http://myoum.wordpress.com/2008/05/02/oumm-3203-%E2%80%93-etika-profesional/ 1.

0 Pengenalan Di dalam tugasan Etika Profesional (OUMM 3203) , membincangkan tentang bagaimana masalah etika dapat di selesaikan menggunakan 5 teori etika iaitu teori Hukum Alam, Teori Universalism, Teori Utilitarianism, Teori Pengagihan keadilan dan Teori Kebebasan Individu serta bagaimana menggunakan teori ini sebagai salah satu cara penyelesaian masalah etika. Selain itu di bincangkan juga tentang ciri-ciri masalah iaitu ciri yang pertama ia mempunyai kesan yang berlarutan. Ciri yang kedua, keputusan etika yang mempunyai pelbagai alternatif. Ciri yang ketiga pula, keputusan etika mempunyai hasil yang pelbagai. Ciri yang keempat, keputusan etika yang di buat mempunayi kesan yang tidak menentu, dan yang terakhir, kebanyakan keputusan etika mempunyai implikasi peribadi. 1.1 Latar belakang dilema yang di hadapi Dilema yang saya hadapi ialah ketika sesi pengambilan kedua untuk pelajar baru salah sebuah universiti awam di Malaysia. Sesi pengambilan kedua ini adalah terhad kepada 100 orang pelajar sahaja berbanding dengan sesi pengambilan pertama yang yang mengambil lebih dari 2000 orang pelajar. Disebabkan dengan tempat yang terhad bagi sesi pengambilan kali ini, pihak universiti iaitu di bahagian kemasukan universiti menerima banyak surat rayuan dari pelajar yang ingin memasuki universiti ini. Walaubagaimanapun, hanya 100 pelajar sahaja yang bakal diterima masuk bagi sesi pengambilan kali ini berbanding ribuan surat rayuan yang kami terima. Sebagai permulaan di dalam proses pemilihan bagi pelajar untuk sesi kedua ini, bahagian kemasukan dan rekod akan mengurangkan permohonan yang diterima sehingga kira-kira 200 permohonan sahaja sebelum pemilihan pelajar yang terakhir seramai 100 orang dibuat. Bagi mengurangkan permohonan ini, semua surat rayuan akan diberikan kepada seorang pegawai atasan saya yang juga bertindak sebagai penyelia . Disebabkan dengan kesuntukan masa yang diberikan oleh pihak pengurusan universiti, saya dan rakan sejawat telah diberi tugasan bagi membantu pegawai tersebut untuk mengurangkan permohonan dari pelajar tersebut. Walaubagaimanapun, kami telah diberi arahan supaya hanya untuk memilih 190 rayuan sahaja manakala baki 10 lagi rayuan akan dipilih oleh beliau. Setelah 200 rayuan telah disenaraipendekkan, kami mendapati bahawa baki 10 rayuan tersebut terdiri daripada saudara-mara penyelia kami. Kami mendapati bahawa terdapat banyak permohonan yang telah diserahkan kepada pegawai tersebut tidak diproses dan dipertimbangkan dengan sewajarnya kerana beliau hanya menyenaraipendekkan rayuan yang diterima dari saudara-mara beliau sahaja walaupun terdapat ramai calon yang didapati memiliki kelayakan yang tinggi dari syarat minima kemasukan bagi sesi kali ini. Sebagai salah seorang kakitangan bawahan pegawai tersebut, kami terperangkap di dalam dilemma sama ada harus atau tidak untuk kami melaporkan tindakan yang telah dilakukan oleh pegawai tersebut kepada pihak atasan. Walaubagaimanapun, kami berasa serba salah sekiranya kami melaporkan tindakan pengawai kami kepada pihak atasan kerana kami bimbang jika dengan kami melaporkan tindakan beliau tersebut akan menyebabkan peluang kerjaya kami di universiti akan terjejas. Walaubagaimanapun, kami

Sebagai contoh melalui pemberian rasuah. sesetengah pihak merasakan bahawa dengan memberi rasuah proses kerja yang dilakukan dapat dipercepatkan. Setelah punca masalah dikenalpasti. Ini kerana dengan tindakan beliau yang lebih mengutamakan pemohon yang mempunyai hubung kait dengan beliau sendiri secara tidak langsung menafikan pemohon yang benar-benar layak untuk belajar di universiti. Tugasan ini akan mengupas mengenai persoalan etika terhadap keputusan yang di ambil di dalam situasi dilemma ini.2 Kebanyakan Keputusan Etika Mempunyai Kepelbagaian Alternatif Banyak keputusan yang dibuat dilihat sebagai keputusan yang dibuat tanpa melihat segala alternatif yang ada. 2. Kesan-kesan ini juga boleh memberi kesan ke atas sesebuah masyarakat setempat sekiranya keputusan yang diambil melibatkan sesuatu tindakan untuk masyarakat itu sendiri. 2. keputusan yang diambil didapati tidak beretika. saya rasakan bahawa tindakan tersebut telah memberi kesan yang berpanjangan kepada masyarakat. Ini secara tidak langsung memberi kesan kepada organisasi tersebut dan juga masyarakat kerana percaya hanya dengan memberi rasuah sesuatu pekerjaan itu dapat dilaksanakan atau diproses dengan cepat. 2. Keputusan yang dibuat oleh beliau dilihat sebagai satu keputusan yang tidak mempunyai alternatif lain terutamanya ketika keputusan yang dibuat melibatkan saudara-mara beliau.0. Seperti masalah yang saya hadapi di universiti saya ini. Ini kerana keputusan dan tindakan yang diambil oleh pihak pengurusan ataupun individu tersebut tidak hanya memberi kesan kepada satu pihak ataupun pada satu tahap sahaja.telah mengambil risiko atas kerjaya kami di universiti ini dengan melaporkan kepada pihak atasan universiti mengenai tindakan yang telah dilakukan oleh pengawai kami yang tersebut. segala alternatif bagi menangani masalah tersebut hendaklah dikenalpasti. Pegawai kami hendaklah terlebih dahulu melihat segala alternatif yang ada sebelum membuat keputusan untuk menyenaraipendekkan 10 nama saudara-mara beliau.1 Kebanyakan Keputusan Etika Mempunyai Kesan Yang Berlarutan. Ia juga boleh menyebabkan pemohon yang tidak berjaya ini merasa kurang bermotivasi untuk melanjutkan pelajaran mereka dan setersunya ini boleh merugikan negara. Keputusan untuk tidak bersikap adil ini juga boleh menyumbang kepada masalah pengganguran kepada negara. 2. Disebabkan kegagalan beliau untuk melihat segala alternatif yang yang ada bagi menyelesaikan masalah kemasukan pelajar ke universiti terutamanya yang melibatkan saudara-mara beliau. Penilaian terhadap setiap alternatif tersebut hendaklah dinilai dan alternatif yang terbaik hendaklah diambil sebagai keputusan yang dibuat. Keputusan yang baik hendaklah dibuat dengan menilai segala alternatif yang ada. Masalah yang dihadapi hendaklah dikaji dengan teliti terlebih dahulu. Ini juga akan menyebabkan amalan rasuah menular di kalangan masyarakat tersebut dan tiada ketelusan di dalam sesebuah organisasi. Ciri-ciri Masalah Etika Kebanyakan keputusan yang dibuat selalunya memberi kesan yang berlarutan sama ada kepada pihak yang membuat keputusan atau pihak yang menerima sesuatu keputusan tersebut.3 Kebanyakan Keputusan Etika Mempunyai Hasil Yang Pelbagai .

Walaupun pada pandangan di pihak saudara-mara beliau yang meyifatkan beliau sebagai seorang yang mengutamakan semangat kekeluargaan. Hasil yang sama juga berlaku terhadap keputusan yang dibuat oleh pegawai di universiti yang menyenaraipendekkan nama saudara-mara beliau pada sesi pengambilan kedua universiti. akan tetapi dengan tindakan beliau itu sekiranya diketahui umum akan menyebabkan integriti universiti khususnya jabatan saya iaitu jabatan yang bertanggungjawab mengenai kemasukan pelajar akan tercalar. tindakan ini diambil atas dasar untuk mengurangkan kadar pencemaran udara akibat dari penggunaan mesin di dalam kilang. Walaubagaimanapun. ini tidak bermakna nama-nama tersebut akan terus dapat diterima untuk melanjutkan di universiti ini. Ini kerana kebanyakan keputusan yang dibuat sebenarnya sedikit sebanyak mengira kepentingan peribadi terutamanya pihak atasan. Walaupun nama-nama saudara beliau telah disenaraipendekkan. Keputusan yang diambil akan menjejaskan kedudukan kewangan syarikat. 2. Ini secara tidak langsung akan menyebabkan nama elit universiti akan tercemar disebabkan dengan tindakan beliau yang menafikan hak awam untuk masuk ke universiti. Walaupun pada hakikatnya syarikat berkenaan untung daripada projek pembinaan komplek mahkamah itu. dengan kegunaan alat penapisan asap ini kadar pencemaran udara tidak berkurangan kerana alat yang digunakan berkualiti rendah. Sebagai contoh walaupun keuntungan sesebuah syarikat itu adalah rendah disebabkan kos jualan yang meningkat. Sama seperti dengan tindakan pegawai saya yang telah memasukkan 10 nama saudara beliau di dalam senarai pendek pemohon bagi pengambilan kedua universiti. 2.4 Kebanyakan Keputusan Etika Mempunyai Akibat Yang Tidak Menentu Kebanyakan keputusan yang diambil dilihat sebagai keputusan yang mempunyai risiko yang minima. Sikap tamak pemaju yang ingin memaksimakan keuntungan dengan menggunakan bahan binaan yang tidak berkualiti ini telah menjejaskan imej syarikat itu sendiri.5 Kebanyakan Keputusan Etika Mempunyai Implikasi Peribadi Pendapat yang mengatakan kebanyakan keputusan korporat adalah dibuat tanpa mengambilkira kepentingan peribadi adalah tidak benar. Sebagai contoh bangunan kompleks mahkamah baru yang bocor ini adalah akibat dari sikap pemaju yang hanya memikirkan keuntungan sahaja. Sebagai contoh tindakan untuk sebuah kilang yang telah memasang alat penapis asap untuk mengurangkan pencemaran udara.Banyak keputusan yang dibuat pada hari ini akan memberi hasil yang berbeza pada masa hadapan. Nama-nama ini akan melalui pelbagai tapisan yang akan dilakukan oleh fakulti-fakulti yang terlibat dengan sesi pengambilan pelajar kali ini. demi untuk menjaga kepentingan peribadi kepentingan pihak atasan keputusan untuk membayar bonus ini tetap dibuat. ini tidak mempengaruhi keputusan syarikat yang ingin bayaran bonus sebanyak 2 bulan kepada kakitangan dibuat. Walaubagaimanapun. Ini kerana keputusan diambil setelah segala alternatif yang ada telah dinilai sesebelum sesuatu keputusan itu dibuat. . tetapi hasil yang berbeza didapati oleh syarikat berkenaan dari segi imejnya akibat dari kebocoran yang sering dihadapi oleh bangunan mahkamah berkenaan. Kebanyakan keputusan yang dibuat tidak memberikan hasil seperti yang diharapkan oleh sesetengah pihak dan ini secara tidak langsung memberi kesan yang negatif terhadap organisasi itu sendiri.

Kelebihan yang ada pada teori hukum ini ialah . Sebagai contoh. jelas menunjukkan pegawai itu melakukan perbuatan yang haram di sisi Islam dengan . jadi mereka mempunyai moral. dan perasaan benci itu tidak mencegah dia dari berbuat adil dan memberikan kebenaran kepada yang berhak. 3. Faktor-faktor yang mempengaruhi eitika seseorang individu ialah pengaruh keluarga.2 Teori Hukum Alam Hukum alam ialah hukum atau etika yang berkait rapat dengan agama dan kepercayaan. Setiap satu agama telah menetapkan hukum untuk kaumnya dan mereka harus mematuhi hukum itu . 3.0 Teori Etika Etika bermaksud prinsip -prinsip dan peraturan moral yang dapat di terima umum sebagai cara untuk mengawal seseorang individu supaya berkelakuakn baik. saya percaya bahawa pegawai saya telah berlaku tidak adil pada pelajar tersebut. nilai moral diri seseorang individu. Beliau langsung tidak mengambilkira kelayakan yang ada pada pemohon yang lain. dan keadilan seorang Muslim terhadap orang yang dibenci. teori etika teleologikal klasik (Utilitarianism). iaitu keadilan seorang Muslim terhadap orang yang dicintai. pengaruh rakan sebaya. ia tidak universal kerana setiap agama mempunyai pegangan.isnet. Sebagai seorang yang beragama Islam.org/islam/Qardhawi/Masyarakat/Adil.1 Ciri Taakulan Etika Secara universal. Teori pengagihah keadilan dan teori kebebasan diri sendiri. ia di terima oleh semua golongan yang berpegang pada agama dan ia di terima sepanjang zaman. Yusuf Qardhawi : 24 Jun 2007)http://media. pemahaman dan kepercayaan masing-masing. Dengan menidakkan hak pelajar-pelajar itu.etika dan nilai murni yang berbeza. Tindakan ini secara tidak langsung akan menyebabkan tahap intergriti beliau berkurangan terutama di kalangan kakitangan bawahan beliau. Teori berkenaan adalah teori hukum alam. “ (Dr. agama Islam melarang umatnya untuk minum minuman keras. Ini bermakna. Sehingga perasaan cinta itu tidak bersekongkol dengan kebathilan. pengalaman seseorang. namun ada agama yang tidak menghalang pengikutnya dari mengambil minuman berkenaan. Teori etika Deontologikal klasik(Universalism). Walaubagaimana pun terdapat 5 cara atau teori yang boleh di jadikan sebagai panduan dalam membuat keputusan beretika. “Islam memerintahkan kepada kita agar kita berlaku adil kepada semua manusia. Namun apa yang menjadikan teori ini tidak sempurna ialah. 3. Apa yang betul dan salah dalam teori ini adalah bergantung kepada pegangan agama dan kepercayaan sesebuah masyarakat atau kaum . semua masyarakat di dunia perlu suatu cara analitikal yang konsistan untuk mengklasifikasikan sesuatu perbuatan yang di lakukan salah atau tidak. Namun ada perkara yang menjadi satu kesalahan pada sesuatu masyarakat tidak menjadi kesalahan pada masyarakat yang lain.html . tidak ada satu pun cara pun yang sempurna untuk di jadikan piawaian peraturan etika.Keputusan pegawai saya untuk memasukkan nama saudara beliau di 10 tempat terakhir senarai pendek calon tersebut adalah bersifat peribadi. (tidak adil dalam konteks Islam ialah tidak meletakkan sesuatu pada haknya). dan faktor-faktor situasi (kerana tiada pilihan lain).

maka ia akan membawa faedah dan jika tidak ia membawa kepada keburukan kepada ramai orang. Dengan penggunaan teori ini . dan mengabaikan serta mengekploitasi suara minoriti . dan di dalam Islam ada beberapa tahap yang boleh di ikuti. Namun teori ini masih kurang sempurna kerana ia hanya mengutamakan suara majoriti. saya seharusnya menasihati pegawai atasan saya dan jika tidak berjaya barulah saya boleh melakukan cara yang lain seperti yang telah di bincangkan. iaitu dengan cara membawa perkara ini ke muka pengadilan. dan itulah selemah-lemah iman” (http://www. Yusuf Qardhawi : 24 Jun 2007). . jadilah kamu orang yang benar-benar menegakkan keadilan. menjadi saksi kerana Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu . jelas keputusan yang patut di ambil ialah memberikan tempat dalam universiti kepada orang yang memang berkelayakan tanpa mengira status perhubungan yang terjalin antara pegawai pemilihan. pegawai itu akan di senangi oleh kaum keluarganya sahaja.” (Al Quran . dan jika ia tak mampu juga maka dengan hatinya. Sistem teologi etika ini memberi fokus kepada kesan sekarang berbanding niat seseorang individu.com/msg00322.com/mencintai-islam@yahoogroups. Menurut agama Islam. dia telah membantu masyarakat dengan menaikkan taraf sosio ekonomi keluarga orang lain dengan peluangnya memberikan pelajar itu tempat dalam universiti. apabila seseorang itu telah melakukan kesalahan. Tetapi jika pegawai itu memberikan peluang kepada orang lain. Terma inilah yang dikatakan Utilitarianism. orang lain yang menyedari kesalahannya itu wajib memberitahu atau membetulkan kesalahannya.W dari riwayat Muslim dan Ibn Majah:“Barang siapa diantara kamu melihat suatu kemungkaran maka hendaklah ia merubahnya dengan tangannya. Langkah yang pertama. dan dia telah menyekat peluang orang lain untuk menimba ilmu.html : 24 June 2007) Jadi dengan menggunakan teori hukum alam ini. kita seharusnya menasihatinya secara berhikmah.3 Teori Etika teologikal Klasik (Utilitarianism) Teologikal adalah terma yang wujud dalam bahasa Greek yang bermaksud hasil keputusan atau kesan. Pengagihan kesaksamaan dalam teori ini menggunakan suara majoriti. dimana orang yang melakukan kesalahan tadi akan dapat berfikir tentang kesalahan dan dosanya dan pada masa yang sama dia tidak akan berasa hati dengan orang yang menegur. Teori ini bergantung kepada kesan hasil daripada tindakan seseorang. Tidak ada keseimbangan faedah yang terima oleh minoriti berbanding majoriti.A. dan jika ia tak mampu maka dengan lisannya. Berdasarkan kepaada teori ini. Jika saudara maranya di pilih.mailarchive. pegawai pemilihan itu tidak harus mengambil saudara maranya menjadii calon yang layak mendapat tempat di universiti ini kerana ia tidak membawa apa-apa faedah kepada masyarakat tetapi faedah hanya pada dirinya sendiri. Jika tindakan seseorang atau sesebuah masyarakat itu betul. 3.Allah SWT berfirman: “Hai orang-orang yang beriman. (Dr. Sesuai dengan hadis Rasulullah S. Jika ia tidak berkesan. surah An-Nisa’: ayat 135)”.terdapat cara yang kedua iaitu dengan menggunakan orang yang di hormati oleh si pembuat salah untuk menegurnya dan jika cara ini juga tidak berhasil barulah cara lebih keras boleh di lakukan.

Teori ini juga menganggap bahawa semua manusia tidak terpengaruh antara satu sama lain dan tidak kelam – kabut serta dengan menggunakan teori ini semua orang akan di beri layanan yang sama rata. pegawai atasan saya tidak mengagihkan kesamarataan. Selain itu. dan begitu juga sebaliknya. maka ia semestinya untuk kebaikan semua pihak. Jadi pengagihan yang adil tidak dapat di lakukan. keperluan. Namun ada kekurangan terhadap teori ini kerana kita sebagai manusia tidak tahu menilai sejauh manakah niat baik seseorang. maka kesan hasil dari tindakannya itu akan menjadi baik. Oleh yang demikian teori ini menganggap bahawa jika seseorang itu berniat baik selalunya akan membawa kepada hasil yang baik dan jika seseorang itu berniat baik. tetapi dia mempunyai kebolehan dan kemahiran yang tinggi. moral dan pemikiran yang berbeza. Jadi semua pelajar yang merayu akan mendapat pertimbangan yang sama dan ini akan menyebabkan calon persendirian yang di pilih tersingkir dari senarai penganbilan pelajar rayuan. Seseorang individu di benarkan untuk memilih salah satu alternatif pilihannya sendiri mengikut kehendaknya. Dalam teori ini. ia adalah berdasarkan kepada kebebasan atau hak seseorang individu. Berdasarkan kepada teori ini. 3. pegawai tersebut tidak patut mengambil calon-calon pilihannya kerana masih lagi terdapat calon yang layak untuk mendapatkan tempat di universiti ini. Sebagai contoh walaupun seseorang itu tidak banyak menyumbang untuk sesuatu perkara itu. adalah mustahil untuk memberikan layanan yang sama rata kerana setiap orang mempunyai perasaan. Ia mementingkan kerjasama antara satu institusi atau masyarakat. Namun teori ini masih kurang berkesan kerana teori ini menidakkan kelebihan seseorang individu. berbanding pada seseorang yang banyak menyumbang tetapi tidak mempunyai kemahiran dan kebolehan. Menurut Norzick undang-undang –undang atau nilai sesebuah masyarakat yang menyekat kebebasan individu patut di tolak. . 3. dan bagimana mahu menginterprestasinya. Menurutnya lagi seseorang itu mempunyai hak untuk memegang kekayaan atau pun apa sahaja yang di miliki tanpa berkongsi dengan orang lain tetapi mereka juga mempunyai hak untuk memberikannya kepada sesiapa sahaja yang di sukainya. kebolehan dan sumbangan seseorang. Ini kerana menurut teori ini semua manusia harus menerima layanan yang sama. Teori ini juga mempunyai kelemahan iatu ia mempunyai definisi yang sempit tentang kebebasan yang mana akan memberikan impak yang negatif kepada orang lain.4 Teori Etika Deontologi Klasik (Universalism) Pendekatan deontologi adalah membawa maksud tugas dan komitmen terhadap seseorang individu di dalam bahasa Greek. Seperti juga masalah dilema yang saya hadapi ini. dan tidak melihat kebolehan calon sebelum membuat keputusan. Pengagihan keadilan ini adalah berdasarkan kepada kesamarataan. nilai. jika niat seseorang itu baik. Teori ini berdasarkan kepada niat seseorang itu dan bukannya bergantung kepada hasil dari tindakan. berdasarkan teori ini jelas menunjukkan bahawa pegawai saya itu tidak membuat keputusan yang tepat.3.5 Teori Pengagihan Keadilan Teori ini menekankan kepada pengagihan yang adil kepada semua manusia dan ia berdasarkan kepada keadilan dan nilai murni sesebuah masyarakat.6 Teori Kebebasan Diri Menurut teori yang di cadangkan oleh Robert Norzick ini. Jadi.

Jadi . Saya berbuat demikian kerana saya merasakan tidak ada keadilan kepada pelajar yang layak dan saya harus menegakkan keadilan bagi mereka. Ini kerana undang-undang tidak dapat membuktikan seseorang itu jujur atau tidak. secara keseimpulannya apa yang di lakuakan oleh pegawai itu adalah tidak salah dari segi undang-undang.0 Penyelesaian masalah Kesimpulan yang dapat di buat setelah meneliti kelima-lima teori etika dan hukum mengikut undang-undang dapatlah disimpulkan bahawa apa yang dilakukan oleh pegawai itu adalah suatu perbuatan yang salah. walaupun impak negatifnya sanagt besar. Selain itu saya berpegang kepada teori utilitarian yang mana jika saya tidak menyekat kegiatan pegawai saya itu. saya tetap megambil keputusan itu kerana saya mengetahui apa yang saya lakukan adalah suatu keputusan yang terbaik. Saya juga percaya kepada konsep teori pengagihan keadilan. dari segi etika. Justeru walaupun saya terpaksa menghadapi risiko pada kerjaya. Berdasarkan kepada masalah tentang ketidakadilan pemilihan pelajar rayuan.0 Rujukan .. Oleh itu saya membuat keputusan untuk memberitahu pihak atasan walaupun saya tahu saya akan merosak serta menjejas laluan kerjaya saya . 4. Undang-undang bermaksud satu set dokumen bertulis yang mengandungi peraturan dan telah di di wartakan di dalam sesebuah masyarakat. 6. yang mana cara yang di lakukan oleh pegawai pemilihan ini tidak bertentangan dengan etika dalam teori ini. maka beliau tidak akan bersalah. Namun. eloklah di nyatakan definisi tentang undang-undang.0 Masalah menurut undang-undang Sebelum penyelesaian masalah menurut undang-undang di huraikan. Jadi terdapat percanggahan antara undang-undang dan etika. teori universalism.Mengikut teori ini. selagi tiada bukti yang konkrit yang menyatakan pegawai itu bersalah . tidak beretika dan bermoral kerana teori hukum alam. 5. ia akan menjadikan ramai golongan yang keciciran dari arus pendidikan dan ini seterusnya akan menyebabkan kerugian yang besar kepada negara kerana kehilangan banyak cerdik pandai di negara ini. iaitu dengan memperdagangkan masa depan orang lain. Tujuannya adalah untuk mengawal tingkah laku seseorang individu di dalam sesebuah masyarakat. pegawai pemilih patut di beri hak untuk memilih calon yang di kehendaki. mengikut undang-undang. 4 daripada 5 etika yang di bincangkan menyatakan bahawa perbuatan pegawaiitu adalah salah. teori utilitarians dan teori pengagihan keadilan jelas menunjukkan apa yang dilakukan itu bertentangan dengan teori tersebut walaupun teori hak kebebasan diri dan undang-undang menyatakan ia tidak salah.

Brill. Skudai. Open University Malaysia:OUMM3203 – Professional Ethics. Dr Yusuf Qardhawi (2007). 3. Prentice Hall. SaddleRiver. Sistem Masyarakat Islam Dalam Al-Quran dan Sunnah published athttp://media.1. New York. Penerbit Universiti Teknologi Malaysia. E. Bhd.org/islam/Qardhawi/Masyarakat/Adil. Kuala Lumpur. Thiroux. Ethics: Theory And Practice . (2007). Majid Fakhry (1994). Jacques P (2001). Mohd Janib Johari (2001). 5. MeteorDoc Sdn.J. al.. Dr Ansary Ahmad et. Prof. Ethical Theories In Islam.html . 4.isnet. 2. Etika Profesional.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.