SCE 3109 : TENAGA DALAM KIMIA PEDAGOGICAL CONTENT KNOWLEDGE ACTIVITIES PCK 1 : Menyiasat pemindahan tenaga Jalankan aktiviti

-aktiviti berikut : a) Buka lampu meja b) Nyalakan lilin c) Buka kalkolator yang menggunakan tenaga solar d) Masukkan bateri dalam kereta mainan dan buka suis e) Regangkan gelung getah f) Memerhati telefon yang berbunyi

Perbincangan: Setelah menjalankan aktiviti-aktiviti diatas, hukum pertama Termodinamik atau Pemuliharaan Tenaga dapat dibuktikan. Hukum pertama Termodinamik menyatakan bahawa tenaga tidak boleh dicipta atau dimansuhkan tetapi boleh ditukarkan daripada satu bentuk kepada bentuk yang lain. Apabila lampu meja dinyalakan, perubahan tenaga yang berlaku ialah tenaga elektrik berpindah kepada tenaga cahaya yang menyebabkan lampu menyala dan seterusnya berpindah kepada tenaga haba apabila lampu panas setelah menyala beberapa minit. Tenaga haba yang dihasilkan ini tidak dimusnahkan tetapi ianya hilang ke persekitaran. Apabila lilin dinyalankan, tenaga cahaya bertukar kepada tenaga haba dan tenaga haba dibebaske persekitaran. Apabila kalkolator yang menggunakan tenaga solar dibuka, perubahan tenaga yang berlaku adalah daripada tenaga solar kepada tenaga kimia kepada tenaga elektrik dan seterusnya kepada tenaga bunyi. Apabila gelung getah diregangkan, perubahan tenaga yang berlaku adalah tenaga keupayaan kepada tenaga kinetik.

Sub-tajuk ialah memahami bahawa tenaga boleh berubah bentuk. aktiviti ini boleh digunakan dalam eksperimen untuk membuktikan bahawa tenaga itu boleh berubah bentuk. Ini dapat menarik minat murid dan mencungkil perasaan ingin tahu tentang apa isi pelajaran yang akan disampaikan. . Saya boleh melakukan aktiviti seperti ini sebagai set induksi atau eksperimen untuk mengajar topik ini. Murid dapat memahami konsep ini dengan lebih baik kerana didedahkan dengan contoh yang konkrit. Iaitu bagaimana untuk membuktikan Hukum pertama Termodinamik menyatakan bahawa tenaga tidak boleh dicipta atau dimansuhkan tetapi boleh ditukarkan daripada satu bentuk kepada bentuk yang lain. Oleh yang demikian. saya boleh mempersiapkan diri lebih awal dan berusaha untuk memperbetulkan miskonsepsi yang mungkin akan berlaku kelak. Oleh yang demikian. Segala penerangan guru dapat dibuktikan dengan menjalankan aktiviti seperti ini. pengajaran akan lebih terkawal kerana murid akan memberi perhatian kepada apa yang akan disampaikan guru. saya telah mempelajari bagaimana untuk menjadikan pengajaran lebih bermakna dan berkesan. Selain itu. Guru juga boleh menggunakan aktiviti ini untuk demostrasi. Disamping dapat menarik perhatian murid dan menjadikan pengajaran lebih bermakna.Soalan: 1) Apa yang telah anda pelajari daripada aktiviti ini? Dalam aktiviti ini saya telah mempelajari sesuatu yang amat bernilai. Disamping itu juga. 2) Dimanakah tajuk ini berada dalam Kurikulum Sains Sekolah Rendah? Tahun 5 dibawah tajuk Menyiasat Daya dan Tenaga. Melalui aktiviti ini juga. saya boleh mengesan beberapa miskonsepsi yang mungkin terjadi di kalangan murid dan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin akan ditanya oleh murid apabila saya mengajar tajuk ini kelak. aktiviti seperti ini juga boleh memperbetulkan miskonsepsi yang mungkin berlaku. 3) Bincangkan bagaimana anda boleh menggunakan aktiviti seperti ini dalam pengajaran dan pembelajaran? Aktiviti seperti ini boleh digunakan sebagai set-induksi diawal pengajaran.

Guru juga berperanan sebagai pembimbing. Guru menyampaikan maklumat kepada murid . . guru membimbing murid agar murid dapat melaksanakan eksperimen ini dengan baik. Guru juga membimbing murid dengan menjawab persoalan-persoalan yang ditanya dan memberi penerangan dengan baik agar tidak berlaku miskonsepsi dan murid dapat memahami tajuk yang diajar dengan baik. Semasa murid menjalankan eksperimen yang menggunakan aktiviti seperti ini. memberi penerangan dan menjawab soalan-soalan dari murid. Jika ingin melaksanakan demostrasi.4) Apakah peranan guru dalam aktiviti seperti ini? Peranan dalam aktiviti seperti ini ialah sebagai penunjuk cara. guru juga bertindak sebagai penyampai maklumat. guru bertindak sebagai penunjuk cara dengan melakukan dan menunjukkan kepada semua murid bagaimana aktiviti ini dijalankan. Disamping itu. Guru yang akan menunjukkan cara menjalankan eksperimen dengan betul dalam aktiviti seperti ini dan murid akan merujuk kepada guru.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful