiide 1 kii olan Finans-Kapitalistler etesi, 16.000 kiide 1 kiiyi gemeyen Tefeci-Bezirganlk ebekesi ile kenetleince btn memleket imi gibi grnebiliyor. b) unun iin ki, gerici smrgenler, Tabanda retici glerini, styapda Devlet glerini, (ikide bir bbrlendikleri gibi) Anayasa ve "Meru" Kanunlarla deil, domuzuna rgtl ve domuzuna Gizli alan telli kurun ve yaln sng gcne dayandrlm kanunsuzluklarla tekelinde tutuyor ve tahakkmn srdryor. 3. Egemen Metot ve rgt: Finans-Kapital Loca-etesi, Tefeci-Bezirgan Lonca-Tarikat alaryla avlad 35 milyonluk Trkiye halkn oy davar gibi kullanabiliyor. Niin? a) nk 3 milyonu akn i Snfmzn bir buuk milyonunu, gizli CA ajan Sendika Gangsterlerine tutsak ve samal etmitir. b) nk 3 milyonu akn retmen Kyllmz, gizli CA ajan Tarikat Yobazlarna kskvrak balatp yeyim etmitir. Demek, gerici smrgenler, Trkiye Ynlarn da, (ikide bir bbrlendikleri gibi) "Hr seimler" ve "Milli irade" ile deil, en domuzuna rgtl ve en domuzuna gizli ac kurun ve zal sng gcne dayanan kanunsuz vurgunlar, apullar mekanizmas ile tekelinde tutuyor ve tahakkmn srdryor.

II. RGT ANLAMI noktada odaklayor: 4. A>r Basan Sonular: Egemen Sosyal Gerekliimizin kanlmazca dayatt ortak sonular aktr. a) Sosyal Gerekliimizi naslsa ylece, zerresini maskelemeksizin, tmyle ve dupduruca kavramayan herhangi dnce ve davran, uykudagezer ajitasyonundan teye geemez. b) Yerli-Milli Finans-Kapital, ne denli yabanc Masonik Milletleraras Finans-Kapitalin ve CA Enternasyonalizminin Kozmopolit (Millet+Vatan) satc gizli etesi gibi alyorsa; Trkiye Sosyalizmi de en az o denli (Millet+Vatan) savunucusu olarak, yerli yabanc gizli ajanlarn maskelerini drp kendilerini tecrit etmek kutsal grevi ile Ordulamaldr. c) Ordulama tekniinde, ister "Devrimci", ister "Sosyalist" olsun hi bir ciddi eilim, ancak ve yalnz: "ivinin ivi ile sklebileceinde" en ufak bir hayale kaplmamaldr. 5. ok Derdin Tek lac>: arnn otokritik biimli (olumsuz) itiraflar bilanosu 8 maddeye sdrlabilir. a) Yap olumsuzluklar: 1- Teorice: eitim "doyurmaz", 2- Kadro: "nemle yetersiz",

3- Disiplin (Birlik-Dayanma): "yok". b) Eylem olumsuzluklar: 4- Propaganda (Aydnlk) "Kadroyla balar rk", 5- Ajitasyon (Kurtulu): "Ekip almasz", 6-Hareket Kollar: "Basz". c) Etki olumsuzluklar: 7- TP iinde almalarda "olumsuz etkiler", 8- i-Kyl arasnda "olumsuz etkiler", Btn bu 8 bal olumsuzluklar hastalnn tek ilac: Proletarya Partisi iinde rgtlenmektir. 6. Proletarya Partisi: ocuk 50 yldan beri domu, ad konulmutur. a) Ona hala "Aydnlk Merkezi rtibat Kurulu" gibi blk prk adlar takmak, "Mujiin akmakl tfekle savaa gitmesi"ni ebediletirmek, 40 yl nce mahkum edilmi Primitivizmden (ilkellikten) kurtulamamaktr. Ne isteniyor? Ne zannediliyor? Bineni hemen iktidara, hi deilse n doruuna karacak Tahtrevan m? ylesi, Finans-Kapitalin el altndan beslemesi olur. Elbet gerek Proletarya Particilii nankr itir. b) Proletarya Partisi, her eyden nce kiicil hesaplar, tarikatl keyif ve keramet tesi, en sk bilimcil determinizm ve feragat ister: Minima-Maksima Programda ve kltan keskin Tzkte determinizm; ye Seiminde-Kontrolnde determinizm; saati, yeri belli Toplantsnda (gndeminde-tartmasnda-ounlukla kararnda-toptan aksiyonunda) en sistemli determinizm... c) Proletarya Partisi, her gn yeni bir "iskizogoni" ile ortasndan atlaya atlaya paralanarak oalan tekil hcre deildir. ine yarayan alp, yaramayan atarak byyen btnlemesine canl sava organizmasdr.

III. RGT TABANI ve ATISI ki noktada derinleiyor: 7. Y>>n rgtlenmesinde Taban Gerek askercil, gerek sosyal savata, rgtl 1 kii, her zaman en az 10 kiiyi srkler. Onun iin, her rgtlenmede "onbalk" mekanizmas biimleyici rol oynar. a) 10 Trkiye yurttandan 1'i alan i, 1'i retmen Kyl, 3' i ailesi, 4' Kyl ailesi'dir. i-Kyl ittifaknda rgtl 1 ii, 10 retmen kyly rahatlkla Yedek g edinebilir. b) Demek, 300.000 rgtl ii 3 milyon retmen kyllmz en demokratik lde rgtleyip devrimci srece gnll olarak katmaya yetebilir. c) Objektif snflar potansiyelinin ne denli somut bir gereklik yaad, beenmediimiz DSK ats altnda bile 300.000 ii bulunuundan anlalabilir. Bu durum, yn rgtlenmesinde nerelere nasl emek verileceini duruca aklar. 8. nc rgtlenmesinde at> Ayn rakamlara vurulabilir. a) Birinci Milli Kurtulu hareketinin 30 Austos zaferini, 3-7 Paa, 16 Albay, 16 Yarbay, 1 Binba, topu 35-40 (Bilimli+Bilinli+Kararl) sava rgtleyip gderek millete kazandrmtr.

b) kinci Milli Kurtulu hareketi iin en ba rgt hedefi udur: Teori ve Pratikte (Bilimli+Bilinli+Kararl) 30 iKyl gnllsne balanacak 300 kiilik aparey (avadanlk) kadro evresinde, 3000 yeli Proletarya Partisini, saniye geirmeksizin yaratma sava gze alnmaldr. c) Byle bir elik ekirdek Parti, 30.000 gerek demokrasi zlemcilerinin yan rgtl aracl ile, 300.000 Sosyal sempatizan rgtleyip harekete geirdii gn, 35 milyon Trkiye Yurttan kurtulua ulatracak siyasi gc olgunlatrr ve zalim bir zmrenin teki snf ve tabakalar zerindeki tahakkmne son verir.

IV. RGT GDM ki noktada gze batrlmaldr. 9. rgt ve Taktik Proletarya Partisinin Stratejisi 50 yldan-beri "doru" izilmitir. Minima Programl Demokratik Devrim Stratejisidir. Btn etin problem, o az ok soyut strateji emasnn kanevas iine somut Snflar Mcadelesi Taktiini btn zengin ayrntlaryla ilemekte toplanr. a) Taktik olumsuzluklarn bellibal kk, ateli "Franszca konuma"y bile bir aydnlar ajitasyonu biiminde kardrmakla beliriyor. Balang uyars olarak nne geilemez olan bu yolda deneyler birikti. Artk, soukkanl, sabrl, sebatl, az gsterili, proletaryac "Almanca konuma"nn zaman oktan gelmi, gemek zeredir. Politikada iyi Almanca renmeden iyi Franszca konuulamaz. b) Byk, Kk Saldr (Taarruz) Taktii: (Say yahut Saf-Sava birlii) stnlk gsterirse, kesin zafer uruna gzkara atlla uygulanr. Devrimci Glerimiz 1961'den beri savunma geidindedirler. Az kaypla gericilii geciktirmek ve istenen yere ekip mevzilenmek gerekti. c) Her ne pahasna olursa olsun, gelii gzel saldr taktiine saplanmak, israf ve yorgunluk getirmekle kalmaz, provokasyon ve panik tehlikelerini de arttrr. Gerekince, dvmeden belirsiz yere yahut dverek belirli yere ekilmeyle dzenlice gerileme taktiini becermek de hnerdir.

Gnn konusu: Stratejik glerle kopumakszn savunma geidinin yollarn planlamaktr. 10. Sava Gzelsanat>: Snflar Sava militanlarnn en byk iki i dmanndan birincisi: Hareketi ikili ahbap avular meclisine evirip, safa pezevenkliinin sarholuuna dmektir; ikinci dman: Yanllar, kedi pisliini rterce peelemekle, davranta kararl ve azimli olmay birbirine kartrmaktr. a) Sekin yelerin elbet "100 budaladansa 1 zeki" olmas aranr. O zaman dahi, ruha olduu kadar bedence de anmaz statik karakter ve eyleminde hr yaratc, girikin (teebbs kabiliyetli), kararl dinamik karakter bata gelmelidir. b) Sekin yelerin kiilikleri uzun eitim, gc yerinde harcay ve sistematik aksiyonla (eylemle) gelitirilir. yelik Bilinci'nin temeli, (Bilgi+Grg+Anlay+Moral+Diren+Yiitlik) abalaryla atlr. c) Her ye bir halk efi olur. ef, en kritik anda, en g ii omuzlayp, en baar ile yerine getirendir. Sbjektif ef Kalitesi: nceden gr, bamszca salam karar al, azim ve enerji ile yrrle koyu gcn, organ karar ile badatrmaktr. Objektif ef Kalitesi: bilinli disiplini yaratabilmek iin: insan tany, ilikilerinde drst ve hakyemez olu, her ite rnek tutulacak davran, ve hepsinin stnde karlkl gven yarat kabiliyetidir.

V. DAINIKLIK-DERLEN Herkes danklktan yaknyor. Nedeni ve zm zerine ok tartlmaldr. 11. Biricik Cephe Yokluu Trkiye, geri dnlemez kinci Milli Kurtulu savana 15 yldanberi girmi bulunuyor. Finans-Kapitalin Biricik Saldr Cephesi nnde peynir ekmek kadar iddetle ihtiya duyulan iki eyden birincisi: Olabildiince Darlna-Homojen bir elik ekirdek (Proletarya Partisi) kurmaktr; ikincisi: Olabildiince Geniliine-Heterojen Biricik Devrimci Gler Cephesi kurmaktr. Bir trl kurulamyorlar. nk bu iki ey, boyuna, birbirinden ayr olabilirmi gibi konuluyor. ki eyin zt karakteri skolastik kafalar kartryor. a) "Danklk" ve "Anari"nin iki nedeni herkese biliniyor. Birinci neden: Finans-Kapitalin usuz bucaksz ara gere-leriyle her gn sol cephe iine sinsice sz-drd saysz ajanlar ve gizli servisleridir. kinci neden: "Babil art" Kkburjuva ortammzn ve eilimlerimizin iliklerimize dek ilemi bulunmasdr. b) Bu modern ve antika maher ortasnda katalizr-maya rol oynyacak olan sosyalistlerinse, "kendileri muhtac- himmet bir dede". Sosyalistler, szde prensip keskinliklerinden, Finans-Kapitale keyfinden gbek attracak bir kaygsz abdallkla, insanlarmzn danklk yangnn krklemekten kurtulamyorlar.

ou yapma, soyut kavram kavgas ortal krp geiriyor. iyi, kyly, aydn, genci, bilimcil eletiri ve yolda topluluu ile ikna yolu dururken, "Dayak atarak kazanmak" "metodu" ciddi ciddi uygulanyor. aknlk ve panik derinleiyor. Gene de dayakla boyun eecek kimsenin, ya kiiliksiz bir karakter yoksulundan, yahut hesapl bir ajan provokatrden baka bir ey olamayaca bir trl dnlemiyor. Bana bir "Efendi" koyacak dlein, zrt sosyaliste kul olmaktansa, Finans-Kapitale kendisini satabilecei akl edilemiyor. c) Her biri dikenli kabuu iinde kirpilemi yuvarcklar (mahfiller) ne aralarnda, ne ilerinde lkc sosyalizm kar-delii havasn yaratamyorlar. Osmanl Terbiye Sistemi, "Dayakla adam etme" orijinalitesiyle, Marksizme "Katkda" bulunanlarn hotzotu Otzovizmleri, Sekter dmanlk kiniyle kan davas gdyor. "Byn takan" kendisini Stalin, karsndakini yenik, hain Trotski saydka, ortalarda deme bostan korkuluklarndan geilmez oluyor. 12.- Pratik Derleni rnei: Sosyalist elik ekirdek hangi biimi alacak? Proletarya Partisi biimini. Parti nasl bir Tzk ve Program rnekleyecek? Emeki Partisi hkm giymi, diyelim. Ar cezada beraat edip, "muhkem kaziye" ile, 2 yl boyu ikenceden sa km bir Vatan Partisi var. a) Salon elebilii bir yana. Vatan Partisi'ni olaanst eeke kmseyiler ve susu konspirasyonuna uratlar, sr sr katrlklara ve yozluklara kap at. Aacaa da benziyor. Harekette tarihcil sreklilii, tutarll yitiriyor. Trkiye Sosyalizmi'nin 50 yllk iyi kt birikiminden eletiri artyla yararlanmay yasaklyor. Deneylere yan izi bocalamalar azttryor.

b) Vatan Partisi'nin tz, program, gerekesi, yaynlar ve seim kampanyalar u amac gder: Halk bu gece iktidara gelse, ertesi sabah, hi tereddt etmeksizin halkn yapabilecei her eyi aka belirtmek. Onun iin, Proletarya Partisinin gerek Tz, gerekse Program iin Vatan Partisi literatrn salk veriyoruz. c) Vatan Partisi Tz, avukat krkambar deil, hareket kuraldr. Vatan Partisi Program, basma kalp veya tercme kokan speklasyon tesbihleri yerine, sizlik ve Pahallk maddesinden yola kar. Balca iki blmdr: Hrriyet ve Ekonomi, elle tutulur eylem karlklaryla konulur. Birinci maddesinden sonuncu maddesine dek, iinden bir zerre dahi ayrlamazca zincirleme geliir. En kaba ii ile en cahil kylnn kolayca anlayp hemen uygulamaya geebilecei pratik ve som teklifleri yaplatrr. Trkiye'nin Proletarya Partisi, Minima Programn iler ve Maksima Programna geerken o yapdan ve yap talarndan yararlanabilir.

VI. ZEL BR ELETR ar sze balarken, "Aydnlk Komitesi" olarak diyor ki: "Yaadmz dnemde, Proleter Devrimci hareket, aya Trkiye toprana basan bir hareket olmutur." a) Acep, yerin st gibi yeraltnn da "Trkiye topra" olmadn m, yoksa yeraltnn ayak baslmam bulutlar aras olduunu mu sanyor? O nedenle, belki skynetim dahil, btn bask olanaklarn" yeni Aydnlklar kadar pek yeni bir ey sayyor. Oysa, onlarn hepsi en az 50 yllk "Olanaklar-Bulanaklar"dr. Ve "Siyasi hareketimizi R olarak saptyabildiimiz iin" giyotinletirilmemilerdi. b) O alaturka az kabadaylklarn erbabna brakalm. Ayn "terminoloji"leri TP'in Antep kebaps kadar "mehur" ABA'clar (Aybar-Boran-Aren'leri) da snadlar; DSK, hatta Trk- gangsterleri de geveliyorlar. "Militanlarmzn etin mcadelesi ve devrimci katklar" o denli yzeyde, tarihsiz ve kksz grlmemeli ve gsterilmemelidir. fori (keyifli bbrlenme) vermenin de lls denenmeli. c) i snfmzn 16 Haziran tokat yenildikten sonra olsun, "Proletarya hareketi, btn Kkburjuva devrimcilerini sust yakalad" denilseydi, kukusuz en dorusu sylenmi bulunurdu.

VII. PAROLA: ANAR YOK!.. BYK DERLEN (ttifak) Son kerteye dek kritik durumdayz. Solu sola, devrimciyi devrimciye, iiyi iiye, kyly kylye krdryorlar. Bu kargaalkta herkesin pay byk. Su tek yanl deil. Bir elin sesi kmaz. Finans-Kapital nnde sol devrimcilerimiz, srail nnde Arap Devletlerine dndler. Yuvarck'larn (Mahfillerin) yadrdklar sulamalar, kinden, danklktan, bozgundan baka bir ey getirmez oldu. Tartmalar yavuz hrszla kard. Bast yerde ot bitirmemek Cengizlii, yavrularn koruma telaiyle ineyip ldren akn rdek kulukal ald yrd. Nedir o Beyazt kulesine km kundaklklar; yahut bin kilometre uzaktan yldrmlamalar? Herkes yanldn illa faizmin zindannda m renecek? Trkiye'nin Sol cephesinde bir Uyan htilali "dehetli bir Devrim lazm". Bir Derleni htilali gerek. Uyan-DerleniBirlei iin bir yol ve bir de biim teklif ediyoruz. 1.- Birlei Yolu (Metodu) noktada toplanr: a) Teorik Sava: En ok yaylm ate edilen ey, oportnizm'dir. Kylmzn dedii gibi, "bir kayann stne krk tilki oturmu, krknn da kuyruklar birbirine demez" ise, oportnizm nasl yenilir? Oportnizmi sulamak, hatta kurunlamak da yetmez. Oportnizm devrimciler forumun-

da, halkn gnlnde ideolojik ve teorik anlamyla yenilgiye uratlmaldr. Yoksa o, yedi bal masal ejderhas gibi, her kesildike yeniden hortlayabilir. b)Hareketi iletirip Kylletirelim: Aydnlar hamamnda okunan her gazel, en ok okuyann houna gider. Ve Finans-Kapital tilkisi o eit karga derneklerinde, boyuna peyniri kapp yer. Herkes, iiler-kyller forumunda eletirmeyi ve eletirilmeyi gze almaldr. iler hakem olmal, bouna kafa atlatld ise, iilerden af dilenmelidir. Yoksa aydn hafzlarn kubbe atlatan lklar, imdiki gibi sol sra saraylar Babil kulesine evirir, durur. Pratik yanl dzeltme ii snf ile olur. c) Zartzurta Paydos: Uyan ve Derleni bir Ulu Cihad'dr. Cihatlarn en ulusu, slamln dedii gibi, "Nefisle mcadele"dir. Eletiri ve Tartlarda: eski kan davalar artk durmal. Hesaplamalar yalnz lkenin ve halkn objektif-somut konularnda mihenk tana vurulmaldr. Kimse sosyalizm "Allah'n yeryzndeki glgesi" pozuna zenmemeli. Kimse ne sultanla, ne kapkulluuna dayanamaz. Herkes "unutkanlklar ve yanllar karmaas insan" olduunu unutmamaldr. Btn dnya sosyalizmi, artk Kle huyundan ve Kr itaattan tiksiniyor. 2.- Birlei Biimi: noktada toplanabilir. a) Tolerans: Her devrimci grup, gnahlar ve sevaplar ile, il yavrusuna evrilen geri lkemiz halknn barndan kopmu bir rnektir. Hepsini mahkum etmek kolaydr. Hepsinden yararlanmay bilmek gtr. kilem ortadadr: Trkiye iinde ve dnda, kurulmu kurulacak btn devrimci Yuvarcklar (yahut ad baka rgtler ve eilimler) ya anlayla dayanacaklardr; yahut Finans-Kapitalin Srat Kprs stnde boynuzlaan beyinsiz keiler gibi, Faizm Ce-

hennemi iine yuvarlanp yanacaklardr. O zaman, birbirine sarlnsa da i iten gemi bulunur. Ya sapklar, ya provokatrler denecek. Saptmalara ve provokasyonlara en elverili ortam horoz dvleriyle hazrlanr. nce bir harman olalm. Trkiye lsnde bask ve oyunlara kar her devrimci eilimin ve sosyalizmin szcleri bir araya gelmeyi rensinler. O zaman, "Karamkla buday ayrdetmek" imdikinden daha olaslar. Yeter ki, Birlei yolunu bilinlice semi bulunalm. b) Primitivizme Paydos: Yuvarcklar (Mahfiller) anarisinin kalkmas ile olur. Dnyann her baarl devrimci elik ekirdii, Yuvarcklarn belirli prensipler erevesinde birlemelerinden domutur. 50 yl sonra olsun, Trkiye'de: Yuvarcklarn kapal kastlar iine saplanp, Proletarya hareketini kakrdatmya kimsenin hakk yoktur, ve olmamaldr. Bir sektin (tarikatn) devrimci antuzyazm ne denli keskin, hatta hakl bulunursa bulunsun, Yuvarck durumu srp giderse: 1- Hem oportnizme, hem gericilie kar yalnz kalacaktr. 2- En sinsi ajanlar, en kt provokatrleri iine szdracaktr. 3- Kanlmaz olan devrimci yanlglarn ve samalamalarn ebediyen lmszletirecektir. Ufak Yuvarcklarn, cephe gerisinde iktidar yrtnmalar, Finans-Kapitalin oyununa anak amak olur. Kim Trkiye'nin eitli devrimci elemanlarn bezdirip kartyorsa, o, gericilikle ittifak kurmu, derlenii baltalam olur. c) Biimler: "Aydnlk Merkezi rtibat Komitesi" fazla Yuvarck kokuyor. "Merkezi Devrimci Derleni Komitesi" kurulmaldr. Bir tek Yuvarck deil, btn devrimci gruplar, hemen "Devrimci Derleni Komiteleri" kurabilmeli, belirli kontenjanlarla temsilcilerini demokratikman seip gndermelidirler. Her Komite, koordine edilecek "Halk Uyan Gleri", yahut "Milli Kurtulu Kuvvetleri" rgtlemelidir.