Sphinx

Pocket

2008-2009

Sanitair / Sanitaire Sanitär / Sanitaryware

Sphinx

Sanitair Pocket 2008-2009

Sphinx
Koninklijke Sphinx B.V. Stationsplein 12 B Postbus 1019 6201 BA Maastricht Nederland Tel.: +31 (0) 43 351 12 00 Fax: +31 (0) 43 351 12 90 E-mail: info@sphinx.nl

Sphinx Bathrooms Belgium N.V. Leuvensesteenweg 248 B B-1800 Vilvoorde België Tel.: +32 (0) 2 725 55 20 Fax: +32 (0) 2 725 52 47 E-mail: info@sphinx.be

Sphinx Export Stationsplein 12 B Postbus 1019 6201 BA Maastricht The Netherlands Tel.: +31 (0) 43 351 12 20 Fax: +31 (0) 43 351 12 90 E-mail: info@sphinx.nl

In deze Sanitair Pocket is het Sphinx assortiment opgenomen. Voor prijzen raadplege men onze prijslijst. De mogelijkheid bestaat dat voor bepaalde markten een aantal artikelen niet of niet meer verkrijgbaar is. Wijzigingen zijn voorbehouden. Dans ce Sanitair Pocket est repris l’assortiment de Sphinx. Pour les prix veuillez consulter notre tarif. Il est possible que certains articles ne soient pas ou plus disponibles pour certains marchés. Toutes les indications sont données sous réserve de changement. In diesem Sanitär Pocket finden Sie das Sphinx-Sortiment. Preise entnehmen Sie bitte Ihrer Preisliste. Die Möglichkeit besteht, daß für verschiedene Märkte einige Artikel nicht oder nicht mehr erhältlich sind. Änderungen sind vorbehalten. You will find the Sphinx collection in this catalogue. For prices, please see our relevant price-list. It might be possible that some articles cannot be delivered for some markets. Modifications reserved. 3

Sphinx
Sphinx 300 35

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
5

Ergonomisch Sanitair/Sanitaire Ergonomique Ergonomisches Sanitär/Ergonomic Sanitaryware

87

Urinoirs/Urinoirs Urinale/Urinals

107

Gootstenen/Déversoirs Spülsteine/Sinks

113

Eurobase

119

New National

125

Sphinx 280

129

Sphinx 330

145

Sphinx 340

165

Sphinx 350

195

Sphinx 380

227

Sphinx 390

245

Sphinx 410

263

Sphinx 420

281

Sphinx 450

309

15 16 17 18 19 20 21

Wastafelconcepten/Concepts lavabo Waschtisch Konzepte/Washbasin concepts

337

Universele inbouwwastafels/Lavabos encastrés universels Universale Einbau-Waschtische/Universal vanity washbasins

343

Universele fonteinen/Lave-mains universels Universale Handwaschbecken/Universal hand-rinse basins

351

Baden-Douchebakken-Drains Baignoires-Receveurs de douche-Drains Badewannen-Duschewannen-Drains Bathtubs-Showertrays-Drains Universele kranen/Robinetterie universelle Universelle Armature/Universal taps

357

405

Appendix/Appendice Appendix/Appendix

411

6

Symbolen Symboles Symbole Symbols

Gewicht Poids Gewicht Weight Montage Montage Montage Mounting Zuil Colonne Säule Pedestal Verhogingselement Elément de surélèvement Erhöhungselement Pedestal base Sifonkap Cache-siphon Halbsäule Waste cover Reservoir Réservoir Spülkasten Cistern Closet voor combinatie Cuvette pour ensemble Klosett für Kombination Water closet for combination Inhoud tot overloop incl. 1 persoon Remplissage jusqu’au trop plein incl. 1 personne Wasserfüllmenge bis zum Uberlauf inkl. 1 Person Contents up to overflow including 1 person Uitstroommechanisme Mécanisme de chasse Ablaufgarnitur Mechanism Vlotterkraan Robinet flotteur Schwimmerventil Floatervalve

KIWA

KIWA-keur Norme KIWA KIWA-Prüfzeichen KIWA-approval Europese norm Norme Européenne Europäische Norm European Standard Nederlandse norm Norme Néerlandaise Niederländische Norm Dutch Standard Duitse Industrie Norm Norme Industrielle Allemande Deutsche Industrie Norm German Industrial Standard De afstand van hart afvoerleiding tot onderkant van de afvoerplug, welke bij gebruik van een standaard sifon 120 mm bedraagt. Bij toepassing van een trekwaste bedraagt deze afstand 170 mm. Ecartement de l’axe de la décharge au mur et le dessous d’une crépine à bouchon fait 120 mm. En cas de vidage automatique la distance sera de 170 mm. Der Abstand, Mitte Abfuhrleitung bis zur Unterseite der Ablauföffnung bei Verwendung eines Standartsyphons beträgt 120 mm. Bei Verwendung eines Exzenter Ablauf Garnitur ist der Abstand 170 mm. The distance of the hart of the outlet to the bottom of the waste plug which is 120 mm with a standard waste. When using a pop-up waste this is 170 mm.

EN

NEN NEN-EN

DIN DIN-EN

120

7

Symbolen Symboles Symbole Symbols

Zonder kraangat (Z/K) Sans trou de robinet (Z/K) Ohne Hannloch (Z/K) Without taphole (Z/K) 1 Kraangat rechts (K2Z) 1 Trou de robinet percé à droite (K2Z) 1 Durchgestochenes Hahnloch Rechts (K2Z) 1 Pierced taphole at the right (K2Z) 1 Kraangat links 1 Trou de robinet percé à gauche 1 Durchgestochenes Hahnloch Links 1 Pierced taphole left 1 Kraangat midden (K5Z) 1 Trou de robinet percé au centre (K5Z) 1 Durchgestochenes Hahnloch Mitte (K5Z) 1 Pierced taphole in the centre (K5Z) 2 Kraangaten 2 Trous de robinet percés 2 Durchgestochene Hahnlöcher 2 Pierced tapholes 2 Doorslaanbare kraangaten 2 Trous de robinet perçables 2 Durchschlagbare Hahnlöcher 2 Semi-pierced tapholes 1 Kraangat midden en 2 doorslaanbare kraangaten 1 Trou de robinet percé au centre et 2 trous de robinet perçables 1 Durchgestochenes Hahnloch Mitte und 2 Durchschlagbare Hahnlöcher 1 Pierced taphole centre and 2 semi-pierced tapholes

8

Symbolen Symboles Symbole Symbols

Hooghangend reservoir, spoelhoeveelheid 7,5 ± 0,5 l. Volumestroom 1,6 l/s Réservoir de chasse haut, quantité de rinçage 7,5 ± 0,5 l. Capacité 1,6 l/s Hochhängender Spülkasten, Spülmenge 7,5 ± 0,5 l. Spülstrom 1,6 l/s High level cistern, flushing quantity 7,5 ± 0,5 l. Capacity 1,6 l/s Halfhooghangend reservoir, spoelhoeveelheid 9,0 l. Volumestroom 2,0 l/s Réservoir de chasse demi-haut, quantité de rinçage 9,0 l. Capacité 2,0 l/s Halbhochhängender Spülkasten, Spülmenge 9,0 l. Spülstrom 2,0 l/s Medium level cistern, flushing quantity 9,0 l. Capacity 2,0 l/s Laaghangend reservoir, spoelhoeveelheid 6,0-9,0 l. Volumestroom 2,0 l/s Réservoir de chasse bas, quantité de rinçage 6,0 à 9,0 l. Capacité 2,0 l/s Niedrighängender Spülkasten, Spülmenge 6,0 bis 9,0 l. Spülstrom 2,0 l/s Low level cistern, flushing quantity from 6,0 to 9,0 l. Capacity 2,0 l/s Laaghangend reservoir, spoelhoeveelheid 6,0 l. Volumestroom 2,0 l/s Réservoir de chasse bas, quantité de rinçage 6,0 l. Capacité 2,0 l/s Niedrighängender Spülkasten, Spülmenge 6,0 l. Spülstrom 2,0 l/s Low level cistern, flushing quantity from 6,0 l. Capacity 2,0 l/s Inbouw reservoir, spoelhoeveelheid 6,0-9,0 l. Volumestroom 2,0 l/s Réservoir encastré, quantité de rinçage 6,0 à 9,0 l. Capacité 2,0 l/s Einbau Spülkasten, Spülmenge 6,0 bis 9,0 l. Spülstrom 2,0 l/s Concealed cistern, flushing quantity from 6,0 to 9,0 l. Capacity 2,0 l/s Drukspoeler, spoelhoeveelheid 6,0-9,0 l. Volumestroom 1,0 l/s Chasse pression, quantité de rinçage 6,0 à 9,0 l. Capacité 1,0 l/s Drückspüler, Spülmenge 6,0 bis 9,0 l. Spülstrom 1,0 l/s Pressure flushvalve, flushing quantity from 6,0 to 9,0 l. Capacity 1,0 l/s

9

Keramische kwaliteitsnormen
Sanitair-keramische produkten, die door “Sphinx” worden geleverd, voldoen aan de voorgeschreven normen, die betrekking hebben op de fysische en chemische eigenschappen van het geglazuurde materiaal. Zo is het glazuur bestendig tegen de inwerking van de volgende zure en alkalische middelen: - ethylalcohol 95% - aceton - tetrachloride - waterstofperoxide 3% - citroenzuur 10% - natriumchloride 10% Het glazuuroppervlak is voorts bestand tegen aantasting van de glans en er zullen bovendien geen vlekken ontstaan ten gevolge van besmetting met oxyderende of kleurende stoffen zoals: - zilvernitraat 10% - kaliumpermanganaat 10% - jodiumtinctuur 13% - blauwe inkt Eveneens worden aan het sanitair-keramisch materiaal de hoogste eisen gesteld ten aanzien van de bestendigheid van het glazuur tegen hoge watertemperatuur en stoom, alsmede bestendigheid van glazuur en basismateriaal tegen thermische shocks. Daarnaast voldoet het percentage van het door het sanitair-keramisch materiaal opgenomen water aan de gestelde eisen.

Europese normen
Het C.E.N. (Comité Europeén de Normalisation), waarin de normalisatie-instituten van de E.E.G.-landen samenwerken, publiceert de Europese normen (EN - norm). De nationale normen (NEN, DIN, enz.) komen overeen met de Europese normen indien de letters EN zijn toegevoegd (NEN - EN, DIN - EN, enz.). Van kracht zijn onderstaande Europese normen. Per produkt is vervolgens in de sanitairpocket aangegeven aan welke norm wordt voldaan. Wastafels - EN 31 Staande wastafels - EN 32 Wandwastafels - EN 14688 Wastafels en fonteinen Closetcombinaties - EN 33 Staande closetpotten met aangebouwde stortbak - EN 34 Wandclosetpot met aangebouwde stortbak - EN 997 WC-potten met ingebouwde stankafsluiter Closets - EN 37 Staande closetpotten voor gebruik met afzonderlijk spoeltoestel - EN 38 Wandclosets voor gebruik met afzonderlijk spoeltoestel - EN 997 WC-potten met ingebouwde stankafsluiter Bidets - EN 35 Staande bidets met boveninlaat - EN 36 Wandbidets met boveninlaat - EN 14528 Bidets Fonteinen - EN 111 Handwastafels voor bevestiging aan de wand - EN 14688 Wastafels en fonteinen 11

Urinoirs - EN 80 Urinoirs voor wandbevestiging zonder ingebouwd waterslot - EN 13407 Wandhangende urinoirs Baden - EN 198 Specificatie van badkuipen voor huishoudelijk gebruik gemaakt van acrylmateriaal - EN 232 Badkuipen. Aansluitmaten - EN 263 Specificatie van gegoten acrylplaten voor badkuipen en douchebakken voor huishoudelijk gebruik Douchebakken - EN 249 Specificaties voor douchebakken van acrylmateriaal voor huishoudelijk gebruik - EN 251 Douchebakken. Aansluitmaten - EN 263 Specificatie van gegoten acrylplaten voor badkuipen en douchebakken voor huishoudelijk gebruik Douchewanden - EN 14428 Douchewanden. Functionele eisen en beproevingsmethoden.

Nederlandse kwaliteitseisen
De “Commissie voor Kwaliteitseisen van Waterleidingartikelen” (C.K.W.) stelt vooral eisen aan het functioneel en doelmatig watergebruik. “Sphinx” ontwikkelt daartoe closets en closetcombinaties op volledige spoeling met 6 liter water. Deze kwaliteitseisen worden gepubliceerd en uitgegeven door het “Keuringsinstituut voor Waterleidingartikelen KIWA N.V.” Onze fabriek in Maastricht (NL) (ISO 9001) hanteert een kwaliteitssysteem dat voldoet aan de normen van de ISO 9000 serie.

Garantie Sanitair
Koninklijke Sphinx B.V. garandeert een deugdelijke en betrouwbare kwaliteit van het door haar gefabriceerde en geleverde keramische sanitair. Uitgebreide en gedetailleerde garantiebepalingen zijn te downloaden op www.sphinxpro.nl. De in deze pocket genoemde maten zijn onderhevig aan toleranties en dienen derhalve als richtwaarde te worden beschouwd. Bovendien kunnen deze maten onderhevig zijn aan wijzigingen.

12

Douche- en badwanden
Douche- en badwanden worden ontworpen als spatscherm, om het water zoveel mogelijk binnen de douche of het bad te houden. De mate van ‘spatwaterdichtheid’ is afhankelijk van een aantal factoren: de bouwkundige situatie, de combinatie van wand - bak en natuurlijk het design van de wand. Het douche- en badwandenprogramma van Sphinx is in iedere badkamer een absolute blikvanger. Dankzij de innovatieve techniek, het tijdloze design en de hoge kwaliteit (TÜV-kwaliteitslabel) staan de Sphinx douche- en badwanden garant voor schoonheid en functionaliteit. Daarnaast zorgen de wanden voor jarenlang douche- en badplezier omdat ze ontworpen zijn door echte specialisten en alleen worden gemaakt van de beste materialen! De diverse modellen bieden een ruime keuzemogelijkheid. Of het nu om design, functionaliteit, een goede prijs-kwaliteitverhouding of een combinatie daarvan gaat, het douche- en badwandenprogramma van Sphinx heeft voor iedere wens of behoefte de juiste oplossing!

Vormen en kleuren
Sphinx staat voor innovatieve vormgeving, duurzame materialen, doordachte functionaliteit en talrijke modellen en details. Voor grote en kleine badkamers, eenvoudig of luxe, standaard of maatwerk. Afhankelijk van het design zijn de wanden leverbaar als hoek- of wandmodel; als hoekdouche, draaideur met óf zonder boven- en onderprofiel, pendeldeur, vouwdeur, schuifdeur, kwartrond met schuif- of draaideuren, vijfhoek, badwand, draaideur of vaste wand. Met smalle en brede profielen, maar ook profielloos voor een optimale transparantie. Uitgevoerd in wit, aluminium, aluminium mat, hoogglans aluminium, aluminium zilver, aluminium chroom en chroom. Kortom: kwalitatief hoogwaardige douchewanden die een perfecte eenheid vormen met de Sphinx douchebakken en die qua design perfect aansluiten op de keramische series van Sphinx. Maar natuurlijk passen de douchewanden van Sphinx ook op vrijwel alle andere merken douchebakken!

Serienamen
TerraShower Concept Joop! Sphinx 470 Vision - A Vision - B VarioPlus SupraTop Edition Sphinx 320 Sphinx 300 Atlanta Avant

13

Glassoorten en materialen
De douche- en badwanden van Sphinx kunnen worden uitgevoerd met hoogwaardig veiligheidsglas of Polyrit kunststofglas. Het grote voordeel van Sphinx veiligheidsglas is, dat het een veel hogere belasting kan verdragen dan gewoon glas. Dankzij de eigenschappen van het materiaal beantwoordt het glas aan de DIN-norm. Het glas is verkrijgbaar in helder transparant of gesatineerd. Een andere mogelijkheid is het hoogwaardig Polyrit kunststofglas dat Sphinx zelf heeft ontwikkeld. Dit kunststofglas is gemakkelijk te onderhouden en blinkt uit door een schitterend oppervlak en een maximale slagvastheid. Het is uitgevoerd in het decor 'aquaperl transparant'. De wanden van Sphinx kenmerken zich verder door een optimale afdichting. Dankzij overlapping van deuren en vaste elementen, geïntegreerde breedteverstelling en scharnierconstructies met ingebouwd hefmechanisme. Afhankelijk van het design beschikken ze verder ook over doorlopende magneetstrips, comfortabele en goed geconstrueerde handgrepen en een hoogwaardig gelagerd loopwerk.

Onderhoud en glasbehandeling
De douche- en badwanden van Sphinx zijn onderhoudsvriendelijk, omdat alle gebruikte montagematerialen zijn afgedekt en schuivende deuren en vouwelementen in een handomdraai zijn los te maken. Daarnaast kent Sphinx een tweetal oplossingen waardoor vuil en kalk zich minder kunnen hechten: GlasPlus en Sanishield. Hierdoor vergt schoonmaken minder tijd. De douchewanden in veiligheidsglas kunnen behandeld worden met GlasPlus. Hiermee wordt het glasoppervlak een stuk gladder en waterafstotender en kan vuil en kalk zich minder hechten aan het glas. Maar Sphinx heeft ook een oplossing voor onbehandelde, vervuilde oppervlakken: Sanishield Pre-clean en Oppervlakbeschermer. Pre-Clean is een professionele reinigingspasta; ideaal voor het verwijderen van de meest hardnekkige mineraalafzetting, vlekken, kalk, etc. en gemakkelijk te gebruiken met een doek, spons of zachte schuurborstel. Na een behandeling met PreClean kan de wand voorzien worden van een beschermende laag met Sanishield Oppervlakbeschermer om vuil en kalk minder snel te laten hechten. Afhankelijk van de mate waarin gebruik wordt gemaakt van douche of bad, moet de behandeling gemiddeld 1 keer per 3 maanden herhaald worden.

Garantie
Op alle Sphinx douche- en badwanden geldt een garantietermijn van 5 jaar, met uitzondering van de strippensets waar een garantietermijn van 1/2 jaar voor geldt. Kijk voor meer informatie in de brochure of op www.sphinxpro.nl.

14

Sanitaire kranen
Naast een uitgebreid programma sanitaire kranen - specifiek voor de medische wereld, de zorgsector en de seniorenmarkt - beschikt Sphinx ook over een breed programma luxe sanitaire kranen, speciaal voor de badkamer. In het totale Sphinx kranenprogramma is alle technische ‘know-how’ die deze kranen tot een begrip hebben gemaakt standaard verwerkt; of het nu gaat om ééngreepsmengkranen of thermostatische mengkranen, luxe kranen of functionele kranen. Naast luxe, functionaliteit en een stijlvol design, staan deze kranen ook al vele jaren voor veiligheid en water- en energiebesparing. Met recht kan Sphinx dan ook spreken van een modern en eigentijds kwaliteitsproduct.

Serienamen
Sphinx kranen zijn verkrijgbaar in een aantal series die uiterlijk duidelijk van elkaar verschillen: • Eurobase • Euromed • Forma • Milano • Uniq • Sphinx Atlantic • Sphinx 450 De series kenmerken zich door bedieningsgemak, comfort, stijl en luxe. Bovengenoemde series zijn ontwikkeld in lijn met de vormgeving van de badkamerseries. Met recht een volledig op elkaar afgestemd badkamerconcept! De serie Euromed is bovendien zeer geschikt voor toepassing in de medische wereld, de zorgsector en de seniorenmarkt omdat deze kranen zich door de speciale lengte van de bedieningshendel uitermate licht en gemakkelijk laten bedienen.

Kwaliteitsnormen en materialen
Sphinx kranen voor de medische wereld, zorgsector en de seniorenmarkt combineren comfort met veiligheid en water- en energiebesparing. Alle ééngreepsmengkranen zijn standaard voorzien van keramische schijven (cartouche) en hebben een instelmogelijkheid voor de maximaal gewenste uitstroomtemperatuur. Verbranding is daardoor uitgesloten. Ook de waterhoeveelheid kan standaard worden beperkt dankzij de hendel met Comfort Plus stand. Dit is een spaarstand met een waterverbruik van 60% van de maximale uitstroomcapaciteit. Wordt de hendel door de spaarstand heen gedrukt, dan levert deze pas een volle waterstroom (100%). Bij het loslaten van de hendel wordt automatisch de spaarstand weer ingenomen. Hiermee bespaart de Comfort Plus stand niet alleen water, maar ook energie! Thermostatische mengkranen hebben een kwalitatief hoogwaardig binnenwerk. Dit element reageert direct op variatie in temperatuur en bij drukschommelingen blijft de temperatuur constant. Bij het onverhoopt wegvallen van de koudwatertoevoer stopt de waterafgifte van de thermostaatkraan onmiddellijk, waardoor verbranding is uitgesloten. Daarnaast zijn alle Sphinx thermostatische mengkranen standaard uitgevoerd met een dubbele temperatuurbegrenzer (38°C en 45°C). Onverwacht een hogere temperatuur is dus niet mogelijk, waardoor optimale veiligheid wordt gegarandeerd. Tevens bieden de knoppen aan deze kraan óók met natte handen een goede grip!

15

Onderhoud
Bij de ééngreepsmengkranen zijn lekkage en onderhoud verleden tijd dankzij een binnenwerk met keramische schijven dat ongevoelig is voor kalk en vuil. Bovendien is het binnenwerk een afgesloten geheel en derhalve ook niet toegankelijk voor vuil. Voldoende ruimte tussen de hendel en uitloop maakt het reinigen van de mengkraan zeer eenvoudig. De onderdelen van de thermostatische mengkranen die met water in aanraking komen zijn corrosiebestendig. De kraan is ongevoelig voor kalkaanslag en andere schadelijke bestanddelen in het water.

Garantie
Op alle Sphinx kranen geldt een garantietermijn van 5 jaar. Kijk voor meer informatie in de brochure of op www.sphinxpro.nl.

16

Normes de qualité de la céramique
Les produits céramiques sanitaires fournis par “Sphinx” sont fabriqués en porcelaine vitrifiée, qui répond aux normes prescrites en matière de résistance physique et chimique des matières émaillées. C’est ainsi que l’émail résiste à l’action des alcalis et acides suivants: - alcool éthylique 95% - acétone - tetrachlorure de carbone - eau oxygénée 3% - acide citrique 10% - chlorure de sodium 10% La couche d’émail est très résistante: son brillant ne ternira pas et aucune trace n’y subsistera en cas de projection de produits oxydants ou colorants tels que: - nitrate d’argent 10% - permanganate de potassium 10% - teinture d’iode 13% - encre bleue De même, les plus hautes exigences en matière de résistance physique sont assurées à la céramique: l’émail est insensible aux températures d’eau très élevées et à la vapeur, l’émail aussi bien que la porcelaine aux chocs thermiques. De plus, le coefficient d’absorption d’eau par la porcelaine sera inférieur à 0,5 pour cent.

Normes européennes
Le C.E.N. (Comité Européen de Normalisation) avec lequel ont collaboré les instituts de normalisation de la C.E.E. édicte des normes européennes (EN - norm). Les normes nationales (NEN, DIN, etc.) correspondent aux normes Européennes si les lettres EN leur sont ajoutées (NEN - EN, DIN - EN, etc.). Les normes Européennes ci-jointes sont d’application. Dans le pocket sanitaire nous avons indiqué par produit la norme à laquelle il répond. Lavabos - EN 31 Lavabo sur colonne - EN 32 Lavabo suspendu - EN 14688 Lavabos Duos - EN 33 Cuvette de W.C. sur pied à chasse directe et réservoir attenant - EN 34 Cuvette de W.C. suspendue à chasse directe et réservoir attenant - EN 997 Cuvette de W.C. à siphon intégré Cuvettes - EN 37 Cuvette de W.C. sur pied à chasse directe et alimentation indépendante - EN 38 Cuvette de W.C. suspendue à chasse directe et alimentation indépendante - EN 997 Cuvette de W.C. à siphon intégré Bidets - EN 35 Bidet à poser à alimentation par surverse - EN 36 Bidet suspendu à alimentation par surverse - EN 14528 Bidets Lave-mains - EN 111 Lave-mains suspendu - EN 14688 Lavabos

17

Urinoirs - EN 80 Urinoirs muraux sans siphon incorporé - EN 13407 Urinoirs muraux Baignoires - EN 198 Spécifications des baignoires finies à usage domestique en matières acryliques - EN 232 Baignoires. Cotes de raccordement - EN 263 Spécifications de feuilles d’acrylique coulées pour baignoires et receveurs de douche à usage domestique Receveurs de douche - EN 249 Spécifications pour receveurs de douche à usage domestique en matières acryliques - EN 251 Receveurs de douche. Cotes de raccordement - EN 263 Spécifications de feuilles d’acrylique coulées pour baignoires et receveurs de douche à usage domestique Parois de douche - EN 14428 Parois de douche. Prescriptions fonctionelles et méthodes d'essai.

Exigences de qualité aux Pays-Bas
La “Commissie voor Kwaliteitseisen van Waterleidingartikelen” (C.K.W.) fixe les exigences relatives à l’utilisation efficace et fonctionnelle de l’eau. “Sphinx” developpe dans cet esprit un système de chasse économiseur d’eau: 6 litres d’eau suffisent à un nettoyage complet. Ces normes de qualité ont été publiées et éditées par “Keuringsinstituut voor Waterleidingartikelen KIWA N.V.” Notre usine à Maastricht (PB) (ISO 9001) travaille suivant un système de qualité qui répond aux normes de la série ISO 9000.

Des sanitaires garantis
Koninklijke Sphinx B.V. garantit la solidité et la fiabilité des appareils sanitaires fabriqués et fournis par elle. Tous renseignements détaillés concernant les conditions d’application de cette garantie peuvent être téléchargé à www.sphinxpro.be. Les mesures reprises dans le pocket sont sujets à tolérances et changements, et doivent donc être considérées comme étant des valeurs indicatives.

18

Parois pour douches et baignoires
Les parois pour douches et baignoires sont conçues pour éviter les éclaboussures. Elles permettent de maintenir l'eau autant que possible à l'intérieur de la douche ou de la baignoire. La protection plus ou moins importante contre les éclaboussures est fonction d'un certain nombre d'éléments: la situation architectonique, le type de mur et de receveur et, bien sûr, la conception de la paroi. La gamme de parois pour douches et baignoires de Sphinx représente sans conteste le fleuron de toute salle de bains. Une technique innovante, un design intemporel et une excellente qualité (label de qualité TÜV) garantissent l'esthétique et l'aspect fonctionnel des parois pour douches et baignoires Sphinx. De plus, ces parois vous offriront des années de satisfaction parce qu'elles ont été conçues par des spécialistes incontestés et avec les meilleurs matériaux existants ! Nos divers modèles vous offrent un large éventail de possibilités. Que vous attachiez de l'importance au design, à l'aspect fonctionnel, au bon rapport qualité-prix ou à la combinaison de ces divers éléments, la gamme de parois pour douches et baignoires que propose Sphinx vous apportera la solution idéale, quels que soient vos besoins et vos souhaits !

Formes et couleurs
Sphinx est synonyme de conception innovante, de matériaux résistants, d'une fonctionnalité bien étudiée et d'une richesse de modèles et de détails. Que votre salle de bain soit minuscule ou spacieuse, simple ou luxueuse, conventionnelle ou sur mesure. Suivant la conception, les parois pour douches et baignoires sont livrées en modèle d'angle ou en version murale. Les modèles d'angle pour douche sont disponibles avec porte pivotante équipée ou non d'un profilé supérieur ou inférieur, avec porte articulée, porte pliante ou porte coulissante, en modèle quart de rond avec porte coulissante ou pivotante, en version pentagonale, avec porte pivotante pour paroi de baignoire à élément unique ou à paroi fixe. Les parois sont livrées avec profilés larges ou étroits, ou alors sans aucun profilé pour une transparence optimale. Elle se déclinent en blanc, aluminium, aluminium mat, aluminium superbrillant, aluminium argent, aluminium chromé et chromé. Elles sont également disponibles en acier inoxydable, en aluminium brillant et dans la palette des coloris habituels aux sanitaires. Bref, il s'agit là de parois pour douches de haute qualité qui s'harmonisent parfaitement aux receveurs de douche Sphinx et dont la conception s'accorde parfaitement à la gamme céramique de Sphinx. Et bien sûr, les parois pour douches Sphinx s'adaptent à la plupart des marques de receveurs de douche !

Gamme
TerraShower Concept Joop! Sphinx 470 Vision - A Vision - B VarioPlus SupraTop Edition Sphinx 320 Sphinx 300 Atlanta Avant

19

Types de verre et de matériaux
Les parois pour douches et baignoires Sphinx sont réalisées soit dans un verre de sécurité de qualité supérieure soit en verre synthétique Polyrit. Le grand avantage du verre de sécurité Sphinx est qu'il peut supporter une pression beaucoup plus forte que le verre normal. Les propriétés de ce matériau le rendent conforme aux normes DIN. Ce verre est disponible en transparent clair, en “chinchilla”, décor “drop”, “mastercarée” ou “granité”. Vous pouvez également opter pour un verre synthétique Polyrit, un matériau de qualité supérieure développé par Sphinx. Ce verre synthétique ne pose aucun problème d'entretien; sa surface brillante et son extrême résistance aux chocs sont sans pareils. Nous pouvons le réaliser en décor 'aquaperl transparent'. Les parois Sphinx se distinguent également par leur étanchéité optimale, et ce en raison d'une parfaite imbrication des portes et des éléments fixes, d'un système intégré de réglage de la largeur et de charnières équipées d'un dispositif à levier incorporé. Suivant les modèles, elles peuvent également être munies de bandes aimantées en continu, de poignées confortables et bien conçues et d'un mécanisme à palier de haute qualité.

Entretien et traitement du verre
Rien de plus simple que l'entretien des parois Sphinx : tous les matériaux utilisés pour le montage sont amovibles et les portes coulissantes, ainsi que les éléments pliants, se démontent en un tour de main. De plus, Sphinx propose deux solutions qui ralentissent le dépôt de la saleté et du calcaire: GlasPlus et Sanishield. Le nettoyage est ainsi terminé en un rien de temps. Les parois sont traitées en usine avec GlasPlus, ce qui les rend un peu plus lisses et imperméables. Mais Sphinx propose également une autre solution, destinée aux surfaces non traitées et salies ainsi qu'aux sanitaires : Sanishield Pre-clean et un système de protection des surfaces. Pre-Clean est une pâte nettoyante professionnelle, idéale pour éliminer les dépôts de minéraux les plus tenaces, les taches, le calcaire, etc... Il s'applique tout simplement à l'aide d'un chiffon, d'une éponge ou d'une brosse douce. Après avoir été traitée avec Pre-Clean, la paroi peut être recouverte du système de protection de surfaces Sanishield qui empêchera le calcaire et la saleté de s'incruster trop rapidement. Il faudra répéter ce traitement en moyenne une fois tous les trois mois, la fréquence dépendant de l'usage plus ou moins intensif de la douche ou de la baignoire.

Garantie
Toutes les parois de douche et de baignoire Sphinx sont couvertes par une garantie de 5 ans, à l'exception des lots de frises et de listels pour lesquels la durée de la garantie est de six mois.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre brochure ou à www.sphinxpro.be.

20

Robinets sanitaires
Outre une vaste gamme de robinets sanitaires - spécifiquement destinés au milieu médical, au secteur des soins de santé et au marché des seniors - Sphinx propose également un large éventail de robinets sanitaires de luxe, spécialement conçus pour la salle de bains de vos rêves. L'ensemble de notre gamme de robinets Sphinx propose en standard tout le savoir-faire technique qui constitue la carte de visite de Sphinx: qu'il s'agisse de mélangeurs à poignée ou de mitigeurs thermostatiques, de robinets de luxe ou de robinets fonctionnels. Outre leur aspect luxueux, leur côté fonctionnel et l'élégance de leur design, ces robinets sont, depuis de nombreuses années, synonymes de sécurité et d'économie d'eau et d'énergie. C'est à juste titre que Sphinx peut s'enorgueillir de produits de qualité modernes et bien dans l'air du temps.

Séries
Les séries de robinets Sphinx disponibles sont toutes très différentes les unes des autres: • Eurobase • Euromed • Forma • Milano • Uniq • Sphinx Atlantic • Sphinx 450 Ces séries se caractérisent par leur simplicité d'utilisation, leur confort, leur style et leur aspect luxueux. Les lignes reprises ci-dessus ont été développées en harmonie avec le design des séries salle de bains. Un ensemble pour salle de bains parfaitement assorti ! La série Euromed est parfaitement adaptée à un environnement médical, au secteur des soins de santé et au marché des seniors, et ce en raison de la longueur spécifique de la manette, particulièrement légère et facile à utiliser.

Normes de qualité et matériaux
Les robinets Sphinx pour les centres du troisième âge, établissements soins et de réhabilitation allient confort, sécurité et économie d'eau et d'énergie. Tous les mélangeurs à poignée sont équipés en standard de cartouches en céramique; ils sont munis d'un système de régulation qui permet de sélectionner la température maximale souhaitée, ce qui exclut les risques de brûlure. La quantité d'eau utilisée peut, elle aussi, être limitée de manière conventionnelle, grâce à une manette munie d'une position Comfort Plus. Il s'agit d'une position "économique" qui permet de limiter la consommation d'eau à 60 % de la capacité de débit maximale. Un flux d'eau maximal ne s'écoule (100 %) que lorsque la manette est actionnée au-delà de la position économique. En relâchant la poignée, la position économique se remet en place automatiquement. Ainsi, la position Comfort Plus épargne non seulement l'eau, mais également l'énergie ! Les mitigeurs thermostatiques sont équipés d'un mécanisme interne de qualité supérieure. Celui-ci réagit immédiatement aux variations de température et en cas de fluctuation de la pression, la température reste constante. En cas de diminution intempestive de l'apport en eau froide, le robinet thermostatique interrompt immédiatement l'alimentation en eau, ce qui élimine les risques de brûlures. De plus, tous les mitigeurs thermostatiques Sphinx sont équipés en standard d'un double dispositif de régulation de la température (38°C et 45°C). Une température élevée ne peut donc survenir de manière inattendue, ce qui garantit une sécurité maximale. De plus, si vous avez les mains mouillées, les poignées de ces robinets offrent une excellente prise !

21

Entretien
Avec les mélangeurs à poignée, les fuites et l'entretien appartiennent désormais au passé : leur mécanisme à cartouche en céramique les rend insensibles au calcaire et à la saleté. De plus, le mécanisme constitue un ensemble parfaitement étanche qui, par conséquent, ne laisse pas pénétrer la saleté. L'espace suffisant prévu entre la manette et l'écoulement facilite énormément le nettoyage du mélangeur. Les éléments des mitigeurs thermostatiques qui entrent en contact avec l'eau ont été traités anticorrosion. Le robinet est insensible aux attaques du calcaire et des autres particules nuisibles qui se trouvent dans l'eau.

Garantie
Une garantie de 5 ans est valable sur tous les robinets Sphinx. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre brochure ou à www.sphinxpro.be.

22

Qualitätsnormen für Sanitär-Porzellan
Sphinx Sanitärkeramik entspricht vollständig den vorgeschriebenen Normen, die sich auch auf die physikalischen und chemischen Eigenschaften de glasierten Materials beziehen. Die glasur ist u.a. beständig gegen die Einwirkung von folgenden Säuren und Alkalien: - Äthylalkohol 95% - Aceton - Tetrachloride - Wasserstoffsuperoxid 3% - Zitronensäure 10% - Natriumchlorid 10% Der Glanz der Glasur wird nicht beeinträchtigt und es entstehen auußerdem keine Flecken infolge von Oxidierungen oder Farbstoffen wie: - Silbernitrat 10% - kaliumpermanganat 10% - Jodtinktur 13% - blaue Tinte Hohe Temperaturbeständigkeit der Glasur sowie Beständigkeit von Glasur und Porzellan gegen thermische Schocks. Ferner ist die Wasseraufnahmefestigkeit des Porzellans geringer als 0,5%.

Europäischer Normen
C.E.N. (Comité Europeén de Normalisation), in der die Normeninstitute der EG zusammenarbeiten, publiziert die Europäischen Normen (EN): diese sind an die DIN-Normung angeglichen. Es werden lediglich die in den jeweiligen Ländsern gültigen Kurzbezeichnungen hinzugefügt (NEN - EN, DIN - EN, usw.). In Kraft sind die unten angegeben Europäischer Normen. Weiterhin wird pro Produkt die spezifische Normierung angegeben. Waschtische - EN 31 Waschtische - EN 32 Waschtische, wandhängend - EN 14688 Waschbecken Klosettkombinationen - EN 33 Klosettbecken, bodenstehend, mit aufgesetztem Spülkasten - EN 34 Klosettbecken, wandhängend, mit aufgestztem Spülkasten - EN 997 Klosettbecken, mit angeformten Geruchverschluß Klosetts - EN 37 Klosettbecken, bodenstehend, mit freiem Zulauf - EN 38 Klosettbecken, wandhängend, mit freiem Zulauf - EN 997 Klosettbecken, mit angeformten Geruchverschluß Bidets - EN 35 Bidets, bodenstehend, mit Zulauf von oben - EN 36 Bidets, wandhängend, mit Zulauf von oben - EN 14528 Sitzwaschbecken Handwaschbecken - EN 111 Handwaschbecken, wandhängend - EN 14688 Waschbecken

23

Urinale - EN 80 Wandurinale ohne eingebauten Geruchverschluss - EN 13407 Wandhängende Urinale Badewannen - EN 198 Spezifizierung von Badewannen für den Hausgebrauch, hergestellt aus Acrylmaterial - EN 232 Badewannen. Anschlussmasse - EN 263 Spezifizierung von gegossenen Acrylplatten für Badewannen und Duschwannen für den Hausgebrauch Duschwannen - EN 249 Anforderungen für Duschwannen für den Hausgebrauch aus Acrylmaterial - EN 251 Duschwannen. Anschlussmasse - EN 263 Spezifizierung von gegossenen Acrylplatten für Badewannen und Duschwannen für den Hausgebrauch Duschabtrennungen - EN 14428 Duschabtrennungen. Funktionsanforderungen und Prüfverfahren.

Niederländische Qualitätsrichtlinien
Die “Commisie voor Kwaliteitseisen van Waterleidingartikelen” (C.K.W.) stellt vor allen Dingen Forderungen an den funktionsgemäßen Wassergebrauch. “Sphinx” hat dazu wasserbesparende Klosette und Klosettkombinationen entwickelt (vollständige Spülung mit nur 6 Ltr. Wasser). Diese Qualitätsrichtlinien werden publiziert und herausgegeben durch das “Keuringsinstituut voor Waterleidingartikelen KIWA N.V.” Unser Werk in Maastricht (NL) (ISO 9001) gebraucht ein Qualitätssystem, das der Norm der ISO 9000Serie entspricht.

Gewährleistung für Sphinx Sanitärporzellan
Koninklijke Sphinx B.V. gewährleistet eine dauerhaft sichere Qualität für das von ihr produzierte und gelieferte Sanitärporzellan. Fordern Sie bitte im Bedarfsfall die detaillierten Garantiebedingungen von uns an. Die im Pocket angegebenen Maße sind Tolerantzmaße und können somit nur als Richtwerte betrachtet werden. Die angegebenen Maße können sich außerdem änderen.

24

Dusch- und Badewände
Unsere Dusch- und Badewände werden als Spritzschutz entworfen, damit das Wasser möglichst optimal innerhalb der Dusche oder der Badewanne verbleibt. Der Umfang der "Spritzschutzdichte" ist von einigen Faktoren abhängig, bspw. den baulichen Verhältnissen, der Kombination von Wand und Wanne und natürlich vom Design der Wand. Das Dusch- und Badewändeprogramm von Sphinx ist in jedem Badezimmer ein absoluter Blickfang. Dank der innovativen Technik, des zeitlosen Designs und der hohen Qualität (TÜV-geprüft) garantieren die Dusch- und Badewände sowohl Schönheit als auch Funktionalität. Ausserdem gewährleisten die Wände ein jahrelanges Dusch- und Badevergnügen, weil sie von echten Spezialisten entworfen wurden und nur aus den besten Materialien hergestellt werden. Die verschiedenen Modelle sichern sowohl in Hinsicht auf Design, Funktionalität, ein gutes Preis/Leistungsverhältnis oder eine Kombination all dieser Aspekte eine reiche Auswahlmöglichkeit. Das Dusch- und Badewändeprogramm von Sphinx bietet für jeden Anspruch und Bedarf die richtige Lösung.

Formen und Farben
Sphinx steht für innovative Gestaltung, dauerhafte Materialien, durchdachte Funktionalität sowie zahlreiche Modelle und Details, die sich sowohl für große als für kleine, für einfache als für luxuriöse, für standard und für maflgefertigte Badezimmer eignen. Abhängig vom Design sind die Dusch- und Badewände nicht nur als Eck- oder Wandmodell erhältlich, sondern auch als zwei- oder dreiteilige Eckdusche, als Drehtür mit oder ohne Ober- und Unterprofil, als Schwingtür, Falltür, Schiebetür, 1/4-rund mit Schiebe- oder Drehtür, fünfeckig, als einteilige Badewanddrehtür oder festmontierte Wand, mit schmalen und breiten Profilen, aber auch ohne Profil für eine optimale Transparenz. Die Modelle sind ausgeführt in Weiß, Aluminium, Hochglanz Aluminium, Silber Aluminium, Edelstahl Aluminium und Edelstahl. Kurz: qualitativ hochwertige Duschwände, die eine perfekte Einheit mit den Duschwannen von Sphinx bilden und die in Hinsicht auf Design perfekt zu den keramischen Serien von Sphinx passen. Selbstverständlich passen die Duschwände von Sphinx auch zu fast allen anderen Duschwandmarken.

Serienbezeichnungen
TerraShower Concept Joop! Sphinx 470 Vision - A Vision - B VarioPlus SupraTop Edition Sphinx 320 Sphinx 300 Atlanta Avant

25

Glassorten und Materialien
Die Dusch- und Badewände von Sphinx können in hochwertigem Sicherheitsglas oder in PolyritKunststoffglas ausgeführt werden. Der große Vorteil des Sicherheitsglases von Sphinx ist die sehr viel höhere Belastbarkeit als einfaches Glas. Dank der Eigenschaften des Materials entspricht das Glas der DIN-Norm. Das Glas ist in transparenter Form oder in “Chinchilla”, "Salmiak", "Masterkaree"- oder “Granité” Dekor erhältlich. Zu den weiteren Möglichkeiten gehört das hochwertige PolyritKunststoffglas, das von Sphinx selber entwickelt wurde. Dieses Kunststoffglas ist einfach zu warten und glänzt durch eine funkelnde Oberfläche und eine maximale Schlagfestigkeit. Das Glas kann in den Die Modelle sind ausgeführt in Weiß, Aluminium, Hochglanz Aluminium, Silber Aluminium, Edelstahl Aluminium und Edelstahl. Die Wände von Sphinx zeichnen sich dank der Überlappung von Türen und festen Elementen, integrierter Breitenverstellbarkeit und Scharnierkonstruktionen mit eingebautem Hubmechanismus durch eine optimale Abdichtung aus. Abhängig vom Design, verfügen sie des weiteren über durchgehende Magnetstreifen, bequeme und durchdacht konstruierte Handgriffe und ein hochwertig gelagertes Laufwerk.

Wartung und Glasbehandlung
Die Wände von Sphinx sind sehr wartungsfreundlich, da alle eingesetzten Montagematerialien abgedeckt sind und Schiebetüren und Faltelemente im Handumdrehen gelöst werden können. Zudem bietet Sphinx zwei Lösungen, mit denen Schmutz und Kalk weniger am Glas haften bleiben: GlasPlus und Sanishield. Dadurch ist die Reinigung nicht mehr so zeitaufwendig. Mit GlasPlus werden die Wände mit Sicherheitsglas bereits im Werk behandelt, wodurch die Glasoberfläche glatter und wasserabstoflender wird. Sphinx hat jedoch auch eine Lösung für unbehandelte, verschmutzte Oberflächen und keramisches Sanitär. Sanishield Pre-clean und Oberflächenschutz. Pre-clean ist eine professionelle Reinigungspaste, ideal zur Entfernung der hartnäckigsten Mineralablagerungen, Flecken, Kalk usw. und einfach mit einem Tuch, Schwamm oder einer sanften Bürste aufzutragen. Nach einer Behandlung mit Pre-clean kann die Wand mit dem SanishieldOberflächenschutz mit einer schützenden Schicht versehen werden, damit Schmutz und Kalk weniger schnell haften bleiben. Abhängig von der Frequenz, mit der Dusche oder Badewanne genutzt werden, sollte die Behandlung durchschnittlich alle drei Monate wiederholt werden.

Garantie
Für alle Dusch- und Badewannenabtrennungen von Sphinx gilt eine Garantie von 5 Jahren, mit Ausnahme der Fliesenbordüren, für die eine Garantie von 1/2 Jahr gilt. Schauen Sie für weitere Informationen in unsere Broschüre oder www.sphinxpro.nl.

26

Sanitäre Armaturen
Neben einem umfangreichen Programm an sanitären Armaturen - zugespitzt auf den medizinischen Markt, den Pflegesektor und den Seniorenmarkt - verfügt Sphinx auch ¸ber ein breites Programm an luxuriösen Armaturen besonders für das Bad Ihrer Träume. Im gesamten Armaturenprogramm von Sphinx ist das umfangreiche technische Know-how, das Sphinx Gustavsberg Armaturen zu einem Begriff gemacht hat, standard verarbeitet, wobei es gleich ist, ob es sich um Einhand-Mischbatterien oder thermostatische Mischbatterien, luxuriöse oder funktionelle Armaturen handelt. Neben Luxus, Funktionalität und einem stilvollen Design garantieren diese Armaturen bereits seit vielen Jahren neben Sicherheit auch eine erhebliche Wasser- und Energieeinsparung. Mit Recht kann Sphinx daher von einem modernen und neuzeitlichen Qualitätsprodukt sprechen.

Serien
Die Sphinx Armaturen sind in folgenden Serien erhältlich, die sich äuflerlich deutlich voneinander unterscheiden: • Eurobase • Euromed • Forma • Milano • Uniq • Sphinx Atlantic • Sphinx 450 Die Serien zeichnen sich durch Anwenderfreundlichkeit, Bequemlichkeit, Stil und Luxus aus. Sie sind entwickelt in Linien mit die Badezimmer Serien. Mit Recht kann man hierbei also von einem vollständig aufeinander abgestimmten Badezimmerkonzept sprechen! Die Serie Euromed eignet sich ausgezeichnet für den Einsatz im medizinischen Markt, Pflegesektor und Seniorenmarkt, da diese Armaturen sich dank der speziellen Länge des Handgriffs sehr leicht und einfach bedienen lassen.

Qualitätsnormen und Materialien
Die Sphinx Armaturen medizinischer Bereich, Sorge- und Seniorensektor vereinen Komfort mit Sicherheit sowie Wasser- und Energieeinsparung. Alle Einhand-Mischbatterien sind standard mit Keramikdichtungen (Zylindern) versehen und verfügen über eine Einstellmöglichkeit für die maximal gewünschte Auslaufhöchsttemperatur. Ein versehentliches Verbrühen durch heifles Wasser ist daher ausgeschlossen. Auch der Wasserverbrauch kann standard dank des Handgriffs mit Comfort Plus-Stand reduziert werden. Dabei handelt es sich um einen Sparstand mit einem maximalen Wasserverbrauch von 60% der maximalen Auslaufkapazität. Drückt man den Handgriff durch den Sparstand hindurch, wird automatisch die vollständige Wasserkapazität (100%) geliefert. Läßt man den Handgriff wieder los, stellt sich automatisch wieder der Sparstand ein. Somit spart der Comfort Plus-Stand nicht nur Wasser, sondern auch Energie! Die thermostatischen Mischbatterien weisen ein qualitativ hochwertiges Innenleben auf. Das entsprechende Element reagiert sofort auf Temperaturunterschiede, und bei Druckunterschieden bleibt die Temperatur konstant. Bei einem versehentlichen Ausfall der Kaltwasserzufuhr stoppt die Wasserabgabe des Thermostatkrans sofort, wodurch ein Verbrühen mit heiflem Wasser ausgeschlossen ist. Außerdem sind alle thermostatischen Mischbatterien von Sphinx standard mit einem zweifachen Temperaturbegrenzer (38°C und 45°C) ausgerüstet. Eine unerwartet höhere Wassertemperatur ist also nicht möglich, wodurch wiederum optimale Sicherheit gewährleistet ist. Ferner bieten die Handgriffe auch bei diesem Modell - auch mit nassen Händen - einen guten Griff!

27

Wartung
Leckage und Wartung gehören bei den Einhand-Mischbatterien dank eines Innenlebens mit Keramikdichtungen, das unempfindlich gegen Kalk und Schmutz ist, zur Vergangenheit. Zudem handelt es sich bei dem Innenleben um ein geschlossenes Element, wodurch kein Schmutz eindringen kann. Ausreichender Platz zwischen dem Handgriff und dem Auslauf vereinfachen die Reinigung der Mischbatterie erheblich. Alle Elemente der thermostatischen Mischbatterien, die mit Wasser in Berührung geraten, sind korrosionsbeständig. Die Armatur ist unempfindlich gegen Kalkansatz und andere schädliche Stoffe im Wasser.

Garantie
Für alle Armaturen von Sphinx gilt eine Garantie von 5 Jahren. Schauen Sie für weitere Informationen in unsere Broschüre oder www.sphinxpro.nl.

28

Ceramic quality standards
All ceramic sanitaryware delivered by “Sphinx” is produced of vitreous china and meets the requirements with regard to the physical and chemical properties of the glazed ceramic material. The glazing is able to withstand several acids and alkalines: - ethylalcohol 95% - acetone - tetrachloride - hydrogenperoxide 3% - citricacid 10% - sodiumchloride 10% The glazed surface is also resistant to deteriorations of the lustre whereas no stains will be caused by oxidizing and coloring chemicals such as: - silvernitrate 10% - potassiumpermanganate 10% - tincture of iodine 13% - blue ink Our vitreous china meets the highest standards with regard to the ability to withstand high watertemperatures, steam as well as thermal shocks. Futhermore, the waterabsorption of our vitreous china is negligiable and conforms to the international standards. (Less than 0,5%).

European Standards
The C.E.N. (Comité Europeén de Normalisation), which is a coorporation of the national standard institutes of the E.E.C. member countries, publishes the European Normalisation Standards (EN-standards). Whenever the capitals EN are added to national (NEN, DIN, etc.) the latter conforms to the European standards. (NEN - EN, DIN - EN, enz.). Subjoined European standards are valid. In this pocket for each product the specific standard is mentioned. Washbasins - EN 31 Pedestal washbasin - EN 32 Wallhung washbasins - EN 14688 Washbasins WC-suites - EN 33 Pedestal water closet with close coupled cistern - EN 34 Wallhung water closet with close coupled cistern - EN 997 WC-pans with integral trap Closets - EN 37 Pedestal water closet with independant water supply - EN 38 Wallhung water closet with independant water supply - EN 997 WC-pans with integral trap Bidets - EN 35 Standing bidets over rim supply only - EN 36 Wallhung bidets over rim supply only - EN 14528 Bidets Hand-rinse basins - EN 111 Wallhung hand-rinse basins - EN 14688 Washbasins 29

Urinals - EN 80 Wallhung urinals without built-in trap - EN 14688 Washbasins Baths - EN 198 Specification for finished baths for domestic purposes made of acrylic material - EN 232 Baths. Connecting dimensions - EN 263 Specification for cast acrylic sheet for baths and shower trays for domestic purpose Shower trays - EN 249 Specification for shower trays for domestic purposes made of acrylic material - EN 251 Shower trays. Connecting dimensions - EN 263 Specification for cast acrylic sheet for baths and shower trays for domestic purpose Shower enclosures - EN 14428 Shower enclosures. Functional requirements and test methods.

Dutch quality standards
In Holland, the “Commissie voor Kwaliteitseisen van Waterleidingartikelen” (C.K.W.) demands above all a functional and economic use of water, hence, “Sphinx” develops a number of watersaving closet-pans and WC-suits, that flush with only 6 litres of water. These articles are certified by the official Dutch testinstitute “Keuringsinstituut voor Waterleidingartikelen KIWA N.V.” Our factory in Maastricht (NL) (ISO 9001) is certified according to the respective ISO 9000 series qualifications.

Guarantee
Koninklijke Sphinx B.V. guarantees a durable and reliable quality of all vitreous-china sanitaryware that is manufactured and sold by our company. For full information regarding guarantee conditions please contact our Export Offices. Measurements mentioned in this Pocket are subject to tolerances and can therefore only be considered as being indicative. Also these measurements can be subject to modifications.

30

Shower and bath enclosures
Shower and bath enclosures are designed to be moisture resistant, so that water is retained in the bath or shower as much as possible. The level of water-resistance depends on a number of factors, such as the building lay-out, the enclosure-tub combination and, of course, the enclosure design. The Sphinx shower and bath enclosures, which are available, are an absolute eye-catcher in any bathroom. Thanks to innovative technology, timeless design and excellent quality (TÜV mark of quality), Sphinx shower and bath enclosures ensure elegance and functionality. In addition, the enclosures will give shower and bathing enjoyment year-in, year-out because they have been designed by experts and are made only from the best materials! The various models on offer provide a wide range of options. Whether your preference is for design, functionality, a good price-performance ratio or a combination of all three, Sphinx's range of shower and bath enclosures afford the right solution for whatever the requirements!

Shapes and colours
Sphinx stands for innovative design, durable materials, well-grounded functionality, countless models and details whether the bathroom is large or small, basic or lavish, standard or customised. Depending on the design, the shower and bath enclosures can be made available in side-wall or corner models, such as double or triple component corner shower, swing door with or without upper or lower panels, pocket sliding door, bi-fold door, sliding door, quadrant panel with sliding or swing doors, pentagonal, single component bath enclosure swing door or fixed enclosure. Available with narrow or wide panels, but also without to give optimum transparency. Designed in white, aluminium, mat aluminium, glossy aluminium, silver aluminium, chrome aluminium and chrome. In short, superior quality shower enclosures, which are in perfect harmony with the Sphinx shower trays and which - design-wise - are a perfect match for the Sphinx ceramic series. But of course, the Sphinx shower enclosures are suited to almost any other brand of shower trays!

Names of series
TerraShower Concept Joop! Sphinx 470 Vision - A Vision - B VarioPlus SupraTop Edition Sphinx 320 Sphinx 300 Atlanta Avant

31

Types of glass and materials
Sphinx shower and bath partitions can be designed with top quality safety glass or Polyrit perspex. The major advantage of Sphinx safety glass is that it is far more robust than ordinary glass. Thanks to the characteristics of the material, the glass meets the DIN standard. The glass is available in clear transparent or satin finished glass. Another possibility is high quality Polyrit perspex developed by Sphinx. This perspex is easy to keep clean and is superior on account of its brilliant surface and maximum impactresistance. It can be designed in the 'aquaperl transparent' “decor. Sphinx partitions are further characterised by their exceptional sealing qualities, thanks to the overlapping of doors and fixed elements, integral width adjustment and hinge constructions with an in-built lifting mechanism. Depending on the design, Sphinx can also supply magnetic strips, well-constructed, easy-to-grip handrails and extra-smooth running parts.

Maintenance and care of glass
Sphinx partitions are easy to maintain owing to the fact that all component materials are sealed and sliding doors and folding panels can be removed in next to no time. Sphinx also employs two solutions called GlasPlus and Sanishield, which are able to repel dirt and lime. This reduces the amount of cleaning time. The partitions can be treated direct from the factory using GlasPlus so that the glass surface is smoother and more water repellent. Sphinx also has a solution for untreated, dirty surfaces and ceramic sanitary wares called Sanishield Pre-clean and Surface Protector. Pre-Clean is a professional cleaning paste which is ideal for the removal of the most stubborn mineral deposits, stains, lime, etc. and can easily be worked with a cloth, sponge or soft scouring brush. After having been treated with Pre-Clean, a protective layer of Sanashield Surface Protector can be applied to the partition in order to deter dirt and lime. Depending on frequency of use of the bath or shower, treatment should be repeated once every 3 months.

Warranty
A warranty period of 5 years applies to all Sphinx shower stalls and bath stalls, except for the tile strip sets to which a warranty period of 6 months applies. Consult the brochure or www.sphinxexport.com for more information.

32

Bathroom taps
In addition to an extensive range of taps specifically designed for medical purposes, the health care services and the elderly, Sphinx also has a large collection of luxury taps specially designed for the bathroom of your dreams. The complete Sphinx range incorporates all the technical expertise, which has made Sphinx taps a household concept, whether these are single lever mixer, taps or thermostatic mixer taps, luxury taps or functional taps. In addition to luxury, functionality and a stylish design, for years these taps have had a reputation not only for safety but also for savings in water and energy. Quite rightly, Sphinx is able to boast a record of modern quality products.

Series
Sphinx taps are available in several series, each different in appearance: • Eurobase • Euromed • Forma • Milano • Uniq • Sphinx Atlantic • Sphinx 450 The series are characterised by their ease of use, comfort, style and superior quality. These taps are developped with the same design caracteristics as the bathroom series. Without doubt a bathroom concept which, when combined, is at complete harmony! The serie Euromed, on account of its extremely light and easy-to-operate elongated lever, is highly suited for use in the medical and health care sectors as well as by the elderly.

Quality standards and materials
Sphinx taps for the medical world, care and elderly sector combine comfort and safety with savings in water and energy. All single lever mixer taps are fitted with ceramic discs (cartridges) and the maximum temperature can be regulated by means of a special setting to prevent scalding. When the lever is set to the Comfort Plus setting, the amount of water can also be limited. This is a water-saving setting, which reduces the amount of water to 60% of the maximum flow. If the lever is pushed beyond this setting, water flow will revert to maximum capacity, i.e. 100%. When the lever is released it will automatically return to the water-saving setting. This way, not only is water saved, but energy too! The mechanism inside thermostatic mixer taps also meets high quality standards. This element reacts directly to variations in temperature and the temperature remains the same when there are any fluctuations in water pressure. If the cold water supply suddenly stops, so will the water outflow from the thermostatic tap thus precluding the possibility of scalding. Additionally, all Sphinx Gustavsberg thermostatic mixer taps are fitted with a dual temperature restriction mechanism (38°C and 45°C). An unexpected higher temperature is no longer possible, thus guaranteeing optimum safety. The knobs on this tap also ensure a good grip even with wet hands.

33

Maintenance
Thanks to the internal mechanism with ceramic discs, leaks and maintenance are a thing of the past with a single lever mixer tap. These discs are not susceptible to lime and dirt. Moreover, the internal mechanism is a closed unit and therefore not exposed to dirt. Ample space between the lever and the outlet means that the mixer tap can quite easily be cleaned. Those parts of the thermostatic mixer tap that are exposed to water are corrosion resistant. The tap is not vulnerable to lime-scale and other harmful particles in water.

Warranty
All Sphinx taps are covered by a 5 year warranty. Consult the brochure or www.sphinxexport.com for more information.

34

Sphinx
Sphinx 300
Closetcombinatie Sphinx 300 54 AO/PK Duo Sphinx 300 54 AO/PK Klosettkombination Sphinx 300 54 AO/PK WC-suite Sphinx 300 54 AO/PK Closetcombinatie Sphinx 300 S/SV Duo Sphinx 300 S/SV Klosettkombination Sphinx 300 S/SV WC-suite Sphinx 300 S/SV Wandcloset Sphinx 300 22 Cuvette suspendue Sphinx 300 22 Wand-WC Sphinx 300 22 Wallhung closet-pan Sphinx 300 22 Wandcloset Sphinx 300 12 Cuvette suspendue Sphinx 300 12 Wand-WC Sphinx 300 12 Wallhung closet-pan Sphinx 300 12 Wandcloset Sphinx 300 48 Cuvette suspendue Sphinx 300 48 Wand-WC Sphinx 300 48 Wallhung closet-pan Sphinx 300 48 Wandcloset Sphinx 300 48 vlakspoel Cuvette suspendue Sphinx 300 48 à fond plat Wand-WC Sphinx 300 48 flachspühl Wallhung closet-pan Sphinx 300 48 wash out Closetzitting Topfix wandcloset Sphinx 300 48 Abattant Topfix cuvette suspendue Sphinx 300 48 WC-Sitz Topfix Wand-WC Sphinx 300 48 Seat and cover Topfix wallhung closet-pan Sphinx 300 48 Closet Sphinx 300 96 AO/PK/S Cuvette Sphinx 300 96 AO/PK/S Klosett Sphinx 300 96 AO/PK/S Closet-pan Sphinx 300 96 AO/PK/S Closet Sphinx 300 94 PK/SV Cuvette Sphinx 300 94 PK/SV Klosett Sphinx 300 94 PK/SV Closet-pan Sphinx 300 94 PK/SV Closetzitting Sphinx 300 Abattant Sphinx 300 WC-Sitz Sphinx 300 Seat and cover Sphinx 300 Pagina/Page Seite/Page 39

1

40

41

42

43

44

45

46

47

48

35

Pagina/Page Seite/Page Closetzitting Sphinx 300 zonder deksel Abattant Sphinx 300 sans couvercle WC-Sitz Sphinx 300 ohne Deckel Seat Sphinx 300 Wastafel Sphinx 300 50 Lavabo Sphinx 300 50 Waschtisch Sphinx 300 50 Washbasin Sphinx 300 50 Wastafel Sphinx 300 60 (compact) Lavabo Sphinx 300 60 (compact) Waschtisch Sphinx 300 60 (kompakt) Washbasin Sphinx 300 60 (compact) Wastafel Sphinx 300 65/60/55 Lavabo Sphinx 300 65/60/55 Waschtisch Sphinx 300 65/60/55 Washbasin Sphinx 300 65/60/55 Wastafel Sphinx 300 60/55 (Arco) Lavabo Sphinx 300 60/55 (Arco) Waschtisch Sphinx 300 60/55 (Arco) Washbasin Sphinx 300 60/55 (Arco) Sifonkap Sphinx 300 Cache-siphon Sphinx 300 Halbsäule Sphinx 300 Waste cover Sphinx 300 Zuil Sphinx 300 Colonne Sphinx 300 Säule Sphinx 300 Pedestal Sphinx 300 Meubelwastafel Sphinx 300 80 Lavabo table Sphinx 300 80 Möbel Waschtisch Sphinx 300 80 Tabletop washbasin Sphinx 300 80 Meubelwastafel Sphinx 300 100 Lavabo table Sphinx 300 100 Möbel Waschtisch Sphinx 300 100 Tabletop washbasin Sphinx 300 100 Fontein Sphinx 300 36 Lave-mains Sphinx 300 36 Handwaschbecken Sphinx 300 36 Hand-rinse basin Sphinx 300 36 49

50

51

52-53

54-55

51-52-54-56-57

53-55

56

57

58

36

Fontein Sphinx 300 40 Lave-mains Sphinx 300 40 Handwaschbecken Sphinx 300 40 Hand-rinse basin Sphinx 300 40 Fontein Sphinx 300 45 Lave-mains Sphinx 300 45 Handwaschbecken Sphinx 300 45 Hand-rinse basin Sphinx 300 45 Hoekfontein Sphinx 300 45 Lave-mains angle Sphinx 300 45 Eckhandwaschbecken Sphinx 300 45 Corner hand-rinse basin Sphinx 300 45 Planchet Sphinx 300 50/60 Tablette Sphinx 300 55/60 Ablafe Sphinx 300 50/60 Shelf Sphinx 300 50/60 Bad Sphinx 300 160 x 80 / 170 x 75 Baignoire Sphinx 300 160 x 80 / 170 x 75 Badewanne Sphinx 300 160 x 80 / 170 x 75 Bathtub Sphinx 300 160 x 80 / 170 x 75 Duobad Sphinx 300 180 x 80 / 190 x 80 Baignoire duo Sphinx 300 180 x 80 / 190 x 80 Duo-Badewanne Sphinx 300 180 x 80 / 190 x 80 Twinbath Sphinx 300 180 x 80 / 190 x 80 Douchebak Sphinx 300 80 x 80 Receveur de douche Sphinx 300 80 x 80 Duschwanne Sphinx 300 80 x 80 Showertray Sphinx 300 80 x 80 Douchebak Sphinx 300 80 kwartrond Receveur de douche Sphinx 300 80 quart de rond Duschwanne Sphinx 300 80 V-kreis Showertray Sphinx 300 80 quadrant Douchebak Sphinx 300 90 x 75 Receveur de douche Sphinx 300 90 x 75 Duschwanne Sphinx 300 90 x 75 Showertray Sphinx 300 90 x 75 Douchebak Sphinx 300 90 x 90 Receveur de douche Sphinx 300 90 x 90 Duschwanne Sphinx 300 90 x 90 Showertray Sphinx 300 90 x 90

Pagina/Page Seite/Page 59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

37

Pagina/Page Seite/Page Douchebak Sphinx 300 90 kwartrond Receveur de douche Sphinx 300 90 quart de rond Duschwanne Sphinx 300 90 V-kreis Showertray Sphinx 300 90 quadrant Douchebak Sphinx 300 90 vijfhoek Receveur de douche Sphinx 300 90 pentagonal Duschwanne Sphinx 300 90 5-eck Showertray Sphinx 300 90 pentangle Douchebak Sphinx 300 100 x 100 Receveur de douche Sphinx 300 100 x 100 Duschwanne Sphinx 300 100 x 100 Showertray Sphinx 300 100 x 100 Douchebak Sphinx 300 100 kwartrond Receveur de douche Sphinx 300 100 quart de rond Duschwanne Sphinx 300 100 V-kreis Showertray Sphinx 300 100 quadrant Douchebak Sphinx 300 100 vijfhoek Receveur de douche Sphinx 300 100 pentagonal Duschwanne Sphinx 300 100 5-eck Showertray Sphinx 300 100 pentangle Badkamermeubelen Sphinx 300 Meubles de salle de bains Sphinx 300 Badezimmermöbel Sphinx 300 Bathroom furniture Sphinx 300 Accessoires Sphinx 300 Accessoires Sphinx 300 Zubehör Sphinx 300 Accessories Sphinx 300 69

70

71

72

73

74

81

38

Sphinx 300

54 AO 54 PK

(Code S81002) (Code S81001)

Sphinx 300 (Code S85001)*

Closetcombinatie Duo Klosettkombination WC-suite

50

50

115 760 150 390 237 390 102 180 15 102 365 690

AO
690 430

PK

355

155

370

* Code S8500199 Reservoir met achter-inlaat Réservoir entrée d’eau par derrière Spülkasten mit hinten Anschluss Cistern with back water-inlet

* Code S8500197 Reservoir met zij-inlaat Réservoir entrée d’eau au latérale Spülkasten mit seiten Anschluss Cistern with side water-inlet

22,5 Kg (Code S81002) 22,0 Kg (Code S81001) 11,5 Kg (Code S85001) EN-33 EN-997 KIWA-6 DF 7 Voor spoeling met 3 of 6 liter Pour rinçage avec 3 ou 6 litres Für Spülung mit 3 oder 6 Liter For flushing with 3 or 6 litres S5/S6 Spoelhoeveelheid instelbaar Quantité d’eau réglable Spülmenge einstellbar Flush capacity adjustable Met bevestigingsset (S8HK8528ZZ0). Jeu de fixation inclus. Inkl. Montageset. Fixingset included.

39

Sphinx 300

S SV

(Code S8194) (Code S8195)

Sphinx 300 (Code S85001)*

Closetcombinatie Duo Klosettkombination WC-suite

50

50

115 760 125 390 390 80 365 690

15 102

25

AC/SV

102

S

690 430

355

155

370

* Code S8500199 Reservoir met achter-inlaat Réservoir entrée d’eau par derrière Spülkasten mit hinten Anschluss Cistern with back water-inlet

* Code S8500197 Reservoir met zij-inlaat Réservoir entrée d’eau au latérale Spülkasten mit seiten Anschluss Cistern with side water-inlet

15,4 Kg (Code S8194) 17,6 Kg (Code S8195) 11,5 Kg (Code S85001) NEN-EN 33 DIN-EN 33 EN 997 DF 7 Voor spoeling met 3 of 6 liter Pour rinçage avec 3 ou 6 litres Für Spülung mit 3 oder 6 Liter For flushing with 3 or 6 litres S5/S6 Spoelhoeveelheid instelbaar Quantité d’eau réglable Spülmenge einstellbar Flush capacity adjustable Met bevestigingsset Jeu de fixation inclus. Inkl. Montageset. Fixingset included.

40

Sphinx 300 22

(Code S82001)

Wandcloset Cuvette suspendue Wand-WC Wallhung closet-pan

14,2 Kg EN-997 EN-38 KIWA-6A Zie pagina 420 Voir page 426 Siehe Seite 432 See page 438

41

Sphinx 300 12

(Code S82002)

Wandcloset Cuvette suspendue Wand-WC Wallhung closet-pan

16,0 Kg EN-997 EN-38 KIWA-6A Zie pagina 420 Voir page 426 Siehe Seite 432 See page 438

42

Sphinx 300 48

(Code S8218)

Wandcloset Cuvette suspendue Wand-WC Wallhung closet-pan

11,7 Kg EN 38 KIWA-6-A EN 997

Zie pagina 420 Voir page 426 Siehe Seite 432 See page 438

43

Sphinx 300 48

(Code S82009)

Wandcloset vlakspoel Cuvette suspendue à fond plat Wand-WC flachspühl Wallhung closet-pan wash out

15,3 Kg EN 38 KIWA-6A EN 997 Zie pagina 420 Voir page 426 Siehe Seite 432 See page 438

44

Sphinx 300 48 Topfix

(Code S8H5T001)

Closetzitting Abattant WC-Sitz Seat and cover

45

Sphinx 300 96 AO Sphinx 300 96 PK Sphinx 300 96 S

(Code S80001) (Code S80002) (Code S80004)

Closet Cuvette Klosett Closet-pan

17,0 Kg (Code S80001, S80002) 16,0 Kg (Code S80004) EN-37 EN-997 KIWA-6A (Code S80001, S80002)

46

Sphinx 300 94 PK Sphinx 300 94 SV

(Code S80003) (Code S80005)

Closet Cuvette Klosett Closet-pan

15,0 Kg (code S80003) 18,0 Kg (code S80005) EN-37 EN-997 KIWA-6A

47

Sphinx 300

(Code S8H50400)

Zitting Abattant WC-Sitz Seat and cover

Leverbaar in de uitvoeringen: Livrable dans les exécutions: Lieferbar in die Ausfürungen: Available in the executions: S8H50400000 (RVS) S8H50410000 (Comfort) S8H50408000 (Comfort Softclose) 48

Sphinx 300

(Code S8H50405)

Zitting zonder deksel Abattant sans couvercle WC-Sitz ohne Deckel Seat

49

Sphinx 300 50

(Code S83001)

Wastafel Lavabo Waschtisch Washbasin

12,5 Kg Code S8300100..0 Code S8300110..0 Zonder overloop Sans trop plein Ohne Überlauf Without overflow Code S8300105..0 Code S8300115..0 Zonder overloop Sans trop plein Ohne Überlauf Without overflow

120

50

Sphinx 300 60

(Code S83019)

Wastafel compact Lavabo compact Waschtisch kompakt Washbasin compact

14,5 Kg (Code S83019) NEN-EN 32 Code S8301900..0 Code S8301910..0 Zonder overloop Sans trop plein Ohne Überlauf Without overflow Code S8301905..0 Code S8301915..0 Zonder overloop Sans trop plein Ohne Überlauf Without overflow Sphinx 300 (Code S8S001) 6,5 Kg (Code S8S001)

120

Zie pagina 419 Voir page 419 Siehe Seite 419 See page 419

Sifonkap geschikt voor vloerafvoerbuis. Cache-siphon prévu pour évacuation d’eau par le sol. Halbsäule geeignet für Bodenabflußrohr. Waste cover suited for floor drain-pipe. 51

Sphinx 300 65 Sphinx 300 60 Sphinx 300 55

(Code S83004) (Code S83003) (Code S83002)

Wastafel Lavabo Waschtisch Washbasin

18,0 Kg (Code S83004) 17,2 Kg (Code S83003) 15,2 Kg (Code S83002) NEN-EN 32 Code S8300400..0/S8300300..0/S8300200..0 Code S8300410..0/S8300310..0/S8300210..0 Zonder overloop Sans trop plein Ohne Überlauf Without overflow Code S8300405..0/S8300305..0/S8300205..0 Code S8300415..0/S8300315..0/S8300215..0 Zonder overloop Sans trop plein Ohne Überlauf Without overflow Sphinx 300 (Code S8S001) 6,5 Kg (Code S8S001) Zie pagina 419 Voir page 419 Siehe Seite 419 See page 419 52 Sifonkap geschikt voor vloerafvoerbuis. Cache-siphon prévu pour évacuation d’eau par le sol. Halbsäule geeignet für Bodenabflußrohr. Waste cover suited for floor drain-pipe.

Sphinx 300 65 Sphinx 300 60 Sphinx 300 55

(Code S83004) (Code S83003) (Code S83002)

Wastafel Lavabo Waschtisch Washbasin

18,0 Kg (Code S83004) 17,2 Kg (Code S83003) 15,2 Kg (Code S83002) NEN-EN 32 Code S8300400..0/S8300300..0/S8300200..0 Code S8300410..0/S8300310..0/S8300210..0 Zonder overloop Sans trop plein Ohne Überlauf Without overflow Code S8300405..0/S8300305..0/S8300205..0 Code S8300415..0/S8300315..0/S8300215..0 Zonder overloop Sans trop plein Ohne Überlauf Without overflow Sphinx 300 (Code S87001) 13,0 Kg (Code S87001) Zuil geschikt voor vloerafvoerbuis. Colonne prévue pour évacuation d’eau par le sol. Säule geeignet für Bodenabflußrohr. Pedestal suited for floor drain-pipe. 53

120

Sphinx 300 60 Sphinx 300 55

(Code S83025)* (Code S83024)

Wastafel Lavabo Waschtisch Washbasin

15,2 Kg (Code S83025) 13,2 Kg (Code S83024) NEN-EN 32 Code S8302500..0/S8302400..0 Code S8302510..0/S8302410..0 Zonder overloop Sans trop plein Ohne Überlauf Without overflow Code S8302505..0/S8302405..0 Code S8302515..0/S8302415..0 Zonder overloop Sans trop plein Ohne Überlauf Without overflow Sphinx 300 (Code S8S001) 6,5 Kg (Code S8S001) * Met consolegaten. * Avec trous de consoles. * Mit Konsole Löcher. * With console holes. Sifonkap geschikt voor vloerafvoerbuis. Cache-siphon prévu pour évacuation d’eau par le sol. Halbsäule geeignet für Bodenabflußrohr. Waste cover suited for floor drain-pipe.

Zie pagina 419 Voir page 419 Siehe Seite 419 See page 419 54

Sphinx 300 60 Sphinx 300 55

(Code S83025)* (Code S83024)

Wastafel Lavabo Waschtisch Washbasin

15,2 Kg (Code S83025) 13,2 Kg (Code S83024) NEN-EN 32 Code S8302500..0/S8302400..0 Code S8302510..0/S8302410..0 Zonder overloop Sans trop plein Ohne Überlauf Without overflow Code S8302505..0/S8302405..0 Code S8302515..0/S8302415..0 Zonder overloop Sans trop plein Ohne Überlauf Without overflow Sphinx 300 (Code S87001) * Met consolegaten. * Avec trous de consoles. * Mit Konsole Löcher. * With console holes. Zuil geschikt voor vloerafvoerbuis. Colonne prévue pour évacuation d’eau par le sol. Säule geeignet für Bodenabflußrohr. Pedestal suited for floor drain-pipe. 55

13,0 Kg (Code S87001)

120

Sphinx 300 80

(Code S83054)

Meubelwastafel Lavabo table Möbel Waschtisch Tabletop washbasin

280 142 ¯22 200 240 80 720 900 220

857 655

595

¯35

475

800

25,0 Kg (Code S83054) NEN-EN 32

Sphinx 300 (Code S8S001) 8,8 Kg (Code S8S001)

Zie pagina 419 Voir page 419 Siehe Seite 419 See page 419

120

Sifonkap geschikt voor vloerafvoerbuis. Cache-siphon prévu pour évacuation par le sol. Halbsäule geeignet für Bodenabflußrohr. Waste cover suited for floor drain-pipe. 56

Sphinx 300 115

(Code S83055)

Meubelwastafel Lavabo table Möbel Waschtisch Tabletop washbasin

280

340

280 142 ¯22 200

240 80

240 80 900

220

857 655 720

595

650

¯35

449

1 150

36,0 Kg (Code S83055) NEN-EN 32

Sphinx 300 (Code S8S001) 8,8 Kg (Code S8S001)

Zie pagina 419 Voir page 419 Siehe Seite 419 See page 419

120

Sifonkap geschikt voor vloerafvoerbuis. Cache-siphon prévu pour évacuation par le sol. Halbsäule geeignet für Bodenabflußrohr. Waste cover suited for floor drain-pipe. 57

Sphinx 300 36

(Code S84001)

Fontein Lave-mains Handwaschbecken Hand-rinse basin

5,15 Kg NEN-EN 111 Code S8400100..0 Code S8400110..0 Zonder overloop Sans trop plein Ohne Überlauf Without overflow Code S8400105..0 Code S8400115..0 Zonder overloop Sans trop plein Ohne Überlauf Without overflow

120

58

Sphinx 300 40

(Code S84002)

Fontein Lave-mains Handwaschbecken Hand-rinse basin

6,15 Kg NEN-EN 111 Code S8400200..0 Code S8400210..0 Zonder overloop Sans trop plein Ohne Überlauf Without overflow Code S8400205..0 Code S8400215..0 Zonder overloop Sans trop plein Ohne Überlauf Without overflow

120

59

Sphinx 300 45

(Code S84003)

Fontein Lave-mains Handwaschbecken Hand-rinse basin

5,5 Kg NEN-EN 111 Code S8400300..0 Code S8400310..0 Zonder overloop Sans trop plein Ohne Überlauf Without overflow Code S8400305..0 Code S8400315..0 Zonder overloop Sans trop plein Ohne Überlauf Without overflow

120

60

Sphinx 300 45

(Code S84010)

Hoekfontein Lave-mains d'angle Eckhandwaschbecken Corner hand-rinse basin

6,0 Kg

120

61

Sphinx 300 50 Sphinx 300 60

(Code S88002) (Code S88003)

Planchet Tablette Ablage Shelf

4,3 Kg (Code S88002) 4,5 Kg (Code S88003)

62

Sphinx 300 160 x 80 Sphinx 300 170 x 75

(Code S8H0U0) (Code S8H0V0)

Bad Baignoire Badewanne Bathtub

450

Hmax = 630 Hmin = 570

35,0 Kg (Code S8H0V0) 35,0 Kg (Code S8H0U0) EN 198 EN 232 EN 263 134 Ltr. (Code S8H0V0) 134 Ltr. (Code S8H0U0)

Badpoten separaat te bestellen (Code S8H991000). Jeu de pieds à commander séparément. Badewannenfüsse separat bestellen. Bath feet must be ordered seperately. 63

Sphinx 300 180 x 80 Sphinx 300 190 x 80

(Code S8H0W0) (Code S8H0Y0)

Duobad Baignoire duo Duo-Badewanne Twinbath

450

Hmax = 630 Hmin = 570

35,0 Kg (Code S8H0W0) 35,0 Kg (Code S8H0Y0) EN 198 EN 232 EN 263 179 Ltr. (Code S8H0W0) 198 Ltr. (Code S8H0Y0)

Badpoten separaat te bestellen (Code S8H991000). Jeu de pieds à commander séparément. Badewannenfüsse separat bestellen. Bath feet must be ordered seperately. 64

Sphinx 300 80 x 80

(Code S8H310)

Douchebak Receveur de douche Duschwanne Showertray

H = egaal met de vloer of 145-165* au niveau du sol ou 145-165* bodengleich oder 145-165* level with floor or 145-165*

7,0 Kg

EN 249 EN 251 EN 263

* In combinatie met douchebakpoten S8H863000, separaat te bestellen. * En combinaison avec jeu de pieds S8H863000, à commander séparément. * In Kombination mit Duschwannenfüssen S8H863000, separat zu bestellen. * In combination with shower feet S8H863000, to be ordered seperately. 65

Sphinx 300 80

(Code S8H340)

Douchebak kwartrond Receveur de douche quart de rond Duschwanne V-kreis Showertray quadrant

H = egaal met de vloer of 145-165, met paneel 170* au niveau du sol ou 145-165, avec panneau 170* bodengleich oder 145-165, mit Schürze 170* level with floor or 145-165, with panel 170*

9,5 Kg zonder paneel (Code S8H34000..0) sans panneau ohne Schürze without panel 13,0 Kg met paneel, incl douchebakpoten S8H863500 (Code S8H34001..0) avec panneau, incl. jeu de pieds mit Schürze, inkl. Duschwannenfüsse with panel. incl. shower feet EN 249 EN 251 EN 263

* In combinatie met douchebakpoten. Douchebakpoten S8H863000 separaat te bestellen voor douchebak zonder paneel. * En combinaison avec jeu de pieds. Jeu de pieds S8H863000 à commander séparément pour receveur de douche sans panneau. * In Kombination mit Duschwannefüssen. Duschwannefüssen S8H863000 separat zu bestellen für Duschwanne ohne Schürze. * In combination with shower feet. Shower feet S8H863000 to be ordered seperately for showertray without panel. 66

Sphinx 300 90 x 75

(Code S8H330)

Douchebak Receveur de douche Duschwanne Showertray

H = egaal met de vloer of 145-165* au niveau du sol ou 145-165* bodengleich oder 145-165* level with floor or 145-165*

9,0 Kg

EN 249 EN 251 EN 263

* In combinatie met douchebakpoten S8H863000, separaat te bestellen. * En combinaison avec jeu de pieds S8H863000, à commander séparément. * In Kombination mit Duschwannenfüssen S8H863000, separat zu bestellen. * In combination with shower feet S8H863000, to be ordered seperately. 67

Sphinx 300 90 x 90

(Code S8H320)

Douchebak Receveur de douche Duschwanne Showertray

H = egaal met de vloer of 145-165* au niveau du sol ou 145-165* bodengleich oder 145-165* level with floor or 145-165*

10,5 Kg

EN 249 EN 251 EN 263

* In combinatie met douchebakpoten S8H863000, separaat te bestellen. * En combinaison avec jeu de pieds S8H863000, à commander séparément. * In Kombination mit Duschwannenfüssen S8H863000, separat zu bestellen. * In combination with shower feet S8H863000, to be ordered seperately. 68

Sphinx 300 90

(Code S8H350)

Douchebak kwartrond Receveur de douche quart de rond Duschwanne V-kreis Showertray quadrant

H = egaal met de vloer of 145-165, met paneel 170* au niveau du sol ou 145-165, avec panneau 170* bodengleich oder 145-165, mit Schürze 170* level with floor or 145-165, with panel 170*

7,0 Kg zonder paneel (Code S8H35000..0) sans panneau ohne Schürze without panel 10,0 Kg met paneel, incl douchebakpoten S8H863500 (Code S8H35001..0) avec panneau, incl. jeu de pieds mit Schürze, inkl. Duschwannenfüsse with panel. incl. shower feet EN 249 EN 251 EN 263

* In combinatie met douchebakpoten. Douchebakpoten S8H863000 separaat te bestellen voor douchebak zonder paneel. * En combinaison avec jeu de pieds. Jeu de pieds S8H863000 à commander séparément pour receveur de douche sans panneau. * In Kombination mit Duschwannefüssen. Duschwannefüssen S8H863000 separat zu bestellen für Duschwanne ohne Schürze. * In combination with shower feet. Shower feet S8H863000 to be ordered seperately for showertray without panel. 69

Sphinx 300 90

(Code S8H360)

Douchebak vijfhoek Receveur de douche pentagonal Duschwanne 5-eck Showertray pentangle

H = egaal met de vloer of 145-165, met paneel 170* au niveau du sol ou 145-165, avec panneau 170* bodengleich oder 145-165, mit Schürze 170* level with floor or 145-165, with panel 170*

8,0 Kg zonder paneel (Code S8H36000..0) sans panneau ohne Schürze without panel 12,0 Kg met paneel, incl douchebakpoten S8H863500 (Code S8H36001..0) avec panneau, incl. jeu de pieds mit Schürze, inkl. Duschwannenfüsse with panel. incl. shower feet EN 249 EN 251 EN 263

* In combinatie met douchebakpoten. Douchebakpoten S8H863000 separaat te bestellen voor douchebak zonder paneel. * En combinaison avec jeu de pieds. Jeu de pieds S8H863000 à commander séparément pour receveur de douche sans panneau. * In Kombination mit Duschwannefüssen. Duschwannefüssen S8H863000 separat zu bestellen für Duschwanne ohne Schürze. * In combination with shower feet. Shower feet S8H863000 to be ordered seperately for showertray without panel. 70

Sphinx 300 100 x 100 (Code S8H380)

Douchebak Receveur de douche Duschwanne Showertray

H = egaal met de vloer of 145-165* au niveau du sol ou 145-165* bodengleich oder 145-165* level with floor or 145-165*

11,0 Kg

EN 249 EN 251 EN 263

* In combinatie met douchebakpoten S8H863000, separaat te bestellen. * En combinaison avec jeu de pieds S8H863000, à commander séparément. * In Kombination mit Duschwannenfüssen S8H863000, separat zu bestellen. * In combination with shower feet S8H863000, to be ordered seperately. 71

Sphinx 300 100

(Code S8H390)

Douchebak kwartrond Receveur de douche quart de rond Duschwanne V-kreis Showertray quadrant

H = egaal met de vloer of 145-170* au niveau du sol ou 145-170* bodengleich oder 145-170* level with floor or 145-170*

11,0 Kg zonder paneel S8H863500 (Code S8H39000..0) sans panneau ohne Schürze without panel EN 249 EN 251 EN 263

* In combinatie met douchebakpoten S8H863000, separaat te bestellen. * En combinaison avec jeu de pieds S8H863000, à commander séparément. * In Kombination mit Duschwannenfüssen S8H863000, separat zu bestellen. * In combination with shower feet S8H863000, to be ordered seperately. 72

Sphinx 300 100

(Code S8H370)

Douchebak vijfhoek Receveur de douche pentagonal Duschwanne 5-eck Showertray pentangle

H = egaal met de vloer of 145-165, met paneel 170* au niveau du sol ou 145-165, avec panneau 170* bodengleich oder 145-165, mit Schürze 170* level with floor or 145-165, with panel 170*

10,0 Kg zonder paneel (Code S8H37000..0) sans panneau ohne Schürze without panel 14,0 Kg met paneel, incl douchebakpoten S8H863500 (Code S8H37001..0) avec panneau, incl. jeu de pieds mit Schürze, inkl. Duschwannenfüsse with panel. incl. shower feet EN 249 EN 251 EN 263

* In combinatie met douchebakpoten. Douchebakpoten S8H863000 separaat te bestellen voor douchebak zonder paneel. * En combinaison avec jeu de pieds. Jeu de pieds S8H863000 à commander séparément pour receveur de douche sans panneau. * In Kombination mit Duschwannefüssen. Duschwannefüssen S8H863000 separat zu bestellen für Duschwanne ohne Schürze. * In combination with shower feet. Shower feet S8H863000 to be ordered seperately for showertray without panel. 73

Sphinx 300

Badkamermeubelen Meubles de salle de bains Badezimmermöbel Bathroom furniture

Hoge kast (Code S8M78509) Armoire haute Hochschrank Tall unit 26,0 Kg
422 400

1625

Hoge kast met spiegel (Code S8M78510) Armoire haute avec miroir Hochschrank mit Spiegel Tall unit with mirror 25,5 Kg

413

410

1635

74

Sphinx 300

Badkamermeubelen Meubles de salle de bains Badezimmermöbel Bathroom furniture

Hoge kast (Sphinx 300 project) (Code S8M78511) Armoire haute Hochschrank Tall unit 20,0 Kg
413 400

1625

Lage kast (Code S8M78508) Armoire basse Unterschrank Base unit 14,0 Kg

800

422

400

75

Sphinx 300

Badkamermeubelen Meubles de salle de bains Badezimmermöbel Bathroom furniture

Wastafelonderbouw voor wastafel 55/60/65 (Code S8M78502/S8M78520) Sous-meuble pour lavabo 55/60/65 Unterbau Waschtisch 55/60/65 Undercounter unit for washbasin 55/60/65 13,0 Kg
550/600/650

500

422

500

Wastafelonderbouw met lade voor wastafel 55/60/65 (Code S8M78505) Sous-meuble avec tiroir pour lavabo 55/60/65 Unterbau mit Schubladen Waschtisch 55/60/65 Undercounter unit with drawer for washbasin 55/60/65 14,0 Kg
550/600/650

500

422

500

Wastafelonderbouw voor wastafel 55/60/65 (Sphinx 300 project) (Code S8M785010 links/gauche/links/left) (Code S8M785180 rechts/droite/rechts/right) Sous-meuble pour lavabo 55/60/65 Unterbau Waschtisch 55/60/65 Undercounter unit for washbasin 55/60/65 10,0 Kg
550/600/650

500

413

500

76

Sphinx 300

Badkamermeubelen Meubles de salle de bains Badezimmermöbel Bathroom furniture

Wastafelonderbouw voor wastafel 55/60/65 (Sphinx 300 project) (Code S8M78517000 links/gauche/links/left) (Code S8M78519000 rechts/droite/rechts/right) Sous-meuble pour lavabo 55/60/65 Unterbau Waschtisch 55/60/65 Undercounter unit for washbasin 55/60/65 Geschikt voor vloerafvoerbuis. Prévu pour évacuation par le sol. Geeignet für Bodenabflußrohr. Suited for floor drain-pipe. 10,0 Kg
550/600/650

500

413

500

Wastafelonderbouwwastafel voor meubelwastafel 80 (Code S8M78503) Sous-meuble pour lavabo table 80 Unterbau für Möbel Waschtisch 80 Undercounter for tabletop washbasin 80 17,0 Kg

500

422

700

77

Sphinx 300

Badkamermeubelen Meubles de salle de bains Badezimmermöbel Bathroom furniture

Wastafelonderbouw met lade voor meubelwastafel 80 (Code S8M78506) Sous-meuble avec tiroir pour lavabo table 80 Unterbau mit Schubladen Möbel Waschtisch 80 Undercounter unit with drawer for tabletop washbasin 80 18,0 Kg

500

422

700

Wastafelonderbouw voor meubelwastafel 115 (Code S8M78504) Sous-meuble pour lavabo table 115 Unterbau für Möbel Waschtisch 115 Undercounter unit for tabletop washbasin 115 21,0 Kg

500

422

1060

Wastafelonderbouw met lade voor meubelwastafel 115 (Code S8M78507) Sous-meuble avec tiroir pour lavabo table 115 Unterbau mit Schubladen Möbel Waschtisch 115 Undercounter unit with drawer for tabletop washbasin 115 22,0 Kg

500

422

1060

78

Sphinx 300

Badkamermeubelen Meubles de salle de bains Badezimmermöbel Bathroom furniture

Toiletkastje (Code S8M78512) Armoire toilette Toilettenmöbel Toilet unit 6,5 Kg
222 400

400

Toiletkastje met spiegel (Code S8M78513) Armoire toilette avec miroir Toilettenmöbel mit Spiegel Toilet unit with mirror 4,0 Kg
213 410

410

Spiegelkast met verlichting voor wastafel 55/60/65 (Code S8M78514) Armoire à miroir et éclairage pour lavabo 55/60/65 Spiegelmöbel mit Leuchte für Waschtisch 55/60/65 Mirror unit with light for washbasin 55/60/65 11,0 Kg
120 600

600

79

Sphinx 300

Badkamermeubelen Meubles de salle de bains Badezimmermöbel Bathroom furniture

Spiegelkast met verlichting voor meubelwastafel 80 (Code S8M78515) Armoire à miroir et éclairage pour lavabo table 80 Spiegelmöbel mit Leuchte für Möbel Waschtisch 80 Mirror unit with light for tabletop washbasin 80 15,0 Kg
120 800

600

Spiegelkast met verlichting voor meubelwastafel 115 (Code S8M78516) Armoire à miroir et éclairage pour lavabo table 115 Spiegelmöbel mit Leuchte für Möbel Waschtisch 115 Mirror unit with light for tabletop washbasin 115 20,5 Kg
120

1150

600

80

Sphinx 300

Accessoires Accessoires Zubehör Accessories

Zeepschaal (Code S8HK8507A20) Porte-savon Seifenschale Soapholder

50

120

120

Zeepdispenser (Code S8HK8506A20) Distributeur de savon Seifenspender Soap dispenser

110

100

Glashouder (Code S8HK8512A20) Porte-verre Glashalter Glassholder

110

80

81

Sphinx 300

Accessoires Accessoires Zubehör Accessories

Kledinghaak (Code S8HK8516A20) Patère Kleiderhaken Robehook

50

50

65

Planchet 55/60/65/80/115 (Code S8HK8501A20/S8HK8502A20/S8HK8503A20/ S8HK8504A20/S8HK8505A20) Tablette 55/60/65/80/115 Ablage 55/60/65/80/115 A B Shelf 55/60/65/80/115 55 550 120 60 600 120 65 650 120 80 800 120 115 1150 120

A

B

Handdoekrek 32,5 (Code S8HK8513A20) Porte-essuie Handtuchhälter Towel rail

50 25

325

82

Sphinx 300

Accessoires Accessoires Zubehör Accessories

Badhanddoekhouder 60/80 (Code S8HK8514A20/S8HK8515A20) Porte-essuie de bain Handtuchhälter A B Bathtowelrail 60 600 65 80 800 65

C 50 50

A

C B

Closetborstelhouder (Code S8HK8511A20) Porte-brosse WC WC-Bürstenhalter Toilet brush holder
132

202

182

Closetrolhouder (Code S8HK8510A20) Porte-rouleau WC Papierrollenhalter Paper holder

127

96

83

Sphinx 300

Accessoires Accessoires Zubehör Accessories

Closetrolhouder (dubbel) (Code S8HK8509A20) Porte-rouleau WC (double) Papierrollenhalter (doppelt) Paper holder (double)

65

274

Reservehouder closetpapier (Code S8HK8508A20) Porte rouleau WC de réserve Reserve Papierrollenhalter Spare paper holder

65

166

Fonteinspiegel 40 (Code S8HK8517A20) Miroir pour lave-mains 40 Spiegel für Handwaschbecken 40 Mirror for hand-rinse basin 40

400

600

84

Sphinx 300

Accessoires Accessoires Zubehör Accessories

Wastafelspiegel voor wastafel 55/60/65 (Code S8HK8518A20) Miroir pour lavabo 55/60/65 Spiegel für Waschtisch 55/60/65 Mirror for washbasin 55/60/65

600

600

Wastafelspiegel voor meubelwastafel 80 (Code S8HK8519A20) Miroir pour lavabo table 80 Spiegel für Möbel Waschtisch 80 Mirror for tabletop washbasin 80

800

600

Wastafelspiegel voor meubelwastafel 115 (Code S8HK8520A20) Miroir pour lavabo table 115 Spiegel für Möbel Waschtisch 115 Mirror for tabletop washbasin 115

1115

600

85

86

Sphinx
Ergonomisch Sanitair Sanitaire Ergonomique Ergonomisches Sanitär Ergonomic Sanitary
Verhoogde closetcombinatie Sphinx 300 Ergo 49 AO/PK (+6 cm) Duo Sphinx 300 Ergo 49 AO/PK, surélevé (+6 cm) Erhöhte Klosettkombination Sphinx 300 Ergo 49 AO/PK (+6 cm) Increased height WC-suite Sphinx 300 Ergo 49 AO/PK (+6 cm) Verlengd wandcloset Sphinx 300 Ergo Cuvette suspendue allongée Sphinx 300 Ergo Verlängertes Wand-WC Sphinx 300 Ergo Extended wallhung closet-pan Sphinx 300 Ergo Verhoogd wandcloset Sphinx 300 Ergo (+5 cm) Cuvette suspendue surélevée Sphinx 300 Ergo (+5 cm) Erhöhtes Wand-WC Sphinx 300 Ergo (+5 cm) Increased height wallhung closet-pan Sphinx 300 Ergo (+5 cm) Verhoogd closet Sphinx 300 Ergo 64 AO/PK (+3 cm) Cuvette surélevée Sphinx 300 Ergo 64 AO/PK (+3 cm) Erhöhtes Klosett Sphinx 300 Ergo 64 AO/PK (+3 cm) Increased height closet-pan Sphinx 300 Ergo 64 AO/PK (+3 cm) Verhoogd closet Sphinx 300 Ergo 93 AO/PK (+6 cm) Cuvette surélevée Sphinx 300 Ergo 93 AO/PK (+6 cm) Erhöhtes Klosett Sphinx 300 Ergo 93 AO/PK (+6 cm) Increased height closet-pan Sphinx 300 Ergo 93 AO/PK (+6 cm) Verhoogd closet Sphinx 300 Ergo 84 AO/PK (+10 cm) Cuvette surélevée Sphinx 300 Ergo 84 AO/PK (+10 cm) Erhöhtes Klosett Sphinx 300 Ergo 84 AO/PK (+10 cm) Increased height closet-pan Sphinx 300 Ergo 84 AO/PK (+10 cm) Closetzitting Sphinx 300 Abattant Sphinx 300 WC-Sitz Sphinx 300 Seat and cover Sphinx 300 Closetzitting Sphinx 300 zonder deksel Abattant Sphinx 300 sans couvercle WC-Sitz Sphinx 300 ohne Deckel Seat Sphinx 300 Sphinx 300 Ergo rolstoelwastafel 65 Sphinx 300 Ergo lavabo pour handicapés 65 Sphinx 300 Ergo Rollstuhl Waschtisch 65 Sphinx 300 Ergo washbasin for disabled 65

Pagina/Page Seite/Page 89

2

90

91

92

93

94

95

96

97

87

Pagina/Page Seite/Page Kindercloset Eurobase 18 SV Cuvette pour enfants Eurobase 18 SV Kinderklosett Eurobase 18 SV Children’s closet-pan Eurobase 18 SV Kinderzitting Eurobase Abattant pour enfants Eurobase Kinder WC-Sitz Eurobase Children’s seat Eurobase Verhoogd closet 43 SV (+4 cm) Cuvette surélevée 43 SV (+4 cm) Erhöhtes Klosett 43 SV (+4 cm) Increased height closet-pan 43 SV (+4 cm) Verhoogd closet 73 AO/PK (+6 cm) Cuvette surélevée 73 AO/PK (+6 cm) Erhöhtes Klosett 73 AO/PK (+6 cm) Increased height closet-pan 73 AO/PK (+6 cm) Closetzitting Eurobase (met deksel) voor staande closets Abattant Eurobase (avec couvercle) pour cuvettes sur pied WC-Sitz Eurobase für bodestehende Klosette Seat and cover for pedestal closet-pans Closetzitting Eurobase (zonder deksel) Abattant Eurobase (sans couvercle) WC-Sitz Eurobase Seat Kranen Euromed Robinetterie Euromed Armature Euromed Taps Euromed 98

99

100

101

102

103

104

88

Sphinx 300 Ergo

49 AO 49 PK

Verhoogde closetcombinatie (+6 cm) Duo surélevé (+6 cm) Erhöhte Klosettkombination (+6 cm) Sphinx 300 (Code S85001)* Increased height WC-suite (+6 cm)

(Code S81014) (Code S81015)

50

50

115 820 150 450 237 450 102 180 15 102 425 750

AO
690 430

PK

355

155

370

* Code S8500199 Reservoir met achter-inlaat Réservoir entrée d’eau par derrière Spülkasten mit hinten Anschluss Cistern with back water-inlet

* Code S8500197 Reservoir met zij-inlaat Réservoir entrée d’eau au latérale Spülkasten mit seiten Anschluss Cistern with side water-inlet

26,5 Kg (Code S81014) 26,0 Kg (Code S81015) 11,5 Kg (Code S85001) EN-33 KIWA-6 EN-997 DF 7 Voor spoeling met 3 of 6 liter Pour rinçage avec 3 ou 6 litres Für Spülung mit 3 oder 6 Liter For flushing with 3 or 6 litres S5/S6 Spoelhoeveelheid instelbaar Quantité d’eau réglable Spülmenge einstellbar Flush capacity adjustable Met bevestigingsset Jeu de fixation inclus. Inkl. Montageset. Fixingset included.

89

Sphinx 300 Ergo

(Code S8252)

Verlengd wandcloset Cuvette suspendue allongée Verlängert Wand-WC Extended wallhung closet-pan

19,0 Kg EN 38 KIWA-6-A EN 997

Zie pagina 420 Voir page 426 Siehe Seite 432 See page 438

90

Sphinx 300 Ergo

(Code S82012)

Verhoogd wandcloset (+5 cm) Cuvette suspendue surélevée (+5 cm) Erhöht Wand-WC (+5 cm) Increased height wallhung closet-pan (+5 cm)

18,5 Kg EN-38 KIWA-6A EN-997

Zie pagina 420 Voir page 426 Siehe Seite 432 See page 438

91

Sphinx 300 Ergo 64 AO (Code S80012) Sphinx 300 Ergo 64 PK (Code S80013)

Verhoogd closet (+3 cm) Cuvette surélevée (+3 cm) Erhöhtes Klosett (+3 cm) Increased height closet-pan (+3 cm)

18,5 Kg (Code S80012) 18,5 Kg (Code S80013) KIWA-6A EN-997

92

Sphinx 300 Ergo 93 AO (Code S80007) Sphinx 300 Ergo 93 PK (Code S80006)

Verhoogd closet (+6 cm) Cuvette surélevée (+6 cm) Erhöhtes Klosett (+6 cm) Increased height closet-pan (+6 cm)

17,5 Kg (Code S80007) 18,5 Kg (Code S80006) KIWA-6A EN-997

93

Sphinx 300 Ergo 84 AO (Code S80009) Sphinx 300 Ergo 84 PK (Code S80008)

Verhoogd closet (+10 cm) Cuvette surélevée (+10 cm) Erhöhtes Klosett (+10 cm) Increased height closet-pan (+10 cm)

19,0 Kg (Code S80009) 19,0 Kg (Code S80008) KIWA-6A EN-997

94

Sphinx 300

(Code S8H50400)

Zitting Abattant WC-Sitz Seat and cover

Leverbaar in de uitvoeringen: Livrable dans les exécutions: Lieferbar in die Ausfürungen: Available in the executions: S8H50400000 (RVS) S8H50410000 (Comfort) S8H50408000 (Comfort Softclose) 95

Sphinx 300

(Code S8H50405)

Zitting zonder deksel Abattant sans couvercle WC-Sitz ohne Deckel Seat

96

Sphinx 300 Ergo 65

(Code S83029)

Rolstoelwastafel Lavabo pour handicapés Rollstuhl Waschtisch Washbasin for disabled

18,0 Kg Code S8302900..0 Met kunststof overloopkanaal Avec trop-plein rectangulaire synthétique Mit kunststoff Überlauf With plastic overflow Code S8302910..0 Zonder overloop en overloopkanaal Sans trop-plein rectangulaire Ohne Überlauf Without overflow Code S8302915..0 Zonder overloop en overloopkanaal Sans trop-plein rectangulaire Ohne Überlauf Without overflow

97

Eurobase 18 SV

(Code S8016)

Kindercloset Cuvette pour enfants Kinderklosett Children’s closet-pan

12,2 Kg KIWA-6-A EN 997

98

Eurobase

(Code S8H5K0)

Kinderzitting Abattant pour enfants Kinder WC-Sitz Children’s seat

99

43 SV

(Code S8029)

Verhoogd closet (+4 cm) Cuvette surélevée (+4 cm) Erhöhtes Klosett (+4 cm) Increased height closet-pan (+4 cm)

15,0 Kg KIWA-9-A EN 997

100

73 AO 73 PK

(Code S8040) (Code S8042)

Verhoogd closet (+6 cm) Cuvette surélevée (+6 cm) Erhöhtes Klosett (+6 cm) Increased height closet-pan (+6 cm)

16,0 Kg (Code S8040) 15,5 Kg (Code S8042) KIWA-6-A EN 997

101

Eurobase

(Code S8H5C0)

Closetzitting Abattant WC-Sitz Seat and cover

Scharnieren in breedte en diepte instelbaar. Charnières réglables en largeur et profondeur. Scharnieren können in Breite und Tiefe justiert werden. Hinges are adjustable in width and depth. Voor staande closets Pour cuvettes sur pied Für bodestehende Klosette For pedestal closet-pans 102

Eurobase

(Code S8H5E0)

Closetzitting zonder deksel Abattant sans couvercle WC-Sitz ohne Deckel Seat

Scharnieren in breedte en diepte instelbaar. Charnières réglables en largeur et profondeur. Scharnieren können in Breite und Tiefe justiert werden. Hinges are adjustable in width and depth. Voor staande closets Pour cuvettes sur pied Für bodestehende Klosette For pedestal closet-pans 103

Euromed

Kranen Robinetterie Armature Taps

Wastafelmengkraan Euromed met waste (Code S8SK02) Mitigeur lavabo Euromed avec vidage Einhebelmischer Waschtisch Euromed mit Zugstangen-Ablaufgarnitur Washbasin mixer Euromed incl. pop-up waste

Fonteinkraan Euromed (Code S8SK55) Robinet eau froide Euromed Standventil Euromed Basin tap Euromed

Badmengkraan Euromed (Code S8SK11) Mitigeur baignoire Euromed Einhebelmischer Badewanne Euromed Bath mixer Euromed

104

Euromed

Kranen Robinetterie Armature Taps

Douchemengkraan Euromed (Code S8SK10) Mitigeur douche Euromed Einhebelmischer Dusche Euromed Shower mixer Euromed

Thermostatische badmengkraan Euromed (Code S8TK37) Mitigeur baignoire thermostatique Euromed Thermostat-Mischbatterie für Badewanne Euromed Bath mixer thermostatic Euromed

Thermostatische douchemengkraan Euromed (Code S8TK32) Mitigeur douche thermostatique Euromed Thermostat-Mischbatterie für Dusche Euromed Shower mixer thermostatic Euromed

105

106

Sphinx
Urinoirs Urinoirs Urinale Urinals
Urinoir Sphinx 300 Urinoir Sphinx 300 Urinal Sphinx 300 Urinal Sphinx 300 Urinoir Sphinx 280 Urinoir Sphinx 280 Urinal Sphinx 280 Urinal Sphinx 280 Urinoir 70/75 Urinoir 70/75 Urinal 70/75 Urinal 70/75 Urinoir Vasco Urinoir Vasco Urinal Vasco Urinal Vasco

Pagina/Page Seite/Page 109

3
110

111

112

107

108

Sphinx 300

(Code S86003) (Code S86004)

Urinoir Urinoir Urinal Urinal

350

30 35 45

335 255

50 350 35

385

560 230

310 42 70 20

50 130

310 42 70 20

50 130

350

335

Wandinlaat (Code S86004) Orifice d’admission mural Zufuhr hinten Inlet behind

Boveninlaat (Code S86003) Orifice d’admission supérieur Zufuhr oben Inlet above

14,5 Kg (Code S86003/S86004) (1/2”) EN 80 EN 13407 Met bevestigingsset. Jeu de fixation inclus. Montageset beigeliefert. Mountingset supplied.

Geschikt voor vloerafvoerbuis. Prévu pour évacuation par le sol. Geeignet für Bodenabflußrohr. Suited for floor drain-pipe. Ook leverbaar met decor ‘vlieg’: (Code S8600301.../Code S8600401...) Aussi livrable avec ‘mouche’ comme point de mire. Auch lieferbar mit Fliege. Also available with fly. 109

Sphinx 280

(Code S86007) (Code S86008)

Urinoir Urinoir Urinal Urinal

50 350

375 255

250

630 880 825 635

310

Wandinlaat (Code S86008) Orifice d’admission mural Zufuhr hinten Inlet behind

Boveninlaat (Code S86007) Orifice d’admission supérieur Zufuhr oben Inlet above

12,0 Kg (Code S86007/S86008) (1/2”) EN 80 DIN 1390 Met bevestigingsset. Jeu de fixation inclus. Montageset beigeliefert. Mountingset supplied.

110

Eurobase 70 Eurobase 75

(Code S86001) (Code S86002)

Urinoir Urinoir Urinal Urinal

70 Wandinlaat Orifice d’admission mural Zufuhr hinten Inlet behind

75 Boveninlaat Orifice d’admission supérieur Zufuhr oben Inlet above

11,0 Kg (Code S86001) 11,0 Kg (Code S86002) (1/2”) EN 80 EN 13407 Zie pagina 425 Voir page 431 Siehe Seite 437 See page 443 Met bevestigingsset. Jeu de fixation inclus. Montageset beigeliefert. Mountingset supplied.

Geschikt voor vloerafvoerbuis. Prévu pour évacuation par le sol. Geeignet für Bodenabflußrohr. Suited for floor drain-pipe. Ook leverbaar met decor ‘vlieg’: 70 (Code S8600101...), 75 (Code S8600201...) Aussi livrable avec ‘mouche’ comme point de mire: 70 (Code S8600101...), 75 (Code S8600201...) Auch lieferbar mit Fliege: 70 (Code S8600101...), 75 (Code S8600201...) Also available with fly: 70 (Code S8600101...), 75 (Code S8600201...) 111

Vasco

(Code 651)

Urinoir Urinoir Urinal Urinal

9,89 Kg

Siphonerend. Avec siphon incorporé. Mit angeformtem Sifon. Syphonic flush action. Uitsluitend voor de Belgische markt verkrijgbaar. Uniquement disponible sur le marché Belge. Nur für den Belgischen Markt verfügbar. Only available for the Belgian market. 112

Sphinx
Gootstenen Déversoirs Spülsteine Sinks
Gootsteen Sphinx 300 46/61 Déversoir Sphinx 300 46/61 Spülstein Sphinx 300 46/61 Sink Sphinx 300 46/61 Gootsteen Norma 45 Déversoir Norma 45 Spülstein Norma 45 Sink Norma 45 Gootsteen Norma 50 Déversoir Norma 50 Spülstein Norma 50 Sink Norma 50 Gootsteenkranen Eurobase Robinetterie Eurobase pour déversoirs Armature Eurobase für Spülsteine Taps Eurobase for sinks

Pagina/Page Seite/Page 115

116

4
117

118

113

114

Sphinx 300 46 Sphinx 300 61

(Code S8A001) (Code S8A002)

Gootsteen Déversoir Spülstein Sink

16,2 Kg (Code S8A001) 24,0 Kg (Code S8A002)

Met overloop, stootrand en roostergaten. Avec trop plein, insertas et jeu de fixation. Mit Überlauf, Stossrand und Rostlöcher. With overflow, inserta and grid-holes. 115

45

(Code S8A41) (Code S8A42)*

Gootsteen Déversoir Spülstein Sink

14,6 Kg

* Met roostergaten. * Avec trous pour grille. * Mit Rost Hahne. * With grille holes. Uitsluitend voor de Belgische markt verkrijgbaar. Uniquement disponible sur le marché Belge. Nur für den Belgischen Markt verfügbar. Only available for the Belgian market. 116

50

(Code S8A43)

Gootsteen Déversoir Spülstein Sink

15,4 Kg

Uitsluitend voor de Belgische markt verkrijgbaar. Uniquement disponible sur le marché Belge. Nur für den Belgischen Markt verfügbar. Only available for the Belgian market. 117

Eurobase

Kranen Robinetterie Armature Taps

Wandgootsteenmengkraan Eurobase (Code S8EK07/S8EK08) Mitigeur déversoir mural Eurobase Spülstein-Wandbatterie Eurobase Sink mixer Eurobase - concealed

118

Sphinx
Eurobase
Closet Eurobase 95 AO/PK Cuvette Eurobase 95 AO/PK Klosett Eurobase 95 AO/PK Closet-pan Eurobase 95 AO/PK Closetzitting Eurobase (met deksel) voor staande closets Abattant Eurobase (avec couvercle) pour cuvettes sur pied WC-Sitz Eurobase für bodestehende Klosette Seat and cover for pedestal closet-pans Closetzitting Eurobase (zonder deksel) Abattant Eurobase (sans couvercle) WC-Sitz Eurobase Seat Eurobase Closetzitting Thermo Unifix Abattant Thermo Unifix WC-Sitz Thermo Unifix Seat and cover Thermo Unifix Pagina/Page Seite/Page 121

122

123

124

5

119

120

Eurobase 95 AO Eurobase 95 PK

(Code S8081) (Code S8082)

Closet Cuvette Klosett Closet-pan

14,3 Kg (Code S8081) 13,7 Kg (Code S8082) EN 37 KIWA-6-A (Code S8081, S8082) EN 997

121

Eurobase

(Code S8H5C0)

Closetzitting Abattant WC-Sitz Seat and cover

Scharnieren in breedte en diepte instelbaar. Charnières réglables en largeur et profondeur. Scharnieren können in Breite und Tiefe justiert werden. Hinges are adjustable in width and depth. Voor staande closets Pour cuvettes sur pied Für bodestehende Klosette For pedestal closet-pans 122

Eurobase

(Code S8H5E0)

Closetzitting zonder deksel Abattant sans couvercle WC-Sitz ohne Deckel Seat

Scharnieren in breedte en diepte instelbaar. Charnières réglables en largeur et profondeur. Scharnieren können in Breite und Tiefe justiert werden. Hinges are adjustable in width and depth. Voor staande closets Pour cuvettes sur pied Für bodestehende Klosette For pedestal closet-pans 123

Thermo Unifix

(Code S8H5T000)

Zitting Abattant WC-Sitz Seat and cover

124

Sphinx
New National
Closetcombinatie New National AO/PK Duo New National AO/PK Klosettkombination New National AO/PK WC-suite New National AO/PK Closetcombinatie New National S/SV Duo New National S/SV Klosettkombination New National S/SV WC-suite New National S/SV Pagina/Page Seite/Page 127

128

6

Uitsluitend voor de Belgische markt verkrijgbaar. Uniquement disponible sur le marché Belge. Nur für den Belgischen Markt verfügbar. Only available for the Belgian market. 125

126

New National

AO PK New National

(Code S8151) (Code S8157) (Code S8536)

Closetcombinatie Duo Klosettkombination WC-suite

19,6 Kg (Code S8151) 17,8 Kg (Code S8157) 10,5 Kg (Code S8536) EN 33

DF 7 Voor spoeling met 3 of 6 liter Pour rinçage avec 3 ou 6 litres Für Spülung mit 3 oder 6 Liter For flushing with 3 or 6 litres S4 Spoelhoeveelheid instelbaar Quantité d’eau réglable Spülmenge einstellbar Flush capacity adjustable

Uitsluitend voor de Belgische markt verkrijgbaar. Uniquement disponible sur le marché Belge. Nur für den Belgischen Markt verfügbar. Only available for the Belgian market. 127

New National

S SV New National

(Code S8194) (Code S8195) (Code S8536)

Closetcombinatie Duo Klosettkombination WC-suite

15,4 Kg (Code S8194) 17,6 Kg (Code S8195) 10,5 Kg (Code S8536) EN 33

DF 7 Voor spoeling met 3 of 6 liter Pour rinçage avec 3 ou 6 litres Für Spülung mit 3 oder 6 Liter For flushing with 3 or 6 litres S4 Spoelhoeveelheid instelbaar Quantité d’eau réglable Spülmenge einstellbar Flush capacity adjustable

Uitsluitend voor de Belgische markt verkrijgbaar. Uniquement disponible sur le marché Belge. Nur für den Belgischen Markt verfügbar. Only available for the Belgian market. 128

Sphinx
Sphinx 280
Closetcombinatie Sphinx 280 AO/PK Duo Sphinx 280 AO/PK Klosettkombination Sphinx 280 AO/PK WC-suite Sphinx 280 AO/PK Wandcloset Sphinx 280 Cuvette suspendue Sphinx 280 Wand-WC Sphinx 280 Wallhung closet-pan Sphinx 280 Closet Sphinx 280 PK back-to-wall Cuvette Sphinx 280 PK back-to-wall Klosett Sphinx 280 PK back-to-wall Closet-pan Sphinx 280 PK back-to-wall Closetzitting Sphinx 280 Abattant Sphinx 280 WC-Sitz Sphinx 280 Seat and cover Sphinx 280 Closet Sphinx 280 AO/PK Cuvette Sphinx 280 AO/PK Klosett Sphinx 280 AO/PK Closet-pan Sphinx 280 AO/PK Wastafel Sphinx 280 50 Lavabo Sphinx 280 50 Waschtisch Sphinx 280 50 Washbasin Sphinx 280 50 Wastafel Sphinx 280 55/60/65 Lavabo Sphinx 280 55/60/65 Waschtisch Sphinx 280 55/60/65 Washbasin Sphinx 280 55/60/65 Sifonkap Sphinx 280 Cache-siphon Sphinx 280 Halbsaüle Sphinx 280 Waste cover Sphinx 280 Zuil Sphinx 280 Colonne Sphinx 280 Halbsäule Sphinx 280 Pedestal Sphinx 280 Pagina/Page Seite/Page 131

132

133

134

135

7
136

137-138

136-137

138

129

Pagina/Page Seite/Page Opbouwwastafel Sphinx 280 55 Lavabo sur-encastré Sphinx 280 55 Einbau-Waschtisch Sphinx 280 55 Countertop washbasin Sphinx 280 55 Halfinbouwwastafel Sphinx 280 55 Lavabo semi-encastré Sphinx 280 55 Semi Einbau-Waschtisch Sphinx 280 55 Semi-recessed washbasin Sphinx 280 55 Fontein Sphinx 280 36 Lave-mains Sphinx 280 36 Handwaschbecken Sphinx 280 36 Hand-rinse basin Sphinx 280 36 Bidet Sphinx 280 Bidet à poser Sphinx 280 Standbidet Sphinx 280 Standing bidet Sphinx 280 Wandbidet Sphinx 280 Bidet suspendu Sphinx 280 Wandbidet Sphinx 280 Wallhung bidet Sphinx 280 139

140

141

142

143

130

Sphinx 280

AO PK

(Code S81020) (Code S81021)

Closetcombinatie Duo Klosettkombination WC-suite

Sphinx 280 (Code S85011)

AO

PK

17,0 Kg (Code S81020) 16,7 Kg (Code S81021) 11,0 Kg (Code S85011) EN-33 EN-997 KIWA-6 Voor spoeling met 3 of 6 liter Pour rinçage avec 3 ou 6 litres Für Spülung mit 3 oder 6 Liter For flushing with 3 or 6 litres Spoelhoeveelheid instelbaar Quantité d’eau réglable Spülmenge einstellbar Flush capacity adjustable

131

Sphinx 280

(Code S82013)

Wandcloset Cuvette suspendue Wandklosett Wallhung closet-pan

14,5 Kg EN-38 EN-997 KIWA-6A

Zie pagina 420 Voir page 426 Siehe Seite 432 See page 438

132

Sphinx 280 PK back-to-wall

(Code S80016)

Closet Cuvette Klosett Closet-pan

390

ÿ1 00

350

190

245

530 430

356

150

14,8 Kg EN 37 EN 997

133

Sphinx 280

(Code S8H507)

Zitting Abattant WC-Sitz Seat and cover

134

Sphinx 280 AO Sphinx 280 PK

(Code S80017) (Code S80018)

Closet Cuvette Klosett Closet-pan

ÿ55

ÿ55

395
355

395
50

ÿ1 02

345 180

20 AO 102 150 PK

450 440

475

365

155 360

160

9,0 Kg (Code S80017) 14,9 Kg (Code S80018) EN 37 KIWA-6-A EN 997

Voor closetzitting, zie pagina 122. Pour abattant: voir page 122. Für Sitze, sehe Seite 122. For seat and cover, see page 122. 135

Sphinx 280 50

(Code S83047)

Wastafel Lavabo Waschtisch Washbasin

230

¯22

140

80

195 900

845 655 595

¯ 35

410

500

10,3 Kg (Code S83047) NEN-EN 32

Sphinx 280 (Code S8S011) 5,6 Kg (Code S8S011)

120

Sifonkap niet geschikt voor vloerafvoerbuis. Cache-siphon pas prévu pour évacuation d’eau par le sol. Halbsäule nicht geeignet für Bodenabflußrohr. Waste cover not suited for floor drain-pipe. 136

Sphinx 280 55 Sphinx 280 60 Sphinx 280 65

(Code S83046) (Code S83035) (Code S83048)

Wastafel Lavabo Waschtisch Washbasin

280

¯22

C

80

210 900

845 655 595

¯ 35

B A 55 60 A 65 550 600 650 B 440 488 500 C 140 140 175

12,9 Kg (Code S83046) 14,0 Kg (Code S83035) 16,4 Kg (Code S83048) EN-32

Sphinx 280 (Code S8S011) 5,6 Kg (Code S8S011)
120

Sifonkap niet geschikt voor vloerafvoerbuis. Cache-siphon pas prévu pour évacuation d’eau par le sol. Halbsäule nicht geeignet für Bodenabflußrohr. Waste cover not suited for floor drain-pipe. 137

Sphinx 280 55 Sphinx 280 60 Sphinx 280 65

(Code S83046) (Code S83035) (Code S83048)

Wastafel Lavabo Waschtisch Washbasin

280

¯22

C

80

210 850

795 605 545

¯ 35

B A 55 60 A 65 550 600 650 B 440 488 500 C 140 140 175

12,9 Kg (Code S83046) 14,0 Kg (Code S83035) 16,4 Kg (Code S83048) NEN-EN 32 Sphinx 280 (Code S87003)

9,4 Kg (Code S87003)

120

Zuil geschikt voor vloerafvoerbuis. Colonne prévue pour évacuation d’eau par le sol. Säule geeignet für Bodenabflußrohr. Pedestal suited for floor drain-pipe. 138

Sphinx 280 55

(Code S8W007)

Opbouwwastafel Lavabo sur-encastré Einbau-Waschtisch Countertop washbasin

185 45

200

200

¯35

550

450

9,3 Kg EN 31

120

139

Sphinx 280 55

(Code S8W008)

Halfinbouwwastafel Lavabo semi-encastré Semi Einbau-Waschtisch Semi-recessed washbasin

200

175

195

200 ¯35 65

440

550

10,9 Kg EN 31

120

140

Sphinx 280 36

(Code S84012)

Fontein Lave-mains Handwaschbecken Hand-rinse basin

5,5 Kg EN-111

120

141

Sphinx 280

(Code S89007)

Bidet Bidet à poser Standbidet Standing bidet

16,0 Kg EN-35

142

Sphinx 280

(Code S89008)

Wandbidet Bidet suspendu Wandbidet Wallhung bidet

16,0 Kg EN-36

Zie pagina 420 Voir page 426 Siehe Seite 432 See page 438

143

144

Sphinx
Sphinx 330
Closetcombinatie Sphinx 330/390 universeel Duo Sphinx 330/390 universel Universale Klosettkombination Sphinx 330/390 Universal WC-suite Sphinx 330/390 Closetzitting voor closetcombinatie Sphinx 330/390 Abattant pour duo Sphinx 330/390 WC-Sitz für Klosettkombination Sphinx 330/390 Seat and cover for WC-suite Sphinx 330/390 Wandcloset Sphinx 330 Cuvette suspendue Sphinx 330 Wand-WC Sphinx 330 Wallhung closet-pan Sphinx 330 Closetzitting voor wandcloset Sphinx 330 Abattant pour cuvette suspendue Sphinx 330 WC-Sitz für Wand-WC Sphinx 330 Seat and cover for wallhung closet-pan Sphinx 330 Wastafel Sphinx 330 55 Lavabo Sphinx 330 55 Waschtisch Sphinx 330 55 Washbasin Sphinx 330 55 Wastafel Sphinx 330 60/65 Lavabo Sphinx 330 60/65 Waschtisch Sphinx 330 60/65 Washbasin Sphinx 330 60/65 Zuil Sphinx 330 Colonne Sphinx 330 Saüle Sphinx 330 PedestalSphinx 330 Wastafel Sphinx 330 65 rechts Lavabo Sphinx 330 65 droite Waschtisch Sphinx 330 65 rechts Washbasin Sphinx 330 65 right Wastafel Sphinx 330 65 links Lavabo Sphinx 330 65 gauche Waschtisch Sphinx 330 65 links Washbasin Sphinx 330 65 left Wastafel Sphinx 330 80 rechts Lavabo Sphinx 330 80 droite Waschtisch Sphinx 330 80 rechts Washbasin Sphinx 330 80 right Pagina/Page Seite/Page 147

148

149

150

151-152

153-154

8
152-154

155

156

157

145

Pagina/Page Seite/Page Wastafel Sphinx 330 80 links Lavabo Sphinx 330 80 gauche Waschtisch Sphinx 330 80 links Washbasin Sphinx 330 80 left Fontein Sphinx 330 40 Lave-mains Sphinx 330 40 Handwaschbecken Sphinx 330 40 Hand-rinse basin Sphinx 330 40 Bidet Sphinx 330 Bidet à poser Sphinx 330 Standbidet Sphinx 330 Standing bidet Sphinx 330 Wandbidet Sphinx 330 Bidet suspendu Sphinx 330 Wandbidet Sphinx 330 Wallhung bidet Sphinx 330 Bad Sphinx 330 170 x 70 Baignoire Sphinx 330 170 x 70 Badewanne Sphinx 330 170 x 70 Bathtub Sphinx 330 170 x 70 Duobad Sphinx 330 180 x 80 Baignoire duo Sphinx 330 180 x 80 Duo-Badewanne Sphinx 330 180 x 80 Twinbath Sphinx 330 180 x 80 158

159

160

161

162

163

146

Sphinx 330/390

PK

(Code S81024)

Sphinx 330 (Code S85013)

Closetcombinatie Duo Klosettkombination WC-suite

AO = Code S8H871000

21,0 Kg (Code S81024) 8,0 Kg (Code S85013) EN 33 KIWA-6 EN 997 DF 7 Voor spoeling met 3 of 6 liter Pour rinçage avec 3 ou 6 litres Für Spülung mit 3 oder 6 Liter For flushing with 3 or 6 litres S6 Spoelhoeveelheid instelbaar Quantité d’eau réglable Spülmenge einstellbar Flush capacity adjustable Incl. montageset Incl. jeu de fixation Inkl. Montageset Fixingset included

147

Sphinx 330/390

(Code S8H512)

Closetzitting Abattant WC-Sitz Seat and cover

Te combineren met closetcombinatie Sphinx 330/390. En combinaison avec duo Sphinx 330/390. Zu kombinieren mit Klosettkombination Sphinx 330/390. To combine with WC-suite Sphinx 330/390. 148

Sphinx 330

(Code S82015)

Wandcloset Cuvette suspendue Wandklosett Wallhung closet-pan

21,0 Kg EN 38 KIWA-6-A EN 997 Zie pagina 420 Voir page 426 Siehe Seite 432 See page 438

149

Sphinx 330

(Code S8H513)

Closetzitting Abattant WC-Sitz Seat and cover

Te combineren met wandcloset Sphinx 330. En combinaison avec cuvette suspendue Sphinx 330. Zu kombinieren mit Wandklosett Sphinx 330. To combine with wallhung closet-pan Sphinx 330. 150

Sphinx 330 55

(Code S83037)

Wastafel Lavabo Waschtisch Washbasin

280

155

200

120
850 800 655 585 525

220

200 ¯ 35

458

550

16,0 Kg (Code S83037)

NEN-EN 32

120

151

Sphinx 330 55

(Code S83037)

Wastafel Lavabo Waschtisch Washbasin

150

16,0 Kg (Code S83037)

NEN-EN 32 Sphinx 330 (Code S87005) 9,5 Kg (Code S87005)

Zuil niet geschikt voor vloerafvoerbuis. Colonne pas prévu pour évacuation d’eau par le sol. Säule nicht geeignet für Bodenabflußrohr. Pedestal not suited for floor drain-pipe. 152

Sphinx 330 60 Sphinx 330 65

(Code S83038) (Code S83039)

Wastafel Lavabo Waschtisch Washbasin

280

160

??

215

120
850 800 635 565 505

240

200 ¯ 35

B

A 600 600 650 650
A

B 500 500

19,0 Kg (Code S80338) 21,0 Kg (Code S83039) NEN-EN 32

120

153

Sphinx 330 60 Sphinx 330 65

(Code S83038) (Code S83039)

Wastafel Lavabo Waschtisch Washbasin

19,0 Kg (Code S83038) 21,0 Kg (Code S83039) NEN-EN 32 Sphinx 330 (Code S87005) 9,5 Kg (Code S87005)

Zuil niet geschikt voor vloerafvoerbuis. Colonne pas prévu pour évacuation d’eau par le sol. Säule nicht geeignet für Bodenabflußrohr. Pedestal not suited for floor drain-pipe. 154

Sphinx 330 65

(Code S83042)

Wastafel rechts Lavabo droite Waschtisch rechts Washbasin right

21,0 Kg NEN-EN 32

120

155

Sphinx 330 65

(Code S83041)

Wastafel links Lavabo gauche Waschtisch links Washbasin left

21,0 Kg NEN-EN 32

120

156

Sphinx 330 80

(Code S83045)

Wastafel rechts Lavabo droite Waschtisch rechts Washbasin right

24,0 Kg

120

157

Sphinx 330 80

(Code S83044)

Wastafel links Lavabo gauche Waschtisch links Washbasin left

24,0 Kg

120

158

Sphinx 330 40

(Code S84014)

Fontein Lave-mains Handwaschbecken Hand-rinse basin

120

159

Sphinx 330

(Code S89013)

Bidet Bidet à poser Standbidet Standing bidet

215 160

80 400 200 170 100

530

350

¯35

20,0 Kg NEN-EN 36 Zie pagina 421 Voir page 427 Siehe Seite 433 See page 439

160

Sphinx 330

(Code S89012)

Wandbidet Bidet suspendu Wandbidet Wallhung bidet

20,0 Kg NEN-EN 36 Zie pagina 420 Voir page 426 Siehe Seite 432 See page 438

161

Sphinx 330 170 x 70

(Code S8H1A0)

Bad Baignoire Badewanne Bathtub

Hmax = 620 Hmin = 560

16,0 Kg EN 198 EN 232 EN 263 140 Ltr.

Badpoten separaat te bestellen (Code S8H991000). Jeu de pieds à commander séparément. Badewannenfüsse separat bestellen. Bath feet must be ordered seperately. 162

Sphinx 330 180 x 80

(Code S8H1B0)

Duobad Baignoire duo Duo-Badewanne Twinbath

Hmax = 620 Hmin = 560

17,0 Kg EN 198 EN 232 EN 263 150 Ltr.

Badpoten separaat te bestellen (Code S8H991000). Jeu de pieds à commander séparément. Badewannenfüsse separat bestellen. Bath feet must be ordered seperately. 163

164

Sphinx
Sphinx 340
Closetcombinatie Sphinx 340 41 AO/PK Duo Sphinx 340 41 AO/PK Klosettkombination Sphinx 340 41 AO/PK WC-suite Sphinx 340 41 AO/PK Closetcombinatie Sphinx 340 PK universeel Duo Sphinx 340 PK universel Universale Klosettkombination Sphinx 340 PK Universal WC-suite Sphinx 340 PK Verhoogde closetcombinatie Sphinx 340 PK universeel (+6 cm) Duo Sphinx 340 PK universel, surélevé (+6 cm) Universale erhöhte Klosettkombination Sphinx 340 PK (+6 cm) Universal increased height WC-suite Sphinx 340 PK (+6 cm) Wandcloset 34 Cuvette suspendue 34 Wand-WC 34 Wallhung closet-pan 34 Closetzitting Sphinx 340 Abattant Sphinx 340 WC-Sitz Sphinx 340 Seat and cover Sphinx 340 Wastafel Sphinx 340 60 (compact) Lavabo Sphinx 340 60 (compact) Waschtisch Sphinx 340 60 (kompakt) Washbasin Sphinx 340 60 (compact) Wastafel Sphinx 340 60/65 Lavabo Sphinx 340 60/65 Waschtisch Sphinx 340 60/65 Washbasin Sphinx 340 60/65 Meubelwastafel Sphinx 340 80 Lavabo-table Sphinx 340 80 Möbelwaschtisch Sphinx 340 80 Table-top Sphinx 340 80 Sifonkap Sphinx 340 voor wastafel en meubelwastafel Cache-siphon Sphinx 340 pour lavabo et lavabo-table Halbsäule Sphinx 340 für Waschtisch und Möbelwaschtisch Waste cover Sphinx 340 for washbasin and table-top Zuil Sphinx 340 voor wastafel en meubelwastafel Colonne Sphinx 340 pour lavabo et lavabo-table Säule Sphinx 340 für Waschtisch und Möbelwaschtisch Pedestal Sphinx 340 for washbasin and table-top Pagina/Page Seite/Page 169

170

171

172

173

174-175

176-177

9
178-179

174-176-178

175-177-179

165

Pagina/Page Seite/Page Fontein Sphinx 340 40 (compact) Lave-mains Sphinx 340 40 (compact) Handwaschbecken Sphinx 340 40 (kompakt) Hand-rinse basin Sphinx 340 40 (compact) Sifonkap Sphinx 340 voor fontein 40 (compact) Cache-siphon Sphinx 340 pour lave-mains 40 (compact) Halbsäule Sphinx 340 für Handwaschbecken 40 (kompakt) Waste cover Sphinx 340 for hand-rinse basin 40 (compact) Fontein Sphinx 340 40/45 Lave-mains Sphinx 340 40/45 Handwaschbecken Sphinx 340 40/45 Hand-rinse basin Sphinx 340 40/45 Sifonkap Sphinx 340 voor fontein 40/45 Cache-siphon Sphinx 340 pour lave-mains 40/45 Halbsäule Sphinx 340 für Handwaschbecken 40/45 Waste cover Sphinx 340 for hand-rinse basin 40/45 Hoekfontein Sphinx 340 Lave-mains d’angle Sphinx 340 Eckhandwaschbecken Sphinx 340 Corner hand-rinse basin Sphinx 340 Keramisch planchet Sphinx 340 60 Tablette céramique Sphinx 340 60 Keramische Ablage Sphinx 340 60 Ceramic shelf Sphinx 340 60 Bidet Sphinx 340 Bidet à poser Sphinx 340 Standbidet Sphinx 340 Standing bidet Sphinx 340 Wandbidet Sphinx 340 Bidet suspendu Sphinx 340 Wandbidet Sphinx 340 Wallhung bidet Sphinx 340 Bad Sphinx 340 170 x 75 Baignoire Sphinx 340 170 x 75 Badewanne Sphinx 340 170 x 75 Bathtub Sphinx 340 170 x 75 Duobad Sphinx 340 180 x 80 Baignoire duo Sphinx 340 180 x 80 Duo-Badewanne Sphinx 340 180 x 80 Twinbath Sphinx 340 180 x 80 180

180

181

181

182

183

184

185

186

187

166

Pagina/Page Seite/Page Badkamermeubelen Sphinx 340 Meubles de salle de bains Sphinx 340 Badezimmermöbel Sphinx 340 Bathroom furniture Sphinx 340 Accessoires Sphinx 340 Accessoires Sphinx 340 Zubehör Sphinx 340 Accessories Sphinx 340 188

190

167

168

Sphinx 340

41 AO N 41 PK N

(Code S8184) (Code S8185)

Closetcombinatie Duo Klosettkombination WC-suite

340

(Code S8550)

18,0 Kg (Code S8184) 16,5 Kg (Code S8185) 9,0 Kg (Code S8550) EN 33 KIWA-6 EN 997 DF 1 Voor spoeling met 3 of 6 liter Pour rinçage avec 3 ou 6 litres Für Spülung mit 3 oder 6 Liter For flushing with 3 or 6 litres S1 Spoelhoeveelheid instelbaar Quantité d’eau réglable Spülmenge einstellbar Flush capacity adjustable

169

Sphinx 340

(Code S8176)

Closetcombinatie Duo Klosettkombination WC-suite

340 (Code S8550)

AO = Code S8H782000, S = Code S8H864000, SV = Code S8H865000

20,0 Kg (Code S8176) 9,0 Kg (Code S8550) EN 33 KIWA-6 EN 997 DF 1 Voor spoeling met 3 of 6 liter Pour rinçage avec 3 ou 6 litres Für Spülung mit 3 oder 6 Liter For flushing with 3 or 6 litres S1 Spoelhoeveelheid instelbaar Quantité d’eau réglable Spülmenge einstellbar Flush capacity adjustable

170

Sphinx 340

PK (Code S8160)

Verhoogde closetcombinatie (+6 cm) Duo surélevé (+6 cm) Erhöhte Klosettkombination (+6 cm) Increased height WC-suite (+6 cm)

340 (Code S8550)

AO = Code S8H782000, S = Code S8H864000, SV = Code S8H865000

25,0 Kg (Code S8160) 9,0 Kg (Code S8550) EN 33 KIWA-6 EN 997 DF 1 Voor spoeling met 3 of 6 liter Pour rinçage avec 3 ou 6 litres Für Spülung mit 3 oder 6 Liter For flushing with 3 or 6 litres S1 Spoelhoeveelheid instelbaar Quantité d’eau réglable Spülmenge einstellbar Flush capacity adjustable Zie pagina 421 Voir page 427 Siehe Seite 433 See page 439 Incl. montageset Incl. jeu de fixation Inkl. Montageset Fixingset included

171

34

(Code S8204)

Wandcloset Cuvette suspendue Wandklosett Wallhung closet-pan

15,0 Kg EN 38 KIWA-6-A EN 997

Zie pagina 420 Voir page 426 Siehe Seite 432 See page 438

172

Sphinx 340

(Code S8H5N0)

Closetzitting Abattant WC-Sitz Seat and cover

359

445

173

Sphinx 340 60

(Code S8317)

Wastafel 60 compact Lavabo 60 compact Waschtisch 60 kompakt Washbasin 60 compact

14,0 Kg NEN-EN 32

Sphinx 340 (Code S8S65) Incl. montageset Incl. jeu de fixation Inkl. Montageset Fixingset included 7,0 Kg (Code S8S65) Zie pagina 422 Voir page 428 Siehe Seite 434 See page 440

120

Sifonkap geschikt voor vloerafvoerbuis. Cache-siphon prévu pour évacuation par le sol. Halbsäule geeignet für Bodenabflußrohr. Waste cover suited for floor drain-pipe. 174

Sphinx 340 60

(Code S8317)

Wastafel 60 compact Lavabo 60 compact Waschtisch 60 kompakt Washbasin 60 compact

14,0 Kg NEN-EN 32

Sphinx 340 (Code S8718)

11,0 Kg (Code S8718)

120

Zuil geschikt voor vloerafvoerbuis. Colonne prévue pour évacuation par le sol. Säule geeignet für Bodenabflußrohr. Pedestal suited for floor drain-pipe. * Nominale hoogte 900 mm. Exacte hoogte wordt door het plaatsen van de zuil berekend. * Hauteur nominale 900 mm. La hauteur exacte est calculée par le placement de la colonne. * Nominale Höhe 900 mm. Exacte Höhe muss durch unterstellen der Säule ermittelt werden. * Nominal height 900 mm. Exact height has to be calculated after placing on pedestal. 175

Sphinx 340 60 Sphinx 340 65

(Code S8316) (Code S8315)

Wastafel Lavabo Waschtisch Washbasin

17,0 Kg (Code S8316) 18,5 Kg (Code S8315) NEN-EN 32

Sphinx 340 (Code S8S65) Incl. montageset Incl. jeu de fixation Inkl. Montageset Fixingset included 7,0 Kg (Code S8S65) Zie pagina 422 Voir page 428 Siehe Seite 434 See page 440
120

Sifonkap geschikt voor vloerafvoerbuis. Cache-siphon prévu pour évacuation par le sol. Halbsäule geeignet für Bodenabflußrohr. Waste cover suited for floor drain-pipe. 176

Sphinx 340 60 Sphinx 340 65

(Code S8316) (Code S8315)

Wastafel Lavabo Waschtisch Washbasin

17,0 Kg (Code S8316) 18,5 Kg (Code S8315) NEN-EN 32

Sphinx 340 (Code S8718)

11,0 Kg (Code S8718)

120

Zuil geschikt voor vloerafvoerbuis. Colonne prévue pour évacuation par le sol. Säule geeignet für Bodenabflußrohr. Pedestal suited for floor drain-pipe. * Nominale hoogte 900 mm. Exacte hoogte wordt door het plaatsen van de zuil berekend. * Hauteur nominale 900 mm. La hauteur exacte est calculée par le placement de la colonne. * Nominale Höhe 900 mm. Exacte Höhe muss durch unterstellen der Säule ermittelt werden. * Nominal height 900 mm. Exact height has to be calculated after placing on pedestal. 177

Sphinx 340 80

(Code S8W22)

Meubelwastafel Lavabo-table Möbelwaschtisch Table-top

18,5 Kg NEN-EN 32

Sphinx 340 (Code S8S65) Incl. montageset Incl. jeu de fixation Inkl. Montageset Fixingset included 7,0 Kg (Code S8S65) Zie pagina 422 Voir page 428 Siehe Seite 434 See page 440

Sifonkap geschikt voor vloerafvoerbuis. Cache-siphon prévu pour évacuation par le sol. Halbsäule geeignet für Bodenabflußrohr. Waste cover suited for floor drain-pipe. 178

Sphinx 340 80

(Code S8W22)

Meubelwastafel Lavabo-table Möbelwaschtisch Table-top

18,5 Kg NEN-EN 32

Sphinx 340 (Code S8718)

11,0 Kg (Code S8718)

Zuil geschikt voor vloerafvoerbuis. Colonne prévue pour évacuation par le sol. Säule geeignet für Bodenabflußrohr. Pedestal suited for floor drain-pipe. * Nominale hoogte 900 mm. Exacte hoogte wordt door het plaatsen van de zuil berekend. * Hauteur nominale 900 mm. La hauteur exacte est calculée par le placement de la colonne. * Nominale Höhe 900 mm. Exacte Höhe muss durch unterstellen der Säule ermittelt werden. * Nominal height 900 mm. Exact height has to be calculated after placing on pedestal. 179

Sphinx 340 40

(Code S8423)

Fontein compact Lave-mains compact Handwaschbecken kompakt Hand-rinse basin compact

5,0 Kg NEN-EN 111

Sphinx 340 (Code S8S77) Incl. montageset Incl. jeu de fixation Inkl. Montageset Fixingset included 3,0 Kg (Code S8S77) Zie pagina 423 Voir page 429 Siehe Seite 435 See page 441
120

Sifonkap geschikt voor vloerafvoerbuis. Cache-siphon prévu pour évacuation par le sol. Halbsäule geeignet für Bodenabflußrohr. Waste cover suited for floor drain-pipe. 180

Sphinx 340 40 Sphinx 340 45

(Code S8422) (Code S8421)

Fontein Lave-mains Handwaschbecken Hand-rinse basin

D A B C 40 400 325 145 45 450 370 160 D M1 30 705 35 690

5,5 Kg (Code S8422) 9,0 Kg (Code S8421) NEN-EN 111

Sphinx 340 (Code S8S67) Incl. montageset Incl. jeu de fixation Inkl. Montageset Fixingset included 3,5 Kg (Code S8S67) Zie pagina 423 Voir page 429 Siehe Seite 435 See page 441
120

Sifonkap geschikt voor vloerafvoerbuis. Cache-siphon prévu pour évacuation par le sol. Halbsäule geeignet für Bodenabflußrohr. Waste cover suited for floor drain-pipe. 181

Sphinx 340

(Code S8477)

Hoekfontein Lave-mains d’angle Eckhandwaschbecken Corner hand-rinse basin

6,9 Kg NEN-EN 111

120

182

Sphinx 340

(Code S8821)

Keramisch planchet Tablette céramique Keramische Ablage Ceramic shelf

4,0 Kg

183

Sphinx 340

(Code S8930)

Bidet Bidet à poser Standbidet Standing bidet

19,0 Kg

NEN-EN 35 DIN-EN 35 Zie pagina 421 Voir page 427 Siehe Seite 433 See page 439 Incl. montageset Incl. jeu de fixation Inkl. Montageset Fixingset included

184

Sphinx 340

(Code S8940)

Wandbidet Bidet suspendu Wandbidet Wallhung bidet

16,5 Kg

NEN-EN 36 DIN-EN 36 Zie pagina 420 Voir page 426 Siehe Seite 432 See page 438

185

Sphinx 340 170 x 75

(Code S8H0R0)

Bad Baignoire Badewanne Bathtub

H

Hmax = 650 Hmin = 560

23,1 Kg EN 198 EN 232 EN 263 125 Ltr.

Badpoten separaat te bestellen (Code S8H991000). Jeu de pieds à commander séparément. Badewannenfüsse separat bestellen. Bath feet must be ordered seperately. 186

Sphinx 340 180 x 80

(Code S8H0S0)

Duobad Baignoire duo Duo-Badewanne Twinbath

H

Hmax = 610 Hmin = 530

22,1 Kg EN 198 EN 232 EN 263 170 Ltr.

Badpoten separaat te bestellen (Code S8H991000). Jeu de pieds à commander séparément. Badewannenfüsse separat bestellen. Bath feet must be ordered seperately. 187

Sphinx 340

Badkamermeubelen Meubles de salle de bains Badezimmermöbel Bathroom furniture

Hoge kast, opening links of rechts (Code S8M0542) Armoire haute, ouverture gauche ou droite Hochschrank, Tür rechts oder links Tall unit, hinges left/right 47,0 kg
400

1900

380

Wastafelonderbouw voor meubelwastafel 80 (Code S8M504) Armoire inférieure pour lavabo-table 80 Unterschrank für Waschtisch 80 Undercounter unit for table-top 80 27,0 kg

820

710

370

188

Sphinx 340

Badkamermeubelen Meubles de salle de bains Badezimmermöbel Bathroom furniture

Meubelspiegel (Code S8M104) Miroir d’armoire Spiegel Furniture mirror 11,0 kg

810

600

189

Sphinx 340

Accessoires Accessoires Zubehör Accessories

Zeepschaal Sphinx 340 (Code S8HK21C00) Porte-savon Sphinx 340 Seifenschale Sphinx 340 Soapholder Sphinx 340

180

130

50

Zeepdispenser Sphinx 340 (Code S8HK22C00) Distributeur de savon Sphinx 340 Seifenspender Sphinx 340 Soapdispenser Sphinx 340

180

130

175

Wandglashouder Sphinx 340 (Code S8HK23C00) Porte-verre Sphinx 340 Glashalter Sphinx 340 Tumblerholder Sphinx 340

180

130

130

190

Sphinx 340

Accessoires Accessoires Zubehör Accessories

Planchet Sphinx 340 60 (Code S8HK25C00) Tablette Sphinx 340 60 Ablage Sphinx 340 60 Shelf Sphinx 340 60

150

600

50

Closetborstelhouder Sphinx 340 (Code S8HK27C00) Porte-brosse Sphinx 340 WC-Bürstenhalter Sphinx 340 Toiletbrushholder Sphinx 340

420 180 130

Handdoekring (Code S8HK01C00) Anneau porte-serviette Handtuchbügel Towelring

85

175

265

191

Sphinx 340

Accessoires Accessoires Zubehör Accessories

2-lids handdoekrek Sphinx 340 (Code S8HK02C00) Porte-essuie à 2 branches Sphinx 340 2-gliedriger Handtuchhalter Sphinx 340 Twin armed towelrail Sphinx 340

50 115 450

Badhanddoekhouder Sphinx 340 40/60/80 (Code S8HK03C00/S8HK04C00/S8HK05C00) Porte-essuie de bain Sphinx 340 40/60/80 Badetuchhalter Sphinx 340 40/60/80 Bathtowelrail Sphinx 340 40/60/80

C A

B

Kledinghaak Sphinx 340 (Code S8HK06C00) Patère Sphinx 340 Kleiderhaken Sphinx 340 Robehook Sphinx 340

50 65

90

192

Sphinx 340

Accessoires Accessoires Zubehör Accessories

Closetrolhouder Sphinx 340 (Code S8HK08C00) Porte-rouleau Sphinx 340 Papierrollenhalter Sphinx 340 Paperholder Sphinx 340
85

50

190

Wastafelspiegel Sphinx 340 (Code S8HK11000) Miroir Sphinx 340 pour lavabo Spiegel Sphinx 340 für Waschtisch Mirror Sphinx 340 for washbasin

600

800

Fonteinspiegel Sphinx 340 (Code S8HK12000) Miroir Sphinx 340 pour lave-mains Spiegel Sphinx 340 für Handwaschbecken Mirror Sphinx 340 for hand-rinse basin

450

600

193

194

Sphinx
Sphinx 350
Closetcombinatie Sphinx 350 universeel Duo Sphinx 350 universel Universale Klosettkombination Sphinx 350 Universal WC-suite Sphinx 350 Wandcloset Sphinx 350 Cuvette suspendue Sphinx 350 Wand-WC Sphinx 350 Wallhung closet-pan Sphinx 350 Closet Sphinx 350 PK back-to-wall Cuvette Sphinx 350 PK back-to-wall Klosett Sphinx 350 PK back-to-wall Closet-pan Sphinx 350 PK back-to-wall Closetzitting Sphinx 350 Abattant Sphinx 350 WC-Sitz Sphinx 350 Seat and cover Sphinx 350 Wastafel Sphinx 350 60 Lavabo Sphinx 350 60 Waschtisch Sphinx 350 60 Washbasin Sphinx 350 60 Wastafel Sphinx 350 60 (ovaal) Lavabo Sphinx 350 60 (ovale) Waschtisch Sphinx 350 60 (oval) Washbasin Sphinx 350 60 (oval) Wastafel Sphinx 350 80 rechts Lavabo Sphinx 350 80 droite Waschtisch Sphinx 350 80 rechts Washbasin Sphinx 350 80 right Wastafel Sphinx 350 80 links Lavabo Sphinx 350 80 gauche Waschtisch Sphinx 350 80 links Washbasin Sphinx 350 80 left Meubelwastafel Sphinx 350 80 Lavabo table Sphinx 350 80 Möbel Waschtisch Sphinx 350 80 Tabletop washbasin Sphinx 350 80 Meubelwastafel Sphinx 350 100 Lavabo table Sphinx 350 100 Möbel Waschtisch Sphinx 350 100 Tabletop washbasin Sphinx 350 100 Pagina/Page Seite/Page 199

200

201

202

203

204

205

206

10

207

208

195

Pagina/Page Seite/Page Sifonkap Sphinx 350 voor wastafel 60/80/100 Cache-siphon Sphinx 350 pour lavabo 60/80/100 Halbsaüle Sphinx 350 für Waschtisch 60/80/100 Waste cover Sphinx 350 for washbasin 60/80/100 Halfinbouwwastafel Sphinx 350 56 Lavabo semi-encastré Sphinx 350 56 Semi Einbau-Waschtisch Sphinx 350 56 Semi-recessed washbasin Sphinx 350 56 Fontein Sphinx 350 40 Lave-mains Sphinx 350 40 Handwaschbecken Sphinx 350 40 Hand-rinse basin Sphinx 350 40 Fontein Sphinx 350 45 Lave-mains Sphinx 350 45 Handwaschbecken Sphinx 350 45 Hand-rinse basin Sphinx 350 45 Bidet Sphinx 350 Bidet à poser Sphinx 350 Standbidet Sphinx 350 Standing bidet Sphinx 350 Wandbidet Sphinx 350 Bidet suspendu Sphinx 350 Wandbidet Sphinx 350 Wallhung bidet Sphinx 350 Bidetzitting Sphinx 350 Abattant pour bidet Sphinx 350 Bidet Sitze Sphinx 350 Bidet seat Sphinx 350 Bad Sphinx 350 170 x 75 Baignoire Sphinx 350 170 x 75 Badewanne Sphinx 350 170 x 75 Bathtub Sphinx 350 170 x 75 Duobad Sphinx 350 180 x 80 Baignoire duo Sphinx 350 180 x 80 Duo-Badewanne Sphinx 350 180 x 80 Twinbath Sphinx 350 180 x 80 Badkamermeubelen Sphinx 350 Meubles de salle de bains Sphinx 350 Badezimmermöbel Sphinx 350 Bathroom furniture Sphinx 350 208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

196

Pagina/Page Seite/Page Accessoires Sphinx 350 Accessoires Sphinx 350 Zubehör Sphinx 350 Accessories Sphinx 350 221

197

198

Sphinx 350

PK

(Code S81025)

Sphinx 350 (Code S85014)

Closetcombinatie Duo Klosettkombination WC-suite

790 705

390

ÿ1 00 180 ÿ23 230 100 220

660 427

357

156 346

AO = S8H782000

27,5 Kg (Code S81025) 12,6 Kg (Code S85014) EN 33 KIWA-6 EN 997 DF 7 Voor spoeling met 3 of 6 liter Pour rinçage avec 3 ou 6 litres Für Spülung mit 3 oder 6 Liter For flushing with 3 or 6 litres S5 Spoelhoeveelheid instelbaar Quantité d’eau réglable Spülmenge einstellbar Flush capacity adjustable

199

Sphinx 350

(Code S82016)

Wandcloset Cuvette suspendue Wandklosett Wallhung closet-pan

180 55 100 400 100 320 220 70 220 355 ¯27

560 427

¯1 6 357 156 290

15,3 Kg EN 38 KIWA-6-A EN 997 Zie pagina 420 Voir page 426 Siehe Seite 432 See page 438

200

Sphinx 350 PK back to wall

(Code S81027)

Closet Cuvette Klosett Closet-pan

395
190

340

220

550 424

355

155

15,0 Kg EN 37 EN 997

201

Sphinx 350

(Code S8H2805)

Closetzitting Abattant WC-Sitz Seat and cover

373

445

202

Sphinx 350 60

(Code S83056)

Wastafel Lavabo Waschtisch Washbasin

280

140 ¯22 160

120 900 845 745 635 615

205

¯35

485

600

17,2 Kg (Code S83056) NEN-EN 32

Sphinx 350 (Code S8S013) 8,5 Kg (Code S8S013)

120

Sifonkap geschikt voor vloerafvoerbuis. Cache-siphon prévu pour évacuation par le sol. Halbsäule geeignet für Bodenabflußrohr. Waste cover suited for floor drain-pipe. 203

Sphinx 350 60

(Code S83057)

Wastafel (ovaal) Lavabo (ovale) Waschtisch (oval) Washbasin (oval)

280 22 30 900 850 760 80 635 615 210 300 185

600 500 60 120 210

510

17,2 Kg (Code S83057) NEN-EN 32

Sphinx 350 (Code S8S013) 8,5 Kg (Code S8S013)

120

Sifonkap geschikt voor vloerafvoerbuis. Cache-siphon prévu pour évacuation par le sol. Halbsäule geeignet für Bodenabflußrohr. Waste cover suited for floor drain-pipe. 204

Sphinx 350 80

(Code S83059)

Wastafel rechts Lavabo droite Waschtisch rechts Washbasin right

500 280 140 ¯22 160 120 900 845 740 630 610

205

750

¯35 440

510

800

25,0 Kg (Code S83059) NEN-EN 32

Sphinx 350 (Code S8S013) 8,5 Kg (S8S013)

120

Sifonkap geschikt voor vloerafvoerbuis. Cache-siphon prévu pour évacuation par le sol. Halbsäule geeignet für Bodenabflußrohr. Waste cover suited for floor drain-pipe. 205

Sphinx 350 80

(Code S83058)

Wastafel links Lavabo gauche Waschtisch links Washbasin left

500 280 140 ¯22 160 120 900 845 740 630 610

205

750

¯35 440

510

800

25,0 Kg (Code S83058) NEN-EN 32

Sphinx 350 (Code S8S013) 8,5 Kg (S8S013)

120

Sifonkap geschikt voor vloerafvoerbuis. Cache-siphon prévu pour évacuation par le sol. Halbsäule geeignet für Bodenabflußrohr. Waste cover suited for floor drain-pipe. 206

Sphinx 350 80

(Code S83060)

Meubelwastafel Lavabo table Möbel Waschtisch Tabletop washbasin

280 140 ¯22 160

120 900 845 745 630 610

205

¯35

480

800

25,0 Kg (Code S83060) NEN-EN 32

Sphinx 350 (Code S8S013) 8,5 Kg (Code S8S013)

120

Sifonkap geschikt voor vloerafvoerbuis. Cache-siphon prévu pour évacuation par le sol. Halbsäule geeignet für Bodenabflußrohr. Waste cover suited for floor drain-pipe. 207

Sphinx 350 100

(Code S83061)

Meubelwastafel Lavabo table Möbel Waschtisch Tabletop washbasin

720 280 140 ¯22 160

120 900 845 740 630 610

205

¯35

480

1000

32,0 Kg (Code S83061) NEN-EN 32

Sphinx 350 (Code S8S013) 8,5 Kg (Code S8S013)

120

Sifonkap geschikt voor vloerafvoerbuis. Cache-siphon prévu pour évacuation par le sol. Halbsäule geeignet für Bodenabflußrohr. Waste cover suited for floor drain-pipe. 208

Sphinx 350 56

(Code S8W011)

Halfinbouwwastafel Lavabo semi-encastré Semi Einbau-Waschtisch Semi-recessed washbasin

22 190

200

560 60 200

485

12,7 Kg (Code S8W011) EN 31

120

209

Sphinx 350 40

(Code S84016)

Fontein Lave-mains Handwaschbecken Hand-rinse basin

180 30 140 900 845 760 160

400 312 55 97 160 310

10,3 Kg

120

210

Sphinx 350 45

(Code S84017)

Fontein Lave-mains Handwaschbecken Hand-rinse basin

180 ¯22 30 900 850 800 175 160

450 375 55 100

175

390

10,5 Kg

120

211

Sphinx 350

(Code S89014)

Bidet Bidet à poser Standbidet Standing bidet

75 ¯22 80

390 ¯ 23 38 150

215 220 110

390

150

560

355

¯35 290

15,7 Kg NEN-EN 36

212

Sphinx 350

(Code S89015)

Wandbidet Bidet suspendu Wandbidet Wallhung bidet

75 ¯22 ¯27

180

400 45/50 215 120 70 140 140/170 320

560

355

¯35 290

15,7 Kg NEN-EN 36

Zie pagina 420 Voir page 426 Siehe Seite 432 See page 438

213

Sphinx 350

(Code S8H5281)

Bidetzitting Abattant pour bidet Bidet Sitze Bidet seat

368

457

214

Sphinx 350 170 x 75

(Code S8H1G0)

Bad Baignoire Badewanne Bathtub

1700

¯52

510 750

60 60

35 455 H 1225 270

70

Hmax = 635 Hmin = 585

30,0 Kg EN 198 EN 232 EN 263 270 Ltr.

Badpoten separaat te bestellen (Code S8H991000). Jeu de pieds à commander séparément. Badewannenfüsse separat bestellen. Bath feet must be ordered seperately. 215

Sphinx 350 180 x 80

(Code S8H1H0)

Duobad Baignoire duo Duo-Badewanne Twinbath

1800

¯52 560 800

60 75 75

35 455 H 1200 900

Hmax = 635 Hmin = 585

30,0 Kg EN 198 EN 232 EN 263 290 Ltr.

Badpoten separaat te bestellen (Code S8H991000). Jeu de pieds à commander séparément. Badewannenfüsse separat bestellen. Bath feet must be ordered seperately. 216

Sphinx 350

Badkamermeubelen Meubles de salle de bains Badezimmermöbel Bathroom furniture

Hoge kast (Code S8M72804) Armoire haute Hochschrank Tall unit 30,0 Kg

362 308

915

1522 16 1736

591

365 214

Lage kast (Code S8M72803) Armoire basse Unterschrank Base unit 18,0 Kg

362 308 16 596 810 400 180

365

214

217

Sphinx 350

Badkamermeubelen Meubles de salle de bains Badezimmermöbel Bathroom furniture

Wastafelonderbouw voor meubelwastafel 80 (code S8M72801) Sous-meuble lavabo table 80 Unterbau Möbel Waschtisch 80 Undercounter unit for tabletop washbasin 80 20,0 Kg

16

110

16

400 900

760

214

308 362

Wastafelonderbouw voor meubelwastafel 100 (code S8M72802) Sous-meuble lavabo table 100 Unterbau Möbel Waschtisch 100 Undercounter unit for tabletop washbasin 100 22,0 Kg

16

110

16

400 900 214 308 362

960

Meubelplanchet 80 (Code S8HK2803/S8HK2808) Etagère meuble 80 Möbel Ablage 80 Furniture shelf 80 3,5 Kg
760 190

50

218

Sphinx 350

Badkamermeubelen Meubles de salle de bains Badezimmermöbel Bathroom furniture

Meubelplanchet 100 (Code S8HK2804/S8HK2809) Etagère meuble 100 Möbel Ablage 100 Furniture shelf 100 4,5 Kg
960 190

50

Wastafelspiegel meubelwastafel 80 (Code S8HK2801/S8HK2806) Miroir lavabo table 80 Spiegel Möbel Waschtisch 80 Mirror tabletop washbasin 80 4,0 Kg

760

400

50 190

Wastafelspiegel meubelwastafel 100 (Code S8HK2802/S8HK2807) Miroir lavabo table 100 Spiegel Möbel Waschtisch 100 Mirror tabletop washbasin 100 5,0 Kg

960

400

50 190

219

Sphinx 350

Badkamermeubelen Meubles de salle de bains Badezimmermöbel Bathroom furniture

Passpiegel 37 (code S8HK2805 / S8HK2810) Miroir psyché 37 Hochspiegel Full-length mirror 12,0 Kg
54

365

1522

1736

214

220

Sphinx 350

Accessoires Accessoires Zubehör Accessories

Zeepdispenser (Code S8HK2811A20) Distributeur de savon Seifenspender Soap dispenser
120

165

70

Drinkbeker (Code S8HK2816A20) Gobelet Trinkbecher Goblet

110

70 119

Planchet 40/60/80/100 (Code S8HK2812A20/S8HK2813A20/S8HK2826A20/S8HK2827A20) Tablette 40/60/80/100 Ablage 40/60/80/100 Shelf 40/60/80/100 A B 40 400 125 60 600 125 80 800 125 100 1000 125
A

B

221

Sphinx 350

Accessoires Accessoires Zubehör Accessories

Kledinghaak (Code S8HK2820A20) Patère Kleiderhaken Robehook

30

80 70

Handdoekrek 32,5 (Code S8HK2824A20) Porte-essuie Handtuchhälter Towel rail

30 325 30

Handdoekrek (dubbel) 42 (Code S8HK2819A20) Porte-essuie (double) Handtuchhälter (doppelt) Towel rail (double)

30

80

420

222

Sphinx 350

Accessoires Accessoires Zubehör Accessories

Badhanddoekhouder 32/47 (Code S8HK2817A20/S8HK2818A20) Porte-essuie de bain Handtuchhälter Bathtowelrail A B C 32 320 80 30 47 470 80 30

C B

A

Lamp (Code S8HK2821A20) Eclairage Leuchte Lamp
1 14

172

40

Closetborstelhouder (Code S8HK2815A20) Porte-brosse WC WC-Bürstenhalter Toilet brush holder

425 80

223

Sphinx 350

Accessoires Accessoires Zubehör Accessories

Closetrolhouder (Code S8HK2814A20) Porte-rouleau WC Papierrollenhalter Paper holder

130

93 130

Reservehouder closetpapier (Code S8HK2828A20) Porte rouleau WC de réserve Reserve papierrollenhalter Spare paper holder

140 30

Fonteinspiegel 40 (Code S8HK2822A20) Miroir pour lave-mains 40 Spiegel für Handwaschbecken Mirror for hand-rinse basin 40

700

400

224

Sphinx 350

Accessoires Accessoires Zubehör Accessories

Wastafelspiegel 60 met verwarming (Code S8HK2823A20) Miroir pour lavabo 60 avec chauffage Spiegel für Waschtisch 60 mit Heizung Mirror for washbasin 60 with heating

600

600

225

226

Sphinx
Sphinx 380
Closetcombinatie Sphinx 380 universeel Duo Sphinx 380 universel Universale Klosettkombination Sphinx 380 Universal WC-suite Sphinx 380 Wandcloset Sphinx 380 Cuvette suspendue Sphinx 380 Wand-WC Sphinx 380 Wallhung closet-pan Sphinx 380 Closetzitting Sphinx 380 Abattant Sphinx 380 WC-Sitz Sphinx 380 Seat and cover Sphinx 380 Wastafel Sphinx 380 60/70 Lavabo Sphinx 380 60/70 Waschtisch Sphinx 380 60/70 Washbasin Sphinx 380 60/70 Meubelwastafel Sphinx 380 80 Lavabo-table Sphinx 380 80 Möbelwaschtisch Sphinx 380 80 Table-top Sphinx 380 80 Sifonkap Sphinx 380 voor wastafel en meubelwastafel Cache-siphon Sphinx 380 pour lavabo et lavabo-table Halbsaüle Sphinx 380 für Waschtisch und Möbelwaschtisch Waste cover Sphinx 380 for washbasin and table-top Zuil Sphinx 380 voor wastafel en meubelwastafel Colonne Sphinx 380 pour lavabo et lavabo-table Saüle Sphinx 380 für Waschtisch und Möbelwaschtisch Pedestal Sphinx 380 for washbasin and table-top Hoekwastafel Sphinx 380 53 Lavabo d'angle Sphinx 380 53 Eckwaschtisch Sphinx 380 53 Corner washbasin Sphinx 380 53 Fontein Sphinx 380 40 Lave-mains Sphinx 380 40 Handwaschbecken Sphinx 380 40 Hand-rinse basin Sphinx 380 40 Sifonkap Sphinx 380 voor fontein Cache-siphon Sphinx 380 pour lave-mains Halbsaüle Sphinx 380 für Handwaschbecken Waste cover Sphinx 380 for hand-rinse basin Pagina/Page Seite/Page 229

230

231

232-233

234

232-234

233

235

236

11 17

236

227

Pagina/Page Seite/Page Wandbidet Sphinx 380 Bidet suspendu Sphinx 380 Wandbidet Sphinx 380 Wallhung bidet Sphinx 380 Duobad Sphinx 380 180 x 80 vrij inbouwbaar Baignoire duo Sphinx 380 180 x 80 encastrable Duo-Badewanne Sphinx 380 180 x 80 frei einbaubar Twinbath Sphinx 380 180 x 80 free built-in Duobad Sphinx 380 180 x 80 back to wall Baignoire duo Sphinx 380 180 x 80 back to wall Duo-Badewanne Sphinx 380 180 x 80 back to wall Twinbath Sphinx 380 180 x 80 back to wall Badpaneel Sphinx 380 Panneau pour baignoire Sphinx 380 Schürze für Badewanne Sphinx 380 Bathtub panel Sphinx 380 Badkamermeubelen Sphinx 380 Meubles de salle de bains Sphinx 380 Badezimmermöbel Sphinx 380 Bathroom furniture Sphinx 380 237

238

239

240

241

228

Sphinx 380

PK

(Code S81016)

Sphinx 380 (Code S85002)

Closetcombinatie Duo Klosettkombination WC-suite

AO = Code S8H782000, S = Code S8H864000, SV = Code S8H865000

26,0 Kg (Code S81016) 9,5 Kg (Code S85002) EN 33 KIWA-6 EN 997 DF 7 Voor spoeling met 3 of 6 liter Pour rinçage avec 3 ou 6 litres Für Spülung mit 3 oder 6 Liter For flushing with 3 or 6 litres S4 Spoelhoeveelheid instelbaar Quantité d’eau réglable Spülmenge einstellbar Flush capacity adjustable Incl. montageset Incl. jeu de fixation Inkl. Montageset Fixingset included

229

Sphinx 380

(Code S82007)

Wandcloset Cuvette suspendue Wandklosett Wallhung closet-pan

21,5 Kg EN 38 KIWA-6 EN 997 Zie pagina 420 Voir page 426 Siehe Seite 432 See page 438

230

Sphinx 380

(Code S8H5050)

Closetzitting Abattant WC-Sitz Seat and cover

231

Sphinx 380 60 Sphinx 380 70

(Code S83005) (Code S83026)

Wastafel Lavabo Waschtisch Washbasin

15,5 Kg (Code S83005) 17,5 Kg (Code S83026)

Sphinx 380 (Code S8S003) 6,0 Kg (Code S8S003) Zie pagina 419/422 Voir page 419/422 Siehe Seite 419/422 See page 419/422

120

Incl. sifon en plug Incl. siphon et crépine Inkl. Sifon und Ablaufgarnitur Waste and plug included Sifonkap geschikt voor vloerafvoerbuis. Cache-siphon prévu pour évacuation par le sol. Halbsäule geeignet für Bodenabflußrohr. Waste cover suited for floor drain-pipe. 232

Sphinx 380 60 Sphinx 380 70

(Code S83005) (Code S83026)

Wastafel Lavabo Waschtisch Washbasin

15,5 Kg (Code S83005) 17,5 Kg (Code S83026)

Sphinx 300 / 380 (Code S87001) 13,0 Kg (Code S87001)

Incl. sifon en plug Incl. siphon et crépine Inkl. Sifon und Ablaufgarnitur Waste and plug included 233

Sphinx 380 80

(Code S8W001)

Meubelwastafel Lavabo-table Möbelwaschtisch Table-top

21,0 Kg (Code S8W001)

Sphinx 380 (Code S8S003) 6,0 Kg (Code S8S003)

Zie pagina 419/422 Voir page 419/428 Siehe Seite 419/434 See page 419/440

120

Incl. sifon en plug Incl. siphon et crépine Inkl. Sifon und Ablaufgarnitur Waste and plug included Sifonkap geschikt voor vloerafvoerbuis. Cache-siphon prévu pour évacuation par le sol. Halbsäule geeignet für Bodenabflußrohr. Waste cover suited for floor drain-pipe. 234

Sphinx 380 53

(Code S83027)

Hoekwastafel Lavabo d'angle Eckwaschtisch Corner washbasin

13,4 Kg (Code S83027)

Incl. sifon en plug Incl. siphon et crépine Inkl. Sifon und Ablaufgarnitur Waste and plug included 235

Sphinx 380 40

(Code S84004)

Fontein Lave-mains Handwaschbecken Hand-rinse basin

6,0 Kg (Code S84004) NEN-EN 111 Sphinx 380 (Code S8S002) 3,0 Kg (Code S8S002) Zie pagina 423 Voir page 429 Siehe Seite 435 See page 441
120

Sifonkap geschikt voor vloerafvoerbuis. Cache-siphon prévu pour évacuation par le sol. Halbsäule geeignet für Bodenabflußrohr. Waste cover suited for floor drain-pipe. 236

Sphinx 380

(Code S89005)

Wandbidet Bidet suspendu Wandbidet Wallhung bidet

17,0 Kg NEN-EN 36 Zie pagina 420 Voir page 426 Siehe Seite 432 See page 438

237

Sphinx 380 180 x 80

(Code S8H0G0)

Duobad vrij inbouwbaar Baignoire duo encastrable Duo-Badewanne frei einbaubar Twinbath free built-in

Amax = 620 Amin = 560

35,0 Kg EN 198 EN 232 EN 263 190 Ltr.

Badpoten separaat te bestellen (Code S8H991000). Jeu de pieds à commander séparément. Badewannenfüsse separat bestellen. Bath feet must be ordered seperately. 238

Sphinx 380 180 x 80

(Code S8H0I0)

Duobad back to wall Baignoire duo back to wall Duo-Badewanne back to wall Twinbath back to wall

Amax = 620 Amin = 560

35,0 Kg EN 198 EN 232 EN 263 190 Ltr.

Badpoten separaat te bestellen (Code S8H991000). Jeu de pieds à commander séparément. Badewannenfüsse separat bestellen. Bath feet must be ordered seperately. 239

Sphinx 380

(Code S8H0IPV) (Code S8H0IPZ)

Badpaneel Panneau pour baignoire Schürze für Badewanne Bathtub panel

Code S8H0IPV Voorpaneel Panneau frontal Front Schürze Front panel

Code S8H0IPZ Set zijpanelen Set de panneaux latéraux Satz Seite Schürze Side panel set

5,2 Kg (Code S8H0IPV) 2,0 Kg (Code S8H0IPZ)

240

Sphinx 380

Badkamermeubelen Meubles de salle de bains Badezimmermöbel Bathroom furniture

Hoge kast (links- of rechtsdraaiend) (Code S8M5200) Armoire haute (ouverture gauche ou droite) Hochschrank (links- oder rechts offnend) Tall unit (opening left or right) 42,5 Kg
375

1650 1500

375

Lage ladenkast (Code S8M5205) Armoire basse à tiroir Schubladenschrank Base unit with drawer 17,8 Kg

600

300 450

375

241

Sphinx 380

Badkamermeubelen Meubles de salle de bains Badezimmermöbel Bathroom furniture

Wastafelblad met lade (Code S8M5225) Tablette à tiroir Waschtischplatte mit Schublade Countertop-table with drawer 16,0 Kg

75 450 900

Opbergrek (Code S8M5230) Etagère de rangement Ablegereck Storage rack 9,5 Kg
900

75 375

Wastafelonderbouw voor hoekwastafel (Code S8M5210) Meuble sous-lavabo pour lavabo d'angle Unterschrank für Eckwaschtisch Undercounter unit for corner washbasin 22,0 Kg
530 600

700

600

242

Sphinx 380

Badkamermeubelen Meubles de salle de bains Badezimmermöbel Bathroom furniture

Wastafelonderbouw voor wastafel 70/80 (Code S8M5215) Meuble sous-lavabo pour lavabo 70/80 Unterschrank für Waschtisch 70/80 Undercounter unit washbasin 70/80 31,0 Kg
750

600 750

450

Halfhoge toiletkast (Code S8M5220) Armoire toilette semi-haute Halbhochschrank Semi-tall toilet unit 9,8 Kg
225

900

225

Spiegel met 2 lampen (Code S8M5240) Miroir avec 2 lampes Spiegel mit 2 Leuchte Mirror with 2 lamps 7,2 Kg
485 375

750

40

243

Sphinx 380

Accessoires Accessoires Zubehör Accessories

Spiegel met 1 lamp (Code S8MK5245) Miroir avec 1 lampe Spiegel mit Leuchte Mirror with lamp 6,8 Kg
375

805 750

40

Spiegel met 2 lampen (Code S8M5250) Miroir avec 2 lampes Spiegel mit 2 Leuchte Mirror with 2 lamps 7,2 Kg
860 750

375

40

Set meubelpoten (Code S8H940000) Pieds pour meubles Möbelfüsse Furniture feet 0,8 Kg

244

Sphinx
Sphinx 390
Closetcombinatie Sphinx 330/390 universeel Duo Sphinx 330/390 universel Universale Klosettkombination Sphinx 330/390 Universal WC-suite Sphinx 330/390 Closetzitting voor closetcombinatie Sphinx 330/390 Abattant pour duo Sphinx 330/390 WC-Sitz für Klosettkombination Sphinx 330/390 Seat and cover for WC-suite Sphinx 330/390 Wandcloset Sphinx 390 Cuvette suspendue Sphinx 390 Wand-WC Sphinx 390 Wallhung closet-pan Sphinx 390 Staand closet Sphinx 390 Cuvette à poser Sphinx 390 Stand WC Sphinx 390 Standing closet Sphinx 390 Closetzitting Sphinx 390 Abattant Sphinx 390 WC-Sitz Sphinx 390 Seat and cover Sphinx 390 Wastafel Sphinx 390 60/68* Lavabo Sphinx 390 60/68* Waschtisch Sphinx 390 60/68* Washbasin Sphinx 390 60/68* Wastafel Sphinx 390 80 rechts Lavabo Sphinx 390 80 droite Waschtisch Sphinx 390 80 rechts Washbasin Sphinx 390 80 right Wastafel Sphinx 390 80 links Lavabo Sphinx 390 80 gauche Waschtisch Sphinx 390 80 links Washbasin Sphinx 390 80 left Wastafel Sphinx 390 90* Lavabo Sphinx 390 90* Waschtisch Sphinx 390 90* Washbasin Sphinx 390 90* Fontein Sphinx 390 40 rechts Lave-mains Sphinx 390 40 droite Handwaschbecken Sphinx 390 40 rechts Hand-rinse basin Sphinx 390 40 right * Uitlopend per 01.04.2008. * Fin de série à.p.d. 01.04.2008. * Begrenzt lieferbar ab 01.04.2008. * Running out as of 01.04.2008. Pagina/Page Seite/Page 247

248

249

250

251

252

253

254

255

12 17
256

245

Pagina/Page Seite/Page Fontein Sphinx 390 40 links Lave-mains Sphinx 390 40 gauche Handwaschbecken Sphinx 390 40 links Hand-rinse basin Sphinx 390 40 left Bidet Sphinx 390 Bidet à poser Sphinx 390 Standbidet Sphinx 390 Standing bidet Sphinx 390 Wandbidet Sphinx 390 Bidet suspendu Sphinx 390 Wandbidet Sphinx 390 Wallhung bidet Sphinx 390 Badkamermeubelen Sphinx 390 Meubles de salle de bains Sphinx 390 Badezimmermöbel Sphinx 390 Bathroom furniture Sphinx 390 257

258

259

260

246

Sphinx 330/390

PK

(Code S81024)

Sphinx 330 (Code S85013)

Closetcombinatie Duo Klosettkombination WC-suite

AO = Code S8H871000

21,0 Kg (Code S81024) 8,0 Kg (Code S85013) EN 33 KIWA-6 EN 997 DF 7 Voor spoeling met 3 of 6 liter Pour rinçage avec 3 ou 6 litres Für Spülung mit 3 oder 6 Liter For flushing with 3 or 6 litres S6 Spoelhoeveelheid instelbaar Quantité d’eau réglable Spülmenge einstellbar Flush capacity adjustable Incl. montageset Incl. jeu de fixation Inkl. Montageset Fixingset included

247

Sphinx 330/390

(Code S8H512)

Closetzitting Abattant WC-Sitz Seat and cover

Te combineren met closetcombinatie Sphinx 330/390. En combinaison avec duo Sphinx 330/390. Zu kombinieren mit Klosettkombination Sphinx 330/390. To combine with WC-suite Sphinx 330/390. 248

Sphinx 390

(Code S8232)

Wandcloset Cuvette suspendue Wandklosett Wallhung closet-pan

23,5 Kg EN 38 KIWA-6-A EN 997 Zie separate montagehandleiding. Voir instructions de montage séparée. Siehe separate Montageanleitungen. See seperate mounting instructions. Met bevestigingsset. Jeu de fixation inclus. Inkl. Montageset. Fixingset included.

249

Sphinx 390

(Code S8001)

Staand Closet Cuvette à poser Stand WC Standing closet

45

368

283

55 125 400 ø 102 335 35 180

333

220

570 465

258

350

155

272

AO= Code S8H871000, PK= S8H872000

27,0 Kg EN 37 EN 997 Zie separate montagehandleiding. Voir instructions de montage séparée. Siehe separate Montageanleitungen. See seperate mounting instructions. Met bevestigingsset. Jeu de fixation inclus. Inkl. Montageset. Fixingset included.

250

Sphinx 390

(Code S8H540)

Closetzitting Abattant WC-Sitz Seat and cover

251

Sphinx 390 60 Sphinx 390 68*

(Code S8301) (Code S8302)

Wastafel Lavabo Waschtisch Washbasin

60 68

A B C A1 M1 M2 M3 600 500 185 480 655 580 510 680 515 195 520 665 590 520

19,0 Kg (Code S8301) 20,0 Kg (Code S8302) NEN-EN 32

120

* Uitlopend per 01.04.2008. * Fin de série à.p.d. 01.04.2008. * Begrenzt lieferbar ab 01.04.2008. * Running out as of 01.04.2008. 252

Sphinx 390 80

(Code S8303)

Wastafel rechts Lavabo droite Waschtisch rechts Washbasin right

22,5 Kg

120

253

Sphinx 390 80

(Code S8304)

Wastafel links Lavabo gauche Waschtisch links Washbasin left

22,5 Kg

120

254

Sphinx 390 90*

(Code S8305)

Wastafel Lavabo Waschtisch Washbasin

24,0 Kg

120

* Uitlopend per 01.04.2008. * Fin de série à.p.d. 01.04.2008. * Begrenzt lieferbar ab 01.04.2008. * Running out as of 01.04.2008. 255

Sphinx 390 40

(Code S8461)

Fontein rechts Lave-mains droite Handwaschbecken rechts Hand-rinse basin right

8,5 Kg NEN-EN 111

120

256

Sphinx 390

(Code S8460)

Fontein links Lave-mains gauche Handwaschbecken links Hand-rinse basin left

8,5 Kg NEN-EN 111

120

257

Sphinx 390

Code S8955)

Bidet Bidet à poser Standbidet Standing bidet

45

368

157 92 35

420

400

245

210

200

257 35 35

90 90

333

220

570

350

258

35

21,0 Kg NEN-EN 35

Zie separate montagehandleiding. Voir instructions de montage séparée. Siehe separate Montageanleitungen. See seperate mounting instructions. Met bevestigingsset. Jeu de fixation inclus. Inkl. Montageset. Fixingset included.

258

272

Sphinx 390

(Code S8952)

Wandbidet Bidet suspendu Wandbidet Wallhung bidet

19,5 Kg NEN-EN 36

Zie separate montagehandleiding. Voir instructions de montage séparée. Siehe separate Montageanleitungen. See seperate mounting instructions. Met bevestigingsset. Jeu de fixation inclus. Inkl. Montageset. Fixingset included.

259

Sphinx 390

Badkamermeubelen Meubles de salle de bains Badezimmermöbel Bathroom furniture

Hoge kast (links- of rechtsdraaiend) (Code S8M2725) Armoire haute (ouverture gauche ou droite) Hochschrank (links- oder rechts offnend) Tall unit (opening left or right) 17,0 Kg
300

1500

300

Hoge kast (links- of rechtsdraaiend) (Code S8M2720) Armoire haute (ouverture gauche ou droite) Hochschrank (links- oder rechts offnend) Tall unit (opening left or right) 17,0 Kg
300

1500

180

260

Sphinx 390

Badkamermeubelen Meubles de salle de bains Badezimmermöbel Bathroom furniture

Horizontale kast (Code S8M2710) Armoire horizontale Horiontaler schrank Horizontal unit 22,5 Kg

900

300

180

Wastafelspiegel met verlichting (Code S8M2740) Miroir avec éclairage pour lavabo Spiegel mit Beleuchtung für Waschtisch Mirror with light for washbasin 11,5 Kg
600

400

50

Wastafelspiegel met verlichting (Code S8M2750) Miroir avec éclairage pour lavabo Spiegel mit Beleuchtung für Waschtisch Mirror with light for washbasin 18,5 Kg
700

400

50

261

Sphinx 390

Badkamermeubelen Meubles de salle de bains Badezimmermöbel Bathroom furniture

Fonteinspiegel met verlichting (Code S8M2730) Miroir avec éclairage pour lave-mains Spiegel mit Beleuchtung fur Handwaschbecken Mirror with light for hand-rinse basin 8,5 Kg
370

900

50

262

Sphinx
Sphinx 410
Closetcombinatie Sphinx 410 universeel Duo Sphinx 410 universel Universale Klosettkombination Sphinx 410 Universal WC-suite Sphinx 410 Wandcloset Sphinx 410 Cuvette suspendue Sphinx 410 Wand-WC Sphinx 410 Wallhung closet-pan Sphinx 410 Closetzitting Sphinx 410 Abattant Sphinx 410 WC-Sitz Sphinx 410 Seat and cover Sphinx 410 Wastafel Sphinx 410 70/90 Lavabo Sphinx 410 70/90 Waschtisch Sphinx 410 70/90 Washbasin Sphinx 410 70/90 Zuil Sphinx 410 voor wastafel 70/90 Colonne Sphinx 410 pour lavabo 70/90 Saüle Sphinx 410 für Waschtisch 70/90 Pedestal Sphinx 410 for washbasin 70/90 Wastafel Sphinx 410 120 Lavabo Sphinx 410 120 Waschtisch Sphinx 410 120 Washbasin Sphinx 410 120 Fontein Sphinx 410 45 Lave-mains Sphinx 410 45 Handwaschbecken Sphinx 410 45 Hand-rinse basin Sphinx 410 45 Bidet Sphinx 410 Bidet à poser Sphinx 410 Standbidet Sphinx 410 Standing bidet Sphinx 410 Wandbidet Sphinx 410 Bidet suspendu Sphinx 410 Wandbidet Sphinx 410 Wallhung bidet Sphinx 410 Bad Sphinx 410 170 x 75 Baignoire Sphinx 410 170 x 75 Badewanne Sphinx 410 170 x 75 Bathtub Sphinx 410 170 x 75 Pagina/Page Seite/Page 265

266

267

268

268

269

270

271

272

273

13 17

263

Pagina/Page Seite/Page Bad Sphinx 410 180 x 90 Baignoire Sphinx 410 180 x 90 Badewanne Sphinx 410 180 x 90 Bathtub Sphinx 410 180 x 90 Panelen bad Sphinx 410 180 x 90 Panneaux pour baignoire Sphinx 410 180 x 90 Schürze für Badewanne Sphinx 410 180 x 90 Panel for bathtub Sphinx 410 180 x 90 Badkamermeubelen Sphinx 410* Meubles de salle de bains Sphinx 410* Badezimmermöbel Sphinx 410* Bathroom furniture Sphinx 410* 274

275

276

* Leverbaar vanaf april 2008. * Livrable à partir d'avril 2008. * Lieferbar ab April 2008. * Available as of April 2008. 264

Sphinx 410

PK

(Code S81026)

Sphinx 410 (Code S85015)

Closetcombinatie Duo Klosettkombination WC-suite

156

120

120

55 380 785 720 750

400

102 180 225 700 460

350 260

35

350

305

AO (225 ± 25mm) = Code S8H865000

33,0 Kg (Code S81026) 10,0 Kg (Code S85015) EN 33 EN 997 DF 8 Voor spoeling met 3 of 6 liter Pour rinçage avec 3 ou 6 litres Für Spülung mit 3 oder 6 Liter For flushing with 3 or 6 litres S4 Spoelhoeveelheid instelbaar Quantité d’eau réglable Spülmenge einstellbar Flush capacity adjustable

265

Sphinx 410

(Code S82017)

Wandcloset Cuvette suspendue Wandklosett Wallhung closet-pan

180 55 135 102 415 320 220 95 45 355

460

350

155 265

570

25,0 Kg EN 38 EN 997

266

Sphinx 410

(Code S8H5SA)

Zitting Abattant WC-Sitz Seat and cover

350 155

575

267

Sphinx 410 70 Sphinx 410 90

(Code S83062) (Code S83063)

Wastafel Lavabo Waschtisch Washbasin

900 700 640 280 170 95 20

170

185

60 60 40* 40*

610 560*

660 610*

900 850* 825 775* 720 670*

265 180

700

165 A B 155 A 700 900 B 580 780 C 450 550

35

550 310

70 90

C

*Maten bij toepassing zuil. * Mesures avec colonne. * Massen mit Standsäule. * Measurements with full pedestal.

25,0 Kg (Code S83062) 32,5 Kg (Code S83063)

NEN-EN 32

Sphinx 410 (Code S87006) 9,5 Kg (Code S87006)

120

Zuil geschikt voor vloerafvoerbuis. Colonne prévue pour évacuation par le sol. Säule geeignet für Bodenabflußrohr. Pedestal suited for floor drain-pipe. 268

Sphinx 410 120

(Code S83064)

Wastafel Lavabo Waschtisch Washbasin

800 280 170

100 20 190 55 900/ 890* 880/ 825/ 870* 815* 265

60 60 660 610

720

1200 1080 35 550 310 160

590

38,0 Kg (Code S83062) NEN-EN 32

120

* * * *

Maat bij open wastafelonderbouw. Dimension avec armoire ouverte. Masse beim offen Unterbau. Size with open undercounter unit. 269

Sphinx 410 45

(Code S84018)

Fontein Lave-mains Handwaschbecken Hand-rinse basin

200 75

75 20 145 5 30 900 840 180

50 50 690

755

450

35 320

120

185

415

10,0 Kg NEN-EN 111

120

270

Sphinx 410

(Code S89017)

Bidet Bidet à poser Standbidet Standing bidet

80

100 400 205 110 240 110220

540

350 260

35

350

145

21,0 Kg NEN-EN 35

271

Sphinx 410

(Code S89016)

Wandbidet Bidet suspendu Wandbidet Wallhung bidet

110

180

410

270

320 200220 80 80-100 125

570

350 265

35

265

350

175

20,0 Kg NEN-EN 36

272

Sphinx 410 170 x 75

(Code S8H0SA0)

Bad Baignoire Badewanne Bathtub

1700 80

470

¯52

590 750

80 132 60 1488 80

¯52 425 1250 270

H

Hmax = 605 Hmin = 545

22,0 Kg EN 198 EN 232 EN 263 200 Ltr.

Badpoten separaat te bestellen (Code S8H991000). Jeu de pieds à commander séparément. Badewannenfüsse separat bestellen. Bath feet must be ordered seperately. 273

Sphinx 410 180 x 90

(Code S8H0SA1)

Bad Baignoire Badewanne Bathtub

1800 95 710 520 ¯52 900

95 151 60 1562 87

¯52 430 1150 290

H

H = min. 580, max. 640 (bad zonder frame / baignoire sans support / Badewanne ohne Stütze / bathtub without frame) H = 560 (bad met frame / baignoire avec support / Badewanne mit Stütze / bathtub with frame)

27,5 Kg zonder frame (Code S8H0SA10)* sans support ohne Stütze without frame 33,0 Kg met frame (Code S8H0SA15) avec support mit Stütze with frame EN 198 EN 232 EN 263 280 Ltr.

* Badpoten separaat te bestellen (Code S8H791000). * Jeu de pieds à commander séparément. * Badewannenfüsse separat bestellen. * Bath feet must be ordered seperately. 274

Sphinx 410

(Code S8HPSA)

Panelen bad 180 x 90 Panneaux baignoire 180 x 90 Schürze Badewanne 180 x 90 Panel bathtub 180 x 90

4

1

2

3

5

1 16,0 Kg (Code S8HPSA13YE0) Set van voorpaneel (1) en zijpaneel (1) rechts Set de panneau frontal (1) + latéral (1) droite Set, bestehend aus Front Schürze (1) und Seiten Schürze (1) rechts Set of front panel (1) and side panel (1) right 2 19,0 Kg (Code code S8HPSA12YE0) Set van voorpaneel (1) en zijpaneel (1) links Set de panneaux frontal (1) + latéral (1) gauche Set, bestehend aus Front Schürze (1) und Seiten Schürze (1) links Set of front panel (1) and side panel (1) left 3 12,0 Kg (Code S8HPSA11YE0) Set van voorpanelen (2) en zijpaneel (1) Set de panneaux frontaux (2) + latéral (1) Set, bestehend aus Front Schürze (2) und Seiten Schürze (1) Set of front panels (2) and side panel (1) 4 12,0 Kg (Code S8HPSA10YE0) Set van voorpaneel (1) en zijpanelen (2) Set de panneaux frontal (1) + latéraux (2) Set, bestehend aus Front Schürze (1) und Seiten Schürze (2) Set of front panel (1) and side panels (2) 5 22,0 Kg (Code S8HPSA14YE0) Set van voorpanelen (2) en zijpanelen (2) Set de panneaux frontaux (2) + latéraux (2) Set, bestehend aus Front Schürze (2) und Seiten Schürze (2) Set of front panels (2) and side panels (2) 275

Sphinx 410

Badkamermeubelen Meubles de salle de bains Badezimmermöbel Bathroom furniture

Hoge kast links- of rechtsdraaiend (Code S8M7SA00) Armoire haute ouverture gauche ou droite Hochschrank links- oder rechts öffnend Tall unit opening left or right 35,0 Kg
285 35

1600

250 270

420

Wastafelonderbouw (X) voor wastafel 70 (Code S8M7SA10) Sous-meuble (X) pour lavabo 70 Unterbau (X) für Waschtisch 70 Undercounter unit (X) for washbasin 70 23,0 Kg
510 860 700

15 86 900 850

780

276

Sphinx 410

Badkamermeubelen Meubles de salle de bains Badezimmermöbel Bathroom furniture

Wastafelonderbouw voor wastafel 70 (Code S8M7SA02) Sous-meuble pour lavabo 70 Unterbau für Waschtisch 70 Undercounter unit for washbasin 70 Meubelpoten zijn optioneel (Code S8M7SA05). Jeu de pieds livrable en option. Möbelfüsse lieferbar nach Wahl. Furniture feet are optional. 28,0 Kg
700 550

540 490 830 900 705

580

320 545 670

Wastafelonderbouw voor wastafel 90 (Code S8M7SA03) Sous-meuble pour lavabo 90 Unterbau für Waschtisch 90 Undercounter unit for washbasin 90 Meubelpoten zijn optioneel (Code S8M7SA06). Jeu de pieds livrable en option. Möbelfüsse lieferbar nach Wahl. Furniture feet are optional. 33,0 Kg
900 550

740 490 830 900 320 545 870 705

580

277

Sphinx 410

Badkamermeubelen Meubles de salle de bains Badezimmermöbel Bathroom furniture

Open wastafelonderbouw voor wastafel 90 (Code S8M7SA08) Sous-meuble ouvert pour lavabo 90 Offen Unterbau für Waschtisch 90 Open undercounter unit for washbasin 90 28,0 Kg
900 550

500 810830 880900 390410 0-20

320

870

Wastafelonderbouw voor wastafel 120 (code S8M7SA04) Sous-meuble pour lavabo 120 Unterbau für Waschtisch 120 Undercounter unit for washbasin 120 Meubelpoten zijn optioneel (Code S8M7SA07). Jeu de pieds livrable en option. Möbelfüsse lieferbar nach Wahl. Furniture feet are optional. 28,0 Kg
1200 550

1040 490 705 830 900 320 545 1170

580

278

Sphinx 410

Badkamermeubelen Meubles de salle de bains Badezimmermöbel Bathroom furniture

Open wastafelonderbouw voor wastafel 120 (code S8M7SA09) Sous-meuble ouvert pour lavabo 120 Offen Unterbau für Waschtisch 120 Open undercounter unit for washbasin 120 28,0 Kg
1200 550

500 810830 880900 390410 0-20

640

1170

Wastafelspiegel 60 met verlichting (code S8M7SA12) Miroir 60 avec éclairage pour lavabo Spiegel 60 mit Leuchte für Waschtisch Mirror 60 with light for washbasin 21,5 Kg
528

300

400-650

800 1900 600

70

Wastafelspiegel 90 links met verlichting (code S8M7SA13) Miroir 90 gauche avec éclairage pour lavabo Spiegel 90 links mit Leuchte für Waschtisch Mirror 90 left with light for washbasin 28,0 Kg
528

300 800 1900 900 70

400-650

279

Sphinx 410

Badkamermeubelen Meubles de salle de bains Badezimmermöbel Bathroom furniture

Wastafelspiegel 90 rechts met verlichting (code S8M7SA14) Miroir 90 droite avec éclairage pour lavabo Spiegel 90 rechts mit Leuchte für Waschtisch Mirror 90 right with light for washbasin 28,0 Kg
300 528

400-650

800 1900 70 900

Wastafelspiegel 120 met verlichting (code S8M7SA15) Miroir 120 avec éclairage pour lavabo Spiegel 120 mit Leuchte für Waschtisch Mirror 120 with light for washbasin 36,0 Kg
528

300

400-650

800 1900 1200 70

Fonteinspiegel 45 met verlichting (code S8M7SA11) Miroir 45 avec éclairage pour lave-mains Spiegel 45 mit Leuchte für Handwaschbecken Mirror 45 with light for hand-rinse basin 17,0 Kg
378

300 800 1900 450

400-650

70

280

Sphinx
Sphinx 420
Closetcombinatie Sphinx 420 universeel Duo Sphinx 420 universel Universale Klosettkombination Sphinx 420 Universal WC-suite Sphinx 420 Wandcloset Sphinx 420 Cuvette suspendue Sphinx 420 Wand-WC Sphinx 420 Wallhung closet-pan Sphinx 420 Closetzitting Sphinx 420 Abattant Sphinx 420 WC-Sitz Sphinx 420 Seat and cover Sphinx 420 Wastafel Sphinx 420 60 Lavabo Sphinx 420 60 Waschtisch Sphinx 420 60 Washbasin Sphinx 420 60 Wastafel Sphinx 420 90 Lavabo Sphinx 420 90 Waschtisch Sphinx 420 90 Washbasin Sphinx 420 90 Wastafel Sphinx 420 120 Lavabo Sphinx 420 120 Waschtisch Sphinx 420 120 Washbasin Sphinx 420 120 Keramische sifonkap Sphinx 420 voor wastafel 60/120 Cache-siphon céramique Sphinx 420 pour lavabo 60/120 Keramische Halbsäule Sphinx 420 für Waschtisch 60/120 Ceramic waste cover Sphinx 420 for washbasin 60/120 Sifonkap r.v.s. Sphinx 420 voor wastafel 60/90/120 Cache-siphon inox Sphinx 420 pour lavabo 60/90/120 Halbsäule Sphinx 420 für Waschtisch 60/90/120 Waste cover Sphinx 420 for washbasin 60/90/120 Fontein Sphinx 420 40 rechts Lave-mains Sphinx 420 40 droite Handwaschbecken Sphinx 420 40 rechts Hand-rinse basin Sphinx 420 40 right Fontein Sphinx 420 40 links Lave-mains Sphinx 420 40 gauche Handwaschbecken Sphinx 420 40 links Hand-rinse basin Sphinx 420 40 left Pagina/Page Seite/Page 283

284

285

286

287

288

286-288

286-287-288

289

290

14 17
281

Pagina/Page Seite/Page Keramisch planchet Sphinx 420 60 Tablette céramique Sphinx 420 60 Keramische Ablage Sphinx 420 60 Ceramic shelf Sphinx 420 60 Wandbidet Sphinx 420 Bidet suspendu Sphinx 420 Wandbidet Sphinx 420 Wallhung bidet Sphinx 420 Duobad Sphinx 420 180 x 80 Baignoire duo Sphinx 420 180 x 80 Duo-Badewanne Sphinx 420 180 x 80 Twinbath Sphinx 420 180 x 80 Duobad Sphinx 420 190 x 90 Baignoire duo Sphinx 420 190 x 90 Duo-Badewanne Sphinx 420 190 x 90 Twinbath Sphinx 420 190 x 90 Badkamermeubelen Sphinx 420 Meubles de salle de bains Sphinx 420 Badezimmermöbel Sphinx 420 Bathroom furniture Sphinx 420 Accessoires Sphinx 420 Accessoires Sphinx 420 Zubehör Sphinx 420 Accessories Sphinx 420 Kranen Sphinx 420 Robinetterie Sphinx 420 Armature Sphinx 420 Taps Sphinx 420 291

292

293

294

295

302

305

282

Sphinx 420

PK

(Code S8148)

Sphinx 420

(Code S8548)

Closetcombinatie Duo Klosettkombination WC-suite

achteraansluting entrée d'eau à l'arrière Zulauf hinten back inlet

zijaansluiting entrée d'eau latérale Zulauf links oder rechts side inlet

AO= Code S8H897000, S= Code S8H898000

26,0 Kg (Code S8148) 12,0 Kg (Code S8548) EN 33 KIWA-6 EN 997 DF 7 Voor spoeling met 3 of 6 liter Pour rinçage avec 3 ou 6 litres Für Spülung mit 3 oder 6 Liter For flushing with 3 or 6 litres S4 Spoelhoeveelheid instelbaar Quantité d’eau réglable Spülmenge einstellbar Flush capacity adjustable Zie pagina 421 Voir page 427 Siehe Seite 433 See page 439 Incl. montageset Incl. jeu de fixation Inkl. Montageset Fixingset included

283

Sphinx 420

(Code S8250)

Wandcloset Cuvette suspendue Wandklosett Wallhung closet-pan

18,5 Kg EN 38 KIWA-6-A EN 997 Zie pagina 420 Voir page 426 Siehe Seite 432 See page 438

284

Sphinx 420

(Code S8H550)

Zitting Abattant WC-Sitz Seat and cover

285

Sphinx 420 60

(Code S8348)

Wastafel Lavabo Waschtisch Washbasin

1,5 80 100

110

20 35

10

1,5 Foam 10x20

Code S8HS13C00

19,0 Kg

(Code S8348000..0)

(Code S8348010..0)

Sphinx 420 (Code S8S50) Incl. montageset Incl. jeu de fixation Inkl. Montageset Fixingset included 5,0 Kg (Code S8S50) Sphinx 420 (Code S8HS13) r.v.s. inox Edelstahl stainless steel 0,4 Kg (Code S8HS13)

Incl. sifon en plug. Incl. siphon et crépine. Inkl. Sifon und Ablaufgarnitur. Incl. waste and plug. 286

Sphinx 420 90

(Code S8337)

Wastafel Lavabo Waschtisch Washbasin

1,5 80 100

110

20 35

10

1,5 Foam 10x20

Code S8HS13C00

24,0 Kg

(Code S8337010...)

(Code S8337020...)

(Code S8337000...)

Sphinx 420 (Code S8HS13) r.v.s. inox Edelstahl stainless steel 0,4 Kg (Code S8HS13)

Incl. sifon en plug. Incl. siphon et crépine. Inkl. Sifon und Ablaufgarnitur. Incl. waste and plug. 287

Sphinx 420 120

(Code S8336)

Wastafel Lavabo Waschtisch Washbasin

1,5 80 100

110

20 35

10

1,5 Foam 10x20

Code S8HS13C00

32,0 Kg (Code S8336010...) (Code S8336020...) (Code S8336000...)

Sphinx 420 (Code S8S50) Incl. montageset Incl. jeu de fixation Inkl. Montageset Fixingset included 5,0 Kg (Code S8S50) Sphinx 420 (Code S8HS13) r.v.s. inox Edelstahl stainless steel 0,4 Kg (Code S8HS13) Incl. sifon en plug. Incl. siphon et crépine. Inkl. Sifon und Ablaufgarnitur. Incl. waste and plug. 288

Sphinx 420 40

(Code S8440)

Fontein rechts Lave-mains droite Handwaschbecken rechts Hand-rinse basin right

6,0 Kg NEN-EN 111

289

Sphinx 420 40

(Code S8448)

Fontein links Lave-mains gauche Handwaschbecken links Hand-rinse basin left

6,0 Kg NEN-EN 111

290

Sphinx 420

(Code S8828)

Keramisch planchet Tablette céramique Keramische Ablage Ceramic shelf

3,0 Kg

291

Sphinx 420

(Code S8949)

Wandbidet Bidet suspendu Wandbidet Wallhung bidet

18,5 Kg

Zie pagina 420 Voir page 426 Siehe Seite 432 See page 438

Incl. sifon en plug. Incl. siphon et crépine. Inkl. Sifon und Ablaufgarnitur. Incl. waste and plug. 292

Sphinx 420 180 x 80

(Code S8H0E0)

Duobad Baignoire duo Duo-Badewanne Twinbath

Hmax = 650 Hmin = 590

50,0 Kg EN 198 EN 232 EN 263 160 Ltr.

Badpoten separaat te bestellen (Code S8H991000). Jeu de pieds à commander séparément. Badewannenfüsse separat bestellen. Bath feet must be ordered seperately. 293

Sphinx 420 190 x 90

(Code S8H0Z0)

Duobad Baignoire duo Duo-Badewanne Twinbath

Hmax = 650 Hmin = 590

28,0 Kg EN 198 EN 232 EN 263 180 Ltr.

Badpoten separaat te bestellen (Code S8H991000). Jeu de pieds à commander séparément. Badewannenfüsse separat bestellen. Bath feet must be ordered seperately. 294

Sphinx 420

Badkamermeubelen Meubles de salle de bains Badezimmermöbel Bathroom furniture

295

Sphinx 420

Badkamermeubelen Meubles de salle de bains Badezimmermöbel Bathroom furniture

296

Sphinx 420

Badkamermeubelen Meubles de salle de bains Badezimmermöbel Bathroom furniture

Hoge kast (Code S8M2580) Armoire haute Hochschrank Tall unit 43,0 kg

380

1600

413

Wastafelblad voor opzetwastafel Quadro (Code S8M2550) Tablette pour lavabo à poser Quadro Waschtischplatte für Aufsetz-Waschtisch Quadro Countertop-table for free standing washbasin Quadro 14,0 kg

580

175 430

297

Sphinx 420

Badkamermeubelen Meubles de salle de bains Badezimmermöbel Bathroom furniture

Ladenkast voor wastafel 60 (Code S8M2540) Armoire à tiroirs pour lavabo 60 Schubladenschrank für Waschtisch 60 Base unit with drawers for washbasin 60 26,0 kg

580

420

413

Ladenkast voor wastafel 90 (Code S8M2560) Armoire à tiroirs pour lavabo 90 Schubladenschrank für Waschtisch 90 Base unit with drawers for washbasin 90 35,0 kg

880

420

413

Ladenkast voor wastafel 120 (Code S8M2570) Armoire à tiroirs pour lavabo 120 Schubladenschrank für Waschtisch 120 Base unit with drawers for washbasin 120 51,0 kg

1180

420

413

298

Sphinx 420

Badkamermeubelen Meubles de salle de bains Badezimmermöbel Bathroom furniture

Wastafelspiegel met verlichting voor wastafel 60 (Code S8M2582) Miroir avec éclairage pour lavabo 60 Spiegel mit Beleuchtung für Waschtisch 60 Mirror with light for washbasin 60 12,0 kg
580

800

24

Wastafelspiegel met verlichting voor wastafel 90 (Code S8M2583) Miroir avec éclairage pour lavabo 90 Spiegel mit Beleuchtung für Waschtisch 90 Mirror with light for washbasin 90 19,0 kg

880

800

24

Wastafelspiegel met verlichting voor wastafel 120 (Code S8M2584) Miroir avec éclairage pour lavabo 120 Spiegel mit Beleuchtung für Waschtisch 120 Mirror with light for washbasin 120 25,0 kg

1180

800

24

299

Sphinx 420

Badkamermeubelen Meubles de salle de bains Badezimmermöbel Bathroom furniture

Wastafelspiegel smal voor wastafel 90 (Code S8M2586) Miroir pour lavabo 90 Spiegel für Waschtisch 90 Mirror for washbasin 90 6,0 kg

880

300

24

Wastafelspiegel smal voor wastafel 120 (Code S8M2587) Miroir pour lavabo 120 Spiegel für Waschtisch 120 Mirror for washbasin 120 11,0 kg

1180

360

24

Fonteinspiegel (Code S8M2581) Miroir pour lave-mains Spiegel für Handwaschbecken Mirror for hand-rinse basin 8,0 kg
380

800

24

300

Sphinx 420

Badkamermeubelen Meubles de salle de bains Badezimmermöbel Bathroom furniture

Verstelbare meubelpoten (Code S8H934000) Pieds ajustables pour meubles Einstelbare Möbelfüsse Adjustable furniture feet 1,0 kg
60 15 15 411 256

7

162 8

301

Sphinx 420

Accessoires Accessoires Zubehör Accessories

Zeepschaal Sphinx 420 (Code S8HK91C00) Porte-savon Sphinx 420 Seifenschale Sphinx 420 Soapholder Sphinx 420

125

45 135

Glashouder Sphinx 420 (Code S8HK92C00) Porte-verre Sphinx 420 Glashalter Sphinx 420 Tumblerholder Sphinx 420

125

105

45 135

Planchet Sphinx 420 60/90/120 (Code S8HK94C00/S8HK96C00/S8HK97C00) Tablette Sphinx 420 60/90/120 Ablage Sphinx 420 60/90/120 Shelf Sphinx 420 60/90/120

A B C 60 580 120 45 90 880 120 45 120 1180 120 45
A

C B

302

Sphinx 420

Accessoires Accessoires Zubehör Accessories

Handdoekrek (Code S8HK42C00) Porte-essuie Handtuchhalter Towel holder

45

45

335

Closetborstelhouder (Code S8HK47C00) Porte-brosse WC-Bürstenhalter Toiletbrushholder

125 415

85

Closetrolhouder Sphinx 420 (Code S8HK93C00) Porte-rouleau Sphinx 420 Papierrollenhalter Sphinx 420 Paperholder Sphinx 420

125

135

115

303

Sphinx 420

Accessoires Accessoires Zubehör Accessories

Reserve-closetrolhouder (Code S8HK49C00) Porte rouleau WC de réserve Ersatz-Papierrollenhalter Spare paper holder

45

45 155

Kledinghaak (Code S8HK82C00) Patère Kleiderhaken Robehook

45 800 750

304

Sphinx 420

Kranen Robinetterie Armature Taps

Fonteinkraan Sphinx 450 en Sphinx Atlantic (Code S8HT71000) Robinet eau froide Sphinx 450 et Sphinx Atlantic Standventil Sphinx 450 und Sphinx Atlantic Basin tap Sphinx 450 and Sphinx Atlantic

Wastafelmengkraan Sphinx 450 (Code S8HT73000) Mitigeur lavabo Sphinx 450 Einhebelmischer Waschtisch Sphinx 450 Washbasin mixer Sphinx 450

Wastafelmengkraan Sphinx 450 - wandmodel verlengd (Code S8HT74500) Mitigeur lavabo Sphinx 450 - version allongée mural Waschtisch-Wandbatterie Sphinx 450 - verlängert Washbasin mixer Sphinx 450 - elongated concealed model

305

Sphinx 420

Kranen Robinetterie Armature Taps

Douchemengkraan Sphinx 450 (Code S8HT76000) Mitigeur douche Sphinx 450 Einhebelmischer Dusche Sphinx 450 Shower mixer Sphinx 450

Badmengkraan Sphinx 450 (Code S8HT77000) Mitigeur baignoire Sphinx 450 Einhebelmischer Badewanne Sphinx 450 Bath mixer Sphinx 450

Thermostatische douchemengkraan Sphinx 450 en Sphinx Atlantic (Code S8HT86000) Mitigeur douche thermostatique Sphinx 450 et Sphinx Atlantic Thermostat-Mischbatterie für Dusche Sphinx 450 und Sphinx Atlantic Shower mixer thermostatic Sphinx 450 and Sphinx Atlantic

306

Sphinx 420

Kranen Robinetterie Armature Taps

Thermostatische badmengkraan Sphinx 450 en Sphinx Atlantic (Code S8HT87000) Mitigeur baignoire thermostatique Sphinx 450 et Sphinx Atlantic Thermostat-Mischbatterie für Wanne Sphinx 450 und Sphinx Atlantic Bath mixer thermostatic Sphinx 450 and Sphinx Atlantic

Douchegarnituur Sphinx 450 en Sphinx Atlantic (Code S8HT55001) Ensemble de douche Sphinx 450 et Sphinx Atlantic Duschkopf und Gleistange Sphinx 450 und Sphinx Atlantic Handshower rail and soapholder Sphinx 450 and Sphinx Atlantic

307

Sphinx 420

Kranen Robinetterie Armature Taps

Badgarnituur Sphinx 450 en Sphinx Atlantic (Code S8HT56001) Garniture de douche pour baignoire Sphinx 450 et Sphinx Atlantic Duschkopf mit Halter Sphinx 450 und Sphinx Atlantic Handshower and hook Sphinx 450 and Sphinx Atlantic

308

Sphinx
Sphinx 450
Closetcombinatie Sphinx 450 universeel Duo Sphinx 450 universel Universale Klosettkombination Sphinx 450 Universal WC suite Sphinx 450 Wandcloset Sphinx 450 Cuvette suspendue Sphinx 450 Wand-WC Sphinx 450 Wallhung closet-pan Sphinx 450 Closetzitting Sphinx 450 Abattant Sphinx 450 WC-Sitz Sphinx 450 Seat and cover Sphinx 450 Wastafel Sphinx 450 40 Lavabo Sphinx 450 40 Waschtisch Sphinx 450 40 Washbasin Sphinx 450 40 Sifonkap Sphinx 450 voor wastafel 40 Cache-siphon Sphinx 450 pour lavabo 40 Halbsäule Sphinx 450 für Waschtisch 40 Waste cover Sphinx 450 for washbasin 40 Wastafel Sphinx 450 60 Lavabo Sphinx 450 60 Waschtisch Sphinx 450 60 Washbasin Sphinx 450 60 Wastafel Sphinx 450 60 rechts Lavabo Sphinx 450 60 droite Waschtisch Sphinx 450 rechts Washbasin Sphinx 450 40 right Wastafel Sphinx 450 60 links Lavabo Sphinx 450 60 gauche Waschtisch Sphinx 450 links Washbasin Sphinx 450 40 left Wastafel Sphinx 450 70 Lavabo Sphinx 450 70 Waschtisch Sphinx 450 70 Washbasin Sphinx 450 70 Sifonkap Sphinx 450 voor wastafel 60-70 Cache-siphon Sphinx 450 pour lavabo 60-70 Halbsäule Sphinx 450 für Waschtisch 60-70 Waste cover Sphinx 450 for washbasin 60-70 Pagina/Page Seite/Page 311

15

312

313

314

314

315

316

317

318

315-316-317-318

309

Pagina/Page Seite/Page Fontein Sphinx 450 28 Lave-mains Sphinx 450 28 Handwaschbecken Sphinx 450 28 Hand-rinse basin Sphinx 450 28 Fontein Sphinx 450 40 rechts Lave-mains Sphinx 450 40 droite Handwaschbecken Sphinx 450 40 rechts Hand-rinse basin Sphinx 450 40 right Fontein Sphinx 450 40 links Lave-mains Sphinx 450 40 gauche Handwaschbecken Sphinx 450 40 links Hand-rinse basin Sphinx 450 40 left Sifonkap Sphinx 450 voor fontein 28-40 Cache-siphon Sphinx 450 pour lave-mains 28-40 Halbsäule Sphinx 450 für Handwaschbecken 28-40 Waste cover Sphinx 450 for hand-rinse basin 28-40 Bidet Sphinx 450 Bidet Sphinx 450 Standbidet Sphinx 450 Bidet Sphinx 450 Wandbidet Sphinx 450 Bidet suspendu Sphinx 450 Wandbidet Sphinx 450 Wallhung bidet Sphinx 450 Duobad Sphinx 450 180 x 80 Baignoire duo Sphinx 450 180 x 80 Duo-Badewanne Sphinx 450 180 x 80 Twinbath Sphinx 450 180 x 80 Badkamermeubelen Sphinx 450 Meubles de salle de bains Sphinx 450 Badezimmermöbel Sphinx 450 Bathroom furniture Sphinx 450 Accessoires Sphinx 450 Accessoires Sphinx 450 Zubehör Sphinx 450 Accessories Sphinx 450 Kranen Sphinx 450 Robinetterie Sphinx 450 Armature Sphinx 450 Taps Sphinx 450 319

320

321

319-320-321

322

323

324

325

329

332

310

Sphinx 450

(Code S8167) (Code S8567)

Closetcombinatie Duo Klosettkombination WC suite

AO= Code S8H897000, S= Code S8H898000

30,7 kg (Code S8167) 10,0 kg (Code S8567) EN 33 KIWA-6 EN 997 DF 8 Voor spoeling met 3 of 6 liter Pour rinçage avec 3 ou 6 litres Für Spülung mit 3 oder 6 Liter For flushing with 3 or 6 litres S4 Spoelhoeveelheid instelbaar Quantité d’eau réglable Spülmenge einstelbar Flush capacity adjustable Zie pagina 421 en separate montagehandleiding Voir page 427 et instructions de montage séparées Siehe Seite 433 und separate Montageanleitungen See page 439 and seperate mounting instructions Met bevestigingsset. Jeu de fixation inclus. Inkl. Montageset. Fixingset included.

311

Sphinx 450

(Code S8247)

Wandcloset Cuvette suspendue Wandklosett Wallhung closet-pan

18,5 kg EN 38 KIWA-6-A EN 997 Zie pagina 420 Voir page 426 Siehe Seite 432 See page 438

312

Sphinx 450

(Code S8H560)

Zitting Abattant WC-Sitz Seat and cover

313

Sphinx 450 40

(Code S8343)

Wastafel Lavabo Waschtisch Washbasin

8,0 kg

Sphinx 450 (Code S8HS11) Incl. montageset Incl. jeu de fixation Inkl. Montageset Fixingset included

2,0 kg (Code S8HS11)

Zie separate montagehandleiding Voir instructions de montage séparées Siehe separate Montageanleitungen See seperate mounting instructions

Incl. sifon en plug. Incl. siphon et crépine. Inkl. Sifon und Ablaufgarnitur. Incl. waste and plug. 314

Sphinx 450 60

(Code S8349)

Wastafel Lavabo Waschtisch Washbasin

15,0 kg

Sphinx 450 (Code S8HS12)

5,2 kg (Code S8HS12)

Zie separate montagehandleiding Voir instructions de montage séparées Siehe separate Montageanleitungen See seperate mounting instructions

Incl. sifon en plug. Incl. siphon et crépine. Inkl. Sifon und Ablaufgarnitur. Incl. waste and plug. 315

Sphinx 450 60

(Code S8350)

Wastafel rechts Lavabo droite Waschtisch rechts Washbasin right

15,0 kg

Sphinx 450 (Code S8HS12) Incl. montageset Incl. jeu de fixation Inkl. Montageset Fixingset included

2,9 kg (Code S8HS12)

Zie separate montagehandleiding Voir instructions de montage séparées Siehe separate Montageanleitungen See seperate mounting instructions

Incl. sifon en plug. Incl. siphon et crépine. Inkl. Sifon und Ablaufgarnitur. Incl. waste and plug. 316

Sphinx 450 60

(Code S8351)

Wastafel links Lavabo gauche Waschtisch links Washbasin left

15,0 kg

Sphinx 450 (Code S8HS12) Incl. montageset Incl. jeu de fixation Inkl. Montageset Fixingset included

2,9 kg (Code S8HS12)

Zie separate montagehandleiding Voir instructions de montage séparées Siehe separate Montageanleitungen See seperate mounting instructions

Incl. sifon en plug. Incl. siphon et crépine. Inkl. Sifon und Ablaufgarnitur. Incl. waste and plug. 317

Sphinx 450 70

(Code S8352)

Wastafel Lavabo Waschtisch Washbasin

16,8 kg

Sphinx 450 (Code S8HS12) Incl. montageset Incl. jeu de fixation Inkl. Montageset Fixingset included

2,9 kg (Code S8HS12)

Zie separate montagehandleiding Voir instructions de montage séparées Siehe separate Montageanleitungen See seperate mounting instructions

Incl. sifon en plug. Incl. siphon et crépine. Inkl. Sifon und Ablaufgarnitur. Incl. waste and plug. 318

Sphinx 450 28

(Code S8417)

Fontein Lave-mains Handwaschbecken Hand-rinse basin

4,5 kg

Sphinx 450 (Code S8HS10) Incl. montageset Incl. jeu de fixation Inkl. Montageset Fixingset included

1,1 kg (Code S8HS10)

Zie separate montagehandleiding Voir instructions de montage séparées Siehe separate Montageanleitungen See seperate mounting instructions

319

Sphinx 450 40

(Code S8419)

Fontein rechts Lave-mains droite Handwaschbecken rechts Hand-rinse basin right

6,1 kg

Sphinx 450 (Code S8HS10) Incl. montageset Incl. jeu de fixation Inkl. Montageset Fixingset included

1,1 kg (Code S8HS10)

Zie separate montagehandleiding Voir instructions de montage séparées Siehe separate Montageanleitungen See seperate mounting instructions

320

Sphinx 450 40

(Code S8418)

Fontein links Lave-mains gauche Handwaschbecken links Hand-rinse basin left

6,1 kg

Sphinx 450 (Code S8HS10) Incl. montageset Incl. jeu de fixation Inkl. Montageset Fixingset included

1,1 kg (Code S8HS10)

Zie separate montagehandleiding Voir instructions de montage séparées Siehe separate Montageanleitungen See seperate mounting instructions

321

Sphinx 450

(Code S8908)

Bidet Bidet Standbidet Bidet

25,5 kg

Zie pagina 421 en separate montagehandleiding Voir page 427 et instructions de montage séparées Siehe Seite 433 und separate Montageanleitungen See page 439 and seperate mounting instructions

Incl. bevestigingsset, sifon en plug Incl. jeu de fixation, siphon et crépine Inkl. Montageset, Siphon und Ablaufgarnitur Incl. fixing set, waste and plug 322

Sphinx 450

(Code S8942)

Wandbidet Bidet suspendu Wandbidet Wallhung bidet

19,0 kg

Zie pagina 420 Voir page 426 Siehe Seite 432 See page 438

Incl. sifon en plug. Incl. siphon et crépine. Inkl. Sifon und Ablaufgarnitur. Incl. waste and plug. 323

Sphinx 450 180 x 80

(Code S8H0C0)

Duobad Baignoire duo Duo-Badewanne Twinbath

H

Hmax = 620 Hmin = 560

28,0 kg EN 198 EN 232 EN 263

175 Ltr.

Met hoofdkussen Avec repose-tête Mit Kopfkissen With headrest

Badpoten separaat te bestellen (Code S8H991000). Jeu de pieds à commander séparément. Badewannenfüsse separat bestellen. Bath feet must be ordered seperately. 324

Sphinx 450

Badkamermeubelen Meubles de salle de bains Badezimmermöbel Bathroom furniture

Hoge kast (links- of rechtsdraaiend) (Code S8M73101) Armoire haute (ouverture gauche ou droite) Hochschrank (links- oder rechts öffnend) Tall unit (opening left or right) 34,0 kg

1400

330 325

Wastafelonderbouw voor wastafel 60 (Code S8M73108) Armoire sous lavabo 60 Unterbau Waschtisch 60 Undercounter unit for washbasin 60 23,0 kg

500

380

600

325

Sphinx 450

Badkamermeubelen Meubles de salle de bains Badezimmermöbel Bathroom furniture

Wastafelonderbouw voor wastafel 60 links (Code S8M73106) Armoire sous lavabo 60 gauche Unterbau Waschtisch 60 links Undercounter unit for washbasin 60 left 23,0 kg

500

380

600

Wastafelonderbouw voor wastafel 60 rechts (Code S8M73107) Armoire sous lavabo 60 droite Unterbau Waschtisch 60 rechts Undercounter unit for washbasin 60 right 23,0 kg

500

380

600

Wastafelonderbouw voor wastafel 70 (Code S8M73109) Armoire sous lavabo 70 Unterbau Waschtisch 70 Undercounter unit for washbasin 70 28,0 kg

500

380

700

326

Sphinx 450

Badkamermeubelen Meubles de salle de bains Badezimmermöbel Bathroom furniture

Wastafelonderbouw met glasplanchet voor wastafel 70 (Code S8M850) Etagère en verre pour lavabo 70 Unterbau Waschtisch 70 mit Glasablage Undercounter unit with glass shelf for washbasin 70 12,5 kg

700

480

380

Fonteinonderbouw voor fontein 28/40 links- of rechtsdraaiend (Code S8M73104/S8M73105) Armoire sous lave-mains ouverture gauche ou droite Unterbau Handwaschbecken 28/40 links- oder rechts öffnend Undercounter unit hand-rinse basin opening left or right 11,0 kg

500

250

280

327

Sphinx 450

Badkamermeubelen Meubles de salle de bains Badezimmermöbel Bathroom furniture

Wastafelspiegel met verlichting (Code S8M73103) Miroir pour lavabo avec éclairage Spiegel für Waschtisch mit Beleuchtung Mirror for washbasin with light 17,0 kg

720

30 700

Fonteinspiegel met verlichting (Code S8M73102) Miroir pour lave-mains avec éclairage Spiegel für Handwaschbecken mit Beleuchtung Mirror for hand-rinse basin with light 7,0 kg

720

30 265

328

Sphinx 450

Accessoires Accessoires Zubehör Accessories

Zeepschaal Sphinx 450 (Code S8HK41C00) Porte-savon Sphinx 450 Seifenschale Sphinx 450 Soapholder Sphinx 450

125

45 135

Glashouder Sphinx 450 (Code S8HK43C00) Porte-verre Sphinx 450 Glashalter Sphinx 450 Glassholder Sphinx 450

125

105

45 135

Planchet Sphinx 450 32,5 (Code S8HK44C00) Tablette Sphinx 450 32,5 Ablage Sphinx 450 32,5 Shelf Sphinx 450c 32,5

325

45 160

329

Sphinx 450

Accessoires Accessoires Zubehör Accessories

Planchet Sphinx 450 60/70 (Code S8HK45C00/S8HK46C00) Tablette Sphinx 450 60/70 Ablage Sphinx 450 60/70 Shelf Sphinx 450 60/70 A B C 60 600 120 45 70 700 120 45
A

C B

Handdoekrek Sphinx 450 (Code S8HK42C00) Porte-essuie Sphinx 450 Handtuchhalter Sphinx 450 Towel holder Sphinx 450

45

45

335

Closetborstelhouder Sphinx 450 (Code S8HK47C00) Porte-brosse WC Sphinx 450 WC Bürstenhalter Sphinx 450 Toilet brush holder Sphinx 450

125 415

85

330

Sphinx 450

Accessoires Accessoires Zubehör Accessories

Closetrolhouder Sphinx 450 (Code S8HK48C00) Porte-rouleau Sphinx 450 Papierrollenhalter Sphinx 450c Paper holder Sphinx 450

125

135

115

Reserve-closetrolhouder Sphinx 450 (Code S8HK49C00) Porte rouleau WC de réserve Sphinx 450 Ersatz-Papierrollenhalter Sphinx 450 Spare paper holder Sphinx 450

45

45 155

Kledinghaak Sphinx 450 (Code S8HK82C00) Patère Sphinx 450 Kleiderhaken Sphinx 450 Robehook Sphinx 450

45 800 750

331

Sphinx 450

Kranen Robinetterie Armature Taps

Fonteinkraan Sphinx 450 (Code S8HT71000) Robinet eau froide Sphinx 450 Standventil Sphinx 450 Basin tap Sphinx 450

Fonteinkraan Sphinx 450 - wandmodel (Code S8HT72000) Robinet eau froide mural Sphinx 450 Wandventil Sphinx 450 Basin tap Sphinx 450 - wall version

Wastafelmengkraan Sphinx 450 (Code S8HT73000) Mitigeur lavabo Sphinx 450 Einhebelmischer Waschtisch Sphinx 450 Washbasin mixer Sphinx 450

332

Sphinx 450

Kranen Robinetterie Armature Taps

Wastafelmengkraan Sphinx 450 - wandmodel (Code S8HT74000) Mitigeur lavabo mural Sphinx 450 Waschtisch-Wandbatterie Sphinx 450 Washbasin mixer Sphinx 450 - concealed

Bidetmengkraan Sphinx 450 (Code S8HT75000) Mitigeur bidet Sphinx 450 Einhebelmischer bidet Sphinx 450 Bidet mixer Sphinx 450

Douchemengkraan Sphinx 450 (Code S8HT76000) Mitigeur douche Sphinx 450 Einhebelmischer Dusche Sphinx 450 Shower mixer Sphinx 450

333

Sphinx 450

Kranen Robinetterie Armature Taps

Badmengkraan Sphinx 450 (Code S8HT77000) Mitigeur baignoire Sphinx 450 Einhebelmischer Badewanne Sphinx 450 Bath mixer Sphinx 450

Thermostatische douchemengkraan Sphinx 450 (Code S8HT86000) Mitigeur douche thermostatique Sphinx 450 Thermostat-Mischbatterie für Dusche Sphinx 450 Shower mixer thermostatic Sphinx 450

Thermostatische badmengkraan Sphinx 450 (Code S8HT87000) Mitigeur baignoire thermostatique Sphinx 450 Thermostat-Mischbatterie für Wanne Sphinx 450 Bath mixer thermostatic Sphinx 450

334

Sphinx 450

Kranen Robinetterie Armature Taps

Douchegarnituur Sphinx 450 (Code S8HT55001) Ensemble de douche Sphinx 450 Duschkopf und Gleistange Sphinx 450 Handshower rail Sphinx 450

Badgarnituur Sphinx 450 (Code S8HT56001) Garniture de douche pour baignoire Sphinx 450 Duschkopf mit Halter Sphinx 450 Handshower and hook Sphinx 450

335

336

Sphinx
Wastafelconcepten Concepts lavabo Waschtisch Konzepte Washbasin concepts
Pagina/Page Seite/Page Opzetwastafel Punto 45* Lavabo à poser Punto 45* Aufsatz-Waschtisch Punto 45* Free standing washbasin Punto 45* Opzetwastafel Quadro 50 Lavabo à poser Quadro 50 Aufsatz-Waschtisch Quadro 50 Free standing washbasin Quadro 50 Kranen Sphinx 450 Robinetterie Sphinx 450 Armature Sphinx 450 Taps Sphinx 450 339

16

340

341

* Uitlopend per 01.04.2008. * Fin de série à.p.d. 01.04.2008. * Begrenzt lieferbar ab 01.04.2008. * Running out as of 01.04.2008. 337

338

Punto

(Code S8W71)

Opzetwastafel Lavabo à poser Aufsatz-Waschtisch Free standing washbasin

8,6 kg

Met kunststof overloopkanaal. Avec trop-plein rectangulaire synthétique. Mit kunststoff Überlauf. With plastic overflow. *Uitlopend per 1.1.2008. *Fin de série à.p.d. 01.04.2008. *Begrenzt lieferbar ab 01.04.2008. *Running out as of 01.04.2008. 339

Quadro

(Code S8W70)

Opzetwastafel Lavabo à poser Aufsatz-Waschtisch Free standing washbasin

10,2 kg

Incl. sifon en plug. Incl. siphon et crépine. Inkl. Sifon und Ablaufgarnitur. Incl. waste and plug. 340

Sphinx 450

Kranen Robinetterie Armature Taps

Wastafelmengkraan Sphinx 450 (incl. waste) (Code S8HT73001) Mitigeur lavabo Sphinx 450 (avec vidage automatique) Einhebelmischer Waschtisch Sphinx 450 (mit Ablauf) Washbasin mixer Sphinx 450 (incl. waste)

Wastafelmengkraan Sphinx 450 - wandmodel (Code S8HT74500) Mitigeur lavabo mural Sphinx 450 Waschtisch-Wandbatterie Sphinx 450 Washbasin mixer Sphinx 450 - consealed

Wastafelmengkraan Sphinx 450 (Code S8HT73500) Mitigeur lavabo Sphinx 450 Einhebelmischer Waschtisch Sphinx 450 Washbasin mixer Sphinx 450

341

342

Sphinx
Universele Inbouwwastafels Lavabos encastrés universels Universal Einbau-Waschtisch Countertop Vanity washbasins
Pagina/Page Seite/Page Opbouwwastafel Sphinx 300 A 60x47,5 cm Lavabo sur-encastré Sphinx 300 A 60x47,5 cm Einbau-Waschtisch Sphinx 300 A 60x47,5 cm Countertop washbasin Sphinx 300 A 60x47,5 cm Opbouwwastafel Sphinx 300 B 60x46 cm Lavabo sur-encastré Sphinx 300 B 60x46 cm Einbau-Waschtisch Sphinx 300 B 60x46 cm Countertop washbasin Sphinx B 60x46 cm Opbouwwastafel Sphinx 300 C Ø 48,5 cm Lavabo sur-encastré Sphinx 300 C Ø 48,5 cm Einbau-Waschtisch Sphinx 300 C Ø 48,5 cm Countertop washbasin Sphinx C Ø 48,5 cm Onderbouwwastafel Sphinx 300 K Ø 46 cm Lavabo sous-encastré Sphinx 300 K Ø 46 cm Unterbau-Waschtisch Sphinx 300 K Ø 46 cm Undercounter washbasin Sphinx K Ø 46 cm Opbouwwastafel Como Ø 49 cm Lavabo sur-encastré Como Ø 49 cm Einbau-Waschtisch Como Ø 49 cm Countertop washbasin Como Ø 49 cm Opbouwwastafel Garda 57x43,5 cm Lavabo sur-encastré Garda 57x43,5 cm Einbau-Waschtisch Garda 57x43,5 cm Countertop washbasin Garda 57x43,5 cm 345

17

346

347

348

349

350

343

344

Sphinx 300 A 60

(Code S8W003)

Opbouwwastafel Lavabo sur-encastré Einbau-Waschtisch Countertop washbasin

7,3 Kg

345

Sphinx 300 B 60

(Code S8W004)

Opbouwwastafel Lavabo sur-encastré Einbau-Waschtisch Countertop washbasin

7,8 Kg

346

Sphinx 300 C 48,5

(Code S8W005)

Opbouwwastafel Lavabo sur-encastré Einbau-Waschtisch Countertop washbasin

7,8 Kg

347

Sphinx 300 K 46

(Code S8W006)

Onderbouwwastafel Lavabo sous-encastré Unterbau-Waschtisch Undercounter washbasin

7,2 Kg

348

Como

(Code S8W96)

Opbouwwastafel Lavabo sur-encastré Einbau-Waschtisch Countertop washbasin

8,76 Kg

Uitsluitend voor de Belgische markt verkrijgbaar. Uniquement disponible sur le marché Belge. Nur für den Belgischen Markt verfügbar. Only available for the Belgian market. 349

Garda

(Code S8W97)

Opbouwwastafel Lavabo sur-encastré Einbau-Waschtisch Countertop washbasin

8,79 Kg

Uitsluitend voor de Belgische markt verkrijgbaar. Uniquement disponible sur le marché Belge. Nur für den Belgischen Markt verfügbar. Only available for the Belgian market. 350

Sphinx
Universele fonteinen Lave-mains universels Universal Handwaschbecken Universal hand-rinse basins
Pagina/Page Seite/Page Fontein Bari* Lave-mains Bari* Handwaschbecken Bari* Hand-rinse basin Bari* Fontein Sphinx Atlantic 34 Lave-mains Sphinx Atlantic 34 Handwaschbecken Sphinx Atlantic 34 Hand-rinse basin Sphinx Atlantic 34 Hoekfontein Sphinx Atlantic 34 Lave-mains d'angle Sphinx Atlantic 34 Eckhandwaschbecken Sphinx Atlantic 34 Corner hand-rinse basin Sphinx Atlantic 34 Sifonkap voor hoekfontein Sphinx Atlantic Cache-siphon pour lave-mains d'angle Sphinx Atlantic Halbsäule für Eckhandwaschbecken Sphinx Atlantic Waste cover for corner hand-rinse basin Sphinx Atlantic 353

354

18

355

355

*Uitsluitend voor de Belgische markt verkrijgbaar. *Uniquement disponible sur le marché Belge. *Nur für den Belgischen Markt verfügbar. *Only available for the Belgian market. 351

352

Bari

(Code S8479)

Fontein Lave-mains Handwaschbecken Hand-rinse basin

6,91 Kg (Code S8479000..0)

(Code S8479010..0)

Uitsluitend voor de Belgische markt verkrijgbaar. Uniquement disponible sur le marché Belge. Nur für den Belgischen Markt verfügbar. Only available for the Belgian market. 353

Sphinx Atlantic 34

(Code S8446)

Fontein Lave-mains Handwaschbecken Hand-rinse basin

7,2 Kg

Zie separate montagehandleiding Voir instructions de montage separées Siehe separate Montageanleitungen See seperate mounting instructions

120

354

Sphinx Atlantic 34

(Code S8476)

Hoekfontein Lave-mains d’angle Eckhandwaschbecken Corner hand-rinse basin

7,5 kg

NEN-EN 111

Sphinx Atlantic (Code S8HS02) Incl. montageset Incl. jeu de fixation Inkl. Montageset Fixingset included

2,7 kg (Code S8HS02) Zie separate montagehandleiding Voir instructions de montage separées Siehe separate Montageanleitungen See seperate mounting instructions

120

355

356

Sphinx
Baden/Douchebakken/Drains Baignoires/Receveurs de douche /Drains Badewannen/Duschwannen/Drains Pagina/Page Bathtubs/Showertrays/Drains Seite/Page
Bad RossoVivo 192,5 x 92,5 Baignoire RossoVivo 192,5 x 92,5 Badewanne RossoVivo 192,5 x 92,5 Bathtub RossoVivo 192,5 x 92,5 Bad JOOP! 150,5 x 90,5 Baignoire JOOP! 150,5 x 90,5 Badewanne JOOP! 150,5 x 90,5 Bathtub JOOP! 150,5 x 90,5 Duobad JOOP! 180 x 90 Baignoire duo JOOP! 180 x 90 Duo-Badewanne JOOP! 180 x 90 Twinbath JOOP! 180 x 90 Duobad JOOP! 190,5 x 90,5 Baignoire duo JOOP! 190,5 x 90,5 Duo-Badewanne JOOP! 190,5 x 90,5 Twinbath JOOP! 190,5 x 90,5 Duobad Terra 180 x 90 Baignoire duo Terra 180 x 90 Duo-Badewanne Terra 180 x 90 Twinbath Terra 180 x 90 Duobad Terra 190 x 90 Baignoire duo Terra 190 x 90 Duo-Badewanne Terra 190 x 90 Twinbath Terra 190 x 90 Duobad Progress 180 x 80 Baignoire duo Progress 180 x 80 Duo-Badewanne Progress 180 x 80 Twinbath Progress 180 x 80 Duobad Progress 190 x 90 Baignoire duo Progress 190 x 90 Duo-Badewanne Progress 190 x 90 Twinbath Progress 190 x 90 Bad Continental 170 x 75 Baignoire Continental 170 x 75 Badewanne Continental 170 x 75 Bathtub Continental 170 x 75 363

364

365

19

366

367

368

369

370

371

357

Pagina/Page Seite/Page Douchebak JOOP! 90 x 90 Receveur de douche JOOP! 90 x 90 Duschwanne JOOP! 90 x 90 Showertray JOOP! 90 x 90 Douchebak JOOP! 100 x 90 Receveur de douche JOOP! 100 x 90 Duschwanne JOOP! 100 x 90 Showertray JOOP! 100 x 90 Douchebak JOOP! 120 x 90 Receveur de douche JOOP! 120 x 90 Duschwanne JOOP! 120 x 90 Showertray JOOP! 120 x 90 Douchebak Terra 90 x 80 Receveur de douche Terra 90 x 80 Duschwanne Terra 90 x 80 Showertray Terra 90 x 80 Douchebak Terra 90 x 90 Receveur de douche Terra 90 x 90 Duschwanne Terra 90 x 90 Showertray Terra 90 x 90 Douchebak Terra 90 kwartrond Receveur de douche Terra 90 quart de rond Duschwanne Terra 90 V-kreis Showertray Terra 90 quadrant Douchebak Terra 90 vijfhoek Receveur de douche Terra 90 pentagonal Duschwanne Terra 90 5-eck Showertray Terra 90 pentangle Douchebak Terra 100 x 80 Receveur de douche Terra 100 x 80 Duschwanne Terra 100 x 80 Showertray Terra 100 x 80 Douchebak Terra 100 x 90 Receveur de douche Terra 100 x 90 Duschwanne Terra 100 x 90 Showertray Terra 100 x 90 Douchebak Terra 100 x 100 Receveur de douche Terra 100 x 100 Duschwanne Terra 100 x 100 Showertray Terra 100 x 100 372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

358

Pagina/Page Seite/Page Douchebak Terra 100 kwartrond Receveur de douche Terra 100 quart de rond Duschwanne Terra 100 V-kreis Showertray Terra 100 quadrant Douchebak Terra 100 vijfhoek Receveur de douche Terra 100 pentagonal Duschwanne Terra 100 5-eck Showertray Terra 100 pentangle Douchebak Terra 120 x 90 Receveur de douche Terra 120 x 90 Duschwanne Terra 120 x 90 Showertray Terra 120 x 90 Douchebak Terra 140 x 90 Receveur de douche Terra 140 x 90 Duschwanne Terra 140 x 90 Showertray Terra 140 x 90 Douchebak Plana 80 kwartrond Receveur de douche Plana 80 quart de rond Duschwanne Plana 80/4 V-kreis Showertray Plana 80 quadrant Douchebak Plana 90 x 80 Receveur de douche Plana 90 x 80 Duschwanne Plana 90 x 80 Showertray Plana 90 x 80 Douchebak Plana 90 x 90 Receveur de douche Plana 90 x 90 Duschwanne Plana 90 x 90 Showertray Plana 90 x 90 Douchebak Plana 90 kwartrond Receveur de douche Plana 90 quart de rond Duschwanne Plana 90/4 V-kreis Showertray Plana 90 quadrant Douchebak Plana 90 vijfhoek Receveur de douche Plana 90 pentagonal Duschwanne Plana 90 5-eck Showertray Plana 90 pentangle Douchebak Plana 100 x 100 Receveur de douche Plana 100 x 100 Duschwanne Plana 100 x 100 Showertray Plana 100 x 100 382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

359

Pagina/Page Seite/Page Douchebak Plana 100 kwartrond Receveur de douche Plana 100 quart de rond Duschwanne Plana 100 V-kreis Showertray Plana 100 quadrant Douchebak Plana 100 vijfhoek Receveur de douche Plana 100 pentagonal Duschwanne Plana 100 5-eck Showertray Plana 100 pentangle Douchebak Plana 120 x 90 Receveur de douche Plana 120 x 90 Duschwanne Plana 120 x 90 Showertray Plana 120 x 90 Douchebak Sphinx 320 80 x 80 Receveur de douche Sphinx 320 80 x 80 Duschwanne Sphinx 320 80 x 80 Showertray Sphinx 320 80 x 80 Douchebak Sphinx 320 90 x 90 Receveur de douche Sphinx 320 90 x 90 Duschwanne Sphinx 320 90 x 90 Showertray Sphinx 320 90 x 90 Douchebak Sphinx 320 90 kwartrond Receveur de douche Sphinx 320 90 quart de rond Duschwanne Sphinx 320 90 V-kreis Showertray Sphinx 320 90 quadrant Douchebak Sphinx 320 90 vijfhoek Receveur de douche Sphinx 320 90 pentagonal Duschwanne Sphinx 320 90 5-eck Showertray Sphinx 320 90 pentangle Douchebak Sphinx 320 100 x 80 Receveur de douche Sphinx 320 100 x 80 Duschwanne Sphinx 320 100 x 80 Showertray Sphinx 320 100 x 80 Douchebak Sphinx 320 100 x 100 Receveur de douche Sphinx 320 100 x 100 Duschwanne Sphinx 320 100 x 100 Showertray Sphinx 320 100 x 100 Douchebak Sphinx 320 100 kwartrond Receveur de douche Sphinx 320 100 quart de rond Duschwanne Sphinx 320 100 V-kreis Showertray Sphinx 320 100 quadrant 392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

360

Pagina/Page Seite/Page Douchebak Sphinx 320 120 x 90 Receveur de douche Sphinx 320 120 x 90 Duschwanne Sphinx 320 120 x 90 Showertray Sphinx 320 120 x 90 SphinxDrain SphinxDrain SphinxDrain SphinxDrain 402

403

361

362

RossoVivo 192,5 x 92,5

(Code S8H0RV)

Bad Baignoire Badewanne Bathtub

H

H = 600

45,0 Kg (Code S8H0RV0) 55,0 kg (Code S8H0RVA) Met/avec/mit/with Airpool EN 198 EN 232 EN 263 230 Ltr.

363

JOOP! 150,5 x 90,5

(Code S8JP6227)

Bad Baignoire Badewanne Bathtub

150,5

90,5

10 0 70 52

10 0 80

H

650

10 55 52

100

10 0

Hmax = 850 Hmin = 800

24,0 kg EN 198 EN 232 EN 263 305 Ltr.

Wordt geleverd inclusief badpoten. Livrée avec pieds. Geliefert mit Badewannenfüssen. Bath feet included. 364

JOOP! 180 x 90

(Code S8JP6225)

Duobad Baignoire duo Duo-Badewanne Twinbath

180

90

10 0 70 52

10 0 80

H

470

1144 52

100

10 0

Hmax = 670 Hmin = 620

24,0 kg EN 198 EN 232 EN 263 470 Ltr.

Wordt geleverd inclusief badpoten. Livrée avec pieds. Geliefert mit Badewannenfüssen. Bath feet included. 365

JOOP! 190,5 x 90,5

(Code S8JP6226)

Duobad Baignoire duo Duo-Badewanne Twinbath

190,5

90,5

10 0 70 52

100 80

430

H

12 50 52

10 0

10 0

Hmax = 630 Hmin = 580

24,0 kg EN 198 EN 232 EN 263 430 Ltr.

Wordt geleverd inclusief badpoten. Livrée avec pieds. Geliefert mit Badewannenfüssen. Bath feet included. 366

Terra 180 x 90

(Code S8H0X0)

Duobad Baignoire duo Duo-Badewanne Twinbath

Hmax = 650 Hmin = 590

29,0 Kg EN 198 EN 232 EN 263 170 Ltr.

Badpoten separaat te bestellen (Code S8H991000). Jeu de pieds à commander séparément. Badewannenfüsse separat bestellen. Bath feet must be ordered seperately. 367

Terra 190 x 90

(Code S8H0T0)

Duobad Baignoire duo Duo-Badewanne Twinbath

Hmax = 610 Hmin = 550

50,0 Kg EN 198 EN 232 EN 263 170 Ltr.

Badpoten separaat te bestellen (Code S8H991000). Jeu de pieds à commander séparément. Badewannenfüsse separat bestellen. Bath feet must be ordered seperately. 368

Progress 180 x 80

(Code S8H0M0)

Duobad Baignoire duo Duo-Badewanne Twinbath

Hmax = 610 Hmin = 550

48,0 Kg EN 198 EN 232 EN 263 145 Ltr.

Badpoten separaat te bestellen (Code S8H991000). Jeu de pieds à commander séparément. Badewannenfüsse separat bestellen. Bath feet must be ordered seperately. 369

Progress 190 x 90

(Code S8H0F0)

Duobad Baignoire duo Duo-Badewanne Twinbath

Hmax = 610 Hmin = 550

50,0 Kg EN 198 EN 232 EN 263 155 Ltr.

Badpoten separaat te bestellen (Code S8H991000). Jeu de pieds à commander séparément. Badewannenfüsse separat bestellen. Bath feet must be ordered seperately. 370

Continental 170 x 75

(Code S8H070)

Bad Baignoire Badewanne Bathtub

Hmax = 580 Hmin = 520

24,1 Kg EN 198 EN 232 EN 263 120 Ltr.

Badpoten separaat te bestellen (Code S8H991000). Jeu de pieds à commander séparément. Badewannenfüsse separat bestellen. Bath feet must be ordered seperately. 371

JOOP! 90 x 90

(Code S8JP6131)

Douchebak Receveur de douche Duschwanne Showertray

H = egaal met de vloer of 150-180* au niveau du sol ou 150-180* bodengleich oder 150-180* level with floor or 150-180*

24,0 kg EN 249 EN 251 EN 263

* In combinatie met douchebakpoten S8H863000, separaat te bestellen. * En combinaison avec jeu de pieds S8H863000, à commander séparément. * In Kombination mit Duschwannenfüssen S8H863000, separat zu bestellen. * In combination with shower feet S8H863000, to be ordered seperately. 372

JOOP! 100 x 90

(Code S8JP6132)

Douchebak Receveur de douche Duschwanne Showertray

H = egaal met de vloer of 150-180* au niveau du sol ou 150-180* bodengleich oder 150-180* level with floor or 150-180*

24,0 kg EN 249 EN 251 EN 263

* In combinatie met douchebakpoten S8H863000, separaat te bestellen. * En combinaison avec jeu de pieds S8H863000, à commander séparément. * In Kombination mit Duschwannenfüssen S8H863000, separat zu bestellen. * In combination with shower feet S8H863000, to be ordered seperately. 373

JOOP! 120 x 90

(Code S8JP6133)

Douchebak Receveur de douche Duschwanne Showertray

H = egaal met de vloer of 150-180* au niveau du sol ou 150-180* bodengleich oder 150-180* level with floor or 150-180*

24,0 kg EN 249 EN 251 EN 263

* In combinatie met douchebakpoten S8H863000, separaat te bestellen. * En combinaison avec jeu de pieds S8H863000, à commander séparément. * In Kombination mit Duschwannenfüssen S8H863000, separat zu bestellen. * In combination with shower feet S8H863000, to be ordered seperately. 374

Terra 90 x 80

(Code S8H2S0)

Douchebak Receveur de douche Duschwanne Showertray

H = egaal met de vloer of 120-140* au niveau du sol ou 120-140* bodengleich oder 120-140* level with floor or 120-140*

11,0 Kg EN 249 EN 251 EN 263

* In combinatie met douchebakpoten S8H863000, separaat te bestellen. * En combinaison avec jeu de pieds S8H863000, à commander séparément. * In Kombination mit Duschwannenfüssen S8H863000, separat zu bestellen. * In combination with shower feet S8H863000, to be ordered seperately. 375

Terra 90 x 90

(Code S8H2T0)

Douchebak Receveur de douche Duschwanne Showertray

H = egaal met de vloer of 120-140* au niveau du sol ou 120-140* bodengleich oder 120-140* level with floor or 120-140*

12,0 Kg EN 249 EN 251 EN 263

* In combinatie met douchebakpoten S8H863000, separaat te bestellen. * En combinaison avec jeu de pieds S8H863000, à commander séparément. * In Kombination mit Duschwannenfüssen S8H863000, separat zu bestellen. * In combination with shower feet S8H863000, to be ordered seperately. 376

Terra 90

(Code S8H2W0)

Douchebak kwartrond Receveur de douche quart de rond Duschwanne V-kreis Showertray quadrant

H = egaal met de vloer of 120-140, met paneel 140* au niveau du sol ou 120-140, avec panneau 140* bodengleich oder 120-140, mit Schürze 140* level with floor or 120-140, with panel 140*

12,5 Kg zonder paneel (Code S8H2W000..0) sans panneau ohne Schürze without panel 15,5 Kg met paneel, incl. douchebakpoten (Code S8H2W001..0) avec panneau, incl. jeu de pieds mit Schürze, inkl. Duschwannenfüsse with panel. incl. shower feet EN 249 EN 251 EN 263

* In combinatie met douchebakpoten S8H863000, separaat te bestellen voor douchebak zonder paneel. * En combinaison avec jeu de pieds S8H863000, à commander séparément pour receveur de douche sans panneau. * In Kombination mit Duschwannefüssen S8H863000, separat zu bestellen für Duschwanne ohne Schürze. * In combination with shower feet S8H863000, to be ordered seperately for showertray without panel. 377

Terra 90

(Code S8H2Z0)

Douchebak vijfhoek Receveur de douche pentagonal Duschwanne 5-eck Showertray pentangle

H = egaal met de vloer of 120-140, met paneel 140* au niveau du sol ou 120-140, avec panneau 140* bodengleich oder 120-140, mit Schürze 140* level with floor or 120-140, with panel 140*

10,0 Kg zonder paneel (Code S8H2Z000..0) sans panneau ohne Schürze without panel 14,0 Kg met paneel, incl. douchebakpoten (Code S8H2Z001..0) avec panneau, incl. jeu de pieds mit Schürze, inkl. Duschwannenfüsse with panel. incl. shower feet EN 249 EN 251 EN 263

* In combinatie met douchebakpoten S8H863000, separaat te bestellen voor douchebak zonder paneel. * En combinaison avec jeu de pieds S8H863000, à commander séparément pour receveur de douche sans panneau. * In Kombination mit Duschwannefüssen S8H863000, separat zu bestellen für Duschwanne ohne Schürze. * In combination with shower feet S8H863000, to be ordered seperately for showertray without panel. 378

Terra 100 x 80

(Code S8H2U0)

Douchebak Receveur de douche Duschwanne Showertray

H = egaal met de vloer of 120-140* au niveau du sol ou 120-140* bodengleich oder 120-140* level with floor or 120-140*

14,0 Kg EN 249 EN 251 EN 263

* In combinatie met douchebakpoten S8H863000, separaat te bestellen. * En combinaison avec jeu de pieds S8H863000, à commander séparément. * In Kombination mit Duschwannenfüssen S8H863000, separat zu bestellen. * In combination with shower feet S8H863000, to be ordered seperately. 379

Terra 100 x 90

(Code S8H2Q0)

Douchebak Receveur de douche Duschwanne Showertray

H = egaal met de vloer of 120-140* au niveau du sol ou 120-140* bodengleich oder 120-140* level with floor or 120-140*

14,0 Kg EN 249 EN 251 EN 263

* In combinatie met douchebakpoten S8H863000, separaat te bestellen. * En combinaison avec jeu de pieds S8H863000, à commander séparément. * In Kombination mit Duschwannenfüssen S8H863000, separat zu bestellen. * In combination with shower feet S8H863000, to be ordered seperately. 380

Terra 100 x 100

(Code S8H2X0)

Douchebak Receveur de douche Duschwanne Showertray

H = egaal met de vloer of 120-140* au niveau du sol ou 120-140* bodengleich oder 120-140* level with floor or 120-140*

14,0 Kg EN 249 EN 251 EN 263

* In combinatie met douchebakpoten S8H863000, separaat te bestellen. * En combinaison avec jeu de pieds S8H863000, à commander séparément. * In Kombination mit Duschwannenfüssen S8H863000, separat zu bestellen. * In combination with shower feet S8H863000, to be ordered seperately. 381

Terra 100

(Code S8H2V0)

Douchebak kwartrond Receveur de douche quart de rond Duschwanne V-kreis Showertray quadrant

H = egaal met de vloer of 120-140, met paneel 140* au niveau du sol ou 120-140, avec panneau 140* bodengleich oder 120-140, mit Schürze 140* level with floor or 120-140, with panel 140*

15,0 Kg zonder paneel (Code S8H2V000..0) sans panneau ohne Schürze without panel 19,0 Kg met paneel, incl. douchebakpoten (Code S8H2V001..0) avec panneau, incl. jeu de pieds mit Schürze, inkl. Duschwannenfüsse with panel. incl. shower feet EN 249 EN 251 EN 263

* In combinatie met douchebakpoten S8H863000, separaat te bestellen voor douchebak zonder paneel. * En combinaison avec jeu de pieds S8H863000, à commander séparément pour receveur de douche sans panneau. * In Kombination mit Duschwannefüssen S8H863000, separat zu bestellen für Duschwanne ohne Schürze. * In combination with shower feet S8H863000, to be ordered seperately for showertray without panel. 382

Terra 100

(Code S8H2Y0)

Douchebak vijfhoek Receveur de douche pentagonal Duschwanne 5-eck Showertray pentangle

H = egaal met de vloer of 120-140, met paneel 140* au niveau du sol ou 120-140, avec panneau 140* bodengleich oder 120-140, mit Schürze 140* level with floor or 120-140, with panel 140*

15,5 Kg zonder paneel (Code S8H2Y000..0) sans panneau ohne Schürze without panel 19,0 Kg met paneel, incl. douchebakpoten (Code S8H2Y001..0) avec panneau, incl. jeu de pieds mit Schürze, inkl. Duschwannenfüsse with panel. incl. shower feet EN 249 EN 251 EN 263

* In combinatie met douchebakpoten S8H863000, separaat te bestellen voor douchebak zonder paneel. * En combinaison avec jeu de pieds S8H863000, à commander séparément pour receveur de douche sans panneau. * In Kombination mit Duschwannefüssen S8H863000, separat zu bestellen für Duschwanne ohne Schürze. * In combination with shower feet S8H863000, to be ordered seperately for showertray without panel. 383

Terra 120 x 90

(Code S8H2R0)

Douchebak Receveur de douche Duschwanne Showertray

H = egaal met de vloer of 120-140* au niveau du sol ou 120-140* bodengleich oder 120-140* level with floor or 120-140*

17,0 Kg EN 249 EN 251 EN 263

* In combinatie met douchebakpoten S8H863000, separaat te bestellen. * En combinaison avec jeu de pieds S8H863000, à commander séparément. * In Kombination mit Duschwannenfüssen S8H863000, separat zu bestellen. * In combination with shower feet S8H863000, to be ordered seperately. 384

Terra 140 x 90

(Code S8H2F0)

Douchebak Receveur de douche Duschwanne Showertray

H = egaal met de vloer of 120-140* au niveau du sol ou 120-140* bodengleich oder 120-140* level with floor or 120-140*

20,0 kg EN 249 EN 251 EN 263

* In combinatie met douchebakpoten S8H863000, separaat te bestellen. * En combinaison avec jeu de pieds S8H863000, à commander séparément. * In Kombination mit Duschwannenfüssen S8H863000, separat zu bestellen. * In combination with shower feet S8H863000, to be ordered seperately. 385

Plana 80

(Code S8H2J0)

Douchebak kwartrond Receveur de douche quart de rond Duschwanne V-kreis Showertray quadrant

H = egaal met de vloer of 145-165, met paneel 170* au niveau du sol ou 145-165, avec panneau 170* bodengleich oder 145-165, mit Schürze 170* level with floor or 145-165, with panel 170*

9,0 Kg zonder paneel (Code S8H2J000..0) sans panneau ohne Schürze without panel 10,0 Kg met paneel, incl. douchebakpoten (Code S8H2J001..0) avec panneau, incl. jeu de pieds mit Schürze, inkl. Duschwannenfüsse with panel. incl. shower feet EN 249 EN 251 EN 263

* In combinatie met douchebakpoten S8H863000, separaat te bestellen voor douchebak zonder paneel. * En combinaison avec jeu de pieds S8H863000, à commander séparément pour receveur de douche sans panneau. * In Kombination mit Duschwannefüssen S8H863000, separat zu bestellen für Duschwanne ohne Schürze. * In combination with shower feet S8H863000, to be ordered seperately for showertray without panel. 386

Plana 90 x 80

(Code S8H2H0)

Douchebak Receveur de douche Duschwanne Showertray

H = egaal met de vloer of 135-155* au niveau du sol ou 135-155* bodengleich oder 135-155* level with floor or 135-155*

12,0 Kg EN 249 EN 251 EN 263

* In combinatie met douchebakpoten S8H863000, separaat te bestellen. * En combinaison avec jeu de pieds S8H863000, à commander séparément. * In Kombination mit Duschwannenfüssen S8H863000, separat zu bestellen. * In combination with shower feet S8H863000, to be ordered seperately. 387

Plana 90 x 90

(Code S8H2A0)

Douchebak Receveur de douche Duschwanne Showertray

H = egaal met de vloer of 135-155* au niveau du sol ou 135-155* bodengleich oder 135-155* level with floor or 135-155*

10,0 Kg EN 249 EN 251 EN 263

* In combinatie met douchebakpoten S8H863000, separaat te bestellen. * En combinaison avec jeu de pieds S8H863000, à commander séparément. * In Kombination mit Duschwannenfüssen S8H863000, separat zu bestellen. * In combination with shower feet S8H863000, to be ordered seperately. 388

Plana 90

(Code S8H2D0)

Douchebak kwartrond Receveur de douche quart de rond Duschwanne V-kreis Showertray quadrant

H = egaal met de vloer of 145-165, met paneel 170* au niveau du sol ou 145-165, avec panneau 170* bodengleich oder 145-165, mit Schürze 170* level with floor or 145-165, with panel 170*

16,0 Kg zonder paneel (Code S8H2D000..0) sans panneau ohne Schürze without panel 17,0 Kg met paneel, incl. douchebakpoten (Code S8H2D001..0) avec panneau, incl. jeu de pieds mit Schürze, inkl. Duschwannenfüsse with panel. incl. shower feet EN 249 EN 251 EN 263

* In combinatie met douchebakpoten S8H863000, separaat te bestellen voor douchebak zonder paneel. * En combinaison avec jeu de pieds S8H863000, à commander séparément pour receveur de douche sans panneau. * In Kombination mit Duschwannefüssen S8H863000, separat zu bestellen für Duschwanne ohne Schürze. * In combination with shower feet S8H863000, to be ordered seperately for showertray without panel. 389

Plana 90

(Code S8H2C0)

Douchebak vijfhoek Receveur de douche pentagonal Duschwanne 5-eck Showertray pentangle

H = egaal met de vloer of 145-165, met paneel 170* au niveau du sol ou 145-165, avec panneau 170* bodengleich oder 145-165, mit Schürze 170* level with floor or 145-165, with panel 170*

16,0 Kg zonder paneel (Code S8H2C000..0) sans panneau ohne Schürze without panel 17,0 Kg met paneel, incl. douchebakpoten (Code S8H2C001..0) avec panneau, incl. jeu de pieds mit Schürze, inkl. Duschwannenfüsse with panel. incl. shower feet EN 249 EN 251 EN 263

* In combinatie met douchebakpoten S8H863000, separaat te bestellen voor douchebak zonder paneel. * En combinaison avec jeu de pieds S8H863000, à commander séparément pour receveur de douche sans panneau. * In Kombination mit Duschwannefüssen S8H863000, separat zu bestellen für Duschwanne ohne Schürze. * In combination with shower feet S8H863000, to be ordered seperately for showertray without panel. 390

Plana 100 x 100

(Code S8H2B0)

Douchebak Receveur de douche Duschwanne Showertray

H = egaal met de vloer of 135-155* au niveau du sol ou 135-155* bodengleich oder 135-155* level with floor or 135-155*

21,0 Kg EN 249 EN 251 EN 263

* In combinatie met douchebakpoten S8H863000, separaat te bestellen. * En combinaison avec jeu de pieds S8H863000, à commander séparément. * In Kombination mit Duschwannenfüssen S8H863000, separat zu bestellen. * In combination with shower feet S8H863000, to be ordered seperately. 391

Plana 100

(Code S8H2E0)

Douchebak kwartrond Receveur de douche quart de rond Duschwanne V-kreis Showertray quadrant

H = egaal met de vloer of 145-165, met paneel 170* au niveau du sol ou 145-165, avec panneau 170* bodengleich oder 145-165, mit Schürze 170* level with floor or 145-165, with panel 170*

17,0 Kg zonder paneel (Code S8H2E000..0) sans panneau ohne Schürze without panel 19,0 Kg met paneel, incl douchebakpoten (Code S8H2E001..0) avec panneau, incl. jeu de pieds mit Schürze, inkl. Duschwannenfüsse with panel. incl. shower feet EN 249 EN 251 EN 263

* In combinatie met douchebakpoten S8H863000, separaat te bestellen voor douchebak zonder paneel. * En combinaison avec jeu de pieds S8H863000, à commander séparément pour receveur de douche sans panneau. * In Kombination mit Duschwannefüssen S8H863000, separat zu bestellen für Duschwanne ohne Schürze. * In combination with shower feet S8H863000, to be ordered seperately for showertray without panel. 392

Plana 100

(Code S8H2L0)

Douchebak vijfhoek Receveur de douche pentagonal Duschwanne 5-eck Showertray pentangle

H = egaal met de vloer of 145-165, met paneel 170* au niveau du sol ou 145-165, avec panneau 170* bodengleich oder 145-165, mit Schürze 170* level with floor or 145-165, with panel 170*

17,0 Kg zonder paneel (Code S8H2L000..0) sans panneau ohne Schürze without panel 19,0 Kg met paneel, incl. douchebakpoten (Code S8H2L001..0) avec panneau, incl. jeu de pieds mit Schürze, inkl. Duschwannenfüsse with panel. incl. shower feet EN 249 EN 251 EN 263

* In combinatie met douchebakpoten S8H863000, separaat te bestellen voor douchebak zonder paneel. * En combinaison avec jeu de pieds S8H863000, à commander séparément pour receveur de douche sans panneau. * In Kombination mit Duschwannefüssen S8H863000, separat zu bestellen für Duschwanne ohne Schürze. * In combination with shower feet S8H863000, to be ordered seperately for showertray without panel. 393

Plana 120 x 90

(Code S8H2K0)

Douchebak Receveur de douche Duschwanne Showertray

H = egaal met de vloer of 135-155* au niveau du sol ou 135-155* bodengleich oder 135-155* level with floor or 135-155*

20,0 Kg EN 249 EN 251 EN 263

* In combinatie met douchebakpoten S8H863000, separaat te bestellen. * En combinaison avec jeu de pieds S8H863000, à commander séparément. * In Kombination mit Duschwannenfüssen S8H863000, separat zu bestellen. * In combination with shower feet S8H863000, to be ordered seperately. 394

Sphinx 320 80 x 80

(Code S8H301)

Douchebak Receveur de douche Duschwanne Showertray

200 200 ¯90

50

800/ 900 50 H 800/900

90

H = egaal met de vloer of 135-155* au niveau du sol ou 135-155* bodengleich oder 135-155* level with floor or 135-155*

7,0 Kg EN 249 EN 251 EN 263

* In combinatie met douchebakpoten S8H863000, separaat te bestellen. * En combinaison avec jeu de pieds S8H863000, à commander séparément. * In Kombination mit Duschwannenfüssen S8H863000, separat zu bestellen. * In combination with shower feet S8H863000, to be ordered seperately. 395

Sphinx 320 90 x 90

(Code S8H302)

Douchebak Receveur de douche Duschwanne Showertray

200 200 ¯90

50

800/ 900 50 H 800/900

90

H = egaal met de vloer of 135-155* au niveau du sol ou 135-155* bodengleich oder 135-155* level with floor or 135-155*

10,5 Kg EN 249 EN 251 EN 263

* In combinatie met douchebakpoten S8H863000, separaat te bestellen. * En combinaison avec jeu de pieds S8H863000, à commander séparément. * In Kombination mit Duschwannenfüssen S8H863000, separat zu bestellen. * In combination with shower feet S8H863000, to be ordered seperately. 396

Sphinx 320 90

(Code S8H304)

Douchebak kwartrond Receveur de douche quart de rond Duschwanne V-kreis Showertray quadrant

900/1000 200 50 200 ¯90 900/ 1000

10,5 Kg zonder paneel (Code S8H30400..0) sans panneau ohne Schürze without panel 13,0 Kg met paneel, incl douchebakpoten (CodeS8H30401..0) avec panneau, incl. jeu de pieds mit Schürze, inkl. Duschwannenfüsse with panel. incl. shower feet EN 249 EN 251 EN 263

* In combinatie met douchebakpoten S8H863000, separaat te bestellen voor douchebak zonder paneel. * En combinaison avec jeu de pieds S8H863000, à commander séparément pour receveur de douche sans panneau. * In Kombination mit Duschwannefüssen S8H863000, separat zu bestellen für Duschwanne ohne Schürze. * In combination with shower feet S8H863000, to be ordered seperately for showertray without panel. 397

R5 50
50 H 90

H = egaal met de vloer of 135-155, met paneel 190* au niveau du sol ou 135-155, avec panneau 190* bodengleich oder 135-155 mit Schürze 190* level with floor or 135-155, with panel 190*

Sphinx 320 90

(Code S8H308)

Douchebak vijfhoek Receveur de douche pentagonal Duschwanne 5-eck Showertray pentangle

900 200 50 200 ¯90 900

50 H

90

H = egaal met de vloer of 135-155, met paneel 190* au niveau du sol ou 135-155, avec panneau 190* bodengleich oder 135-155 mit Schürze 190* level with floor or 135-155, with panel 190*

10,0 Kg zonder paneel (Code S8H30800..0) sans panneau ohne Schürze without panel 14,0 Kg met paneel, incl douchebakpoten (CodeS8H30801..0) avec panneau, incl. jeu de pieds mit Schürze, inkl. Duschwannenfüsse with panel. incl. shower feet EN 249 EN 251 EN 263

* In combinatie met douchebakpoten S8H863000, separaat te bestellen voor douchebak zonder paneel. * En combinaison avec jeu de pieds S8H863000, à commander séparément pour receveur de douche sans panneau. * In Kombination mit Duschwannefüssen S8H863000, separat zu bestellen für Duschwanne ohne Schürze. * In combination with shower feet S8H863000, to be ordered seperately for showertray without panel. 398

Sphinx 320 100 x 80

(Code S8H306)

Douchebak Receveur de douche Duschwanne Showertray

200 200 ¯90

50

800/ 900 50 H 1000/1200

90

H = egaal met de vloer of 135-155* au niveau du sol ou 135-155* bodengleich oder 135-155* level with floor or 135-155*

9,5 Kg EN 249 EN 251 EN 263

* In combinatie met douchebakpoten S8H863000, separaat te bestellen. * En combinaison avec jeu de pieds S8H863000, à commander séparément. * In Kombination mit Duschwannenfüssen S8H863000, separat zu bestellen. * In combination with shower feet S8H863000, to be ordered seperately. 399

Sphinx 320 100 x 100 (Code S8H303)

Douchebak Receveur de douche Duschwanne Showertray

200 200 ¯90

50

900/ 1000 50 H 900/1000

90

H = egaal met de vloer of 135-155* au niveau du sol ou 135-155* bodengleich oder 135-155* level with floor or 135-155*

11,0 Kg EN 249 EN 251 EN 263

* In combinatie met douchebakpoten S8H863000, separaat te bestellen. * En combinaison avec jeu de pieds S8H863000, à commander séparément. * In Kombination mit Duschwannenfüssen S8H863000, separat zu bestellen. * In combination with shower feet S8H863000, to be ordered seperately. 400

Sphinx 320 100

(Code S8H305)

Douchebak kwartrond Receveur de douche quart de rond Duschwanne V-kreis Showertray quadrant

900/1000 200 50 200 ¯90 900/ 1000

11,5 Kg zonder paneel (Code S8H30500..0) sans panneau ohne Schürze without panel 13,5 Kg met paneel, incl douchebakpoten (CodeS8H30501..0) avec panneau, incl. jeu de pieds mit Schürze, inkl. Duschwannenfüsse with panel. incl. shower feet EN 249 EN 251 EN 263

* In combinatie met douchebakpoten S8H863000, separaat te bestellen voor douchebak zonder paneel. * En combinaison avec jeu de pieds S8H863000, à commander séparément pour receveur de douche sans panneau. * In Kombination mit Duschwannefüssen S8H863000, separat zu bestellen für Duschwanne ohne Schürze. * In combination with shower feet S8H863000, to be ordered seperately for showertray without panel. 401

R5 50
50 H 90

H = egaal met de vloer of 135-155, met paneel 190* au niveau du sol ou 135-155, avec panneau 190* bodengleich oder 135-155 mit Schürze 190* level with floor or 135-155, with panel 190*

Sphinx 320 120 x 90

(Code S8H307)

Douchebak Receveur de douche Duschwanne Showertray

200 200 ¯90

50

800/ 900 50 H 1000/1200

90

H = egaal met de vloer of 135-155* au niveau du sol ou 135-155* bodengleich oder 135-155* level with floor or 135-155*

11,0 Kg EN 249 EN 251 EN 263

* In combinatie met douchebakpoten S8H863000, separaat te bestellen. * En combinaison avec jeu de pieds S8H863000, à commander séparément. * In Kombination mit Duschwannenfüssen S8H863000, separat zu bestellen. * In combination with shower feet S8H863000, to be ordered seperately. 402

SphinxDrain 70 SphinxDrain 80 SphinxDrain 80 SphinxDrain 100 SphinxDrain 120

(Code S8DSA070A90) (Code S8DSA080A90) (Code S8DSA090A90) (Code S8DSA100A90) (Code S8DSA120A90)

Drain Drain Drain Drain

700/800/900/1000/1200 74 - 115 20 54-105 15

98

¯50 ¯102

360° draaibaar / pivotant / drehbar / rotating

4,4 kg (Code S8DSA070A90) 4,7 kg (Code S8DSA080A90) 5,0 kg (Code S8DSA090A90) 5,3 kg (Code S8DSA100A90) 5,9 kg (Code S8DSA120A90)

Sphinx adviseert de SphinxDrain 10 cm uit de muur te plaatsen, zowel aan de achterzijde als aan de zijkanten. Sphinx conseil d'installer le SphinxDrain à 10 cm du mur, tant au fond que sur les côtés. Sphinx empfiehlt, den SphinxDrain sowohl rückseitig als auch beidseitig ca. 10 cm von der Wand entfernt zu installieren. Sphinx advices to install the SphinxDrain 10 cm from the wall, at the back as well as at the sides. 403

404

Sphinx
Universele kranen Robinetterie universelle Universelle Armature Universal taps
Wastafelmengkraan Forma (incl. waste) Mitigeur lavabo Forma (avec vidage automatique) Einhebelmischer Waschtisch Forma (mit Ablauf) Wasbasin mixer Forma (incl. waste) Wastafelmengkraan Forma (zonder waste) Mitigeur lavabo Forma (sans vidage automatique) Einhebelmischer Waschtisch Forma (ohne Ablauf) Wasbasin mixer Forma (without waste) Bidetmengkraan Forma Mitigeur bidet Forma Einhebelmischer Bidet Forma Bidet mixer Forma Thermostatische douchemengkraan Forma Mitigeur douche thermostatique Forma Thermostat-Mischbatterie fur Dusche Forma Shower mixer thermostatic Forma Douchegarnituur Forma Ensemble de douche Forma Duschkopf und Gleistange Forma Handshower rail Forma Badgarnituur Forma Ensemble de bain Forma Duschkopf mit Halter Forma Handshower and hook Forma Fonteinkraan Uniq Robinet eau froide Uniq Standventil Uniq Basin tap Uniq

Pagina/Page Seite/Page 407

407

407

408

20

408

408

409

405

406

Forma

Kranen Robinetterie Armature Taps

Wastafelmengkraan Forma (incl. waste) (Code S8HT22000) Mitigeur lavabo Forma (avec vidage automatique) Einhebelmischer Waschtisch Forma (mit Ablauf) Wasbasin mixer Forma (incl. waste)

Wastafelmengkraan Forma (zonder waste) (Code S8HT23000) Mitigeur lavabo Forma (sans vidage automatique) Einhebelmischer Waschtisch Forma (ohne Ablauf) Wasbasin mixer Forma (without waste)

Bidetmengkraan Forma (incl. waste) (Code S8HT24000) Mitigeur bidet Forma (avec vidage automatique) Einhebelmischer Bidet Forma (mit Ablauf) Bidet mixer Forma (incl. waste)

407

Forma

Kranen Robinetterie Armature Taps

Thermostatische douchemengkraan Forma (Code S8HT84000) Mitigeur douche thermostatique Forma Thermostat-Mischbatterie fur Dusche Forma Shower mixer thermostatic Forma

Douchegarnituur Forma (Code S8HT52000) Ensemble de douche Forma Duschkopf und Gleistange Forma Handshower rail Forma

Badgarnituur Forma (Code S8HT53000) Ensemble de bain Forma Duschkopf mit Halter Forma Handshower and hook Forma

408

Uniq

Kranen Robinetterie Armature Taps

Fonteinkraan Uniq (Code S8HT21000) Robinet eau froide Uniq Standventil Uniq Basin tap Uniq

409

410

Sphinx
Appendix Appendice Appendix Appendix
Codenummers vervangingsonderdelen voor reservoirs Codes des pièces de rechange des réservoirs Koden Ersatzteile für Spülkasten Code numbers for spare parts of cisterns Montagematen voor closets met vrijhangend reservoir Dimensions de montage pour cuvettes avec réservoirs indépendants Montagemaße für Klosetts mit freihängendem Spülkasten Mounting measures for water closets with separate cistern Montagehandleidingen Instructions de montage Montageanleitungen Mounting instructions Vervangingsonderdelen Pièces de rechange Ersatzteile Spare parts

Pagina/Page Seite/Page 413

415

418

444

21 24

411

412

Codenummers vervangingsonderdelen voor reservoirs Codes des pièces de rechange des réservoirs Koden Ersatzteile für Spülkasten Code numbers for spare parts of cisterns

Achterkant reservoir Derrière réservoir Ruckseite Spülkasten Backside of cistern

Uitstr. mechanisme Mécanisme de chasse Innengarnitur Mechanism

Reservoir Réservoir Spülkasten Cistern Corfu (O)* Marbella (O)* Marbella wand (O)* Palma Nova (O)* Palma Nova wand Aralia (O)* Prelude (O)* Corsica (O)* Palma Nova Clair (O)* Palma Nova Tulip Athene Ouverture (O)* Compositie (O)* P (O)* PX (O)* Corinthe (O)* Anemone (O)* Anemone wand (O)* Palma Nova Clair (N)* Palma Nova (N)* Palma Bianca Palma Bianca (N)* Corfu (N)* Corfu (NN) Corsica (N)* Ouverture (N)* Lotus (N) Palma Nova Compositie (N)* Eurobase (DF) Europa Stockholm (N)* Milano Ravenna Lotus (O)

503 504 504 505 505 505 506 507 508 509 511 512 514 515 516 501 502 502 520 521 521 521 522 522 523 524 524 525 526 526 527 528 529 530 534

5 5 5 5 5 5 5 5 5 8 14S (65/215 kort) 5 4 4 4 5 5 5 14S (65/215 kort) 14S (65/215 kort) 14S (65/215 kort) 14S (65/215 kort) 14S (65/215 kort) 14S (65/215 kort) 13 13 18S (59/215 kort) 14S (65/215 kort) 12 DF 1 14S (65/215 kort) 12 14S (65/215 kort) 16S (65/220 lang) 15S (59/215 lang)

85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 77/85 60 KI 77/85 71 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 S1 85 85 85 85 85

S8H728000 S8H728000 S8H728000 S8H728000 S8H728000 S8H728000 S8H728000 S8H728000 S8H728000 S8H728000 S8H728000 S8H728000 S8H728000 S8H728000 S8H728000 S8H728000 S8H728000 S8H728000 S8H728000 S8H859000 S8H728000 S8H859000 S8H728000 S8H728000 S8H728000 S8H728000 S8H728000 S8H842001 S8H728000 S8H728000 S8H728000 S8H728000 S8H728000

L46 L36 L36 L53 L53 L51 L45 L43 L57 L55 L56 L50 L49 L40 L49 L41 L52 L52 L58 L58 L58 L58 L59 L59 L43 L50 L51 L57 L49 L40 L48 L44 L42 L65 L41

*O: Oud / Vieux / Alt / Old N: Nieuw / Nouveau / Neu / New **Novoboch

Binnenkant deksel Intérieur couvercle Innenseite Deckel Inside of cover

Afdichtingsprofiel Joint Abdichtungsring WC-suite profile

Vlotterkraan Robinet flotteur Schwimmerventil Floatervalve

413

Codenummers vervangingsonderdelen voor reservoirs Codes des pièces de rechange des réservoirs Koden Ersatzteile für Spülkasten Code numbers for spare parts of cisterns

Achterkant reservoir Derrière réservoir Ruckseite Spülkasten Backside of cistern

Uitstr. mechanisme Mécanisme de chasse Innengarnitur Mechanism

Reservoir Réservoir Spülkasten Cistern Mycene Mycene (N)* Firenze Milano (DF) Monaco Gilia Sphinx 420 Antibes Sphinx 340 Sphinx 340 (WSS) Sphinx 360 Sphinx 360 (WSS) Kopenhagen KO Kopenhagen KZ Stockholm S Stockholm SH Malmö Zweden ZZ Dio Sphinx 450 Wandduo 40W Wandduo 40WZ Sphinx Atlantic New National Sphinx 300 (L/R) Sphinx 300 (B) Animo I/II Sphinx 280 Sphinx 330/390 Sphinx 350 Sphinx 450 N Sphinx 410

535 535 541 541 542 544 548 549 550 551 552 553 554 555 557 558 559 560 562 567 580 582 -

16S (65/220 lang) DF 1 38320029** DF 1 38320028** DF 3 DF 7 DF 1 DF 1 DF 2 DF 1 DF 2 5 5 4 4 5 5 18S (59/215 kort) DF 5 4 4 DF 4 DF 7 DF 7 DF 7 GB GB DF 7 DF 7 DF 8 DF 8

85 S1 38320044** S1 38320043** S1 S4 S1 S1 S1 S1 S1 71 70 60 KI 85 85 70 85 S3 20/60 KI 21 S2 S4 S6 S5 GB GB S6 S5 S4 S4

S8H728000 S8H728000 S8H859000 S8H859000 S8H859000 S8H859000 S8H728000 S8H728000 S8H728000 S8H728000 S8H728000 S8H728000 S8H728000 S8H728000 S8H601020 S8H601020 S8H601020 S8H601020 S8H601020 S8H601020 S8H601020 S8H601020 S8H601020

L69 L69 L31 L42 L32 L50 L56 L46 L49 L49 L47 L47 L44 L44 L44 Zweden L39 L42 -

*O: Oud / Vieux / Alt / Old N: Nieuw / Nouveau / Neu / New **Novoboch

414

Binnenkant deksel Intérieur couvercle Innenseite Deckel Inside of cover

Afdichtingsprofiel Joint Abdichtungsring WC-suite profile

Vlotterkraan Robinet flotteur Schwimmerventil Floatervalve

Montagematen voor closets met vrijhangend reservoir Dimensions de montage pour cuvettes avec réservoirs indépendants Montagemaße für Klosetts mit freihängendem Spülkasten Mounting measures for water closets with separate cistern

In het overzicht op pagina 416 en 417 staat per closet/vrijhangend reservoir de minimale afmeting van het hart van de afvoer tot de afgewerkte muur in mm vermeld (E). Bij het op maat maken van de valpijp dient men rekening te houden met de door de fabrikant van het reservoir opgegeven minimale maten. Sur le schéma à la page 416 et 417 est indiquée la dimension minimale en millimètre de la cuvette/du réservoir indépendant, du milieu du centre de la décharge jusqu’au mur (E). En coupant le tuyau de chasse sur mesure on doit tenir compte des dimensions minimales données par le fabricant du réservoir. In der Tabelle auf Seite 416 und 417 steht pro Klosett mit freihängendem Spülkasten das minimale Maß von mitte Auslauf bis zur Fliesenwand in mm erwähnt (E). Beim kürzen des Spülrohrs muss man die vom Hersteller angegebenen Mindestemasse beachten. In the schedule on page 416 and 417 the minimal dimensions of the heart of the outlet to the finished wall are mentioned in mm for each water closet with separate cistern (E). When cutting the pipe one has to take into consideration the minimal dimensions that are given by the cistern’s manufacturer.

415

Montagematen voor closets met vrijhangend reservoir Dimensions de montage pour cuvettes avec réservoirs indépendants Montagemaße für Klosetts mit freihängendem Spülkasten Mounting measures for water closets with separate cistern

Zie pag. 415 Voir page 415 Closet Cuvette Klosett Closet

Siehe Seite 415 See page 415 Wisa Wisa 300 Wisa 900 Wisa 500 Wisa 750/790 Wisa 1000 1036 DF Wisa 285

18 SV 43 SV 63 AO 73 AO 83 AO 74 SV 95 AO 95 S 64 AO 93 AO 84 AO 94 SV 96 AO 96 S

170 155 302 285 285 170 303 165 285 280 280 170 285 165

185 170 317 300 300 185 318 180 300 295 295 185 300 180

125 110 257 240 240 125 258 120 240 235 235 125 240 120

160 145 292 275 275 160 293 155 275 270 270 160 275 155

165 150 297 280 280 165 298 160 280 275 275 165 280 160

160 145 312 295 295 160 313 163 295 290 290 160 295 163

416

Montagematen voor closets met vrijhangend reservoir Dimensions de montage pour cuvettes avec réservoirs indépendants Montagemaße für Klosetts mit freihängendem Spülkasten Mounting measures for water closets with separate cistern

Zie pag. 415 Voir page 415 Closet Cuvette Klosett Closet

Siehe Seite 415 See page 415 Geberit 123.105 140.314 140.317 123.700 GroheDal 37.076.SH0 37.824.SH0

18 SV 43 SV 63 AO 73 AO 83 AO 74 SV 95 AO 95 S 64 AO 93 AO 84 AO 94 SV 96 AO 96 S

160 145 285 285 285 160 295 160 268 280 280 160 277 160

160 145 285 285 285 160 295 160 268 280 280 160 277 160

150 170 315 298 300 150 318 180 298 293 295 150 300 180

150 170 315 298 300 150 318 180 298 293 295 150 300 180

417

Montagehandleiding Instructions de montage Montageanleitungen Mounting instructions

Cerafix - vloerbevestiging Cerafix - Fixation au sol Cerafix - Bodenbefestigung Cerafix - floor mounting

418

Montagehandleiding Instructions de montage Montageanleitungen Mounting instructions

Cerafix - sifonkapbevestiging Jeux de fixation Cerafix Cerafix-Halbsäulenbefestigung Cerafix-semi pedestal fixing set

419

Montagevoorschriften

Wandbidet Wandcloset

Algemeen Wandclosets en wandbidets kunnen op de volgende manieren aan de wand bevestigd worden: 1. Op montage-wanden. 2. Met M16 ankerbouten. 3. Met bouten door de muur, waarbij aan de andere zijde van de muur een stalen plaat gemonteerd wordt. 4. Op een zogenaamde montagestoel.

Montage 1. De aansluit-garnituren aanbrengen volgens de voor deze garnituren geldende voorschriften. 2. De achterkant van het closet c.q. bidet met cement insmeren om oneffenheden in de tegelwand op te vangen en spanningen op het closet c.q. bidet te vermijden. 3. De tegelwand op de plaats waar het artikel tegen de wand komt met vet insmeren om eventuele demontage te vergemakkelijken. 4. Het artikel op de bouten plaatsen. De Flensmoeren aanbrengen en het artikel vastzetten.

420

Montagehandleiding

Vloerbevestiging voor duo en bidet S8H866000

1. Plaats de pot zoals hij in gemonteerde eindtoestand (met o.a. afvoer) zal komen te staan. Teken op de vloer ter hoogte van het zijgat de rand van de pot af en tevens het hart van het zijgat. 2. Neem de vloermontagebeugels en stel de zijmontage-moeren in hoogte af. De onderkant van het centrale boutgat moet gelijk zijn met de onderzijde van het zijgat in de pot. Draai de moeren stevig aan. 3. Verwijder closet en trek de hartlijnen door. Voor montage met 4 schroeven boorgaten aftekenen volgens tekening. Voor 2 schroeven alleen middelste gaten aftekenen. Boor de gaten met een 8 mm boor en plaats de pluggen. 4. Plaats de beugels, richt ze uit en schroef ze vast in de vloer. 5. Plaats het closet (houd rekening met gelijktijdige plaatsing afvoerpijp!). 6. Monteer de horizontale bout met zelfzoekende kunststof bus en chromen sierkraag. Draai de bout handvast aan met een kruiskopschroevendraaier. 421

Montagehandleiding

Wastafel sifonkap met ophangbeugels S8H867000

1 Draadstang M6 2 Kunststof moer 3 Beugel 4 O-ring

1. Wastafel plaatsen 2. Draadstangen monteren met moer. Moer handvast aandraaien. 3. 1 Beugel inhangen incl. kunststof moer. 4. Aandraaien m.b.v. schoevendraaier/inbussleutel 5. 2de beugel inhangen en aandraaien. 422

Montagehandleiding

Fontein sifonkap met ophangbeugels S8H868000

1 Bevestigingsplaat 2 Kunststof moer 3 O-ring 4 Beugel

1. 2. 3. 4.

Fontein + bevestigingplaten monteren 1 Beugel inhangen incl. kunststof moer Aandraaien m.b.v. schoevendraaier/inbussleutel 2de beugel inhangen en aandraaien. 423

Montagehandleiding

Fontein sifonkap met ophangbeugels S8H885000

1. 2. 3. 4.

Bevestigingsplaat Draadstang M6 Beugel met kunststofmoer Moer M8 ; 2 O-ringen 30 mm./ 20 mm.

- Positie stopkraan bepalen: of binnen sifonkapruimte (let op sifon-afvoer !) of buiten sifonkapruimte. - Fonteinkraan met flexibele slang bevestigen. - Fontein en bevestigingsplaten monteren: onderzijde fontein = onderzijde bevestigings platen. (Bij toepassing fontein Sphinx 340 compact 40-28: bevestigingsplaten weglaten !) - In volgorde plaatsen: O-ring 30 mm - draadstang M6 - O-ring 20 mm. en met moer M8 aandraaien. - Sifonbeker en afvoerpijp monteren (flexibele slang achter sifonbeker). - Wateraansluiting maken. - Beugel met kunststofmoer inhangen en aandraaien m.b.v. schroevendraaier/inbussleutel. 424

Montagevoorschriften

Urinoir 70 Urinoir 75

Bij toepassing van een radar-gestuurde spoeleenheid dient deze zodanig geplaatst te worden, dat zowel de melder als de ontvanger op geen enkele plaats (dus ook niet gedeeltelijk) door de metalen montagebeugel in gemonteerde toestand afgeschermd kan worden. 1. Breng draadeinden, aanvoer en afvoer in de montagemuur aan. - Bij inbouwelementen: WISA: WISA-Excellent element 2951 WISAmont element 2151 Geberit: Kombifix, art.nr. 457.650.00.1 Geschikt voor bedieningssystemen d.m.v. pneumatic en electronic infrarood. Sanbloc, art.nr. 440.660.00.1 Geschikt voor bedieningssystemen d.m.v. pneumatic en electronic infrarood. Duofix, art.nr. 111.630.00.1 Geschikt voor bedieningssystemen d.m.v. pneumatic en electronic infrarood. Duofix, art.nr. 111.691.00.1 Geschikt voor bedieningssysteem radar. GIS, art.nr. 461.650.00.1 Geschikt voor bedieningssystemen d.m.v. pneumatic en electronic infrarood. GIS-Easy, art.nr. 441.951/952/953/954/955/957 Geschikt voor bedieningssystemen d.m.v. pneumatic en electronic infrarood. GroheDal: 37.182/37.184 (RAPID’S) 37.579 (UNISET) voor radar electronic 37.313 (RAPID’S) 37.581 (UNISET) 37.772 (RAPID L) voor infrarood 37.186 (RAPID’S) 37.590 (UNISET) 37.771 (RAPID L) voor verdekte drukspoeler - Op vlakke muur: gebruik makend van 2 pluggen S10 en 2 stokeinden M8x80. 2. Bevestig de montagebeugel op de draadeinden met 2 vlakke sluitringen en 2 moeren M8. 3. Bij horizontale afvoer: plaats de kunststof sifon tegen de montagmuur. Bij verticale afvoer: plaats de kunststof sifon op de uitlaat van het urinoir. 4. Bij urinoir 70: plaats de inlaat in de aanvoerleiding. 5. Bevestig het urinoir tegen de montagemuur m.b.v. de kunststof busjes en de bevestigingsbouten. 6. Bij urinoir 75: sluit de aanvoerleiding aan op de inlaat van het urinoir. Toepasbare Sphinx-armaturen: Sifon horizontaal voor urinoir 70/75/80/85 Sifon verticaal voor urinoir 70/75/80/85 Bevestigingsset urinoir 70/75: 2 pluggen S10 2 stokeinden M8x80 1 montagebeugel (1) ØØ muurgaten 255 mm 2 vlakke sluitringen M8 (3) 2 moeren M8 (2) 2 kunststof busjes (4) 2 bevestigingsbouten (5)

Code S8H794000 (zie pag. 465) Code S8H793000 (zie pag. 465) Code S8H789000

425

Instructions de montage

Bidet suspendu Cuvette suspendue

Général Les cuvettes suspendues et bidets suspendus peuvent être montés au mur des manières suivantes: 1. Montage sur parois préfabriquées. 2. Par des boulons M16. 3. Au moyen des boulons qui traversent le mur et qui sont munis d’une plaque en acier de l’autre coté du mur. 4. Montage sur un bâti support.

Montage 1. Placer les raccords d’après les instructions. 2. Enduire l’arrière de la cuvette ou du bidet avec du mastic pour plombiers pour amortir les inégalités du carrelage et pour éviter des tensions sur la cuvette ou le bidet. 3. Enduire le mur avec de la graisse à l’endroit ou l’article sanitaire sera placé, ceci pour faciliter un démontage éventuel. 4. Placer l’article sanitaire sur les boulons. Mettre les écrous à collet et fixer l’appareil sanitaire.

426

Instructions de montage

Fixations excentriques au sol pour duo et bidet S8H866000

1. Poser la cuvette et tracer au sol le contour extérieur du pied et l’axe des fixations. 2. Retirer la cuvette et tracer l’axe des fixations. Tracer les trous. 3. Poser les équerres en les alignant. 4. Poser la cuvette. 5. Poser le boulon le plus bas possible. 6. Serrer le boulon. 427

Instructions de montage

Lavabo cache-siphon avec les fixations S8H867000

1 Axe fileté M6 2 L’écrou plastique 3 Anse 4 O-ring

1. Fixer le lavabo contre le mur. 2. Poser les axes filetés avec un écrou. Serrer l’écrou un peu. 3. Poser la première anse avec l’écrou plastique. 4. Serrer avec un tournevis ou une clé hexagonale. 5. Poser et serrer la deuxième anse. 428

Instructions de montage

Lave-mains cache-siphon avec les fixations S8H868000

1 Plaque de fixation 2 L’écrou plastique 3 O-ring 4 Anse

1. 2. 3. 4.

Fixer le lave-mains et les fixations. Poser la première anse avec l’écrou plastique. Serrer avec un tournevis ou une clé hexagonale. Poser et serrer la deuxième anse. 429

Instructions de montage

Lave-mains cache-siphon avec les fixations S8H885000

1. 2. 3. 4.

Plaque de fixation Axe fileté M6 Étrier avec écrou plastique Écrou M8 ; 2 O-ring 30 mm./20 mm.

- Déterminer la position du robinet d’arrêt: soit à l’intérieur du cache-siphon (attention au tube d’évacuation) soit à l’extérieur. - Fixer le robinet avec tuyau flexible. - Fixer le lave-mains et les plaques de fixation: dessous du lave-mains au même niveau que le dessous des plaques de fixation. Pour le lave-mains Sphinx 340 compact 40-28: ne pas utiliser les plaques de fixation. - Placer dans l’ordre: o-ring 30 mm – axe fileté M6 – O-ring 20mm et serrer avec l’écrou M8. - Monter le tuyau d’évacuation et le siphon (flexible derrière le siphon). - Raccorder l’arrivée d’eau. - Placer l’étrier avec écrou plastique et tourner avec un tournevis ou une clé hexagonal. 430

Instructions de montage

Urinoir 70 Urinoir 75

Lors de l’installation d’un système de rinçage, il faudra s’assurer qu’aucune pièce de montage n’obstrue la liaison émetteur-récepteur. 1. Monter les tiges filetées de fixation, l’arrivée et la décharge sur le mur: - pour les éléments à encastrer: WISA: WISA-Excellent élément 2951 WISAmont élément 2151 Geberit: Kombifix, art.nr. 457.650.00.1 Pour commande pneumatique ou infra-rouge électronique. Sanbloc, art.nr. 440.660.00.1 Pour commande pneumatique ou infra-rouge électronique. Duofix, art.nr. 111.630.00.1 Pour commande pneumatique ou infra-rouge électronique. Duofix, art.nr. 111.691.00.1 Pour commande radar. GIS, art.nr. 461.650.00.1 Pour commande pneumatique ou infra-rouge électronique. GIS-Easy, art.nr. 441.951/952/953/954/955/957 Pour commande pneumatique ou infra-rouge électronique. GroheDal: 37.182/37.184 (RAPID’S) 37.579 (UNISET) actionné par rayon électronique 37.313 (RAPID’S) 37.581 (UNISET) 37.772 (RAPID L) actionné par infra-rouge électronique 37.186 (RAPID’S) 37.590 (UNISET) 37.771 (RAPID L) actionné par robinet-poussoir encastré - sur un mur plat: en utilisant 2 chevilles S10 et 2 tirfons M8x80. 2. Fixer l’étrier de montage sur les embouts filetés à l’aide de 2 rondelles et écrous M8. 3. Pour une sortie horizontale: placer le siphon contre le mur. Pour une sortie verticale: placer le siphon sur la sortie de l’urinoir. 4. Pour l’urinoir 70: placer la pièce d’entrée (non fourni) dans la conduite d’entrée. 5. Attacher l’urinoir contre le mur de montage à l’aide des tubes synthétiques et des boulons de fixation. 6. Pour l’urinoir 75: raccorder l’alimentation sur l’entrée de l’urinoir. Sphinx-accessoires en option: Siphon horizontal pour urinoir 70/75/80/85 Siphon vertical pour urinoir 70/75/80/85

Code S8H794000 (voir page 465) Code S8H793000 (voir page 465)

Set de fixation urinoir 70/75 Code S8H789000 2 chevilles S10 2 tirfons M8x80 1 étrier de suspension (1) ØØ trous de montage 255 mm 2 rondelles M8 (3) 2 écrous M8 (2) 2 tubes synthétiques (4) 2 boulons de fixation (5)

431

Montageanleitungen

Wandbidet Wand-WC

Allgemein Wandklosetts und Wandbidets werden folgt montiert: 1. Auf Montagewänden. 2. Mit M16 Ankerbolzen. 3. Mit Bolzen durch die Wand hindurch, die auf der anderen Wandseite mit einer Stahlplatte gekontert werden. 4. Auf einem sogenannten Montagegerüst.

Montage 1. Bei der Montage wird der Anschlussverbinder auf das Abflussrohr befestigt nach den für den Abschlussverbinder geltenden Vorschriften. 2. Die Hinterseite mit Zement einstreichen damit Unebenheiten in der Fliesenwand ausgeglichen und Spannungen vermieden werden. 3. Die Wand im Auflagebereich des Sanitärporzellans einfetten, damit eine eventuelle Demontage erleichtert wird. 4. Nun wird der Artikel auf die Bolzen geschoben, die Bundmuttern werden angebracht und das Keramikteil festgeschraubt.

432

Montageanleitungen

Bodenbefestigung für Klosettkombination und Standbidet S8H866000

1. Klosett aufsetzen, außenkanten und mittelachsen gemäß abb. anzeichnen. 2. Klosett entfernen und mittelachsen anzeichnen. Befestigungslöcher anzeichnen nach zeichnung. 3. Befestigungswinkel ausrichten und montieren. 4. Klosett aufsetzen. 5. Der Bolzen niedrig montieren. 6. Der Bolzen handfest anziehen. 433

Montageanleitungen

Waschtisch Halbsäule mit Befestigungsbügels S8H867000

1 Gewindestange M6 2 Kunststoff Mutter 3 Bügel 4 O-ring

1. Montiere den Waschtisch. 2. Die Gewindestangen montieren mit ein Mutter. Der Mutter handfest anziehen. 3. 1 Bügel einhängen inkl. ein kunststoff Mutter. 4. Anziehen mit ein Schraubenzieher oder ein zechzeitige Schlüssel. 5. Der zweite Bügel montieren und anziehen. 434

Montageanleitungen

Handwaschbecken Halbsäule mit Befestigungsbügels S8H868000

1 Befestigungsplatte 2 Kunststoff Mutter 3 O-ring 4 Bügel

1. 2. 3. 4.

Montiere den Handwaschbecken und die Befestigungsplatte. 1 Bügel einhängen inkl. ein kunststoff Mutter. Anziehen mit ein Schraubenzieher oder ein zechzeitige Schlüssel. Der zweite Bügel montieren und anziehen. 435

Montageanleitungen

Handwaschbecken Halbsäule mit Befestigungsbügels S8H885000

1. 2. 3. 4.

Befestigungsplatte Gewindestange M6 Bügel mit kunststoff Mutter Mutter M8 ; 2 O-Ringen 30 mm./20 mm.

- Position Wasser-Anschluß anorden: Innen oder auserhalb Halbsäule. - Montiere Wasserhahn mit flexibeler Wasserschlauch. - Montiere den Handwashbecken und Befestigungsplatten: Unterseite Handwashbecken = unterseite Befestigungsplatten. (Für Handwashbecken Sphinx 340 40-28 (Kompakt): Befestigungsplatten nicht notwendig) - Montiere in Reihenfolge: O-Ring 30 mm. - Gewindestange M6 - O-Ring 20 mm. und anziehen mit Mutter M8 - Syphon und Abflußrohr montieren. (Flexibeler Schlauch hinten Syphon). - Wasser-Anschluß installieren - Bügel mit kunststoff Mutter einhangen und anziehen mit ein Schraubenzieher oder zechzeitige Schlüssel. 436

Montageanleitungen

Urinal 70 Urinal 75

Der Einbau einer radargesteuerten Spülung muss so geschehen, dass so wohl der Melder als auch der Empfänger an keiner Stelle (also auch nicht zum Teil) durch die Metall-Montagebügel unterbrochen wird. 1. Gewindestangen von Zufuhr and Abfuhr an die Montagewand anbringen. - Beim Einbauelement: WISA: WISA-Excellent element 2951 WISAmont element 2151 Geberit: Kombifix, art.nr. 457.650.00.1 Für pneumatische oder electronische Infra -Rot Bedienung. Sanbloc, art.nr. 440.660.00.1 Für pneumatische oder electronische Infra -Rot Bedienung. Duofix, art.nr. 111.630.00.1 Für pneumatische oder electronische Infra -Rot Bedienung. Duofix, art.nr. 111.691.00.1 Für Radar Bedienung. GIS, art.nr. 461.650.00.1 Für pneumatische oder electronische Infra -Rot Bedienung. GIS-Easy, art.nr. 441.951/952/953/954/955/957 Für pneumatische oder electronische Infra -Rot Bedienung. GroheDal: 205.00.750/205.00.751 (RAPID’S) 205.00.800/205.00.810 (UNISET) für Radar-Electronic 250.00.750 (RAPID’S) 250.00.800 (UNISET) 37.772 (RAPID L) für Infra-Rot-Electronic 505.00.650 (RAPID’S) 505.00.800 (UNISET) 37.771 (RAPID L) für verdeckten Druckspüler - Auf glatter Wand: mit 2 Dübel S10 und 2 Gewindestangen M8x80. 2. Montagebügel auf die Gewindestangen mit 2 flachen Dichtungsringen und 2 Muttern M8 befestigen. 3. Bei horizontalen Zulauf: Anbringing des Kunststoffsifons an dem Abfluss des Urinoirs. Bei vertikalen Zulauf: Anbringung des Kunststoffsifons an dem Abfluss des Urinoirs. 4. Bei Urinal 70: Einlassarmatur an die Zufuhrleitung setzen. Wand. 6. Bei Urinal 75: schliesst die Zufuhrleitung an zum Einlauf des Urinals. Zu verwendene Armaturen: Horizontale Kunststoffsifon für Urinal 70/75/80/85 Vertikale Kunststoffsifon für Urinal 70/75/80/85 Montageset Urinal 70/75: 2 Dübel S10 2 Gewindestangen M8x80 1 Montagebügel (1) ØØ Montagelöcher 255 mm 2 Flache Dichtungsringe (3) 2 Muttern M8 (2) 2 Kunststoffbüchsen (4) 2 Befestigungsschrauben (5)

Code S8H794000 (siehe Seite 465) Code S8H793000 (siehe Seite 465) CodeS8 H789000

437

Mounting instructions

Wallhung bidet Wallhung closet-pan

General Wall-mounted water closets and wall-mounted bidets can be mounted to the wall in the following ways: 1. To assembly walls. 2. With M16 anchorbolts. 3. With bolts through the wall and a steel plate on the other side of the wall. 4. On a mounting chair.

Mounting 1. Fit all connectors according to instructions. 2. Apply cement to the back of wc/bidet to alleviate wall irregularities and to prevent excessive tension. 3. Apply grease to wall to facilitate removal of the object. 4. Put the object on studs. Fit the flange nuts and tighten it to the wall.

438

Mounting instructions

Floor mounting for WC-suite and bidet S8H866000

1. Locate the WC and mark outer edges and centre axis as shown. 2. Remove the WC and mark the centre axis. Mark the holes as shown. 3. Align the fixing brackets and screw into position. 4. Locate the WC. 5. Tighten the fixing brackets as low as possible. 6. Tight the fixing brackets carefully. 439

Mounting instructions

Washbasin waste cover with suspensions S8H867000

1 Screw spindle M6 2 Platic nut 3 Brace 4 O-ring

1. Fasten the washbasin against the wall. 2. Mount screw spindle with the nut. Tight the nut a little. 3. Place the first brace incl. plastic nut. 4. Then fasten it with a screwdriver or a hexagon wrench. 5. Place and fasten the second brace. 440

Mounting instructions

Hand-rinse basin waste cover with suspensions S8H868000

1 Fixing plate 2 Plastic nut 3 O-ring 4 Brace

1. 2. 3. 4.

Fasten the hand-rinse basin and fixing plates. Place the first brace incl. plastic nut. Then fasten it with a screwdriver or a hexagon wrench. Place and fasten the second brace. 441

Mounting instructions

Hand-rinse basin waste-cover with suspensions S8H885000

1. 2. 3. 4.

Fixing plate Screw spindle M6 Brace with plastic nut Nut M8 ; 2 O-rings 30 mm./20 mm.

- Determine postion watertap: or within space wastecover (attention: waste pipe postion) or outside wastecover. - Fasten cold water tap with flexible pipe. - Fasten hand-rinse basin and fixing plates: bottom hand-rinse basin=bottom fixing plates. (Sphinx 340 compact 40-28 hand-rinse basin: leave out fixing plates) - Fix in order: O-ring 30 mm. - Screw spindle M6 - O-ring 20 mm. and fasten with nut M8. - Fasten waste pipe with water-outlet (flexible pipe behind waste pipe). - Install waterentry. - Place brace with plastic nut and fasten with screwdriver or hexagon wrench. 442

Mounting instructions

Urinal 70 Urinal 75

With the installation of a radar-controlled flush unit it must be placed in such a way that both transmitter and receiver is not covered (partly or wholly) by the metal frame. 1. Place wire rods, inlet and outlet in the mounting wall. - When using mounting units: WISA: WISA-Excellent element 2951 WISAmont element 2151 Geberit: Kombifix, art.nr. 457.650.00.1 For pneumatic or electronic infra-red flush control Sanbloc, art.nr. 440.660.00.1 For pneumatic or electronic infra-red flush control Duofix, art.nr. 111.630.00.1 For pneumatic or electronic infra-red flush control Duofix, art.nr. 111.691.00.1 For radar flush control GIS, art.nr. 461.650.00.1 For pneumatic or electronic infra-red flush control GIS-Easy, art.nr. 441.951/952/953/954/955/957 For pneumatic or electronic infra-red flush control GroheDal: 37.182/37.184 (RAPID’S) 37.579 (UNISET) for radar electronic flush control 37.313 (RAPID’S) 37.581 (UNISET) 37.772 (RAPID L) for infra-red flush control 37.186 (RAPID’S) 37.590 (UNISET) 37.771 (RAPID L) for concealed pushbutton flush valve - On a level wall: using 2 plugs S10 and 2 wire rods M8x80. 2. Fasten the mounting clip to the wire rods with 2 washers and 2 nuts M8. 3. Horizontal outlet: place plastic waste trap against the mounting wall. Vertical outlet: place plastic waste trap on the outlet of the urinal. 4. For urinal 70: place inlet into the waterinlet tube. 5. Fasten urinal against the mounting wall by using the plastic box brushes and the fastening bolts. 6. For urinal 75: connect thee waterinlet tube with the inlet. Applicable fittings: Waste horizontal for urinal 70/75/80/85 Waste vertical for urinal 70/75/80/85

Code S8H794000 (see page 465) Code S8H793000 (see page 465)

Fixing set urinal 70/75: Code S8H789000 2 rawlplugs S10 2 wire rods M8x80 1 mounting clip (1) ØØ mounting holes 255 mms 2 flat lock washers M8 (3) 2 nuts M8 (2) 2 plastic box brushes (4) 2 fastening bolts (5)

443

Vervangingsonderdelen Pièces de rechange Ersatzteile Spare parts

Uitstroommechanisme No. 4 Mécanisme de chasse No. 4 Innengarnitur Nr. 4 Mechanism No. 4

Code S8H703000

444

Vervangingsonderdelen Pièces de rechange Ersatzteile Spare parts

Uitstroommechanisme No. 5 Mécanisme de chasse No. 5 Innengarnitur Nr. 5 Mechanism No. 5

Code S8H704000

445

Vervangingsonderdelen Pièces de rechange Ersatzteile Spare parts

Uitstroommechanisme No. 13 Mécanisme de chasse No. 13 Innengarnitur Nr. 13 Mechanism No. 13

Code S8H705000

446

Vervangingsonderdelen Pièces de rechange Ersatzteile Spare parts

Code S8H706000 14S (65/215 kort) Code S8H707000 16S (65/220 lang) Code S8H741000 18S (59/215 kort) Code S8H742000 15S (59/215 lang) Code S8H749000 17S (59/220 lang) Uitstroommechanisme met spoelonderbreking. Mécanisme de chasse avec interruption de rinçage. Innengarnitur mit Spülunterbrechung. Mechanism with flushinterruption.

S8H785000

S8H710000

S8H729000

447

Vervangingsonderdelen Pièces de rechange Ersatzteile Spare parts

Uitstroommechanisme DF 1, DF 2, DF 3, DF 4 Code S8H881000/S8H889000/S8H825000/S8H900011 Mécanisme de chasse DF 1, DF 2, DF 3 et DF 4 Innengarnitur DF 1, DF 2, DF 3 und DF 4 Mechanism DF 1, DF 2, DF 3 and DF 4

S8H891000

448

Vervangingsonderdelen Pièces de rechange Ersatzteile Spare parts

Uitstroommechanisme DF 5 Mécanisme de chasse DF 5 Innengarnitur DF 5 Mechanism DF 5

Code S8H900000

S8H891000

S8H921000

449

Vervangingsonderdelen Pièces de rechange Ersatzteile Spare parts

Uitstroommechanisme DF 7, DF 8 Mécanisme de chasse DF 7, DF 8 Innengarnitur DF 7, DF 8 Mechanism DF 7, DF 8

Code S8H601050/S8H600110

S8H601010

S8H601020

S8H601030

450

Vervangingsonderdelen Pièces de rechange Ersatzteile Spare parts

Uitstroommechanisme Geberit Basic Code S8H601110 Mécanisme de chasse Geberit Basic Innengarnitur Geberit Basic Mechanism Geberit Basic

451

Vervangingsonderdelen (blister) Pièces de rechange Ersatzteile Spare parts

Vlotterkraan 60 K1 Code S8H920000 Robinet flotteur 60 K1 Schwimmerventil 60 K1 Floatervalve 60 K1

S8H725000

452

Vervangingsonderdelen (blister) Pièces de rechange Ersatzteile Spare parts

Vlotterkraan No. 85 Code S8H716001 Robinet flotteur No. 85 Schwimmerventil No. 85 Floatervalve No. 85 KIWA DIN DVGW 100/19542 Aansluiting 3/8” G Connection 3/8” G Anschluß 3/8” G Connection 3/8” G

S8H725000

Geruisniveau: Klasse 1 volgens DIN 4109. Zeer geruisarm. Niveau de bruit: Classe 1 d’après DIN 4109. Très silencieux. Geräuschklasse 1: Sehr leise. Noise level: Class 1 per DIN 4109. Very low noise level. Instelbaar voor 6-9 liter spoelhoeveelheid Réglable pour 6-9 litres d’eau Einstellbar für 6-9 Liter Spülmenge Adjustable for 6-9 litres flush capacity 453

Vervangingsonderdelen Pièces de rechange Ersatzteile Spare parts

Vlotterkraan S 1, S 2 en S 3 Code S8H888000/S8H900012/S8H922000 Robinet flotteur S 1, S 2 et S 3 Schwimmerventil S 1, S 2 und S 3 Floatervalve S 1, S 2 and S 3

S8H894000

Spoelhoeveelheid instelbaar Quantité d’eau réglable Spülmenge einstellbar Flush capacity adjustable 454

Vervangingsonderdelen Pièces de rechange Ersatzteile Spare parts

Vlotterkraan S 4 Robinet flotteur S 4 Schwimmerventil S 4 Floatervalve S 4

Code S8H601060

S8H601040

455

Vervangingsonderdelen Pièces de rechange Ersatzteile Spare parts

Vlotterkraan S 5 Robinet flotteur S 5 Schwimmerventil S 5 Floatervalve S 5

Code S8H601080

S8H601090

456

Vervangingsonderdelen Pièces de rechange Ersatzteile Spare parts

Vlotterkraan S 6 Robinet flotteur S 6 Schwimmerventil S 6 Floatervalve S 6

Code S8H601070

S8H601040

457

Vervangingsonderdelen Pièces de rechange Ersatzteile Spare parts

Vlotterkraan Geberit Basic Robinet flotteur Geberit Basic Schwimmerventil Geberit Basic Floatervalve Geberit Basic

Code S8H601130

458

Vervangingsonderdelen Pièces de rechange Ersatzteile Spare parts

Uitstroommechanisme No. 4 Mécanisme No. 4 Innengarnitur Nr. 4 Mechanism No. 4

Code S8H703000

Uitstroommechanisme No. 5 Mécanisme No. 5 Innengarnitur Nr. 5 Mechanism No. 5

Code S8H704000

Trekstang lang - Uitstroommechanisme No. 5 Tige longue - Mécanisme No. 5 Ziehstange lang - Innengarnitur Nr. 5 Pullrod long - Mechanism No. 5

Code S8H712000

Overlooprozet Rosette de trop plein Überlaufrosette Overflow rosette

Sphinx 300, Eurobase, Sphinx Atlantic, Gilia, Milano, Sphinx 340, Sphinx 360 (Code S8H734C00) chroom/chromé/Chrom/chrome

459

Vervangingsonderdelen Pièces de rechange Ersatzteile Spare parts

AO Uitlaat Sortie AO AO Auslauf AO Outlet

Kunststof Code S8H782000 Matière synthétique Kunststoff Synthetic

Voor closetcombinatie Gilia, Mycene, Sphinx 340, Sphinx 360. Pour duo Gilia, Mycene, Sphinx 340, Sphinx 360. Für Klosettkombination Gilia, Mycene, Sphinx 340, Sphinx 360. For WC-suite Gilia, Mycene, Sphinx 340, Sphinx 360.

S Uitlaat Sortie S S Auslauf S Outlet

Kunststof Code S8H864000 Matière synthétique Kunststoff Synthetic

Voor closetcombinatie Gilia, Sphinx 340, Sphinx 360. Pour duo Gilia, Sphinx 340, Sphinx 360. Für Klosettkombination Gilia, Sphinx 340, Sphinx 360. For WC-suite Gilia, Sphinx 340, Sphinx 360. Inkortbaar met 60 mm Possibilité de réduction jusqu’à 60 mm Einkurzbar mit 60 mm Shortening possibility of 60 mm

460

Vervangingsonderdelen Pièces de rechange Ersatzteile Spare parts

SV Uitlaat Sortie SV SV Auslauf SV Outlet

Kunststof Code S8H865000 Matière synthétique Kunststoff Synthetic Voor closetcombinatie Gilia, Sphinx 340, Sphinx 360. Pour duo Gilia, Sphinx 340, Sphinx 360. Für Klosettkombination Gilia, Sphinx 340, Sphinx 360. For WC-suite Gilia, Sphinx 340, Sphinx 360. Inkortbaar met 75 mm Possibilité de réduction jusqu’à 75 mm Einkurzbar mit 75 mm Shortening possibility of 75 mm

AO Uitlaat Sortie AO AO Auslauf AO Outlet

Kunststof Code S8H897000 Matière synthétique Kunststoff Synthetic Voor closetcombinatie Sphinx Atlantic, Sphinx 420 en Sphinx 450. Pour duo Sphinx Atlantic, Sphinx 420 et Sphinx 450. Für Klosettkombination Sphinx Atlantic, Sphinx 420 und Sphinx 450. For WC-suite Sphinx Atlantic, Sphinx 420 and Sphinx 450.

461

Vervangingsonderdelen Pièces de rechange Ersatzteile Spare parts

S Uitlaat Sortie S S Auslauf S Outlet

Kunststof Code S8H898000 Matière synthétique Kunststoff Synthetic Voor closetcombinatie Sphinx Atlantic, Sphinx 420 en Sphinx 450. Pour duo Sphinx Atlantic, Sphinx 420 et Sphinx 450. Für Klosettkombination Sphinx Atlantic, Sphinx 420 und Sphinx 450. For WC-suite Sphinx Atlantic, Sphinx 420 and Sphinx 450.

462

Vervangingsonderdelen Pièces de rechange Ersatzteile Spare parts

AO Uitlaat Sortie AO AO Auslauf AO Outlet

Kunststof Code S8H871000 Matière synthétique Kunststoff Synthetic

97

Voor closetcombinatie Sphinx 330/390 en staand closet Sphinx 390. Pour duo Sphinx 330/390 et cuvette à poser Sphinx 390. Für Klosettkombination Sphinx 330/390 und Stand WC Sphinx 390. For WC-suite Sphinx 330/390 and standing closet Sphinx 390.

PK Uitlaat Sortie PK PK Auslauf PK Outlet

Kunststof Code S8H872000 Matière synthétique Kunststoff Synthetic

75

Voor staand closet Sphinx 390. Pour cuvette à poser Sphinx 390. Für Stand WC Sphinx 390. For standing closet Sphinx 390. 463

Vervangingsonderdelen Pièces de rechange Ersatzteile Spare parts

Sifon horizontaal Siphon horizontal Horizontale Kunststoffsifon Horizontal waste

Code S8H794000

Voor urinoir 70/75/80/85 Pour urinoir 70/75/80/85 Für Urinal 70/75/80/85 For urinal 70/75/80/85

Sifon vertikaal Code S8H793000 Siphon vertical Vertikale Kunststoffsifon Vertical waste

Voor urinoir 70/75/80/85 Pour urinoir 70/75/80/85 Für Urinal 70/75/80/85 For urinal 70/75/80/85

464

Sphinx

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful