HenemPUH

... , KAZALISNO VIJECE

Gradskog satirickog kazalista
11

Kerempuh ..

Na sjednici odrzanoj dne. 05.02.2013. god., a nakon provedenog natjecaja na koji je pristigla s~mo jedna ponuda, c lanovi Kazalisnog vijeca : Paolo Magelli, Zlatko Kauzlaric Atac i Branka Trlin Matula

JEDNOGLASNO donose odluku da se Skupstini grada Zagreba dostavi prijedlog za imenovanje g. DUSANA LJUSTINE za ravnatelja Gradskog satirickog kazalista 11 KEREMPUH 11 •
U proteklih tridesetak godina rada kazaliste "KEREMPUH" je pod vodstvom g. DUSANA LJUSTINE, ne samo ostvarilo svoj prepoznatljiv identitet, vee i postiglo mnogobrojne uspjehe cemu svjedoce brojne nagrade i priznanja. Zbog izuzetnog doprinosa u razvoju i djelovanju unutar noSe ustanove te opcenito, kulture Grado Zagreba, predlazemo da mu se odobri jos jedan mandat, tim vise sto u iducem razdoblju kazaliste puni pet desetljeca postojanja, sto je veliki i znacajan jubilej koji ce se obiljeziti na svim nivoima. Uz ovaj prijedlog za imenovanje isticemo ·da se prihvaca dostavljeni cetverogodisnji program rada koji obuhvaci:x kadrovske, financijske i marketinske smjernice te da dosada5nji ravnatelj ima punu podrsku svih zaposlenika, sto dokazujemo prilaganjem njihovih potpisa. Za Kazalisno vijece: predsjednik, Paolo Magelli
. 31 10000 zaareb, tel 0 Ulca ' • 1/ 48 . · lll 54; fax: 011 48 111 48

~ '2 ' ']L ~

.... , KAZAUSNO VIJECE GRADSKOG SATIRICKOG KAZALISTA ,KEREMPUH"
Postovani, Umjetnicki ansambl Gradskog satirickog kazalista ,KEREMPUH", na . sastanku odrzanom 02.02.2013.godine , donio je ODLUKU o punoj podrsci za izbor i imenovanje g.DUSANA LJUSTINE , na jos jedan mandat ravnatelja , a povodom raspisanog natjecaja objavljenog 16.01.2013. god. u Jutarnjem listu i Narodnim novinama.

Zagreb, 02.02.2013.

KAZALISNO VIJECE GRADSKOG SATIRICKOG KAZALISTA ,KEREMPUH"

Postovani, Zaposlenici ustrojstvenih jedinic:a tehnike i uprave Gradskog satirickog kazaliita ,KEREMPUH" svojim potpisima daju punu podrsku za izbor i imenovanje g.DUSANA LJusnNE , no jos jedan mandat ravnatelja , a povodom raspisanog natjecaja objavljenog 16.01.2013. god u Jutarnjem listu i Narodnim novinama

1.) ANTONCIC IVICA 2.) BAJT ,ZELJKO 3.) BENIC ZVONKO 4.) CAPELNIK RUZICA 5.) CIKOS NIKOLA 6.) DELBIANCO DORA 7.) GERSAK BORIS 8.) GRABNER IVANA 9.) JAKSIC NATASA 10.) J AMBRECINA GORAN --::~:;::=;~---===:::.....--~­ i 1.) KLJUCARIC DAMIR , 12.) KRISANIC MLADEN 13.) KULENOVIC HAMDIJ'A --""""'---==="-...;;;._---------14.) LOLIC NIKOLA 15.) LUKEC IVICA , 16.) MAJ_ETIC BRANKICA 17 .) MISELJIC IVAN 18.) MORINA BEXHET i9.) PERICA MIROSLAV 20.) PETROVSKI IGOR 21.) PILIC MLADEN 22.) PISKORIC MILKA 23.) POKOS MARIJ A
.

-

.

;

¥

,

24.) 25.) 26.) 27.) 28.) 29.) 30.)

PRELCEC GORAN PRSKALO NINO RADIC TOMISLAV , RAKOVIC LJILJANA RAPIC VEDRANA SABLJAR TOMISLAV SEDLANIC MILJENKO -~~~~~:!::::::....__ _ _ __ 31.) SLONJ"E KSENIJ A 32.) SIMAC MIRJANA 33.) SIMUNOVIC MICA 34.) STRBAC NADA 35.) TIHAVA DRAGICA 36.) TIHAVA MIRELA 37 .) VUCKOVIC KSENIJ A 38.) VUKOJA VESNA

Zagreb, 02.02.2013.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful