You are on page 1of 20

"KodSek","NoKP","NoSijilLahir","NoPendaftaran","Nama","KodTingkatan/Tahun","Nama

Kelas","AngkaGiliran","Tkhlahir","Alamat","Poskod","KodNegeri","NoTelBimbitMurid
","NoTelRumahMurid","KodPenyakit","KodJantina","KodKaum","KodStatusKewarganegara
an","KodNegaraAsal","KodAgama","KodJenisDarah","AnakKeBerapa","JarakKeSekolah","
KodKenderaanKeSekolah","KodKelakuan","KodBidangCitaCita","StatusYatim","StatusKa
kanda","StatusSAR","TahunSekolah","PeperiksaanPenggal1","PeperiksaanPenggal2","U
PSR","PMR","SPM","KodUniform","KodJawatanUniform","KodKelab","KodJawatanKelab","
KodSukan","KodJawatanSukan","PeringkatPenglibatanUniform","PeringkatPenglibatanK
elab","PeringkatPenglibatanSukan","KodKhidmat1","KodKhidmat2","StatusOKU","NoOKU
","KodJenisOKU","AmnSetahun","KodJenisBiasiswa","KodJenisAsrama","NamaAsrama","A
lamatAsrama","KodPenjaga","KodHubungan","NamaBapa","NoKPBapa","KodKaumBapa","Kod
AgamaBapa","KodStatusKewarganegaraanBapa","KodNegaraAsalBapa","NoTelRumahBapa","
NoTelBimbitBapa","KodKerjaBapa","NamaMajikanBapa","AlamatMajikanBapa","PoskodMaj
ikanBapa","KodNegeriMajikanBapa","NoTelPejabatMajikanBapa","NoCukaiBapa","Pendap
atanBapa","KodStatusBapa","NamaIbu","NoKPIbu","KodKaumIbu","KodAgamaIbu","KodSta
tusKewarganegaraanIbu","KodNegaraAsalIbu","NoTelRumahIbu","NoTelBimbitIbu","KodK
erjaIbu","NamaMajikanIbu","AlamatMajikanIbu","PoskodMajikanIbu","KodNegeriMajika
nIbu","NoTelPejabatMajikanIbu","NoCukaiIbu","PendapatanIbu","KodStatusIbu","Tang
gungan","EXT1","EXT2","TkhMasukSekolah","TkhKemaskini","Pilih"
"ABA2052","990314115579","990314115579",,"MUHAMMAD HAFIUL BIN MD ROSLI","D6","6
BUMI",,14/03/1999 00:00:00,"NO 35 JLN LANG INDAH D/4, TMN. DESA LANG INDAH","300
10","08","0124991219","TIADA","0000","L","0100","1",,"01","P",,5,"D01","B","D","
T",,"T",,,,"-","-","-",,,,,,,,,,,,"T","-","-",0.00,,"A0",,,"01","01","RUSMAH CHE
HARUN","751103115474","0100","01","1",,"TIADA","TIADA","P59","PDRM",,,,"TIADA",
,3272.66,"01",,,,,,,,,,,,,,,,0.00,,9,,,,12/07/2011 00:00:00,0
"ABA2052","AL78676","AL78676","3741","MOHD. IQWAN SYAFIQ BIN MOHD. HAZAH NIZAM",
"D6","6 ZUHAL",,02/06/1999 00:00:00,"38, JALAN PUTRA A/9 TAMAN KLEBANG PUTRA, 31
200 CHEMOR","31200","08",,"TIADA","0000","L","0100","1",,"01","P",,2,"D08","B","
K","T",,"T",,,,"-","-","-","A05","AB","B01","AB","F05","AB","05","05","05","P00"
,"P00","T",,,0.00,,"A0",,,"02","01","ABDUL HALIM BIN ABD. KARIM","800403085789",
"0100","01","1",,"--","0175903970","P03","SEN HENG ELEKTRONIK","NO. 81, PERSIARA
N KELEBANG 1, KAWASAN, PERINDUSTRIAN 16B, TASEK",,"08","-","-",750.00,,"FADZILAH
BT. IDRIS","79314085510","0100","01","1",,"-","-","X01",,,,,"-","--",0.00,"03",
5,,,05/01/2009 00:00:00,08/11/2010 00:00:00,0
"ABA2052","AJ84325","AJ84325","3219","NURUL SAKINAH IZZATI BT MD YUSOF","D6","6
MARIKH",,23/02/1999 00:00:00,"25, HALA KLEBANG RESTU 25,, MEDAN KLEBANG RESTU","
31200","08",,"TIADA","0000","P","0100","1",,"01","P",,10,,,,"T",,"T",,,,"-","-",
"-",,"AB",,"AB",,"AB",,,,"P00",,"T","-","-",0.00,,"A0",,,"J1","01","MD YUSOF BIN
SAAD","681101025255","0100","01","1",,"-","-","X01","-","-, -","-","08","-","-"
,0.00,,"SALASIAH BT MAMOOD @ MOHAMED","700124085534","0100","01","1",,"-","-","J
19","HOSPITAL IPOH","IPOH, -","30300","08","05-2533333","-",2640.12,,6,,,,06/04/
2011 00:00:00,0
"ABA2052","AK17402","AK17402","3128","NURJEHA BT ABDUL MUIN","D6","6 UTARID",,27
/01/1999 00:00:00,"LOT 113, RPT KG SERI KELEBANG TAMBAHAN 1 CHEPOR","31200","08"
,,"052924609","0000","P","0100","1",,"01","P","4",1,"D02","B","S","T",,"T",,,,"","-","-","A02","AB","C07","AB","F03","AB","05","05","05","P00","P00","T","-","",0.00,,"A0",,,"02","01","ABDUL MUIN BIN LUDIN","460830085769","0100","01","1",,
"05-2924609","-","X01","-","-, -","-","08","-","-",0.00,"03","NORSIAH BINTI MOHA
MAD","610408086580","0100","01","1",,"05-2924609","-","X02",,,"31200","08","05-5
470711","-",400.00,"01",6,,,03/01/2006 00:00:00,09/02/2011 00:00:00,0
"ABA2052","AK31538","AK31538","3164","MUHAMMAD IQMAL BIN CHE DAUD","D6","6 BUMI"
,,05/02/1999 00:00:00,"22, LALUAN 42,, TAMAN KLEBANG JAYA","31200","08",,"TIADA"
,"0000","L","0100","1",,"01","P",,3,,,,"T",,"T",,,,"-","-","-",,"AB",,"AB",,"AB"
,,,,"P00","P00","T","-","-",0.00,,"A0",,,"J1","01","CHE DAUD BIN MAHMOOD","T1070
769","0100","01","1",,"-","017-4250279","T01","ANGKATAN TENTERA MALAYSIA","REJEM
EN 23, RAMD KEM GUA PERMAI,, IPOH","31000","08","05-5478770","-",1543.25,,"SAUAD
AH BINTI HITAM","710623025092","0100","01","1",,"-","017-4127904","X01","-","-,
-","-","08","-","-",0.00,,6,,,,06/04/2011 00:00:00,0
"ABA2052","AK38396","AK38396","3158","NURUL ALIA ATIQAH BT ROSLI","D6","6 BUMI",
,12/07/1999 00:00:00,"28, PERSIARAN TAWAS BARU 18,, TAMAN TASIK MEWAH","30010","

08",,"0192032793","0000","P","0100","1",,"01","P",,2,,,,"T",,"T",,,,"-","-","-",
"A02","AB","B03","AB","F15","AB",,,,"P00","P00","T","-","-",0.00,,"A0",,,"J2","0
1","ROSLI BIN MOHD NOOR","T 1077627","0100","01","1",,"-","013-7819974","T01","R
EJEMEN KE-11","KEM SUNGAI UDANG,, MELAKA","76300","04","06-3521001","-",1200.00,
,"ROSITAH BINTI AHAMAD","730328085840","0100","01","1",,"-","019-2032793","K04",
"LEMBAGA PERTUBUHAN PELADANG","LEMBAGA PERTUBUHAN PELADANG NEGERI PERAK, -","321
00","08","05-2915848","-",737.87,,4,,,,06/04/2011 00:00:00,0
"ABA2052","AK64020","AK64020","3283","MUHAMMAD AFFIZUL BIN KAHARUDDIN","D6","6 P
LUTO",,08/05/1999 00:00:00,"106, PSRN TAWAS PERMAI 19,, RPT TAWAS TAMBAHAN","300
10","08",,"0124923626","0000","L","0100","1",,"01","P","3",1,"D02","B","J","T",,
"T",,,,"-","-","-","A01","AB","B03","AB","F05","AB","05","05","04","P03","P00","
T","-","-",0.00,,"A0",,,"01","01","KAHARUDDIN BIN AHMAD","RF113616","0100","01",
"1",,"-","012-4923626","P59","PDRM","IBU PEJABAT POLIS DAERAH KAJANG","43000","1
0","04-2221883","-",2551.66,"01","HAMIDAH BINTI MOHAMED ZAN","670704086686","010
0","01","1",,"-","012-4923626","X01","-",,"-","08","-","-",0.00,"01",6,,,06/01/2
006 00:00:00,22/01/2011 00:00:00,0
"ABA2052","AK78544","AK78544","3082","MOHAMAD FIRHAN B. OTHNAM","D6","6 UTARID",
,25/02/1999 00:00:00,"120,KG.SERI KELEBANG TAMBAHAN 1, KG.SERI KELEBANG","31200"
,"08",,"05-2916392","0000","L","0100","1",,"01","P","2",4,"D02","B","K","T",,"T"
,,,,"-","-","-","A05","AB","B02","AB","F20","AB","05","05","05","P00","P00","T",
"-","-",0.00,,"A0",,,"J1","01","OTHNAM BIN TAK","570617086153","0100","01","1",,
"05-2916392","-","B04","LYSAGHT GALVANIZED STEEL BERHAD","KAWASAN PERINDUSTRIAN
TASEK, -","30200","08","05-3219100","-",1775.00,"01","SALBIAH BINTI AHMAD","6305
26085026","0100","01","1",,"05-2916392","-","X01","-","-, -","-","08","-","-",0.
00,"01",4,,,03/01/2006 00:00:00,18/01/2011 00:00:00,0
"ABA2052","AK78603","AK78603","3114","MUHAMAD MAZRI B HAIRI","D6","6 BUMI",,24/0
2/1999 00:00:00,"B1, LJN MELATI,KG SERI KELEBANG","31200","08",,"052922960","000
0","L","0100","1",,"01","P",,1,,,,"T",,"T",,,,"-","-","-","A01","AB","B18","AB",
"F15","AB",,,,"P00","P00","T","-","-",0.00,,"A0",,,"J1","01","HAIRI BIN UDA SEMP
OL","660420086327","0100","01","1",,"-","019-4050535","P16","NONWOVEN PRODUCT IN
DUSTRIES (M0 SDN BHD","NO. 51, JALAN CETAK TASEK,, IPOH","-","08","05-5451811","
-",800.00,,"MARSITA BINTI OSMAN USOF","750518085604","0100","01","1",,"-","-","X
01","-","-, -","-","08","-","-",0.00,,5,,,,06/04/2011 00:00:00,0
"ABA2052","AK78946","AK78946","3074","AHMAD ZULKARNAIN B. SALIM","D6","6 BUMI",,
06/03/1999 00:00:00,"56,JALAN TAWAS BARU 8,, TAMAN TASEK DAMAI","30010","08",,"0
52910241","0000","L","0100","1",,"01","P",,1,,,,"T",,"T",,,,"-","-","-","A07","A
B","B02","AB","F05","AB",,,,"P00","P00","T","-","-",0.00,,"A0",,,"J1","01","SALI
M BIN ABDUL RAHMAN","540314075265","0100","01","1",,"-","016-5188234","P56","-",
"-, -","-","08","-","-",1000.00,,"FARIZAH BINTI NOORDIN","601224075866","0100","
01","1",,"-","017-5078925","X01","-","-, -","-","08","-","-",0.00,,9,,,,25/05/20
10 00:00:00,0
"ABA2052","AK79179","AK79179","3096","MUHAMMAD SYAMIM B. MOHD ANDAI","D6","6 ZUH
AL",,11/02/1999 00:00:00,"NO.15, RPT , KG. SERI KELEBANG TAMBAHAN 3","31200","08
",,"TIADA","0000","L","0100","1",,"01","P","3",21,"D02","B","E","T",,"T",,,,"-",
"-","-","A05","AB","B08","AB","F05","AB","05","05","05","P00","P00","T","-","-",
0.00,,"A0",,,"01","01","MOHD ANDAI BIN ABDUL GAFFAR","671012086129","0100","01",
"1",,"-","-0175427075","X02","BUMI IMEJ SDN. BHD",,"31200","08","0","-",650.00,"
01","ZURAINI BINTI ZULKIFLI","750227086076","0100","01","1",,"-","012-5973460","
X01","-","-, -","-","08","-","-",0.00,"01",7,,,03/01/2006 00:00:00,27/01/2011 00
:00:00,0
"ABA2052","AK79297","AK79297","3089","MUHAMMAD FAHMI B. MOHD. NOR","D6","6 UTARI
D",,18/02/1999 00:00:00,"LOT 108,JALAN TERATAI, KG.SERI KELEBANG","31200","08",,
"05-2913340","0000","L","0100","1",,"01","P","1",1,"D03","B","K","T",,"T",,,,"-"
,"-","-","A06","AB","B01","AB","F02","AB","05","05","05","P00","P00","T","-","-"
,0.00,,"A0",,,"01","01","MOHD NOR BIN AWANG","650105085747","0100","01","1",,"05
-2913340","-","B04","-","-, -","-","08","-","-",700.00,,"AIDAH BT AWANG","690105
085747","0100","01","1",,"-","-","J20","-YAMAHA SDN BHD","YAMAHA SDN BHD MANUFAC
TORY","Ipoh","08","-","-",1800.00,,4,,,03/01/2006 00:00:00,18/01/2011 00:00:00,0
"ABA2052","AK79393","AK79393","3113","MOHAMAD RASHID BIN MOHD RAFIAI","D6","6 UT
ARID",,13/02/1999 00:00:00,"27 PSRN KLEBANG SELATAN 31, TAMAN BERTUAH","31200","

08",,"052922960","0000","L","0100","1",,"01","P","2",1,"D02","B","KB","T",,"T",,
,,"-","-","-","A01","AB","B16","AB","F20","AB","05","05","05","P00","P00","T","","-",0.00,,"A0",,,"J1","01","MOHD RAFIAI BIN MOHD ARBI","381024085523","0100","
01","1",,"-","017-5035324","P56","-","-, -","-","08","-","-",450.00,"01","ASNAH
BINTI ABDULLAH","6406086162","0100","01","1",,"-","-","X01","-","-, -","-","08",
"-","-",0.00,"01",4,,,03/01/2006 00:00:00,18/01/2011 00:00:00,0
"ABA2052","AK79476","AK79476","3054","KHALIDA HANIM BT. KHAIRUDIN","D6","6 PLUTO
",,13/02/1999 00:00:00,"41,PSRN TAWAS BARU 16, TAMAN TASEK MEWAH","30010","08",,
"05-2912420","0000","P","0100","1",,"01","P",,2,"D02","B","B","T",,"T",,,,"-","","-","A02","AB","B08","AB","F03","AB","05","05","05","P03",,"T","-","-",0.00,,"
A0",,,"01","01","KHAIRUDIN BIN NAWI","611101086265","0100","01","1",,"05-2912420
","016-5000310","P16","LYSAGHT GALVANIZED STEEL BERHAD","TASEK SQUARE,, TASEK IN
DUSTRIAL ESTATE, P.O.BOX 334 IPOH","31400","08","05-5451822","-",1950.00,,"SALMI
AH BINTI HARUN","661226086088","0100","01","1",,"-","-","X01","-","-, -","-","08
","-","-",0.00,,7,,,03/01/2006 00:00:00,22/01/2011 00:00:00,0
"ABA2052","AK87433","AK87433","3059","NORAMIRAH BT. MOHD AZLAN","D6","6 PLUTO",,
23/08/1999 00:00:00,"NO7, PERSIARAN TAWAS BARU 11,, TAMAN TASEK MEWAH, IPOH.","3
0010","08",,"2911315","0000","P","0100","1",,"01","P","01",2,"D02","B","D","T",,
"T",,,,"-","-","-","A05","AB","C07","AB","F03","AB","04","04","05","P06","P00","
T","-","-",0.00,,"A0",,,"01","01","MOHD AZLAN BIN HARUN","590517065089","0100","
01","1",,"-","019-4977205","J01","TESCO IPOH","IPOH, -","31400","08","05-5463352
","-",900.00,,"ALINA BINTI ALIAS","641014085106","0100","01","1",,"-","019-49772
05","X01","-","-, -","-","08","-","-",0.00,,5,,,03/01/2006 00:00:00,22/01/2011 0
0:00:00,0
"ABA2052","AK96904","AK96904","3002","ADILAH NURSYAZWANI BT. ASMADEY","D6","6 PL
UTO",,24/05/1999 00:00:00,"NO.196,KG.TERSUSUN, KG.SERI KELEBANG","31200","08",,"
0165186930","0000","P","0100","1",,"01","P","03",4,"D04","B","D","T",,"T",,,,"-"
,"-","-","A04","AB","B18","AB","F02","AB","05","05","05","P03",,"T","-","-",0.00
,,"A0",,,"01","01","ASSMADEY BIN BUYONG","650110086779","0100","01","1",,"-","01
9-5452730","K05","-","-, -","-","-","-","-",600.00,,"ZAFIDA BINTI ZAMALUDDIN","6
90108085108","0100","01","1",,"-","019-5452730","X01","-",,,"08","-","-",0.00,,7
,,,03/01/2006 00:00:00,22/01/2011 00:00:00,0
"ABA2052","AL62656","AL62656","3041","AINA AQILAH BT SAIPULAZMI","D6","6 PLUTO",
,03/04/1999 00:00:00,"6 JLN SRI KELEBANG 15,BANDAR BARU SRI, KELEBANG,CHEMOR","3
1200","08",,"TIADA","0000","P","0100","1",,"01","P","03",13,"D04","B","D","T",,"
T",,,,"-","-","-","A05","AB","B17","AB","F03","AB","04","04","05","P03","P99","T
","-","-",0.00,,"A0",,,"01","01","SAIPULAZMI BIN REE","710520085607","0100","01"
,"1",,"-","012-5204245","X02","KUMPULAN MAYBANK","TELUK INTAN, -","-","08","05-6
223000","-",4462.00,"01","ROSMAWATI BT YAHAYA","701115085422","0100","01","1",,"
-","019-5134245","G01","SEK KEB SERI KELEBANG","CHEMOR, -","31200","08","05-2916
844","-",3522.00,"01",7,,,03/01/2006 00:00:00,22/01/2011 00:00:00,0
"ABA2052","AL62664","AL62664",,"MUHAMMAD AQIL BIN AZMAN","D6","6 MARIKH",,13/04/
1999 00:00:00,"46, KLEBANG PRIMA , MEDAN KLEBANG, PRIMA, 31200 CHEMOR, PERAK","3
1200","08",,"0175223484","0000","L","0100","1",,"01","P",,12,"D07","B","D","T",,
"T",,,,"-","-","-","A01","AB","B18","AB","F05","AB",,,,"P00",,"T",,,0.00,,"A0",,
,"01","01","AZMAN B. OTHMAN","710915085863","0100","01","1",,"-","0175223484","K
04","INTERCONTINENT LOGISTIC S/B","52a, PERSIARAN SILIBIN UTARA, JALAN JELAPANG"
,"30020","08","055292917","-",800.00,,"RAFIDAH BT. BASRI","770704086908","0100",
"01","1",,"-","-","O01","CARSEM (M) SDN.BHD","CARSEM (M) SDN. BHD LOT 52986 TAMA
N MERU","30720","08","-","-",700.00,,2,,,,06/04/2011 00:00:00,0
"ABA2052","AL62739","AL62739","3095","MUHAMMAD SHAHRIDHWAN B. SHAHRIZAT","D6","6
ZUHAL",,06/04/1999 00:00:00,"NO.19,JALAN TAWAS MEWAH 7, TAMAN TAWAS MEWAH","301
00","08",,"0175649820","0000","L","0100","1",,"01","P","1",2,"D03","B","K","T",,
"T",,,,"-","-","-","A05","AB","B16","AB","F20","AB","05","05","05","P00","P00","
T","-","-",0.00,,"A0",,,"01","01","SHAHRIZAT BIN MOHD SALLEH","761003085473","01
00","01","1",,"-","012-5844465","P53","DEM DREAXLMAIER AUTOMOTIVE SYSTEM",,"3002
0","08","05-5018100","-",1300.00,"01","MASTURA BINTI IDRIS","801025085590","0100
","01","1",,"-","012-5014852","X01","-","-, -","-","08","-","-",0.00,"01",5,,,03
/01/2006 00:00:00,27/01/2011 00:00:00,0
"ABA2052","AL62801","AL62801","3060","NOR AZIRAHANIS BT. MOHD SABRY","D6","6 PLU

TO",,19/04/1999 00:00:00,"14,PSRN TAWAS BARU 18, TAMAN TASEK MEWAH","30010","08"


,,"05-2913053","0000","P","0100","1",,"01","P",,2,"D02","B","D","T",,"T",,,,"-",
"-","-","A04","AB","B02","AB","F03","AB","05","05","05","P03",,"T","-","-",0.00,
,"A0",,,"01","01","MOHD SABRY BIN HAJI YEOP IBRAHIM","660228085295","0100","01",
"1",,"05-2913053","-","P16","MAPA GLOVES SDN BHD","TAMAN MERU INDUSTRI ESTATE, J
ELAPANG","30020","08","05-5261199","-",1604.00,,"FARIDAH LAILI BINTI ABU","67021
0086686","0100","01","1",,"05-2913053","-","X01","-","-, -","-","08","-","-",0.0
0,"01",7,,,03/01/2006 00:00:00,25/01/2011 00:00:00,0
"ABA2052","AL62803","AL62803","3099","NOOR AIMAN ADHA B. AMIR","D6","6 ZUHAL",,1
6/04/1999 00:00:00,"LOT 67,KG.TERSUSUN, SERI KELEBANG","31200","08",,"0165027234
","0000","L","0100","1",,"01","P","2",3,"D02","B","Z","T",,"T",,,,"-","-","-","A
06","SU","B18","AB","F05","PG","05","05","03","P99","P00","T","-","-",0.00,,"A0"
,,,"01","01","AMIR BIN S BUDIN","700108025531","0100","01","1",,"-","016-4141467
","K05","AMIR B. S. BUDIN","LOT 144B, TAMBAHAN 2, KG. TERSUSUN SRI KLEBANG","301
00","08",,"-",850.00,"01","NORMAH BINTI LAN ALIAS KAMARUDDIN","690609085632","01
00","01","1",,"-","016-5027234","X01","-","-, -","-","08","-","-",0.00,"01",4,,,
03/01/2006 00:00:00,27/01/2011 00:00:00,0
"ABA2052","AL62877","AL62877","3282","MUHAMAD AKMAL ALIF BIN SHAMSUR","D6","6 MA
RIKH",,21/04/1999 00:00:00,"43, KLEBANG PRIMA 11,, MEDAN KLEBANG PRIMA","31200",
"08",,"0175180939","0000","L","0100","1",,"01","P","3",15,,,,"T",,"T",,,,"-","-"
,"-","A01","AB","B16","AB","F05","AB","05","05","05","P03","P00","T","-","-",0.0
0,,"A0",,,"01","01","SHAMSUR BIN SALEH","690526085637","0100","01","1",,"-","017
-5180939","X02","IPOH MOTORS SDN BHD","JALAN KUALA KANGSAR,, IPOH","32000","08",
"05-5063523","-",1603.00,"01","HAZAINI BINTI RAMLI","700823086130","0100","01","
1",,"-","012-5429123","X01","-","-, -","-","08","-","-",0.00,,7,,,,03/03/2011 00
:00:00,0
"ABA2052","AL62914","AL62914","3116","MUHAMMAD IZZARUL IZZAT B SALIM","D6","6 PL
UTO",,21/04/1999 00:00:00,"33 KG CHEPOR DALAM, CHEMOR","31200","08",,"TIADA","00
00","L","0100","1",,"01","P","2.",2,"D04","B","J","T",,"T",,,,"-","-","-","A06",
"AB","B18","AB","F02","AB","05","05","05","P00","P00","T","-","-",0.00,,"A0",,,"
01","01","SALIM BIN JAMAL","600208085939","0100","01","1",,"-","017-5690081","X0
2","SECURIFORCE SDN BHD","NO.122D1-D3, JALAN RAJA MUSA AZIZ, IPOH","30000","08",
"05-2544125","-",750.00,"01","MAIMUNAH BINTI ABDUL RAHMAN","630524086172","0100"
,"01","1",,"-","-","X01","-","-, -","-","08","-","-",0.00,"01",4,,,06/01/2006 00
:00:00,22/01/2011 00:00:00,0
"ABA2052","AL67097","AL67097","3066","NUR SAKINAH BT MOHAMAD ISA","D6","6 PLUTO"
,,03/04/1999 00:00:00,"118 JALAN DAHLIA KG SRI KELEBANG, CHEMOR","31200","08",,"
TIADA","0000","P","0100","1",,"01","P","03",2,"D04","B","C","T",,"T",,,,"-","-",
"-","A02","AB","B08","AB","F15","AB","05","05","05","P02","P00","T","-","-",0.00
,,"A0",,,"01","01","MOHAMAD ISA BIN YATIM MUSTAFA","641004085807","0100","01","1
",,"05-2919232","016-5588858","K06","SYARIKAT PEMBINAAN ISA","TSH JALAN GOPENG,,
GOPENG","31600","08","-","-",6000.00,,"SULINDAH BINTI LEE KAW @ HASHIM LEE","67
0803085056","0100","01","1",,"-","016-5593676","X01","-","-, -","-","08","-","-"
,0.00,,6,,,03/01/2006 00:00:00,22/01/2011 00:00:00,0
"ABA2052","AL67295","AL67295","3058","NADIATUL FAZZIRA BT. MOHD ALI HANIFIAH","
D6","6 PLUTO",,13/04/1999 00:00:00,"NO 36, PERSIARAN KELEBANG SELATAN 27,, TAMAN
BERTUAH, CHEMOR.","31200","08",,"0165459376","0000","P","0100","1",,"01","P",,1
0,"D07","B","C","T",,"T",,,,"-","-","-","A02","AB","B03","AB","F02","AB","05","0
5","05","P99","P00","T","-","-",0.00,,"A0",,,"01","01","MOHD ALI HANIFIAH BIN ZA
MBRI","670917085249","0100","01","1",,"-","016-5459376","J09","PERAK TOBACCO CO.
SDN BHD","25-27, MEDAN ISTANA 7,, BANDAR IPOH RAYA,","30000","08","05-2410335",
"-",1730.00,,"MARHANIM BINTI MOHAMED HALIM","730316086504","0100","01","1",,"-",
"017-5228343","X01","-","-, -","-","08","-","-",0.00,,5,,,03/01/2006 00:00:00,22
/01/2011 00:00:00,0
"ABA2052","AL75087","AL75087","3136","NURUL SHAHIRA BT RAFI","D6","6 BUMI",,23/0
4/1999 00:00:00,"B14 JALAN MELATI KAMPUNG SERI, KELEBANG","31200","08",,"TIADA",
"0000","P","0100","1",,"01","P",,1,,,,"T",,"T",,,,"-","-","-","A04","AB","B18","
AB","F02","AB",,,,"P00",,"T","-","-",0.00,,"A0",,,"J1","01","RAFI BIN UMOR","620
320086753","0100","01","1",,"-","017-5960590","P16","SOUTH ASIA FIBRE INDUSTRIES
SDN BHD","LOT 69, JALAN PORTLAND,, TASEK INDUSTRIAL ESTATE,","31400","08","05-2

919961","-",1000.00,,"SURAYA BINTI ZAKARIA","730616085044","0100","01","1",,"-",


"017-5279951","P48","-","-, -","-","08","-","-",80.00,,7,,,,06/04/2011 00:00:00,
0
"ABA2052","AL75362","AL75362","3070","PUTERI SYUHAIDAH BT. ABDUL RAHMAN","D6","6
PLUTO",,02/05/1999 00:00:00,"18,PSRN TAWAS BARU 5, TAMAN TASEK MEWAH","30010","
08",,"0165646612","0000","P","0100","1",,"01","P","01",3,"D03","B","J","T",,"T",
,,,"-","-","-","A02","AB","C07","AB","F03","AB","05","04","05","P06","P00","T","
-","-",0.00,,"A0",,,"01","01","ABDUL RAHMAN BIN MOHAMED YUSOF","580603086637","0
100","01","1",,"-","016-5646612","P53","ISBA BERSIH SDN BHD","BANDAR IPOH RAYA,,
IPOH","30000","08","05-2530604","-",1200.00,,"AISHAH ANOM BINTI MOHAMED NOOR","
740422085766","0100","01","1",,"-","-","X01","-","-, -","-","08","-","-",0.00,,6
,,,03/01/2006 00:00:00,22/01/2011 00:00:00,0
"ABA2052","AL75432","AL75432","3200","NURUL ATHIRAH BINTI AZHAR","D6","6 PLUTO",
,09/05/1999 00:00:00,"41, KLEBANG PRIMA 2,, MEDAN KLEBANG PRIMA","31200","08",,"
0165606095","0000","P","0100","1",,"01","P","01",6,"D04","B","E","T",,"T",,,,"-"
,"-","-","A05","AB","B18","AB","F15","AB","05","04","05","P08",,"T","-","-",0.00
,,"A0",,,"01","01","AZHAR BIN YATIM","750505085859","0100","01","1",,"-","016-56
15053","O01","UAC BERHAD","36, JALAN PORTLAND,, TASEK INDUSTRIAL ESTATE,","31400
","08","05-2912033","-",1229.36,,"NOOR FILZAH BINTI MOHAMED YAKOP","770830087004
","0100","01","1",,"-","016-5606095","X01","-","-, -","-","08","-","-",0.00,,6,,
,03/01/2007 00:00:00,22/01/2011 00:00:00,0
"ABA2052","AL75570","AL75570","3081","MIOR MUHAMMAD ASYRAF B. MIOR RADUAN","D6",
"6 ZUHAL",,13/05/1999 00:00:00,"276,RPT 2, KG. SERI KELEBANG TAMBAHAN, CHEPOR,",
"31200","08",,"05-2923251","0000","L","0100","1",,"01","P","3",2,"D03","B","KP",
"T",,"T",,,,"-","-","-","A01","AB","B02","AB","F01","AB","05","05","05","P00",,"
T","-","-",0.00,,"A0",,,"01","01","MIOR RADUAN BIN AMRAN","610505086769","0100",
"01","1",,"05-2910454","016-5574951","P48","-","276 RPT 2, KG. SERI KELEBANG,, C
HEMOR","31200","08","-","-",1500.00,"01","LATIFAH BINTI HUSSIN","610420085978","
0100","01","1",,"-","012-5074951","X01","-","-, -","-","08","-","-",0.00,"01",6,
,,03/06/2006 00:00:00,26/01/2011 00:00:00,0
"ABA2052","AL75633","AL75633","3103","NURUL FATIHA BT. OSMAN","D6","6 ZUHAL",,14
/05/1999 00:00:00,"92 PERSIARAN TAWAS BARU UTARA,, TAMAN TASEK MEWAH.","30010","
08",,"2915799","0000","P","0100","1",,"01","B+","2",2,"D03","B","E","T",,"T",,,,
"-","-","-","A02","AB","B03","AB","F02","AB","05","05","05","P00","P00","T","-",
"-",0.00,,"A0",,,"01","01","OSMAN BIN MOHD SOOM","470427085557","0100","01","1",
,"-","017-5810661","P56","-","-, -","-","08","-","-",1000.00,"01","NORHAKMA BINT
I MUSTAFFA","650808086754","0100","01","1",,"-","015-5740231","X01","-","-, -","
-","08","-","-",0.00,"01",5,,,03/01/2006 00:00:00,27/01/2011 00:00:00,0
"ABA2052","AL77443","AL77443","3064","NUR HIDAYU BT. ABDULLAH","D6","6 MARIKH",,
07/04/1999 00:00:00,"298,KG.BESI, SERI KELEBANG","31200","08",,"05-2914162","000
0","P","0100","1",,"01","P",,2,,,,"T",,"T",,,,"-","-","-","A04","AB","B03","AB",
"F03","AB","05","05","05","P00",,"T","-","-",0.00,,"A0",,,"J1","01","MOHAMMAD YA
SIN BIN JURI","531102105907","0100","01","1",,"05-2914162","016-5170039","P61","
SEK TUNKU ABDUL RAHMAN","IPOH, -","30010","08","-","-",872.00,,"MARIAH BINTI NGA
H ABU BAKAR","540608086162","0100","01","1",,"-","-","X01","-","-, -","-","08","
-","-",0.00,,3,,,,06/04/2011 00:00:00,0
"ABA2052","AL78209","AL78209","3086","MUHAMAD FAIZ B. ZAINAL","D6","6 BUMI",,12/
05/1999 00:00:00,"LOT 45,JALAN ORKID,, KG.SERI KELEBANG","31200","08",,"05-29152
40","0000","L","0100","1",,"01","P",,1,,,,"T",,"T",,,,"-","-","-","A01","AB","B0
3","AB","F20","AB",,,,"P00","P00","T","-","-",0.00,,"A0",,,"J1","01","ZAINAL BIN
OTHMAN","720603085599","0100","01","1",,"05-2915240","017-5333578","J20","PDS S
ALES & SERVICES SDN BHD","KAWASAN PERINDUSTRIAN TASEK, -","30200","08","05-31304
76","-",1200.00,,"HASANI BT OTHMAN","690510035408","0100","01","1",,"05-2915240"
,"016-5977786","X01","-","-, -","-","08","-","-",0.00,,5,,,,25/05/2010 00:00:00,
0
"ABA2052","AL78675","AL78675","3127","NUR HAMIZAH BT MUSTAPA","D6","6 ZUHAL",,31
/05/1999 00:00:00,"7 PSRN TAWAS BARU 8, TAMAN TASEK MEWAH","30010","08",,"TIADA"
,"0000","P","0100","1",,"01","P","2",1,"D04","B","D","T",,"T",,,,"-","-","-","A0
2","AB","B08","AB","F02","AB","05","05","05","P99","P00","T","-","-",0.00,,"A0",
,,"01","01","MUSTAPA BIN AHMAD","RF/97383","0100","01","1",,"-","-0175653398","P

59","POLIS DIRAJA MALAYSIA","CAWANGAN KERETA PERONDA IBU PEJABAT POLIS DAERAH IP


OH","30000","08","05-2451529","-",2937.00,"01","JAMILAH BIINTI TUPAT","680902085
632","0100","01","1",,"-","-","X01","-","-, -","-","08","-","-",0.00,"01",7,,,03
/01/2006 00:00:00,27/01/2011 00:00:00,0
"ABA2052","AL79175","AL79175","3120","MUHAMMAD NABIL B SWARNO","D6","6 BUMI",,25
/06/1999 00:00:00,,"31200","08",,"052915718","0000","L","0100","1",,"01","P",,1,
,,,"T",,"T",,,,"-","-","-",,"AB",,"AB",,"AB",,,,"P00",,"T","-","-",0.00,,"A0",,,
"J1","01","SWARNO BIN MOHD ARJOR","590311085199","0100","01","1",,"05-2915718","
-","X02","JAB. PERPADUAN NEGARA & INTEGRASI NASIONAL","-, -","-","-","-","-",167
5.00,,"AZIZAH","630425085350","0100","01","1",,"-","-","X01","-","-, -","-","08"
,"-","-",0.00,,7,,,,06/04/2011 00:00:00,0
"ABA2052","AL79189","AL79189","4108","MUHAMMAD HAFIZ BIN AZMAN","D6","6 UTARID",
,20/06/1999 00:00:00,"NO 2, PERSIARAN TAWAS BARU 14, TAMAN TASEK MEWAH, 30010 IP
OH PERAK","30010","08",,"0125060523","0000","L","0100","1",,"01","P",,7,"D04","B
","C","T",,"T",,,,"-","-","-","A01","AB","B01","AB","F02","AB","05","00","05",,,
"T","-","-",0.00,,"A0",,,"01","01","AZMAN BIN MUSA","690503086119","0100","01","
1",,"TIADA","012-5060523","P48",,"NO 13 MEDAN SELERA TASEK IPOH","31400","08","
TIADA","TIADA",1500.00,"01","FAZILAH BINTI NGAH ABD. TALIB","690201085700","0100
","01","1",,"TIADA","019-4643735","P48",,"NO 13 MEDAN SELERA TASEK IPOH","31400
","08","TIADA","TIADA",100.00,"01",8,,,10/01/2011 00:00:00,18/01/2011 00:00:00,0
"ABA2052","AL79278","AL79278","3065","NUR NABILAH HUDA BT AZHAR","D6","6 PLUTO",
,28/06/1999 00:00:00,"8 HALA SILIBIN 2, TAMAN GRAND SILIBIN","30100","08",,"TIAD
A","0000","P","0100","1",,"01","P","01",12,"D04","B","D","T",,"T",,,,"-","-","-"
,"A05","AB","B17","AB","F03","AB","05","05","05","P03","P00","T","-","-",0.00,,"
A0",,,"01","01","AZHAR BIN HASSAN BASRI","730203086153","0100","01","1",,"05-527
4043","012-4520997","J20","YAMAHA ELECTRONICS (M) SDN BHD","PLOT 7, KINTA FIZ,,
JALAN KUALA KANGSAR","30010","08","05-2912111","-",1716.00,,"AZNEN BINTI MOHAMAD
","730402086164","0100","01","1",,"05-5274043","019-5169848","G01","SEK KEB SERI
KELEBANG","CHEMOR, -","31200","08","05-2916844","-",3413.88,,6,,,03/01/2006 00:
00:00,22/01/2011 00:00:00,0
"ABA2052","AL79437","AL79437","3186","MUHAMMAD AKMAL AZIM BIN MUHAMAD SYAMIN","D
6","6 PLUTO",,01/07/1999 00:00:00,"35, JALAN PUTRA A/9,, TAMAN KLEBANG","31200",
"08",,"0124985710","0000","L","0100","1",,"01","P","1",9,"D04","B","J","T",,"T",
,,,"-","-","-","A06","AB","C07","AB","F02","AB","05","05","05","P06","P00","T","
-","-",0.00,,"A0",,,"01","01","MUHAMAD SYAMIN BIN AHMAD","750913086543","0100","
01","1",,"-","012-4985710","P16","UNISEM (M) BERHAD","NO. 1, PERSIARAN PULAI JAY
A,, IPOH","31500","08","05-3572800","-",800.00,"01","DARMAYENI MUHAMAD SYAMIN","
AJ153022","9999","01","2","IDN","-","-","X01","-","-, -","-","08","-","-",0.00,"
01",4,,,06/01/2006 00:00:00,22/01/2011 00:00:00,0
"ABA2052","AL92562","AL92562","3223","DINESHWARAN A/L KUMAR","D6","6 BUMI",,20/0
6/1999 00:00:00,"95, JALAN TAWAS BARU UTARA,, TAMAN EHSAN","30010","08",,"TIADA"
,"0000","L","0300","1",,,"P",,2,,,,"T",,"T",,,,"-","-","-","A07","AB","B99","AB"
,"F15","AB","05","05","05","P00","P00","T","-","-",0.00,,"A0",,,"J1","01","KUMAR
A/L S. RAMIAH","690826085129","0300","04","1",,"-","017-4687229","O01","LEE SEN
G HUAT POTTERY","BATU 3, JALAN CHEPOR,, CHEMOR","31200","08","016-5483251","-",7
80.00,,"KALAICHELVI A/P SUBRAMANIAM","760205085784","0300","04","1",,"-","-","X0
1","-","-, -","-","08","-","-",0.00,,5,,,,06/12/2010 00:00:00,0
"ABA2052","AL94675","AL94675","3106","ROSNADHIRAH BT RUSLI","D6","6 MARIKH",,10/
07/1999 00:00:00,"27 JLN MAWAR,, KG SRI KELEBANG","31200","08",,"05-2914227","00
00","P","0100","1",,"01","P",,1,,,,"T",,"T",,,,"-","-","-","A02","AB","B99","AB"
,"F02","AB","05","05","05","P00",,"T","-","-",0.00,,"A0",,,"J1","01","BERCERAI",
"-","0100","01","1",,"-","-","X00","-","-, -","-","08","-","-",0.00,,"ROSLINA BI
NTI ZAINUDIN","770818085612","0100","01","1",,"05-2914227","-","X02","-","-, -",
"-","08","-","-",450.00,"01",5,,,,06/04/2011 00:00:00,0
"ABA2052","AL94676","AL94676","3107","ROSNAZHIRAH BT RUSLI","D6","6 MARIKH",,10/
07/1999 00:00:00,"27 JLN MAWAR, KG SRI KELEBANG","31200","08",,"052914227","0000
","P","0100","1",,"01","P",,1,,,,"T",,"T",,,,"-","-","-","A04","AB","C07","AB","
F15","AB","05","05","05","P00",,"T","-","-",0.00,,"A0",,,"J1","01","BERCERAI","","0100","01","1",,"-","-","X00","-","-, -","-","08","-","-",0.00,,"ROSLINA BINT
I ZAINUDIN","770818085612","0100","01","1",,"05-2914227","-","X02","-","-, -","-

","08","-","-",450.00,,5,,,,06/04/2011 00:00:00,0
"ABA2052","AM11251","AM11251","3695","NUR AZREEN BINTI MOHD IKRAM","D6","6 MARIK
H",,11/07/1999 00:00:00,,"31200","08",,"0193375939","0000","P","0100","1",,"01",
"P",,0,,,,"T",,"T",,,,"-","-","-","A04","AB","B99","AB","F03","AB","05","05","05
",,,"T","-","-",0.00,,"A0",,,"J1","01","MOHD IKRAM BIN ZENUDIN","670804086587","
0100","01","1",,"
TIADA","0193375939","J20","TIME REACH SDN BHD","NO 133 JLN
LAU PAK KHUAN, IPOH DARDEN","31000","08","
TIADA","-",1700.00,,"WAN SHALASI
A BT DIN","710618085736","0100","01","1",,"
TIADA"," TIADA","X01","-",,,,"
TIADA","-",0.00,,6,,,,06/04/2011 00:00:00,0
"ABA2052","AM48541","AM48541","3055","MUHAMMAD FAUZAN B MAZLAN","D6","6 MARIKH",
,28/10/1999 00:00:00,"63 PRSN TEMBOK 18, TAMAN SRI DESA","30010","08",,"TIADA","
0000","P","0100","1",,"01","P",,4,,,,"T",,"T",,,,"-","-","-","A07","AB","B08","A
B","F05","AB","05","05","05","P00","P00","T","-","-",0.00,,"A0",,,"J1","01","MAZ
LAN BIN ISMAIL","RF/T13969","0100","01","1",,"-","-","P59","PDRM","IBU PEJABAT P
OLIS KONTINJEN PERAK, IPOH","30000","08","05-3232420","-",1802.03,,"SAADIAH BINT
I MUSTAFA BAKRI","730716086044","0100","01","1",,"-","-","X01","-","-, -","-","0
8","-","-",0.00,,6,,,,06/04/2011 00:00:00,0
"ABA2052","AM67334","AM67334","3131","NUR SYAMILA TASNIM BT AHMAD MARZUKI","D6",
"6 MARIKH",,30/09/1999 00:00:00,"NO 7 HALA KLEBANG RESTU MEDAN, KLEBANG RESTU","
31200","08",,"TIADA","0000","P","0100","1",,"01","P",,4,,,,"T",,"T",,,,"-","-","
-","A05","AB","B01","AB","F02","AB","05","05","05","P00","P00","T","-","-",0.00,
,"A0",,,"J1","01","AHMAD MARZUKI BIN YUB RAZALI","RF/120675","0100","01","1",,"","019-5720675","P59","PEJABAT PERONDA LEBUH RAYA","PLAZA TOL SELATAN,, AMPANG",
"31400","08","05-3133141","-",1896.37,,"HASLINA BINTI TALHA","650831106338","010
0","01","1",,"-","016-4843436","X01","-","-, -","-","08","-","-",0.00,,6,,,,06/0
4/2011 00:00:00,0
"ABA2052","AM95179","AM95179","3043","ANIS FATIMAH BT KHIRI","D6","6 PLUTO",,18/
07/1999 00:00:00,"NO 9 JLN TAWAS MEWAH 8,, TAMAN TEWAS MEWAH","30010","08",,"TIA
DA","0000","P","0100","1",,"01","P","04",1,"D04","B","D","T",,"T",,,,"-","-","-"
,"A05","AB","C07","AB","F02","AB","05","04","05","P06",,"T","-","-",0.00,,"A0",,
,"01","01","KHIRI BIN AHMAD","630912086035","0100","01","1",,"05-2914549","-","G
01","SEK KEBANGSAAN JATI","TAMAN JATI,, IPOH","30020","08","05-5286863","-",3413
.95,,"ZAKIAH BINTI SALLEH","650527025824","0100","01","1",,"05-2914549","-","G01
","SEK KEB SERI KELEBANG","CHEMOR, -","31200","08","05-2916844","-",3413.95,,7,,
,03/01/2006 00:00:00,22/01/2011 00:00:00,0
"ABA2052","AM95215","AM95215","3105","PUNITHA MALAR A/P RAMALINGAM","D6","6 BUMI
",,14/07/1999 00:00:00,"101,PSRN KELEBANG 8,TAMAN BERTUAH","30010","08",,"016541
3074","0000","P","0300","1",,"04","P","4",4,"D10","B","U","Y",,"T",,,,"-","-","","A05","AB","C07","AB","F03","AB","05","05","05","P99","P00","T","-","-",0.00,,
"A0",,,"02","01","RAMALINGAM A/L KUPPEN","570123085361","0300","04","1",,"-","-"
,,,"-, -",,"08","-","-",0.00,"02","VIJAYAL A/P MAGAJALAM","710930086274","0300",
"04","1",,"017-5063181","016-5163234","P16","IMPERIAL GARMENTS SDN BHD","47, KAW
. INDUSTRI TASEK, TASEK","31200","08","05-61216170","-",340.00,"01",5,,,03/01/20
06 00:00:00,06/04/2011 00:00:00,0
"ABA2052","AM95333","AM95333","3056","MUHAMMAD FIQRIE AFIQ B. FAYZLI","D6","6 MA
RIKH",,30/07/1999 00:00:00,"NO 5 JALAN PUTRA A/11 TAMAN KELEBANG JAYA","31200","
08",,"0174660746","0000","L","0100","1",,"01","P","1",2,,,,"T",,"T",,,,"-","-","
-","A05","AB","B03","AB","F05","AB","05","05","05","P00",,"T","-","-",0.00,,"A0"
,,,"01","01","FAYZLI BIN MOHD SABRI","760125086111","0100","01","1",,"-","017-46
60746","O01","MAPA GLOVES SDN BHD","TAMAN MERU INDUSTRI ESTATE, JELAPANG","30020
","08","05-5261199","-",900.00,,"MARANI BINTI MAHADI","780101089084","0100","01"
,"1",,"-","017-5987425","X01",,,"30300","08","05-2552371","-",,,5,,,03/01/2006 0
0:00:00,27/01/2011 00:00:00,0
"ABA2052","AM95403","AM95403","3121","MUHAMMAD NUR IMAN B WAHID SUFIAN","D6","6
BUMI",,28/07/1999 00:00:00,"LOT 21 JALAN MAWAR KAMPUNG SERI, KELEBANG","31200","
08",,"0165633969","0000","L","0100","1",,"01","P",,1,,,,"T",,"T",,,,"-","-","-",
"A01","AB","B99","AB","F15","AB","05","05","05","P00","P00","T","-","-",0.00,,"A
0",,,"J1","01","WAHID SUPIAN BIN MAT","631231085541","0100","01","1",,"-","017-3
925280","X02","LITAR SISTEM ADILKAP SDN BHD","LOT 6295, JALAN TASEK,, IPOH","314
00","08","05-5496758","-",900.00,,"ROSNANI BINTI HARUN","770211086926","0100","0

1","1",,"-","-","X01","-","-, -","-","08","-","-",0.00,,5,,,,06/04/2011 00:00:00


,0
"ABA2052","AM95443","AM95443","3093","MUHAMMAD LUQMAN B. SABRI","D6","6 MARIKH",
,29/07/1999 00:00:00,"NO.12 JALAN HASSAN, KG.CHEPOR","31200","08",,"0124504524",
"0000","L","0100","1",,"01","P","1",0,"D02","B","G","T",,"T",,,,"-","-","-","A06
","AB","B08","AB","F20","AB","05","05","05","P00",,"T","-","-",0.00,,"A0",,,"01"
,"01","SABRI BIN CHE WI","640319086017","0100","01","1",,"-","012-4504524","P23"
,"TASEK CONCRETE","LOT 44441 PRESIARAN TASEK. TASEK INDUSTRIAL ESTATE","31400","
08","-","-",1200.00,"01","FAUZIAH BINTI WAHAB","660104086376","0100","01","1",,"
-","012-4692374","X01","-","-, -","-","08","-","-",0.00,"00",4,,,06/01/2006 00:0
0:00,27/01/2011 00:00:00,0
"ABA2052","AM96972","AM96972","3119","MUHAMMAD LUQMAN ARIF BIN TAJUL ARIF","D6",
"6 MARIKH",,24/09/1999 00:00:00,"25 TAWAS MUTIARA 1, TAMAN TAWAS MUTIARA","30100
","08",,"TIADA","0000","L","0100","1",,"01","P","1",1,"D02","B","W","T",,"T",,,,
"-","-","-","A99","AB","B00","AJ","F20","AB","05","05","05","P99","P00","T","-",
"-",0.00,,"A0","-","-","01","01","TAJUL ARIF BIN ABDUL HAMID","711018086289","01
00","01","1",,"052911100","0195598541","K04","MAYBANK","43-45 MEDAN MAHKOTA, JAL
AN AH CHEONG","30010","08","056251102","-",2500.00,"00","NOR HASNI BINTI SAIDIN"
,"721230085522","0100","01","1",,"052911100","0195113054","P24","TOURISM MALAYSI
A","NO7&9 GROUND FLOOR JALAN MEDAN ISTANA 3, BANDAR IPOH RAYA","30010","08","052
552772","-",2700.00,"01",4,,,06/01/2006 00:00:00,27/01/2011 00:00:00,0
"ABA2052","AM98990","AM98990","3037","AEISYAH BT. TUSAM","D6","6 MARIKH",,22/09/
1999 00:00:00,"NO.14 KG CHEPOR TAMBAHAN","31200","08",,"05-2918135","0000","P","
0100","1",,"01","P","3",1,,,,"T",,"T",,,,"-","-","-","A05","AB","B03","AB","F03"
,"AB","05","05","05","P03","P00","T","-","-",0.00,,"A0",,,"01","01","TUSAM BIN S
AMAT","680605085337","0100","01","1",,"-","-","P16","KOMIYA ROOFING (M) SDN BHD"
,"LOT 149502, LEBUH PERUSAHAAN KLEBANG 10,, KAW. IGB INTERNATIONAL , IND. PARK",
"30010","08","05-2913923","-",1200.00,,"HALIMAH BINTI HASSAN","750614026276","01
00","01","1",,"-","017-5067880","X01","-","-, -","-","08","-","-",0.00,,5,,,03/0
1/2006 00:00:00,27/01/2011 00:00:00,0
"ABA2052","AM99925","AM99925","3299","MUHAMMAD AFIF BIN MUSTAKIM","D6","6 PLUTO"
,,01/10/1999 00:00:00,"LALUAN TAWAS BARU, TAMAN TASEK MEWAH","30010","08",,"TIAD
A","0000","L","0100","1",,"01","P","02",3,"D04","B","D","T",,"T",,,,"-","-","-",
"A05","AB","C07","AB","F20","AB","05","05","05","P00","P00","T","-","-",0.00,,"A
0",,,"01","01","MUSTAKIM BIN MOHD SANI","691224025019","0100","01","1",,"-","019
-5724626","P45","JAB. PENGANGKUTAN JALAN","NEGERI PERAK, -","32000","08","05-547
8000","-",2885.03,,"JAMILAH BINTI IDRIS","710514086152","0100","01","1",,"-","01
9-5286170","K04","PUSAT SUMBER PENDIDIKAN NEGERI","PERAK, -","31200","08","05-29
24955","-",1503.84,,5,,,03/01/2010 00:00:00,22/01/2011 00:00:00,0
"ABA2052","AN03734","AN03734","3104","NURUL NADIA BT. DAUD","D6","6 ZUHAL",,01/0
9/1999 00:00:00,"N. 91, RPT CHEPOR, CHEMOR","31200","08",,"05-2914109","0000","P
","0100","1",,"01","P","3",4,"D03","B","F","T",,"T",,,,"-","-","-","A04","AB","B
18","AB","F15","AB","05","05","05","P08","P00","T","-","-",0.00,,"A0",,,"01","01
","DAUD BIN MOHAMAD","490711085253","0100","01","1",,"05-2914109","012-4645613",
"P56","-","-, -","-","08","-","-",600.00,"01","ROHANI BINTI HAMZAH","6294346","0
100","01","1",,"-","-","X01","-","-, -","-","08","-","-",0.00,"01",5,,,,27/01/20
11 00:00:00,0
"ABA2052","AN48255","AN48255","3211","IZYAN SYAIRANI BTE AL-AZMI","D6","6 PLUTO"
,,14/10/1999 00:00:00,"42, KLEBANG PRIMA 1,, MEDAN KLEBANG PRIMA","31200","08",,
"0175756089","0000","P","0100","1",,"01","P",,4,"D07","B","J","T",,"T",,,,"-","","-","A02","AB","B01","AB","F02","AB","05","05","05","P06","P00","T","-","-",0.
00,,"A0",,,"01","01","AL-AZMI BIN ABDUL AZIZ","700215106089","0100","01","1",,"","017-5756089","P20","MAINARA CRAFT SDN BHD","LOT 41, TASEK,, IPOH","31400","08
","05-5477885","-",1026.00,,"SITI AMARAH BINTI KAMARUDIN","800314055246","0100",
"01","1",,"-","019-4164688","X01","-","-, -","-","08","-","-",0.00,,4,,,03/01/20
07 00:00:00,22/01/2011 00:00:00,0
"ABA2052","AN61343","AN61343","3057","MUHAMMAD HARIDTH IRFAN B. HISHAM","D6","6
MARIKH",,25/09/1999 00:00:00,"LOT 103, JALAN MELATI, SERI KELEBANG, CHEMOR, PERA
K.","31200","08",,"052923692","0000","L","0100","1",,"01","P",,1,,,,"T",,"T",,,,
"-","-","-","A01","AB","C07","AB","F05","AB","05","05","05","P00","P00","T","-",

"-",0.00,,"A0",,,"01","01","HISHAM BIN YUSOFF","650528086055","0100","01","1",,"


05-2923692","-","P20","MAINARA CRAFT SDN BHD","NO. 20, TAMAN TASEK DAMAI,, IPOH"
,"32000","08","012-5215009","-",700.00,,"ROSMAWATI BINTI MOHAMMAD AZIZI","690529
086176","0100","01","1",,"-","-","O01","RIVER ELECTRONICS (IPOH0 SDN BHD","KAW.
PERINDUSTRIAN TASEK,, IPOH","32000","08","05-5464562","-",485.00,,5,,,,06/04/201
1 00:00:00,0
"ABA2052","AN61360","AN61360","3052","MUHAMMAD AKMAL BIN MAT ELMI","D6","6 PLUTO
",,21/09/1999 00:00:00,"90 DESA SERI CHEPOR","31200","08",,"TIADA","0000","L","0
100","1",,"01","P","3",3,"D02","B","K","T",,"T",,,,"-","-","-","A01","AB","B03",
"AB","F05","AB","05","05","05","P03","P00","T","-","-",0.00,,"A0",,,"01","01","M
AT ELMI BIN SAMAT","670905085401","0100","01","1",,"-","013-5208852","P19","UAC
BERHAD","36, JALAN PORTLAND,, TASEK INDUSTRIAL ESTATE","31400","08","05-2912033"
,"-",2930.00,"01","HALIMAH BINTI YUSOF","700407085948","0100","01","1",,"-","012
-5156612","X01","-","-, -","-","08","-","-",0.00,"01",6,,,06/01/2006 00:00:00,22
/01/2011 00:00:00,0
"ABA2052","AN61414","AN61414","3061","NORSHALISA ALIS BT. ZUREMI","D6","6 PLUTO"
,,24/09/1999 00:00:00,"PT144168,RPT SERI KELEBANG, TAMBAHAN 2","31200","08",,"01
24568341","0000","P","0100","1",,"01","P","03",1,"D02","B","C","T",,"T",,,,"-","
-","-","A05","AB","B17","AB","F15","AB","05","05","05","P03",,"T","-","-",0.00,,
"A0",,,"01","01","ZUREMI BIN MOHD WAZIR","690803086145","0100","01","1",,"-","01
2-4629306","P16","UAC BERHAD","36, JALAN PORTLAND,, TASEK INDUSTRIAL ESTATE","31
400","08","05-2912033","-",3117.50,,"NORMADIAH BINTI SARNI","710529085750","0100
","01","1",,"-","-","X01","-","-, -","-","08","-","-",0.00,,5,,,03/01/2006 00:00
:00,22/01/2011 00:00:00,0
"ABA2052","AN64194","AN64194",,"NURUL AIN SYAFIQAH BT. JAMIL SULONG","D6","6 BUM
I",,02/10/1999 00:00:00,"LOT 173, DESA SRI CHEPOR, 31200 CHEMOR,, PERAK",,,,"TIA
DA","0000","P","0100","1",,"01","P",,2,,,,"T",,"T",,,,"-","-","-","A04","AB","B0
2","AB","F03","AB",,,,"P00",,,,,0.00,,"A0",,,"J1","01","JAMIL SULONG B. ISRAK","
RF/87163","0100","01","1",,"05-2910884","019-5699673","P59","BALAI POLIS ULU KIN
TA",,"31150","08","05-2910884","-",3867.66,,"ROKIAH BTE. BULDAN","671121085504",
"0100","01","1",,"-","-","X01","-",,,,"-","-",0.00,,9,,,,06/04/2011 00:00:00,0
"ABA2052","AN64296","AN64296","3069","NURUL HUSNA BT. MAZLAN","D6","6 PLUTO",,14
/10/1999 00:00:00,"LOT 106A, JALAN TERATAI,, KAMPUNG SERI KELEBANG, CHEMOR.","3
1200","08",,"TIADA","0000","P","0100","1",,"01","P","02",1,"D02","B","D","T",,"T
",,,,"-","-","-","A05","AB","B08","AB","F02","AB","05","05","05","P03","P00","T"
,"-","-",0.00,,"A0",,,"01","01","MAZLAN BIN SULAIMAN","690416085935","0100","01
","1",,"05-2917998","012-5849807","J20","YAMAHA ELECTRONICS (M) SDN BHD","PLOT 7
, KINTA FIZ,, JALAN KUALA KANGSAR","30010","08","05-2912111","-",1237.46,,"ROSID
AH BINTI SAHUDDIN","720719085742","0100","01","1",,"05-2917998","-","X01","-",", -","-","08","-","-",0.00,,5,,,03/01/2006 00:00:00,22/01/2011 00:00:00,0
"ABA2052","AN64423","AN64423","3115","MUHAMMAD AL HAFIZ B JALALUDDIN","D6","6 UT
ARID",,19/10/1999 00:00:00,"B 4 JALAN MELATI KAMPUNG SERI KELEBANG, CHEPOR","312
00","08",,"TIADA","0000","L","0100","1",,"01","P",,1,"D01","B","G","T",,"T",,,,"
-","-","-","A05","AB","B16","AB","F15","AB","05","05","05","P00","P00","T","-","
-",0.00,,"A0",,,"01","01","JALALUDDIN BIN MUSA","511021085723","0100","01","1",,
"-","012-5469431","P16","YOONSTEEL (M) SDN BHD","SITE 14,, TASEK INDUSTRIAL ESTA
TE","30020","08","05-5451700","-",800.00,"01","MARIAM BINTI CHE MAT","5709080862
76","0100","01","1",,"-","-","X01","-","-, -","-","08","-","-",0.00,"01",4,,,03/
01/2006 00:00:00,18/01/2011 00:00:00,0
"ABA2052","AN91317","AN91317","3117","MUHAMMAD KHAIRUL IZHAR B NURUSSAID","D6","
6 ZUHAL",,02/11/1999 00:00:00,"50, LALUAN KLEBANG JAYA 15, TAMAN KLEBANG JAYA",
"31200","08",,"0175536459","0000","L","0100","1",,"01","P","1",5,"D03","B","N","
T",,"T",,,,"-","-","-","A05","AB","B08","AB","F15","AB","05","05","05","P00","P0
0","T","-","-",0.00,,"A0",,,"01","01","NURUSSAID BIN IDERIS","760216085341","010
0","01","1",,"-","017-5016541","X02","SAS SECURITY FORCES","SAS SECURITY FORCES
SDN. NO. 124A, JLN TASEK TIMUR, TMN TASEK INDERA","31400","08","05-5453014","-",
780.00,"01","HARIATI BINTI ABDUL AZIZ","690514085170","0100","01","1",,"-","0125105739","P16","GLORY BETTER INDUSTRIAL (M) SDN BHD","LOT 41, TASEK SQUARE IND.
ESTATE, TASEK","32000","08","05-5477884","-",1007.36,"01",4,,,03/01/2006 00:00:0
0,27/01/2011 00:00:00,0

"ABA2052","AN92606","AN92606","3126","NUR FATEHAH BT ZULKIFLI HASSAN","D6","6 ZU


HAL",,13/11/1999 00:00:00,"84 RPT KAMPUNG SERI KELEBANG, TAMBAHAN SATU","31200",
"08",,"0125085262","0000","P","0100","1",,"01","P","1",51,"D03","B","N","T",,"T"
,,,,"-","-","-","A05","AB","B03","AB","F02","AB","05","05","05","P06","P00","T",
"-","-",0.00,,"A0",,,"01","01","ZULKIFLI HASSAN BIN ALI","660110085513","0100","
01","1",,"-","012-5085262","P48","ZULKIFLI HASSAN B. ALI","84, RPT SRI KELEBANG
, TAMBAHAN 1, CHEMOR","31200","08","-","-",3000.00,"01","NORAZILAH BINTI ALIAS",
"700428086018","0100","01","1",,"-","012-5085262","X01","-","-, -","-","08","-",
"-",0.00,"01",7,,,03/01/2006 00:00:00,27/01/2011 00:00:00,0
"ABA2052","AN92738","AN92738","3100","NOR NADHIRAH IZZATI BT HASMADI","D6","6 MA
RIKH",,15/11/1999 00:00:00,,"31200","08",,"05-2912681","0000","P","0100","1",,"0
1","P",,3,,,,"T",,"T",,,,"-","-","-",,"AB",,"AB",,"AB",,,,"P00","P00","T","-","",0.00,,"A0",,,"J1","01","HASMADI BIN ABDUL RAHMAN","760826085197","0100","01","
1",,"05-2912681","-","O01","ORNAPAPER INDUSTRY (PERAK) SDN BHD","KANTHAN CHEMOR,
-","31200","08","-","-",800.00,,"NOR AZIRA BINTI ALANG YACOB","750623085120","0
100","01","1",,"-","-","X01","-","-, -","-","08","-","-",0.00,,5,,,,06/04/2011 0
0:00:00,0
"ABA2052","AN92760","AN92760","3897","MOHAMAD AMIRUL B. MOHD. ROZIE","D6","6 ZUH
AL",,11/01/1999 00:00:00,"377, LORONG 15, KAMPUNG TAWAS, IPOH, PERAK","31400","0
8",,"TIADA","0000","L","0100","1",,"01","P","1",2,"D02","B","G","T",,"T",,,,"-",
"-","-","A01","AB","B16","AB","F15","AB","05","05","05","P00",,,"-","-",0.00,,"A
0",,,"01","01","MOHAMED ROZIE B. ISMAIL","991111086573","0100","01","1",,,"012-5
315547","X02","MOHAMED ROZIE B. ISMAIL","NO. 37, LORONG 15, KG. TAWAS","31200","
08",,,100.00,"01","SITI AMINAH BT. MYDIN","751218085500","0100","01","1",,,"0125315547","P48",,"NO. 37, MEDAN SELERA TASIK","30010","08",,,400.00,"01",5,,,01/0
7/2009 00:00:00,26/01/2011 00:00:00,0
"ABA2052","AN92907","AN 92907","3091","MUHAMMAD IKHMAL BIN ISMAIL","D6","6 UTARI
D",,19/11/1999 00:00:00,"NO. 30. JALAN PUTRA A/9, TAMAN KLEBANG PUTRA 31200 CHEM
OR","30020","08",,"05-2912090","0000","L","0100","1",,"01","P","2",4,"D02","B","
G","T",,"T",,,,"-","-","-","A06","AB","C07","AB","F05","AB","05","05","05","P06"
,"P00","T","-","-",0.00,,"A0","-","-","01","01","ISMAIL BIN MAT NOOR","730717085
895","0100","01","1",,"052912090","0174611095","P20","PERCETAKAN NASIONAL BERHAD
","JALAN KUALA KANGSAR IPOH, PERAK","30020","08","-","-",2287.00,"01","IASHAH BT
SAARI","770812086606","0100","01","1",,"-","0175811043","X01","-","-, -","-","","-","-",0.00,"01",4,,,03/01/2006 00:00:00,18/01/2011 00:00:00,0
"ABA2052","AN93552","AN93552","3101","NUR HASLINDA BT. MAT KAMSAR","D6","6 MARIK
H",,24/11/1999 00:00:00,"LOT 29, JALAN MAWAR,, KAMPUNG SERI KELEBANG, CHEMOR.","
31200","08",,"0135250388","0000","P","0100","1",,"01","P",,1,,,,"T",,"T",,,,"-",
"-","-","A02","AB","C07","AB","F03","AB","05","05","05","P00","P00","T","-","-",
0.00,,"A0",,,"J1","01","MAT KAMSAR BIN OTHMAN","571123086617","0100","01","1",,"
-","013-5250388","K05","-","-, -","-","08","-","-",500.00,,"SAODAH BINTI ABDUL W
AHID","670126016052","0100","01","1",,"-","016-5019568","O01","GOLDEN PET IND. S
DN BHD","PER. IGB, IPOH","30010","08","05-2912130","-",449.00,,8,,,,06/04/2011 0
0:00:00,0
"ABA2052","AN93846","AN93846",,"MUHAMMAD RAFIQ BIN AHMAD","D6","6 BUMI",,07/12/1
999 00:00:00,"31, KLEBANG PRIMA 4, MEDAN KLEBANG, PRIMA, 31200 CHEMOR, PERAK","3
1200","08",,"TIADA","0000","L","0100","1",,"01","P",,5,"D08","B","D","T",,"T",,,
,"-","-","-","A06","AB","B02","AB","F05","AB",,,,"P00",,"T",,,0.00,,"A0",,,"J2",
"01","SYED AIDIL YUSZAIREE B. SYED IKHSAN","830712025031","0100","01","1",,"-","
0125713179","J20","J-WAN ELEKTRIK",,"31650","08","052429606","-",988.00,,"SURAYA
BT. JOHARI","730904085612","0100","01","1",,"-","-","X01","-",,,,"-","--",0.00,
,4,,,,18/02/2011 00:00:00,0
"ABA2052","AN93866","AN93866","3514","MUHAMMAD IKHMAL BIN MOHD NORAZLIN","D6","6
BUMI",,25/11/1999 00:00:00,"NO.3 PERSIARAN TAWAS PERMAI 6,TMN TAWAS PERMAI","IP
OH","08",,"TIADA","0000","L","0100","1",,"01","P",,1,,,,"T",,"T",,,,"-","-","-",
"A07","AB","B03","AB","F05","AB",,,,,,"T","-","-",0.00,,"A0",,,"J1","01","MOHD N
ORAZLIN","780220085393","0100","01","1",,"-","-","B04","-","-, -","-","08","-","
-",500.00,,"NORZALIZA","821013145902","0100","01","1",,"-","-","X01","-",,,"08",
"-","-",0.00,,3,,,,03/03/2011 00:00:00,0
"ABA2052","AN95016","AN95016","3282","MUHAMMAD HAZIQ MUKHLIS BIN AZMAN","D6","6

BUMI",,15/12/1999 00:00:00,"35,, TAMAN KLEBANG RESTU","31200","08",,"TIADA","000


0","L","0100","1",,"01","P",,6,,,,"T",,"T",,,,"-","-","-","A01","AB","C07","AB",
"F20","AB","05","05","05","P00","P00","T","-","-",0.00,,"A0",,,"J1","01","AZMAN
BIN UDA SHAARI","690805086181","0100","01","1",,"-","012-6968154","X02","DR Y G
TAN JURUTERA PERUNDING SDN BHD","KUALA LUMPUR, -","-","14","03-82999222","-",400
0.00,,"ROZANIS BINTI MUSTAPA","710303085774","0100","01","1",,"-","013-2745359",
"G01","SEK MEN KEB IDRIS SHAH","GOPENG, PERAK, -","31600","08","05-8176544","-",
1820.00,,6,,,,06/04/2011 00:00:00,0
"ABA2052","AN97110","AN97110","3068","NUR SYAHINDAH BT KAMSANI","D6","6 PLUTO",,
20/12/1999 00:00:00,"38, JALAN TAWAS BARU 16, TAMAN EHSAN","30010","08",,"052916
762","0000","P","0100","1",,"01","P","04",1,"D04","B","D","T",,"T",,,,"-","-","","A04","AB","C07","AB","F02","AB","05","05","05","P06",,"T","-","-",0.00,,"A0",
,,"01","01","KAMSANI BIN OTHMAN","RF88645","0100","01","1",,"05-2916762","012-57
77850","P59","IBUPEJABAT POLIS DAERAH IPOH","IPOH, -","30020","08","-","-",3822.
26,,"HASLINA BINTI ABU SAMAH","640517085568","0100","01","1",,"-","012-4245568",
"G01","SEK KEB SERI KELEBANG","CHEMOR, -","31200","08","05-2916844","-",3522.00,
,6,,,03/01/2006 00:00:00,22/01/2011 00:00:00,0
"ABA2052","AN97232","AN97232","3067","NUR SHABIRAH BT. MOHD SUFIAN","D6","6 PLUT
O",,25/12/1999 00:00:00,"NO 77, PERSIARAN TAWAS BARU 7, TAMAN TASEK MEWAH","3001
0","08",,"0124507277","0000","P","0100","1",,"01","P",,2,"D03","B","J","T",,"T",
,,,"-","-","-","A04","AB","B01","AB","F02","AB","05","05","05","P03","P00","T","
-","-",0.00,,"A0",,,"01","01","MOHD SUFIAN BIN ISMAIL","620414086981","0100","01
","1",,"-","012-4507277","M01",,,"30010","08","012-4507277","-",850.00,"01","SUZ
ANE BINTI ABU HUSSIN NABAWI","651227085344","0100","01","1",,"-","-","X01","-","
-, -","-","08","-","-",0.00,"01",8,,,03/01/2006 00:00:00,22/01/2011 00:00:00,0
"ABA2052","AN97527","AN97527","3080","KUMARAN A/L NAGARAJAN","D6","6 BUMI",,12/1
2/1999 00:00:00,"NO.104,JLN. TAWAS BARU UTARA, TAMAN TASEK MEWAH","30010","08",,
"05-2924403","0000","L","0300","1",,,"P",,1,,,,"T",,"T",,,,"-","-","-","A01","AB
","B99","AB","F15","AB","05","05","05","P00",,"T","-","-",0.00,,"A0",,,"J1","01"
,"NAGARAJAN A/L RAMASAMY","620626085761","0300","04","1",,"05-2924403","016-5061
034","P23","ROCKY TRADING COMPANY","KAWASAN PERINDUSTRIAN TASEK, -","30200","08"
,"05-3210580","-",700.00,,"POOPATHY A/P RAMAIAH","681115086470","0300","04","1",
,"05-2924403","016-5061034","X01","-","-, -","-","08","-","-",0.00,,6,,,,06/12/2
010 00:00:00,0
"ABA2052","AN03586","AN03586","3108","ABDUL HAKEEM BIN ABDUL MAJID","D6","6 BUMI
",,24/08/1999 00:00:00,"NO 5 PSRN TAWAS BARU 9 , TAMAN TASEK, MEWAH","30010","08
","-","TIADA","0000","L","0100","1",,"01","P",,0,,,,"T",,"T",,,,"-","-","-","A07
","AB","B02","AB","F05","AB",,,,"P06","P00","T","-","-",0.00,,"A0","-","-","J1",
"01","ABDUL MAJID BIN MOHD KASSIM","670503085791","0300","01","1",,"-","01757952
17","M01","-","-, -","-","-","-","-",600.00,,,"-","0100","01","1",,"-","-","X01"
,"-","-, -","-","-","-","-",0.00,,6,,,,18/11/2010 00:00:00,0
"ABA2052","AN03648","AN03648","3098","NAZATUL SYAZA BINTI ABD MUNIF","D6","6 BUM
I",,20/08/1999 00:00:00,"NO.29 KG CHEPOR DALAM","31200","08","-","05-2923834","0
000","P","0100","1",,"01","P",,3,,,,"T",,"T",,,,"-","-","-","A02","AB","B17","AB
","F03","AB",,,,"P00","P00","T","-","-",0.00,,"A0","-","-","J1","01","ABD MUNIF
BIN ALI","671015086343","0100","01","1",,"-","0195664300","X02","-","-, -","-","
-","-","-",1000.00,,"NOR ASIKIN BINTI AHMAD","720617085944","0100","01","1",,"-"
,"-","X01","-","-, -","-","-","-","-",0.00,,5,,,,06/04/2011 00:00:00,0
"ABA2052","AN58617","AN58617","3042","AMIN ZULHAQIM B. ISMAIL","D6","6 MARIKH",,
25/12/1999 00:00:00,"51 HALA KELEBANG RESTU 4, MEDAN KELEBANG RESTU","31200","08
","-","TIADA","1902","L","0100","1",,"01","P","2",7,"D04","B","B","T",,"T",,,,"","-","-","A01","AB","C07","AB","F02","AB","05","05","05","P06",,"T","-","-",0.0
0,,"A0","-","-","01","01","ISMAIL BIN BUJANG","721122135983","0100","01","1",,"","019-4374902","G01","SEK KEB HAJI MAHMUD","CHEMOR,-","31200","08","05-2011534"
,"-",3640.00,"01","ROHANA BINTI BUANG","710830045256","0100","01","1",,"-","0194374901","G01","SEK KEB SERI KELEBANG","CHEMOR, -","31200","08","05-2916844","-"
,3703.00,"01",6,,,06/01/2006 00:00:00,25/01/2011 00:00:00,0
"ABA2052","AN61273","AN61273","3046","HAZIQAH BINTI HAMIDON","D6","6 MARIKH",,20
/09/1999 00:00:00,"NO 83 DESA SERI CHEPOR","31200","08","-","0175116403","0000",
"P","0100","1",,"01","P",,1,,,,"T",,"T",,,,"-","-","-","A04","AB","B08","AB","F0

2","AB","05","05","05","P00",,"T","-","-",0.00,,"A0","-","-","01","01","HAMIDON
BIN TUKIMIN","-","0100","01","1",,"-","0175326694","B04","TASEK CORPERATION","KA
W PERINDUSTRIAN TASEK","30010","08","-","-",1800.00,"01","ZUHARIYAH BT MISKAM","
701106-10-51","0100","01","1",,"-","-","X01","-","-, -","-","-","-","-",0.00,"01
",3,,,,27/01/2011 00:00:00,0
"ABA2052","AN61430","AN61430","3141","NURUL ATIRA FARZANA BINTI AZRI","D6","6 ZU
HAL",,19/09/1999 00:00:00,"22-A, JALAN MELOR, CHEPOR TAMBAHAN, KG. SERI KELEBANG
, CHEMOR.","31200","08","-","TIADA","0000","P","0100","1",,"01","P","3",3,"D10",
"B","G","T",,"T",,,,"-","-","-","A04","AB","B01","AB","F03","AB","05","05","05",
"P00","P00","T","-","-",0.00,,"A0","-","-","01","01","AZRI BIN MOHAMAD SALLEH","
660613085961","0100","01","1",,"-","013-4441148","P23","YOON STEEL (M) SDN. BHD"
,"14, TASEK INDUSTRIAL ESTATE","31400","08","05-5451700","-",1250.00,"01","ROSNI
BT. MOHAMED","730227086078","0100","01","1",,"-","-","X02","SEKOLAH SEMANGAT MA
JU","KG. TAWAS","30100","08","05-5470186","-",600.00,"01",9,,,07/01/2006 00:00:0
0,11/04/2011 00:00:00,0
"ABA2052","AP68368","AP68368","3075","AINA MARDIA BT MOHD. ROSEDI","D6","6 ZUHAL
",,27/11/1999 00:00:00,"NO. 61, BLOK B, KG. SERI KELEBANG TAMB. 2, CHEPOR","3120
0","08",,"TIADA","0000","P","0100","1",,"01","P","3",1,"D03","B","D","T",,"T",,,
,"-","-","-","A02","AB","B03","AJ","F02","AB","05","05","05","P99",,"T","-","-",
0.00,,"A0",,,"02","01","MOHD ROSEDI BIN ISMAIL","610823085833","0100","01","1",,
"-","05-2918022","X00",,,"31400","08","05-2919961","-",0.00,"02","HABIBAH BINTI
ABU HASSAN","640103025530","0100","01","1",,"-","019-5998649","G02","JABATAN AGA
MA ISLAM PERAK","TINGKAT 3, KOMPLEKS ISLAM, JLN PANGLIMA BUKIT","30000","08","-"
,"-",500.00,"01",6,,,03/01/2006 00:00:00,17/02/2011 00:00:00,0
"ABA2052","AN63306","AN63306","3132","NURLIYANA BINTI MOHAMAD JUBEREE","D6","6 B
UMI",,29/09/1999 00:00:00,,"31200","08","-","TIADA","0000","P","0100","1",,"01",
"P",,1,,,,"T",,"T",,,,"-","-","-","A02","AB","B18","AB","F03","AB",,,,"P00","P00
","T","-","-",0.00,,"A0","-","-","J1","01","MUHAMED JUBEREE BIN SHAIRI","5611157
15429","0100","01","1",,"-","0195589058","J20","TASEK CORPORATION BHD",,"30908",
"08","-","-",4850.00,,"HAMIDAH BINTI BAKI","610511085674","0100","01","1",,"-","
-","X01","-","-, -","-","-","-","-",0.00,,5,,,,06/04/2011 00:00:00,0
"ABA2052","AN63307","AN 63307","3139","NUR FATIHAH BINTI MOHD SABRI","D6","6 ZUH
AL",,25/09/1999 00:00:00,"31B, JALAN MAWAR,, KG. SERI KELEBANG, CHEMOR","31200",
"08","-","0125074266","0000","P","0100","1",,"01","P","7",1,"D02","B","E","T",,"
T",,,,"-","-","-","A02","AB","B02","AB","F15","AB","05","05","05","P99","P00","T
","-","-",0.00,,"A0","-","-","01","01","MOHD SABRI BIN RAMLI","640110085865","01
00","01","1",,"-","-0125074266","K05","MOHD. SABRI B. RAMLI","NO. 31B, JLN. MAWA
R, SRI KELEBANG,","31200","08","-","-",700.00,"01","MASTURA BT ABDUL RAHMAN","66
0112085736","0100","01","1",,"-","012-5074266","X01","-","-, -","-",,"-","-",0.0
0,"01",10,,,03/01/2006 00:00:00,09/02/2011 00:00:00,0
"ABA2052","AN91080","AN91080","3053","MUHAMMAD ALIFF RIDHUAN BIN ROSLAN","D6","6
MARIKH",,23/10/1999 00:00:00,"NO 6 PSRN TAWAS BARU 18 TAMAN TASEK MEWAH","30010
","08","-","05-2913720","0000","L","0100","1",,"01","P","2",2,,,,"T",,"T",,,,"-"
,"-","-","A01","AB","C07","AB","F05","AB","05","05","05","P00","P00","T","-","-"
,0.00,,"A0","-","-","01","01","ROSLAN BIN MAT YANI","710313035447","0100","01","
1",,"05-2913720","0195402899","B04","THANG KIANG NAM TRADING","1676, JLN KUALA K
ANGSAR, -","30100","08","-","-",1500.00,"01","ROZITA BIN MD HASAN","710704085484
","0100","01","1",,"055476811","012-5150082","P16","HENKEL (M) SDN BHD","LOT 620
49 JLN PORTLAND, TASEK INDUSTRIAL ESTATE","31400","08","-","-",1000.00,"01",4,,,
03/01/2006 00:00:00,27/01/2011 00:00:00,0
"ABA2052","AN92662","AN92662","3049","MOHAMED AZRI BIN NAWAWI","D6","6 MARIKH",,
09/11/1999 00:00:00,"73,PERSIARAN TAWAS BARU 7,, TAMAN TASEK MEWAH,","30010","08
","-","052910037","0000","L","0100","1",,"01","P",,2,"D02","B","B","T",,"T",,,,"
-","-","-","A01","AB","C07","AB","F02","AB","05","05","05","P06","P00","T","-","
-",0.00,,"A0","-","-","01","01","NAWAWI BIN MOHAMED ZAMRI","700610085943","0100"
,"01","1",,"05-2910037","012-5866845","P61","PEJABAT TANAH DAN GALIAN","BGN SRI
PERAK, IPOH","30000","08","05-5225243","-",1879.86,"01","ARBAAYAH BINTI MOHAMED
BAKRI","700117085210","0100","01","1",,"-","-017 5455653","X01","-","-, -","-","
08","-","-",0.00,"01",5,,,06/01/2006 00:00:00,26/01/2011 00:00:00,0
"ABA2052","BW36283","AN36283","3494","IZORA HAZIQIN BT ABDULLAH","D6","6 PLUTO",

,21/06/1999 00:00:00,"4, JLN TAWAS PERMAI 13, TAMAN TAWAS MEWAH","31350","08",,"


019429428","0000","P","0100","1",,"01","P","01",20,"D07","B","F","T",,"T",,,,"-"
,"-","-","A05","AB","B16","AB","F15","AB","05","05","05","P03","P07","T","-","-"
,0.00,,"A0",,,"01","01","RAHMAN B ATAN","670222065479","0100","01","1",,"-","-01
65488505","M01","HCL ENTERPRISE",,"31100","08","
TIADA","-",1200.00,,"SHARIYA
H TUL AFTIAH BT. DIN","721019086546","0100","01","1",,"-","019-5181638","X01","","-, -","-","10","-","-",0.00,,4,,,11/06/2006 00:00:00,22/01/2011 00:00:00,0
"ABA2052","BZ05377","BZ05377","3125","NORHAZIRA NABILA BT MOHAMAD KAMEL","D6","6
BUMI",,22/12/1999 00:00:00,,"31200","08",,"TIADA","0000","P","0100","1",,"01","
P",,1,,,,"T",,"T",,,,"-","-","-","A04","AB","B18","AB","F03","AB",,,,"P06","P00"
,"T","-","-",0.00,,"A0",,,"J2","01","MOHAMAD KAMEL B. IDRIS","640420085385","010
0","01","1",,"-","-","X00","BERCERAI",,,,"-","-",0.00,"03","ZUBAIDAH BINTI AHMAD
DAHALAN","641114086130","0100","01","1",,"-","017-5387562","T09","DZULKIFLI BIN
ISMAIL","KANTIN UAC BERHAD, TASEK","31000","08","012-5095179","-",400.00,,5,,,,
09/02/2011 00:00:00,0
"ABA2052","CG17754","CG17754","3896","MUHAMMAD AL SHAFIQ B. JAMAHURI","D6","6 ZU
HAL",,01/11/1999 00:00:00,"NO, 14, PRIMA 1, MEDAN KLEBANG PRIMA, CHEMOR","30010"
,"08",,"TIADA","0000","L","0100","1",,"01","P","3",20,"D09","B","KB","T",,"T",,,
,"-","-","-","A01","AB","B17","AB","F05","AB","05","05","05","P00","P00","T","-"
,"-",0.00,,"A0",,,"05","02","JAMAHURI B. ZAMIN",,"0100","01","1",,,,,,,,,,,0.00,
"04","ROS ZELA BT. SULAIMAN","690919086382","0100","01","1",,,"016-5998894","P48
","ROS ZELA BT. SULAIMAN",". 14, PRIMA 1, MEDAN KLEBANG PRIMA, CHEMOR, PERAK","3
1200","08",,,550.00,"01",9,,,23/06/2009 00:00:00,08/02/2011 00:00:00,0
"ABA2052","DL62643","DL62643","3084","MOHAMMAD FIRDAUS B. ZAINUDDIN","D6","6 ZUH
AL",,08/04/1999 00:00:00,"NO.. 86, DESA SRI CHEPOR TAWAS, IPOH","30010","08",,"0
174612132","0000","L","0100","1",,"01","P","1",2,"D03","B","A","T",,"T",,,,"-","
-","-","A01","AB","B16","AB","F02","AB","05","05","05","P07","P00","T","-","-",0
.00,,"A0",,,"01","01","ZAINUDDIN BIN ZULKIFLI","611203085159","0100","01","1",,"
-","017-4612132","P20","MAYBANK","MAYBANK REGION OFFICE, TINGKAT 1,, JALAN SULTA
N IDRIS SHAH,","30000","08","05-2545818","-",1850.00,"01","ROBIAH BINTI ABU HASS
AN","591004025086","0100","01","1",,"-","017-5908036","X01","-","-, -","-","08",
"-","-",0.00,"01",3,,,03/01/2006 00:00:00,02/02/2011 00:00:00,0
"ABA2052","AJ76562","AJ76562","3229","MUHAMMAD IHSAN BIN JAMALUDDIN","D6","6 ZUH
AL",,20/06/1999 00:00:00,"140, PRSN TAWAS PERMAI 15,, KG TERSUSUN TAWAS TAMBAHAN
","30010","08","-","0125414496","0000","L","0100","1",,"01","P","1",2,"D04","B",
"Q","T",,"T",,,,"-","-","-","A06","AB","B02","AB","F05","AB","05","05","05","P00
","P00","T","-","-",0.00,,"A0","-","-","01","01","JAMALUDDIN BIN ABD AZIZ","6405
16085769","0100","01","1",,"052921418","0125414496","P46","KTMB","KTMB CORPORATE
HEADQUARTERS, JALAN KTMB, CORPORATE HEADQUARTERS, JALAN SULTAN HISHAMUDDIN, -",
"50621","14","0327105746","-",2300.00,"01","NORLIZA BINTI SAIDON","691031085576"
,"0100","01","1",,"052921418","0165658642","G01","GURU BESAR","SMK TASEK DAMAI,
-","30010","08","052917200","-",3765.29,"01",5,,,03/01/2006 00:00:00,27/01/2011
00:00:00,0
"ABA2052","AJ77965","AJ77965","3078","FARIS HILMAN B. ZAINAL ABIDIN","D6","6 MAR
IKH",,07/06/1999 00:00:00,"NO.29,JLN. MAWAR,, KG.SERI KELEBANG","31200","08","-"
,"05-2914417","0000","L","0100","1",,"01","P","2",1,,,,"T",,"T",,,,"-","-","-",,
"AB",,"AB",,"AB",,,,"P00","P00","T","-","-",0.00,,"A0","-","-","01","01","ZAINAL
ABIDIN BIN MOHD. SALLEH","740128045245","0100","01","1",,"05-2914417","013-3237
828","J21","JURUTERA BEBAS","-, -","-","08","-","-",15000.00,,"ZALINA BINTI MAT
SAAD","691024085308","0100","01","1",,"05-2914417","013-3237828","P46","BUTIK D
LINA","62, JALAN PUTRA 6A,, TAMAN KLEBANG PUTRA","31200","08","-","-",600.00,,8
,,,03/01/2006 00:00:00,08/02/2011 00:00:00,0
"ABA2052","AJ90989","AJ 90989","3109","AHMAD SYAZWAN SYAFIQ BIN HUSNI","D6","6 Z
UHAL",,29/05/1999 00:00:00,"NO. 23, JALAN MAWAR,, KAMPUNG SERI KELEBANG","31200"
,"08","-","TIADA","0000","L","0100","1",,"01","P","2",0.5,"D02","B","G","T",,"T"
,,,,"-","-","-","A01","AB","B02","AB","F15","AB","05","05","05","P00","P00","T",
"-","-",0.00,,"A0","-","-","02","01","HUSNI BIN AHMAD","670101087567","0100","01
","1",,"-","-","K05",,,,"08","-","-",0.00,"03","NORHAIZA BT ABDUL KASIM","780312
087142","0100","01","1",,"-","0173926387","K05","NORHAIZA BT. ABDUL KASIM","NO.
23, JLN. MAWAR, KG. SERI KLEBANG","31200","08","-","-",450.00,"01",4,,,03/01/200

6 00:00:00,26/01/2011 00:00:00,0
"ABA2052","AK17272","AK17272","3285","NURALIAH BT. ZULKEFLI","D6","6 BUMI",,16/
01/1999 00:00:00,,"31200","08","-","TIADA","0000","P","0100","1",,"01","P",,0,,,
,"T",,"T",,,,"-","-","-","A04","AB","B01","AB","F03","AB",,,,,,"T","-","-",0.00,
,"A0","-","-","J1","01","ZULKEFLI BIN DARUS","-","0100","01","1",,"-","017504913
1","P48","-","-, -","31200","08","-","-",500.00,,"-","-","0100","01","1",,"-","","P16","-","-, -","-","-","-","-",500.00,,3,,,,06/04/2011 00:00:00,0
"ABA2052","AK17962","AK17962","3278","AHMAD DANIAL FARIS BIN ABDULL WAHAB","D6",
"6 BUMI",,16/05/1999 00:00:00,"NO,34 PERSIARAN KELEBANG SELATAN,27 TMN BERTUAH 3
1200 CHEMOR,PERAK, KG SRI KLEBANG","31200","08","-","0175449080","0000","L","010
0","1",,"01","P",,1,,,,"T",,"T",,,,"-","-","-","A05","AB","B99","AB","F05","AB",
"05","05","05","P00","P00","T","-","-",0.00,,"A0","-","-","J1","01","ABDULL WAHA
B BIN HARUN","BERCERAI","0100","01","1",,"-","-","X00","-","-, -","-","-","-","",0.00,"01","NAZIRAH BINTI MOHD YUNAN","800512085294","0100","01","1",,"-","0175
449080","X02",,,"-","08","-","-",400.00,,4,,,,09/02/2011 00:00:00,0
"ABA2052","AK19546","AK19546","3072","SYAZANA BINTI SHARUDDIN","D6","6 PLUTO",,3
0/01/1999 00:00:00,"53A, JALAN MELATI,, KG. SERI KELEBANG.","31200","08","-","TI
ADA","0000","P","0100","1",,"01","P","03",1,"D02","B","B","T",,"T",,,,"-","-","","A05","AB","B17","AB","F03","AB","05","05","04","P06","P00","T","-","-",0.00,,
"A0","-","-","01","01","SHARUDDIN BIN MOHD RAMLI","720227085527","0100","01","1"
,,"-","0175561086","O01","MAPA GLOVE SDN BHD","TAMAN MERU INDUSTRIAL ESTATE, -",
"-","08","-","-",1143.00,,"ROHANI BINTI IDRIS","710101086656","0100","01","1",,"
-","0125828695","X01","-","-, -","-","-","-","-",0.00,,6,,,03/01/2006 00:00:00,2
2/01/2011 00:00:00,0
"ABA2052","AK68171","AK68171","3512","MUHD AZRUL DANIEL B ISMAZAIDI","D6","6 PLU
TO",,10/03/1999 00:00:00,"12 LENGKUK MERU PERMA I5, HALAMAN MERU PERMAI, BDR MER
U RAYA, IPOH","31200","08","-","TIADA","0000","L","0100","1",,"01","P",,2,"D02",
"B","B","T",,"T",,,,"-","-","-","A01","AB","B01","AB","F20","AB","05","05","05",
"P07","P00","T","-","-",0.00,,"A0","-","-","01","01","ISMAZAIDI B. ISMAIL","7508
08026039","0100","01","1",,"052912087","0194294734","P50","ILP IPOH","ILP, IPOH,
ILP,IPOH","30200","08","055277777","-",1988.09,,"HASLIZA BINTI SAHARUDDIN","751
027-08-59","0100","01","1",,"052912087","-","J20","POLITEKNIK UNGKU OMAR","POLIT
EKNIK UNGKU OMAR, POLITEKNIK UNGKU OMAR IPOH","30200","08","
TIADA","-",1903.
79,,4,,,03/01/2006 00:00:00,22/01/2011 00:00:00,0
"ABA2052","AK79356","AK79356","3050","MUHAMAD NAJMUDDIN B. SHAHABUDDIN","D6","6
MARIKH",,16/02/1999 00:00:00,"NO3, PERSIARAN KELEBANG SELATAN 3B, TAMAN MERCU T
AWAS DAMAI","31200","08","-","2910837","0000","L","0100","1",,"01","P","1",1,,,,
"T",,"T",,,,"-","-","-","A05","PG","B02","AB","F15","AB","05","05","05","P00","P
00","T","-","-",0.00,,"A0","-","-","01","01","SHAHABUDDIN BIN SAMSUDIN","7211170
86427","0100","01","1",,"-","-","K04","UAC BERHAD","36, JALAN PORTLAND,, TASEK I
NDUSTRIAL ESTATE","31400","08","05-2912033","-",1383.00,"01","MARNI BINTI MOHAMA
D RASHID","771217086470","0100","01","1",,"-","017-5749330","X01","-","-, -","-"
,"08","-","-",0.00,"01",4,,,03/01/2006 00:00:00,27/01/2011 00:00:00,0
"ABA2052","AK81191","AK81191","3048","MOHAMAD HAMIDI B. OMAR","D6","6 PLUTO",,07
/03/1999 00:00:00,"NO210, PERSIARAN TAWAS BARU28, KG. TERSUSUN TAWAS TAMBAHAN","
30010","08","-","0195058916","0000","L","0100","1",,"01","P","2",2,"D02","B","J"
,"T",,"T",,,,"-","-","-","A01","AB","B03","AB","F05","AB","05","05","05","P03",,
"T","-","-",0.00,,"A0","-","-","01","01","OMAR BIN MANSUR","630103086449","0100
","01","1",,"-","012-5641166","X02","DHL EXPRESS (M) SDN BHD","13, LALUAN PRKGN
SIL 2,, PERINDUSTRIAN SILIBIN","30100","08","05-5263222","-",2463.00,"01","MASLI
ZAL BINTI MOHAMED","710619085420","0100","01","1",,"-","-0125854041","X01","-","
-, -","-","08","-","-",0.00,"01",6,,,06/01/2006 00:00:00,22/01/2011 00:00:00,0
"ABA2052","AK91529","AK91529","3151","NURUL SYUHADAH BT ZAYADI","D6","6 PLUTO",,
17/03/1999 00:00:00,"27, HALAMAN MERU PERMAI II,, BANDAR MERU RAYA","30020","08"
,"-","0175632717","0000","P","0100","1",,"01","P","02",5,"D02","B","E","T",,"T",
,,,"-","-","-","A02","AB","B03","AB","F14","AB","05","05","05","P03","P07","T","
-","-",0.00,,"A0","-","-","01","01","ZAYADI BIN JANTAN","680527085883","0100","0
1","1",,"05-5611051","012-5195306","P46","EKOWOOD INTERNATIONAL BERHAD","TSH JAL
AN GOPENG, GOPENG","31600","08","05-3572020","-",3200.00,,"ZAITON BINTI OTHMAN",
"680410025780","0100","01","1",,"05-5611051","017-5632717","G01","SK HO SENG ONG

METHODIST","IPOH, -","30020","08","05-5453890","-",1335.02,,6,,,03/01/2006 00:0


0:00,22/01/2011 00:00:00,0
"ABA2052","AL62037","AL62037","3047","MOHAMAD AZRUL ZAKUAN BIN MD RADZI","D6","6
MARIKH",,08/03/1999 00:00:00,"NO 32B JALAN MAWAR, KG SERI KELEBANG","31200","08
","-","0165016124","0000","L","0100","1",,"01","P",,1,,,,"T",,"T",,,,"-","-","-"
,"A06","AB","C07","AB","F05","AB","05","05","05","P00",,"T","-","-",0.00,,"A0","
-","-","01","01","MD RADZI BIN UDA MAT YASIN","650529086209","0100","01","1",,"","016-5016124","O01","KAMPAR PROCESS RUBBER SDN BHD","NO. 3, LALUAN INDUSTRI LA
HAT 7,, LAHAT","31500","08","05-3212262","-",900.00,"01","RUSNAH BINTI ABD MANAN
","630201085060","0100","01","1",,"-","016-5016124","X01","-","-, -","-","08","","-",0.00,"01",7,,,03/01/2006 00:00:00,06/04/2011 00:00:00,0
"ABA2052","AL62171","AL 62171",,"AUNI SYAZWIN BINTI MOHAMAD SHUHAIMIN","D6","6 M
ARIKH",,14/03/1999 00:00:00,"45, JALAN TAWAS BARU 21,, TAMAN EHSAN,IPOH","30010"
,"08","-","0125978247","0000","P","0100","1",,"01","P","3",3,,,,"T",,"T",,,,"-",
"-","-","A02","AB","C07","PG","F03","AB","05","05","05","P00",,"T","-","-",0.00,
,"A0","-","-","01","01","MOHAMMAD SHUHAIMIN","610325035593","0100","01","1",,"-"
,"0125224881","M01","PEGAWAI MEMERINTAH","12 KOM ANGKUT KPD(AW), JLN RAJA DIHILI
R","31200","08","052549342","-",1235.30,"01","SARILAH BINTI SULAIMAN","681215085
512","0100","01","1",,"-","-","K04","PEJABAT CAWANGAN TRAFIK","CAWANGAN TRAFIK ,
IPD BATU GAJAH","31000","08","-","-",1845.00,"01",4,,,03/01/2006 00:00:00,27/01
/2011 00:00:00,0
"ABA2052","AL64434","AL64434","3062","NUR AIDA BINTI MIOR SAHARUDDIN","D6","6 ZU
HAL",,07/04/1999 00:00:00,"104A, JALAN TAWAS BARU 8, TAMAN TASEK DAMAI","31200",
"08","-","0194021531","0000","P","0100","1",,"01","P","3",3,"D03","B","D","T",,"
T",,,,"-","-","-","A05","AB","B03","AB","F02","AB","05","05","05","P06","P00","T
","-","-",0.00,,"A0","-","-","01","01","MIOR SAHARUDDIN BIN MIOR ABU BAKAR","661
004086277","0100","01","1",,"05-3113310","017-5134341","X02","KAWAL HIKMAH SDN.
BHD","NO. 5A, PULAI MUTIARA 1, PULAI MUTIARA","31300","08","-","-",500.00,"01","
RUSLINA BT,. MUDIN","661004086277","0100","01","1",,"-","-","X00","-","-, -","-"
,"-","-","-",0.00,"02",7,,,05/01/2006 00:00:00,09/02/2011 00:00:00,0
"ABA2052","AL75297","AL 75297",,"NUR ATIKAH SYAHMINA BINTI MOHD AL ASRI","D6","6
MARIKH",,29/04/1999 00:00:00,"NO 52 PRSN TEMBOK 18, TAMAN SERI DESA","30010","0
8","-","0125690715","0000","P","0100","1",,"01","P",,2,,,,"T",,"T",,,,"-","-","","A02","AB","B03","AB","F15","AB","05","05","05","P00",,"T","-","-",0.00,,"A0",
"-","-","J1","01","MOHD AL 'ASRI B HASAN","670917086313","0100","01","1",,"-","0
125690715","P20","WB CORP SDN BHD","NO 16 PERSIARAN TOWN 10, -","30450","08","05
2543133","-",1200.00,,"MAI SALAMIAH BT MAHARI","730710085630","0100","01","1",,"
-","0195183598","X01","-","-, -","-","-","-","-",0.00,,6,,,,06/04/2011 00:00:00,
0
"ABA2052","AL75897","AL 75897","3110","AZRIN BIN ABD WAHAB","D6","6 MARIKH",,25/
05/1999 00:00:00,,"31200","08","-","0165641889","0000","L","0100","1",,"01","P",
,2,,,,"T",,"T",,,,"-","-","-","A07","AB","B03","AB","F20","AB","05","05","05","P
00","P00","T","-","-",0.00,,"A0","-","-","01","01","ABDUL WAHAB B IDRIS","631122
085380","0100","01","1",,"-","0165641889","K05","-","-, -","-","-","-","-",500.0
0,"01","HAYATI BT ABDUL RAHMAN","630802085162","0100","01","1",,"-","-","X01","","-, -","-","-","-","-",0.00,,5,,,04/01/2006 00:00:00,25/01/2011 00:00:00,0
"ABA2052","AL77376","AL77376","3090","MUHAMMAD HAZIQ BIN AZMAN","D6","6 MARIKH",
,06/05/1999 00:00:00,"NO.155,RPT TAWAS TAMBAHAN,, PSRN TAWAS PERMAI 10","30010",
"08","-","05-2910279","0000","L","0100","1",,"01","P","3",4,,,,"T",,"T",,,,"-","
-","-","A01","AB","B03","AB","F20","SU","05","05","05","P00",,"T","-","-",0.00,,
"A0","-","-","01","01","AZMAN BIN SAAD","630701085577","0100","01","1",,"0529102
79","0135210701","J20","TELEKOM MALAYSIA","TINGKAT 1, BANGUNAN TELEKOM TASEK","","08","052499315","-",3142.00,"01","SARIMAH BINTI ANN","651103085238","0100","0
1","1",,"-","-","J19","KEMENTERIAN KESIHATAN","MAKMAL KESIHATAN AWAM IPOH, -","","08","-","-",2120.00,"01",6,,,03/01/2006 00:00:00,27/01/2011 00:00:00,0
"ABA2052","AL78705","AL 78705","3094","MUHAMMAD RIZUWAN BIN MAT ROHI","D6","6 UT
ARID",,09/06/1999 00:00:00,"LOT.28, KG.SERI KELEBANG TAMBAHAN 1, CHEPOR","31200"
,"08","-","05-2922191","0000","L","0100","1",,"01","P",,1,"D02","B","KB","T",,"T
",,,,"-","-","-","A06","AB","B02","AB","F05","AB","05","05","05","P00","P00","T"
,"-","-",0.00,,"A0","-","-","01","01","MAT ROHI BIN MAT RIBI","760825085259","01

00","01","1",,"-","-","P16","-","-, -","-","-","-","-",1252.59,"03","ROZA ASTIKA


BT MUSTAFFA","810318085230","0100","01","1",,"-","0175448739","O01","GLORU BETT
ER IN(M) SDN BHD","-, -","30020","08","05577884","-",710.00,"01",4,,,05/01/2006
00:00:00,18/01/2011 00:00:00,0
"ABA2052","AL79080","AL 79080","3083","MOHAMAD NOR ALIF BIN MOHAMAD AYOB","D6","
6 ZUHAL",,14/06/1999 00:00:00,"NO.40, PSRN TAWAS BARU 16, TAMAN TASEK MEWAH","30
010","08","-","05-2915834","0000","L","0100","1",,"01","P","4",2,"D04","B","J","
T",,"T",,,,"-","-","-","A06","AB","B02","AB","F20","AB","05","05","05","P99",,"T
","-","-",0.00,,"A0","-","-","01","01","MOHD AYOB BIN FAKIR MOHD","611117085363"
,"0100","01","1",,,"014-2430059","B03","PENGARAHJABATAN BOMBA DAN PENYELAMAT PER
AK","JABATAN BOMBA DAN PENYELAMAT, JALAN KOMPLEKS SUKAN,","31400","08","05547444
4","-",2200.00,"01","ROSHIDA BINTI ISMAIL","681004095040","0100","01","1",,"-","
0195710989","B03"," PENGARAH JABATAN BOMBA DAN PENYELAMAT","JABATAN BOMBA DAN PE
NYELAMAT, JALAN KOMPLEKS SUKAN","31400","08","055474444","-",2500.00,"01",7,,,03
/01/2006 00:00:00,27/01/2011 00:00:00,0
"ABA2052","AL79635","AL79635","3266","MUHAMAD AFIQ HAZWAN BIN AZRULNIZAM","D6","
6 BUMI",,10/07/1999 00:00:00,"32, JALAN PUTRA 5C,, TAMAN KLEBANG PUTRA","31200",
"08","-","0124619320","0000","L","0100","1",,"01","P",,5,,,,"T",,"T",,,,"-","-",
"-","A07","AB","B17","AB","F20","AB","05","05","05","P00","P00","T","-","-",0.00
,,"A0","-","-","J1","01","AZRULNIZAM BIN MOHD SHABRI","770103086881","0100","01"
,"1",,"-","0124619320","O01","LAFARGE (M) SDN BHD",,"31200","08","-","-",600.00,
,"HAMISAH BINTI HAMZI","761028086042","0100","01","1",,"-","0135935423","G01","J
AB KEMAJUAN MASYARAKAT NEGERI PERAK","TABIKA KEMAS KAWASAN TAMBUN, -","-","08","
-","-",1122.30,,4,,,,06/12/2010 00:00:00,0
"ABA2052","AL94504","AL 94504","3102","NURUL ASYKIN BT AZIZI","D6","6 ZUHAL",,07
/07/1999 00:00:00,"PLOT 114, BLOK B, KG. SERI KELEBANG, TAMB. 2","31200","08","","0194258227","0000","P","0100","1",,"01","P","1",0.5,"D03","B","G","T",,"T",,,
,"-","-","-","A04","AB","B01","AB","F02","AB","05","05","05","P00",,"T","-","-",
0.00,,"A0","-","-","01","01","AZIZI B MOHAMED","520318085585","0100","01","1",,"
-","0194258227","P56","KEMENTERIAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI","-, -","30020","08"
,"052414611","-",497.00,"01","NORMAH BT ABU KASSIM","500101085066","0100","01","
1",,"-","017-5184490","X02","KLINIKMANALAN","JALAN KUALA KANGSAR","31200","08","
-","-",600.00,"01",3,,,03/01/2006 00:00:00,27/01/2011 00:00:00,0
"ABA2052","AL94532","AL94532","3051","MUHAMMAD ADIB B. MAT ISA","D6","6 PLUTO",,
30/06/1999 00:00:00,"LOT 159, KG. SERI KELEBANG TAMBAHAN 11, CHEMOR.","31200","0
8","-","0125371035","0000","L","0100","1",,"01","P","4",1,"D02","A","E","T",,"T"
,,,,"-","-","-","A06","AB","B03","AB","F20","AB","05","05","05","P03","P00","T",
"-","-",0.00,,"A0","-","-","01","01","MAT ISA BIN ISMAIL","630701086019","0100",
"01","1",,"-","012-5371035","K05","-","-, -","-","-","-","-",800.00,"01","HANIDA
BINTI JAMALUDIN","700321085920","0100","01","1",,"-","-","X01","-","-, -","-","
08","-","-",0.00,"01",8,,,06/01/2006 00:00:00,06/04/2011 00:00:00,0
"ABA2052","AM95256","AM95256","3142","MOHAMMAD AZRY BIN MD FAZLI","D6","6 MARIKH
",,19/07/1999 00:00:00,"NO 7 PERSIARAN KELEBANG SELATAN 29 TAMAN BERTUAH","31200
","08","-","0165389036","0000","L","0100","1",,"01","P","1",1,,,,"T",,"T",,,,"-"
,"-","-","A01","AJ","B01","AB","F02","AB","05","05","05","P00","P00","T","-","-"
,0.00,,"A0","-","-","01","01","MD FAZLI BIN MD SHARIF","710102085057","0100","01
","1",,"-","012-5274630","X02","DARUL MAKMUR SDN BHD","125A, PERSIARAN KELEBANG,
KAW. PERIND. IGB,, JLN TUNKU ABDUL RAHMAN,","30010","08","05-2921151","-",1000.
00,"01","NORHAYATI BINTI NOR AZMI","770915085278","0100","01","1",,"-","-","X01"
,"-","-, -","-","08","-","-",0.00,"01",5,,,03/01/2006 00:00:00,27/01/2011 00:00:
00,0
"ABA2052","AM95750","AM 95750","3134","NURUL AYU SYAFIERA BINTI HASNIZAM","D6","
6 UTARID",,18/08/1999 00:00:00,"105 JALAN PUTRA A/11 TAMAN KLEBANG PUTRA","31200
","08","-","0175025465","0000","P","0100","1",,"01","P",,2,"D10","B","U","T",,"T
",,,,"-","-","-","A04","AB","B01","AB","F03","AB","05","05","05","P07","P00","T"
,"-","-",0.00,,"A0","-","-","01","01","HASNIZAM B ZAKARIA","711209086257","0100"
,"01","1",,"-","0175345583","P23","LOO SOON SENG SDN BHD","BANDAR PULAI, -","-",
"08","-","-",1808.00,"01","RUZAILAWATI BONTO BADRUN","760811086226","0100","01",
"1",,"-","0125342918","P16","FINISAR MALAYSIA SDN BHD",,"13100","08","-","-",797
.91,"01",6,,,03/01/2006 00:00:00,18/01/2011 00:00:00,0

"ABA2052","AM95995","AM95995","3135","NURUL FADHILAH BINTI KHALIL","D6","6 MARIK


H",,18/08/1999 00:00:00,"37 A JALAN MELUR, KAMPUNG SERI KELEBANG","31200","08","
-","0165962863","0000","P","0100","1",,"01","P",,1,,,,"T",,"T",,,,"-","-","-","A
04","AB","B08","AB","F02","AB","05","05","05","P00",,"T","-","-",0.00,,"A0","-",
"-","J1","01","KHALIL BIN SALLAEH","620309015655","0100","01","1",,"-","01659628
63","O01","INTAN SERANTAU","NO82 JALAN PORTLAND, INDUSTRI ESTATE","-","08","0529
11055","-",925.00,,"HASHIMAH BINTI SAPARI","640624085352","0100","01","1",,"-","
-","X01","-","-, -","-","-","-","-",0.00,,7,,,,06/04/2011 00:00:00,0
"ABA2052","AN03529","AN 03529",,"NUR SHADILLA BINTI ZIDI","D6","6 MARIKH",,23/08
/1999 00:00:00,"433 BLOK B JALAN MELATI, KAMPUNG SERI KELEBANG","31200","08","-"
,"0165970264","0000","P","0100","1",,"01","P",,1,,,,"T",,"T",,,,"-","-","-","A04
","AB","B01","AB","F03","AB",,,,"P00","P00","T","-","-",0.00,,"A0","-","-","J1",
"01","ZAIDI BIN MAT ADNAN","740328085815","0100","01","1",,"-","0165970264","O0
1","IVORY PEARL SDN BHD","-, -","-","08","052013007","-",1267.00,,"SALASIAH BINT
I ZAKARIA","770313085254","0100","01","1",,"-","-","X01","-","-, -","-","-","-",
"-",0.00,,4,,,,06/04/2011 00:00:00,0
"ABA2052","AN92958","AN92958","3112","MOHAMMAD KHAIRUL IKHWAN B. AZMI","D6","6 P
LUTO",,26/11/1999 00:00:00,"PT 144 KAMPONG SERI KELEBANG, TAMBAHAN II","31200","
08","-","052922430","0000","L","0100","1",,"01","P","02",0,"D02","B","K","T",,"T
",,,,"-","-","-","A00","AB","B99","AB","F02","AB","05","05","05","P03","P00","T"
,"-","-",0.00,,"A0","-","-","01","01","AZMI BIN MOHAMED YUNUS","690221085855","0
100","01","1",,"05-2922430","012-4610717","P53","HOVID BERHAD","121, JALAN TUNKU
ABD RAHMAN, IPOH","30010","08","05-5060690","-",2391.10,"01","NORMALA BT SULAIM
AN","730311085342","0100","01","1",,"-","012-4822753","P29","-POLOKLINIK LEE LEE
",,"31400","08","-","-",470.00,"01",4,,,06/01/2006 00:00:00,22/01/2011 00:00:00,
0
"ABA2052","AN93533","AN93533","3040","AHMAD FIRDAUS B. AHMAD FUZI","D6","6 MARIK
H",,30/11/1999 00:00:00,"NO 75, PERSIARAN TAWAS BARU 7,, TAMAN TASEK MEWAH,","30
010","08","-","2911831","0000","L","0100","1",,"01","P","4",3,"D08","B","K","T",
,"T",,,,"-","-","-","A01","AB","B01","AB","F05","AB","05","05","05","P00",,"T","
-","-",0.00,,"A0","-","-","01","01","AHMAD FUZI BIN ISMAIL","630826085909","0100
","01","1",,"-","012-5728212","P61","MAJLIS BANDARAYA IPOH","JALAN SULTAN ABDUL
JALIL, IPOH","30000","08","-","-",1300.00,"01","RAHANA BINTI ABD RASHID","640617
085952","0100","01","1",,"-","017-4694661","X01","-","-, -","-","08","-","-",0.0
0,"01",7,,,03/01/2006 00:00:00,27/01/2011 00:00:00,0
"ABA2052","AN93689","AN 93689",,"MIZA SYAMILA BINTI SAIPUL AZMIN","D6","6 BUMI",
,26/11/1999 00:00:00,"62, MEDAN KLEBANG 3,, MEDAN KLEBANG PRIMA","31200","08","","0195295891","0000","P","0100","1",,,"P",,8,,,,"T",,"T",,,,"-","-","-","A02","
AB","B02","AB","F03","AB","05","05","05","P00","P00","T","-","-",0.00,,"A0","-",
"-","J1","01","SAIPUL AZMIN","830405085327","0100","01","1",,"-","0195295891","P
21","TRANASI ONAL SILVERIA MEDAN GOPENG","-, -","30020","08","-","-",1110.00,,"M
ASNAH BT BAHROOM","741010086070","0100","01","1",,"-","0195295891","X01","-","-,
-","-","-","-","-",0.00,,5,,,,06/04/2011 00:00:00,0
"ABA2052","AN97384","AN97384","3138","NUR ELIAYANA USNA BINTI ROSLI","D6","6 UT
ARID",,28/12/1999 00:00:00,"94, JALAN TAWAS BARU UTARA,TAMAN TASEK MEWAH.","3120
0","08","-","2915799","0000","P","0100","1",,"01","P",,1,"D10","B","N","T",,"T",
,,,"-","-","-","A05","AB","B16","AB","F02","AB","05","05","05","P00","P00","T","
-","-",0.00,,"A0","-","-","01","01","ROSLI BIN HASHIM","670306086533","0100","01
","1",,"-","-0175778468","B04","IMPERIAL GARMENTS SDN BHD","-, -","-","08","-","
-",900.00,"01","ZURAIDAH BINTI MUSTAFFA","670807085758","0100","01","1",,"-","-"
,"X01","-","-, -","-","-","-","-",0.00,"01",4,,,03/01/2006 00:00:00,18/01/2011 0
0:00:00,0
"ABA2052","AN97571","AN 97571",,"MUHAMMAD JOHAN ISKANDAR BIN FIRHAT ABAS","D6",
"6 BUMI",,22/12/1999 00:00:00,"LOT 36, JALAN MAWAR,, KG. SERI KELEBANG, CHEMOR",
"31200","08","-","2915119","0000","L","0100","1",,"01","P",,1,,,,"T",,"T",,,,"-"
,"-","-","A07","AB","B02","AB","F20","AB",,,,"P00",,"T","-","-",0.00,,"A0","-","
-","J1","01","FIRHAT ABAS","641101086107","0100","01","1",,"052915119","01659692
58","O01","HENKEL MALAYSIAN SDN BHD","62049 JLN PORT LAND TASEK INDUSTRIAL SDN.
BHD, -","30020","08","-","-",1323.00,,"FAZLIATON","660508086436","0100","01","1"
,,"-","-","X01","-","-, -","-","-","-","-",0.00,,6,,,,06/04/2011 00:00:00,0

"ABA2052","K855694","K 855694","3085","MOHD AMIRUL SHAHFIQ BIN MOHD AFANDY","D6"


,"6 UTARID",,05/02/1999 00:00:00,"NO.32,PSRN TAWAS BARU 16,, TAMAN TASEK MEWAH",
"30010","08","-","0165105430","0000","L","0100","1",,"01","P","2",2,"D03","B","K
B","T",,"T",,,,"-","-","-","A01","AB","B08","AB","F15","AB","05","05","05","P08"
,"P00","T","-","-",0.00,,"A0","-","-","01","01","MOHD AFANDY BIN ABU","731114086
279","0100","01","1",,"0175045528","-","P20","GOLDEN PET INDUSTRIES SDN.BHD","33
, LEBUH PERUSAHAAN KLEBANG 11 KAWASAN B, -","31200","08","052912133","-",835.70
,"01","MAIMUNAH BINTI MAT SEBAB","7201180851-6","0100","01","1",,"-","-","X01","
-","-, -","-","-","-","-",0.00,"01",6,,,03/01/2006 00:00:00,18/01/2011 00:00:00,
0
"ABA2052","AN92621","AN92621",,"PUTERI KARMILA IZZATI BINTI MEGAT MUZAFAR SHAH",
"D6","6 MARIKH",,11/11/1999 00:00:00,"160, KG TERSUSUN CHEPOR ,CHEPOR BARU 31200
CHEMOR","31200","08","012-4676360","0124676360","0000","P","0100","1",,"01","P"
,,1,,,,"T",,"T",,,,"-","-","-","A05","AB","B01","AB","F02","AB",,,,,"P00","T","","-",0.00,,"A0","-","-","J1","01","MEGAT MUZAFAR SHAH","720705085047","0100","0
1","1",,"-","012-4676360","B04","UAC BERHAD","36 JLN PORTLAND, TASEK IND. ESTATE
, P.O BOX 312","31400","08","05-2912033","-",990.80,,"ROSAINAH","781223086150","
0100","01","1",,"-","012-4676360","X01","-","-, -","-","08","-","-",0.00,,5,,,,0
6/04/2011 00:00:00,0
"ABA2052","AN02018","AN02018","3523","MUHAMMAD NAIM BIN MOHD NAZRI","D6","6 UTAR
ID",,10/09/1999 00:00:00,"NO 27 KLEBANG PRIMA 10, MEDAN KLEBANG PRIMA","31200","
08","0124676847","0124676847","0000","L","0100","1",,"01","P",,5,"D04","B","G","
T",,"T",,,,"-","-","-","A06","AB","B02","AB","F05","AB","05","05","05","P00","P0
0","T","-","-",0.00,,"A0",,,"01","01","MOHD NAZRI BIN HAMIRI","700907085047","01
00","01","1",,"-","012-4676847","P16","ASSOCIATED PAN M'SIA CEMENT SDN BHD",,"31
200","08","05-2011202","-",2587.00,"01","SHARIFFAH NORIHAN BINTI SULAIMAN","7212
14085274","0100","01","1",,"-","012-5983620","X01","--",,,"08","-","-",0.00,"01"
,5,,,03/01/2006 00:00:00,18/01/2011 00:00:00,0
"ABA2052","AL75323","AL75323","3537","NUR FATIN NABILAH BT. MOHAMAD JAMIL","D6",
"6 PLUTO",,01/05/1999 00:00:00,"23, DESA SRI CHEPOR","31200","08","012-5413335",
"0125413335","0000","P","0100","1",,"01","P",,3,"D03","B","D","T",,"T",,,,"-","","-","A05","AB","B17","AB","F02","AB","05","05","05","P08","P00","T","-","-",0.
00,,"A0",,,"01","01","MOHAMAD JAMIL B KORDI","620121035363","0100","01","1",,"
TIADA","012-5413335","P20","KOLEJ KEJURURAWATAN IPOH",,,"08","05-2410766","",1493.59,,"FAIRUS BT AHMAD","690304086634","0100","01","1",,"
TIADA","012-50
93956","X01","-",,,,"
TIADA","-",0.00,,5,,,03/01/2006 00:00:00,22/01/2011 00
:00:00,0
"ABA2052","AN91089","AN91089",,"NUR ALYANA HUSNA BINTI SUHAIMI","D6","6 ZUHAL",,
24/10/1999 00:00:00,"NO 286, RPT KLEBANG SELATAN, BATU 6, CHEMOR,","31200","08",
"012-5504660","0125504660","0000","P","0100","1",,"01","P","1",10,"D03","B","D",
"T",,"T",,,,"-","-","-","A02","AB","B03","AB","F03","AB","05","05","05","P00","P
00","T","-","-",0.00,,"A0",,,"01","01","SUHAIMI BIN OSMAN","710522085977","0100
","01","1",,"-","012-5504660","P16","MMC ELECTRONICS SDN BHD","PLOT 8, KSARINTA
FREE TRADE ZONE, JLN. KUALA KAN","31200","08","05-2913981","-",1500.00,"01","NOR
HASHIMAH BINTI ABDUL RASHID","740503085696","0100","01","1",,"-","012-4841416",
"P16","MMC ELECTRONICS SDN BHD","PLOT 8, KINTA FREE TRADE ZONE, JLN. KUALA KANGS
AR","31200","08","05-2913981","--",1000.00,"01",5,,,,27/01/2011 00:00:00,0
"ABA2052","AN64285","AN64285","3503","ABDUL AZIM WAL MUSTAQIM BIN JAMALUDDIN","D
6","6 PLUTO",,13/10/1999 00:00:00,"5. HALA KLEBANG RESTU 32, MEDAN KLEBANG RESTU
31200 CHEMOR","31200","08","012-5867310","TIADA","0000","L","0100","1",,"01","P
","2",0,"D08","B","F","T",,"T",,,,"-","-","-","A01","AB","C07","AB","F15","AB","
05","05","05","P06","P00","T","-","-",0.00,,"A0",,,"01","01","JAMALUDDIN B ABU B
AKAR","650331107035","0100","01","1",,"-","012-5867310","J09","STANSON MKT SDN
BHD","36, LINTASAN PERAJURIT 17/H TMN PERDAGANGAN PERINDUSTRIAN IPOH","31400","0
8","05-5474282","-",1795.00,"01","RUSLIMAH BT HAJI ABDULLAH","700119035102","010
0","01","1",,"-","-012 4371111","X01","-",,"-","08","-","-",0.00,"01",5,,,06/01/
2006 00:00:00,22/01/2011 00:00:00,0
"ABA2052","AJ52491","AJ52491",,"NUR AFFZA ATASYA BT MOHD NIZAM","D6","6 BUMI",,1
5/05/1999 00:00:00,"NO.45 KLEBANG PRIMA 12,MEDAN KELEBANG PRIMA","30010","08","0
135175683",,"0000","P","0100","1",,"01",,,0,"D01",,,"T",,"T",,,,"-","-","-","A04

","AB","B03","AB","F03","AB",,,,,,"T","-","-",0.00,,,,,"01","01","MOHAMAD NIZAM
B ABD MANAN",,"0100","01","1",,,"0135175683",,,,,,,,0.00,,,,,,,,,,,,,,,,,0.00,,2
,,,17/09/2010 00:00:00,06/04/2011 00:00:00,0
"ABA2052","AK17170","AK17170","-","NUR SHAHIRAH BT AZIZI","D6","6 PLUTO",,14/01/
1999 00:00:00,"4, LALUAN KLEBANG RESTU 9,, MEDAN KLEBANG","31200","08","016-5364
511","0165364511","0000","P","0100","1",,"01","P","02",10,"D04","B","E","T",,"T"
,,,,"-","-","-","A04","AB","B01","AB","F03","AB","04","05","05","P03","P00","T",
"-","-",0.00,,"A0","-","-","01","01","AZIZI BIN ABDUL AZIZ","580725086133","0100
","01","1",,"-","016-5364511","P03","PUSAT LATIHAN WATANIAH JLN TAMBUN","-, -","
-","08","05-5478775","-",1600.00,,"SALINA BINTI ABDUL RAHMAN","650430085230","01
00","01","1",,"-","014-3025758","X00","SMK ST MICHAEL IPOH","-, -","-","08","055497765","--",2184.00,,5,,,03/01/2006 00:00:00,22/01/2011 00:00:00,0
"ABA2052","AN63486","AN63486","3928","MUHD ALIF SYAQIR B. MAHADZAR","D6","6 MARI
KH",,07/10/1999 00:00:00,"43 KLEBANG PRIMA 11, MEDAN KLEBANG PRIMA, CHEMOR","312
00","08","0165518225","TIADA","1902","L","0100","1",,"01","P","2",6,"D01","A","D
","T",,"T",,,,"-","-","-","A01","AB","B03","AB","F15","AB","05","05","05",,,"T",
"-","-",0.00,,"A0",,,"01","01","MAHADZAR BIN MOHAMED","641015065051","0100","01"
,"1",,"-","0165518225","X02","CGC (M) BHD","NO 50 GROUND FLOOR, PERSIARAN GREENH
ILL, IPOH","30100","08","05-2433900","-",4500.00,"01","SITI ROHAYA BT HASSAN","7
00220026008","0100","01","1",,,,"X01",,,,,,,0.00,"01",4,,,04/01/2010 00:00:00,27
/01/2011 00:00:00,0
"ABA2052","AL78510","AL78510","3079","HARDEV SINGH A/L TIARANJEET SINGH","D6","6
BUMI",,26/05/1999 00:00:00,"NO.424F, JLN. ST.MICHAEL, KG.TAWAS","30010","08","0
16-5681158","TIADA","0000","L","0300","1",,"05","P","3",2,"D10","B","L","T",,"T"
,,,,"-","-","-","A05","AB","B02","AB","F20","AB",,,,"P00",,"T","-","-",0.00,,"A0
",,,"J1","01","TIARANJEET SINGH A/L MILKHA SINGH","671007085009","0303","05","1"
,,"-","016-5146050","P23","JAGJIT SINGH TRADING","NO.8, LORONG GROVE,, IPOH GROV
E, IPOH","30010","08","016-5146050","-",600.00,"01","HELINDAR KAUR A/P BELIBIVI
SINGH","740116086226","0303","05","1",,"-","-","X01","-","-, -","-","08","-","-"
,0.00,"01",7,,,05/01/2006 00:00:00,07/12/2010 00:00:00,0
"ABA2052","AL78931","AL78931","3543","RABIATUL ADAWIYAH BT. MAHATHIR","D6","6 MA
RIKH",,11/06/1999 00:00:00,"46, JLN. PUTRA 7A, TMN KLABANG PUTRA, CHEMOR","31200
","08","017-5607578","0175607578","0000","P","0100","1",,"01","P",,14,,,,"T",,"T
",,,,"-","-","-","A04","AB","B08","AB","F15","AB","05","05","05",,,"T","-","-",0
.00,,"A0",,,"J3","01","MAHATHIR B MOHAMED ALI","750826085681","0100","01","1",,"
TIADA","017-5607578","K05","MIM AIN ENT",,"31920","08","
TIADA","-",80
0.00,,"NOOR AWIAH BT ABDULLAH","750606085452","0100","01","1",,"05-5277724","017
-5373453","X00","JPJ NEG PRK",,"30620","08","05-5478000","-",760.00,,2,,,,06/04/
2011 00:00:00,0
"ABA2052","AM95131","AM95131",,"MOHAMAD AQIL B. RUSLI","D6","6 MARIKH",,21/07/19
99 00:00:00,"NO 70 KLEBANG PRIMA 1 MEDAN KLEBANG PRIMA","31200","08","017-561299
6","0175612996","0000","L","0100","1",,"01","P",,0,,,,"T",,"T",,,,"-","-","-","A
07","AB","B99","AB","F20","AB","05","05","05","P00","P00","T","-","-",0.00,,"A0"
,,,"01","01","RUSLI B PUTEH ABDUL RAFOR","720531086567","0100","01","1",,"-","01
7-5612996","P16","PLAXTRON","PLOT 28, KAWASAN PERUSAHAAN JELAPANG 2, ZON PERDAGA
NGAN BEBAS",,"08","-","-",600.00,"01","FATIMAH BT ABDUL MAJID","770714086928","0
100","01","1",,"-","-","X01","-",,,"08","-","-",0.00,"01",8,,,03/01/2008 00:00:0
0,08/02/2011 00:00:00,0
"ABA2052","AL78564","AL78564","4065","MUHAMMAD HAZMEER B. AHMAD KHALID","D6","6
BUMI",,27/05/1999 00:00:00,"NO 15 KLEBANG PRIMA 15, MEDAN KLEBANG CHEMOR","31200
","08","017-5702459","TIADA","0000","L","0100","1",,"01","P","3",6,"D08","B","D"
,"T",,"T",,,,"-","-","-","A06","AB","B03","AB","F15","AB",,,,,,"T","-","-",0.00,
,"A0",,,"01","01","AHMAD KHALID BIN JERAIS","621005086619","0100","01","1",,"-",
"017-5702459","K05","-","-","31200","08","-","-",1300.00,"01","NORAZWA BT ZAKARI
A","701014086338","0100","01","1",,"-","017-5607022","X01",,,"31200","08","-",,0
.00,"01",7,,,26/06/2010 00:00:00,03/03/2011 00:00:00,0
"ABA2052","AN64094","AN 64094",,"MUHAMMAD IKMAL BIN MOHD SABRI","D6","6 BUMI",,0
3/10/1999 00:00:00,"NO 20, PERSIARAN TAWAS BARU 9, TAMAN TASEK MEWAH","31200","0
8","019 7483836","0197483836","0000","L","0100","1",,"01","P",,0,,,,"T",,"T",,,,
"-","-","-","A07","AB","C07","AB","F04","AB",,,,,"P00","T","-","-",0.00,,"A0",,,

"J1","01","MOHD SABRI BIN SHUIB","660921085103","0100","01","1",,"-","0197483836


","K05","-",,,"08","-","-",600.00,,"MASIRAH BT MOHD ARIFIN","640501087236","0100
","01","1",,"-","-","P40","-",,,,"-","-",350.00,,6,,,,06/04/2011 00:00:00,0
"ABA2052","AN03625","AN 03625","3927","NURUL IZZATI BT. MOHD. HISHAM","D6","6 ZU
HAL",,27/08/1999 00:00:00,"NO. 5, PERSIRARAN TAWAS BARU5, TAMAN TASEK MEWAH,","3
1200","08","019-4254414","TIADA","0000","P","0100","1",,"01","P","1",2,"D03","B"
,"N","T",,"T",,,,"-","-","-","A04","AB","B01","AB","F03","AB","05","05","05","P0
0","P00","T","-","-",0.00,,"A0",,,"01","01","MOHD HISHAM B. MOHD. HASSAN","72022
4085011","0100","01","1",,,"0194254414","P03","POLITEKNIK UNGKU OMAR","POLITEKNI
K UNGKU OMAR, JALAN RAJA MUSA MAHADI","31400","08",,,1916.00,"01","SYEIFA NORHAY
U BT. SAPRI","771204086260","0100","01","1",,,,"X01",,,,,,,0.00,"01",7,,,04/01/2
010 00:00:00,27/01/2011 00:00:00,0
"ABA2052","A736610","A736610","3717","NUR ZUBAIDAH BINTI SABRI","D6","6 PLUTO",,
08/06/1999 00:00:00,"NO 161, PERSIARAN PERMAI 16 KG. TERSUSUN, TAWAS TAMBAHAN","
30010","08","019-4499569","0194499569","0000","P","0100","1",,"01","P",,3.01,"D0
7","B","B","T",,"T",,,,"-","-","-","A02","AB","B18","AB","F15","AB","05","05","0
5",,"P00","T","-","-",0.00,,"A0","TIADA","TIADA","01","01","SABRI B. HJ. MAT KAR
IM","I14597","0100","01","1",,"04-9666360","019-4499569","P59","IBU PEJABAT POLI
S DAERAH IPOH",,,"08","04-9666222","-",1858.49,,"ROHAYATI BINTI ISHAK","61072702
5224","0100","01","1",,"04-9666360","019-5684577","X01","-",,,,"
TIADA","-",
0.00,,8,,,03/01/2008 00:00:00,22/01/2011 00:00:00,0
"ABA2052","AM37187","AM37187",,"NURUL SYAZWANI IZYAN BT MOHAMMAD FAIZUL","D6","6
PLUTO",,02/11/1999 00:00:00,"24,JLN TAWAS MEWAH14,TMN TAWAS MEWAH, IPOH","31000
","08","019-5431150","052914713","0000","P","0100","1",,"01","P","01",0,"D04","B
","F","T",,"T",,,,"-","-","-","A01","AB","B02","AB","F02","AB","05","05","05","P
06",,"T","-","-",0.00,,"A0","-","-","00","01","MOHAMMAD FAIZUL B. MAT NOH","7609
18086023","0100","01","1",,"-","019-5431150","X02","BANK SIMPANAN NASIONAL","JAL
AN PANGLIMA BUKIT, GANTANG WAHAB","30000","08","05-2414400","-",2000.00,,"NOORLI
YANA BT MOHD POAD","760625105948","0100","01","1",,"-","016-5399280","G01","SERI
AKADEMIK",,"30100","08","-","-",2300.00,,3,,,05/01/2009 00:00:00,22/01/2011 00:
00:00,0
"ABA2052","AK73373","AK73373",,"NOR AKMAL HAKIM","D6","6 BUMI",,17/02/1999 00:00
:00,"NO 30 HALA PERPADUAN SEL 10, SAGA ULU KINTA","31150","08","019-5615151","TI
ADA","0000","L","0100","1",,"01","P",,0,"D01","B","C","T",,"T",,,,"-","-","-","A
01","AB","B02","AB","F05","AB",,,,,,"T","-","-",0.00,,"A0",,,"01","01","NOR AZMA
N B. JAAFAR","720321075261","0100","01","1",,"05-5471625","019-5615151","P45","J
PJ","JPJ NEGERI PERAK JLN KOMPLEKS SUKAN IPOH","31350","08","05-5478000","-",294
3.18,"01","ANON BT HARUN","721027015414","0100","01","1",,"-","019-7435666","X01
",,,,"08","-","-",0.00,"01",4,,,,06/04/2011 00:00:00,0
"ABA2052","AM95583","AM95583",,"ANIS SYAZANA BT FAIZUL BAHARIN","D6","6 BUMI",,0
1/08/1999 00:00:00,"NO 243, BT 6 JLN IPOH, CHEMOR , KG. TERSUSUN, KELEBANG SELAT
AN","31200","08","019-5733206","0195733206","0000","P","0100","1",,"01","P",,0,,
,,"T",,"T",,,,"-","-","-","A04","AB","B02","AB","F03","AB","05","05","05",,"P00"
,"T","-","-",0.00,,"A0",,,"J1","01","FAIZUL BAHARIN B ZAINUDDIN","720401086155",
"0100","01","1",,"--","019-5733206","K05","-",,,"08","-","-",700.00,,"ROSHILA BT
HUSSAIN","720101086938","0100","01","1",,"-","-","X01","-",,,"08","-","-",0.00,
,2,,,,06/04/2011 00:00:00,0