You are on page 1of 387

Arka Kapak;

Ergenekon tertibiyle yaklak 2.5 yldr cezaevinde olan yazar bu kitabyla Fetullah Glen'in bilinmeyenlerine k tutuyor. Kitapta Fetullah Glen'in soyu ile ilgili tm bilgilerin yannda slam'la telifi mmkn olmayan eylemlerine yer veriliyor. Glen'in bir ayda hazrlad risalesinde; Allah'n sfatlarn eksik bildiini, Cuma'nn artlarn bilmediini, namazn artlar ndan habersiz olduunu, mezhepler ve mezhep imamlar hakknda hibir bilgisinin o lmadn belgeliyor.

Kitapta; Ergenekon tertibinin Glen'in lkeye rahat dnebilmesi amacn tadn, Glen'in hocalnn istihbarat rgtlerinin eseri old uunu kantlyor. Yazar; kitapta Fetullah Glen'in kimliine projektr tutuyor. Burada verilecek karar; Glen'in kendi halinde bir din adam m, yoksa Ankara Emniyet Mdrl'nn raporunda nemle vurgulad gibi; 'Cumhur iyet'e kar en sinsi, en kapsaml ve en tehlikeli oluumu kklendiren biri mi olduudur. Tabii ki takdir okuyucunun...

Togan Yaynlar Yazar Kapak & Dzen Bask

1. Bask ISBN Togan Yaynclk Bizim Avrasya Yay. Turiz. n. ve San. Tic. Ltd. ti.

22 Ergn Poyraz Togan Yaynlar Kuak Ofset Himayei Eftal Sok. Yldran Han No: 1-2-3 Caalolu-st. Tel: (0212) 527 41 03 Kasm 2009 978-9944-337-21-4 BZM AVRASYA YAY. Kuruluudur. Alifakih Cad. 26/c Kocamustafapaa/stanbul Tel: 0212 585 66 28 - 518 22 94

Tm haklan sakldr. Bu kitabn tamam ya da bir ksm 5846 sayl yasann hkmlerine gre, kitab yaymlayan TOGAN YAYlNLARl'nn ve yazarn izni olmakszn elektronik, mekanik, fotokopi ya da herhangi bir kayt sistemi ile oaltlamaz, yaynlanamaz, depolanamaz

AMERKA'DAK MAM
ERGN POYRAZ

TOGAN
stanbul - 2009

Mustafa Kemal'in Askerleri Dr. Necip Hablemitolu E. Binba hsan Gven'e...

NDEKLER
nsz............................................................... Fetullah'n Dedeleri.............................................. Srgn................................................................. Kaderleri Kovulmak............................................... Bitlis....................................................................... Ermi Dedeler....................................................... 11 21 24 26 32 41

Katran Kaynatsan Olur mu eker............................. 49 nsan Sevgisi............................................................. 53 Tyme Refleksi Dedelerden Geliyor........................... 59 Doumu.................................................................. 60 Babas....................................................................... 66 apka ve Annesi........................................................ 72 Kerametler ncil'den............................................... 86 Glen fryor.......................................................... 94 F Tipi Doktor............................................................. 96 Anne ve Babasnn Dini Bilgisi................................. 101

8 Dini Eitimi.............................................................. 104 Ayet ve hadis bilmiyordu......................................... Ktmir..................................................................... Teyzesi ve Cinnetleri............................................... Hocalar.................................................................. Glen ve Kadnlar................................................... Glen Kadnlar Sevmiyo.......................................... Glen ve Evlilik....................................................... Mahcup Glen........................................................ Glman Da Ne Ola Ki............................................... Fetullah ve Aids...................................................... Kadn ve Trban..................................................... Fetullah ve Sinekler................................................ Ryalar ve Fetullah................................................. Kapitalist Melekler.................................................. Fetullah'a Gre Bilim ve Akl.................................... Yamurcu............................................................... Sayg Anlay.......................................................... Bomba Korkusu...................................................... Yufka Yrekli Fetullah............................................. 109 124 128 132 135 137 142 160 163 168 169 182 186 196 199 203 205 207 211 Vaaiz........................................................................ 121

nkar Ettii Raporu................................................... 130

Ergenekon'dan Sonra Fetullah.................................. 175

Gatakulli.................................................................. 216

9 Fetullah, Milliyetilik ve Askerlik............................. 223 Babas Yannda Sigara mezmi............................... 227 Smkl Mendil....................................................... 231 Medrese Eitimli Fetullah.......................................... 236 Hafz m.................................................................... 238 Fetullah ve Halsinasyon.......................................... 241 Asker Tayn Yememi.............................................. Redaktr Fetullah.................................................... At Davalar Hep Kazanm.................................. 243 247 249

Entellektel Fetullah................................................ 251 Varoluu Fetullah.................................................... 265 Fetullah ve Mozart................................................... 269 Fetullah Mason mu................................................... 272 Glen'e Mason Destei.............................................. 277 Rzgar Gl.............................................................. 279 Dinler Aras Diyalog.................................................... 285 Hain Keklik................................................................ 298 Glenin ntihali......................................................... 300 Fetullah ve Alevilik..................................................... 302 Yezid; Alevilerin Frlatmas..........................................304 Gazi Olaylar............................................................... 307 Glen'in Davas......................................................... 311 eriat Deilmi....................................................... 317 MT Fetullah' Seviyoo.............................................. 320

10 Hizbullah ve Glen................................................... 324 Kanla Abdest Almak................................................. 328 Mapusluk ve Glen.................................................. Glen'in Vasiyeti.................................................... Ve Keklendi nsan.................................................... Arapa zlemi le Yanan Emniyetiler...................... 333 337 339 354

Okullar ve Himmet................................................... 342 Glen'e Koruma....................................................... 362 Hkim Kiralayn........................................................ 364 Glen ve Mit............................................................ 373 CIA ve Glen........................................................... Para Karl Yazdryor.......................................... ClA'nn Glen'e Referans....................................... 377 380 384

Glen'in Yalan......................................................... 383

11

NSZ
Fetullah Glen, cemaatinin yaynlad ve Glen'i vme yarna girdikleri kitaplarda; "Hocaefendi, son ikiyz-ikiyzelli yllk tarihi itibariyle yenilgiler ve perianlklar ierisinde yaayan; ancak son yzylda olumlu istik amette mesafe kat eden bir milletin tarih sahnesindeki yerini gelecek asrlarda tayin edici unsurlardan biri olacak hareketin fikir mimar" olarak tan mlanyordu. Fetullah Glen, yerletikleri memleketlerde insanlarn nce kucak ap barlarna bastklar bir ortamdan, zararl eylemleri nedeniyle s rekli kovulan bir aileden, bir soydan geliyordu. nce Ahlat'tan kovuldular. G ettikleri Pasinler'e ya da dier adyla Hasankale'ye yerlemelerinin ardndan,

12 Yozgat Yerky, yeni adresleri oluyordu. Burada da rahat durmadlar. Korucuk bir baka srgn yerleri oldu. Glen'in cemaatinin yayn organlarna verdii syleiler kitaplatrlyor, bu kitaplarda Glen; mitolojik bir efsanenin bakahraman olarak sunuluyordu. Yine ayn yaynlarda; kendini efsaneletirme uruna hata zerine hata yapan, bir nce sylediini bir sonra tekzip etmesiyle de kendi kendinin Brts' olan bir Glen portresiyle karlayorduk. Glen, hayatn anlatrken kimi yerde yanda, kimi yerde drt yanda, kimi yerde be yanda namaza baladn ve bir daha brakm adn ileri srerken, baka bir yerde ise klamad namazlarn kaza ettiini sylyordu. Drt yanda iken Kur'an' bir ayda hatmettiini iddia ederken , girdii vaizlik snavnda geer not olan on zerinden bei akrabalar olan diyanet grevlilerinin destei ile olduka zorlanarak alabiliyord u. Glen, atadan, dededen bu yana sahabe akyla yandklarn, s ahabeyi dillerinden drmediklerini belirtiyordu. Nedense Glen'in ilan ettii bu sahabe ak

13 ailenin ocuklarna verdii isimlere bile yansmyordu. Yansmad gibi daha ilgin bir durum gerekleiyor, genelde Mslman ailele rin itibar etmedii bir ismi Glen'in kardei tayordu: Mesih! Fetullah Glen, ailesinin hem anadan hem babadan Peygamber Efendimizin soyundan geldiini ilan ediyordu. Ancak; "ecere nerede" diye sorulduunda ise tam bir ark kurnazl edasyla "Kayboldu" diyebiliyordu. Glen ilk mektebi normal yollardan bitirememiken, bir de adn ve soyadn bile zorlanarak yazarken, nasl oluyorsa ngilizce kitaplara imza atyor, Yahudi haklarn korumak ve Yahudilie hizmet iin kurulan ADL'nin bakan Abraham Foxman'dan kitap yazma siparii aldn vne vne anlatabiliyordu. Dn az dolusu svd, svmekle de kalkmayp lanetler yad rd; Amerika, Bat, Vatikan ve Papa'ya bugn her frsatta vgler yad ryor, onlar iltifatlara bouyor, ballklarn bildiriyor, hizmetlerinde olduklarn arz ediyor ve adeta onlara biat ediyordu.

14 Glen, zora geldiinde haa Allah'n zel kalem mdr edasyla cennetle mjdeledii mritlerine kendi tanmlamasyla "Suma" yani "Gizli riya" ya da daha ak bir deyile iki yzllk yapmalarn telkin ettiini ifade ediyor, Allah ve Peygamber sevgisinin de yalan olduunu itiraf ediyordu. stikbalde en ufak bir tehlike grdnde kblesini ABD'ye evir iyor, Allah'n inayetinden vaz geip FBI ile ClA'nn korumasna snyordu. Glen, kzdrldnda ipin ucunu karyor, vaizlik yapt d nemler ierisinde Kur'an'n srtndan para kazanmann yollarn aradn, hatta Kur'an- sattn ikrar ediyordu. Glen, finali "Ve yine dneklik yapacam" eklindeki szleri ile oynuyordu. Nur Tarikat iinde Nurcu fikirlerle yetien insanlar daha sonra d eiik klklarla karmza kyordu. Sahaya Nurcu olarak srlen Turgay, bir sre sonra geliimini tamamlayarak televizyonlarda Protestan Pastr yani Papaz olarak arz- endam ediyordu.

15 Tuncay Gney, Nur Risaleleri okuyarak homoseksel olduunu kefediyor, ardndan bu nedenle askerden rk raporu alyor, Fetullah Glen'in sa kolu olarak Samanyolu televizyonunda "Dorukt akiler" adl bir program yapyor, "stadlar ve birok Nur Tarikat yesi gibi son istasyona homoseksel Haham Yama olarak varyor, Ergenekon tezgah F tipi yaplanmann klavuzluunu stleniyordu. in bir dier ilgin yan; 12 Eyll ncesi duvarlara yaz yazmak ve benzeri slamc eylemlerde Tayyip'in yannda yer alan yine Tayyip gibi Batum gmeni bir Grc olduunu her frsatta ilan eden eriat Emine enlikolu, Tuncay Gney'i yere ge sdramyor, onun kendilerine ok byk hizmetlerde bulunduunu anlatyor, Tuncay Gney'in heykelinin dikileceini ve dikilmesi gerektiini iddia ediyordu. Kara arafl eriat Emine enlikolu, Homoseksel Haham Y ama Tuncay Gney ile ok iyi bir arkadalklarnn olduunu sylemeyi de ihmal etmiyordu. "Dantay saldrsndan on gn kadar sonra Yunan Gazetesi To Vima: Bugn Ergenekon tezgah ile tutuklanan ve szde rgtn yneticisi olduu iftiras atlan insanlar hakknda bir yaz yaynlyor ve yazy 27.6.2007 tarihinde "Bu Yol Ergenekon'a k yor" cmlesi ile bitiriyordu. Oysa; o tarihte Ergenekon'u kimse bilmiyordu.

16 Yine Nurcularn kucanda, Ermeni Said'in risalelerini okuyarak y etien Abdullah calan eli kanl terr rgt PKK'nn eleba olarak sahne alyordu. Terrist bana en byk destei yine iinde yetitii F tipi rgtlenme salyordu. 19 Mays 2009 tarihli Vatan Gazetesi'ne deme veren eyh Sait'in torunu Abdlmelik Frat, terrist bann nurculuunu yle anlatyordu: "Evet, nurcuydu. Bunu syleyen bir tek ben deilim. Diyarbakr'da kadastro memurluu yaparken hep Risale-i Nur okuyordu..." Ayn Abdlmelik Frat, Kurtulu savana katlmayan ancak ngilizlerle yaplan Musul ile ilgili grmeler srasnda ngilizlerden ald altnlar karl ve szde Krdistan hayali ile isyanlar karan "Bir Trk ldrmek, yetmi gvur ldrmekten daha stndr" diyen Nakibend Lideri eyh Sait hakknda Said-i Nursi'nin syledii u szleri aktaryordu: "Ben Birader-i azamim, ekremim eyh Sait Efendi'nin cn alacam, aldm." Fetullah Glen ise intikamc Ermeni Said ya da nam- dier Said-i Nursi iin her frsatta "stadm" diyor ve izinden gittiini ilan ediyordu.

17 Glen, eli kanl terr rgt "Hizbullah" ise "Allah'n askerleri" eklinde tanmlayp "onore ederek" saflarn netletiriyordu. Laik, demokrat ve Atatrk isimlerle, PKK ile mcadelede sembol olmu, Kardak kayalklarn Yunan'a dar etmi kahramanlar ise; PKK mil itanlar, PKK itiraflar, kendi z yeenini 200 TL karl erkeklere pazarlayan, ablasn ldren ve "eriat" olduunu bas bas bararak duyuran insanln yz karalar ile F tipi yaplanmann hainleri tarafndan Fetullah'n kucanda yetien homoseksel bir haham yamann klavuzluunda, Anayasa Mahkemesi'nin kararnda laiklie aykr fiillerin oda olduu kabul edilen Tayyip'in akma savclnda oluturulan "hukuk" maskeli ete tarafndan akallara yem edilmek isteniyordu. mrnn hemen hemen tamamn bu lkeye hizmet iin adam insanlarn ilerleyen yalar ve cezaevlerindeki zor koullar nedeni ile hastalanan yurtseverlere kar, kat Amerika'dan "Gatakulli yapyorlar" eklinde dalga gemek de Fetullah'a dyordu. Ergenekon tezghnn en nemli amalarndan birinin; Emniyet, MT ve Adliye iinde yuvalanan F tipi yaplanmann Fetullah Glen'in korkularn izole etmek, Trkiye'ye sorunsuz dnmesini salamak, dnebilirse di-

18 kensiz bir gl bahesinde yaamasna imkn vermek olduu, Zaman G azetesi yazar ve Glen hareketinin kilit isimlerinden Hseyin Glerce'nin 27 Nisan 2009 tarihinde Star Gazetesi'ne verdii u demele bir kere d aha kantlanyordu: "Dava 5-6 yl srebilir. Ama dava, Ergenekon tr yaplanmalar devlet iinde cesaret bulamayacak ekilde ilerlerse, bu, demokrati klemeyi hzlandrr. Buna normalleme denilebilir ve Sayn Glen'in de dnmesi mmkn olur." Glencilerin bu ihtiraslarna bata Tayyip Erdoan, Abdullah Unaktan gibi crm ilemek iin ete oluturmaktan, nitelikli dolandrcla kadar onlarca dosyas olan AKP'li siyasetilerin korkular ve bu korkularn kabus haline gelmesi, Devlet Bakanl dneminde ahsi har camalarn devlete detmekten mahkumiyeti olan ve evrakta sahtecilikten yarglanmas srekli gndemde olan Abdullah Gl'n tela ve Adalet Bakanl koltuunu uzun sre igal eden ve "eriat in Silahl Mcadele" slogan ile eylemlerde bulunan BDA-C'nin, "Kafir devlet yklacak elbet" eklindeki feryatlar altnda dzenledii gecede, yine ayn sloga nlar altnda kutlama mesajlar okunan M. Ali ahin'in hayalleri eklenince, Atatrklere; sindirme, gzda verme, eziyet etme, korku

19 salma, ikence yapma ve en nemlisi susturma amal Ergenekon kom plosu sahneye konuyordu. Fetullah Glen, allm din adam profilinden uzak, din adna farkl sylemlerde bulunan, Irak bata olmak zere, tecavze urayan, sakat braklan, ldrlen binlerce Mslman ve Mslman ocuklarnn aclarna kar bir sfenks kadar yani baka bir deyile Msr'n sessizlik tanralarndan daha sessiz kalan, Amerikallarn camileri bombalamalarna, iren kahkahalar altnda Kur'an' niangh olarak kullanmalarna tepki vermeyen, ancak Irakllarn gnderdii bir fzenin Yahudi ocukl arna zarar verme uzak ihtimaline kar feryad- figan yrtna yrtna alayan ve bu feryatlarna Hz. Peygamberi de alet eden bir fenomendi. mamlarla yan yana grnmekten kanan, bunun yannda Fener Rum Patrii Bartholemeos, Ermeni Papazlar ve Yahudi din adamlar ile iftar grnml ziyafetlerde bir araya gelen, kendi dncelerini ona ylamayanlara kar "Hile mubahtr" yntemi ile tedbirler gelitiren biriydi. Hibir zaman fakir sofrasna oturup fotoraf ektirmeyen, ama zengin i adamlaryla srekli halvet olan bir vaiz'di. Fetullah Glen, yeterli din eitimine ve bilgisine sahip olduu o lduka kukulu olmasna ramen, dini gerekli bir

20 ekilde bilmeyen, fakat itikatl olduklarna inanlan insanlar etkileyebilecek noktalar iyi kefeden bir aktrd. lim olmay gerektirmeyen dini hikyeleri, zdrap ykl ses tonu eliinde iledii sohbetlerinde gzya suyu ile kiilerin manevi alanlarna nfuz edecek ekilde anlatan ve bu anlatmlar dinleyen kiileri isted ii yne sevk etmeyi baaran ve bylece birok kesimin kendisinden etkilenmesini salayan bir illizyonistti. Bu kitapta Fetullah Glen'in kimliine projektr tutmaya altm. Burada verilecek karar: Glen'in kendi halinde bir din adam m yoksa Ankara Emniyet Mdrl'nn raporunda nemle vurgulad gibi, "Cumhuriyet'e kar en sinsi, en kapsaml ve en tehlikeli oluumu kkle ndiren biri mi olduu"dur. Tabii ki takdir okuyucunun... Ergn Poyraz 5 Nolu L Tipi Cezaevi-Silivri 10.09.2009

21

Fetullah'n Dedeleri
Fetullah Glen, dedelerinin, babasnn, annesinin ve akrabalarnn "Seyyid" olduunu yani peygamber soyundan geldiklerini anlatyordu. ; belgeye, ecereye dayandnda ise her zamanki kvraklyla ecerenin kaybolduunu sylyordu. Glen, dedelerine ise bir ermi bir evliya havas veriyor, onlarda olmayan zellikleriyle vnyordu. Glen, "Kk Dnyam" adl kitabnda ailesinin iki taraftan da "Seyyid" olup olmad yani peygamber soyundan gelip gelmedii eklindeki anak soruyu yle cevaplyordu: "Olabilir, yle diyorlar. Ancak bu mevzu bizim aile iinde ne annem ne babam tarafndan konuulmazd. Ben annemden iki defa byle bir mecburiyetten bahis duydum. Her ikisi de ecerenin kayboldu undan bahsederken oldu..." Fetullah burada tam bir ark kurnazl sergiliyor, elinde Seyyid o lduklarna dair hibir belge olmamasna

22 ramen yllar nce lm olan anne ve babasnn azndan Seyyid olduklar masaln anlatyordu. nsanlar etkilemek iin "Peygamber soyundan gelen biriyim" mesajn veriyordu. Glen, 1995 ylnda yaynlanan Kk Dnyam adl kitabndaki aklamalarn unutmu olacak ki, Nevval Sevindi'nin 1997 basm "Fetullah Glen ile New York Sohbeti" adl kitabnn 23. Sayfasnda ka rmza bu sefer "Seyyid" olarak deil, "erif" olarak kyordu. Oysa; Dini konularda en kk eitimi olan unu bilir ki; Soy olarak Hz. Hasan ve Hz. Hseyin'e dolaysyla Hz. Muhammed'e (sav) dayanan kiilere Seyyid, Hz. Muhammed'in kz Hz. Fatma'nn lmnden sonra ok sayda evlilik yapan Hz. Ali'nin bu elerinden doan ocuklarn nesebi nden gelenlere de "erif denmektedir. ecerenin kayp olduundan bahseden Fetullah Glen, "Kk Dnyam" adl kitabnda anasnn ve akrabalarnn azndan Seyyidlik iddiasnda bulunmasndan sonra, "Fetullah Glen ile New York Sohbeti" adl kitapta da bu kere Nevval Sevindi'nin kaleminden soyunu bir

23 yandan Selahattin Eyybi'ye, dier yandan Hz. Ali'ye balyordu. Yani baka bir deyile Seyyid'likten eriflie yatay gei yapyordu. Burada, Krtlk propagandas yapanlarn da Eyybi hakkndaki deerlendirm elerinin nemle gz nnde bulundurulmas yararl olacaktr. Akam Gazetesi'nden Nazl Ilcak, Fetullah Glen ile ilgili yaz dizisi hazrlyor, 15 Mart 1988 tarihli blmn maneti "Peygamber soyundan gelen aile" oluyordu. Fetullah, "Ehli Beyt" adl konferansta yapt konumasnda tay biraz daha ykselterek; Krt Said olarak bilinen Ermeni Said'in de, hocalarndan Alvar mam'nn da "Seyyid" olduunu yani Peygamber soyundan geldiklerini iddia edebiliyordu. Geri, Peygamber soyundan gelmek hi kimseye bir ayrcalk getirmiyordu. Bilindii gibi Kur'an'da en ok lanetlenen ki i Ebu Leheb'tir ki, o da Hz. Muhammed'in amcas oluyordu.

24

Srgn
Fetullah Glen, dedelerinin Ahlat'tan namus meselesi yznden srldn belirterek unlar anlatyordu: "Bizim slale bir namus meselesi yznden kar tarafla silahl atmaya girer. Halil dedemin kz kardei karlmtr. Vuruma esnasnda kar taraftan biri lr. Ve devlet meseleye el kor. Halil Dedem ok sulu grlmez ki, sadece srgn edilir. nce Hasankale'ye sonra da Korucuk Ky'ne yerleir. Halil Dedem hep Ahlat'a geri dnme dncesiyle yaamtr. Onun iindir ki, Ahlat'taki mal varlna dokunmam, sadece tanabilir mallaryla bu srgn edildii Hasankale'ye oradan da Korucuk'a gelmitir. Ancak hibirine bir daha Ahlat'a dnmek nasip olmayacaktr. Halil Dedem'in ocuklar buradaki gayrimenkulleri 80 bin altna satarlar ve aralarnda paylarlar..." Fetullah'n anlattklarna gre ortada bir cinayet sz konusudur. Ama devlet cinayete ramen Halil Dedesini ieri alp, adalete teslim e tmek yerine serbeste Ahlat' terk etmesine gz yumuyor ve onlar da Korucuk Ky'ne yerleiyorlard.

25 Fetullah'n anlatmlarndan aka grlecei zere, ne Halil dedesini ne de oullarn bir daha takip eden, taciz eden ve iledikleri cinay etin hesabn soran olmuyordu. Glenin; "Gayrimenkullerini 80 bin altna sattlar, iki karde babalarndan kalan miras pay ederken altnlar tas tas paylatlar..." eklindeki szleri, insann aklna ister istemez baz sorular getir iyordu. Acaba 80 bin altn gibi o devir iin ok yksek olan bu mebla kim buldu da verdi? Kan davasna sebep olabilecek bir konuyla yerinden yu rdundan ayrlmak zorunda kalan bir ailenin tanmazlarna talip olmaya, hem de 80 bin altn gibi olduka yksek bir bedel deyerek almaya ces aret eden veya edenler kimlerdi? Gerekten Halil Dedesi Ahlat'tan hangi sebeplerden dolay ayr lmak zorunda kald? Cinayet mi? Yoksa baka bir sebep mi?

26 Glen'in anlatmlarnda bu sorularn cevaplar ak bir ekilde v erilmiyordu.

Kaderleri Kovulmak
Fetullah'n dedeleri Bitlis'ten kovulurken babas da mamlk yapt Alvar Ky'n terk etmek zorunda kalyordu. Bu kovulma olayn Fetullah'n anlatmlarndan oluan "Kk Dnyam" adl kitaptan izley elim: "Alvar mam'nn hatralaryla ssl o belde'den babamn ayrl benim ok arma gitti. Babam bir kere imam olmutu. Yeniden Alvar'dan ayrlp kye dnmesi, renberlikle uramas uygun olmazd. Mecburen Artuzu adl kk bir kye gitti ve orada imamlk yapt. Daha sonra da Erzuruma yerleti. "Babamn irdelenmesini, yadrganmasn, hazmedilememesini iimden atamadm..." Bilindii gibi lkemizde ve zellikle Dou illerimizde imamlar en saygn kiiler arasnda yer alr. Bir imam; mamlk yapt bir kyden niin ayrlmak ve maml brakmak zorunda kalr?

27 Takdir edilir ki, bir imamn imamlk grevini yerine getirdii bir yerden, mesela bir kyden ayrlma durumunda kalmas belki de kovulmas, lkemizde var olan imam-cemaat ilikisi bakmndan hi de olaan bir durum deildir. Byle olmasna ramen, nedendir bilinmez Fetullah Glen babasnn Alvar kynden ayrlmas ile ilgili "Kk Dnyam" adl kitabnda hi bir aklamada bulunmuyordu. Oysa bu durum son derece ciddi ve mutlaka aydnlatlmas gereken bir konuydu. Fetullah Glenin bu konudaki suskunluu akla; neleri ve niin gizledii sorusunu getiriyordu. nk bir imam, imamlk yapt bir ehirden, beldeden veya kyden kendi istei dnda; mamla ehliyetli olmamasndan, Ahlaki ynden bozuk olmasndan, Mevcut rejime ak muhalefetinden, Ermeni kkenli olup, Ermeni ihanet etelerine yardm ve yatakl ndan, bulunduu yerde olduka byk bir huzursuzlua neden olm asndan,

28 Ya da; O kisve altnda baka bir dini ya da sapk bir cereyan empoze etmeye almak gibi davranlardan biri veya birkan sergilemek eylemlerinden dolay ayrlmak ve kovulmak durumunda kalabilir. Fetullah Glen'in bu konuda hibir alamada bulunamamas son derece garip grnyordu. Evet, Fetullah Glen babasnn Alvar Ky' nden ayrlmak zorunda kal ile ilgili olarak sadece; "Babamn irdelenmesini, yadrganmasn, hazmedilememesini, iimden atamadm" eklinde son derece yoruma ak ifadeler kullanmakla, bu mulk ifadelerde yer alan "rdelenme", "Yadrganma", "Hazmedilememe", kelimeleriyle neyi anlatmak istedii anlalamamakta, babasnn Alvar K y'nden uzaklatrlmas olay esrarn korumaktadr. Esrarn koruyan sadece bu olay m? Tabii ki hayr!..

29 Ne ilgintir ki, Fetullah Glenin Sadi Efendi ile de aras bozuktur. Peki Sadi Efendi kimdir?.. Sadi Efendi, Fetullah Glenin adndan ok sk bahsettii ve bir bakma, kendisini aklama ve lanse etmede adeta referans olarak kulland ve "Kk Dnyam" adl kitabnn yazlndan ok nceleri lm olan Alvar mam'nn torunuydu. Kitaptaki aklamalara gre, o srada bu Sadi Efendi, Erzurum'un Kurunlu Camii'ne bal kurslarda talebe okutuyor, Fetullah da Sadi Efe ndi'nin rencileri arasnda yer alyordu. Fetullah Glen, kendisini yalanlama ya da tasdik etme durumunda olamayacak, yani yllar nce lm bulunan "Alvar mam" naml insan kendisine referans olarak gsterirken, gene ne gariptir ki, onun torunu olan Sadi Efendi'nin hocalk yapt kurstan ayrlmak zorunda kaln itiraf ederek her zamanki gibi bir szyle, dier bir szn rtyor, kendi kendisiyle elierek yine kendi kendinin Brts' olma yolunda emin admlarla yryordu. "Sadi Efendi ile aramzda bir huzursuzluk oldu ve Medrese'den ayrlmak zorunda kaldm"

30 Fetullah Glen, Sadi Efendi ile arasnda geen ve onu oradan, ayrlmak zorunda brakan sebepleri aklayamyordu. Oysa; Fetullah'n sylemi ile bir Medrese talebesinin Medrese'den ayrlmak zorunda kalmas, nemle irdelenmesi gereken bir konuydu. st elik Fetullah Glen, Alvar mam'nn sevdii, hem de ok sevdii talebesi deil miydi? Glen, "Kk Dnyam" adl kitabnda byle demiyor muydu?.. Glen'in bu anlatmlar doruysa, mam'n torunu tarafndan niin Medrese'den kovuluyordu? Atlma ii bu kadarla da bitmiyor, kovulma olayndaki esrar, gittike esrarengizleen bir ehreye brnyordu. Fetullah Glen, Sadi Efe ndi'nin Medresesinden atld gibi, Cemal Efendi'nin Ta Mescidinden de kovuluyordu. Fetullah Glen bu vahim olay da yle anlatyordu: "Ta mescide gittim. Orann mam da Cemal Efendi. Bu zat ayn zamanda Seyfettin Efendi'nin ikinci bacana. Benim Medrese'ye girip ktm grnce, orada kalanlara;

31 Bu Ramiz'in olu buraya niin girip kyor? Sakn onu Medreseye almayn' demi. Oradan da ayrlmak zorundaydm." Dikkat edilecei zere, Ta Mescid mam'nn yani Cemal Efendi'nin daha ak bir deyile Alvar mam'nn olunun kulland ifadelerde, son derece ilgin bilgiler ve pek ok soru iareti douran ifadeler bulun uyordu: Bu Ramiz'in olu, buraya niin girip kyor, sakn onu Medrese'ye almayn." Alvar mam'nn olu, ak ve net bir ekilde Fetullah' "kovun" diyordu. Fetullah Glen ve babas Ramiz'e kar adeta kine dnm bu sr dolu tavrn ardndaki nedenler neydi? Niin bu insanlar yzyllardan beri sre gelen konuksever zelliklerini bunlarn karsnda kaybetmilerdi. Bu durumu aydnlatmas gereken Fetullah Glen, her ne hikmetse bu konuya k tutan hi bir aklamada bulunmuyor, bulunamyordu.

32

Bitlis
Glen'in dedelerinin Bitlis-Ahlat'tan kovulmalarn, Ermeni Said'in Bitlis'ten balayan ihanetlerini daha iyi anlamak iin ncelikle bu yreyi incelemek gerekiyordu. 1878 ylnda l yaplan Bitlis, Erzurum ve Van' da kapsayan bir y reydi. 1800'l yllardan itibaren Amerikal misyonerlerin istilasna uruyordu. Amerikallar, ngiliz konsolosluk grevlileri ve misyonerleri takip ediyordu. 1891 ylnda Bitlis'i ziyaret eden ve yaptklar faaliyetleri anlatan Mrs. sabella Bird Bishop, Bitlis'i yle tantyordu: "Bitlis, Osmanldaki kentler arasnda en ham, en fanatik ve en alkantl olanlardan biridir." Osmanl imparatorluu'nun bata Hristiyan nfusu olmak zere tm halk bu blgedeki misyoner faaliyetlerinin tek hedefi haline gelmiti. erif Mardin, Amerikallarn maddi ve manevi destei ile yazd "Bedizzaman" adl kitabnda, misyonerlerin blgeyi Hristiyanlatrmak, Osmanlya isyana hazrlamak iin zemin oluturma almalarn yle anlatyordu:

33 "Katolik ve Protestan misyonerler arasndaki rekabet, btn olup bitenleri aresiz bir biimde izlemekte olan Osmanl devlet adamlar a sndan uzunca sredir nemli bir sorun oluturmaktayd. Ermeni Protestan cemaati, 1850 ylndan itibaren kanun nnde tzel kiilii ve dolaysyla siyasi zerklie sahip bir birim olarak tannmt. Yzyln sonlarnda Bitlis'te 200 Protestan'n bulunmas, 1858 ylnda kurulan Protestan misyonunun greli baarsnn bir gstergesi saylabilir. Bitlis'te Protestan Ermeniler, yaklak 400 kiilik bir cemaate sahip byk bir Kiliseye, kz ve erkek ocuklar iin gene byk bir yatl okula sahiptiler. Amerikan misyonerleri ise, 50 yatl 50 gndzc kz rencisi olan bir kz okulunu iletiyorlard. Charlotte ve Mary Ely isimli bayanlar 1870 ylnda "Krdistan Mount Holyoke Kzlar Okulu'nu" amlard. Bu okullar a, bu merkezden kalkarak, Bitlis'in evre kasaba ve kylerine kadar uzanmaktayd." erif Mardin, Osmanl'daki Amerikal misyonerlerin kkrtmalar sonucunda Botan Emirlii Krtlerinin,

34 Tiyari ilesini istila ederek 10 bin erkei ldrdklerini anlatyordu. Amerikal misyonerler, kz okulunun ardndan yine Bitlis'te ayn mahallede erkek okulu da ayorlard. 64 renci ile eitime balayan okulun biri Amerikal be retmeni vard. Amerikallarn atklar okul lar ina ettikleri yetimhane binalar takip ediyordu. Amerikal misyonerler okul ve yetimhane binalar yapmakla kalm yor, Rahipler Mektebi ile Sanayi Mektebi de kurarak okul saysn bee karyorlard. Okullarda Amerikal ve Ermeni retmenler szde az nlk ocuklarna dersler veriyorlard. Amerika, Bitlis bata olmak zere Osmanl topraklarnda at bu okullarla koskoca bir imparatorluun paralanmasnda, yok olmasnda barol oynuyordu. Amerika, gnmzde ise ayn oyunu paralamak ist edii lkelere Glen cemaatine atrd okullarla devam ediyordu! 115 lkede var olduu ile Glen cemaati tarafndan vg ile a klanan okullarn katld Trke olimpiyatlar Haziran 2009'da dzenlen iyor, bu olimpiyat grnml

35 propaganda enliklerine Tayyip ve zevcesi Emine'den Blent Arn'a kadar birok isim katlyor, gazetelere ve televizyonlara trilyonlarca liralk reklamlar veriliyordu. Yine enliklerin reklam ile amacna ulamas iin su gibi paralar aktlyor, grkemli geceler dzenleniyordu. Ancak; Bu enliklerin asl aktrleri olan ocuklarn birer reklam arac olduu, ocuklarn geleceinin bu insanlar zerre kadar ilgilendirmedii, trilyonlarn su gibi harcand bir organizasyonda o kck bebelerin enliklere yrtk ayakkablar ile katldklarnn fotoraflarla belgelenmesiyle ortaya kyordu. Neyse biz yine dnelim erif Mardin'in ilk basks Amerikan State Universty of New York Eress tarafndan desteklenen ve baslan "Bedizzaman" adl kitabnda yer alan "Ermeni htilalci Faaliyet leri" adl blme: "Blgede Ermenilerin ihtilalci faaliyetleri daha 1862 ylnda bal amt. 1881 ylnda Erzurum'da kurulan "Anayurdun Koruyucular" adl gizli bir rgt Osmanllar tarafndan aa karld. 1882 ylnda Mgrd Portugalyan Bitlis yresinin en byk merkezi olan

36 Van'da Merkezi Lise'yi kurdu. Bu, Ermeni kstrrnn yeniden canlandrlmas yolunda bir giriimdi. lk Ermeni ihtilalci partisi de 1885 ylnda Van'da Mrd Portugalyan'n rencileri tarafndan kurulmutu. Ermeni isyanclar 1887 ylnda Hnak Partisini kuruyorlar, partinin lider kadrosu Anadolu'ya dalyor, szde Ermenistan'n siyasal ve ulusal bamszl iin faaliyetlere balyorlard. Ermeni Partisi, prop aganda, kkrtma ve terr yntemleri konusunda kendisine Rusya'daki Varodnaya Volya gurubunu rnek alyordu. Hnak rgt, 1890 yl Temmuz aynda stanbul'da Kumkap gsterisini dzenledi. "Milliyetilik kt, mmetilik iyi" slogan ile 1892 ve 1893 yllarnda birok kentte btn Mslmanlara hitap eden onlar devlete kar ayaklanmaya tevik eden afiler yaptrd. 1890 ylnda ise Ti flis'te Ermenilerin bamszl iin alan ve yeni bir parti olan Danaksatyun kuruluyordu. Yine takip eden yllarda Krt Said maskeli Ermeni Said, Tiflis'te szde Krdistan kurma hayallerini aklyordu. Ancak asl niyeti Krdistan deil Ermenistan'd. Krdistan, Byk Ermenistan idealinin maskesiydi.

37 Kald ki; lkemizde Fetullah'n kutsad Hizbullahtan PKK'ya, El Kaide'den TKKO'ya, TKKO'dan BDA-C'ye, BDA-C'den DHKP'C'ye kadar hemen hemen btn terr rgt yneticilerinin birounun nfus ktkleri incelendiinde karmza ounlukla Ermeni, Rum ve Sryani kkenli terristler kyordu. lkeyi yneten insanlarn birou da ayn soydan olduu iin vatan topraklar bu rgtler iin cennet, lkesini seven, bu topraklara sevda ile bal olan Ergenekon iftiralar ile Milliyetilere, Ulusalclara ise cehennem oluyordu. Yine bu lkede kripto Yahudi olmayan evliya bile olamyordu. Osmanl ynetimi zerinde byk nfuzlar dikkatlerden kamayan, Byk Biritanya, Fransa ve Rusya gibi Avrupal gler Osmanl'y ykmak iin her kesimle ibirliine giriyorlard. Ermeni ihtilalci rgtleri ve Naki Krtler, zellikle 1877-1878 Rus sava srasnda Rusya'da yaamakta

38 olan Ermeni Patrii Narses nclnde Ermeni devleti kurmak fikirlerini hayata geirmek iin, Ruslarn safnda eylemlerini arttryorlar, isyanlar kartyorlar, katliamlar yapyorlard. Btn bu ihanetlerinin sonucunda Osmanl mparatorluu Kars, Ardahan ve Batum blgelerini Ruslara brakmak zorunda kalyordu. Protestan misyonerler yrede Nakibend Tarikat'na bal Krtler, Ermeniler ve dier ayrlk ihanet ebekeleriyle Osmanl'y iten ie ykma faaliyetlerini srdryorlard. Bitlis'e komu olan Van blgesinde bamsz bir Ermenistan'n oluturulmas, 1880'li ve 1890'l yllarda kurulan Hnak ya da Tanak gibi Ermeni komitaclarnn ve onlarn ibirlikilerinin nihai hedefi idi. Byk Britanya Devlet belgelerinde; o dnemde Bitlis ve Van'da grev yapan Van ngiliz konsolosu Albay Chemside Van'da, szde Mslman ve Krtleri isyanlara kkrtmak iin El-Ehzer tarz bir niversite kurulmasn istiyordu. ngiliz Albay'dan sonra Ermeni Said de bu niversite iini diline doluyor, Abdlhamit tarafndan nce tmarhaneye ardndan cezaevine gnderiliyordu.

39 erif Mardin, ngiliz Albay ile Ermeni Said'in paralel olan dncelerini yle aklyordu: "Said-i Nursi'nin 1896 ylnda, Van Gl kylarnda bir Medrese kurulmas ve airet yelerinin burada tam anlamyla birer Osmanl vatanda olacak ekilde eitim grmeleri yolunda yapt neri Albay Chemside'nin bu duyarlln yanstr niteliktedir." Gelelim srgn olayna, Amerikan niversitelerinin desteinde "Bedizzaman" adl kitab yazan erif Mardin, Bitlis ve Bitlis Blgesi balkl ksmda Musa Bey adl birinden bahsediyordu, izleyelim: "Yerel dzenlemelerin Tanzimat tarafndan bozulmasndan nce, Ermeni kyller greli olarak varlkl durumdaydlar; nk hamileri tarafndan korunmaktaydlar. Mirlerin ortadan kalkmasndan sonra Ermeniler ynetimin ba etmekte aciz kald yerel airetlerden oluan etelerin ellerine dtler. Bylece ortaya Musa Bey gibi kt n sahibi bir takm ekyalar ortaya kt. rnein yol at ve birok tan olan yama ve cinayet olaylarna ramen, Osmanl ynetiminin Musa Bey'e yaklam ancak ar dikkat biiminde olmutur."

40 Ermeni etecilerin katliam ve yamalarna, Ruslarla ibirliklerine, Amerikal Protestanlarn yre halkn Osmanl'ya kar kkrtmalarna "dur" diyen Mardin'in deyimiyle Musa bey yrede bilinen unvanyla Musa Aa hakknda bir insafsz saldr da, "Siz Kimi Kandryorsunuz" adl kitabyla Soner Yaln'dan geliyordu. Yaln, kitabnda, 1863 ylnda Bitlis'te Krt Xoyti Aireti lideri Musa Aa ve adamlarnn, Heresan Mahallesi kndaki aalarn arkasna saklanp, gzlerini yola dikerek, ellerinde sopa hepsi fkeli bir ekilde Amerikal misyonerleri bekliyorlar" diyordu. Soner Yaln, Musa Aa ve adamlarnn Protestan misyonerleri ngiliz ajan olduklar gerekesiyle dvdklerini belirtiyor ve misyonerlere hakszlk yapldn ima ediyordu. Kaybedilen bunca cana, kaybedilen bunca topraa ramen. Grlecei zere Misyonerlerle ibirlii yapnca yre insan tarafndan dlanp, oradaki ihanetlerinin yaratt kt izleri silmek iin g etmek zorunda kalan ok insan olmutur.

41

Ermi Dedeler
Fetullah Glen, dedelerini anlatrken onlar gklere karyordu. Dedelerine; bir veli, bir ermi ve adeta bir evliya havas veriyordu; "Halil Dedemin olu, amil Aa'nn iki olu vardr. Bunlardan biri Sleyman Efendi, ikincisi Molla Ahmet'tir. Molla Ahmet benim dedem, amil Aa'nn (Glen) babasdr. Molla Ahmed ilim ve takvasyla temayz etmi mstesna bir insand. Hayatnn son otuz senesinde ayan uzatp yatmam, daha dorusu srt yatak yz grmemitir. Denildiine gre uykunun ar bast anlarda sa elini alnna koyar ve biraz kestirir. te onun btn uykusu, aln eline dayal bu kestirmeden ibarettir." Glen, pehlivan yapl dedelerinin bir ksmnn gnde birka adet zeytinle bir dierinin ise tek zeytinle doyduunu da iddia ediyordu. Sadece bu kadar m?.. Olur mu hi!.. Bakn ne dedeler varm, ne dedeler: "Vaktinin dier ksmn hep alarak ve ibadet ederek geirir. Pehlivan yapl, uzun boylu, mehabet dolu, fizii grnmnn yannda onun bu surete denk bir de sireti ve ruhi yaps vardr.

42 Onu tanyanlar gnde birka zeytinle iktifa ettiini sylemektedirler. Onun zhd ve takvas dillere destandr. nk o varlk iinde bir zahid hayat yaamtr. Zira, babalarndan kalan miras iki karde pay ederken altnlar tas tas paylamlardr. Teker teker saymak ok vakitlerini alaca iin byle yapmlardr. O devirlerde onlarn bu miras blme keyfiyetleri de ok mehur olmu bir hadisedir. Dedem amil Aa'nn babasna benzer ynleri vard. O da bir ukba adam gibiydi. En iddetli dnemlerde bile sarksz gezdiini grmedim. Sarn Osman Gazi Hazretleri gibi sarard... amil dedemin hakiki ulemaya ok saygs vard. Fakat o gerek veliyi babas Molla Ahmed'in ahsnda grm, tanmt. Molla Ahmed ki, yemez imez, kimseden hediye dahi kabul etmez. Sabaha kadar namaz klar, bir zeytinle yetinir. Gnlerinin ounu orulu geirirdi. te dedeme gre velinin tarifi buydu. O bu tarifin dnda kalanlar meayhtan kabul etmez ve bunlar eyh deil pilavc takm derdi..." Fetullah Glen'den dedelerini dinlemeye devam edelim, edelim ki, ol kudretinden sual olunmaz, ibreti lem iin ne kullar yaratyor, beraberce grelim:

43 "Halil dedemin olu, Hurit Aa'nn iki olu vardr." Halil dedesinin ikinci olunun ismi kitapta gememektedir. Oysa 80 bin altn paylaanlardan biri de ismi hatrlanmayan bu kiidir. Bu ksa aklamadan sonra tekrar dnelim Fetullah'n anlatmlarna: "Bunlardan biri Sleyman Efendi, ikincisi Molla Ahmed'dir. Molla Ahmed, benim dedem amil Aa'nn babasdr. Molla Ahmed ilim ve takvasyla temayz etmi mstesna bir insand. Hayatnn son otuz senesinde ayan uzatp yatmam, daha dorusu srt yatak yz grmemitir. Denildiine gre uykunun ar bast anlarda sa elini alnna koyar ve biraz kestirir. te onun btn uykusu, aln eline dayal bu kestirmeden ibarettir. Vaktinin dier ksmn hep alarak ve ibadet ederek geirmektedir. Pehlivan yapl, uzun boylu, muhabbet dolu, fiziki grnmnn yannda onun bu surete denk te bir sireti ve ruhi yaps vardr." Ancak babasnn byk babasn gren ve uzun sre onun yannda yaayan biri dedelerini byle anlatabilir.

44 Oysa; Fetullah Glen kendi babas Ramiz'in bile Molla Ahmed'i grmediini gene ayn kitabn 16. sayfasnda u szleri ile aklyordu: "Babamn kendi dedesini grdn zannetmiyorum." Fetullah Glen, "Dedem" dedii babasnn byk babas olan Molla Ahmed'i anlatmaya yle devam ediyordu: "Molla Ahmed dedem riyazat' mr boyunca terk etmemitir. Onu tanyanlar gnde bir ka zeytinle yetindiini sylemektedirler..." Fetullah'n anlatmlarna gre bu zat asla srt st yatmamakta ve sadece elini alnna dayayarak kestirmekte, gndzleri tarlada alan "bu pehlivan yapl, yani koca csseli adam" tarladan geldiinde kitap okumakta ve gnde sadece bir ka zeytin ile doymaktadr. Oysa Riyazat, tarikatlarda nefis terbiyesi iin belirli bir sre uygulanan ama srekli olmayan bir usul olup, dince uygun bulunmamaktadr. nk dine gre insan nefsinden de sorumludur.

45 Allah; "Benim verdiim nimetlerden yiyiniz, iiniz ama israf etmeyiniz" eklinde kullarn uyarrken, Molla Ahmed'in srekli olarak koskoca bedeniyle bir ka zeytin yiyerek gnlerini geirmi olmasn anlamak mmkn grlmemektedir. Babasnn byk babasn bu gerek d szlerle yceltmeye alan ve onun lim olduundan dem vuran Fetullah Glen, farknda olmadan olsa gerek gene Kk Dnyam adl kitabnn 16. sayfasndaki u szleri ile elikiye dyor, Kk dnyas adeta bir elikiler galerisine dnyordu: "Molla Ahmed tamamen bir ukba (br dnya) insandr. Tarlada alr. Kitap okumaya dkndr. badetle megul olmay hayatnn gayesi haline getirmitir. Babam Ramiz Efendi, dedesinin bu davrann biraz fazla bulur." Halbuki Fetullah Glen, babas Ramiz'in Molla Ahmed'i grmediini aktarmt. Ancak burada babasnn anlatmlar ile Molla Ahmed'i tantyordu.

46 Btn semavi dinlerde baba veya annenin bal bulunduklar dini bildikleri lde ocuklarna retmek, biliniyorlarsa bilen kiiler vastasyla bilgilenmelerini salamak dini bir vecibedir. Hele alim olan kiilerin ocuklarna dini, rnein Kur'an- Kerim'i retmemeleri mmkn deildir... Ancak Glenin u szlerinden: "Babam Kur'an' otuz yalarnda renmi. Ben drt veya be yalarndaydm. Evimize herkesin hrmet ettii yi Molladr' dedii Halil Efendi Hoca namnda bir zat gelmiti. Babam onun dizinin dibinden hi ayrlmazd. htimal babam Kur'an okumay ondan renmiti." Fetullah'n babasnn otuz yana kadar Kur'an okumay bilmediini yine Fetullah'n azndan renmi bulunuyoruz. Fetullah babas Ramiz'in otuz yana kadar Kur'an okumay bilmediini itiraf ederken ayn zamanda byk babas amil Efendi'nin de Kur'an okumay bilmediini belki de dalgnlkla ikrar ediyordu. Sadece bu kadar m? Olur mu hi! Fetullah bu aklamasyla drt yanda Kur'an- renip hatim etmesini de yalanlyordu. Zira Kur'an okumay annesinden rendiini, annesinin mahalleliye ve

47 mahallenin kzlarna Kur'an rettiini de sylyordu. Fetullah'a ve btn mahalleye Kur'an okumay reten anne ne hikmetse Ei Ramiz'i es geiyordu. Fetullah'n her biri din limi olan dedeleri de torunlarna ve ocuklarna Kur'an okumay retmiyordu! Hatta kendileri retmedii gibi renmesi iin hocalara da gndermiyordu. Fetullah'n bykbabas amil Efendi'nin Kur'an okumay bilmediini itiraf ettiini belirttim. nk, "Kk Dnyam" adl kitabnda byk babas amil Efendi'nin Kur'an bildiine dair bir aklamaya net olarak rastlanmyordu. Ama ona da kutsilik kazandrmak iin u satrlarla vgler dzyordu: "Dedem amil Aa'nn en iddetli dnemlerde bile sarksz gezdiini grmedim. Sarn Osman Gazi Hazretleri gibi sarard." Osman Gazi'nin deil sar yznn ekli bile mehulken, bu gibi belirsiz ifadeler olsa olsa ardndan gidenlere bir mesaj niteliinde deerlendirilebilir ve bu mesajla verilmek istenen de;

48 "Ben mana alemiyle direkt irtibat halindeyim, Osman Gazi Hazretlerine de sarn dahi inceleyecek derecede bir yaknlk ierisindeyim. Yani ben bir veliyim" olsa gerek. Buna tasavvufta "Keramet" derler, ancak tasavvufta keramet gstermek ok irkin grldnden hi bir veliden kendi istei ile keramet sadr olmaz. Anlalaca zere Fetullah Glen'in dedeleri altnlar tas tas blp, gnde bir zeytinle idare ediyorlar, hatta gnlerinin ounu da orulu olarak geiriyorlarm. "O halde bu binlerce altn ne oldu?" derseniz onun da cevab yok!.. "Fakir fukaraya datmlardr" eklinde bir aklamann da bir kant, o kant destekleyecek bir anlatm da yok. Fetullah Glen'e kalmtr diye dnrseniz, yine yanlrsnz. Zira Fetullah hayatn anlatrken, ekmek alacak parasnn bile olmadn, gnlerce a kaldn defalarca sylyordu. Ancak; Ekmek paras bulamad iin gnlerce a kaldn syleyen ve kendini acndran Fetullah Glen, Kk Dnyam adl kitabnda o gnlerde sayl kiilerde olan

49 ve sayl insanlarn kulland "Pipo"ya sahip olduunu ve pipo itiini sylyordu. Ne diyelim Fetullah bu! Bir yle bir byle!..

Katran Kaynatsan Olur mu eker


Fetullah, hakknda bir soruturma aldnda veya baka trl skntl bir haber kulana geldiinde soluu Amerika'da alyordu. "Katm" diyemiyor, salk sorunlarnn arkasna snyordu. lkemizde Amerika ve Avrupa standartlarnda birok hastane varken, O Amerikan hastanelerini tercih ediyordu. Hem de szde hasta haliyle 12 saat uak yolculuuyla. Kald ki, cemaate bal hastanelerden biri kalp hastalklarnda dnya standartlarna girmesine, doktorlarnn uzmanlk alannda en iyileri olmasna ramen. Yine cemaate yakn niversite hastanesinin de bulunmasna

karn Glen'in her trl riski gze alarak Amerika'ya snmas, her eyle aklanrd da, bir tek salk nedenleri ile aklanamazd. Glen, 80'li yllarda ifadesi alnmak istendiinde yaam felsefesi gerei ke bucak kayordu. Glen'e yakn isimlerden Faruk Mercan, "Fetullah Glen" adl Glen'e vgler dzen kitabnda o ka gnlerini yle anlatyordu: "htilal artlarnda aranmak Glen'e sknt veriyordu. zellikle 1982'ye kadar geen iki yl iinde tam bir tecritteydi. Hibir arkada doru drst kendisine ulaamyordu. Baz geceler yatacak yer bile bulamyordu. Yllar sonra, 19 Mays 2000 gn ABD'deki bir sohbetinde, '1982 ylnda ok sknt ektim ve herhalde leceim diye dndm' diyecekti. nk; Kendi deyimiyle; o gnlerde tpk hayat aclarla ve yllar sren bir kovalamacayla geen Victor Hugo.'nun "Sefiller" romanndaki Jean Valjean gibi aranyordu. eker hastal da o yl, stanbul'da tek bana kald evde ar souktan hastalanmasnn ardndan balad.

51 Kendisini Sefiller romanndaki Jean Valjean'la zletirmesi bouna deildi." Galiba burada ksa bir aklama yapmak gerekiyor. Jean Valjean; Krallarla mcadele eden zgrlk savasyd, ormanlar, dalar, kaak yaad yerlerdi. Fakir halkla iieydi. Glen ise basit bir ifade vermeye korkmu ve kam, bu nedenle aranyordu. Lks villalarda kalyor, ku stnn eksik olmad zengin sofralarnda arlanyordu. Fakir sofrasna kt grlmedii gibi, varlkl insanlarn masalarnn, Papaz ve Hahamlara cemaatinin verdii ziyafetlerin ba konuuydu. Glen, brakn krallara kar savamay mr boyunca krallarn ba savunucusu olmutu. Krallarn ve sekinlerin rahat iin tm cemaatini seferber etmiti. Elitin ve kaymak tabakann her daim duacsyd. Glen, her eye benzetilebilirdi ama Jean Valjean'a asla. Gleni kendi masal dnyasnda brakalm ve dnelim onun firar hikyelerine. Glen, o gnleri yle anlatyordu:

52 "1980 sonras bir tecrit dnemidir. Be alt senesi ok iddetli olmutur. Bazen bir yerde bir saat kalma imkn bile elde edemedim. Hep dolatm durdum. Emin bir ekilde iinde oturup dua edecek bir ev bile bulamyorduk." 1983 yaznda Glen'in stanbul Altunizade'de kald yer basld. Glen, duvar arasnda dizleri karnna dayal vaziyette tam drt saat oturdu. Ekip bir ihbar zerine zmir'den gelmiti. gn Glen'in kald meknn karsndaki hastanenin balkonundan gzetleme yapmlard. Glen, oradayd ama baskn yaptklarnda bir trl bulamadlar. Baskn ekibinden biri, 'Ya buradan ge kt, ya da yerin altna girdi' diyordu. Glen, iki duvar arasnda geirdii o drt saatin vcudunda yol at arlar uzun sre atamad...' Bu aklamalar Glen yapyor, Faruk Mercan kaleme alyordu. Yine Mercan'n kitabndaki bilgilere gre; Glen, yakalandnda ANAP Bilecik milletvekili 'Recep Kaya'dan ileri Bakanl Mstear Galip Demirel'e, Galip Demirci'den Turgut zal'a kadar herkesi aryor, aratyor, "kurtarn beni" diye feryat ediyordu. Glen'in 12 Eyll darbesi nedeniyle ok sknt ektiine dair ifadelerinin doru olmad, 80 sonras dnemde

53 hi bir zorluk yaamad, yine kendisinin yapt bir nokta tayinle belgeleniyordu. Glen, haa Allah'n zel kalem mdryd ya, onun adna karar vererek, O dnemin ba sorumlusu Kenan Evren'e cennette yer ayarlyordu. Glen, Milliyet Gazetesi'ne verdii demete, Kenan Evren'in ahiretini kurtardn, cennetlikler arasnda yer a ldn syleyebiliyordu. Oysa; Glen aleyhinde en kk yaz yazan yazarlara bile katlanamyor, onlarn hayatlarn karartmak iin milyarlarca liralk tazminat davalar ayor, faiz bile istiyordu. Bu yapdaki bir insann kendine olduka skntl gnler geirten bir dnemin liderine cennette yer vermesine inanmak herhalde saflk tesi bir ey olurdu.

nsan Sevgisi
Glen iin mrit ve kiralk kalemlerin yapt reklamlarn banda, "Fetullah'n yreinin insan sevgisi ile dolu olduu" geliyordu.

54 Oysa; Glen'in iindeki insan sevgisi, Kestanepazar'ndaki Kur'an kursunda dvmedii talebenin kalmay ile kantlanyordu. Fetullah'n 35 yllk dava arkada, Kestanepazar'nda Glen'in dvmedii talebe yok diyor, evli ve iki ocuklu renciyi bayltana kadar dvdn, baylttktan sonra da hzn alamayp tekme attn anlatyordu. Barbaros isimli bir baka rencinin de stne kp tepinmeyi adet haline getirdiini, Kestanepazar maceralarndan reniyorduk. Glen'in saldrlarndan okul mdr de nasibini alyor, onun da zerine kp tepinen Glen, burada ayrcalkl bir tutum sergiliyor, Mdr'e hediye vererek zr diliyordu. Glen'in 35 yllk yol arkada, 137 dnm iindeki villalardan oluan Amerika'daki ikametghnda aralarndaki sorunlar zmek dncesiyle Amerika'ya yanna gidiyordu. Gerisini kendisinden izleyelim:

"31. gn dedim ki kafasnda bir kanaat hsl olmu artk, ite o gn, ben bir ey konuabilir miyim dedim. Ne konuacaz dedi. Ben burada 30 gndr hi konumadan duruyorum, siz de byle bir eye zaten inanmadnz sylediniz. Bu konuyu, bu ekilde bu iftiray ortadan kaldrmak iin beni ya da o adamlar arp, gel arkada siz buna niye iftira ettiniz diyeceksiniz... O mealde konumak iin, daha bunlar sylemeye frsat bulamadan ste o cinnet ann yaad, "mdat, imdat" diye baryor, avaz kt kadar "Buraya suikast yapmaya geldi, beni ldrecek... "Hocam ne diyorsun sen, nasl byle barrsn, "abuk Arif, smail Hoca, doktor bey, abuk bu hain, buraya bana suikast yapmaya geldi. Bir iki deil avaz kt kadar... Tabii oradakiler de aryorlar bu duruma, yle bir durumu da nasl izah edeceklerini dnyorlar. Ben onlara, "Buna niye bakmadnz bu ne hal" diyorum. "Aabey sen bo ver" tabii bu arada ben onlarla konuurken arkamdan da hoca mine demirini alm, Nazl Ilcak diyor ki; "Nurettin Veren'e maayla hcum etmi" yumuatmak iin, ne maas, byk bir demir,

56 kulamn dibinden nasl geti biliyor musunuz; gelse bitti i. Brak bana vuraym derken baka birine vursa o da lrd." Szde hogr abidesini savunmak iin bir yaz kaleme alan Nazl Ilcak, Glen'in, Nurettin Veren'e maa attn, maayla hcum ettiini kabul ediyor, kendince olay yumuatmak iin "byk demir deildi" diyordu. Fetullah'n gerek yzn ortaya karan o gn Nurettin Veren'den dinlemeye devam edelim: "Yanndakilere; 'FBI ve ClA'ya haber verin, ldrtn bunu' eklinde emirler yadrmaya balad. Hatta devletin kendisine koruma niyeti ile vermi olduu polis arkadalara da silahlarn ekip beni ldrmelerini syledi. O polisleri de ahit gsterebilirim." Kiralk kalemlerce karncay bile incitmeyen bir insan olarak la nse edilen Glen, 35 yllk arkadan ldrtmek istiyor, bu duruma arkada yle isyan ediyordu: "Bana ar gelen, 'FBI ve ClA'y arn, ldrtn unu!' eklinde konumasyd. Kendisi orada silah ekip beni vursayd, bu kadar yaralayamazd.

57 35 yl nce millete hizmet iin yola kt bir arkadan FBI ve ClA'ya ldrtmek istiyor. Tabii olay o kadar hzl bir ekilde cereyan ediyor ve cinnet noktasnda devam ediyor ki, yanndaki arkadalar verdii emri yerine getirmeyince minenin nnden demiri kapt gibi, tabii gayet byk bir demir, Nazl llcak'n deyiiyle mangal maas deil zerime hcum etti. Sonunda yirmi otuz kiinin sarsmasyla beraber aa kata indirilip arabaya karga tulumba atlp, eyalarm bile alamadan saat gecenin birinde New Yorkun ortasnda brakldm. Bunu yapan arkada da daha sonra beni kurtarmak iin yaptn syledi. Tabii bu isimler bende sakl. Hukuki bir sre balatlrsa bunlar sylerim, ahitliklerine mracaat edilir." Nurettin Veren aklamalarna son noktay u szleri ile koyuyordu: "Eer, bu ekilde bir davran yoksa, Fetullah Hoca, kp "Yemin ediyorum, byle bir ey olmamtr" diye aklama yaparsa, ben szm geri alrm."

58 Glen'den bu arya yant gelmiyor, aklamay Nazl Ilcak yapyordu: "mine demiri ile saldr yaplmam, mangal maas atlmtr." Grdnz m; ii insan sevgisi ile dolu seyyar vaizi? Bu vaiz ki, bcei iei incitmekten saknr, karncay ezmekten znt duyarm. Ancak; 55 yllk dostuna mine demiri deil de, mangal maas atm. Hizbullah terr rgtn, "Allah'n askerleri" szleriyle yere ge sdramayan, mritlerine kanla abdest almay salk veren, kelle alp kelle vermelerini tevik eden Fetullah'tan hogr abidesi yaratlmaya allmas, asrn en byk ihanetlerinden biri olarak tarihteki yerini alyordu.

59

Tyme Refleksi Dedelerden Geliyor


Fetullah ile ilgili Hogr masallarndan sonra tekrar dnelim, dedelerine; Fetullah'n dedeleri de Osmanl-Rus sava ktnda cepheye komak yerine, soluu daha gvenli yerlerde almakta bir saknca grmyorlard. 93 Harbinde Fetullah'n dedeleri Korucuk'u terk ederek, Sivas ve evresine yerleiyorlard, Birinci Dnya Sava'nda ise istikamet Yozgat'a bal Yerky'd. Millet, vatan savunmasndan yorgun, perian derken, Fetullah'n dedeleri ve cem-i cmlesi rahat bir yaamn arkasna taklyorlard. Fetullah'a sorarsan dedeleri savatan kaarken ok ama ok zdrap ekmitir. rnein, Ulusal Kurtulu Sava bitince saklandklar yerden kp, insanlarmzn kanlar ve canlar pahasna kurtardklar, savunduklar topraklara geriye dnerlerken dedelerinin sadece iki eekleri varm. ocuklardan yryemeyecek olanlar babaannesi kucanda eee bindirmek zorunda kalm.

60 Kurtulu Sava'nda yal ninelerimiz ayaklarna giyecek oraplar, arklar olmadklar halde, souk ve dondurucu k gnlerinde zerlerindeki giyeceklerini "Millet Maldr" diyerek cephaneye sararken, o nineler torunlarna yiyecek olarak bir dilim ekmei bile zor bulurken, Fetullah; ninelerinin eeksrtnda torunlarn tayarak perian olduklarn sylyordu hem de yz bir damla bile kzarmadan.

Doumu
Fetullah Glen, 1938 ylnda Erzurum'un Pasinler lesi, Korucuk Ky'nde hem de modern Trkiye'nin kurucusu Atatrk'n hayata gzlerini kapad 10 Kasm 1938 tarihinde doduunu ne sryordu. Glen'in dava arkada Nurettin Veren, bu tarihin Glen'in doum gn olarak seilmesini yle anlatyordu: "Bundaki amac Atatrk'e atfta bulunmak, 'Ben o lnce domuum. Belki ayn gn, belki ayn saat' diyerek imal bir ekilde Atatrk' lkenin dinini, imann yok

61 eden bir ahs olarak vurgulayp, kendisinin de ayn tarihte doduunu syleyerek byk kurtarc olduuna atfta bulunmak istemektedir. Ki bizim yamz o zamanlar 16-17 idi, kendisi de bizden 7-8 ya byk, 1941 doumludur." Erturul Hikmet tarafndan kaleme alnan ve Glen cemaatine ait Ik Yaynevi tarafndan baslp, datlan "M. Fetullah Glen" adl kitapta, Glen ile ilgili u uuk aklamalara yer veriliyordu: "Fetullah Glen Hocaefendiyi yazmak, yirmibirinci asrn balangcn anlatmaktr. Tarihte baz insanlar vardr; ke banda durur ve tarihin ak istikametine tesir ederler. Hocaefendi, son iki yz/iki yz elli yllk tarihi itibariyle yenilgiler ve perianlklar iinde yaayan; ancak son yzylda olumlu istikamette mesafe kat eden bir milletin tarih sahnesindeki yerini, gelecek asrda tayin edecek unsurlardan biri olacak hareketin fikir mimardr..." Ramiz'den olma, Refia'dan doma Fetullah Glen, 10 Kasm 1938 aklamalarnn aksine 27.04.1941 ylnda Erzurum'un Pasinler ilesi, Korucuk Ky'nde

62 dnyaya geldi. Babas Ramiz; Fetullah'n skynetim savclnda verdii ifadeye gre ifti, anlarn yazdrd kitaba gre ise de cami imam, annesi Refia ise ev hanmyd. Ailenin nc ocuu olan Fetullah'n, alts erkek, ikisi kz olmak zere sekiz kardei bulunuyordu. kardei ise deiik nedenlerle hayatn kaybediyordu. Glen, anlatmlarna gre kendisi dahil on bir karde, bir baba ve bir anneden oluan aileden geliyordu. Glen, kardeleri ile ilgili u bilgileri veriyordu: "Biz onbir kardeiz. Nurhayat (Seven) hanm hepimizin by ablamzdr. Onun k Fazilet kk yata vefat etmi. Ben evin nc ocuu olarak dnyaya gelmiim. Benim km Sbgatullah'tr. Nfus memuru bu ismi yazmakta zorland iin, nfusa Seyfullah olarak kaydedilmi. Ama aile iinde ve evre arkadalar arasnda bilinen ad Sbgatullah'tr. Onun k Mesih'tir. Mesih'ten sonra Fakirullah adnda bir kardeimiz daha oldu, fakat o da kk yata vefat etti. Hasbi, Fakirullah'n kdr ve evin yedinci ocuudur. Salih Efendi, Hasbi'nin kdr. Fazilet (Koru

63 cuk) Hanm Hasbi'nin kdr. Fazilet'ten sonra Nizamettin adnda bir erkek kardeimiz daha dodu. O da ocuk yata vefat etti. Kardelerimizin en k ise Kutbeddin'dir. Her birinin bende ayr bir hatras ve her birinin benim iin ayr birer deer ve kymeti vardr. Cmlesinin edep, terbiye ve fazileti ise herkese msellemdir." Fetullah kardelerinin edep, terbiye ve fazileti herkese teslim edilmitir diyor, ancak Taraf Gazetesi'nde Amberin Zaman, Glen'in kardei Salih Glen ile yapt konumay 7.3.2008 tarihinde yaynlyordu: "Salih Glen, "Hoca Efendi, ev danasndan kz olmaz" der hep, bizden de bir ey olmaz" deyince odadakilerin birden irkildiini vurgulayan Amberin Zaman, yine ayn insanlarn 'Acaba imdi ne yumurtlayacak dolu baklarla donup kaldklarn aktaryordu. Bylece edep, terbiye ve faziletin yumurtlamaya terfi etmesine tank oluyorduk. ClA'nn gelinlerinden Amberin Zaman, Akale'nin Ermeni igalinden kurtulma enliklerini "rezillik" olarak niteliyor, ona destek veren Fetullahn kardei Salih co

64 tuka couyor, asr boyunca Kur'an' Ermeniler bast diyor, birok Rum, Ermeni ve Yahudi dostunun olduunu sylyor, Mimar Sinan'n da Ermeni olduunu ekleyince Taraf Gazetesi yazar Amberin Zaman "sevindirik" olduunu ilan ediyordu. Glen'in kardei matbaaclkla urayor, ancak dier meslektalarndan pahal fiyatla i yaptndan cemaat dahil kimsenin kendisine i vermediinden de yaknabiliyordu. Ne diyordu Fetullah; "Cmlesinin edep, terbiye ve fazileti herkese teslim edilmitir." Geelim... Fetullah Glen; "Fetullah" olan ismini "Fethullah" olarak aklamt. Oysa, 31.01.1986 ylnda zmir Nfus Mdrl'nden, "deime" sebebi ile ald 3881 kayt no'lu kimliinde ismi Fetullah olarak geiyordu. Yani resmi belgelerde ve nfus czdannda yer alan isminde (h) harfi yer almyordu.

65 Fetullah, Allah'n fetihisi anlamn alsn, bylece saf insanlar zerinde etkisi artsn diye uyanklk yaparak "Fetullah" olan adna resmi belgelerin aksine "h" harfini ekliyor, bylece Fethullah oluyordu. Fetullah Glen, adnn bana yine nfus kd gibi hibir resmi belgede olmayan "M" harfini ekliyordu. Kendisini olaanst gstermesinin bir baka yansmas da bu harfin anlamnda gizliydi. Fetullah Glen, isminin bana koyduu "M" harfiyle; "Ermeni Said ya da nam- dier Krt Said'in tohumlarn att byk karmn sonucunda ortaya kacak, beklenen Mesih benim" imajn veriyordu. Glen, Nasihlerin Mesih'le ayn olduunu Mesih'i temsil edeceklerini sylyordu. Fetullah'n kitaplarnda byk bir vgyle bahsettii Abdullah Yein'in "Yeni Lgat" adl szlnde yer alan bilgilere gre Nasih'in anlam ise nasihat veren, ii temiz adam, ikaz edici bir mrittir. Daha akas bir tarikatn lideridir. Glenin "Fasldan Fasla" adl kitabnn 2. cildinin 13. sayfasnda bu konudaki hayallerini okuyorduk: "Mesihiyetin bir dier yan da nasihattir. Aslnda, Hz. Mesih'in bir ad da "Nasih"dir. Bu itibarla denilebilir ki,

66 bir zaman gelecek, bu hususta da Hz. Mesih'i temsil eden byk Nasihler yetiecek... Ve bunlar camilerde yeni bir va'zu nasihat sistemiyle, an idrak ve uuruna gre, Kur'ani ve kevni ilimleri, cami krslerine tayacak, Ma'bedleri kendi hususiyetlerinin yannda, birer mektep; birer medrese haline getirerek, Hz. Bedizzaman'n nvelerini att o byk terkibi, Kur'an- Kerim'in "Sehl-i mmteni" slubuyla her seviyedeki insana anlatacaklardr."

Babas
Fetullah Glenin babas Ramiz Efendi 1905 doumlu. Onun en ok etkilendii kiilerden biri. O halde babasn da Glen'in aklamalarndan tanyalm: "... Babam dikkatli yaard. Namazlarna ok dikkat ederdi. Onun da gz yalyd. Vaktini hi zayi etmezdi. Tarladan eve geldiinde ayann aryla, yemek hazrlanncaya kadar, hemen bir kitap aar ve okurdu. Onda kitap okuma bir zevkti.

67 Yolda gidip gelirken de az bo durmaz, ya Kur'an okur ya da yeni ezberledii Arapa veya Farsa bir beyiti tekrar ederdi. Gayretliydi. Okuma-yazmay kendi ahsi gayretleri ile renmiti... Sahabe efendimize cinnet derecesinde bir sevgisi vard. Onun sahabeden bahseden kitaplar hep anm ve yer yer yrtlmtr. Kimbilir, her birini ka defa okumutur. Diyebilirim ki, sahabe sevgisini bana ve kardelerime babam alad. Biz, kklmzden beri, onlar kendi aile fertlerimizden birer para gibi kabullendik ve yle de sevdik. Babam sahabeden bahsederken, gzleri hep bir mehule doru kayar ve anlatt sahabenin hayaline dalar giderdi..." Fetullah Glen, babasnn sahabelere olan sevgi ve muhabbetlerini anlatrken, insann aklna hemen u soru geliyordu. Bu kadar sahabe akna sahip birisi ocuklarna takt isimleri, sahabe adlarndan semez miydi? Oysa, sahabe iin cinnet derecesinde bal olduunu iddia ettii babasnn ocuklarna verdii isimler bu g-

68 r desteklemiyordu. Fetullah, Sbgatullah, Hasbi, Fakirullah, Fazilet, Nurhayat, Salih bu isimlerden hibirisi bildiimiz Sahabe isimlerinden deildi. Glen'in sahabe akyla yanan babasnn ocuklarndan birine verdii bir isimse olduka ilginti; Mesih!... Glen, babas Ramiz'in sahabeleri cinnet derecesinde sevdiini sylyordu ancak Ramiz bu sevgisini ocuklarna koyduu isimlere yanstamyordu. Ancak, hemen hemen hibir samimi Mslman ailesinin ocuklarnda rastlanmayan bir isim de son derece dikkat ekiyordu. Mesih!.. Mesih, Hristiyan inancnda tanrnn olu, tanryla z ve ayn olan, insanlarn gnahlarnn bedellerini deyerek onlara cennet kaplarn aan kimsedir. Yani sa'ya Mesih olarak inanan, onu tanr olu olarak kabul eden hi kimse yarglanmayacak ve dorudan cennete gidecektir. Nurculuun kurucusu Ermeni Said ve Fetullah da Nurcularn cennete gideceklerini srekli olarak iliyorlard. Fetullah Glen'in stad Said risalelerinde; kendisine inananlarn, nurculua hizmet edenlerin imanlarn

69 kurtardn, cennete gittiklerini ve gideceklerini "Sikke-i Tasdiki Gayb" adl kitabnda ve dier yaynlarnda defalarca vurguluyordu. Said; din tccarln yle bir noktaya tayordu ki, h sanki Allah'n zel Kalem Mdr edasyla cannn istediini cennete, istemediini cehenneme gnderiyordu. 18. Yzylda ran'da ortaya kan Bahaliin kurucusu Hseyin Mirza Ali'de kendisini "Mesih" olarak ilan ediyordu. Fetullah nfus kdnda yer almamasna ramen, kitaplarnda ve zel hayatnda isminin nne "M" harfi koyarak "ben de varm" diyordu. Fetullah'n babas Ramiz'in dier oluna koyduu isim; 1913 ylnda Bitlis'te Krt ayaklanmas gerekletiren eyh habettin ile Seyyid Ali'nin dedeleri Arvasilerden geliyordu; Sbgatullah. Daha nce de Fetullah'n "Kk Dnyam" adl kitabndan aktardm gibi, dedeleri Bitlis'in "Ahlat" blgesinden kovulmulard.

70 Krt Naki eyhlerinden, Muhammed Emir Krdi'nin babas Kadiri eyhlerinden Fetullah bir baka isyanc eyhti. Btn bu gereklere ramen, Fetullah Glen babasnn sahabeleri cinnet derecesinde sevdiini syleyebiliyor, "Kk Dnyam" adl kitabnda da babasnn Snni olduunu vurgulamak ihtiyacn duyuyordu, izleyelim: "Babam snniydi. Snnilik yan ok kuvvetliydi. Btn imamlara son derece sayg duyard. Sahabe efendilerimize cinnet derecesinde bir sevgisi vard. Onun sahabeden bahseden kitaplar hep anm ve yer yer yrtlmtr... Kimbilir; her birini ka defa okumutur. Diyebilirim ki; sahabe sevgisini bana ve kardelerime babam alad. Biz kklmzden beri, onlar aile fertlerimizden birer para gibi kabullendik ve yle de sevdik... Babam sahabeden bahsederken, gzleri hep bir mehule doru kayar ve anlatt sahabenin hayaline dalar giderdi..." Fetullah Glenin, "babam snniydi, Snnlik yan ok kuvvetliydi" demesi hemen akla; "acaba Fetullah Glen kendisinden kukulanld phesi iinde mi, ya

71 da bir eyleri mi gizlemek istiyor?" sorularn getiriyordu. nk, Trkiye gibi, halknn ok byk bir ounluunun Snni olduu bir lkede allmn dnda, bir takm pheleri izale eder gibi "Babam Snniydi, Snnilik yan ok kuvvetliydi" eklinde ifadeler kullanmak pek de normal gzkmyordu. rnein lkemizde Mslmanlar itikadi adan Snni olduklarn sylemek bir yana, hangi mezhepten; Hanefi, Safi, Maliki ya da Hanbel olduklarn dahi syleme gerei hissetmezler. Glen, babasn vmeye doyamyordu: "Babamn kvrak bir zeks vard. Hafzas da ok kuvvetliydi. Otuz be yandan sonra kendini bir ilim adam gibi yetitirebilmesi bunu gsteriyor..." Glen, "Kk Dnyam" adl kitabnn 26. sayfasnda babasnn 35 yandan sonra kendisini bir ilim adam gibi yetitirdiini sylyor, ancak yine ayn kitabn 24. sayfasnda 30 yanda Kur'an okumay rendiini belirtiyor, askerde ise bakalarna okuma yazma retsin diye avu yapldn iddia ediyordu. Glen babasn vmeye devam ediyordu:

72 "O, ok ey olmaya msait bir tohum gibiydi. Fakat Kuvve-i imbatiyesi salam bir zemin bulamam; o da bulunduu yerde yeermeye boy atp meyve vermeye almt..." Her eyden nce Ferit Develiolu'nun Osmanlca-Trke Ansiklopedik Lgatinde "Kuvve-i mbatiye" adl bir sz yer almyordu. "Kuvve-i inbtiyye" vard, onun da konuyla alakas yok. Glen doru drst ilk mektebi bitiremediinden olacak kendi cemaatine yakn ve mensup insanlarla yapt konumalarnda bol bol Osmanlca kelimeler kullanarak kompleksini tatmin etmeye alyor, ancak yetersizliinden olacak kelimeleri yerli yerinde kullanamyordu. Glen, "babam bulunduu yerde yeermeye, boy atp meyve vermeye almt" diyordu. yle ya babas nasl meyveler veriyorsa, gittii her yerden zellikle Alvar'dan kovuluyordu.

apka ve Annesi
Fetullah Glen, apka dmanln "Kk Dnyam" adl kitabnda ok ustaca (!) iliyor, kitlelerin sevgisini

73 sara ynlendirmeye alyordu. Bu arada her zaman olduu gibi yine birok elikileri de sergiliyordu. Nasl sergilemesin? Sipersiz keplerle bir Mekke devrinin hayaline gidiyor, bir Amerika'ya!. Sipersiz kepleri, bir sara benzetiyor, bir Amerikanvari keplere!... "Amerika nire, Mekke nire, ne alaka" derseniz, Glen tipi Mslmanlkta ikisi bir arada oluyor. Ancak; Allah'n emirleri ile CIA ve ABD'nin kanunlar attnda ise Fetullah Glen, kbleyi ABD'den yana dndryor, bylece meseleleri lmlca hallediyordu. Kur'an- ka yanda rendiini ve hatmettiini (!) hatrlayamayan Fetullah, yanda gerekletiini iddia ettii apka ile ilgili bir olay apka dmanl adna olduka net hatrlyordu. "Kk Dnyam" adl kitabn 42. sayfasnda yer alan bu olay kendi azndan dinleyelim. Dinleyelim de Glenin olaan stlne (!!!) bir defa daha tank olalm: "... Sene 1941. yandaym. Damn zerinde oturmu gelip gidenleri seyrediyorum. Bu arada askerler

74 de gelip gidiyorlard. Aralarnda konuuyorlar ve akalayorlard. O devirlerde askerlerin bana taktklar kep siperliydi. Fakat yeni yeni sipersiz, Amerikanvari kepler de vard. Ben sebebini bilmediim bir armla bu sipersiz keplere daha bir sempati duyuyordum. lk grdm sipersiz kepin bendeki hatrasn ve derin izini ise hi unutamam. te ben byle damn zerinde oturup seyre koyulmuken, birisinin banda dediim gibi sipersiz bir kep grdm. Bu dierlerinden onu ayran en belirgin zellik. Birden sipersiz kep giyen asker gzmde bakalaverdi. Btn tecesssm insiyaki bir cebrilikle zerinde toplad. Sanki o anda ondan baka kimseyi gzm grmyordu. Neden ve niin bu asker dikkatimi bu kadar ekmiti? Fizyonomisinde bir sekinlik mi sz konusuydu? Yoksa o asker kyafeti tmnde dierlerinden ayr myd? Hayr! Sadece bandaki kep sipersizdi. Ve benim dikkatimi eken de sadece bu hususiyeti olsa gerekti. Ama bir kepteki siper meselesi niin bu yandaki ocuu bu kadar megul ediyordu. Veya siperli kepe onun bu ka-

75 dar tepkisi nedendi? Btn bunlar o yamda zebilmem elbette mmkn deildi. Bir ara bu ere hitaben birisi Ebu Talip, diye seslendi. te o zaman bu er benim gzmde byk bir kahraman oluverdi. Tepeden trnaa deimi ve sekinlemiti..." Bu arada bir hatrlatma yapaym. Glen, bu dnceleri daha yandayken; smkleri burnundan akarken, iini bile syleyemeyip altna yaparken gerekletiriyor. 60 yanda bol bol alayan birinin yanda bu dncelere sahip olmasn beklemek, hele bir de bunlar 60 ksur yanda bu denli net hatrladna inanmak saflk tesi bir ey olurdu. Glen; laik, demokratik cumhuriyetin kazanmlarna olan dmanlklarn dile getirmek iin her yolu mubah gryordu. zleyelim: "Babam evde Ebu Talip'den bahsediyordu. Ondan bahsederken hep sayglyd. Babamn dilinde dolap duran bu isim elbette byk bir insan ve byk bir kahraman olmalyd. Geri Ebu Talip hakknda adndan baka hibir ey bilmiyordum. Fakat babama olan saygm, Ebu Talip'e de saygm besliyordu.

76 Evet, demek ki babamn bahsettii o byk insan Ebu Talip ite benim karmda duran bu adam, diye dndm. Elbette Ebu Talip'in on drt asr evvel yaam olduunu o yata bilmem imknszd. Zaten sylediim gibi Ebu Talip'in kimlii de benim iin o anda mhim deildi. Sadece hayalime yerlemi bir kahramand o kadar, meer o kahraman yayormu hem de bizim kye gelmi... Ebu Talip'i grm olmann mutluluunu yayorum. Ve hibir eyden habersiz arkadalarnn arasnda gidecei yere doru gevek admlarla ilerleyen bu askere hayran hayran bakyorum. Ve onu kahramanlatryorum..." Glen, yanda grd kepli asker masalyla iindeki kini bakn nasl dkyordu: "nk onun bandaki kep ki, ben onu bere olarak dnyorum btn dier siperli kep giyenlere kar bir ba kaldrn ifadesiydi. Ve bu kahraman bunun kavgasn veriyordu. O anda dedem amil Aa'nn bandan hi karmad sar ile bu bere birbirine karyor. Jandarma kor-

77 kusundan dolay bana siperli apka giyen kyllerle dedem arasndaki fark bu askerlere tatbik ediyorum. Babamn da daima sarkla dolamas bu arma ayr bir buud kazandryor ve ben sarkl ve sipersiz kep giyenlerin safnda yer alyorum... Ve bunun liderliine de Ebu Talip'i oturtuyorum." Fetullah Glen, bu ince tahlilleri bir dam zerinde ve yanda yapyor. Ve dam zerinde yanda yapm olduunu syledii bu deerlendirmeler, Fetullah Glen'de olaanst grnme gayretlerinin ne denli bir saplant halinde olduunu da ak bir biimde ortaya koyuyordu. Ve gene ayrca "...ben sarkl ve sipersiz kep giyenlerin safnda yer alyorum" eklindeki szleri de Trkiye Cumhuriyeti'nde, devrim kanunlarna bak, Atatrkle ve jandarmaya olan kini hakknda da bir gsterge oluyordu. Glen'i olaanst olarak tantmak amacyla kaleme alnan ve cemaat tarafndan baslp datlan kitaplarda, yalanlar yalanlara kararak adeta bir yalan galerisine dnyordu.

78 Glen'in bu kitaplarda, Anne tarafndan Kurt smail Paa'nn torunu olduu vurgulanyordu. Oysa Kurt smail Paa dedikleri, gerek kimliini gizlemek iin Krtle snan Krt smail'di. Kald ki, paal ise kim kaybetmiti ki O bulsun. Fetullah Glen de, annesi Refia hanm ve dolaysyla kendisini olaanst biri olarak gstermeye yle devam ediyordu: "Benim ilk Kur'an hocam validemdir. Kendi anlattna gre bana drt yanda Kur'an okumay retmi. Bir ay iinde de hatmettiimi syler. Ben, hatmettiimi hatrlamyorum. Ancak btn kylye yemek verdiler. Birisi de bana "Senin dnn oluyor" dedi. Utandm, aladm. O gnden hatrmda kalan sadece bu hatra var..." Daha yandayken szde yaadn syledii siperli-sipersiz apka ile ilgili olarak akllara durgunluk verecek bir hafza ve zek rnei sergileyen ve bylesi bir deerlendirmeyi yapabilmek iin bir yanda, birok siyasi ve felsefi kitap okumas gerekiyordu. Ancak, yaknda bir yanda Tolstoy'dan Sartre'a kadar birok yazarn kitabn da hatmettiini, iki yanda Arapa'y sk

79 tn de aklayabilecek kapasitede olan Glen, her nedense Kur'an' drt yanda rendiini ve hatmettiini annesinin szleri ile hatrlayabiliyor ve bu szleriyle de esasen, yanda ok ok olaanst bir zek ve hafza rnei veren kendisini, yine kendisi yalanlam oluyordu. Glen, bu haliyle kendi kendisinin Brts' haline geliyordu. Glen anlatmaya devam ediyordu: "O devirde Kur'an okutmak yasak olduu iin, annem beni gece yars uykudan kaldrr ve bana Kur'an retirmi. Zaten btn kyn kadn ve kzna Kur'an' validem retmiti... Esasen tek bana bir kadnn 15-20 kiinin sofraya oturduu bir evin btn ilerini yaptktan sonra bir de Kur'an retmeye vakit bulabilmesi hakikaten zor bir meseledir. Hem o gnk kadna ait iler, sadece ev ileriyle snrl deildir. Davarlarn samn yapt gibi, kadnlar tarla ve bahede de alrlard. te bir taraftan idari bask, dier taraftan kendisine ait yapmas gereken zor iler, buna ramen gndz bo vakitlerinde kyn kadn ve kzna geceleri de bana Kur'an retmesi hakikaten alacak bir gayret ve alma rneidir..." Fetullah Glen'in anlatmlarndan anlyoruz ki annesi de; dedeleri, babas ve kendi gibi olaanst biri... Ev

80 de her gn 15-20 kiiye yemek piiriyor, amarlarn bulaklarn ykyor, tarlada alyor, hem de her gn stelik beli ve ayaklarndan rahatszl ve arlar olduu halde!... Ve gene tm bunlara ramen Fetullah'n atmada snr tanmayan yksek ufkundan doan anlatmlarna gre o devirde Kur'an okutmak yasak olduundan bir de O'nu gece yars kaldrarak Kur'an' hatmettiriyor, hem de Glen, drt yandayken ve bir ay iinde de hatim indiriyor. stelik Fetullah'n anlatmlarna gre tm hastalklar bnyesinde toplam ve u haldeyken; "Ben bildim bileli annemin hayat ileli gemitir. Bir kere, onun bel ve ayaklarnn armad hibir devreyi hatrlamyorum. Ayrca tifo dahil bir ok ar hastalk geirmitir. Ve yine bildiim kadaryla, belli bir devrede vcudunun tamam Hz. Eyyb gibi yara-bere sarmt. Btn bunlarn yannda bakm ve grnmn yapmas gereken, hayatta kalm sekiz ocuun anasyd. Btn bunlar da elbette onu fiziki olarak ypratp sarsmt..." Anasnn hayatnn btnyle ileli getiini anlatan Fetullah, koyun ve ineklerin samnn da annesine kaldn sylyordu.

81 Fetullah'n annesi kyn kadn ve kzlarna da gndzleri Kur'an retiyor. Bu durumu da yine Fetullah'n Kk Dnyas'ndaki u szlerinden reniyoruz: "Gndz bo vakitlerinde kyn kadn ve kzna Kur'an retirdi..." Fetullah bu szleriyle zor bir dnemde, ok olaanst artlarda gece yarlar uykudan kaldrlarak gizli gizli Kur'an rendii eklindeki aklamalarn yine kendisi tekzip ediyordu, yle ya Devletin bask ve zulmnden annesi Fetullah'a Kur'an retmek iin gece yarsn bekliyor ve renimi Gleni uykudan kaldrarak srdryordu. Yine ayn anne, yine ayn hkmetin basks ve zulmlerinin olduu ayn gn kyn kadn ve kzlarna gndz Kur'an retiyordu. Fetullah bu szleri ile yzyln dhisi olamayacak, ancak olsa olsa kendi kendini tekzip etmede yine kendisi ile yaran bir Brts ama kendi kendinin Brts' olacakt. Glen, kendi kendinin Brts' olmakla kalmyor, birbiriyle elien aklamalaryla; szlerinin gvenilirlii, doruluu ve ruh sal konusunda ciddi phelere neden oluyordu.

82 Fetullah Glen, "Kk Dnyam" adl kitabnn 25, sayfasnda yer alan drt yanda gizli gizli gece yarlar Kur'an okumay rendiini belirten szleriyle, bu sefer de ayn kitabn 33. sayfasnda 6-7 yalarnda okula gitmesiyle ilgili olarak ka sene okula gittiini, kanc sene okulu bitiremeyerek okuldan kovulduunu net olarak hatrlayamayarak yine kendi kendisiyle elikiye dyordu, izleyelim: "Yam tutmad iin ilk sene beni okula almadlar. Okula gittiimde yam yine tutmuyordu; fakat devam ettim. ki veya sene okula gittim." Fetullah Glen, 6-7 yalarnda ka sene okula gittiini anmsayamyor ama yanda siperli sipersiz apkalarla ilgili yapt tehlikeli deerlendirmeleri en ince ayrntlarna kadar hatrlyordu. Glen, kk dnyasnda okul ile ilgili anlarn anlatmaya yle devam ediyordu: "retmenlerimden birisi ar din dmanyd. Benim teneffslerde dahi namaz klmam hazmedemezdi. Ancak ben yine bir srann zerine kar ve namazm klardm. Adm molla koymutu. Btn sebep de namaz klmam."

83 Glen, yine bu szleri ile kendi kendinin Brts' olmaya devam ediyordu. Glen'in anlatmlarna inanacak olursak 40'l yllarda Korucuk gibi en cra bir kyde ilk mektebe ders vermek iin bir ka tane retmen geliyordu. Oysa, o dnemlerde kylk yerlerde tm okula bir retmen bile zor dyordu. Kald ki ok byk yerleim blgelerinde bile ilk mektebin birinci snfnda derslere giren retmen beinci snftan mezun edene kadar devam eder. Glen, ne kadar kk yata namaz kldn vurgulamak iin byle garip bir aklamann ardna snyordu. Bakn Glen, namaz masallarna nasl devam ediyor: "Benim namazm ok erkendir. Sonra bir ksmn yanl klmmdr diye kaza ettim. Ama zannediyorum namaza drt yanda baladm ve bir daha hi aksatmadm." Fetullah Glen, kitabnn 25. Sayfasnda grlecei zere 1942 yllarnda yani kendi ifadesiyle drt yalarnda, tek parti dneminde Kur'an' gizli gizli gece yars uykudan kaldrlarak reniyor, ama ne kadar ilgintir ki, yine ayn Fetullah Glen Kk Dnyam adl kitabnn 33. Sayfasna gelindiinde, ayn dnemlerde namazn

84 Glen'in elikileri bitecek gibi deil, drt yanda namaza baladn belirtip, o dnemlerde hatal kld namazlar kaza ettiini sylerken dini bilgisi hakknda da pheler douruyordu. Oysa, en cahil Mslman dahi bilir ki, namaz "bali" olduktan sonra farzdr. Ve bali olmadan nce almak niyetiyle klnabilecek namazlarn hata phesiyle "Kaza"snn klnmas sz konusu deildir. Bu durum gene maalesef Fetullah Glen'in sahip olduu din bilgisi ynnden ciddi kayglar beraberinde getiriyordu. Fetullah Glen'in annesi de Kur'an aym ama nasl oluyorsa ocuuna slami veya Trk ismi deil de, Hristiyan inancna ait isim veriliyor; Mesih! Murat Alptekin tarafndan kaleme alnan ve cemaatin yaynevi olan Mutu yaynlarnca baslan "Gurbetteki retmen M. Fetullah Glen" adl kitabn 26. Sayfasnda, yine cemaate ait Ik Yaynevince yaynlanan ve Erturul Hikmet tarafndan yazlan "Himmeti Milleti Olan okulda, hem de sralarn zerinde kldn anlatmakta, din dman retmeninin de kendisine "Molla" dediinden bahsetmektedir.

85 nsan M. Fetullah Glen" adl kitabn 25. Sayfasnda yine bir "kaza namaz" kazas yer alyordu, okuyalm: "Daha ocuk yalarnda ibadetlerine verdii nem, Hocaefendi'nin baka bir yndr. Daha oniki yandadr. Bir gece eve ge gelir. Annesi: "Olum neredeydin, bak seni merak ettim" diye sorunca Hocaefendi: "Anne mesciddeydim. 70 rekat namaz kldm" Bunun zerine annesi: "Olum ne namaz kldn" diye tekrar sorunca 'Kaza namaz kldm' cevabn verir." Baz kitaplarda Fetullah'n drt yanda bazlarnda ise be yanda namaz klmaya balad ve bir daha asla brakmad da vurgulanyor, kaza namaz kld ya da 12 olarak gsteriliyordu. Hadi Fetullah kaza namaz ile ilgili hibir ey bilmiyor, annesi deseniz bu durumdan o da habersiz, peki koskoca cemaatten bu yaynlardaki bu byk hatalar d zeltecek hi kimse neden kmyor, kamyordu. Mridlerin byle bir vahim durumda bile konuma, uyarma hakk ve cesareti bulunmuyor muydu?

86

Kerametler ncil'den
Glen'in anlatmlarna dayanan bu kitaplarda byle vahim hatalarn yaplmasnn kaynan Glen'in ilikilerinde aramak gerekiyordu. Glen, CIA ajan ve Trkiye ve Ortadou Masas efi Graham Fullerin yakn arkadayd. Fuller, Glen'in ABD'de srekli oturmasndan, Yahudi cemaatleriyle olan ilikilerine kadar ba destekleyicisi ve organizatryd. Bir baka CIA efi Abromowitz Glen'i Papa ile buluturuyordu. ClA'nn Balkanlar Masas efi Rum kkenli George Fidas da Glen'e ABD'de kalmas iin kefil oluyordu. 1964 ylnda lkemize gelen ve Ilml slm denilen, Protestan slm yaymak ve hkim klmak iin hep Glen'i destekleyen Graham Fuller, Glen'in kerametlerini de ncil'den seiyor, Glen de onlar gerekmi gibi afyonlanm mritlere anlatyor, sorgulama kltr ve cesareti olmayan mritler de btn bu samalklar yutmak zorunda kalyordu. Elin Hristiyan "bali" ne demek, kaza namaz artlar nasl oluur bilmeyince, ncil'den aldklar baz blmleri, Amerikano slm'a uyarlamaya kalknca eliki-

87 ler yuma ortaya kyordu. Luka ncil'i 2. Bab 41 ve 52. ayetlerde sa'nn dine yneliinin en youn ve net olarak tanmlanmasndaki ya 12'dir. yleyse Amerikano slm'n Hocaefendisi de 12 yanda byle bir olay gerekletirmelidir. Ufak bir ayrnt olan "bali" durumunu CIA nereden bilsin. Luka ncil'i 2. Bab 41 ve 52. Ayetlerde; sa 12 yandayken anne ve babas ile Yerualime gelirler, bayramlarn burada geirirler, sonra geldikleri grupla beraber eve dnmek iin yola karlar, bir gnlk yol gittikten sonra sa'nn yanlarnda olmadn anlarlar. Bu nasl hikye demeyin, ben uydurmuyorum ncil'de yazyor. Bir gnlk yoldan geri dnyorlar etti iki gn, bir gn de Yerualim'de aryorlar oldu gn!.. nc gn Kilise'ye baktklarnda O'nun orada olduunu grrler... sa'ya "neden bize byle ettin" diye sorduklarnda O'ndan; "neden beni aradnz? Bilmiyor mu idiniz ki, benim yerim mabed'dir. Babamn evidir" cevabn alrlar... imdi sa'nn bana byle bir olay 12 yanda gelir de, Fetullah'n neyi eksik O'nun da 12 yanda slm' versiyonda bu tr olay olmas gerekmez mi?.. Gerekir! CIA ne iin var?

88 Fetullah da camiden eve ge gelir? Neden; drt yanda balad ve bir daha kendi deyimi ile "asla" brakmad namazlar iin 12 yanda 70 rekt kaza namaz klmasdr. Yerseniz tabi!.. Glen, eytanla da sk iliki iindedir. Zaman zaman sohbet ettikleri de olur. Kk Dnyam adl kitabnn 119. sayfasnda eytanla arasnda u konuma geiyordu. Glen'in kendi anlatmlarndan okuyalm: "Bir gn sabah namaz iin yine ikinci kat mahfile kmtm. Sabah namazn ayn duygular iinde kldm. Namazdan sonra evrad ve ezkar ile megul oluyordum. Anszn, kendini grmedim fakat sesini btn basksyla vicdanmda duydum, eytan bana: "Hele buradan aaya bir kendini at" diyordu..." Grdnz m? eytan, Glen'i nasl kandrmaya alyor? Glen bu, yer mi? eytan'a kahramanca (!) direnir. Nasl m? Hadi, onu da yine Fetullah'tan dinleyelim: "...Israrla birka defa bana: 'Kendini buradan at' dedi. Ben; 'Kendimi buradan atmamn ne faydas var ki' dedim. 'Olsun sen at' diye cevap verdi. 'yi ama niin diye tekrar sordum.' O yine, 'Zarar yok. Sen kendini bura-

89 dan at' diye srar etti. Ne olur ne olmaz, dncesiyle geri ekildim." Glen'in bana gelen szde bu olay, sa'nn da hayatnda yer alyordu. Luka ncili 4. Bab 7-13. Ayetlerde, Matta ncili 4. Bab, 5 ve 7. Ayetlerde, Glen'in eytan ile macerasnn benzeri Hz. sa'nn da bana geliyordu. Ne yani siz imdi Glen'in ClA'c dostlar ile beraber bu olay buradan kopyaladn m dnyorsunuz? Olur mu? Hz. sa, Glen'den yrtmtr. Neyse ncil'den ilgili blm okuyalm: "O zaman iblis onu mukaddes ehre gtrd ve mabedin kulesi zerine koyup kendisine dedi: Eer sen Allah'n olu isen kendini aaya at; nk yazlmtr: Meleklerine senin iin emredecek ve ayan bir taa arpmayasn diye, elleri zerinde seni tayacaklar. sa ona dedi: Sen Allah'n rabbi denemeyeceksin." Grld gibi ncil'de geen bu olay, kt bir kopyalama ile Fetullah Glen'in azndan cemaat tarafndan yaynlanan kitaplarda insanlarmza yutturulmaya allyordu.

90 Hz. sa'nn ncil'de anlatlan hikyesine gre en nemli zellii hastalar iyiletirmesi, krlerin gzlerini aarak grmelerini salamasyd. CIA stasyon eflerinin en yakn arkada olan Glen de Hz. sa gibi ifaclar arasna katlyordu. Ancak baz farklar da olmuyor deildi. Hz. sa'nn iyiletirdii hastalara tm Filistin tank olurken, Glen'in ki ne ise sadece Glen'in kendisi ahit oluyordu. Hz. sa krlerin gzlerini aarken, Glen ise gren gzleri bile kapatyordu. Hayat, ncil'den baz blmlerle paralellik gsteren Fetullah G len, kendisinden bahsederken birok hastalklar okuyarak iyiletirdiini iddia ediyordu, "nancn Glgesinde" adl kitabnn 161. sayfasnda doktorlara gre bir hafta mr kalan bir hastay iyiletirdiini anlatyordu. Okuyalm: "Arkadalarmzdan biri, yal bir kadnn dua isteini getirdi. Bu kadncaz iin doktorlar, "Kanser metestaz yapm ve her yann kaplam bir hafta kadar ya yaar ya yaamaz... Gtrn son gnlerini evde geirsin" demiler. Kadncazn ahsma byk hsn- zann varm; arkadalarmz araya koyup srarla; "Dua etsin ifa bulurum" demi, O masumeye nasl dua ettiimi imdi

91 hatrlayamyorum. Alt ay kadar sonra arkadama, 'O kadn ne oldu' diye sordum. 'Yayor' dedi. Sonra aradan iki yl kadar bir zaman geti. 'Ne oldu' diye yine sordum; Hacca gitti geldi, torunlarn bytyor' cevabn aldm." Fetullah'n bu olayda tan kim? Tabii ki sadece kendisi! Ne arkadann ismi cismi var, ne de kadnn... Fetullah bu olayda nasl bir ark kurnaz olduunu da belgeliyor, "Nasl dua ettiimi hatrlamyorum" diyordu. yle ya biri kar da "benim de ayn hastala yakalanm yaknm var. Bize de dua eder misiniz" eklinde istekte bulunursa; ite o zaman yand glm keten helva. Gitti ifaclk masal... sa Mesih, ncil'den okuduumuza gre insanlarn iine giren cinleri kovuyordu. O cinleri kovar da M. Fetullah ondan aa kalr m Fetullah da cin kovmu, hem de kendini Hz. Hamza ile ayn sayarak, Glen "nancn Glgesinde" adl kitabnn son sayfasnda Cinleri kovduunun reklamn yapyor, kendini Hz. Hamza olarak yle ilan ediyordu: "ok sevdiim bir arkadamn hanmnda evlenir evlenmez cinnet emareleri ba gstermiti. Kaskat kesi-

92 lp, gzleri dnyor ve "geldiler" diyordu! Gitmedikleri hekim kalmad. Prof. Ayhan Songar da bir hayli megul oldu. Sonra? Allah (cc) baka bir yerden kap at ve byle arzal, mall kimselere okuyan bir hocaefendi, bir ay gelip, bu kadna okudu ve biiznillah hasta belli lde ifakat buldu. Bir defasnda Ashab- Bedr'in isimlerini de yanma alarak, hastann beyi olan arkadam ziyaret etmek istedim. Ben daha merdivenlerden karken kadn, "Hoca geliyor, onun da flahn keseceklermi" diye barmaya balad. Ben ieriye girmedim! Ashab- Bedr'in isimleri bulunan kd arkadaa verdim ve o da gtrp onu kadnn zerine brakverdi. Sesi aaya kadar gelen hemiremiz yle diyordu: "Niye kayorsunuz? Hz. Hamza geldi diye mi?" bunu nasl izah eder ve hangi maddi sebebe balarsnz, bilemeyeceim!.. O mbarek hemiremiz, u anda tamamen iyilemi durumdadr." Eski seyyar vaiz Fetullah Glen, kendi hayatn anlatrken Hocaefendiliine soyunduu dinin zne aykr bir tutum iine giriyordu. Hi haddi olmad halde ken-

93 dini Allah'n aslan olarak bilinen Hz. Hamza ile e gsteriyordu. Hz. Hamza hayat boyunca hibir eyden korkmad. Hep inand deerler uruna savat ve o yolda cann verdi. Glen ise hayatn hep korkuyla geirdi. Srekli olarak kat. Kendince tehlike olarak grd hemen hemen her ortamda "nandm" dedii deerleri inkr etti. Korku onda psikolojik sorun haline geldi. Ve Glen bu korkularn rapora bile balatt. Hz. Hamza yaam ile Allah'n aslan olduunu kantlarken, Glen'in kantlad ise rkek bir rzgar gl olduuydu. Glen, frklkle iyiletirdiini iddia ettii arkadann ei iin hibir samimi Mslman'n kullanmad bir terimi kullanyordu: Hemire! "Hemire" tanmlamasn Masonlar birbirlerinin eleri iin kullanyorlard. Yani hemire, masonlarda, mason biraderlerin elerine verilen bir tanmlamayd. Bylece Glen, kendi kendinin Brts' olma yolunda bir merhale daha kat ediyor, kendini verken yine birok ak veriyor, kendi kendini yakalatyordu.

94 "Siyah Beyaz" yaynlarndan kan, "Kuatma" adl kitapta Glen'in 35 yllk yol arkada "Glen Mesih mi" bal altnda unlar anlatyordu: "Glen, esas byk maksadn ustaca gizlemeyi baaryor. Yapt ileri, lkenin aleyhine bile olan ileri allayp, pullayarak takdim etme becerisine sahip. Kendisini kesin olarak "Mesih" grd kanaatindeyim. Etrafndakilere hitap ederken "Havari" gibi ifadeler kullanr. Yani, "Siz benim havarimsiniz" demeye getirir. Hitap ettikleri "Havari" olursa, eh o da herhalde Mesih olur..." Glen, sa Mesih gibi inananlara ifa verdii propagandasn sadece gemite yapmyor, bugn de reklamn yapmak iin ayn senaryoyu sahneye koyuyordu.

Glen fryor
Jinekolog Dr. Alp Nuholu'nun 6,5 aylk doan bebei salk sorunlar yayordu. Nuholu, bebei iin; "Bebeimiz Ali'nin kafasnda kanama riski var, yle olursa bebek sakat kalr. Bu durumda bebei yaatmamakta yarar var" diyordu.

95 Alp Nuholu, bir i iin Amerika'ya gidiyor, tabi yannda hsan Kalkavan'la hsan Kalkavan, "Buraya kadar gelmiiz, hadi kalk Fetullah Hoca'nn yanna gidelim" eklinde teklifte bulunuyor. Gidiyorlar, yemek yiyorlar, sosyetik jinekologu ba keye oturtuyorlar. Byle olunca Nuholu, hemen Glen'in ok zel bir adam olduunu anlyordu, zel bir adam yani Glen, kendi duasnn yazl olduu bir "altn"n Nuholu'na veriyor ve yle diyordu: "Bunu al oluna tak. Merak etme iyi olacak" Jinekolog aknlk zerine aknlk yaar, nk millet, Glen ile grmek iin iki- ay sra bekliyormu. Ama kendisi annda grr. Bakn u Allah'n iine ya da Glen'in gidiine!... Nuholu asl aknl yurda dndkten sonra yaar, bir de bakar ki bebei iyilemi, kars bebee st vermi, bebek de o st rahatlkla yutmu. Daha baka kimler yutmu hep beraber izleyelim. aknl geen Nuholu, hemen teekkr etmek iin Fetullah' aramaya balar, ancak ulaamaz. Ulaa-

96 maynca da Glen'in yardmclarna bebein salkl olduu mjdesini verir ve teekkrlerini sunar. Ve ardndan bebein Fetullah'n fr ile getii mutusunu basna fler. Fetullah'n okuyup, fleyerek verdii altn sadece bebei iyiletirmekle (!) kalmyor, uzun zamandr Kbrs'ta srncemede olan ruhsat ilerini de hallediyordu. Nuholu'nun Kbrs'ta amak istedii tp bebek merkezinin nndeki engelleri de kaldryordu... stelik Nuholu, daha altn bebeine takamadan bu kadar faydasn gryor ve yle konuuyordu: "u an bebek hastanede olduu iin orada kaybolmasn diye zerine imdilik takmadm. Biri gider bebein zerinden alr ondan sonra zlrm. Bu yzden bebek eve gelince hemen takacam."

F Tipi Doktor
5.12.2007 tarihinde Akam Gazetesi yazarlarndan Oray Ein, bu frklk olay ile ilgili unlar yazyordu:

97 "Medyatik Jinekolog Alp Nuholu'nun son numaras ei Zeynep Toku'tan olan bebeinin Fetullah Glen tarafndan iyiletirildii haberini yaymak oldu. Bebei alt buuk aylk dourmak zorunda kalmlard. Amerika'da hsan Kalkavan'la buluan Alp Nuholu da, nl iadamnn ynlendirmesiyle Fetullah Hocaefendi'nin huzuruna km, ondan okunmu bir altn alm ve solumayan bebeinin bu sayede glendiini aklam. Bir tp adamndan tbba aykr bir aklama... Duyduum kadaryla Alp Nuholu bu haberi basna bilinli szdrm. Kendisinden bahsedilmesinden holanan doktorlar arasnda yer ald iin, bunu da bir PR almasnn devam olarak aktarm." 04.12.2007 tarihli Vatan Gazetesi birinci sayfasnda Nuholu'nun Tabip Odas tarafndan savunmasnn isteneceini yazm. Bugne kadar da pek ok kii, bir bilim adamnn bylesi bir batl inancn bayraktarln yapmasnn yanl olduunu savundu. yi ho da ya Alp Nuholu bu aklamay bilinli yaptysa?

98 Dnn, Fetullah Glen cemaati milyonlarca insan kapsayan bir hareket. Bu bir doktor iin de, bir iadam iin de fethedilmesi gereken bir "pazar" anlamna gelebilir. eitli meslek gruplarndan insanlarn Fetullah ile yaknlatktan sonra kendi alanlarnda bydklerini, sivrildiklerini gryoruz. Mesela o gnlerde ad Sabah ihalesi iin geen, ancak ihaleden ekildiini aklayan Akn pek. Bundan birka sene ncesine kadar adn dahi duymadmz biriydi. pek, defalarca Fetullah Glen'e balln aklad ve bugn Sabah'n talibi olabilecek kadar gl bir konuma geldi. Yahut dnyaya yaylan, Trkiye'nin turistik blgelerine de damgasn vuran Rixos otellerinin sahibi iadam Fettah Tamince. Onun da adn birka sene ncesine kadar bilmiyorduk. Rixos bir anda byynce, Tamince de ortaya kt ve Fetullah Glen'e yaknln anlatt. Futbol dnyasnda da Fetullah ve cemaatine srtn dayayan oyuncularmz yok mu? Mritlerinin kendilerini F tipi olarak tanmlad bu hareket ekonomik alanlarda da ok gl. Yurt dna ya-

99 ylan yzlerce okulun maliyetini Anadolu'dan iadamlarnn balar karlyor ve bu insanlar sorgusuz sualsiz harekete maddi katkda bulunuyor. Milyonlarca dolarlk bir Pazar bu... Dahas, bu insanlarn da ocuklar douyor ve Alp Nuholu da yapt aklamayla bir anlamda F tipinin yeni doktoru olmaya aday olduunu sylemiyor mu? Her ne kadar tp dnyas ayaa kalksa da, tepkiler olusa da Alp Nuholu'nun bundan hibir skntsnn olduunu zannetmiyorum. Bilakis mkemmel bir reklam oldu onun iin. Artk halk arasndaki imaj Fetullah Glen'in tuttuu doktor olarak kald. Uzun vadede belki de bunun maddi geri dnmn grecek. Sadece sosyetik bebeklerin doumunu salayan biri deil, dnemin rengine uygun bir jinekolog olarak da dolup taacak randevu defteri... Cemaat bu haberleri "olumlu" okur, Nuholu'na "bizden biri" unvann verir hemen. Fetullah'n yaknnda olmak, ona yanamak bu dnemde zellikle g anlamna geliyor. Belki de Nuholu'nu da ald kokudan dolay tebrik etmek gerekiyor. Bir ticari zek rnei deil mi?

100 Fetullah' iki kere kutlamak gerekiyor, zira frnn reklamn yapacak en medyatik ismi bulup, kendine "ne nefesi var" dedirttii iin. Ancak ortada garip bir durum var. Fetullah her nne geleni fleyerek iyiletiriyor da, kendisinde ekerden kalp hastalna, kalp hastalndan romatizmaya, romatizmadan prostata kadar birok hastalk varken, kendine ifa salayamamas biraz garip kamyor mu? Ne demiler?.. Kelin merhemi olsa nce kendi bana srermi... Sosyetik Jinekolog Alp Nuholu, Glen cemaati ile birlikte kurguladklar senaryo sonucu Fetullah'n bir flemeyle bebeinin hayatn kurtardnn reklam ile insanlar yanltrken, bu olaydan kazanaca rantlarn hayalleriyle ellerini ovuturuyordu. Nuholu Glen cemaati ile beraber sahneye koyduklar oyunla; dokuz aylk yolu alt buuk ay gibi ksa bir srede adeta ekspres hzyla dnyaya gelen bebeinin kendilerini ele vermesinden de kurtaryorlar, bylece bir tala birok kuu vuruyorlard.

101 Ancak; Alp Nuholu, daha Glen'in fleme esintileri srerken, bir baka fleme sonucu einden oluyor ve ondan boanmak zorunda kalyordu. Nuholu'nun bir defa daha fletmek iin Fetullah' aramas da hibir fayda salamyordu. Bylece Nuholu'nun bebeinin salna kavumas reklamndan duyduu keyif de son buluyordu.

Anne ve Babasnn Dini Bilgisi


Glen cemaatinin Glen'i parlatmak amacyla yaynlad kitaplar okuyunca ilk gze arpan olgu u oluyordu. Fetullah Glen ve slalesi mitolojik "bir efsanenin olaanst yeteneklerle donatlm kahramanlar, dini efsanelerin ermileri gibi... Kur'an renmek ve hatmetmek iin sradan bir cami hocas dahi bilir ki, nce mahre, ardndan da tecvid ilmini bilmek gerekir. Yani Kur'an, mahre ve tecvit ilminin altnda okunur, hatmedilir ve hfz edilir. Aksi

102 mmkn deildir. nk ayetler kesinlikle yanl okunur, yanl okumak gnah olduu gibi klnan namaz da doru olmaz. Fetullah Glen'in "Kk Dnyam" adl kitabndaki anlatmlarndan anlalyor ki, ne annesi ne de otuz yandan sonra Kur'an rendii belirtilen ve hayatnda sarksz gezmediini syledii babas Ramiz, mahre ve tecvid ilmine vakf deillerdi. Bu durumda Fetullah Glen'in anne ve babasnn yeterince Kur'an bildiine inanmak mmkn olabilir mi? Tabii ki olmaz!... Fetullah, Kk Dnyas'nda diyor ki; "Bana hafzlm babam yaptrd. lk Arapa Hocam da babamd. Bana Emsile ve Bina'dan bir miktar okuttu. Ev ileri yapyor, hayvanlara bakyor, bu arada da gnde on sayfa Kur'an ezberliyordum. Bir k iersinde hafzlm tamamladm. Hafzlm tamamladktan sonra da talim ve tecvid okumak zere oturduumuz Alvar'dan 7-8 kilometre uzaklktaki bir zata gnderildim. Her gn kilometrelerce yolu kat ederek talim ve tecvid reniyordum."

103 Niin? nk, cevab ok basit. Babas bilmiyordu. Tabii annesi de... Babas gene kendi anlatmlarna gre 30 yandan sonra? Kur'an renmi ve Alvar'a imam olmutu. Ve bu imam, "Talim" ve "Tecvit" bilmiyordu. O nedenle olunu her gn 7-8 kilometre uzaklktaki bir yere, hem de imam olmayan bir hacefendiye gndererek hemi de anl hretli bir hafzlktan (!) sonra talim ve tecvit ilmi renmeye yolluyordu. Burada u aklamay bir kere daha yapalm. Talim ve tecvit hafzlktan sonra renilmez, nce talim ve tecvit ondan sonra Kur'an okuma ve hafzlk gelir. Hi kimse bu usuln aksini syleyemez. Talim; Arapa harflerin nereden ktn gsteren bir ders iken, Tecvit'te; harflerin mahre ve sfatlarna uymak suretiyle, Kur'an- Kerim'i hatasz okumay reten ilimdir. Buradan u sonu kyor ki; Fetullah Glen'in babas Ramiz'in, Emsile ve Bina gibi Arapa'nn dilbilgisi kurallarna giren ilmi de yeterince ve hatta hi bilmedii anla-

104 lmaktadr. nk; Emsile ve Bina da, Talim ve Tecvit ilminden sonra gelir. Ksaca, Fetullah'n dedeleriyle ilgili anlatmlarnda olduu gibi, anne ve babas ile ilgili sylemlerinde de elikiler ierisinde bulunmaktadr. Daha akas, mitolojik bir olayn kahramanlar gibi tasvir ettii ailesinin her ferdinin, daha sonra yine kendi anlatmlar ile sradan birer insan olduklar anlalmaktadr. Fetullah, bylece bir nevi kendi kendinin Brts' olma yolunda emin admlarla yrmeye devam ediyor, hayatnn bir elikiler galerisi olduu bir kere daha ortaya kyordu.

Dini Eitimi
Fetullah Glen ne kadar din eitimi ald? Daha akas Fetullah Glen'in kck bir ky camiine bile imam olabilecek bir kapasitesi var m? Bu sorunun cevabn da yine Fetullah Glen, "Kk Dnyam" adl kitabnda satr aralarna skm bir cmlesiyle cevaplyordu:

105 "Cidd ekilde bizi Osman Hoca okuttu diyebilirim. Btnyle iki sene okudum." Bu cmle iinde geen iki kelime olduka ilginti: "Ciddi ekilde." Bir bakma bu iki kelime Fetullah Glen'in anne ve babasndan ne derece ciddi (!) bir eitim aldn da ortaya koyuyordu. Fetullah, tarihin kendi kendisiyle elikiye dme konusunda yetitirdii ender ahsiyetlerden olduunu bir kere daha ylmadan kantlyordu. Glen, srekli olarak kendi szleri ile kendini yalanlyor, yalanlamakla da kalmyor, olduka skntya sokuyordu. "Talebeliimin hepsini toplasanz iki sene ancak yapar" diyen Fetullah Glen, daha sonra Edirne'ye gittiini, orada hocala baladn anlatyordu. Halbuki, slamiyetin ne yce bir din olduunu kavram alimler, Kur'an- Kerimi anlamak ve anlatmak yani krslere kmak iin 72 yardmc ilmi ve sekiz temel ilmi renmek lazmdr" diyorlard. Ve yine limler, istidat ok olann en az on sene ilim tahsil etmekliinin gerekli olduuna iaret ediyorlard.

106 Fetullah'n gerekli eitimi almadan ortaya k, kendini skntya sokuyordu. Erzurum'da barnamayan Fetullah, annesinin memleketi olan Edirne'ye daysnn olu Hseyin Top'un yanna gelir. 1959 ylnda dayolu Hseyin Top ile birlikte, mft brahim Efendi'nin yanna giderler. Mft, Glen'i formaliteden snav eder. Glen'i ven kitaplarda snavn ok baarl getii, Mftnn kendisini takdir ettii anlatlr. Oysa; Day olu Hseyin'in de yardmn ald snav, hite reklam yapld gibi baarl gememiti. Diyanet leri Reislii, Mavere ve Dini Eserler nceleme Heyeti'nin 196 sayl belgesine gre; Ayet-i Kerime'den zorlanarak anca alt alabiliyor, Kelam'dan ise bei zor buluyordu. Geri Glen'e o notlar da vermezlerdi ancak o zaman vaizlik gme giderdi. nk; Glen, Kk Dnyas'nda drt yanda Kur'an- hatmettiini ve ayn yata namaza baladn byk bir kibirle anlatyordu. Ancak ortaya kan bu gerekler karsnda Glen'in mumu yatsya kadar bile yanmyordu.

107 1966 ylnda asaletinin tasdik edilmesi iin kendisinden Cumann faziletini anlatan bir risale yazmas isteniyordu. Her trl kaynaktan yararlanmas serbestti. Konunun uzmanlarna danma hakk da sonsuzdu. Sre ise bir ayd. Glen mthi bir alimdi ya!.. Bir ay tamamlannca istenen risaleyi kendince hazrlyordu. Risaleyi okuyan adeta oka giriyordu. nk Risale batan sona hatalarla doluydu, risalede yanllar ve hatalar adeta vals yapyordu. Glen, baka baka, yardm ala ala yazd risalesinde ilk mektep talebelerinin dahi yapamayaca yanllara dyor ve Allah'n sfatlarn dahi eksik yazyordu. Tabii ki; bu hatalarla dolu risale geer not alamyordu. Diyanet leri Bakanl Din leri Yksek Kurulu Bakanl'nn 28.04.1966 tarih ve 57 numaral kararnda, Fetullah Glenin risalesinin yetersizlii hakknda u aklamalarda bulunuluyordu: "Yksek Bakanlka 25.03.1966 tarih ve 21820 say ile kurulumuza havale buyurulan Krklareli vaiz aday Fetullah Glen'in risalesi incelendi:

108 Bu evrakn mzakeresinde Kurul Bakan Ali Rza Hakses, yelerden H. Hsn Erdem, M. ehit Oral, smail Ezherli, brahim Eken, Dr. Esat Kler, Ahmet Baltac, Hasan Ege hazr bulunmulardr." Sekiz kiiden oluan ilmi heyet Fetullah'n dini yetersizliini u cmlelerle aklyordu: "...Ad geen vaiz adaynn gnderdii risale tamime uygun bir ekilde olmad, mevzu ile alakal ayeti kerime ve hadisi erifleri risalesine almad gibi konu ile ilgisi bulunmayan szleri de zikrettii c ihetle ilmi kifayetini belirtecek mahiyette bulunmadndan adayl mddeti sonuna kadar tamime uygun yeni bir risale gndermesinin kendisine bildirilmesinin uygun olacana karar verildi..." Peki Fetullah Glen, Cuma'nn faziletini anlatt, herkesten ve yine her kaynaktan yararlanmasnn serbest olduu risalesinde neden Ayet ve hadislerden yararlanmamt? Nedeni olduka basit!.. nk;

109 Ayet ve hadis bilmiyordu Glenin bilgisizlii sadece bu kadar m? Tabii ki hayr! Diyanet leri Bakanl'nn Fetullah Glen'den asaletinin tasdik edilmesi amacyla istedii ve bir aylk sre verdii, istedii kaynaktan, kiiden, kurumdan yararlanma kolayl salad 'Cuma'nn fazileti" ile ilgili risalesi, Glen'in dini yetersizliini ortaya koymas bakmndan tam bir ibret belgesiydi. lkemizde genellikle ilk mektep andaki ocuklarn bildii dini bilgileri, Glen'in, mftlk bavurusu yapmasnn ardndan asaletinin tasdik edilmesi iin kendinden istenen risaledeki anlatmlar sonucunda bilmedii ak ve net bir ekilde kantlanyor ve bu durum slam dininin ehliyetsiz ve bilgisiz ellerde ne hale geldiinin de bir gstergesi oluyordu. Glen bir sayfalk risalesinde Cuma'nn faziletinden baka her eyi anlatmaya alyor, ancak dini konularda tam bir cehalet abidesi olduu grnyordu. Bakn Glen slam'da mezhepleri nasl anlatyor. Gramer devrimleri de Glen'in marifetidir:

110 "tikada mezhep sahipleri ikidir. Ebu mansuru matrudi ebul hasanil eseri matridi haz. hanefi itikad imami Aeri hz. afii itikad imam" Evet, yukardaki bu cmleler, noktas noktasna ve virglne kadar hibir deiiklik yaplmam haliyle, Edirne Mftl'ne talip olmasnn ardndan asaletinin tasdik edilmesi amacyla Diyanetin istedii risaleyi yazan ve bata CIA ve yan kurulular olmak zere en byk dini lim olarak milletimize yutturulmak istenen Fetullah Glen 'e aitti. Glen yukardaki cmlelerle gerekletirdii gramer devriminden baka, dinde de devrim (!) yapyor, itikattaki mezhep saysn nce ikiye karyor, ancak daha sonra fikir deitiriyor mezhepte karar klyor, itikatta ve amelde mezhepleri birbirine kartryordu. Glen, afi Mezhebinin imamnn adn ise, bilmedii ve kimseden de renemedii iin risalesine yazamyordu. Glen'deki bilgi eksiklii sadece bu kadar m? Olur mu hi !... Glen'in "yazdm" dedii risaleye baknca, Hanefi Mezhebinin imam, mam- Azam Ebu Hanife'nin kim

111 olduu konusunda hi bir fikri olmad grlyordu. Bu nedenle bu mezhepte de devrim yapyor, Hanefi mezhebinin bana bir bakasn atyordu. Glen, kendi clz bilgisi daha dorusu bilgisizlii ile Hanefi mezhebinin bana u ismi atad grlyordu: "Ebul hasenil eseri maturidi." "Byk lim" diye insanlarmza tantlan, propagandas yaplan Fetullah'n bu bilgisizliine ilkokul andaki Mslman ocuklar bile glyordu. yle ya, 873 ylnda Basra'da doan, 936'da Badat'ta len Hanefi deil, E'ariyye mezhebinin kurucusu olan ismin tam ve doru ad slam ilmihallerinde, namaz hocalarnda yle geiyordu: "Ebl - Hasan Ali b. smail el - E'ari" "Glen, drdnc mezhep olan "Hanbeli" ile ilgili ise kalem oynatamyordu. Peki "Maliki" mezhebi ile ilgili bir ey yazm m diye sorarsanz, bu mezhebin adn o gnlerde duymam bile. slami ilimler dahil bu kadar yayn ocukluundan beri okuduunu syleyen Glen'in, bir ayda yazdn belirttii ve daha dorusu yazamad risalesi, O'nun hibir zaman kitap okumadn belgeliyordu.

112 yle ya, Fetullah Glen bugn bile her yerde neredeyse bedava datlan namaz hocalarndan birine gz atsayd, mezheplerle ve risalesinde yer verdii konularla ilgili doru bilgilere ulaabilirdi. Fetullah "Kk Dnyam" adl kitabnda yanda Kuran' hatmettiini, daha ocukluunda slami ilimleri rendiini iddia ediyordu. Daha ilk mektebi bile bitiremeyen Fetullah Glen, 14 yanda yani halkn yoksulluktan krld, ekmei bile bulamad gnlerde pipo itiini sylyor, felsefe ve fizik dalnda Descartes, Kant, Sir James Jean' okuyarak onlara hayranlk duyduunu anlatyordu. Fetullah'n engin kltr hazinesinden, Shakespeare, Hamlet ve Romeo ve Jlyet'iyle nasibini alrken, Victor Hugo, Tolstoy, Dostoyevski ve Pukin de Glen'in ocukluundan beri okuduu masallarn anlatt yazarlar arasnda yer alyordu. Fetullah Glen, yalan yanl yazd Cuma'nn artlar arasna, haccn artlarndan olan Tavaf da kartryordu. Ne denli Engin (!) bir din bilgisine sahip olduunu bir kere daha kantlyordu.

113 Fetullah risalesinde Allah'n sfatn bile yanl yazyor, Cuma'nn artlarndan bile bihaber olduu ortaya kyordu. Glen, bu dini olumsuzluklarn yannda ryalarna dayanarak Nurcularn cehenneme gitmeyeceini iddia edebiliyordu. Fetullah mft olamamt, ama haa "A llah'n zel Kalem Mdrl'ne" soyunmutu. Fetullah Glen olaynn en trajikomik taraflarndan biri de, bu denli dinden uzak ve bilgisiz bir insann, bata CIA ve onun ibirlikileri tarafndan en byk dini lim, en yaman entelektel havalarna sokulmasyd. Glen de tam bir ark kurnaz edasyla bu roln ok gzel oynuyordu. Glen'i vme kitaplarnda, Glen'in kendisinden vg ile bahsedilmesinden nefret duyuyor olmas, kendisinin methedilmesinden tiksinmesi, irenmesi gibi gerek d bilgiler yer alyordu. Kendisinin vlmesinden irendiini, tiksindiini, nefret ettiini syleyen Glen, Cumhuriyet tarihinde adna gerek d kitaplar yazlan, gazete rportajlar yaymlanan, seminerler dzenlenen isimlerin en banda yer alyor, bu etkinliklerin masraflar ise lkemizin kandrlan

114 fakir insanlarndan toplanan paralar ile gerekletiriliyordu. Glen, yllardr kendini vdrmeye yle kaptrm ki, bu vg kitaplarna abartl ve gereklerle badamayan demeler vermekten baka ilerine zaman bile ayramyordu. Bakn, kendisini ve ailesini adeta peygamber gibi stn olarak gsterdii "Kk Dnyam" adl kitabnda, kendisinin vlmesi konusunda nasl takiyye yapyordu: "Ben kendimden bahsedilmesinden nefret ediyorum, tiksiniyorum, ireniyorum. Halbuki siz benim hakkmda bir bakasndan bile duymaya dahi tahamml edemeyeceim bu ii bana yaptrmak istiyorsunuz. Anlatlmas gereken bunca ulvi hakikat varken benim kendimi anlatmam ve bunca nemli iler dururken benim byle kymetsiz bir ie vakit ayrmam katyyen doru deildir." Kitabn giriinde bunlar syleyen Glen, bir sonraki sayfadan balayarak 260 sayfaya yakn kitabn tamamnda, dedelerini, ailesini ve kendisini mitolojik bir efsanenin kahramanlar peygamberler st olarak gstertmek iin gerek d birok olay anlatyor, kendini vmede yine kendiyle yaryordu.

115 Neyse Glen'i bu bilgisizlii ve takiyyeleri ile ba baa brakp, O'nun vaizlik servenine dnelim. Fetullah'n Erzurum'da barnamayaca anlalnca anne tarafndan yakn akrabas olan ve Edirne'de imamlk yapan Hseyin Top'un yanna gnderiliyordu. Fetullah "Kk Dnyam" adl kitabnda bu olay yle anlatyordu: "Annemin de muvafakati ile Edirne'ye gitmeme karar verildi. Edirne'de anne tarafndan akrabamz Hseyin Top Hoca vard, zannediyorum, bu ilk gurbetimde o bana sahip kar dncesi bu kararda etkiliydi. Edirne'ye giderken, yol gzergh olmasndan da faydalanarak nce Ankara'ya uradm... Bu arada Diyanetin aaca vaizlik imtihannn tarihini de rendim. Bir gece de Mustafa Zeren Bey beni Bahelievler'deki evinde misafir etti. Uzun sre Trk Hava Kurumu'nun Bakanl'n da yapan bu zat, babamn yaknlarndand ve o sra Milletvekiliydi..." Glen, ertesi gn stanbul'dan trene biniyor ve Edirne'ye varyordu. Gelin o gnleri de Glen'den dinleyelim:

116 "Enteresandr, ilk defa geldiim bu yerde ilk geleceim yer erefeli Camii'nin karsndaki han oldu. Daha sonra da bu camiiye imam olacaktm. Sabah kalknca Hseyin Top'u buldum. Bana kendisi mft ile grene kadar geici olarak Yldrm Camii'nde bir yer hazrlad. Mftle brahim Akn vekalet ediyordu. Hseyin Top Hoca ise, hem Yldrm Camii'nde imamlk yapyordu hem de vaizdi. O dnemlerde iki vazife birden veriliyordu." Hseyin Top, Fetullah' mft vekiline gtryor, orada usulen bir snav yaplyor ve bu snavn (!) ardndan, Akmescid'de grevlendiriliyordu. Verilen grev neydi derseniz, Glen'in aklamalarna gre imamlk!... Ancak srekli kendi kendinin Brts' olma konusunda rakip tanmayan Glen, "Kk Dnyam" adl kitabnn ayn sayfalarnda, "Bir iki ay sonra, vaizlik imtihanna gitmek iin Ankara'ya gittim. 15 gn kadar kalp tekrar Edirne'ye dndm" diyor ve imam deil vaiz olduunu azndan karyordu. Glen'in vaizlik snavnn sonucunu akrabas olan Milletvekili Mustafa Zeren Edirne Mftl'n telefonla arayarak veriyordu.

117 Bylece hadis ve ayet bilmeyen Glen, akrabalarnn destei ile vaiz oluyordu. Glen'in vaizlik servenine gemeden nce bir iki konuya daha aklk getirelim. Glen nce brahim Akn'n kendini imam olarak atadn sylyordu. "Snav sonucunda da erefeli Camii'ye ikinci imam olarak atandm." eklinde konuuyordu. Oysa, Glen, Diyanet leri Bakanlndaki zlk dosyasna gre, hayatnn hi bir dneminde imam olamamt. Sadece imamn mazeretleri olduu gnlerde vaiz olarak grev yapabilmiti. Bir baka gariplik de, Hseyin Top'un ta Erzurum'lardan gelen yeenini evinde misafir olarak kabul etmeyip, O'nu cami avlusuna brakmasyd. Glen'in 35 yllk yol arkada bu konuda olduka ilgin bir aklama yapyordu. "En yakn akrabas Hseyin Top, Glen'i evine kabul etmedi."

118 Bu i karartan durum zerine Diyanet leri Bakanl 20 Mays 1966 tarih ve 27559 sayl bir yazyla ikinci defa risaleyi yazmasn istemek zorunda kalyordu. Fetullah Glen, ilmi seviyesine bakmadan akrabas yani daysnn olu olan Hseyin Top'un giriimleri ile Edirne'de vaiz olarak greve balamasnn ardndan, kendisine vaizlik yolunu aan mftnn makamna gz dikiyor, Mftle de talip oluyordu. Bunu da kendisinden izleyelim: "Bir iki ay kadar Akmescid'de namaz kldrdm. Vaaz verdim. Zaten bu arada Ramazan ay da gelmiti. O srada vaazlk imtihanna girmek iin Ankara'ya gittim. On be gn kadar Ankara'da kalp tekrar Edirne'ye dndm, imtihan neticeleri daha sonra belli olacakt. Ve bir gn Edirne Mftl'ne Ankara'dan bir telefon gelmi, arayan Mustafa Zeren'di. "Yeenimin gzlerinden perim, imtihan kazand" diye mesaj brakm. Hseyin Top yine ok sevinmi. ar Pazar beni aramaya balam, nihayet beni buldu, caddenin ortasnda mjdeyi verdi, boynuma sarld: "mtihan kazandn" dedi. Glen'in hrslarna ve hayallerine kurun atsanz yetiemezdi. Vaizlik snavn kazanr kazanmaz, 17 yan

119 da Edirne mftlne talip oluyordu. Glen bu arzusunu yle dile getiriyordu: "Bir dileke yazdm ve Edirne mftlne talip oldum. Diyanet'ten gelen cevap olumsuz oldu. 'Askerliinizi yapmadnz iin sizi mft yapamyoruz' diyorlard." Glen, Milletvekili akrabasna yle gveniyordu ki, o gnlerde akl bir kar havada geziyor, mftl de antada keklik gryordu. Bu nedenle hi vakit kaybetmeden, Edirne Devlet Hastanesi Batabiplii'ne mracaat ediyor, mftlk yapmaya engel halinin olmadnn belirtilmesi iin salk raporu istiyordu. Edirne Devlet Hastanesi Batabiplii'nin 13.04.1959 tarihli ve 959/130 heyet nolu raporunda u bilgiler yer alyordu: "Vilayet Yksek Makamndan Hastanemize havaleli 8.4.1959 tarihli dilekesi ile shhi durumunun tespitini isteyen Fetullah Glen'in yaplan muayenelerinde: Devattio septi nasisi vardr. Bu durumu ile mftlk yapabileceine karar verildi." Ancak, her ne kadar Edirne Devlet Hastanesi Batabiplii mftlk yapabilir diyorsa da, son sz Diyanet

120 leri Bakanl Glen'in babasnn dostu Mustafa Zeren'e yle sylyordu: "Onda hibir zaman mft olacak ilmi ve dini kabiliyet, ilmi ve dini bilgi yok. O nedenle kim araya girerse girsin bu i olmaz." Ve Fetullah Glen, hayat boyunca deil mft, mft yardmcs ve hatta imam bile olamyordu. Diyanet'teki snav ve risale sonularndan ve en nemlisi kendi anlatmlarnda verdii elikili bilgilerden ve aklardan da kolayca anlalaca zere, Fetullah Glen son derece eksik ve yine o kadar aibeli bir dini eitiminden sonra, daysnn olu Hseyin Top'un torpili ile kendisini vaiz olarak kabul eden mftnn koltuuna gz dikiyor, bu makam iin yetersizliine aldrmadan mftle talip oluyordu. Oysa dini, hele slamiyet gibi bir dini bir para iine sindirmi, bir parack anlayabilmi olsayd; herhalde mftlk gibi her adan kendisini ok aan bir makama talip olmazd. O makama son derece uygun bir zat ise, edep gerei yine byle bir makama talip olmaz, bunu ihsas dahi ettirmezdi. nk, slamiyet'te grev istenmez, verilir.

121 Fetullah Glen, 17 yandaki bu davranndan ekinmeden bahsetmekle, hem "Grev istenmez, verilir" eklindeki slami kural bilmediini, hem de nasl bir byklk kompleksinin ierisinde olduunu ortaya koyuyordu.

Vaaiz
Glen, Kocatepe Camii'nde vaaz vermek istediine dair 30 Ekim 1977 tarihinde Diyanet leri Bakanl'na verdii drt satrlk tarihsiz dilekesinde gaf zerine gaf yapyordu. Glen dilekesinde, "Ankara Kocatepe camii'nde vaaz ve hutbe vermek istiyorum" diyor, sfatn yazarken de "Bornova mftlnde vaaiz" eklinde bir cmle kullanyordu. Oysa, dinle uzaktan yakndan ilgisi olan herkes bilir ki, slamda "Vaaiz", "Vaizan", "Vaizin" gibi adlarla anlan meslek grubu, "badet yerlerinde dini tlerde bulunan" anlamna gelir.

122 slam'da "vaaiz" eklinde bir meslek grubu olmad gibi, byle bir tanmlama da dini terminolojide yer almyordu. Glen'in her yan dklen dilekesinden kan bir sonu da unu gsteriyor ki, Glen, ne i yaptnn bile bilincinde deildi. Ama 17 yanda ilmi yetersizliine bakmadan mftle soyunabiliyordu. Kendisini vaiz deil, "Vaaiz" sanan Fetullah Glen Diyanet leri Bakanl'na verdii dilekede, bir gariplik daha sergiliyor, "Vaaz ve hutbe" verme iine talip oluyor, ancak Cuma namaz kldrmak istemiyordu. Diyanet leri Bakanl'nn yaynlad tarihte lmi Mavere ve Redaksiyon Heyeti iinde Hayrettin Karaman, Ali Bardakolu ve Yunus Apaydn'n olduu "lmihal" kitabnn 1.cildinin 302.sayfasnda, Cuma namazn hutbe okuyan kiinin kaldrmasnn snnet olduu vurgulanyordu. Yine ayn sayfada, "Hutbenin mekruhlar" bal altnda, hutbenin snnetlerini terk etmenin mekruh olduu belirtiliyordu. Cenaze namazndan baka namaz kldrd grlmeyen Fetullah , kendisine "Vaaiz" sfatn; yaktrd dilekesinde sedece vaaz verme ve

123 hutbe okumaya talip oluyor, Cuma namaz kldrmaktan ise kanyordu. Fetullah namaz kldrmaktan, hem de vaaz ve hutbesini okumaya hevesli olduu Cuma namazn kldrtmaktan kanyordu. Fetullah'n Cuma namazn kldrmaktan kanmasnn nedenleri ne olabilirdi? Fetullah'n Cuma namazn kldrmak istememesinin nedeni olarak, namaz kldrmay bilmemesini dnmek varlk nedenine aykr olurdu. Fetullah, rendii bir iki tane sahabe hikayesine biraz arapa szler, biraz farsa lakrdlar, bol miktarda gzya ve feryad- figan katarak insanlar etkilemeye alyor, onlarn beyinlerini idi ediyordu. Fetullah'n namaz kldrmaktan kanmasnn dier sebebi de, asl inanc gerei mecbur kalmadka ve evresinde etkileyecei insanlar olmadka secde etmemesiydi. Glen'in vaaz verirken, cenaze namaz kldrrken yzlerce grnts varken, secde ederken bir tane grnt lenmi pozu yoktu. Glen'in izinden gittiini srekli olarak tekrarlad Ermeni Said, srekli olarak kendisinin afi olduunu

124 sylyordu. afilerde ise hatibin imamlnn sahih yani geerli olmas, hutbenin artlar yani olmazsa olmazlar arasndayd. Yani imam olmayan, Cuma namaz kldramayan biri asla hutbe okuyamazd. Ktmir Oysa ayn Glen "Krk Mzrap" adl iir kitabnn 70 ve 72. sayfalarndaki kimi msralarda kendisi iin yle tanmlamalarda bulunuyordu: "Vuslatn, bu garip ktmirin (...) her dem hlyas" "A ltfunla barn a ki, ktmir kulundur." Fetullah Glen bu msralarda da ilk bakta byk bir tevazu rnei verir gibi grnse de, maalesef byle bir tevaznn yani insann kendisini slmi hibir ykmll bulunmayan bir kpek seviyesine indirmenin de yine slmla telifi mmkn deildir. Fetullah Glen, namaza balama yan kimi yerde -drt, kimi yerde drt, kimi yerde de be olarak anla-

tyordu. Hayatndaki her konu elikiler yuma olan Glen, kendisini Ktmir'e yani kpee benzetirken tam bir istikrar salyordu. nce namaz elikisini ardndan kendini Ktmir'e benzetmesini grelim. Glen, Kk Dnyam adl kitabn 35. sayfasnda namaza balama yan yle aklyordu: "... Benim namazm ok erkendir. Sonra bir ksmn yanl klmmdr diye kaza ettim. Ama zannediyorum, namaza drt yanda baladm bir daha hi aksatmadm... retmenin basklarna ve benimle istihza etmeye almasna ramen o devrede de namazm hep kldm..." Fetullah Glen'in alak gnlll de dikkat ekici, ancak alak gnllln sergilerken bile kendisine vg zerine vg yadryor, gklere karyordu. Kendini verken, ktmire benzetirken namaza balama yan "Sonsuz Nur" adl kitapta bu kez "be" olarak gsteriyordu. zleyelim: "... Ancak, acaba biz, o sultanlara sultanl reten Gnller Sultann istenilen lde bilebildik mi? Sizi ne

126 diye kartracam? Be yandan beri ban secdeye koyan ve O'nun boynu tasmal, kapsnn "Ktmirl olduunu syleyen ben, O'nu tam anlatabildim mi?..." Fetullah Glen, burada bir yandan kendini Yedi Uyurlar da denilen Ashab- Kehf ile maarada yedi sene kalan kpekleri Ktmir'e benzeterek kendisine alak gnll dedirtmeye alrken, bir yandan da "be yandan beri aln secdede" olduunu vurgulayarak kendini yceltme oyunlarna giriyordu. Fetullah'n kendini benzettii Ktmir'e Necip Fazl'n "Son Devrin Din Mazlumlar" adl kitabnda rastlyorduk. Necip Fazl, Menemen syann anlatt kitabnda isyana katlan Dervi Mehmet ve arkadalarnn srekli olarak yanlarnda dolaan kpeklerinin ismini yle aklyordu: "Ktmir" Fetullah, kendini deerli bir kpek olan Ktmir'e benzetirken, beraberce hapis yattklar, Nurcularn "Yazclar" grubundan Ali Osman Yksel'in olu tarafndan ise "Kelp"e yani alelade bir kpee benzetiliyordu. Bu ilgin benzetmeyi yine Fetullah'n yazdklarndan okuyalm: "O devreye ait unutamadm vakalardan biri de Ali Osman'n kk olu Hsrev'in durumuydu. Daha ilko-

kula dahi gitmeyen bir ocuktu. Beni Kelp, etrafmdakileri de maymun eklinde grdn sylyordu. Dierleri de hep onu tasdik ediyorlard. Bir gn tel rgden ieriye aldlar. Ali Osman oluna sormaya balad: "Olum birinci kat semay gryor musun?" ocuk cevap veriyor: "Gryorum." O yine soruyor: "Peki birinci kat semada ne var?" Cevap: "Misvak var." Ve babas; "Gryor musun nasl bildi?" manasnda bana bakyor ve ocuk ikinci kat semada da seccade olduunu sylyor. Zaten onlar da bu ikisine ok ehemmiyet veriyorlar. Yine bir ara tel rgye bir ku kondu ve birka kere tt. Ali Osman oluna kuun ne dediini sordu. O da 'Annen seni merak ediyor, artk eve dn' diyor, dedi. Ve onu annesinin yanna gnderdiler.

128 te Hsrev byle sama sapan eyler sylyordu. Ama yazc denen grup bu ocua kesin olarak inanyorlard. Hatta bu ocuun anlattklaryla komnistlere tesir etmeye alyorlard. Hsrev'i Trke ve Erbakan'la da grtrmler... Belki ocua cinler musallat oluyordu, bilemiyorum. Ama onun bir ocuk olduunu unutup meseleyi bu kadar bytenleri anlamak mmkn deildi..."

Teyzesi ve Cinnetleri
Fetullah Glen'in, hayatnda bir veya iki defa delirdiini aklad bir teyzesi vard. Fetullah Glen, emsettin Nuri kod adyla yazan Latif Erdoan'n kendisiyle yapt rportajda; teyzesi bir gece tespih ekerken kendiliinden yerden bir metre kadar ykseliyor, yani uuyormu. Bunun zerine enitesi, teyzesini bacandan tutup geri ekiyor. Glen'e gre teyzesinin delirmesine, bu olayn yanl ele alnmas n eden olmutur. Glen, "nancn Glgesinde" adl kitabnn 162. Sayfasnda da teyzesi ile ilgili unlar sylyordu: "Bir misal daha arz edeyim; teyzem, cinnet getirdi ve her eyi yakp ykmaya balad. Zincirlerle ancak

129 zapdedilebiliyordu. Kendisini hastanenin drdnc kandan aaya att. Bir ey olmad. Kocas bir hocaefendiye gitti, bir eyler yazdrd ve brakt. "Beni niye yle zincirlerle baladnz" dedi, szlanmaya balad... hayret teyzem iyilemiti..." Glen, kendisine yneltilen; "teyzenizin cinnet geirmesinin psikolojik bir tahlili var m?" eklindeki soruyu, yine kendisi ile ilgili u tahlillerde bulunarak yantlyordu: "Bende iki defa bu hale yakn bir hal oldu. lki Seyyid Kutup'u anlatrken oldu. Hani Hamide Kutup, Nasr'n kpekleri tarafndan rzna tasallut edildii zaman; (tecavze urad zaman) "Aabey" diye baryor!.. O da "katlanacaz buna kardeim" diye cevap veriyor. Tam bunu anlatrken, beynim preslenip kafatasma yaptrlyor gibi bir hal yaadm. Bir baka zamanda byle olmutu. Ender bir hadisedir. Bunu biraz ileriye gtrdnz zamanda zannediyorum ciddi bir kontak atmas olur." Fetullah Glen, kendisinin de cinnet geirdii anlar; beyninin preslenip kafatasna yaptrld an, Hamide Kutup'un tecavze uramasn anlatt ann haricinde "bir baka zaman" diyerek geitirmitir. Fetullah'n an-

130 lattklar ve vaazlarnda sebepli sebepsiz sk sk alayp inlemeleri, onun ya ok hassas ve krlgan bir yapya da sahip olduunu gsteriyor ya da ok iyi rol yaptn kantlyordu.

nkar Ettii Raporu


Fetullah Glen, hakknda istihbarat birimlerince hazrlanan ve Babakanlk, Cumhurbakanl gibi makamlara da iletilen bilgi notunda yer alan, Psikiyatri Kliniinden ald raporunu srekli olarak reddediyor ve "byle bir rapor varsa ortaya karn" diye iddial bir ekilde konuuyordu. Glen'e kendine olan yaknl ile bilinen "Aksiyon" dergisinin 6-12 Haziran 1998 sayl nshasnda yine kendi azndan; "Allah akna ve ltfen bu raporu ibraz etsinler!..." eklindeki aklamalaryla psikiyatri kliniinden ald raporu inkar ediyordu. nkr furyas bununla da kalmyor, Lynne Emily Webb isimli biri tarafndan kaleme alnan ve Zaman Gazetesi tarafndan da okuyucularna datlan "ftirann Deimeyen Mant" adl kitabn 129. Sayfasnda ve . Adil tarafndan yazlan

131 "Fetullah Glen Gerei" adl kitabn 260. Sayfasnda yine ayn szler ve yine ayn imla hatalaryla bu rapor inkr ediliyordu. Oysa, "drst, namuslu, gvenilir din adam" v.s., vs. olarak tantlan Fetullah Glen bu raporu alm, rapor eski tarihli olduu iin "mha edilmitir" eklindeki dncesiyle de gereklere takla attrmaya almt. imdi Glenin "Allah akna ve ltfen bu raporu ibraz etsinler" eklindeki isteini de krmadan bu raporu ibraz edeyim: Eyp Hkmet Tabiplii, 27.2.1981 tarihinde Glen'de grd patolojik bozukluklar zerine kendini Cerrahpaa Tp Fakltesi Hastanesi Psikiyatri Kliniine sevk etmiti. Burada Uzman Doktor Mfit Uur ekibi ile birlikte Glen'in ikayetleri dorultusunda kendisine "Reaktif Ankisiyete hali" tehisini koyarak, 20 gn istirahat veriyor, ilalarn dzenli olarak kullanmasn ve tedavisini aksatmamasn sylyordu. Glen'in hastalnn Trkesi; "Srekli olarak tekrarlayan korku"dur. Glen, bu nedenle olacak adnn MT raporunda getiini haber alr almaz salk nedenlerini

132 bahane ederek Amerika'ya uuyor, dndkten bir sre sonra bu defa hakknda alan soruturmann ardndan yine salk sorunlarn bahane ederek sanki lkemizde doktor kalmam gibi, Amerika'ya bir kere daha hicret ediyordu.

Hocalar
Fetullah Glen, Kk Dnyas'nda hayatn anlatrken, etkilendii ve ders ald hocalarndan bahsederken Alvar mam olarak bahsettii kiinin, kendisi zerindeki etkilerinin ok derin ve kalc olduunu vurguluyordu. Glen anlarnda; "Bu arada ailemin dnda Alvar mam'nn da tesiri byktr... Benim o zatla btnlemem iin btn sebepler ortadayd." diyordu: Fetullah Glen, Alvar mam'nn tesirinin ne gibi bir dini eitimle biimlendiini, bu btnlemenin hangi konu ve konularda olduunu aklamyordu. Fetullah'n anlarndan, Alvar mam'na kar tutku ykl bir eilimle bal bulunduunu ve aralarnda ok derin bir duygusallk ba kurulmu olduunu anlyorduk.

133 Fetullah Glen, Alvar mam'nn dini seviyesinden, eserlerinden bahsetmek yerine, mam'n hakknda yazd uzun ve heyecan dolu pasajlarla, aralarndaki ilikinin olaan dl konusunda belli bir fikir veriyordu: "Efendimize benziyordu. Kayla m, gzyle mi, yzyle mi? Bu deruni hisler iinde O'na hayranlk duyuyor.... Onun cazibe-i kutsiyesi ve benim uuralt mkte ebatm sk sk kesiir, kucaklar ve bana rengarenk anlar yaatrlard... Her bam okaynda, o gnk hislerimle kendimi salam bir emniyet noktasna ulam hisseder, ruhumu bir inirahn sardn duyardm. Aradan bunca zaman gemi olmasna ramen hala onun ipekten ellerini kulaklarmda hisseder, ruhumu bir inirahn sardn duyardm..." Fetullah, 16 yana geldiinde Alvar mam'nn ldn duyuyor, tabiri caiz ise dnyas yklyor, yaslara ve matemlere giriyordu. Bu olay da kendisinden dinleyelim: "Ben sabah namazndan sonra biraz uzanmtm. Birden "efe ld" diye bir sz duydum (...) gittim (...)

134 Efe hazretleri vefat etmiti... nleme ve alamalar gnlerce, aylarca srd. Sessiz alaymz ise hala devam etmektedir." Bu aklamalarn ardndan doal olarak insann aklna u soru geliyordu. Acaba, Glenin vaazlarnda sk sk rastladmz sebepli-sebepsiz gzyalar ile meydana gelen lk ve feryatlar, bu sessiz alayn da vurumu mudur? Fetullah Glen'in hayatn etkileyen ve onda derin izler brakan bir dier hocas da Vehbi Elmal'ldr. Onu da yine Glen'den dinleyelim: "Burada sylemeden geemeyeceim bir isim de Vehbi Elmal'ldr. Ya olarak Alvar mamndan byktr ve onun z kardeidir. Ancak onda skutilik hakimdir." Aklamalarndan kolayca anlayacamz gibi Fetullah, Hocalarnn dini ve ilmi seviyesinden ok, ba okamalarnn etkisinde k alyor ve bunun sonucunda bulutlara uuyordu. Bu durumu hazmedemediklerinden mi yoksa baka nedenlerden mi bilinmez, Alvar mam'nn torunu tarafndan mescidden kovulmasnn ardndan, daha sonra gittii Ta Mescid'den de yine Alvar

135 mam'nn olu ve onun bacana tarafndan bir kere daha kovuluyor, ancak bu kovulmalarn nedenlerini aklyor veya aklayamyordu. Fetullah Glen'in kovulmak kaderiymi gibi, gittii hibir yerde yakasn brakmyordu. zmir'de merkez vaizi iken il snrlar iinde vaizlik yapma istei; zmir Valilii tarafndan 22.1.1972 tarihli 7-4722/22 sayl Diyanet leri Bakanl'na gnderilen bir yazyla "Muzur" faaliyetleri grld gerekesiyle kabul edilmiyordu. Valilik; Glen'in bu "Muzur" faaliyetlerinden dolay zmir'de grevine devam sakncal grerek il dna atanmasn istiyordu.

Glen ve Kadnlar
Hocalar iin "Onun cazibe-i kutsiyesi ve benim uuralt mktesabatm sk sk kesiir, kucaklar ve bana rengarenk anlar yaatrlard" diyor. Onlara adeta byk bir akla bal olduunu anlatyordu.

136 Hocasnn "talebem" eklindeki szyle her ban okaynda ruhunu ferahln sardn anlatyordu. Aradan ok uzun yllar gemesine ramen hocasndan Fetullah'a kalan, yine Fetullah'n anlatmlaryla hocasnn ipek gibi elleriyle kulaklarn yumuatmas oluyordu. Glen, hocasndan ayrlp, baka birinden Arapa renmek istemesini krk yllk sevgililerin ayrlmas gibi anlatyordu; okuyalm: "Hususiyle onun aydnlk ikliminden ayrlp, Arapa okutan bir baka Hocaefendinin yanna gitmeye karar verdiim zaman, huzuruna celp edip, kendine mahsus, insann iine rperti salan, o lahuti soluklaryla "Gitseydin Vallahi de, billahi de, tallahi de para para olurdun!" dediini hala ruhumun derinliklerinde duyar ve irkilirim. O sahabet nedendi? Niin yle demiti? Neden o zattan uzak kalmam mevzuunda bu kadar iddetli tembihlerde bulunmutu? Bunlar bugn dahi vuzuhuyla anlam deilim." Alvar mam'nn abisi Vehbi Efendiydi. Fetullah; Vehbi Efendi'den ald dini bilgi ve terbiyeyi anlatmak yerine, onun da ban okamalarndan deiik ekildeki

137 akalarna kadar ruhunda meydana getirdii dalgalanmalar anlatyordu.

Glen Kadnlar Sevmiyo


Erkek hocalaryla olan ilikilerinde bulutlarda yzen Fetullah, kadnlar karsnda saklanacak delik aryor, onlar vebal gibi gryordu. Glen, Kk Dnyam adl kitabnn 49 ve 50. Sayfalarnda, kzlarn yanndan getike kendisini ter bastn sylyor, kzlarn da kendisine laf attn ekliyordu: " erefeli camiye imam olarak tayin edildim. Bu benim memurlua ilk baladm tarihtir. lk iim bir ev bulmak oldu. Ev kmaz sokaktayd. Mahallenin kz ve kadnlar gecenin ge saatlerine kadar vakitlerini sokak ortasnda oturarak geiriyorlard. Evime varmak iin onlarn arasndan gemek zorundaydm. Her geite hamama girmi gibi terliyordum. Birka kz ben gelip geerken laf atmaya baladlar. Bunun zerine sabah namazna ktktan sonra bir daha gece yars olmadan eve dnmedim..."

138 Fetullah, kzlarn laf atmalar zerine evini boaltp erefeli caminin penceresine yerleiyordu. Bu hususu da kendi azndan dinleyelim: "Karar verdim bundan byle caminin penceresinde kalacaktm. Ve askere gidinceye kadar, tam iki buuk yl pencerede kaldm." Fetullah Glen, caminin penceresinde tam iki buuk sene yattn sylyordu. Oysa bilinir ki, cami pencerelerinin taban tatr. Peki Fetullah Glen taban ta olan bu pencerelerde hangi artlarda yatyordu? Yine kendisinden dinleyelim: "Altma bir battaniye alyor, stme bir battaniye rtyor ve Edirne'nin o insan donduran souk gnlerini ve hele gndzn souuna rahmet okutan gecelerini byle geiriyordum..." Fetullah Glen de tpk dedeleri gibi; yemeyen, imeyen ve uyumayan olaanst biri (!)... stelik her konuda peygamberlerin balarna gelen ilgin olaylarn kendi bana geldiini de sylyordu. Fetullah bu "syler syler" demeyin, bakn Hz. Yusuf'un bana gelen onun bana da nasl gelmi.

139 Hz. Yusuf da kadnlardan az ekmemiti. Hz. Yusuf'a da kadnlar saldryor, sarkntlk ediyorlard. Fetullah'n neyi eksik?.. Fetullah, kadnlarn sarkntlk etmesinden namusunu cami penceresine snarak da olsa koruyamyor, ancak kendini caminin iine atarak zorda olsa iffet ine halel getirmiyordu. Fetullah, cami penceresinde kadnlarn tecavz etmek zere kendisine saldrmalarn "Kk Dnyam" adl kitabnn 62. Sayfasnda bakn nasl anlatyordu: "Ayrca, vazife yaptm caminin arka maksurelerinin birinde otururken, tpk Hz. Yusuf'a (a.s.) olduu gibi, birileri tarafndan taharruza uradm ve Rabbimin inayetiyle kendimi ieri attm ve mtecarrizenin arzusunu yzne arptm iin, 'Burada yle perianiyetinle kal, geber' diyen birisini de hayal meyal hatrlyorum." Fetullah, bu tr benzetmeler kurmaya neden kendini mecbur hissediyordu. Yaralanm, travmaya uram krlgan ruhunun aclarn dindirebilmek iin mi, kendisini peygamberlerle ayn seviyede gstermek ihtiyacn duyuyordu. Kendisini peygamberlerle ayn dzlemde grd, gsterdii lde sknet bulacan m umuyor,

140 hatta dedelerinde olduu gibi, kendisini efsanevi kahramanlarla e grerek komplekslerinden syrlmay m amalyordu? nancn Glgesinde adl kitabnn 169. Sayfasnda, cinlerin musallat olduu bir kadn kurtarmaya giderken cinlerin katn kendisi iin "Hz. Hamza geldi" diye bahsettiklerini anlatyordu. Fetullah Glen'in bu olaanstln de gene ne gariptir ki, kendi azndan reniyorduk. Glen, meydan bo bulduka kendisini ve ailesini mitolojik efsanelerin kahramanlar gibi gstermek iin olaanst bir aba sarfediyordu. Fetullah Glen, yukardaki aklamasnda grld zere; "Edirne'nin o insan donduran souk gnlerini ve hele gndzn souuna rahmet okutan gecelerini byle geiriyordum" diyordu. Fetullah Glen'in aklamalarndan anlalan; Edirne'nin o dondurucu souunda, pencere kenarnda, ta zemine battaniye seriyor, stne de tek battaniye alm bir vaziyette ve ou zamanda hi bir ey yemeden yatyor ve bu artlar altnda bir de, gnde bir veya iki saat uyku ile yetiniyormu. Eer Glen'in aklndan bir zoru yoksa, byle olaanst grnme gayretlerinin nemle irdelenmesi gere

141 ken bir aklamalar olsa gerek. Yoksa bu olaanst grnme gayretleri gerekte ileriye dnk bir takm gizli projeleri gerekletirme ynnde lider, nder, eyh, konumuna gelme ya da o konumda rakipsiz kalmak istemesinin altyaplarn oluturma almalar mdr? Ya da: Lider olma, eyh olma yolunda tek kalmann yannda bir dier gerek de, dedelerinden bu yana yakalarn brakmayan "kovulma" vakalarnn devam m? yle ya, Glen Edirne'nin bak gibi kesen ayazlarnda caminin ta betonuna smyor, yine kendi anlatmlarna gre a bi ila burada gnlerini geiriyordu. Halbuki, Edirne'nin sayl zenginlerinden birisi kendi days Abdrrezzak Top'du. Onun birok evi vard. Hemen hemen yat olan Hseyin Top da days oluydu. Glen'in 35 yllk yol arkadann aklamalarna gre akrabalar Glen'i evlerine kabul etmemilerdi. Bylece Glen, gnlerini camii'nin ta penceresinde geirmek zorunda kalmt.

142

Glen ve Evlilik
Hayatnda hi evlenmemi olan Fetullah Glenin bu konudaki kararn, slam dininin emirlerini ayaklar altna alma pahasna da olsa bir arkadann ryasnda grdklerine dayanarak verdiini yine kendinden reniyoruz. Yaam boyunca evlilik konusunda beliren ihtimalleri iddetle reddetmi, gereklemesine kar kmtr, rnein, Rasim Baba ismindeki eyhinin tekkesine devam ederken, eyhinin Fetullah' kendisine damat yapmak istemesi zerine, oradan soumu ve bir daha o tekkenin yanndan bile gememitir. Ya da, buradan da kovulmu yine ayn bahanenin ardna snmt." Fetullah, kendi anlatmlarna gre zor da olsa Edirne'de kendisine kzn vermek isteyen bir aileyi ziyarete ikna ediliyor, anlarn aktard: "Kk Dnyam" adl kitabnda o gn yle anlatyordu: "Ancak ben buram buram terledim. Kafam kaldrp etrafma bakamadm, hemen sarf nazar ettim.

143 Ve bir daha byle bir eye teebbs etmeme karar aldm." Fetullah Glen, neden evlenmedii konusunda slam kurallarn elinin tersiyle bir kenara itiyor, kendi tavrna slam da yeri olmayan bir garip ruhaniyet katmaya alyordu: "...Dinin emirlerine kl krk yararcasna riayet etmek mahfuz. te size, O'nun tilmizlerinden biri ve asrn dertlisi!.. Kendisine niin evlenmedii sorulunca, cevap verir: 'mmet-i Muhammed'in bunca dert ve zdrabn dnmekten, evlenmeyi dnmeye hi vaktim ve frsatm olmad.' Evet, ite Nebi ve Nebi'ye varis olanlarn hali!. Zannediyorum bugn dnyada bu trl dertlileri beklemektedir..." Fetullah, eyhini gklere kararak kendine de bir bbrlenme pay ayrrken bir eyi unutuyordu. Hz. Muhammed (sav) gerek hocalar tarafndan gerekse Abdlhamit tarafndan "Deli" tehisi konulan Said'den milyon kere fazla insanlarn dertlerini dnyordu. Ancak bu

144 dnceler ve zm bulma abalar onun evlenmesine engel olmam, yaklak 11 kez dnya evine girmiti. Fetullah'n eyhi Said'in amcasnn olu Abdurrahman Nursi tarafndan kaleme alnan ve Said'ce de onaylanan "Bedizzaman'n Hayat" adl kitapta kendisinin en nemli zelliklerinden biri olarak; soyut olmak yani hi evlenmemek olduu nemle vurgulanyordu. Hayat boyunca Katolik Papazlar gibi bu prensibe bal kalan Said, doal olarak hi dnyaevine girmiyordu. Fetullah Glen evlenmeme konusundaki aklamalarnda, kurnazca bir taktik kullanarak eyhini ve kendisini Hz. Peygamberin varisleri o larak gsteriyordu. Glen'in ryasnda kendisine bildirilen "evlendii gece lr, ben de cenazesine gelmem" eklindeki aklamasnn altnda o gece karlaaca durumun yatt akt. yle ya, Hz. Peygamber tm Mslmanlara; "Evlenin, oaln! Ben de okluunuzla ve sizinle vneyim" derken; Fetullah'a niye tersi uyarda bulunsun.

145 Ancak, Hristiyanlarn kutsal kitaplar olan ncil'in vahiy blmnde yz krk drt bin kiinin Tanr kuzusu olduu ve bunlarn en nemli zelliklerinin ise ncil'in deyimi ile 'kadnlarla lekelenmemi" yani elleri bir kadna demeyenler olmalar eklinde vurgulanyordu. Bylece kadnla temas etmemek, gnahszln ve kutsalln ba art saylyordu. ncil, Vahiy Blm Bab 14, 3-4 ayetler: "Ve tahtn nnde ve drt canl mahlukun ve ihtiyarlarn nnde sanki yeni bir ilhi terennm ediyorlar; ve yeryznden satn alnm olan yz krk drt bin kiiden baka kimse o ilhiyi renemez. Kadnlarla lekelenmemi olanlar bunlardr. nk masumdurlar. Bunlar kuzu nereye giderse, ardnca gidenlerdir. Bunlar Allah'a ve kuzuya turfanda olmak zere insanlar arasnda satn alndlar..." Kuzu'ya yani ncil'deki sa'ya turfanda olmann ba artnn soyut olmak, evlenmemek ve hatta kadnlardan tamamen uzak durmak olduu ncil'de yer alyordu. Gerek Said'in gerekse Fetullah'n evlenmekten iddetle kanmalarnn nedeni, ncil'deki bu ayetlerin ihtiva ettii emirlerden mi kaynaklanyordu.

146 Fetullah Glen, Hristiyanln Katolik papazlarnn inanlarna uygun, ancak slam dininin gereklerine taban tabana zt bir aklama ile "evlenmeme" olayn anlatyordu. Glen, bu tr aklamalar ile saf insanlarmzn dini duygularn smrmekle kalmyor, onlarn hissiyatlarn kendi karlar dorultusunda ve dini retinin de aksi bir istikametinde kullanyordu. slam dininin peygamberi Hz. Muhammed (sav) insanlara evlenmeyi emrederken, nasl olur da Glen'e ryada, hem de bir arkadann ryasnda bu emrinin tam tersini bildirirdi. yle ya; Hz. Muhammed (sav) Yeni Rehber Ansiklopedisi'nin 7. cildinin 68. sayfasnda yer alan hadisinde evlenmeyen insanlar mmetine almadn u szleri ile bildirmiyor muydu: "slamiyet'te ruhbanlk yoktur ve nikah yapmak benim snn etimdir. Snnetimi yapmayan kimse benim mmetim deildir..." Kald ki, Fetullah Glen'in "yazdm" diye bildirdii, ancak emsettin Nuri kod adl Latif Erdoan'n takdim yazsnn 3. sayfasnda yer alan aklamaya gre; Glen'in elinden kmad yani onun yazmad ve deiik

yerlerde verdii vaaz ve konumalardan derlendii belirtilen "Sonsuz Nur" adl kitabn 258. sayfasnda evlenmeyle ilgili yle deniliyordu. "Onun iindir ki, Allah Resul 'Evlenin, oaln. Zira ben sizin okluunuzla dier mmetlere kar iftihar ederim' buyuruyor. Zira Allah Resul, dier mmetlere kar kendi mmetinin okluu ile vnecektir." Btn Alem-i slam'a bu ekilde ar yapan Hz. Peygamber, Glen'in iddialarna gre sadece kendisine tam tersi bir haber yolluyordu. stelik, Glen'in Sonsuz Nur adl kitabndaki bu sylemlerinin aksine... Tabii ki byle bir durumun gereklemesi imkanszd. Glen, burada Katolik rahiplerinin yolundan gitmesini kamufle etmek iin, ak ve net olarak Hz. Peygamberin emirlerine aykr davranyordu. Nasl m?.. Glen'in hayatn anlatan ve Sonsuz Nur adl kitaptan sadece bir yl sonra kendisi ile sylei tarznda yaplan ve yaynlanan "Kk Dnyam" adl kitapta, "evlenme" konusunda anlatt, ancak slam gereklerine taban tabana zt olay yine O'nun aklamalaryla aktaralm:

148 "1978 yllaryd. amarlarm iyice birikmiti. Akam ykarken baya canma tak etti. Bir ara iimden "Acaba evlense miydim" diye geti. Katiyen dnme eklinde deil, imek sratinde gelip geen bir fikir" slam dininden zerre kadar nasiplenen bir kiinin evlenmeyi, oluk ocuk edinmeyi, slam'n emrettii bir yaam biimi olarak grmesi dinin gereidir. Yanl olan; evlenmenin son derece kt bir eymi gibi ve "evlenme" olaynn Glen tarafndan "katiyen dnme eklinde deil, imek sratinde gelip geen bir fikir" olarak aklanmas ve yine bu aklamann slam'n ruhuyla hibir alakas olmayacak bir ekilde Hz. Peygamber'e iftira atp, yalanna ortak etme gayretleriydi. Glen'in slam'la hibir ilgisi olmayan, ancak Katolik rahiplerinin snaca trdeki gerek d rya anlatmn kendisinden dinleyelim: "Ertesi gn erken vakitlerde bir arkada geldi ve bana unu nakletti; "Akam ryamda Efendimizi grdm. Size selam syledi. Evlendii gn lr ve cenazesine de gelmem" buyurdu. Bu bir ryayd. Rya ile amel edilmeyeceini de biliyordum ama ahsm adna bu iarete saygl olmaya altm."

149 Durumu gryor musunuz?.. Fetullah Glen'in aklndan sanki ok kt bir eymi gibi imek hzyla evlenme fikri geiyor, yine ayn sratle bir arkada rya gryor, bu slam'a ve slam peygamberinin snnetine aykr emri getiriyor. Haa smme haa, Fetullah Hz. Peygamberin mesai arkada ya!... Annda peygamberden ona cevap geliyor; "Sakn evlenmesin" Bu ite Fetullah'n deyimiyle tam bir katakulli dnyordu. ncelikle burada anmsanmas gereken husus, slam dininde peygamberimize tannm olan yerdir. Hz. Peygamber, slamiyet asndan asla herhangi bir insan deildir; "Fahri kinat'tr; yani evrenin gururudur. lemlere rahmet olarak gnderilmitir. Mslmanlar tarafndan, bylesi stn bir yere ve misyona sahip bir varlk olduu kabul edilen peygamber, ldkten sonra br lemden Fetullah'n evlenme iiyle uramaktaysa, bu durum; uydurduu masallara baknca Fetullah'n da olaanst bir varlk olduunu gstermez mi? Zaten Fetullah'n da akllar idi edilmi mritlerine anlatmak istedii bu olsa gerekti.

150 Fetullah'n hayat hep katakullilerle geiyordu. Evlenme fikri 40 yandayken aklndan geer gemez, hemen arkada o akam ryasnda Hz. Peygamberi gryor ve Peygamber'den Glen'e haber getiriyordu. Hz. Peygamber niye evlenme konusunda Fetullah'la direk irtibata ge memi de arac kullanmtr. Yoksa burada anlatlmak istenen Fetullah'n peygamberler st olduuna inanma sapknl myd. Glen'de masal biter mi; Peygamberimiz, Fetullah'n ocukluunda, yine Fetullah'n anlatmlarna gre sk sk ziyaretine geliyormu. Nasl m? Glen cemaatinin yaynevinde baslan ve Fetullah'a vg niteliinde olan "M. Fetullah Glen" adl kitabn 24. sayfasnda Fetullah'n, Hz. Peygamber ile grme asparagas yle yer alyordu: "ocukluunda yatlarndan farkll, sadece tavr ve davranlarnda deil, yaanan baz olaylarda da kendini gsterir. Hocaefendi yedisekiz yalarnda iken bir gece "Lebbeyk ya Resulallah" diyerek uyanr. O esnada yannda bulunan annesi bu duruma ahit olur. Ve ok arr. Hocaefendi'nin bu ekilde aniden 'Lebbeyk

151 ya Resulallah' diyerek uyanmas birka gn devam eder. Bu hal, Refia Hanm' hem ok artr hem de korkutur." Glen, Nur cemaatinin oylar ile kendini dnyadaki "yz entelektel" arasnda gryordu. Sanrm, kitapta yer alan bu bilgiyle, "eyh umaz, mrit uurur" sz bile eksik kalyordu. Glen'in kitapta yer alan ve gerek olmas dnlemeyecek anlatmlarna gre, uykusundan "Lebbeyk Ya Resulallah" diyerek uyanmas karsnda annesinin hem arp, hem de korktuu vurgulanyordu. Glen, annesinin kendisine drt yanda Kur'an- rettiini ve bir ayda hatim ettirdiini, kyn kadn ve kzlarna da Kur'an okumay bellettiini sylemiyor muydu?.. O halde Glen'in uykusundan uyanrken syledii iddia edilen szlerin her Mslman'n tekrarlad "Huzuruna geldim. Ya Muhammed" olduunu bu denli Kur'an a ve Hocas olan annesi nasl bilmez? Her zaman tekrarladm gibi Glen, yzylda bir grlen, kendi kendisi ile elien, bir nce dediini bir son

152 ra yine kendisi farknda olmadan tekzip eden, yani kendi kendinin Brts' olan bir kimsedir. Kitabn devamnda anlatlanlar ise, komedi st olmasnn yannda insanlarn nasl enayi yerine konduunun bir baka gstergesiydi. Fetullah' vme kitabndan okumaya devam edelim: "Bu durumu kocas Ramiz Efendiye de anlatr. Bir gece Refia H anm'la Ramiz Efendi oullarnn banda beklemeye balarlar. Hocaefendi uykudayken aniden konumaya balar. Ancak konutuu dili, her ikisi de anlayamaz. Hocaefendi uyandnda kendisine bu d urumu sorunca herhangi bir ey sylemeden konuyu kapatr." Saf insanlara "Vay be" dedirtmeyi amalayan bu gerek d bilgilerin Fetullah Glen'i uurtmay amalayan 'tr.fGulen.com" adl sitede yer almas, Glen'in kerametinin kendinden menkul olmasnn bir baka kantyd. Glen, babasnn Arapa ve Farsa beyitleri elinden drmediini sylyor, Annesinin ise nasl bir Kur'an retmeni olduunu ve ve bitiremiyordu. Oysa, Hz. Muhammed (sav) Arapa'dan baka bir dil bilmiyordu.

153 Bir an iin Fetullah'n Hz. Peygamber ile grp, konutuunu kabul edelim. Fetullah'la mecburen Arapa konuacaklard. Her ne kadar Fetullah yeterli dzeyde Arapa bilmese de!.. Bu durumda Fetullah'n annesinin ve babasnn da bir kelime bile Arapa bilmedii ortaya kyordu. yle ya "lebbeyk ya resulallah" cmlesinin ne anlama geldiini bilmeyen insanlarn Arapa veya Kur'an bildii sylenebilir mi? Bylece Glen, her zaman yapt gibi bir kere daha kendi kendini yalanlyordu. Neyse biz yine dnelim Glen'in evlenme hikayesine... Sahabeden yani peygamberimizin yaknndan bir ok insan "Biz evlenmeyeceiz, evlenerek kaybedeceimiz zaman slam dininin yaylmas iin var gcmzle kullanacaz" deyince, Hz. Peygamber u szleri ile onlar uyaryordu. Hz. Enes (ra) dan aktaran Buhari-Mslim: "yle yle syleyen sizlersiniz deil mi?.. Fakat Allah'a and olsun ki, hem iftar ederim, hem namaz klarm, hem uyurum ve kadnlarla evlenirim.

154 Artk kim benim snnetimden yz evirirse benden deildir..." Hadislerde evlilik ile ilgili sylenenler bu denli akken, Fetullah'n rya oyunu onun aslnda slam dinine ne kadar uzak olduunun da kan tyd. Kald ki, Fetullah'n stad Said de Tarihe-i Hayat'nda kendisinde 60-70 erkein gc olmasyla vnrken, en nemli prensiplerinden bir inin de "evlenmemek" olduunu iftiharla sylyor, aslnda Mslman olmadn bu szleri ile kantlyordu. Glen'de Said gibi gcyle vnyor, ancak o kudretini (!) 20 erkekle snrlyordu. slam maskesine brnen Ermeni Said, kendini besleyen Amerikallarn ve ngilizlerin inancna sahip olduu iin evlenmiyordu. nk Hristiyanlarn Katolik mezhebinin ruhban snfna dahil olanlar asla evlenemiyorlard. Papazlarn bu zellikleri herkesin bildii gereklerken, bu szler de Hz. Muhammed (s.a.v.)'ye ait deil mi?... "Kim evlenmek iin zengin bulunuyor, sonra da evlenmiyorsa o benden deildir." "Evleniniz nesil meydana getirerek oalnz, nk gerekte ben kyamet gn sizinle dier mmetlere kar iftihar ederim."

155 yle ya, Ermeni Said ya da nam- dier Krt Said de yaad devirde sayl zenginler arasndayd. Trk devletinin hemen hemen birok birimlerinde en lks (!) aralar tenteli jeeplerken, otomobil bulunmazken, yine Tarihe-i Hayat'na gre; hibir ite almayan, yardm almayan, hediye de kabul etmediini lanse eden Said'in Mercedes ve Chevrolet marka iki arabas vard. O devirde Trk babakanlar bile Mercedes arabasna binemiyorlard. 21.07.2008 tarihli Zaman Gazetesi'nde Abdullah Aymaz, Said'in Chevrolet marka arac ile ilgili unlar yazyordu: "1958'de Ispartada birbirinin ayn olan iki adet Chevrolet taksi vard. kisi de ayn renkti. Birisi stad'n, dieri Tugay Komutan paaya aitti." Neyse biz yine dnelim slam'da evliliin yerine. Hadislerden sonra birka da ayet verelim. Bylece Fetullah ile onun stad Said'in Mslmanl hakknda biraz daha fikir sahibi olalm. Nahl Suresi 72. Ayet: "Allah size kendinizden eler verdi ve elerinizden size oullar ve torunlar sundu. Sizi pak ve hell eylerden

156 rzklandrd. Buna ramen batllara inanyorlar da Allah'n nimetlerini inkr m ediyorlar." Rum Suresi 21. Ayet: "O'nun ak belgelerinden biri de sizi kendinizden eler yaratmasdr ki, onlarla skunet bulup huzura kavuursunuz. Aranzda sevgi ve rahmet meydana gelmitir. phesiz ki bunda dnebilen bir millet iin tler, ibretler ve deliller vardr." slm dini evlilik iin bunlar hkmederken Fetullah Glen, Katolik papazlar gibi evlilik kurumuna ve hepsinden nemlisi slm'n bu konudaki emirlerine; Fasldan Fasla 1. Cilt 87. Sayfasnda adeta isyan ediyordu: "...Ayrca, hizmet insan kendisini davasndan alkoyacak her eyi elinin tersiyle itmesini bilmelidir. Ev mi, oluk-ocuk mu, i mi? Her neyse ayana pranga olan hibir eyin esiri olmamaldr. Esasen bir ksm zel durumlar dnda, dava adamnn ahsi hayat yoktur." Glen, ayn kitabnn 117 ve 118. sayfalarnda sosyal hayatn geliimine kar olan bir portre iziyordu.

157 Fetullah, evlilik kurumunu "dman" olarak tanmlarken, mensuplarn tam bir esir kamp motifi ile idare etmek dncesi bulunan bir teekkl hayata geiriyordu. Byle bir cemaatin varln kabul etmek mmkn deildir. Fetullah, evlilik ve ocuk edinmeyi u szleri ile dman snfna sokuyordu: "Bir dier dman ise, adeta gaye haline getirilmi eviad- lyal arzusu yani evlenmektir." Glen, sadece szleri ile deil davranlar ile de evlilik kurumuna olan hn ve dmanln sergiliyordu. Fetullah, drt yanda Kur'an' hatmettiini bu nedenle kylye yemek verildiini sylyordu. Yemek yiyenlerden birisinin "Senin dnn oluyor!" eklindeki konumas zerine de, "Utandm, aladm" diyor, dnn "utanlacak" bir ey olduunu vurguluyordu. Fetullah, ders ald Kadiri eyhi'nin kzn kendisine verecei eklinde dedikodular duyunca, eyhin yanndan kayordu; yine kendisinden okuyalm:

158 "Rasim Baba, yam ok gen olmasna ramen beni hemen sanda oturturdu. lgi ve alakas son derece fazlayd. Fakat mritler arasnda bir laf dolamaya balad; eyhin beni kendisine damat yapmak istediinden bahsediliyordu. Bu sylenti soumama sebep oldu. Bir daha oraya gitmedim." Glen, Edirne'de iken evlenme ihtimali beliriyor, ancak burada son anda fikir deitiriyordu. Bakn o olay nasl anlatyor: "Edirne'de bulunduum ilk dnemde Hseyin Top aklma iyice girdi. Edirne erafndan, temiz ve zengin bir ailenin benimle ilgili bir taleplerinin olduunu syledi. Bir bayram gn ikimiz bu aileyi ziyarete gittik. Ancak ben buram buram terledim. Kam kaldrp etrafa bakamadm. Sonra da talepteki teknik bir yanllktan dolay canm ok skld... Hemen sarf nazar ettim; kararm da verdim..." Fetullah'a kadnlar sadece szle ve elle sarkntlk yapmakla kalmyor, tecavze de yelteniyorlar, o da Hz. Yusuf gibi kaarak kendisini kurtarmaya alyordu. Valla ben deil Fetullah anlatyor:

159 "Dorudan aldm teklifler de oldu. Ama hibirine meyletmedim. Hatta, bir defasnda vazife yaptm caminin arka maksurelerinden birinde otururken, tpk Hz. Yusufa (a.s.) olduu gibi, bir duruma maruz kaldm. Rabbim'in inayetiyle kendimi pencereden ieri attm ve camlar kapattm. O pencerelerin dnda kald. Bana "Burada perian ol!..." deyip gitti." Fetullah'a ailesi de evlenmesi iin teklif yapyor, onlar da reddettiini Kk Dnyas'nda yle anlatyordu: "Askerden gelmitim. Babam, annem, ablam ve bir de Enver amcam bana srarla evlenmem gerektiini anlattlar. Annem, "Oul, hayatta iken senin ban da balayalm" dedi. Ben "Ana, benim ayaklarm davama bal, siz de bam balayacak olursanz ben nasl hareket ederim" dedim. Ve ardndan kesin kararm tekrar ettim. Biraz da ac konutum." Fetullah'a evlenme teklifleri gibi yayordu. Bir teklif de Yaar Tunagr'den gelir, ama o btn bu nerilere kar hep Katolik papazlar gibi direnir: "Kestanepazar'ndaydm. Yaar Tunagr Hocaefendi zmir'e gelmi ve bana uramt. O da zmir erafndan

160 birinin adn vererek, byle bir teklifte bulundu. ok da srar etti. Ancak daha nceki kararmdan dnmeyeceimi syledim. Boynuma sarld, "Sen de beni dinlemeyeceksen beni kim dinleyecek" dedi, alad..."

Mahcup Glen
Fetullah Glen, erkek arkadalar ile ayn odada kalmaktan byk bir tel ve korkuya kaplyor, gerek asker gerekse hastane muayenelerinden panikliyor ve kayordu. Glen'in hayatn anlatan cemaat yayn "Fetullah Glen" adl kitabn 62. Sayfasnda bu konu yle ileniyordu: "Odaya nikelaj bir karyola koymutuk. Karyolay ben hocaefendiye ayrdm. Ben de yere bir yatak yaptm, yere yatacam. Hocaefendi bir trl yatmaynca 'Hocam saat ka oldu, artk yatalm, yatmann zaman geldi, ben yatacam' dedim. Siz karyolaya, ben yere yatacam dedim. Yok yatmaz. Karyolada yatmak istemiyor. Kenarda oturuyor. Derken yerdeki yataa yatmaya raz oldu amma tam yatacak, yorgan ekecek stne. Ben de karyolann

161 kenarnda oturmuum her halde. Bir trl yorgan stne ekip, uzanp yatamyor. Bir baktm yz kpkrmz, alnndaki damar atlayacak gibi. Iknyor, sklyor, te kvranyor, beri kvranyor, bir trl uzanp yatamyor. Hemen farkna vardm, durumu anladm. Benden ekiniyor. Ayn yerde yatmay, benim yanmda ayaklarn uzatp yatmay edebine sdramyordu. Dedim hocam bir dakika! Siz burada karyolada yatn, ben de yerdeki yataklar alaym dedim. Ve yata yorgan kaptm gibi dier odaya getim. Allah dedim. nallah rahat yatmtr. O'nu o odada braktm." Bir insann arkadayla ayn odada, farkl yataklarda yatmaktan dolay; yznn kpkrmz, alnnn damarlarnn atlayacak gibi olmas son derece ilginti. Yine ayn kitabn 50. sayfasna gre Glenin askerde banyo yapmas da bir kbus halini alyordu. Bu olduka garip durumu da yle anlatyordu: "Banyolarda askerler dikkatsiz ykanyorlard. Onun iin onlarla ykanmaya da gidemiyordum. ok defa tuvalette saklanr, bam biraz slatarak, sanki ykanm gibi yapar ve kardm..."

162 Faruk Mercan'n kaleme ald, "Fetullah Glen" adl Fetullah'a vg kitabnn 57. sayfasnda 12 Eyll dneminde tutuklu olduu gnlerde, Glen'in kbusu yeniden depreiyor, arkadalar ile banyo yapmaktan kayor, banyoyu tek bana yapt yle anlatlyordu: "Tutuklular iin haftada bir banyo imkan vard. Glen, herkesin topluca ykand bu banyo saatine gitmiyordu. Yatak araflaryla etrafn kapatt bir yerde banyosunu yalnz yapyordu." Kk Dnyam adl kitabnn 71. sayfasnda, askerliini yaparken belli dnemlerde gerekletirilen umumi kontrolden duyduu korku ve tela, had safhaya varyor, o gnleri hala yayor gibi anlatyordu: "Bir defasnda umumi kontrol yaplacakt. Muayeneyi plak yapyorlard. Sra bana gelince doktora: Komutanm, benim dizimden yukarsn annem dahi grmemitir' dedim. Komutan insaflym 'Ge' dedi ve kurtuldum."

163

Glman Da Ne Ola Ki
slam'n emirlerine takla attrmaya kalkarak evlenmemesine klflar hazrlayan, bu davrann maskelemek iin dinin kurallarn kendi karlar dorultusunda deitirmeye kalkan Fetullah Glen, 1990 ve 1991 yllarnda Hisar ve Yeni Camii'de verdii vaazlarnda inciler dktryordu: Glen, Allah'n kendilerini yine kendi aklamalar ile "te"de, o "te" neresiyse, Behet'e, Nedret'e ve en ilginciyse Glmanlara uyaracan zerine basa basa vurguluyordu. Behet ile Nedret'i bir kenara brakp, "Glman da ne ola ki?" diye yine kendi cemaatlerinden yani bir Nurcu'nun yazd "Yeni Lgat" adl szle bakalm. Yeni Lgat adl szlkte Glman'n karlnda: "By terlememi erkek ocuu" eklinde bir aklama yer alyordu. Ve asrn imam olarak lanse edilen Fetullah'a soralm: 'Ty bitmemi erkek ocuklarna uyarmak dinin ne tarafna dyor?.."

164 Asrn din adamndan bu cevab beklerken onun ev toplantlarnda yapt u konumay hatrlarsak, sanrm sorunun cevabnn ne olduunun bir anlam kalmayacakt. Glen buyuruyor: "Emre itaati Adem'den, ak da eytandan renmek lazm" diyen Fetullah Glen, "l veya Yoldaki Iklar" adl kitabnn 2. cildinin 95. sayfasnda "nhiraf yani "dnme, sapma, doru yoldan kma" bal ile kar cinsten biri ile konumay, dertlemeyi bile zaaf eseri, tabiat bozukluu veya o cinse ait karakteri tama emaresi olarak nitelendiriyordu. Ama Glmanlara yani ty bitmemi erkek ocuklarna uyarmay da "ulvilik" olarak gryordu." Glen, vaaz ve sohbetlerinde, "Allah insana, Huri, Glman ve Perdedarlarla donatlm cennetler sunacaktr" diyordu. Fetullah'n cennette beklediklerini aklarsak; Huri; Ahu gzl ok gzel kzlar!.. Perdedar; bir eyin grnmesine ve bilinmesine mani olan kii!.. Glman; By terlememi delikanllar, genler!...

165 Grld gibi Fetullah, hi bir eyi eksiksiz brakmyordu. Cenneti ala sanki... Tvbe tvbe!.. Fetullah Glen, Ankara DGM Basavclnca hakknda soruturma balatldnda, kendi kendine "tehlike annda tymek mubahtr" eklinde fetva vererek soluu Amerika'da alyordu. Glen Amerika'da bulunan Mayo kliniine baz ikayetleri olduundan bahisle mracaat ediyordu. Fetullah'n belirttii rahatszlklar arasnda prostat da yer alyordu. Doktor, Fetullah' muayeneye davet edince, korku ve telaa kaplyor ve muayeneden kayordu. Glen, prostat muayenesinden neden korkmu, niin telalanmt? Ortaya kmasndan ekindii baz durumlar m vard? Neyse imdilik bunlar sr!.. Ama sr olmayan baz gerekler de vard. F tipi yaplanmann Atatrkl yok etmek amacyla tezgahlad Ergenekon senaryosunun Baolan Tuncay Gney, Fetullah'n en yaknndaki isimlerden biriydi. Sa-

166 manyolu Televizyonunda "Doruktakiler" adl bir program yapmt. 4.3.2001 tarihinde Organize Sular ube Mdrl'nde ifade veren, Fetullah Glen'in en yaknndaki isim olan Tuncay Gney, askerlikten re ayrlmasnn nedeninin homoseksellii olduunu u szleri ile aklyordu: "5 Mays 1997 tarihinde askere gittim. Drt ay kadar askerlik yaptktan sonra cinsel ynden bozukluum nedeni ile yani halk dilinde GEY olarak sylenen cinsel sapmam olduundan dolay askerlikten muaf tuttuklar iin terhis ettiler..." Fetullah Glen'in kanatlar altnda yetien ve Fetullah Glen'in zel Kalem Mdrl'n de yapan haham yama Tuncay Gney, Atatrk, laik, demokrat dncedeki insanlara Nur Tarikatnca beslenen F tipi rgtlenmeye dahil devlet ve millet dmanlar ile beraber tuzak zerine tuzak kuruyorlard. Okyanus tesinde ABD'den aldklar talimat gerei yurtsever insanlara 'iftiralar yadran, onlar cezaevlerinde rtme yeminleri eden, Emniyet, MT ve Adliye

167 iindeki tarikat yaplanmann Tuncay Gney'den sonraki en byk dayanaklar Osman Yldrm oluyordu. Osman Yldrm, Atatrk'e hakaretten kz kardeini ldrmeye, kendi z yeenini para ile satmaktan Dantay'a saldr olayna kadar bir ok sutan hkm giyen biriydi. Ergenekon savclar Osman Yldrm' yle benimsiyorlard ki, ona "Osmanm" derken, nce normal tank, daha sonra gizli tank yapyorlar, ardndan "Tank Osman Yldrm ile gizli tank 9un beyanlar rtyor" diyorlard. Ergenekon soruturmasnda, Apo'ya kadn salayan terristler bile gizli tank yaplyordu. Ermeni Said'in izdmleri, kurduklar tuzaklar TV'lerinde azlarndan kpkler saarak anlatyor, akma savcnn rehberlii ve desteinde salyalarn aktarak iftiralarna her gn yeni bir boyut kazandryorlard.

168

Fetullah ve Aids
Alpaslan Ikl, "Said Nursi, Fetullah Glen ve Laik Sempatizanlar" adl kitabnn 73. sayfasnda Glen'in slam adna fetvalar uydurmasn yle yorumluyordu: "Fetullah Glen, slam'n zgn ve geerli kaynaklarnda bulunmayan pek ok kural icat etmitir. rnein, slamda kime ehit denilecei bellidir. Glen, buna bir ilave yapyor ve diyor ki: "ADS virs gayr meru yollar dnda kaza ile kan nakli gibi endirek yollarla bularsa ve insan da bundan lrse, ehid olur." Hadi bunu kabul ettik diyelim, bu takdirde birisi kp "hepatitten, difteriden lenlere hakszlk olmuyor mu, ADS'e niin ayrcalk tannyor" derse, buna ne yant verilecektir. Kald ki, her AlDS'li kan nakli gibi yollardan kaptm yalanna sarlrsa, sonu ne olacaktr? Glen, Ikl'nn 1998 ylndaki ADS ile ilgili sorusunun etkisinde kalm olacak ki, 2008 ylnda Faruk Mercan ile rportaj benzeri bir tarzda kan Fetullah Glen adl kitapta; "ADS'e ve kansere are bulanlar cenne

169 te gider" diyordu. Bylece hepatit ve difteri cennet kapsna alnmasa da kanser, ADS'in hatrna cennete gitme vastas oluyordu. Glen, homoseksel Haham yama olan yardmcs Tuncay Gney'in ADS riski tamas dahil kendince baz nedenlerle dinde devrim yapyor, AlDS'lileri direk cennete gnderiyordu. Herhalde Tuncay Gney'i gnderirken, "Ergenekon rnga ile ADS bulatrd" yalannn ardna snmann alt yaps, bylece bizzat Glen tarafndan hazrlanyordu.

Kadn ve Trban
Fetullah Glen, nce Abdlfettah ahin daha sonra M. Fetullah Glen adyla yazd ve TV yaynlarndan kan ve prlanta kitap serisi olarak snflandrlan, "l veya Yoldaki Iklar" adl kitabnda kadnlar gruba ayryordu: " eit kadn vardr. Sokak kadn, zevk kadn, ev ve hizmet kadn. Hafif merep sokak kadn amura dm cevhere benzer. Zevk kadn gz ba

170 ci iblislere... Ev ve hizmet kadn ise sonsuzluk soluklayan cennet hurilerine..." Fetullah Glen, kadnlar bu ekilde snflandrrken, ikinci dirilii gerekletirmek amacyla faaliyet gsteren k evlerinde kalan genlere sabah namazndan sonra, eller aaya doru evrilerek, u dua yaptrlyordu: "Allahmme ecirna min erri nisa, Allahmme min belain nisa, Allahmme ecirna min fitnetin nisa... Yani; Allahm kadnlarn errinden, Allahm kadnlarn belasndan, Allahm kadnlarn fitnesinden bizi koru ve esirge!.." Peki, Fetullah' medyada pompalayan hatun kiiler, bu snflamalardan ya da korunulmas gerekenlerden hangisine giriyor derseniz, onun cevab hi yok. Fetullah Glen, gerek dini dnceleri gerekse prensiplerinden dolay kadnlarla hibir ekilde muhatap olmadn her ortamda beyan ediyordu. Hatta bu zelliini Kk Dnyam adl kitabnn 111. sayfasnda yle anlatyordu: "...Bu arada mam-Hatip Okulu'nun yapmna baland. Taban demelerini toplamaya Ali Rza Gven Bey'le

171 ikimiz gittik. stemediim halde bir kadnla da muhatap olmak zorunda kalmtk. Hatta Ali Rza Bey, dnte bana yle demiti: 'Hocam sizi ok takdir ettim. Prensipleriniz, dini dnceleriniz... Fakat burada yaptnz fedakarlk... Dorusu bizi ok mtehasss etti.' Fakat ben mam Hatip Okulu hatrna o gn bana zor gelse de prensibimden taviz vermitim. Bu da Ali Rza Bey'i duygulandrmt. in garibi o kadndan hibir ey alamamtk..." mam Hatip Okulu iin bile, kendisini son derece zorlayarak, glkle bir kadnla muhatap olan ve ondan hibir ey alamayan Fetullah Glen; 1. Amerika hicretinde iken Nevval Sevindi'den, duygularn aklad bir mektup alyor, bu mektupta Nevval, sadece duygularn iletmiyor ayn zamanda grmek istiyordu. Nevval Sevindi'nin duygularn kaleme dkerek grmek istedii kim?.. Ders verirken bile erotik arm yapmasn dncesiyle sakal braktn syleyen, kadnlara yzne bakmamalarn ihtar eden Fetullah Glen!.. Byle bir grme gerekleir mi? Olur mu hi!... Ben de yle dnmtm. Aaa bir de ne grelim? Bu kere

172 bu kadndan bir ey alacana inanm olacak ki, Nevval'e "gel gayr" diyordu. O da bu cevap zerine uaa atlad gibi soluu New York'ta alyordu. Bu mutlu an Nevval'den dinleyelim: "Uzun sredir yaptm ve Trkiye'de gerekleemeyen grme talebini nihayet kabul ettiini syleyince hemen New York'a utum. 'Kendimi zihnen buna hazrlamtm' dedii iin heyecanlanm ve hemen gitmek istemitim. Kendisiyle iki gn sohbet edip birlikte zaman geirdim..." Nevval Sevindi, "Fetullah Glen ile New York Sohbeti" adl kitabnn 13. sayfasnda bunlar anlatrken, 1. sayfada ise "Scak ve soluklu iliki gnden gne geliti tantk" diyordu. Bu tanmann, scak ve soluklu ilikinin balamasnn ardndan Fetullah'ta birok deiim gze arpmaya balyordu. Bunlarn en arpc olanlarndan birisi de, ba rts konusunda geliiyordu. Glen, "Sonsuz Nur" adl kitabnda ba rts iin alayp feryad ederken lklar arz- alem'e yaylyordu:

173 "Ah benim Trkistan'daki kardelerim, ah benim Afganistan'da ki kardelerim! Kim bilir yine hangi bacmn bartsne el uzatld." Glen'in "Fasldan Fasla" adl kitabnda ise Trban hakkndaki dnceleri yleydi: "Trbana ad diyorlarm. Eer bununla ba rtsn kast ediyorlarsa doru. Neden? alar aan bir kyafette ondan. Gnmz dnyas ondaki hikmet harikasn kimbilir ne kadar sonra idrak edecek." Fetullah Glen, Bahelievler Camii'nde gerekletirdii Pazar sohbetlerinde yapt konumalarnda ise u grleri savunuyordu: "...Bir bacmzn trbann karttklarnda kyamet kopar. nk ok alm ve onunla btnlemi onu dinin bir emri olarak saymaktadr. Onu kard zaman, dinin bir yannn yklacana inanr. nk trban slam uuruyla, slam anlay ile takar..." Daha nceleri byle konuan ancak karsnda Nevval'i grnce "Dinin emri", "Dinin bir yannn ykl

174 mas", "slam uuru", "slam ak" gibi kavramlar unutan, bu kavramlara ters parande attran Glen, ark stne ark ederek bir rzgar gl edasyla ona u cevab veriyordu: "Barts de ayn ekilde zerinde durulacak usul, yani imann ve slam'n esaslarndan, artlarndan deildir." Bunlardan dolay, insann adeta dinin dnda tutulmas dinin, ruhuna aykrdr. Bu konuda dayatmalar, srarlar ifrattr ve zorlamadr. Gnlde sevgi nemlidir." Fetullah'tan bu ekilde fetva alan ve yan yana fotoraflar ektiren Nevval hzn alamayarak, hi de estetik olmayan vcudunu bir dergide sergiliyordu. Nevval'in fotoraflarnn yaynlamasnn ardndan ksmeti alyor ve hak ettii yere Samanyolu TV'ye geiyordu. Nevval, Glen cemaatinin yayn organ grnmnde olan Samanyolu 'nda haber yorumu yapyor ve baz programlar sunarak cemaatin eitilmesinde nemli katklar salyordu.

175

Ergenekon'dan Sonra Fetullah


27 Nisan 2009 tarihli Star Gazetesi'ne deme veren Zaman Gazetesi yazar ve Glen'e en yakn isimlerden Hseyin Glerce, cemaatin eylemleri iin, "Fetullah Glen'in "biz yapmyoruz. Allah yapyor" eklindeki sahtelik kokan szlerini aktaryor, Fetullah ile Hz. Muhammed'in lmnn slamiyet asndan ayn etkiyi yarataca eklinde densizce bir yaktrma da bulunuyordu. Glerce, Fetullah'n hakknda hibir dava kalmadn hatrlatan ve onun ne zaman dneceini soran Fadime zkan'a; "Ergenekon davasnn sonulanmasndan sonra" Diyordu. yle ya; Emniyet, MT ve Adliye iindeki Fetullah yaplanma cmle Atatrkleri sindirecek, yok edecek ancak o zaman Glen kendinde Trkiye'ye dnme cesaretini bulacakt.

176 Ergenekon tezgahnn en nemli amalarndan birini bylece Fetullah Glen Cemaatinin en nemli ismi Hseyin Glerce ak bir ekilde itiraf ediyordu. Neyse konumuz barts! Dn barts iin feryad- figan alayp, "baclarmzn bandan barts karlrsa kyamet kopar" diyen Fetullah'n, Nevval Sevindi'nin karsnda bu szlerinden hicap duyarak ark etmesini Hseyin Glerce'ye soran Fadime zkan, O'ndan da Glen gibi cevap alyordu. Bu yanta veryansn eden Habertrk Gazetesi'nin trbanls Nihal Bengisu Karaca; "Bizi niye yediniz. Bizi niye kandrdnz" diye soruyordu. "Oysa; Gerek bir din adam, tarikatlarn oynak tavrlar karsnda; bizdeki tarikatlar Allah'n emri ile ClA'nn buyruklar arasnda kalnca kblel erini varlklarn borlu olduklar ABD ve onun talimatlar dorultusunda deitirmek zorundadr" eklinde bir tespitte bulunuyordu.

177 Nihal Bengisu Karaca, kandrlmln verdii zdrapla feryatlarn yle srdryordu: "Keke hepimiz Nazl Ilcak gibi olsaydk" Ve, Bengisu isyanna devam ediyordu: "Glerce, Fadime zkan'n Fetullah Glen'in 28 ubat dneminde barts ile ilgili yapt 'Frattr' aklamas zerine sorduu soruya yle bir cevap veriyordu: "Fruat demek, ncelikli deil demektir, slam'n art be, mann art alt. Burada barts var m? Yok!.." Sayn Glen, bu minval zerine konuunca toplumdaki tansiyon dverdi. Hi unutmuyorum, Nazl Ilcak, gazetesinde "Sayn Gleni tanmyorum, bu sz ilk defa duydum ve ilk defa kendimi slam dairesinde hissettim" diye yazd. imdi ben gnlerdir, bir din; hem de halis bir dindar tarafndan, nasl bu kadar "ndirgenebilir" hale getirilebilir ve Glen'in 28 ubat dneminde belki bir takm toplumsal endielerle yapt bir aklama, nasl bu kadar hoptirilaylom bir tefsire maruz kalr, onu dnyorum ve anlamakta zorlanyorum.

178 Sormazlar m, "Sayn Glerce, 'emri bil maruf nehyi anil mnker' yani dini tebli 'iyilii yapma, ktlkten caydrma'da slam'n be art arasnda deil, ama Kur'an da ok anlam yklenen bir meseledir, nasl yani?" diye. Sormazlar m, "Allah'a irk komak, yani dnyevi mevzular, dnyevi arzu ve tamah nesnelerini, dnyevi otoriteleri Allah'n ilahl ile yaracak denli nemli saymak iman yer bitirir, ama elimize tututurulan bu imann alt art adl reetede irkten bahsedilmez bile" diye. Sayn Glerce'ye sormazlar m, "Dnyann drt bir yannda okul amak da slam'n, ya da mann artlarndan biri deil, o zaman niye yapyoruz ki bunlar" diye." Nihal Bengisu bu sorular soruyordu ya, yant gelecek diye, oysa duvarlardan ses geliyordu da Glerce'den t kmyordu. Ne yani Glerce ortaya kacak, "Amerika'nn yz senede yz milyar dolar harcasa yapamayaca bir organizasyonu onlar adna gerekletirip altn bir tepsi iinde onlara sunduk" mu diyecekti. yle ya;

179 ABD eskiden smrmek istedii lkeye yerletirecei yneticiyi o lkede ky ky kasaba kasaba aryor, bulduunda ABD'ye gtryor, orada eitiyor, sonra da lkesine gnderiyordu. Bu Amerika iin milyarlarca dolara mal olurken saysz insan gcne de gereksinim duyuluyordu. ABD imdi bu grevi Glen grubuna vererek, hibir masrafa girmeden derenin kularn derenin talan ile vuruyordu. Glen'in 35 yllk yol arkada Nurettin Veren geldikleri son safhay yle aklyordu: "Fetullah ve ekibi olarak, ABD'nin aknclar ve conileri olduk." Neyse biz yine dnelim Bengisu'nun feryatlarna: "Glerce'nin Emevi-Abbasi dneminde uydurulan ve mmete kakalanan, Kur'an'n mesajn hkmden drp slam'n yaann bir ka kalem ibadetle ve bir ka temel esasla snrlama amac gden bu yaklam benimsemesi ok tuhaf. nk bu argman, Trkiye'de, Glerce'nin rportaj boyunca ikayet ettii kesimin, din

180 den ve dindardan nefret eden ve dini yaantnn kstlanmasn talep eden kimselerin kulland argmann ayn. Onlar da "slam'n art 5, bunlarn arasnda barts yok" diyorlar. leri gidip, Kur'an'da ba da rtmeyi gerektiren bir tesettr emrinin olmadn da sylyorlar, ilahiyat olmadm iin emin olduum bir ey var: Nur suresi 30-31. ve Ahzap suresi 59. ayetler "Batan aa rtnme" konusunda yeterince ak. "Efendim, ben bam boynumun altndan balatyorum, demokrasi var" gibi ocuksuluklar teskin edicidir, insan rahatlatr, ama gerek deildir. nann buna, nk dini modemizme uyduracaz diye tepinip duran ilahiyatlardan deilim. Ac gerekleri grebilen herhangi biriyim. Kur'an emrediyor, inkar etmemek artyla bu emri yerine getirmeyebilirsin; emri yerine getirmemen, bu satrlarn yazar gibi nefesinin kytrktan tesettre yetiyor olmas ya da her trl bahanen olabilir. "Allah affetsin" dersin ve kendinden umudu kesmeden devam edersin. Doru, Allah'n rahmeti sonsuz, dilerse hayat boyunca her melaneti ileyen, ama tek bir kere itenlikle, samimiyetle

181 "Allah" diyeni affedebilir. Ama bu durum ayr bir ey; bu durumdan yola karak, "Hem zaten slam'n artlar arasnda yok" eklindeki hava boluunu "rasyonalize etmek" bu tutumu "aklclatrmak" baka ey. Kald ki; bu lkede inand gibi yaamak, rtnebilmek isteyenlere engel olanlar herhalde "Allah'n rahmeti" gerekesiyle yapmadlar bunu. Yzbinlerce gen kzn hayat mahvoldu" olmaya da devam ediyor. Bir Nihal Bengisu Karaca'nn imdilik "yrtm" gibi grnmesi, bir ka babadan kalma sermayenin, iyerinin banda durup hasbelkader "kadn" grnts veren ba rtlnn "bakan kars" filan olmu olmas, yzbinlerce kadnn ie dnk, kocaya baml, eitimsiz ve ekonomik zgrlkten "muaf bir hayata mahkum kald gereini hkmden drecek deil. Haa tabi, sonuta bu "kadnn meselesi", yle deil mi?" Barts olayn sadece kendi karlar iin kullanan, ilerine geldii zaman "barts slam'n olmazsa olmaz" eklinde fetvalar veren, ancak menfaatlerinin aksini gerektirdii durumlarda ise "Barts teferruattr" diyen bata Glen cemaati olmak zere bir takm

182 dincilere, N. Bengisu Karaca tarafndan u soru yneltiliyordu: "Her ey bir yana, bu kzlar kp demezler mi, 'madem hi te art deildi bu barts, o zaman beni niye yediniz, niye kandrdnz? B raksaydnz o zaman, hepimiz Nazl Ilcak gibi olsaydk, derdiniz neydi?' diye..."

Fetullah ve Sinekler
Latif Erdoan'n emsettin Nuri takma adyla daha nce cemaatin yaynevinden kard "Kk Dnyam" adl kitapta, Glen'in Suudi Arabistan gezisi srasnda, her tarafta bol miktarda olmasna ramen Arap sineklerinin kendisini sokmad, yine ayn Arap sineklerinin bir tanesinin bile rahatszlk vermedii zellikle vurgulanyordu. Arap sinekleri Glen'in karsnda adeta el pene divan duruyorlard. Oysa; 12 Mart hapishanelerinde yatarken, Arap sineklerinin Glen'e gsterdii saygy, yerli sinekler gstermiyor,

183 cezaevini Fetullah'a dar ediyorlard. Glen o gnler aklna geldiinde yerli sineklerden yle yaknyordu: "Sinekler, ah onlardan yle rahatszdk ki... Pencereyi kapasan bouluyorsun, asan onlarn istilasna uruyorsun." Glen'in yine birbiri ile elien ve stelik ayn kitapta yer alan bu aklamalar, ister istemez insann aklna baz sorularn gelmesine sebep oluyordu. yle ya Glen iki sinek grubunun arasndaki davran farklarn anlatm, ancak bu farklln nedenleri zerinde durmamt. Kendisi ile ilgili her olaya ilahi anlamlar ykleyen Fetullah'n kerameti eksildiinden mi yerli sineklerin istilasna uramtr. Yoksa Arap sinekleri doutan Nurcu takmdand da o nedenle mi saygda kusur etmemilerdi. Yerli sinekler ise Ergenekoncu muydu? Fetullah Glen'in anlarnda, birbiri ardndan sralad saysz kerametleri yer alyordu. Glen, tam anlamyla kerameti kendinden menkul biriydi.

184 Fetullah Glen, hacca gitmek iin Allah'a ve Resulne mektuplar yazdn; bu mektuplarn yerlerine ulamasnn ardndan ilahi bir mucizenin gerekletiini, bylece kutsal topraklar ziyaret ettiini sylyordu. Ancak; Glenin bu aklamalarnn da doru olmad, Glenin saf insanlar zerinde "Keramet" havas yaratmak, onlarn beyinlerini idi etmek amac tad, yine Glenin Diyanet leri Bakanl'na gnderdii "Yurt d izin isteme" dilekeleri ile kantlanyordu. Glen, senelik 30 gn olan izinlerini Suudi Arabistan'da geirmek istediini Diyanet leri Bakanl'na gnderdii dilekelerinde belirtiyordu. Yani Glen arzuhalini Allah ve Resul'ne deil Diyanet leri Bakanl'na ve bakanlkta kendilerine yakn olan cemaat yelerine torpil amal olarak duyuruyordu. Fetullah Glen, 1978 ylna kadar drt defa eitim iin gittii hacca beinci defa gitmek istiyor ve bu nedenle Diyanet leri Bakanl'na 1978 ylna ait senelik iznini Suudi Arabistan'da geirmek istediini belirten bir dileke gnderiyordu.

185 Diyanet leri Bakanl adna Bornova Mfts Rasim Arslan, bu istemi 30.05.1978 tarihinde Kaymakamlk'a sunuyor, ayn tarihte Kaymakamlk da Glen'e olumlu yant veriyor ve bu yolla Glen 1978 ylnda beinci defa Suudi Arabistan'a gidiyordu. Fetullah'n torpil isteme amal dilekelerine ara verelim ve Fetullah'n keramet masallarna devam edelim. lk hacca gidiinde bir arkadann adressiz olarak Fetullah'a gnderdii mektuplar geliyor, Arabistan'da kendisini buluyordu. Glen, bu konuda biraz fazla vnm olacan ve inandrc olamayacan dnm olacak ki, Oral allar ile yapt mlakatnda mektup olaynn kendisinin deil de arkadann bir kerametinin sonucu gerekletiini belirtmeyi ihmal etmiyordu. Grdnz m Fetullah'taki mtevazilii, hadi Glen ile ilgili bir baka keramete (!) daha tank olalm. Fetullah'n ocukluunda kazlar varm. Kazlar, komular olan Necip Aa'nn bahesine srekli zarar verirlermi. Necip Aa da tabiri caizse kazlara bir meydan daya atm. Dayak sonucu kazlar epeyce hrpa-

186 lanm. Manzara Glen'i olduka zm ve balam alamaya... Glen'in gzyalarna destek ok gecikmeden gkyznden gelir, ama ne gelir... iddetli bir dolu ya balar, hikmetin kerametine bakn ki bu iddetli dolu ya o yreye deil sadece Necip Aa'nn bahesine yaar. Ve bahedeki ekinleri, bitkileri datr. Glen'in kazlarna kar, Necip Aa'nn ekinleri... Peki kazlar Necip Aa m dvd. Ekinler mi? Bu nasl adalet derseniz, bunun yant yok. Peki Allah, sadece Glen'in sorunlar ile mi megul oluyor derseniz, bunun yant var ama tazminatlar ok ar. Kald ki bunlar valla ben sylemiyorum, Glen sylyor.

Ryalar ve Fetullah
Fetullah Glen'in anlatmlarna bakldnda, yaamnda ryalarn nemli bir yer tuttuu anlalyordu? Kendince nemli, nemsiz bir ok kararn bazen kendi grd bazen de bakalarnn kendisi hakknda grd ryalara dayandrarak verdiini anlatyordu.

187 Evlenmeme kararn nasl aldn "Kk Dnyam" adl kitabnda yle anlatyordu. "Bir ara iimden 'acaba evlense miydim' diye geti. Katiyyen dnmek eklinde deil, imek sratinde gelip geen bir fikir." lahi hikmete (!) bakn ki, evlenme fikri aklndan imek gibi gemesine ramen ertesi gn bir arkada geliyor ve Fetullah Glen'e akam grd ryay yle naklediyordu: "Ryamda efendimizi grdm. Size selm syledi. Ve 'evlendii gn lr ve cenazesine de gelmem' buyurdu. Bu bir rya idi. Rya ile amel edilemeyeceini biliyordum, ama ahsm adna bu iarete saygl olmaya altm." Fetullah Glen, "Kk Dnyam" adli kitabnn 14. Sayfasnda, Hz. Peygamberin drt halife ile kylerine ziyarete geldiini, Hz. Ali'nin elindeki kaz kye aktn ve bir daha kyn sallanmayacan, yani depremden korunacan anlatyordu. Glen, srekli olarak Hz. Peygamberin kendisi ile megul olduuna dair ryalar anlatyordu. Sylediine

188 gre, genlik yllarnda bir gn arkada ile risaleleri okuduu gnlerde Peygamber Efendimiz kendisiyle ilgilenmitir. Glen'den dinleyelim: "Bir gn bu arkadalardan biri rya gryor. Hatice Validemiz kapnn dnda, Efendimiz de ieride oturuyor. Ders yaptmz bu drt-be kiiyi kast ederek, Hatice Validemiz Efendimize: 'Ya Resulallah' bunlar 'bizden honut musun Ya Resulallah' diye soruyorlar' diyor. Ve Efendimizden cevap geliyor: 'Evet honudum. Hele birisi, hele birisi!..' diyor." Allah iin Fetullah Glen'deki tevazuya bakn!.. Burada bahsedilen birisinin kendi olduunu aklamyor. Ya ne yapyor? Okuyan anlasn diye kendi ile ilgili uydurduu bu durumu vurgulamaktan kanyor (!!!) Glen, stad Ermeni Said gibi ikembe-i kbra'dan atmaya doyamyordu. Glen, ders vermesinin yasaklanacan yine ryasnda Hz. Peygamberin bildirdiini u ekilde aklyordu: "Ben Kestanepazar'ndan ayrlnca, Gzelyal'da bir camide mam Hatip ve Yksek slam Enstits talebeleriyle hadis okumaya baladk. Dersler ikindiden sonra olduu iin de itirak fazla oluyordu.

189 Bu dersler bir mddet devam etti. Son gn bir rya grdm. Ryamda ben bu camide ikindi namaz kldryorum. Sa tarafma selm verince baktm ki, Efendimiz de orada bulunuyor. Ancak mbarek yz yamur ykl bulut gibi dopdolu... Ben iimden 'Acaba efendimizi zen bir ey mi oldu' diye geiriyorum ve uyanmm. Bu ryay grdkten sonra bir daha o camide hadis dersi yapmamz mmkn olmad. Anladm ki, Efendimizin mahzun olmasnn manas buymu." Fetullah Glen; hapishaneye gireceklerini de, tahliye olacaklarn da ryalarla aklyordu: "Hapishaneye giderken, tatl bir burukluk iinde girmitik. karken de yle kacaktk ve kyorduk da. 12 Mart' mteakip hadiselerin i-ie girdaplap derinletii, gayyalap korkunlat o sisli-dumanl gnlerde, Allah-u Alem sadk bir ryada; Hazret-i Sahip kran, srtnda siyah bir cppe, hapishanenin nnde durmu, bizleri bir kaleye dolduruyor gibi birer birer tutup ieri att grlmt. Tahliyeden bir mddet nce de, inilmeyecek gibi alabildiine bir zirveden, hem de umulann stnde bir emniyetle kayp Kabe'ye ulatmz grlyordu..."

190 Neredeyse ryalarla kutsandn iddia edecek olan ye Allah'n korumas altnda olduunu srekli vurgulayan Fetullah Glen, yine de ryalara ve Allah'n korumasna gvenemediinden olacak ki, her nne gelenden yardm umuyordu. Gzaltndayken Albaylardan kendilerine araclk yapmasn u szleri ile istiyordu: "Harun Reit Hocaefendi'yi de salmlard. Bir Albay onun iin tavassutta bulunmu. Giderken kendisine, ne pahasna olursa olsun bizim iin de tavassutta bulunmasn rica ettik. Harun Reit Hocaefendi durumu Albay'a bildirmi, o da gidip yetkililerle grm. Fakat, onlarn durumu ar, cevabn alnca araclktan vazgemi..." Glen, ryalar istedii gibi kullanyordu. Baz ryalarda yani evlenmesini istemediklerinde bu emri aynen uyguluyor, sakal brakmas talep edilince bu defa tersten yorumlatarak sakal brakmama karar alyordu. Fetullah, rulet masasndaki top gibi dnp dnp istedii yerde duruyordu. Hele kar ne taraftaysa, izleyelim: "ok erken yalarda Hz. Peygamberi rnek almak arzusuyla sakal brakmay dndm. Bir rya grm

191 tm. timat ettiim bir kii sakal brak dedi. Hakknda iyi dncelerim olan birine: "Bu ryann tabiri nedir" diye sordum. O kii de 'Brakmamak manasna gelir' dedi. O gn bu gn kestim..." Prof. Dr. Alpaslan Ikl, "Fetullah Glen ve Laik Sempatizanlar" adl kitabnda, Glen'in ryalarna yle yorumda bulunuyordu: "Peygamberi ryamda grdm diyen herkesin sylediklerine inanacak olursak, bunun sonu nereye varr? Bu durumda, peygamberi ryamda grdm, seninle evlenmemi istiyor, diyerek Fadime'yi ifal etmi olan, szde tarikat eyhi Ali Kalkanc, bir bakma ok masum kalmaktadr. O, bu yolla bir gen kz ikna etmitir; Fetullah Glen ise btn bir ulusu iknaya kalkyor." Fetullah Glen, Amerikallarn Irak'ta camileri bombalamalar karsnda sesiz kalrken, yine Amerikan askerlerinin Kur'an- Kerim'i niangh yapmalarn grmezden geliyordu. Trkmenlerin Telafer'de katledilmeleriyle, tecavze uramalaryla hi ilgilenmiyordu. Glen, Irak'ta sakat braklan, ldrlen binlerce ocuk iin hibir zaman gzya dkmyor, Filistinli ocuklar iin alamyordu.

192 Fetullah, ne yaman bir Yahudi dostu olduunu, Hz. Peygambere de iftira atarak grmedii ryalardan birini daha rencilerine anlatarak kantlyordu: "Savatan nce Resulallah ryamda grmtm. Tebessm ediyordu. Sevinli bir hali vard. Savatan sonra tekrar grdm. Bann zerinde Scud Fzeleri uuyordu. O fzeler ocuklar ldryordu. Bu sebepten dolay ok zlmt, hatta bu sebepten salar aarmt. Vallahi salar aarmt." Yzbinlerce Irakl ocuk katledilirken sessiz kalan Fetullah, Saddam srail'e iki fze gnderince Yahudi dostlar zarar grecek diye feryad figan alyor, Yahudi ocuklar iin dvnyor, alama ve inlemelerinde Hz. Peygambere de iftiralar atyordu. yle ya Irakl bebeler katledilirken, kadnlarn rzlarna geilirken, oluk - ocuk, yal - gen binlerce Irakl, ve Trkmen katledilirken Fetullah'n ryasna gelmeyen peygamber Yahudi ocuklar riske girince mi ryalarna uruyordu?.. Fetullah Glen yine meydan bo bulduu ortamlarda desteksiz atyor, ardndaki cemaatinin tamamna

193 cennet mjdesi veriyor, cennet mutusunu da ryalarna dayandryordu. Fetullah ryasnda haa Allah adaletsizlik yapm gibi cehenneme atlmak zere yola karlm insanlarn cehenneme atlmasna mani olduunu sylyordu. Glen bu arada bakyor ki, cehennemlikler arasnda cemaatinden bir tek kii bile yok. stelik bu aklamay yeminle yapyor. Oysa, ksaca hatrlayacak olursak, Peygamberimiz gkteki yldzlara benzettii sahabelerden ancak onuna cenneti mjdeliyordu. ok enteresan! Peygamberimiz ve ve gklere kard sahabelerinden ancak onuna cennet mjdesi verebiliyordu. Fetullah Glen ise arkasndaki tm cemaatine bu mjdeyi veriyordu. Fetullah Glen kim? mrit mi, mtehit mi, yoksa yeni bir dinin peygamberi mi? Fetullah Glen, 25 Ocak 1995 tarihinde Sabah Gazetesi'nden Nuriye Akman ile yapm olduu syleide, haa sanki Allah'n zel Kalem Mdr imi gibi cemaatine topyekn cenneti u szleri ile vaat ediyordu: "Ben cehennemin nnde kollarm am, sel gibi akan insanlar durdurmaya alyorum. Sonunda

194 dayanamadm kenara ekildim. Vallahi bu cemaatten hi kimse onlarn iinde yoktu." Glen bu ryasn aklarken haddini de aarak Allah'n insanlara adaletsizlik yaptn da ima ediyor, Allah'n cehenneme atlmak zere yola kard insanlarn cehenneme atlmasna mani olmaya altn sylyordu. stn gayretleri sonucu yorgun dmesinin ardndan bir de bakyor ki cehennemlikler arasnda cemaatinden hi kimse yok! Niye yle garip garip bakyorsunuz? Fetullah bu garantiyi bir de yeminle veriyordu. Ne zannettiniz? Fetullah sadece cemaatini mi cennete gnderiyor? Tabii ki hayr. Kendi karlarna hizmet eden herkese de Ortaa papazlar gibi, cennette tapu karyordu. Fetullah, Milliyet Gazetesi'ne verdii rportajda 12 Eyll darbecisi Kenan Evren'i de cennetlikler arasnda gsteriyor, haa smme haa O'na da cennetin kaplarn ardna kadar ayordu. Hani Glen ve Glenciler darbe ve darbecilere karyd gibi anlamsz bir sorunun cevab; 28 ubat'a en

195 nemle destei Glen ve cemaati vermedi mi olacaktr. nanmayan Erbakan'a sorsun. Hadi bunu Erbakan'a brakmadan 28 ubat'ta Glenin darbecilere verdii akl ibretle izleyelim: "Ben olsam, haklarnda kapatma davas varken erken seime g ider, RP'yi sandkta yenerdim." Bu szlerin sahibi, bugn hi yz kzarmadan darbecilere ve darbeye nasl kar olduunu syleyebiliyordu. Hatta sylemekle de kalmyor, bir de kendini 28 ubat'n maduru olarak gsteriyordu. 29 Mart 2009'da yaplan yerel seimlerin sonucunda AKP'nin oy kaybetmesinden byk bir korkuya kaplan Fetullah Glen, o panik ve telala 6 Nisan 2009 tarihinde daha nceleri fikir babalna soyunmaya kalkt 28 ubat' eletiriyor, TSK'y hedef alarak, Emniyet iindeki Fetullah yaplanmann uydurduu rtica ile Mcadele Eylem Plan'ndaki gibi kendilerinin terrist eklinde gsterilebileceini ne sryordu. Glen, szde eylem plan tezgahnn ortaya kmasndan aylar nce yle konuuyordu:

196 "Dn olduu gibi bundan sonra da, beslenen baz er ebekeleri en samimi mminleri ve hakiki Mslmanlar terrist gibi gstererek yeni bir irtica yaygaras koparabilirler." Glen'in bu aklamasnn ardndan harekete geen Emniyet ve Adliye iindeki Fetullah yaplanma hemen bu dorultuda bir belge dzenliyor, kurban olarak da yine madalyal bir asker seiliyor ve senaryo hazrlandktan sonra "Millete hanet Plan" yalanlaryla bir bardak suda frtnalar koparlyordu.

Kapitalist Melekler
Fetullah Glen, "Yeni Dnya Dzeni" ve onun bir parasn oluturan neo liberal bir anlayla tmyle uyum iindeydi. Bu yzden dinsel kavramlara da, bu tutumuna ve yaklamna uygun bir anlam ve ierik yklyordu. 1964 ylnda lkemize gelen CIA Trkiye Masas efi Graham Fullerin, Glen'in en eski ve en sadk dostu olduunu yarglanmakta olduum Ergenekon davasnda

197 belgelemitim. Bir dnem MT ile yakn ilikide olan Glen, daha sonra Graham Fuller ile diyalogunun ardndan CIA ile ibirliine giriyordu. Bu nedenle Glenin "yazdm" dedii kitaplarnda Hristiyan ABD'nin kapitalist rzgarlar esiyordu. Glen, Fasldan Fasla adl kitabnn 2. Basm 3. Cildi 13. sayfasnda melekleri adeta kapitalistletiriyordu, okuyalm: "Melekler rantabl alrlar, daha dorusu altrlrlar." Glen, bu yazsyla sadece melekleri deil, ayn zamanda Allah' da haa kapitalist snfna sokuyordu. Prof. Dr. Alpaslan Ikl, Fetullah'n Laik Sempatizanlar adl kitabnda meleklerin rantabl almas konusunda unlar yazyordu: "Bilindii zere, "rantabl alma" ifadesi, bir mal veya parann emek verilmeden salad geliri ifade eden rant kavram ile ilintilidir. Meleklerin rantabl almasndan sz etmek, onlarn da birer mal veya para gibi grlmesinden baka bir anlama gelmez. Dolaysyla iiyi

198 ve emei metalatran kapitalist anlay, bu ifadeyle yeni ve ok deiik bir boyuta sram olmaktadr." Fetullah Glen, btn bunlardan sonra tarihi maddecilere akl vermeyi de ihmal etmiyordu. Glen, Fasldan Fasla adl kitabnn 1. cildi 234. sayfasnda bu derin (!) grlerini yle aktaryordu: 'Tabii hi bir hadise ayniyle yaanmamaktadr. nk hi bir hadise ayni olarak cereyan etmez. Tarihi maddecilerin bu mevzudaki yanlmalarn hatrlayp geelim." Ikl, Glen'in bu szlerini u ekilde deerlendiriyordu: "Ne Marks'n, ne Engels'in, ne de bir baka tarihsel maddeci filozofun, olaylarn aynen cereyan ettii anlamna gelen bir gr ortaya koyduunu bilmiyorum. Ancak, Marks'n Napolyonlarla ilgili olarak syledii bir sz bu noktada hatrlamak gerekiyor. Marks "Tarihte her ey iki defa cereyan eder, birincisi trajedi, ikincisi komedi olarak"1 demitir. Bu tespit, Nurculuun iki dnemi (Nursi dnemi, Glen dnemi) bakmndan da yanl grlmyor."

199

Fetullah'a Gre Bilim ve Akl


Taassubun bilim ve felsefeyi reddeden geleneksel tutumu, Fetullah Glen'de btn arlyla devam etmektedir. Glen'e gre, Bedizzaman dedii akl sal bakmndan yaya kalan Said 'in yine kendi deyimi "enfes" tespitlerinden biri de, "kalbi ve ruhi hayata yelken amam kimselerin, akli ve felsefi meselelerle itigal etmesinin hem bir hastalk emaresi, hem de hastalk yapan bir virs olduu" gereiymi. Glen bu uuk grn glendirmek iin imza atmasn bilmeyen Said'in yazd iddia edilen nur klliyatndan 'Otuzuncu Sz ve Lemaat'ndan unlar aktaryordu: "Demek ki manevi hastalklar insanlar akli ilimlere sevk etmekte... ve akliyat ile itigal edenlerde emraz- kalbiye'ye mptela olmaktadr. Yani, akllarn kullanmay gerektiren bilimsel almalarda bulunanlar, manevi anlamda kalp hastalklarna yakalanmaktadrlar." Kukusuz, dinle ilgili konular, esas olarak kalp ve iman alanna girerler. Ancak, hibir konu ve ura; akln, mantn ve muhakemenin tmyle rafa kaldrlmasna hakllk kazandrmaz.

200 Fetullah Glen, "Karlatnz her gr Kur'an ve Hadis szgecinden geirin mutabakat varsa aln. Yoksa "yerler gkler ayetlerle doludur" diyen bir dinin, gerei bulmann kaynaklarn bylesine bir ereve ile snrlandrm olmas elbette dnlemez. Eer yle olsayd, slamiyet asndan, insann deneyimler kazanmas, olgunlamas iin bylesine bir dnyada yaamak zere yaratlmasna gerek olmazd. Kald ki, mantk ve muhakemeden yararlanmakszn, Kur'an ve Hadisleri doru bir biimde anlamak da mmkn olamaz" der. Nitekim, bu yzden olacak ki, Fetullah Glen'in de Kur'an- Kerimi yorumlamakta, slam'n tarihinde saysz rnekleri grlm bulunan yzeysellikten kendisini kurtaramadn grmekteyiz. Bir rnek vermek gerekirse, Glen'in, Kur'an da geen "azabn mjdelenmesi" ifadesinin, "stihkar ve tehekkm" yani "aalama ve alay" anlam tadn ileri srmesini gsterebiliriz. Oysa; Din felsefesinin zne herhangi bir yolla birazck yaklam olan ve akl, mantk ve muhakemeye srt evir-

201 memi olan herkes bilir ki, slamiyet'e gre, "esirgeyen ve balayan" Tanr, kullaryla asla alay etmez ve onlar aalamaz; zaten onlar yaratm olan O'dur. Bu ifadede sz edilen "mjdeleme"nin anlamna, "azap"n slami dnce asndan amac dnlmeden varlamaz. slamiyet'e gre her trl "hayr ve er" gibi, "azap" da Tanr'dandr; Tanr'nn kullarna azap vermesi daha iyi, daha mkemmel olmalarn salamaya yneliktir; dolaysyla azap, onu hak etmi olanlara, sonunda sevinmelerini gerektirecek kazanmlar salayaca iin mjdelenmesi gereken bir ltuftur. Fetullah Glen, ada bilimin nda; akl, mantk ve muhakeme yoluyla zlmesi gerekli ve mmkn olan pek ok sorunu, gemite yaam, nemli bulduu bir ksm dinsel otoritelere atfen aktard hkmlerle zmeye almaktadr. Bunlarn bazlar yle sralanabilir: "Di kalplarnn altndan olmas, mam Ebu Hanefi'ye gre mahzurluymu." "stimna caiz midir?

202 Yusuf El Kardavi, mam Ahmed Ibn Hanbel, istimna caizdir der. Baka bazlar demiyormu." "Cnp iken len ne olur?" "Kan aldrmak, sakal brakmak snnet mi deil mi?" Halkmzn ham sofuluk dedii olgunun gndeme getirdii bu tr sorunlar ve tartmalar, asrlar nce, Nasrettin Hoca, Bektai, ncili avu, fkralaryla gerekli yantlarn fazlasyla alm bulunuyorlard. "Yeni Dnya Dzeni" ile birlikte yeniden kabaran bu tr eilimler, bilinen bir Nasrettin Hoca fkrasn anmsamamz zorunlu klyordu. Hoca'ya bir gn sormular; "Hela'da sakz inemek gnah mdr?" "Bana ne soruyorsun akln kullan" dememi, ama aynsn daha etkili olacak bir biimde yle ifade etmi: "Gnah deildir, gnah olmasna ama grenler baka ey sanrlar..."

203

Yamurcu
Glen, hakknda Ankara DGM tarafndan soruturma alnca salk sebeplerini bahane ederek tyd Amerika'da bir ilki gerekletiriyor, yamur duasna kard arkadalar ile ABD'yi kuraklktan kurtaryordu (I?) Glen, dua etmeye kendisinin gitmediini belirtiyor, arkadalarn gnderdiini ilk gn yamur yamaynca " gn devam edin yaacak" dediini syleyerek, gaybdan haber verdiini, "Gayb Allah'tan baka kimse bilmez" kuraln tanmadn u szleri ile iln ediyordu: "Geen yl burada (ABD) kuraklk vard. Uzun sre arkadalara yamur duasna kmalarn syledim. Kendim gitmedim, neme lazm ben ksam yamayabilirdi... Arkadalar ktlar, ilk gn yamur gelmedi. Kendilerine, "lk gn hemen gelseydi bunu kendinizden ve duanzdan bilebilirdiniz. gn duaya devam edin dedim. nc gn yad." smail nal tarafndan yazld ileri srlen ve Ik Yaynlarndan kan Fetullah'n seyir defteri dzeninde yazlm, "Fetullah Glenle Amerika'da Bir Ay" adl kitapta da bu yamur yadrma ii Fetullah'n dilinden anlatl-

204 yor, bu kitaptan alnt yapan Milliyet Gazetesi ise ne hikmetse bu blmn altndaki ayrnty es geiyordu. Fetullah'n yamur yadrma masalnn anlatld kitabn 51. sayfasnn sonunda onun bu samal anlattnda, ekerinin 40 dzeyinde olduu belirtiliyordu. Glen, kendi kendinin Brts' olduunu bir kere daha belgeliyordu. nk; eker hastal ile uzaktan yakndan ilgili olan herkes bilir ki, eker seviyesi 40 ve 40'n altna dnce beyinde zedelenmelerin, hafza kaybnn olumasnn yannda en nemli unsurun da "hayal grme ve uydurma" gibi davran bozukluklarnn meydana geldii gereidir. 18 Nisan 2009 tarihli Szc Gazetesi'nde "Doktorunuz diyor ki" adl kesinde, Prof. Dr. George Lexington eker dmesi konusunda u bilgileri veriyordu: "eker ykseklii kadar eker dmesi de nemli sonular dourabilir. eker dmesi beyinde hasara ve hatta lme yol aabiliyor..."

205

Sayg Anlay
Fetullah Glen, kendi anlatmlarna gre herkese, her eye kar sonsuz bir sayg iindeymi. Fetullah Glen, her ne kadar byle iddialarda bulunsa da yaknlarnn sylemlerine ve hayat izgisine baktmzda, bu konuda gereklerin olduka farkl bir durumda olduunu gryorduk. Glen'in anlatmlar ile yaad olaylar karlatrldnda ortaya adeta bir elikiler yuma kyordu. "Kk Dnyam" adl kitabnda Glen, ne denli saygl bir insan olduunu yle anlatyordu: "...Sadi Efendi'nin yanndan ayrlnca Kemhan Cami-i'nin yaknndaki medreseye gittim. Zaten eya olarak sadece bir sandm vard. Bu medresede isimleri aklmda kalan bir Halisle Muhyiddin var. Halis bize ok iyilii dokunan Alvar aalarndan birinin oluydu. Yine be-alt arkada kalyorduk. Eer birinin misafiri gelirse, yatacak yerimiz kalmazd. ok dar bir yerdi. Burada unutamadm bir hatram udur: Yatmak istediimde baktm ayam arkadalardan birine doru uzatmam gerekiyor; saygszlk olur dn-

206 cesiyle ona doru ayam uzatamadm. Dier tarafta kitaplarmz duruyordu. Kitaplara doru da ayam uzatmam mmkn deildi. Beri taraf kbleye denk geliyordu. Ayam uzatabileceim tek yn vard; oras da Korucuk istikametini gsteriyordu. Ve ben babam Korucukta olabilir ve ona kar saygszlk etmi olabilirim dncesiyle o tarafa da ayam uzatamadm. Bir ka gece bylece hi uyumadan oturdum..." Grdnz m Glen'deki sayg anlayn? imdi hakl olarak diyeceksiniz ki, byle bir saygl tavr evliyalarda bile yok... Ben de bir ara yle dnmtm. Ama; ok gemeden byle dnmemin ne denli yanl olduunu, "halt etme" der gibi bizzat Fetullah'n kendisi kantlad. Glen'in Hisar Camii'nde verdii pazar konferansn izliyordum. Konferansn sonuna doru konuma boyunca smklerini sildii mendiline iyice ve defalarca smkrerek doldurduu smklerini o mendille birlikte elinde tutarken, izleyenlerden biri "mendili bize at" dedi. Glen, tam kendine yakacak saygl bir tavrla "demezsiniz" eklinde cevap verdi. Dinleyici bir kere daha

207 talebini yineledi, Glen'in yant yine "demezsiniz" oldu. nc yalvarta Glen insafa geldi ve smkl mendilini cemaatin zerine frlatt. Cemaat ise o mendili "Allah, Allah" feryatlar iinde kapt. Glen'in 35 yllk yol arkada Nurettin Veren ondaki insan sevgisini (!) kavram, o sevgiyi yle anlatyordu: "Fetullah Glen her gelien hadiseden kendisine malzeme karmay bildi. Yani Fetullah Glen tant bir insann neresinden nasl faydalanacan ilk tant andan itibaren dnr. nsana insan olarak deer vermez. Sevgi ve muhabbetinden deil, onun neresinden ne karacan dnerek sever..."

Bomba Korkusu
lhan bilen, Glen cemaatinde nde gelen isimlerden biriydi. Cemaate bal birok kurumda grev alm, daha sonra bunlar Nurettin Veren'e devretmiti. Bundan sonrasn Nurettin Veren'den dinleyelim: "...Kendisi bu grevi bana teslim ettiinde bir evi dahi yoktu. Elli yan zerinde olmasna ramen evlenme-

208 misti. Bu derece sadk ve drst bir insan olmasna ramen Fetullah Glen tarafndan srekli ajan olarak itham edilmitir. Fetullah Glen, kendi usulyle insanlar birbirine ko gibi tokuturarak, arkadalar birbirine dman haline getirirdi. Fetullah Glen, beni lhan bilen'den bu grevi almaya zorlad. O arkadam da ceketini ald, arkasna bakmadan bu grevi bana teslim edip gitti. Sadece kendisine ait, 68 model tek kapl bir Anadolu vard. O ara, gerekten mzeliktir. Anadolu'yu 2 milyon kilometre kar kar dolam bir Anadol otomobildir o. Buna ramen Fetullah Glen, cemaatin iersinde bunun odasna dinleme cihazlar koydurdu. Btn arkadalarn odalarna da dinleme cihazlar koyduruyordu..." Yatarken arkadalarnn olduu yne ayaklarn uzatamayacan syleyen Glen'in bu szlerinin sadece reklm olduu, yol arkadalarnn aklamalaryla ortaya kyordu. Nurettin Veren, Glen'in arkadalarn dinlettiini, arkadalarn birbirine drdn u szleri ile aklyordu: "Btn FEM dershanelerinde ve misafirhanelerinde dinleme cihazlar vardr. Dinleme raporlarn da benim

209 elime verdi. Bu raporlar da benim elimdedir. Kendi arkadalarn dinletecek kadar vehim sahibidir... ...Fetullah Glen btn arkadalarn dinletir. Beni ona, onu bana, tekini dierine dost olamayacak konuma getirir. Bakn ayn mahallede on arkada sayyorum. Bu iin iinde nder nitelikli kiiler. Bir sene iinde birbirlerini bir defa olsun ailece ziyaret etmemilerdir. Muhalif bir potansiyel oluturur diye..." Fetullah Glen, Mslman bir insanda olmamas gereken lm korkusunu, tm iliklerinde hissederek ok byk bir panik havasnda yayor, bu nedenle en yaknlarna bile gvenemiyordu. Glen'in bu korkular ile ilgili Nurettin Veren Hikmet etinkaya'ya unlar anlatyordu: "Hep yle bir panik hali var... Daha Altunizade'de oturduumuz zaman, hava alanlarndaki gvenlik sistemlerinin en gelimii vard kapda. eriye giren de bizleriz. Biz girerken dahi o turnikeden arama bandndan geerek... ve arkadalar buna ok tepki koydular. Kurun geirmez araba alnd.

210 Opel araba vard o zaman. Ama, byk zrhl 3 tonluk bir araba, imdi orada da gene ok lks, yzlerce araba var kapsnn nnde ve bu giri klarda, st arama, anta arama, aynen havaalanlarndaki gibi, buradayken gitmeden... Hatta btn arkadalarn odalarnda dinleme cihazlar var. Normal Altunizade'de misafirlerin gelip kald odalarda..." Nurettin Veren, telefonlarnn bile dinlendiini sylyor, ABD'de daha iftlik giriinde telefonlarn toplandn da anlatyordu. Veren, Glen'in korkularndan dolay balarna gelenler ile ilgili yle konuuyordu: "Sadece Amerika'da deil, zmir'de, Bozyaka'da, burada Ankara'da hep x-ray cihazlar vard. Hadi dardan gelen ayr da beraber kalan arkadalar dahi, lhan bilen'in dahi o turnikeden gemesi gerekiyordu... Orada kalyor adam 24 saat, evi yok, ii gc o. Bir sefer bana bile, "Aabey, cihazdan geeceksin" dediler. Bir daha bana byle bir teklif eden olursa, burada bir ey olur. Sakn bir daha... "Aabey hocaefendinin emri babam bile gelse arayacaksn" dedi. "Ben babas deilim" dedim. "Babas gelirse ararsnz."

211 ok byk tepki koyunca ekildiler. Beraber hareket etliin adam da oradan geecek. Hergn 3 defa giriyorsun, kimseye gveni yok. Yannda Cevdet kalyor, onun ayn ilacn veren birisi. Anahtar cebinde odas uras. "Gzlm getir" anahtar veriyor, gzlk geliyor. Kilitleniyor, anahtar yine kendinde. "Gzl gtr" anahtar gene veriyor. Yani bu derece bir gvensizlik hastal var. Hi kimseye gvenmez..." Fetullah Glen'in en byk korkularndan biri de bomba ile ld rlmek, adeta bir izofren gibi bu konuda saplantlar vard. Onu da Nurettin Veren'den izleyelim: "...Bozyaka'da Yamanlar'da kald yerleri hep tel rglerle kapattrd. Niye bu denildii zaman, "Bomba atlrsa camdan, krlr ieri girer ama tel rgden girmez..."

Yufka Yrekli Fetullah


Glen'in hayatn kaleme alan cemaate yakn yazarlar, onun nasl merhametli, nasl yufka yrekli olduunu anlata anlata bitiremiyorlard. Faruk Mercan da

212 "Fetullah Glen" adl kitabnn 295. Sayfasnda bceklere, haeratlara bile ne denli sevgi tadn (!) u szlerle anlatyordu: "1960'l yllarda bir kamp srasnda yakalad ylan tutup sallayarak belini kran Davut ismindeki rencisine, "O hayvan ldrmeye ne hakkn vard?" deyip, ceza olarak bu rencisiyle bir sre konumayan kii Glen'di. Yine bir kamp yerinde etraf kuatan bir tr haerata kar nlem iin ila kullanlaca zaman Glen, "Bu hayvanlarn canna kymaya hakkmz yok" diyerek kampn yerini deitirdi. Kampn yerini deitirmek demek, adrlarn sklp yeniden kurulmas, tuvalet ukurlarnn yeniden kazlmas demekti. Yeni kampn bu zorluklarna ramen, Glen o bcek ve sineklerin yaamasna ncelik verdi." Yine ayn kitabn 98. Sayfasnda ise Glenin insan sevgisi ile ilgili masallar anlatlyor, bu anlatlanlar Glen'in gerek yaantsnn yannda komik tesi oluyordu. Bakn Glen'de nasl bir insan sevgisi varm: "Glen, 'size biri bakla saldryorsa, kollarnz an, ona sarln. Onun yaka cebine gl kondurmak iin okunuzun ucuna gl takn' diyordu."

213 Glen atmada snr tanmyordu. Kendini evliya gibi gstermek iin syledii szler evliyalar yattklar yerlerde ters dndryordu. Glen, bir gn krsde vaaz ederken yle demi: "ayet bir gn beni krsde ldrrlerse, cesedimi bir kenara atn ve banz nde asayiin, emniyetin temsilcileri olarak evlerinizin yolunu tutun. Eer byle bir anda kalkp bana saldranlara karlk verirseniz size hakkm hell etmem. Allah'n huzurunda iki elim yakanzda sizinle hesaplarm." Fetullah Glen, Ankara DGM Basavclnn kendisi hakknda soruturma yaptn renince 21 Mart 1999 tarihinde Amerika'ya kayor, bu firar, "Salk Sorunlar" bahanesiyle maskelemeye alyordu. Haziran 1999'da Show TV'de Reha Muhtar'a yapt bir saatlik aklamayla 14 gn sonra Trkiye'ye dneceini taahht eden Fetullah Glen, aradan 260 tane 14 gn gemesine ramen bu szn tutmuyor, tm insanlarmz kandryor, lkeye dnemiyordu. 12 Eyll dneminde arand srada fellik fellik kayor, her gn bir baka mridinin evinde saklanyor, dev-

214 let byklerine "Kurtarn beni" diye yalvaryordu. Sonunda bu yakarlarn duyan Turgut zal'n araya girmesiyle paay kurtaryordu. 5 Mart 2009 tarihinde Amerika'da malikhanesinde gazetecileri arlayan Fetullah Glen, Ergenekon operasyonu nedeniyle hayatn kaybeden, hastanelik olan insanlarla dalga geiyor, "bu ite Gatakulli var" diyebiliyordu. Bylece; bcekleri, sinekleri bile ldrenlere tepki gsterdii iddia edilen, bol bol reklam yaplan Fetullah'n bcek, sinek sevgisinin, nasl bir kandrmaca olduu bir kere daha kantlanyordu. 9 Mart 2009 tarihli Hrriyet Gazetesi'nde M. Ylmaz, bu konuda yle yazyordu: "Fetullah Glen, Amerika'da bir koru iindeki villalardan oluan, "kampusunda" baz gazetecilerle grt. Gazeteciler geceyi "kampus" iindeki villalardan birinde geirip, 50 kiinin katld bir sabah kahvaltsnda "huzura" kabul edilmiler! Fetullah Hoca, o kahvalt sohbetinde sz Ergenekon Davas'na getirmi. Baz tutuklularn "hastalk" gerekesiyle Glhane Askeri Hastanesi'nde yatmalarn "Gatakulli" olarak nitelemi.

215 Kelime oyunlarndaki bu yaratcla baknca "Zaman gazetesinin balklarn neden Hoca'ya attrmyorlar" diye merak ettim. Hoca, balklar kendisi atsa o gazete daha elenceli olur, bu aka grlyor. Ama belli ki, ABD ile Trkiye arasndaki saat fark buna engel oluyor. Hoca'nn bu dava ile ilgili yorumlarndaki genel havaya baklrsa, kendisi zaten hem savc hem de yarg olmu! Evet, onun zlemini duyduu gnlerdeki gibi olsayd, bu makam hak ederdi ama laik demokrasi devrinde bu hayalini gerekletirmesi mmkn deil. Hoca'nn grlerinin daha vahim olan yn, tutukluluk halini bir adli sre olarak deil, bir yntemi olarak alglyor olmas. Bu davada bugne kadar cezaevinde lm bile gerekleti. Baz sanklarn yalar itibariyle, cezaevi artlarnda hastalanp, tbbi yardma ihtiya duymalarnda da alacak bir ey yok. Asl almas gereken, bu en temel insan hakknn kullanlmasnn, kendisi de yallk hastalklarndan mustarip bir kii tarafndan olumsuz bir bak ile karlanyor olmas.

216 Bir de o kii iin "yrei insan sevgisi ile dolu" diye reklam yapyorlar. Allah korusun bir de yle olmasaym, kimbilir neler diyecekti!"

Gatakulli
Ankara DGM'nin hakknda soruturma balattn savcnn yaknndaki Fetullah polislerden renen Glen, 22 Mart 1999 tarihinde apar topar Amerikaya kayor, o tarihten bu yana bir daha lkeye geri dnmeye yrei yetmiyordu. Herkesi kendi gibi zanneden Glen, 8 Mart 2009 tarihinde Amerika'dan Ergenekon davasna dahil olan insanlarn hastalklarn diline doluyor, onlarla insafszca alay ediyor, ne denli bir hogr simsar olduunu bir kere daha kantlyordu. Fetullah Glen yllardan beri her an tutuklanp sorgulanaca korkusu ile yayordu. Gizli faaliyetlerinin, rgtsel almalarnn deifre olaca endielerini srekli tayordu ve Altunizade'de cemaatine bal insanlarla toplu olarak otururken unlar sylyordu: "Beni ieriye alsalar bir gn yaayamam, lrm. Ben ilalarm dahi Cevdet olmazsa iemem."

217 Glen ar rehin ve hapse girme korkusu ile ABD'den Trkiye'ye dnemiyordu. 1967 ylnda tant Graham Fuller ve CIA ile ibirliini zirveye tayordu. AB, ABD, AKP ve F tipi rgtlemenin Atatrkleri sindirme tertibinden alda snrsz keyifle gerek yzn sergiliyordu. 12 Eyll darbesi sonucu, Diyanet leri'nde Nurcularn hkimiyeti bir anda yek ile yeksan olmutu. Bu bahar ortamnn bitmesinin ardndan Glen anakkale'ye tayin oluyordu. O gnlerde anakkale'de Nurculuk hemen hemen hi yoktu. Glen anakkale'ye tayini knca, bu vilayette dini bilgisizliinin yetersizlii nedeniyle barnamayacan anlyor, rapor zerine rapor alarak tayinini durdurmak iin torpil pelerinde kouyordu. anakkale Mftl 10.03.1981 tarih ve PS/5-581 sayl yazs ile 6406 sicil numaral Fetullah Glen hakknda, Diyanet leri Bakanl'na u yazy gnderiyordu: "zmir Bornova merkez vaizi iken ilimiz merkez vaizliine atanan Fetullah Glen ilgi (a) yazmzla bildirildii

218 gibi 8.12.1980 gnnden itibaren 20 gn tek tabip raporu alm bu raporun bitiminden sonra da 2 aylk salk kurulu raporu almtr. ki aylk raporun da 28.02.1981 gn bitmesine ramen yine grevine balamam tekrar tek tabipten alm olduu ve sureti ekte bulunan 20 gnlk raporu Mdrlmze gndermitir. Son alm olduu rapor tabipten olup mevzuata uymad gibi 6 ubat 1981 gn ve 17243 sayl resmi gazetede yaynlanan "memurlarn hastalk raporlarn verecek hekim ve resmi salk kurullar hakknda Ynetmelik'in 5. maddesinde belirtilen tbbi zorunluluk raporunda belirtilmemi, hastalk iznini grev yerinden baka bir yerde geirmesi iin ayn maddede belirtildii ekilde kendisine izin de verilmemitir. Mezkur ynetmeliin 9. maddesinin son blmnde hastalk izni verilmedii halde izinsiz ve zrsz olarak grevine balamayan memurlar grevini terk etmi saylarak haklarnda 657 sayl kanunun ilgili hkmlerinin uygulanacan belirttiinden ad geen hakknda gerekli ilemin yaplmasn arz ederim."

219 Pabucun pahal olduunu gren Fetullah Glen, adna yakacak bir ekilde "katakulli" yapyor ve anakkale Mftl'ne gnderdii dileke ile kalp hastal masaln anlatarak istifa ettiini bildiriyordu. O gnlerde kalbi salam olan Glenin istei, anakkale Mftl'nn Diyanet leri Bakanl'na gnderdii 27.03.1981 tarih ve PS/-725 sayl Vali Muavini M. Mahir ellaki imzal yazda yle yer alyordu: "limiz merkez vaizliine atanan Fetullah Glen'in kalp hastal nedeniyle grevine devam edemeyeceini beyan eden 20.03.1981 tarihli istifa dilekesi iliikte sunulmutur. Gereini arz ederim..." lmi ve dini yetersizlii nedeniyle foyasnn ortaya kmasndan korkan ve bu nedenle anakkale'ye gidemeyip kalp rahatszl gerekesine snarak istifa eden Fetullah Glenin ilmi ve dini yetersizlii, istihbarat rgtlerinin destei ile gelien cemaati tarafndan srekli olarak gizleniyor, askeri ynetimin Glen'e vaaz imkan tanmad eklindeki gerek d aklamalarla zihinler bulandrlmaya allyordu. Yine Glen'i cilalama amal yazlan kitaplarda, Glen'in istifas gerek d olarak yle anlatyordu:

220 "Askeri ynetim, skynetim uygulamaya balar. Bu erevede birok keyfi uygulama hayata geirilir. Hocaefendi'nin grev yapmasna imkn verilmez. Skynetim uygulamalar resmi olarak vaaz vermesine imkn brakmadndan, 20 Mart 1981 tarihinde vaizlikten istifa eder..." Glen'in zlk dosyasndaki istifa dilekeleri ortadayken, kendi eliyle yazd dilekelerindeki beyanlarnn aksine yaplan propagandalar incelendiinde, yine karmza birbiriyle elien ve bir syledii bir sylediini tutmayan bir Glen portresinin kmasnn yannda, cemaat tarafndan yaynlanan kitaplarda yer alan hayat hikayesinin yalanlarla dolu olan bir Glen tiplemesini de ortaya karyor, Glen'e vg kitaplar adeta bir yalan destann andryordu. Glen, Diyanet'ten istifa ettikten sonra ve yeniden stanbul'a atanmak iin ne kadar uratysa da bir daha asla bu kuruma geri dnemiyordu. Ama avukatlar Glen'in davalarnda O'nun Diyanet'ten emekli olduu beyannda bulunabiliyorlard. Fethullah Glen, "Kk Dnyam" adl kitabnda kendini verken yle diyordu:

221 "Kestanepazar'nda be senelik zaman zarfnda, yaptm grev karlnda bir kuruluk karlk almadm, talebeye ait bir lokma ekmei yemedim, bir kak yemee el srmedim ve bir tek eyay kullanmadm. Hatta abdest iin kullandm suyun ve sabunun parasn dahi mutlaka dedim. Rabbime sonsuz krler olsun ki, bu prensibimi imdiye kadar da hep korudum; O'nun ltuf ve inayetiyle mrmn sonuna kadar korumaya da kararlym. Bizim hizmet anlaymz budur, byle olmal ve hep byle kalmaldr..." ster istemez insann aklna yle bir soru geliyor; Kk Dnyam adl kitabnda byle konuan Fetullah Glen, anakkale'ye gitmemek iin kendi deyimi ile adeta "Gatakulli" yaparak rapor zerine rapor alarak geirdii ve hi almad bu gnler iin de haketmedii maan ald m? Tabi ki ald. nanmayan Glen'in dosyasna baksn. Rapor ve hastane konusunda "gatakulli yapmak" Nurcularn mayasndan geliyordu. Glen'in izinden gittiini her daim iftiharla belirttii Ermeni Said de hakknda soruturma alnca "Rapor rapor" diye drt dnp tabiri

222 caiz ise adeta delleniyordu. Bu olay Said'in "yazdm" dedii risalelerinden Emirda Lahikas'ndan okuyalm: "Ben sekiz sene Kastamonu'da bir tek defa valinin srar ile yanna ve iki defa da polishaneye gittim. Ben daha gidemem. Hem doktordan bir rapor alnz; yoksa ehre maddi ve manevi bir zarardr..." Grld gibi Glen'in rehberi Said, Gatakulli yapmakla da kalmyor, koca bir ehri haksz yere rapor almak iin tehdit bile ediyordu. Dinci ve Glenci basn, gnlerce Albay Dursun iek'in sahte imzasna dayal "kat paras" zerinden speklasyon yapyor, bir bardak suda frtnalar kopararak lam ukurunu andran televizyon kanalnda iftira zerine iftiralar yadryorlard. Oysa Glen de farkl ve hatta ylesine farkl ve birbirine benzemeyen imzalar atyordu ki, gren deiik imza atma konusunda O'nu "stat" zannederdi. Glen 30 Eyll 1977 tarihinde Kocatepe Camii'nde vaaz vermek istedii dilekesinde yle bir imza atyor ki, 1978 tarihinde hacca gitmek istedii dilekedeki imzasna baklnca, ikisinden birinin sahte olduu phesi

223 annda insann aklna geliyordu. mzalarn ve yazlarn birbiriyle hibir benzer taraf yoktu. Ya dier imzalarn!... te onlar hi kartrmayn. Dedim ya; deiik imza atmada olaanst bir isim aranacaksa, bu sahada "statlk sadece Glen'e yakrd.

Fetullah, Milliyetilik ve Askerlik


Fetullah Glen'in milliyetilik ve askerlik anlayna gelmeden nce, stadnn bu konudaki grlerine bakalm. Ermeni Said; Risale-i Nur okumann askerlikten ve kutsal savatan bile daha stn olduunu iddia ederek unlar sylyordu: "Risale-i Nur yle bir kitaptr ki; Kuran'n onda yansyan nurlarna hizmet etmek, askerlikten ve kutsal savatan bile daha stndr. Benim elimde frsat ve para olsa, Risale-i Nur hizmetinde olan deerli kardelerimi askerlik hizmetinden kurtarmak iin, bin lira karlnda olsa bedeli der ve kurtarrm onlar."

224 Said'in, aynen srail'de olduu gibi, radikal gruplara mensup olanlarn askere gitmeme yerine, srekli olarak din eitimi almalar ve kutsal kitaplarn okumalarna benzer bir tavsiyede bulunmas anlamldr. Nurcular Ermeni Said'den aldklar retiyle askerlii bir vatan grevi olarak grmyorlard ve askere gitmeyi bir ceza, bir tokat olarak kabul ediyorlard. Tabi, Said'in talebesi olan Fetullah, TSK'y mridlerine hep yabanc bir kurum gibi anlatyordu. rakln ve tilmizliini tamamlayamam, stat ve Hocaefendi olamam Fetullah Glen, askerlik grevini zulm gnleri olarak tanmlyordu. Askerlik grevini yaparken rahat gnler geirmek amacyla torpiller aryor, adamn bularak kendisini himayeye aldrmak istiyordu. Askerin karavanasn yemediini, eitimden katn vgyle anlatyordu. Askerlik grevi srasnda srarla zamanl zamansz abdest alp, namaz klyor, ibadetleri askerlie kar bir ara gibi kullanyordu. Bu kaytarma ve suistimaller sonucu, ok sknca da arkadalar aracl ile komutanlarna kendisini; milliyeti, yurtsever gibi lanse ettiriyor-

225 du. Bazen bu konularda takiyyesi snr tanmyor ve vaaz vermek iin askerden katnda komutanlarna irin grnmek iin milliyetilik yalanlarna snyordu. Glen, skenderun'da asker iken yine kap nurculuk propagandas yapmaya gittiinde milliyetilik maskesi takyordu. Glen'in dncesine gre nabza gre erbet vermek gerekiyordu. Fetullah "Kk Dnya"snda bu olay yle anlatyordu: "Bana, 'Cemal Tural milliyeti bir insan. Hi olmazsa bir iki kelime de ondan bahset, biz de bunu deerlendirelim' dediler. Bir vaazmda, yumuaka bu husustan bahsettim. Tural Paamz milliyeti diyorlar. Trk askeri milliyeti olmayacak da ne olacak? Allah milliyetilere uzun mr versin' bu veya benzeri ifadeler kullandm. O gn telsiz arabasna binerken ayam bolua atmm. Rmorkun zerine dtm. Ve kaburga kemiklerim krld. Nihat Karakum ve baz arkadalar, Tmen komutanna kmlar. Tmen komutan milliyeti bir insand. O'na 'Efendim, bu arkada onlarn dedii gibi deildir. Biz vatanmz, milletimizi, bayramz ondan rendik' demiler."

226 Fetullah Glen'in milliyetilii buydu. Yani komutann milliyeti bir insan olmas ve bu konuda uyarlmas zerine bir anda milliyetilik sylemlerine balamt. Glen'in komutann kandrmak iin vaaznda milliyetilii anlatmasndan sonra kaburgalarnn krldn iddia etmesi olduka ilgi ekiciydi. Ve adeta bir mesaj niteliindeydi. Yani demek istiyordu ki, "Milliyetilik yalann Allah bile affetmemi ve kemiklerim krlm, iki ay o tarafmn zerine yatamammdr." Glen'e vg kitaplarndan Erturul Hikmet tarafndan kaleme alnan "M. Fetullah Glen" adl kitabn 54. sayfasnda, komutanlarn Glen'in asker maana el koyarak iki ald ve sarho olduu iftiralar anlatlyordu. Milliyetilii bir veba gibi gsteren Fetullah Glen 'in kat ABD'den "Ulusalc dalga alacaktr" szlerinin ardndan, Emniyet, Adliye ve MT iinde yuvalanan F tipi yaplanma tarafndan Ergenekon iftiralaryla "yurtsever" av balatlyor, Atatrkleri ve Trk Silahl Kuvvetleri bir dman olarak gsteriliyordu.

227 Fetullah Glen, mridlerine el rehberi olarak hazrlatt "Kk Dnyam" adl kitabnda, askerlik gnlerini bir korkulu rya olarak tanmlyor ve unlar sylyordu: "Hayatmn en zor gnleri sona ermiti. ki sene ihtilaller ve iht ilal teebbsleri ile yzyze yaadm ve 'korkulu rya gryorum, uyannca geecek' diyerek kendimi ikna ettiim ve bu ikna ile sabrede bildiim askerlik artk bitmiti."

Babas Yannda Sigara mezmi


Fetullah Glen, kendi anlatmyla babasnn kendisine kar duyduu hsn- zan yani iyi fikir beslemesi nedeniyle, yannda sigara imediinden birok yerde bahsediyordu. Kald ki gerek lkemizde, gerekse yeryznn her bir kesinde ocuuna kar Fetullah'n tanmlamas ile "Hsn- zan" ya da ak bir deyile "yi dnce" beslemeyen baba yoktur. Bu sebeple, Fetullah'n byle bir bbrlenmeye girmesinin anlam da bulunmamaktadr. 1996 ylnda Fetullah'n hayatn dizi olarak yaynlayan Zaman Gazetesi'nde sigara olay kendi azndan u ekilde yer alyordu:

228 "...Diyebilirim ki, benim hakkmda ilk hsn- zan besleyenler, arkadalarmdan da evvel, aile efradm olmutur: Mesela babamn bana ok hsn- zan'n vard. Hep bahsettiim gibi yanmda sigara dahi imezdi. O ki, bana Arapa okutmu, bana hafzlk yaptrmt..." ocuklarn babalarnn yannda sigara imemelerinin bir sayg gstergesi olduunu biliyorduk. Demek ki Fetullah Glenin ailesinde bunun tersi yaanm, diyecektim ki; Glen yine yapt yapacan. AD yaynlarndan kan ve Glen'in hayatn anlatan "Kk Dnyam" adl kitapta Fetullah yine kendi kendisinin Brts' oluyor, Zaman Gazetesine yapt aklamay unutup Kk Dnyam adl kitabnda daha farkl bir ey syleyerek yine kendi kendisini yalanlyordu: "...14-15 yalarnda idim. Bir ay kadar sigara itim. Hatta pipo imeye baladm. Babam bunun farkna varm. Beni karsna alp ta bir ey demedi. Sadece yastmn altndan aldm paketi cebinden kartt. Ayak ayak stne att. Ve benim akmamla sigarasn yakt. ok utandm yer yarlsa da iine girsem diye temenni ettim. O kadar terlemitim. Ve bu hadise benim derhal sigaray brakmama neden oldu..."

229 Fetullah Glen, Kk Dnyam adl kitabnn 27. sayfasnda 14 yanda yani halkn yoksulluktan krld, ekmei bile zor bulduu dnemlerde pipo iebildiini sylyordu. Glen yine ayn kitabn 40. Sayfasnda o gnler iin en fakir insanlarn bile gidebildii hamamlara paraszlktan gidemediini anlatyor, souk k gnlerinde tuvaletlerde ayaklarnn buza yapa yapa banyo yaptn anlatyor, yine kendisiyle elikiye dyordu. Okuyalm: "Sadi Efendi, Erzurum'da Kurunlu Camii'nde ders okutuyordu. Burada ders verilen yer; tavan ahap, kk bir yerdi. ki kilim kadar ancak olan bu darack yerde be-alt talebe kalrd. Babam beni ilk defa oraya vermiti. Kolumda bir sandk vard ve btn eyam da bu sandktan ibaretti. Bir gaz ocamz vard. Yemeimizi onunla piirirdik. Bu mekn bizim hem mutfamz, hem yemekhanemiz hem de yatakhanemizdi. Yemeimizi orada yapar, orada yer ve orada yatardk. mkn olanlar, Krk eme Hamamna gider, ykanrlard. Baz fakir talebeler de, bedeli varlkl insanlar tarafndan denen filer verilirdi. Onlar da bu filerle gidip ykanma ihtiyalarn grrlerdi. Fi olmad zaman ise, hayli sknt ekilirdi.

230 Ben de o sknty ekenlerden biriydim. O souk k gnlerinde helalarda ok ykanmmdr. Ayaklarm buzlara yaprd. Bir ayam ykar, sonra onu yere kor, dierini de yle ykardm. Bamdan aaya dktm o dondurucu souk sularn hatrasn hi unutamam. Ciddi mahrumiyet iindeydik..." Glen, babasnn imknlarnn kalmadn anlatyor, kendisine sadece bir ekmek paras verebildiini sylyordu. Gnde sadece bir ekmek paras bulabildiini aklayan Glen, o gnler iin son derece lks olan pipo paras nasl bulduunu ifade edemiyordu. fade edemedikleri sadece bunlarla m snrl? Tabii ki hayr!... Hamam paras bulamayan Fetullah, piposunu tttrrken, Felsefe ve Fizik dalnda; Descartes, Kant, Sir James Jean' okuyarak onlara hayranlk duyuyordu. Fetullah'n engin kltr hazinesi (!) sadece bu kadar m? Olur mu hi!.. Edebiyatlardan Shakespeare, Victor Hugo, Tolstoy, Dostoyevski ve Pukin de bu furyadan nasibini alyordu.

231 Her ne kadar 1949-50'lerin Erzurum'unda bu kitaplarn bulunmas imknsz gibi bir ey ise de ve bir de Glen'in ilk mektep ikiye bile gelemeden pe pee snfta kalmas dolaysyla okulu terk etmek zorunda braklmas nedeniyle yine bu yzden okumasnn ve yazmasnn kt olduu gerei karsnda glp geelim ve Glen'in seyir defterine devam edelim:

Smkl Mendil
Davranlarnn aksine neredeyse bir sayg abidesi olduu iddia edilen Fetullah Glen, Camii'de yapt bir konumann ardndan burnundaki smklerini sildii mendilini cemaatinin iindeki bir sapknn "onu bize at" eklinde barmas zerine "demezsiniz" diyordu. Bu diyalogun defa tekrar edilmesi sonucu smkl mendilini minberden cemaatin zerine atyor, oradakiler de bu smkl mendili kapmak iin birbirlerini iniyorlard. Smkl mendil atma olayn; yazdm dergiden alnt yapan Cumhuriyet Gazetesi geni bir ekilde ili-

232 yor, ertesi gn Zaman Gazetesi'nde bu mendil hadisesine zetle u ekilde cevap veriliyordu: "Cumhuriyet Gazetesi'nin dnk nshasnda yeni bir ele geirme ve gerek yz ortaya karma haberi -masal yaynland. Gazetenin Ankara Brosu tarafndan hazrlanan haberde, Ergn Poyraz'n bulgularna dayanlarak Fetullah Glen hakknda yeni iddia ve iftiralara yer verildi..." zetle bu minvalde verilen haberin sonunda smkl mendil olay garip bir ekilde yle savunuluyordu: "...Hem de cami krssnde, mminlerle btnletii ve tepeden trnaa uhreviletii zel bir anda ama yine de ah ne olurdu? Demeden edemiyorsunuz, iek atmay, mendil vermeyi anlasalar, en azndan anlamaya alsalar..." Bu yaz zerine ben de hayretimi gizleyememi u aklamalarda bulunmutum: "...Vallahi ben, peygamber makam olarak kabul edilen bir yerde ve bir de Allah'n evinde, burnundaki smkleri mendile boaltarak, mminlerin zerine atma-

233 daki kerameti hala kavrayamadm. Sorduum hi kimse de kavrayamam. Fetullah Hocam bi yol zahmet edip, o olaydaki hikmetin kerametini aklasa da biz de rensek!.." Fetullah Glen, bebekliinden bu yana ak ile yetitiini, sevdalaryla kavrulduunu iddia ettii sahabeler hakknda nasl bir sayg (!) ierisinde olduunu u szleri ile ifade ediyordu: "Allah'n resul kendi mezleri ile istiare ediyor..." Yine bir baka yerde; "...Hz. Ebubekir Allah Resul'nn radr..." eklinde masonik tanmlamalarda bulunuyordu. Fetullah Glen, Sahabe'den bahsettii bir dier blmde de "Onun sadk rak ve tilmizleri" demektedir ki, en dk seviyede Arapa bilen biri bile "Tilmizin, rakln bir st seviyesi "Kalfa'lk olduunu bilir. Bilindii zere Hz. Muhammed (sav), Kur'ann beyanna gre "lemlere rahmet olarak" gnderilmitir.

234 Ancak Fetullah ilminin (!) seviyesi gerei, onu sadece "slam peygamberi" olarak tanmlyordu. Glen, Hz Peygamber ile Hz. Zeynep'in evlilii konusunda da Allah'a ve Peygambere olan saygsn (!) dorua karyordu: "...imdi bu evlilii dorudan doruya Allah (cc) emrediyordu. Zeynep'le evlilik iki cihan serverine ok ama ok ar gelmiti. Ne var ki, emir yukardand..." Fetullah, hakknda yaynlatt btn kitaplarnda adeta kendisini yzylda bir gelen sayg abidesi olarak betimliyor, tarladaki bceklere bile ne denli saygl olduunu destanlatryordu. Ancak srekli kendi kendinin Brts' olan Fetullah bu olayda da ak veriyor ve brakn sayg abidesi olmay, saygdan nasibini almam kenar mahalle imam edasyla Peygamberimizin ei Hz. Zeynep'ten asker arkadaym gibi "Zeynep" diye bahsediyordu. Glen, bu yazsnda gaf zerine gaf yapyor, kenar mahalle imamnn bile yapamayaca saygszl sergileyerek, "Emir yukardand" diyebiliyordu.

235 Fetullah Glen din adna sayg kavramn toz duman ediyor, Allah' haa Patrona, Sahabeyi ise mez ve raa benzetirken, Hz. Peygamberi de adeta ak gibi gryor ve gsteriyordu: "...Ey gecede rtsne brnen dost! Peygamberlik gibi ar bir yk seni bekliyor, kalk ibadet yap! Zira Sen'in Allah tarafndan arj olman gerekmektedir..." Glen, yazdm dedii kitapta falsolar ile dini bilgisi hakknda okuyanlar ok byk tereddtlere dryordu: "Peygamber olarak dnyor ve peygamber olarak hareket ediyordu ki, hibir teebbsnde falso grlmyordu." Glen, fiyaskolar ile de gvenilir din adam portresinden olduka uzak kalyordu. Okuyalm: "...imdiye kadar hi fiyasko grmemi, Hz Muhammed (sav) mektebine kouyorlar..." Allah Resul sevgisini, Medine'de eekler gibi yerlerde yuvarlanmak zanneden Fetullah, cemaatini ne duruma koyduunu bir de gzyalar ile anlatyordu:

236 "...Siz bu noktaya gelmiken bir hatram daha arz edeyim: O gnlerde milletvekili olan Arif Hikmet Beyle Hac'da beraberdik. O, daha nceleri kendi kendine 'Medine'ye gidersem bir eek gibi o mbarek topraklarda yatp yuvarlanacam' diye sz vermi. Medine topraklarna ayan basar basmaz, szn yerine getiriyor ve o byk ruh, kendini yere atyor ve Medine topraklarnda yuvarlanyor. Orada ve burada ne zaman bu tabloyu hatrlasam gzlerim yalarla dolar..."

Medrese Eitimli Fetullah


Fetullah Glen, Cumhuriyet okullarnda okumayarak, tercihini Medrese ve Tekkelerden yana kullandn aklyordu. Ancak bu eitiminin de (!) eksik, yanl ve Cumhuriyet aleyhine olduu her olayda ortaya dklyordu. Fetullah Glen, Molla Cami'de okuduunu vnle anlatyor ancak Molla Cami hakknda bilgi vermiyordu. Ermeni Said'in amcasnn olu tarafndan kaleme alnan "Bedizzaman'n Hayat" adl kitapta Molla Cami hakknda ksaca u bilgiler yer alyordu:

237 Molla Cami: Kafiye adl nahiv (Syntaxe = Sz dizimi) kitabna yaplan erh. Bu erh Molla Cami tarafndan yapld iin Molla Cami adyla anlmtr. Molla Cami, Herat yaknlarnda Harcit kasabasnda domu, Herat'ta vefat etmitir." Glen, Edirne'ye gidene kadar "Buhari"yi de okumadn sylyordu. Oysa Buhari; Hadis ilminin babas saylr ki, Buhari'yi okumayan deil Hoca, talebe olarak bile kabul etmezler. Bu konuda yine Fetullah' izleyelim: "Bende Kastalani vard. Dndmde hocama syledim. Bana; "Sen kim Buhari okumak kim?" dedi. Tabii Hoca'nn kendisi de Buhari okumamt. Fakat Fkh'ta stat diye bilinirdi. Herkes fetvay ondan alrd." Fetullah Glen, derin dini bilgisini (!) de; "kapsnn ktmiri yani deerli bir iti olaydm" dedii Peygamber efendimiz ve kz Fatma (ra) ile ilgili olay, "Sonsuz Nur" adl kitabnda da yanl sergiliyordu. Sonsuz Nur adl kitabnn 1. cildinin 250. sayfasnda yaanan bir olayn Hz Fatma'nn kolundaki bilezik nedeni ile gelitiini anlatrken, ayn kitabn 2. cildinin 31. sayfasnda boynundaki gerdanlk yznden meydana geldiini sylyordu.

238

Hafz m
Glen cemaatine ait Ik yaynlarndan kan "M. Fetullah Glen" adl kitapta Glenin anlatmlarna dayanlarak hayat hikayesi ileniyordu. Kitabn 27. sayfasnda Glenin 1951 ylnda hafzln tamamlad yazlyordu. Arapa ve Farsa derslerini babasndan ald vurgulanyordu. Fetullah Glen'in hafzl, babasndan ald eitimle tamamlad anlatlrken, drt yanda Kur'an okumay annesinden rendii bir ayda da hatim ettii ilan ediliyordu. Glenin en kk kardei Kutbettin Glen, askerdeyken komutannn annesi iin Kur'an okumas istenir. Faruk Mercan tarafndan yine Fetullah Gleni vme ilevini grmesi amacyla kaleme alnan ve Doan Yaynclktan kan "Fetullah Glen" adl kitabn 184. sayfasnda yer alan bilgiye gre; kendisinden Kur'an okumas istenen Kutbettin Glen, "Ben hafz deilim. Hafz olan asker var" deyip, baka bir askerin adn veriyor, Kur'an o asker okuyordu. Kendisini Sezar olarak ilan eden, kendisinden baka herkesi de Brts olmakla sulayan Fetullah, yine kendi kendisinin Brts' oluyordu.

239 yle ya; Arapa, Farsa ve Hafzlk eitimini babasndan aldn byk bir gururla sylyor, ancak kardei Kutbettin'in hafz olmad gibi Kur'an okumay bilmedii yine kendi hayatn anlatt, yaynlanmadan nce yine kendi onayndan geen kitapla ortaya kyordu. Sadece bu kadar m? Tabii ki hayr!... Fetullah, annesinden drt yanda Kur'an okumay rendiini, bir ayda da hatim indirdiini, kyn kadn ve kzlarna yine annesinin Kur'an okumay rettiini sylyordu, sylemesine de ancak kardei Kutbettin'in Kur'an okumay bilmemesi bizde; Fetullah'n yukardaki aklamalarnn shhati konusunda kukular uyandryordu. Fetullah Glen, vaizlik snavnda birinci olduunu "Kk Dnyam" adl kitabnda anlatyordu. Ancak,

240 Daha nce de belirttiim gibi Fetullah girdii snavda Ayet-i Kerime'den zorlanarak anca "Alt", Kelam'dan ise "Be"i zor alyordu. Hem de onca torpile ramen. Btn bu gereklere ramen ne diyor, Fetullah?.. "Snavlarda birinci oldum" Ne diyelim bu kadar Makyavel e de nasip olmazd. Glen'in "yazdm" dedii kitaplarn nszlerinde ilgin bir cmle yer alyordu; "Bu kitap Glen'in vaaz ve sohbetlerinden derlenmitir." Neden? Nedeni olduka basit. lkokula ancak "ki" sene devam edebilen ve baarszlk sebebiyle ayrlmak zorunda kalan Fetullah, asaletinin tasdik edilmesi iin kendisinden istenen risaleyi bile baka baka doru drst yazamyor, risalesi kabul edilmiyordu. Hrriyet Gazetesi'nden Murat Bardak, Fetullah Glen'in eski babakanlardan emsettin Glaltay'n kitaplarndan "ntihal" yani "arma" yaptn belgeliyordu.

241 Fetullah'n izinden gittii Said ise istihbarat rgtleri tarafndan "byk bir alim" olarak sunuluyor, Risale-i Nurlarn yazar olarak takdim ediliyordu. Oysa; Ermeni Said, brakn kitap yazmay imza bile atamyordu. Said, Nurcularn ihanetlerini, bu lke iin ne denli tehlike olduunu "Turkey in My Time" adl kitabnda anlatan Ahmet Emin Yalman' 16.02.1957 ylnda savcla ikyet ediyor. Dilekesinin altna imza atmas istendiinde okuma yazma bilmedii ortaya kyor, bunun zerine dilekesine parmak bastryorlard.

Fetullah ve Halsinasyon
Ryalarla hareket eden, ryalarla yaantsn ynlendiren ve ilk mektebi bitiremeyen Fetullah Glen, hayallenip halsinasyon halleri geirdiini de aa vuruyordu: "Arkadalarla iaret-l icaz kitabn okumaya baladk. Gece ge vakit baz arkadalar yattlar. Muazzam

242 Bey ile okumaya devam ettik. Tam Ey Habibi efik! Ey efik'i Habibi'ni okurken evin duvarlarndan inilti sesleri gelmeye balad. Ben be defa ayn inilti ve hicran dolu sesi iittim. Ses; of! Of! diyor ve duvar adeta vuslat hasretiyle inliyordu." Fetullah olan eyleri olduundan baka gsterme maharetiyle stat olduu gibi, olmayan olaylar da olmu gibi anlatmakta da stad- azaml hi kimseye brakmyordu. Ermeni ya da nam- dier Krt Said'in hayatna baktmzda bu ucuz senaryoyu hemen hatrlyorduk. Glen'in halsinasyonunun hemen hemen aynsnn Said'in de bandan getii, onun batan sona uydurma ve gerek d anlatmlara dayanan hayat hikyesinde de yer alyordu. Bu nc snf yeilam senaryolarn andran hikyede farkl olan tek yan; aktrlerin kimliiydi.

243

Asker Tayn Yememi


Glen, hayatn anlatan kitaplarda hak ve adalete ne kadar saygl olduunun kendince reklamn yapmak amacyla, askerdeyken verilen yemei, Kestanepazar'nda talebelere ders verdii sre iersinde abdest ald suyun parasn bile dediini sylyordu. Faruk Mercan tarafndan kaleme alnan "Fetullah Glen" adl kitapta askeriyenin yemeini yememesi yle yer alyordu: "Glen, askerlii srerken 1962 yl sonbaharnda hastaland. Edirne yllarnda zaten ok az gda alan Glen, Ankara'daki askerlik gnlerinde askerin karavanasndan yemek yememiti. Telsizci yapldndan, "Dier askerler dzeyinde askerlik yapmyorum. Bana hell olmaz" gerekesiyle askeriyenin yemeini skenderun'da da yemiyordu. Hatta bu yzden giydii asker elbisesini de bir askeri renciden satn almt. skenderun'daki yiyecei sadece zeytin, ekmek ve bazen kk ispirto ocann zerinde halad patatesti. Bu yemeini yedii mekn telsiz arabasnn iiydi."

244 Fetullah Glen, gnn 24 saatini geirdii Kestanepazar'ndaki kursta 5 yl boyunca alyor, bu sre zarfnda bir kuru bile para almadn, talebeye ait bir lokma ekmei yemediini, bir kak yemee el srmediini, abdest iin kulland suyun ve sabunun parasn bile dediini iddia ediyor, unlar anlatyordu: "Kestanepazar'nda grev yaptm be senelik zaman zarfnda, yaptm grev karlnda bir kuru karlk almadm, talebeye ait bir lokma ekmei yemedim, bir kak yemee el srmedim ve bir tek eyay kullanmadm. Hatta abdest iin kullandm suyun ve sabunun parasn dahi mutlaka dedim. Rabbim'e sonsuz krler olsun ki, bu prensibimi imdiye kadar da hep korudum..." "Peki Glen, geinmek iin paray nereden buluyor" derseniz onun cevab yok!.. Geri Glen'in 1964 ylnda tant ve bugne kadar ok samimi bir ekilde sren ilikilerinde hi ara vermedii CIA Trkiye Masas efi Graham Fuller'e sorsak, o bu durumu aydnlatabilir!... Ancak Fuller'e benim ulama olanam yok.

245 Mslman tebas da onun "Hocaefendi" olduunu her frsatta sylyordu. Mslmanln kutsal kitab Kur'an- Kerim'de yer alan Bakara Suresi der ki; "Faiz yiyenler maherde ancak eytann arpt kimsenin kalkt gibi kalkarlar..." Sadece bu kadar m?.. Niye bu kadar olsun ki, bakn daha neler var!.. "Kim faizcilie dnerse, ite onlar cehennemliktir; onlar orada temelli kalacaklardr..." Faiz yedii, faiz peinde kotuu, mahkeme kararlarnda, mahkemelere verdii dilekelerde sabit olan Fetullah Glen, teki dnyada eytann arpt gibi kalkp cehennemde temelli kalacakt. Bunu ben demiyorum Kur'an- Kerim diyor!.. Kur'an'a gre faizcilik; helal deildir... Yasaktr!... Haramdr!... Kebair'dendir. Yani byk gnahlardandr. Fetullah, vatani grevini yaparken askeriyenin yemeini yemediini, Kestanepazar'nda alrken be yl boyunca hi maa almadn, abdest suyunun parasn bile dediini, askerde kendisine verilen harl on be

246 yirmi yl sonra geriye dediini syleyerek, helal-haram konusunda kendisini evliya st gibi gsteriyordu. Oysa, mahkemeye verdii gazeteci ve yazarlardan daha fazla para koparabilmek iin gerek d bilgiler veriyordu. Fetullah Glen, "Glen'in Gerek Yz" adl kitabmda kendisine hakaret ettiimden bahisle be milyar lira tazminat talep ederken, faiz istemini de ihmal etmiyordu. Ancak, mahkeme Glen'in istemlerini reddediyor, bu reddi Yargtay da onuyordu. Bylece Glen'in benden be milyar ve faiz alma hayalleri suya dyordu. Glen, Necip Hablemitolu'ndan Hikmet etinkaya'ya kadar kimden tazminat istediyse, slam'n byk gnahlardan sayd faizi de talep etmeyi unutmuyordu. Fetullah, sadece faiz istemekle de kalmyor, daha ok para koparabilmek iin, Amerika'da olmasna ramen, jet hzyla 11 saatlik mesafedeki zmir'de faaliyet gsteren Nil Yaynlar'nda "Redaktr" olduunu iddia ediyordu. Glen'in bu davrann "Kanla Abdest Alanlar" adl kitabmda yle yazmtm:

247 Redaktr Fetullah Bir insan Amerika'da szde tedavi olurken ayn zamanda zmir'de faaliyette bulunan bir yaynevinde redaktr olarak Cumartesi-Pazar dahil haftann yedi gn alabilir ve milyarlarca lira kazanabilir mi? Bu zat Fetullah Glen olursa cevap biraz karyordu. Zira Fetullah Glen dava ettii insanlardan haksz yere daha fazla tazminat yani para koparabilmek iin, akllara durgunluk veren bir bulu yapyor, kendini zmir'de basm ve yayn ileri ile uraan ve cemaatine bal olan Nil Basn Yayn ve Datm Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.'de "Redaktr" olarak gsteriyordu. irketten Gaziemir-zmir'de bulunan Sarn Karakol Amirlii'ne gnderilen yazda, Fetullah Glen'in firmalarnda "Redaktr" olarak alt aklanyor, aylk net cret olarak da 500 milyon lira ald bildiriliyordu. irketin yazsnda belirttiine gre Glen, 2000 ylnda toplam 11 Milyar 700 milyon lira kazanyor, bu paray hak etmek iin de hafta ii 20 saat alt eklinde gerek d bir aklamada bulunulurken, Cumartesi ve Pazar gnleri de beer saat alt bildiriliyordu. Glen'i dava ettii in-

248 sanlardan sebepsiz yere almay hayal ettii paralarn hrs yle sarmt ki, Amerika'da villalarnda keyif srerken zmir'de bulunan bir irkette, gya alrken yllk izin, sosyal izin kullanmadn da vurgulatyordu. Fetullah'n Mslmanlnn almetlerinden olacak, haksz yere sulad insanlardan mahkemeleri de yanltarak haksz yere daha fazla stelik faizi ile birlikte maddi menfaat temin etmek iin byle "Yalan" beyanlarn ardna snmay mubah saymak... stelik bu beyana 2001 yl Haziran ayna kadar da 500 milyon lira maa kazandn eklemek... Fetullah Glen dava ettii insanlardan faizi ile birlikte en yksek miktarlarda tazminat koparmay hayal ederken yine bir hata yapyor, Amerika'da geirdii gnleri dakikas dakikasna anlatan ve cemaatine mensup Ik Yaynlarndan kan ve Ali nal tarafndan kaleme alnan, "Fetullah Glenle Amerika'da Bir Ay" ismini Nil Yaynlarndaki almasnda bir cmle ile de olsa gemiyordu. Faruk Mercan tarafndan yazlan ve Doan Kitap tarafndan yaynlanan Glen'in ABD'de geirdii Dokuz Yln Hikayesi adl kitapta da, her nedense Nil Yayne-

249 vinde insan st gayretle gerekletirildii bu alma ile ilgili hi bir bilgi yer almyordu. stelik kitabn her sayfas Fetullah'n onayndan gemiti.

At Davalar Hep Kazanm


Cemaat tarafndan baslp datlan ve Glen'i yere ge sdramayan kitaplarda; Glen'in insan sevgisi olduu masal, gerekler ters yz edilerek ve insanlar adeta enayi yerine konularak anlatlyordu. Yine bu kitaplardan Erturul Hikmet tarafndan yazlan ve cemaate ait Ik Yaynlar'ndan kan, "Himmeti Milleti Olan nsan Fetullah Glen" adl kitapta yle deniliyordu: "Hocaefendi, hakknda yazlan sulamalarn hepsini avukatlar araclyla mahkemeye tam ve hepsinde de hakl kmtr..." Oysa; Fetullah Glen bu satrlarn yazarna; "Fetullah'n Gerek Yz" adl kitab iin be milyarlk tazminat davas am, stelik paray faiziyle birlikte istemi, ancak

250 mahkeme Glen'i haksz bularak bu istemini reddetmi, yerel mahkemenin karar Yargtay 4. Hukuk Dairesi tarafndan da onanm ve kesinlemiti. Dr. Necip Hablemitolu da Fetullah tarafndan faiz istemli olarak mahkemeye verilenler arasnda yer alm, ancak Fetullah O'na at davay da kaybetmiti. Glen, ada Eitim Vakf ile Bakan Glseven Gven Yaer'i "Hoca'nn Okullar" adl kitap nedeniyle dava etmi, ancak oradan da eli bo dnmt. Glen'in eli bo dnd dava says sadece bu kadar m? Kim demi!.. Ne diyordu, Glenciler?.. "Hocaefendi, hakknda yazlan sulamalarn hepsini avukatlar araclyla mahkemeye tam ve hepsinde de hakl kmtr..." Herhalde; insann byle byk bir yalan sylemesi iin sadece Nurcu olmas da yetmiyor, baz deerlerini de yitirmi bulunmas da gerekiyordu.

251 Fetullah'n kaybettii davalarn tamam tek bana bir kitap olacandan ve bunlarn sralanmas da Ergenekon madurlarnn saysnn artmasn salayacandan, bu rneklerle yetinerek Glencilerin yalanlarn yzlerine vuralm.

Entellektel Fetullah
2.5.2008 tarihli Zaman Gazetesi "Dnyann 100 entellekteli listesinde tandk bir isim" balkl yazyla; Foreiqn Policy adl derginin internet sitesinde balatt ve insanlarn internetten oy vererek katld kampanya sonucu Fetullah Glen'in 100 entelektel arasna girdiini duyuruyordu. Glen Cemaati, 2. Cumhuriyetiler, masonlar, Gay dernekleri el ele vererek, Foreiqn Policy'nin kampanyasna katlyor ve Glen'e oy vererek destek salyorlard. Glen'in destekileri arasnda PKK'llardan Hizbullahlara kadar birok rgt de yer alyordu. Ancak bunlarn ban da misyonerler ekiyordu.

252 Cemaat, Hristiyan misyoner okullaryla sk ibirlii iindeydi. Fetullah Glen Cemaati Amerika'nn en eski misyoner okuluna 2 milyon dolar para balyor, bu yardm BBC tarafndan duyuruluyordu. Misyonerlere maddi-manevi her trl destei veren Glen Cemaati ve onlarn yayn organlar ada Yaam Destekleme Dernei'ne "misyonerlik propagandas yapyorlar" eklinde sulamalarda bulunuyorlard. Papa'nn ayana gidip ona sadakatini bildirip, biat eden Fetullah Glen, 16 Mays 2009 tarihli Akam gazetesinde Nagehan Al'nn yazsndan rendiimize gre, Almanya'nn en nemli Protestan kiliselerinden biri olan Dresten'deki Frauenkirche'nin onarm masraflar olan 110 milyon Euro'nun en byk blmn karlyordu. Nagehan Al, bu bilgiyi kiliseyi tamir eden vakfn yneticisinden aldn, daha sonra Glen'in yakn evresine bu durumu sorduunu, onlardan da Glen'in bu tip yardmlar gizli tuttuunu, ABD'de baz kiliselere de maddi destek verdiini, bunun kamuoyunda bilinmediini sylyordu.

253 Fetullah Glen, cemaatinin gerekletirdii bu ve bu gibi maddi yardmlarn karln, derginin internet sitesinde kendi adn tklattrlarak alyor, bylece "tklama entelekteli" oluyordu. Fener Rum Patrii Bartholemeos'un "en yakn arkadam" dedii Glen, Patriin bu szlerini her frsatta onaylyor, beraber iftar yemekleri dzenliyorlard. Glen, Papaz yetitirmeyi amalayan Ruhban okulunun almasn isteyerek Patrie destek verirken, Patrikhanede kapal bulunan ve zerinde "Bir Trk by aslmadan almayacaktr" yazs olan kin kaps hakknda bir tek laf edemiyordu. Nagehan Alnn yazsndan sonra Glen cemaatini byk bir tela alyor, Al'y hakaretler ve saldrlarla hayatndan bezdiriyorlard. Cemaatin saldrlar ve hakaretleri karsnda "pes" eden Al, kinayeli bir yazyla szlerini geri alyor gibi yapyor, unlar yazyordu: "Bana mail atm yzlerce okur! "Sen Mslman deilsin!" mesajlar yollayan onlarca kii! Gizli ajandalarmdan tutun, ailemin kklerine kadar beni batan yaratan dzinelerce "hayalgc sahibi!"

254 Hepinize diyorum ki: Sevinebilirsiniz! Cumartesi gn yazdm yazda yer verdiim iddia gerek deildir! Almanya'nn Dresten kentindeki Frauenkirche'ye Fetullah Hoca maddi yardmda bulunmamtr. Beni Alman haber kaynam yanltm ve "Trk dini lider olsa olsa Glen olur" mant ile telaffuz etmitir." Nagehan Al, Ergenekon soruturmasna da dahil olma tehdidinde de ylm olacak ki, bu yazsnda yardmn yapldn onaylatt cemaat yetkililerinden bahsedemiyordu. Neyse biz yine dnelim Al'ya: "Ancak son drt gnde grdklerim beni endielendirmiyor deil. Glen'in bir kiliseye yardm ettii iddias, yanl bile olsa byle topyekn bir bakaldry gerektirecek bir iddia var mdr? Bu, Fetullah Glen'i karalamak anlamna m gelir? "Dinleraras Diyalog" kavramnn sahibi Fetullah Glen'in kendisi deil midir? Baka inanlara saygy bnyesinde barndrmaz m bu kavram?

255 Bu sorularn cevab belli. Glen'in felsefesi Mslman olmayanlara da saygy ieriyor. Dier dinlerin ileri gelenleri ile bir araya gelme, ortak sorunlar belirleme ve yaknlama abalar bu yzden. Bu yzden 2004'de Mardin'de nce Kasmiye Medresesinde ardndan Deyrzzafferan Manastr'nda din byklerini buluturdu. Bu yzden 2005'de Moskova'da dinin nde gelenlerini bir araya getirip beyaz gvercinler uurttu. Ve bu yzden aslnda Glen'in inancna kiliseye yardmda bulunmak ters deildir. Ancak yine de byle bir iddia bile ortal ayaa kaldrmaya yetiyor!..." Erzurum gibi bir yerde bile ilkokulu ikinci snfa kadar okuyabilen, st ste snfta kalarak okul defterini kapatmak zorunda kalan Fetullah Glen; bu an, bu ezikliini kendini mitolojik bir efsanenin kahraman olarak sunmayla yenemiyordu. Yaad bu eitim eksiklii kendisinde bir kompleks haline geliyor bu nedenle kendini engin bir birikim ve

256 kltr sahibi olarak gstermek suretiyle tatmin etme yoluna gidiyordu. Faruk Mercan tarafndan kaleme alnan ve Fetullah Glen'in Amerika'da yaad dokuz yln anlatan kitabn 87. sayfasnda Glen okuduunu iddia ettii doulu ve batl yazarlar syle anlatyordu: "Dou klasiklerinin yan sra, hemen hemen nemli btn Bat klasiklerini de okudum. Mevlana, Sadi, Hafz, Molla Cami, Firdevsi, Enveri, gibi dou klasiklerinin stadlarn tanmaya altm gibi, Shakespeare'i, Balzac', Voltaire'i, Rousseau'yu, Kant', Zola'y, Goethe'yi, Camus', Sartre' da byle tanmaya gayret ettim. Bunlardan baka, Bertrand Russell', Pukin'i, Tolstoy'u, ve daha bakalarn da okudum..." Glen, 1998 yl Nisan aynda Fransz Le Monde gazetesi muhabiri Nicole Pope'a verdii rportajda yle diyordu: "Victor Hugo'ya ok ciddi sayg duyarm. Beendiim yanlar vardr. Aslnda bana ters gelen bakaldr edebi-

257 yatnn ustalar diyebileceimiz Camus'e, Sartre'a da sayg duyarm. Ayn ekilde Tolstoy'a, Dostoyevski'ye saygm vardr." Glen, ilkokulu bitirememi ama ayn gnlerde Shakespeare'in Romeo ve Jliet'ini, Victor Hugo'yu, Tolstoy'u okuyup, hatim ettiini yine kendisinden u szleri ile reniyorduk: "Rus yazarlardan Tolstoy ise erken tannan yazarlardan. Komnizmin karsna milliyetilii karan mtalaalarndan dolay Dostoyevski'ye ve Pukin'e kar ona hayranlk duymuumdur. Ama imdilerde, o mevzularda farkl dndm de ifade etmeliyim. Bir Rus milliyetisinin, milletimize kar belli bir tavr vardr. Komnizm ortaya knca nispetler perspektifinde, btn dnceler yer deitirdi. Bir ateiste kar, hi olmazsa dindar bir Hristiyan'n yannda yerini alyorsun. Dengeler deiince, tavrlarda deiime urayabiliyor..." Rus yazarlardan nce, Glen'in bu szlerindeki baka bir noktaya dikkat ekmek gerekir. O da, "Dengeler deiince, tavrlar da deiime urayabiliyor" ifadesidir. Bu sz, aslnda kendisinin yakn zamandaki bir tespiti

258 gibidir. nk kendisi de sadece Kk Dnyam'dan Ufuk Turu'na kadar geen srede bile epeyce az deitirmitir. Kk Dnyam'da skenderun'da askerlik grevini yerine getirirken, milliyetilik takiyyesi yaptn sylemesine karlk, Ufuk Turu'nda dorudan milliyeti tutumlar sergilemeye alyordu. Tabii bunun sebebi, aslnda yine kendi deyimi ile devletle atarak bir yere varlamayaca dncesindendi. Hatta bu, dnceden daha ok bir taktikti. Gerek Glen'i gerekse cemaatine bal Emniyet, MT ve Adliyedeki mridlerinin bitleri kanlannca, hlarnn 2005 yl Ekim aynn ilk haftasnda, ABD'deki villasnda, "Ulusalc dalgay aacaz" eklindeki fetvasn yaama geiriyorlard. Ne de olsa, avukatnn bavurusu ertesinde Emniyet Genel Mdr Yardmcs, kendisi hakkndaki davann dmesine gereke klnacak yazy teslim etmiti. Fetullah'n yeeni Kemalettin Glen'in yakn arkada eriat Alpaslan Aslan'n dzenledii Dantay saldrsnn hemen ardndan, Anayasa Mahkemesi'nin kara-

259 rnda laiklie aykr fiillerin oda olduu kabul edilen Tayyip Erdoan, 19 Mays 2006 tarihinde MT Mstear, Emniyet Genel Mdr ve sicilinde "Fetullah" yazan Emniyet stihbarat Daire Bakan ile yapt toplantda, "Ulusalclarn zerine gidilmesi" talimatn veriyordu. Emniyet Genel Mdrl, Eyll 2007 tarihinde ileri Bakan Beir Atalay'a verdii brifingin 21. sayfasnda terr rgtleri snflamasnda Ulusalcl "ar sa" faaliyetler kapsamnda gsteriyordu. Neyse biz yine dnelim Fetullah'a; Fetullah Trk Cumhuriyetlerinde okullar aabilmek iin her yolu deniyordu. Bu uurda hi bir snr tanmyor, hatta Milliyetilik takiyyesi yaparak, Trk Cumhuriyetlerinde olumlu bir etki yaratmak istiyordu. nk bu tutum, oralara girmek iin gereken en nemli bir vizeydi. Geri bu kadar ileri dnen ve rgtleyen, ilkokulu bile bitiremeyen Fetullah Glen midir, deil midir? Oras kukuludur!.. Glen, Bat'dan ve Dou'dan bol bol adlar verirken bunlarn hepsini de okuduunu iddia ediyordu. Kim bilir belki okumutur. Ona bir diyeceim yok. Ancak, bu kiilerin dncelerinin Glen'in dnceleriyle hibir ilgisi bulunmuyordu.

260 Mesela; bir Tolstoy'un din hakkndaki dncelerine baktmzda, adeta dincileri yerin dibine batrrcasna eletirdii grlyordu. Tolstoy bir Hristiyan'd. Fakat bugn anlalan klasik anlamda bir Hristiyan deildi. O, Glen'in aksine insanlarn eitliine inanyor ve dinlerin bu yannn yine din adamlar tarafndan tahrif edildiini sylyordu. Tolstoy'un bu konudaki grleri yleydi: "Btn insanlarn eitliinin kabul btn dinlerin asli ve zaruri zelliidir. Gerekte, hibir yerde ve zamanda bu eitlik var olmadndan, hep u yaanmtr: Btn insanlarn eitliini kabul eden yeni bir dini reti ortaya kar kmaz, eitlikten kazan salayamayanlar hemen bu temel zellii rtmeye almlar, bylece gerek akideye yanl anlamlar yklemilerdir. Eitsizlikten kazan salayan yneticiler ve zenginler, kendi konumlarnn sarslmamas amacyla akideye eitsizlii kabul eden bir anlam alamak iin ellerindeki her imkan kullanm ve kendilerini yeni dini retinin gznde merulatrmaya almlard. Dinin bu tahrifi, dierleri zerinde hakimiyet kurmu olanlarn bu yaptk-

261 larn meruymu gibi hissetmelerine frsat verdii gibi, kitlelere getii zaman da onlara, efendilere boyun emelerinin ikrar ettikleri dinin gerei olduu fikrini alamlard..." Glen'in eserlerini okuyarak hayranlk duyduunu ifade ettii Tolstoy'un grlerini okuduka, Glen'in, Tolstoy'un brakn kitaplarn, kendisini bile hi tanmad, fikirlerini hi bilmedii gerei ortaya kyordu, yle ya Glen, gerekten Tolstoy'un din ve din adamlar hakkndaki dncelerini bilse entel olma amacyla da olsa onun adn hibir zaman azna almazd. Bakn Glen'in hayran olduu Tolstoy neler sylyor: "Tahrif balad an, telkin ok daha fazla kuvvetlenir ve duygu ile akln eylemleri zayflar... Bir din ne zaman bozulmaya balamsa, bu dinin koruyucular, akli eylemlerini zayflattrm olduklar insanlar kendi istedikleri eye inandrmak iin her trl arac kullanmlardr. Din adamlar ve din adam olmayanlarn arasndaki eitsizliin yan sra, zengin ve yoksul, efendi ve kle-

262 arasndaki eitsizlikte kilise hayranl tarafndan keskin izgilerle tesis edildi. ndilere ufack bir ilave yapld. Bu ilave yle diyordu; Hz. sa semaya karken belli kiilere, insanlara kutsal hakikati talim etme yetkisinin yan sra, insanlar kurtarma ve lanetleme ve daha nemlisi bu yetkiyi bakalarna ihsan edebilme yetkisi verdi... Bunun sonucunda, kilise fikri yerleir yerlemez, Kilise hem akln, hem de kutsal saylan kitaplarn stne karld. Akl btn yanllarn kayna olarak gsterildi. Ve ndiler aklselimin nda deil, kilise mensuplarnn istedii eklinde yorumland. Msr firavunlar piramitleriyle gurur duyuyorlard. Biz de onlarn inasnda milyonlarca klenin cannn kurban edildiini unutarak onlara gpta ile bakyoruz. Her trl aldatma ve hipnoz gcn kullanan papazlar ve din adamlar insanlara u fikri yerletirmiler; Hristiyanlk btn insanlarn eitliini ilan eden ve dolaysyla gnmzn putperest hayat yapsn bir btn olarak para para eden bir din deil, bilakis bu yapy destek

263 leyen ve bize bir yldzla dieri arasndaki fark grr gibi, insanlar arasnda farkllk gzetmemizi reten bir dindir. Bize btn gcn Allah'tan alndn ikrar ve o gce de mutlak anlamda itaat etmemizi buyuruyor. Mazlumlara bu durumlarnn Allah'n bir takdiri olduunu, dolaysyla ona tevazu ve yumuaklkla tahamml edip, zalimlere boyun emelerini tavsiye ediyor, imparator, Kral, Papa, Piskopos ve her trl dnyevi ve ruhani otorite mevkilerine kurulmu bu zalimlerin mtevaz ve yumuak olmas gerekmedii gibi, kendileri debdebe, zevk ve sefa iinde yaarken, bakalarna bu hayatn art olan 'itaat'i retiyorlar ve icabnda cezalandryorlard. nsanlk, ancak kendisine hkmeden papazlarn hipnotik etkisinden ve okumularn onu sevk ettii yoldan kurtulduunda felaketten azade klnabilir..." te Tolstoy, "Din" ve "Din adamlar" hakknda byle diyordu. Glen ise byk ihtimalle Tolstoy'un bu dncelerinden habersiz bir ekilde, srf entelektel bir etki yaratmak iin Tolstoy'un adndan bahsediyordu. Aksi halde adn anmas kesinlikle mmkn deildi. Askerlii srasnda Milliyetilii ile tannan komutann

264 vd diye kaburgasnn krldn syleyen Fetullah'n, Tolstoy'u bilerek azna alnca arplaca muhakkakt. Peki niin, Tolstoy'un bu dncelerini bilse onun adn anmas mmkn deildi dedim, bunu biraz daha aalm: Fetullah; "nancn Glgesinde" adl kitabnda ne diyordu: "Eitsizlikler tanrsal bir irade ve tanrsal bir dengedir." Buna karlk Tolstoy ise; bu eitsizlik dncesini, egemen olanlarn ve din adamlarnn dinlere soktuunu sylyordu. Ama tabii Tolstoy'dan haberi olmayan insanlar, Glen'in, Kant'tan, Tolstoy'dan bahsetmesi karsnda onu adeta bir derya sanacaklard, insanlar srekli olarak bir takm dini doma edebiyatna bomann amac da buydu. Yani okusun Said'i, okusun Fetullah' gz almasn hesabyd. Ve tabii bunlar, olan ilerle birlikte dnldnde karmza "Emperyalizm" kyordu. Unutulmasn ki, "taat" smrgeciliin ba ilkeleri arasnda hatta olmaz

265 sa olmazlar arasnda yer alyordu. Yoksa, Milliyeti ve slamc sylemlerin yannda ngilizce'nin, ngiliz ve Amerikan kltr ile eitimin baka ne ii, ne amac olabilirdi?.. Fetullah Glen'in "okudum" diyerek, yere ge sdramad isimler arasnda, bn-l Kayyim'ul Cevziyye ile bn-i Teymiyye'de yer alyordu. Glen'in ve ve bitiremedii, Suudi eriatnn kayna olan Vehhabiliin fikir babas Teymiyye u grleri ile biliniyordu: "Trkler ve Frenklerle sava yaplmadan kyamet kopmayaca ktr."

Varoluu Fetullah
Fetullah Glen, Le Monde Gazetesi muhabiri Nicole Pope'a verdii demete "Sartre'a sayg duyarm" diyordu. 9 Mart 2008 tarihli Hrriyet Gazetesi'nde zdemir nce, Zaman Gazetesi'nin yazar Ali nal'n JeanPaul Sartre ile Fetullah Glen'i zdeletirmesi karsnda adeta isyan ediyordu:

266 "Zaman Gazetesi'nin Fetullah yazclar, eyhleri konusunda iyice azttlar. Bunlardan Ali nal 1 ve 2 Mart 2008 tarihinde Jean Paul Sartre ile Fetullah Glenin sorumluluk anlaylarn zdeletirmeye kadar vardryor ii. Bu iddia doru (!) ise, o zaman, AKP'nin sadaka ekonomisini slamc Komnizm olarak tanmlayabiliriz artk! Fetullah deil mi, uydurur uydurur Fetullaha syler! Zrvalamak konusunda Fetullahnn Trk', ecnebisi fark etmiyor, hepsi zrvalyor! Ecnebiler para karl kitap yazdklar, konferans verdikleri iin zrvalamak umurlarnda bile deildir. Trkler de Taliban" ve "Mrit" zaten. rnein, Belikal bir profesr, Rik Coolsaet bir kitabnda Fetullah Glen'i "Trk Milletini 'Yenileyen' liderlerden biri olarak tantyormu (Zaman, 03.03.2008). Bu gidile "yaratart'da olur, olacak. Parasyla deil mi? Ama asl ilginci, ABD'nin Texas Eyaleti'nin Houston Rice niversitesi'nden karlatrmal Dinler Hocas Jill Carrol'un, "Medeniyetler Diyalogu: Glen'in slmi retisi ve Hmanist Sylem" adl kitab. Mrit yazclardan Ali nal alm saz eline, felsefi terminoloji (!) de kulla

267 narak kitab ve ve bitiremiyor. Yazsnda bir yn ad; Mevdudi, Kari Popper, mmanuel Kant, John Stuart Mili, Konfys, Eflatun ve JeanPaul Sartre... Fetullah'n bu insanlarn hepsiyle akrabal varm... tekilere karmam ama Jean-Paul Sartre benim alanma girer. Bu nedenle biraz varolu (Existpentialiste) felsefesine deinelim. Sartre'c Fetullah Glen zrvasn anlatabilmek iin, "z m varlktan nce gelir, yoksa varlk m zden nce gelir" sorusunu yantlamak zorundaym. Zaten Sartre'c tanr tanmaz varoluuluun temel sorusu, temel sorunsal da budur. Sartre varln, varoluun zden nce geldiini syler. Oysa tek tanrl dinler bunun tersini ileri srer: z, varolutan nce gelir. Bunun anlam udur: Tanr insan tasarlam ve buna gre yaratmtr. nsan yaratlmadan Tanr'nn kafasnda bir insan dncesi, fikri vardr. Daha harbi sylemek gerekirse, varoluulua gre, insan tanr deil, kendisi yaratmtr, yaratabilir, yaratmak zorundadr. lkin insan vardr; yani insan nce dnyaya gelir, var olur, ondan sonra tanmlanp belirlenir, zn ortaya kartr.

268 nsan kendini nasl yaparsa yle olur! Varoluuluk, Tanr'nn yokluunu kantlamakla uramaz, daha dorusu onun varl - yokluu ile ilgilenmez. Fetullahlarn kiralad bir yazar Jill Carroll, zgrlk, sorumluluk, sorumluluk bilinci, ahlak, ideal gibi varoluu kavram ve birimleri "Hoca Efendi"nin metinlerine yamayarak ona Jean-Paul Sartre'n yannda modern bir felsefi makam icad etmi anlalan. Fetullah Glen, Allah ve Hazreti Muhammedi inkr etmeden Sartre'n yannda oturamaz. Ya Allah ve Hz. Muhammed, ya Sartre! Bu ilerde yle abrakadabra avantas yok! Pek yaknda, Fetullah'n mzik konusunda ileri fikirleriyle Stravinski ve atonal mzikilerle ayn izgide olduunu ileri sren kitaplar yaynlanrsa hi armam. Dahas iinde Giacometti, Salvador Dali, Picasso ve Miro'nun yaptlarnn yer ald bir "Hocaefendi Katalou"da yaynlanabilir. Parasyla deil mi, bastrrlar paray!"

269

Fetullah ve Mozart
Glen cemaatinin yaymlad "Kozadan Kelebee" adl kitapta Fetullah Glen ile yaplan bir rportaj yaynlanyor, kendisine "Bat mzii ve Bat klasikleriyle bir ilginiz oldu mu?" eklinde bir soru yneltiliyordu. Doru drst ilkokulu bile bitirememi bir seyyar vaiz, bir din adam (!) olan Fetullah'n bu soruya verdii cevap olduka ilginti: "O mziin baz ustalarna da hayranlk duymuumdur. Bunu daha baka soranlar da oldu; 'Mozart' tahlil edebilir misiniz?' dediler. Hakknda baz eyler sylesem bile, buna tahlil denmez. Sonra, onun yarm braktn Beethoven'in tamamlamasn da syleyebiliriz. Bat klasik musikisinin konertolar, senfonileri, daha olgun, daha ciddi, daha vakur, daha zengindir. Bunlar sylemek, tabi tahlil demek deildir. Ama her dahiye hayranlk duyduum gibi, Allah onlar da belli kabiliyetlerde yaratm, hayranlk duyarm." Glen hareketine finansal destek salayan lker grubunun ilan vb. ekilde destekledii Andante Dergi-

270 si'nin Ocak-ubat 2006 tarihli 20. saysnn 14. sayfasnda Bu arky Hampson'dan Dinleyin" bal altnda, Mozart'n, zil ve davul gibi Trk enstrmanlarn da kullanarak, "mparator olmak istiyorum" adl bir Alman sava arks bestelediini, bu paray Osmanl'ya sava amaya hazrlanan mparator II. Jozeph'in smarladn anlatyor ve arknn ilk drtln yle veriyordu: "mparator olmak istiyorum Silkelemek istiyorum Douyu, Titretmek istiyorum Mslmanlar, Kostantinapolis benim olmal..." Ayn zamanda stad Mason olan ve Masonlarca adeta kutsanan Mozart ne diyor? "Silkelemek istiyorum Dou'yu" Bu szlerin sahibi Mason Mozart' Glen nasl tanmlyor? "Dahi" Mozart devam ediyor;

271 "Titretmek istiyorum Mslmanlar" Glen, az ak cevap veriyor: "Hayranlk duyarm" Glen'in entel olma yolunda ya da maskesini drdnde Mozart'a hayranl onun, "Kostantinapolis benim olmal" szleri karlnda bir kat daha artyor, "Allah onlar belli bir kabiliyette yaratm" diyordu. Glen, Trk ve slm dman Mozart'a, dahi diyerek, sayg duyduunu aklyor, "Bat'dan alnacak birok gzellikler var" eklinde konumay da ihmal etmiyordu. Glen kim? Din yenileyicisi etiketi tad iddia edilen, Mslman bir alim olduu sylenen, entelliinin reklam yaplan bir seyyar vaiz. Biz de hyarz ya yedik!.. Bat'ya ve Bat klasiklerine, mziklerine vgler yadran Fetullah; "Gnler Bahar Soluklarken" adl kitabn

272 da ise Bat'y "kanl kbus" olarak niteliyor, insani deerler, ahlk ve fazilette hep geri kaldn sylyor, 'papazlarn, kin, nefret ve dmanca gayretleriyle batl insan, Mslmanlar birer gulyabani, Mslman idarecileri de adeta birer Neron gibi grmeye balad' eklinde konuuyor, Bat'nn medeniyet ve demokrasi havariliinin bir aldatmaca olduunu vurguluyor ve yle devam ediyordu: "Bat, medeniyet ve insanlk adna ne kadar iddial olursa olsun, biz onu; gl olduu hemen her devirde gayet zalim ve hunhar, zayf dt zamanlarda da bakalarnn ayan pecek kadar zelil ve sefil olarak biliyoruz."

Fetullah Mason mu
Masonlukta mertebe; raklk, kalfalk ve statlk olarak sralanyordu. Fetullah Glen'de, kendi cemaatinde snflandrmay yaparken masonik derecelendirmeyi esas alyor, raklk, tilmizlik yani kalfalk ve nihayet statlk olarak tamamlyordu.

273 Masonlar almalarnda aralarna kesinlikle bir kadn kabul etmiyorlar, kendi eleri bile senede bir kere derneklerine girebiliyor, oda masonik almalarn yapld blmden bamsz bir yerde kahvalt eklinde oluyordu. Son zamanlarda Light masonluk eklinde ortaya kan ancak Hr masonlarn tanmadklar zgr masonlar bnyelerine kstl da olsa kadnlar kabul ediyorlard. Fetullah Glen de hayatnda kadnlarla muhatap olmama gibi bir prensibinin olduunu defalarca ilan etmi ama Nevval Sevindi'ye dayanamam rportaj yaparken ona helvalar piirmi beraberce sevindirik olmulard. Glen'in "stadm" dedii Said'in kendini peygamber olarak gstermeye alt ve bu sama iddiasn kantlamak iin "Kur'andaki ayetler benden bahsediyor, Hz. Ali beni mjdeliyor" diyerek ortaya att, cif ir ya da ebced hesab da bir Yahudi inanc, Yahudi uydurmasyd. Harflerden anlamlar karma iine Hurafilik deniyordu. bn Haldun, "Terceme-i bn Haldun" adl yaptnda Hurafilik'i yle aklyordu:

274 "Hurafilik; byclk ve tlsmclktan domutur. Kk Yahudi uydurmalarna kadar gider." Prof. Fuat Kprl de "Hurafliin domasnda, Yahudiler tarafndan ortaya atlan akmlarn en bata rol oynadna" iaret ediyordu. Nurcular ise kendilerine kutsallk payesi vermek amacyla, srekli olarak bu hesaplamalardan medet umuyorlard. 5 Eyll 2000 tarihinde Hrriyet Gazetesi'ndeki kesinde Fatih Altayl, "Neo slamic Masonlar" balkl yazsnda Glen yaplanmasnn masonlara benzediini anlatyor ve Fetullah Glen'in masonlara bakn yle aktaryordu: "... Birka yl nce Fetullah Glen cemaati peimde. Benim elimde Glenle ilgili bir kaset olduunu dnyorlar ve bu kasetin ieriini merak ediyorlar. Hi ummadk kanallardan bana ulamaya alyorlar. Sonunda ulatlar.

275 Glen'in bir yemek istediini sylediler. Olur dedik ve bulutuk. Altunizade'de bir dershanenin st katnda, Glen'in yaad ve t elevizyon programlar ektii yerde bulutuk. Benim yanmda Teke Tek ekibi, onun yannda bata hsan Kalkavan ve kendi ekibi. Gzel bir yemek yedik. Onlar da kendi bak alarndan yaptklar ileri anlattlar. Okullar nasl kurduklarn, neden kurduklarn, nasl yrttkler ini. Glen, zellikle Trk Cumhuriyetleri ve Balkanlardaki faaliyetlerini anlatt. Hepimizin bildii eyleri kendi alarndan grerek anlattlar. Sohbetin sonunda Glen'e izlenimimi aktardm.

276 Glen, yurt iinde ve yurt dnda aynen bir mason tekilat gibi rgtleniyordu. Masonlarn yzlerce yl nce yaptklarn, imdi adna "M ason" demeden yapyorlard. Glen'e "Bu, yaplanma asndan masoniktir" dedim. Yzme uzun uzun bakt. Sonra kendi adamlarna dnd ve "Masonlarn kt bir ey yapt n kim syleyebilir" dedi. "Sizin evreler masonlar pek sevmez" dedim. "Biz o evrelerden deiliz" dedi. O zaman yazmaya deer bulmamtm. Ve bu konuda hazrladm kitaba saklamtm. Ama yine Glen konuulmaya balannca aktarmak istedim..." Altayl'nn yazsnda grld gibi masonlara sz syletmeyen, her frsatta onlara methiyeler dzen Glen, srekli olarak masonlarla ibirlii yapyordu.

277

Glen'e Mason Destei


Ankara 2 No'lu Devlet Gvenlik Mahkemesi'nde yarglanan Glen'e en nemli destek yine masonlardan geliyordu. etin zek, 04.04.2001 tarihinde, stanbul niversitesi Hukuk Fakltesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku, Ana Bilim Dal retim yesi sfatyla verdii 48 sayfalk raporunda; Glen'i yere ge sdramyor ona iltifa tlar yadryordu. Glen'in "eriat'n mutlaka gelecei" eklindeki iddialarn, "Kanla abdest almay, kelle alp kelle vermeyi" mritlerine tek kar yol olarak gsteren, Hizbullah terr rgtne vglerini, Demokrasi iin "eytandan gelen rejim" eklindeki ifadelerini; adalk, hogr, diyalog, insani duygularn zirveye kmas gibi komik tesi tanmlamalarla izah ediyor ve Glen'i hukuk adna kutsuyordu. zek, Glen'in kitaplarndaki ve konferanslarndaki' bu sylemlerinin su olmadn da iddia edebiliyo rdu. Prof. etin zek 33. dereceden Mason'du. Glen'in iftar ziyafetlerinin ba konuklarndan ve Glenle samimi fotoraflar ektiren, Glen'i her zaman

278 destekleyen Yahudi cemaatinin ba Bensiyon Pinto stad masonlarda nd. Glen'in srekli olarak Amerika'da kalmas iin ona kefil olan CIA istasyon efleri Graham Fuller, Morton Abromowitz, Paul Wolfovitz, George Fidas'ta stad masonlardand. Glen'e vg yarnda kimseden aa kalmayan etin Atlan mason biraderlerdendi. Her zaman Glen'in yannda olan isimlerden zeyir Garih ve zak Alaton'da masonlar arasnda stadlk seviyesine ykselen isimlerdendi. Glen ve Glen hareketine destek veren masonlar yazmakla bit ecek gibi deil, Glen okullarn yere ge sdramayan "Bar Kprleri" adl kitabn yazarlarndan Eser Karaka'ta localarda konferans veren masonlardand. Karaka, ayn zamanda, Star ve Zaman gazetelerinde de yazyordu. Hadi gelin Glen'e bir sobe daha yapalm. Glen, "nancn Glgesinde" adl kitabnn 169. sayfasnda arkadann eine "Hemiremiz" tabirini kullanyordu.

279 "Hemire" masonlarn birbirlerinin eleri iin kullandklar bir tanmlamayd. Rzgar Gl Fetullah Glen, kendi kendini tekzip etmede, kendi kendiyle elikiye dmede, kendisine gerek d payeler vermede yzylda bir yetien nadir ahsiyetlerdendi. Adeta bir rzgar gl gibiydi. Rzgarn istikametine gre yn deitiriyor, sabah sylediini len, len anlattn akam, akam konutuunu da yatsda deitiriyordu. "Gnler Bahar Soluklarken" adl kitabnda nceki sayfalarda belirttiim gibi Bat iin, "Kanl Kabus" deyimini kullanp, Bat'ya hakaretler yadrrken,' "Hocaefendi le Ufuk Turu" adl kitapta ise Bat dmanln ve sylediklerini unutup, bu kere unlar anlatyordu: "Mutlak manada, bila kayd art bir Bat dmanl, zannediy orum bizi an dna iter. Ve zaman tarafndan elenirsiniz...

280 Onlardan alacamz eyler ancak gzellikler olur. Ve Bat'dan alnacak birok gzellik var. Mehmet Akif; "alnz Garbn ilmini" diyor. stad Bedizzaman'n bu ekilde yaklamlar var. Ben bu anlamda bir Garpl, Batl olmada hibir mahsur grmyorum." Hep merak ederim, rzgrgl m daha hzl dnyor, yoksa Fetullah Glen mi? Glen, bir zamanlar saf ve temiz insanlarmz yanna ekmenin yolunu Vatikan'a svmekte gryor, Vatikan' aktlan Mslman kanlarnn sorumlusu olarak gsteriyor ve Vatikan' "Kobra Yuvas" olarak tanmlyordu. Okuyalm: "Bu gne kadar dnyann drt bir yannda btn vahet tablolarnn arkasnda maalesef itiyak vardr, misyoner tekilat vardr, Vatikan vardr. Kobra yuvas, Saraybosna'da akan kann arkasnda Vatikan vardr. Kemir'de akan kanlarn arkasnda Vatikan vardr." Fetullah Glen, Vatikan iin syledii bu szleri unutuyor, Papa'nn ayana gitmek, ona biat edip, balln bildirmek iin, CIA stasyon efleri bata Morton Abromowitz olmak zere yalvar yakar oluyor, daha sonra bu hlyasna kavuuyordu.

281 Glen, Papa'nn karsnda, "sizin misyonunuzun bir paras o lmaya geldik" diyor, "slm yanl anlalan bir din olmutur ve bundan en ok sulanacak olan Mslmanlardr" eklinde konuuyor, "Msahamanza snarak misyonunuzun hedeflerine hizmet etmeyi stlenmek istiyoruz" eklindeki szleri ile safn belli ediyordu. Papa II. John Paul 24 Aralk 1999 tarihinde Fetullah'n, paras ve hizmetkr olmak iin talepte bulunduu misyonlarn yle aklyordu: "Birinci bin ylda Avrupa Hristiyanlatrld. kinci bin ylda Amerika ve Afrika Hristiyanlatrld. nc bin ylda ise Asya'y Hristiyanlatralm." Yine ilk defa 1962'de toplanan ve 2. Ve 3. Oturumu 6 Austos 1964 ylnda yaplan II. Vatikan Konsili'nin bu iki oturumu arasnda Papa VI. Paul'n, temel konusu "Diyalog" olan "Ecclesiam uam" isimli genelgesinden sonra ayn izgiyi takip eden Papa II. John Paul'n 1991 ylnda ilan ettii "Redemptoris Missio" yani "Kurtarc misyon" isimli genelgesinde aynen yle deniyordu: "Dinleraras diyalog, Kilise'nin btn insanlar Kilise'ye dndrme amal misyonunun bir parasdr... Bu

282 misyon aslnda Mesih'i ncil'i bilmeyenlere ve dier dinlere mensup olanlara yneliktir. Tanr, Mesih vastasyla btn insanlar kendine armakta, vahyinin ve sevgisinin mkemmelliini onlarla paylamak istemektedir... Bu aklamalar yaplrken, kurtuluun Mesih'ten geldii ve diyalogun 'evangelizasyon'dan ayrlmad gerei gz ard edilmemitir." Fetullah Glen, Zaman Gazetesi tarafndan okuyucularna datlan "pheler ve k Yollar" adl kitabnda, Papa ve Hristiyanlar iin unlar sylyordu: "nk onlar, belli bir devreden sonra saptm, delalete dm ve kendi ufuklarn karartmlardr." Glen, "Fasldan Fasla" adl kitabnn 1. Bask 1. Cildinde, "Bat'nn k" bal altnda; Amerika ve Avrupa'nn baty temsil ettiini anlatyordu. Fetullah Glen, Bat'nn bizleri hibir zaman sevip kabul etmediini, bizleri ezmek iin her trl entrikalar evirdiini, lkemizde mezhep kkrtcl yaptn, lkemize misyonerler gndererek insanlarmz Hristiyan yapmak amacyla bir ksm insanlar satn alacan sylyordu. imdi onun bu sylemlerini okuyalm:

283 "Oysa ki, Bat bizi hibir zaman sevip kabullenmedi... O, gl olduumuz zaman; tabassus riya ve entrikalarla, glendii dnemlerde de bizi ezerek ve inleterek hep kendi hedeflerini takip etti. Tabii bu hedeflerin banda da slam'n sesini kesmek geliyordu. Mezhep mlahazasyla kyam edenler, onun tahrikiyle kyam ediyordu. Irklk dncesiyle bakaldranlarn arkasnda o vard. Defaatla lkemizi drt bir yandan sarp tehdit eden ayn dnya, binlerce masum ocuu, talihsiz genci, bedbaht ihtiyar kendi topraklarnda cellatlar gibi boazlayanlar da ayn kanl ellerdi. Evet, o elleri, eytanlar bile rktecek cinayetleri alklayanlar... Onlard Ermeniye anak tutup, Gneydou'daki ekiyaya yeil k yakanlar!.." Amerika ve Avrupa'nn temsil ettiini syledii "Bat" iin bu szleri sarf eden Fetullah Glen aklamalarna yle devam ediyordu: "Medeniyetin ncs olduu iddiasn kimseye brakmayan bu dost (!) dnya deil miydi ki, hemen her zaman bir kanl kabus gibi bamza dikildi ve bizi ezdirdi!..

284 Bat, Mslman Trk dnyasnda bir ksm canavarlarn kanl peneleri ve onlarn amansz-imansz elleri altnda paralanan, didiklenen binlerce masumun hak, hrriyet ve emniyetleri iin bugne kadar mspet manada hibir ey yapmad gibi bir kerecik olsun, erkeke haykrma mertliini dahi gstermemitir..." Bu mertlii gstermeyen Bat'nn yani Amerika ile Avrupa'nn Mslmanlara kar yaplan, insanlk d hareketleri desteklediini de ifade eden Glen, Bat'nn lkemize misyonerler gndererek insanlarmz Hristiyanlatracan, bu amacna ulamak iin lkemizde satn alaca insanlar bamza bela edeceini sanki aynada grm gibi anlatyordu; "...lkemize misyonerler gndererek, Mslmanlar Hristiyanlatrmaya almayacan, iimizden satn ald insanlar bamza musallat etmeyeceini, hasl bu kin ve nefret dnyas, btn o eski huylarndan vazgeip Hz. Mesih'in yumuaklk, msamaha ve efkat tavsiyelerine uyacan beklemek apak bir gaflet ve aldanmlktr..." Batllardan yani kendi tanmlamasyla; Amerikal ve Avrupallardan yumuaklk, msamaha ve efkat bek-

285 lemenin gaflet ve aldanmlk olduunu savunan Fetullah Glen, bu szlerini unutarak brakn halklar aras diyalogu bir de dinler aras diyalog maskesi takarak insanlarmz bir defa daha yanltyordu. Glen, diyaloga girdii insanlar gemite yle tantyordu: "Biz nasl dnrsek dnelim, o, bir zaman hal ordular ve igalci gleriyle dilediini yapp-yaptrd gibi imdi de, iimizden kiralad bir ksm yabanclam kimselerle kendi hedefini takip etmektedir." Glen'in bu aklamalar karsnda ona sorulacak tek bir soru sanrm u olmaldr: "Kpti ecaat arz ederken, sirkatin syler." Bu sz kimin boynuna yafta olarak yakr?

Dinler Aras Diyalog


Hristiyan misyonerlerin drt bir yanda cirit att ve alabildiine Hristiyanlk propagandas yapt bir dnyada yaamaya mahkum ediliyorduk. "Dinleraras diyalog ve hogr" maskesiyle dnyay Hristiyanlatrma

286 ve Bat'nn kaytsz artsz klesi haline getirme projesi adm adm uygulamaya konuluyordu. Papa II. John Paul'un 24 Aralk 1999 tarihinde yaynlad mesajnda da bu gerekler tm plakl ile gz nne seriliyordu. "Birinci bin ylda Avrupa Hristiyanlatrld. kinci bin ylda Am erika ve Afrika Hristiyanlatrld. nc bin ylda ise Asya'y Hristiya nlatralm." Asya'nn Hristiyanlatrlmasnda en byk engel Iran, Irak ve Trkiye idi. Irak, ABD, ngiltere ve srail'in operasyonu ile darmadan edilip, milyonlarca vatandann katledilmesiyle saf d edildi. lkemizdeki din tccarlar, Irak'ta, binlerce bebek, ocuk, kadn, erkek ve yal insanlar ldrlp katledilirken, en ufak bir tepkide bulunmuyorlar, Kerkk'te, Telafer'de Trkmenler katledilirken adeta katillere destek veriyorlard . Irakllar ve Trkmenler katledilip, tecavze urarken ses karm ayan Fetullah Glen, Saddam'n Irak'a att iki fzenin ardndan Yahudi ocuklar zarar grecek diye atlar dzyor, salya smk alyordu.

287 Amerikal askerlerin camileri byk bir keyifle bombalamalarna, Kur'an- Kerim'i niangh haline getirip, kahkahalarla kurunlamalarna kaytsz kalyor, ayn gnlerde cemaati ile en yakn arkada Bartholemeos bata olmak zere Hristiyan ve Yahudi din adamlarna iftar grnml ziyafetler veriyordu. Tayyip Erdoan ise, "sa Mesih Bush'u korusun" derken, ABD'lilere yle sesleniyordu: "Kahraman evlatlarnzn en az kaypla vatanlarna dnmeleri iin dua ediyorum." 1936 Selanik doumlu Yorgo Andreadis Karadeniz'de yaayan Mslman grnml insanlarn birounun Hristiyan Rum olduunu, din adamlarnn gndz mam gece ise Papazlk yaptn "Gizli Din Tayanlar" adl kitabnda belgeleriyle yazyordu. Yorgo Andreadis, kitabnda, grnrde Mslman olan, Mslman kimlii tayan bu Hristiyanlarn ve zellikle Rum kkenlilerin; gerek hviyetleri ve dinleri belli olmasn diye Mslmanlk konusunda ar dindar ve ar tutucu bir tavr sergiliyorlar diyordu:

288 "En yobaz, en banaz, en eriat onlard." nk yllardr yaadklar bu lkede unu da renmilerdi. Din Tccarl burada en ok kazan salayan bir davrant. Kim en fundamantalist, kim en radikal ise en iyi Mslman, en pirim yapan dindar oydu. Bunlar saf Mslmanlar arasnda dini btn gzkyorlar, evlerinde ve gizli mabetlerinde ise, Musa'ya ve sa Mesih'lerine ibadet ediyorlard. Andreadis kitabnda 'kim en radikalse en iyi Mslman oydu' eklinde aklamalarda bulunuyor, han koynunda saklayan hal seferlerinin Mslman klavuzlarnn yzlerine projektr tutuyordu. Irak' silahl gleriyle paralayan ngiltere, Amerika ve srail; ran' hedefliyor ancak gzlerine kestiremiyorlard. nk ran'da istedikleri kadar mezhep ve tarikat kuramam, onlar blp paralayamamlard. ngiliz Mstemlekeler Nazrl, kendilerine baml hale getirmek istedikleri slam lkelerinde ya yeni birok mezhep, yeni yeni tarikatlar, ya da yeni akmlar balatyorlard. Bylece o lke insanlarn cemaatlere blerek kin ve dmanlk tohumlar ekiyorlard. Bu ekilde g

289 sz brakp zayflattklar lkeleri daha kolay bir ekilde snmyorlard. Suudi Arabistan'da Vehhabilii kurarak ABD ile birlikte bu lkeyi ilii kemiine kadar smren ngiltere, bu kere yine Amerika ile beraber ran'da Bahailii yaymak istiyorlar ancak burada baarl olamyorlard. Amerika ve ngiltere rotay Trkiye'ye eviriyor, Bahailiin bir dier versiyonu olan Nurculuu ajanlatrdklar Said ve trevleri ile lkemizde yaymak istiyorlard. Hakk Sunata, Trkiye Bankas Yaynlar'ndan kan "Gelibolu'dan Kafkaslar'a, Birinci Dnya Sava Anlarm" adl kitabnn 546. sayfasnda, ran'da faaliyet gsteren Bahailik hakknda unlar anlatyordu: "Bir ara Bahailikten sz ald. Birisi anlatt yine: 'Bizde Bahailikte yaylmaya balad. Bu, btn peygamberleri hak tanyor. Btn din kitaplarn mterek kabul ediyor. Ve bu dine inananlar, Mslman, Hristiyan, Yahudi, hepsini karde yine sayyor. Aradaki dmanl' kaldryor. badeti de yalnz, ayakta Allah'a sayg gstermek ve onu dnmekten ibaret sayyor." Sunata, ran'da brahim Bey'in evinde misafir kaldnda, brahim Bey'in "Herhalde bizimkilerin iinde de

290 bu dini benimseyenler var" eklindeki szlerini de hayretle dinliyordu. Fetullah Glen'in 35 yllk yol arkada, Glenin evresindeki mritlerin azat kabul etmez "bir klelik yapma nedeninin, "Ne Allah'a iman, ne de insanlara Mslmanlk retmek olmadn" yle anlatyordu: "Fetullah Glen'in ahir zamanda Mslmanl, Hristiyanl ve Yahudilii harmanlayp ortaya btn dnyann kabul edecei bir din karmasna yardmc olmak." Glen, Prizma adl kitabnda "Kutb-ul Aktab" peygamberler st bir makamdan bahsediyor, adeta kendini tarif ediyordu. Bu Kutb-ul Aktab Hz. Muhammed'in, Hz. sa'nn yapamadn gerekletirecek, tm dinleri birletirecekmi. Krt Said olarak bilinen Ermeni Said'in Nur Risaleleri, Bahailerin "Kitab-n Nur"undan devirme samalklar yumayd. Said'in "Yeni Asya" yaynlarndan kan "Emirda Lahikasnn 123. sayfasna baktmzda, slam dinini yozlatrmak amacyla kurulan Bahailiin amalarn tadn gryorduk.

291 Said, kendi aklamalarna gre devlet tarafndan srekli zehirlenmektedir. Said bu zehirlenme yalanlarn baz yerlerde "Yedi" bazlarnda "dokuz", bazlarnda "on" ve daha fazla saylara karyor, adeta Mahmutpaa seyyar satclarnn taktiini uyguluyordu. Said, bu zehirlenme saylarn atarken dinleyenlerin verdii gazdan etkilenmi olacak ki, kendisini zehirlenmekten, "Ceven ile Evrad- Bahaiye"nin koruduu iddialarna sarlyordu. Said, Emirda Laikas'nn 123. sayfasnda Evrad- Bahaiye'nin kendisini korumasn yle anlatyordu: "Kardelerim, merak etmeyiniz, Ceven ve evrad- bahaiye bu defa dahi o dehetli zehirin tehlikesine galebe etti; tehlike devresi geti, fakat hastalk devresi devam ediyor." Emirda Lahikas'nn 152. sayfasnda yer alan sayklamalara gre Ermeni Said hastalanmtr, ifay arad yer ise yine "Evrad- Bahaiye"dir. Nasl m? Said'den okuyalm:

292 "Bu gnlerde rahatszlk iin "evrad- bahaiye"yi ezber deil kitaba bakarak okudum." Said'in yazd iddia edilen Emirda Lahikas'nn 467. sayfasnda yer alan szlkteki "Evrad- Bahaiye"nin tanmna baktmzda u karl gryorduk: "19. yy. da ran'da ortaya kan reformcu bir cereyann virdleri, zikirleri." Fetullah Glen'in stad ve izinden gittii Said'e izafe edilen Emirda Lahikas'nda bana geldiini ifade ettii zehirlenmelerden kendisini Bahailerin zikirlerinin kurtardn iddia ediyordu. Said'in kendisi de Bahailere katlm ve Bahailerin Kitabun Nur'unda yer alan batl inanlara kendince taklalar atrarak, Risale-i Nur'lar piyasaya srmt. Fetullah Glen'in "yazdm" dedii ve sohbetlerinden derlendii belirtilen "Fasldan Fasla 3" adl kitabn, nsznn 1. blmnde Glen'in "Allah'n slami gelimeler iin Said-i Nursi'den sonra istihdam ettii bir 'Baban' olduu" vurgusu yaplarak insanlar bir kere daha yanltlyordu.

293 Prof. Ethem Ruhi Flal tarafndan kaleme alnan, Trkiye Diyanet Vakf tarafndan yaynlanan "Babilik ve Bahailik" adl kitabn 47. sayfasnda "Bahaullah'n Hayat" bal altnda, asl ad Mirza Hseyin Ali olan Bahailerin h hakknda u bilgiler yer alyordu: "...Mirza Hseyin Ali 12 Kasm 1817 tarihinde Tahran'da domutur. Babasnn yedi ocuundan ikincisi idi. Saraya mensup olmann salad imkanla, ocukluunda iyi bir renim grmtr. Ancak Bahailerce "mmi" olduunu ispat iin bir mektep ve medreseye gitmemi olduu: ama buna ramen kelamclarla, limlerle tartacak ve onlar artacak derecede hikmet ve ilimle donatlm bulunduu sylenir..." nceleri Bahailiin yumuak versiyonu olarak ortaya kan Nur Tarikat'nn klavuzu olan Ermeni Said'in de onaylad hayat hikayesinde, doru drst okuma yazma bilmedii, buna ramen yzlerce ciltten, bi nlerce sayfadan oluan din kitaplarn bir bakta ezberledii, devrinin din limlerini tartmalara davet ettiini, ancak kimsenin karsna kmaya cesaret edemedii ileniyordu. Bahailerin lideri Mirza Hseyin Ali, kardei Mirza Yah-

294 ya en- Nuri'nin kendilerine saldrmasn, Bahailiin reisliini ele geirmek istemesini iddetle eletiriyor El-kan adl kitabnn 112 ve 113. sayfalarnda mritlerine onunla mcadele etmemeleri tavsiyelerinde bulunuyordu: "Tanr'nn sonsuz ilimlerine makes olan o zat ile mcadeleye girimemelerini onlara tavsiye ederim. Bununla beraber, btn bu tavsiyelere ramen, lider geinen tek gzl bir ahsn bize kar iddetli bir kar koymaya kalktn gryoruz..." Mirza Ali 1850 ylnda dmann "tek gzl" olarak tanmlarken, her eyi ondan kopyalayan Said de Atatrk hakknda "Tek Gzl Deccal" iftirasn atarak, dmanln sergiliyor, bu hainlii mahkeme kaytlarna geiyordu. Said de slami ilimleri ayn Bahailer gibi mektep ve medrese grmeden, kendi kendine rendiini iddia ediyordu. Bahailerin "Kitab-un Nur"unu "Nur Risaleleri" olarak devirip yrten Fetullah'n klavuzu Ermeni Said, yine Bahailerin h Mirza Ali'nin "Kelimat- Meknune" yani "Sakl Szler" adl yaynn da "Szler" olarak kendine mal ediyordu.

295 Bahailer'in merkezi Amerika'yd. Chicago yaknlarndaki Wilmette ehrinde ilk Bahai mabedinin temel talar konuyor, Bahailer balar her sknca soluu orada alyorlard. Ayn Fetullah'n "Tehlike annda tymek snnettir" prensibi ile srekli olarak Amerika'ya snmas gibi... Prof. Dr. Ethem Ruhi Flal tarafndan kaleme alnan, Trkiye Diyanet Vakf tarafndan 1994 ylnda yaynlanan "Babilik ve Bahailik" adl kitabn 92. sayfasnda Bahailiin "ykc" yan yle aklanyordu: "Bahailik, slamiyet'e kar evrilen tarihi entrikalarn son merhalesini tekil eder; nk grld gibi o, ykc Batnilik hareketi ile balam, Siyonist ve hal dnyann, emperyalistlerin aleti olarak vazife grm ve grmektedir. Hatta Bahaullah'n, daha iin banda, bir Rus casusunun nasl aleti olduu ve onlarn emeline hizmet ettii ekteki belgede grlecektir." Ermeni Said ya da nam- dier Krt Said'de Nurculuk servenine balarken, "Esir" dmeni ile birka yln Rusya'da geiriyor, Tiflis'te "Krdistan" ryalar gryor, onun bu hayalleri Tayyip'in bayram kartlar, Adalet eski

296 Bakan Mehmet Ali ahinin kutlama mesajlar, Maliye eski Bakan Kemal Unaktan'n Umum Mdr olduu Al Baraka'nn ilan destekleri ile yaynlanan "eriat iin silahl mcadeleyi" esas aldklarn ilan eden BDAC'nin Taraf Dergisi'nde sayfa sayfa yer alyordu. Neyse biz yine dnelim dinler aras diyalog hikayesine. 1964 ylnda 2. Vatikan Konsili esnasnda Papa VI. Paul'n talimatyla kurulan Hristiyan Olmayanlar Sekreteryas'nn 1973 ylnda sekreterlik grevine getirilen Pietro Rossano, Sekreterya'nn yayn organ Bulletin'deki bir yazsnda Dinleraras diyalogu yle anlatyordu: "Diyalogdan sz ettiimizde, aktr ki bu faaliyeti, Kilise artlar erevesinde Misyoner ve ncil'i reten bir cemaat olarak yapyoruz. Kilise'nin btn faaliyetleri, zerinde tad eyleri yani Mesih'in sevgisini ve Mesih'in szlerini nakletmeye yneliktir. Bu sebeple diyalog, Kilise'nin ncil'i yayma amal misyonunun erevesi iinde yer alr." 1984 ylndan beri "Hristiyan Olmayanlar Sekreterya"snn bakanln yapan Kardinal Francis

297 Arinze, gemiten bugne gelinen noktay yle zetliyordu: "Papa VI. Paul'n vizyonu gereklemektedir. nk dinler aras diyalog, kilise misyonunun normal bir paras olarak grlmektedir." Vatikan; "Dinleraras diyalog, Kilise'nin insanlar Kilise'ye dndrme amal misyonunun bir parasdr" eklinde aklamalar yapyor, Kilise bu aklamalar yaparken, Glen, Vatikan'a Papa II. John Paul'n ayana gidiyor, "Papalk misyonunun bir paras olmaya geldik" diyo rdu. "brahimi dinlerde buluma", " byk din" gibi teklif ve tanmlar, bugnk Hristiyanlk ve Yahudiliin de, bugnk ncil ve Tevrat'n da hak olduu dncesini dourarak, zellikle slam'n hayat sunan mesajndan mahrum braklm genlerimizin Hristiyanla meyletmesine sebep oluyordu. Zaten diyalogdan beklenen murat buydu: "Papalk misyonunun bir paras olmaya geldik" eklindeki szlerin altnda yatan gerek de bylece ortaya kyordu.

298 Dinleraras diyalogun mimarlarna gre, diyalogun bir raconu da "Benim dinim son dindir" inancndan vazgemekti. Her ne kadar racon byleyse de Papa, diyalogdan amalarnn ne olduunu ak ve net olarak her frsatta ilan ediyordu. Papa, Diyanet leri Bakan M. Nuri Ylmaz ile grmesinin ardndan, 25 Haziran 2000 tarihinde San Pietro Kilisesi nnde Pazar gnleri dzenlenen ayinde hedeflerini bir kere daha duyuruyordu: "Kilise ile dier dinler arasndaki diyaloga evet. Ama ayn zamanda tek kurtarcnn sa olduunu ilan etmek gerekiyor." Glen ve cemaatinin bu aklamaya destei gecikmiyor, Aksiyon Dergisi kapaktan sa'nn gelecei mjdesini veriyor ve "nsanlk onu bekliyor" diyordu.

Hain Keklik
Glen'in bu aklamalarn dinlerken nedense aklma u hikaye geldi:

"Osmanl Padiah Yavuz Sultan Selim, tebdili kyafetle Kular ars'n geziyormu. Avclar avladklar kular, tuzaklar yakaladklar maharetli, eitimli, gzelim kular satyorlar. Bir ara gz kekliklere ilimi padiahn. Bu grup kekliin zerindeki etikette "Tanesi 1 altn" yazyormu. Hemen yan banda asl, adeta altn kafes iinde bir keklik daha varm ki, fiyat 300 altn. Padiahn gz 300 altnlk keklie taklm. "Hayrdr" demi satcya, "Bunun dierlerinden ne fark var ki, bunlar 1 altn, bu 300 altn?" Satc "Bu keklik zel eitimli, ok gzel tyor, tmesi bir yana bunun tn duyan ne kadar keklik varsa hepsi onun etrafna doluyor" demi. Sonra da eklemi: "Tabi arada avclar da o tarafa dolaan keklikleri daha rahat avlyorlar." Padiah, "Satn alyorum bu keklii, al sana 300 altn" demi. Sultan Selim paray verip ald kekliin kafasn hemen orackta koparm. Satc akn tabii, padiah da tanmam: "Be adam! Na yaptn? En maharetli kekliin kafasn koparttn" diye dvnmeye balam.

300 Padiah bunun zerine adeta grlemi: "Bu kendi soyuna ihanet eden bir kekliktir. Bu gibilerin akbeti er ya da ge budur."

Glen'in ntihali
Hrriyet Gazetesinde yazlar yazan Murat Bardak, Fetullah Glen'in "Buhranlar Anaforunda nsan" adl kitabnn, eski babakanla rdan emsettin Gnaltay'n "Zulmetten Nura" adl kitabndan "ntihal" yani "arma" olduunu belgeliyordu. Bardak ntihal konusunda unlar yazyordu: "Fetullah Glen, smet Paa'nn son babakanndan ok fazla etkilenmi. Hafta ierisinde Fetullah Glen'in bundan drt ay nce yaynlanm olan "Buhranlar Anaforunda nsan" isimli kitabn okuduum srada 'Ben burada yazl olanlar bir yerlerden hatrlyorum' diye dndm ve buldum. Fetullah Glen'in makalelerden oluan kitabnn ilk ksm, smet Paa'nn ve tek parti dneminin son ba-

301 bakan olan; tarih, ilahiyat ve ahlak konularnda ok sayda eser veren emsettin Gnaltay'n 20. Yzyln ilk eyreinde Trk toplumunun dnce yapsn derinden etkileyen "Zulmetten Nur'a" isimli son derece mehur kitab ile neredeyse kelime kelime aynyd. Kitabn ilk basks 1915'de nc basks ise 1925 ylnda yaplmt... Glen'e ait olduu ileri srlen kitabn "Giri" yazs bile bir bakasna aitti. Buhranlar Anaforunda nsan'n dier makalelerinin menei konusunda doan pheleri gidermek de, artk Glen merakllarna dyor. Glen, emsettin Gnaltay'n makalesini toptan arp kitabna koyarken, Gnaltay'dan bir kelimeyle bile olsa bahsetmiyordu. Ama yine de Fetullah'n hakkn yemeyelim! Yazdm dedii kitaba ufak da olsa kendinden bir eyler katm, Gnaltay'n yazlarnda geen "Trk" szcn deitirip yerine "Mmin" kelimesini eklemiti.

302

Fetullah ve Alevilik
Fetullah Glen, mr hayatnn son gnlerinde, Alevilere kucak atn sylyordu. Glen alevilere sempatik grnmek iin, "Alevilerin Diyanet'te grev almas gerekiyor" diyor, "Aleviler cem evleri amal" eklinde konuuyordu. Fetullah Glen'in 35 yllk yol arkada ise, Glen'in, "Trkiye iin PKK'dan daha tehlikeli Alevilerdir" dediini hatrlatyor, onun sylemlerinde samimi olmadn yine Glen'in u szleri ile kantlyordu: "Trkiye'deki en tehlikeli akm, PKK'dan 100 kat daha iddetli olan Aleviliktir." Fetullah Glen, Aleviler hakknda esip grlemeye her zeminde devam ediyordu. Glen, "Gneydou Meselesi" konulu ev toplantsnda; Alevilik ve Snnilik arasnda bir fark olmadn, bunu eskiden Fars yani ran kendi adna bir farkllk olarak ortaya koyduunu sylyordu. Meydan bo bulunca hzn alamayan Glen, Alevilik adna hareket edenlerin Antkabir'i "Tavla" yani At Ahr yapacaklarn u szler ile iddia ediyordu:

303 "Alevilerle Snniler arasnda bir farkllktan bahsedilmemesine ramen eskiden birileri Fars hesabna bir fakllk ortaya koyuyordu! maret hesabna, emirlik hesabna bir farkllk ortaya sryor, imaret farklln bir ynyle alevilik gibi gsteriyor ve Snnilii de dman sayyordu! imdilerde bu meseleyi din adna deil de dinsizlik hesabna ateistler sahip kp, bu lkede beraber yaayan insanlarn bir kesimini dier kesimiyle vurdurmak istiyorlar... Tabii imdiki biraz daha tehlikeli, bunlar laik grnyorlar... Kemalist grnyorlar, grnme; olmadan baka bir eydir. Grnmeyi esas almadan insann olmas mmkn deildir... Ve bir ey daha syleyeceim. Alevilik hesabna hareket ediyor grnenlerin ilk defa yapacaklar eyi syleyeyim; Ant Kabiri tavla yapacaklar. imdiye kadar demediim eyi diyorum. Ve buna kalbm basarm." Glen, konumasnda; "Bir Ateist nasl Snni olamaz, alevi de olamaz" diyor, bu szlerini de Dev Yol'cu, Dev Solcu, kendi deyimiyle Marksc ve dierleri iin de geerli sayyordu.

304

Yezid; Alevilerin Frlatmas


Fetullah Glen, Alevilerin ileri gelenlerinden senatrlk yapm biri ve evresi ile kahvalt ve yemekte bulutuklarn, onlara; sizin cem evi, ktphane ve benzeri yerler yapmanza destek olalm , biz hi gelmeyelim, grnmeyelim, bunlar siz yapm olun dediini anlatyor, ardndan da Yezid iin "Alevilerin frlatmas" tabirini kullanyordu. Glen, Alevileri "Mfritlikle suluyor ve unlar sylyordu: "Bu Allah'n ilerine bakyorum, o kadar, bazen hayranlk duyuyorum ki, neticede eytana tapma vard, Yezidilerde. Ama bu meselede mebde itibaryla bu bizim mehur Yezid ile balamtr. Bu Yezid de avamca bir ifade ile syleyeceim, ne kadar irkin belki, o alevilerin frlatmas Yezid'dir. Onu o hale getiren Aleviler olmutur... O da bir tepki insandr. Baz gzel ilerini grnce yle kk kk balam, ona sahip kma balamtr. Mesela biz hep Yezid deyince, Allah Yezid'in cann alsn. Allah Yezid'in belasn versin falan demilerdir.

305 Onun bazen byle iyi yanlar vardr. Arz ediyorum. Hep Hz. Maviye Ukba Bin Naifin koluna zincir vurulunca gelin diyor. Hilafete babasndan sonra atrm ona Afrika'nn Fatih'i demi, zulm olur hemen an demi. te byle kadirinas davrananlar, onun bu yanlarn gren insanlar da var. Fakat gel gr ki, O mfrit Aleviler, hibir fazileti kabul etmiyorlar. Onlara gre tek fazilet Ali demek, Hasan demek, Hseyin demek... Ali, Hasan, Hseyin, demedikten sonra sen Afrika'y feth etsen, Avrupa'y da feth etsen yerin dibine batsn o fetih... te bakn bu da ifratkar bir tarz telakkidir..." Glen, Aleviler hakkndaki bu dncelerini yazp kitap haline getirmek istediini sylyor, ancak diyalog srecinde unla bunla uramak zarar getirir gerekesiyle yazmadn belirtiyordu. Glen, Aleviler iin; "Ali sevgisi onlar kurtaramam" eklinde konuuyor ve Alevileri u ekilde suluyordu:

306 "Sizin oalmanzdan hezeyanlara kaplyorlar..." Peki, Fetullah'n "Ali" dedii kim? Peygamberimizin amcasnn olu, damad ve cennetle mjdelenen on sahabe'den biri. Baka; Glen'in zlemini duyduu Hilafet makamnn numarals... Glen, hi bir samimi Mslaman'n hitap edemeyecei bir ekilde Hz. Ali (ra) ye hitap ediyordu: "Ali" Glen'e soralm: Hz. Peygamberin torunlar hakknda sanki mahalle arkadandan bahseder gibi bahsetmek slam ahlaknn ne tarafna dmektedir. Zerre kadar slami terbiye alan biri onlar iin herhangi biri gibi "Hasan, Hseyin" diyebilir mi?

307

Gazi Olaylar
Emniyet iindeki Fetullah yaplanmann saldrs sonucu hayatn kaybeden Dr. Necip Hablemitolu, "Fetullah Glen'in istihbaratlara olan zel ilgisi" balkl yazsnda unlar anlatyordu: "Fetullah Glen, ABD'ye hicret etmeden nce, Aktel dergisine verdii demete, kendisinin devletin istihbarat birimleri ile ilikisini aklama gerei duyarak, bu birimlere yaptklar hakknda nceden bilgi vermekte olduunu sylemitir. Tabii, bu bilgi alveriini, kendi mritleri dururken, laik hukuk sistemini savunan Cumhuriyeti istihbaratlarla yaptna inanmak safdillik olacaktr." Glen, Gazi olaylarnn patlak vereceini gsteren istihbarat raporunun aylar nce kendisine verildiini, kendisinin de bunu devletin bandaki insann en yaknna 1,5 ay nce sunduunu sylyor ve unlar anlatyordu: "...Hatta burada yine bir ksm istihbar raporlara dayanarak, demeye mezun muyum, deil miyim, bir hususun kapan aacam. Burada bir ukalalm da arz etmeme msaade eder misiniz? Bunca, byle bu ite salarn aartm adamlarn ukalal olabilir. Ben iyi bir insan deilim.

308 Gazi olaylar olmadan evvel, Trkiye'nin her yerinde byle bir patlama olacan 1,5 ay evvel ben devletin bandaki insann en yaknna verdim. Dedim, Trkiye'de bir eyler planlanyor, raporu okuyun, bana bir dostum verdi bunu. Alevilii oyuna getirmek istiyorlar. Trkiye'de bir ksm Alevi ocak ve bucaklarn kundaklayacaklar. Avrupa'da bu i iin kardklar mecmualar var. 1,5 ay evvel ben bunu, raporu verdim, 25-30 sayfalk bir rapor. Alevilerden baz yerleri vuracaklar ve Snniler bizi vurdu diye Alevileri ayaklandracaklar. Verdim ve bekledim ki, devletin bandaki insanlar bu mevzuda are ararlar. Sonra hata ettiimi anladm. Mesela o, medyaya verilebilirdi. O mesele, o bir Samanyolu'nda bir Ayna programnda benim de ahsen o arkada bilmemden tr mtalaam alnarak deerlendirilebilirdi..." ayet Fetullah Glen'i ve Fetullah yasad yaplanmay tanmyorsanz, bu kaseti izlediinizde, mutlaka bir fikir sahibi olursunuz. Bir devlet dnn ki, ulusal birlii ve btnl asndan tehdit altnda. Bu, devletin istihbarat birimlerince saptanyor ve raporlatrlyor.

309 Buraya kadar tamam; esas nemli olan buradan sonras. Bu raporun, hiyerariye uygun bir biimde makamlara sunulmasndan sonra Emniyet Genel Mdrl'ne, oradan ileri Bakanl'na ve konunun aciliyeti ve nemi asndan da Cumhurbakanl ve Milli Gvenlik Kurulu'na gnderilmesi gerekmez mi? Bu devlet, Trkiye Cumhuriyeti Devleti olursa, i deiiyor. Raporu hazrlayan istihbarat, raporunu gerei iin Fetullah Glen'e gnderiyor ve ancak onun "durumun vehametini idrak etmesinden" sonradr ki, ayn raporun kopyas, yine gayr resmi "en st makam" ya da cemaat hiyerarisinde "Kainat mam" Fetullah Glen eliyle, bir baka mutemete, yani halk arasnda "Babakan'n Glgesi" olarak nlenen ahsa iletiliyor. Bu arada, devlet adna yaanlan bir elikinin de altnn izilmesi gerekiyor: Cemaat hiyerarisine gre, bir polis memuru, bir beki st bir konumda ise, cemaat hiyerarisinde daha altta bulunan bir Emniyet Mdr'nn devlet ya da kurum hiyerarisini dikkate almakszn, o kiiye "biat" etmesi, bir baka ifadeyle onun emirlerine harfiyen uymas gerekiyor.

310 Ayn ekilde, mbairin ya da zabt katibinin "mam" olduu bir sistemde, bu mbairin ya da zabit katibinin mrit hakime emir vermesi, karar dikte ettirmesi gibi bir sonu douyor. te, tarikatlarn ya da cemaatlarn glenip devlete szd noktalarda, devlet hiyerarisi resmen kyor, Trk Devleti, en nemli zaafn bu noktada yayordu. Neyse dnelim Gazi olaylarna; Gazi Mahallesindeki provokasyonun olduu dnemde Emniyet Genel Mdrl stihbarat Daire Bakan Vekili koltuunda Hanefi Avc oturuyordu. 12 Mart 1995 tarihinde saat 20:40 sralarnda Alevi vatandalarn yaad Gazi Mahallesi'nde bulunan kahvehanelere bir taksiden ate alyor, altm yandaki Alevi dedesi Halil Kaya hayatn kaybediyordu. Tam olaylar yatmken gece 03.45'de Polis panzerinden Cemevi'nin nnde bekleyenler zerine ate alyor, akandan vurulan Mehmet Gndz hemen orada yaamn yitiriyordu. Bu lmn ardndan olaylar patlak veriyor, ou polis kurunu ile olmak zere yirmi bir kii hayatn kaybediyordu.

311

Glenin Davas
Glen, gerek konumalarnda gerekse kitaplarnda, "Hilafet" zlemlerini sklkla dile getiriyor, eriat Devleti'nin eninde sonunda mutlaka kurulacan iddia ediyor, demokrasiyi ise eytandan gelen bir rejim olarak tanmlyordu. En byk ideali "Byk Ermenistan" olan ve bir dnem Said-i Krdi, bir dnem Said-i Nursi kod adn kullanan Said, bu amacn gizlemek iin kendine krtl ve eriat maske yapyordu. Said'in takipisi Fetullah Glen'in cemaatine ait Zaman Gazetesi'nde; Ermenilere soykrm yapld iftirasna sarlan yazarlarn yer almas ve hemen hemen hepsinin ortak paydalarnn Trklk ve Silahl Kuvve tler dmanl olmas, bunlarn Mslmanlktan ne anladklarnn da bir kantyd. Glen, "Fasldan Fasla" adl kitabnn 3. cildinin 57. sayfasnda, davasnn slam davas olduunu, bu davann kendilerinden fedakrlk beklediini yle anlatyordu: "slam davas bugn bizden ok daha fazla fedakrlk beklemektedir."

312 Fetullah Glen, "nancn Glgesinde 2" adl kitabnn 207, sayfasnda, Medine dneminde slam Devleti nasl kurulduysa, yine o devletin gerekleeceini yle aklyordu: "Medine dneminde ise, iktisat ve itimaiyata, hukuk ve muharebelere ait meselelerin gndeme geldiini ve bir site devletinin kurulma almalarnn baladn gryoruz. Btn peygamberler iin deimeyen bu kanun, baka hibir devirde de deimeyecektir." "Fasldan Fasla 3." adl kitabnn 181. sayfasnda devlet kurma almalarn "dirili" dnemi olarak aklyor, yle diyordu: "u anda... Anadolu topraklarnda hzla ze dnn yaand yeni bir dirili dneminde saylrz. Bu dirili toplumun btn nitelerinde birlikte yryor." Glen, brakn Trkiye'nin idaresini, dnyann idaresine talip olduunu Fasldan Fasla adl kitabnn 1. Cildi 112. sayfasnda u ekilde aklyordu: "Zaman lehimize alyor: Hi pheniz olmasn zaman Mslmanlarn lehine ilemektedir. imdilik net

313 olarak keyfi ya da kemi bir budumuz yoksa da nasl anne kannda ceninin domasna olaan st artlar dnda kesin gzyle baklyorsa, yle bizim durumumuz da u anda artk douma yaklam bir cenin gibi kabul edilebilir. Evet bir millet, bugn olmasa da yarn, mutlaka sorumsuz insanlarn elinden dnyann idaresini almak zorundadr." Glen, kitabnda "kemi" yani yiit, silahl bir varlmz imdilik yoksa da dnyann idaresini almak zorundayz" diyordu. Glen, Fasldan Fasla adl kitabnn 2. Cildinde hedefine ulamay kafasna koyuyor, insanlarn dini duygularn smrmek iin nce Hz. Peygamberimizin dneminden rnek veriyordu: "Efendimiz Mekke'de peygamberliiyle ilk zuhur ettii dnemde bile etrafnda boazlanmaya hazr mcahitler vard." Glen, Fasldan Fasla adl kitabnn 3. Cildine geldiinde amalarna ulamak iin ordusunu kurduunu 97. sayfada yle aklyordu:

314 "Evet, Sezai Bey'in ifadesiyle fecr ordusu artk gn yzne kmtr. Bu kutsi davaya omuz verecek gen ve dinamik kadro i bandadr." Fetullah ayn kitabn 98. sayfasnda bu genlerden oluan ordunun yapaca ok eyler var diyor, onlar Ftvvet Ordusu eklinde tanmlyordu. "Asrn Getirdii Tereddtler" adl kitabnn 2. Cildi 139. sayfasnda dinin dnyaya hakim olmasnn en byk ideal bilinmesi gerektiini yle anlatyordu: "Mmin'de gerilim, din ve dine ait eyleri, dini duygu ve dnce akhane arzu etmesi, zdrap ekmesi hatta bu hususta huzursuz olmas... Dinin hayata hakim olmasn, bata kendi milleti olmak zere, insanl dini duygu ve dnceye uyarmay en byk emel, hatta hayatn gayesi bilmesidir..." Glen, "Prizma" adl kitabnn 1. Cildi 25. sayfasnda; dinin hayata hakim olma mcadelesinde insanlar asker olarak yetime gayreti iinde olmaya aryordu: "yleyse gelecei kucaklamay planlayanlar, oturup O'nu bekleyeceine, kendilerini ona asker olarak yetitirme gayreti iine girmelidirler. Tabi ki, geldiinde hazr olan askerinin bana geebilsin."

315 Glen, hazr olan askerinin bana geecek ahs nedense belirtmiyordu. "Sonsuz Nur" adl kitabnn 1. Cildinde ve nsanln ftihar Tabl osu, sayfa 1'de kendinden olmayanlarn yok edilmesini istiyordu. "Dosta itminan, mtehayyire ikna, dman ve mfterilere ilzam (susturma) ve iskat (yok etme) mesaj..." Glen, Fasldan Fasla adl kitabnn 1. Cildinin 93. sayfasnda ke ndisinden olmayanlar Mslman saymyor, onlar "kobra ylan" olarak tanmlyor, onlarn affedilmemelerini isteyerek, ne denli hogr abidesi olduunu u szleri ile bir kere daha belgeliyordu: "Kobralara merhamet: Bu itibarla, Mslmanlara taarruz eden kimseleri affetme kobralara merhamet olsa da, insanlara zulmdr..." Glen, Fasldan Fasla adl kitabnn 3. Cildinin 82. sayfasnda, "Bu dnem; dier dnemlerde olduundan fazla diyet denmesi gereken durum ile maanem yani dmandan ele geirilen maln eit olduu dnemdir" diyordu. Glenin, diyet deyip, ganimet elde etmeyi hedeflemesinin altnda "sava" hazrl yattnn olduu gerei akt.

316 Fasldan Fasla adl kitabnn 2. Cildinin 15. sayfasnda, kendi kuann, hesaplama ierisinde olduunu u szlerle anlatyordu: "Bir asr akn zamandan beri eitli zulm, maduriyet ve hakszlklar altnda srekli inleyen bu kuak, ylesine bilenmitir ki, ok yakn gelecekte o, Polatlaan ruhuyla, kendine bu mezelletleri reva grenlerin karsna dikilecek ve mutlaka onlarla hesaplaacaktr..." Glen, Prizma adl kitabnn 1. Cildinin 35. sayfasnda, szn bitmesi ve lm gze alnarak aksiyonun gze alnmas gerektiini u szleri ile anlatyordu: "Evet, her ferd ben niye fiili mcahedenin nnde, n cephede, lm ilk defa kendisine gelecekler arasnda, yerimi alamadm dememesi ve bu teessr vicdannda duymamas iin imdiden kendini artlandrmaldr. Evet, artk sz deil, hamle ve aksiyon devri." Glen, bu szleri ile eyleme geeceini ilan ediyor, eyleme geerken de planl ve programl olunacan yle vurguluyordu: "Halbuki gndem belirlemek ve hadislerin nabzn elde tutabilmek iin, devaml fikir ve dnce reten bir

317 beyin kadroya ve bu dnceleri pratie dkebilecek dinamik insanlara ihtiya vardr. Tabii btn bunlar, bir plan ve program gerektiren ilerdir..." (Fasldan Fasla-2. ss. 118-119)

eriat Deilmi
Ankara DGM Savcs Nuh Mete Yksel, 31.08.2000 tarihinde, Fetullah Glen hakknda; "Laik devlet yapsn deitirerek yerine dini kurallara dayal bir devlet kurmak amacyla yasa d rgt kurup bu ama dorultusunda faaliyetlerde bulunmak" iddiasyla Ankara 2 No'lu Devlet Gvenlik Mahkemesi'nde dava ayordu. Davann ardndan balatlan kampanyada Glen'in ne kadar demokrasi a, laik, Atatrk olduu vurgulanyordu. Bu kampanyalarda yaplan propagandalara gre Said'i Nursi ile hibir alakas yoktu. Glen, zmir Skynetim Mahkemelerinde yaptn bir kere daha gerekletiriyor, Nurculuunu da inkr ediyordu.

318 Faruk Mercan, "Fetullah Glen" adl kitabnda dnemin MT Mstear enkal Atasagun'un Glen'e verdii destei yle anlatyordu: "Ykselin Glen aleyhine dava amasndan sadece iki ay sonra, Milli stihbarat Tekilat Mstear enkal Atasagun, drt byk gazetenin Ankara temsilcisini MT'in Ankara'daki merkezine arp rportaj verdi. MT Mstear yle diyordu: "Muhtelif hesaplamalara gre Trkiye'deki eriat isteyen kiilerin oran yzde 5-8 arasnda. Trkiye'de bir eriat devleti kurulmasnn baar ans yzde sfr." Mstearn bu szleri o dnemde Hrriyet Gazetesi Ankara temsilcisi olan Sedat Erginin 28 Kasm 2000 tarihli kesinde yer ald. 2000 yl itibariyle devletin istihbarat oran, "Trkiye'de bir din devleti kurulmas ihtimali yzde sfr" diyordu. Trkiye'nin nde gelen birka niversitesinden biri olan Bilkent'te Fetullah Glen aratrmas, "Fetullah Glenin grleri Trkiye'de demokrasinin yerlemesine destek veriyor" sonucunu vermiti. Boazii'ndeki tez ayn sonucu vermiti.

319 Demek ki, niversite ve MT bulgular ile Savc Ykselin iddianamesi rtmyordu. Halen grevde olan bir st dzey MT yneticisi, Ankara'da grt gazetecilere unlar syledi: "Fetullah Glen grubu Dou'da, Gneydou'da ky ky dolap insanlara kurban eti veriyor, kyllerin salk sorunlaryla ilgileniyor. Terr sorunu byle zlr. Ne Fetullah Glen'in aleyhinde olmaya ne de onun samimiyetini sorgulamaya hakkmz var." st dzey MT yneticisinin Fetullah Grubu ile et datarak terr zme yntemi, ne are ki terr daha da azgnlatryordu. Karn d oyan, srt pekleen PKK militanlarnn bitleri iyice kanlannca, askerlerimizi ehit etmeye hz veriyorlard. "Trkiye'de eriat tehlikesi yok" diyerek Glen'e sonsuz destek veren MT Mstear enkal Atasagun, o gnlerde bir ilginlik daha yapyor, Glen hakknda, "eriat devleti kurma" iddianamesini kendi tesislerinde bastryor, adeta kitap haline getiriyordu. ddianame'ye MT'in katklar sadece bu kadar m? Neyse onu da sylemeyeyim ayp olmasn.

320

MT Fetullah' Seviyoo
MT Mstear enkal Atasagun 1 Ekim 1999 tarihinde Glen cemaati hakknda unlar anlatyordu: "Bizim tespitimiz u; Glen Grubu demokrasiyi kullanarak iktidara gelmek istiyor, Milli Grler sandktan gelmek istiyor. Byle bir yntem farkllklar var." Atasagun, Milli Grlerin sabrsz olduunu, bir an nce iktidara gelmek istediklerini anlatyor ve konumasna yle devam ediyordu: "Fetullahlar ise daha uzun vadeye yaylm durumdalar ve bu yzden daha tehlikeliler. Maddi gleri fazla. Ylda 60 trilyonluk bir paray ynetiyorlar..." Atasagun, Glen Grubunun yurt dnda okul ama faaliyetlerinin de iyi organize edildiini belirtiyor ve Glencilerin baz yerlerden destek almadan bunu baaramayacan da sylyor ve bu destein ABD olduunu da aklyordu. Atasagun, Fetullah cemaatinin rgtl yaps ile lke iin olduka tehlikeli bir grup olduunu da vurguluyor, bunlarla mcadele iin u tavsiyelerde bulunuyordu:

321 "imdi size ters gelecek bu sylediim, ama yle yumruu vurmadan bu temizlenmez..." 1999 ylnda bu tespitleri yapan MT Mstear enkal Atasagun, ne hikmetse 6 Kasm 2001 tarih ve 15998 sayl "ok Gizli" MT raporu nda olduu gibi, lkemizin en byk i ve d tehdit oda haline gelen Fetullahlar kmseme, tehlikesiz gsterme, basite indirgeme abas na giriyordu. Atasagun, Glen'den bu defa yle bahsediyordu: "Fetullah'tan bir dnem bana sz ettiler. te kasetlerini seyret, etkiliyor, nemli eyler sylyor, diye. Seyrettim, alayan smk eken bir adam." 30 Mays 2003 tarihine geldiimizde MT Mstear enkal Atasagun'da yine bir deiim gerekleiyor, Mstearlkla misafir ettii lhan Seluk, Mustafa Balbay ve brahim Yldz'a Fetullah Glen hakknda unlar sylyordu: "O'nu biliyorsunuz, ABD'nin yeil kuak projesinin bir ayayd. Olay hala odur. Bin Ladin'i de ABD yaratt, Afganistan'da Ruslara kar besledi, sonucu

322 grdnz. Bir terr rgtn beslerseniz sonunda ne olacan grrs nz..." MT eski Mstearn elikileri ile ba baa brakalm ve devem edelim hukuku ve mason stad etin zek'e... Prof. etin zek, bilirkii edasyla mahkemeye sunduu raporunda Fetullah Glen'in demokrasi a, ulusal birlik ve beraberlikten yana, g ve iddet kullanmaktan uzak olduunu syleyerek, Glen iin neredeyse "Gkten inmi bir melek" tabirini kullanyordu. Oysa; Demokrasi a denilen Fetullah Glen Demokrasiyi "eytandan gelen bir rejim" olarak tanmlyor ve yle diyordu: '"...Doru yolu grseler onu yol yordam edinmeyecekler... Dzen yordam edinmeyecek, o yolu tutup gitmeyecekler... eytan saltanatna ait bir yol kendilerine gsterildi mi; komnizmdir, kapitalizm'dir, faizm'dir. Bilmem ne izm'dir, ne izm'dir!.. eytana ait bir yol onlarn nlerine getirilip, onlara gsterildi mi; hemen yol olarak, yordam olarak onu benimserler, parlamento olarak

323 onu benimserler, Reis-i Cumhur olarak onu benimserler... nsan karihatndan kan yolu, "eytan yolu"nu benimserler!..." Glen, demokrasiyi "bilmem ne gibi artk dourma kaplar kendisi iin kapanm bir mahlk" eklinde tanmlyor, "hizmetimiz iin aklarndan faydalanmalyz" diyordu. Fetullah Glen'e vg olarak Faruk Mercan tarafndan kaleme alnan ve AD yaynlarndan kan kitabn 300. sayfasnda, Francis Fukuyama'nn Glen'e methiyeler dzd yle anlatlyordu: "Dnya apnda ne sahip ekonomi dergisi Forbes, 2008 yl Ocak aynda portresini yaynlad Fetullah Glen hakknda, "Modern dnyada tm Mslmanlara ilham veren vaiz" deyimini kulland." Fukuyama'nn Glencilerin dzenledii Abant toplantlar hakknda sarf ettii vgler de ayn kitapta yle yer alyordu: "Dnyada yaayan 100 byk entellektel listesinde yer alan "Tarihin Sonu" adl kitabn yazar siyaset bilimci Francis Fukuyama, Washington'da yaplan Abant Top-

324 lants'nda yle diyor; "Bence Trkiye'nin bulduu zm dierlerine rnek bir model olabilir. Toplumun dindar olmas, demokrasi ve laiklik ilkesiyle elimez. Trk toplumundaki evrim uzlama ynndedir." Fetullah Glen ise, genlere yapt konumada, eriat sisteminin Trkiye'nin idare ekli olacan yle ilan ediyordu: "Bir gn gelecek semavat, zemin; btn dzeniyle, nizamyla slm'n bembeyaz eline teslim olacak. Yedi Beyza slam'a, yani Hz. Musa'nn harikalar meydana, getiren asay tayan mbarek eli demektir. Ak eriata, Ak Yola, Ak Sisteme Ak El!... Nasl olsa olacak."

Hizbullah ve Glen
CIA Ortadou ve Trkiye Masas efi, Fetullah Glen'in yakn arkada Graham Fuller, Gleni ve ve bitiremiyor, unlar sylyordu: "Fetullah Glen'in radikal slamc olduunu dnmek bana zor geliyor. Kesinlikle deil, bu yndeki grlere katlmyorum..."

325 Prof. etin zek Ankara DGM'ye sunduu raporunda ve bu raporu kitabna alan Faruk Mercan, Glen'i yle ululuyorlard: "slm dininin daha iyi anlalmas ve daha fazla kabul grerek yaylmas iin alacak olanlara; kabalktan, g ve iddet kullanmaktan, bu yolla kiisel karlar elde etme dncesinden mutlak olarak arnmalar ynnde tler vermektedir..." etin zek'in bahsettii Glenin tlerine bakp, Fullerin Glen iin "radikal slamc deil" eklindeki szlerini bir kere daha dnmek iin, Glenin lkemizdeki en kanl terr rgtlerinden Hizbullah' vmesini izleyelim: "Srekli ittikaya kendisini salm, kaptrm, arayna girmi, yakalam dahasn arayan, takvann dahasn arayan derinlerden derin kutsiler... Hz. Muhammed Mustafa'nn askerleri, Cindullah; Allah Ordusu... Hizbullah; Allah cemaati, tabiri caizse Allah Partisi... Siyasi boumalar, siyasi partiler karsnda Allah Partisi!.." 2005 yl kasm aynda ABD'nin Houston ehrinde yaplan Fetullah Glen Konferans'nn koordinatr Dale Fickleman'd. Konferans, "ada Dnyada slam:

326 Dnce ve Pratikte Fetullah Glen Hareketi" balyla yapld. Bu ayn zamanda Glen'i konu alan ikinci uluslar aras konferanst. ClA'nn destekledii konferanslarn ilki "Glen Hareketi" adn tayordu. 2001 yl nisan aynda ABD'nin bakenti Washington'da Georgetown niversitesi'nde yapld. "slami Moderniteler Fetullah Glen ve ada slam" baln tayan konferans hakknda bilgi veren Faruk Mercan, "Fetullah Glen'in ABD'deki gnlerini konu alan kitabnda konferansn koordinatr olarak Profesr John Esposito'yu gsteriyordu. Oysa konferansn koordinatr Amerikan stihbarat Servisi ClA'nn Ortadou ve Trkiye Masas efi, Graham Fuller'di. Maddi destek ise Glen cemaatine ait Rumi Forum'dan geliyordu. ABD yllarca el altndan destekledii Fetullah Glen'e gveninin tam olduunu ispat iin bakenti Washington'da, Ankara DGM'de yarglanmaya balad gnlerde "Fetullah Glen" konferans dzenliyordu. Konferansta konuanlarn ounun ClA'c olarak tannmas da Glen hareketinin snrlarn gsteriyordu. Aralarnda Trkiye'de yakndan tannan CIA istasyon efleri; Graham Fuller, Alan Makovski, George Harris

327 gibi isimlerle AKP Milletvekili Edibe Szen'in eski ei Dr. Hakan Yavuz ve Bekim Akai gibi isimlerin katld konferans ABD'nin bakentinde yaplyor, konferansn sponsorluunu yine Washington'da bulunan Rumi Forum Dinler Aras Diyalog Vakf yapyordu. 26-27 Nisan 2001'de yaplan toplantnn aln John Esposito gerekletiriyor ve unlar sylyordu: "Glen olgusu, Trkiye'deki slam karakterinin nde gelen heyecan verici rneidir." Grdnz m, Yahudi ve Hristiyan kkenli CIA ajanlar Glen'in Mslmanlndan ve bu Mslmanl (!) yaymasndan o denli memnundurlar ki, heyecanlarndan kaplarna samyorlard. "O halde onlar niye Mslman olmuyorlar" diye sorarsanz, bunun cevabn Glen deil hibir Nurcu veremeyecekti. nk onlarn da Glen cemaatinin de slam'la ve Mslmanlkla ilikileri Protestan bir Kur'an uydurup, slam' Yahudiliin ve Hristiyanln kap kulu seviyesine indirgemekti. Yahudi ve Hristiyanlar slam dinini yozlatrmak iin yllarca sinsi planlar uyguluyor, Dinleraras Diyalog aldatmacasnda etkin rol verdikleri tarikatlar, slam'n iine girmi "Truva at" grevi gryorlard.

328 Glenin konferanslarna dnersek; nc Glen konferans Mart 2006'da ABD'nin Dallas kentinde, drdncs Kasm 2006'da Oklahama'da, beincisi Ekim 2007'de ngiltere'nin bakenti Londra'da, altncs Kasm 2007'de ABD'nin Teksas eyaletinde, yedincisi yine Kasm 2007 tarihinde Hollanda'da yaplyordu. Londra'da 25 ve 27 Ekim 2007 tarihleri arasnda Glen'i parlatmak amacyla dzenlenen toplantda konuan Simon Robinson, ald paray hak etmek iin Glen hakknda olduka "uydurma" bir tanmda bulunuyor, "slam dnyasnn Albert Einstein'" diyordu. Glen taraftarlar; inandrdklar i adamlar ve yoksul halkn srtndan toplayp, kullandklar, kontrol ettikleri byk mali glerinin nemli bir ksmn; Glen'in reklamn yapabilmek amacyla bu gibi toplantlar ve konferanslar tertip ederek harcyorlard.

Kanla Abdest Almak


ClA'nn organizasyonu ile "hogr" abidesi olarak yutturulmaya allan Glen "la-y Kelimetullah veya

329 Cihad" adl kitabnn 5. sayfasnda "can alp can vermeyi" yle tlyordu: "Cihad szc; iinde bulunulan asrn artlarna gre deikenlik arz eden geni kapsaml bir kelimedir. Gn olur mal-mlk her ey feda edilerek bu vazife yerine getirilir, zaman gelir yollar gider bir can pazarna ulalr ve can alnr-verilir." Glen kitabnn altnc sayfasnda, can alp vermenin "kadn-erkek herkesin zerine farz olduunu" sylyordu. Glen, Cihad' kendi iinde, katliamlarn olduu "Hal" gibi snflara ayryordu: "Cihad'n eitli ekilleri vardr. Yerinde yazyla, yerinde dille, yerinde arabayla, yerinde malla ve yerinde halle..." Glen, Cihad'n hayat kayna olduunu savunuyor ve "Hogr" denilen kavramn ise aslnda can alp vermenin "Kamuflaj" olduu, kit abnn 45. sayfasndaki szlerinden anlalyordu:

330 "Cihad, bir mminin uruna cann feda edebilecei en tatl bir mefkure ve en yksek bir idealdir. Zira mmin, kendi teri iinde bulunma veya kendi kanyla abdest alma gibi bir payeyi ancak cihadla elde edebilir." Glen, yle bir hogr sahibiydi ki, mritleri iin, "kendine d eni en canl ve kanl ekilde yapma akyla yanacak" diyordu. Ayn zamanda Mason da olan Profesr etin zek, Ankara DGM'ye sunulmak iin Glen'in avukatlarna verdii, "Glen vgnamesi"nde, Glen'i u ekilde iltifatlara bouyordu: "slm dininin daha iyi anlalmas ve daha fazla kabul grerek yaylmas iin alacak olanlara; kabalktan, g ve iddet kullanmaktan, bu yolla kiisel karlar elde etme dncesinden mutlak olarak arnmalar ynnde tler vermektedir..." "Glen'in kitaplarndan bu sonular kardm" diyen etin zek'in bu raporu Glen'e vg kitaplarnda da yer alyordu. Glen, Cihad iin, "En krl bir ticaret" tanmlamasnda bulunuyor, ancak zek ne hikmetse Glen'in kitapla-

331 rnda bu blmleri de gremiyordu. Gremedikleri bu kadar m? Tabii ki hayr! Glen'in "Can alp, can verme" ile ilgili fetvalarn da es geiyordu. Okuyalm: "Cihad szc; iinde bulunulan asr ve artlara gre deikenlik arz eden geni kapsaml bir kelimedir. Gn olur, mal-mlk her ey feda edilerek bu vazife yerine getirilir, zaman gelir, yollar gider bir can pazarna ulalr ve can alnr, verilir." Mridlerine kanla abdest almay tleyen Glen'in bu szlerini grmezden gelen zek, yine gnahlardan temizlenmeleri iin mritlerine kan dkmelerini de emreden fetvalarn ise hi grmyordu: "Aslnda gnahlarmzn daha baka bir ekilde temizlenmesi de ok zordur... Allah bir kulunu ok beenir; bu kul, Allah yolunda cihada kmtr. Arkadalar bozguna uram olmasna ramen, Allah'a olan itiyakndan ve onun yannda bulunanlara arzusundan dolay tekrar mevzilenmi ve bu uurda kann dkmtr..." Glen'in kitaplarnda; can alp, can vermek, kanla abdest almak, kanla temizlenmek gibi sylemler drt dnerken, Prof. etin zek, Glen'in kitaplarn yle

332 vyor ve Glen cemaati de Fetullah'n reklamn yaparken zek'in bu raporuna atfta bulunuyordu: "Bilgi toplumu olmak yolunda gayret edilmesi; terrn islam inanc ile badamad, slam'da insanlara tlenen hedefin cennete gitmek ve Tanr'nn rzasn kazanmak olduu; iddet kullanarak, kan dkerek mutlu bir dnya kurulamayaca; insanla hizmetin sevgi, hogr ve msamaha ortamnda gerekleebilecei; bilimin nemi; kamuoyunu megul ve rahatsz eden yolsuzluklar, mafya, gibi sorunlara kar toplumdevlet ibirliinin gereklii, bu sorunlarn demokratik sistem iinde zlmeye allmas, anti demokratik yollara bavurulmamas gerektii; etnik ayrmclk ve rkln insanlk iin tehlikeli olduu, Alevi-Snni ekseni zerinde mezhep atmas oluturmak isteyenlerin kt emeller tadklar ve bu tr konularda dikkatli olunmasn tavsiye eden kiisel dnce ve dinsel tlerden olutuu grlmektedir... Glen tarafndan yazlm kitaplar, ierik ynnden anlam btnlkleri zorlanmadan deerlendirildiinde; din ve onun erevesinde tanmlanan bir ahlk anlayna ilikin bireysel ve sosyal tleri pekitirmeye yneldikleri grlmektedir..."

333 Bir yanda kitaplarndan kan fkran Fetullah Glen, dier yanda Hukuk (!) profesr etin zek'in pembe dizi kahraman Fetullah Glen!..

Mapusluk ve Glen
Faruk Mercan tarafndan kaleme alnan ve Fetullah Glen'in Amerika'daki dokuz yln anlatan "Fetullah Glen" adl kitapta, Glen olduundan farkl gsterilerek, yurduna, lkesine, dinine byk bir akla bal bir din adam imaj yaratlmaya allyordu. Glen, Amerika'dadr. New York'ta bir gkdelende Hudson Nehri'ni seyretmektedir. Glen'de vatan sevgisi yle doruklardadr ki, azndan u szler dklr: "Korucuk kynde iki kiiye bir iman hakikatini anlatmay bu ehrin ihtiamna deimem" der. Glen bu szleri 1996 ylnda sylyor, Ankara DGM tarafndan Mart 1999'da kat Amerika'dan 2009 ylnn sonlarna geldiimizde hala dnemiyordu. Kitabn 260. sayfasnda Glen talyan dnr Companella'ya benzetiliyordu. Nasl m hadi okuyalm:

334 "Ben hizmet ederken lmek istiyorum" diyen Glen, ila-yi kelimetullah yolunda yryen insanlar tanmlarken, "adanm ruhlar" deyimini kullanyor. Glen'in dnyasnda adanm ruh, spanya zindanlarnda tam 27 sene ile eken Gne lkesi'nin yazar talyan dnr Tommaso Campanella gibi, elinin teriyle demir parmaklklar rtmeli ve dncelerinden zerre kadar taviz vermemelidir. Bu gtr ki, Campanella'y gelecee tamtr..." 35 yllk yol arkadalar, kitaptaki sylemlerinin aksine Fetullah'n hapsedilme korkusunun "kabus" boyutlarnda olduunu anlatyorlar ve yle devam ediyorlard: "Bir gn toplu halde otururken Altunizade'de 'Beni ieriye alsalar bir gn yaayamam, lrm. Ben ilalarm dahi Cevdet olmazsa iemem' dedi. Ar rehin ve hapse girme korkusu... Srekli, kendisine Trkiye d ndan bir destek arama ihtiyac hissediyordu." Fetullah Glen, 1986 ylnda "aranyorken" bir de snr kaplarnda resimleri aslyken hacca gidiyor, Cidde'ye vardnda, dnte gzaltna alnaca haberini alyor, iinde o denli bir vatan ak, millet sevgisi var ki

335 (!), ayakkablarn karyor, yaln ayak dikenlere basa basa, ayn anda da srnerek snrdan yurda girdiini sylyordu. Nevval Sevindi'ye hakknda alan soruturma nedeni ile kat Amerika'da unlar da anlatyordu: "1986'da, aranyorum diye yakalanmtm. zal'n demokratik centilmenliiyle salverildim. Ve o sene hacca gitmeye karar verdim. Alt yl ok sknt ekmitim, dolaysyla buna ister dearj olma, ister konsantrasyon deyin. Cidde'ye vardmda havaalannda derdest edileceksin diye Trkiye'den haber verdiler. Ben de yolumu deitirdim, Halep'ten geeyim dedim. Annemin amcas da bir dnem kadym orada... Onbir gn kaldm. Ayakkabsz, srnerek ve dikenlere basarak geerken bir kere daha anladm ki, ben bu lkeyi ok seviyorum. En sevdiim efendimizin beldesi bile beni orada tutamad. Kurun menzilinden geiyoruz iki taraftan. drt kilometrelik yeri, yedi sekiz saatte getik. Geince, bir kayay gstererek, u kayann dibinde 24 saat uyuyabilirim dedim..."

336 Grdnz m Fetullah'taki vatan akn? ok sevdiim dedii peygamberimizin beldesi bile bir gn onu orada tutamyor, bu topraklarn ve milletin akna kurun menzillerinden lme meydan okuyarak ileler ve zdraplarla dolu bir yolculuktan sonra yurda giri yapyordu. Amerika'ya niye mi kat? Onu sormayn! Onu sorunca gerekler meydana kyordu. Saf mridleri uyutmak iin kahramanlk masal gerekirken Fetullah bunun en iyisini yapyordu. Kendisi ile ilgili en ufak tehlike grdnde vatan ak, millet sevgisi ile bir gn bile duramadn syledii peygamber beldesinin aksine, Amerika'da on yldr FBI ve ClA'nn korumas altnda yayordu. Glen'in sylediklerini davranlar ile tekzip etmesi, kendi kendinin Brts' olmann yannda, yine kendisini takiyye sanatnn stad azam koltuuna oturtuyordu. Glen, yamur gibi yaan kurunlara aldrmadan srne srne, dikenlere basa basa memlekete geli nedenini yle anlatyordu: "Byle bir duruma maruz kalmaynca meer insan milletine bu kadar k olduunu ve onu sevdiini bilmiyor-

337 mu ve bir bayram yaadm. Hatta sonralar o bayram zlediim zamanlar oldu, beni yine oraya gtrn o bayram yeniden hissedeyim dediim oldu evremdekilere..."

Glen'in Vasiyeti
Glen, "Asrn Getirdii Tereddtler" adl kitabnn 3. Cildinde; Peygamberimizin ky olarak adlandrd Kabe hakknda; "Kabe'ye gidersem beni yakamdan tutup, srye srye buralara geri getirin" eklinde konuarak lkesini ne kadar ok sevdiini yle anlatyordu: "Fakat benim arkadalarma bir vasiyetim var. Eer diyorum, bir gn buralar terk eder ve oraya gidersem, ben bunu ahsi fyzatm iin yapm olacam. Beni yakamdan tutup srye srye buraya getirsinler. Aksi halde Rabbimin huzurunda iki elim iki yakanzdadr." Kabe hakknda, Kabe'de bir gn fazla kalma hakknda byle konuan Glen'in, kat Amerika'dan 10 yldan beri gelmemesi, mritleri tarafndan bile getirilememesi, O'nun ABD'ye olan hayranlnn, asl Kble'sinin ABD olduunun en belirgin kantyd.

338 Hayatn anlatan ve AD yaynlarndan kan "Kk Dnyam" adl kitaba Kabe'de ekilmi fotoraflarn koymayan Glen, Beyaz Saray'n nnden mridleriyle beraber adeta tavaf edercesine geerken ektirdii fotorafn ekletiyordu. Daha sonra gelen tepkiler zerine cemaata yakn yaynevinden kan Kk Dnyam adl kitabndan bu fotoraf kaldr yordu. Glen, seyyar vaizlik gnlerinde cemaatini olutururken yapt konumalarnda, kitaplarnda mritlerini salam durmaya, mevzilerini hibir art halinde bile terk etmemeye u szleri ile aryordu : "Yerinde durup mevziini koruma, dman alt-etme ve hedefe varmann en birinci vesilesidir. Cepheyi terk edip ayrlanlar ise, yerlerinden ayrldklar andan itibaren kaybetme yoluna girmi saylrlar. Her cephe firarisi, evvel kendi vicdannda, sonra tarih ve gelecek nesiller karsnda kendisini mahkm etmi, dolaysyla maksadnn aksiyle tokat yemi saylr. Heryce-davada, yerinde sebat edip cepheyi koruma bir yiitlik nianesidir.

339 Esintilere gre yzp, gezen nefsin azat etmez kullar bunu anlamasalar, anlamak istemeseler bile, insan olan insan bir kere hakikati anlayp idrak ettikten sonra, menfaatler onun ayana zincir vuramaz; korku yolunu kesip onu engelleyemez; ehvet onun nn alamaz. O havada uar gibi aar gider bunlarn hepsini... Hizmet insan; gnl verdii dava urunda, kandan irinden deryalar geip gitmeye azimli ve kararl; varp hedefine ulatnda da her eyi sahibine verecek kadar olgun..." Glen'e "sen niye bu sylediklerini uygulamyorsun katn ve sndn Amerika'dan ne zaman dneceksin diye sorsak verecei cevap; "O szlerime aldanmayn, davamn yce olduuna inanmyorum!.." olacaktr.

Ve Keklendi nsan
Erturul Hikmet tarafndan yazlan ve cemaate yakn olan Ik yaynlarnca baslan "M. Fetullah Glen" adl kitapta, Fetullah Glen "Arkadam" dedii Kemal Erimezi yle anlatyordu:

340 "Aydnl Hac Kemal Erimez zengindi, yedi slalesine yetecek zenginlikleri ve bir de elmas madeni vard. Birka defa eitimle alakal konumalarm dinleyince dkkanlarn ve hatta evini bile satt... Talebeye burs verme, okullar ama gayretine girdi. Doru mu ettim bilemiyorum ama bir gn ona, "Hac Kemal, seninle benim ev sahibi olmamamz lazm. Gel, bir kulbeciimiz bile olmadan yaayalm bu dnyada. Bu hayrl ileri dnyalk menfaatler iin yapmadmza, Allah'n rzasn aradmza halimiz ahit olsun" dedim. Ve bu fedakr ve cmert insan hayat boyunca kiralk bir evde, bir okulun mtevaz bir odasnda yatt kalkt, dnya namna arkada bir ey brakmad." Fetullah Glen'in aklamalarndan aka grlecei zere trilyonluk servetini cemaate balayan Kemal Erimez, ailesinin rzkn ABD'lilerin karlarna hizmet iin kurulan okullara aktarrken, kendisi de bir okulun kk bir tahta kulbesinde hayatn kaybetti. zmir'e tahta bir bavulla gelen, tahta kulbelerde kalan Glen ise bugn Amerika'da iinde son derece lks

341 yedi adet villa barndran 137 dnm iftlik iinde, ahdan ofre, bahvandan hizmetiye her ihtiyacn karlayan 100 kii ile zevki sefa iinde bir aa, bir bey gibi yayordu. Aydnl Kemal Erimez ise, Fetullah'n byle bir atafat iinde gnlerini gn ederken "Gel, bir kulbeciimiz bile olmadan yaayalm bu dnyada." eklindeki szlerini duyuyorsa, yatt yerde ters dnmekten iflah kesiliyordur. Fetullah Glen'in 35 yllk dava arkada Nurettin Veren, Hikmet etinkaya'ya Fetullah'n "Padiah" gibi saltanat srd iftliin aln hikayesini yle anlatyordu: "iftliin halktan toplanan, himmet ve talebe bursu ad altnda, her vilayetten, her ay, kaytsz ve makbuzsuz olarak toplanan paralarn yzde 15'i Kutsal Hoca'nn hakk olarak rtl denek tahsisiyle kendisine, blge imamlar araclyla gidiyordu. iftlik byle alnd."

342

Okullar ve Himmet
Fetullah Glen'in 35 yllk yol arkada Nurettin Veren, Glen yaplanmasnn bir rgt olduunu, insanlar kullandn, yabanc istihbarat servislerine alldn, himmet yardmlarnn nasl toplandn, okullarn nasl bir ihanet ebekesine dndn Merdan Yanarda'a yle anl atyordu: "Evet... imdi biz burada neden bahsediyoruz. Biz bir rgt ats altnda kullanldk. Ama yllar sonra bizim milletten vekalet alarak yaptmz okullarn, fakir renci yurtlarnn, efendim niversite hazrlk kurslarnn, daha sonra bir ihanet ebekesi haline geleceini, bu mekanlarn en yetkili ahsnn gidip Amerika'ya yerleeceini ve bunun ABD'ye ve Batl insanlara, istihbarat servislerine ciro edilebileceini dnemezdik..." Nurettin Veren, kendisine sorulan, "Peki sonuta ortaya gl, geni, yaygn, brokrasi iinde, finans sektrnde, eitim alannda, polis iinde, orduda, salk sektrnde, medyada rgtlenmi kocaman bir imparatorluk kyor. Nedir bu rgtsel yap, bunun derinlii nedir, amalar nelerdir? Siyasal bir amacn gdld ortada" eklindeki soruyu yle yantlyordu:

343 "yle izah edersek halkmz daha rahat anlar. Biz bir atal kak retme fabrikas iin ortaklk yaparken, yar yolda bizim atal bak fabrikas bir silah fabrikasna dntrlrse, bu; insanlarla yaplan anlamaya bir ihanettir. nce yola klrken alnan szler, ak ve net olarak deerlendirilmeli. Bu hizmet prensipleri ierisinde bakldnda halka ne kadar faydal eyler var o hizmet izelgesinde, ne kadar gzel yaklamlar var. Fakat aradan geen zaman ierisinde bu atal kak retmek iin kurulan fabrikann, nasl bir silah fabrikasna dntn, ortaklk artlarnn tek tarafl deitirildiini milletimize anlatmak iin ben bugn burada bulunuyorum. Bizim bu fakir insanlarmz, aldklar bu burslarla zamanla ykselip eitli mevkilere geldiler. Kimisi polis tekilatlarnda, kimisi askeriye ierisinde, kimisi mlkiye ierisinde. Biz bunu balangta planlamamtk. Bizim okuttuumuz renciler yarn bir gn doktor olacak, mhendis olacak, asker olacak, bununla iftihar ettik biz... Ama bunu, devleti ele geirmeyi, Fetullah Glen'in planladnn balangta farknda deildik, daha sonra

344 ortaya kt. in mahsurlu taraf u noktada balad; bu ocuklar belirli mevkilere ulanca, Fetullah Glen, bunlarla bir eyler yapmay planlamaya balad. nk mevki sahibi olmaya balamalarndan sonra, talebeliklerinde olanlardan daha farkl yntemlerle, haberlemelerle bilgi almak onlarn o mevkilerini nasl kullanacaklarna dair talimatlar vermek ve onlar belli hedeflere ynelik olarak organize etmek eklinde gizli toplantlar olmaya balad. Ben bu gelimeyi grdm andan itibaren, bunun hem lkeye zarar vereceini ve bir tehlike oluturacan, hem bizim yola k hedefimizden bir sapma olduunu, hem de bu st dzey grevlere gelmi insanlarn kendi bal bulunduklar bakanlara, birimlere ve kurululara kar Fetullah Glen'in fikirleriyle amel etmelerinin iki ballk yaratacan, dolaysyla lkenin ve devletin bunu ihanet olarak ve bu tip bir rgtlenmenin illegal olduunu dndm. Hem o insanlarn urayaca zararlar hem de bizim kurmu olduumuz bu masum hizmetin, yani bir cami dernei, bir eitim kuruluu, bir salk kuruluu gibi olan bir yaplanmann gizli/illegal, devleti iten ele geirecek

345 ve Fetullah Glen tarafndan ynetilecek bir rgt haline gelmekte olduunun farkna vardk. Bizim 14-15 yalarnda veya daha nceki yalarda elinden tuttuumuz ocuklarn ileride kaymakam, vali, emniyet mdr veya askeriyede bir greve geldikten sonra Fetullah Glen'in bunlar yneterek lkeyi iten ele geireceini dnmemitik." te bu noktada tepkimizi ortaya koyduk. Veren; 100'e yakn lkede rgtlenen Fetullah Glen'in mali kaynaklar hakknda da unlar sylyordu: "imdi ilk etapta kk yardmlar, kk himmetler, samimi duygularla eitim iin verilen katklar vard. Daha sonra kurban derisi ve canl kurban toplama gibi iler balad. Bunlar byk finansman salad. Belki insanlar tahmin edemiyor. Kk bir yardmdan bir ey olmaz diyorlar ama kayt d olan her trl yardmn bir olumsuz etkisi mutlaka karmza kacak. nk bu eer hayr ise, bunun da mutlaka korunup kollanmas lazm. Yani milletin iyi niyetle verdii en kk bir eyin bile deiik amalara kullanlmamas lazm. ncelikle bunlarla balanld.

346 Daha sonra Ramazan aynda talebeye gizli burs toplantlar yapld. imdi bizim insanmzn en zayf noktas, Allah rzas iin efaat ya Resulallah dncesi ile gzya ile suistimal edilmeye ak bir yapda olmas. Yani verdii iyiliin Allah'a ulaacan ve karlnda Allah'tan honutluk alaca dncesi her zaman halkmzn en ak kapsdr. te vurulduumuz ve takipisi olacamz bu iyilikler, bu gizli ve kaytsz kampanyalar ile byk finanslar elde edildi. n plana ise hep fakir ocuklara yardm edilecei dncesi kondu. Tabii ki herkes bu niyetle verdi. Milletimiz her zaman bu tip hamiyetli davranlarda bulunmutur. Ama bu iin suistimaline de aktr. nk; yapt iin hayr iin veya baka maksatl olup olmadn takip etmez. "Ben Allah rzas iin verdim. tesi beni ilgilendirmez" der. Ve farknda olmadan kontrol dnda byk finanslar yaratp, byk gizli gayelere alet olabilirler. te bizde de yle oldu. Biz de samimiyetle bu iin takipisi olamadk. Milletimizin bize verdii vekaletle, bu itibar ve kredi ile ortaya kan bu messeselerin lkemize faydal olduunu dnerekten, ky ky, kasaba kasaba toplanan, gizli

347 himmetler, ak himmetler, elden verilen ve hibir kayd makbuzu olmayan yardmlar, toplantlarda dorudan Fetullah Glen'in eline teslim edildi. Yani yle dnn ki; bir anda 10 tane okulu yaptracak yardm bir kii veriyor ve bunun da hibir kayd yok. Kk yardmlarda zaten hibir belge yok. leride denmeye ynelik senetler, ekler verildi. Belki buradan bana ilgili savclar mracaat ederse; toplanan bu eklerin, senetlerin, yardmlarn, paraya tahvil edilen eylerin nasl kullanldn syleyebilirim? Belli para kasalar var. Bunlar aklayanlar var. Bunlar rgtleyenler, organize edenler var. Dorudan bu iin iindeydik, btn ayrntlar biliyorum..." Fetullah Glen, "Fasldan Fasla" adl kitabnn 3. Cildi; 57. sayfasnda gelir kaynaklarnn bir ksmn yle aklyordu: "slm'a ciddi bir dava uuru ile uyanan insanlar krktabir zekt ile hibir ey yapamayacaklarn bilmeli ve ona gre davranmaldrlar. slam davas bugn bizden ok daha fazla fedakrlklar beklemektedir. Nitekim bu dnceye uyanm nice kudsi dava erleri vardr ki, hizmeti o lde gtrmektedirler. Bugn birer

348 mit kaynadr ve insanlar, evlerinin, arabalarnn, fabrikalarnn anahtarn, tapularn getirip hizmete takdim etmekte ve istediiniz yere kullann demektedirler..." Ayn kitabn 175. Sayfasnda halktan da finans saladklarn aklyordu: "... Halka eitli vesilelerle mracaat ettik. Onlar da destek verdiler..." Mritlerine, Prizma adl kitabnda hedeflerinin zenginlik olduunu sylyordu: "Mmin mutlaka bir yolunu bulmal ve mutlaka zengin olmal dr." Finans kaynaklarnn ve rgtlenmesinin nemli bir yann vakflama hareketleri oluturuyordu. "Vakf dncesi; alm yzlerce imam-hatip, kuran kursu, camiler ve bu messeseleri besleyecek varidat kaynaklar bu dncenin tecessm etmi ekilleridir. Bunlarn yan sra... okullar, yurtlar, pansiyonlar vardr." (Fasldan Fasla, 3, ss. 202-203)

349 Fetullah Glen, btn bu kurmu olduu geni organizasyonla, eitli propaganda vastalarn kullanarak ok geni bir yelpazeyi hedeflemekte ve amalar dorultusunda adm adm yrtmektedir. "Biz TV, radyo, gazete ve dergilerden oluan basn yayn yoluyla dinimize hizmet etmeyi bir yol, bir metod olarak benimsemiiz." (Fasldan Fasla-3, s. 95) Glen, propaganda faaliyetlerinde dinin ardna snyor, kendi durumunu, her ortama kolayca uymasn da propaganda arac olarak kullanyor ve yle konuuyordu: "Daha nce kolay alayamyordum. imdi ise altm, istediim an kolayca alayabiliyorum." Ve yle devam ediyordu: "Pilajlar dahil her tarafa anz atn. Ayn rmcek gibi sabrla insanlar avlayn." Glenin 35 yllk dava arkada Nurettin Veren, Zaman Gazetesi'nin kurulu aamasn, gazetenin genel mdrln de yapmas, kurucular arasnda yer almasndan dolay da en iyi bilen isim olarak yle anlatyordu:

350 "Bakn imdi. Yurtlardan okullara, okullardan niversite hazrlklara daha sonra niversitelere, hastanelere... Daha sonra da bir Zaman Gazetesi'nin satn alnmas var ki bunlarn hepsi milletin katksyla imece usul ile yaplmtr. Samanyolu televizyonu aynen bir cami gibi milletin maldr aslnda. Samanyolu Televizyonu imece usul ile gstermelik ol arak bo kada imza atan insanlar ortak gsterilerek kuruldu. Aynen bir camiye yardm dncesi ile imece usul ile yaplmtr. Belki siz camiye yardm yaparken makbuz alrsnz. Burada o da yok. Yani biz dinimizi anlatmak, lkemizi anlatmak, ilmi ve bilimsel yaynlar yapmak zere, zellikle Fetullah Glenin vaaz kasetlerinin yaynlanmas iin byle bir dncesi var deyince, insanlar cotu ve bu paralar verildi. Zaman Gazetesi de aynen yle. Yani insanlara alternatif bir bir gazete sunmak, iyi yaym yapmak, haklnn yannda olmak amacyla kuru lduu sylendi. Prensipleri de vard. Hatta bunlardan bir tanesi gazeteye, televizyona kesinlikle banka reklam almamakt. 20 sene banka reklam almad bu gazete, bankadan alnan faiz haram kabul edildi. Bankaclar ve bankada

351 alanlar da ayrlmaya tevik edildi. Bu gazete de reklam almad. Zaman Gazetesi'nin 20 senelik arivlerine bakarsanz grrsnz. Ama bakn yine ayn dnce, ayn otorite bir gn geldi ve gazetenin banka reklam almasna da evet dedi. O gnk mantalite buydu. Siz baz finans kurumlar helaldir dediiniz zaman, brlerinin hepsi haramdr gibi bir durum ortaya kar. Toplum, bartl bartsz, helalciler haramclar, faize evet diyenler-hayr diyenler olarak blnd. Hatta bize kola imek bile Fetullah Glen tarafndan haram diye retildi. imdi insanlarn beynini, kalbini bu kadar kurcalarsanz, inanlaryla bu kadar oynarsanz insanlar hipnozlanm gibi olur yahut da ip taklm mahluklara dner. Artk hi bir ekilde irade sergileyemezler. Hibir tenkitte bulunamazlar. Sadece kaytsz artsz emirleri uygulayan robotlar haline gelirler. Ben byle bir hipnozdan uyandm ite. Bakn ben belge ve delil olarak sylyorum. Asya Finans bir anda Bank Asya oldu. Kimin emri ile oldu? Bank Asya'y kuran Fetullah Glen. Asya Finans' kuran Fetullah Glen. imdi tabii kat zerinde diyecek ki; bunun belgesi mi var? Btn okullarn, gazetenin, Sa-

352 manyolu'nun ve btn irketlerin ismini dahi koyan Fetullah Glen'dir. Bir liraya kadar parann muhasebesinin bile kendi talimatyla tutulduu bir rgt lideri ve rgtle kar karyayz. Ama siz bunun belgesini bulamazsnz. nk hibir illegal rgtn kaytl belgesi bulunmaz. Hibir mafya ve hibir kayt d sistem kaytlarn kendi liderinin stne zaten yapmaz. Ama talimatlar onun eliyle yaplr. te bakn nasl itaate altrlm ve baml hale gelmi bir kitle var. Rakamsal boyutunu syleyeceim imdi; 20 yl faiz haram deyip Asya Finans' bir anda banka yapmasna toplumda hibir tenkit yok. O gn Fetullah Glen o insanlara takiyye yapyordu. Bugn de Mslmanlara takiyye yapyor. Yani o gn o insanlar idare ederken; hain, kfir, dinsiz ve haram yiyenler diye ayrd kitleden uzaklap bugn bunda bir mahsur yoktur, diyerek Mslmanlara yneldi. Olabilir demeye balad. Takiyyesinin her branta ve her alanda olduunu anlatmaya alyorum. Ve cemaatin itaatini ve parasal gcn yle ifade edeyim. Asya Finans, Bank Asya

353 olduktan hemen 15-20 gn sonra borsaya kota edildi. Ben gazetede bulunduum zaman, borsa verilerini dahi gazeteye kaymak, futbol verilerini dahi yaymlamak haram dncesi ile yasakt. imdi birden bire bu kadar kapal bir toplum ald. Buradaki anlay u: Kfir insanlar aldatmakta hi mahsur yoktur. Bu bir taktiktir. Buras bir "Dar-l Harp"tir. Bu bir harp stratejisidir. Byle deyip kendi insanlarnn nitelerini ve kendi milletini idare edilecek ahmaklar olarak veya kar cephe olarak takdim etti. Yani slam iin yaplabilecek mcadele, harp alan... Ve harpte hile mubahtr. Hile yapmak, aldatmak yasak ve gnah deildir. Hibir kayt tanmaz. Her trl hile yaplr. Kendi insann aldatlacak bir kitle haline koymak, kendi devletini ele geirilmesi gereken kar cephe kalesi olarak grmek fikrinin nasl alandn ve uygulandn sylyorum." Gerek Necip Hablemitolu "Kstebek" adl kitabnda, gerekse Prof. Dr. Alpaslan Ikl "Fetullah Glen ve Laik Sempatizanlar" adl kitaplarnda Glen'in takiyye'sini yle aklyordu:

354

Arapa zlemi le Yanan Emniyetiler


Fetullah Glen, mritlerine Arapa eitimi vyor ve ne denli gerekli olduunu anlatyordu. Fetullah'n, daha nce yazdm "Kanla Abdest Alanlar" adl kitabmda da yer alan u aklamalarn tekrar hatrlayalm: "Cumhuriyetle beraber Arapa eitimine kar tavr alnmas, o gnn aydnnn ve devlet yetkililerinin bir yanlgsdr. Eitimde dnden bugne baskc ve dayatmac zihniyetlerin zorlamas ile kabul ettirilen tedrisat sistemini deitirecek inkilap ruhlara ihtiyacmz var. Millet u anda eitli domalarla zayi ediliyor." Fetullah Glen, insanlar bana toplam onlara ilmi (!) bilgi veriyordu. Glen'in bilgilendirme amal verdii dersin konusu Cin'lerdi... Cinler hakknda uzun uzadya

355 bilgiler verdikten sonra kendince mthi bir projesinden bahsediyordu: "Cinler ile konuma salanmas, emniyet tekilatlarnn da iine yarayabilir. Meydana gelen veya gelime safhasnda olan faaliyetler ve grup olaylar annda merkeze bildirilip, kontrol altna alnabilir. Kimbilir belki o zaman cinlerden de komiserler ve emniyet mdrleri olacaktr." Fetullah yaplanmann lkenin kaderini etkileyecek hale gelmesinde en nemli etkenlerden biri, bu cemaate ait okul, dershane, yurt gibi faaliyetleri dahil bir ok organizasyonlarna, bata Demirel olmak zere zamann babakanlarndan Blent Ecevit, Tayyip Erdoan, Abdullah Gl, Blent Arn gibi isimlerle, birok bakann sonsuz destek vermeleri ydi. Bakan, Vali, Emniyet Mdr, Kaymakam, Hakim, Savc kimliklerini zerlerinde tayan devlet grevlilerinin ocuklarn cemaate ait okul, dersane ve yurt gibi yerlere gndermeleri ve bir de bunlarn reklamlarnda ba rol almalaryd. Zira bu isimleri rnek alan insanlar unlar sylyordu:

356 "Kaymakamn, Emniyet Mdr'nn, Vali'nin ocuklarnn devam ettii okullar devlet katnda muteber ve gvenlidir. O halde en yksek bedeli deme pahasna ocuklarm bu okullara gnderirim." Ankara Emniyet Mdr Ercment Ylmaz Glen Cemaatine ait okullar ziyaret ediyor, orada fotoraflar ektirip, adna yazlan iirlerle mest oluyordu. Mdrn bu eylemini "AKPapa'nn Temel gds" adl kitabmda yle yazyordum: "Ankara Emniyet Mdr bakt ki, Babakan'n namus sznden hayr yok... Avanesini toplad gibi 2002 ylnn Mays aynda, ortaln scak olmasna aldrmadan Fetullah Glen'e yaknl ile bilinen okullar ziyarete gitti. Kendisini bir ara Milli Eitim Mdr m sand acaba diye dnrken, aniden durum netleti. Glen, demiyor muydu, "Cinlerden iyi komiserler olur, onlarla irtibat kurularak bir ok olayn zlmesi salanr." Tabii ki, Ercment Mdr de ne yapsn, "Sen Milli Eitim Mdr m, yoksa Mfettii misin" eklindeki sorulara muhatap olacan bile bile, Fetullah Glen'e yaknl ile bilinen okullara misafirlie gidiyordu. Her ne

357 kadar komiser cinlerin ilmini kapamasa da okul bebelerinin kendisi hakknda yazdklar iirleri gururla alyor, kabul ediyordu." Aslnda perembenin gelii arambadan belliydi... Bu gnlere kolay gelinmemiti. Polis Koleji ve Akademilerinde ok youn bir ekilde Nurcu propagandalar altnda ve Ik Evleri denilen irtica yuvalarnda yet ien Polisler ke balarn tuttuklarnda aldklar eitimin gereklerini y erine getiriyorlard. Buralarda ABD destekli irticai rgtlerin cirit att defalarca basn yayn organlarnda ilenmesine, yine bu fesat yuvalarnda yetien laik, demokratik Cumhuriyetin hasmlarnn eylemlerinin lke geleceini nasl karartma yolunda mesafe kat ettiklerinin meydana kmasna ramen hibir tedbir alnmam, mecburiyetten alan soruturmalar ise sumen altlarnda saklanm, ya da ykanm yunmutur. Bu soruturmalarn en kapsamls 1992 ylnda polis okullarnda balatlan ve 1998 senesine kadar sren ve sonunda Ankara DGM Basavcl'nca iinde Fetullah Glen'in de bulunduu sanklar hakknda "Takipsizlik" karar verilen soruturmayd. imdi bu soruturma kapsamnda baz komiser ve komiser muavinlerinin verdii

358 ifadeleri inceleyelim, bylece bugnlere nasl geldiimizin muhasebesini de kolay karalm. Bir ilimizin evik Kuvvet ube Mdrl'nde komiser yardmcs olarak grev yapan bir tann polis okullarnda verilen eitimi ortaya karan aklamalar: "1987 retim ylnda Polis Koleji'ni bitirerek Polis Akademisi'ne girdim. 1991 ylnda mezun oldum. Bu renim sresinde zellikle 19871988'de Hukuk Balangc, 1989-90 retim dneminde Ceza Muhakemeleri Usul Hukuku'na gelen Ali afak, 1989-90 retim dneminde Ynetim Bilimi dersine gelen Remzi Fndkl, 1988-89 dneminde Trk Diline gelen Bilal Cokun, 1990-91 dneminde Trk Edebiyat dersine gelen Halil brahim Okatan, 1989-90 dneminde Ceza Hukuku'na gelen Cihan Yamakolu adl retim yeleri, zaman zaman ders konularn iledikleri srada mukayese ve rneklemeler yaparak Arap dilinin inan ve esaslarn n plana karmak suretiyle endirek olarak dolayl yoldan eriat dzenini ho ve meru gstermek yoluna giderek renci kitlesini psik olojik telkin altnda brakrlard. Bu durumdan tr renci kesimindeki gruplara kar farkl tutum ve davranlara girerlerdi. dare de bu

359 retim yelerinin yakn olduu renci kesimine kar farkl uygulamada bulunurdu." Yine bir baka komiser yardmcs, Polis Ba Mfettii Dr. A. Nihat Dndar ve Polis Mfettii . Sezgin enel'e verdii ifadesinde, Polis Akademisi'ndeki Fetullah faaliyetlerin boyutlarn aka gsteriyordu: "Ben 1987 retim ylnda Polis Koleji'ni bitirerek Polis Akademisi'ne girdim ve 1991 ylnda mezun oldum. Bu retim sresi iersinde eitli derslerimize deiik retim yeleri geliyorlard. 1987-1988 renim dneminde Hukuk Balangc'na, 1991 ylnda da CMUK'na gelen Ali afak adl retim yesi, ders konularn iledii srada baz mukayeseler yaparak "batdan alnan hukuk sisteminin dejenere olduunu, slam hukukuna dayanan Mecelle'nin eriat hkmlerini ihtiva ettiinden dolay daha meru ve ho olduunu" derslerinde iliyordu. Yine 1988-89 retim dneminde dare Hukuku dersine gelen Remzi Fndkl adl hocamz da ayn mahiyette mukayese ve rnekler vererek ders konusunu iliyordu. 1987-1988, 1988-1989 dneminde Trk Dili ve Edebiyat dersine gelen Bilal Cokun adl retim yesi

360 ise, "Trk hukuk sistemini aalayarak, eriat sistemini vc ve ho gsterici ekilde konular ilerdi. Batllamann Trk sistemini dejenere ettiini sylerdi. zellikle yeni harf ve kyafet inkilabnn toplumu geriye gtrdn ve kargaaya srklediini Farsa ve Arapa'nn gemite toplumu daha da ycelttiinden bahsederdi." Bunun yannda Yahudilik ve Masonluk konularn ilerdi. Ayn ekilde 1989-1990, 1990-1991 dneminde Trk Dili dersine gelen Halil brahim Okatan adl retim yesi de, Bilal Cokun'dan geri kalmayarak ayn konular ilerdi. O da eriat dzenini vc konulara girer arlkla Trk-slam sentezini ilerdi. Yine 1989-1990 dneminde Krimonoloji dersimize gelen Cihan Yamakolu adl retim yesi "hi bir kural tanmadan, konuyla ilgisi olsun veya olmasn eriat dzenini ven konulardan bahseder, Trk Hukuk Sistemini, aile yapsn, sosyal yaanty, konu edinerek iler, neticede eriat, sisteminin doruluundan bahsederdi". Ankara Emniyet Mdrl Trafik Denetleme ube Mdrl'nde Komiser Yardmcs olan bir baka tank

361 da ad geen retim grevlilerinin; Atatrk lke ve inklaplarnn lkeyi geri gtrdn vurguladklarn, yine Ahmet Eyicil adl bir retim yesinin harf inklabnn iyi olmadn, bizi gemiimizden koparttn iddia ederek eski alfabenin daha iyi olduunu sylediini aktaryordu. Bu soruturma srasnda Polis Koleji ve Akademisinden mezun olan onlarca emniyet grevlisi, eriat sistemini ven, Atatrk ilke ve devimlerinin lkemizi geri gtrdn iddia eden, renciler arasnda gruplamalara yol aan, laik, demokratik Cumhuriyet'in dman grevlileri; mfettilere verdikleri ifadelerle anlatmalar, deifre etmeleri sonucunda mfettilerin "Fetullah Hoca'nn Talebeleri" adl rgt hakknda Ankara DGM Basavclna gnderdii fezlekeye ramen Savc Talat alk, Fetullah Glen ve dier sanklar hakknda "Takipsizlik" karar veriyordu. Benim Polis Akademisi'nde geen bu olaylar kaleme almamn ardndan, Prof. Ali afak beni mahkemeye veriyor, 1 milyar lira tazminat istiyordu. Ancak mahkeme, Ali afak'n talebini, kaleme alnan yaznn belgelere dayanmasn gereke gstererek reddediyordu.

362 AKP'liler ise onu btn polis okullarnn bana getirerek dllendiriyordu.

Glen'e Koruma
Fetullah Glen Ankara DGM tarafndan hakknda soruturma aldn renir renmez, salk sorunlarn hatrlyor, ilk bulduu uakla tam bir "katakulli" yaparak Amerika'ya gyordu. Sadettin Tantan'n banda bulunduu ileri Bakanl, laiklik aleyhindeki faaliyetleri ayyuka km bir insan iin yapmamas gerekeni yapyor ve 03.03.1999 tarihli bakanlk onay ile kendisine Bakomiser rtbesinde bir koruma tahsis ediyordu. Glen'in skntlar bitmeyince korumann grev sresi, Ankara Valisi Yahya Gr'n uygun gr ileri Bakan Sadettin Tantan'n oluru ile 4 Haziran 1999 tarihinden itibaren tekrar uzatlyordu. Fetullah Glen, ileri Bakanl tarafndan koruma verilirken emekli vaiz olarak nitelendiriliyordu. Oysa G-

363 len, hibir zaman Diyanetten vaiz sfat ile emekli olmamt. Glen, mahkemelere verdii insanlardan "Tazminat" koparmak iin Diyanet lerinde altn syleyerek saygn bir din grevlisi olduunu iddia ediyordu. "Fetullah'n Gerek Yz" adl kitabmda yazdklarm yalanlayamayan Fetullah Glen, kendisi ile alay ettiim gerekesiyle benden faizi ile be milyar istiyor, Diyanet'ten emekli olmu bir din grevlisi olduunu avukat Orhan Erdemli marifetiyle u ekilde anlatyordu: "Mvekkilim 'Diyanet leri Bakanl'ndan vaiz sfatyla din grevlisi olarak uzun yllar hizmetlerde bulunarak emekli olmu bir kiidir. Kendisi bir din grevlisi olarak toplumumuzda byk bir sayg grmtr." Fetullah Glen, dava dilekesinde de yer alan szlerinden aka anlalaca zere kelime oyunlar yapmak suretiyle Diyanet'ten emekli olduu izlenimi yaratmt. Oysa Glen, Diyanet'ten emekli olmam, 17.03.1990 tarihli hizmet belgesinde yer alan bilgilere gre 20.05.1990 ylnda istifa etmek zorunda kalm, daha sonra tekrar Diyanet'e girmek ve stanbul'a atanmak iin yapt bavuru ise kabul edilmemiti.

364 nsanlardan daha fazla tazminat alabilmek iin Diyanet referansna snan Fetullah, Diyanetin kendisini geri almamasn hazmedemiyor, kitaplarnda ve vaazlarnda yllarca ekmeini yedii kuruma ate pskryordu. "rat Ekseni" adl kitabnn 36 ve 37. sayfalarnda "Dini hizmetlerin tekilata braklmas Mslmanlar hazin duruma drd" diyordu. Glen'i Diyanet leri Bakanlna olan hncyla ba baa brakp dnelim Adliye kadrolamasna.

Hkim Kiralayn
Fetullah Glen'in hayalindeki Halifeli, Amerikano eriata ya da Ilml slam'a giden yolun deme talarndan en nemlileri; stihbarat, Tedbir, Okullar, irketler ve Vakflard. Fetullah rgtlenme bu yollar gemi, nihai hedeflerine doru yol almaya devam ediyordu. Emniyet iindeki Fetullah yaplanma tarafndan ehit edilen Dr. Necip Hablemitolu "Fetullah Glen'in s-

365 tihbarat Tutkusu ve Hedefi Sylemler ve Eylemler" balkl yazsnda, Glen yaplanmasnn ke talarn yle deifre ediyordu: "Yzlerce irketin salad milyarlarca dolarlk bir ekonomik kaynan desteindeki yurt ii ve yurt d yklerce okul, dersane, niversite ile binlerce yurt ve okul, yzlerce Ik Evi. Dier taraftan, yasa d yaplanmann silahl gcn oluturan; dmana korku, mridlere dokunulmazlk ve gvenlik ile lke imarna ve istiare kurulu yelerine, devlet kaynaklarndan son derece nemli kesintisiz istihbarat ak salayan TSK'ya alternatif- kimi emniyet mensuplar!.. Fetullah Glen iin istihbarat birimlerinde kadrolamak niye bu kadar nemlidir? En nemli neden, bir trl yeterince szmay baaramadklar Trk Silahl Kuvvetleri'ne kar silahl ve yasal bir gce sahip olmaktr. Adliye ve Mlkiye kadrolamas ise, bu gc daha da pe kitirecek ve devletin iten ele geirilmesini ya da bir baka ifadeyle de vletin "kansz" teslim alnmasn temin edecektir. Fetullah Glen ve genel olarak tm nurcular iin, Atatrk ve nn dnemi polisiye takibatlarndan kaynakla-

366 nan bir rknt, hatta yaygn bir korku sz konusudur. Ancak, iyi (!) bir polisten grd yardm, Fetullah Glen'in istihbarat konusundaki ufkunu deitirmitir: "Edirne'den gelirken dosyam dolu gelmiti. Takibe maruz idim. Peimde daima bir polis bulunuyordu. Fakat Cenab- Hakk'n bir ltf bu polis mam Hatip'in orta ksmndan mezundu ve benim de hemerimdi. Erzurumluydu." Brakalm istihbarat birimlerinde kadrolamann ok ynl avanta jlarn sadece telefonlarn dinlenmesi olgusu bile, yasad Fetullah yaplanma asndan, bal bana rakipsiz-rekabetsiz bir g stnl (Siyasal ve Ekonomik) salamaktadr. Bilindii zere, devlet imkanlar ile izlenmesinde kamu yarar grlen ve bir anlamda stratejik neme sahip kimi politikaclarn mafya liderlerinin, gazetecilerin, brokratlarn, iadamlarnn, akademisyenlerin telefonlarnn dinlenmesinin gemii yeni deildir. Bu yolla elde edilen bilgilerin, organize su rgtlerinin eline geme olasl ise olduka dktr; nk mafya, saptand kadaryla dinlemeyi sadece sokaklardaki telefon kutular

367 zerinden yapmaktadr. Ya da bcek denilen aletlerle hedef izlenmektedir. te yasa d ve devlet dman Fetullah yaplanmann gc de bu noktada ortaya kmaktadr. Hibir organize su rgtnn ya da siyasal yaplanmann sahip olamad bu inanlmaz g, yukarda da belirtildii gibi, sadece ve sadece yasad Fetullah yaplanmann uhdesinde mevcuttur. Nasl m? 1980'li yllarn balarndan itibaren polis okullarna ve Polis Ak ademisi'ne szarak burada kadrolaan ve daha sonra Personel, Eitim, Bi lgi-lem, Terrle Mcadele, stihbarat gibi birimlerde kklemeye alan Fetullahlar, istihbarat birimlerinin yan sra, var olduklar her yerde ve her ortamda, eyhleri Fetullah Glen'in kaset ve kitaplarndaki, tedbir ve temkin, taktik ve strateji ieren direktiflerinin gereini yerine getirerek "bugnk g dzeylerine eriebilmilerdir. Fetullah Glen'in muhtelif kitap ve kasetlerinden aaya alnts yaplan bu direktifler, mebzul miktarda sua azmettirme, kurnazlk, frsatlk, iki yzllk, takiyye gibi eler iermektedir:

368 Glen'in Ik evlerinde genlere yapt konumann kasetinden: "Adliye'de, Mlkiye'de veya bir baka hayati messesede bizim arkadalarmzn mevcudiyeti, yle ferdi mevcudiyetler eklinde ele alnp yle deerlendirilmemelidir. Yani bunlar gelecek adna bizim o nitelerde garantimizdir. Bir lde onlar bizim varlmzn teminatdr." Glen, rgtlenmesinin Emniyet'ten sonraki en nemli ayaklarnn Adliye ve Mlkiye olmas gerektiini yle aklyordu: "Trkiye'de nmz kestiler. Yryemiyoruz, orada durgun sular gibi bir de glleme imaj uyandracaksnz. Zorlayacaksnz, yerinde yryor gibi yapacaksn, nk durmak, hem de durgunluk paslanma meydana getirir... Bu Mlkiye'de, Adliye'de de her zaman sz konusu olur. Yrmeli, eer biz tm nabz, kalbi dinledik, baktk ki, geriye adm attracaklar bence adm atmam beklerim, frsat kollarm, yani herey bir oyundur. Kungfu gibi bir oyundur. Teak-wando gibi bir

369 oyundur. Yani her zaman insann hasmn bir yumruk vurup, yere ykmas eklinde deildir. Bazen hasmndan kamak bile ok nemli bir manevradr. Kuvvet dengesi yoksa kuvvete bavurmayn. ok iyi planlayacak, ona gre yryeceksiniz. Dardan bizi korkaklkla itham ed eceklerdir. Allah bizim aremize bakacak." Glen, amalarna ulamak iin "Devletin belli bir kvama gelmesi gerektiini sylyordu. "Devletin kvama gelmesi" bu zerinde nemle durulmas gereken ok nemli bir cmledir. Ayn zamanda birok gelimenin ve yakn tarihimizin bir tespiti... Zira 12 Eyll ve Turgut zal dnemiyle hareketlenen, iller ve Ecevit srecinde iyice palazlanan, Gl ve Erdoan hkmetleri ile tavan yapan Ilml slam maskeli Nurculuun kollanp, yceltilmesiyle yeil devrim yava yava dal budak salmaya balyordu. Sonuta devletin nasl kvama gelmeye balad ak ak grlyordu. Neyse biz yine dnelim, Adliye, Mlkiye ve dier kurumlarda Glen'in kadrolamann nemini anlatan aklamalarna:

370 "Arkadalarmzn mevcudiyeti slami geleceimiz adna bu iin garantisidir. Bu adan Adliye, Mlkiye veya baka hayat messesede bizim arkadalarmzn mevcudiyeti yle ferdi mevcudiyetler eklinde ele alnp yle deerlendirilmemelidir. Yani bunlar gelecek adna bizim o lkelerde garantimizdir. Bizim varlmzn bunlar nabzdr, Zaiyata meydan vermeyin. Daha bunun neye ihtiyac var, nasl takviye edilmeli, bu demeli, srekli o aratrlmal, daha bir takviye edilmeli, fakat mevcuttan da bir lde taviz verilmemeli derken yani fevkalade korunmaya alnmal, katiyyen zayiata meydan verilmemelidir. Bu adan bizim ister bu dairede, ister dier dairede arkadalarmzn korunmas ok nemlidir. Bu koruma mevzuunda ite arz ettiim gibi belki iin esnekliinden istifade edilebilir. Esnek olun, sivrilmeden can damarlar iinde dolan. Bu adan, dier taraftan bu kanun ve kurallar kullanma, biraz nce anlattm esneklik iinde, dier taraftan bir kanun ve kural adam olma imajn uyarmak, yani harfiyen riayet ediyor bunlar denmeli, denmeli ki muntazam terfilerin arkasnda bu lde bu vardr. Ve sizin ileriki dnemde daha hayati, daha nemli yerlere gelmenizin arkasnda da bu vardr.

371 Yani sivrilmeden mevcudiyetinizi hissettirmeden ok ilerilere gitmek, ite bu iki messesede olduu gibi hayati, dinamik bir ksm messeselerde sz konusudur. Ta ilerilere gitme, byle can damarlar iinde dolama ve eer dnlp gelinecekse yara alnmadan, hissettirilmeden dnp geriye gelme meselesi geleceimizin adna ok esasl hususlardr..." Fetullah Glen, hasm cephe olarak niteledii Atatrkler ile ilgili istihbaratta nde olmalarn, haberalma tekilatyla ilerine girilip bilgi toplanmasn da yle emrediyordu: "...Bir yandan hasm cepheyi, mkemmel ileyen Haberalma tekilatyla iinden tanrken, te yandan da hasm cephenin ayn faaliyetlerini kendi iimizde srdrmesine msaade edilmemeli ve imkan tannmamaldr... Evet, devlet ve milletin bekas ve hayatiyeti adna nem arz eden her dinamiin zerinde etraflca durmal, bu dinamikleri sistematik hale getirmeli, gnmzn teknolojik imkanlarndan da faydalanarak bu faaliyetleri gerekletirmeleri...

372 Ve bilhassa haberalma hususunda her zaman hasm cep henin ok nnde olunmaldr." Trkiye'de hala kadlk sisteminin zlemini eken, hakimleri kiralanacak bir meta olarak gren Fetullah Glen'e bu davranndan dolay itiraz eden dava aan bir hakimin kmay, zellikle Ergenekon tezgahnda rol alan baz hakim ve savclarn eylemleri yeil devrimin geldii, yeri gstermesi bakmndan olduka dndrcyd. imdi Fetullah'n mridlerine hakim kiralamalarn tleyen konumasna bakalm: "...Belki bizim aczimiz bu yani, orada icabnda Mahkemenin altn stne getireceksin, avucuna alacaksn, arkadalara diyorum ki ben, bin dktrecektim belki geriye biri dnecek. Bu dershanelerle stad destekleriz yani... Bir milyar lira vereceksiniz, 10 milyon tazminat davalar alacaksnz. nemli olan mahkum ettirmektir yani, Avukat da kiralayacaksnz, Hakim de kiralayacaksnz..."

373

Glen ve Mit
Unaktan gibi Nakibend tarikatna yaknl ile bilinen Kadir Msrolu, kaleme ald "Gurbet inde Gurbet" adl kitabnn 190. sayfasnda, Hilmi Trkmen Fetullah'n MT'ilii konusunu yle anlatyordu. "O zaman zmir'in Kestanepazar'ndaki Kur'an- Kerim Kursu'nun idarecilerini tanyordum. O'nu ocuk okutmak zere oraya yerletirdim. Be on gn sonra halini hatrn sormak iin oraya uradmda, ba baa bir kimseyle fiskos ettiine rast geldim. Konutuu adam, beni grnce yaydan km bir ok gibi frlayp kat. Kendisine; "Bu kimdir" diye sorduum da "Bir talebe velisi" diye cevap verdi. Bu sz doru deildi. Tahkikatm da onu gstermitir. Bu adam, byle bir karlamadan be alt ay evvel bana mftlk makamna gelmi ve MT'i hviyetini gsterdikten sonra, benimle aka bir meseleyi konumak istediini sylemiti. Syledii sz uydu: "Bizim tekilat (MT'i kastediyor) Mslmanlarn M. Kemal Paa'ya menfi bir tavr almasndan rahatszdr. stiyoruz ki, bu mnafereti gidelim. Sen, en byk dini

374 cemaatlerden biri olan Sleymanc cemaat iinde sz sahibi bir kimsesin. Sizin cemaatte M. Kemal Paa hakknda "Deccal" ithamnda bulunmakta ve aza alnmayacak szler sylenmektedir. Sen bunu dzeltebilirsin. Bunu yaptn takdirde, bizden ne isterse iste, seni, Diyanet ileri Bakan yapalm... Kendisine "yanl kap aldn", benim bahsettii cemaat iinde byle bir ey yapacak gcm olmadn, bunu ancak Kemal Kaar Bey'in yapacan syledimse de ikna olmad ve "Sen bilirsin, biz seni semitik. Anlalan sen bunu yapmak istemiyorsun. Amma biz bu iin peini brakmayacaz. Bu ii, birisini bularak muhakkak yapacaz!.." diyerek ayrlmt. imdi anlyorum ki, bulduklar adam Fetullah Glen'di. Fakat o sralarda Fetullah Glen sap silik bir adamd. Bunu nasl becerebilecekti? i takip ettim. MT gdml olarak nasl nafiz bir mevkiye getirildiine safha safha ahit oldum..." Msrolu kitabnda Glen'in istihbari ilikilerini sorgulayan insanlarn bana gelen ve insann tylerini diken diken eden bir olay da anlatyordu:

375 "... Bu demektir ki, Fetullah Glen etrafndaki gizli ve aikr gerekler bu derece korkuntur. Bu ifai olarak ilk ve messir bir surette ifa etmi bulunan bir arkadamzn tekilatn btn kdemli st kademelerince ok iyi tannan Kuyumcu Sadettin etin Bey'in kendisi "Fetullah Glen'e en byk hizmetleri ifa etmi bir kimse olduu halde cesedi paralanm olarak bir yol kenarnda bulunmutur. Sadece bunu hatrlamak, bu sahada gerei beyan etmenin ne ar bir bedeli olabileceini anlatmaya kfidir sanrz..." Glen sadece MT ile mi balantlyd? Tabii ki hayr. 1964 ylnda ilk defa lkemize gelen CIA Trkiye Masas efi Graham Fullerin hemen hemen o yllardan beri en yakn dostu yine Glen'di. Glen, 26 Ocak 1995 tarihinde Hrriyet Gazetesi'ne verdii bir beyanda, CIA Ortadou Masas efi Graham Fuller ile grtn yalanlyor ve yle diyordu: "Brakn yzn bir defa olsun grmediim Graham Fuller ile grmeyi, bir yabanc devlet yetkilisi, temsilcisi ve ajan ile karlkl veya dolayl bir saniyelik, bir satrlk grmem olmamtr."

376 Oysa Graham Fuller, Tima Yaynlarndan kan "Siyasal slam'n Gelecei" adl kitabnda, 1964 ylnda Trkiye'ye geldiini ve en yakn dostlar arasnda Fetullah Glenin de olduunu zellikle vurguluyordu. CIA stasyon efi Graham E. Fuller, lkemizdeki dier dostlarndan bazlarn yle sralyordu: "Fehmi Koru, Ali Bula, Ali Aslan nam dier Mcahit Aslan, Ruen akr, Cengiz andar, Nilfer Gle, erif Mardin, Hakan Yavuz, ahin Alpay..." Glen'in "Tanmyorum" dedii ancak yllardan beri kadim dostu olan CIA ajan Graham Fuller, Avrasya Stratejik Aratrmalar Merkezi'nin (ASAM) Michigan niversitesi ile birlikte dzenledii, 3. Avrasya Uluslararas Konferans'nda Glen hakknda unlar sylyordu: "Glen'in Radikal slamc olduunu dnmek bana zor geliyor. Kesinlikle deil, bu yndeki grlere katlmyorum." Glen, ABD'de srekli kalmak iin yapt bavuruda "Tanmyorum" dedii Graham Fuller'i ve dier CIA stasyon eflerini kendisine kefil olarak gsteriyordu.

377 Glen'in Green Card almak iin rpnmasnn bir dier nedeni de, Amerikan vatandalna gemekti. Glen'in bu hareketi birok gazetede manet olmutu. Herkesin bildii bir gerek var ki; ABD vatandalna gemenin en nemli artlarndan biri ABD bayra ve ncil zerine yemin etmektir. Amerikan karlarn her eyin zerinde tutmak, asl vatannn Amerika olduunu kabul etmektir. Bunun da slam'da hibir yeri yoktur.

CIA ve Glen
Glen cemaatinin byk bir oranda finanse ettii, Trk okullar olarak lanse edilen, ancak, ABD'ye hizmet iin kurulan okullar ncesinde balayan CIA ile ibirlii son hzyla devam ediyordu. Afrika'da bile alan bu okullar o lkedeki zeki ocuklar bulup, Amerika'ya gnderip eitmek daha sonra istedikleri kvama getirdikleri, her trl ama iin kullanabilecekleri insanlar tekrar lkelerine geri getirip, vatanlarnda ABD'nin karlarn her eyin zerinde tutmalarn salayabilecek ynetici konumuna ykseltmek amacyla CIA organizasyonu ile yaplan almalard.

378 Fetullah Glen, Ankara DGM Savclnn hakknda balatt rgt soruturmasn, savcnn yaknnda bulunan rgt yesi amirlerden renince, 'tehlike annda hicret snnettir" prensibine "tymeyi" de ekliyor ve Amerika'ya kayordu. Amerika'da 137 dnmlk arazide villa iinde FBI korumasnda, CIAnn desteinde yaamak son derece houna gittii iin, Trkiye'ye dnmek istemiyordu. Bu nedenle ABD'den srekli oturma izni almak iin ibirlii yapt; CIA, Katolik Papazlar ve Kiliseleri, Evanjelist Kilisesi ve Rahipleri, Rum Ortodoks Kiliseleri ve Papazlarn devreye sokuyor, yardm istiyor, "ne olur beni ABD'den kovmasnlar" diyordu. Haziran 2008 tarihli Milliyet Gazetesinde Glen'in ABD'de kalma faaliyetleri yer alyordu. Fetullah Glen'e ABD'de sresiz oturma ve alma izni vermesi iin bavurulan 1-140 statsndeki vize, bilim, sanat, i, eitim ve spor alanlarnda olaanst yetenek gsteren, uluslararas saygnl olan, bu faaliyetlerini ABD'de srdrmek isteyen ve ABD'nin de bu faaliyetlerden faydalanaca kiilere veriliyor.

379 Oysa Glen, eli kanl terr rgt Hizbullah'a vgler dzm, demokrasiyi eytandan gelen rejim olarak nitelemi, eriat devletinin mutlaka geleceini iddia etmi, mridlerine kelle alp, kelle vermeyi, ka nla abdest almay tlemi, ilkokulu dardan zorla bitirmi, devlet tarafndan "muzr" olarak gsterilip Diyanet'ten emekli edilmemi bir kiiydi. Fetullah Glen'in ABD ileri Bakanl'na bavurusunu yapt 1140 vizesinin reddedilme nedenleri de ortaya kyordu. Amerikan yasalar gerei her sene kstl sayda verilen ve ", bilim, sanat, eitim ve spor alannda olaanst yetenekli" kiilere oturma ve alma imkan sunan vize talebinin reddedilme nedenleri arasnda, Glen'in eitim alannda bavuru yapmasna ramen bu alanda direkt faaliyette bulunmamas ve bu konudaki "olaanst yeteneini" belgeleyememesi gsteriliyordu. 21 Kasm 2006 tarihinde Glen'in 1-140 vizesi iin yapt bavuru, ileri Bakanl tarafndan bir sene sonra reddedildi. 18 Aralk 2007'de bir kez daha ayn vize ve oturma izni iin bavuran Glen, bu kez CIA stasyon efleri,

380 Rum Papazlar, Yahudi din adamlar, Cizvit ve Katolik Rahiplerinden oluan 26 isimden kendisine referans oluturuyordu. Ancak bu referanslar yetmiyor, Mart 2008'de Glen'in temyiz istei reddediliyordu.

Para Karl Yazdryor


ABD ileri Bakanl adna savunma yapan Savc Patrick Meehan ve Mary Catherina Frye imzasyla sunulan 4 Haziran 2008 tarihli belgelerde; "Daval, kendisinin din adam olduunu ve eitim alannda almalar yaptn belirtiyor. Oysa, eitimci olduunu gsteren hibir belge sunmad gibi kendisini akademisyenlerle evreleyip para karl kendi grlerinin tartld konferanslarda konuturuyor ya da grlerini yazdryor" saptamas yaplyordu.. "Davac'nn yani Glen'in sunduu deliller gstermektedir ki kendisi siyaset ve din konularnda ok etkili bir hareketi ynetmektedir. Ama bu Kongre'nin ok zel yetenekte insanlara verdii vizeyi almasna hak veren bir alan deildir" diyen savclk makamnn karar kabul gryordu.

381 Glen'in avukatlar bu karar da bozmak iin "ara karar kartma" isteminde bulundu. Buna yant olarak 18 Haziran'da Savclk makamnca Pennsylvania Dou Blgesi Mahkemesine sunulan belgelerde yle deniliyordu: "Davac eitimi konusunda uluslararas alanda takdir kazandn iddia etmektedir. Oysa kendisi, "olaanst" yetenekli eitimciler arasnda olmad gibi eitimci bile deildir. Kendisi delillerde de sunulduu gibi byk ticari kaynaklar bulunan etkili dini ve politik bir hareketin lideridir. Dinleraras diyalog ve tolerans da bu statde verilen vize iin yeterli deildir." ileri Bakanl adna savunma yapan savclar; Glen'in brakn olaanst eitimciliini, normal eitimci bile olamayacan belgeliyorlard. lkokulu bile normal yoldan bitiremeyen, days Hseyin Top'un gzetiminde girdii vaizlik snavnda Allah'n sfatlarn baka baka yazd halde tam olarak kada geiremeyen, mezhepler hakknda bilgisi olmayan ve Cuma'nn artlarndan ise habersiz biri nasl eitimci hele bir de olaanst eitimci olabilirdi. Savclk Glen hareketinin balonlarn tek tek patlatyordu.

382 Glen'in "dini hogry eitim kurumlarnn iine sokan metodlar gelitirdii iddiasna" da yer veren savclk makam, "ancak davac, bu metodlarn ne olduunu gsteren bir delil sunmamtr. Yazlar bir mfredat modeli ya da metodoloji iermemektedir. Kendisinin eitmenlik yaptn belgeleyen bir delil dahi bulunmamaktadr" diyordu. Savclk makam ayrca Londra'da Lordlar Kamaras'nda Glen iin dzenlenen toplantnn da sadece o mekanda yapldn, Glen'in Konferans "ngiliz Hkmetinin destekledii" iddialarnn yanltc olduunu belirtiyordu. Glen, toplantlarda salya smk alayarak insanlardan kurban derilerine kadar yardm olarak istiyordu... Toplanan yardmlarn ne ekilde harcand da savclk makamnn aklamalaryla biraz olsun netleiyordu. Londra'daki Glen Konferansndaki sunumlardan faydalanan savclk makam; "...deliller de gstermektedir ki, davac kendi hareketinin organize ettii ve masraflarn karlad toplantlarda bulduu destei kendisini 'alim' olarak gstermekte kullanmaktadr" diyordu.

383 Glen hareketinin yrtt projelerin finansmannda kullanlan paralarn bykl nedeniyle Suudi Arabistan, ran ve Trk hkmetleriyle gizli anlama iinde olduu iddialar dile getirilmektedir. ClA'nn da bu projelere finansal ortaklk ettii pheleri bulunmaktadr" diyen savclk, Glen'in sunduu onlarca destek mektubundan hibirinin bir eitimciden gelmediine dikkat ekiyordu.

Glen'in Yalan
Glen'in ald dllerin gerek dl bile saylmasnn pheli olduuna yer veren savclk makam, "Davac'nn UNESCO dln ald trende Papa 2. Jean Paul'le bir kez daha grt iddias doru deildir. nk; Papa, dl tarihinden alt ay nce lmt" diyerek, Glen'in bir tezini daha rtyor, bylece Amerika'da bir sre daha kalabilmek amacyla slam'da en byk su ve gnahlardan biri olan "Yalan'a snld" ortaya kyordu. Savclk iddianamesinin son blmnde, Glen'in "gelecek planlarn" aklamad, eitim alannda a-

384 lmaya devam edeceine dair hibir iaret vermedii yazlyd. ddianamede "kendisi hakknda konferanslar dzenleyip yazlar yazdrmas eitim alannda olaanst bir faaliyet saylmaz" deniliyordu.

ClA'nn Glen'e Referans


Glen, Amerika'da kalabilmek, Trkiye'ye dnmemek iin istedii vizeye daha kolay kavuabilmek amacyla ibirlii yapt dostlar CIA istasyon efleri, Papazlar ve Hahamlar devreye sokuyor, onlardan yardm istiyordu. Glen'e referans veren CIA elemanlar u isimlerden oluuyordu. George Fldas: ClA'nn Da Alm ve Analiz Blm Direktrl grevini yrten bir isim. Halen Karma Askeri stihbarat Konseyi yesi. Graham Fuller: Eski Ulusal stihbarat Konseyi Bakan Yardmcs ve eski CIA Trkiye Masas eflerinden.

385 Morton Abromovvitz: ABD'nin eski Ankara Bykelisi. CIA Ajan. Halen Carnegie Endovvment ve The Century Foundation yesi. Glen'in Amerika'da kalmas iin destek veren papazlar ise u isimlerden oluuyordu: Aleksander Karlutsos: ABD Rum Ortodoks Kilisesi Bapiskoposu'nun Yardmcs. Rahip Floyd Schoenhals: Evanjelist Kilisesi Arkansas-Oklahoma Sirtodur. Rahip Thomas Michael: Katolik Kilisesi Cizvit Tarikat mensubu. Rahip Donald Senior: Katolik Teoloji Birlii Bakan. James Kenneth Echols: Chicago Lutheran Teoloji Okulu Bakan. Rahip Teny Mathis: California niversitesi Riverside Kampusu Rahibi. Rahip Loye Ashton: Tougaloo College Dini almalar Blm Bakan.

386 Fetullah Glen amaca ulamak iin her yolu mubah gryor, Sabetaylardan Yahudilere, Yahudilerden Rum Papazlarna, Papazlardan CIA elemanlarna, CIA ajanlarndan yerli tarikatlara, yerli tarikatlardan Moon ve benzeri tarikatlara kadar her kesimle ilikiye giriyordu. Glen bu faaliyetlerinin izahn kendince yle yapyordu: "Evet, biz sair slami cemaatlere farkl kulvarlarda, ama ayn hedefe koan insanlar nazaryla bakyoruz... Veya onlar ayn at iinde farkl odalarda hayatlarn srdren kiiler gibi gryoruz..." Peki; Emniyet, MT ve Adliye iindeki Fetullah yaplanma ile bunlarn ibirlikileri olan 2. Cumhuriyetilerin, PKK'llarn ve dnek solcularn ortak hedefleri ne?.. "Laik cumhuriyetin temellerine dinamit koymak." Ancak;

387 Cumhuriyetin temellerine koymaya kalktklar bombalar gn gelecek ellerinde patlayacaktr. O gn yakndr, hem de ok yakn!.. Hem de hi ummadklar kadar yakn.