RESULT OF ADVOCATES-ON-RECORi) EXAMI

.J : E. 2012
LIST OF THE ADVOCATE' WHO H:\ VE PASSED Ji\ THE EXA:vIJNAno:"
dvocatcs
t- - ---
Ms. K. Fnatol i SCIl1<J
Mr. Wajcch Shaliq
_ j Mr .
I Ms. Tamali Wad
19
30
IS.No. f=_R_O_l_l_O_S_" : -_. ame of
i I.' 2-
j
Mr. i\
I
r 2. I
3.
: --'--r
I 1
39
: ). 45
1--- --.--+--
6. 58 I Mr. Silriram P. IJingle
/-- ------ I
_L_ 63 I \llr. llemal Kirilkulllar <';hClh
R r-- 74 Ms. uri
! c. . _
[9. .90--- . Mr. Dink{lr K,lira
-, Mr. /\bhishd: Vika':>
LII. 103 i Ms. Cid\\ ,1111..'\
I lOS :_Mr. A.khil '\ll{lnd
13. I 12 Mr. (laura\'
Mr. Rajcc\' M,lhcsh\\',lr(lI1C1nd Rov
Klllll,,-r- -- __-_--- ..
I Mr. Karlin :--·1chl:l
Tl\tls.
-- - ---- <
Ms. Visll1;ti R;I()
i Ms. Mril1l11a\ cc Sahu
I Ms. Shal illi Chandra
I Ms. [)ihsha !{,ili
,
I 'Is. I 'eha Sharma
152
14. 115
, 1------
P
I. :t-+-
17.! 126
,
: 136
1--- -- ..
I 19. _
120. i 1-+2
,---
_<-' 1_47 _
I
I I
---15-- _. ; Mr. i\rjull Kri:,hnal1
1-- I Mr. Ch,llUl'\ cdi
125. I 161 : Mr. (j(llll<.lm
L._________ ___
,
-- ---------l
I
f-----il---- -- --- ---- - - ._-
- - - ------ ----- --- I
Mr. Tushar Bllkshi
27. 182 ' Mr. Sllrendcr Kumar C;llpta
.- -- -----
28. 192
--i
--- J
-/
I
-------j
_._- -- ,
I
___ -J
.- ------ 'I
----- ----1
Mr. Subodh S. Patil
I Ms. Aditi Curta
I
Mr. Yashraj Singh l)C\x(J
+-.--- -
Mr. Akshat Shri\'asta\ a
273
280
375
44.
43.
b
96
--
30. 202 Mr. Shadan
[3_1. -j __ 222 M,. SujeCl<l
271 V1.r 1.R.I3. Si\akum,lr
, 33. 272 - -- I Vikas Singh
/-- T
, 34.
1- "3: :--
_
I
37. 36: I Mr. Ankllr Prakash
G8.·- hvt;·.
I 370- --I ;\)<0 Singh-
---- - - - - - - - --
I 40. I 37'2 I Mr. Vadi\ ell! I)ccnada) alan
------- -t- --,- - --·-------1
373 _ _ _ _:
42. I 374 ! Mr. lZahul Pratap
IMr. Anand
37-7-- i Palo
I
1
1
_______J
. - -- --- -
Mr. Rohit KUIllllr Singh
I
45., 378
%.i-379--·- I Mr. 8ina\ Kumar
381- I
__382 1 11i,i1l _
I 49. I 383 Mr. Sh) al1lul KUIllar
i-so. i 384 IM-r-.Yada\ Narcl1L!cr Singh
i5Dt----
3
-
g
-
Si
Mr. 1).[,.' Chiuananu:l --- - _. --- ---.--
52. 386---
j
- - ------------·1
f-----+.-------
53. 387
Ms. K.R. ('hilra
--1
----- -- I
--- --- - --- ---,
I Mr. Hircnura KUlllilr Sri\ aslava
I
Mr. M. Shoch 1\lam
--- - ---- - --
Mr. Siudhartha Singh Chauhan
389 55.
66. 439
J _
I- --- --- - --
i 65. ..L28
56. 390 IMr. Shrinath :'\.!..?.ril\\ llJ
57. 393 . P;'l;c!
I
---- --------t - - - - -- --- -------·--·-1
Mr. P.
. .2
9
. -t- __ Anirban. BhauJchary_J_ __ -I
I 60. 396 Mr. [larikllillar V. I
f- -61. TO 397 TMr. l:d Ahuul lla:-,ccb
r- . I .
L62. +__
I 63. i 403 , Mr. Shanlanll KUlllar
1-(;4."' -408-- I Mr. ScshalUlpa Sai l3anuaru
1-
LIST OF THE CAl DIDAT£ 'VIIO ARE ELIGIBLE TO RE-APPEAR
UJ DEl{ REGULATIO. II (i)
I
-,
-,
---
I
II
III
III
[I[
III
III
III
III
III
III
111
,-
1
-!
-- ----_._----
Mr. Abhishek Agar\\ al
Mr. Mt)han KUllwr
Mr. Anupalll M
I Mr. Sadincni i Kumar
I
Mr. Arvind S. 1\ \ had
-- -- -- --
80
29- Rakesh KUlll;r Singh
47 !
II
'--
I
-- 50 Mr.--;-r flari Sing.h [
-·-64"!Mr.-Sycd IIasan Mujlabll _ I -- .-
78 ,- Me Rilam Kharc
I
-
-I-Mr. ---1'-----111-----;
"-- -!-'- ---- ·--1
tJt
'3. +-__ _R_3_tna : " 11_1
14. 89 Mr. Karande Alrtol Bharat !{ao 111
.. -- +-------" --- - I
I 99 God 111 --i
L L?I Mr. Kumar Mihir III
17. 106 Mr. Prahalad Kumar
---I "-----r-
:_1.8..t-_122 i
I IY. I )17/ Ms. Madhu" :agl
i .. - 122 - Sachtn (JUPtll -
l._2 -I .. 13:_'_I_MS.
I
__ Mr. _
, l-.fy
1
Mr. .'anjccb Kumar Panigrahi
r ---
L2": ..'1- . Mr. Raji\ Y,lda\'
25_ IoJ I Mr. /\rnit KlIl1lar Singh
- 173- -'1 Mr. Ashish Rana-
[ 27. I _I Mr:.Akshal
I 28. 185 fMr. Amit K. Nain
1-29. -\93-1 Mr. Arlin-Kumar I.id
rm - 213--TMr. Shrir;iwas-Khalap -
III
-I
II
III
III
.. +- - --
I
II
II
---"--
----,
III
!
"-----"-
---I
III
---.
III
- -
III
III
III
II I
IIJ
--r- ..
I
--j-
I III i
-I - ----- --1
-, Ill__
I II!
III i
_.---1 _. _J
--------<
III I
"- - .. ----
III
Mr. l)rakash Ranjan! a: ak
217
219
3J.
32.
..j
- -J
III
III
--- --I
LIST OF THE CANDIDATES \tVHO ARE I!.:LIGIBLE TO RE-APPEAR
U DER REGl! LATID 11 (ii)

I.
-
Roll Nos.
83
Namc of Advoc,atcs
I
-I
- I
I
5, 172
Mr: J\jay KlIlllar
6, 237 M1', Sh(1I1 t h KlIll1"l!' \l Maha Ie
- - I _ _ _ _ ,_- -, - ---'--
7, 295 I Ms, I'vl\lllikll I(alra
- -3W- GlIg<:ln ,- -- - ,- I
9, 357-- -I --- ---------
1---- - 1- - - - - - - - ;
.=-__ -- --=-1 .. =
]? 40') ,Mr. Sunil KUlllar Sharma
-=.:.-..1 --.::_ I. __ _ __ _ _ __ _ , _ __ ___ ,_, , _,
11;-1-- - J Mr.-Ripin .lila· -----
114. t=-407- --I :__-_ --- -- -- _,
15. 409 Mr. !\shok Kumar Pandey 1
-------- - ... ---- - ._- ------- ---_---!
(S l fi':lt.'THOM!\S)
Rl <.ilS l\RY
B( l, I{D OF LXI\Ml ERS
!\l)V()( /\ 11 ".C>. -RECORD EXAMlt 1\ 1101

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer: Get 4 months of Scribd and The New York Times for just $1.87 per week!

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times