WEKELIJKS NI EUWS UIT GOUDA, WADDI NXVEEN, BODEGRAVEN-REEUWIJK EN OMSTREKEN

VERSCHIJNT GRATIS WEKELIJKS OP DONDERDAG/VRIJDAG HUIS AAN HUIS | 69.000 EXEMPLAREN
Jaargang 9 - nummer 6 - 7 februari 2013
03
De Garenspinnerij
21
GSG naar Nationale Filosofie Olympiade
Gouda stad van liefde
Op Valentijnsdag (14 februari) staat Gouda in
het teken van de liefde. De ondernemers van de
binnenstad, het DOEplatform, kleuren de stad
roze en zij organiseren allerlei activiteiten die
in het teken staan van de liefde. Ook zal burge-
meester Schoenmaker om 18.00 uur op origi-
nele manier de aftrap geven van de actie voor
War Child.
Bezoekers aan de binnenstad kunnen zich laten
onderdompelen in de liefde. Zo zal het Goudse
stadhuis op de Markt roze zijn uitgelicht en sieren
hartjesballonnen en kaarsen het marktplein. Net
als vorig jaar kan iedereen voor één dag trouwen.
Dit keer niet op het marktplein, maar nu echt in
het stadhuis. Kinderen kunnen tussen 15.00 en
18.00 uur gratis hun ja-woord geven met alles
er op en eraan. Het belooft een ceremonie met
een knipoog te worden met een trouwfoto, een
glas kinderchampagne en een trouwtaart. Tussen
18.00 en 21.00 uur kunnen volwassenen hun
vriendschap of relatie voor een dag bezegelen.
Kinderen kunnen spontaan binnenlopen, vol-
wassenen moeten zich vooraf aanmelden bij
ldjong@xs4all.nl. Tegelijkertijd is er in het stad-
huis en in de museumtuin een belevingsbeurs
waar bezoekers kunnen zien hoe mooi het is om
in Gouda te trouwen. De museumtuin en het stad-
huis zullen die dag met een rode loper aan elkaar
zijn verbonden. De horeca speelt met hun Valen-
tijnsmenu’s in op de dag van de liefde en zaterdag
organiseren de ondernemers een liefdes route. De
inhoud ervan is nog een verrassing. Bovendien
zijn stroopwafelharten voor drie euro te koop
waarvan de opbrengst naar War Child gaat. Zie
verder de Valentijnspagina op pagina 9.
GoudaFM in
teken van Congo
GoudaFM zendt donderdag 14 februari
tussen 15.00 en 18.00 uur live uit in het
teken van Congo.
Leerlingen van vwo vier, vijf en zes van chris-
telijke scholengemeenschap De Goudse Waar-
den komen die middag namelijk in actie voor
studenten in Congo. Ze houden een fancy fair
in het schoolgebouw aan de Heemskerkstraat
105 in Gouda. GoudaFM ondersteunt de actie
en laat in de extra uitzending horen hoe de
actie precies in elkaar zit, waar het geld voor
bedoeld is en hoeveel geld er wordt opgehaald.
De presentatie is in handen van Siets Roskam.
De reguliere editie van Gouda Actueel gaat
tussen 17.00 en 18.00 uur niet door, maar de
berichtgeving met het actuele Goudse nieuws
en de activiteiten in de regio wordt dat uur wel
gebracht. Presentator Garro Wiersema zal dan
aanschuiven. GoudaFM is te ontvangen via de
kabel op 99MHz, op TV-kanaal 63 (GoudaTV)
en op het internet via www.gouda.fm.
Wie een vriend, vriendin, familielid of geliefde
wil verrassen met een Valentijnsberichtje in
De Krant van Gouda, kan nu nog een oproep
mailen naar valentijn@dekrantvangouda.nl.
Betaal en mail voor 13 februari en dan komt
uw hartekreet van maximaal vijftien woor-
den op de Valentijnspagina in de krant van
14 februari. Stort voor 13 februari vijftien
euro op rekeningnummer 107330253 t.n.v.
De Krant van Gouda o.v.v. Valentijn.
Als bewegen
µìjn daet
het hart Iysìo 8 Sport
\|||e|m||a va| ||u|·e||aa| !´!
280¯ l| Couca Cove|we||e
J: 0!82 · '!´ 869
f: ||¦o_|elC|oe|e|a|l·|,·|o.||
w: www.|elç|oe|e|a|l·¦,·|o.||
INKOOP GOUD EN ZILVER
Geen onrealistische lokprijzen
maar een eerlijke prijs!
Kom gerust eens langs voor
een vrijblijvende taxatie.
ALTIJD DE HOOGSTE CONTANTPRIJS!
vertrouwd-vakkundig-transparant
Direct contant geld!
Lapis Juwelier • wijdstraat 16 • 2801 KC Gouda
Alle rechten voorbehouden, vraag naar de voorwaarden in de winkel
Zie onze advertentie in deze krantI
TM
Lel: 0182 - 78S 981
¿ouda¤usedproducLs.nl
Lan¿e TIendewe¿ 78, 0ouda
1001 artIkeIen zc
gced aIs nIeuw!
En daL voor een spoLprIjs!
ßamar juweIier · kerte 6reenendaaI 9 · 2801 jP 6euda · 1eI: +31 {0J 182 517 235
Is uw sieraad kapot of wilt u wat anders?

Geef uw sieraad een tweede kans.
Laat het repareren of recyclen bij onze
reparatie atelier Damar Juwelier.
Voordelige
reparatie in
eigen atelier
G
R
A
T
I
S

p
o
l
i
j
s
t
b
e
u
r
t
+

c
o
n
t
r
o
l
e

v
a
n

u
w

s
i
e
r
a
d
e
n
Fijn
g
o
u
d
b
asis
b
ij aan
ko
o
p
van

n
ieu
w
e sierad
en
Kunstpuntgouda
Maak
kort kennis
Start 14 februari,
13.00-15.00 uur
Keram
iek
www.kunstpuntgouda.nl
8x
Verras je Valentijn
Het Goudse Stadhuis wordt roze uitgelicht.
KANAAL
(De Krant van) GoudaTV & GoudaFM
Valentijnspagina
Zie pagina 8
Belastingadviseurs
Zie pagina 19
05
Honderdste vrijwilliger Humanitas
2 ADVERTENTIE
Nummer 6, 7 februari 2013
Oplage: 69.000 exemplaren
Februari:
Ib
iz
a
m
a
a
n
d
!
+

GRATIS
0aar de f |m

¥
er||eld

o
p
Ib
iz
a
!
ma. t/m do. tot 19:15 uur
o
n
b
e
p
e
r
k
t ta
p
a
s
+
één d
e
sse
rt v
o
o
r
p
e
r
p
e
r
s
o
o
n
Teve0t m
ake0 a| o0ze gatfe0 ka
0t oþ ee0.
R
e
is
n
a
a
r
I
b
i
z
a

v
o
o
r
2
p
e
r
s
o
n
e
n
!
ter w
a
a
rd
e v
a
n

2
.5
0
0
,-
GOUDA
JERUZALEMSTRAAT 2 - TEL.: 0182 - 670714
voor voorwaarden
+
|0lo.
W
W
W.|ac00a0|fa.0|
Erasmus Reliëf te zien voor publiek
In Museum Gouda is donderdag 31 januari
om 16.00 uur het Erasmus Reliëf onthuld. Het
museum heeft sinds haar oprichting in 1874
een geboetseerd portret van Erasmus in de
collectie. In feite is het een houten drager en
een terracotta beeld. De drager bevat de tekst
dat Erasmus in Gouda verwekt is. Museum
Gouda heeft in 2012 onderzoek laten doen
naar de ouderdom van het object.
Volgens de overlevering zou het portret heb-
ben gehangen in het klooster van Stein, waar
Erasmus rond 1490 studeerde. Uit het onder-
zoek naar de eikenhouten drager blijkt dat het
hout afkomstig is van een Poolse eik, eerste
helft 16e eeuw. Het is aannemelijk dat het werk
kort na het overlijden van Erasmus in 1536 in
het klooster is aangebracht. Op het eikenhou-
ten bord en op het terracotta beeld zijn brand-
sporen aangetroffen tijdens de restauratie. Deze
sporen verwijzen waarschijnlijk naar de brand
in het Klooster in 1549. De restauratie van het
portret is uitgevoerd door Patricia Ortiz. Dank-
zij de restauratie is het terracotta portret nu
weer voor het publiek te zien in Museum Gou-
da in de Grachtzaal, waar ook de stadsmaquette
staat opgesteld. Zie www.museumgouda.nl.
3
GEMEENTE / ACTUEEL
Over precies een jaar moet het nieuwe cul-
tuurhuis De Garenspinnerij klaar zijn. De Krant
van Gouda bekeek de vorderingen en sprak
met de projectleider en de wethouder.
De Garenspinnerij aan de Turfsingel is van
binnen veranderd in een lege ruimte van beton:
het gebouw is al helemaal gereed gemaakt voor
de verbouwing die begin april van start gaat.
Van buiten is er niks aan het pand veranderd.
Volgens wethouder Daphne Bergman blijft
dat ook zo. “De kernwaarden van het gebouw
blijven behouden. Alleen de entree zullen we
aanpakken. Die wordt groter waardoor alle
ruimtes in het hoofdgebouw bereikt kunnen
worden.” Projectleider Maurice Koolen sluit
zich aan bij de wens van Bergman. “We respec-
teren het gebouw: alle originele details komen
na de verbouwing terug. De geglazuurde bak-
stenen blijven in het zicht en we zullen ook
de origi nele spanten gebruiken. Binnen de be-
staande muren zullen we alleen nieuwe volumes
creëren. De uitdaging is om in dit historische
pand een moderne en prettige omgeving te
maken voor de cursisten.” Cultuurhuis De
Garenspinnerij zal in februari 2014 onderdak
bieden aan Kunstpuntgouda - een samenvoe-
ging van de Werkschuit en de Muziekschool
- en het Jeugdtheaterhuis. Met de drie uiteen-
lopende culturele instellingen onder één dak
hoopt Bergman op ‘een kruis bestuiving’ tussen
de verschillende culturele activiteiten onder-
ling. “Het moet een soort marktplaats worden
waar je op cultureel gebied van alles kunt
vinden: een creatieve plek waar je als cursist op
jouw culturele gebied terecht kunt. Ondanks de
verschillende gebruikers moest het wel een een-
heid worden”, benadrukt Bergman. “We hebben
bewust gekozen voor openheid in het ontwerp
door de nieuwe zalen als dozen in de ruimte te
plaatsen. De tussenruimte zal gaan fungeren als
foyer”, vertelt Koolen. “Op de bovenverdieping
komen drie zalen: een grote multifunctionele
theaterzaal, een kleine multifunctionele zaal en
een ‘Digital Art Lab’ waar videoclips gemaakt
kunnen worden met behulp van een horizontaal
doek. In het kopse gebouw komen danszalen en
tekenruimtes in verband met de lichtinval.” De
begane grond zal vrijwel geheel gebruikt gaan
worden door Kunstpuntgouda. “Daar komen
ateliers en ruimtes voor de Muziekschool. Het
zal een mix worden tussen wat nu te vinden
is op de Westhaven en aan de Bloemendaalse-
weg.” Volgens Koolen is bij het uitwerken van
het ontwerp goed geluisterd naar de gebruikers.
“In een danszaal is een goede vloer natuurlijk
van belang, terwijl bij pottenbakken een goede
afzuiging belangrijk is. Dat was af en toe nog
best passen en meten.” Volgens Bergman past
de verbouwing binnen het budget van zes mil-
joen euro. Daarbij is volgens haar ook rekening
gehouden met nieuwe bezuinigingen binnen de
culturele sector. “Het gebouw is zo ingericht
dat het in de toekomst eventueel ook anders ge-
bruikt kan worden.”
Door Stijn Tielemans
Cultuurhuis De Garenspinnerij zal in februari 2014 onderdak bieden aan Kunstpuntgouda en het
Jeugdtheaterhuis
De Garenspinnerij als
culturele marktplaats
Er zijn al zoveel horeca- en andere zaken op zondag open,
dat ook winkels alle zondagen open mogen als ze dat willen.
Toelichting
Inwoners en ondernemers van Gouda kunnen stemmen over
hoeveel koopzondagen ze zouden willen als de wet de zondag
vrijgeeft.
Geef uw mening op: www.dekrantvangouda.nl
De stelling van vorige week luidde:
Op 30 april krijgt Nederland niet Koning Willem IV, maar
Koning Willem-Alexander.
Stelling van de Week
Nummer 6, 7 februari 2013
Oplage: 69.000 exemplaren
Inventarisatie
koopzondagen
De gemeente Gouda inventariseert momenteel
de wensen rondom koopzondagen in Gouda
bij de ondernemers en inwoners. Op de website
www.gouda.nl/koopzondag kan men zijn voor-
keur aangeven tot uiterlijk 15 februari 2013.
De Tweede Kamer heeft een wetsvoorstel aan-
genomen om de koopzondagen te verruimen.
Gemeenten krijgen op basis van het wetsvoorstel
de vrijheid om de koopzondagen naar eigen wens
in te vullen. Op dit moment stelt Gouda jaarlijks
twaalf koopzondagen vast. Het wetsvoorstel ligt
nu voor behandeling bij de Eerste Kamer. Het ligt
in de verwachting dat de Eerste Kamer instemt
met het wetsvoorstel wat leidt tot aanpassing van
de Winkeltijdenwet.
Wethouder Wendy Ruwhof heropende donderdag 31 januari officieel het vernieuwde station.
De trappen zijn verbreed, de roltrappen zijn geïnstalleerd en er zijn nieuwe perronkappen
gebouwd. Ook is er een lift geplaatst die toegankelijk is vanaf de stadszijde. De lift die bereikbaar is
vanaf Bloemendaalzijde volgt over twee jaar.
32,7 % Eens
63,3 % Oneens
4,1 % Geen mening
Colofon
Uitgever, tevens redactie-adres:
Gouda Media Groep B.V.
Crabethstraat 38 D, 2801 AN Gouda
T (0182) 322 456
F (0182) 322 466
E info@goudamediagroep.nl
(Eind)redactie, opmaak en fotografie:
Gouda Media Groep B.V.
Advertentieverkoop:
Gouda Media Groep B.V.
T (0182) 322 456
E info@goudamediagroep.nl
Redactie/tips naar:
redactie@dekrantvangouda.nl
redactie@dekrantvanbodegraven.nl
redactie@dekrantvanwaddinxveen.nl
Verspreiding wekelijkse oplage:
De Krant van Gouda (69.000 exemplaren): huis-aan -
huis in Gouda, Haastrecht, Moordrecht, Waddinxveen,
Bodegraven-Reeuwijk, Nieuwerbrug en Driebruggen en
op verspreidingspunten in Gouderak (1x), Stolwijk (2x),
Bodegraven (1x) en Gouda (5x).
www.dekrantvangouda.nl
Bezorgklachten:
bezorging@dekrantvangouda.nl of (0182) 322 456
(werk dagen).
Volg ons via:
CONCERT
DONDERDAG 14 FEBRUARI
Duo Rafecas Robles
Roderigo Robles de Medina - piano
Laura Rafecas - viool
Meridiaan 25-27 Gouda, 20.00 uur
Info en reserveren: 0182-524 528
www.coxpiano.nl
o.a. de Falla, Jordi, Mompou, Toldra
BROUWER DE KONING
Uitvaartverzorging
Sinds 1962
Blauwstraat 15
2801 HE Gouda
0182-512505
Veerlaan 18 a
2851 BV Haastrecht
0182- 501230
Tempeldijk 12
2811 PH Reeuwijk
0182-394656 www.brouwerdekoning.nl
Station Gouda heropend
4 ADVERTENTIE
Nummer 6, 7 februari 2013
Oplage: 69.000 exemplaren
vrijdag í5 íebruari
Zing vanuiL je harL
£en nieuwe activiteit in Gouda, in de Veste,
maandeIijks op vrijdagavond.
"IeJereen kan zingen en Joor samenzang voel je je verbonJen met elkaar
en met jezelj. Je zou Jeze nieuwe activiteit mantra zingen kunnen
noemen, maar Je titel Jie nog beter µast is. Zing vanuit je hart!"
De eersLe Zing vanuiL je harL in januari was een succes! Fnkele reacLies.
´Het wcs heeeeerlijl cm ellccr zinçenJe te 'cnt' mceten. De enerçie werJ
çccnJeweç mccier¨, ¨Wct heerlijl cm zc met ellccr te zinçen! ll vcel er nu
ncç Je ncwerlinç vcn.¨
ln kerkzaal van de vesLe zingen we op vrijdagavond Loegankelijke
manLra's. Deze manLra's en andere bijzondere melodieën komen uiL diverse
culLurele, religieuze en spiriLuele richLingen. De LeksLen zijn eenvoudig, je
kunL ze zo meezingen, één- oí meersLemmig. ledereen kan meedoen, voor-
bereiding is nieL nodig. De (samen)klanken doen hun werk en scheppen een
síeer die bepaald wordL door de aard van de muziek. Deze avond wordL
geleid door LamberL MuLsaers die Levens de pianobegeleiding verzorgL.
www. z i n g v a n u i L j e h a r L . n l
06 - 29 54 69 94

.
DaLa. í5 íebruari, í5 maarL, í9 april, 3í mei, 05 juli
FnLree. t 8,50 per keer
Aanvang. 20.00 uur (zaal open vanaí í9.30 uur)
LocaLie. De vesLe
Ridder van CaLsweg 300
in Couda
Menu Goudse Restaurant week
Ook voor uw bruiloft, feest, verjaardag, receptie, etc.
Oosthaven 23a
*
2801 PC Gouda
*
Tel: 0182 - 524 884
www.buitenetenendrinken.nl
Voorgerechten:
• Geitenkaasje uit de oven met peer en walnotensalade
• Gemarineerde zalm met kappertjes, rode ui en
bieslook crème fraîche
• Rundercarpaccio met oude Goudse kaas, pesto en
pijnboompitjes
4 gangen-menu voor €25,-
Hoofdgerechten:
• Vegetarische Lasagne met grove tomatensaus
• Gebakken Kabeljauwhaasje met Mosterd-Dragonsaus
• Lendenbiefstuk van het biologische Brandrode
IJsselvalleirund met met rode Portsaus
Tussengerecht:
• Pastinaak Velouté met spekjes van het kloostervarken
Nagerecht:
• Het nagerecht, een beetje van dit en een beetje
van dat. Grand dessert.
5
FAMILIE
Humanitas Midden-Holland verwelkomde
deze week haar honderdste vrijwilliger. De-
siree van den Berg uit Waddinxveen ontving
uit handen van voorzitter Peter de Wit een
grote bos bloemen. “Humanitas wordt ge-
dragen door vrijwilligers. We zijn trots de
honderdste enthousiasteling te mogen ver-
welkomen,” vertelt de Wit.
Desiree van den Berg is blij met haar vrij-
willigers werk. “Via internet ben ik bij Hu-
manitas gekomen. Het is fijn om mensen te
kunnen helpen die het wat moeilijker heb-
ben.” Als vrijwilliger leest Van den Berg twee
uurtjes per week voor bij een gezin bij haar
in de buurt. “Het is leuk om de verbetering
te zien bij de kinderen.” Van den Berg doet
vrijwilligerswerk omdat ze momenteel niet in
de gelegenheid is om te werken. “Toch kan ik
niet stilzitten en doe ik graag iets voor de me-
demens.” Humanitas Midden-Holland breidt
zich langzaam uit. “We zijn begonnen in Gou-
da. Nu blijkt dat ook de buurgemeenten zich
aansluiten.” Door de honderdste vrijwilliger
extra in het zonnetje te zetten, wil Humani-
tas benadrukken dat zonder vrijwilligers veel
mensen geen hulp krijgen. “We helpen niet al-
leen met taal. Ook mensen die zich eenzaam
voelen helpen we graag uit de neerwaartse spi-
raal.” Voor meer informatie zie www.humani-
tas.nl en bekijk het interview op GoudaTV en
www.dekrantvangouda.nl.
V.l.n.r. Peter de Wit (Voorzitter Humanitas), Desiree van den Berg (100e vrijwilliger), Ruth Zandijk
(Coördinator Voorlezen) en Mevr. Gerts (Wethouder van Waddinxveen).
Humanitas verwelkomt
honderdste vrijwilliger
Nummer 6, 7 februari 2013
Oplage: 69.000 exemplaren
HaarStudio
Denise
@HStudio_Denise
Voor trends, ideeën, tips en nog veel meer!
HS di D i
De kapsalon voor het hele gezin!
+
‘elk
seizoen
een andere
smaak’
Cranberry Cinnamonkoek
vers uit eigen oven
∂Dé biologisch specialist
van de regio!
www.natuurwinkel.nl
Openingstijden:
Lange Groenendaal 99,
2801 LS Gouda,
ma 11.00 - 18.00 uur;
di, wo en za 08.30 - 18.00 uur; do en vrij 08.30 - 19.00 uur.
Prijzen zijn geldig 7 feb. t/m9 feb. 2013. Zetfouten voorbehouden.
Tegen inlevering van deze bon
de tweede Cinnanmonkoek gratis!
Knip je Voordeel
0.
85
1.00 1 stuk
Geldig van 7 februari t/m9 februari 2013.
Portret van koningin Beatrix van Marinus
van der Hoeven
Afgelopen zaterdag werd in de Agnietenkapel in de Goudse binnenstad een uitvaartbeurs gehou-
den. Diverse ondernemers die betrokken zijn bij de uitvaartbranche hadden een presentatie. Zo
waren onder andere uitvaartondernemer Borsje & de Brieder, bloemist De Illusie en Banketbak-
kerij v.d. Berg aanwezig. Publiek kon vragen stellen over alles rond een uitvaart.
WildeBLOAZZ 2013 in de Tapperij
De WildeBRAZZ komen voor de tweede keer
carnaval aftrappen met hun eigen Goudse
Bloazzfestijn WildeBLOAZZ 2013, in Café de
Tapperij aan de Goudse Markt.
WildeBAR de Tapperij opent vrijdag 8 februari
vanaf 20.00 uur de deuren voor liefhebbers van
carnaval en de Goudse blaaskapellen. Naast
WildeBRAZZ leveren ook de De Gatenblazers
en De Waaghalzen een muzikale bijdragen aan
het feestgedruis. “In samenwerking met uitba-
ter Ton Vergeer wordt dit weer een feestelijke
avond in een carnavaleske, ongedwongen sfeer
met heel veel muziek. De barren zijn gevuld, de
instrumenten warm geblazen en de muzikanten
hebben er ongelofelijk veel zin in!”, aldus Wil-
deBAR de Tapperij. De dresscode is vrij maar
een carnavaleske outfit wordt op prijs gesteld.
De toegang voor deze avond is gratis. Kijk
voor meer informatie op www.wildebrazz.nl of
www.facebook.com/wildebrazz.
Portret Beatrix in Gouda Studio’s
Judith Ivens van Gouda Studio’s nodigt beel-
dend kunstenaar Marinus van der Hoeven uit
om zijn kunstwerken tot en met 21 maart te
tonen aan een breder publiek. Hierbij zal een
schilderij van Koningin Beatrix vanwege haar
vijfenzeventigste verjaardag op een ereplaats
komen te hangen.
Marinus van der Hoeven: “Dit schilderij maak-
te ik 38 jaar geleden naar aanleiding van een
bezoek van de toenmalige prinses Beatrix aan
Moordrecht. De reden hiervoor was een ope-
ning van een nieuw zwembad. De huidige
koningin was in die tijd nog prinses en 37 jaar
oud. Ik woonde toen nog in Moordrecht en
het was een groot feest om haar in die tijd als
prinses te mogen ontvangen.” Naast het schil-
derij van de koningin zullen nog een dertig-
tal moderne werken te zien zijn. Op zaterdag
9 februari vindt om 16.30 uur de officiële ope-
ning plaats. Gouda Studio’s bevindt zich aan de
Oosthaven 12 in Gouda.
Uitvaartbeurs in Agnietenkapel
Autorijsrhool Apollo
ße eerste 10 Iessen veer L 35,· per uur
¥erveIgIessen L 40,· per uur
(ook voor 16·jarigen)
Ies ìn de valkswogen Pala 8lue Matìan
5µaedaµleìdìng aak magelìjk!
1eI: 06 · 228 589 38 · www.rijsrheeIapeIIe.nI
- keken op Apollo! k k A ll
Al 4J joor
een begrip
voor 6oudo en
omstreken
6 ADVERTENTIE
Nummer 6, 7 februari 2013
Oplage: 69.000 exemplaren

VAN DORP Slagerijen
Brederolaan 11 Waddinxveen Tel. 0182 - 63 61 79
Pin aanwezig Gratis parkeren.
Dpeningstijden: ma-vr 9.00-18.00, za. 9.00-17.00 uur
Deze recIames zijn vaste Iage prijzenI
Zigeuner schnitzeIs
Cepaneerde schnitzeIs
4+4 CßATI5
U betaaId per kiIc
ßcsbief
Fricandeau
kiprcIIade
Zeeuws spek
Achterham
Cebr. gehakt
CriIIwcrst
katenspek
Ccrned beef
ßunderrcckvIees
ßauwe ham
PeperserveIaat
ßcterhamwcrst
1UU gram 0.99
Verse vIeeswaren
Lekker gepaneerd
ÿøøraæ L|øgerij vøn £argJ
1. ßeste en gcedkccpste sIager van NederIand
2. U bespaart minimaaI £25,- per week cp uw vIees
3. Wij garanderen vers, vriendeIijk en vccrdeIige prcducten
4. knip de fcIder uit en vergeIijk het bij de supermarkt cf sIager
5. Ergens gcedkcper7 Dan krijgt u 50% kcrting cp uw vIees bij
het afgeven van het bcnnetje (acties en recIame uitgezcnderd]
6. Vink uw artikeI aan en wij maken het in de winkeI direct
vccr u kIaar
$ij< vaar æeer øønbieJingen ag. www.vandcrpsIagerijen.nI
¥aste lage prijzenI
Nij zijn èrht de geedkeepste van NederlandI
D i
Verse
spare ribs
2 Kìlo 10.-
HcIIandse
kipñIet
2 Kìlo 9.98
Verse
paarenwcrst
per sLuk 5.98
2 sLuks 9.98
Verse varkenshaas
2 kìlo 17.98
kcgeIbiefstuk
nu 17.98
PaardenkcgeI-
biefstuk ßoIermals
2 Kìlo 17.98
kìlo 9.98
Nu per 2 kiIc
nóg gcedkcperI
Paarden-
ribIappen
2 Kìlo 9.98
Magere ribIappen
Magere sucadeIappen
Magere hacheevIees
MaIse kcgeIbiefstuk
MaIse stuk rcsbief
Magere rundergehakt
HaIf cm haIf gehakt
Kìlo 5.98
Kìlo 5.98
Kìlo 5.98
Kìlo 9.98
Kìlo 9.98
Kìlo 3.98
Kìlo 3.98
Haasbiefstuk
Hertenbiefstuk
Entreccte steak
ßibeye steak
Kìlo 19.98
Kìlo 15.98
Kìlo 15.98
Kìlo 15.98
Verse rundvIees
Magere fricandeau
MaIse hamIappen
MaIse karbcnade
MaIse vIeeskrabben
Magere spekIappen
MaIse hamschijf
MaIse ñIetrcIIade
MaIse ñIetIapjes
MaIse schcuder-
ñIetrcIIade
Kìlo 3.98
Kìlo 3.98
Kìlo 3.98
Kìlo 3.98
Kìlo 3.98
Kìlo 4.98
Kìlo 5.98
Kìlo 5.98
Kìlo 5.98
Vers varkensvIees
ßaccn burgers
Duitse biefstuk
Winter burgers
Tartaartjes
/+/ CßATI5
/+/ CßATI5
/+/ CßATI5
/+/ CßATI5
U beIaalI U.65 per 1UUg
HeerIijk gekruid en makkeIijk
Ccrdcn ßIeu Ham+kaas
ZIgeuner, pIIIIg oI naIurel
2+2 CßATI5
U beIaalI U.8U per 1UUg
6.50
Tandgoud Zilver Goudmunten Oudgoud
2
1
x
in
2
1 N
ederland
Op en rond de Reeuwijkse plassen overwinte-
ren elke jaar duizenden eenden en vogels. Van
sommige soorten kan dit aantal oplopen tot
meer dan 80.000 vogels, zoals van de smient
tijdens de vorige winters. Een indrukwekkend
schouwspel dat vanaf de wandelpaden goed
is te zien.
Staatsbosbeheer organiseert op zondag 10
februari een wandelexcursie rondom de
Reeuwijkse plassen, waarbij men samen met
de Groene Hart gidsen kan genieten van de
enorme aantallen vogels. De wandelexcursie
duurt ongeveer drie uur en voert rondom de
plassen Broekvelden en Vettenbroek. Tijdens
de wandeling zal de gids vertellen over wat
Staatsbosbeheer doet om de vele vogels het
naar de zin te maken en het Reeuwijkse land-
schap te behouden. Halverwege de wandeling
krijgen de deelnemers koffie of thee. Verzame-
len vanaf 9.45 uur tegenover het Palviljoen op
de parkeerplaats Reeuwijkse Hout in Reeuw-
ijk. Vertrek om 10.00 uur. De kosten zijn acht
euro voor deelnemers vanaf twaalf jaar en drie
euro voor kinderen tot twaalf jaar. Aanmelden
kan via www.groenehartcentrum.nl. Voor meer
informatie kan men bellen naar (06) 237 749
25 (tijdens kantooruren) of mailen naar groe-
nehartcentrum@staatsbosbeheer.nl. Vergeet de
verrekijker en wandelschoenen niet.
Het damesteam van Z&PC De Gouwe pakte
zondag belangrijke punten tegen het op
gelijke hoogte staande BZC Brandenburg uit
Bilthoven.
De Boskoops/Waddinxveense meiden begon-
nen fanatiek aan de wedstrijd en bepaalden
aanvallend het tempo. Dat leverde in de eer-
ste periode al direct een 3-0 voorsprong op.
Na drie periodes was de voorsprong van De
Gouwe al uitgebouwd tot 13-3. Brandenburg
had weinig in te brengen, en stuitte aanvallend
constant op paal, lat en De Gouwe keepster
Geraldine Snoek. Waar de Boskoops/Wad-
dinxveense meiden de tegenstander vorige
wedstrijd nog gevaarlijk dichtbij liet komen,
hielden zij nu ook in de eindfase het hoofd koel
en boekten een overtuigende 16-6 overwinning.
Hiermee komen zij op de zevende plaats in de
hoofdklasse, en kunnen omhoog kijken naar
het als zesde geplaatste ZPB uit Barendrecht,
de tegenstander van de eerstvolgende wedstrijd
op 16 februari. Heren 1 speelde vrijdagavond
hun competitieduel en deelden de punten met
De Vliet. De Gouwe knokte zich terug na een
5-1 achterstand. In de laatste periode bogen
de mannen van De Gouwe een 9-7 achterstand
om in een 10-9 voorsprong maar zagen De
Vliet vlak voor het eindsignaal langszij komen
(10-10).
Christelijke peuterspeelzaal Lotje uit Wad-
dinxveen staat deze weken in het teken van
de Voorleesdagen. Centraal staat het boek
‘Nog 100 nachtjes slapen’ van Milja Praagman.
Dorus kan niet wachten tot ze jarig is, dus
maakt ze zelf een feestje. Haar moeder heeft
gezegd, dat ze lekker mag gaan knippen. Ze
gaat overal driehoeken knippen voor een
mooie vlaggenlijn. Alle peuters mogen mee-
doen met de kleurwedstrijd: wie kleurt de
mooiste Dorus met haar geknipte driehoeken?
Ook wordt er geknutseld rondom dit thema:
alle peuters gaan driehoekjes knippen en plak-
ken en een mooie muts maken voor het ver-
jaardagsfeest van Dorus. Kijk voor meer in-
formatie op www.lotjewaddinxveen.nl.
Onder leiding van een gids wandelen de deelnemers langs de plassen.
Belangrijke punten Gouwe dames
Voorleesdagen peuterspeelzaal Lotje
Wintergasten op de
Reeuwijkse plassen
REGIO 7
Van der Gijp bij Primera Broekvelden
René van der Gijp was zaterdag 2 februari samen met zijn vriendin en uitgever Michel van
Egmond bij Primera Broekvelden in Bodegraven voor een signeersessie. De winkel stond
rond 13.00 uur vol met fans en media. Van der Gijp was in zijn element en nam de tijd voor de
media en zijn fans. Hij signeerde en ging met fans op de foto. Ruim over tijd, rond 15.30 uur,
verliet Van der Gijp de winkel, nadat hij op de foto was geweest met de eigenaren Norbert Koster
en Jessica Bloemendal.
In de laatste week van februari worden de
gecombineerde aanslagen voor de gemeen-
telijke belastingen en de waterschapsbelas-
ting verstuurd in Bodegraven-Reeuwijk. De
inwoners van Bodegraven-Reeuwijk krijgen
deze aanslag van de Belastingsamenwerking
Gouwe-Rijnland (BSGR).
De BSGR verzorgt vanaf dit jaar namens de
gemeente Bodegraven-Reeuwijk het heffen en
invorderen van de gemeentelijke belastingen.
Ook bepaalt de BSGR de hoogte van de WOZ-
waarde voor alle onroerende zaken in Bodegra-
ven-Reeuwijk. Voor het hoogheemraadschap
van Rijnland verstuurt de BSGR al sinds 2011
de aanslagen voor de waterschapsbelastingen.
Dit jaar zal het dus voor het eerst een gecombi-
neerde aanslag zijn waar zowel de waterschaps-
belastingen als de gemeentelijke belastingen
op staan . Bodegraven-Noord (het gebied ten
noorden van de Rijn), Nieuwerbrug, Waarder
en Driebruggen vallen binnen het gebied van
het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlan-
den. De inwoners van dit gebied ontvangen zo-
wel een aanslag van de BSGR (gemeentelijke
belastingen) als van de Stichtse Rijnlanden
(waterschapslasten). Bel voor meer informatie
de BSGR via (071) 525 62 00 of e-mail: front-
office@bsgr.nl. Of kijk op www.bsgr.nl.
Gecombineerde aanslag
gemeentelijke belastingen
Nummer 6, 7 februari 2013
Oplage: 69.000 exemplaren
Uitvaartzorg
met een christelijk motief
in dienst van Uitvaartzorg Verkleij (0172) 213120 www.uitvaartzorgverkleij.nl
Elsbeth Loonstra
06 - 50746514
• dag en nacht bereikbaar
• Gouda en omstreken
• kosteloos voorgesprek
• ongeacht waar u verzekerd bent
SpeeI mee met
100
staatsIoterij nummers voor maar 15,-
Altijd prijs!!!

Herman Kok
Korte GroenendaaI 26
2801 JN Gouda
TeI.: 0182-528470
Trekking a.s. 10 februari 2013
2012 aI ± 500.000 aan prijzen uitgekeerd!
Het damesteam van Z&PC De Gouwe in de nieuwe badpakken.
8 VALENTIJN
Nummer 6, 7 februari 2013
Oplage: 69.000 exemplaren
trcuwen
//n´·
VaIentijn
´,//.//
beurs ¸·//´
inIccpdagen
HeI SIadhuIs helemaal roze
aangelIchI, er klInkI muzIek
en om 18.UU uur sIarI
ßurgemeesIer Schoenmaker
hIer de aIIrap voor de
WarChIld AkIIe!
14 februari
15.00 - 21.30
14 februari
15.00 - 18.00
14 februari
15.00 - 21.30
Een sIIjlvolle
ßelevIngsbeurs
voor bruIdsparen
In heI SIadhuIs.
Ie proeII, beleeII en
ervaarI hIer alles rondom
jullIe aansIaande huwelIjk ...
EIgenlIjk heb je na añoop je hele dag
geregeld!
EIndelIjk kun je Irouwen meI je besIe vrIendIn,
je grooIsIe vrIend, je lIeIsIe juI,
je opa, je moeder oI je zus,
maakI nIeI uII, jIj kIesI
meI wIe je wIlI Irouwen!
Kom lekker verkleed naar
heI SIadhuIs op de markI.
Ie hoeII je nIeI
op Ie geven!
Kom zonder aIspraak
bInnenlopen In heI
MuseumcaIe om de sIeer
Ie proeven van deze
prachIIge locaIIe.
Ie krIjgI alle InIormaIIe
voor jullIe dag. Er Is een
ambIenaar, er zIjn caIeraars
en naIuurlIjk heerlIjke
hapjes en drankjes!
14 tlm 17 febr.
15.00 - 17.00
./+////
./]´
Iiefdesrcute
_//m
16 februari
10.00 - 17.00
Door de bInnensIad
van Couda.
Kom genIeIen
van ValenIIjnse
sIeren In
Couda!
Valentijn activiteiten rondom Gouda
Ondernemers en inwoners van Gouda kunnen op 14 februari ballonnen kopen voor 12 euro
waarmee een oorlogskind gered is. De verkoop gebeurt door leerlingen van het ID-college.
De Valentijnsactiviteiten worden mogelijk gemaakt door de ondernemers van de Goudse binnenstad.
9
Een mooie vriendschap bezegelen of eens
kijken hoe het voelt om te trouwen, kan op
donderdag 14 februari in het Goudse stadhuis
op de Markt. Trouwen met een knipoog. Want
het huwelijk duurt tot middernacht.
Kinderen kunnen tussen 15.00 en 18.00 uur
gratis hun ja-woord geven. Er zijn accessoires
aanwezig die de ceremonie nog echter laten
lijken. Fotografe Sandra Zijlstra portretteert
de kersverse ‘bruidsparen’ en na afloop is er
kinderchampagne met een stukje taart. Tussen
18.00 en 21.00 uur kunnen volwassenen hun
vriendschap of relatie voor een dag be zegelen.
Kinderen kunnen spontaan binnen lopen,
volwassenen moeten zich vooraf aanmelden bij
ldjong@xs4all.nl.
In het stadhuis en in de museumtuin is op
14 februari een belevingsbeurs waar be-
zoekers kunnen zien hoe mooi het is om in
Gouda te trouwen.
“Gouda is een prachtige stad om in te trouwen
met onder andere het stadhuis een de sfeervolle
museumtuin. Daarom willen we toekomstige
bruidsparen laten ervaren wat de mogelijkhe-
den zijn”, vertelt Sharon van Gastel van Muse-
umcafé Gouda. De museumtuin en het stadhuis
zullen die dag met een rode loper aan elkaar
zijn verbonden.
Belevingsbeurs
Iedereen kan op donderdag 14 februari in het Goudse stadhuis op de Markt voor een dag met
elkaar trouwen.
Trouwen voor een dag
voor oud en jong
Nummer 6, 7 februari 2013
Oplage: 69.000 exemplaren
Lange Groenendaal 38, 0182-525260
www.wereldwinkelgouda.nl

Tegen inlevering van deze bon een pak
MIX VOOR BROWNIES
van 2,49 voor 2,25
K~× ,r»~v~«
o¡ 14 ¡-l«uæ«.!

Banketbakkerij van den Berg
Gouda: L. Groenendaal 32 tel. 0182 - 529 975
Waddinxveen: Passage 31 tel. 0182 - 612 044
|nfo@vd-berg.n| º www.vd-berg.n|
Stroopwafelhart voor War Child
Banketbakkerij Van den Berg (aan de Lange Groenendaal 32) verkoopt vanaf Valentijnsdag
stroopwafels in de vorm van een hart. De opbrengst gaat naar War Child. Ook tijdens de officiële
aftrap van de actie voor Warchild zijn de bijzondere stroopwafels te koop.
Brownies proeven bij de
Wereldwinkel Gouda
Valentijnsdag, 14 februari, gaat bij de We-
reldwinkel Gouda niet onopgemerkt voorbij.
Bezoekers kunnen de hele dag (ook tijdens
koopavond) in de winkel heerlijke brownies
komen proeven.
“Deze zijn zelfgebakken door de vrijwilli-
gers van de Wereldwinkel. Iedereen die komt,
krijgt het recept mee naar huis. Bovendien
ontvangt u met de advertentie uit deze krant
korting op een pak brownie-mix”. Daarnaast
heeft de Wereldwinkel speciaal voor Valentijn
mooie cadeautjes ingekocht. Zo zijn er hart-
vormige zeepjes en vazen met hartjes uit Thai-
land, zilveren sieraden met een hart van Jade
gemaakt door zilversmeden uit Guatemala en
een doosje vol liefde, met voor iedere dag een
andere liefdevolle spreuk. Ook verkopen ze
chocolade harten van Tony Chocolonely en
allerlei Valentijnskaarten. “Niet alleen leuk
voor uw geliefde, maar ook voor de mensen
die het product gemaakt hebben. Want met
een cadeau uit de Wereldwinkel draagt u bij
aan de ontwikkeling van deze mensen. En dat
maakt een fairtrade cadeau tot het mooiste ca-
deau.” De Wereldwinkel Gouda bevindt zich
aan de Lange Groenendaal 38, telefoon (0182)
525 260.
Lange Groenendaal 38, 0182-525260
www.wereldwinkelgouda.nl

Tegen inlevering van deze bon een pak
MIX VOOR BROWNIES
van 2,49 voor 2,25
K~× ,r»~v~«
o¡ 14 ¡-l«uæ«.!

d
Valentijnsactie!
3-gangen keuzemenu €22,75 p.p.
Keuze uit 19 hoofdgerechten!
Donderdag 14 februari
Grieks resta auraant Kreta • Nessse 88 • 2741 ES Waddinxvveeen • Tel. 0182 - 61 6 66 88
10 ADVERTENTIE
Nummer 6, 7 februari 2013
Oplage: 69.000 exemplaren
11 BOUWEN EN WONEN
Eigen merk brocante Slingerland
Start bouw Essengaarde
Slingerland Bloemen heeft een eigen lijn ont-
wikkeld in home decoration. Dit merk dat ver-
kocht wordt onder de naam ‘anno 1965’ bevat
vele artikelen die in eigen opdracht worden
gemaakt.
“Vanuit het huidige aanbod dat in elk dorp of
stad wordt verkocht is het voor ons moeilijk
om onderscheidend bezig te zijn. Mede daarom
hebben wij gekozen voor een eigen lijn die alleen
in de winkels van Slingerland te koop zijn”,
aldus Pim Slingerland. Dit merk omvat meubels,
lampenkappen, fotolijstjes, een complete serie
glaswerk en vele andere artikelen met het
herkenbare logo/embleem. De laatste aanwinst
zijn houten klosjes met kant dat geïmporteerd
wordt vanuit Frankrijk en een sfeermaker is op
tafel. Ook zijn er ansichtkaarten ontworpen met
oude foto’s in sepia afgedrukt. “Er zijn nog vele
andere artikelen die een eigen sfeer uit ademen
voor een zeer vriendelijke prijs. Speciaal voor
dit merk hebben wij een website ontworpen
waarin het aanbod en de nieuwe producten ge-
lanceerd worden. Natuurlijk onder de noemer:
www.anno1965.com”, zegt Slingerland. Voor
het bezichtigen van de artikelen kan men terecht
op de bovenstaande site of in de winkels van
Slingerland in Gouda en Moordrecht.
Zeventig procent van de woningen van het
nieuwbouwproject Essengaarde in Waddinx-
veen is verkocht en dat betekent dat Synchroon
deze week opdracht heeft gegeven aan Bouw-
bedrijf Niersman om te starten met de bouw.
In samenwerking met de gemeente Waddinx-
veen realiseert Synchroon het kleinschalige
project Essengaarde. Vijftien appartementen
en acht verandawoningen (waarvan er nu vier
in aanbouw worden genomen) verrijzen op het
voormalige terrein van de Dick Brunaschool
in de wijk Groenswaard. Sandra Materman,
verkoopmanager bij Synchroon: “Wat Essen-
gaarde uniek maakt is het ruime wonen tussen
het groen en het tuingevoel terwijl men zelf
geen tuin hoeft te onderhouden. Bovendien is
de buurt prima ontsloten, heeft het ruime par-
keergelegenheid en zijn de voorzieningen van
Waddinxveen in de buurt.” De bouwtijd wordt
geschat op vijftien maanden wat betekent
dat medio 2014 de sleutels uitgereikt kunnen
worden. Bel voor meer informatie met Ruben
Donselaar van Era de Koning Makelaardij in
Waddinxveen. Zie www.dekoningwonen.nl.
De huurders van de laatste drie appartemen-
ten van nieuwbouwcomplex De Dijkgraef aan
de Wintersdijk in Gouda ontvingen vrijdag
1 februari de sleutel uit handen van makelaar
Linda van Duuren van Viavesta makelaars.
“De 36 luxe appartementen hebben wij in
korte tijd verhuurd. Het zijn prachtige moderne
appartementen met een eigen parkeerplaats”, al-
dus Van Duuren. “Het verhuren van een woning
gaat wel wat gemakkelijker dan het verkopen.
Hoewel daar de laatste maanden ook weer wat
schot in komt. De huidige woningmarkt biedt
kansen. De kopers hebben in de gaten dat er nu
nog genoeg keuze is en je voor veel minder geld
dan een paar jaar geleden een huis kan kopen.
Tel daar de veel lagere ‘kosten koper’ bij op en je
hebt een goede tijd om nu een koopbeslissing te
nemen. “Wij verwachten dat je aan het eind van
2013 veel minder keuze hebt op de woningmarkt
dan nu. Viavesta heeft in ieder geval in 2012 al
17,5 procent meer woningen verkocht dan in
2011”, besluit Van Duuren.
Sleuteloverdracht De Dijkgraef
BOUWEN WONEN &
Hoogste punt Driestar
appartementen
Nummer 6, 7 februari 2013
Oplage: 69.000 exemplaren
VAN DE R S P R ONG HY P OT HE K E N
BENT U STARTER OP DE WONINGMARKT
EN BENIEUWD WAT U KUNT LENEN?
Bel ons voor een afspraak
J. Olsthoorn
Erkend hypotheek adviseur
www.vdsprPOHOMt T. 0182 - 587070
Nieuwe bewoners nemen de sleutel in ontvangst
van makelaar Linda van Duuren van Viavesta
makelaars.
De nieuwbouw bij Driestar Educatief aan de
Burgemeester Jamessingel in Gouda heeft
dinsdag 5 februari het hoogste punt bereikt.
Het om de bouw van 121 studentenapparte-
menten door Mozaïek Wonen en de aan- en
verbouw van de onderwijshuisvesting van
Driestar Educatief.
Het huidige internaat van Driestar Educatief
wordt afgebroken. Daarvoor in de plaats komt
studentenhuisvesting die weer voldoet aan de
eisen van deze tijd. Nu delen de studenten nog
met anderen hun kamer, badkamer en keuken.
In het nieuwe appartement krijgen ze een eigen
ruimte van 28 m
2
met eigen woonkamer, bad-
kamer en keuken en merendeel met een balkon.
Het gebouw telt elf verdiepingen en wordt circa
37 meter hoog. Mozaïek Wonen is blij met deze
aanvulling van betaalbare jongerenhuisvesting
op het woningbezit. Ook voor de stad Gouda is
de aanwezigheid van jongeren belangrijk, dat
brengt leven in een stad. Zeker nu de huisves-
ting beter is, is de verwachting dat studenten
in het weekend niet naar huis gaan maar in
Gouda blijven. Het initiatief tot de bouw van
deze woningen voor jongeren is genomen in
een tijd dat Mozaïek Wonen beschikte over vol-
doende financiële middelen om te investeren
in nieuwbouw. Wanneer de plannen van het
Regeerakkoord doorgaan, kunnen de woning-
corporaties, dus ook Mozaïek Wonen, helaas
minder van deze initiatieven nemen. Mozaïek
Wonen verhuurt het appartementengebouw
in zijn geheel aan Driestar Educatief, die zelf
voor de verhuur zorgt. De studentenapparte-
menten zijn zo gebouwd dat wanneer men de
muur tussen twee appartementen verwijdert
er een mooi appartement ontstaat. Zo blijft dit
gebouw, wat er ook gebeurd, bruikbaar voor
wonen. Het is de planning dat de bouw voor de
bouwvak gereed is, zodat de studenten in het
nieuwe schooljaar er kunnen gaan wonen.
Locatie Ridderkerk
Het bestaande gebouw van Driestar Educatief
wordt fors uitgebreid. De medewerkers die nu
werkzaam zijn op de locatie in Ridderkerk,
krijgen hun werkplek in Gouda. Daarmee wordt
de locatie in Ridderkerk opgeheven. Door
het samenvoegen van de locaties in Gouda en
Ridderkerk komen de hogeschool, onderwijs-
advies en managementadvies in één gebouw te
zitten. Daardoor is er (nog) meer en gemakke-
lijker afstemming en uitwisseling mogelijk van
de theorie (hogeschool) en praktijk (onderwijs-
en managementadvies).
De bouwtijd van Essengaarde wordt geschat op vijftien maanden.
Prijswinnaars Huishoudbeurs
In de krant van 24 januari plaatsten we de
actie waarbij lezers van De Krant van Gouda
toegangskaartjes konden winnen voor de
Huishoudbeurs.
De redactie werd overstelpt met mailtjes en
trok vijf winnaars uit alle inzendingen. De
gelukkigen zijn: M. Bos (Haastrecht), Laura
Kraft (Gouda), Petra Nieveld (Gouda), Gré
Karsten (Waddinxveen) en Brigitte Overes
(Bodegraven). De prijswinnaars hebben hun
tickets ontvangen. De Huishoudbeurs is van
16 tot en met 24 februari in de Amsterdam Rai,
zie www.huishoudbeurs.nl
Afgelopen dinsdag bereikte de nieuwbouw bij Driestar Educatief aan de Burgemeester James-
singel in Gouda het hoogste punt.
12
ADVERTENTIE
Nummer 6, 7 februari 2013
Oplage: 69.000 exemplaren
MAAK KANS OP EEN JAAR LANG GRATIS BOODSCHAPPEN • MAAK KANS OP EEN JAAR LANG GRATIS BOODSCHAPPEN • MAAK KANS OP EEN JAAR LANG GRATIS BOODSCHAPPEN
Amersfoort • Amsterdam • Drachten • Goes • Heerhugowaard • Rijssen • Rotterdam • Son • Veendam • Veenendaal • Velserbroek • Woerden
100% MAATWERK UIT EIGEN FABRIEK
MILIEUBEWUST BEREID
CBW-ERKEND
EIGEN MONTAGEDIENST
PERFECTIE TOT IN DETAIL
GRATIS KEUKENMAGAZINE? WWW.TULPKEUKENS.NL
LEVENSLANGE GARANTIE OP HANG- EN SLUITWERK
AL RUIM 30 JAAR ERVARING
Uniek in Keukenland
Nu bij aankoop van
een Tulp Keuken:
5 BOSCH
INBOUWAPPARATEN
GRATIS
+ KANS OP EEN JAAR LANG
GRATIS BOODSCHAPPEN
* Actie is geldig bij aankoop van een nieuwe Tulp Keuken vanaf €7.000,- netto verkoopprijs.
Actievoorwaarden op verkooppunt onder nummer T04.02.2013 | * Garantievoorwaarden op verkooppunt.
Bij Tulp Keukens een
jaar lang gratis boodschappen?
*


Damarin jachtbouw, Goejanverwelledijk 36, Gouda, T. 0182 515386
www.damarin.nlin aanbouw: Damarin 732 Xtender. Introductieprijs €49.950,-
Damarin 582 Damarin 640 MPV
Damarin 840 Xtender
Volg de bouw op facebook.com/DamarinGouda
Damarin 840 Cruiser
kaas / cheese
city of...
13 BOUWEN EN WONEN
Eerste bewoners Alexiahof
De eerste bewoners van 28 huurappartemen-
ten aan het Alexiahof in Moordrecht ontvin-
gen op 4 februari de sleutel. De appartemen-
ten zijn levensloopbestendig gebouwd, wat
wil zeggen dat bewoners op oudere leeftijd,
wanneer ze slecht ter been worden, in de
woning kunnen blijven wonen.
“Het appartementengebouw is een waardevolle
toevoeging op het woningbezit van Mozaïek
Wonen, omdat deze appartementen voldoen aan
de woonwensen van een brede doelgroep. Voor
Moordrecht is deze nieuwbouw ook een grote
aanwinst omdat betaalbare appartementen in de
sociale huursector in Moordrecht relatief schaars
zijn. Het initiatief tot de bouw van deze apparte-
menten is genomen in een tijd dat Mozaïek
Wonen beschikte over voldoende financiële
middelen om te investeren in nieuwbouw. Wan-
neer de plannen van het regeerakkoord doorgaan,
kunnen de woningcorporaties, dus ook Mozaïek
Wonen, minder van deze initiatieven nemen”,
zo laat Mozaiek Wonen weten. Bewoners vanaf
de tweede etage hebben uitzicht over de om-
liggende weilanden en bewoners vanaf de derde
etage hebben ook nog uitzicht over de rivier de
Hollandse IJssel. Het appartementengebouw aan
het Alexiahof - vernoemd naar prinses Alexia,
tweede dochter van prins Willem-Alexander en
prinses Maxima - is gebouwd aan de rand van
Moordrecht, tegen de dijk van de Hollandse IJssel
en is onderdeel van het bouwproject ‘Prinsessen-
kwartier’.
Mevrouw Van der Ree was de eerste die de sleutel kreeg van haar appartement aan het Alexiahof
in Moordrecht. Ze werd door opzichter Cees Hagen van Mozaïek Wonen gefeliciteerd.
Tijdens de maandelijkse clubavond van de Goudse Business Club gaf de bekende goochelaar
Hans Kazan een presentatie. De avond werd dinsdag gehouden in het Best Western Hotel. Kazan
vertelde over zijn droom als kind om goochelaar te worden. Uiteindelijk werd hij dat en zelfs zo
succesvol dat hij een eigen theater begon in zijn Spaanse woonplaats Torremolinos. Daar beleef-
de hij een dramatische tijd toen het theater snel dicht moest en hij daardoor failliet ging. Maar
ondanks roddels en tegenslag krabbelde hij overeind en pakte hij zijn leven weer op. “Geld is niet
alles op deze aarde”, aldus Kazan voor een zaal met ruim 120 leden. Zijn presentatie wisselde Kazan
af met verschillende leuke goocheltrucs. Na afloop was er volop gelegenheid om te netwerken.
Hans Kazan bij Business Club
BOUWEN WONEN &
Nummer 6, 7 februari 2013
Oplage: 69.000 exemplaren
Beneluxweg 9
Bodegraven
0172 - 617409
Huijgensstraat 11
Berkel en Rodenr i j s
010 - 4613700
www.benroos.nl
Profiteer
van een goed dak!
Een goed dak is een eerste levensbehoefte,
als een mooie jas die u beschermt tegen
regen en kou. Met toepassing van goede isolatie
en bijvoorbeeld zonnepanelen kunt u aanzienlijk
besparen op uw energiekosten. Wie wil dat nou niet?
Mail naar: info@benroos.nl of bel 0172 - 617409
of naar brr@benroos.nl en 010 - 4613700
Uw dak de nieuwe
energiebron?
Damarin is een authentieke werf die ligt
tussen de gekanaliseerde Hollandse IJssel en
de Goejanverwelledijk in Gouda.
De geschiedenis van de werf begint bij Adrie
van Dam die eind jaren zeventig van de vorige
eeuw in de voetsporen van zijn overgrootvader
treedt en ook botenbouwer wordt. Eerst stalen
kruisers en luxe motoren en later vooral zee-
waardige zeiljachten. Deze werden van casco
tot vaarklaar afgebouwd. Door de groeiende
vraag naar sloepen richtten Adrie van Dam en
zijn vrouw Greet in 1995 Damarin jacht- en
sloepenbouw op. Damarin begon met een casco
uit Engeland, de Damar 16. Later kwamen er
mahoniehouten sloepen van 6.80 meter uit
Turkije bij. De eerste Grand Coast 570 loopt in
1998 van stapel. Dit is het eerste door Damarin
zelf ontwikkelde model en vanaf toen geschiedt
het volledige productieproces in Nederland om
kwaliteit te garanderen. Dit blijkt een groot
succes, want jaarlijks worden er ongeveer
25 opgeleverd. In 1999 komt zoon Ad het team
versterken en start hij met zeilsloepen.
Hollands topproduct
Het volgende grote succes wordt de Grand
Coast 640 MPV en Cabin in 2001. Er worden
er meteen al vijf op papier verkocht. Dit is de
eerste sloep op de Nederlandse markt met een
verlaagde voorvloer en goede overnachtings-
mogelijkheden. Het vijftienjarig jubileum
werd in 2010 gevierd met de introductie van
de Grand Coast 840 Xtender. Inmiddels varen
er bijna driehonderd boten van de werf rond.
Een nieuw model werd dit jaar geïntroduceerd:
de Damarin 732 Xtender. “Hiermee hebben
we meteen afscheid van de merknaam Grand
Coast genomen. Alle modellen gaan voortaan
‘Damarin Dutch Built Boats’ heten omdat we
trots zijn op Damarin en duidelijker willen
aangeven dat het om een Hollands toppro-
duct gaat”, aldus de eige naren. Van 16 tot en
met 24 februari staat Damarin op de Zwitserse
Botenbeurs ‘SuisseNautic’ in Bern.
Voortaan wordt de merknaam Grand Coast gewijzigd in Damarin Dutch Built Boats.
Damarin trots op
Dutch Built Boats
Dit is een project van Burgland Projectontwikkeling
WWW.DERIDDERVELDEN.NL
Heeft u nog vragen? Neem dan vrijblijvend
contact op met de verkoopmanager:
Huib Berkhout 06 289 01 605
OPEN HUIS ZATERDAG
16 FEBRUARI VAN 11.00 - 13.00 UUR
Locatie bouwplaats: Ronsseweg
14
ADVERTENTIE
Nummer 6, 7 februari 2013
Oplage: 69.000 exemplaren
15
ADVERTENTIE
Nummer 6, 7 februari 2013
Oplage: 69.000 exemplaren
16
ADVERTENTIE
Nummer 6, 7 februari 2013
Oplage: 69.000 exemplaren
Sub||em Juwe||ers
Winke|cenIrum 8|cemenccc|
Gi|cenLurg 78, 2804VK Gcucc
I: 0182 - 57 33 32
M: 0ó - 44º 355 óó
E: infc@:uL|iemjuwe|ier:.n|
bw voorde|en
- |ccg:Ie prij: gcrcnIie
- per:ccn|ijk en vckkuncig ccvie:
- in hui:e|ijke :feer
- zekerheic vcn kwc|iIeiI:ccnkccp
- LeIc|ing mcge|ijk meI cuc gcuc cf zi|ver
Verrc: uw pcrIner meI een rcmcnIi:che Le|eveni:. Wij kcmen
grccg Lij u Ihui: meI cnze eigen cc||ecIie trouwr|ngen meI
keuze uiI meer ccn 500 mode||en.

D|rect u|t e|gen ote||er |everboor.
Mcck :ne| een cf:prcck Ie|efcni:ch cf per mci| en u krijgI
één grot|s cicmcnI vcn 0.03cI ingezeI Lij ccnkccp vcn uw
Ircuwringen.

bw trouwr|ngen

Financieel Wijzer
17
BEDRIJVEN / AUTO
Opening café Bolle Bert in Gouda
Eigenaar Ahmed Ficicilar is onderscheidend in prijs en collectie onder meer omdat hij zijn sieraden
in eigen beheer laat vervaardigen.
Trouwringen aan huis
Nummer 6, 7 februari 2013
Oplage: 69.000 exemplaren-

Voor al je rijbewijzen

7

€ ,

dagen + examen + gra theorie nu voor máár 1.595 -
Het VerkeersCollege
Nu ook in Reeuwijkt
ronsseweg 551
2803 zk gouda
tel.: (0182) 555 888
fax: (0182) 555 877
e-mail: info@notarisgouda.nl
internet: www.notarisgouda.nl
t
n o t a r i s k a n t o o r
Verkrijgbaar
bij Boekhandel
Verkaaik
Hoera, een
goed pensioen!
Of bestel online via
www.hoeraeengoedpensioen.nl
Ve
bi
Ve
H
go
Of bestel onl
W
ink Sabée
H
oera, een goed pensioen!
hoeveel pensioen heb ik nu eigenlijk?
wat kan ik zelf doen?
welk effect heeft een verandering in
mijn leven op mijn pensioen?
blijvend
actueel
Over alles wat je moet weten en alles wat je kunt doen
Wink Sabée
op basis van interviews met pensioenexpert Tim van Dasselaar
Over alles wat je
Wink Sabée
op basis van intervie
Hoera, een goed
pensioen!
In winkelcentrum Bloemendaal is sinds ruim
een jaar Juwelier Subliem gevestigd. Hier
vindt de klant een uitgebreide collectie aan
gouden en zilver sieraden. Bijzonder is dat
Subliem een grote collectie heeft van siera-
den die in eigen beheer zijn vervaardigd. “Op
die manier kunnen wij onderscheidend zijn
in prijs en collectie”, aldus eigenaar Ahmed
Ficicilar.
Juwelier Subliem is ook met een nieuw concept
gestart dat inhoudt dat men bij belangstellen-
den op afspraak aan huis komt met de collectie
trouwringen. “Thuis is er toch vaak een andere,
meer ontspannen sfeer dan in de winkel”, zo
zegt Ficicilar, die bij een afspraak met zijn
collectie van ruim vijfhonderd verschillende
trouwringen langskomt. Daarbij is er voor
iedere portemonnee een ring. In de juweliers-
zaak werkt een team van vier personeelsleden
om de klanten van dienst te zijn. Overigens ver-
koopt Subliem niet alleen sieraden, maar wordt
ook van klanten goud en zilver ingekocht.
Daarbij wordt afgerekend tegen de dagelijkse
koersen van het edelmetaal. De winkel is open
van 9.00 tot 18.00 uur en op de wekelijkse
koopavond tot 21.00 uur. Ook op koopzonda-
gen kan de klant er terecht. Juwelier Subliem,
Gildenburg 78 (winkelcentrum Bloemendaal)
in Gouda.
MOTORbeurs Utrecht is van donderdag 21 tot
en met zondag 24 februari in de Jaarbeurs in
Utrecht. Op MOTORbeurs Utrecht is een breed
aanbod te vinden voor motorliefhebbers.
Van grote multibrand dealers tot motorhande-
laren. Van reisorganisaties tot motorclubs
en gereedschap. Maar ook motoraccessoires
zoals helmen en kleding ontbreken niet. Net
als informatie over verzekeringen, belangen-
verenigingen en motorverhuur. Alles waar
je als motorrijder naar op zoek bent. Vrijwel
alle importeurs van motormerken tonen hun
nieuwe modellen voor 2013. Naast deze pre-
sentaties staan er diverse activiteiten op het
programma. Voor diegenen die het motor-
gevoel voor het eerst eens zelf willen pro-
beren, is er een opstapmogelijkheid. Zie voor
openingstijden en meer informatie op de site
www.motorbeursutrecht.nl.
Start motorseizoen in stijl
Te beIuisteren via www.Couda.fm
en onder Gouda TV (kanaaI ó3).
WWW.COUDA.FM
Complot theorie
Van de week had ik een ingeving, waardoor ik
ineens in de gaten had hoe wij in een groot
complot betrokken raken.
Door mijn werk als financieel planner merk ik
hoe verschillende krachten in de samenleving
financieel op elkaar inwerken. Het lijkt alsof
de ene regeling niets met de andere regeling te
maken heeft.
Maar laat u niets wijsmaken. Het is een groot
complot! Kijk maar eens mee: Als eigen
woningbezitter wordt u door de overheid ge-
dwongen uw hypotheek af te lossen. Doet u
dat niet, dan wordt u bestraft doordat de hypo-
theekrente aftrek steeds minder wordt. Vervol-
gens wordt u collectief bang gemaakt doordat
de waarde van uw woning daalt. Hierdoor gaat
Nederland massaal consuminderen. Er blijft
dan veel geld over om de hypotheek af te los-
sen. Door het aflossen ontstaat er ineens over-
waarde in de woning. Maar aan dit geld kunt u
niet meer komen.
Vervolgens bereikt u een leeftijd waarin uw
zorgkosten flink stijgen. De eigen bijdragen
voor deze zorg zijn explosief gestegen. De
overheid ontwikkelt immers wetgeving waarin
u zoveel mogelijk zelf moet bijdragen aan uw
zorgkosten. Dat kan tegenwoordig al duizen-
den Euro’s per maand zijn. Omdat u intussen
een financiële riante positie heeft verworven
zult u uw vermogen weer moeten inleveren bij
de zorginstelling. En zo beperkt de overheid
uw uitgaven aan de buitenwereld en haalt zij
uw vermogen geheel naar zichzelf toe.
Geniaal!
Tim van Dasselaar
www.timvandasselaar.nl
Win kaartjes MOTORbeurs!
Beantwoord voor woensdag 13 februari
de vraag: Hoe heet de activiteit op de beurs
waarbij je live de zelfbouw van motoren
in een heuse werkplaats ziet? Mail het
antwoord naar info@dekrantvangouda.nl
onder vermelding van MOTORbeurs en
vermeld naam, adres en telefoonnummer.
Winnaars kunnen worden gebeld tijdens de
radio-uitzending van GoudaFM en ontvan-
gen een mail.
VIA REKAM EN CAIWAY
RUIM 40.000 HUISHOUDENS
KANAAL 63
GOUDA
Afgelopen week werd café Bolle Bert op de eerste verdieping boven Tof aan de Markt in Gouda
geopend. In het café is er onder andere de mogelijkheid tot darten, poulen en tafelvoetbal.
18
ADVERTENTIE
Nummer 6, 7 februari 2013
Oplage: 69.000 exemplaren
VRIJDAG 1 MAART 14.00 - 22.00 UUR
ZATERDAG 2 MAART 10.00 - 16.00 UUR
CAMPERKIJKDAGEN
Kom langs om onze jonge campervloot te bekijken en proef alvast de vakantiesfeer!
WWW.ADVANO.NL
Amstelkade 5 | 3652 MD Woerdense Verlaat | Tel. 0172 - 40 75 91
GENIET OOK VAN
DE WIJNPROEVERIJ
Leg aan het begin van elk jaar een map
aan, waarin je gedurende het jaar alle
informatie stopt die belangrijk is voor
de aangifte. Maak een onderverdeling
in thema’s als huis, pensioen, sparen en
beleggen. Ga je dan de belastingaangifte
invullen, dan scheelt dit veel zoekwerk.
Bij het invullen van de belastingaangifte
geldt: een goede voorbereiding is het
halve werk. Zorg ervoor dat je zoveel
mogelijk zaken klaarlegt:
• print van de vorige aangifte;
• burgerservicenummer;
• WOZ-beschikking;
• hypotheekoverzicht van de
hypotheekverstrekker;
• eventueel alimentatie-overzicht;
• overzicht van eventuele periodieke
uitkeringen wegens ziekte, studie of
premies voor woningen;
• overzicht van de bank me de saldi van
spaar- en beleggingsrekeningen;
• bewijsmateriaal van aftrekposten.
Jaarlijks pikt de Belastingdienst er één
thema uit, waarop ze extra goed let. Ga je
de belastingaangifte aanvullen, besteed
hier dan extra aandacht aan. Het thema
voor de aangifte over 2012 wordt nog
bekend gemaakt.

Om het belastingplichtigen gemakkelijk
te maken, vult de Belastingdienst alvast
zoveel mogelijk gegevens in op de
aangifte. Zoals inkomens- en pensioen-
gegevens, heffingskortingen waar je
recht op hebt en de WOZ-waarde van de
woning.
De belastingaangifte invullen wordt
makkelijker na 1 maart. Vanaf die datum
is namelijk de vooraf ingevulde aangifte
beschikbaar. Maar let op: controleer de
ingevulde bedragen altijd. Uit onderzoek
van de Consumentenbond (maart 2011)
bleek dat in negen procent van de geval-
len de vooraf ingevulde gegevens niet
klopten. Heb je bijvoorbeeld bezwaar
ingediend tegen de WOZ-waarde, let er
dan goed op of de juiste waarde is mee-
genomen in de vooraf ingevulde aangifte.
Het is de verantwoordelijkheid van de
belastingplichtige dat de gegevens juist
zijn, ook al zijn ze al ingevuld.
Uit onderzoek van de Consumentenbond
(maart 2011) blijkt dat 58 procent van de
ondervraagden zelf de belastingaangifte
invult. Een groot deel van de belasting-
plichtigen schakelt dus hulp in, bijvoor-
beeld van een belastingadviseur.
De rekening wordt vaak lager als je zelf
zoveel mogelijk voorwerk doet en de
aangifte daarna pas doorneemt met
de adviseur. Je kunt ook ervoor kiezen
alleen een adviseur in te schakelen bij
belangrijke wijzigingen, zoals de start van
een bedrijf of een echtscheiding. Ook bij
de aankoop van een andere woning is dit
vaak verstandig. Je krijgt dan te maken
met de bijleenregeling en dat maakt de
belastingaangifte invullen ingewikkeld.
Kies een adviseur die is aangesloten
bij een erkende organisatie, zoals de
Nederlandse Orde van Belastingadviseurs
of het Register Belastingadviseurs.
Leden van een vakbond of ouderenbond
kunnen vaak gratis of goedkoop hulp
vragen bij het invullen van de belasting-
aangifte. Ouderen en mensen met een
laag inkomen kunnen ook een beroep
doen op de gratis aangiftehulp van de
Belastingdienst.
Klaar met de belastingaangifte invullen?
Sla de aangifte op op je pc en maak
altijd een reserveprint. De kopie kun je
volgend jaar weer gebruiken bij de
aangifte. Bijlagen (zoals jaaropgaven en
rekening-overzichten) meesturen met de
digitale aangifte kan niet, maar bewaar
deze altijd goed. De fiscus kan er later
naar vragen.
19 BELASTINGADVISEURS
Nummer 6, 7 februari 2013
Oplage: 69.000 exemplaren
7ZaVhi^c\VVc\^[iZcZcVYk^Zh
kddgdcYZgcZbZghZceVgi^Xja^ZgZc
:Y^hdchigVVi&X™'-%.E8<djYV
I%&-'"*&-*,*™:`VciddgYgdd\5a^kZ#ca
Belastinghulp nodig?
Eén goede aangifte verdient
zichzelf dubbel en dwars terug
Zie voor meer informatie:
Tel. (06) 549 570 10
- aangifte alleenstaande 35 euro
- aangifte met partner 45 euro
www.belastinghulp.vpweb.nl
R.C.T. IJsveld
gecertificeerd belastingkundige
l
g?
Hulp nodig bij uw
belastingaangifte 2012?
444
6666 555555
99
22 11
888
dd
3333
444
66
555
77
9999
2222
00
dd
444
9999999
333333
7777
0000
55555
222222
ll
0000
2222222222
11
444
0000
www
11
444
Zuioiiwiii 8, :8o¡ ML Gouoa
iwio@awruowissi-iiwawci.wi - www.awruowissi-iiwawci.wi
6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5
9 9
2 2 1 1
8 8 8 8 8 5 5 5 5 5
7 7
2 2 2 2 2
7 7 7 7
5 5 5 5 5 5 5 5
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
4 4 4
5 5 5 5
0 0
8 8 8 8 3 3 3 3
4 4 4 4
gg
6 6 6 7 7 7
9 9 9 9
0 0 0
gg
4 4 4
9 9 9 9 9 9 9 9
3 3 3 3
7 7 7 7 7 7
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
voor boekhouden en meer!
Belastingaangifte?
uw vertrouwde belastingadviseur
Regentesseplantsoen 47„2801 #-'OUDA„0182 - 58 70 70„WWWVDSPRONGNL
Administratiekantoor
Bron & Van Vliet
www.bron-·an·liet.nl
L: inío¸bron-·an·liet.nl
1: 0182-6¯9811
Uw aangifte inkomstenbelasting
verzorgen wij tot in de puntjes...
en voor een alleszins reëel tarief!
Van Dethstraat 16a - 2807 RS Gouda
& (0182) 52 01 55
info@vermeijvof.nl - www.vermeijvof.nl
Administratiekantoor Kiesenberg
V.O.F.
Voor uw aangifte IB 2011

Maar ook voor de verzorging van uw
Bedrijfsadministratie
Salarisadministratie
V.v.E. beheer
www.admin-kiesenberg.nl telefoon: 0182-572078
E-mail: admin-Kiesenberg¡planet.nl
belastingtips van de
Consumentenbond
6
1
HULP NODIG?
vind hier uw belastingadviseur
Leg een aangiftemap aan
Leg alles van te voren klaar
Let extra goed op het
controle thema
Controleer de vooraf
ingevulde aangifte
2
3
4
Schakel hulp in
5
Maak een kopie
6
Voor het verzorgen van alle belastingzaken,
zowel voor ondernemers als particulieren
Burgemeester Uilkensstraat 24 · 2861 AE Bergambacht
Telefoon (0182) 64 54 54 · Fax (0182) 35 76 55
E-mail: info@rietvelddejong.nl
www.rietvelddejong.nl
UW BEDRIJF IS ONZE ZORG!
Voor uw aangifte IB 2012
20
ADVERTENTIE
Nummer 6, 7 februari 2013
Oplage: 69.000 exemplaren

HERENBO8
WWW.HERENBO8.NL
PERSONEELSDÌENST
×ow .r||b|||.e.d |a.qs e. bespree| |e woqe||||nede.i
¡NLOOPDAGEN
ZATERDAG 9 EN 16 FEBRUAR¡ 10.
00
- 14.
00
UUR
VA8TE EN T¡JDEL¡JKE BANEN:
GROENSECTOR | GWW | TECHNÌEK
N¡EUW-VENNEP
Boekweitstraat 66
T: 0252 - 622240
ZOETERMEER
Leidsewallen 3a
T: 079 - 3162401
O
O
K
O
N
L
¡
N
E
¡N
8C
H
R
¡JV
EN
zoe| |e wer|:

Tegen i nlever i ng
van deze bon
k r i j gt u 6 euro
kor t i ng op ons
pol i sh pakket
Gel di g t / m 28 f ebr ua r i 2013.
21 WERK & SCHOLING
Tijdens de tweede Nationale Filosofie Olym-
piade (NFO) van Nederland strijden op 15 en
16 februari vier leerlingen van de GSG Leo
Vroman om een plek bij de International
Philosophy Olympiad.
De Olympiade staat open voor leerlingen die
Filosofie als examenvak in de bovenbouw vol-
gen. Yoëlle Benschop, Mark Doeland, Laïla
van der Poel en Sander Molendijk zullen het
namens de GSG Leo Vroman opnemen tegen
zo’n zeventig andere filosofen in de dop.
De eerste twee winnaars zullen Nederland
vertegen woordigen op de International Philo-
sophy Olympiad, die dit jaar in Odense, Dene-
marken zal plaatsvinden. Er zijn inmiddels
vijftig landen die mee doen aan de internatio-
nale olympiade. In het najaar van 2010 beslo-
ten Dennis de Gruijter (docent filosofie), Dirk
Oosthoek (docent filosofie, vakdidacticus en
secretaris VFVO), Han van Ruler (hoogleraar
filosofie aan de EUR en voorzitter ANVW) en
Erno Eskens (filosoof en hoofd cursusinstituut
van het ISVW) dat de tijd rijp was voor een
Nationale Filosofie Olympiade in Nederland.
Het is de bedoeling dat de NFO gaat bijdragen
aan de verdieping en versteviging van het vak
Filosofie binnen het voortgezet onderwijs, het
stimuleren en erkennen van jong filosofisch
talent en het versterken van de connectie tussen
voortgezet en academisch onderwijs.
Traditie
Sinds 1993 vindt de International Philosophy
Olympiad (IPO) jaarlijks plaats in één van de
landen die aangesloten is bij de Fédération
Internationale des Sociétés de Philosophie
(FISP). Tijdens de IPO werken de leerlingen
ook aan een essay in het Duits, Frans of Engels.
De overige dagen zijn er gastcolleges, debat-
ten, lezingen, workshops en excursies die ver-
zorgd worden door onder andere filosofen en
diplomaten. Alleen leerlingen die een nationale
olympiade hebben gewonnen worden uitge-
nodigd deel te nemen aan de IPO. “Vorig jaar
begonnen wij met de nationale olympiade en
we hopen op een goede voortzetting van wat
een mooie traditie belooft te worden”, blikt De
Gruijter vooruit.
Larissa Olkhovsky signeert bij Versus
Larissa Olkhovsky signeert zaterdag
9 februari om 10.00 uur haar eerste boek
‘Het Zwarte Huis’ bij Versus Women’s
Sportsclub in Gouda.
‘Het Zwarte Huis’ is een autobiografisch boek
van de bijna tachtigjarige schrijfster. Olkhovsky
werd geboren in Frankrijk, ze heeft Russische
ouders en groeide op in grote armoede. Haar
ouders zorgden niet voor haar, alleen haar
grootmoeder bekommerde zich haar. Uitein-
delijk vestigde de Française zich in Nederland.
Ondanks alle tegenslagen die zij in haar jonge
leven en later meemaakte, vond zij toch steeds
weer haar geluk.
Yoëlle Benschop, Laïla van der Poel, Mark Doeland en Sander Molendijk doen mee met de Inter-
national Philosophy Olympiad.
Recordaantal vragen Juridisch Loket
GSG naar Nationale
Filosofie Olympiade
Nummer 6, 7 februari 2013
Oplage: 69.000 exemplaren
Start in de rijsimulator bij AVR Autorijschool van Reijen
- Bespaar honderden euro’s (voor een gemiddelde leerling

+/- €500,=)
-

8 uur les in de simulator staat ongeveer gelijk aan 16 uur


in de auto
-

Sneller en veiliger
-

RIS-opleiding mogelijk
-

Spoedopleiding mogelijk voor tarief 2008*informeer naar de voorwaarden
Rijles ook vóór je 16,5 jaar* bent
Autorijschool en Simulatoropleiding Van Reijen Tel 0182-517730 of 06-48565648
ooor taarriieeff 220000088
In een jaar tijd is het aantal vragen aan het
Juridisch Loket met meer dan 100.000 ge-
stegen tot een record van 858.000. De
huidige economische tijden zorgen vooral
voor meer vragen over bijstand, WW en
alimen tatie.

Het aantal juridische vragen aan het Juridisch
Loket is in 2012 erg gestegen. Het personen-
en familierecht nam maar liefst met 28 pro-
cent toe, maar de meeste vragen gaan net
als in 2011 nog steeds over het arbeidsrecht.
Nieuw is de groei van het aantal vragen over
sociale zekerheid. Jan Albert Waal, algemeen
directeur van het Juridisch Loket: “De aan-
houdende crisis draagt bij aan deze toename
van twaalf procent. Er zijn vooral meer vragen
over alimentatie, echtscheidingen, bijstand,
WW en de Ziektewet geregistreerd. Ook de
maatregel van de overheid waarbij mensen
een korting krijgen op de advocaatkosten als
ze eerst naar het Juridisch Loket gaan, zorgde
voor een stijging.” De groei had geen in-
vloed op de kwaliteit van het juridisch advies.
Ondanks de drukte aan de balie en de telefoon
waarderen de klanten het Juridisch Loket met
een 8,2. Ook komt 93 procent van de klanten
terug voor advies bij een volgend juridisch
probleem. Dit blijkt uit een onderzoek van de
Raad voor Rechtsbijstand.
Het Groene Hart Ziekenhuis (GHZ) startte
maandag 4 februari op de afdelingen Cardio-
logie, Chirurgie en Orthopedie met de ver-
huur van iPads. Monique Verdier (Lid Raad
van Bestuur GHZ) en wethouder Daphne
Bergman hebben maandag samen de eerste
iPad aan een patiënt en vrijwilliger over-
handigd.
Een verblijf in het ziekenhuis kan soms lang
duren. Sommige mensen vinden het moeilijk
om zich in een ziekenhuisbed te ontspannen of
hebben door hun ziekte minder zin in bezoek
of een praatje. Even een boek of tijdschrift
lezen, surfen op het internet, e-mail checken,
een spelletje spelen of een muziekje luisteren
op de computer, kan dan afleiding bieden.
Vanaf februari is het voor patiënten op de
genoemde afdelingen daarom mogelijk om
een iPad te huren.
Bibliotheek
Met de iPad kunnen patiënten uit de collectie
van de bibliotheek boeken downloaden of
huren. Hiervoor hoeven zij geen lid te zijn
van de bibliotheek. De bibliotheek brengt haar
collectie en dienstverlening hierdoor dichter
bij de mens. Deze (lees)service is een unieke
samenwerking tussen het GHZ, de bibliotheek
Gouda en BeagleBoxx, een service-onder-
neming gespecialiseerd in het aanbieden van
informatie, communicatie en entertainment
via de iPad. Het project is een pilot die vier
maanden zal duren. Het GHZ heeft hiervoor
dertig gesponsorde iPads van Vodafone en de
Stichting Vrienden van het GHZ gekregen.
GHZ start iPad (lees)service
Erkenning OpleidingsCentrum
Waddinxveen
Al meer dan vijftien jaar verzorgt het
OpleidingsCentrum Waddinxveen computer-
cursussen bij bedrijven op locatie door heel
Neder land en in de eigen computerlokalen
in Waddinxveen. Sinds kort is het Opleidings-
Centrum ook officieel erkend door de Neder-
landse Beroepsorganisatie Accountants (NBA).
Met deze erkenning kan het Opleidings-
Centrum voorzien in cursussen voor Register-
accountants (RA) en accountants-administratie-
consulenten (AA) die in aanmerking komen
voor de Permanente Educatie (PE). Door het
verplicht volgen van cursussen blijven de
accountants op de hoogte van de laatste ontwik-
kelingen in de markt. Volgens directeur Marco
van Bemmelen geeft de erkenning de mogelijk-
heid om een nieuwe markt te betreden. “In de
afgelopen jaren hebben wij met succes diverse
cursussen aan financiële organisaties mogen
verzorgen, maar wij denken met deze erkenning
deze groeimarkt sneller te kunnen betreden.”
In Nederland zijn 160 opleidingscentra die
cursussen mogen verzorgen waarmee accoun-
tants de jaarlijks benodigde PE-punten kunnen
verdienen. Het OpleidingsCentrum verzorgt
Microsoft Office cursussen specifiek gericht op
professionals werkzaam in de financiële wereld.
Meer informatie op www.opleidingscentrum.eu
of via (0182) 620 052.
Wethouder Daphne Bergman (rechts) overhandigt een iPad aan een vrijwilliger en patiënt.
22
ADVERTENTIE
Nummer 6, 7 februari 2013
Oplage: 69.000 exemplaren
BEKENDMAKING!
*OPHEFFINGSUITVERKOOP*
Sluit haar deuren
Totale leegverkoop!
Van meer dan 3000 tapijten
In alle stijlen en maten:
*hoogpolige tapijten al voor: 50 euro
*design karpetten al voor: 100 euro
*handgeknoopte Berbers al voor: 250 euro
*schitterende Perzen al voor: 300 euro
*Perzische tafelkleden al v.a.: 50 euro
Wacht niet tot de winter want dan zijn we er niet meer!!!!!!!
Woonboulevard Capelle XL Lylantse Baan 3 (t.o. Trendhopper) gratis parkeren! Open van ma. t/m zaterdag.
Karpettenwinkel XL
23 FAMILIE / UITGAAN
In de week van 4 tot 10 februari staat So What
volledig in het teken van cabaret. Nadat Dolf
Jansen of 6 februari langskwam, treedt Hans
Dorrestijn op vrijdag 8 februari op.
Ook tijdens het eetcafé op zondag 10 februari
vindt er een cabaretshow plaats. Drie van de
acht deelnemers aan het VARA Leids Cabaret
Festival zullen dan een optreden geven. On-
der andere Kiki Schippers en Robert Ramaker
zullen tijdens de dinershow de laatste hand
leggen aan hun act voor het Leids Cabaret
Festival. Er is alle ruimte voor interactie, om-
dat de cabaretiers voor en na hun act plaats
nemen tussen het publiek om mee te eten. De
show start om 17.45 uur. Vanwege het intie-
me karakter van de dinershow is slechts een
beperkt aantal kaarten beschikbaar. Zie voor
meer informatie www.so-what.nl.
Afgelopen maandag zijn de derde en vierde
ronde gespeeld van het Schoolschaak-
kampioenschap. Opnieuw waren er tachtig
schakende kinderen te zien in het Goudse
Denksportcentrum in sporthal De Mammoet.
Er begint in beide categorieën nu tekening in
de strijd te komen. In de categorie Onderbouw
staat titelverdediger De Vuurvogel op kop met
dertien punten uit zestien partijen, op twee
punten achterstand volgt het gemengde team
van Casimirschool en Livingstoneschool. In de
categorie Bovenbouw staat het eerste team van
de organiserende schaakclub Messemaker op
kop, maar omdat dit team buiten mededinging
meedoet is voor de kampioensstrijd belang-
rijker wie er op de tweede plaats staat, en ook
in dit geval is dat titelverdediger De Vuurvogel.
Daarmee is De Vuurvogel opnieuw in beide
categorieën favoriet voor het kampioenschap.
Daarvoor moeten zij echter nog wel in de laatste
twee ronden de concurrentie op afstand houden.
Omdat er aan het begin van het toernooi aan-
gekondigd is dat er voor iedere deelnemer
een aandenken zal zijn, zullen ook de overige
deelnemers bij de prijsuitreiking niet met lege
handen staan. Deze prijsuitreiking zal plaats-
vinden aan het eind van de derde speelavond, op
maandag 11 februari, tussen 19.45 en 20.00 uur.
Belangstellenden zijn welkom.
Kort nieuws
Hans Dorrestijn treedt vrijdag 8 februari op.
Cabaretweek So What
Nummer 6, 7 februari 2013
Oplage: 69.000 exemplaren
In februari 2013 wordt het
Chinese nieuwjaar gevierd!
Bij Primera Gildenburgh
hebben we een eeuwen
oude Chinese spreuk en
een originele Maneki-neko
(gelukskat) aanwezig.
Volgens een oude
Chinese legende gaan
deze spreuk en kat
iedereen geluk brengen.
Bij aankoop van een lot
krijgt u een mysterieus Chinees
gelukspapiertje mee.
Deze moet u thuis verbranden en
rijkdom zal u ten deel vallen.
f 59 P
T
www
openingstijden:
maandag t/m vrijdag
9:00 - 19:30 uur
elmolener
2807 EX Gouda
el: (0182) 51 12 15
.paltrok.nl
M.W. vander Wijden
J. vander Kolk
Dierenartsenvoor gezelschapsdieren
Tekening in strijd schoolschaken
Kunstuitleen Gouda Regio
Blekerssingel 40, 2806 AB Gouda
T (0182) 522 746
www.kunstuitleengouda.nl
Het Kunstwerk van de maand
f
e
b
r
u
a
r
i
Desiré Haverkamp
Kunstuitleen Gouda
Regio presenteert:
U
De beeldhouwer, schilder en
grafica Desiré Haverkamp is een veel-
zijdig kunstenaar. Onlangs maakte ze
een serie werken op papier waarbij ze
kleurstoffen over het papier liet vloei-
en. Zo ontstond er telkens een verras-
sende achtergrond voor wolkenluch-
ten, organische vormen of dieren. In
dit geval werden het vlinders die als
beeldhouwwerkjes in de lucht han-
gen. De vleugels ogen als schelpen en
uit de kleuren en de patronen spreekt
de grilligheid van de natuur. Het is
alsof we de vlinders in de zuiverheid
van een prehistorische wereld zien.

‘Members Only’ in Museum Gouda
Het tienkoppige kamermuziekensemble ‘De Be-
zetting Speelt’ verzorgt naast concerten in onder
meer het Dordrechts Museum en Museum Boij-
mans van Beuningen ook een serie van vijf con-
certen in Museum Gouda. De Royal Philharmonic
Society werd opgericht in 1813 in Londen en viert
dit jaar het 200-jarige bestaan. De vijf strijkers
en vijf blazers van ‘De Bezetting Speelt’ eren in
hun derde programma van dit seizoen drie com-
ponisten die in de loop der tijd lid zijn geweest
van dit roemruchte en exclusieve genootschap:
Antonín Dvoøák, Lennox Berkeley en George
Onslow. Het derde concert in deze serie vindt
plaats op zondag 10 februari. Het programma
‘Members Only’ wordt om 11.00 uur uitgevoerd
in de Gasthuiskapel van Museum Gouda (in-
gang Oosthaven 9). Kaarten zijn verkrijgbaar via
www.debezettingspeelt.nl of vanaf een half uur
voor aanvang aan de kassa.
Clubfestival ‘Het Toverlint’
De Goudse Film- en Videoclub ‘Het Toverlint’
houdt zondag 17 februari haar jaarlijkse clubfes-
tival. In ruim drie uur zullen de beste producties
van 2012 worden vertoond. Het festival wordt ge-
houden in het gebouw op de Lange Groenendaal
46 in Gouda. Geïnteresseerde filmenthousiasten
zijn van welkom vanaf 12.30 uur en de toegang
is gratis. Vele films van allerlei aard worden dan
geprojecteerd. De start van de projectie in drie
projectieblokken is om 13.00 uur. Tussen iedere
projectie is er gelegenheid voor een drankje.
Na afloop maakt de jury bekend welke film en
filmmakers een nominatie krijgen. Deze films
worden dan op regionale- en landelijke wed-
strijden vertoond. Kijk voor meer informatie op
www.toverlint.nl.
Gebitscontrole
Gebitsonderhoud is voor mens en dier erg be-
langrijk. Daarom is sinds enkele jaren februari
landelijk uitgeroepen als maand van het gebit.
Wij bieden u in dit kader als eigenaar van een
hond, kat maar zeker ook van een konijn of
een cavia een gratis controle van het gebit aan.
Tevens zal er een poetsinstructie plaatsvinden
waarna de gebruikte tandenborstel mee naar
huis kan als oefencadeautje! Zonodig zullen wij
u bij geconstateerde afwijkingen een plan van
aanpak voorstellen, inclusief kosten raming.
Op kostenramingen die in de maand februari
zijn uitgebracht bieden wij u een korting van
twintig procent aan als de behandeling wordt
uitgevoerd in de maand februari of maart. Wij
verzoeken u voor deze gratis diensten bij voor-
keur gebruik te maken van onze inloopspreek-
uren (9.00 tot 9.30 uur of van 14.00 tot 15.00
uur). Als het niet mocht lukken op deze tijden
te komen kunt u telefonisch (0182-511 215)
een afspraak maken.
Samen!
Bij elke kennismaking met een nieuwe dier-
eigenaar in onze praktijk maken wij eerst
helder wat voor ons belangrijk is. Verwach-
tingen over en weer worden benoemd en we
gaan van start. Een belangrijk thema in die
kennismaking is het uitspreken van vertrouwen
onderling. Vertrouwen dat wij als dierenartsen
onze uiterste best zullen doen en vertrouwen
dat een diereigenaar aan de bel trekt als iets
niet duidelijk is of als er onvrede is. Op weg
naar een goede samenwerking! Op maandag
28 januari zag ik om 21.00 uur een uitzending
van de serie Tegenlicht met het thema: ‘Gaten
in de markt’ (via www.uitzendinggemist.nl te
zien). Het was een uitzending om blij van te
worden en ik heb geboeid zitten kijken. Mooie
nationale en internationale burgerinitiatieven
om samen een prestatie neer te zetten met me-
demensen uit de buurt, samen! De initiatieven
varieerden van ‘eenvoudige burenhulp’ tot een
groot project in Leiden waar duizend burgers
samenwerkten om de stadswallen weer groen
te maken. Samen sterk.
Wij ervaren als relatief kleine, dicht bij cliënt
staande, praktijk hoe prettig het is om samen
met teamleden en diereigenaren in vertrouwen
en met korte lijntjes ons werk te doen.
Áls je het al niet samen doet, probeer het eens!
Namens het team van
Dierenkliniek de Pal-
trok, Marinus van der
Wijden.
w w w . p a l t r o k . n l
Onder de deelnemende kinderen zijn ook veel
meisjes, waaruit blijkt dat schaken niet alleen
maar een mannensport hoeft te zijn.
‘Het aantal dwazen is oneindig’
Uit Lof der Zotheid door Erasmus
(Grootste Gouwenaar ooit)
ei ei ei ii ei eeind nd nnd nd dd nd d nd n ig ig ig ig ig ig ig ig gggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg
mmmmmmmmmmmmus us us us us us us uuuus u
BODEGRAVENMONDZORG
specialisten in mondhygiëne · gebitsprothese · implantologie
Een goed kunstgebit vindt u bij Bodegraven Mondzorg.
Wist u dat te lang doorlopen met het kunstgebit chronische klachten veroorzaakt?
Stelt u zich voor om weer vrijuit te lachen of smakelijk te kunnen eten.
U kunt vrijblijvend en kosteloos een kennismakingsafspraak maken.
Bodegraven Mondzorg is benieuwd wat we voor u kunnen betekenen!
Vrije Nesse 24 · Tel. 0172-611 799 · www.bodegravenmondzorg.nl
24
ADVERTENTIE
Nummer 6, 7 februari 2013
Oplage: 69.000 exemplaren
Wat?
Het is een cursus om uw conditie te verbeteren en een gezond gewicht te bereiken.
Wie?
U wordt begeleid door Alex van Bruksvoort, fysiotherapeut van FysioVisiq, en
Annemieke de Bruijn, diëtist Vierstroom.

Wanneer?
Kom naar de voorlichtingsbijeenkomst op maandag 4 maart a.s. om 20:00 uur.
Waar?
Gezondheidscentrum Bloemendaal, 1e etage. Lekkenburg 8a, Gouda
altijd in de buurt
Een gezond 2013?


cursus
Doe dan mee aan de
Sportief Afvallen!
Graag tot ziens. De koffie staat klaar!
Het Groene Hart Fysio & Sport presenteert zich
als specialist op het gebied van bewegen in
Gouda en omgeving. “Lopen is voor de meeste
mensen vanzelfsprekend. Fietsen trouwens
ook. Net als bukken, op de hurken zitten of een
vreugdesprong maken”, volgens de fysiothera-
peuten van Het Groene Hart Fysio&Sport.
“Toch is dat voor menige patiënt die wij
zien niet zo. Misschien komt het door een
ongeval of een sportblessure waardoor een arm
of rug even niet doet wat men wilt. Of een chro-
nische ziekte, zoals COPD, kan mensen beper-
ken in hun be wegingsvrijheid. Wat ook kan is
dat men best méér wil bewegen maar dat: de
leeftijd parten speelt. Hoe dan ook, de meeste
mensen willen graag weer of beter bewegen.
Met minder of zelfs zonder pijn”, zo stelt Fysio
& Sport. Deze praktijk biedt algemene fysio-
therapie, maar beschikt ook over eigentijdse
trainings- en oefenapparaten die inzet worden
als aanvulling op reguliere fysiotherapie. De
combinatie van therapie en training zorgt in
het algemeen voor snellere en langdurige resul-
taten. Meer infor matie is te vinden op de website
www.hetgroenehart-fysio.nl
25
SPORT
AV Gouda atlete Femke Pluim sprong zater-
dag bij het polshooggala in Zoetermeer een
nieuw Nederlands junioren record. Het oude
record stond op 4,10 meter en de achttien-
jarige Femke Pluim verpulverde dit en sprong
4,25 meter.
Met deze hoogte staat ze bovendien derde op
de Nederlandse Allertijden lijst bij de senioren
dames. Daarnaast is deze hoogte ruimschoots
voorbij de limiet (4,00 meter) voor het Euro-
pees junioren kampioenschap dat deze zomer
in Rietie (Italië) wordt gehouden. Het is ech-
ter nog onduidelijk of de limiet erkend wordt,
aangezien deze wedstrijd geen nationale status
had. Trainingsgenote Jonneke Boere kwam tot
een nette hoogte van 3,25 meter. Trainer/coach
Alex van Zutphen sprong in het heren gala over
een hoogte van 4,85 meter wat een verbetering
van zijn eigen clubrecord is met een centimeter.
Op zondag was het in Amsterdam vooral Joris
van Veen die met zijn tijd op de zestig meter
(7,38 sec) opviel. Aankomend weekend is het
NK meerkamp, waar de heren Pim Jehee en
Ferry van Dipten op de startlijst staan.
AV Gouda organiseerde zondag 3 februari de
Groenhovenloop. Vorig jaar kon deze loop
niet doorgaan vanwege de weersomstandig-
heden, maar dit jaar was er weer een groot
deelnemersveld.
Voor de allerkleinsten waren er de kids-
runs van 400 meter en een kilometer. Verder
konden hardlopers zich inschrijven voor de
vijf en tien kilometer en de halve marathon.
Een van de favorieten van AV Gouda, Pascal
van Norden, moest afzeggen vanwege
werkzaamheden. Zie voor alle uitslagen op
www.avgouda.nl.
Veel deelnemers aan
Groenhovenloop
De heren van tafeltennisvereniging Vrienden-
schaar deelden de punten met de Salaman-
ders; 5-5.
In de eerste wedstrijd van Tim liet de zool van
zijn schoen los en moest hij op de schoenen van
teamgenoot Theo verder. In deze wedstrijd was
hij kansloos. In het volgende duel revancheerde
hij zich. Verder waren er drie overwinningen
voor Marco. Vriendenschaar staat nu gedeeld
tweede. De volgende thuiswedstrijd is die op
16 februari tegen koploper Tempo Team 2. Het
damesteam van Vriendenschaar verloor met 6-4
van DTV. Ilse van den Berg, Nadia de Bruin en
Malu van der Krogt wonnen allemaal een wed-
strijd en van Nadia en Marianne de Wit zorgden
met hun dubbelspel voor het vierde punt voor
de Gouwenaars. Omdat de overige zes wedstrij-
den duidelijk naar DTV gingen, werd de uitslag
dus 6-4. De dames van Vriendenschaar staan nu
laatste met een punt achter DTV.
Uiteindelijke winnaar van de Groenhovenloop, Menno Lieven, loopt voorop, gevolgd door Bart
Witzier en Danny Binnendijk (foto Wim Pijper).
Start met een intakegesprek
bij Peptalk!
Samen met uw persoonlijke
Peptalk! coach haalt ook u
uw afslankdoelen.
Bel voor meer informatie
0182-616400
www.peptalk-afslankcliniq.nl
1ondortsproknjk 8uchmon neemt noq nieuwe
ponënten oon! £r is een kindertondorts oonwetiq.
8ent u op toek noor
een nieuwe tondorts?
Zle onze lnLerneLslLe:
www.tondortsproknjkbuchmon.n/
Cf bel: 0182 - 317 602
In beweging met Groene Hart
Fysio & Sport
Vriendenschaar
Nederlands junioren record
Nummer 6, 7 februari 2013
Oplage: 69.000 exemplaren
Abacus
Adidas
Backtee
Calvin Klein
H20
Daily
Burberry
Mc Gregor
Ralph Lauren
E.v.a.
Alle topmerken in huisI
M
e
g
a
Met bbrrrrr
winterse kortingenI
Kleding met
KORYINGEN YOY
75%
OPENING5YIjDEN 5HOP:
Maanoag en vrljoag: 08:30 tot 20:00 uur
Dlnsoag-woensoag-oonoeroag: 08:30 tot 21:00 uur
Zateroag en zonoag: 09:00 tot 16:00 uur
Golfbaan Ijsselweide - 5luisdijk 15 - 2809 NA Gouda - Yel: 0182 58 39 33 - www.golfbaan-ijsselweide.nl
Tandartsenpraktijk Gouwe Park
Wegens uitbreiding is er plaats voor nieuwe patiënten.
Een praktijk met de beste zorg op alle fronten en ingericht met de modernste appa -
ra tuur die aan de hoogste eisen voldoen. Bij het team van de praktijk staat de zorg
voor 'U' de patiënt voorop. Heeft u kinderen met angst voor de tandarts? Of heeft u
zelf angst voor de tandarts? Niet nodig! Ons team stelt u op uw gemak en zal stap
voor stap de behandeling met u bespreken. Voldoende gratis parkeergelegenheid.
(U vindt ons tegenover 'het weegje' naast de Coenecoopbrug)
Tandartsenpraktijk Gouwe Park
Zuidbaan 534, 2841 MD Moordrecht - Gouda
T 0182 516527 - F 0182 516492
E info@tgptand.nl - I www.tgptand.nl
Mijn hart
De man van negentig liet me nu toch maar
eens komen. Hij had al een tijdje pijn op de
borst en had gehoord dat dit op hartklachten
kon duiden. Hij vertelde dat hij niet langer
de verantwoordelijkheid kon dragen om het
maar zo te laten.“Hoe bedoelt u dat”, vroeg
ik hem. De reden van zijn verzoek intrigeerde
me. Meestal willen mensen van hun klachten
af of willen ze een antwoord op onzekerheid.
Soms word ik gebruikt om de strijd tussen
twee echtelieden te beslechten (“zie je wel,
de dokter zegt het ook”) en soms wil iemand
dat ik hem ontsla van zijn verantwoordelijk-
heid (“zo kan ik toch niet werken?”). Maar nu
wil iemand niet langer verantwoordelijkheid
dragen om niets aan zijn klachten te doen. De
man was voorbereid om mijn vraag. “Mijn
kinderen dokter, die kan ik dat niet aandoen.
Stel dat mij wat gebeurt.” “Wat dan?” stelde
ik mij onnozel op (tip aan jonge dokters: wees
dom, dan krijg je betere antwoorden. Mensen
worden onzeker van slimme vragen en gaan
dan rare dingen zeggen). “Nou, dan zou ik
dood kunnen gaan en dat kan ik mijn kinderen
niet aan doen.” Opnieuw dom: “maar u zult
toch een keer dood moeten gaan?” “Dan zadel
ik ze voor altijd op met een slechte vader, ik
weet niet of ik het wel goed heb gedaan.” “U
zou het ze eens kunnen vragen, maar ik denk
dat u het antwoord al weet?” “ Ja, dat klopt, ze
vinden dat ik niet moet zeuren, ze vinden mij
een goede vader.” Tegen beter weten in bleef
hij in leven om een schuld af te lossen die al
lang was afgelost. Hield hij zich hiermee op
de been? Zijn angst om dood te gaan zocht
voorlopig nog houvast leek het. Wat als hem
dit motief werd ontnomen? Het zou hem koud
om zijn hart worden denk ik.
Peter Leusink
Peter Leusink vormt sa-
men met Patricia Heer-
baart en Bas Nap, Prak-
tijk de Huisarts. Deze
is gevestigd aan de W.
Barentszlaan 32, tel. 69
80 88.
Jodan Boys
onderuit
Jodan Boys ging zaterdag 2 februari in de uit-
wedstrijd tegen Excelsior ‘31 ’ flink onderuit
(5-1). In de eerste helft was Jodan Boys de bo-
venliggende partij en kwam het via Tim Rog-
geveen op 1-0. Binnen drie minuten kwam de
thuisploeg terug tot 1-1 en op slag van rust
kreeg Jodan Boys nog een tegendoelpunt te
verwerken. De tweede helft kwam Jodan Boys
er niet meer aan te pas.
Gouda zaterdag pakte drie belangrijke punten.
Na een ruststand van 0-0 was het spits Samir el
Yougzhi die in de 66e minuut voor de enig tref-
fer zorgde (1-0). Dankzij de overwinning klom
Gouda naar plaats dertien en ligt nu twee pun-
ten achter op de promotie/degradatieplaatsen.
Gouda zaterdag zit dus dringend verlegen om
de drie punten die te winnen zijn in de thuis-
wedstrijd tegen SVC ‘08. Vorig duel tussen
de twee pakte de ploeg uit Wassenaar dankzij
counters een 3-1 overwinning. Gouda zondag
won met 3-1 in een thuisduel tegen Stolwijk.
De Gouwenaars gaan dit weekend naar Poel-
dijk waar het sterke Verburch op hen wacht.
Beide teams hebben 26 punten uit veertien
wedstrijden, dus het belooft een spannend duel
te worden. ONA deelde de punten met VEP (1-
1) en speelt zondag thuis tegen Bodegraven.
Het Bestuur van ONA maakte afgelopen week-
end bekend overeenstemming te hebben bereikt
met Herman den Haag om ook volgend seizoen
het eerste elftal te trainen. Olympia deelde de
punten (2-2) in eigen huis tegen Xerxes/DZB
en gaat zondag op bezoek bij VFC. Donk won
de uitwedstrijd tegen AGE met 1-2. Na de rust
werd tegen een tiental Rotterdammers het ver-
schil gemaakt. Zondag treden de Donkianen
aan tegen UNIO.
Kijk voor het sportprogramma van dit weekend
en voor de uitslagen op
www.dekrantvangouda.nl
Uitzendtijden sport op Radio Gouwestad:
• zaterdag van 14.30 - 17.30 uur
• zondag van 14.00 - 17.00 uur
Frequentie:
• 106,2 FM (ether) en 97,7 FM (kabel)
• 24 uur per dag via internet
26
ADVERTENTIE
Nummer 6, 7 februari 2013
Oplage: 69.000 exemplaren
Ik wil uw goud!
Het is nu tijd om uw goud te verkopen
Hoogste goudprijs ooit!
Potma Edelmetaal
Papestraat 28 - Den Haag
Tel. 070-3636666
Di. t/m za. 11.00 - 17.00 uur
Makkelijk te bereiken met openbaar vervoer, uitstappen halte Binnenhof (centrum)
Al 25 jaar een vertrouwd adres!
Historisch hoogtepunt zilverprijs € 800 ,- per kilo
Zoek nu uw oude zilveren guldens, rijksdaalders, zilveren tientjes gulden stukken, bestek, serviezen, baren etc.
Record goudprijs 42,- per gram
24 karaats goud
U ontvangt direct de hoogste contantprijs voor sieraden,
heel of kapot, munten, goudbaren, tandengoud, zilver,
guldens, rijksdaalders, bestek, broodmanden, diamant,
briljant en horloges: Cartier, Rolex, Breitling, Omega enz.
Goudprijs is nog nooit zo hoog geweest!
Nummer 6, 7 februari 2013
Oplage: 69.000 exemplaren
27 THEATER & FILM
Een avond met dansende rookworsten en
tompouces, populaire liedjes, humor en zelfs
een moment van roem voor enkele échte
Goudse HEMA-medewerkers. Dat zijn de
ingre diënten van Hema de musical. Te zien op
15 en 16 februari in de Goudse Schouwburg.
Leef mee met onder anderen Tilly van de gor-
dijnen en de Turkse Yildiz van het gebak. Hoe
verschillend de collega’s ook zijn, samen zijn
ze één team. Maar dan komt er een Spaans-
talige stagiaire die op een geheime koninklijke
missie is. ‘HEMA de musical’ wordt geregis-
seerd door Geert Lageveen en bestaat uit een
cast met onder andere Joep Onderdelinden,
Wimie Wilhelm, Laus Steenbeeke.
Uiteraard spelen de rookworsten een rol in HEMA de musical (foto Deen van Meer).
De groep met de huifkar raakt hopeloos verdwaald.
Woensdag
13 februari
Aanvang:
20.00 uur
Oude Meesters
Hema de musical
Filmhuis Gouda
Dinsdag 5 februari
Grote zaal, 20.00 uur: Annie met Jenny Arean
en Tony Neef (musical).
Woensdag 6 februari
Grote zaal, 20.00 uur: Annie met Jenny Arean
en Tony Neef (musical).
Vrijdag 8 februari
Grote zaal, 20.00 uur: Ashton Brothers met
Treasures (show). Uitverkocht.
Kleine zaal, 19.00 uur: Faulty Towers, The
Dining Experience - Reprise (bijzondere voor-
stelling - Engels gesproken). Uitverkocht.
Zaterdag 9 februari
Grote zaal, 20.00 uur: Ashton Brothers met
Treasures (show). Uitverkocht.
Kleine zaal, 19.00 uur: Faulty Towers, The
Dining Experience - Reprise (bijzondere voor-
stelling - Engels gesproken). Uitverkocht.
Zondag 10 februari
Kleine zaal, 19.00 uur: Faulty Towers, The
Dining Experience - Reprise (bijzondere voor-
stelling - Engels gesproken).
Zaterdag 9 februari
Gouda, Opening expositie beeldend kunste-
naar Marinus van der Hoeven om 16.30 uur in
Gouda Studio’s (Oosthaven 12).
Gouda, Praiseband Overflow in gebouw De
Gouden Aar van Pinkstergemeente Morgen-
stond. Aanvang 20.00 uur.
Zondag 10 februari
Gouda, Concert ‘Members Only’ in de Gast-
huiskapel van het museum. Aanvang 11.00 uur,
kaarten via www.debezettingspeelt.nl of vanaf
een half uur voor aanvang aan de kassa.
Donderdag 14 februari
Gouda, Valentijnsactiviteiten in en rondom het
stadhuis op de Markt van 15.00 tot 21.00 uur.
Zondag 17 februari
Gouda, Gouds Literair Café in het theatercafé
van de Goudse schouwburg, aanvang 15.30
uur. Kaartverkoop bij boekhandel Verkaaik,
Lange Tiendeweg 35 en aan de kassa van de
Goudse schouwburg.
Exposities en activiteiten
Gouda, Expositie ‘Grand Petit Peu de Point’ in
de Agnietenkapel (Nieuwe Markt 100) Te zien
van 7 februari tot en met zaterdag 9 februari,
gratis toegang, zie www.kunstpuntgouda.nl.
Gouda, Expositie Gouda Anders Bekeken, te
zien in de Etalage van de Stad van 4 februari
tot en met 27 februari.
Gouda, Jubileumexpositie ter gelegenheid van
het 25-jarig jubileum van Frans van Straaten
als beeldend kunstenaar, te zien bij Galerie
Honingen tot en met zondag 10 februari.
Gouda, Tentoonstelling So What Gold - Gouda
en So What! Een gouden huwelijk. Te zien in
Museum Gouda tot en met 17 maart 2013.
Gouda, Tentoonstelling Goodmorning Bagh-
dad is tot en met 24 februari 2013 te zien in
Museum Gouda.
Gouda, Expositie ‘Liefde leert je kunst waar-
deren’ met onder andere sieraden bij Galerie
Montulet. Te zien tot en met donderdag
14 februari bij Galerie Montulet aan de Hoge
Gouwe 115. Zie www.galeriemontulet.nl
Gouda, Expositie zwervend kunstenaarsinitia-
tief Baracca bij Firma Van Drie. Te zien van
29 januari tot en met 17 februari.
Gouda, Expositie beeldend kunstenaar
Marinus van der Hoeven in Gouda Studio’s
(Oosthaven 12). Te zien van 9 februari tot en
met 21 maart.
Donderdag 7 februari
20.30 uur: Meek’s cutoff
Vrijdag 8 februari
15.30 uur: Une vie meilleure
19.00 uur: De marathon
21.45 uur: Argo
Zaterdag 9 februari
19.00 uur: De marathon
21.45 uur: Une vie meilleure
Zondag 10 februari
16.00 uur: Meek’s cutoff
20.30 uur: Argo
Maandag 11 februari
20.30 uur: Argo
Dinsdag 12 februari
14.00 uur: The words
20.30 uur: Argo
Woensdag 13 februari
20.30 uur: Meek’s cutoff
Donderdag 14 februari
20.30 uur: The awakening
BIOSCOOP
GOUDA -AGNIETENSTRAAT 21
TEL. 0182 - 527773
Do. 7 februari t/m wo. 13 februari 2013
KINDERMATINEE
Alle films zijn Nederlands gesproken.
VERLIEFD OP IBIZA
donderdag 14 februari - Start fi lm 21:30
VALENTIJNSBIOS: I GIVE IT A YEAR
Dag (behalve vr en za) 20:15, vr en za 18:45 en
21:45, vr, za en zo ook 15:15, wo ook 13:45, 2e week
dag (behalve vr en za) 20:00, vr en za 18:30,
vr ook 15:00, 5e week
do, zo en ma 20:00, wo 20:30, vr en za 21:15, 3e week
TED EN DE SCHAT VAN DE MUMMIE
NIJNTJE DE FILM
wo 15:15, Nederlandse voorpremière
vr 15:00, za en zo 14:15 en 16:00, wo 13:30,
2e week
ALLES IS FAMILIE
THE HOBBIT:
AN UNEXPECTED JOURNEY
vr en za 18:30, za en zo 15:15, 12e week
alleen di 20:00, 9e week
LES MISÉRABLES (zonder pauze)
DJANGO UNCHAINED
BOBBY EN DE GEESTENJAGERS
wo 15:30, Nederlandse voorpremière
vr en za 21:30, 15e week
SKYFALL
8 februari
* VRIJDAG VOORDEELMATINEE * € 6,-
www.arcadebios.nl
3D brillen aan de kassa verkrijgbaar voor € 1,00
15.00 LES MISÉRABLES
15.00 NIJNTJE
15.15 VERLIEFD OP IBIZA
Agenda Goudse
Schouwburg
Uitladder
Meek’s cutoff is zeker geen traditionele wes-
tern. De film van regisseur Kelly Reichardt
(Wendy and Lucy) heeft juist weinig te maken
met de aloude wildwestfilm.
Reichardt kiest voor een vrouwelijk perspectief,
vertelt het waargebeurde verhaal in een aange-
naam kalm tempo, laat ook dagelijkse beslom-
meringen zien en heeft onverminderd oog voor
de grootse schoonheid van het landschap - dat
overigens in een afwijkend vierkant formaat op
het doek wordt getoond, alsof ze de verlatenheid
daarmee wil benadrukken. Het is 1845. Emily
Tetherow (een glansrol van Michelle Williams)
hoort bij één van de drie pioniersgezinnen die
met hun huifkarren op doortocht zijn in Oregon.
Een ingehuurde bergbewoner, Stephan Meek,
leidt het gezelschap door een woest en desolaat
landschap. Hij neemt niet de reguliere route, de
drieduizend kilometer lange Oregon-trail, nee
hij kent een veel snellere weg. De mannen stem-
men in. De vrouwen hebben niets te vertellen,
tot ergernis van Emily. Zij roert zich dan ook
als blijkt dat ze hopeloos verdwaald zijn, zonder
eten en drinken zitten en de uitputting nabij zijn.
Het vertrouwen in Meek is tanende, maar met
de aangeboden hulp van de indiaan die ze tegen-
komen, en gevangen nemen, kunnen ze niet
omgaan. Een blanke leider laten vallen ten koste
van een kleurling... ze raken verdeeld. Emily
weet wat ze wil en neemt het heft in handen.
“Een prachtig historisch drama vol onderhuidse
spanning”, aldus De Telegraaf. ‘Meek’s cutoff’
is te zien in Filmhuis Gouda.
Western uit vrouwelijk perspectief
wo 16:00 en 18:00, Nederlandse voorpremière
CHIMPANZEE Disney’s sensationele natuurfilm
MET JE BIEBPAS 1,50 EURO KORTING
FINDING NEMO
za en zo 12:45 en wo 13:15, 5e week
K3 BENGELTJES
za en zo 13:00, 9e week
28
Nummer 6, 7 februari 2013
Oplage: 69.000 exemplaren
wij makeIen zoaIs makeIen bedoeId is
Viavesta MakeIaars Adviseurs · kIein Amerika 15 · 2806 CA Couda · T 0182 51 12 83 · M 06 53 96 19 42 · www.viavesta.nI · gouda¶viavesta.nI
8ekl|k ons aanbod
V
I
A
V
£
S
T
A
.
N
L

Ca naar viavesta.nI of beI 0182 51 12 83
kIeiweg 82 I en C, Couda
Puurprijs 1.017,- per maand
[ohan de wittIaan 17, Couda
Vraagprijs 109.500 k.k.
Anna van PensbeeksingeI 399, Couda
Vraagprijs 395.000,- k.k.
MercatorsingeI 20, Couda
koopsom 192.000,- k.k.
Lange CroenendaaI 118, Couda
Puurprijs 1.050,- per maand
Craaf IIorisweg 55, Couda
Vraagprijs 135.000,- k.k.
V
£
k
k
D
C
P
T
V
£
k
k
D
C
P
T

1w|jfo|t u ovor
uw wOZ-aans|ag?
VIAVESTA
KAN
U

H
ELPEN
!
Doe nú een WOZ-check
bij Viavesta makelaars!
In deze periode valt de WOZ-aanslag weer op
de mat. Omdat de prijs van veel woningen de
afgelopen tijd is gedaald, bestaat de kans dat
uw woning voor de WOZ te hoog wordt gewaar-
deerd. In dat geval betaalt u ook meer aan
WOZ-waarde gekoppelde belastingen dan nodig
is. Neem het zekere voor het onzekere en
laat uw WOZ-aanslag checken door Viavesta
makelaars. Indien uw bezwaar gegrond wordt
verklaard, is het mogelijk dat bepaalde kosten
worden vergoed.
Goed gevoel NVM.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful