BELSO OLDAL

46. on 47. nyakcsigolyr4k 48. melldkpajzsmirigyek 49. mellcsont 50. csecsem6mirigy 51. hdtcsigolyrik 52. 6gy 6kcsigoly6k (isi6sz) 53. keresztcsont, farkcsont 54. htigycsS 55. hiively, himvessz6 56. m6h, prosztata, medence nyirokteriilete 57. v6gb6lnyilSs 58. csfp6iziilet 59. (1) v6gb6l (arany6r) (2) comb nyirokteriilete (3) gerinc kieg6szit5

LABFEJ
86 85

58 56 57

79 65 64 63 77 10

80 25 78 62 75

79 65 64 63

to
74 72 '71 70 70,71
66. t6rd 67. (l\ altest fellazitdsa menses eset6n (2) comb nyirokteriilete (3) gerinc kieg6szit6 68. t6rdpont, isi6szpont 69. arciiregek 70. fels6 6llcsont, fogak, fogidegek 71. als6 6llkapocs, fogak, fogidegek 72. m.andul{k 73. nyelv 74. gdgef6 75. nyirokerek mellkasi f6torzse, l6gcs6 76. mell 77. egyensflyszerv vizeletkivdlaszt6rendszer 78. 79. 80. 81.

60 77
10

48

47

KULSO OLDAL
60. 61. 62. 63. 64. 65. vdlliziilet v5llctv mellkas, bordr{k, mellhr.{rtya h6nalji nyirokcsom6k felkar kcinydk

84 81

rekeszizom alkar hasfal petevezet6k, ond6vezet6k 82. nyirokmirigyek, altest 83. nyirokmirigyek, fels6test 84. l6gy 6k nyirokteriilete 85. ldgy6k 86. v6rnyomdst csdkkent6 z6na ffinemiszervek

ffi
79 64
l6 @ B 6 n s z k y J u d i t , 2 O O l . M i n d e n i o g f e n n t o r t u o , b e l e 6 r t v e o z e g 6 s z v o g y b 6 r m e l y r i l s zbe fr m i l y e n m 6 d o n t o r t 6 n 6 r e p r o d L r k c i l 6 s 6 t

em6szt6rendszer
f":- idegrendszer 6rz6kszervek bels6elvdlaszt6sri mirigyek

l6gz6rendszer ffi#ffiiffi
szfv- v6rkering6s ,,'llr ny'rokrendszer gerinc, iziiletek, izmok ffi I
2003

U |

epeh6lyag. fxl 13. nyak. garat 14. fej-nyirokutak ll. plexus solaris 26. agyalap. v6gb6l 40. tobozmirigy 4. hal6nt6k-trigeminuszideg 7 . kalcium pont . lesz6ll6 vastasb6l aJa 47 T4 63 64 38. gerinc kiegdszit6 z6na 44. l6p 32. patk6b6l 22. hrirg6k 16. l:'tJgy}:. fej. nyl6ltvel6 6. here. nyel6cs6 18. iv arrnirigyek (peteA fej. szem 12. m6j 24. v6gb6lnyil6s 41. l€gcs6 15. tiid6. isi6sz ideg 42. tark6 9.6s a fejen l6v6 szervek z6ndikeresztez6dnek al f6szek. torok. l:rrtgyvezet6k 29.6lyag 3O. szigma-b6l 39. mell6kvese 27. fejtet6 2. f elsz6ll6 vastagb6l 36. f6regnyrilvr{ny 34. csukly6sizom 10. homlokiireg 3. mell6khere) 43. sziv 3 1. gyomorkij6rat 21. vakb6l. ileocecalis szdjad1k 3 5 . nyakszirt. l:'afint vastagb6l 37. v6konyb6l 33.kisagy 8. gyomorsz6j 19. epevezet6k 25. vese 28. hipofizis 5. gyomor 20.TALP l. iznleti kie glszitS z6na 45. nagyagy 5/a. pajzsmirigy 17.hasny{lmiigy 23.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful