Tema 4. Avantajele şi dezavantajele metodelor de analiză a lichidităţi 1. Metodele de analiză a lichidităţii bilanţului contabil 2.

Analiza factorială a ratei lichidităţii curente 3. Analiza concordanţei dintre rezultatele financiare şi fluxurile mijloacelor băneşti (de trezorerie) 1. Metodele de analiză a lichidităţii bilanţului contabil Lichiditatea bilanţului contabil – capacitatea întreprinderii de a-şi achita datoriile pe termen scurt. Lichiditatea activelor – proprietatea elementelor patrimoniale de a se transforma în mijloacele băneşti Solvabilitatea pe termen lung – capacitatea întreprinderii de a face faşă datoriilor pe o perioadă mai ungă de timp

Capacitatea de plată – capacitatea întreprinderii de aşi onora obligaţiile de plată

Gruparea activelor după în funcţie de capacitatea de a se transforma în mijloace băneşti: A1 – active perfect lichide (mijloace băneşti) A2 – uşor realizabile (produse finite, mărfuri, investiţii şi creanţe pe termen scurt) A3 – lent realizabile (stocuri de mărfuri şi materiale, investiţii pe termen lung) A4 – greu realizabile (activele pe termen lung) Gruparea surselor de finanţare în dependenţa de necesitatea achitării la termenele scadente: P1 – datorii urgente P2 – datorii curente cu termenul de plată neexpirat P3 – datorii pe termen lung P4 – capital propriu Bilanţul contabil se consideră absolut lichid, dacă se respectă următoarele relaţii: A1≥ P1;A2≥ P2; A3≥ P3;A4≤ P4. Analiza lichidităţii în cadrul analizei exprese
Denumirea coeficientului Lichiditatea curentă, de gradul III; coeficientul de acoperire Lichiditatea intermediară, de gradul II; “testul acid” Lichiditatea absolută, rapidă, imediată, de gradul I Modul de calcul Active curente / Datorii pe termen scurt (Active curente – Stocuri de mărfuri şi materiale) / Datorii pe termen scurt Mijloace băneşti / Datorii pe termen scurt Sursa de informaţie Interval optim 2-2,5 1-2,5 >2 0,7-0,8 >1 0,2-0,25 0,05-0,1

Cauzele posibile de depăşire a coeficientului lichidităţii curente • Stocuri de materiale excesive, inutile, deteriorate, • Comenzi anulate ale consumătorilor insolvabile (în componenţa producţiei în curs de execuţie), • Creşterea stocurilor produselor finite, • Creanţe consumătorilor cu termenul de plată expirat, creanţe dubioase, • Suma excesivă de mijloace în conturi bancare. Consecinţele depăşirii coeficientului lichidităţii curente: • Reducerea rentabilităţii din cauză acumulării activelor care nu aduc profit, • Cheltuieli suplimentare legate de păstrarea stocurilor excesive, • Riscul învechirii a stocurilor,
1

“testul acid” Lichiditatea absolută.  Caracterul subiectiv al intervalelor optimale a acestor coeficienţi. care s-au stabilit ţinînd cont de practica activităţii întreprinderilor în condiţiile pieţei dezvoltate. Analiza lichidităţii cu aplicarea normativelor de reduceri Denumirea coeficientului Lichiditatea curentă. Avantajele aprecierii lichidităţii în cadrul analizei exprese:  Simplitatea calculării coeficienţilor. de gradul II. “testul acid” Lichiditatea absolută. • Manopera înaltă a lucrărilor pregătitoare.2 Normativele se stabilesc în baza studierii datelor medii statistice cu privire la lichiditatea deferitor posturi ale bilanţului contabil. Analiza lichidităţii sub aspect dinamic Denumirea coeficientului Lichiditatea curentă. de gradul I ≥1 ≥1 Metoda aprecierii lichidităţii sub aspect dinamic constituie pentru întreprindere un instrument operativ de control asupra capacităţii de plată. de gradul II. În baza acestei analizei se poate de elabora măsuri concrete pentru sincronizarea încasărilor şi plăţilor. rapidă. coeficientul de acoperire Lichiditatea intermediară. coeficientul de acoperire Modul de calcul (Mijloace băneşti + Investiţii pe termen scurt + Stocuri de mărfuri şi materiale + Alte active curente + Creanţe realizabile într-un an) / Datorii pe termen scurt realizabile într-un an (Mijloace băneşti + Investiţii pe termen scurt + Produse finite şi Mărfuri + Creanţe realizabile în 90 zile ) / Datorii pe termen scurt realizabile în 90 zile Mijloace băneşti + Creanţe realizabile în 30 zile / Datorii pe termen scurt realizabile în 30 zile Sursa de informaţie Interval optim ≥1 Lichiditatea intermediară. Dezavantajele metodei aprecierii lichidităţii sub aspect dinamic pot fi: • Aplicarea informaţiilor cu caracter intern. Dezavantajele aprecierii lichidităţii în cadrul analizei exprese:  Calculul acestor coeficienţi se bazează pe datele statice din Bilanţul contabil şi nu permit de aprecia starea viitoare a mijloacelor şi obligaţiunilor de plată în viitor. de gradul III.3 ≥ 0.  Accesibilitatea sursei informaţionale – Bilanţului contabil. 2 .  Ignorarea gradului deferit de lichiditate a activelor reflectate în bilanţul contabil (creanţe pe termen lung din cauza creşterii volumului activităţii întreprinderii sau din cauza creşterii creanţelor cu termen expirat).• Riscul creşterii lipsirilor de deferită natură. de gradul III. rapidă. imediată. imediată. de gradul I Modul de calcul (Mijloace băneşti + Investiţii pe termen scurt + 70% din creanţe şi alte active + 80% din stocuri de mărfuri şi materiale) / Datorii pe termen scurt (Mijloace băneşti + Investiţii pe termen scurt + 70% din creanţe + 80% din produse finite + 80% de mărfuri ) / Datorii pe termen scurt Mijloace băneşti / Datorii pe termen scurt Sursa de informaţie Interval optim ≥2 ≥ 1.

active curente DTS – datorii pe termen scurt LC – rata lichidităţii curente 2) ∆ LCDTS = AC1/DTS1 – AC1/DTS0 Calculul influenţei factorilor detaliaţi se efectuează cu ajutorul metodei participării prin cotă.00 3 . ∆ LCi(AC) = ∆ LCAC x ∆ACi/∆AC ∆ LCj(DTC) = ∆ LCDTS x ∆DTSj/∆DTS Calculul influenţei factorilor detaliaţi asupra modificării lichidităţii curente Indicatori Active curente Stocuri Creanţe Mijloace băneşti Datorii pe termen scurt Datorii financiare pe termen scurt Datorii comerciale pe termen scurt Datorii calculate pe termen scurt La finele anului precedent 78717 50689 25687 2341 48150 32652 15498 La finele anului curent 84452 65234 18564 654 69268 20000 35621 13647 Modificarea absolută în lei Cota factorului detaliat. 100. % 100.2.00 Influenţa factorului. coef. Analiza factorială a ratei lichidităţii curente Conexiunea factorilor Indicator rezultativ Factorii gnerali Active curente Lichiditatea curentă Datorii pe termen scurt Factori de gradul II Stocuri de mărfuri şi materiale Creanţe şi investiţii pe termen scurt Mijloace băneşti Datorii financiare pe termen scurt Datorii comerciale pe termen scurt Datorii calculate pe termen scurt Calculul influenţei factorilor generali: 1) ∆ LCAC = AC1/DTS0 – AC0/DTS0 AC .

390. Tabelul 2. Analiza concordanţei dintre rezultatele financiare şi fluxurile mijloacelor băneşti (de trezorerie) Existenţa devierilor considerabile dintre dinamica rezultatelor financiare obţinute şi evoluţia fluxurilor mijloacelor băneşti poate fi influenţată de diverse cauze cu caracter obiectiv şi subiective. 170) Depăşirea rezultatului financiar asupra fluxului net Depăşirea fluxului net asupra rezultatului financiar Depăşirea fluxului net asupra rezultatului financiar Depăşirea rezultatului financiar asupra fluxului net Depăşirea fluxului net asupra rezultatului financiar Depăşirea rezultatului financiar asupra fluxului net Depăşirea rezultatului financiar asupra fluxului net Se scade (-) Se adună (+) Se adună (+) Se scade (-) Se adună (+) Se scade (-) Se scade (-) 4 . rd. 960) Raportul privind fluxul mijloacelor băneşti (rd.4) Natura decalajului Depăşirea fluxului net asupra rezultatului financiar Influenţa asupra fluxului mijloacelor băneşti Se adună (+) Bilanţul Contabil (rd. 860. 810. Modificarea creditelor şi împrumuturilor atrase: Încasările sub formă de credite şi împrumuturi Plăţi băneşti privind credite şi împrumuturi Plata dividendelor Sursa de informaţie Anexa la Bilanţul Contabil (rd. 040 col. 350. 4. 150) Raportul privind fluxul mijloacelor băneşti (rd. 450) Bilanţul Contabil (rd. Pentru depăşire acestor cauze se aplică metodologia întocmirii Raportului privind fluxul mijloacelor băneşti potrivit metodei indirecte.3. 960) Bilanţul Contabil (rd. 390. 860. 350. 140 col. +/Rezultat Anul curent financiar La următoare etapă a analizei se examinează factorii principali ce pot condiţiona abaterea fluxului net de la rezultatul financiar obţinut. 250. 810. 160) Raportul privind fluxul mijloacelor băneşti (rd. Factorii (cauzele) decalajului dintre rezultatele financiare şu fluxul net de mijloace băneşti Denumirea factorului Calcularea amortizării activelor nemateriale. Ilustraţia decalajului dintre rezultatele financiare şi fluxul mijloacelor băneşti poate fi prezentată în baza următorului exemplu: Analiza corelaţiei dintre rezultatele financiare şi fluxul mijloacelor băneşti Tipul de activitate Activitatea operaţională Activitatea de investiţii Activitatea financiară Total Anul precedent Rezultat financiar 1 856 752 12 584 (125 478) Fluxul net 542 781 (457 252) (6 687) Anul curent Rezultat financiar 421 701 (10 458) (42 897) Fluxul net (125 647) 11 548 152 349 Abaterea fluxului net faţă de rezultatul financiar. 450) Bilanţul Contabil (rd. 250. uzurii mijloacelor fixe şi epuizării resurselor naturale Modificarea activelor curente (cu excepţia mijloacelor băneşti): Majorarea activelor curente Diminuarea activelor curente Modificarea datoriilor pe termen scurt: Majorarea datoriilor pe termen scurt Diminuarea datoriilor pe termen scurt 4.

5 . 3.Analiza cauzelor decalajului dintre rezultatele financiare şi fluxul net al mijloacelor băneşti Indicatori Profit pînă la impozitare Cheltuieli (economii) privind impozitul pe venit Profit net Calcularea Amortizării activelor nemateriale Uzurii mijloacelor fixe Modificarea activelor curente Stocuri de mărfuri şi materiale Creanţe pe termen scurt Altor active curente Modificarea datoriilor pe termen scurt: Datorii comerciale pe termen scurt Datorii calculate pe termen scurt calculate Încasarea creditelor Rambursarea creditelor Plata dividendelor Alţi factori Fluxul net total Sursa de informaţie şi modul de calcul Suma. Să se calculeze influenţa factorilor detaliaţi asupra ratei lichidităţii curente. mii lei Probleme: 1. 2. Să se aprecieze lichiditatea bilanţului contabil cu aplicarea normativelor de reduceri. Să se determine factorii (cauzele) decalajului dintre rezultatele financiare şi fluxul net al mijloacelor băneţti (de trezorerie).