SECOND PERIODICAL TEST IN ENGLISH VI Name:____________________________________ Direction: Complete the sentence with the needed pronoun.

Write the letter only. _______1. ____ are the expected to follow the school rules and regulations a. No one a. Anyone a. Nobody a. Few a. Have a. Is b. has b. are b. Someone b. none b. Something b. little c. All c. Anything c. Everybody c. many c. is c. were _______2. _____ caught violating any of these rules will be punished. _______3. _____ should know the rules and regulations by heart. _______4. Only a ___ are expected to wear the uniform. _______5. Each one ___ the freedom to choose his / her own religion _______6. Nothing ______ impossible. If there is a way there’s a will. Complete the sentences with the correct preposition _______7. I want the pictures to be seen by the whole class. Put it _____ the chalkboard. a. Below a. Beside different vegetables are grown. a. Below _______10. _______11. _______12. b. above c. inside Complete each sentences with the correct form of the verb. We are planning to have a picnic this Sunday. The girls _____ sandwiches. b. will prepare b. bringing b. is going c. must c. brought c. preparing The boys ____ cases of soft drinks. We ____ to wear bathing suit in the beach. a. Prepare a. Will bring a. Are going _______13. b. above b. below c. under c. above _______8. I like the girls sitting ______ me. _______9. High above the mountains is a thick forest and ______ it is a green meadow where

Select the correct reported questions with do verbs. Bernadette asked “Does the government make laws to protect the wild animals”. a. Bernadette told me that the government make laws to protect the wild animals b. Bernadette asked if the government make laws to protect the wilds animals. c. _______14. _______15. Bernadette says that the government make laws to protect the wild animals I _____ obey all the school rules and regulations or else I shall be penalized. b. have to b. has to c. must c. must They ____ prepare their packed lunch before leaving for the filed trip. Use the correct expressions have to, has to, must, should a. Has to a. Have to

Select the appropriate expression for each given situation.

_______20. a. a. many animals curl up in their homes for their b. b. “Lovely!” I love the delicate. “What a surprise! Its more than what I expected” c. _______25. Choose the best title to each of the paragraph _______18. “Lovely!” I love the delicate. _______22. What Animals Hibernate c. heart attack c. b._______16. c. children c. time limit The teacher set a deadline for submissions of reports. end c. When the coldest days come. a. tumbling Use the clue phrases below to write the noun being described It is a contagious disease like mumps and chicken pox. Select the appropriate meaning of the underlined word. we say they hibernate. a. a. b. Goose a. Child _______23. You have just seen an exceptionally beautiful garden. Jogging b. congratulations” _______17. How Animals Hibernate winter sleep. childs The ___ have their sport competition yesterday. Death a. Politics It is now a subject for both boys and girls. race c. Anemia a. not attending some of his classes c. A systematic exercise performed in rhythm by a group with or without eight hand a.. a. _______21. Dividing by a knife Give the correct plural form of the noun to make the sentence correct. lid fragrant. “I am happy for you! You did very well. lid fragrant. The ______ are swimming in the fish pond. He was caught cutting classes. civic c. measles b. Someone sent you a bunch of roses on your birthday. What Hibernate Means _______19. _______24. apparatus. “What a beautiful scene” b. Home Economic . calisthenics c. “such a beautiful scene to behold” b. geese c. When animals sleep all winter. divide by crossing b. geeses b.

Iba ito sa mga pamamaraan upang maipahayag ang kaisipan. Balangkas ng sasakyan b. mural c. sidearm throw _______24. overhead throw c. a. marakas ___10. profile ng mukha c. tula _______19. mataas na pagsisid _______22. Ito ay pagpapakita ng pagkamalikhain sa pamamagitan ng pagguhit ng isang bagay habang nakatingin dito hindi sa papel na pinagguguhian. Anong katawagan sa uri ng pag. Biyulin _______3. Susubok ito sa taglay na hangganan ng iyong katawan sa pagsalo sa bigat ng ibang taong maaaring biglang magkarron ng kapansanan sa katawan. Istatwa b. a. dobleng iskuter _______21. a. Ito ay gawaing nakakalinang at susubok sa kakayahang makapanimbang ng bigat ng katawan. standing out _______25. Ito ay kuwento ng buhay ng isang tao.Woodwinds P – Percussion _______1. Apat b. tunay _______14. hugis at kulay. balangkas ng katawan _______18. mambubuno c. Mahiwagang bagay b. a. a. kalooban. Pagpipinta b. a. Oboe _______4. Trumpet _______2. a. tunay _______12. Pompiyang _______5. a. Balangkas ng sasakyan b.Brasses W. Ang teksturang ito ay matatagpuan sa lahat ng mga bagay na tunog at lakas tulad ng mga bulaklak at mga gamit ng kaatawan. Trombone ____9. Clarinet ____7.ibang bagay kagamitan sa paglilimbag. Strike out b. Underhand throw b. Talambuhay b. a. Ito ay mga bagay na ginaya o itinulad sa kalikasan at sa mga bagay na karaniwan nating ginagamit. lima . magandang tanawin _______17. touch body c. a. Bass Piliin ang wastong sagot at isulat ang titik nito. Ang sining na ito ay ipinapakita sa pamamagitan ng pagkulay nang matingkad na kulay at ito’y nasa gitna ng gawaing sining. kuwento c. Tambol ____6. Artipisyal b. paglilimbag _______15. Ito ay nagagawa sa pamamagitan ng linya. Isa rin itong pagsubok sa anking kakayahang umalalay sa bigat ng sariling katawan at sa katatagan o kakayahang pumigil sa kalamnan ng tiyan at puwitan. Ilang out ang kailangan sa larong baseball ang dapat abutin bago ang sumunod na ining? a. Mataas na pagsisid b. Rangga Valli _______16. istatwa _______23.. biswal c. a. a. S. dobleng iskuter c. artipisyal c. Ito ay isang gawaing sining na nagpapahayag ng kaisipan at damdamin sa pamamagitan ng pagguhit mula sa alaala.String B . Mataas na V b. Artipisyal b. Isang kawili-wiling anyo mula sa isang payak na hugis sa pamamagitan ng pagbabago sa anyo nito. at imahinasyon sa paglikha ng mga disenyo at paggamit ng ibat. Cello ____8. Nakilala ito sa pamamagitan ng pagtingin. Ang tawag sa paghagis ng bola ng baseball na kasingtaas ng ulo. pagpipinta _______20. Biswal b. pilitpit na porma c. _______11. damdamin. a. tunay _______13.IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULIT SA MSEP VI PANGALAN:______________________________________________________ Panuto: Piliin kung saang pangkat kabilang ang mga instrument at isulat ang titik ng wastong sagot. a. biswal c. sentro ng kawilihan c. istatwa c. Mahiwagang bagay b.out sa tagapalo ng bola na tatlong beses pinalo ngunit hindi tinamaan ang bola at nasalo ito ng catcher. collage c. tatlo c.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful