Forum u Zadru

1. 2. 3. 4. 5.

Zadar – antički grad......................................................................2 O forumu općenito.......................................................................2 Zadarski forum - opis i specifičnosti...........................................3 Trijem...........................................................................................4 Zaključak......................................................................................4

dekorativni stupovi i ostali monumentalni inventar koji je bogato ispunjavao grčku i helenističku agoru ovdje se nalazi uz rub foruma. Starom liburnijskom naselju na poluotoku čiji tragovi sežu u IX. Skulpture. str. 256. Razaranjem u drugom svjetskom ratu grad Zadar bio je velikim dijelom porušen. 3 Milić 1993. Pristup s glavnog dekumana posebno je naglašen. a na istoku je pod utjecajem helenizma česta pojava kružnih i eliptičnih tlocrtnih oblika. O forumu općenito Tokom stoljeća forum je postupno razvijao svoje funkcije. nametnuta je tipična rimska osnova. a u cjelini sa kapitolijem i religioznog života cijele gradske zajednice. str 256.1 Po dužini poluotoka položen je sustav paralelnih dekumana i na njih okomitih karda na način da tvore mrežu pravokutnih inzula nešto većih dimenzija u jugoistočnom dijelu (50x25-30 m) od onih u sjeverozapadnom (40x25-30). većinom slavolukom. uz portifikate koji ga okružuju. Njegova urbanistička topografija vrlo je iscrpna i omogućuje idealnu rekonstrukciju naselja u razvojnim fazama tijekom čitave antike. Njegova veličina bila je uvelike ovisna o značenju i veličini grada. 2 . Osim dimenzija bili su određeni i osnovni sadržaji foruma. Žarište društvenog života svakog rimskog grada pa tako i Zadra bio je glavni gradski trg – forum. porticima ili monumentalnim vratima. str. Prema Vitruviju preporučljiv je pravokutni oblik foruma kao najprikladniji. političkog. Površina forum treba biti slobodna kako bi poslužila za raznim svrhama: od onih društveno-političkih i kulturnih do zabavnih (npr.2 Rimska je osnova gotovo u cijelosti sačuvana do danas. žrtvenici. Prema Vitruvijevim preporukama svaki forum treba biti okružen javnim zgradama. str 197. a to je omogućilo značajna arheološka otkrića. za gladijatorske borbe). st. Tamo se je morao nalaziti i gradski zatvor.4 1 2 Milić 1994. 196-197. Milić 1994.3 To je i najčešći oblik foruma. Često je lociran na sjecištu glavnih gradskih ulica koje se u pravilu slijevaju u forum s više točaka.Zadar – antički grad Zadar je od svih gradova na hrvatskoj obali sačuvao najvjerniju sliku antičkog grada. 4 Milić 1994. no katkada forum poprima oblike nepravilnog četverokuta ili poligona. Forum je bio središte upravnog. i to sa stranicama 3:2. Liburnijski Iader ili Iadera osnovan je kao kolonija rimskih građana najvjerojatnije u vrijeme Augusta. kurijom – vijećnicom i državnom riznicom.

i on je u doba Flavijevaca. sa sjeverne strane glavnim gradskim dekumanom (Širokom ulicom.opis i specifičnosti Forum u Zadru i u drugim primorskim gradovima iskazuje elemente po kojima se bitno razlikuje od foruma u drugim europskim provincijama (Britanija.8 Kao prostor zamišljen i izgrađen sukladno s kapitolijem. Lole Ribara. bio s tri strane okružen raskošnim trijemom.246. u dvije razine.Zadarski forum . str 257. 9 Milić 1994. str 246. str 257. a dimenzijama (oko 45x90 m) pripada u red relativno velikih rimskih trgova. Dosta dobro 5 6 Suić 2003.8 m. u isto vrijeme kao i kapitolij. uz izrazitu težnju konvergencije u longitudinalnom smjeru. 8 Milić 1994. Bio je omeđen s tri gradske komunikacije: s južne (zapravo jugoistočne) strane kardom što teče duž Ulice Š. količinom i kakvoćom pronađenih elemenata pruža mogućnost konkretnije rekonstrukcije. Suić 2003. str. Kapitolij se nalazi na najvišoj točki poluotoka kao istaknuta dominanta cijeloga grada tako da je njegov pločnik viši od foruma za 1. jedna od srednjih vrata (Porta media) i druga od gradskih vrata koja su se nalazila na liniji kasnijih Kopnenih vrata. s cezurom koju je označavao kardo koji je tekao podno kapitolija. Vrlo je često u izravnom dodiru sa gradskim kapitolijem. Kalelarga).5 Iako je forum u Zadru tek djelomično otkriven. str.9 Razlika u niveleti tih dviju intimno oblikovanih površina i njihova naglašena prostorna odvojenost nisu ostavljali dojam hermetičnost kako se to susreće na forumima ili u cjelinama što omeđuju kultne objekte u Dokleji. Bio je otvoren prema kapitoliju kao i kapitolij prema forumu. 3 .6 Kroz taberne što se nižu uz jugoistočni rub foruma one su vodile ravno na forumski pločnik. Galija. pa je na taj način oblikovan veliki prostor izdužena oblika okružen trijemom. Panonija itd.). Uokviren je jednokatnim portikatom.7 Kompozicija zadarskog foruma slijedi norme klasičnog rimskog urbanizma i Vitruvijeva pravila arhitektonske euritmije. a sa zapadne kardom koji je razdvajao kompleks kapitolija od kompleksa foruma. S lateralne strane vodili su prilazi iz ulica do trijema. 7 Suić 2003. prije ulica I. Time je bila omogućena maksimalna komunikativnost i protočnost u čitavu kompleksu. a jednako tako i kroz bazilike koje flankirale forum uz njegove duže strane. 244. U uzdužnom smjeru na nj su vodile dvije ulice. Kožičića Benje (prije Petranovićeva ulica). Kako bi se forum uklopio u gradsko tkivo potreban je najkvalitetniji urbani prostor koji će sadržavati najkvalitetnije arhitektonske objekte. što je osobito važno s obzirom na periferni položaj foruma u gradskom tkivu.

Kao kulturno dobro moramo ih i dalje istraživati i očuvati kako bi i generacije koje dolaze iza nas mogle uživati u njihovim vrednotama. e. str. nađeni su mnogi slojevi grada među njima i antički. Zahvaljujući očuvanosti materijalnih ostataka antičke arhitekture možemo rekonstruirati osnovnu ideju antičkog grada. uz svaki stup po jedna. str 246. str. čime je bio uspostavljen kontrapunkt u forumskoj altimetriji.) bio omeđen građevinama koje su imale pretežno gospodarski karakter. u kojoj je važnu ulogu imao čovjek koji se kretao na tom prostoru.10 Trijem Trijem je bio izgrađen s dva kata stupovlja. str. kao mjerilo u svima trima dimenzijama. ali u svakome zlu ima nešto dobra. n.11 Gornja lođa imala je parapet koji se sastojao od pilastara položenih iznad trabeacije donjeg trijema. te u sklopu taberni uz sjevenoistočni ugao foruma.13 Zaključak U više ratova grad je bio ozbiljno oštećen i porušen. Razaranje je omogućilo značajna arheološka istraživanja. Osim tih arhitektonskih elemenata visoke kakvoće. 246.12 Iz te faze ostao je niz taberni na sjevernoj i istočnoj strani foruma. raskošnim kompozitnim kapitelima. Forum je prije izgradnje trijema (1. Važni su i u kontekstu svjetske baštine. U tome bi trebali sudjelovati svi. 247. od običnih ljudi do ljudi iz struke. s protomama iz dionizijskog kruga (satir. koje su svojim širokim otvorima sve orijentirane prema forumu. frizovima s akantovim volutama i kontrastnim elementima gornje i donje trabeacije. Suić 2003. st. Pristup na gornju lođu bio je riješen stubištima koja su se vjerojatno nalazila na završnim elementima dužih krila trijema sučelice kapitoliju. s monolitnim trupcima cipollina. niži je od pločnika okolnog trijema za dvije stube.sačuvani forumski pločnik organiziran je u simetričnim pojasevima koji teku po njegovoj dužoj strani. 10 11 Suić 2003. 12 Suić 2003. 13 Suić 2003. 4 . bakhant) između kojih su se nalazili pluteji s motivom amora što pridržavaju enkarp. dok je izmjenjivanje bijelih mramornih pojaseva s toniranim trupcima stupovlja i sivoplavkastom bojom pločnika odražavalo težnju k dikromiji koja je karakteristična za scenografiju ovog razdoblja. Zadarski forum kao i sam grad Zadar veoma su važan dio bogate hrvatske kulturne baštine. 246-247. a vrlo je vjerojatno da su međusobno komunicirale gornje lođe trijema s gornjom galerijom bazilike iz doba Severa. forum je imao i bogati dekor što su ga činili nizovi statua položeni na donju stubu foruma.

Zagreb. Suić. Antički grad na istočnom Jadranu.Popis literature: • B. 2002. Zagreb. 5 . Milić. • M. Razvoj grada kroz stoljeća 1. 1994.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful