TEMA PROIECTULUI

Pentru un motor având următoarele caracteristici: m.a.c. în patru timpi cu 6 cilindri în linie şi: S =125, 24 mm; Pe = 159 kW; nP = 2100 rot/min; Me = 74, 5 daN.m; nM = 1400 rot/min; ε = 17; pe = 8, 8; D = 101 mm, să se calculeze mărimile caracteristice, să se efectueze calculul cinematic şi dinamic şi calculul elementelor următoarelor sisteme şi mecanisme: mecanismul bielă-manivelă, mecanismul de distribuţie a gazelor, instalaţia de ungere, instalaţia de alimentare cu combustibil, instalaţia de răcire, şi să se specifice materialele şi tehnologiile de obţinere a semifabricatului.

1 MĂRIMI ŞI INDICI CARACTERISTICI Punct mort superior ( p.m.s.) este poziţia extremă a pistonului corespunzătoare volumului minim ocupat de gaze (Vc) sau poziţia pistonului corespunzătoare distanţei maxime dintre acesta şi axa de rotaţie a arborelui cotit ( 1+r ), poziţie pentru care α = 0°şi β = 0° b) Punct mort inferior (p.m.i.) este poziţia extremă a pistonului corespunzătoare volumului maxim ocupat de gaze (Va) sau poziţia pistonului corespunzătoare distanţei minime dintre acesta şi axa de rotaţie a arborelui cotit ( 1-r ), poziţie pentru care α = 180°şi β = 0° c) Cursa pistonului (S) este spaţiul parcurs de piston între cele două puncte moarte.
a)

S = 2 r = 125, 24 mm (dat prin tema de proiect) d) Alezajul (D) reprezintă diametrul interior al cilindrului D =101 mm (dat prin tema de proiect)
e) raportul cursă – alezaj (ψ) este un parametru consecutiv al motoarelor ce se exprimă

prin relaţia : ψ = S / D = 1, 24
f) Cilindreea unitară ( Vs) reprezintă volumul generat de piston între cele două puncte

moarte, pe cursa S: Vs = [ ( π x D2 )] x S = 1001, 4 cm3

g) Cilindeea totală (Vt) reprezintă suma cilindreelor unitare ale tuturor cilindrilor

Vt = Vs x i = 6008, 88 cm3 h) Volumul camerei de ardere ( Vc) reprezintă volumul minim ocupat de fluidul motor, când pistonul se găseşte la p.m.s. unde : Vc = Vs / ( ε - 1) =62, 58 cm3 ε - raportul de comprimare
i) Volumul cilindrului (Va) reprezintă volumul maxim ocupat de fluidul motor când

pistonul se găseşte la p.m.i. Va = Vs + Vc = 1063, 98 cm3
j) Raportul de comprimare (ε) reprezintă raportul dintre volumul maxim ocupat de

fluidul motor, când pistonul se găseşte la p.m.i. şi volumul minim ocupat de acesta, când pistonul se găseşte la p.m.s. ε = Va / Vc = 17 (dat prin tema de proiect).
k) Unghiul de rotaţie al arborelui cotit (α ) reprezintă unghiul făcut de manivelă cu axa

cilindrului. Originea unghiului α (α = 0°) se alege corespunzător poziţiei pistonului în p.m.s. O cursă completă a pistonului corespunde la un unghi α = 180° RAC, iar pentru α = 360° RAC arborele cotit efectuează o rotaţie completă în timp ce pistonul parcurge două curse simple.
l) Viteza unghiulară a arborelui cotit (ω) este acea viteză cu care arborele cotit

efectuează o rotaţie completă [ 2 π rad ]. ω = (π x nP)/ 30 =219, 91 rad/s m) Viteza medie a pistonului: wp = S x n / 30 =8, 75 m/s n) Ciclul motor reprezintă succesiunea proceselor ( A,C,D,E) care se repetă periodic în cilindrii motorului.

o) Timpul motor ( ν ) reprezintă partea din ciclul motor care se efectuează într-o cursă

simplă a pistonului ν=4

p) Numărul de cicluri (Nc) reprezintă numărul grupajelor de procese ( A,C,D,E) care se repetă periodic în cilindrii unui motor, în unitatea de timp. Nc = n / ( 30 x ν) = 17, 5 r) Timpul de ciclu ( tc ) reprezintă timpul măsurat în secunde, minute sau ore în care se desfăşoară un ciclu. tc = 1/ Nc = 0, 05
s) Raportul dintre raza manivelei şi lungimea bielei (Λ) este un parametru constructiv al

motorului. Pentru motoarele de autoturism Λ = 1/3...1/3,8, iar pentru motoarele de autocamion Λ = 1/3,8...1/4,2. Λ = 1/4 t) Lungimea bielei este: lb = S + 0,5. dfm + Hbo + 1 relaţie în care: dfm este diametrul fusului maneton, care se calculează cu relaţia: dfm = 0,61.D adică: dfm = 61, 61 mm Se adoptă valoarea de 62 mm. Hbo reprezintă înălţimea de dispunere a bolţului. Hbo = Hp - Hc unde: Hp este înălţimea pistonului: Hp = 0,95.D =95, 95 mm; [mm]

6. 42 mm Fig. 57 mm. 1 Stabilirea lungimii bielei Se adoptă valoarea de 195 mm. . Hp = 57.Hc este înălţimea de compresie: Hc = 0. 38 mm. Înlocuind. obţinem: Hbo = 38. resectiv: lb =195.

Pentru acestea se utilizează următoarele relaţii: Puterea litrică PL = Pe / Vt = 26.26 MPa Randamentul mecanic al motorului este: ηm = 0.1 Calculul indicilor efectivi Mărimile efective se calculează cu relaţiile de mai jos: Presiunea medie efectivă pe = ηm x pi= 8.2 Calculul indicilor de perfecţiune Acest calcul presupune determinarea puterii litrice (PL). 8 kW (dată prin tema de proiect) Puterea efectivă Pe = ηm x Pi=159 kW (dată prin tema de proiect) 2. 75 kW 2.8 Cunoscând valoarea presiunii indicate se poate determina puterea indicată a motorului cu relaţia : Pi = Pe/ηm = 198. 46 kW/l . a puterii pe cilindru (Pe1) şi a puterii raportate la aria cilindrului (PA).2 CALCULUL INDICILOR DE PERFECŢIUNE AI MOTORULUI Presiunea indicată este raportul dintre lucrul mecanic indicat raportat la cilindreea unitară: pi = pe/ηm = 8.

raportul dintre raza manivelei şi lungimea bielei [ mm] Fig.2. fig.Puterea pe cilindru Pe1 = Pe / i =26. 5 kW Puterea raportată la aria pistonului PA = Pe1 / [ ( π x D2 )/ 4] = 33. faţă de p. 07 kW/dm2 3. unde: r – raza manivelei Λ . astfel: xp = xpI +xpII .1 CINEMATICA PISTONULUI a) Deplasarea pistonului Expresia deplasării momentane a pistonului (xp). 2 Determinarea cinematicii pistonului Deplasarea pistonului poate fi considerată ca suma a două funcţii armonice. CINEMATICA MECANISMULUI MOTOR 3.m.cos α) + ( Λ / 4 ) x ( 1 – cos 2 α)].i.este dată de relaţia: xp = r x [( 1.

sin 2α .unde: xpI = r x ( 1. ( Λ / 2). n/30 =8. sinα . Ea se poate calcula cu aproximaţie funcţie de viteza medie a pistonului.armonica de ordinul II Viteza pistonului este 0 în punctele moarte.x [sin α + (Λ / 2) sin 2α]. adică: dWp / dα = [cosα +Λ( 2 x cos2 α) . avem αwpmax = 6. 28 Viteza este maximă pentru aproximativ acea valoare a lui α (α = αL ⊥ r) la care biela este perpendiculară pe manivelă.cosα) – armonica de ordinul I xpII = (Λ / 4) x ( 1 – cos 2α) – armonica de ordinul II Graficul de variaţie a deplasării pistonului se obţine prin puncte însumând cele două armonici. b) Viteza pistonului Viteza momentană a pistonului este dată de relaţia : Wp = r x ω x . Pentru a obţine viteza maximă se anulează derivata funcţiei Wp. 21 m/s unde: Wp = S.viteza unghiulară a arborelui cotit Şi această expresie poate fi considerată ca o sumă a două funcţii armonice. cu relaţia: Wpmax = 1. după cum urmează: Wp = WpI +WpII Unde: WpI – r x ω x x.1].armonica de ordinul I WpII – r x ω x x.625 x Wp = 14. 32 . 75 m/s Wp fiind viteza medie a pistonului [ m/s] .1± (1 –8 x Λ2)1/2 / 4Λ Pentru Λ = 0. rezultă o ecuaţie de gradul II în cosα a cărei soluţie dă punctele de viteză maximă αwpmax : cosα = [. unde: ω .

3.viteza unghiulară a arborelui cotit Expresia acceleraţiei pistonului poate fi şi ea considerată ca o sumă de două funcţii armonice: ap = apI + apII unde: apI = r x (ω x ω) cosα .2 Cinematica bielei Cinematica bielei se studiază ţinând seama de faptul că biela are o mişcare în plan paralel complexă. Se poate considera că fiecare punct al bielei are o mişcare de translaţie identică cu a punctului P (fig.c) Acceleraţia pistonului Acceleraţia momentană a pistonului este dată de relaţia: ap = r x ω 2 x ( cosα + Λ x cos 2α). 32 =± 281.armonica de ordinul I apII = r x (ω x ω) x Λ cos 2α .armonica de ordinul II Valorile extreme ale acceleraţiei. [m/s2] apα = 180° = r x (ω x ω) x (-1 + Λ). Valoarea maximă a oblicităţii bielei (βmax) se obţine pentru valoarea maximă a funcţiei sin α. adică la α = 90° respectiv la α = 720°. astfel încât: βmax = ± arc sin Λ = arc sin 1/ 0. 25 .2) şi o mişcare de rotaţie în jurul punctului P cu o viteză unghiulară dβ / dt şi o acceleraţie unghiulară d2β / dt2 . în punctele moarte (α = 0°şi α = 180°) sunt date de relaţiile : apα = 0° = r x (ω x ω) x (1 + Λ). [m/s2] 3. a) Spaţiul unghiular al bielei Expresia spaţiului unghiular este: β = arc sin ( Λ x sin α). [m/s] unde: r – raza manivelei ω .

a funcţiei care exprimă valoarea unghiului β: ω b = Λ x ω x cos α / (1 – Λ2 x sin α2)1/2 [rad/s] unde: ω . 37 Fig. iar pentru un mecanism normal şi axat.b) Viteza unghiulară a bielei Viteza corespunzătoare mişcării bielei în jurul punctului p. viteza unghiulară maximă a bielei este: ω bmax = ± Λ x ω = 70. 3 Schema forţelor din mecanismul bielă-manivelă . Viteza unghiulară a bielei înregistrează valoarea maximă în punctele moarte (α = 0° şi α = 180°).viteza unghiulară a arborelui cotit. va fi precizată de derivata în raport cu timpul.

[rad/s2] Calculul mărimilor din cinematica mecanismului motor se face tabelar. precum şi modul în care ele variază. b) forţele de inerţie ( Fj şi Fr). pentru stabilirea soluţiilor de echilibrare şi amplasare a acestuia pe sasiu.Λ2 x sin α2]3/2. DINAMICA MECANISMULUI MOTOR 4. în funcţie de poziţia mecanismului este strict necesară pentru aflarea calculelor de rezistenţă. pentru calculele de interes practic.1 Generalităţi: clasificări ale fortelor din mecanismul motor Dinamica mecanismului motor urmăreşte determinarea forţelor şi momentelor ce acţionează asupra pieselor mecanismului.c) Acceleraţia unghiulară a bielei Acceleraţia unghiulară a bielei se determină prin derivarea în raport cu timpul. a vitezei unghiulare : εb =Λ x ω 2 x [(Λ2 – 1) x sin α / 1 . c) forţele de frecare (Ff). Cunoaşterea valorilor acestor forţe şi momente. . pentru stabilirea vibraţiilor de torsiune a liniei de arbori. acţionate de motor şi a vibraţiilor motorului şi structurii pe care acesta este montat. datorate mişcării accelerate a maselor alcătuiesc mecanismul şi forţele ce se transmit între aceste piese.. 4. Forţele care acţionează în mecanismul motor pot fi împărţite în mai multe categorii în funcţie de fenomenul fizic care le produce: a) forţele de presiune (Fp). datorită mişcării relative a pieselor ce alcătuiesc mecanismul şi forţele de greutate (Fg) datorate maselor pieselor ce alcătuiesc mecanismul şi forţele ce se transmit între aceste piese. prezintă importanţă doar forţele de presiune şi forţele de inerţie. produse de presiunea gazelor ce evoluează în cilindrii motorului. Ca urmare. Forţele de frecare şi cele de greutate au valori mult mai mici decât celelalte două categorii. pentru calculul variaţiilor momentului motor şi dimensionarea volanului.

Fig. proporţională cu cea a fluidului motor. respectiv structura chiuloasă – bloc – carter. determină o forţă de inerţie elementară dată de relaţia: [N] .3 Forţele de inerţie În conformitate cu principiile mecanicii newtoniene un element de masă dm.4 Forţele de presiune Presiunea exercitată pe suprafaţa capului pistonului determină o forţă de presiune dată de relaţia : Fp = π x D2/ 4 x ( pcil – pcart). unde: pcil – presiunea gazelor din cilindru pcart .2 Forţa de presiune a gazelor Conform principiului lui Pascal. Direcţia acestei forţe este întotdeauna paralelă cu direcţia axei cilindrului. când Fp > 0 ea este orientată spre axa de rotaţie a arborelui cotit. presiunea existentă în interiorul cilindrului se exercită uniform pe toate suprafeţele ( fig.presiunea gazelor din carter Forţa de presiune a gazelor aplicată asupra cilindrului produce un lucru mecanic permiţând transformarea energiei termice a fluidului motor în energie mecanică. iar când Fp < 0 ea este orientată spre chiuloasă. Ea are o alură de variaţie de timp. Presiunile ce se exercită pe suprafaţa laterală a cilindrului şi cea a camerei de ardere practicată în chiuloasă produc tensiuni şi forţe ce solicită mecanic cilindrul şi.4).4. care se mişcă cu acceleraţia a. 4.

18 kg . b) forţele de inerţie ale maselor mr care au o mişcare de rotaţie. Pentru MAC ρp = 0. 14 kg unde: mgp – masa grupului piston considerată în axa boltului m1 – masa m1 a bielei concentrată în piciorul bielei mgp = mp +mb + mseg =1.df = -dm x ā. a) Forţele de inerţie ale maselor în mişcare de translaţie Masa mj care execută o mişcare de translaţie accelerată este: mj = mgp + m1 = 2. 66 kg unde: ρp – densitatea aparentă a pistonului fără segmenţi şi bolt. Piesele mecanismului motor se împart în trei grupe: • grupul piston ( piston – bolţ – segmenţi) care execută o mişcare de translaţie accelerată • grupul bielei ( bielă – capac – şuruburi – cuzineţi de bielă ) care excută o mişcare plan paralelă complexă • arborele cotit care execută o mişcare de rotaţie Forţele de inerţie care acţionează în mecanismul motor sunt grupate în două clase. rezultă că fiecare piesă acţionează în cadrul mecanismului cu o forţă de inerţie ce poate fi calculată pe baza relaţiei de mai sus.8 kg/dm3 Masa boltului se poate calcula cu relaţia: mb = Vb x ρOl =0. notate prescurtat cu Fr. 64 kg unde: mp – masa pistonului mb – masa boltului mseg – masa segmenţilor Masa pistonului se determină cu relaţia: mp = ρp x D3 = 0.5…0. a) forţele de inerţie ale maselor mj care au o mişcare de translaţie sau o mişcare alternativă. [N] Cum toate piesele mecanismului motor execută mişcări accelerate. notate prescurtat Fj.

8 kg/dm3 Vb = (π x L/4) x (deb2–dib2) = 0. 02 dm3 unde: L –lungimea boltului deb – diametrul exterior al boltului dib – diametrul interior al boltului Masa segmenţilor se adoptă constructiv.6. pentru motoarele cu D = 90....90 mm... masa segmenţilor mseg = 60... masa segmenţilor mseg = 20.. adopt mseg= 80 g Masa bielei se descompune în două mase ( fig.150 g. 5): • masa m1 este partea din masa bielei (mB). pentru motoarele cu alezajul D = 60..150 mm. care se consideră că efectuează mişcare de translaţie şi este concentrată în piciorul bielei..unde: Vb – volumul boltului ρol – densitatea oţelului ρol = 7.....60 g.7.. Astfel.5 Descompunerea masei bielei .. • masa m2 concentrată în masa fusului maneton şi care execută mişcare de rotaţie Pentru ca efectele forţelor de inerţie ale celor două mase să fie identice cu cele ale masei mB a bielei.. descompunerea se face respectând următoarele condiţii: • suma celor două mase să fie egală cu masa bielei • momentele statice ale celor două mase să fie egale Fig.. Pentru motorul de proiectat care are alezajul D =101 mm..

6): Fig.125 mm. [N] unde: ap – acceleraţia pistonului b) Forţele de inerţie ale maselor în mişcare de rotaţie (Fr) La motoarele cu cilindrii în linie.40 gf/cm2.40 g/cm2. mB* = 22.. cu coturi individuale. 80 kg ... iar pentru MAC cu D = 60. care dă naştere la forţa de inerţie este formată din masa neechilibrată a unui cot (mK) şi partea m2 din masa bielei: mr = mK +m2 =22..Masa raportată a bielei se adoptă astfel: Pentru MAC cu D = 80.. mB* = 22. pentru un singur cilindru.. 4 kg Masa neechilibrată a uniu cot se compune din (fig.100 mm. cu relaţia: Fj = . 4 kg unde: mM – masa fusului maneton mbr – masa braţului mM = (π dM2 / 4) x lM x ρ = 3... Adopt valoarea: mB*= 31 g/cm2 Cunoscând expresia aceeleraţiei pistonului în mişcare de translaţie se poate calcula forţa de inerţie Fj.mj x ap.6 Forţele de inerţie ale maselor în mişcare de rotaţie mK = mM + 2mbr =18. masa totală aflată în mişcare de rotaţie.

B = F / cos β. m2 = 4 kg În concluzie se poate scrie: Fr = FRM +FRbr + FRB unde : FRM – forţa de inerţie a masei manetonului FRbr – forţa de inerţie a masei neechilibrate a braţului FRB – forţa de inerţie a masei m2 a bielei FRM = mMr x ω2 Frbr = mbr x ρ x ω2 FRB = m2 x r x ω2 4. dând rezultanta : F = Fp + Fj .4 Forţele rezultante din mecanismul motor Întrucât forţa de presiune a gazelor Fp şi forţa de inerţie Fj acţionează ambele după direcţii paralele cu axa cilindrului.75) x D lM – lungimea fusului maneton lM = (0.45…0.30 pentru motoare de autocamion. ele se pot însuma algebric. Ţinând seama că: sinβ =Λ sinα. de-a lungul axei bielei. normală pe axa cilindrului. Adopt valoarea dm = 56 mm lM =51. se obţine: .56) x dM ρ = densitatea oţelului ρ = 7800…7900 kg/m3 dm =55. 55 mm. [N] Forţa N aplică pistonul pe cilindru şi dă naştere forţei de frecare Ff. N = F x tg β. 001 mm Adopt valoarea lM =51 mm mbr = 4.55…0. care produce uzarea celor două organe. [N] b) o componentă B. dintre piston şi cilindru. [N] Forţa F se descompune în două componente şi anume: a) o componentă N.unde: dM – diametrul fusului maneton dM = (0.85 pentru motoare de autoturism şi mbr = 7.

r unde: r – raza manivelei Calculul forţelor rezultante din mecanismul motor se face tabelar. [N. manivelele sunt două câte două în fază. La motoarele cu patru cilindrii în linie şi cu aprinderi uniform decalate.m] 5. Forţele ce acţionează asupra fusului maneton şi fusului palier se determină deplasând forţa B. [N] [N] Având determinată expresia forţei tangenţiale T. deci se află toate în acelaşi plan . forţa Z.tgβ = sinβ / cosβ = Λ x sinα /(1-(Λ2) x sinα2 Pentru α = 90˚se obţine: tgβ = Λ / (1-(Λ2) sau (tgβ)max ≈ Λ ceea ce arată că forţa normală maximă este cu atât mai mare cu cât biela este mai scurtă (Λ mai mare). şi cealaltă tangenţială la maneton. aleg un arbore cotit cu plan central de simetrie la care manivelele în fază sunt aşezate la egală distanţă de mijlocul lui (fig. MOMENTUL MOTOR ŞI PUTEREA INDICATĂ 5. ca vector alunecător în centru fusului maneton (punctul M) şi descompunând–o după două direcţii : una normală la maneton. relaţia de determinare a momentului motor al monocilindrului este: M = T. forţa T: Z = F x [cos(α + β] / cosβ. Tinând cont de condiţia de mai sus. T = F x [sin(α + β] / cosβ.7) .1 Alegerea configuraţiei arborelui cotit La motorul de proiectat care are 6 cilindrii în linie. decalajul unghiular între două aprinderi succesive este: Δ = 720 / i =120 o RAC Rezultă că manivelele se decalează între ele cu 120 ˚.

se obţine aceeaşi succesiune de manivele în fază .2 Determinarea tuturor ordinilor de aprindere posibile şi alegerea uneia dintre acestea Numerotarea cilindrilor este standardizată în conformitate cu STAS 8697 – 85. repetând procesul prezentat la motorul cu 4 cilindri. Dintre cele două soluţii se alege una singură.n x δ unde: x – numărul curent al cilindrului . Începe dinspre flanşa de cuplare a arborelui cotit cu arborele de antrenare al consumatorului. Pentru determinarea unghiurilor de început al ciclului. spre exemplu soluţia a. Aceste soluţii sunt identice din punct de vedere dinamic. 3 5. pentru care se stabilesc ordinile de aprindere posibile. Adopt ca ordine de aprindere varianta 2. respectiv cele care prezintă plan central de simetrie. raportate la cilindrul 1 în cazul aprinderilor uniform repartizate. sunt posibile două ordini de aprindere : Există mai multe criterii de triere a ordinilor de aprindere: • încărcarea minimă a lagărelui arborelui cotit • reducerea pericolului de rezonanţă la vibraţiile de torsiune • sporirea gradului de umplere a cilindrilor • reducerea trepidaţiilor motorului sub acţiunea momentului de răsturnare. de aceea se numesc soluţii simetrice în oglindă. rotind arborele b în sens invers faţă de sensul de rotaţie al arborelui a. Aşadar. ele pot fi socotite ca fiind una imaginea în oglindă a celeilalte. se poate utiliza relaţia : αx = 720˚ . pentru ca. Se zice că cele două soluţii de arbore sunt simetrice. 7 Arbore cotit cu plan central de simetrie Sunt posibile mai multe scheme de arbore cotit dintre care însă nu pot fi reţinute decât două.Fig. la motorul în 4 timpi cu 6 cilindri.

următoarea injecţie are loc în cilindrul 2.i. respectiv. produce asupra motorului un moment de reacţiune care tinde să răstoarne motorul. Pentru a utiliza valorile obţinute şi la calculul de rezistenţă al arborelui cotit.4 Calculul momentului motor sumar şi puterii indicate Se numeşte moment motor instantaneu al unui motor monocilindric. După injecţie are loc succesiunea logică a celor patru timpi ai motorului ( D-E-A-C). comprimarea ( C ).m.n – numărul de aprinderi existente între cea din cilinrul 1 şi cilindrul x considerat: δ – decalajul unghiular dintre două aprinderi succesive: δ = π x υ / i = 2..3 Stabilirea ordinii de lucru a cilindrilor Cilindrul 1. 5. Urmează timpii III şi IV respectiv destinderea ( D ) şi evacuarea ( E ). Aşadar. Evident. are loc injecţia din cilindrul 3. însumarea se face pornind de la ventilator spre flanşa de cuplare cu ambreiajul pe un interval de 720° din 15° în 15° RAC . manivela acestui cilindru ajunge la sfârşitul timpului II. cu un decalaj de 180˚ faţă de cea din cilindrul 1. momentul produs de forţa tangentă la maneton ( T ). cu un acelaşi decalaj de 180˚. Conform ordinii de aprindere reţinute ( 1 – 2 – 4 . În continuare are loc injecţia în cilindrul 4. atunci când manivela cilindrului 2 ajunge în poziţia de p.3 ). respectiv admisia A. 09 o α1 =0˚ α2 =180˚ α3 =540˚ α4 =360˚ 5. După o rotire a arborelui cotit cu 360˚. perioada momentului motor instantaneu al unui policilindru este: φ M = φ C / I = δ = 120° Este deci suficient să se utilizeze doar varianta momentului motor al unui cilindru ( de exemplu al cilindrului 1) şi să se însumeze perioada : φ C / I = δ = 120°. aceste valori decalate corespunzător. când se admite declanşarea injecţiei. Momentul motor instantaneu rezultant M. pornind de la α =0˚. poate fi obţinut prin însumarea în intervalul δ a tuturor valorilor momentului motor al monocilindrului decalate în raport cu ordinea de aprindere. în cazul aprinderilor uniform decalate. la sfârşitul comprimării. începe ciclul cu timpul I. decalată faţă de cea din cilindrul 2 cu 180˚. după aceasta are loc destinderea. După injecţia din cilindrul 4. Momentul M care roteşte arborele cotit. iar apoi evacuarea şi admisia.

6 CALCULUL CĂMĂŞII CILINDRULUI 6.Momentul mediu al motorului policilindric. se calculează cu relaţia: MΣ = (ΣMΣ) / n.suma valorilor momentului motor instantaneu pe o perioadă. δ = φ C / I = 120° RAC Garficul variaţiei momentului sumar pentru o perioadă de 120° şi momentul motor este redat la anexă. unde: ΣMΣ .1 Stabilirea dimensiunilor principale ale cămăşilor: Dimensiunile cilindrilor (figura 8) se stabilesc cu ajutorul relaţiilor următoare: .

Adopt b = 12 mm Lc =201...1) = 90.15 mm.m.. 54 mm Adopt : σ =7 mm Diametrul exterior al gulerului de sprijin ( Dg ) Diametrul exterior al gulerului de sprijin se determină din condiţia ca presiunea ( pc) care ia naştere la suprafaţa de contact (A) dintre guler şi bloc să nu depăşească presiunea admisibilă a materialului blocului ( pentru Fc = 250. 9 mm b – 10.m.3 ori mai mare decât forţa dată de presiunea maximă ( pcil max) din cilindru.3 pcil x (π x D2 / 4 ) . şi la p. 24 mm Adopt Lcr =142 mm Grosimea pereţilor ( σ ) σ = 0.1. cu a = 6.8.. 8 Dimensiunile cămăşii cilindrului Lungimea cămăşii cilindrului ( Lc ) Lc = S + L – b unde: S – cursa pistonului L – lungimea pistonului. pa = 420 Mpa) pc = F / A < pa unde: F – forţa care apasă asupra gulerului datorită stângerii chiuloasei Această forţă trebuie să fie de 1.. 14 mm Lungimea camerei de răcire ( Lcr) Lcr = S + 2a Lungimea camerei de răcire trebuie aleasă astfel încât să depăşească primul segment de compresie când pistonul se aflî la p..05 x D + 2 = 6.Fig.e. adică: F = 1...10 mm Adopt a = 8 mm Lcr =141. Adopt: L = D x (0..i.

11)1/2 = 254. 7 N q = 0.3 x D2 ( pi / pa) + D2 ]1/2 Dg = (64557. Înălţimea minimă a gulerului ( Hg ) Se va determina din condiţia de rezistenţă la încovoiere.Aria de contact cu chiuloasa este dată de relaţia : A = [ π (Dg2 – D2 )] / 4 Din relaţiile anterioare se obţine expresia diametrului exterior la gulerului : Dg = [1.14 x D2)/4 = 206. 012 N/m2 Momentul încovoietor maxim este : . 08 mm Adopt : Dg = 254 mm Diametrul gulerului se va lua mai mare sau cel puţin egal.3 x pcil (3. Sarcina q uniform distribuită pe suprafaţa de contact se detremină din condiţia : F = q (π x Dg2 x Dg ) – D) / 4 deci : q = 4x F / Dg 2– D2 Momentul încovoietor maxim este : Mmax = q ( Dg –Dg2) / 2 Modulul de rezistenţă axial se calculează cu expresia: Wz = l x Hg / 6 Din condiţia ca tensiunea maximă de încovoiere să fie cel mult egală cu tensiunea admisibilă (σa) rezultă: σi = Mmax / Wz = σa Tensiunea admisibilă se determină în raport cu tensiunea de rupere: σr = 280 Mpa iar : σa = σr / Cr unde: Cr – coeficient de siguranţă la rupere (Cr = 3) F = 1.

1) mm d = 4 mm t = 3.. 31 mm 6.r = R2 x pcil / (R12 . 55 mm Pentru alegerea dimensiunilor inelelor de cauciuc şi şanţurilor corespunzătoare am adoptat următoarele valori: Di = D2 + ( 0.Mmax = q ( Dg – D2)2 / 2 Mmax =593.m Tensiunea admisibilă este: σa = σr / Cr σr = 280 Mpa σa =93..5 mm e = 2 mm a = 8 mm b = 6 mm c = 4 mm Adopt : Di = 13. Calculul se bazează pe teoria tuburilor cu pereţi groşi. Cămaşa cilindrului este solicitată de: • presiunea gazelor de ardere ( pcil) • forţa normală N transmisă de piston • presiunea ce ia naştere pe suprafaţa de contact cu blocul • tensiunile ce iau naştere datorită încălzirii inegale a) Determinarea tensiunilor datorate presiunii gazelor Aceste tensiuni se determină cu expresiile : σα.3 Calculul de rezistenţă pentru soluţia adoptată Calculul de rezistenţă al cămăşii cilindrului constă în verificarea grosimii (δ) a peretelui.R2) Pe conturul interior r = R1 = 42. 56 N.. 91 mm .. 33 Mpa Înălţimea gulerului este : Hg = (6 x Mmax / σ)1/2 Se adoptă valoarea : Hg =22.5.

045) x D = 4...035…0.5…0. 7 mm δ = (0.8…1) x D =90. 6mm Lm = (0.4 x 105 MPa α0 = coeficient de dilatare termică liniară ( pentru fonta : α0 = 10–5 grd – 1 ν = coeficient al contracţiei transversale ti. ( 1-ν )( R1 – R)[r –(R13-r3) / (R12 –R2) + r2 X r12 / ( r + r1)X R2)] =0 σα = E x α0( ti – te)/ 3( 1-ν )( R1 – R)[(R13-r3) / (R12 –R2) .6 x 105 Mpa Adopt : E = 1.5 mm H2 = (0.. CALCULUL PISTONULUI Calculul dimensiunilor caracteristice Dimensiunile principale ale pistonului se adoptă după date statistice rezultate din studiul soluţiilor de motoare similare după cum urmează : D =101 mm L = (0. te = temperaturile în interiorul şi exteriorul cămăşii Adopt : ti = 140oC. 04 mm .σri = pcil σαi = ( Rl2 + R2 ) / ( Rl2 – R2 ) x pcil σαi =24. 1 mm H = 2. te = 80oC r = o rază oarecare 7. 08 mm H1 = (0.1.1) x D = 8. 9 mm Hc = (5. 51 MPa Pe conturul exterior r = R1 = 45 mm σre = 0 σαe = [2 x R2 /( R12 – R2)] x pcil σαi =20.2.R2 X R12 / ( R + R1)X r2)] unde : E – modulul de elasticitate longitudinal ( pentru fonta E = 1.12) x D = 10.7) x D = 60. 93 Mpa b) Calculul tensiunilor termice Tensiunile principale care apar în pereţii cămăşii de cilindru au expresiile : σr = E x α.. ( ti – te)/ 3.06…0..8) x D =70.08…0.5…0.

65…0. 24 mm 8. 29 mm Adopt lb =29 mm 9.28) x D = 26.4) x L = 27.3…0.052) x D = 4.88…0.25) x D = 121.75) x deb =18.B = (0. 7 mm • Lungimea fusului palier intermediar .3) x D = 29. CALCULUL BOLŢULUI Fig. 9 mm Adopt l = 90 mm j = 0.24…0.26…0. 12 mm • Diametrul fusului palier dp = (0.1…1. 9 Dimensiunile bolţului deb = (0.93) x D =90.05 mm lb = (0. 90 mm Adopt dib =19 mm l = (0.52 x L = 42. 26 mm Adopt : deb =26 mm dib = (0.042…0. 27 mm L’ = 0.8) x D = 70. CALCULUL ARBORELUI COTIT Calculul dimensiunilor principale: • Lungimea cotului l = (1.6…0. 26 mm A = (0.

12)d0 (0.30)d0 Valori 44. 84 mm • Diametrul fusului maneton dM = (0.45…0. 99mm • Diametrul orificiului longitudinal din fusul maneton dMi = (0.7) x dM =33.pentru SE Diametrul mic al talerului ds Lungimea sediului b Raza de racordare a talerului rt Diametrul tijei σ .95…1)d0 (0.2…0.06…0. 08 1.025…0. 77 11. 30 .10…0. 22 mm • Lăţimea braţului b = (1…1.10…0. 77 8. 3 mm • Lungimea fusului palier de capăt segment central lpi = (0. 88 3.25…0.18…0. 82 117.13)d0 (0.pentru SA .84) x dp =44. CALCULUL MECANISMULUI DE DISTRIBUŢIE Alegerea dimensiunilor supapelor Dimensiunea caracteristică Diametrul mare al talerului ds . 01 3.6) x dp =30.pentru SA .65) x D =45.24)d0 (0.pentru SE Lungimea supapei l Înălţimea cilindrică a talerului t1 Înălţimea totală a talerului t Înălţimea maximă de ridicare hsmax -Diametrul mare al taletului ds: -pentru SA: 8 mm – ds -pentru SE: 10 mm – ds Relaţia (0.045)d0 (0. 33 mm • Grosimea braţului h = (0.5…3.65) x dM = 24. 08 mm 10.45…0. 44 42.18…0. 45 mm • Lungimea fusului maneton lM = (0. 33 7. 42 35.55)D (0.29)d0 (2. 11 mm • Raza de racordare ϕ = (0.35)d0 (0.6…0.lpi = (0.25) x D = 112.5)d0 (0. 55 9.40…0.22…0.74…0.1) x dM = 8.25) x D =22.44…0.45)D (0.45…0.

do = 37. dsSA =6.865. doSA = 0. ds -pentru SA: do = 0. 95 mm rtSE = 0.30.-Diametrul mic al talerului ds*: ds* = do = 0.30.08 mm . doSA =1. 77 mm -Raza de racordare a talerului „rt”. doSE =1. 78 mm bSE = 0. 54mm -Diametrul tijei: -pentru SA: δ =13.865. 77 mm -pentru SE: ds* = 1. 53 mm -pentru SE: do = 0. rtSA = 0. 74 mm -Lungimea sediului b: bSA = 0. 64 mm -pentru SE: δ = 17.0.12.865. dsSE = 8. 49 mm -pentru SA: ds* = 1. doSE = 2. 67 mm -pentru SE: lSE =117. 01 mm -Lungimea supapei „l” -pentru SA: lSA =116. do = 37.12.0.

30 mm . 66 mm tSE =3.Fig 9 Dimensiunile supapei -Înălţimea cilindrică a talerului „t1” t1SA =0. 77 mm -Înălţimea maximă de ridicare „hSmax” hSA =8. 89 mm t1SE =1. 10 mm hSE = 8. 01 mm -Înălţimea totală a talerului „t”: tSA =3.

.25 rezultă: Aaer = 0. ∆tm relaţie în care: - Krad reprezintă coeficientul global de schimb de căldură.Aaer. .Coeficientul de nervurare: ϕ aer = Aaer/Al (6. deoarece este mai robust şi asigură un regim termic de funcţionare corespunzător.3) - unde Al este suprafaţa de schimb de căldură pentru lichidul de răcire. ∆tm = 70 K.25.Pemax = 39.Fluxul de căldură evacuat prin radiator: Φrăc = Krad.11. Din [1] am optat pentru valoarea ϕ aer = 9. Din relaţia: - Aaer/Pemax = 0.a. 75 - ∆tm este egal cu diferenţa dintre temperatura lichidului de răcire şi temperatura mediului ambiant. . Pentru m..c. CALCULUL DE DIMENSIONARE A ELEMENTELOR INSTALAŢIEI DE RĂCIRE a) Calculul radiatorului Pentru autovehiculul din tema de proiect am optat pentru un radiator din alamă. Am optat pentru valoarea krad = 80 [3] Aaer este suprafaţa de schimb de căldură pentru aer.Aria frontală a radiatorului: .

V`p [kw]. ∆ tm (6. π. ϕ aer/3600. .Af = Φrăc.Aaer.89 m/s cp aer = 1 J/kg.cI . .4) relaţie în care Φ60 reprezintă fluxul de căldură schimat în radiator pe unitatea de suprafaţă frrontală.Presiunea de lucru: 0.u2/π.4 bar (6.Puterea pompei: P = 10-3.8 m2 . D1 – ds/sinβ1).ro2) [m3/s] Se adoptă [3] V`p =70 m3/s.(r12. c) Ventilatorul Puterea pompei P = 70 w .Debitul real: V`p = ηp.8) (6. . .ci.5 mm.60/= Φ60.Lăţimea paletelor: b = π.2 kg/m3 waer = 38.ro2)( π.Numărul de ţevi ale radiatorului: it = Φrăc.waer.(r12 .6) .cp aer.K b) Pompa de apă . Din [1] am optat pentru valoarea Af = 0.ρaer = 1.ρaer.np) Se adoptă [3] r = 200 mm.7) (6.103 W. Φ60 = 3.wI Se adoptă [3] b = 3. ∆ tm= cu: .Raza rotorului: r = (u2/ω p) – (30.

Cc. Viteza periferică a elicei: w = 90 m/s.000…44.5) (3.1 Calculul debitului de ulei În ipoteza că uleiul preia căldura dezvoltată prin frecare. Pe Se admite [3] că fu = 0. adică: Qu = fu.6) Cu valorile menţionate anterior şi ţinând seama că: . rezultă: Qu = (9…13). Numărul paletelor: 6 3.000 kJ/kg şi că ce = 230…300 g/kWh. fu. ce. Lăţimea paletei: l = 60 mm.∆tu (3. Qi [kJ/h] -3 întrucât Cc = 10 .02…0. 103.2 CALCULUL ELEMENTELOR SISTEMULUI DE UNGERE 3. obţinem: Qu = 47700 kJ/h Debitul de ulei care trece prin magistrală va fi: Vu = Qu/cu. Viteza curelei: 20 m/s.6m Lungimea paletei: L = 220 mm. Grosimea paletei: h = 1.- Diametrul: Φ = 0.2.6 mm. Pe [kg/h] unde ce este în g/kWh iar Pe în kW. Pe [kJ/h] (3. care reprezintă fracţiunea fu din căldura degajată. rezultă: Ştiind că Qi = 40. ρu.06 şi obţinem: Qu = (260…540).4) Adoptând valoarea spre limita inferioară [3] de 300.

c.2. Volumul de ulei din carter Vuc se determină în ipoteza că uleiul efectuează aproximativ 100…250 treceri pe oră.Pe [l/h] (3. obţinem: Vu =1590 l/h unde Pe este în kW.14…0.065…0. rezultă: Vu = (9…20).13…0. 625 l În tabelul 7 sunt prezentate valorile orientative pentru volumele de ulei [3]: Tab.a.20)Pe (0. ρu = 1674…1883 kJ/m3K.2 Dimensionarea pompei de ulei În tabelul 8 sun date valori orientative pentru dimensionarea pompelor de ulei [3]. nP.cu. 3. d2f. df reprezintă diametrul fusului iar b numărul de fusuri.13)Pe (0. m.b [l/h] (3.s.23)Pe Vpu [l/h] (20…34) Pe (25…40) Pe (45…70) Pe Vuc – debitul uleiului care circulă prin rampa centrală Vpu – debitul livrat de pompă (include şi uleiul care trece prin supapa de siguranţă) 3.a. deci Vuc = Vu/(100…250) Rezultă: Vuc =6. .1 Valori orientative pentru volumele de ulei Tipul motorului m.8) unde nP este turaţia de putere maximă în rot/min.7) Adoptând o valoare spre limita inferioară [3] de 12. Pe baza datelor statistice s-a mai stabilit: Vu = (6…13). Autoturisme Autocamioane şi autobuze Fără răcirea pistonului Cu răcirea pistonului (supraalimentat) Vuc [l/h] (0. ∆tu = 15.

C. am adoptat următoarele valori: Diametrul Dp = 50 mm Numarul de dinti z = 10 Inaltimea dintilor h = 10 mm Modulul m = 4.A.Tab. 3.A.5…5 22…52 5…6 n/2 M.S.2 Elemente pentru dimensionarea pompelor de ulei Parametrul Diametrul Dp [mm] Numarul de dinti z Inaltimea dintilor h [mm] Modulul m Latimea dintilor l Viteza periferica a rotii dintate [m/s] Turatia pompei M. 25…35 6…8 7…10 3.5 35…52 În baza acestor date.5 mm Latimea dintilor l = 46 mm Viteza periferica a rotii dintate v = 5 m/s Turatia pompei np = n/2. 35…55 7…12 8…10 4…4. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful