Regulamentul unei biblioteci

• Folosirea individuală a serviciilor de bibliotecă se face în baza fişei-contract de împrumut, care se completează la data înscrierii la bibliotecă; • Semnarea fişei-contract constituie actul juridic prin care cititorul îşi asumă răspunderea folosirii cărţilor şi a bunurilor bibliotecii; • Fiecare împrumut se acordă pe o durată de maxim 14 zile cu posibilitate de prelungire. • Depăşirea termenului de împrumut se sancţionează prin suspendarea dreptului de împrumut pentru o perioadă egală cu durata întârzierii. • Numărul publicaţiilor care pot fi solicitate este de două volume. • Cititorii sunt obligaţi să aibă o atitudine civilizată, să păstreze liniştea, ordinea şi curăţenia în bibliotecă; • În sala de lectură a bibliotecii este interzisă folosirea telefoanelor mobile. • Distrugerea sau sustragerea documentelor de bibliotecă sau a altor bunuri materiale din bibliotecă se sancţionează; • Serviciile oferite cititorilor bibliotecii pot fi suspendate sau anulate în cazul nerespectării prezentului regulament

Regulamentul unui club
1. Membrii clubului sunt obligaţi să respecte programul. 2. Accesul în club este permis numai în ţinuta corespunzătoare. Nu sunt admise următoarele ţinute: - costum de baie - încălţăminte murdară - haine murdare şi mirositoare 3. Este interzis accesul cu animale de companie. 4. Este interzis accesul persoanelor aflate în stare de ebrietate. 5. Este interzisă introducerea băuturilor alcoolice de orice fel. 6. Vor fi excluse persoanele care: îi agresează pe cei din jur şi vorbesc urât produc pagube materiale provoacă ceartă şi scandal

Regulamentul de utilizare a calculatorului într-un centru de documentare
1. Accesul la computer este permis doar sub supravegherea responsabilului. 2. Consultarea Internetului se face sub responsabilitatea unui cadru didactic. 3. Se interzice modificarea configuraţiei sistemului, fişierelor etc. 4. Nu se deschid, modifică sau şterg fişierele altcuiva. 5. Pentru a se evita viruşii informatici nu se utilizează memory stick-uri, CD-uri şi DVD-uri aduse din exteriorul centrului. 6. În cazul unor probleme tehnice, se avertizează fără întârziere responsabilul.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful