POVRTARSTVO

Prof. dr Žarko M. Ilin

Sadrži: glikozid kukurbitacin - Voda 95 – 97 % - Šećer 0,7 – 1,5 % - Proteini 0,2 – 0,3 % - Ulja 0,1 – 0,2 % - Celuloza 0,1 – 0,2 % - Nikotinska kiselina - Limunska kiselina - B1, B2, C - Mg, Ca, P, Fe

Poreklo krastavca je iz jugoistočne Azije Star je preko 3.000 godina U Evropu stigao je preko Grčke i Rima

Zemlja Kina USA Iran Ukrajina Turska Rusija Moldavia SRBIJA Nemačka Španija Mađarska Filipini Svet

ha
803.000 65.000 58.000 58.000 52.000 49.000 15.000 10.000 4.000 7.000 7.000 2.000 1.570.000

t/ha
17.70 16.00 14.30 11.90 12.20 28.60 2.00 5.60 35.00 60.00 18.00 4.10 17.00

.000 t
14.252 1.050 1.100 750 635 1.400 30 56 140 420 126 7 26582

DINAMIKA RASTA KRASTAVCA Seme niče za 4 – 8 dana Prvi pravi list pojavi se nakon 5 dana Prvo se pojave ♂, a nakon toga ♀ cvetovi (40 do 50 dana) Trajanje berbe (40 dana) KAKO PRODUŽITI BERBU NA 100-110 DANA

FAZA DANI

SETVA

NICANJE 4–8

RAST STABLA 20

INT. RAST VREŽE 30

POČ. CVETANJA 40

PLODONOŠENJE 40 – 80 120

Dinamika rasta krastavca

BIOLOŠKE OSOBINE KRASTAVCA Temperatura – Minimum za klijanje 12ºC - Optimum za klijanje 25 - 30°C - Optimum za rast i plodonošenje 25 – 30°C - Na 10°C odbacuje cvetove, a minimum je oko -0,5° - Maksimalna temperatura je oko 39 °C

ZAHTEV KRASTAVCA PREMA SVETLOSTI
Svetlost - Duži dan >> muških cvetova - Kraći dan >> ženskih cvetova

Voda -Izraženi zahtevi - Optimum oko 80% PVK - Optimum 90- 95% RVV

PROIZVODNJA KRASTAVACA Zemljište - Zaštićen od vetra - Srednje teška, razorane ledine - Laka, propusna, humusna, ilovasto – peskovita - pH oko 7 - Nivo podzemne vode opt. Ispod 80 cm Plodored - I mesto - Pauza 4 godine - Može kao naknadna kultura Obrada - Jesenja 30 cm - Proleće – površinska - Postrno- 25-30 cm

TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE KRASTAVACA

Đubrenje - 40 – 60 t/ha stajnjaka - Sa 10 t/ha krastavac iznosi: 15-25 kg N 7-25 kg P2O5 25-30 K2O 20 kg CaO - Krastavac je osetljiv na Cl-

NA ZEMLJIŠTIMA SA MANJE OD 2,5 % HUMUSA i manje od 10 mg/100 g P2O5 i K2O unosi se 150 kg/ha N 120 kg/ha P2O5 i 170 kg/ha K2O

NA PLODNIJIM ZEMLJIŠTIMA KOLIČINE NPK HRANIVA SE SMANJUJU I TO: Preostale količine NPK se dodaju sistemom kap po kap tokom vegetacije

SA POSTAVLJANJEM FOLIJE POSTAVLJA SE SISTEM KAP PO KAP

FOTO: A. Miskovic

FOTO: A. Miskovic

FOTO: A. Miskovic

F

CIJ GA TI ER

KO RE AP

IJA UR NT VE

FOTO: A. Miskovic

Setva na 150 x 30 cm sa 2-4 semenke u kućici, što znači 10 biljaka na dužni metar što je za 3 puta gušći sklop

POSTAVLJA SE POSLE SETVE SKIDA SE PRED PRVU BERBU

ZA SETVU BIRATI PARCELE SA POLJOZAŠTITNIM POJASEM

ZBOG MIKROKLIMATA

INTENZIVNO NAVODNJAVANJE I ĐUBRENJE TOKOM 100-110 DANA Biljkama se dodaje oko 10 l vode po metru dužnom što je preko 3 litre po biljci, posebno kada su temperature visoke i kada je intenzivno plodonošenje

FERTIGACIJA

U INTENZIVNOJ PROIZVODNJI JE BERBA SA PLATFORMI

SA BERBOM SE ZAPOČINJE OKO 10. NAJKASNIJE 15. JUNA ZAVRŠAVA POČETKOM OKTOBRA

Četiri berača na 1000 m2

NA JEDNOJ PLATFORMI RADI 24 RADNIKA JEDAN RADNIK ZA 1 ČAS UBERE 30-35 kg

JEDNA PLATFORMA SE PLANIRA ZA POVRŠINU OD 6 ha, A BERBA TRAJE 2-3 DANA

PRINOS: 100 t/ha ili 7-10 kg/m2

KOD NAS ZA 40-50 DANA BERBE PRINOSI U NAJBOLJIM GODINAMA IZNOSE SVEGA 3-4 kg po m2

KOD NAS NEMA REGISTROVANIH HERBICIDA ZA PRIMENU U KRASTAVCU

Suzbijanje širokolisnih korova: (pre setve ili sadnje) FLUBALEX (6,5-9,5 l/ha) BENEFEX (6,5-9,5 l/ha) BALAN (6,5-9,5 l/ha) (posle setve pre nicanja) ALANAP (9-12 l/ha)

INSEKTICIDI: Biljne vaši: Malation E-50, Metomex, Pirimor Bela leptirasta vaš: Fastac 10% EC, Talstar, Agrometrin, Cipermetrin, Cipkord, Sucip, Futocid, Decis, Permetrin, Acetillic...... Tripsi: Insektin, Malation, Etiol....

FUNGICIDI:
Antraknoza: Saprol, Saporol... Pepelnica: Sabithane, Rubigan, Anvil, Cosan, Afugan... Plamenjača: Quadris, Metalaksil, Ridomil, Blauvit, Bakar blau, Metalaksil, Acrobat, Karathane, Alliete, Alliete flash, Dakogal, dakoflo, Notimil, Ridomil gold plus, TMTD Župa, Previkur .....

Formira se više ženskih cvetova Lakša zaštita Plodovi su čistiji i pravilnog su oblika Manje trulih plodova

Manje mehaničkih povreda Lakša berba Veći učinak Manji zamor radnika

Produžava se životni vek biljke Period plodonošenja duži Veći prinos

FOTO: A. Miskovic

FOTO: A. Miskovic

Partenokarpni hibridi: PROFI RINGO AJAX DOLOMIT MOTIVA HARMONY
FOTO: A. Miskovic

FOTO: A. Miskovic

Plamenjača krastavaca

Alternaria

Verticilium

Phomopsys

Septoria

Phytium

Fusarium

Fleke od pesticida

Nedostatak hraniva

Slaba oplodnja

Bela leptirasta vaš

Trips

Lisni miner

Antraknoza - Colletotrichum lagenarium

Redni broj 1.

TRGOVAČKI NAZIV PREPARATA SAPROL 190 EC

AKTIVNA MATERIJA PREPARATA TRIFORIN

KONCENTRACIJA PRIMENE 0,75-1,25 l/ha

KARENCA (dani) 7

Pepelnica – Erysiphe cichoracearum

Redni broj 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

TRGOVAČKI NAZIV PREPARATA SAPROL 190 EC SABITHANE RUBIGAN ANVIL SYSTHANE 12 E AFUGAN KUMULUS DF

AKTIVNA MATERIJA PREPARATA TRIFORIN DINOKAP + MIKLOBUTANIL FENARIMOL HEKSAKONAZOL MIKLOBUTANIL PIRAZOFOS 80% KOLOIDNI SUMPOR

KONCENTRACIJA PRIMENE 0,75-1,25 l/ha 45 ml/100 l vode 0,2-0,3 l/ha 30 – 50 g/100 l vode 40 ml/100 l vode 40 ml/100 l vode 300 – 400 ml/100 l vode

KARENCA (dani) 7 do cvetanja OVP 7 7 14 7 7

Plamenjača – Pseudoperonospora cubensis
Redni broj 1. 2. 3. 5. 6. 7. 8. 9. TRGOVAČKI NAZIV PREPARATA QUADRIS BLAUVIT ACROBAT MZ-WP ALLIETE 80 WP ALLIETE FLASH FOLIET TOPIC NOTIMIL MZ AKTIVNA MATERIJA PREPARATA AZOKSISTROMBIN BAKAR HIDROKSID DIMETOMORF + MANKOZEB FOSETIL-ALUMINIJUM FOSETIL-ALUMINIJUM FOSETIL-ALUMINIJUM FOSETIL-ALUMINIJUM METALAKSIL + MANKOZEB KONCENTRACIJA PRIMENE 0,75 l/ha 0,3 - 0,5 kg/100 l vode 2 – 2,5 kg/ha 250- 370 g/100 l vode 250- 370 g/100 l vode 250- 370 g/100 l vode 250- 370 g/100 l vode 2,5 kg/ha KARENCA (dani) 4 7 14 4 4 4 4 7

10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

RIDOMIL GOLD PLUS 42,5-WP RIDOMIL GOLD ZINEB 68-WP RIDOMIL GOLD MZ 68-WP TMTD S-80 ŽUPA BEVICUR-N MELODY COMBI 43,5-WP CUPROXAT EQUATION PRO WG

METALAKSIL M + Cu OKSIHLORID METALAKSIL M + CINEB METALAKSIL M + MANKOZEB TIRAM PROPAMOKARB HIDROHLORID IPROVALIKARB + FOLPET TROBAZNI BAKAR SULFAT FAMOKSADON + CIMOKSANIL

4 kg/ha 2,5 kg/ha 2,5 kg/ha 1,5 – 2 kg/ha 250 ml/100 l vode 200 ml/100 l vode 400 g/ha

14 14 14 35 28 14 3

do cvetanja 150 ml/100 l vode (200 ml/biljci)

Insekticidi i akaricidi
Redni broj 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. TRGOVAČKI NAZIV PREPARATA INSEKTIN MALATION E 50 LANATE 25 LANATE 90 TALSTAR 10 EC DEMITAN 200 SC FASTAC 10 EC FASTAC 10 SC ACTELLIC 50 AGROMETRIN 20 EC CIPRAZOR 20 EC CIPERMETRIN 200 EC CIPKORD 20 EC NOTIKOR PIPKORD 20 EC SUCIP 20 EC PERFEKTHION CONFIDOR 200 SL CALYPSO 480 SC OMITE DECIS 2,5 EC (t<24ºC) DANITOL 10 EC AKTIVNA MATERIJA PREPARATA MALATION MALATION METOMIL METOMIL BIFENTRIN FENAZAKVIN ALFA CIPERMETRIN ALFA CIPERMETRIN PIRIMIFOS METIL CIPERMETRIN CIPERMETRIN CIPERMETRIN CIPERMETRIN CIPERMETRIN CIPERMETRIN CIPERMETRIN DIMETOAT IMIDAKLOPRID TIAKLOPRID PROPARGIT DELTAMETRIN FENPROPATRIN KONCENTRACIJA PRIMENE 1,5 – 2,5 l/ha 1,5 – 2,5 l/ha 1 – 1,5 kg/ha 0,08 – 0,2 kg/ha 0,2 – 0,5 l/ha 40 – 60 ml/100 l vode 20 – 25 ml/100 l vode 20 – 25 ml/100 l vode 0,5 – 1 l/ha 20 – 30 ml/100 l vode 20 – 30 ml/100 l vode 20 – 30 ml/100 l vode 20 – 30 ml/100 l vode 20 – 30 ml/100 l vode 20 – 30 ml/100 l vode 20 – 30 ml/100 l vode 75 – 100 ml/100 l vode 0,2 – 0,3 l/ha 0,15 – 0,2 l/ha 100 – 150 ml/100 l vode 0,3 – 0,5 l/ha 50 ml/100 l vode KARENCA (dani) 7 7 14 14 7 7 14 14 7 14 14 14 14 14 14 14 28 7 7 28 7 7

NOVIJI SORTIMENT KRASTAVCA

GINECIJSKI HIBRIDI

PARTENOKARPNI HIBRIDI

BRADAVIČASTE POVRŠINE SA IZRAŽENIM BODLJAMA AMERIČKI TIP KRASTAVCA

GLATKE POVRŠINE SA SITNIM BODLJAMA HOLANDSKI TIP KRASTAVCA

Profi F1

Ringo F1

Parker F1

Ajax F1

Marinda F1 Mathilde F1
Wilma F1 Claudia F1 Christine F1 Jolina F1 Nadine F1 Amber F1

Octopus F1 Pasamonte F1 Pazano F1 Ophix F1

Adam F1

Amigo F1 Amour F1

Harmonie RZ Motiva RZ

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful