Blk. 14 Lot 20 bulacan Meadows Sta.

Maria Bulacan Enero 28’ 2013

Bb. Manilyn Reyes Tagapamahala Reina Bookstore CayPombo

Mahal kong Bb. Reyes, Ang amin pong klase sa unang taon ng St. Dominic de Guzman School ay nais na bumili ng aklat na “Mga kwentong Pambata”, akda ni Juan dela Cruz. Nais po naming alamin ang halaga nito at kung may makukuha kaming 35 sipi nito. Natunghayan po namin ang anunsyo ninyo tungkol dito at interesado po kaming bumili. Maraming salamat po sa pagbibigay pansin ninyo sa liham naming ito. Hihintayin namin ang inyong sagot.

Lubos na gumagalang, Angelo Alexis Bato

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful