ffiffisw$ffiffi ffiffi

&ruseffiffituw Aswpffi& ffiffiffiffitffitu#ffi

Modr
I

Firul nostru conducitor la cusut: punctele Burda OOO Necesita instrucliuni avansate de cusut O U;or ;i rapid - ideal pentru incepdtori! OOOC Detalii deosebite, efort la prelucrare OC Prelucrare u5oar5, cu detalii simple CO Necesita ceva experienla la cusut;i/sau timp OOOO Prelucrare pretenfioasd, cu detalii anevoioase OOC Necesitd cuno;tiinle generale de cusut

' Mds; Pa€

l

# lllr
,^

llll

llll tttl

Bluze gi p5rli de sus

llli lttl
lqfr ILLtl

Itl l|l
u

l

l

]t

I

Mis.'17-21
Fag. 13

142 Pag. 6

)6
N

o

A to
133 A, B M5s. tt4+52

.E

o o
N

,oc
134 A, B

Pag.74,78

ao
136 M6s. rt4-52

Mis.44-52
Pdq.72,79

,6 6

.?29.76

p o

E o
5 c

Jachete

Fuste
tcoALA
TIPAR SPECIAI ROZ CU DE cRotroRlE

Pantalon
o =-. --. trt ]]*i]]]].1 Mis.34-rt4
l

o o
o o o o 6
j

.C
104

CU CURS TLUSTRAT

f'

Pag. 43

or cnoironie

Mis.34-44

.N

6 o
o
l 6 o

.OO
101 A, B

Pag.31

Mas-

72-88

?ag. 42,54
....1 1

1

TTPARSPECTALROZ

f = o e

Mis. 36t38-44t48
Pag.46

OO
105

===-

o
_q O

Mis. 14-,14
Pag.57

6 o o

I=

-

. .

OO
106

oo
107 MAs^ 36-rt4

Mds.36-rl4
Pag.29

Mis.34-rt4

:.:,

ao
115

Roch

Pag.48

:

';A
.#

Pag,44

1v/ \f,

-l

Lenierie
:,OC
123

;i finute de interior
Mis.!4-42

to4
:-

,

oo
127

"/t {t/\ // II

ll I t

: M6s.36-rt4

lrq.

33

,,h-A
\\ l\

$i l\.i

' \ l/l ltl
ao
124 ::.

/4\-.aN

Pag. 26.3il

', ot to.:

I /\"1\

M.53,3t Pa9:

MEs.36:r[4
Pag.26

_ Ll --:-lT

OC
128 M5s. 34-42 Pag. 32

\\

:,' :, Oc
.::110

A

Mls. iI4
gag. 16

l ' Mes. 17..l r ''.36-/t4 Mis.34=42 Fag.55 109: {$5r.o.64 t9t104-122t12* ' aao r 13g :Pag. }4:4e Pag.56 ao 118 I Mes.68..s. "lzt Mis..Modele de carnaval . Pag.46-54 Pag.38-46 Pag..6.:..47 : aao cm 100 Mis.ao I1O A. bral Circumferinti gat cm 80 84 88 92 96 cm 62 66 70 74 78 cm 86 90 94 98 102 cm 26 27 28 29 30 cm454647434950515253 cm 43 43 44 44 45 cm 12 12 12 13 13 cm 61 61 62 62 63 cm 26 27 28 29 30 cm 34 35 36 37 38 100 82 106 31 1 104 86 10 32 1 1 10 92 t6 33 46 14 63 34 41 1 16 98 122 34 45 46 13 t3 63 63 31 32 39 40 4t i4 64 36 42 Toate tabelele de misuri Burda conJin mdsurdtori executate direct pe corp. Pag. r 14O .67 M.34-42 :' l .rr.6.154 r PaS..r.. Tiparele Burda prevad pe l6nga aceste dimensiuni reale gi rezerve.Pragr 66 : 147 E"MES.67 '''':4l: Kl^I-: til \\ /F<\.]0 B-Mes.ta 137 M5!.91198.. deci intotdeauna mdsura care corespsie corpului dumneavoastre.l. aa ' 143: 1M ' aa 145 MIs.36-44 Pag. Pag. 6g .104-128 Paq. 153 a:..tl'l 1S: 1281134 Pa9. 17-21 Pag.: . oo 150 Mes.68 \ I \\$-rY i"."133-*l//\l Pas. 104/110 . : Pag. 104n1g .lti-.66 .6d a 152 B-Mis.. 'a: .. trzorz burdastyle 3 . .5 aao 138.s )f\\ .. 68 .:d-l+ftf 120 . 9?'198. Rochii ffi r. ..981104-1221128 Pag.:MAs' l..tl ' 151 Mds^ 36-114 .. a.\ Iffi t\ : \ .4e-54 ..4 ::. bust fat6 spate um5r m6nec. 64. pas.36-44 Pas.aa Pae'r8fT :Ot 103 114 A. care sunt in fun(ie de model 5i care asigura un bun confort si libertate de mi5care la purtarea modelului respectiv. 68 . 16. ?t lld5i.36:44 is..46-54 Pag.indllime rzo Misuri CircumferinlS bust 72 88 : oa' ..20 l-m\ /.58 llfi \l LtI Circumferinl. 104*128 Pag. . B Mes. 144 . Alegeli. talie CircumferintS told Lungime Lunqime Lungime Lungime Lungime Grosime sup..tt. Tabel de mdsuri BURDA Mdsuri pentru femei inalte . B Mis...:.r aa 14S : MAs..\ ( UI4/ I lr . lQ .67 Pag.

ideal pentru incepatori! OOO Necesita instrucliuni avansate de cusut OC Prelucrare utoar.: . B.4... I.''.-1 Mis. t' o f 6 _q f.38-46 lag.. .. Pag.35-tt4 Pa}. 17-21 Pag./46 Pag''r49 n ffi . ..'..16 122 Mais.52 119 8.73.i/sau timp OOOa Prelucrare pretenlioasb.47 Mis.65r'r :' M8i. . ./' (\ . r:.o Mig72-88 r. . 38-46 Pag..: 126 . Fusi o o 6 6 Modele pentru femei insdrcinate '. . r!aa 118 MEs. u v Mes.7l Al8 .= o @ o SCOAIA Dt cRotToRrF ro .' I -.72 ---.38-46 '= a o _q 3aa 110 A aaa 110 B Paq..N ti tl (U CURS ITUSTRAT Mis.! E Pdrli de sus I o Rochii o o o c o o E {aTl o 6 o .aa J05 aa Mis. 60 '- o .i.C .d o 6 o . 28 Mei.6 MEs.36-44 4.. ?7 6 ao M55.35-44 Pag.34-42 Pag. C r..ffiffiffiwffiffiffi ffiffi &ru%effiffituffi e%ffiffiffi& ffiffiffiffituffituGffi Moc Firul nostru conducdtor la cusut: punctele Burda O U. efort la prelucrare OO Necesit5 ceva experien!5 la cusut . '.76 L'i L1 f'1 l1 tl L-l l--=] E- ---'-----.'..24 ffi aa0 Me'. 48 B''C M&.36-44 Pag.8:. 58 I M6i: 36/38-'4it/46 5. cu detalii anevoioase OOC Necesita cunostiinie generale de cusut /.36-44 PAg.. cu detalii simple OOOC Detalii deosebite.46 'i??.116 :'P€9. B r.: O' Mis.*a.. 21 .eo ..R.3e-44 Pag.45 o TIPAR'SPECIAL ROZ CU.36-44 . 11.Rv+\ .36-44 ?ag. tO E F .-- u. r.. :irr:. f7-21 Pag' 59 K-IAN..36-44 Pag.74.i:'1:17. 36-44 = f = il O O N @ d Pa1.76 ''27 A.s O MEs.73 a IZ]4. 25 Jioz MEs...\ 128 E m 6 l o M6s. 18.. Pag.or si rapid .a.Paiir..64 MFs.44. .t n Jachete gi paltoane l I . N 36-44 L ( faaG 111 L P€9. MEs.r'i.q c E / al tl4 Mi3.34t42..'. J )d E 6 o ! a o 'aa 108 A.} aa 101 Y .{ry.36l?8-4l.19. DE CROITORIE lt: 107 Bi .r.4 Pag.75. G o aa' 1..C aa o z burdastyle 2/2012 .A i5.

.20.iq. 17 fatd spate umSr t0 121 A. rrsn. it4-52 Pag.4[\ . 87 "'Pl+ cm cm cm cm cm cm cm cm cm A *n'Tr /rcv)'\ /l/ /1ru..36_44 pas. B MEs.16.44-52 Pag. 33 ffi.86 n\ MEl 128-152 Pag.{ \/ l\ \\ ff\ .B aa.. lll.Tiparele Bur- Mfls.29 '*ji.i \"'" \il /\ A ll\i B | \tll/\il/ 1.42. 128-152 Pag.4e ]inute pentru prima impdrtdganie aao 131 aa 134 Mls."13-'.r (-\ \H It\\/\ |\ ooo .i libertate de mipcare la purtarea modelului respectiv.-aa .. bust Lungime Lungime Lungime Lungime mAnecd Grosime ?a9.ft\ \U-5 U aoao 137 ffi . 135 Mis. 84/8s nns.. 34-44 M.. "n'% I:r l[1 .61.g. 87 M&s. 128* Pag. zlzorz burdastyle 3 .45 L/ 1 il \__ll !! A " aa0 14t /\ \///1 115 A.63 da prevad pe l6ngd aceste dimensiuni reale 5i rezerve. 39 aaa 140 Mis. 35 120 li I ll '?9 il jIi I il . 82/83 ot M6:..34-tl4 Pag. 82/83 url6r I .Modd pt.1 |]\] lffirr L-/\ \ Mds./.M.o : alo 130 M5s.* /m\ rt l1 tr I /\ [n B aao 129 i_.r\ fT1 ct'\\ Pag. 34 MEs. care sunt in funclie de model 5i care asigura un bun confort.l I t/\t ll\\v[r:r]v t/\t aaa 138 I I\ ffi Lll\ t\t\.[ ffill\l fl:l \l I \llt'r\\//\\*..suri Circumferintd bust cm CircumferinJb talie CircumferinJb pold Lungime sup.. 26" 50 M.44-52 Pag. 128-15? Pag. 128-152 Pag.34-tl4 A. mirese mis.36.l ill )fl'lil tza cm lr:\fii'A Fuste oo 109 A.44-52 Pag. aao U4 Mes' 128-152 Pas./) W 'l\\/rllt\\ l\\L-Jr:_l-Lr. /-ll'i. \11_.Ir+Lu\ -l \ .44-52 Pag. B .]11-u.- /\t I A l[I. 44la 52 Pantaloni oa 103 |' / l1 A'A ( ' 1\ a..64. 38 132 I t/\t Lll\\ lf U L-] L.e aa M5s.82i83 MAs. Mis. 36 frl Ll Pag./ \_l Mis.36-it4 Pag.inSllime ao 123 A. 37 136 ato MAs. deci intotdeauna misura care coresp5ie corpului dumneavoastrS..^ .B Circumferintd bra{ gat 68 12 80 84 62 66 86 90 26 27 45 46 43 43 12_ 12 61 61 26 27 34 35 76 88 70 94 28 47 44 12 67 28 36 80 92 74 98 29 48 44 13 62 29 37 84 96 78 102 30 49 45 13 63 30 38 88 92 95 100 104 10 100 1 82 106 31 50 45 13 63 31 39 86 110 32 51 46 13 63 32 40 1 116 92 16 98 33 52 46 14 63 34 41 122 34 53 47 14 64 36 42 Toate tabelele de masuri Burda conlin mdsuratori execlitate direct pe corp. 139 Mis.o \"r. Pas. Alegeli. C Tabel de mdsuri BURDA Misuri pentru femei inalte .s.44-52 Pag. it4-52 Pag..14.

106S ato 106 C M&sr34.107 108 C O O N 721'88 Mf. .N o 6 o 6 6 o t' l 6 o .PMffiNH MH ATSAMSIU ASUPRA MODFLELOR Firul nostru conduc5tor la cusut: punctele Burda C U..d c (6 E cc 6 f c0 o s f tr @ lta M{i '. Fag.33.34.. cu detalii anevoioase OOC Necesiti cuno..: itts-..34-42 Pag.ideal pentru incepdtori! OOO Necesitd instrucliuni avansate de cusut CC Prelucrare u.38-45 Pag.:t5-44 i'Pag.oard.:.or . ?a9. P.. .34'42 Pag.:: .= o f..34-42 ?a8 . efort la prelucrare CO Necesitd ceva experienli la cusut. 1.36:44. 125 a o .s.i/sau timp OOOO Prelucrare pretenfioasS.. .]. A0 ao uter-r4:4. 113 .34-4a o e o _q .Pas.1 a:at. M5i. A M63.42 . 121 &. . laQ. pas.i1r11.21 o = o . r5-c4 .5 .. .47 Mis.E .45 o o f )d E 6 6 o o Moda pentru mirese o o o 6 6 6 E o F .i rapid .tiinle generale de cusut Bluze li p5rti de sus aao.:: :::.. ..N Rochii a) 103 B CU CURS ILUSTRAT DE CROITOFIE s o o o O Oo 1m E MAs. g lat.E Mes. 63 A Pag^ 58 @ z burdastyle s/2012 .1'08'A..42 P{s' 19 M{r".34 o o )d .44 ...ag. M5e'?2.. . .36 '. .23 Mis. cu detalii simple OOOC Detalii deosebite. )6 N 119 cu tcoatA DE cRolroRrE .25 '113 B a(ua..88 Fag.

Tiparele Burda prevad pe 16ngd aceste dimensiuni reale 5i rezerve. Aleqeli.Jachete L Paltoane Veste Fuste Pantaloni Accesorii Modele pentru copii M5suri pentru femei inalte . care sunt in funclie de model 5i care asigurd un bun confort 5i libertate de mi.suri CircumferinlS bust Circumferinl6 talie Circumferinti told Lungime sup.care la purtarea modelului respectiv. bust Lungime fa15 Lungime spate Lungime umir Lungime mAneci Grosime braj CircumferinlS gat 68 72 76 80 84 88 cm 80 84 88 92 96 100 cm 62 56 70 74 78 82 cm 86 90 94 98 1OZ 106 cm 26 27 Zg 29 30 3'l cm 45 46 47 48 49 50 cm4343M444545464647 cm 12 12 12 13 13 13 cm 61 61 62 62 63 63 cm 26 27 28 29 30 31 cm 34 35 36 37 38 39 92 95 1 1 t00 116 98 122 34 53 104 10 1 86 10 32 51 13 63 32 40 92 16 33 52 14 63 34 41 't4 64 36 42 Toate tabelele de mdsuri Burda conlin misurdtori executate direct pe corp. deci intotdeauna misura care corespsie corpului dumneavoastrd. slzotz burdastyle 3 .inbllime rze cm M.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful