RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI TAHUN 3

Minggu / Tarikh 7 Tema / Topik Pengenalan Kepada Sains Pengenalan Kepada Sains Pengenalan Kepada Sains Standard Kandungan Kemahiran Saintifik Standard Pembelajaran 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 Memerhati Mengelas Mengukur dan menggunakan Nombor Meramal Evidens B3D1E1 B3D1E2 B3D1E3 B3D1E4 B3D1E5 B3D1E6 B3D1E7 B3D2E1 B3D2E2 B4D1E1 Catatan Kemahiran proses sains

8

Kemahiran Saintifik

1.1.5 Membuat Inferens 1.1.6 Berkomunikasi 1.1.7 Menjelaskan kemahiran proses sains melalui lakaran, penulisan TMK atau lisan 1..2.1 Menggunakan dan mengendalikan peralatan dan bahan sains dengan betul 1.2.2 Mengendalikan spesimen dengan betul dan selamat 1.2.3 Melakar spesimen, peralatan dan bahan sains dengan tepat 1.2.4 Membersih peralatan sains dengan cara yang betul 1.2.5 Menyimpan peralatan dan bahan sains dengan betul dan selamat 2.1.1 Mengenal pasti jenis gigi iaitu gigi kacip, gigi taring dan gigi geraham 2.1.2 Menghubungkaitkan jenis gigi dan fungsi nya

Kemahiran proses sains

9

Kemahiran Manipulatif

Kemahiran manipulatif sains

10

Pengenalan Kepada Sains Manusia

Kemahiran Manipulatif

B5D1E1 B5D1E2

Kemahiran manipulatif sains

11

2.1 Memahami pengetahuan tentang kegigian manusia

B1D1E1 B2D1E1

Kegigian Manusia

omnivor 3. bertanduk. di darat serta di darat dan air 3.2.berekor.berparuh.1 Memahami ciri haiwan B1D2E1 B1D2E2 Ciri Haiwan 15 Haiwan 3. karnivor dan omnivor dengan makanan yang dimakan B3D3E1 B3D3E2 Kegigian Manusia Manusia 13 B6D1E1 B6D1E2 Kegigian Manusia 14 Haiwan 3.1Mempraktikkan amalan harian terhadap kesihatan gigi daripada aspek: • pemakanan • penjagaan 3. melahirkan anak • habitat: hidup di air. berbulu.3 Mengenal pasti ciri-ciri yang terdapat pada satu haiwan yang dipilih • 3. karnivor. dentin.1.2.12 Manusia 2. kekuatan dan jangka hayat 2.2 Memahami kegigian haiwan B1D3E1 B2D3E1 Kegigian Haiwan .1.3 Membanding dan membezakan set gigi susu dan set gigi kekal dari aspek bilangan.2.1 Menyatakan tabiat makan haiwan: herbivor. berkuku tajam cara membiak: bertelur.1 Memahami pengetahuan tentang kegigian manusia 2.2 Mengelaskan haiwan berdasarkan ciri pengelasan yang dipilih 3. saraf.1 Memahami ciri haiwan 3.1. salur darah dan gusi 2. bersayap.1 Memahami ciri haiwan B1D2E3 B1D2E4 B2D2E1 B3D4E1 Ciri Haiwan 16 Haiwan 17 Haiwan 3.2 Menghubungkaitkan kegigian herbivor. bersisik • anggota badan: berkaki.1.1. berbulu pelepah.1 Mengenal pasti ciri haiwan iaitu: • litupan badan: bercangkerang.4 Melabelkan struktur gigi iaitu enamel.2 Mengamalkan penjagaan gigi 2.

2 Mengitlak tindakan magnet ke atas pelbagai objek dengan menjalankan penyiasatan 5.1. batang bawah tanah 4. spora.5 Mengitlak kekuatan magnet dengan menjalankan aktiviti menggunakan magnet pelbagai saiz 5. ladam.1.1. akar serabut • habitat: hidup di air. tidak berbunga • buah: berbuah. cara membiak:melalui biji benih.1. daun.4 Menyatakan kepentingan tumbuhan kepada manusia dan haiwan 5. tidak berbuah • batang: berkayu.1. silinder.1 Mengenal pasti ciri tumbuhan iaitu: • daun: jenis urat daun • bunga: berbunga.18 Tumbuhan 4. butang dan cincin 5.bentuk U.2 Mengelaskan tumbuhan berdasarkan ciri pengelasan yang dipilih 4.4 Menyatakan bahan yang diperbuat daripada besi adalah bahan magnet 5.1. keratan batang.1.1. anak pokok.1.1 Memahami ciri tumbuhan 20 Magnet 5.3 Mengelas objek berdasarkan tindakan magnet ke atasnya 5.1 Menganalisis pengetahuan tentang tindakan magnet B1D5E1 B3D6E1 B3D6E2 Magnet 21 Magnet 5.1 Mengenal pasti bentuk magnet seperti magnet bar.1 Menganalisis pengetahuan tentang tindakan magnet B4D2E1 B4D2E2 B5D3E1 Magnet .3 Mengenal pasti ciri-ciri yang terdapat pada satu tumbuhan yang dipilih 4.1. tidak berkayu • akar: akar tunjang. di darat.6 Membuat kesimpulan tentang daya tarikan dan tolakan kutub magnet dengan menjalankan aktiviti B1D4E1 B1D4E2 B1D4E3 B1D4E4 B1D4E5 B1D4E6 B1D4E7 Ciri Tumbuhan Ciri Tumbuhan B2D4E1 B3D5E1 B5D2E1 Ciri Tumbuhan 19 Tumbuhan 4.1 Memahami ciri tumbuhan 4.

2.2 Mereka cipta objek berdasarkan kebolehan menyerap air B5D4E1 Penyerapan Air .1 Menganalisis pengetahuan tentang keupayaan bahan menyerap air B2D5E1 B2D5E2 B3D7E1 Penyerapan Air 24 Penyerapan 6.1 Mencipta objek dengan menggunakan bahan yang menyerap atau kalis air B4D2E3 B6D2E1 Magnet 23 Penyerapan 6.3 Mengelas bahan yang boleh menyerap air dan kalis air dengan menjalankan aktiviti 6.2 Mereka cipta objek berasaskan penggunaan magnet 5.2.1 Menganalisis pengetahuan tentang keupayaan bahan menyerap air B4D3E1 B5D4E1 Penyerapan Air 25 Penyerapan 6.1.22 Magnet 5.1.2 Mengenal pasti bahan yang boleh menyerap air dan kalis air dengan menjalankan aktiviti 6.1.4 Membuat urutan jenis bahan mengikut keupayaan menyerap air dengan menjalankan penyiasatan 6.5 Menaakul kepentingan bahan yang boleh menyerap air dan bahan yang kalis air dalam kehidupan 6.1.1 Memberi contoh kegunaan magnet dalam kehidupan 5.2.2 Mencipta objek berasaskan penggunaan magnet 6.1.1 Mengenal pasti objek yang boleh menyerap air dan kalis air dengan menjalankan aktiviti 6.

1.1 Menganalisis kandungan tanah B4D4E1 B4D4E2 Tanah 28 Asas Teknologi 8.1.1 Memasang dan membuka set binaan berfungsi secara mekanikal berpandukan manual yang mempunyai konsep asas mesin ringkas 8.1.3 Mengenal pasti komponen model berpandukan manual B3D8E1 Tanah 27 Tanah 7.2 Membuat urutan jenis tanah mengikut keupayaan air mengalir melaluinya dengan menjalankan penyiasatan 7.1 Mengenal pasti kandungan yang terdapat di dalam beberapa jenis tanah seperti tanah liat.1 Menganalisis kandungan tanah 7.1. tanah kebun dan pasir dengan cara menjalankan penyiasatan 7.2 Membaca dan menerangkan manual 8.5 Mengenal pasti sistem pergerakan model seperti motor.1. gear.1. takal dan roda Set Binaan Berfungsi B2D6E1 B3D9E1 .1.1 Memasang dan membuka set binaan berfungsi secara mekanikal berpandukan manual yang mempunyai konsep asas mesin ringkas B1D6E1 B1D6E2 B1D6E3 Set Binaan Berfungsi 29 Asas Teknologi 8.3 Mengitlak jenis tanah yang sesuai untuk menanam pokok berdasarkan penyiasatan di atas 8.4 Memilih set binaan berfungsi yang hendak dibina 8.26 Tanah 7. gegancu.1.1 Memilih set binaan berfungsi yang hendak dibina 8.

1 Memasang dan membuka set binaan berfungsi secara mekanikal berpandukan manual yang mempunyai konsep asas mesin ringkas 8.1.7 Melakarkan hasil binaan menggunakan bentuk asas B3D9E2 B4D5E1 Set Binaan Berfungsi 31 Asas Teknologi 8.1 Memasang dan membuka set binaan berfungsi secara mekanikal berpandukan manual yang mempunyai konsep asas mesin ringkas 8.8 Menceritakan hasil binaan secara lisan 8.1.1 Memastikan perkakasan komputer berfungsi B3DT1 dengan baik.9 Membuka hasil binaan mengikut urutan 8. Mengenalpasti perkakasan komputer B3DT1E1 berfungsi dengan baik atau sebaliknya.1.10Menyimpan komponen model yang telah dibuka ke bekas penyimpanan B5D5E1 B6D4E1 B6D4E2 Set Binaan Berfungsi PEMETAAN STANDARD KURIKULUM TAHUN 3 DST ELEMEN TMK DENGAN STANDARD PRESTASI TAHUN 3 DST ELEMEN TMK 2013 STANDARD KANDUNGAN 1.1.0 STANDARD PEMBELAJARAN TAHUN 3 DESKRIPTOR EVIDENS 1. 1.1.2 Mengamalkan langkahkeselamatan siber B2DT2 dengan Menggunakan Daftar Masuk dan Daftar B2DT2E1 menggunakan Daftar Masukdan Daftar Keluar Keluar keahlian akaun e-mel serta B2DT2E2 keahlian mengamalkan langkah-langkah .30 Asas Teknologi 8.6 Memilih komponen model berpandukan manual bergambar 8.

maklumat yang B1DT1E1 1. B4DT1E3 2. 2.5 Membentuk jadual 2 lajur X 3 baris dengan B3DT3 memasukkanteks dan nomborberpandukan sel Membentuk jadual 2 lajur x 3 baris dengan B3DT3E1 yang diberikan. B1DT1 Menyatakan sumber diperolehi dalam talian.2 Membuat animasi pada teks dan imej dalam perisian persembahan (MS PowerPoint).sesuatu akaun e-mel. monitor dan bunyi dalam penjimatan B2DT1E2 tenaga. memasukkan teks dan nombor B3DT3E2 berpandukan sel yang diberi. B3DT3E3 . keselamatan siber. Menyisipkan video dalam perisian B3DT2E1 persembahan (Microsoft PowerPoint) 2. 1. 2.3 Membuat animasimenggunakan objek mudah menggunakan teknik animasi slaid.0 2.3 Menyatakan sumbermaklumat yang diperolehi dalam talian. slaid B5DT1E1 2.4 Mengamalkan penjimatantenaga dengan B2DT1 mengurangkan kecerahan paparan monitor dan Memahami tahap kecerahan paparan B2DT1E1 bunyi. B4DT2 Mengaplikasikan animasi pada teks dan B4DT2E1 imej dalam perisian persembahan B4DT2E2 (Microsoft PowerPoint) B5DT1 Mengaplikasikan teknik animasi dengan menggunakan objek mudah.4 Menyisip video dalam perisian persembahan B3DT2 (MSPowerPoint).1 Menyediakan teks dengan penjajaran tengah B4DT1 dan penjajaran penuh sertamembuat senarai Mengaplikasikan penjajaran tengah dan B4DT1E1 menggunakan Bullets dan Numbering. penuh pada teks serta membuat senarai B4DT1E2 menggunakan Bullets dan Numbering.

6.0 B5DT3 Mengepilkan tugasan menggunakan B5DT3E1 perisian aplikasi (Microsoft Excel.1 Menggunakan perisianaplikasi yang bersesuaian (MS Excel.1 Menggunakan kemahiran perisian hamparan elektronik (MS Excel) dengan menggunakan rumus (tambah dan tolak) bagi membuat analisa mudah seperti membuat perbandingan terhadap sesuatau data yang diperolehi. MS PowerPoint atau MS Word) untuk dikepilkan melalui e-mel bagi menyelesaikan sesuatu tugasan dalam penyebaran maklumat.0 4.3. B3DT6 Mengakses fail yang dikepil melalui e-mel.1 Mengepil fail melalui e-mel. B3DT5E1 B3DT6E1 5.2 Membuka fail yang dikepil melalui e-mel. 4. B6DT1 Mengaplikasikan rumus (tambah dan tolak) B6DT1E1 menggunakan perisian hamparan elektronik B6DT1E2 (Microsoft Excel) bagi membuat analisa mudah terhadap sesuatu data yang diperolehi. B5DT3E2 Microsoft PowerPoint atau Microsoft Word) melalui e-mel untuk penyebaran maklumat .1 Menghasilkan produk digital yang mengintegrasikan perisian hamparan elektronik dan perisian persembahan (MS Excel dan MS PowerPoint) secara kreatif. B3DT5 Mengepilkan fail melalui e-mel.2 Mempersembahkan data dalam bentuk carta B5DT2 pai berdasarkan jadual yang dibina dalam Menukarkan data daripada jadual dalam B5DT2E1 hamparan elektronik (MS Excel).0 7. bentuk carta pai menggunakan perisian hamparan elektronik (Microsoft Excel) 4. B6DT2 Mengintegrasikan perisian hamparan B6DT2E1 elektronik dan perisian persembahan B6DT2E2 (Microsoft Excel dan Microsoft B6DT2E3 6.1 Menggunakan fungsi Autosum untuk B3DT4 menjumlahsecara automatik dalamhamparan Menguasai penggunaan fungsi Autosum B3DT4E1 elektronik (MS Excel).0 .0 3. 7. untuk menjumlahkan secara automatik dalam perisian hamparan elektronik (Microsoft Excel) 3. 5.

.PowerPoint) untuk menghasilkan produk digital secara kreatif.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful