ELIBERARE DE VECHILE JURAMINTE SI TIPARE

ELIBERAREA DE VECHILE JURĂMINTE ŞI TIPARE

Eliberez toate tiparele de gânduri care mă limitează. Sunt transformat/ transformată! Eliberez toate credinţele vechi care nu îmi mai sunt de folos de acum înainte. Eliberez toate energiile care mă leagă în orice loc, timp, spaţiu, sau dimensiune, care nu îmi mai sunt de folos de acum înainte. Prin decret Divin, în numele Prezenţei Divine, prin legea graţiei, a iubirii, a iertării, a karmei şi a divinităţii, Eu rup acum şi dizolv toate jurămintele, contractele pe care le-am făcut, eventual, de-a lungul timpului, spaţiului şi în toate dimensiunile, care au putut să îmi închidă orizontul, mintea, inima şi sufletul de la experimente noi şi care au putut să îmi transmită cinism, lipsă de credinţă, înţelegere greşită sau negativitate legată de noi căi de existenţă, de schimbare, de transformare şi despre Puterea şi Prezenţa Spiritului şi a Iubirii din interiorul tuturor fiinţelor. Multumesc Arhanghel Mihail Prin decret Divin, în numele Prezenţei Divine, prin legea graţiei, a iubirii, a iertării, a karmei şi a divinităţii, Eu rup acum şi dizolv, toate jurămintele, contractele pe care le-am făcut, de-a lungul timpului, spaţiului şi în toate dimensiunile şi care au putut duce la negarea Prezenţei Divine şi a Încrederii mele în tot ce este fiinţa mea, în prosperitate şi în puterea infinită a iubirii şi luminii, ce există în fiinţa mea.Multumesc Arhanghel Mihail Prin decret Divin, în numele Prezenţei Divine, prin legea graţiei, a iubirii, a iertării, a karmei şi a divinităţii, Eu rup acum şi dizolv, toate jurămintele şi contractele pe care le-am făcut de-a lungul timpului, spaţiului şi în toate dimensiunile, şi care au putut face posibilă stocarea, păstrarea oricărui sentiment, formă gând sau memorie nerezolvată ce au oprit curgerea liberă a încrederii mele, a credinţei, iubirii, a armoniei, a alinierii, a echilibrului şi a sensului de interconectare a sufletului meu cu toate celelalte fiinţe.Multumesc Arhanghel Mihail

fără ură. decretând că nu li se va mai permite vreodată să prindă rădăcini în mine.Dragă Mamă-Tată Dumnezeu. idealurile şi care nu ne împlinesc. ACUM! ŞI AŞA SĂ FIE! ŞI AŞA ESTE! EU SUNT CEEA CE SUNT! Multumesc Arhanghel Mihail Sursa: http://eusuntvictor. să avem slujbe care nu ne reprezintă pasiunea. cuvânt. Tată Dumnezeu. http://spiritliber2013. arzi prin şi împrejurul fiecărui electron de energie cosmică pe care l-am eliberat vreodată sau pe care l-am manifestat şi care nu reprezintă perfecţiunea. Amin. Cerem să fim eliberaţi din sistemul societăţii actuale prin care suntem nevoiţi. invoc vortexul spiritual. Cer ca orice discordanţă să fie complet sigilată în propria ei lumină. începând din acest moment.blogspot. Accept sabia Arhanghelului Mihail ca pe un simbol al valorii şi demnităţii mele. pentru a ne întreţine material. noi copiii tăi cerem să fim eliberaţi de sistemul monetar şi de taxe care nu mai reprezintă un adevăr pentru noi. Transmută acum cauza. Îmi recunosc divinitatea. separată de mine şi îndepărtată de la mine la modul impersonal.html . înregistrarea şi memoria fiecărui gând. Cer acum să fiu plasat în cadrul unei triple capsule de lumină albă universală de protecţie şi pentru această binecuvântare aduc mulţumiri. sunt lumina divină. Cerem asistenţa ta în a implementa un nou adevăr ca fiinţe suverane ce suntem. sunt iubirea. Îmi accept dreptul divin din naştere ca şi co-creator cu Dumnezeul nostru Mamă/Tată şi cu Supremul Creator pentru a asista în manifestarea Raiului pe pământ. extinzându-se cu fiecare moment până la maximul permis de legea cosmică.it/2013/02/eliberare-de-vechile-juraminte-si-tipare. Sunt sufletul. până când voi fi eliberat de orice credinţă care nu reprezintă realitatea naturii mele divine perfecte. cer să fiu purificat şi curăţat în Lumina Albă universală a Christului. esenţa. Îţi mulţumesc Doamne şi aşa este. Voinţei şi Autorităţii cu iubire şi compasiune pentru binele cel mai înalt al întregii creaţii. sau sentiment pe care l-am exprimat vreodată şi care mă împiedică să-mi cunosc şi să-mi accept adevărata mea identitate ca extensie divină a Dumnezeului nostru Mamă/Tată. Flacăra Violet a iertării să ardă prin şi de jur împrejurul meu. EU SUNT prezenţa lui Dumnezeu manifestată în lumea fizică a formei şi îmi accept dreptul meu divin din naştere şi misiunea mea. Flacără Sacră din Inima lui Dumnezeu. în Lumina Verde de vindecare şi în Lumina Violet de transmutare prin voinţa divină şi pentru binele meu cel mai înalt. acţiune. În numele Christului. sunt voinţa. încapsulată în lumina ultravioletă. Promit să folosesc energiile Primei Raze a Puterii. sau iubire. Cer ca. Returnez toate discordanţele sursei lor de emanaţie.