L

i
k
e

u
s

o
n


F
a
c
e
b
o
o
k

a
t

F
a
c
e
b
o
o
k
.
c
o
m
/
K
o
r
e
a
C
u
l
t
u
r
e
D
C

F
o
l
l
o
w

u
s

o
n

T
w
i
t
t
e
r

a
t

@
K
o
r
e
a
C
u
l
t
u
r
e

D
C
W
a
t
c
h

o
n

Y
o
u
t
u
b
e
S
h
a
r
e

o
n

F
l
i
c
k
r
W a s h ì n g t o n D, C,
January · March, 2O13
䋸䌣䍇䍊䌽䌹䍆䋸
䋸䌛䍍䍄䍌䍍䍊䌹䍄䋸
䋸䌛䌽䍆䍌䌽䍊䋸
9jYbhg
Koreur Cullurul Cerler Wushirçlor D,C, 1uruur, Murch, 2O1´
8FMDPNF

KArls 㓪Cullure, u beuuliíul meurs oí
commuriculior㓫
KCiremu 㓪Heurl, ¦uws㓫

KCiremu 㓪M, Wu,㓫
Soul oí Seol
Trudiliorul Music ¦eríormurce
Embuss, Adoplior ¦roçrum

KArls 㓪Fruçrurce oí Teu㓫
KCiremu 㓫¦eríecl Cume㓫
Koreur Film Feslivul DC 2O1´
Hull,u DC Luurch
Leclure or Koreur Trudiliorul Music
Koreur Trudiliorul Music ¦eríormurces
Koreu Tulks
Embuss, Cheí Chullerçe
Embuss, Adoplior ¦roçrum
>UbiUfm
:YVfiUfm
AUfW\
?cfYUb7i`hifU`7YbhYf=bZc
The Koreur Cullurul Cerler Wushirçlor D,C, works ir urd urourd
lhe DC melropolilur ureu lo ruise uwureress oí Koreur cullure
lhrouçh everls such us exhibiliors, períormurces, discussior íorums,
urd Koreur lurçuuçe urd cullure clusses,
More iríormulior, us well us orlire everls, cur be íourd or lhe
cullurul cerler㓨s websile ul www,KoreuCullureDC,orç urd
Fucebook puçe ul www,íucebook,comfKoreuCullureDC,
?]b[GY^cb[=bgh]hihY
>UbiUfm
K·Arts 㓪Cullure, u beuuliíul meurs oí commuriculior㓫
㓯 bO Koreur lrudiliorul coslumes, hurboks urd coslumes irleçrulirç
lrudiliorul ullire showcused urder lhe lopic, 㓪Cullure, u beuuliíul
meurs oí commuriculior,㓫
㓯 Dules 1uruur, 11 Februur, 14
㓯 ¦luce Koreur Cullurul Cerler Wushirçlor D,C,

Hiçhliçhlirç Koreu㓨s lrudiliorul cullure urd uriqueress ir
commemorulior oí lhe 1Olh KoreurAmericur Du,,
K·Cìnema 㓪Heurl, ¦uws㓫
㓯 Wher Chur¦ urd his sisler So¦ ure uburdored b, lheir molher,
lhe, udopl u lo,ul, lovirç doç lhul looks uíler lhem,
㓯 Direclor Dulç,oor Oh, Eurh,urç ¦urk
㓯 Dules 1uruur, 1O o 24, G´O¦M
㓯 ¦luce Koreur Cullurul Cerler Wushirçlor D,C,
K
o
r
e
u
r

C
u
l
l
u
r
u
l

C
e
r
l
e
r

W
u
s
h
i
r
ç
l
o
r

D
,
C
,


2
O
1
´

S
p
r
i
r
ç

㓪Cullure, u beuuliíul meurs oí commuriculior,㓫
㓪Heurl, ¦uws㓫
The KArls Culler, ul lhe Koreur Cullurul Cerler promoles cullurul
exchurçe belweer Koreu urd lhe Uriled Slules b, preserlirç Koreur url,
brirçirç Eusl urd Wesl loçelher, The spuce is upproximulel, 1,2OO
squure íeel, Divided irlo lwo exhibilior hulls, lhe çuller, uccommodules
vurious l,pes oí url, ircludirç orierlul puirlirç, pholoçruph,, culliçruph,,
sculplure urd mediu url,
KCiremu ul lhe Koreur Cullurul Cerler Wushirçlor D,C, preserls
lop Koreur íilms lo lhe çererul public, Free morlhl, íilm screerirçs
ure held ever, secord urd íourlh Thursdu, ul G´O p,m, us u meurs
lo showcuse Koreur sociel, urd cullure, Koreur srucks urd muleriuls
wilh cullurul corlexl íor lhe íilm ure uvuiluble ul euch everl,
Throuçhoul lhe ,eur, Koreur íilm screerirçs urd íeslivuls ure ulso
coorçurized wilh purlrers ircludirç lhe Smilhsoriur ¦rslilulior urd
Filmíesl DC,


Embassy Adoptìon Frogram
The Koreur Cullurul Cerler Wushirçlor D,C, will udopl u cluss oí
19 íiílh çrude sluderls ul Tukomu Educulior Cumpus íor u series oí
Koreur cullurul uclivilies urd educuliorul experierces lhrouçhoul lhe
sprirç, This is lhe cerler㓨s secord ,eur purlicipulirç ir lhe Embuss,
Adoplior ¦roçrum, orçurized b, DC ¦ublic Schools,
㓯 Dules Februur, / o 28
㓯 Tukomu Educulior Cumpus ir Wushirçlor D,C,
:YVfiUfm
Showcusirç Koreu㓨s mosl celebruled holidu,, Seollul}
Tradìtìona| Musìc Ferformance
㓯 ¦rlroducirç Koreur lrudiliorul music ir elemerlur,, middle, urd hiçh
schools ucross lhe Wushirçlor D,C, melropolilur ureu,
㓯 Dules urd pluces
Februur, G–Clurksburç Elemerlur, School (Mur,lurd)
Februur, 8–Cub Rur Elemerlur, School (virçiriu)
Februur, 2/–¦oplur Tree Elemerlur, School (virçiriu)
K·Cìnema 㓩M, Wu,㓫
㓯 For lwo ,ourç mer ir lhe midsl oí World Wur ¦¦, írierdship surpusses
ruliorul bourduries,
㓯 Direclor 1eK,u Kurç
㓯 Dules Februur, 14 o 28, G´O¦M
㓯 ¦luce Koreur Cullurul Cerler Wushirçlor D,C,
Sou| of Seo|
㓯 visilors cur leurr uboul lhe lrudiliors behird Seollul, lhe lurur rew
,eur pruclice Koreur eliquelle, lr, Koreur rew ,eurs íood, urd
muke mulberr, puper dolls,
㓯 Dules Februur, 8, b/¦M
㓯 ¦luce Koreur Cullurul Cerler Wushirçlor D,C,
㓪Soul oí Seol㓫
㓪M, Wu,㓫
K
o
r
e
u
r

C
u
l
l
u
r
u
l

C
e
r
l
e
r

W
u
s
h
i
r
ç
l
o
r

D
,
C
,


2
O
1
´

S
p
r
i
r
ç


K·Arts 㓪Fruçrurce oí Teu㓫 wilh Sei R,ur Chur
㓯 Ar exhibilior oí íubric urd leulher url creuled b, leu urd leuves,
ircludirç ur irlroduclior lo lrudiliorul Koreur leu urd u períormurce
durirç lhe operirç receplior,
㓯 Dules Murch 829
㓯 ¦luce Koreur Cullurul Cerler Wushirçlor D,C,
K·Cìnema 㓪¦eríecl Cume㓫
㓯 Koreu㓨s rumber ore pilcher, Dorçwor Choi, çoes heud lo heud ir
u bullle uçuirsl Dorçr,ul Sur,
㓯 Direclor Heeçor ¦urk
㓯 Dules Murch 14 o 28, G´O¦M
㓯 ¦luce Koreur Cullurul Cerler Wushirçlor D,C,
AUfW\
The Koreur Film Feslivul DC, ore oí lhe lurçesl showcuses oí
Koreur íilm ir lhe Uriled Slules, comes lo DC, Mur,lurd,
urd virçiriu,
Lecture on Korean Tradìtìona| Musìc
㓯 Speuker Dr, Roberl ¦rovire, ¦roíessor oí
Musicoloç,, Uriversil, oí Mur,lurd
㓯 Dule Murch 19, G´O¦M
㓯 ¦luce Koreur Cullurul Cerler Wushirçlor D,C,
Korea Ta|ks
㓯 Oííerirç u spuce where people cur lisler urd lulk direcll, lo
uulhors oí books or Koreu, Tulks irclude u wide rurçe oí lopics,
írom cullure lo corlemporur, Koreur sociel,,
㓯 Dule To be delermired
㓯 ¦luce Koreur Cullurul Cerler Wushirçlor D,C,

Ha||yu DC Launch
㓯 Speciul çulherirçs will welcome u selecl rumber oí Hull,u íurs, íor
workshops or Koreur íood, Kpop, durce, urd more}
㓯 Dule Murch 22
㓯 ¦luce Koreur Cullurul Cerler Wushirçlor D,C,
Ouesliors, Emuil hull,u(koreuembuss,,orç
Korean Tradìtìona| Musìc Ferformances
㓯 Cu,uçeum urd olher lrudiliorul períormurces
㓯 Dule To be delermired
㓯 ¦luce New Hope Acudem,, Lurdover Hills (Mur,lurd)
Embassy Chef Cha||enge
㓯 Cheí Kwurç K, ¥urç, represerlirç lhe Embuss, oí
lhe Republic oí Koreu, will irlroduce Koreur
cuisire ir lhis epic irlerruliorul cookirç compelilior,
㓯 Dule Murch 14
㓯 ¦luce The Roruld Reuçur ¦rlerruliorul Trude Cerler
Februur, 1O ¦rivule íirsl rourd oí chullerçe
Deluils ul www,embuss,cheíchullerçe,com
Embassy Adoptìon Frogram
㓯 Dule Murch 21
㓯 Tukomu Educulior Cumpus ir Wushirçlor D,C,
㓪Fruçrurce oí Teu㓫 wilh Suer,or Chur
㓪¦eríecl Cume㓫
㓪Embuss, Cheí Chullerçe㓫
K
o
r
e
u
r

C
u
l
l
u
r
u
l

C
e
r
l
e
r

W
u
s
h
i
r
ç
l
o
r

D
,
C
,


2
O
1
´

S
p
r
i
r
ç㓯 Dules Murch 1 April 21
㓯 ¦luce Smilhsoriur Freer Culler, (FfS), AF¦ Silver Theulre (AF¦), Arçeliku
Film Cerler (Arçeliku)
㓯Admissior All screerirçs ul lhe Freer ure íree oí churçe, ¦urchuse oí
lickels is required íor screerirçs ul AF¦ urd Arçeliku,
㓯Full schedule o deluils ul usiu,si,edufKoreurFilm2O1´
Ⲓ Stoker, Dìrected by Fark Chan·wook
Murch 1 (/OO¦M) FfS, Murch 2 (/OO¦M) FfS
(Corversulior wilh Direclor ¦urk Churwook)
Ⲓ Joìnt Securìty Area (J,S,A,J,
Dìrected by Fark Chan·wook
Murch ´ (1OO¦M) FfS, Murch 4 (4OO¦M) AF¦

Ⲓ C|d ßoy, Dìrected by Fark Chan·wook
Murch ´ (4´O¦M) FfS, Murch 24 (G´O¦M) AF¦
April b (114b¦M) Arçeliku, April G (114b¦M) Arçeliku
Ⲓ A Werewo|f ßoy, Dìrected by Jo Sung·hee
Murch G (/´O¦M) Arçeliku, Murch / (/´O¦M) Arçeliku
April 14 (/4b¦M) AF¦, April 1b (/1O¦M) AF¦
Ⲓ Name|ess Cangster: Ru|es of the Tìme,
Dìrected by Yoon Jong·bìn
Murch 8 (/OO¦M) FfS, Murch 2b (/OO¦M) AF¦
Ⲓ Ìn Another Country, Dìrected by Hong Sang·soo
Murch 1O (1OO¦M) FfS

Ⲓ He|p|ess, Dìrected by ßyun Young·|oo
Murch 1´ (/´O¦M) Arçeliku, Murch 14 (/´O¦M) Arçeliku
Ⲓ Sympathy for Mr, vengeance,
Dìrected by Fark Chan·wook
Murch 1b, 2O1´ (/OO¦M) FfS
Ⲓ Lady vengeance, Dìrected by Fark Chan·wook
Murch 1/, 2O1´ (2OO¦M) FfS, Murch ´1, 2O1´ (/´O¦M) AF¦
Ⲓ Thìrst, Dìrected by Fark Chan·wook
Murch 1/, 2O1´ (9OO¦M) AF¦, Murch 18, 2O1´ (9OO¦M) AF¦
Ⲓ Taste of Money, Dìrected by Ìm Sang·soo
Murch 2O (/´O¦M) Arçeliku, Murch 21 (/´O¦M) Arçeliku
Ⲓ Fìeta, Dìrected by Kìm Kì·duk
Murch 22 (/OO¦M) FfS
Ⲓ Jìseu|, Dìrected by C Mue|
Murch 24 (2OO¦M) FfS
Ⲓ Young Cun ìn the Tìme, Dìrected by Ch Young·doo
Murch 24 (9OO¦M) AF¦, Murch 2b (94O¦M) AF¦
The çrowirç promirerce oí Koreur íilms urd íilmmukers proves whul
íollowers oí Koreur ciremu huve krowr íor ,eurs lhe courlr, is burslirç
wilh creulive, quulil, producliors lhul ure ircreusirçl, culchirç lhe
ullerlior oí crilics urd íilm íeslivul }uries worldwide, This ,eur㓨s Koreur
Film Feslivul DC - umorç lhe lurçesl showcuses oí Koreur íilm ir lhe
Uriled Slules - íeulures u hosl oí uwurdwirrers, ircludirç O Muel`s
Jìseu|, horored ul lhe Surdurce Film Feslivul, Kim Kiduk㓨s Fìeta, which
look home lhe coveled Colder Lior ul lhe verice Film Feslivul, urd u
relrospeclive oí works b, ¦urk Churwook, This ,eur lhe íeslivul receives
ils primur, sporsorship írom lhe Koreur Cullurul Cerler Wushirçlor D,C,
All íilms ure preserled ir Koreur wilh Erçlish sublilles,
Korean Fì|m Festìva| DC 2O13
Ⲓ A Company Man, Dìrected by Lìm Sang·yoon
April 2 (9´O¦M) AF¦, April ´ (92O¦M) AF¦
Ⲓ Confessìons of Murder, Dìrected by Jeong ßyeong·gì|
April / (92O¦M) AF¦, April 8 (92O¦M) AF¦
Ⲓ Ì㓧m a Cyborg ßut That㓧s CK, Dìrected by Fark Chan·wook
April 9 (/OO¦M) AF¦, April 1O (91b¦M) AF¦

Ⲓ Experìmenta| Shorts Frogram
April 12 (/OO¦M) FfS
(Corversulior wilh ¦urk Dorçh,ur, direclor oí Exis Film Feslivul)
Ⲓ Weìrd ßusìness 3D, Dìrected by Lee Hun·kuk, Cho Young·|oon,
veronìca Chung
April 19 (/OO¦M) FfS
Ⲓ S|eep|ess Nìght, Dìrected by Jang Kun·Jae
April 21 (1OO¦M) FfS

Ⲓ Juvenì|e Cffender, Dìrected by Kang Yì·kwan
April 21 (2OO¦M) FfS

Korean Fì|m Festìva| DC 2O13

?]b[GY^cb[=bgh]hihY
KUg\]b[hcb8"7"
Wilh u íocus or pruclicul lurçuuçe skills urd cullurul corlexl, lhe Kirç
Se}orç ¦rslilule ul lhe Koreur Cullurul Cerler Wushirçlor DC oííers u
rurçe oí clusses lhul build skills ir speukirç, reudirç, lislerirç, urd wrilirç
Koreur, Clusses ure oí limiled size urd led b, experierced, rulive Koreur
speukirç proíessiorul irslruclors, servirç hurdreds oí sluderls ever, ,eur,
While erublirç sluderls lo commuricule ir Koreur, clusses ulso irlroduce
sluderls lo lhe lrudiliorul, moderr, urd sociul cullure oí Koreu,
2O13 Schedu| e of C|asses
Sprirç 1uruur, 28–April 24 Summer Mu, 1´–Auçusl 21 Full Seplember 9–December 18
Advanced: Urderslurdirç urd Tulkirç Aboul lhe News ¦ART 2
Wher Wedresdu,s, G4b84b pm (íirsl cluss meels 1ur, ´O)
¦rslruclor Hei Sook ¥oo
Ìntermedìate 2
Wher Mordu,s, G4b84b pm (íirsl cluss meels 1ur, 28)
¦rslruclor ¥ourç A 1urç
ßegìnner 3
Wher Mordu,s, G4b84b pm (íirsl cluss meels 1ur, 28)
¦rslruclor Eur 1urç Kim
ßegìnner 2
Wher Wedresdu,s, G4b84b pm (íirsl cluss meels 1ur, ´O)
¦rslruclor ¦ulriciu ¥u
ßegìnner 1 Wednesday
Wher Wedresdu,s, G4b84b pm
(íirsl cluss meels 1ur, ´O)
¦rslruclor K,urç Eur ¥oor
ßegìnner 1 Monday
Wher Mordu,s, G4b84b pm
(íirsl cluss meels 1ur, 28)
¦rslruclor ¦ulriciu ¥u
Tuilior íor euch cluss is $2bO íor rew sluderls, which ircludes ur
ircluss culered Koreur dirrer purl, ul lhe erd oí lhe sessior,
Koreur srucks durirç euch cluss, íree purkirç ul lhe embuss,,
urd uddiliorul cluss urd Koreur Cullurul Cerler muleriuls,
Reçislrulior beçirs uboul ore morlh beíore lhe slurl oí clusses,
For u complele cluss descriplior oí clusses urd lerms, or lo }oir
our muilirç lisl urd receive eurl, roliíiculior oí upcomirç clusses,
pleuse visil www,KoreuCullureDC,orç or corlucl Adum
Wo}ciechowicz ul uwo}(koreuembuss,,orç or (2O2) b8/G1G8,
Regìstratìon j More Ìnformatìon
K
o
r
e
u
r

C
u
l
l
u
r
u
l

C
e
r
l
e
r

W
u
s
h
i
r
ç
l
o
r

D
,
C
,


2
O
1
´

S
p
r
i
r
ç

?cfYUb7i`hifU`7YbhYf=bZc
Hours of Cperatìon
Mordu, Fridu, 9´O um bOOpm
Closed durirç lurch 12OO 1´O pm
Dìrectìons
Address 2´/O Mussuchusells Ave,, N,W, Wushirçlor, D,C, 2OOO8
The Koreur Cullurul Cerler Wushirçlor D,C, is loculed reur Sheridur
Circle, u íew buildirçs uwu, írom lhe Koreur embuss, muir buildirç urd
Corsulule Cererul,
ßy Car
¦í ,ou ure comirç írom virçiriu or Mur,lurd, ,ou cur luke ¦GG, ¦´9b or
¦49b irlo Norlhwesl DC, ¦leuse íuclor ir lruííic }ums durirç peuk hours
(89 um urd 4G pm), Also, some secliors such us Rock Creek ¦urkwu,
mu, orl, be oper lo orewu, lruííic,
ßy Metro
The closesl melro slulior is Duporl Circle (red lire), loculed uboul 1b
mirules uwu, b, íool, For more iríormulior, pleuse visil www,wmulu,com,
ßy ßus
Tuke N2, N´, N4 lire lo çel oíí ir írorl oí lhe Koreur Cullurul Cerler ul
Embuss, Row, NG is ulso uvuiluble orl, durirç weekerds,
Contact Ìnformatìon
2´/O Mussuchusells Averue N,W, Wushirçlor, D,C, 2OOO8
Emuil iríodesk(koreuembuss,,orç
Request a Croup vìsìt
The Koreur Cullurul Cerler Wushirçlor D,C, welcomes çroups
irleresled ir leurrirç uboul Koreu urd Koreur cullure, ircludirç
írom schools, luekwordo sludios, or olher orçurizuliors, We cur
uccommodule 2O lo 1OO people, however ull uppliculior íorms should
be submilled lhree weeks prior lo lhe dule ,ou wish lo visil,
Like us on Facebook at Facebook.com/KoreaCultureDC
Floow us on Twitter at @KoreaCulture DC
Watch on Youtube
Share on Flickr
Farkìng
Limiled íree purkirç is uvuiluble ir lhe lol direcll, leíl oí lhe Koreur
Cullurul Cerler,¦í ,ou ure visilirç íor ur everl we suççesl public
lrursporlulior,¦í ,our cur is doublepurked, pleuse leuve ,our ke,s
ul lhe írorl desk,
K
o
r
e
u
r

C
u
l
l
u
r
u
l

C
e
r
l
e
r

W
u
s
h
i
r
ç
l
o
r

D
,
C
,


2
O
1
´

S
p
r
i
r
ç

K
o
r
e
u
r

C
u
l
l
u
r
u
l

C
e
r
l
e
r

W
u
s
h
i
r
ç
l
o
r

D
,
C
,


2
O
1
´

S
p
r
i
r
ç

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.