KLASIČNA GIMNAZIJA IVANA PAVLA II.

(S PRAVOM JAVNOSTI)

Dubrovačka republika
Nastanak, razvoj i ukinuće

Mentor: prof. Ratko Rušev

Učenik: Ivan

dragoj. nakon što je rimski grad Epidaurum2 bio uništen od strane Avara i Slavena. Dubrovnik biva pod vlašću Mletačke republike. od strane Mlečana. pa do 1358. godina SLOBODE. Sporazum s bosanskim banom Kulinom je prvi službeni dokument u kojem se grad naziva Dubrovnik. tkz. Opsada je nakon petnaest mjesecu završena zahvaljujući bizantskom caru Baziliju I. opsjedali. a ponajviše bogatoj povijesti.Dubrovnik: Nastanak razvoj i ukinuće 1. Mlečani postaju najjača pomorska sila na Sredozemlju. Godine 1191. povijesti Dubrovačke Republike. te je tako Dubrovnik bio primoran priznavati vlas Mletačkog dužda. Dubrovnik se prvi put spominje 867. . Uvod Dubrovnik. Stanovnici Epidauruma (koji u bili Iliri) bježe u novoosnovani grad Lausa3. god. no ipak Dubrovnik dalje ostao autonomna gradska komuna. Kroz razmišljanje odmah mi prođu onih 450. a napose trgovinom (očuvala je svoju trgovinsku neovisnost. odmah mi se u glavi javljaju misli o prelijepim građevinama.Hrvati. Nakon što je u 4. gradski trgovci su dobili slobodu trgovanja u Bizantu od strane cara Izaka II. sačuvao je pravo da vije svoju zastavu LIBERTAS. Comes7. a na obalu. do 867. Od 1205. Kad pomislim na Dubrovnik. odnosno na prostoru koji je više-manje danas Dubrovačkoneretvanska županija. god. o Dubrovnikovoj lijepoj. 2. O njegovoj slavnoj povjesti. To je bila država sa jakim pomorstvom. Povijest Grad Dubrovnik je osnovan u 7.. Anđela. Slobode za koju se Dubrovnik dugo i mukotrpno (diplomatskim putem) borio. stoljeću. godine. Slične povlastice imao je Dubrovnik ranije u Srbiji4 i Bosni.god. tj. koji je poslao flotu pod zapovjedništvom Niketasa Orifasa prema Dubrovniku. tj. Križarskom ratu6 Carigrad osvojen.. odnosno njegovog upravitelja. slatkoj slobodi1. toploj klimi. Makedoncu. iako je bila između dvije trgovačke vatre – Osmanskog Carstva i Mletečke Republike). kad su ga Saraceni od 866. na mjestu današnjeg Dubrovnika . Nalazila se na jugu današnje Hrvatske. 3. na području Dubrovnika. Razrada teme Dubrovačka Republika je bila patricijska državica nastala iz srednjovjekovne dubrovačke komune. otprilike 650.

Požunskim mirom9 svu Dalmaciju i Boku kotorsku dobivaju Francuzi. a jedino je teritorij Dubrovačke Republike prekidao kopnenu vezu među njima. mimo znanja Napoleona (dakako. Kada je 1481. francuski odred od oko tisuću i dvjesto vojnika pod zapovjedništvom generala Lauristona. Osmanlije Dubrovačkoj Republici daju posebna prava u trgovanju. siječnja 1808. Dubrovnik je priznao vlast hrvatskougarskog kralja Ludovika I. Odlukama Bečkog kongresa 1815. godine. Zanimljiv je ovaj podatak. Goleme francuske kontribucije i nameti za izdržavanje brojnih trupa potpuno su iscrpili Republiku. u Turskoj. . U opasnosti od ruskog zauzeća grad se 27. Dubrovnik je plaćao 12 500 dukata. Ista kolonija je pomagala isusovačku gimnaziju u Beogradu. a trgovina sa zaleđem prekinuta. svibnja 1806. Pojavom Napoleona s jedne. a slabošću Turske s druge strane. što nam govori o statusu dubrovčana kod Osmanlija: U doba dok je Beograd bio pod turskom vlašću je u tom gradu djelovala dubrovačka trgovačka kolonija. do 1814. koja je djelovala do njihova odlaska 1632. pomognutih i pravoslavnim stanovništvom u zaleđu Republike.Dubrovnik: Nastanak razvoj i ukinuće Zadarskim mirom Venecija je izgubila sve otoke i gradove na istočnoj obali Jadranskoga mora od Kvarnera do Drača. Dubrovačko je područje s Bokom kotorskom podvrgnuto Napoleonovu Talijanskom Kraljevstvu. uključeno je u sastav francuskih Ilirskih provincija. Naime. a od 1810. Dubrovnik je slao 1. Francuzi su preuzeli civilnu vlast u gradu. Nakon sloma Mletačke Republike 1797. Anžuvinca. uz pomoć generala Marmonta neprijateljska je vojska istjerana s teritorija Dubrovačke Republike. dekretom raspustio Senat i dubrovačku Vladu i time ukinuo dubrovačku nezavisnost. Dubrovačko brodovlje bilo je uništeno ili uzapćeno u sredozemnim lukama. Dubrovačka Republika napravila je ugovor s Otomanskim Carstvom o plaćanju danka. grad pao pod osmansku zaštitu. uz njegovo naknadno odobrenje). Od ulaska francuske vojske u Dubrovnik počele su ratne operacije između združenih ruskih vojnih i crnogorski paravojnih snaga. Nakon ukinuća Republike 1808. obmanom je ušao u grad. Marmont je. Početkom mjeseca listopada 1806. a brodovi Dubrovnika plovili su pod dubrovačkom zastavom. bez otpora predao francuskim postrojbama. kao papin izaslanik obilazio katolike u tom greadu. dalmatinski obalni pojas dolazi pod jurisdikciju Habsburške Monarhije. Zabilježio ih je isusovac Bartol Kašić kad je 1612. što dubrovačku trgovinu još više veže u Osmansko Carstvo. 1458. Odnosi između Dubrovnika i kralja regulirani su Višegradskim ugovorom. područje nekadašnje Republike pripalo je Habsburškoj Monarhiji u čijem se sastavu nalazi sve do 1918. U svemu drugome Dubrovnik je bio neovisan. Dubrovačka Republika više nije bila sigurna u ustaljenom sustavu zaštite. god. Dana 31. studenog svake godine poslanika u Carigrad da isplati određenu količinu danka. Imali su pravo ući u odnose s bilo kojom državom i isto tako raditi sporazume s drugim državama.

Knez 8. Sad ćemo čuti poznati Himan Slobodi. hrv. 2. skida zastavu koju je vijao ponosni Orlando. Mi u sjemeništu srijedom meditiramo o jednoj kratkoj misli: Jesam li ja svjestan svoje SLOBODE? Dubrovčani suviše iznad svega cijenili slobodu. god. 1204. te ga uglazbljuje.god. Uspostavila je razgranatu mrežu diplomatskih i trgovačkih predstavništava u mnogim evropskim zemljama. niti jedan diktatotr ne može oduzeti. Dubrovačka sloboda Čuli smo kako Dubrovački patricij Ivan Gundulić. 4. da mi Njegova dijeca uživamo. 1189. i to je dar koji nam nit jedan tiranin. 5. Republika je imala svoju zastavu. 7. kao o idealu. Uzroci su u velikim geografskim otkrićima i revoluciji cijena koja obezvrjeđuje novac. Gotovac je u taj svoj opus uvrstio stare grčke tonalitete.Dubrovnik: Nastanak razvoj i ukinuće Godine 1928. znajući da je jdnak tako božica Liberta napustila njihov Dubrovnik. godine 1808. a narod je sa suzama u očima gledao kako Dubrovački senatori napuštaju sabornicu. to je dar uz razum koji nas razlikuje. od svih stalih bića na ovom svijetu. arkadijski ugođaj. te s time postiže taj klasični. jer nedostaje kapitala. Fusnote: 1. Kroz djelo se koriste razno-razna puhačka glazbala. hrvatski skladatelj Jakov Gotovac dolazi do poznatog Gundulićevog djela: «Dubravka». pjeva o slobodi. Njihove interese na dvorovima europskih vladara zastupaju poklisari. te oni dovode do završne zanosne himne slobodi. dok konzulati štite interese dubrovačkih pomoraca širom civiliziranog svijeta. koji se izvodi svake godine na otvaranju Dubrovačkih ljetnih igara. 4. koji je ujedno i pastirska igra. U drugoj polovini 16. kojeg je sam Bog dao. Važan zaštitnik dubrovačke slobode bila je Španjolska. prožete gotovo pobožnom svečanošću i dahom minulih vremena. Dubrovački bankari manje ulažu u brodarstvo i obrt. 6. kraj Dubrovnika 1186. himna slobodi Cavtat Pretpostavlja se gradić na otoku Lokrumu. 9.Venecija. a najveći neprijatelj njezinoj nezavisnosti i slobodi vječiti konkurent . engleskih i holandskih pomoraca je sve veća. pjeva o njoj. pastorala. . kao o životnoj slasti. 1358. Usp. god. god. Ivan Gundulić: Dubravka. god. opada moć Dubrovnika. 1805. načinivši tako oratorij. i tu su slobodu imali punih 450. st. god. a konkurencija francuskih. grb i vojsku. Na kraju kako smo već čuli francuski general Marmont. god. 3. te oni stvaraju specifičnu arhaičnu obojenost. pjeva o Dubrovačkoj slobodi.

o draga. god.org/wiki/Dubrova%C4%8Dka_Republika#mw-head Turističkazajednica-Dubrovnik: http://www.solsemestra. Wikipedia: hr.hr/vodic_novost. prof.tzdubrovnik. (monografija) Anuška Novaković. o slatka slobodo: http://www.html O lijepa.wikipedia.youtube.com/cro/povijestdubrovnik_cro. 1978..Dubrovnik: Nastanak razvoj i ukinuće Izvori: Dubrovnik.php?id=1503&id_main=1503 Solmsestra: http://www.com/watch? v=IPCG8gEuKK0 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful