SULIT

Ujian Bulanan Tahun 4, 2012

NAMA :_________________________________________ KELAS : ________________________________________ UJIAN BULANAN TAHUN 4 KERTAS 2 MASA : 1 jam 15 Minit (60 markah)

Kertas soalan ini mengandungi 3 bahagian iaitu Bahagian A, Bahagian B dan Bahagian C. Anda dikehendaki menjawab ketiga-tiga bahagian. Bagi Bahagian B, anda boleh memilih sama ada menjawab Soalan 1, Soalan 2 atau Soalan 3 BAHAGIAN A (10 markah) ( Masa dicadangkan : 15 minit ) Bina 5 ayat lengkap berdasarkan gambar yang di bawah.

1.__________________________________________________________________ 2.__________________________________________________________________ 3.__________________________________________________________________ 4.__________________________________________________________________ 5.__________________________________________________________________

1

NG

Oleh sebab sikapnya yang baik hati. Tulis jawapan anda dalam atu perenggan. kawan baiknya. ATAU 3. Tulis ucapan kamu selengkapnya. Namun kebaikannya telah diambil kesempatan oleh kawan-kawannya. Kemalangan di jalan raya sering berlaku Tulis karangan tentang punca-punca kemalangan di jalan raya. Kadang-kadang. 2012 BAHAGIAN B (30 markah) (Masa dicadangkan: 40 minit) Pilih satu daripada tajuk-tajuk yang terdapat di bawah dan tulis sebuah karangan yang panjangnya tidak kurang daripada 80 patah perkataan. NG 2 . Mereka sering meminta Aini menyiapkan kerja sekolah mereka dan sering meniru jawapan latihan Aini. dia disenangi oleh guru dan kawan-kawannya. dia akan membuat latihan sekolahnya. Aini juga suka menolong orang yang susah. Tulis perbulan kamu itu. 1. Panjang jawapan anda hendaklah tidak lebih daripada 50 patah perkataan. ATAU 2. Setiap hari. Aini menerima keadaan itu walaupun dia tahu bahwa perkara itu tidak baik untuk kawan-kawannya juga.SULIT Ujian Bulanan Tahun 4. Tanpa banyak soal dia terus memberikan sebahagian daripada duit belanjanya kepada Syikin. Kamu diminta untuk menyampaikan ucapan dalam majlis meraikan guru besarnsekolah yang baharu. Aini adalah seorang pelajar Tahun 4 Delima. Syikin terlupa membawa duit ke sekolah. Kamu menelefon kawan kamu untuk menjemputnya menghadiri majlis kesyukuran sempena kejayaan kamu. BAHAGIAN C (20 markah) (Masa dicadangkan : 20 minit) Tulis lima pengajaran yang dapat anda peroleh daripada petikan di bawah. Oleh sebab tidak mahu bergaduh. Dia seorang pelajar yang pintar. dia mengulang kaji pelajaran di perpustakaan sekolah. Pada suatu hari.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful