ANEXA Normele metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile

de aplicare a acestuia I. Capitolul III PREVEDERI REFERITOARE LA ELEMENTELE DE BILANT se completeaza astfel: 1. La litera A Active, pct.2 Active curente (circulante), pct.2.3.2.2.Disponibil al bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat si bugetelor locale, dupa ultimul paragraf se introduce un nou paragraf cu urmatorul continut: “Compartimentele de creante bugetare din cadrul directiilor generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, precum si Directia generala de administrare a marilor contribuabili vor avea in vedere urmatoarele: - existenta neconcordantei dintre soldul contului 520”Disponibil al bugetului de stat” si contul 20”Veniturile bugetului de stat” din contabilitatea trezoreriei statului urmare: neinregistrarii in contabilitatea bugetului de stat a operatiunilor privind drepturile constatate si veniturile incasate privind capitolul 17.01”Taxe vamale si alte taxe pe tranzactiile internationale” si alte capitole de venituri a caror evidenta si raportare se realizeaza de catre Autoritatea Nationala a Vamilor din cadrul Ministerului Finantelor Publice; neinregistrarii in contabilitatea bugetului de stat de la nivelul directiilor generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, a sumelor incasate din impozitul pe venit – transmise electronic – Directiei generale de administrare a marilor contribuabili pentru marii contribuabili transferati la 30.06.2005; inregistrarii in contabilitatea bugetului de stat de la Directia generala de administrare a marilor contribuabili a sumelor incasate din impozitul pe venit – transmise electronic de directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti pentru marii contribuabili transferati la 30.06.2005. - posibilitatea ca soldul contului 520”Disponibil al bugetului de stat” sa prezinte sold creditor urmare operatiunilor de diminuare a veniturilor incasate, potrivit legii (cote defalcate din impozitul pe venit, sume defalcate din TVA); - conturile 7312”Cote si sume defalcate din impozitul pe venit” si 7352”Sume defalcate din TVA” se debiteaza pentru sumele si cotele defalcate din impozitul pe venit, respectiv sume

1

defalcate din TVA prin creditul contului 520”Disponibil al bugetului de stat”, fapt ce determina ca aceste conturi sa prezinte sold debitor, prin exceptie de la regula generala de functionare a conturilor de venituri”. Operatiunea de inchidere a conturilor respective se va efectua cu sume negative, (in rosu) astfel: % 7312”Cote si sume defalcate din impozitul pe venit” 7352”Sume defalcate din TVA” 2. La litera C CAPITALURI, pct.3 Rezerve din reevaluare, dupa ultimul paragraf se = 121.09”Rezultat patrimonial – buget de stat”

introduce un nou paragraf cu urmatorul continut: “Sumele reprezentand diferentele din reevaluare aferente valorii neamortizate la 31 decembrie 2003 determinate in urma actiunii de reevaluare, evidentiate in analitice distincte in cadrul conturilor: 702 “Finantarea bugetara din anii precedenti si alte surse”, 528 “Venituri din anii precedenti si alte surse” si 337 “Fonduri cu destinatie speciala”, care potrivit prevederilor Ordinului ministrului finantelor publice nr.1917/2005 au fost transpuse in contul 105 “Rezerve din reevaluare”, vor fi analizate, astfel incat diferentele din reevaluare aferente activelor fixe amortizate integral, scoase din functiune, transferate cu titlu gratuit, vandute, etc., sa fie trecute asupra contului 117 “Rezultatul reportat”– contul sintetic de gradul II: 117.15 ”Rezultatul reportat reprezentand surplusul realizat din reevaluare”. In mod similar, se va proceda si cu diferentele din rotunjiri inregistrate urmare aplicarii Legii nr.348/2004 privind denominarea monedei nationale si diferentelor rezultate in urma efectuarii operatiunii de conversie potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.59/2005 privind unele masuri de natura fiscala si financiara pentru punerea in aplicare a Legii nr.348/2004 privind denominarea monedei nationale. Soldul contului 105”Rezerve din reevaluare” trebuie sa exprime valoarea diferentelor din reevaluare aferente activelor fixe existente in institutie”. II. Capitolul VI: PLANUL DE CONTURI GENERAL PENTRU INSTITUTII PUBLICE se completeaza astfel: 1. La clasa 1 CONTURI DE CAPITALURI, grupa 11 REZULTATUL REPORTAT, la contul 117”Rezultatul reportat” dupa contul sintetic de gradul II 117.10”Rezultatul reportat – 2

institutii publice si activitati finantate integral sau partial din venituri proprii”, se introduce un nou cont sintetic de gradul II 117.15”Rezultatul reportat reprezentand surplusul realizat din reevaluare”. 2. La clasa 4 CONTURI DE TERTI, grupa 43 ASIGURARI SOCIALE, PROTECTIA SOCIALA SI CONTURI ASIMILATE, la contul 431”Asigurari sociale”, dupa contul sintetic de gradul II 4315”Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale”, se introduce un nou cont sintetic de gradul II 4317”Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii”. 3. La clasa 6 CONTURI DE CHELTUIELI, grupa 64 CHELTUIELI CU PERSONALUL, dupa contul sintetic de gradul II: 6454”Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale” se introduce un nou cont sintetic de gradul II 6455”Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii”. III. Capitolul VII: INSTRUCTIUNILE DE UTILIZARE A CONTURILOR se completeaza astfel: 1.La clasa 1 CONTURI DE CAPITALURI, la contul 117”Rezultatul reportat”, al treilea paragraf se completeaza cu sintagma: “si rezultatul reportat reprezentand surplusul din reevaluare”. 2.La clasa 4“Conturi de terti”, grupa 43”Asigurari sociale, protectia sociala si conturi asimilate”, la contul 431”Asigurari sociale”, se completeaza astfel: in preambulul contului, dupa sintagma “contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale” se completeaza cu: “si contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii”; la detalierea pe conturi sintetice de gradul II, dupa contul 4315”Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale” se introduce contul sintetic de gradul II 4317 “Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii”; la creditarea contului 431”Asigurari sociale” prin debitul contului 645 “Cheltuieli privind asigurarile sociale”, dupa a treia liniuta, se introduce o noua liniuta cu urmatorul cuprins: “cu contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii”; la debitarea contului 431”Asigurari sociale” prin creditul contului 423”Personalajutoare si indemnizatii datorate”, dupa prima liniuta se introduce o noua liniuta cu urmatorul cuprins: “cu sumele datorate personalului, reprezentand ajutoare sociale suportate din contributia angajatorului pentru concedii si indemnizatii”.

3

3. La clasa 6 CONTURI DE CHELTUIELI, grupa 64 CHELTUIELI CU PERSONALUL, la contul 645”Cheltuieli privind asigurarile sociale” se completeaza astfel: la detalierea pe conturi sintetice de gradul II, dupa contul 6454”Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale” se introduce contul sintetic de gradul II 6455”Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii”; la debitarea contului 645”Cheltuieli privind asigurarile sociale” prin creditul contului 431”Asigurari sociale”, dupa a treia liniuta se introduce o noua liniuta cu urmatorul cuprins: “cu contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii”. IV. MONOGRAFIA PRIVIND INREGISTRAREA IN CONTABILITATE A

PRINCIPALELOR OPERATIUNI devine CAPITOLUL VIII si se modifica si se completeaza astfel: 1. La CONTURI DE TERTI, litera C: Decontari cu personalul si asigurarile sociale, dupa Nr.crt.13, se introduce Nr.crt.14 cu urmatorul continut: Nr.crt. Descriere operatie Simbol cont debitor 14. Inregistrarea sumelor datorate bugetului de stat de catre 635 institutiile publice care nu au incadrat persoane cu handicap potrivit legii 2. Din formulele contabile prezentate la Nr.crt.V.4. Conturi de trezorerie, conturile 604 si 605 se elimina. V. TRANSPUNEREA SOLDURILOR CONTURILOR DIN BALANTA DE Simbol cont creditor 446

VERIFICARE LA 31 DECEMBRIE 2005 IN NOUL PLAN DE CONTURI GENERAL devine CAPITOLUL IX si se modifica si se completeaza astfel: 1. La clasa 1 CONTURI DE CAPITALURI: 1.1. La grupa 11 REZULTATUL REPORTAT: - la contul nou 117.10”Rezultatul reportat-institutii publice si activitati finantate integral sau partial din venituri proprii” dupa contul vechi 593 “Venituri din surse proprii pentru

4

finantarea proiectelor de reforma” se inscrie si contul 210 “Decontari privind creditele acordate potrivit legii”. - la contul nou 117.01-10 “Rezultatul reportat” dupa contul vechi 343 “Fondul extrabugetar conform Legii nr.112/1995” se inscrie contul 522 “ Venituri din dobanzi bancare” (in functie de sursa la care se refera: fonduri externe nerambursabile, imprumuturi externe, venituri proprii). 1.2. La grupa 13 FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA, la contul 137 “Taxe speciale”, dupa contul vechi 376 “Taxe speciale” se inscrie si contul 531 “Venituri de realizat” (pentru debite constatate si neincasate la 31 decembrie 2005 din taxe speciale). 2. La clasa 2 CONTURI DE ACTIVE FIXE: 2.1. La grupa 21 ACTIVE FIXE CORPORALE, dupa denumirea contului 213 “Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii” se inscrie: Dezvoltarea in conturile sintetice de gradul II de mai jos este optionala. 2.2. La grupa 26 ACTIVE FINANCIARE simbolul contului nou 2673”Imprumuturi acordate pe termen lung” se modifica in 2675 iar simbolul contului 2674 “Dobanzi aferente imprumuturilor pe termen lung” se modifica in 2676. 3. La clasa 4 CONTURI DE TERTI grupa 47 CONTURI DE REGULARIZARE SI ASIMILATE la contul nou 472 “Venituri inregistrate in avans”, dupa contul vechi 530 “Venituri anticipate” se inscrie si contul vechi 531 “Venituri de realizat” (cu valoarea nominala a biletelor de intrare la muzee, teatre, cartele de masa, etc.) 4. La clasa 5 CONTURI LA TREZORERIA STATULUI SI BANCI COMERCIALE: 4.1. La grupa 51 CONTURI LA TREZORERIA STATULUI SI BANCI simbolul contului nou 5181 “Dobanzi de platit” se modifica in 5186 iar simbolul contului nou 5182 “Dobanzi de incasat” se modifica in 5187. 4.2. La grupa 55 DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA la contul nou 555 ”Disponibil al fondului de risc”, contul vechi 175 “Disponibil al fondului de risc” se va completa cu: ( inclusiv disponibilul fondului de garantare) . VI. Capitolul X: CONTABILITATEA OPERATIUNILOR SPECIFICE BUGETULUI DE STAT se modifica si se completeaza astfel: 1. La pct.2 Monografia privind inregistrarea in contabilitate a operatiunilor specifice, pct.IV: Restituiri de sume pentru persoane fizice si juridice, se completeaza cu urmatoarele operatiuni: 5

Nr. crt.

Descriere operatie

Simbol cont debitor

Simbol cont creditor 4671 5311 581 4671 528 % 4481

5. 6. 7. 8. 9.

Taxa de participare la licitatie depusa de ofertanti la 5311 casierie Depunerea sumelor in contul de la trezorerie Concomitent: unitatile teritoriale ale trezoreriei statului Restituirea de catre organul de executare silita, potrivit 4671 legii, a taxei de participare la licitatie Valorificarea bunurilor, pe baza facturii fiscale de 411 executare silita, inclusiv taxa pe valoarea adaugata: cu sumele de incasat in contul creantelor bugetare ale debitorului, inclusiv a celor pentru acoperirea cheltuielilor de executare silita; cu sumele de restituit debitorului, dupa acoperirea obligatiilor fata de creditorii bugetari; cu taxa pe valoarea adaugata aferenta. 581 528

Taxa de participare la licitatie depusa de ofertanti la 528

4671 4481 411 411

10. 11.

Intregirea pretului adjudecat cu taxa de participare la 4671 licitatie depusa de adjudecator Incasarea in contul de disponibil deschis la unitatile 528 teritoriale ale trezoreriei statului a sumelor obtinute din valorificarea bunurilor supuse executarii silite

12. 13.

Virarea la bugetul de stat a taxei pe valoarea adaugata 4481 incasata Stingerea creantelor bugetului de stat ale debitorului in 520 limita sumelor obtinute din valorificarea bunurilor supuse executarii silite, exclusiv taxa pe valoarea adaugata

528 4631

14.

Stingerea sumelor de incasat in contul creantelor bugetare 4481 ale debitorului, inclusiv a cheltuielilor de executare silita avansate din bugetul de stat si trecute in sarcina debitorului

528

6

15. 16. 17.

Compensarea cu obligatii de plata viitoare sau restituirea la 4671 cerere, a sumelor care exced creantele bugetare Cheltuieli de executare silita trecute in sarcina debitorului Sume recuperate in contul cheltuielilor de executare silita, care potrivit legii se fac venit la bugetul de stat: in contabilitatea creantelor bugetului de stat: in contabilitatea cheltuielilor bugetului de stat: restituirea 520 117.01 4671 461

463 528 7701

791 461 4671

18.

Inregistrarea operatiunilor privind pe venit global

sumelor 7xx

reprezentand taxa pe valoarea adaugata, accize si impozitul

19.

Rambursarea sumelor reprezentand taxa pe valoarea 4671 adaugata solicitata de contribuabil si acceptata de organul fiscal, precum si sumele reprezentand accize si impozitul pe venitul global

520

2. Titlul pct.V: Provizioane pentru deprecierea creantelor, se modifica in Ajustari pentru deprecierea creantelor. Textul: “Constituirea sau majorarea provizioanelor pentru creante depreciate” va avea urmatorul cuprins: “Constituirea sau majorarea ajustarilor pentru deprecierea creantelor” iar textul: “Diminuarea sau anularea provizioanelor constituite pentru deprecierea creantelor” va avea urmatorul cuprins: “Diminuarea sau anularea ajustarilor pentru deprecierea creantelor”. Constituirea sau majorarea provizioanelor pentru creante depreciate in Constituirea sau majorarea ajustarilor pentru deprecierea creantelor; Diminuarea sau anularea provizioanelor constituite pentru deprecierea creantelor in Diminuarea sau anularea ajustarilor pentru deprecierea creantelor. VII. CAPITOLUL XI: CONTABILITATEA OPERATIUNILOR SPECIFICE

BUGETELOR LOCALE se modifica si se completeaza astfel: 1. La pct.1: Instructiuni de utilizare a conturilor contabile, la contul 521 “Disponibil al bugetului local”, sintagma “cont de activ” se inlocuieste cu sintagma “cont bifunctional”. 2. La pct.2: Monografia privind inregistrarea in contabilitate a operatiunilor specifice: 2.1.La Constituirea si utilizarea fondului de rulment inregistrarea contabila privind constituirea fondului de rulment, din excedentul anual al bugetului local, rezultat la inchiderea 7

exercitiului, potrivit legii, contul 5211 “Disponibil al bugetului local” se inlocuieste cu 5221”Disponibil curent din fondul de rulment al bugetului local”. 2.2. Dupa Constituirea si utilizarea fondurilor externe nerambursabile, se introduce urmatorul text: Nr.crt. Explicatia operatiunii Simbol cont debitor Cheltuieli efectuate de institutiile publice finantate din alte bugete locale prin contul 50.26 “Disponibil din finantarea din alte bugete locale: La institutiile publice care alimenteaza cu mijloace banesti contul 50.26 deschis pe seama institutiilor publice subordonate pentru efectuarea cheltuielilor din bugetul Capitalei sau bugetul consiliilor judetene: alimentarea cu mijloace banesti; cheltuielilor de la institutiile subordonate; la sfarsitul anului, incasarea sumelor 7702 481 acordate in plus. La institutiile publice care primesc mijloace banesti in contul 50.26 si efectueaza cheltuieli din bugetul Capitalei sau bugetul consiliilor judetene: alimentarea cu mijloace banesti; 5121 404 404 6xx 6xx - la sfarsitul perioadei, inchiderea conturilor de 481 cheltuieli; 3xx 6xx 481 5121 efectuarea cheltuielilor prevazute in buget; % 481 7702 481 la sfarsitul perioadei (trimestrial), preluarea 6xx Simbol cont creditor

8

- la sfarsitul anului, restituirea sumelor neutilizate; In situatia in care institutiile din inregistreaza venituri efectuarea unor

481

5121 481

subordonate 7xx

operatiuni cum ar fi: bunuri primite prin donatii, transfer cu titlu gratuit de la alte institutii, redistribuiri intre unitati, bunuri constatate plus la inventar sau obtinute din productie proprie, anularea sau diminuarea de provizioane, ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare, 7xx conturile de venituri se inchid prin inregistrarea: -Institutia superioara preia veniturile dupa 481 natura, prin inregistrarea: Fonduri primite pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente: Inregistrarea riscului fondurilor seismic la primite al pentru 550 776 reducerea existente Operatiuni referitoare determinarea rezultatului patrimonial al bugetului local: In scopul determinarii rezultatului patrimonial distinct pentru activitatea finantata din bugetul de stat de cea finantata din bugetul local, la institutiile publice contul 121.01”Rezultatul patrimonial – institutii publice finantate integral din buget” se va detalia si prezenta in bilantul contabil pe urmatoarele analitice: 121.01.01 “Rezultatul patrimonial – institutii publice finantate integral din bugetul de stat”; 121.01.02 “Rezultatul patrimonial – institutii publice finantate integral din bugetul local”; 121.01.03 “Alte venituri si finantari din bugetul de stat”; constructiilor

9

121.01.04 “Alte venituri si finantari din bugetul local”. Detalierea de mai sus se aplica in mod corespunzator buget”. - Rezultatul patrimonial – institutii publice 7701 finantate integral din bugetul de stat (cont 121.01.01 121.01.01) pentru activitatea finantata din bugetul de stat: - Rezultatul patrimonial – institutii publice 7702 finantate local: - Rezultatul patrimonial “Alte venituri si finantari 7xx din bugetul de stat” (cont 121.01.03) pentru sumele inregistrate in conturile de venituri urmare unor operatiuni care nu au legatura cu finantarea din bugetul de stat (bunuri primite cu titlu gratuit, plus de inventar, diferente de curs favorabile, etc.): - Rezultatul patrimonial “Alte venituri si finantari 7xx din bugetul local” (cont 121.01.04) pentru sumele inregistrate in conturile de venituri urmare unor operatiuni care nu au legatura cu finantarea din bugetul local (bunuri primite cu titlu gratuit, plus de inventar, diferente de curs favorabile, etc.) - Unitatile administrativ-teritoriale intocmesc bilantul centralizat pentru activitatea proprie si a institutiilor publice finantate din bugetul local dupa determinarea rezultatului patrimonial al bugetului local (ct.121.02). In vederea determinarii rezultatului 121.01.04 121.01.03 integral din bugetul local (cont 121.01.02 121.01.02) pentru activitatea finantata din bugetul 121.01.02 6xx 121.01.01 6xx si contului 117.01”Rezultatul reportat – institutii publice finantate integral din

10

patrimonial al bugetului local (ct.121.02) unitatile administrativ-teritoriale urmatoarele: - preluarea cheltuielilor, dupa natura, efectuate pentru activitatea proprie a unitatii administrativteritoriale si institutiile subordonate finantate din bugetul local (conturi de cheltuieli dupa natura 6xx); - diminuarea contului de disponibil al bugetului local (contul 5211), urmare platilor efectuate de institutiile finantate din bugetul local, evidentiate de acestea in contul 7702; - preluarea veniturilor realizate de institutiile publice finantate din bugetul local din operatiuni cum ar fi: bunuri primite prin donatii, transfer cu titlu gratuit de la alte institutii, redistribuiri intre unitati, bunuri constatate plus la inventar sau obtinute din productie proprie, anularea sau diminuarea de provizioane, ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare. Inregistrarile contabile sunt: - preluarea cheltuielilor efectuate de institutiile 6xx publice finantate din bugetul local care au fost inchise de institutia publica prin contul 121.01.02: - preluarea excedentului patrimonial inregistrat de 121.01.02 activitatea proprie a unitatii administrativteritoriale si de institutiile subordonate finantate din bugetul local (cheltuieli< finantarea bugetara) - preluarea deficitului patrimonial inregistrat de 121.01.02 activitatea proprie a unitatii administrativteritoriale si de institutiile subordonate finantate din bugetul local (cheltuieli> finantarea bugetara) – in rosu 5211 5211 5211 vor avea in vedere

11

- preluarea excedentului patrimonial inregistrat de 121.01.04 activitatea proprie a unitatii administrativteritoriale si de institutiile subordonate finantate din bugetul local, rezultat din alte venituri si finantari ale bugetului local: - inchiderea conturilor de venituri ale bugetului 7xx local: - inchiderea conturilor de cheltuieli ale bugetului 121.02 local: Venituri realizate din taxa asupra camioanelor mai mari de 12 tone: - evidentierea sumelor cuvenite bugetului local si 461 bugetului Consiliului judetean : - incasarea sumelor cuvenite bugetelor - stingerea datoriei catre bugete Consiliului judetean, dupa caz Vanzarea de spatii comerciale sau de prestari servicii: - emiterea facturii pentru vanzarea de comerciale sau de prestari servicii - cu valoarea spatiului vandut cu TVA colectata cu TVA exigibila ( in situatia in care vanzarea se efectueaza cu plata in rate) - incasarea facturii bugetului local - incasarea veniturilor bugetului local sau 521 bugetului de stat, dupa caz Cote defalcate din impozitul pe venit pentru 520 529 spatii 411 5292 4481

7xx

121.02 6xx

4481 461 5292 7356

- incasarea veniturilor bugetului local sau 5211

% 4481 4427 4428 411 529 791 791

- virarea sumelor datorate bugetului de stat si 4481

12

echilibrarea bugetelor locale: - incasarea in contul 30.24 “Disponibil din cote 523 defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale” deschis pe seama Consiliului judetean sau a Consiliului General al Municipiului Bucuresti a sumelor reprezentand cote din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraselor, 523 7312 municipiilor, judetelor - virarea sumelor alocate in conditiile legii catre 440 bugetele locale: - in contabilitatea veniturilor bugetelor locale ale 5211 comunelor, oraselor, municipiilor si judetelor : 440

2.3. In subsolul Monografiei privind inregistrarea in contabilitate a operatiunilor specifice, se introduce Nota cu urmatorul continut: “Operatiunile de mai sus se efectueaza de unitatile administrativ-teritoriale, dupa determinarea rezultatului patrimonial obtinut din activitatea proprie finantata din bugetul local (cont 121.01.02) si a celorlalte rezultate patrimoniale obtinute din activitatea institutiilor publice subordonate finantate din bugetul local (contul 121.01.02) si au drept scop determinarea rezultatului patrimonial al bugetului unitatii administrativ-teritoriale (cont 121.02), buget unic din care a fost finantata activitatea proprie si a institutiilor publice subordonate, prin procedura deschiderii de credite bugetare. Inregistrarile contabile se efectueaza pe baza informatiilor din contabilitatea proprie si a celor furnizate de institutiile publice finantate de la bugetul local cuprinse in Anexa 19 . Rezultatul patrimonial al bugetului local este un rezultat economic si la determinarea lui se au in vedere toate veniturile si cheltuielile inregistrate de institutiile publice finantate din bugetul local, indiferent daca veniturile au fost incasate sau cheltuielile platite. Urmare efectuarii operatiunilor de mai sus, in bilantul centralizat al unitatii administrativ-teritoriale conturile 121.01.02”Rezultatul patrimonial – institutii finantate integral din bugetul local” si contul 121.01.04”Alte venituri si finantari din bugetul local” nu prezinta sold”.

13

VIII.

Capitolul

XIII:

CONTABILITATEA

OPERATIUNILOR

SPECIFICE

BUGETULUI ASIGURARILOR DE SOMAJ, se completeaza astfel: 1. La pct.1: Instructiunile de utilizare a conturilor contabile, la contul 574 “Disponibil din veniturile bugetului asigurarilor pentru somaj”, detalierea pe conturi sintetice de gradul II se completeaza cu contul sintetic de gradul II 5744 “Depozite din veniturile bugetului asigurarilor pentru somaj”. IX. Capitolul XIV: CONTABILITATEA OPERATIUNILOR SPECIFICE

BUGETULUI FONDULUI NATIONAL UNIC DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE, se completeaza astfel: 1.La pct.1: Instructiunile de utilizare a conturilor contabile, denumirea contului 571 “Disponibil din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate” se modifica in: “Disponibil din veniturile Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate”. La detalierea pe conturi sintetice de gradul II, dupa contul 5713 ”Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti” se introduce contul sintetic de gradul II 5714 “Depozite din veniturile Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate”. X. Alte modificari: La Anexa nr.10: “TABELUL DE CONCORDANTA INTRE CONTURILE DE VENITURI SI CLASIFICATIA BUGETARA: - contul 719 “Alte venituri operationale” corespunzator codului nou de clasificatie bugetara 37.10.01 “Donatii si sponsorizari” se modifica in: 779 “Venituri din bunuri si servicii primite cu titlu gratuit”. - Conturile 751”Venituri din vanzari de bunuri si servicii” si 7511”Venituri din prestari de servicii si alte activitati” corespunzator codurilor C2 “Vanzari de bunuri si servicii” si 33.10 “Venituri din prestari de servicii si alte activitati” se elimina. La Anexa nr.12 TABEL DE CONCORDANTA INTRE CONTURILE DE CHELTUIELI SI CLASIFICATIA BUGETARA : - Nota de subsol se modifica si va avea urmatorul continut: “Conturile de cheltuieli prevazute in anexa nu sunt limitative. Se pot utiliza si alte conturi de cheltuieli care exprima utilizarea finala a resurselor, in functie de natura cheltuielii respective”.

14

- Dupa Anexa nr. 17 “CONT DE EXECUTIE AL INSTITUTIEI PUBLICE-CHELTUIELI” se introduc: Anexa 18 “Situatia veniturilor si cheltuielilor institutiilor publice finantate de la bugetul de stat din trimestrul…” , anexa la prezentele norme. Anexa 19 “Situatia veniturilor si cheltuielilor institutiilor publice finantate de la bugetul local din trimestrul…”, anexa la prezentele norme. In subsolul Anexei 18 “Situatia veniturilor si cheltuielilor institutiilor publice finantate de la bugetul de stat din trimestrul…” si Anexei 19 “Situatia veniturilor si cheltuielilor institutiilor publice finantate de la bugetul local din trimestrul…”, se introduce Nota cu urmatorul text: “Se completeaza de institutii publice care primesc finantare de la bugetele locale (cont 7702) indiferent de subordonare”.

* * *

15

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer: Get 4 months of Scribd and The New York Times for just $1.87 per week!

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times