SOALAN LAZIM - Pepasangan Elektrik

Berdasarkan Kehendak Akta Bekalan Elektrik 1990 & Peraturan-Peraturan Elektrik 1994

Mengenai

Apakah keadaan yang boleh menyebabkan Perakuan Pendaftaran pepasangan yang telah dikeluarkan oleh Suruhanjaya Tenaga dibatalkan? 11 KERJA-KERJA ELEKTRIK DI PEPASANGAN ELEKTRIK 10. 4. Apakah yang ditafsirkan dengan ‘Pepasangan’? 4 PENDAFTARAN PEPASANGAN 2. 6. Pepasangan pada kadar kapasiti apa yang perlu didaftarkan dengan Suruhanjaya Tenaga dan adakah sebarang fi dikenakan? Adakah Suruhanjaya Tenaga akan membuat pemeriksaan ke atas pepasangan sebelum ia lulus untuk didaftarkan? 9 8. Siapakah yang boleh mengendalikan sesuatu pepasangan elektrik? Adakah orang kompeten yang mengerjakan dan mengendalikan pepasangan elektrik perlu mendaftar Perakuan Kekompetenannya dengan ST? 12 13 FAQs PepasanganElektrik muka 2 / 2 .Kandungan muka surat PENGERTIAN 1. 3. 10 PEMBATALAN PERAKUAN PENDAFTARAN PEPASANGAN 9. 11. Apakah peranan pemunya atau pengurusan bangunan berkaitan pendaftaran pepasangan elektrik? Di manakah pepasangan elektrik perlu didaftarkan? Siapakah yang boleh dilantik pendaftaran pepasangan ini? Apakah prosedur dan pepasangan elektrik? syarat untuk untuk menguruskan pendaftaran 5 5 7 7 9 Apakah penalti yang dikenakan kepada mereka-mereka yang gagal mendaftarkan pepasangan mereka dan membuat pembaharuan ke atas pepasangan mereka? KADAR KAPASITI PEPASANGAN DAN FI DIKENAKAN 7. 5.

ujian pada pepasangan dan pengesanan kerosakan kabel di pepasangan? Apakah tempoh senggaraan perlu dilaksanakan ke atas pepasangan elektrik? Berapa kerapkah pengujian dan penentukuran perlu dibuat ke atas mana-mana geganti dan peranti pelindung sesuatu pepasangan? 14 15.Kandungan LAWATAN PEMERIKSAAN KE ATAS PEPASANGAN ELEKTRIK 12. Siapakah orang-orang kompeten yang boleh melawat pepasangan untuk tujuan pemeriksaan? Berapakah kekerapan lawatan oleh orang kompeten ke atas pepasangan di bawah tanggungjawabnya? muka surat 13 14 SENGGARAAN PEPASANGAN 14. servis penentukuran. 15 15 FAQs PepasanganElektrik muka 3 / 3 . 13. baik pulih. 16. Siapakah yang boleh dilantik untuk menjalankan kerja-kerja penyenggaraan dan pembaikan.

dalam hal seorang pengguna.PENGERTIAN 1. Soalan: Apakah yang ditafsirkan dengan ‘Pepasangan’? ‘Pepasangan’ ertinya keseluruhan mana-mana loji atau kelengkapan di bawah satu pemunyaan atau. yang mengambil tenaga daripada pepasangan awam atau pihak berkuasa bekalan. ‘Pepasangan domestik’ adalah pepasangan di tempat kediaman persendirian yang bukan digunapakai untuk mana-mana hotel atau rumah tumpangan atau bagi maksud menjalankan apa-apa perniagaan. mengikut mana-mana yang berkenaan. atau kedua-duanya. talian bekalan dan radas penggunaan. talian paip. ‘Pepasangan Persendirian’ adalah pepasangan yang dikendalikan oleh pemegang lesen atau pemunya semata-mata bagi membekalkan tenaga kepada dan penggunaannya di atas harta atau premis kepunyaan pemegang lesen atau pemunya itu sendiri. yang direkabentuk bagi pembekalan atau penggunaan tenaga. jika ada. bangunan dan tanah yang perlu yang berkaitan dengannya. berserta dengan semua loji. ‘Pepasangan Awam’ adalah pepasangan yang dikendalikan oleh pemegang lesen bagi membekalkan tenaga kepada mana-mana orang. jika pihak pengurusan ditetapkan. perdagangan. termasuklah penggerak-penggerak utama. (Penjelasan lanjut boleh hubungi pejabat-pejabat ST berhampiran) FAQs PepasanganElektrik muka 4 / 4 . profesion atau perkhidmatan. atau. orang yang menjaga pihak pengurusan itu. bagi kegunaan hanya di atas harta atau premis kepunyaan pemegang lesen atau pemunya sahaja. jika ada.

Soalan: Apakah peranan pemunya atau pengurusan bangunan berkaitan keperluan pendaftaran pepasangan elektrik? Adalah tanggungjawab pemunya atau pengurusan bangunan untuk mendaftar pepasangan elektrik di bawah tanggungjawabnya seperti kehendak Peraturan 3. Menara PKNS-PJ No. Soalan: Di manakah pepasangan elektrik perlu didaftarkan? Permohonan pendaftaran pepasangan elektrik perlu dibuat di pejabatpejabat ST Kawasan. Pejabat-pejabat ST Kawasan akan menerima dan memproses permohonan mengikut alamat pepasangan yang terletak di bawah kawasan masing-masing. Jalan Trus 80000 Johor Bharu Johor. Aras 18.000 atau penjara selama tempoh tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya sekali.PENDAFTARAN PEPASANGAN 2. 17. Alamat pejabat-pejabat ST kawasan adalah seperti berikut:Pejabat ST Kawasan Pengarah Suruhanjaya Tenaga Tingkat 10A. Menara Ansar. Peraturan-Peraturan Elektrik 1990. Pengarah Suruhanjaya Tenaga Suite 18A. FAQs PepasanganElektrik Negeri/ Kawasan di bawah tanggungjawabnya · Wilayah Persekutuan (Kuala Lumpur & Putrajaya sahaja) · Selangor · Negeri Sembilan · Melaka · Johor muka 5 / 5 . Kegagalan mereka mendaftarkan pepasangan mereka adalah merupakan satu kesalahan dan apabila disabitkan. Jalan Yong Shook Lin 46050 Petaling Jaya Selangor. No. 3. boleh didenda tidak melebihi RM5. 65.

Pejabat ST Kawasan Pengarah Suruhanjaya Tenaga Tingkat 7. Bangunan KWSP Jalan Padang Garong 15000 Kota Bharu Kelantan. Wisma Saban KM 12. Jalan Labuk W. Pengarah Suruhanjaya Tenaga Tingkat 6. Wisma BSN Sabah Jalan Kemajuan. Bangunan KWSP 13700 Seberang Jaya Pulau Pinang.D. Karamunsing 68000 Kota Kinabalu Sabah. Persekutuan Labuan Sandakan Telupid Semporna Kunak Tawau Lahad Datu Beluran FAQs PepasanganElektrik muka 6 / 6 .T. Pengarah Suruhanjaya Tenaga Tingkat 1. No. Negeri/ Kawasan di bawah tanggungjawabnya · Pahang · Perak · · Kelantan Terengganu · · · Perlis Kedah Pulau Pinang · · · · · · · · · · · · · · Kudat Kota Kinabalu Beaufort Tuaran Tamparuli Ranau W. 25 90500 Sandakan Sabah. Pengarah Suruhanjaya Tenaga Tingkat 10. Pengarah Suruhanjaya Tenaga Tingkat 3. Kompleks Teruntum Jalan Mahkota 25000 Kuantan Pahang. Bangunan KWSP Jalan Green Town 30450 Ipoh Perak. Pengarah Suruhanjaya Tenaga Tingkat 7.

5.4. Soalan: Apakah prosedur dan syarat untuk pendaftaran pepasangan elektrik? (a) Bagi pepasangan baru dibina atau lama yang ingin didaftarkan. Pelan.gov. Borang A (permohonan bagi pendaftaran pepasangan) yang ditandatangani oleh pemunya atau pengurusan sendiri.my secara percuma. Borang ST(KE)9 ini boleh diperolehi terus samada dari pejabat ST Kawasan atau dimuat turun dari laman web Suruhanjaya Tenaga di www.st. Soalan: Siapakah yang boleh dilantik untuk menguruskan pendaftaran pepasangan elektrik? Pemunya atau pengurusan pepasangan boleh melantik juruperunding atau kontraktor elektrik yang berdaftar dengan Suruhanjaya Tenaga (yang mempunyai Perakuan Pendaftaran Sebagai Kontraktor Elektrik Kelas A/B/C/D) untuk membuat permohonan pendaftaran bagi pihak mereka. lukisan skematik dan spesifikasi seperti yang ditandatangani oleh orang-orang kompeten mengikut kadar had voltan/ampere pepasangan seperti berikutØ Ø Ø Ø Ø Pendawai 1 fasa Pendawai 3 fasa Penyelia Elektrik Jurutera Elektrik Kompeten tidak berdaftar dengan LJM (Lembaga Jurutera Jurutera Elektrik Voltan rendah 1 fasa sahaja Voltan rendah hingga 60A Voltan rendah hingga 100A semua voltan rendah sahaja Malaysia) tiada had pepasangan muka 7 / 7 § § FAQs PepasanganElektrik . (i) § Pemunya atau kepada ST:pengurusan pepasangan hendaklah kemukakan Borang permohonan pendaftaran pepasangan [ST(KE)9] yang telah lengkap diisi.

FAQs PepasanganElektrik muka 8 / 8 . (c) Setelah pepasangan elektrik itu diluluskan oleh Suruhanjaya Tenaga untuk didaftarkan maka suatu Perakuan Pendaftaran Pepasangan dalam Borang B akan dikeluarkan kepada pemunya atau pengurusan pepasangan.Kompeten & Jurutera Perkhidmatan Elektrik yang berdaftar dengan LJM § Borang G & H seperti di bawah:Borang G (Perakuan Penyeliaan dan Penyiapan) yang diisi oleh: v Pendawai 1 fasa bagi kerja-kerja pendawaian dan penyeliaan 1 fasa v Pendawai 3 fasa bagi kerja-kerja pendawaian dan penyeliaan 3 fasa di mana pendawai-pendawai tersebut hendaklah bekerja sepenuh masa dengan kontraktor elektrik yang berdaftar Borang H (Perakuan Ujian) yang diisi oleh: v Pendawai 1 fasa atau 3 fasa yang diberikuasa untuk menguji bagi kerja-kerja pendawaian dan pengujian 1 fasa v Pendawai 3 yang diberikuasa untuk menguji bagi kerja-kerja pendawaian dan pengujian 3 fasa v Jurutera Perkhidmatan Elektrik (JPE) yang bekerja sepenuh masa dengan kontraktor Perkhidmatan Elektrik bagi pepasangan voltan tinggi (b) Bagi pepasangan yang telah berdaftar yang ingin diperbesarkan atau diubahsuai. pemunya atau pengurusan pepasangan tersebut dikehendaki memberi notis kepada pejabat ST Kawasan di mana pepasangan itu didaftarkan dan hendaklah mengemukakan pelan tambahan kepada Suruhanjaya Tenaga untuk tujuan pendaftaran.

fi hendaklah kena dibayar bagi pengeluaran Perakuan Pendaftaran Pepasangan seperti berikut:Keupayaan Pepasangan* (a) (b) (c) Bagi tiap-tiap pepasangan 10 kW atau kurang Bagi tiap-tiap pepasangan melebihi 10 kW – 50 kW 1 Thn 20 2 Thn 40 Fi Tahunan (RM) 3 Thn 60 4 Thn 80 5 Thn 100 150 500 300 1. KADAR KAPASITI PEPASANGAN DAN FI DIKENAKAN 7. Peraturan-Peraturan Elektrik 1994 dan apabila disabitkan.000 450 1. Soalan: Pepasangan pada kadar kapasiti apa yang perlu didaftarkan dengan Suruhanjaya Tenaga dan adakah sebarang fi dikenakan? Semua pepasangan [xx] perlu didaftar dan fi adalah mengikut keupayaan pepasangan tersebut.000.000. mereka yang bertanggungjawab boleh didenda tidak melebihi RM5. Kegagalan mana-mana pemunya atau pengurusan bangunan membuat pembaharuan dengan tidak membayar fi pepasangan adalah merupakan satu kesalahan di bawah Peraturan 122.6.000 750 2.000.00 atau denda tambahan tidak melebihi RM1.00 bagi tiap-tiap hari atau sebahagian daripada sehari selama kesalahan itu berterusan selepas sabitan. Mengikut kehendak Peraturan 4. Soalan: Apakah penalti yang dikenakan kepada mereka yang gagal mendaftarkan pepasangan mereka dan membuat pembaharuan ke atas pepasangan mereka? Mana-mana orang sama ada pemunya atau pengurusan bangunan yang gagal atau cuai untuk mendaftarkan pepasangan di bawah tanggungjawab mereka adalah melakukan suatu kesalahan di bawah seksyen 37(8) Akta Bekalan Elektrik 1990 dan boleh dikenakan denda tidak melebihi RM25.500 600 2.500 muka 9 / 9 FAQs PepasanganElektrik Bagi tiap-tiap pepasangan melebihi 50 kW – 100 kW .00 atau dipenjara kan selama tempoh tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya.

500 6. [xx] (i) (ii) janakuasa tunggusedia yang dipasang bagi maksud membekal tenaga sekiranya bekalan dari pemegang lessen terputus bekalannya.000 4. dikerja atau dikendalikan dalam sesuatu tempoh tanpa mengakibatkan kerosakan pada mana-mana bahagian pepasangan itu.000 4.000 volt atau lebih.000 7.000 5. 8. Soalan: Adakah Suruhanjaya Tenaga akan membuat pemeriksaan ke atas pepasangan sebelum ia lulus untuk didaftarkan? Suruhanjaya Tenaga boleh melakukan pemeriksaan dan ujian pepasangan setelah menerima Borang A yang dihantar bersama-sama borang permohonan oleh pemohon. Suatu fi bagi pemeriksaan dan ujian pepasangan dikenakan pada kadar yang ditetapkan dalam Peraturan 6 seperti di bawah:- FAQs PepasanganElektrik muka 10 / 10 . keupayaan pepasangan itu adalah pada tahap kuasa elektrik yang maksimum.000 1.000 3. Untuk tujuan itu. notis pemeriksaan permulaan (Borang D) dan susulan (Borang E) akan diberikan secara bertulis kepada pemunya atau pengurusan pepasangan terlebih dahulu sebelum hari pemeriksaan dibuat.000 6.000 2.500 2. untuk sistem penghantaran atau sistem pengagihan.000 * ertinya tahap maksimum kuasa elektrik sesuatu pepasangan boleh diguna.(d) (e) (f) melebihi 50 kW – 100 kW Bagi tiap-tiap pepasangan melebihi 100 kW – 300 kW Bagi tiap-tiap pepasangan melebihi 300 kW – 600 kW Bagi tiap-tiap pepasangan melebihi 600 kW 1. Walau bagaimanapun.000 3.000 8. yang sistem itu dijangka atau dikehendaki untuk membekal dalam sesuatu tempoh. Pemunya atau pengurusan pepasangan bilamana menerima notis berkenaan hendaklah menyebabkan persediaan bagi pemeriksaan dibuat dan hadir pada masa pemeriksaan dan ujian itu. yang menerima tenaga daripada pemegang lessen pada voltan 11. mengikut mana satu yang lebih tinggi.000 4.500 10.

orang yang padanya Perakuan itu dikeluarkan menggunakannya bagi tujuan yang berlainan dengan tujuan Perakuan itu dikeluarkan.000 kW Bagi tiap-tiap pepasangan melebihi 600 kW – 1. pepasangan itu didapati tak selamat untuk digunakan. atau orang itu telah melanggar atau tidak mematuhi mana-mana peruntukan Akta atau Peraturan-Peraturan ini. (d) FAQs PepasanganElektrik muka 11 / 11 .Keupayaan Pepasangan (a) (c) Bagi tiap-tiap pepasangan 50 kW atau kurang Fi bagi satu Pemeriksaan (RM) 100 50 (b) (d) (e) (f) Bagi tiap-tiap pepasangan melebihi 50 kW – 100 kW Bagi tiap-tiap pepasangan melebihi 100kW – 300 kW Bagi tiap-tiap pepasangan melebihi 300 kW – 600 kW Bagi tiap-tiap pepasangan melebihi 1. Soalan: Apakah keadaan yang boleh menyebabkan pendaftaran pepasangan yang telah dikeluarkan oleh Suruhanjaya Tenaga dibatalkan? Suruhanjaya Tenaga boleh membatalkan Perakuan Pendaftaran pepasangan yang dikeluarkan kepada pemunya atau pengurusan pepasangan jika:(a) (b) (c) pepasangan itu tidak lagi dikehendaki untuk digunakan.000 kW 250 200 150 300 PEMBATALAN PERAKUAN PENDAFTARAN PEPASANGAN 9.

Sekatan 1000V A4 : Sistem VR Tanpa Had A4-1 : Sistem VR Tanpa Penyegerakkan (synchronizing) Janakuasa A4-2 : Sistem VR Tanpa Talian Atas Dan Janakuasa Segerak A1 : Sistem VR Tanpa Stesen Janakuasa A0 : Sistem VR Tanpa Stesen Janakuasa dan Talian Atas Sistem Voltan Tinggi (VT). Bagi pepasangan dikendalikan pada voltan melebihi 132 kV.10.Sekatan 33kV/11kV B4 : Sistem VT Tanpa Had B4-1 : Sistem VT Tanpa Stesen Janakuasa VT B0 : Sistem VT Tanpa Stesen Janakuasa VT dan Talian Atas VT B0-1 :Sistem VT Tanpa Stesen Janakuasa VT dan Talian Atas VT Penyegerakkan (synchronizing) Janakuasa VR B0-2 : Sistem VT Tanpa Stesen Janakuasa VT. (ii) seorang Jurutera Elektrik Kompeten. (iii) seorang Penyelia Elektrik. Bilangan dan sekatan skop kerja orang kompeten yang perlu dilantik hendaklah disyorkan oleh mana-mana orang kompeten seperti berikut:(a) Bagi pepasangan dikendali pada voltan yang tidak melebihi 600 V: (i) seorang Jurutera Perkhidmatan Elektrik. Soalan: Siapakah yang boleh mengendalikan sesuatu pepasangan elektrik? Pemunya atau pengurusan pepasangan pada kadaran 100A dan ke atas hendaklah melantik orang kompeten untuk mengerja. Janakuasa segerak VR dan Talian Atas VR FAQs PepasanganElektrik muka 12 / 12 . atau (iv) seorang Jurutera Elektrik Kompeten residen. (b) (c) Kategori kekompetenan dan sekatan skop kerja orang kompeten bagi Penjaga Jentera adalah seperti berikut:Sistem Voltan Rendah (VR). atau (iii) seorang Jurutera Perkhidmatan residen. Talian Atas VT. Bagi pepasangan dikendalikan pada voltan melebihi 600 V tetapi tidak melebihi 132 kV: (i) seorang Jurutera Perkhidmatan Elektrik. (ii) seorang Jurutera Elektrik Kompeten. mengendali atau mengawal apa-apa kerja ke atas pepasangan mereka. seorang Jurutera Elektrik Kompeten residen.

FAQs PepasanganElektrik muka 13 / 13 . Fi pendaftaran Perakuan Kekompetenan adalah sah bagi tempoh tidak kurang 1 tahun dan tidak lebih dari 5 tahun dengan bayaran fi seperti ditetapkan di bawah:Orang Kompeten Jurutera Perkhidmatan Elektrik 1 tahun 200 150 100 50 20 30 2 tahun 400 300 200 100 40 60 Fi Pendaftaran (RM) 3 tahun 600 450 300 150 60 90 4 tahun 800 600 400 200 120 80 5 tahun 1000 750 500 250 100 150 Jurutera Elektrik Kompeten Penjaga Jentera Pendawai Penyelia Elektrik Pencantum Kabel LAWATAN ELEKTRIK 12.11. Soalan: Adakah orang kompeten yang mengerjakan dan mengendalikan pepasangan elektrik perlu mendaftar Perakuan Kekompetenannya dengan Suruhanjaya Tenaga? Ya. Soalan: PEMERIKSAAN KE ATAS PEPASANGAN Siapakah orang-orang kompeten yang boleh melawat pepasangan untuk tujuan pemeriksaan tetap? Bagi pepasangan dikendalikan pada voltan rendah:(a) Jurutera Perkhidmatan Elektrik (JPE). (b) Jurutera Elektrik Kompeten (JEK). seseorang yang memegang Perakuan Kekompetenan yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya Tenaga hendaklah mendaftarkan diri dengan Suruhanjaya seperti kehendak Peraturan 63(1) PeraturanPeraturan Elektrik 1994. atau (c) Penyelia Elektrik (PE).

000 Volt tetapi tidak melebih 132. penservisan atau pembersihan ke atas mana-mana kelengkapan yang menjadi sebahagian daripada pepasangan. FAQs PepasanganElektrik muka 14 / 14 . atau (b) Jurutera Elektrik Kompeten (JEK). untuk melaksanakan tugasan kerja seperti soalan di atas.Bagi pepasangan dikendalikan pada voltan tinggi:(a) Jurutera Perkhidmatan Elektrik(JPE). ianya hendaklah dilaksanakan oleh Jurutera Perkhidmatan Elektrik (JPE) yang bekerja sepenuh masa dengan Kontraktor Perkhidmatan Elektrik yang memegang Perakuan Pendaftaran yang sah sepertimana dalam Borang P. Soalan: Siapakah yang boleh dilantik untuk melaksanakan atau menjalankan kerja-kerja penyenggaraan dan pembaikan.000 Volt SENGGARAAN PEPASANGAN 14. 13. Soalan: Berapakah kekerapan lawatan oleh orang kompeten ke atas pepasangan di bawah tanggungjawabnya? Melebihi 600 Volt atau 100 A ke atas Keupayaan Pepasangan Bilangan lawatan sebulan 1 2 Jurutera Elektrik Kompeten residen 4 Melebihi 600 Volt tetapi tidak melebihi 11. baik pulih. servis penentukuran. ujian pada pepasangan dan pengesanan kerosakan kabel di pepasangan itu? Seperti Peraturan 111. Peraturan-Peraturan Elektrik 1994 menghendaki orang kompeten atau yang bertindak di bawah kawalan orang kompeten untuk menjalankan apa-apa kerja pembaikan.000 Volt Melebihi 11.000 Volt Melebihi 132. penggantian. Oleh yang demikian.

atau pada bila-bila masa yang diarahkan oleh Suruhanjaya.15. diuji dan ditentukur oleh orang kompeten sekurang-kurangnya sekali setiap dua tahun. 16. ianya hendaklah diperiksa. FAQs PepasanganElektrik muka 15 / 15 . atau pada bila-bila masa yang diarahkan oleh Suruhanjaya. Peraturan-Peraturan Elektrik 1994 menyatakan selain daripada pepasangan domestik. sesuatu pepasangan hendaklah diperiksa dan diuji oleh orang kompeten sekurang-kurangnya sekali setiap lima tahun. Peraturan-Peraturan Elektrik 1994. Soalan: Berapa kerapkah pengujian dan penentukuran perlu dibuat ke atas mana-mana geganti dan peranti pelindung sesuatu pepasangan? Seperti kehendak Peraturan 110(4). Soalan: Apakah tempoh senggaraan perlu dilaksanakan ke atas pepasangan elektrik? Seperti kehendak Peraturan 110(3).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful