COPACUL IDEILOR: Metoda demonstraţiei

Aplicaţii în practica pedagogică: * limba română sau o limbă străină – demonstrarea modalităţii în care se pronunţă sunetele * la sport (schi alpin) – cum se îndoaie genunchii, cum se ţin beţele… * matematică – demonstrarea unei teorii

Avantaje: * combinarea acţiunilor mai multor analizatori conduce la o mai bună înţelegere a sarcinilor de rezolvat, elevii învaţă mai repede * extrem de utilă deoarece se adaptează stilului de învăţare al elevului şi particularităţilor sale de vârstă şi individuale

Condiţii de aplicare: * prezentarea trebuie să fie cât mai clară * utilizarea unor mijloace didactice adecvate * adaptarea la particularităţile de vârstă şi individuale ale elevilor * dezvoltarea interesului faţă de ceea ce se demonstrează Modul de realizare (etape): * prezentarea de către cadrul didactic a acţiunii complete care va fi realizată de către elevi * prezentarea etapelor de realizare a acţiunii respective * realizarea de către elevi a fiecărei etape în parte * realizarea de către elevi a acţiunii în ansamblu * evaluarea celor realizate Limite: * uneori, punerea elevului în contact direct cu realitatea nu este posibilă datorită faptului că unele evenimente sunt de domeniul trecutului, unele obiecte nu sunt accesibile, unele procese necesită timp îndelungat ş.a.m.d.

Definire: constă în prezentarea structurală şi funcţională a unor obiecte, fenomene sau substitute ale acestora în scopul asigurării unui suport concretsenzorial, care va confirma consistenţa unor adevăruri sau va facilita execuţia corectă a unor acţiuni ce stau la baza unor comportamente practice.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful