Raportul Asociației Companiilor de Leasing din Moldova

perioada 2010 - trim. III 2012

Membrii Asociației Express Leasing & Microcredit MAIB-Leasing Raiffeisen Leasing

Total Leasing

Valoarea capitalului propriu al companiilor membre, mil euro

Evoluția capitalului propriu al companiilor membre, mil euro 18 16 14
14,08 16,57 17,08 16,21 17,22

17,218
Valoarea poftofoliului de finanțări acordate, mil euro

12 10

43,349

Evoluția poftofoliului, mil. euro
50

Structura portofoliului, mil. euro

Durata finanțării 2% 3% 10% 37% 24%

40

12,39
30

20

30,96 25%
2010 2011 trim. I 2012 trim. II 2012 trim. III 2012

10

Portofoliul de împrumuturi Portofoliul de leasing

Leasing Împrumuturi

până la un an între 2 și 3 ani între 4 și 5 ani

între 1 și 2 ani între 3 și 4 ani peste 5 ani

trim. III 2012

2010

2011

trim. I 2012

trim. II 2012

Vânzările totale (new business)
Trim. III 2012

Mil. euro

2010

2011

9 luni 2012
Împrumuturi 39,91%

Vânzări leasing

12,90

20,35

13,33

Leasing 60,09%

Vânzări împrumuturi

4,17

10,97

8,85

Destinația finanțărilor din leasing
Leasing, trim. III 2012
100%

Evoluția vânzărilor în leasing

1% 4% 6% 3%

75%

50%

25%

85%

2010

2011

trim. I 2012

trim. II 2012

automobile tehnică agricolă imobile

vehicule utilaje

automobile imobile

vehicule

tehnică agricolă

utilaje

Destinația finanțărilor din împrumuturi
Împrumuturi, trim. III 2012
100%

Evoluația tipurilor de împrumuturi

24%

20% 2%

75%

50%

4%
25%

18%

33%
2010 2011 trim. I 2012 trim. II 2012 trim. III 2012 0%

automobile tehnică agricolă imobile

vehicule utilaje mijloace circulante

automobile utilaje

vehicule imobile

tehnică agricolă mijloace circulante

trim. III 2012

0%

Structura portofoliului de leasing

Structura portofoliului de împrumuturi

14%

14% 6%

16% 59%

41% 17%

3% 8%

6%

16%

automobile utilaje

vehicule imobile

tehnică agricolă

automobile utilaje

vehicule imobile

tehnică agricolă mijloace circulante