VISOKA STRUKOVNA ŠKOLA ZA VASPITAČE, ŠABAC Mr Tatjana Bajić

MS-WORD 2007
‐ vežbe ‐

Šabac, 2010.

MS WORD 2007

Vežba 1: Radno okruženje aplikacije MS-Word 1. Na Desktopu kreirati novi folder i dati mu naziv ''redni broj grupe - grupa'' (na primer ''III - grupa''). 2. Pokrenuti aplikaciju MS-Word. 3. Maksimizirati komandnu traku (odčekirati opciju Minimize the Ribbon u padajućem meniju na paleti za brzi pristup). 4. Izabrati pogled na dokument tipa Print Layout.
5. Na radnu površinu Word-ovog prozora postavite lenjire.

6. Zatvorite Wordov prozor tako što ćete u dijalog prozoru, u kom vam se postavlja pitanje da li želite da sačuvate promene u dokumentu, aktivirati dugme No. 7. Ugasite računar tako što pritisnete Start dugme, a potom dugme Shut Down.

reč oblačan podignite za 3pt. reč kišovit iskosite. 5. Reč Danas podvucite. 3. Ovako izmenjen dokument sačuvajte još jednom. Dokument sačuvajte pod nazivom Vežba 2 u folder koji ste otvorili na Desktopu. Reč topao izbrisati i napisati vreo. . 6. a reč dan spustite za 5pt: D an as je oblačan i kiš ovit . 8. 12. veličine 10pt tako da dobijete: Danas je oblačan i kiš ovit dan.MS WORD 2007 Vežba 2: Kreiranje tekstualnog dokumenta u aplikaciji MS-Word 1. 10. Otvoriti nov dokument ukoliko već nije otvoren. 4. Selektujte celu rečenicu i postavite vrstu fonta Comic Sans MS. Ukucati rečenicu: Danas je sunčan dan. Reč danas razmaknite za 1. 9. a reč dan boldirajte. 7. a potom dugme Shut Down.5 pt. Vratite se sa režim rada Insert. Pokrenuti aplikaciju MS-Word. U rečenicu umetnuti i topao tako da dobijete: Danas je sunčan i topao dan. 2. dan 11. reč kišovit dva puta precrtajte. reč oblačan boldirajte. Pređite na način rada Overtype i reči sunčan i topao zamenite sa rečima oblačan i kišovit tako da dobijete Danas je oblačan i kišovit dan. iskosite i podvucite. Ugasite računar tako što pritisnete Start dugme.

6. a potom prilagodite reči ''MOTIVACIONO PISMO'' odgovarajućem padežu u rečenici. Otvoriti Word-ov dokument pod nazivom Kako napisati motivaciono pismo koji se nalazi u folderu ''Vežbe . Selektovati ceo tekst dokumenta Kako napisati motivaciono pismo i kopirati ga. Dokument sačuvajte pod svojim imenom i prezimenom na Desktopu. 7. Kopirajte izmenjen ceo dokument i napravite od njega Auto-Text (tekst za automatsko ubacivanje u dokument) pod nazivom MP. 10. 5. a potom dugme Shut Down. 2. Ovako izmenjen dokument sačuvajte još jednom i zatvorite ga zajedno sa Word-ovim prozorom. Na kraju teksta otkucajte dva paragrafa i automatski unesite sačuvan tekst pod nazivom MP. 9. 4.MS WORD 2007 Vežba 3: Kako napisati motivaciono pismo 1. 11. Ugasite računar tako što pritisnete Start dugme. .Word'' na Desktopu. Pronađite reč ''SP'' u vašem dokumentu i zamenite je sa '' MOTIVACIONO PISMO '. 3. 8. Pokrenuti aplikaciju MS-Word. Zatvorite Wordov dokument Kako napisati motivaciono pismo. Otvoriti novi dokument i prekopirati ceo tekst Kako napisati motivaciono pismo.

i naznačite kako bi program mogao da se uklopi u sve to. Zapamtite. ukoliko imate.Kako napisati motivaciono pismo (Statement of purpose. Pored kvalifkacija koje zahteva program. kao sto se to očekuje prilikom pisanja CV‐a. Sve ovo čini MOTIVACIONO PISMO jedinstvenim dokumentom za svaki pojedinačni program pa stoga zahteva personalizaciju MOTIVACIONOG PISMA za svaki program za koji aplicirate. šta i gde studirate i kako se to moze uklopiti u program. svojim ciljevima i svojim znanjima. i ubedi selekcionu komisiju da izabere upravo vas. napišete najbolju verziju. MOTIVACIONO PISMO treba da vas predstavi i kao razumnu. motivisanu osobu. Cilj MOTIVACIONOG PISMA jeste da se predstavite kao jedinstvena osoba. Oblikujte razradu rukovodeći se prethodnim napomenama. Struktura MOTIVACIONOG PISMA nije tako komplikovana. U drugom delu biste mogli navesti vaše profesionalne ciljeve i njihovu vezu sa vašim studijama. Selekciona komisija očekuje da uskladite vaše ciljeve i ciljeve samog programa. razmislite malo o sebi. kako bi sama komisija zelela da vas vidi. Ukupno gledajući trebate uskladiti vašu biografiju i vaše ciljeve. tako da dobro pregledajte MOTIVACIONO PISMO pre nego što ga pošaljete. Njegov cilj je da da stvori sliku o vama. vaš dugoročni plan. Pre nego što počnete da pišete prvu verziju. razloznu osobu koja nije kofuzna. Niko neće od vas očekivati da zadovoljite odredjenu formu pisanja. ali vi ste ipak student i niko od vas ne očekuje listu visoko postavljenih ciljeva. Zatim trebate navesti ciljeve koji vas motivišu da konkurišete upravo za taj program. za koji zelite da aplicirate. Počnite od činjenica ‐ studija. Pišite jasno i logično. i to ne bi trebalo da vas mnogo brine. sta znate i možete. tako da dobro razmislite kako će izgledati vas Statement of Purpose (MOTIVACIONO PISMO). nakon nekoliko dana napišete još jedno MOTIVACIONO PISMO i onda probajte da objektivno ocenite oba pisma i zatim uporedjujući ih. nemojte preterivati navodeći svoje ciljeve. Navedite. Male lazi jesu dozvoljene. Dokument treba da bude veoma ličan i trebate pokazati ko ste. Ova stvar se moze posmatrati raznoliko: ne trebate izmišljati neke stvari samo da bi se dopali komisiji. upravo onakva kakvu bi oni zeleli u svom programu. Jedna od strategija moze biti da nakon pisanja prve verzije. Mozete početi tako što ćete navesti svoje ciljeve u uvodu. i osobu koja je uvek spremna na učenje i usavršavanje. i sta želite. . da će vaše MOTIVACIONO PISMO biti jedno od stotinu koje selekciona komisija treba da pročita. Motivation letter) odnosno čuveni Motivaciono pismo je dokument u kome trebate staviti što više ličnih stvari o vama. ali pokušajte da sebe predstavite upravo u onom svetlu.

Postavite kursor na početak paragrafa koji počinje sa Lični podaci. U polja za poravnjanje sa desne i leve strane postavite 0 cm. 3. Za boju slova u naslovu izaberite Violet i efekat Shadow kao i da ceo naslov bude podvučen sa dve linije takođe u boji Violet. Dokument sačuvajte pod svojim imenom i prezimenom na Desktopu i izađite iz Worda. 2... 10. Podesiti prostor za zaglavlje na 1. Zatvorite Wordov dokument Kako napisati biografiju.. 2. 8. 1 1 3pt (3 tačke) su otprilike jednake dužini od 1mm.2cm. 12. unesite tekst MS-Word 2007. 11. Selektujte sve pasuse počev od paragrafa naslovljenog sa Lični podaci zaključno sa paragrafom Ostalo. Otvoriti Word-ov dokument pod nazivom Kako napisati biografiju. 13. veličinu slova 11pt.MS WORD 2007 Vežba 4: Kako napisati biografiju 1. Sređen dokument treba da izgleda kao na sledeće tri strane. Pređite na novu stranu u dokumentu.. Za zaglavlje strane izaberite unapred definisan model pod nazivom Alphabet i na mestu gde se traži da unesete naslov. stil Regular. 15.5 pt. Aktivirajte dijalog prozor Paragraph. Pomenute paragrafe numerišite sa 1. Ceo tekst zajedno sa naslovom selektujte i postavite vrstu fonta Times New Roman. 7. Pokrenuti aplikaciju MS-Word.Word'' na Desktopu.. Selektujte sve paragrafe teksta. tako da broj bude centriran i fonta Times New Roman. 11 pt.7 cm i prostor za podnožje na 1. Selektovati ceo tekst dokumenta Kako napisati biografiju i kopirati ga. 5.5 cm. Paragraf u kom je naslov centrirajte i odmaknite za 42pt od prethodnog i narednog paragrafa. 4. Selektujte samo naslov. dok za prvi red u svim pasusima izaberite da bude uvučen 1. U podnožju strane izvršite numeraciju strane arapskim ciframa. 3. 6.. Za prostor posle i pre paragrafa postaviti opciju Auto. Slova u naslovu razmaknite za 1. Za poravnjanje izaberite opciju Justify. Otvoriti nov blanko dokument u Word-u i prekopirati ceo tekst Kako napisati biografiju. . Regular. koji je smešten u folderu ''Vežbe . Aktivirajte dijalog prozor Font. 9. 14.

prilikom pisanja biografije savetujemo Vam da adaptirate biografiju shodno cilju koji želite da postignete (posao. ali se ipak iz svega toga može izvesti jedan univerzalni način pisanja koji bismo želeli da Vam predstavimo. niti koristiti šarena slova ili previše podvučenih i iskošenih slova. Sa druge strane. nastavak studija. Biografija koju pišete prilikom konkurisanja za posao ne bi trebalo da bude duža od dve A4 strane. Ono upoznaje čitaoca sa Vašom biografijom i upućuje na njene važne delove. ali nikako preko 12 jer prevelika slova ostavljaju loš utisak. radno iskustvo. obrazovanje. Biografiju ne biste smeli slati bez propratnog pisma. odštampajte je na čisto belom A4 papiru. ukoliko ih imate. Da biste ostvarili svoj cilj. a veličina slova bi trebalo da bude između 10 i 12. Biografija se piše slovima Arial ili Times New Roman. Ako biografiju šaljete poštom. ali sadrži i sve relevantne informacije. na koncizan i lepo struktuiran način. čak i ako nije naznačeno da je propratno pismo potrebno. . Dobro napisana biografija prvo pokazuje ono što je najvažnije. Postoji mnoštvo vodiča koji Vas mogu naučiti do najsitnijih detalja kako se pišu biografije za svaku konkretnu situaciju. relevantne kurseve i seminare. Biografija treba da Vas predstavi u najboljem svetlu. konferencija…). hobije i ostale napomene. znanje stranih jezika i rada na računaru. Svaki od tih vodiča ima svoj stil pisanja biografije tako da jedinstveni način ne postoji. Nemojte biografiu pisati kompletno velikim slovima. Resume) ima svrhu da predstavi Vas i Vaše obrazovanje nekome ko Vas ne poznaje ili nema vremena da Vas upozna. lične osobine. nagrade koje posedujete. Sve ovo doprinosi nepreglednosti i neozbiljnosti biografije. Potrudite se da celokupni izgled odaje izgled uredne i obrazovane osobe. Sama biografija bi po nekim idealnim standardima trebalo da sadrži sledeće: lične podatke.MS WORD 2007 Kako napisati biografiju (CV) Biografija (CV. stipendija. ne smete koristiti ni premali font koji nije čitak. osim ako imate izuzetno bogato radno iskustvo i konkurišete za mesto u top menadžmentu.

Ovde možete navesti stručne konferencije i seminare na kojima ste učestvovali. Ukoliko ste završili fakultet. Fotografija treba biti manjih dimenzija. srednji. Ove informacije su ono što vas razdvaja od drugih kandidata. navedite naziv fakulteta. tako i u inostranstvu. na primer: inicijativnost. Jedino morate obratiti pažnju da ime i prezime bude napisano fontom koji je veličine ostalog teksta. crtežima. animacijama i slično. navedite ukoliko imate završen neki kurs jezika i diplomu. navedite i skalu ocena koja se ovde koristi. Ukoliko ne posedujete znanje rada bar u Word-u. kako bi čitalac jasno mogao da vidi čija je to biografija. kao ni fotografiju na kojoj ne izgledate ozbiljno i profesiona lno. odgovornosti. obavezno to navedite. jer je ovo minimum koji se traži kako kod nas. Znanje rada na računaru. ekspertski nivo). stipendija itd. Napišite sve programe koje znate da koristite. čitanja i konverzacije). Obrazovanje. i nemojte se stideti toga. šta ste tamo naučili.MS WORD 2007 1. Naročito se nemojte truditi da ulepšavate tekst različitim tipovima slova. napredni. odnosno da su prolazne ocene od 6 do 10. ali ukoliko nemate prostora možete ga izostaviti. ukoliko želite da uštedite prostor za ostale podatke. Pokažite budućem poslodavcu da ste osoba koja želi da uči i razvija svoje potencijale u svim situacijama. email. možete uneti fotografiju. nakon intervjua. biće jasno da se radi o Vašoj biografiji. sličnih fotografiji iz lične karte (osim ako je zbog prirode pozicije u oglasu naznačeno drugačije). telefon i državljanstvo (koje ne treba poistovećivati sa nacionalnošću). od kada do kada ste je pohađali. kao i ostale kurseve koje ste pohađali. pa ih uskladite sa onim osobinama koje vi posedujete. Često su zahtevi za ličnim osobinama navedeni u samom oglasu. nagrade koje ste osvojili. Naslov (“Biografija”. sa naznakom koliko dobro poznajete taj jezik (početni nivo. Seminari i kursevi. kada i gde ste diplomirali. Excel-u i Internetu. Možete opisati u nekoliko reči ono što smatrate da je bitno kod ovih nagrada. predlažemo da počnete što pre da ih stičete. koju diplomu posedujete. Takođe. sa desne strane. 6. tečno znanje pisanja. period zaposlenja u svakoj od njih. 4. Radno iskustvo. godinu i mesto. U nivou dela sa ličnim podacima. U okviru radnog iskustva navedite kompanije u kojima ste radili. Prosek navedite ukoliko je reprezentativan i ukoliko prelazi 8. napredni nivo. praktično iskustvo i osobu spremnu da uči i usavršava se. Ukoliko imte završen neki kurs. naročito ukoliko je pre i posle Vas imao mnogo kandidata. Svrha unošenja fotografije je da. eventualno sa datumima kada možete biti nađeni na njima. Lični podaci. Ne morate navesti samo naziv. koje veštine ste stekli. Radno iskustvo koje nije posebno relevantno za poziciju za koju sada konkurišete ne treba posebno isticati I opisivati. poziciju na kojoj ste radili i koje su bile Vaše dužnosti. Lične osobine. već samo spomenuti. kako u zemlji. . 8. te se to ne treba naglašavati. jer. upornost. Nikako ne treba slati fotografiju kao poseban fajl. 7. Ovim podacima sebe predstavljate kao osobu koja preuzima inicijativu i spremna je da se izbori za dobro obrazovanje. poslodavac lakše poveže utisak iz biografije sa utiskom sa intervjua. Nemojte umanjivati ono što ste radili. ta osoba će pažljivije pogledati Vaše lične podatke. Navedite sve jezike kojima se služite. 2. uključujući služenje Internetom. Kada biografiju šaljete u inostranstvo. Ukoliko Vaša biografija privuče nečiju pažnju. mesto gde ste studirali. 5.00 za inostranstvo. Navedite osobine koje su relevantne za poziciju za koju konkurišete kao što su. timski rad. adresu stanovanja. srednji nivo. U ovom delu bitno je da naglasite koju srednju školu ste završili. Važno je samo da su oni tu. Prosek u srednjoj školi naglasite samo ukoliko je dobar i ukoliko nemate završen fakultet. Nagrade. i odredite nivo svog znanja (početni. komunikativnost.00 ako biografiju koristite u našoj zamlji ili 9. Navedite stipendije koje ste dobili. ukoliko ste dobro napisali biografiju. “Curriculum Vitae”) bi trebalo da stoji u gornjem delu. konkurse na kojima ste učestvovali. Ukoliko imate dve adrese navedite obe. 3. od kada do kada ste studirali. Lični podaci mogu biti napisani manjim fontom. Strani jezici. Slobodno u ovom delu možete navesti i prakse. tako i u inostranstvu. datum rođenja. Ovde treba navesti ime i prezime.

Ovo su samo neki standardni delovi koje bi biografija trebalo da sadrži. 10. a Vi. Ukoliko Vam biografija deluje previše hladno i profesionalno. a niste mogli da svrstate u gore navedene kategorije. naravno. možete je osvežiti delom o hobijima.Ostalo. Obavezno navedite ako posedujete vozačku dozvolu. uz rad. možete dodati ono što mislite da je potrebno i kreirati biografiju prema svom nahođenju.MS WORD 2007 9. Hobiji. da ste odslužili vojni rok i sl. Hobiji i ostala interesovanja deluju lepo u svakoj biografiji jer Vas predstavljaju kao osobu koja. zna da uskladi i zabavu u svom životu. . možete spomenuti da imate sopstveni auto (posebno ako procenite da je to izuzetno relevantno za poziciju za koju konkurišete). U ostale napomene navedite sve ostalo što smatrate bitnim.

2. Za poravnjanje paragrafa izabrati opciju Left. Ostaviti prostor za zaglavlje i podnožje po 1. 7. Za prostor posle i pre paragrafa postaviti 0pt. Selektovati sve paragrafe teksta i izabrati opciju da ceo tekst bude zapisan u dve kolone sa crtom između.2. U polja za poravnjanje sa desne i leve strane izaberati 0cm.5 cm. desna . Naslov centrirati i odvojiti od zaglavlja strane 36pt. donja . .2cm.MS WORD 2007 Vežba 5: Kako napisati propratno pismo 1. Zatvoriti Wordov dokument Kako napisati propratno pismo i otvoriti nov dokument. Dokument sačuvati pod svojim imenom i prezimenom na Desktopu i izaći iz Word-a. stil Bold.5cm. Drugi i šesti paragraf u tekstu odvojiti za 12pt od prethodnog paragrafa. stil Regular.Word'' na Desktop-u. 6. Pokrenuti aplikaciju MS-Word. U prvom paragrafu pojam propratno pismo prevesti na engleski jezik (Cover letter) pomoću Fusnota koju ćete označiti sa zvezdicom i prevod ubaciti na dnu stranice. veličine 14pt. veličine 11pt (Home → grupa Font). Selektovati ceo tekst dokumenta Kako napisati propratno pismo i kopirati ga. U prvom paragrafu ubaciti komentar na oznaku PP objašnjavajući značenje te oznake sa: Skraćenica za propratno pismo koja se koristi u daljem tekstu. Otvoriti Word-ov dokument pod nazivom Kako napisati propratno pismo koji se nalazi u folderu ''Vežbe .2cm. 12. 3.5cm sa leve strane i postaviti orijentaciju papira Portrait. 8. 10. Selektovati sve paragrafe teksta. dok prvi red u svim pasusima neka bude uvučen za 1cm. Za boju fonta u naslovu izaberati Dark Blue i efekat All caps . Selektovati ceo tekst i postaviti vrstu fonta Times New Roman. Selektovati samo naslov i postaviti vrstu fonta Times New Roman. 5. 15. 9.5 cm. 4. 13. 14. 11. U nov dokument prekopirati ceo tekst Kako napisati propratno pismo.2.velika slova. leva . Podesiti margine gornja . a od teksta za 24pt. prostor za koričenje 0.

Ispod toga taksativno navedite koje dokumente prilažete uz prijavu. Ukoliko prijavu šaljete poštom. U ovom slučaju treba završiti pismo pozdravom „Sa poštovanjem“. Na kraju PP navedite mesto i datum pisanja pisma. isto kao i Vaš CV. * * Cilj prvog pasusa je da naglasi za šta se prijavljuejte i gde ste dobili informacije o konkursu. pregovaranja ili druge kvalifikacije relevantne za konkretno radno mesto) koje Vas čine pravom osobom za taj posao. navedite obrazloženje. čak i u slučaju da ne ispunjavate sve uslove koji se u oglasu traže. propratno pismo je Vaša prilika da date neki individualni pečat svojoj biografiji i da iskažete svoje specifičnosti. u desnom gornjem uglu stranice. Ispod toga. Treba da pokažete jaku motivaciju i sposobnost da doprinesete radu konkretne organizacije.PP je veoma kratko (200-250 reči). već da su Vam bitni mogućnosti usavršavanja. a njegov cilj je da uvede poslodavca u Vaš CV. Pažljivo pročitajte oglas. Ukratko. Mrs. pismo adresirajte samo na kompaniju. dovoljno je da to pomenete u samom tekstu PP. Nemojte samo navesti svoje vrline. a da zauzvrat dobijete određenu satisfakciju (poželjno je da Vaša jedina satisfakcija i motivacija nije samo novac. počnite sa Poštovani gospodine ili gospođo/gospođice.Idealno PP ne treba da ima više od četiri pasusa. kada se prijavljuje te za posao. na engleskom Dear Sirs. Nije preporučljivo štampanje na papirima druge boje osim bele i upotrebljavanje drugih boja slova osim crne. Vaše PP bi trebalo da odgovori na pitanja koja bi poslodavac mogao sebi da postavi čitajući Vaš CV. drugi paragraf treba da pokaže da ste dobri za taj posao. odredite potrebne kvalifikacije i proverite još jednom da li ste vi prava osoba za taj posao.) . Ukoliko šaljete samo CV. Stuktura sadržaja . Možda je najbolji način da počnete sa Vašim prethodnim radnim iskustvom i time kako ste razvili kvalifikacije i veštine koje posedujete. sa leve strane. rezultat treba da bude da ste vi nezavisna osoba koja zna da preuzme inicijativu i odgovornost. Ukoliko ne znate ime kontakt osobe počnite sa Poštovani/Poštovana. napredovanja. CV. da ukaže na aktivnosti i karakteristike koje su od posebnog značaja za prijavu. Ms.KAKO NAPISATI PROPRATNO PISMO Propratno pismo (PP) je dokument koji prati vašu biografiju tj. komunikacije. Isto kao i u CV-u.. Cover letter (engl. Razmislite o tome. kao i njenu funkciju i organizaciju u kojoj radi. odnosno „Kind regards“. Potrudite se da obezbedite kvalitetnu štampu Vašeg PP i CV-ja. i stavite u belu kovertu. Ako znate ime osobe kojoj pišete. cilj PP-a je da odgovori na pitanje poslodavca: Zašto bi trebalo da zaposlim ovu osobu? Forma – PP ima formu poslovnog pisma : vaša adresa i kontakt informaci je dolaze ispod vašeg imena. Ukratko. odštampajte PP na belom papiru A4. Ukoliko nemate ime kontakt osobe.) Poslednji pasus naglašava da ste voljni da poslodavcu detaljnije objasnite i pokažete svoje kvalitete prilikom intervjua. odnosno ukoliko pišete na engleskom Dear MR. or Dear Sir or Madam. U drugom pasusu treba navesti kvalifikacije i veštine koje posedujete (veštine prezentacije. napišite ime osobe kojoj se obraćate. Kako je CV dokument koji se piše po utvrđenom šablonu i time je sličan od kandidata do kandidata.. Treći pasus pokazuje zašto želite taj posao. Obrazložite u ovom delu i eventualne nejasnoće koje bi poslodavac mogao imati čitajući Vaš CV i objasnite zašto sve Vi prava osoba za to mesto. jer će Vas to pitanje verovatno sačekati na intervjuu – zašto ste se prijavili baš za taj posao i baš u toj kompaniji.

17. Izabrati font Monotype Corsiva. Delove teksta Draga deco.5 cm. 9. i poravnati ga sa desne strane.MS WORD 2007 Vežba 6: Obaveštenje 1. a od narednog 36pt.11 - . veličine 24pt i boje Pink. 16. 10. a za razmak između redova u okviru paragrafa izabrati 1. a u kartici Layout postaviti opciju In line with text.2cm. 3. od gore 0. Kopiranu sliku iseći sa leve strane 5. Pokrenuti MS-Word i otvoriti nov dokument. Selektovati četvrti paragraf teksta. Uprava 11.5 cm. 13. Napraviti kopiju slike i potom je kopirati u drugi paragraf dokumenta. velike slike. 2. Paragraf u kom je velika slika centrirati i odvojiti ga za 0pt od prethodnog i narednog paragrafa. i postaviti orijentaciju papira Portrait. Ostaviti prostor za zaglavlje i podnožje po 1. Počevši od drugog reda u kom je mala slika.5pt. a slova međusobno razmaći za 1pt. 6. 8.2. 12. Postaviti veličinu fonta 48pt u Bold-u i svako drugo slovo izdići za 3pt. Podesiti poravnjanje teksta sa leve strane bez uvlačenja.5 cm. donja . . kao i prethodnih godina. 7. družimo i pevamo. centrirati i odvojiti od prethodnog paragrafa 48pt. Postaviti isti okvir oko male slike kao i oko originalne. otkucati sledeća četiri paragrafa: OBAVEŠTENJE Draga deco. 15. sa desne 9. a potom pozadinu obojiti u Light Orange. desna – 2. prostor za koričenje 0 cm. Obucite svoje kostime i dođite da se igramo. dečji maskenbal i Uprava. selektovati i potom boldirati.8cm.2 cm. Podesiti margine gornja . Regular.2.5 cm. Ubaciti sliku kao prvi paragraf u dokumentu i postaviti okvir oko nje u boji Pink. Dokument sačuvajte pod svojim imenom i prezimenom na Desktopu. Prvi paragraf teksta u kom je mala slika i naslov.5cm a od dole 1. Uprava.5cm. Urađena vežba treba da izgleda kao na sledećoj strani. 5. Za razmak između paragrafa u odnosu na prethodni i naredni paragraf izabrati opciju Auto. Podesiti tastaturna slova za zapis srpskog ćiriličnog pisma (izborom opcije Serbian Cyrillic iz menija koji se dobija aktiviranjem tastera za podešavanje pisma na Taskbaru). a potom izađite iz Word-a. Selektovati naslov Obaveštenje u prvom paragrafu teksta. leva – 2. 4. u subotu pred novogodišnje praznike održaće se tradicionalni dečji maskenbal. 18. Oko svih paragrafa u dokumentu postaviti okvir u boji Pink. 14. Selektovati kopiranu sliku i otvoriti karticu Format-Picture Tools i iz grupe Size otvoriti dijalog prozor Format Picture.

као и претходних година. одржаће се традиционални дечји маскенбал. Обуците своје костиме и дођите да се играмо. .OБAВEШTEЊE Драга децо. дружимо и певамо. у суботу пред новогодишње празнике.

Управа .

Prilikom popunjavanja ćelija tabele. 7. U dokument uneti tekst iz fajla Grcko pismo koji se nalazi u folderu ''Vežbe . Regular. Tabelu popuniti kao na sledećoj strani. 10.2cm i postaviti orijentaciju papira Portrait. U treći paragraf. Pomoću dijalog prozora Paragraph za paragrafe teksta u dokumentu izabrati da budu poravnjani sa leve strane (opcija Left).5cm. 2. oznake za grčka slova uneti pomoću Insert → Symbols. tako da širina kolone bude 2. ispod teksta. . U paragraf ispod tabele sa grčkim alfabetom uneti tabelu iz Excelovog fajla Grčki alfabet koji se nalazi u folderu ''Vežbe .Word'' na Desktop-u tako da uneta tabela bude povezana sa originalnom centrirana i centrirana u odnosu na stranu dokumenta. 6. veličine 24pt. veličine slova 14pt. 11.13 - .0. veličine 11pt. Selektovati paragrafe unetog teksta i postaviti font Comic Sansu MS.Vežba 7: Grčki alfabet 1. donja . Dokument sačuvati pod svojim imenom i prezimenom na Desktopu i izaći iz aplikacije MS-Word. Bold.5 cm. a zatim paragraf u kom se naslov nalazi centrirati i odvojiti od prethodnog i narednog paragrafa za 36pt. da prve dve vrste budu obojene u žutu boju. prvi red da im je uvučen za 1cm. desna .2.Word'' na Desktop-u. veličine slova 11pt tako da bude centriran unutar ćelija. 9.2cm. Kao naslov dokumenta napisati Grčki alfabet u obliku umetničkih slova u fontu Comic Sansu MS.5cm. 3. Pokrenuti MS-Word i otvoriti nov dokument. Bold. uneti tabelu sa 14 vrsta i 6 kolona.5cm. Ostaviti prostor za zaglavlje i podnožje po 1. 5. Bold. 4. centrirano. Kolone u prvoj vrsti spojiti i napisati velikim slovima Grčki alfabet u Comic Sansu MS. Podesiti margine gornja . da tekst upisan u tabelu bude centriran i da cela tabela u odnosu na stranicu takođe bude centrirana. 8. leva . da su automatski međusobno razdvojeni (opcija Auto) i razmak između redova unutar paragrafa treba da bude 1.2. a tekst pisati u Comic Sansu MS.

Glagoljice. To je i prvo pismo u modernom smislu. uz manje ili veće izmene.00% 6 6 30 oznaka velikog slova Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω oznaka malog slova ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω Grčki alfabet 24 . kao i Latinskog pismo. To je i najstarije pismo koje je i danas. Ovo pismo je originalno nastalo modifikacijom Feničkog pisma. Ćirilice.Grčko pismo (ili Grčki alfabet) je pismo koriš ćeno za grčki jezik otprilike još od 9. GRČKI ALFABET naziv slova alfa beta gama delta epsilon zeta eta theta jota kapa lambda mi oznaka velikog slova Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ oznaka malog slova α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ naziv slova ni ksi omikron pi ro sigma tau ipsilon fi hi psi omega Azbuka broj slova razlika između broja slova azbuke i grčkog alfabeta u procentima 20.00% 25. u upotrebi. a doprinelo je i stvaranju drugih pisama kao: Gotike. gde je svaki znak koriš ćen da označi poseban suglasnik ili samoglasnik. Koptskog pisma. veka pre nove ere. Ta slova se takođe koriste da označe i brojeve.

5cm i orijentaciju papira Portrait.2. 12. (Comic Sans MS.5cm. kvadrati plave. pravougaonik u zelenu i krug u žutu boju. Naslov Bojimo i crtamo napišite u fontu Comic Sansu MS. veličine 18pt pomoću umetničkih slova (Insert → dugme WordArt). pored četvrtog kvadrat u plavoj i pored petog tekst boksa krug u žutoj boji. .2. 8.27cm i prostor za podnožje 1. pored drugog trougao u crvenoj boji. 13.5 cm. 11pt) napišite prvi zadatak: Sledeće geometrijske figure obojiti tako da trouglovi budu crvene boje. kvadrat u plavu. Urađen igrovni listić treba da izgleda kao na sledećoj strani. Prevlačenjem. 4. 18. Svaku od figura selektujte a potom kopirajte četiri puta. u trećem dva. U prvom tekst boksu izbrišite četiri kruga. 10.Drawing Canvas . kopirane figure rasporedite unutar okvira za crtanje.2. Podesiti margine gornja . 15. Za naredne paragrafe postavite vrstu fonta Comic Sansu MS. a potom „prevlačenjem“ kopirane krugove rasporedite jedan pored drugog unutar tekst boksa. Koristeći opciju za numeričko nabrajanje. Po jednu figuru svakog oblika obojiti u odgovarajuću boju: trougao u crvenu.27cm. pod rednim brojem 1.5cm. 17. veličine 11pt i opciju Auto da biste paragrafe međusobno razdvojili.označite tako što ćete izabrati crnu liniju debljine 0. pored trećeg pravougaonik u zelenoj. ispod teksta prvog zadatka nacrtajte pravougaonik. stil Regular.15 - . pravougaonici zelene i krugovi žute boje. 3. Otvoriti nov blanko dokument u Word-u. Igrovni listić snimite pod svojim imenom i prezimenom na Desktopu i izađite iz aplikacije MS-Word. 9. 7. Pored prvog teksta boksa nacrtajte zvezdicu i obojite je u svetlo plavu boju. 6. Ispod teksta drugog zadatka unesite tekst boks i nacrtajte krug unutar njega. Selektujte krug i obojite ga u crnu boju. a zatim sam okvir za crtanje . donja . a u četvrtom jedan krug. U narednom paragrafu pod rednim brojem 2 napišite sledeći zadatak Docrtati onoliko geometrijskih figura koliko ima tačaka u pravougaoniku sa leve strane: 11. Ostaviti prostor za zaglavlje 1. stil Bold. Obojeni krug kopirajte četiri puta u okviru tekst boksa. Kopirajte ceo tekst boks zajedno sa krugovima četiri puta. 5. a zatim tekst boksove rasporedite jedan ispod drugog. centrirajte i izaberite opciju Auto da biste naslov odvojili od prethodnog i narednog paragrafa. Postaviti okvir oko cele strane sa temom iz Art-a tako da se gornja i donja stranica okvira ne vide. u drugom tri. leva . kvadrat.MS WORD 2007 Vežba 8: Igrovni listić 1. 14. Koristeći unapred definisane oblike. Bold. Za crtanje kruga izabrati oblik elipse i uz pritisnut taster Shift nacrtati krug. Peti tekst boks ostavite sa svih pet krugova 16. desna . 2. trougao i krug u Drawing Canvasu.2.75pt.

kvadrati plave. Docrtati onoliko geometrijskih figura koliko ima tačaka u pravougaoniku sa leve strane: . pravougaonici zelene i krugovi žute boje. 2. Sledeće geometrijske figure obojiti tako da trouglovi budu crvene boje.1.

. U prva dva paragrafa ukucajte sledeći tekst: Anketa S obzirom na neusaglašenost realizacije plana i programa sa brojem predviđenih časova za predmet Informatika odnosno za predmet Računarstvo. Bold. 13. 6. 4. Podesiti margine gornja . a potom svaku vrstu obojiti u boji po izboru. 14. automatski međusobno razdvojeni (opcija Auto) i razmak između redova unutar paragrafa treba da bude 1.2. 10. donja . Podesiti tastaturna slova za zapis srpskog ćiriličnog pisma (izborom opcije Serbian Cyrillic iz menija koji se dobija aktiviranjem tastera za podešavanje pisma na Taskbaru). 2. Paragraf u kom je naslov odnosno prvi paragraf. U tabelu uneti sledeći sadržaj: Predmet Informatika Računarstvo Broj časova predavanja 1 1 Broj časova vežbi 2 2 Ukupan broj časova u semestru 11. izvršiti podelu ćelija na dve kolone.2. Ćelije prve. desna – 2. leva – 2. veličine 20pt. Ćeliju četvrte kolone i prve vrste podeliti na dve vrste.5 cm.5 cm. 8. Postavite font Arial. 3. Pomoću alatki iz grupe Paragraph na kartici Home za paragrafe u dokumentu izabrati da budu poravnjani sa obe strane (opcija Justify). =1*12*100/180 odnosno = 2*12*100/300.MS WORD 2007 Vežba 9: Anketa 1.0. 5.5 cm i postaviti orijentaciju papira Portrait.5cm. Pokrenuti MS-Word i otvoriti nov dokument. Regular. veličina 10pt. Ostaviti prostor za zaglavlje i podnožje po 1. Naslov dokumenta selektujte i postavite font Arial. U četvrtoj koloni i drugoj vrsti odnosno trećoj vrsti tabele. U treći paragraf postaviti tabelu sa 4 kolone i 3 vrste. centrirati i odvojiti ga od prethodnog i od narednog paragrafa za 42pt. 16. a potom donju vrstu podeliti na dve kolone i redom upisati predavanja odnosno vežbe. =1*13*100/180 odnosno =2*13*100/300 a u trećoj podeljenoj vrsti uneti redom formulu za ukupan broj predavanja odnosno vežbi u semestru koji traje 12 nastavnih nedelja. 9. Sadržaj tabele centrirati i izabrati stil fonta Bold osim cifara koji ukazuju na broj časova vežbi. napravljeni su novi nastavni planovi za pomenute predmete sa sledećim sedmičnim brojem časova: 7. Postavljenoj tabeli dodati sa donje strane još jednu vrstu. 15. 12. druge i treće kolone dodate vrste spojiti i ukloniti okvir oko njih. U četvrtoj koloni i drugoj podeljenoj vrsti uneti redom formulu za ukupan broj predavanja odnosno vežbi u semestru koji traje 13 nastavnih nedelja.25 cm.

24. Da. U preostalim kolonama dodate vrste. 3. Posle prvog odnosno drugog pitanja u nov paragraf. =SUM(ABOVE)*100 18. u zasebnom paragrafu uneti tabelu sa 2 kolone i 5 vrsta. i na znanja i veštine koje biste stekli slušanjem i polaganjem ovakvih ispita sa druge strane. u zasebnom paragrafu uneti tabelu sa 2 kolone i 3 vrste. Ne. 2 i 3. U narednom paragrafu započeti nabrajanje arapskim ciframa i ukucati sledeći tekst: 1. Veličinu tabele prilagoditi dužini teksta u tabeli. smatram da su potrebni jer imam vrlo skromno odnosno nikakvo predznanje iz prethodnog školovanja. Poslednji paragraf teksta centrirati i velikim boldiranim slovima uneti rečenicu: Hvala na saradnji!!! 28. ukucati sledeću rečenicu: Zaokružite jedan od ponuđenih odgovora: 21. 3.MS WORD 2007 17. Da li smatrate da je potreban po jedan čas predavanja nedeljno za savlađivanje teorijskog gradiva iz predmeta Informatika odnosno iz predmeta Računarstvo? 2.7pt uvučen sa leve strane. Nе. smatram da su potrebni ali u redukovanom obliku jer sam ponuđena znanja i veštine već delimično stekao-la u prethodnom školovanju. Da. S obzirom na Vaše predznanje iz prethodnog školovanja sa jedne strane. smatram. a u drugu kolonu tabele redom po vrstama uneti sledeći sadržaj: 1. koji je za 0. U prvoj koloni tabele izvršiti nabrajanje boldiranim arapskim ciframa 1. 22. . 25. a potom svaku vrstu obojiti u boji po izboru. 2. U okviru prvog pitanja. 27. 5. 2. Urađena vežba treba da izgleda kao na sledećoj strani. 3. Ne. da li smatrate da su ovakvi predmeti potrebni na visokoškolskim ustanovama? 20. Nе. 4. smatram da su nepotrebni jer sam ponuđena znanja i veštine u potpunosti stekao-la u prethodnom školovanju. uneti formulu kojom se računa ukupan broj časova na godišnjem nivou izražen u procentima. zato što se teorija može izložiti i na vežbama. a u drugu kolonu tabele redom po vrstama uneti sledeći sadržaj: 1. zato što nam ponuđena teorija nije ni potrebna. smatram da su predmeti koji nude savlađivanje ovakvih znanja i veština nepotrebni na visokoškolskim ustanovama. U prvoj koloni tabele izvršiti nabrajanje boldiranim arapskim ciframa 1. 2. Da. Dokument sačuvati pod svojim imenom i prezimenom na Desktopu i izaći iz aplikacije MS-Word. 19. a potom svaku vrstu obojiti u boji po izboru. U okviru drugog pitanja. Naziv predmeta Informatika odnosno Računarstvo u tekstu i u tabeli boldirati i iskositi. Da. 4 i 5. 26. Veličinu tabele prilagoditi dužini teksta u tabeli. 23. smatram da su potrebni bez obzira na moje predznanje iz prethodnog školovanja.

00% 13. Да. сматрам. 2. сматрам да су потребни али у редукованом облику јер 3. Не. направљени су нови наставни планови за поменуте предмете са следећим седмичним бројем часова: Број часова предавања 1 1 Број часова вежби 2 2 Укупан број часова у семестру предавања вежби 7. зато што се теорија може изложити и на вежбама. 3. сматрам да су непотребни јер сам понуђена знања и вештине већ у потпуности стекао-ла у претходном школовању.Анкета С обзиром на неусаглашеност реализације плана и програма са бројем предвиђених часова за предмет Информатика односно за предмет Рачунарство. С обзиром на Ваше предзнање из претходног школовања са једне стране. сматрам да су потребни јер имам врло скромно моје Да. Не.67% 6. у претходном школовању. предзнање из претходног школовања. 5. сматрам да су потребни без обзира на Да. Не.67% Предмет Информа тика Рачунарство 1. да ли сматрате да су овакви предмети потребни на високошколским установама? Заокружите један од понуђених одговора.22% 8. ХВАЛА НА САРАД ЊИ!!! .89% 16. Не. Да ли сматрате да је потребан по један час предавања недељно за савлађивање теоријског градива Рачунарс тво? из предмета Информатика односно из предмета Заокружите један од понуђених одговора. 1. Да. 2. односно никакво предзнање из претходног школовања.67% 8. сам понуђена знања и вештине већ делимично стекао-ла 4. сматрам да су предмети који нуде савлађивање оваквих знања и вештина непотребни на високошколск им установ ама. и на знања и вештине које бисте стекли слушањем и полагањем оваквих испита са друге стране. 2. 1. зато што нам понуђена теорија није ни потребна.

U prvoj koloni prve vrste uneti Mentor (18pt. 11. 14. leva – 3. 10. Bold). odvojiti od prethodnog za 30pt i uneti znak visokoškolske ustanove. 3. Bold i velikim slovima upisati naziv visokoškolske ustanove.5 cm i postaviti orijentaciju papira Portrait. Prvi paragraf centrirati. tako da sadržaj u prvoj koloni bude poravnjan sa leve strane. Bold. U podnožju strane uneti mesto i godina izrade završnog rada (18pt.5cm. prezime i broj indeksa studenta (18pt. 4. 6. a u drugoj koloni druge vrste uneti ime. Izabrati font Times New Roman. Bold. veličine fonta 24pt.2. Pokrenuti MS-Word i otvoriti nov dokument 2.MS WORD 2007 Vežba 10: Naslovna strana završnog rada 1. donja .2. a u drugoj koloni prve vrste uneti Student (18pt. postaviti veličinu fonta 14pt. 9. desna . centrirati ga i velikim slovima upisati naziv teme završnog rada. Dokument sačuvati pod svojim imenom i prezimenom na Desktopu i izaći iz aplikacije MS-Word. U prvoj koloni druge vrste uneti ime i prezime mentora (18pt. Četvrti paragraf odvojiti od narednog za 180pt. centrirati ga i među dve horizontalne crte uneti velikim slovima završi rad. Bold). Ostaviti prostor za zaglavlje i podnožje po 1. 12.25cm. Drugi paragraf centrirati. Bold) tako da paragraf u kom se ovi podaci nalaze bude centriran. Naslovna strana završnog rada treba da izgleda kao na sledećoj strani. Bold.20 - . Bold). 13. Podesiti margine gornja . 5. a u drugoj koloni sa desne strane. a od narednog za 30pt. Bold).5 cm. U peti paragraf uneti tabelu od 2 vrste i 2 kolone. veličine fonta 16pt. 7.2. . Treći paragraf odvojiti od prethodnog za 90pt. Ukloniti linije tabele. 8.5 cm.

НАЗИВ ВИСОКОШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ТЕМА ЗАВРШНОГ РАДА -ЗАВРШНИ РАД- Ментор Име и презиме ментора Студент Име и презиме студента број индекса место и година израде завршног радa .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful