SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI

TAJUK 8 DAN 9

KEPELBAGAIAN TUMBUHAN DAN KEPELBAGAIAN HAIWAN

1.1

Sinopsis Tajuk ini membincangkan tentang Kekayaan Spesis, Kesamarataan Spesis, Mengukur Kepelbagaian Spesis dan Ujikaji dalam Kurikulum Sekolah Rendah. Kekayaan spesies adalah bilangan sebenar jenis-jenis spesis yang berbeza yang terdapat dalam alam ini. Keserasian (kesamarataan) spesis ialah perbezaan jumlah jenis spesis dengan spesis yang lain dalam sesuatu persekitaran. Kesamarataan spesis boleh diukur dengan indeks keserasian Pielou. Kepelbagaian spesies mengambil kira kedua-dua kekayaan spesies dan kesamarataan (keserasian) spesies. Untuk mengukur kepelbagaian spesis kita mestilah terlebih dahulu memahami dua komponen yang berbeza iaitu kekayaan spesis dan kelimpahan spesis. Kepelbagaian spesis boleh diukur menggunakan indeks Shannon-Wiener Indeks (H‘) , Simpson‘s Index (λ) dan Indeks persamaan.

1.2

Hasil pembelajaran Pada akhir tajuk ini, para pelajar dapat: i. ii. iii. iv. Memahami tentang konsep kekayaan spesis Memahami tentang konsep kesamarataan (keserasian) spesis Boleh mengukur kepelbagaian spesis Melaksanakan amali.

1.3

Konsep Kekayaan Spesis Tumbuhan dan Haiwan

Kekayaan spesies tumbuhan atau haiwan adalah bilangan jenis spesis tumbuhan atau haiwan yang berbeza. Kekayaan spesis hanya kiraan jenis spesis sahaja bukannya bilangan individu dalam spesis. . Sebaliknya, kepelbagaian spesis mengambilkira kedua-dua kekayaan spesies dan kesamarataan (keserasian) spesis . Kekayaan spesis tumbuhan atau haiwan sering digunakan sebagai kriteria apabila menilai kaedah pemuliharaan habitat tumbuhan dan haiwan secara relatif . Walau bagaimanapun, kekayaan spesis tumbuhan dan haiwan tidak boleh menggambarkan identiti spesis tumbuhan atau haiwan itu sendiri. Satu kawasan yang mempunyai

SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI

banyak individu spesis di mana kekayaan spesies adalah sama, dianggap mempunyai nilai pemuliharaan yang lebih tinggi daripada kawasan lain. 1.4 Konsep Kesamarataan (Keserasian) Spesis Tumbuhan dan Haiwan

Keserasian (kesamarataan) spesis merujuk kepada jumlah antara spesis yang tidak jauh berbeza dalam persekitaran. Ini juga boleh ditakrifkan sebagai indeks kepelbagaian . Contohnya, jika satu komuniti terdapat 40 ekor musang dan 1000 ekor anjing, komuniti tersebut kurang kesamarataan spesis. Tetapi jika terdapat 40 ekor musang dan 42 ekor anjing, kesamarataan spesis adalah tinggi. Keserasian spesis dalam komuniti boleh diwakili oleh indeks keserasian Pielou:

Jika

adalah bilangan yang diperolehi dari indeks kepelbagaian Shannon dan adalah nilai maksimum , Bersamaan dengan:

Di mana ; J ' dihadkan antara 0 dan 1 jika perbezaan antara spesis kurang.. Jika J ' yang lebih tinggi guna. Indeks keserasian Hurlburt. di mana S adalah jumlah bilangan spesies.

c. dan lain-lain). d. e. jadi kawasan atau habitat ini mampu melindungi tanah dan foraj dalam beberapa tahun.5 Mengukur Kepelbagaian Spesis Untuk mengukur kepelbagaian spesis tumbuhan atau haiwan kita mestilah terlebih dahulu memahami dua komponen yang berbeza iaitu kekayaan spesis dan kelimpahan spesis.: a. b. Kepelbagaian tumbuhan menambahbaik pengikatan nitrogen tanah dan menyuburkan tanah. Kepelbagaian tumbuhan menyediakan sumber makanan kepada pelbagai spesis serangga dan vertebrata. Komuniti tumbuhan yang sihat pada umumnya mempunyai semua kelebihan dan boleh mengekalkan kekayaan spesis. ii. Spesis = Kelimpahan atau kesamarataan (keserasian) Menerangkan kelimpahan relatif spesis.. Kelimpahan spesis = kelimpahan relatif spesies b. Kepadatan spesis = bilangan spesies seunit c. Kepelbagaian tumbuh-tumbuhan mengandungi pelbagai bahan genetik yang berguna dalam jangkamasa panjang.1 Definisi . 1.5. keluarga. Kekayaan spesis = Pelbagai spesis atau bilangan spesis yang berbeza (atau genera. Kekayaan spesis = indeks berdasarkan bilangan spesis i. Kekayaan spesis berangka = bilangan spesies setiap nombor yang dinyatakan individu ii.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI 1. . Kepelbagaian tumbuh-tumbuhan mengandungi beberapa tumbuhtumbuhan yang boleh hidup semasa musim kemarau. tahan serangan oleh serangga dan tahan dari wabak penyakit.2 Kelebihan Julat Kepelbagaian Komuniti Tumbuhan a.5. i. 1.

4. iii.5. Nilai-nilai antara 0-5.. 1.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI 1. Mendatangkan banyak masalah kepada pengurusan disebabkan perbezaan spesis tumbuhan. Komuniti manusia seringkali merosakkan habitat spesis pengacau sedangkan spesis jenis ini banyak menyumbang kepada kekayaan spesis. Indeks yang paling biasa digunakan dalam kajian ekologi ii.3 Kelemahan Kepelbagaian Komuniti Tumbuhan a..1 Shannon-Wiener Indeks (H ') i. Tidak semua spesis tumbuhan sesuai untuk foraj.4 Indeks Mengukur Kepelbagaian Spesis 1. Kiraan dimana . .5. Spesis yang berbeza mempunyai tolerensi ragutan yang berbeza dan kadar perkermbangan fenologi.5. biasanya antara 1. b. c.. ni = bilangan individu atau jumlah (contohnya biojisim) setiap spesies dan N = jumlah individu dalam kawasan dan ln = nombor log semulajadi .5.5-3. Kelebihan dan Kekurangan: (1) Agak mudah untuk mengira (2) Agak sensitif kepada perbezaan lokasi sebenar (3) Terdapat beberapa keadaan di mana 'H adalah sama antara lokasi walaupun pada lokasi yang berlainan.

Kelebihan dan Kekurangan: (1) Kurang sensitif kepada kekayaan spesies dan banyak wajaran ke arah spesis yang paling banyak (2) Secara umumnya kurang sensitif berbanding dengan Shannon-Weiner 'H 1.Persamaan indeks mengatasi beberapa kelemahan seperti apabila membandingkan indeks kepelbagaian komuniti yang sangat berbeza yang tidak bermakna dan indeks Kepelbagaian sering tidak berubah untuk lokasi dengan spesies yang sama tetapi berbeza lokasi. Oleh itu .5. Jika data wujud) ii.5. ii.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI 1.Adalah persamaan ukuran antara komuniti berdasarkan kepada komposisi Spesis di mana ia berguna dalam membandingkan komuniti di bawah pengurusan yang berbeza dan juga boleh digunakan untuk membandingkan perubahan komposisi dari masa ke masa (contohnya menentukan bagaimana komuniti 10 tahun yang lalu . ni = Bilangan individu atau jumalah setiap spesis N = Jumlah individu dalam lokasi. iii. λ adalah ukuran yang dominan. (1-λ)boleh mengukur kepelbagaian spesis. Pengiraan... Di mana.2 Simpson’s Index (λ) i. Nilai Indeks persamaan terdiri 0-1 dengan nilai yang lebih tinggi menunjukkan persamaan yang lebih besar ...4. Memberi kebarangkalian mana-mana dua individu yang diambil secara rawak dari perbezaan komuniti spesis yang sangat besar.3 Indeks Persamaan i.4.

Gambar tumbuh-tumbuhan.6 Ujikaji dalam Kurikulum Sekolah Rendah 1.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI 1. murid diperkenalkan kepada perisian pemproses kata (MS Word). Persembahan MS Power Point tentang jenis tumbuh-tumbuhan di persekitaran. Modul Pembelajaran murid MS Word. Tugasan: 1. Untuk aktiviti mencetak. Murid akan belajar bagaimana menghasilkan teks bergambar dalam satu halaman. Mencetak hasil kerja murid bagi mengelakkan kesesakan penggunaan mesin pencetak. Menyediakan satu folder yang mengandungi pelbagai gambar tumbuhtumbuhan.6. Tempoh Masa: 60 minit (2 waktu) Bahan p&p: 1. Dalam pembelajaran ini.tumbuhan seperti bunga raya. Cadangan Aktiviti: 1. 3. 2.tumbuhan dalam persekitaran. Kreativiti: Murid dapat menghasilkan buku skrap digital mengenai tumbuh-tumbuhan dengan kreatif. 2. 4.1 Ujikaji KSSR Tahun 2 (Tumbuhan) Tujuan: Murid mengenalpasti jenis tumbuhan di persekitaran mereka. pokok pisang . Folder ini diletakkan di dalam folder My Documents. murid perlu belajar mengenai Print Preview. Menggunakan MS PowerPoint untuk memperkenalkan pelbagai jenis tumbuh. Menyediakan lembaran kerja melabel tumbuhan dan menyimpannya dalam folder My Documents 3. Memaparkan gambar tumbuh. 2. Ini penting untuk mengelakkan masalah mencetak dan pembaziran kertas.

dahan. Murid mendengar dan mengulang apa yang guru sebutkan. 3. kemahiran dan nilai sepatutnya dicapai akan yang mempelajari dan membuat kemahiran semula dengan bimbingan guru atau rakan. -Menyimpan dokumen Pemulihan: Murid yang tidak dapat menguasai pengetahuan. bunga. daun. 2. Menyebut nama tumbuh-tumbuhan. Menggunakan borang rubrik yang mengandungi pengetahuan. kemahiran dan nilai dengan betul akan membuat satu tugasan yang menggunakan pilihan saiz. Pentaksiran: Kaedah Rubrik -. fon dan imej yang mereka minati. kemahiran dan nilai yang dicapai seperti berikut: -Mengetahui ciri-ciri tumbuhan (pucuk. buah. Murid bekerja secara berpasangan untuk menghasilkan buku skrap digital mengenai tumbuh-tumbuhan. . batang dan akar) -Melancar MS Word dan Menyisip imej -Menaip perkataan menggunakan Text Box. Murid yang dapat menguasai semua pengetahuan. Pengayaan: (Projek Kelas): 1.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI dan pokok mangga kepada murid.

2. Modul Pembelajaran Menyisip Video Nota: 1. Dicadangkan komputer murid dihidupkan terlebih dahulu. 2. Sediakan folder yang mengandungi video pendek 3. Imej habitat hidup di air dan di darat. 3. Murid juga akan melihat persembahan video yang mereka sisipkan. Melihat persembahan.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI 1.6. Tempoh Masa: 60 minit ( 2 waktu ) Kreativiti: Menghasilkan persembahan yang mengandungi video pendek. Pentaksiran . Video pendek habitat hidup di air. 5. Bahan p&p: 1. Pastikan format video yang sesuai Cadangan Aktiviti: 1. Strategi pengajaran dan pembelajaran yang dicadangkan ialah pembelajaran kontsruktivisme di mana murid membina sendiri pengetahuan berdasarkan pengalaman.2 Ujikaji KSSR Tahun 3 (Haiwan) Tujuan: Dalam pembelajaran ini murid akan belajar cara untuk menyisip video melalui folder yang disediakan. Keluar dari MS PowerPoint. Tunjukkan satu persembahan slaid yang ada imej statik dan bergerak (video). Menyimpan fail. 4. Cara menyisip video dari folder My Documents. 2. 3.

Sisipan imej. .SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI Senarai Semak dalam Kedeah Pemerhatian. Pengayaan Murid menghasilkan satu persembahan MS PowerPoint kreatif yang merangkumi: 1. 3. Teks pelbagai warna dan saiz.. 2. Menyimpan video. Pemulihan Guru akan membuat latih tubi kepada murid yang belum menguasai kemahiran menyisip video.

Beberapa kumpulan. dan secara ekologinya mereka sangat berguna menentukan jenis-jenis habitat. Tugasan Kupu-kupu dalam amli ini didatangkan dari tiga pulau iaitu Pulau Sipadan. atau spesies. Terdapat banyak petunjuk kepelbagaian yang boleh dikira dan dibuat perbandingan dengan menggunakan Indeks Kepelbagaian Simpson (Simpson‘s Diversity Index).Dale bagi kegunaan mengkaji perbezaan dalam kepelbagaian spesis yang secara rasionalnya pengembalian untuk ekologi mengutamakan bagi pulau-pulau program tersebut. (Apakah dia morphospecies?) Membanding Kepelbagaian Spesis – Kupu-Kupu Asia Tenggara Invertebrata seringkali digunakan sebagai penunjuk biodiversiti kerana. nich dan dari segi strategi-strategi. Baca penerangannya pada akhir amali ini. seperti kumbang. Ia dibeli oleh Dr. . Pulau Talang-Talang dan Pulau Redang. secara takonominya mereka mempunyai banyak spesis. di mana kita menggunakan ―morphospecies‖ dari pengumpulan kupu-kupu dari tiga pulau bagi membuat perbandingan kepelbagaian spesis .SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI Amali 4 Mengukur dan Membanding Kepelbagaian Spesis Pengenalan: Pada awal amali kita menguji beberapa kesukaran yang ditemui apabila kita cuba menempatkan individu-individu ke dalam taburan taxa. dan kemudian membuat beberapa cadangan berkenaan keutamaan pemuliharaan berdasarkan bandingan. semut dan kupu-kupu dan juga bandingannya mudah digolongkan ke dalam rama-rama secara dengan hanya ―morhospecie― menggunakan ciri-ciri morfologi luaran mereka. berdasarkan morfologi mereka sahaja. Dalam amali ini kita akan melihat satu contoh .

Berikan Tajuk. dan keutamaan anda untuk memulihara ketiga-tiga pulau tersebut. yang anda definisikan (kumpulan) boleh diertikan sebagai spesis pecahan Beri nama unik bagi setiap spesis untuk memudahkan perbincangan. Kemudian ambil spesis kupu-kupu seterusnya mengikut prosedur. anda boleh kira secara manual atau guna kalkulator dari laman web. Laporan Anda Anda akan berbincang berdasarkan isi-isi dibawah dan laporan bercorak essei (lebih kurang 600 perkataan). Jika anda menggunakan kalkulator dalam talian (online calculator). kira berapa banyak individu antara setiap spesis dari setiap pulau dan masukkan nilai ke dalam jadual yang disediakan  Kemudian. tetapi ada kepelbagaian masing-masing. anda mesti susun semua kupu-kupu ke dalam kumpulan-kumpulan. anda akan lebih mudah mengira kekayaan spesis dan kesamarataan spesis. sehingga semua kupu-kupu telah diletakkan dalam kumpulan masing-masing. dan warnakan atau tanda semua individu yang anda fikir dari kumpulan yang sama(spesis). warna kepak. kesamarataan dan Nilai D bagi setiap spesis kupu-kupu. kirakan kepelbagaian spesis dari setiap pulaudengan menggunakan Indeks Simpson D. pengenalan. . dan sertakan jadual kekayaan. Terdapat arahan pada akhir amali. Sebagai contoh.  Kedua.  Pertama. tetapi bukan jumlah kaki! Saiz juga bukan ciri-ciri yang baik untuk digunakan (mengapa?).. Gunakan ciri-ciri yang biasa ada pada semua kupu-kupu.  Unit operasi taksonomi (operational taxonomic units‖ or OTU‘s).(apa yang dibuat oleh para taksonomis). tanda corak kepak. ambil satu spesis kupu-kupu. bandingkan dari semua ketiga-tiga pulau pada masa yang sama.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI  Pertama. panjang antena. saiz abdomen atau thorax atau bentuk dan ciri-ciri lain yang berguna.

Rujukan: Burgman M. apakah kriteria yang boleh digunapakai untuk menentukan usaha-usaha pemuliharaan ini terus dilakukan? Tarikh Akhir Semak fail penilaian bagi menentukan tarikh akhir. Surrey Beatty & Sons. Pulau manakah paling tinggi . sederhana dan paling rendah kepelbagaiannya? Pulau yang manakah anda hendak utamakan pemuliharaan? adakah mengikut nilai kepelbagaian? Apakah faktor-faktor yang boleh anda ambil kita dalam menentukan keutamaan program pemuliharaan? Jika kita tidak mempunyai sumber bagi melindungi semua spesis.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI Panduan Laporan Anda . Laporan ini meliputi 10% dari jumlah markah anda.A.      Apakah asas binaan (basic ‗building blocks) atau Unit Operasi Taksonomi (operational taxonomic units) dari kepelbagaian (biodiversity) ? Terangkan.1-2. Chapter 2 What should be conserved ? sections 2.B (1998) Conservation Biology for the Australian Environment.5. . & Lindenmayer D. Huraikan apakah maksud (1) kekayaan spesis dan (2) kesamarataan spesis.

2= mendesak. P = kedudukan keutamaan bagi pemulihan.Pulau Redang kekayaan spesis kesamarataan spesis Index Simpson (D) Keutamaan untuk Pemuliharaan . Jumlah spesis dan jumlah individu dari setiap spesis bagi tiga pulau Malaysia. Species Pulau Sipadan Pulau Talang Talang. D = Indeks diversiti Simpson. 1= paling mendesak. 3=kurang mendesak.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI Jadual 1.

http://www. Ia memberikan pemberatan kepada semua spesis di mana individu yang sedikit sama dengan individu yang banyak. kita mungkin ada dua sampel bungaan liar dari lapangan berbeza.htm http://www. Walau bagaimanapun diversiti bukan hanya bergantung kepada kekayaan tetapi juga kepada kesamarataan.uk/simpsons. Dua faktor utama diambilkira semasa mengukur kekayaan dan kesamarataan kepelbagaian (diversiti). Dalam ekologi ia sering digunakan untuk mengukur biodiversiti dalam sesuatu habitat. Kekayaan spesis sebagai satu ukuran tersendiri tidak mengambilkira jumlah individu yang ada bagi setiap spesis. kekayaan spesis adalah jumlah kehadiran spesis yang berbeza. ia digunakan untuk mengira jumlah kehadiran spesis maupun kelimpahan sesuatu spesis. Kekayaan adalah ukuran jumlah kehadiran organisma yang berbeza jenis dalam sesuatu kawasan tertentu. Sebagai contoh. Sampel dari lapangan pertama mengandungi 300 bunga daisy.the great variety of life) Kepelbagaian biologi boleh diukur dengan banyak cara.co. Contohnya satu bunga daisy mempunyai banyak pengaruh ke atas kekayaan sesuatu kawasan yang mempunyai 1000 bunga buttercups.ca/institutes/natural_resources/biodiversity/biodiversity. Sebagai contoh. 2 . Kekayaan Spesis (Species Richness) Jumlah spesis setiap sampel adalah ukuran bagi kekayaan. Lebih banyak spesis yang ada dalam satu sampel.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI Memahami Indeks Diversiti Simpson Berikut adalah beberapa laman sesawang yang baik untuk menerangkan bagaimana untuk membandingkan kepelbagaian spesis secara kalkulator dalam talian (online calculator). menunjukkan sampel itu kaya. 1.html Indek Diversiti Simpson adalah untuk mengukur kepelbagaian.umanitoba. Kepelbagaian Biologi (Biological Diversity .countrysideinfo. Sampel dari . 335 bunga dandelion dan 365 buttercup. Kesamarataan Spesis (Species Evenness) Kesamarataan adalah satu ukuran dari bandingan kelimpahan dari spesis yang berbeza yang membina kekayaan sesuatu kawasan. Kesamarataan pula membandingkan persamaan saiz populasi bagi setiap jenis spesis yang ada dalam sesuatu kawasan.

Bagaimanapun . Kedua-dua sampel sama kekayaannya (3 spesis) dan sama jumlah individu (1000). sampel pertama lebih kesamarataan berbanding dengan sampel kedua. maka kepelbagaian meningkat . Oleh itu Sampel 2 kurang Bilangan Individu Spesis Bungaan Daisy Dandelion Buttercup Jumlah Sampel 1 300 335 365 1000 Sampel 2 20 49 931 1000 Satu komuniti yang didominasi oleh satu atau dua spesis dikatakan kurang kepelbagaian (diverse) berbanding satu dari beberapa spesis yang berbeza yang mempunyai kelimpahan spesis yang sama. pelbagai (diversiti) berbanding Sampel 1. kebanyakkan individu adalah buttercup. Jika kepelbagaian meningkat. 49 dandelion dan 931 buttercup (lihat jadual di bawah).SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI lapangan kedua mengandungi 20 daisy. dengan hanya sedikit daisy dan dandelion yang ada.Index Diversiti Simpson mengukur kepelbagaian yang mengambilkira kedua-dua kekayaan dan kesamarataan. Jika kekayaan spesis dan kesamarataan spesis meningkat. . Ini kerana jumlah individu dalam sampel pertama diserakkan secara rata antara 3 spesis. Dalam sampel kedua . maka nilai Indek D Kepelbagaian Simpson (Simpson‘s Diversity Index D) meningkat..

Langkah 2. Langkah 4. Nilai mesti dijarakkan. Skrin menunjukkan contoh dimana terdapat tujuh spesis . Klik pada tag kalkulator dan perkara berikutnya dipaparkan. Pada skrin terdapat borang kemasukan data. Spesis pertama 10 individu dan spesis ketujuh 12 individu. .umanitoba.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI Mengira Indeks Diversiti Simpson Secara Dalam Talian Langkah 1. Klik butang ―calculate diversity‖ dan kotak keputusan akan dipaparkan seperti di bawah. Hidupkan komputer anda dan susurkan laman web berikut – http://www. taip jumlah individu setiap spesis kupu-kupu yang dijumpai dari pulau pertama.html Anda akan paparan berikut di skrin. Langkah 3.ca/institutes/natural_resources/biodiversity/biodiversity.

Ulangi pengiraan bagi dua pulau yang lain. Langkah 6. .92. Kekayaan=7 dan Kesamarataan=0.82. Nilai Kekayaan Spesis dan Kesamarataan Spesis Shannon .SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI Langkah 5. Dari contoh di atas D=0. Dalam jadual 1. rekodkan Nilai D Simpson (2 titik perpuluhan sahaja).

Sebagai contoh jika anda ada sampel dari dua spesis iaitu 5 individu dari spesis pertama dan 8 individu dari spesis kedua (jumlah 13 individu) D = 1 / (5/13)2 + (8/13)2) = 1 / (0. inilah diversiti. .52) D = 1.38)2 + (0. nilai D meningkat.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI Mengira Indek Diversiti dengan Tangan Indek dikira dengan formula berikut: D = 1/pi2 Dimana pi = pecahan kelimpahan spesis ith atas pulau.92 jadi.62)2) = 1/(0.

8 . 4.01 + 0. 5 8 9 5 7 2 6 Jumlah individu Indek Simpson (D) 22 2.13 + 0.35 D = 2.8 20 3.28 D = 3.8 Pulau Talang-Talang D = 1/((5/20)2 + (7/20)2 + (2/20)2 + (6/20)2) = 1/(0.12 + 0.36)2 + (0.06 + 0.35)2 + (0.25)2 + (0.23)2 + (0.10)2 + (0.30)2) = 1/0.6 lebih besardari D = 2.6 Pulau Sipadan D = 1/((5/22)2 + (8/22)2 + (9/22)2) = 1/(0.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI Contoh Mengira Indek Kepelbagaian Simpson Spesis Pulau Sipadan Pulau Talang-Talang Pulau Redang 1. 2. .6 Oleh itu.17) = 1/0. Kita boleh katakan bahawat Pulau TalangTalang mempunyai lebih kepelbagaian (diversity) dari Pulau Sipadan. 3.41)2) = 1/(0.01) = 1/0.05 + 0. D = 3.

SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI Kupu-kupu Asia Tenggara .

SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI .

SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI 22 .

Kepadatan Populasi dan Keupayaan Muatan Populasi adalah sekumpulan individu dengan ciri-ciri yang sama (spesies) yang hidup menempati ruang yang sama pada waktu tertentu. samaada keluk yang berbentuk S-(sigmoid) atau lengkung eksponen.2. yang ditentukan oleh faktorfaktor alam sekitar. . imigrasi menambah individu baru sedangkan penghijrahan keluar (emigrasi) membuang individu. Jika saiz populasi duakali ganda antara setiap jangka masa. P e r u b a h a n t r e n d p o p u l a s i adalah perubahan dari segi saiz populasi (N) dari semasa ke semasa. Begitu juga.1 1.3 menyatakan tentang populasi. anatomi. Kadar pertumbuhan populasi positif apabila pertambahan individu lebih ramai daripada pengurangan individu. mempunyai persamaan morfologi.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI TAJUK 10 PERUBAHAN TREND POPULASI 1. maka bentuk pertumbuhan geometri ini dipanggil pertumbuhan eksponen.3 1. dan fisiologi serta mampu menghasilkan keturunan dan berkembang biak secara bersama. Kepadatan Populasi dan Keupayaan Muatan memahami tentang pertumbuhan populasi menghuraikan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan populasi Populasi . Saiz penduduk dikenali sebagai Keupayaan Muatan (K).faktor pertumbuhan populasi (R) yang mengukur kadar di mana populasi berkembang jika ia mempunyai sumber makanan. imigrasi dan emigrasi. anda akan dapat: 1. lengkung tak linear).2.2. Pertumbuhan populasi boleh dimodelkan oleh lengkung geometri (iaitu. Konsep populasi banyak 23 . Anggota-anggota populasi hidup dalam habitat yang sama.2 1. dan adalah sama dengan sifar apabila jumlah individu yang bertambah dan berkurang adalah sama.1 Sinopsis Populasi adalah semua organisma yang tergolong dalam spesis yang sama dan hidup dalam kawasan geografi yang sama. Kelahiran menambah individu baru kepada populasi manakala kematian membuang individu daripada populasi. kadar kematian. 1. dan ini ditentukan oleh kadar kelahiran.2 Hasil Pembelajaran Pada akhir tajuk ini. Bentuk lengkung pertumbuhan populasi dikawal oleh tiga faktor: iaitu saiz populasi awal (N0).

Pertumbuhan populasi akan berhenti apabila saiz populasi menyamai Keupayaan Muatan. Sebagai contoh. yaitu populasi jagung. Berdasarkan data tersebut maka di dalam ladang tersebut terdapat beberapa populasi. Keupayaan Muatan bagi populasi dikatakan dicapai apabila kestabilan menghampiri nilai maksimum dengan sumber yang terhad seperti makanan. setiap luas 1 km2 rata-rata ditempati 3333 orang. Dalam populasi biologi .SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI dipakai dalam ekologi dan genetik. Keupayaan Muatan (K) ialah saiz maksimum populasi yang boleh ditampung oleh persekitaran dan bergantung kepada keperluan makanan. 10 ekor burung. Populasi suatu spesies adalah sebahagian dari suatu komuniti. air dan bekalan. habitat .000 ekor kambing. sosial. Kepadatan populasi kambing adalah 100/km2 dan kepadatan populasi ayam adalah 200/km2. Keupayaan Muatan merujuk kepada bilangan individu yang boleh disokong di kawasan tertentu dalam had sumber semulajadi. populasi belalang. Artinya.000 ekor ayam.Apabila saiz populasi lebih besar daripada Keupayaan Muatan. Apabila saiz populasi kecil daripada Keupayaan Muatan. Keupayaan Muatan mewakili keseimbangan saiz populasi. Berdasarkan angka tersebut kepadatan penduduk Peringat tahun 1990 adalah 100. Misalnya. 3. tanpa memusnahkan alam semula jadi.000 orang. menganggap bahawa populasi adalah sebagai satu wadah bagi pertukaran alel-alel yang dimiliki oleh individu-individu anggotanya. pada tahun 1990 Daerah Peringat yang luasnya 30 km2 dihuni 100. 24 . dan populasi belimbing Kepadatan populasi adalah hubungan antara jumlah individu dan luas atau isipadu ruang yang diduduki pada waktu tertentu. populasi jangkrik. 50 ekor jangkrik. air dan lain-lain yang terdapat dalam persekitaran. pada suatu ladang seluas 200 meter persegi terdapat 800 batang jagung. populasi burung. Keupayaan Muatan ditakrifkan sebagai beban maksimum persekitaran. 500 ekor belalang. kadar pertumbuhan populasi adalah negatif supaya saiz populasi berkurang.Dalam erti kata lain. Perherakan frekuensi alel dalam suatu populasi menjadi perhatian utama dalam kajian genetik populasi. dan 6. kadar pertumbuhan populasi adalah positif supaya saiz populasi meningkat . budaya dan ekonomi bagi generasi masa kini dan masa depan. Ahli-ahli genetik. Para Ekologis memaknakan populasi sebagai unsur dari sistem yang lebih luas. yang berbeza dari konsep keseimbangan populasi.000 orang/30 km2 = 3333 orang per km2. dan 3 pokok belimbing.

4.1 Kadar Kelahiran (b) Kadar kelahiran adalah punca paling penting dalam pertambahan saiz populasi. 25 .nisbah jantina di dalam populasi dan kadar pembiakan dalam populasi. Keupayaan Muatan tercapai. 1.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI 1. penetasan. percambahan. Kadar kelahiran> Kadar Kematian = populasi meningkat Kadar kelahiran <Kadar Kematian = populasi mengecil Kadar Kelahiran = Kadar kematian = populasi stabil. pembiakan berjantina adalah dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kesuburan dan kesuburan purata.4 Pertumbuhan Populasi (R) Pertumbuhan populasi ialah perubahan (peningkatan atau pengurangan) dalam saiz populasi dari masa ke masa dan diukur sebagai peratusan perubahan dalam bilangan individu di dalam populasi . Proses: kelahiran.Berlaku apabila kadar kelahiran melebihi kadar kematian atau imigrasi melebihi emigrasi.

gempa bumi. 1.4.penyakit. kannibalisma dan kekurangan makanan. Haiwan liar seperti harimau.4. Kematian disebabkan oleh beberapa faktor seperti kematian fisiologi. Faktor tidak bersandarkan kepadatan (Density-independent factors)ialah tidak bergantung kepada saiz populasi seperti cuaca . pemangsa. Faktor bersandarkan kepadatan (Density-dependent factors) adalah faktor-faktor yang mengawal pertumbuhan populasi apabila saiz populasi adalah besar seperti makanan dan bekalan air. banjir dan pengairan. 1.3 Imigrasi dan Emigrasi Imigrasi bermaksud penghijrahan ke dalam sesuatu kawasan kerana mencari pasangan dan makanan di kawasan baru.5 Faktor-faktor Yang mempengaruhi Pertumbuhan Populasi Ada dua faktor yang mempengaruhi pertumbuhan populasi iaitu faktor bersandarkan kepadatan (Density-dependent factors) dan faktor tidak bersandarkan kepadatan (Densityindependent factors). kebakaran. kematian akibat kemalangan. musuh semula jadi. ribut. parasit dan ruang wilayah.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI 1. Kematian dalam populasi hidupan liar adalah sukar untuk ditentukan kerana tindakan pemangsa jarang diperhatikan dan kecepatan kematian akibat penyakit dan perasit. cahaya.. serigala dan beruang muda meninggalkan populasi mereka kerana dihalau oleh induk kerana telah matang ataupun kerana kekurangan makanan. Manakala Emigrasi bermaksud penghijrahan keluar dari satu tempat ke tempat lain. faktor-faktor genetik.2 Kadar Kematian (d) Merujuk kepada kematian individu-individu dalam populasi. udara. 26 .

J. H.pdf 27 . The biology of rarity: causes and consequences of rare-common differences. (Boraginaceae). F. University of Chicago Press. http://esa. Chapman & Hall. Genetic conservation . et al.W. E. (Eds. U. London.. Evolution 50:126–139. Frankel O. Allee.)South-East Asian Plant Genetic Resources. Martin. Gaston. Population structure and morphspecific fitness differences in tristylous Lythrumsalicaria. Animal aggregations: a study in general sociology. E. Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA 93:11740–11745.org/unpd/wpp2008/pdf/WPP2008_Selected_Tables_1. Bo¨hle. American Naturalist 151:487–496. and W. H.-R. Bogor. Population biology and rarity: on the complexity of density-dependence in insect-plant interactions. Population size and density effects in pollination: pollinator foraging and plant reproductive success in experimental arrays of Brassica kaber. M.why and how.T. ———. J. Kunin and K. Pp. 1931.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI Rujukan : Agren. Chicago. Island colonization and evolution of the insular woody habit in Echium L. 1996. Journal of Ecology 85:225–234. eds. Ericson. Allee effects limit population viability of an annual plant. Groom. 1997b. BIOTROP. J. Pages 150–169 in W. 1998. and L. H. W. 1997a. J.un. Hilger. C.. 16-32 in Williams. 1975. Kunin. 1996.

SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI 28 .