Sveučilište u Zadru Odjel za arheologiju

Kolegij: Antička arheologija Apeninskog poluotoka Mentor: doc. dr. sc. Igor Borzić Student: Josipa Zelić

Carski forumi u Rimu
(Seminarski rad)

Zadar, siječanj 2013.

AD. Svaki forum nosi ime cara koji ga je dao izgraditi. BC. Vespazijanov.Carski forumi u Rimu Carski forumi su kompleksi javnih trgova(foruma) koje su dali izgraditi rimski carevi u vremenskom rasponu od 51. nalazi se na izdignutom podiju. U središtu otvorenog dijela okruženog dvobrodnim trjemovima sa istočne i zapadne strane stajale su njegove dvije konjaničke statue.115. Hram Venus Genetrix je izgrađen od mramora s fasadom od osam stupova.pr.. na samom kraju foruma što je bio običaj Etrušćana koji kasnije postaje stalna pojava u arhitekturi Rimljana. Funkcija mu je bila politički centar Rima i mjesto njegove promocije. sama izgradnja je započela 51. religioznog i kulturnog života. Sastavni dio foruma čine osim toga i hramovi u kojima se štuje kult božanstva kojem je posvećen hram. za razliku od Foruma Romanuma koji je potpuno otvoren. a na južnoj strani se nalazi atrij. gospodarskog. a sa sjeveroistočne strane se nalazi hram Venus Genetrix(Venere Roditeljice). Slika 1. Augustov.Kr.Kr. Forum je imao izduženi pravokutni tlocrt dimenzija 150x75 metara i bio je okružen zidovima kao i ostali forumi poslije ovog. Forum je bio centar političkog. Svaki carski forum je okružen zidom i kolonadama te tvori manju cjelinu.pr. Unutar hrama se nalazio kip Venere . Nervin i Trajanov.Carski forumi u Rimu Cezarov forum(Forum Iulium) Forum je dao izgraditi Gaj Julije Cezar. sveukupno ima pet carskih foruma: Cezarov. a forum je dovršen i posvećen 48. jedini primjer koji nema hram je Trajanov forum koji sadrži baziliku.

Forum je izduženog pravokutnog tloctra dimenzija 125x118 metara i potpuno je okružen zidovima.. Rekonstrukcija Cezarova foruma Augustov forum(Forum Augustum) Forum je dao izgraditi Oktavijan August(vlada od 27 BC do smrti 14 AD) u čast pobjede kod Filipa 42. i kip Cezara i Kleopatre.kojeg je napravio Arkesilaos. a detalji su bili . to vidimo u ovom kompleksu. Ovo područje je stradalo u požaru 80. a Trajan ga je obnovio 113. Slika 3. Od današnjih vidljivih ostataka imamo tri stupa koja pripadaju kasnijoj rekonstrukciji.BC. Rekonstrukcija Augustovog foruma Za Augustovo doba je bila karakteristična Grčko-Rimska obostrana izmjena vještina i detalja. Osnovni koncept dizajna je bio rimski. Svrha foruma je bila omogućavanje dodatnog prostora za potrebe rastuće populacije kao i u propagandne svrhe uzdizanja Augusta kao osvajača i mirotvorca. kasnije je Dominicijan iznova izgradio hram. Slika 2.

W. koja je stradala u požaru u Srednjem vijeku. Današnji ostatci Augustovog foruma i hram Marsa Ultora Vespazijanov forum(Templum Pacis) Templum Pacis(Hram mira) znan kao Vespazijanov forum izgrađen između 71. BC . zatim u hramu su bila izložena remek dijela Grčkih slikara i kipara. a bočno od njega su se nalazile kolonade stupova iz kojih su se otvarala dva otvorena polukružna dvorišta.1 Na formu se nalazio poznati mramorni plan Rima zvan Forma Urbis Romae 1 Stamper J.. Također taj efekt je upotpunjen s visinom bočnih trijemova. fasada koje su nosile potkrovlje iznad kolonada. Slika 4. Od ratnog plijena iz Judeje tu su se nalazili Kovčeg Saveza i Menora(sedmokraki svjećnjak). u slavu pobjede nad Jeruzalemom. Venere i diviniziranog Julija. krov hrama je bio poduprt s dva reda stupova koji su se nalazili uz sam zid hrama. U unutrašnjosti hrama. i 75. Danas su jedini vidljivi ostatci kolonade s arhitravom zajedno visoke 20-ak metara. Efekt izolacije kojem je rimska arhitektura bila sklona je naglašen s stražnjim zidom koji je bio visok 35 metara sagrađen od lapis albanusa (mramor peperina) i lapis gabinusa (mramor sperone). nalazio se na istoj relaciji na forumu kao hram Venus Genetrix na Cezarovom forumu. a služio je kao zaštita u slučaju požara koji su bili česti u stambenoj četvrti Subura. Hram je stajao na kraju produljenog otvorenog prostora na sjevernoj strani foruma na uzvišenoj platformi uz stražnji zid.g.. postojala je apsida u kojoj je stajao kip Marsa.helenizirani. Hram Marsa Ultora sagrađen od bijelog mramora i inauguriran 2. 158 . 2005. i kao vizualni zaslon između foruma i već navedene četvrti Subura. na kojem su figure karijatida podupirale kasetiranu entablaturu i uramljivale seriju dekorativnih okruglih ploča na kojima su izrezbarene glave božanstava.

157 . 1994. 1994. ovaj hram nije bio nalik na ostale što vidimo u načinu kako fasada nalikuje da je produžena bočno susjednim portikom i zato jer joj je podij veoma nisko.W. imao je pročelje koje je stajalo iznad oltara i heksastilni pronaos koji je bio izravnat s osi pročelja i podjeljen na dva red stupova5.. Njegova funkcija nije bila ograničena samo na bogoslužje kulta. 66-67 5 Norena C. 157 Ward.2 Slika 5. Na strani prema Argiletumu se umijesto trijema nalazila kolonada stupova napravljenih od afričkog crnog mramora(Nero Africano)...W.napravljen tokom vladavine Septimusa Severusa.. 66 4 Ward. dimenzija 110x135 metara. Na pravokutnoj bazi u glavnoj dvorani je stajala kultna statua. to je bio tip foruma u kojem je kult hrama bio produžetak foruma kao cijeline rađe nego njegov glavni smisao. nalazi se poravnat s Augustovim forumom.6 Hram mira je na mnogo načina bio različit od foruma Cezara i Augusta. također bio je okružen s trijemovima čiji su stupovi napravljeni od crvenog egipatskog granita. a od njega je odvojen Argiletumom(ulica koja je povezivala Forumu Romanum s stambenom četvrti Subura)...F. on se nalazio u jugo-istočnom kutu foruma između hrama i Via Sacre. 2005..B. 2005.4 Plan hrama je sastavljen od velikih apsidalnih dvorana dimenzija 34x22 metra. 27 6 Stamper J. hram je bio orijentiran sjeverozapadno.Perkins J. Glavna dvorana je bila okružena sa svih strana s dugim uskim hodnikom.Perkins J. Kovčeg Saveza(lijevo) i Forma Urbis Romae(desno) Forum je izgrađen na prijašnjoj republikanskoj tržnici Marcellum koja je uništena u požaru za vrijeme Neronove vladavine..1 Najveći dio foruma je zauzimao otvoreni prostor koji je bio ispunjen dugačkim nasadima i to tri sa svake strane.3 Pravokutnog je tlocrta. 2 3 Stamper J.B. 2003.

Slika 7. 2003..F.. 27 . Također treba naglasiti da je u jednom trenutku Templum Pacis sadržavao knjižnicu Bibliotheca Pacis. Rekonstrukcija Vespazijanovog foruma Nervin forum(Forum Transitorium) Izgradnju ovog foruma započeo je Dominicijan 85 ili 86 AD. 158 Norena C.. Zauzimao je prostor između Augustovog foruma na sjeveru i Hrama Mira(Vespazijanov forum) na jugu.. on je služio kao poveznica ta dva foruma odatle i ime Forum Transitorium. a dovršio i posvetio njegov nasljednik Nerva 98 AD.W. ali nije poznato dali je postojala u vrijeme Vespazijana.8 Slika 6. Ostatci koji su i danas vidljivi su dekorativne kolonade s kojima su tretirana dva duga zida. 2005.moguće da je bio koršten u komercijalne svrhe možda kao nastavak Marcelluma7. Ostatci dekorativne kolonade 7 8 Stamper J.

hram božanskog Trajana i Trajanova tržnica.. Krov je bio od drva obložen pločama pozlaćenim 9 Stamper J. Ulazni zid je inspiriran s bočnim zidovima Foruma Transitoriuma(Nervin Forum). Takve dekorativne kolonade su dugo vremena bile odlika unutarnje arhitekture. dvije knjižnice. kada je uništena za materijal kako bi se izgradila Fontana di Acqua Paola sul Gianicol. forum su činili otvorena površina foruma okružena kolonadom. na skoro istoj relaciji sa forumom kao i Hram Venus Genetrix na Cezarovom forumu..B. produžena za čitavu širinu foruma. dokaze o ovom imamo s prikaza na novcu. Za potrebe izgradnje ovog foruma bilo je potrebno uklonuti dio Kvirinalnog brda.Perkins J. Minervin hram je bio heksastilni prostil s elegantnim stupovima Phrygianskog mramora i kolonodiranom unutrašnjosti koja je završavala apsidom. 2002. 165 Stamper J. 4 13 Ward.. Hram je stajao na južnom kraju foruma. bazilika je bila podijeljena na pet unutrašnjih brodova i dvije ekscedre. Plan i poredak bočnih kolonada čije je potkrovlje ukrašeno velikim dekorativnim pločama i figurama karijatida proizlaze iz Augustovog foruma. trgovini i prisutnosti cara. bilo je tu i još mnogo drugih kiparskih dijela od kojih su neki napravljeni u polikromnom mramoru svi s temom carevog trijumfa. Unutar nje su se nalazile kolonade stupova na dužim i užim stranama i uz rubove ekscedra. arhitekt je bio Apolondar iz Damaska11 (umire 117. senat mu daje izgraditi Trajanov slavoluk). ali njihova upotreba kao monumentalno obogaćenje vanjskih zidova je bila novost o kojoj nemamo javnih primjera prije Flavijevskog perioda.12 Ovo je najveći carski forum. samo su entablature i potkrovni kat iznad izgrađeni da tvore seriju pedestala. Danas preko polovice foruma prolazi Via dei Fori Imperiali..B. Trajanov forum(Forum Traian) Dao ga je izgraditi Trajan(vlada od 98. na njegovom središtu se nalazi monumentalni ulaz kojeg je nadvisivala kočija s šest konja. 94 12 Pecker J. na mjestu sjeverno od Trajanovog stupa Hadrijan je dovršio hram svom prethodniku.. i 138. na bočnim stranama su se nalazila dva portika. površina cijelog kompleksa je iznosila 300x180 metara.Perkins J. Građevine koje su okruživale forum uključujući i Basilicu Ulpiu su dovršene do 112..13 Basilica Ulpia(ime dolazi od Trajanovog obiteljskog imena Ulpius) nije imala religioznu funkciju bila je posvećena pravosuđu. Basilica Ulpia. Glavna dvorana je bila 2x duža nego široka.. 161-163 11 Ward. Pozlaćeni kipovi konja su se nalazili uzduž krova bočnih kolonada. friz nad arhitravom je prikazivao mitološke scene9.W.. 86 10 .10 Većina arhitekture ovog hrama je stajala na mjestu do 1606. 2005. do 117.). i to uz pomoć sredstava dobivenih od ratnog plijena iz rata s Dačanima. to je godina kada je prema zapisima nađenim u Ostiji kompleks javno posvećen. 1994. Između 125. 2005.. Hram širine 40 metara sa korintskim stupovima spojenim arhitravom.E.W. 1994. slijedeće godine je posvećen Trajanov stup..To su bili samostojeći stupovi koji su dosezali do visine kapitela. Većinu prostora je zauzimao otvoreni prostor foruma. izgradnja je započela 107.

. izgrađene su u tehnici opus latericium i zasvođene.B. najvjeroatnije kao zaštita od vatre i vlage. namjenjena za cara.broncom.15 Trajanov stup je bio visok 38 metra. Petra. Stup je izrezbaren prikazima pobjeda i trofeja rata.16 Slika 9.. Trajanov stup(prikazi na stupu) 14 15 Ward.14 Danas su vidljivi ostatci stupova neki još uvijek u prirodnoj poziciji dok su se ostali srušili. a s desne i lijeve strane su se nalazile dvije knjižnice. 1994.. danas se tu nalazi brončani kip Sv. Današnje stanje bazilike i Trajanova stupa Iznad bazilike unutar malog dvorišta koji je bio okružen kolonadom stupova se nalazio Trajanov stup.B.B. dio temelja se nalazi ispod Via dei Fori Imperiali. na vrhu se nalazi pedestal koji nosi pozlaćenu brončanu statuu Trajana.Perkins J. Slika 8. 86 16 Ward..Perkins J.Perkins J.. 87 . 1994. izrađen od finih blokova Carrara mramora kolosalnih dimenzija. Knjižnicama se moglo pristupiti samo iz bazilike. 86 Ward.. 1994. Unutar baze stupa se nalazila grobna komora napravljena od mramora.

ulazi su se nalazili na tri različita levela. iako su bili veličanstveni i važni u svoje doba ipak nisu zasjenili stari forum koji je ostao središte Rima.Perkins J. napravljenog od Egipatskog granita koji trenutno leži u blizini baze Trajanova stupa. zatim na levelu trećeg kata i s drugog kata s ulicom koja je gledala na Kvirinal. Ostatci hrama danas leže ispod crkve St. Sve su to bili monumentalni kompleksi koji. 87 Ward.18 Cijeli ovaj kompleks je građen u tehnici opus latericium s sedrenim detaljima. na dnu Kvirinalskog brda. 1994.Perkins J. i njegovih pothvata..B.B. koji je dao izgraditi forum.. O izgledu hrama znamo preko novca i dijela fragmenta mramorne karte Rima. a sastojao se od tri različita levela. 17 Veličina hrama je ovjerena uz pomoć jednog dijela stupa. 1994. sadržava velik broj dućana. to je bila velika oktostilna graševina koja je stajala na visokom podiju. Trajanova tržnica se nalazila na sjevero-istoku foruma. 17 18 Ward. Slika 10..Maria di Loreto.Hram božanstvenog Trajana kojeg je Hadrijan nakon Trajanove smrti posvetio njemu i njegovoj ženi Plotini se nalazi iznad Trajanova stupa. naslonjena na polukružni stražnji zid na kojem su bile prislonjene kolonade stupova. 89 . ureda i veliku tržišnu dvoranu koji su povezani stepenicama i ulicama. U većini slučajeva forumi su izgrađeni u svrhu veličanja cara.Trajanova tržnica Zaključak Kroz ove složene komplekse vidimo razvitak Rimske arhitekture tokom carskog razdoblja..

01.) Slika5: http://hr.flickr.2013. John W. James E.2013.org/wiki/File:Mapancientformaurbisromae.48 (2003. J.01.html (28.wikipedia. SAD Ward-Perkins.Literatura: Norena.10:http://www.01.SAD Stamper. Carlos F.wikipedia.) Slika 8.2013.) Slike: Slika1. Yale University Press(1994.2013.com/photos/imperial_fora_of_rome/with/6205077763/#photo _6205077763 (16.01. (2005.2013.) Slika3.jpg(16. :The Forum of Trajan in Rome: A study of the Monumments in Brief.4.01. : Roman Imperial Architecture.01.it/ (16.B.) .info/ROME/RO-029.2.italian-architecture.htm (28.romeartlover.org/wiki/Datoteka:Royal_Arch_Room_Ark_replica_2.2013. Cambridge university press.) http://en.).). Yale University.) Slika 7: http://www.it/Storia9. 9: http://www.jpg (26. UK Packer.6: http://en.mercatiditraiano. University of California Press(2002. : Medium and message in Vespasians Templum Pacis. :The Architecture of Roman Temples: The Republic to the Middle Empire. Memoirs of the American Academy in Rome Vol.).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful