crtanje lica

Crtanje portreta

Kostur i mišići

Spoljašnje kosti lobanje (i neke od važnih tačaka)
čeona čeono ispupčenje nadveđni luk klinasta nosne kosti jabučna kost (jagodica) gornja vilica temena

potiljačna slepoočna ušni otvor mastoidni nastavak slepoočne kosti ugao donje vilice

donja vilica

Ljudska lobanja sastoji se od 8 kostiju lobanje koje okružuju i štite mozak i čulne organe glave, i 14 kostiju lica koje formiraju strukturu lica ispod čela i drže zube. Nas zanimaju samo spoljašnje kosti lobanje. Sa izuzetkom donje vilične kosti, kosti lobanje i lica spojene su šavovima, dakle, postoje kao nepromenljiva struktura ispod pokretnog tkiva mišića i kože. To nam je značajno pri crtanju portreta jer kako god da se glava pomera, kakav god da je izraz lica, orjentiri su nam tačke lobanje koje se na licu naziru i čiji odnosi su konstanta (naravno uz uzimanje u obzir u kakvom je lobanja skraćenju, iz kog ugla je gledamo). Ako savladamo različite položaje lobanje, to nam daje čvrstu strukturu iz koje gradimo lice u ma kom položaju. Osim što su zaštita mozgu i čulnim organima, na spoljašnje kosti lobanje i lica zakačeni su mišići glave i vrata. Spoljne kosti lobanje: • potiljačna kost • temene kosti • slepoočne kosti • čeona kost Kosti lica: • nosne kosti • jabučne kosti • gornja vilica donja vilica • To su spoljašnje kosti. (Unutra se nalaze brojne druge koje podupiru mozak i čulne organe, obezbeđuju prolaz nerava i cirkulaciju vazduha, itd. One naravno nisu bitne za crtež.)

Čeona kost

čeona ispupčenja spojevi čeone i slepoočnih kostiju nadveđni lukovi .

Tada se menjaju odnosi dužina dela čela pod nadveđnim lukovima i dela čela iznad njih. Precizno postavljena na crtežu. čeona ispupčenja daju trodimenzionalnost čelu.Kod čeone kosti razlikujemo čeoni. . Ta četiri ispupčenja definišu oblik i uglove čela i iz anfasa i iz profila. Razmak između njih može biti jedna od konstanti. nosni i deo koji učestvuje (zajedno sa jagodičnom kosti i gornjom vilicom) u građenju očne duplje. recimo. Posebno su važni pri crtanju poluprofila ili lica u skraćenju. koja se onda stavlja u perspektivu kako se čelo pomera. Važna je linija u kojoj se spajaju slepoočna kost i čeona kost. iz žablje ili ptičje perspektive. Ona takodje iz anfasa definiše širinu čela i njegov oblik. Bitne tačke na čeonoj kosti su dva čeona ispupčenja i ispod njih dva nadveđna luka (iznad očnih duplji). Tačka koja je sredina razmaka između čeonih tačaka u anfasu uvek je na osi lica kako god da se glava pomera. Uočeni i pažljivo naznačeni nadveđni lukovi takođe čelu daju trodimenzionalnost.

.

.

Jabučne kosti .

Prouzrokuje karakteristično izbočenje lica jagodicu. kao i gornju vilicu.Jabučna kost sastavljena je iz 3 površine i 3 nastavka. Jabučne kosti grade liniju lica iz anfasa i poluprofila i važno je precizno ih na crtežu smestiti u odnosu na očne duplje i u odnosu na ugao donje vilice. Spaja čelo i slepoočnu kost. .

.

. ima potkovičasti oblik. Gledana od dole. Karakteristične tačke na njoj su bradna kvržica i uglovi donje vilice.Donja vilica Donja vilica jedina je pokretljiva. Ima 16 zubnih jamica (kao i gornja vilica).

ugao donje vilice bradna kvržica .

potkovičasti oblik donje vilice .

Osa koja se u anfasu spušta vertikalno sredinom lica (povezuje sredinu duži koju grade čeona ispupčenja.. kako god da je lice okrenuto. usana. .. brade.Ove karakteristične tačke lica omogućavaju nam da zamislimo ose lica koje nam onda olakšavaju da nađemo prave proporcije i uglove i da sačuvamo privid simetrije lica čak i kada zbog skraćenja realni odnosi proporcija na crtežu nisu simetrični. sredinu usne linije i sredinu bradne kvržice) uvek prolazi kroz najistureniju tačku nosa.

.

.

Vertikala povučena iz ušnog otvora je uvek ispred vertikale povučene iz ugla vilične kosti. tačke koje nam omogućavaju tačno smeštanje uha na portretu. organe sluha i ravnoteže. .Slepoočne kosi Slepoočna kost je najkomplikovanija kost lobanje. između ostalog. Za nas su bitni ušni otvor i mastoidni nastavak. Sadrži u sebi.

mastoidni nastavak slepoočne kosti ušni otvor .

mastoidni nastavak .

.

.

inače glava deluje ulubljeno.Temene kosti Daju zajedno sa potilljačnom kosti i čeonom kosti liniju lobanje iz profila. zasečeno. Čak i kada crtamo kosu. ona mora da prekriva lobanju ispod. da se jasno oseti masa lobanje ispod mase kose. .

.

Potiljačna kost Značajna je crtački jer je sa njene donje strane veliki potiljačni otvor kroz koji u lobanju ulazi kičmena moždina. Pri crtanju pokreta glave treba uočiti tu tačku i uglove koje grade linija vrata i donji deo potiljačne kosti. dakle potiljačna kost sa svoje donje strane prelazi u vrat. a ti odnosi se zadržavaju kao relativni kako god se glava pomera). Uočite da je tangenta po horizontali na najnižu tačku ove kosti uvek iznad ugla vilice (kada osoba drži glavu uspravno. naravno. .

bitne tačke i uglovi koje posmatramo pri postavljanju portreta u profilu .

kod muškaraca lobanja je ćoškastija. one se očituju na sledeći način: . kod žena oblija .muškarci imaju izraženije veđne lukove .mastoidni deo slepoočne kosti izraženiji je kod muškaraca . Kod lobanje.donja vilica je šira kod muškaraca .Razlike u polovima Postoje izvesne razlike u kosturu žena i muškaraca.

Dovoljno je da razumemo gde su i da smo ih svesni pri konstrukciji lica. Posmatrač bi trebalo da oseti da su proporcije između njih ubedljive. .Sve gore pomenute tačke lobanje ne moramo jasno naznačiti na crtežu.

Uglovi vrata definišu pokret i položaj glave. kičmenim pršljenom.Vrat Lobanja je oslonjena na prvi pršljen vrata. ta dva pršljena ulaze pod istim uglom u lobanju. . Čvršća je i kako god se glava pomerala. atlas. Vrat se završava 7. Veza između lobanje i prva dva pršljena je drugačija nego veza ostalih pršljenova vrata.

.

.

.

.

Ima dva spoljašnja mišića: . Sa donje strane pripaja se na jednom mestu (jednom glavom mišića) za ručicu grudne kosti. jezika i vilice. . Široki mišić vrata zateže kožu vrata i izgled površine vrata čini jednostavnijim.široki mišić vrata (parni je mišić) Bočni pregibač vrata se sa gornje strane pričvršćuje završnom tetivom na mastoidni nastavak slepoočne kosti i na kraj donje krive linije potiljačne kosti.Mišići vrata Vrat ima brojne mišiće koji utiču na pokrete grkljana.bočni pregibači glave . na drugom za unutrašnji okrajak ključnjače.

bočni pregibač glave .

široki mišić vrata .

.

Dele se na mišiće temena i lica i mastikatorne mišiće. dakle i kožu glave. MIŠIĆI TEMENA -Potiljačni Kapuljicu glave.Mišići glave Prikazani su samo informativno. povlači unazad. pući ih -Četvrtasti mišić gornje usne Podiže gornju usnu -Podizač usnog ugla Podiže usni ugao . -Čeoni Pokreće kapuljicu glave zajedno s kožom MIŠIĆI LICA -Kružni mišić oka Zatvara očne kapke -Primicač obrva Obe obrve međusobno primiče -Nosni mišić Sužava nosni otvor i povlači nos nadole -Kružni mišić usta Zatvara usta i istura usne.odnosno žvatače.

snažno zatvara usta Nama su bitne tačke i površine gde se lobanja promalja ispod mišićnog sloja.-Jabučni mišić Snažno podiže usni ugao -Mišić smeha Povlači usni ugao u stranu -Trokutasti mišić usne Povlači usni ugao snažno nadole -Obarač donje usne Povlači donju usnu snažno nadole -Bradni mišić Pokreće kožu brade -Obrazni mišić Povlači usni ugao u stranu. MASTIKATORNI MIŠIĆI (ŽVATAČI) -Masterični mišić (žvatač) Povlači donju vilicu nagore. u usnoj duplji istiskuje vazduh ili tečnost koja se zadržava u prostoru između obraza i zuba. snažno zatvara usta -Slepoočni mišić Povlači donju vilicu nagore. To su te tačkekoje nam omogućavaju da jasno postavimo strukturu portreta bez obzira na položaj glave. . izraz lica ili ugojenost posmatranog.

.

To su tačke koje nam omogućavaju da jasno postavimo strukturu portreta bez obzira na položaj glave. .Nama su bitne tačke i površine gde se lobanja promalja ispod mišićnog sloja. izraz lica ili ugojenost posmatranog.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful