Sredstva ubeđivanja i uveravanja su vrlo raznovrsna: 1.

Istinite činjenice, podaci i naučna znanja koja učenici stiču kroz proces nastave i koja predstavljaju osnovu pogleda na svet svake ličnosti. Usvajanje tih znanja treba da bude sistematično, temeljno i sa razumevanjem. Na taj način učenik stiče naučno proverena znanja i sređenu i celovitu sliku sveta oko sebe, čime, svakako, ima i veće šanse da izgradi stabilan sistem ubeđenja i uverenja o tom svetu i životu koji ga okružuje. 2. Sistem vrednosti sa odgovarajućim dokazima je pre svega polazna osnova za vrednovanje sopstvenih i tuđih stavova, odlika, svojstava, ubeđenja i uverenja. Bez tog sistema učenik se ne može odnositi prema okolnom svetu procenjivački i samostalno, već se mora povoditi za tuđim tumačenjima, ocenama i prihvatiti ih skoro mehanički i bez razumevanja. Takve ličnosti su zavisne i nesamostalne, a njima obično drugi manipulišu. 3. Društveni običaji, navike, obredi i zakoni koji vladaju u određenoj socijalnoj sredini, predstavljaju jedan sredinski okvir u koji se ličnost uklapa i prema kome ona ima specifično osećanje dužnosti. Taj proces prihvatanja uticaja sredine ne treba da bude automatski, mehanički i bez razumevanja i emocionalne prerade. 4. Situaciono uticanje podrazumeva raznovrsno i neposredno uključivanje učenika u aktuelna zbivanja u njegovom životnom i radnom kolektivu, lokalnoj sredini, pa i šire, u zemlji i svetu. 5. Predavanja, javne rasprave i polemike o aktuelnim pitanjima života i ponašanja ljudi-često se praktikuju ne samo u školi već i u tzv neformalnim oblicima vaspitanja i uticaja na ljude (tribine, mitinzi, zborovi, javna predavnja). Predavač izlaže, objašnjava, tumači i daje svoju interpretaciju, odgovara na pitanja učenika i sa njima polemiše. 6. Objašnjenja nastavnika (vaspitača) su neophodna i predstavljaju posrednika između onoga što učenik čuje, sazna i vidi ali dovoljno ne razume i ne oseća kao svoje. 7. Ugledanje ima svoju osnovu u podražavanju i imitiranju. Ugledanjem vaspitanici slede druge, pametnije i iskusnije. Postoje dve varijante: -Ugledanje na primere. Primeri su osnovno i najvažnije sredstvo ubeđivanja i uveravanja. Osnovni primer sa najsnažnijim dejstvom jeste primer vaspitača-roditelja i nastavnika. Ugledanje na drugove koji su bolji takođe predstavljavaspitanje na osnovu primera iz najbliže okoline. -Ugledanje na stvorene ideale (uzore). Stvaranje ideala je postupak usmeravanja učenika prema uzoru (modelu) tj prema određenom sklopu osobina, odlika i vednosti koje bi učenik želeo da stvori kod sebe. U vaspitanju koristimo primere i ideale iz života, istorije, literature, umetnosti, filma, sa televizije i sl. 8. Saveti, direktne pouke vaspitača, roditelja i drugova kao i drugi etički razgovori primenjuju se u cilju upućivanja, upozoravanja, savetovanja i poučavanja onih koji su u procesu vaspitanja. Pojedini autori je izvode kao posebnu vaspitnu metodumetodu poučavanja. 9. Upozorenje, kritika i samokritika je prvenstveno zajednička aktivnost nastavnika i učenika u procenjivanju i vrednovanju već formiranih ubeđenja, uverenja i sistema vrednosti (analizi rezultata vaspitanja) Metoda ubeđivanja i uvereavanja ne sme da se pretvori u moralisanje, pridikovanje, pojednostavljeni propagandizam ili politiziranje.