Secţia didactico­metodică _______________________________________________________________________________________________ _____

Propunem atenţiei Dvs cîteva jocuri originale la dezvoltarea creativităţii.

1. „ Cu ce seamănă?” Acesta  este  un  test  de  flexibilitate a gîndirii ce constă în găsirea  cît  mai  multor interpretări, semnificaţii pentru tre desene abstracte. Copii trebuie să găsească o serie de sensuri, asemănări pentru fiecare figură abstractă în parte. Aici  se  aplică  metoda  brainstorming  (asaltul  de  idei),  care  oferă  unui  grup  de  copii  posibilitatea  manifestării libere  şi  spontane  a  imaginaţiei,  creşte  productivitatea  creativităţii individuale ca urmare a interacţiunii membrilo şi a acţionării lor într­o soluţie de grup. Copiii sunt împărţiţi în trei grupuri brainstorming, fiecare grup primind o imagine şi o fişă de lucru. Acesta conţine numele fiecărui copil însoţit de un număr de ordine. Fiecare  copil  priveşte  imaginea  şi  conform  numărului  de  ordine primit îşi va expune  ideile. După fiecare răspuns copilul desenează pe fişa de lucru atîtea cerculeţe cîte idei a expus. La sfîrşit se autoevaluează. Numar de ordine 1 2 3 4 5 6 Nume Steli Tania Dami Bianca Tase Sara Numar raspunsuri O O O O O O O O O O O O O O o Total Această fişă a fost expusă pe toată durata zilei. Se  adaugă  alte  propuneri  găsite  ulterior,  în  scopul  îmbunătăţirii  rezultatelor.  Această  modalitate  permite  să  se afle noi aspecte ale posibilităţilor creative ale copiilor. Organizînd  astfel  grupa  de  copii  şi  aplicînd  tehnici  de  creativitate  modernizăm  activităţile  de  predare,  fixare, consolidare îmbunătăţind metodologia desfăşurării lor.

2. „Pata de culoare” Pentru  realizarea  acestui  joc  putem  folosi  metoda  brainwriting  sau  6/3/5,  o  altă  metodă  simplă  de  stimulare  a creativităţii.  Ea  presupune  un  număr  de  6  copii  care  enumeră  3  soluţii  (pe  care  profesorul  le  va  nota)   pe parcursul  a  5  minute,  timp  în  care  foaia  pe care se desenează sau se scriu cele trei idei, se  roteşte în aşa fel încît să  treacă   pe  la  cei  6  participanţi  ai  grupului,  la  final obţinîndu­se o mulţime de soluţii, variante, idei. Altă tehnică de  lucru  aplicată  poate  fi  tehnica  de  fuzionare  la  margini  a  unor  pete  de  diferite  culori  şi  fuzionarea  în  masă  a culorilor,  care  se  realizează  aplicînd  pete  de  culoare,  linii,  figuri  colorate  cu  vopsea  fluidă,  îndoind  şi  presînd foaia  de  hîrtie  sau  pictură  făcută  cu  sfoara  înmuiată  în  culoare.  După  uscarea  planşelor  copiii  descoperă  forme prin analogie cu aspecte din viaţa înconjurătoare: fluturi, flori, păsări, pomi, elefanţi etc.. 3. „Salata de poveşti” Creaţi  o  poveste  nouă  prin  amestecarea  personajelor  şi  evenimentelor  din poveştile cunoscute, realizînd un nou fir narativ. Realizaţi un desen în care se întîlnesc personaje din basme/ poveşti diferite. Variantă:  conducătorul  grupului  creativ  începe  o  poveste,  după   care  se  opreşte  şi  invită  copiii  să  continuie povestea într­un mod original. 4. “De­a scriitorii” Se dau copiilor 4­5 imagini şi se cere alcătuirea unei poveşti pornind de la acestea. 5. “Cea mai gogonată minciună” – Imposibilităţi

Secţia didactico­metodică _______________________________________________________________________________________________ _____

Jocul constă în enumerarea a cît mai multe imposibilităţi: să facă vaca ouă, să zboare porcul,etc.

6. Intrebuinţări neobişnuite Copiii  sunt  invitaţi  să  găsescă  cît  mai  multe  întrebuinţări  neobişnuite  pentru  diverse  obiecte:  sticlă,  farfurie, mărgele, etc. Ex: ­ Sticla (statuie, copăcel, căsuţă, ghiveci de flori, popice, tablou după ce va fi pictată, vază) ­ Mărgele ( brăţări, coroniţe, decorarea camerei, a hainelor, mărţişoare, curea) 7. Ce faci când? Fiecare  preşcolar  primeşte un cartonaş cu chipuri care arată diferite expresii emoţionale. Ei trebuie să vină cu cît mai  multe  soluţii  inedite  care  să  explice  situaţia  care  a  dus  la acea trăire. Ce faci cînd eşti trist?  Ce faci cînd eşti speriat? Ce faci cînd eşti vesel? Ce faci cînd eşti nehotărît? În  continuarea  jocului  putem  da  copiilor  o  imagine  cu  trei  personaje   fără  expresie  facială  pe  care  să  le folosească  pentru   a  descrie  unui  partener  simţămintele  personajului.   Copiii   desenează  mai  întîi  expresia personajelor.  Pe  urmă  partenerul  ghiceşte  expresia,  sau  ei  pot  să  discute   despre  cum  s­a  simţit  personajul.  Se dezvoltă astfel imaginaţia, simţul culorilor, empatia, abordarea artistică. 8. „Cu ce poţi asemăna următoarele forme?” Jocul  constă  în  desenarea  cît  mai  multor  figuri  pornind  de  la  un cerc şi un pătrat.  Dacă au nevoie, pot primi mai multe  coli  de  lucru.  Copiii  care  desenează  cele  mai  multe  figuri  şi  cu  un  grad  de  originalitate  mai  ridicat  se consideră ca fiind foarte creativi. Pentru  stimularea  creativităţii  copiilor  putem  fi  călăuziţi  de  ideea  exprimată  de  LOWENFELD: „niciodată  nu  este  prea  devreme  pentru  începerea  educării  creativităţii,  activitatea  creatoare  nu  ar  trebui îngrădită de nici un fel de interdicţii, limitări, critici”. În  încheiere,  ca  o  concluzie  finală,  considerăm  că  se  poate  face  mult  în  direcţia  educării  capacităţilor creatoare ale copilului, dacă învăţătorul­el însuşi­adoptă o poziţie creatoare în organizarea şi desfăşurarea lecţiilor.

Secţia didactico­metodică _______________________________________________________________________________________________ _____

Activităţile de mai jos la fel pot fi utilizate la dezvoltarea creativităţii:

Activitatea 1. Mai  jos  se  află  8  figuri.  Sarcina  constă  în  a găsi să reprezinte fiecare dintre cele 8 figuri; imaginaţi­vă cît mai  multe  lucruri  pe  care  ar  putea  să  le  reprezinte  figurile  respective.  În căsuţele  din dreptul fiecărei figuri notaţi răspunsurile. Exemplu: Minge,  covrig,  inel,  soare,  ceas,  literă,  inima  unei  flori,cerc,  balon,   figură  geometrică, brăţară...

Secţia didactico­metodică _______________________________________________________________________________________________ _____

Activitatea  2.  Gîndiţi  ­  vă  la  cît  mai  multe  asemănări  posibile  între  obiectele  de  mai  jos  luate două câte două. Exemplu:Inel –cercel Obiecte  de  podoabă,  rotunde,  din  metal,  uşoare  ca  greutate,  purtate  de femei, mici ca greutate,  produse ale imaginaţiei Activitatea  3.  Găsiţi  cît  mai  multe  interpretări,  semnificaţii  pentru  fiecare  dintre  desenele schematice de mai jos

Secţia didactico­metodică _______________________________________________________________________________________________ _____

Activitatea  4.  Mai  jos  sunt  date  8  obiecte.  În  legătură  cu  fiecare  vi   se  cere  să vă gîndiţi la cît mai multe întrebuinţări neobişnuite pe care le­ar putea avea obiectele respective. Exemplu: Servietă Transport  rechizite  şcolare,  făcut  cumpărături,  paradă  a  modei,  probe  de  rezistenţă  a   materialelor, ascunzătoare pentru pitici, obiectiv pentru hoţi, obiect al echipamentului şcolar. I. Nasture II. Cheie III. Scaun IV. Ziar V. Cărbune VI. Cuţit VII. Sită VIII. Inel Activitatea 5.
I. II.

Notaţi toate obiectele rotunde la care vă gîndiţi. Notaţi toate obiectele care produc zgomot.

Activitatea  6.  Mai  jos  sunt  o  serie  de  evenimente  a  căror  producere  este  puţin  probabilă.  Totuşi,  vă rugăm să vă gîndiţi la consecinţele posibile ale evenimentelor respective. Exemplu: Ce s ­ ar întîmpla dacă soarele nu ar mai răsări niciodată? Ar  fi  foarte  frig,  ar  fi  mereu  întuneric,  nu  s­ar  mai  fabrica  bronzul,  ar  muri floarea­soarelui, ar da faliment producătorii de costume de plajă, omul nu şi­ar cunoaşte umbra, nu ar mai înflori pomii... 1.Ce s­ar întîmpla dacă toate produsele alimentare ar fi pe gratis? 2.Ce s­ar întîmpla dacă toate femeile ar deveni invizibile? 3.Ce s­ar întîmpla dacă temperatura  în Moldova ar creşte cu 20ºC?

Secţia didactico­metodică _______________________________________________________________________________________________ _____

4.Ce s­ar întîmpla dacă s­ar interzice prin lege folosirea cosmeticelor? 5.Ce s­ar putea întîmpla dacă am putea auzi tot ce gîndesc ceilalţi oameni?

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful